Page 1

C M Y K

Modificãri majore la asigurãrile auto! Asigurarea CASCO riscã sã disparã definitiv p2

"Senzaþional!" Dan Diaconescu nu a avut banii pentru a cumpãra acþiunile Oltchim p2

Ai dreptul sã ºtii ce se întâmplã în jurul tãu! ISSN 2285 – 6161 / ISSN–L 2285 – 6161

Soarta combinatului Oltchim în mâinile unui nou director Pentru a reuºi sã aducã mãcar pe linia de plutire combinatul vâlcean, Guvernul a fost nevoit sã ia un set de mãsuri de urgenþã printre care ºi schimbarea conducerii acestuia.

p2

Indemnizaþia pentru creºtere a copilului se majoreazã substanþial! O veste bunã pentru mãmicile din întreaga þarã. Noul proiect de lege adoptat prevede creºterea indemnizaþiei acordate de stat pentru creºterea copilului.

• Nr. 2 • 9 - 22 octombrie 2012 • 1 leu •

www.cronicazilei.info

Drãgãºãnenii au celebrat cu fast sãrbãtoarea culesului de vii Oraºul dintre vii a sãrbãtorit cum se cuvine una dintre cele mai aºteptate sãrbãtori ale anului. Cele patru zile de manifestaþii culturale ºi de petrecere au reuºit sã îi scoatã în stradã pe drãgãºãneni, unde au avut parte de diverse surprize cultural-artistice. Nu au lipsit de aceastã datã folclorul autentic, tradiþiile, vinurile bune ºi acordurile de chitarã, care i-au însoþit pe cei prezenþi pe toatã durata sãrbãtorii, oferindule un eveniment de neuitat.

p3

ªcoala Tudor Vladimirescu - un secol de istorie Una dintre ºcolile cele mai de prestigiu ale învãþãmântului vâlcean serbeazã 100 de ani de existenþã. Evenimentul va fi sãrbãtorit cum se cuvine în incinta clãdirii încãrcatã de istorie ºi tradiþie ºcolarã. p4

p4

EDITORIAL

DOMNUL DAN Nici nu ºi-a revenit bine guvernul Ponta din eºecul de la referendum, agravat de criticile dure primite de la înalþii oficiali europeni, cã ºi-a gãsit beleaua cu un adversar pe atât de redutabil ca prestaþie publicã pe cât pare de nevinovat ca înfãþiºare, la prima vedere. Este vorba de nimeni altul decât cel cu adoraþie numit de fanii sãi, domnul Dan, puriul cu alurã adolescentinã, care înainte de a-ºi salva dantura, ºi-a propus sã salveze poporul. Puþin vizibil în prim-planul scenei politice pe perioada referendumului, Dan Diaconescu, alias domnul Dan, a revenit în forþã sub luminile rampei din postura de salvator al petrochimiei româneºti, graþie oportunitãþii oferite de guvern, prin scoaterea la privatizare a Combinatului Oltchim din Râmnicu Vâlcea. Dupã cum bine se ºtie tentativa sa a eºuat. Ziarele ºi mai ales televiziunile au prezentat pe larg ceea ce au numit telenovela privatizãrii Oltchim. În cele ce urmeazã, nu-mi propun sã împart vinovãþii, ca urmare a ratãrii privatizãrii ºi nici sã speculez pe subiectul cine - cui îi face jocul în chestiunea Oltchim. Aº vrea sã pun în discuþie doar câteva aspecte la îndemânã. Dincolo de tragedia existenþialã a angajaþilor, miza politicã a

scandalului nu-i deloc greu de intuit. Eºecul privatizãrii Oltchim (privatizare aflatã în gestiunea guvernului), are toate ºansele sã fie contabilizat în dreptul USL - ului. Primele indicii cã aºa stau lucrurile, sunt reprezentate de sondajele de opinie în care alianþa la putere a scãzut sub pragul electoral de 50%, care-i permite sã formeze singurã guvernul, în condiþiile în care PDL - ul camuflat în ARD a ajuns la o cotã inimaginabilã cu doar douã luni în urmã. Astfel, pe fondul ezitãrilor guvernanþilor ºi în ciuda plângerilor penale depuse împotriva sa, e de presupus cã haiducia domnului Dan are toate ºansele sã fie convertitã în capital politic pentru domnia sa ºi pentru partidul pe care-l reprezintã. În aceste condiþii întrebarea legitimã este în folosul cui ar putea creºte în preferinþele electoratului domnul Dan Diaconescu ºi al sãu PP - DD !? Rãspunsul vã aparþine, dragi cititori!

Unirea Drãgãºani îºi adjudecã victorie dupã victorie

Petruþ Dinculescu

Drãgãºãnenii nu îºi întrerup deloc expansiunea cãtre glorie ºi continuã sã câºtige meci dupã meci cu scoruri din ce în ce mai spectaculoase. Acum, la un pas de Liga Campionilor, se vãd optimiºti ºi încrezãtori în forþele proprii. p8


2

ACTUALITATE

9 - 22 octombrie 2012

Soarta Oltchim în mâinile unui nou director Întreaga ºaradã iscatã în jurul privatizãrii Oltchim nu a fãcut altceva decât sã înteþeascã problemele pe care combinatul deja le avea. Dupã privatizarea eºuatã, Guvernul încearcã sã ia mãsuri benefice atât pentru restabilirea producþiei combinatului cât ºi pentru salariaþii acestuia. Guvernul a dispus de un set de mãsuri de urgenþã în ceea ce priveºte soarta combinatului vâlcean Oltchim ºi a angajaþilor sãi. Prima dintre acestea este implicit schimbarea conducerii defectuoase a combinatului chimic, care a fost aprobatã în urmã cu câteva zile de Consiliul de Administraþie al Companiei. Mihai Bãlan, cel care a fost timp de mai bine de 13 ani director al CET Govora, este noul director care va prelua conducerea companiei ºi implicit problemele cu care se confruntã acesta. Într-o declaraþie acordatã presei nou director susþine cã va putea reporni combinatul pânã pe 8 octombrie dacã Guvernul va fi de acord cu ideile ºi planurile sale ºi mai ales dacã va primi susþinerea necesarã din partea angajaþilor. “Am cele mai bune intenþii ºi vreau sã repornim combinatul astfel încât acesta sã funcþioneze la capacitate normal, iar oamenii sã îºi pãstreze locurile de muncã ºi sã îºi ia salariile. ªtiu cã vroiau sã protesteze din nou însã le-am cerut sã mã lase sã îmi preiau funcþia ºi sã încerc sã fac ceva pentru ei”, a declarat noul director al Oltchim. Investirea sa în noua funcþie dar ºi experienþa profesionalã acumulatã de-a

FOCUS A lovit cu mopedul un autoturism staþionat La data de 03 octombrie a.c., la ora 03.50, Ionuþ B., de 19 ani, din comunã vâlceanã Creþeni, în timp ce conducea un moped pe strada Cãpitan Hoarcã din municipiul Drãgãºani, a pierdut controlul asupra vehiculului ºi a intrat în coliziune cu un autoturism staþionat regulamentar. În urma impactului a rezultat vãtãmarea corporalã gravã a conducãtorului mopedului, care a fost transportat la Spitalul Judeþean Vâlcea.

Din angajat al societãþii a devenit hoþ Bogdan ª., de 20 ani, din comunã Milcoiu, era angajat al societãþii de unde s-a hotãrât sã fure în perioada 29.09-01.20 a.c. mai multe obiecte printre care: 4 motoare electrice de 1,5 KW noi, douã maºini electrice de cusut, un laptop marca ACER aflat ºi suma de 150 lei, prejudiciul ridicându-se la aproximativ 8000 lei. Poliþiºtii au fost sesizaþi de cãtre Ion. B, ºef pazã în cadrul societãþii, în urma cercetãrilor efectuate identificându-se principalul suspect ºi recuperându-se în totalitate prejudiciul cauzat. În continuare se efectueazã cercetãri pentru a se stabili întreaga activitate infracþionalã a suspectului în vederea pedepsirii conform legii a acestuia.

Percheziþie în comunã Scundu

lungul anilor poate însemna mare lucru pentru angajaþii combinatului chimic vâlcean. Mihai Bãlan spune cã prin planul sãu va reuºi pornirea eficientã combinatului pânã pe 15 octombrie ºi cã deja au fost fãcute demersuri pentru ca acest lucru sã se întâmple negreºit.

Angajaþii Oltchimului vor primi ajutoare sociale Una dintre cele mai benefice soluþii gãsite de Guvern pentru a salva cumva soarta angajaþilor de la oltchim care nu ºi-

Modificãri majore la RCA! Asigurarea CASCO riscã sã disparã definitiv

Anul 2013 anunþã mari schimbãri în ceea ce priveºte poliþele de asigurare obligatorii. Vestea bunã ar fi cã, în cazul unui accident, ºoferii pãgubiþi îºi vor putea repara maºina direct de pe banii companiei de la care au achiziþionat poliþa de asigurare. Acest lucru ar fi foarte benefic pentru cei pãgubiþi, deoarece ar beneficia imediat de serviciile pentru care au plãtit ºi nu ar mai sta la mâna asiguratorului celui vinovat, care, de cele mai multe ori cautã sã nu plãteascã despãgubirea, invocând tot felul de motive ºi apelând la diverse mijloace ”legale” pentru a trage de timp. ªi cum o veste bunã niciodatã nu vine singurã, existã o alta mai puþin bunã, anume aceea cã poliþa RCA este foarte probabil sã se scumpeascã, experþii considerând cã aceste mãsuri vor duce chiar la dispariþia asigurãrii facultative aºa cum s-a întâmplat în Italia. Aºadar, în cazul unui accident, pãgubitul nu va mai trebui sã cearã poliþa RCA la ºoferul celui vinovat pentru cã repararea maºinii va fi suportatã de cãtre compania care i-a oferit spre vânzare asigurarea, aceasta urmând sã-ºi recupereze ulterior banii de la asiguratorul ºoferului vinovat. Noile regului vor veni ca urmare a mai multor plângeri din partea ºoferilor ce nu au fost despãgubiþi în baza poliþei RCA. • Alina Petrescu

au mai primit salariile de ceva vreme este acordarea de ajutoare bãneºti de la stat în baza unor anchete sociale. Demararea acestora anchete a început deja de pe 2 octombrie iar la final tot angajaþii Oltchimului care au salariile mai mici de 2100 de lei vor primi o indemnizaþie de la Guvern în valoare de 1400 lei pentru fiecare angajat. “O sã analizãm fiecare caz în parte, lista va fi nominalã. Avem bani pentru a acorda 1400 lei în douã tranºe la toþi salariaþii Oltchim care au salarii mai mici de 2100 de lei. • Viorel Trandafir

“Senzational!” Dan Diaconescu nu are bani sa cumpere actiunile Oltchim Circul privatizarii Oltchim Pornit în urma cu aproape doua saptamâni de patronul OTV Dan Diaconescu s-a încheiat în urma cu doua zile, când acesta nu a putut sa faca dovada ca are banii necesari cumpararii pachetului majoritar de actiuni detinut de stat în cadrul Oltchim. Daca angajatii Oltchimului care nu si-au mai primit salariile de ceva vreme erau alinati de speranta ca Dan Diaconescu va prelua Oltchim si implicit lucrurile îsi vor reveni la normal, iata ca din nou sunt aruncati în saracie si nesiguranta. Dupa toata telenovela iscata de licitatia pentru privatizarea Oltchimului si de faptul ca patronul OTV a fost desemnat câstigator al acesteia însa nu a reusit sa faca dovada banilor necesari, procesul de privatizare a fost oprit, urmând a fi reluat probabil în primele luni ale anului viitor. Pâna atunci însa angajatii neplatiti din cadrul combinatului vâlcean vor cersi din nou la mâna Guvernului care promite elaborarea unei strategii de salvare prin care sa plateasca macar o parte din salariile restante de câteva luni ale angajatilor. Dan Diaconescu risca însa sa raspunda penal în fata Parchetului pentru faptul ca si-a adjudecat în cadrul licitatiei pachetul majoritar de actiuni al Oltchim însa nu a reusit sa faca dovada ca are banii necesari pentru a plati licitatia câstigata. Seful Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii în Industrie (OPSPI), Remus Vulpescu cel care de altfel a condus întreg procesul de privatizare, a demisionat miercuri 3 octombrie, nu înainte de a sesiza Parchetul în privinta savârsirii de catre Dan Diaconescu a infractiunii de înselaciune în forma continuata prin inducerea în eroare si pentru dobândirea fara drept a calitatii de adjudecatar al Oltchim. • Cosmin Popa

În baza unei autorizaþii de percheziþie emisã de Judecãtoria Drãgãºani, poliþiºtii Secþiei nr. 4 Poliþie Ruralã Prundeni, împreunã cu un poliþist din cadrul Biroului Arme Explozivi ºi Substanþe Periculoase Vâlcea ºi însoþiþi de specialist criminalist din cadrul Poliþiei municipiului Drãgãºani au efectuat o percheziþie la domiciliul lui G. Ion, de 60 ani, din comunã Scundu în data de 03 oct. a.c. cu acest prilej, echipajul a identificat la domiciliul bãrbatului elemente de muniþie ºi instrumente pentru confecþionarea artizanalã a cartuºelor pentru arme de vânãtoare (matriþe, prese, dispozitive de calibrat cartuºe) pe care acesta le deþinea fãrã a deþine acest drept. În acest sens, acestuia i s-a întocmit dosar penal în vederea efectuãrii de cercetãri sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de efectuare fãrã drept de operaþiuni cu arme ºi muniþii.

Un tânãr din Drãgãºani a accidentat mortal un pieton Nefericitul accident care îl va marca pe viaþã pe tânãrul conducãtor auto a avut loc miercuri, 03 octombrie 2012. Astfel, în jurul orei 09.15, T. Cosmin, de 25 ani, din municipiul Drãgãºani, în timp ce conducea un autoturismul marca Opel Astra, pe raza comunei Orleºti, din direcþia Prundeni cãtre Scundu, l-a acroºat cu partea stânga faþã a autovehiculului pe D. Aurel, de 77 ani, care se angajase în traversarea strãzii prin loc nepermis ºi fãrã sã se asigure. În urma impactului, D. Aurel a fost rãnit foarte grav, iar în drum spre spital a decedat. Tânãrul ºofer nu a fost gãsit bãut la volan, iar acum se efectueazã cercetãri pentru sãvârºirea infracþiunii de ucidere din culpã.

www.cronicavalcii.info Editat de II Trandafir Viorel Director general: VIOREL TRANDAFIR Redactor-ºef: Claudia Trandafir Alina Petrescu (Actualitate, Social, Eveniment) Cosmin Popa (Politic, Sãnãtate, Educaþie) Bogdan Pârvu (Anchetã ºi investigaþii) Editorialist: Petruþ Dinculescu Adresa: Str Tudor Vladimirescu, Bl T2, Scara D, Ap 8 Drãgãºani E-mail: cronicavalcii@yahoo.com Tipar executat de SILPACINO Râmnicu Vâlcea


ACTUALITATE

9 - 22 octombrie 2012

3

Veºti bune pentru mãmici: indemnizaþia pentru creºterea copilului se mãreºte Camera Deputaþilor a adoptat proiectul de lege pentru aprobarea OUG 124/2011, care prevede majorarea indemnizaþiei de creºtere a copilului de la 75% la 85% din venitul net, începând cu 1 octombrie 2012, Camera fiind for decizional, a informat Mediafax. Camera Deputaþilor a trimis legea la Cotroceni, joi, 04 octombrie a.c, iar preºedintele are la dispoziþie 20 de zile pentru a promulga legea. Au intervenit mici întârzieri din cauza procedurilor prevãzute pentru promulgarea unei legi, însã, finalul va fi cel mult aºteptat, la fel ca în poveste. Mãmicile vor beneficia de o indemnizaþie de creºtere a copilului cu 10% mai mare ca pânã acum, astfel cã vor avea parte de un ajutor binevenit, mai ales acum, pe timp de crizã. De aceste modificãri vor beneficia atât mamele care se aflã în platã, cât ºi cele care urmeazã sã intre în concediu de maternitate. Astfel, dacã s-a ales varianta de stat acasã pânã ce copilul împlineºte 2 ani, indemnizaþia va fi de 85% din media veniturilor nete ale pãrintelui, pânã la limita impusã de 1.200 de lei. Dacã pãrintele a adoptat varianta de a sta acasã 1 an, pãrintele va primi

85% din media veniturilor, dar nu mai mult de 3.400 de lei. Dacã pãrintele alege sã se întoarcã la serviciu mai devreme, acesta va primi un stimulent lunar în valoare de 500 de lei, pânã ce copilul va împlini vârsta de 2 ani. Vestea bunã este cã, indiferent de decizia aleasã de pãrinþi, indemnizaþia de creºtere a copilului va fi mai mare ca ºi pânã acum, în funcþie de salariul pe care mama îl avea în timpul serviciului. Mariana Câmpeanu, Ministrul Muncii a declarat cã în proiectul de lege au fost prevãzute ºi ”eliminarea limitãrii la trei naºteri a situaþiilor pentru care se acordã concediu ºi indemnizaþia pentru creºterea copiilor, acordarea sumei suplimentare de 600 de lei pe perioada suprapunerii cazurilor în care persoana se aflã cu un copil în perioada de concediu ºi indemnizaþie ºi naºte, adoptã sau ia în custodie un alt copil”. De asemenea, va fi introdusã o perioadã flexibilã pentru plãtirea impozitelor ºi taxelor locale, pe perioada cãreia se va putea beneficia de indemnizaþia pentru creºtere a copilului. Pe timpul acestei perioade, pãrinþii îºi vor putea achita îndatoririle pentru a beneficia în continuare de indemnizaþia pentru creºterea

copilului. Aceste mãsuri au fost luate ca urmare a situaþiilor dificile cu

Un ºofer beat criþã s-a rãsturnat cu cisterna pe care o conducea

care se confruntã multe familii în România ºi pentru a ajuta cât de cât

la dezvoltarea cât mai corectã a copiilor. • Claudia Trandafir

Manualele din ºcoli ar putea fi înlocuite Un proiect bine pus la punct vine sã le uºureze ghiozdanul copiilor, dar ºi munca profesorilor. Manualele ar putea fi înlocuite de e-bookuri, dacã proiectul în valoare de 960 de milioane de lei – fonduri europene va fi aprobat.

Un accident rutier petrecut duminicã, 07 octombrie a.c. a pus în pericol viaþa mai multor persoane nevinovate, printre care ºi doi minori. Vinovat de evenimentul rutier s-a fãcut conducãtorul unei cisterne plinã cu aracet, care se urcase beat la volan, aproape de comã. Accidentul s-a întâmplat dupã localitatea Cãlimãneºti, spre Brezoi. ªoferul autocisternei a pierdut controlul volanului ºi s-a rãsturnat, împrãºtiind pe carosabil aracetul cu care era umplutã. Acesta a acroºat o autoutilitarã furgon micã ºi un autoturism marca Dacia pe care l-a catapultat în râul Olt. ªoferul cisternei cu aracet a fost gãsit cu o alcoolemiei de 0,96mg/l alcool pur în aerul expirat, ceea ce înseamnã cã era aproape de comã, în sânge însemnând o valoare dublã a alcoolemiei. Sabin A. este în vârstã de 36 de ani ºi este din Fãgãraº, judeþul Braºov, iar în seara de 07 oct. a.c se afla la volanul autotirului ce tracta ºi o semiremorcã, circulând dinspre Sibiu cãtre Râmnicu Vâlcea. ”Neadaptând viteza de deplasarea a pãtruns pe sensul opus de mers ºi a acroºat o autoutilitarã marca Renault, condusã de V. Alexandru. Apoi a intrat în coliziune frontalã stânga cu un

autoturism Dacia, condus de D. Viorel, din oraºul Brezoi. În urma impactului autoturismul Dacia a fost proiectat în râul Olt. Persoanele rãnite au fost transportate la spital, primind îngrijiri medicale.” a declarat subinsp. Alina Teodorescu – purtãtor de cuvânt al Poliþiei Vâlcea. Din Dacia care a cãzut în urma impactului în râul Olt, au fost rãnite douã fetiþe ºi mama lor. ”D. L., de 11 ani ºi D. I., de 9 ani, ambele din oraºul Brezoi, pasagere spate din autoturismul Dacia au fost diagnosticate cu policontuzii faciale ºi membre ºi D. Mihaela, de 34 de ani, din localitatea Brezoi, pasager dreaptã faþã a autoturismului Dacia, a primit diagnosticul de contuzie ºold drept.” a adãugat Alina Teodorescu. Lucrãtori de la districtul Seaca/CNADNR sau deplasat la faþa locului ºi au înlãturat vehiculele uºoare de pe partea dreaptã, facilitând astfel circulaþia pe o bandã. De asemenea s-au împrãºtiat 5 tone de nisip pentru a înlãtura aracetul deversat. În cursul nopþii de 7 spre 8 oct, o macara de mare tonaj a intervenit pentru îndepãrtarea de pe carosabil a autocisternei în vederea fluidizãrii traficului, acesta fiind reluat pe douã benzi abia în jurul orei 03.00, 8 oct.

Ministrul Educaþiei, Ecaterina Andronescu a vorbit despre acest proiect ºi la Sinaia, într-o întâlnire recentã cu ministrul secretar de stat stelian Fedorca ºi subinspectorii ºcolari. ”Se realizeazã o economie de bani, având în vedere cã an de an, manualele trebuie retipãrite. Cu atât mai mult cu cât acestea sunt destul de vechi”, a precizat prof. Florin Smeureanu, inspector ºcolar general. Începând cu anul ºcolar 2013-2014, se sperã cã din ce în ce mai mulþi elevi vor beneficia de manual în stil electronic. Elevii sunt foarte încântaþi de aceastã idee, mai ales cã aceastã tehnologie este deja floare la ureche pentru majoritatea dintre aceºtia. În plus, nu va mai fi nevoie ca ghiozdanul sã cântãreascã câteva kilograme, pentru cã un dispozitiv e-book este foarte

uºor, iar acesta va conþine toate manualele necesare unui elev ºi nu numai. Este o idee îndrãzneaþã care a fost aplicatã deja în Coreea de Sud, acolo unde ºi caietele au fost înlocuite de tablete. Un stil inovativ de a învãþa cu mai multã uºurinþã, o tehnologie nouã care în timp economiseºte mulþi bani. La nivel naþional proiectul va costa aproximativ 960 de milioane de lei, în cazul în care un e-book va fi achiziþionat cu suma de 300 de lei, fiind 3.200.000 de elevi. Prin implementarea acestui

sistem se pot economisi patru milioane de euro anual, bani care oricum se alocã pe retipãrirea unor manuale care sunt foarte vechi ºi care nu mai pot fi reutilizate. Este o idee mãreaþã, dar foarte practicã. La Universitatea Politehnicã din Bucureºti existã deja o platformã digital prin care profesorii ºi-au stocat cursurile, iar studenþii pot accesa informaþiile mult mai uºor prin intermediul ebook-urilor sau ale tabletelor. Cofinanþarea proiectului va fi asiguratã de Ministerul Educaþiei. • Bogdan Pârvu


C M Y K

4

9 - 22 octombrie 2012

ÎN DRÃGêANI

Drãgãºãnenii au celebrat cu fast sãrbãtoarea culesului de vii Mii de oameni au împânzit timp de patru zile strãzile oraºului Drãgãºani în cadrul uneia dintre cele mai frumoase sãrbãtori ale anului, anume, sãrbãtoarea culesului viilor. Diversele manifestaþii din cadrul sãrbãtorii, artiºtii ºi muzicienii sosiþi sã le încânte auzul le-au oferit ºi anul acesta drãgãºãnenilor o sãrbãtoare de neuitat. Începutul relativ târziu al toamnei a fost sãrbãtorit cu mare fast de drãgãºãneni care au celebrat unul dintre cele mai aºteptate evenimente invernale ºi anume culesul viilor. Sãrbãtoarea bahicã a drãgãºãnenilor, puternic încãrcatã de semnificaþie ºi tradiþie localã aminteºte de îndeletnicirea care timp de secole a definit numele acestui oraº aºezat între podgorii. Chiar ºi prezenþa în numãr mare a cetãþenilor la toate manifestaþiile din cadrul celebrãrii

fastuoase emanã convingerea cã Drãgãºaniul e un loc unde tradiþiile nu mor, unde oamenii îºi cunosc rãdãcinile ºi vor perpetua mai departe îndeletnicirile strãbunilor lor dar ºi bagajul cultural ºi stilul de viaþã. Aºa cum era de aºteptat, deschiderea oficialã a sãrbãtorii a avut loc joi dupã-amiazã în sala Cinematografului Progresul, unde primarul Cristian Nedelcu a dat startul manifestaþiilor jubiliare printr-un scurt discurs adresat mulþimii prezente în salã. “Iatã-ne aici la una dintre cele mai aºteptate sãrbãtori ale anului unde, sper eu, vã veþi simþi foarte bine. Mã bucur nespus cã cea mai iubitã sãrbãtoare a drãgãºãnenilor începe sã prindã contur. Cele douã festivale (“Lãutarul ºi “Folk Fest”) dar ºi recitalurile de muzicã popularã, folk ºi rock cred cã sunt îndeajuns pentru a mulþumi chiar ºi

cele mai critice gusturi.”, a spus Cristian Nedelcu la deschiderea sãrbãtorii. Tot el a fost cel care a deschis ºi ediþia a VIII-a a Festivalului Naþional de Interpretare “Lãutarul”, festival care a luat fiinþã la Drãgãºani ºi care în fiecare an reuneºte pe scena drãgãºãneana artiºti ai muzicii populare din toate colþurile þãrii. Pe lângã spectacolele ºi concertele oferite de cãtre administraþia localã, drãgãºãnenii au putut sã se delecteze cu unele dintre cele mai bune vinuri autohtone, cu must dar ºi cu diverse delicatese la grãtar ºi cu deserturi dintre cele mai variate aºa cum este tipic la orice sãrbã-

toare româneascã autenticã. Surprizele s-au þinut lanþ pentru drãgãºãneni, în special sâmbãtã, când pe Arena Batca oamenii au putut sã îl asculte într-un recital formidabil pe Mircea Vintilã, recital care a reuºit sã strângã sute de

fani ai folk-ului românesc. Duminicã însã, muzica rock a fost la mare cãutare, mai ales cã pe aceeaºi arenã au concertat trupa autohtonã de rock Megatone într-un mult aºteptat show incendiar. • Viorel Trandafir

ªcoala Tudor Vladimirescu - 100 de ani de istorie Au trecut 100 de ani…Data de 12 octombrie 2012 aduce zâmbete pe buzele multor oameni, amintiri plãcute ºi gânduri frumoase. Acum, la Ceas Aniversar al unui Secol de existenþã a ªcolii cu clasele I-VIII „Tudor Vladimirescu” din Municipiul Drãgãºani, alãturi de generaþiile de dascãli ºi elevi ale acestei ºcoli se cuvine sã sãrbãtorim acest eveniment mult aºteptat. Pe parcursul anilor care au trecut, ºoala ºi-a schimbat de mai multe ori numele, însã ºi-a pãstrat un traseu plin de reuºite, consolidându-ºi numele din ce în ce mai mult. A luat naºtere în anul 1912, într-o clãdire din piaþa oraºului, având numai patru clase, 36 de elevi ºi douã cadre didactice. În prezent funcþioneazã cu 4 grupe la grãdiniþã, 24 clase primare, 23 clase gimnaziale ºi 6 grupe de club sportiv ºcolar, adicã un total de 1238 de elevi. Având în frunte echipe manageriale de prestigiu, povestea ºcolii ”Tudor Vladimirescu” a început în anul 1912

sub o altã denumire. Se numea pe atunci ”ªcoala urbanã de fete”, având patru clase cu 36 elevi ºi douã cadre didactice. Nu avea nici local propriu, însã, încet, încet lucrurile aveau sã ia o altã întorsãturã, una foarte bunã pentru urmãtorul secol de învãþãmânt drãgãºãnean. ”În Drãgãºanii de atunci trãia o fetiþã numitã Getta Costache. Aceasta îºi dorea foarte mult sã meargã la ºcoalã ºi sã înveþe. Din nefericire s-a stins prea

devreme, la vârsta de doar 9 ani. Pãrinþii ei adoptivi, Elena ºi Gheorghe Luculescu, ºi-au propus atunci sã ridice, în amintirea fetiþei, o ºcoalã. Gh. I. Luculescu era un cunoscut ºi respectat proprietar de vii din localitate. Acesta a trecut la ridicarea unui local pentru „ªcoala urbanã de fete” în anul 1922, cu mijloace proprii, pe o porþiune din terenul sãu de pe strada „Traian”, teren ce se întindea pânã în strada „Regele

Carol” de astãzi. ªcoala urma sã aibã astfel propriul ei local. Patru ani a durat construcþia, iar rezultatul a fost minunat: compusã din patru sãli de clasã, un hol ºi douã cancelarii (parter ºi etaj), noua ºcoalã a primit în 1927 numele de „ªcoala primarã de fete «Getta»”, nume pe care avea sã-l pãstreze timp de 20 de ani.” (Profesor, Ulmeanu Dan Laurenþiu) Astfel, în decursul anilor, prestigioasa ºcoalã din sudul judeþului Vâlcea, ºi-a schimbat denumirea de 8 ori pânã în prezent: între anii 19121927 s-a numit ªcoala primarã urbanã de fete, între anii 1927-1947: ªcoala primarã de fete ”Geta”, între 19481954: ªcoala elementarã ”1 Mai”, între 1954-1964: ªcoala de 7 ani ”1 Mai, între 1964-1970: ªcoala generalã de 8 ani ”1 Mai”, între 1970-1987: ªcoala generalã de 10 ani Nr.2, între anii 19871955: ªcoala cu clasele I-VIII Nr.2, iar începând cu anul 1995, ºcoala continuã sã poarte ºi în prezent numele ªcoala cu clasele I-VIII ”Tudor Vladimirescu”.

”În 1995, ºcoala a primit numele eroului naþional Tudor Vladimirescu, nume sub care a început o nouã etapã a istoriei acesteia. Începând cu 1septembrie 2006 ºcoala a primit ºi un nou statut: ªcoala cu clasele I-VIII „Tudor Vladimirescu” a devenit unitate de învãþãmânt cu personalitate juridicã, acesteia fiindu-i arondate ºi alte unitãþi de învãþãmânt: Grãdiniþa cu program normal „Tudor Vladimirescu”, ªcoala cu clasele I-VIII nr. 3 Drãgãºani (Zlãtãrei), Grãdiniþa cu program normal nr. 4 Zlãtãrei, Grãdiniþa cu program normal nr. 6, (Capu Dealului).” (Profesor,Ulmeanu Dan Laurenþiu) Mii de emoþii îi încearcã acum atât pe actualii, dar ºi pe foºtii dascãli, însã directoarea unitãþii de învãþãmânt, prof Lidia Petcan este sigurã cã vineri, 12 octombrie 2012, evenimentul de celebrare unui secol de existent va decurge aºa cum a fost deja stabilit. Vor fi multe surprize ºi mulþi invitaþi de seamã, care au însemnat sãu înseamnã ceva pentru lãcaºul de studiu. • Claudia Trandafir


C M Y K

ÎN DRÃGêANI

Viorel Neacºu: ”Drãgãºaniul este pe punctul de a renaºte“ Unul dintre cei mai activi oameni politici ai oraºului, preºedintele PP-DD Drãgãºani, Viorel Neacºu, crede cu tãrie cã Drãgãºaniul este pe cale sã renascã. Este convins cã actuala administraþie are nu numai potenþialul necesar pentru acest lucru, ci ºi oameni care îºi doresc cu adevãrat ca oraºul lor sã se schimbe în bine.

Viorel Trandafir: Domnule Neacºu, v-aþi implicat de ceva vreme în politica drãgãºãneana… Cum vi s-a pãrut pânã acum? Viorel Neacºu: - Trebuie sã recunosc cã am fost ºi sunt plãcut surprins de cum stau lucrurile aici în Drãgãºani. Încã de la alegerile locale am observat cã mediul politic drãgãºãnean este unul foarte liniºtit, capabil sã permitã oamenilor care pot cu adevãrat sã schimbe ceva, sã se integreze mai uºor. Chiar dacã Drãgãºaniul este cel de-al doilea municipiu al Vâlcii, bãtãlia pentru putere nu a fost una mizerabilã ºi una plãcutã. Pe mine unul m-a fãcut sã mã simt ca într-un adevãrat concurs. De atacuri la persoanã sau denigrãri în presã nici nu mai încape vorbã… V.T: - Chiar dacã aþi pierdut bãtãlia cea mare din 10 iunie, aþi reuºit totuºi sã vã câºtigaþi un post de consilier local. Sau schimbat cu ceva

lucrurile? V.N: - Sincer nu! A fost o pierdere pentru noi ca partid, însã trebuie sã recunosc cã pentru cetãþenii acestui oraº a fost un câºtig. Lista lungã de realizãri ale primarului Nedelcu din primul mandat îl calificã încã de atunci ca fiind cel mai potrivit pentru aceastã funcþie ºi meritã cu siguranþã un alt mandat la cârma oraºului. Cât despre poziþia mea de consilier local…consider cã nu e neapãrat importantã, atâta timp cât pot sã mã implic alãturi de colegii mei ºi sã facem ceva pentru oameni. V.T: - Despre aceastã implicare… Sunteþi mulþumit de cum rezolvã Consiliul Local problemele cetãþenilor? V.N: - În general da! Datoria noastrã este sã sprijinim obiectivele primarului Nedelcu, atâta vreme cât nu contravin cu interesele cetãþenilor ºi asta am ºi fãcut. Am pus ºi noi umãrul la unele din proiectele sale ºi l-am ajutat atât cât ne-a permis statutul de consilieri. Unele lucruri deja se vãd prin oraº, iar pentru mine unul e o satisfacþie enormã sã vãd cã oraºul se schimbã ºi cã în mai mare sau mai micã mãsurã am contribuit ºi eu cu ceva la aceastã schimbare. Era pãcat ca municipiul nostru sã devinã încã unul din oraºele cenuºii ºi subdezvoltate ale þãrii. Drãgãºaniul are potenþial turistic dar ºi industrial. I-au lipsit însã fondurile ºi probabil cã aceasta este cauza pentru care a avut o perioadã lungã de impas.

V.T: - Credeþi cã lucrurile s-ar putea schimba ºi cã oraºul nostru ar putea sã revinã la renumele de odinioarã ? V.N: - Nu, nici chiar aºa. Ar fi aberant sã spun cã Drãgãºaniul va putea redeveni ceea ce a fost odatã. Comunismul a fost înainte de toate o forþã care a schimbat în bine întreaga þarã, ºi, la fel ca ºi Drãgãºaniul, multe dintre oraºele mici au înflorit. Acum însã situaþia este alta! Ne confruntãm cu o crizã financiarã care a cuprins întreaga Europã ºi trebuie sã ne adaptãm. Chiar dacã sunt bani puþini trebuie sã ºtii foarte bine cum poþi sã îi

Comuna Creþeni înfloreºte sub conducerea primarului Ion Spârleanu

În ciuda încercãrilor grele prin care a trebuit sã treacã împreunã cu instituþia pe care o conduce, Ion Spârleanu se declarã un luptãtor neobosit. A fãcut multe lucruri pentru concetãþenii sãi ºi mai are cu siguranþã multe altele pe care sã le realizeze. Visul sãu, acela de a trasforma comuna sa natalã într-una de talie europeanã este pe punctul de a se realiza. Comunã Creþeni s-a schimbat radical în ultimii ani, asta din cauzã atât a oamenilor harnici care o locuiesc dar ºi din cauza omului care îi conduce. Condiþiile de viaþã s-au îmbunãtãþit odatã cu realizãrile primarului Ion Spârleanu ºi oamenii sunt mulþumiþi din nou cã ºi-au ales acelaºi om harnic ºi întreprinzãtor care nu i-a uitat ºi care le ascultã de fiecare datã doleanþele, ba chiar a reuºit sã le schimbe stilul de viaþã prin multiplele sale proiecte întreprinse în comunã. Chiar ºi în aceastã lunã, douã

dintre cele mai importante realizãri ale primarului Ion Spârleanu sunt pe care sã se materializeze. Prima dintre ele este un amplu proiect de asfaltare pe o distanþã de 3km în satele Creþeni, Izvoru ºi Striminoasa, lucrare care se va demara deja începând cu 15 octombrie anul acesta ºi care le va uºura radical viaþa cetãþenilor din satele arondate comunei Creþeni. Proiectul în valoare de 1,8 miliarde lei, pentru care licitaþia a fost deja nu numai linia principalã dar ºi uliþele Boiereºti, Linie Izvorul ºi Morãreºti acestea urmând sã fie amenajate ºi asfaltate. Cealaltã realizare a primarului Ion Spârleanu este un foarte frumos Centru de zi pentru copii asistaþi social care se va deschide începând cu jumãtatea lunii octombrie anul acesta, mai exact pe data de 15. În cadrul acestui Centru de zi un numãr de 15 copii cu probleme sociale se vor putea juca ºi bucura în voie de copilãrie. Dotãrile de ultima generaþie, condiþiile foarte bune ºi cei doi educatori vor contribui la creºterea armonioasã a acestora ºi le vor asigura o educaþie mai mult decât decentã. În ciuda tuturor acestor realizãri, primarul comunei Creþeni Ion Spârleanu rãmâne în continuare modest. El considerã cã înainte de toate are datoria moralã de a face toate aceste lucruri pentru cetãþenii care l-au ales sã îi reprezinte încã un mandate ºi promite cã în continuare va munci neobosit pentru concetãþenii sãi ºi le va oferi acestora tot ce le-a promis. • Viorel Trandafir

împarþi, Cristi Nedelcu a demonstrat cã este foarte bun la acest capitol. ªtie foarte bine sã gestioneze atât fondurile Primãriei dar mai ales are capacitatea extraordinarã de a atrage fonduri europene mai mult decât oricine altcineva. Poþi observa cu uºurinþã cã deja s-a schimbat ceva. Casa de culturã este aproape gata, centura este cu un pas înainte de inaugurare, Muzeul Viei ºi vinului se renoveazã complet, toate acestea sunt semnul cã municipiul nostru este pe calea ce mai bunã. Acesta este motivul pentru care pot sã afirm cu tãrie cã Drãgãºaniul este pe punctul de a renaºte.

25 septembrie - 8 octombrie 2012

5

Cultura valorii ºi valoarea culturii Seara de folk din ziua de sâmbãtã 6.10.2012, reprezintã fãrã doar ºi poate punctul culminant al manifestãrilor artistice prilejuite de Sãrbãtoarea Culesului Viilor din acest an, cu atât mai mult cu cât a fost încununatã de recitalul excepþional al unui mare artist, în persoana lui Mircea Vintilã. În timp ce scriu aceste rânduri, îmi revin în minte versurile unuia dintre formidabilele cântece ale genialului folkist, care au rãsunat sâmbãtã la Drãgãºani: „Pentru mine e clar/ Cã mergem toþi într-o barcã,/ Barca e spartã ºi apã tot ia.../ Ne loveºte pe mare/ O furtunã din care/ Doar dragostea pare/ Cã ne va salva...” Cu siguranþã, dragostea pentru toate acele forme de manifestare a spiritualitãþii (precum recitalul lui Mircea Vintilã), care definesc generic cultura, ne mai poate salva din vria în care ne aflãm. În fapt, o confirmare a importanþei culturii în viaþa noastrã a fost ilustratã cum nu se poate mai elocvent, de ce s-a petrecut în Amfiteatrul Batca cu prilejul acestui concert. Publicul, de-o potrivã „docent ºi inocent”, vorba cântecului, ºi-a manifestat din plin credinþa într-un astfel de argument. Îmi place sã cred cã spectatorii în delir la auzul unor cântece care au fãcut epocã în România antedecembristã ºi care le-au îmbogãþit existenþa ºi continuã s-o facã ºi astãzi, nu l-au lãsat indiferent nici pe principalul artizan al evenimentului, primarul municipiului Drãgãºani, domnul Cristian Nedelcu. Prezent de altfel în mijlocul publicului, a dovedit cu acest prilej, cã poate fi un excelent promotor cultural, pentru oraºul de al cãrui destin se ocupã. În seara rece de octombrie, nimeni nu s-a miºcat de pe locul sãu din amfiteatru, decât cel mult pentru a putea vedea ºi mai ales auzi mai bine, iar domnul primar nu a mai fost doar edilul votat ºi apreciat de electorat, ci a devenit iubit de mulþimea de oameni, care aºteaptã mai mult de la dânsul, decât derularea ºi finalizarea unor proiecte utilitar-gospodãreºti. În ceea ce mã priveºte vã felicit pentru iniþiativã, domnule primar, iar dacã felicitãrile mele vã lasã rece, m-aº bucura înzecit ca aprecierea publicului sã vã încãlzeascã ºi sã vã inspire în continuare. P.S. Acest articol s-a dorit a fi o cronicã a ceea ce s-a întâmplat în urbea noastrã, în aceste zile de sãrbãtoare. Cum nimic nu a diferit în mod substanþial de anterioarele manifestãri de acest fel (poate doar faptul cã strugurii ºi mustul, pretextul petrecerii, au lipsit… aproape cu desãvârºire), am ales sã mã refer la amintirea cea mai frumoasã, oferitã memoriei mele, recitalul lui Mircea Vintilã. • Petruþ Dinculescu


6

9 - 22 octombrie 2012

IMOBILIARE GARSONIERE Vând garsonierã confort I cu îmbunãtãþiri. Preþ 17 000 euro negociabil. Tel: 0752 262 821;

AP. 2 CAMERE Vând apartament cu 2 camere în Aleea Trandafirirlor, bl. D1, sc. A, et.2, ap. 10 cu îmbunatatiri. Pret: 55.000 lei negociabil. Tel: 0784.954.017 sau 0721.261.744 Vând apartament 2 camere, str, Tudor Vladimirescu, bl. T8, et 2, 60 mp, decomandat, an constructie 1987, centrala proprie, eventual mobilat. Relatii la tel: 0722.364.849/0250.811.382 Vând apartament ultracentral, 2 camere, etaj 1, centrala termica, izolat exterior, geamuri termopan, usa metalica. Pret: 20.000 euro. Relatii la telefon: 0766.620.874/0760.811.485 Vând apartament cu 2 camere confort I. tel: 0721 017 513; Vând apartament cu 2 camere situat pe strada Tudor Vladimirescu, nr.349, bl. A, sc. B, et.1, ap.4. Relaþii la tel: 0723 195 522; Apartament de vânzare ultracentral, 2 camere decomandate, gaze separate, apometre, apã, balcon, balcon de serviciu, uºã metalicã la intrare, ferestre termopane. Bloc acoperit cu þiglã. Detalii: str. Popa ªapcã, bl. M1, sc. A, et.4, ap.14. Tel. 0728 843367; Vând apartament cu 2 camere, multiple îmbunãtãþiri, situat în Aleea Trandafirilor, bl. E, sc. A, et.1, ap.6. Preþ negociabil. Relaþii la tel. 0721 464912; 0721 699638; Vând apartament cu 2 camere fãrã îmbunãtãþiri, str. Tudor Vladimirescu, nr.349, bl. A. Preþ negociabil. Tel: 0729 399 983; Vând apartament cu 2 camere, situat pe Str. Aleea Muncii, etaj 1, centralã, gresie, termopane, parchet. Pret 19 000 euro negociabil. Tel: 0769 545 044; Vând apartament cu 2 camere pe str. Aleea Viitorului, bl. A4, sc. A. Apã, gaz, curent, parchet masiv stejar, fãrã datorii, carte funciarã. Tel: 0760 873 616; Vând apartament cu 2 camere în Rahova, scara A, etaj 4, ap.18. centralã, parchet nou, termopan, uºi noi. Tel: 0766 447 008; Vând apartament cu 2 camere situat pe strada Tudor Vladimirescu, bl. A, sc. B, et.1, ap.4. tel: 0723 195 522; Vând apartament cu 2 camere, strada Regele Carol, bl. A3, sc. B., ap. 5. Relaþii la tel. : 0764 271 315;

Vând urgent apartament cu 2 camere decomandate, str. Aleea Trandafirilor, bl. D1, sc. A, et.4, renovat recent, modificat ºi îmbunãtãþit: centralã proprie, termopane, instalaþii electrice ºi sanitare înlocuite, obiecte sanitare înlocuite, uºi noi, parchet laminat, gresie ºi faianþã, acoperiº propriu, etc. Detalii la nr. de tel. 0765 377995; Schimb apartament 2 camere nedecomandat cu apartament 2 camere decomandat. Ofer diferenþã. Tel.: 0769 545 044; Vând apartament cu 2 camere fãrã îmbunãtãþiri, str. Tudor Vladimirescu, nr. 349, bl. A, et.1(în spatele Poºtei). Preþ negociabil. Relaþii la tel.: 0729 399 983; Vând apartament cu 2 camere în centru- parc, decomandat, 53 mp, vedere spre parc, etaj 4, balcon închis, gresie, faianþã, centralã proprie, apometre, contor gaz. Preþ negociabil. Tel. : 0722 260 105; Vând apartament cu 2 camere pe strada Aleea Trandafirilor, bl. A3 nou, sc. B, etaj 4, ap.18, preþ negociabil. Pentru mai multe informaþii apelaþi la nr: 0732 114 390; Apartament de vânzare ultracentral, 2 camere decomandate, gaze separate, apometre, apã, balcon, balcon de serviciu, uºã metalicã la intrare, ferestre termopane. Bloc acoperit cu þiglã. Detalii: str. Popa ªapcã, bl. M1, sc. A, et.4, ap.14. Tel. 0728 843367; Vând apartament 2 camere decomandat, 40.5 mp + boxã, str. Regele Carol, bl. A4, sc. B, et.1, lângã Diana. Preþ 30 000 de euro negociabil. Relaþii la 0742 813632; 0737 326188; Vând urgent apartament cu 2 camere, preþ negociabil. Tel: 0723 446 110; 0737 332 650;

MICà PUBLICITATE Vând apartament cu 2 camere în Drãgãºani, str. Aleea Trandafirilor, bl. D1, sc. A, et. 2, ap.10, cu îmbunãtãþiri, preþ 75 000 lei negociabil. Tel: 0728 901 833;

Vând apartament cu 3 camere, situat pe strada Tudor Vladimirescu, bl. T3, sc. B, et.2, ap.8, multiple îmbunãtãþiri. Relaþii la tel: 0723 128 083;

Vând apartament cu 2 camere situat pe str. Tudor Vladimirescu, bl.T8, sc. D, et.3, ap. 8, îmbunãtãþiri(centralã, aer condiþionat, termopan). Preþ negociabil. Relaþii la tel: 0765 452 077; 0765 452 017;

Vând urgent apartament în blocurile Petrom. Etaj 2, 3 camere, confort 1. Stare bunã, încãlzire termicã la centrala blocului, boxã de 11,56 mp, 2 balcoane de 12,44 mp, modernizat parþial, suprafaþã 83 mp. Dosar de cadastru complet ºi înregistrat. Preþ 38 000 euro negociabil. Tel: 0748 532 508; 0721 835 685; 0350 416 222;

Particular, vând apartament cu 2 camere, de calitate, parchet, bloc cãrãmidã, 2/4, str. Aleea Viitorului, în blocurile A. detalii la telefon: 0212 311 196 ; 0731 605 642;

AP. 3 CAMERE Vând urgent! Apartament cu 3 camere, etaj II, centrala proprie, termopane, gresie, faianta, parchet si alte îmbunatatiri. Blocul este izolat exterior. Apartamentul este situat în zona Rahova, strada Aleea Muncii, Dragasani. Telefon: 0741.538.060/0250.812.718 Vând apartament 3 camere, situat în dragasani, str. Tudor Vladimirescu, bl. T3, sc. B, et. 2, ap. 8. Multiple îmbunatatiri. Relatii la tel: 0723.128.083. Vând apartament cu 3 camere, str. Tudor Vladimirescu, bloc 365 (peste stradã de Policlinicã). Tel: 0765 25 16 81; Vând apartament cu 3 camere, zonã centralã, 2 balcoane, gresie, faianþã, parchet, centralã, termopane, etaj 4. Preþ negociabil. Tel: 0735 134 489; 0764 821 583;

Vând apartament 3 camere, zonã ultracentralã, strada Gib Mihãescu, bloc BCA, douã bãi, hol mare modificat, balcon, uscãtorie, total decomandat, etaj 4, hidroizolaþie + acoperiº, izolat exterior. Parchet în camere, uºã metalicã, ferestre termopan dormitoare, centralã termicã; internet, cablu, telefon, telefon fix. Preþ 31 000 de euro - negociabil. Tel. 076 5679468; 0731 358352;

Vând apartament 3 camere în Drãgãºani, ultracentral, vizavi de catedralã, decomandat, et.2, 2 bãi, 3 balcoane, 2 holuri, spaþios, 93 mp, centralã proprie, parchet original. Relaþii la tel. 0761 850325; Vând apartament cu 3 camere decomandate, str. Aleea Tineretului, bl. D3, sc. A, et.4. tel: 0768 545 388; 0723 315 075; Vând urgent apartament cu 3 camere, decomandat, la etajul I, zona CEC, multiple îmbunãtãþiri. Relaþii la tel: 0760 591 140; 0767 387 004;

AP. 4 CAMERE Vând apartament în Drãgãºani cu 4 camere decomandate, ultracentral, etajul 2, 2 bãi, toate îmbunãtãþirile, str. Gib Mihãescu, nr.1. Tel: 0723 210 229; 0766 653 270; Vând apartament cu 4 camere sau schimb cu apartament cu 2 camere + diferenþa. str. Popa ªapcã, bloc M2, sc. B, ap.13. Relaþii la tel: 0726 194 456; De vânzare apartament 4 camere, decomandat, str. Traian, bloc E (lângã catedralã) etaj 3,86 mp, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, recent renovat: gresie, faianþã, parchet, uºã metalicã, centralã proprie, instalaþie termicã nouã(cupru), izolat termic pe interior. Preþ negociabil. Pentru relaþii: 0763 675900/ 0729 267494;

CASE

Vând apartament cu 3 camere decomandate, Aleea Tineretului, Bl. D3, sc. A, et.4, Drãgãºani. Telefon: 0768 545 388 sau 0723 315 075;

Vând casa în Orlesti-Vâlcea, 3 camere, baie, bucatarie, magazie, alte anexe, vie, gradina, utilitati: apa curenta, canalizare, gaze, curent, cablu, etc. Accept variante. Pret negociabil. Tel: 0747.939.244

Vând apartament cu 3 camere, strada Aleea Trandafirilor. Bl. C1, sc. C, ap.2(parter). Lângã biserica nouã(posibilitãþi privatizare). Relaþii la telefon: 0764 442 996;

Vând casa cu 4 camere în Dragasani: canalizare, încaszire, centrala, baie, aer conditionat si 1000 mp teren. Accept variante casa mai mica, teren mai putin. Tel.: 0736.263.588

Vând apartament cu 3 camere, pe strada Gib Mihãescu(zonã centralã). Relaþii la telefon: 0741 028 712;

Vand urgent casa cu teren intravilan 2500 mp langa Str. Tudor Vladimirescu, 577A. Tel: 0765.492.642

Vând apartament cu 3 camere, în zonã centralã. Bl 90, peste stradã de Tribunal. Tel: 0740 240 415;

Vând urgent apartament cu 3 camere, recent renovat, îmbunãtãþiri, faianþã, gresie, parchet laminat, dubluizolat termic (interior ºi exterior), mobilat, centralã termicã, geamuri termopan Rehau, instalaþie electricã pe cupru, uºã metalicã, boxã. Este situat pe str. Aleea Trandafirilor, lângã magazinul Annabella ( nu cel din centru). Preþ 135 000 ron, negociabil. Tel. 0722 575705; Vând apartament 3 camere decomandat, str. Tudor Vladimirescu, bloc L6, sc. C, ap.18, etaj 4. Apartamentul prezintã centralã proprie, îmbunãtãþiri interioare, izolaþie exterioarã precum ºi acoperiº. Pentru informaþii se poate folosi nr. de tel. 0762 845464; Vând apartament cu 3 camere decomandate, centralã proprie, 3 balcoane, situat pe strada Tudor Vladimirescu, bloc L6, sc. B, etaj 3, vizavi de Colegiul Naþional Gib Mihãescu. Relaþii la tel: 0766 753 503; Vând apartament cu 3 camere, zonã centralã, bl. 90, peste stradã de Tribunal. Tel. 0740 240715; Vând apartament 3 camere decomandate, cf.1 sporit, 90 mp, et.2, gresie hol, gresie + faianþã bucãtãrie, 2 bãi, balcon închis, blocul cu pizzeria Karma, an construcþie 1989. preþ 43 000 euro negociabil. Tel: 0726 157 145; 0723 835 775; 0766 757 569; Vând urgent apartament cu 3 camere, decomandat, la etajul 1, zona CEC, muliple îmbunãtãþiri. Tel. 0760 591140; 0767 387004; Vând apartament cu 3 camere, confort I, 2 bãi, 2 balcoane, boxã, strada Popa ªapcã. Tel: 0724 575 132;

Vând casã pe strada Primãverii, nr.17, preþ negociabil. Relaþii la tel: 0763 518 701; Vând casã pe strada Tudor Vladimirescu, nr.397. tel: 0722 121 948; Casã de vânzare în Valea Caselor. Tel. 0732 223036; Vând casã în Drãgãºani, str. Tacoescu, nr. 29, 3 camere, bucãtãrie, baie + beci. Tel: 0722 716 787; Vând casã cu 4 camere, magazie, bucãtãrie varã, anexe gospodãreºti, curte 1000 mp ºi 5000 mp, pãmânt arabil pe strada Dumbrava nr.26 sau schimb cu apartament + diferenþã. Tel: 0762 008 933; Vând sau schimb casã în Orleºti cu 3 camere, bucãtãrie, baie, magazie, alte anexe, grãdinã, vie, apã, curent, cablu, canalizare, gaz sau schimb cu apartament în Drãgãºani. Preþ negociabil. Tel: 0747 939 244;

Casã de vânzare, situatã în zona centralã(str. Tudor Vladimirescu, nr.360), suprafaþã 200 mp, 6 camere, 2 bãi aºezate pe nouã nivele, din care douã spaþii comerciale la parter. Terasã cu gazon 100 mp. Acces uºor cãtre centrul oraºului, lângã centrele comerciale Lidl, Penny. Preþ negociabil sau variante. Tel: 0724 414 400; Vând casã în Aureºti. Tel: 0734 390 039; Vând casã cu 4 camere în municipiul Drãgãºani, încãlzire centralã, termopane, luminã electricã, canalizare ºi toate utilitãþile, inclusiv aer condiþionat + 1000 mp teren. Preþ negociabil. Tel: 0758 874 404; 0751 017 907; Vând casã cu 4 camere, cu baie, bucãtãrie, cãmarã, garaj, str. Dr. Voiculescu, nr.7. preþul la vedere. Tel. 0728 072 259;

Vând urgent casã în comuna Grãdinari(gara Strejeºti). P+1, 5 camere mobilate, bucatarie ºi baie(gresie, faianþã, instalaþie apã), teren agricol 3100 mp. Preþ 50 000 euro negociabil. Informaþii la telefon: 0740 065 999; Vând casã cu 4 camere locuibile în Drãgãºani, str. Tudor Vladimirescu, apã, gaz, curent electric, fântânã, pãmânt 23 ari. Relaþii la tel.: 0749 595 385; Vând casã locuibilã pe strada Capu Dealului, cu 4 camere, bucãtãrie de varã, magazie, beci betonat, curte 400 mp, vie 609 mp, arabil 655 mp, fântânã. Relaþii la tel: 0765 954 301; 0724 435 527; 0757 058 914; Vând casã în Drãgãºani, strada Traian. Relaþii la tel: 0767 156 467;

TERENURI Vând teren de casa intravilan, strada Rahova 66 A, în suprafata de 1024 mp, deschidere 26 ml, lungime 40 ml, canalizare, apa. Terenul este îngradit, are cadastru si carte funciara, fiind întocmit si puz. Pret negociabil: 0722.472.858. Vand teren pentru constructie casa situat pe str. Avram Iancu, în Dragasani. În suprafata de 2500 mp (25 ari), latime la strada de 12,5 m, lungime 200 m. Utilitati: asfalt, curent, apa, gaze. Zona foarte linistita pentru locuit, trafic cu masini scazut. Pret: 5 euro/mp. Pret total: 12500 euro. Relatii la telefon: 0763.659.369 De vânzare teren construcþie - 14,5 ar. + vie, bonus teren arabil 0,25 ha pe Lunca Oltului. Adresa: sat Cãlina, str. Pãuniþa. Preþ: 50 000 euro. Tel: 0768 063 580; Vând teren în suprafaþã de 4300 mp(intravilan), situat în zona Olt(secþia Chimicã), cu deschidere la ºosea de 80 m. tel: 0768 909 781; 0251 235 431; Vând teren intravilan 700 mp, situat pe strada Avram Iancu, Drãgãºani, apã, gaze, canalizare, deschidere la stradã 23 m, negociabil. Relaþii la tel. 0727 838857; Vand teren 3500 mp, pe strada Regele Ferdinand, zona Capul Dealului. Rel la tel: 0723.316.714 Vând teren intravilan în suprafaþã de 2100 mp, situat în Drãgãºani, str. Primãverii( fosta Împãratul Traian), lângã RENEL, cu posibilitãþi de racordare la curent electric ºi apã. Preþul este negociabil. Relaþii la tel. 0767 261098; Vând terenuri pentru construit casã, situate în Drãgãºani, pe strada Avram Iancu, în suprafaþã de 2500, 3100 ºi 6200 mp. Utilitãþi: asfalt, curent, gaze. Zonã foarte liniºtitã, trafic maºini scãzut, bunã pentru locuit. Tel: 0763 659 369;

SPAÞII COMERCIALE Spaþiu de vânzare, 6500 euro. Tel. 0764 546486;

DIVERSE Vând centralã termicã Sarigaz, 24 kw, tiraj forþat, revizie la zi. Telefon: 0745 589 820; Vând parchet din lemn de fag, preþ negociabil. Tel: 0766 446 034;

ÎNCHIRIERI Închiriez apartament cu 2 camere în Drãgãºani, zona centralã, complet mobilat, TV, i internet, interfon. Tel: 0727 279 166; Închiriez spaþiu comercial în suprafaþã de 35 mp, în stare bunã + terasã de 25 mp pentru expunere, în Drãgãºani, str. Decebal, nr.30, la stradã, în apropierea pieþei centrale. Pentru informaþii: 0723 446 110; 0737 332 650;

ANGAJÃRI Caut o persoanã singurã, fãrã obligaþii, cu vârsta cuprinsã între 55 ºi 60 de ani, pentru o bãtrânã la þarã. Ofer casã, masã ºi un salariu atractiv. Tel: 0744 630 450; Angajez vânzatoare bar: 0784.602.394

SERVICII Executam puturi de mica si mare adâncime, denisipari, piloni. Tel.: 0737.565.564 Curs de initiere tenis de câmp. Relatii la telefon: 0769.560.758 Îngrijesc bãtrâni sau copii. Relaþii la tel.: 0723 837 403;


LIFESTYLE

9 - 22 octombrie 2012

7

H HO OR RO OS SC CO OP P BERBEC Influenþele celor din jur nu vã aduc prea mari reuºite. Încrederea oarbã în ceilalþi riscã sã vã conducã spre eºec. Ideile inovatoare ºi riscurile calculate ar trebui amânate pentru o altã zi, când planetele vor fi aliniate pentru succes.

TAUR Astãzi veþi avea motive de fericire, pentru cã în viaþa dv s-ar putea sã se petreacã unele evenimente deosebite, care vã vor schimba viaþa în mod pozitiv. Aceste evenimente vã vor lua puþin prin surprindere ºi veþi fi puþin derutat/a, dar entuziasmat/a în acelaºi timp.

GEMENI Sunteþi concentrat pe ceea ce v-aþi propus sã realizaþi, ºi nu vã abateþi de la planul iniþial. Primele rezultate încep deja sã se vadã ºi fiecare nouã acþiune vã aduce cu un pas mai aproape de reuºitã. Nu acceptaþi nici un fel de ajutori considerând cã la final nu o sã mai aveþi aceeaºi satisfacþie.

RAC Astãzi întâmpinaþi probleme de comunicare cu cei din jur. Va fi mai dificil decât de obicei sã creaþi o impresie bunã celorlalþi. Încercaþi sã nu vã aventuraþi în a face multe promisiuni ºi, mai ales, gândiþi-vã bine înainte de a vã decide sã acþionaþi într-o problemã.

LEU

Ce afecþiuni poþi depista privindu-te în oglindã Cercetãtorii de la ªcoala de Medicinã Yale, din Statele Unite ale Americii au fãcut descoperiri uimitoare pe care organismul uman le transmite prin chipul fiecãruia. Metoda pentru ca fiecare om de rând sã îºi dea seama de mesajele pe care corpul nostru ni le transmite este foarte simplã: aveþi nevoie numai de o oglindã ºi puþina atenþie. Aºadar, puneþi-vã în faþa unei oglinzi ºi cu siguranþã veþi descoperii dacã ceva nu este în regulã. Ce înseamnã când ochii sunt injectaþi, ridurile adânci sau buzele sunt crãpate ne lãmuresc cei din domeniu.

Riduri adânci – oase slabe Oasele ºi pielea au în compoziþie colagen, iar lipsa colagenului constituie motivul principal pentru apariþia ridurilor. Dacã observaþi riduri adânci pe faþa dvs trebuie sã apelaþi la un medic specialist, mai ales dacã nu aveþi o vârstã înaintatã.

Pleoape cãzute – paralizie facialã Paralizia facialã se poate solda cu deficite motorii importante la nivelul muºchilor mimicii, în masticaþie ºi vorbire,

precum ºi cu tulburãri de gust ºi lãcrimare. Un nerv inflamat va afecta transmiterea corectã a mesajelor de la creier cãtre muºchii feþei. Paralizia facialã debuteazã brusc, adesea peste noapte ºi se amelioreazã de obicei de la sine în câteva sãptãmâni, dar nu în toate cazurile.

Cercuri albe pe iris – colesterol ridicat Colesterolul ridicat poate duce la apariþia unor cercuri albe în jurul irisului, precum ºi la crearea unor depozite de grãsime gãlbui sub piele ºi în jurul ochilor. Pentru a scãpa de aceastã neplãcere este necesarã respectarea unui regim alimentar strict recomandat de cãtre medic. Acesta va consta de obicei în reducerea alimentelor ce conþin colesterol, în principal produsele animale. De asemenea, douã condiment sunt recunoscute pentru contribuþia lor în scãderea semnificativã a colesterolului: usturoiul ºi cimbrul.

Pleoape palide – anemie Lipsa de fier, care este responsabil cu producerea de globule roºii în sânge,

duce la anemie. Ne dãm seama de acest lucru atunci când pleoapa inferioarã devine palidã. Consumaþi alimente bogate în fier ºi totul va fi în regulã: spanac, ficat de pui, ficat de vitã, cereale (germeni de grâu , ovãz), gãlbenuº de ou, carne de vitã, broccoli, alune, arahide prãjite, nuci, caise uscate, drojdie, mazãre, linte, pâine de secarã, varza de Bruxelles.

Faþa umflatã – hipotiroidie

Chiar dacã v-aþi propus sã faceþi o nouã investiþie sau sã legaþi o nouã prietenie veþi remarca mici schimbãri în plan sentimental. Dacã aveþi deja un partener, veþi avea parte de o surprizã de proporþii din partea acestuia.

FECIOARA Încercaþi sã vã puneþi ordine în gânduri ºi sã vã decideþi ce trebuie sã faceþi în plan profesional, pentru ca lucrurile sã meargã bine ºi dv sã fiþi mulþumit/a.

BALANÞA Ceilalþi sunt mai receptivi decât v-aþi imaginat. Veþi rãmâne plãcut surprins de faptul cã cei din jur vã vor asculta cu atenþie ºi vor lua aminte de sfaturile dv. Trebuie sã fiþi în permanenþã în alertã ºi gata de a da sfaturi bune.

SCORPION Astãzi întâmpinaþi câteva mici dificultãþi în viaþa de cuplu. Este doar ceva temporar. S-ar putea sã fiþi tentat sã grãbiþi lucrurile sã reintre pe fãgaºul lor normal, dar este recomandat sã aºteptaþi mãcar pânã mâine, când veþi fi mai liniºtit, iar neînþelegerile vor putea fi rezolvate mult mai uºor.

SÃGETÃTOR

Atunci când glanda tiroidã nu produce suficientã tiroxinã, metabolismul este încetinit. Rezultatul – îngrãºarea, inclusiv la nivelul feþei.

Bateþi pasul pe loc ºi nu reuºiþi sã vã concentraþi prea bine asupra sarcinilor pe care le aveþi de rezolvat. ªefii par sã treacã cu vederea acest lucru, în schimb nu ezitã sã vã încarce cu responsabilitãþi ºi sã vã dea de lucru în plus.

Buze crãpate – anemie, diabet

CAPRICORN

Lipsa de fier încetineºte producþia de globule roºii, ceea ce duce la anemie. Din cauza anemiei rãnile ºi crãpãturile care apar pe buze sau la colþurile gurii se vindecã mai greu. Buzele crãpate mai pot însemna ºi diabet, principalul simptom fiind setea excesivã.

În plan sentimental, dv ºi partenerul/a s-ar putea sã aveþi acelaºi program astãzi ºi vã veþi sincroniza perfect. Veþi putea sã petreceþi mai mult timp împreunã ºi sã aveþi mai multã intimitate.

VÃRSÃTOR Astãzi s-ar putea sã vã implicaþi cu plãcere într-un proiect important ºi sã vã concentraþi toatã atenþia supra acestuia. Sunteþi sigur/a cã acum este momentul potrivit sã vã puneþi în aplicare unele idei pe care le aveþi ºi nu vreþi sã pierdeþi aceastã ocazie.

REÞETA SÃPTÃMÂNII

Cartofi cu smântânã la cuptor Cartofii cu brânzã ºi smântânã sunt foarte uºor de preparat ºi se pot servi simpli ca salatã sau ca ºi garniturã. De ce avem nevoie: 1 kg cartofi 50 ml ulei de mãsline 100 ml smântânã 200 gr brânzã de vaci 3 ouã sare ºi piper alb Cum se face: Cartofii se fierb în coajã.

Dupã ce s-au fiert se curãþã ºi se taie cubuleþe. Se pun în tavã, se adaugã uleiul de mãsline ºi se dau la cuptor circa 15-20 minute. În acest timp preparãm amestecul de smântânã, ouã, brânzã de vaci ºi condimentele. Se adaugã compoziþia de mai sus în tavã, peste cartofi ºi se mai dã la cuptor pânã ce cartofii se rumenesc.

Poftã bunã!

PEªTI Astãzi este o zi în care rãbdarea vã este pusã la încercare. Poate cã vã aºteptaþi la prea mult, prea repede. Nu vã grãbiþi, pentru a nu fi foarte dezamãgit. Lãsaþi lucrurile sã evolueze de la sine ºi atunci nu veþi avea ce sã vã reproºaþi.

BANCUL SÃPTÃMÂNII Accident auto; a fost cãlcatã o oaie. Martor, un scriitor... - Vã rog sã ne povestiþi cum s-a petrecut - Domnule poliþist, atunci când lumina lunii atingea duios spicele de grâu, care dansau în adierea vântului de searã, iar trifoiul îºi trimitea în aer mireasma dulce, o oaie... - Vã rog, relataþi pe scurt - Pãi ºtiþi, înainte sã treacã maºina, ieºea oaia din lucernã; dupã ce a trecut maºina, ieºea lucerna din oaie.


C M Y K

8

SPORT

9 - 22 octombrie 2012

CS Unirea Drãgãºani îºi adjudecã victorie dupã victorie Drãgãºãnenii nu îºi întrerup nici un moment evoluþia spectaculoasã din acest sezon. Deºi au fost mici probleme de organizare, aceºtia par sã fi gãsit în teren formulã magicã ºi îºi adaugã în palmares victorii dintre cele mai impresionante, sfidând practic fotbalul de pe întreg teritoriul judeþului. Chiar dacã au trecut pe locul secund în clasament la doar un singur punct faþã de lideri, Clubul Sportiv Unirea Drãgãºani se aratã mai viguros ca oricând. Diversele transferuri care în trecut le fãceau probleme jucãtorilor în teren s-au transformat într-un adevãrat avantaj al echipei drãgãºãnene. Ultimele douã meciuri, cel cu C.S. Mãdulari în care au terminat cu 3-1 ºi cel cu Viitorul Valea Mare, în care au reuºit sã aºtearnã liniºtea peste tribuna adversã executându-ºi adversarii cu un scor de 5-0, dovedesc ascensiunea neopritã a clubului drãgãºãnean. Având 14 puncte, echipa antrenatã de Tavi Mâþoc îºi propune sã ajungã din nou liderul

clasamentului, reuºind sã se menþinã la numai un punct diferenþã de gruparea AS Creþeni, lucru care va fi cu siguranþã uºor datoritã ºi meciurilor uºoare care vor urma. “A fost un accident faptul cã ne-am pierdut poziþia de lider însã am realizat ceva mai târziu cã am slãbit coarda acolo unde nu trebuia. Meciurile care urmeazã ne vor oferi posibilitatea sã revenim pe prima poziþie, acolo unde ne este locul”, a precizat antrenorul trupei drãgãºãnene, Tavi Mâþoc. Atât acesta, cât ºi fanii înfocaþi ai echipei privesc cu optimism cãtre meciurile care urmeazã, cunoscând adevãrata capacitate a grupãrii oraºului dintre vii.

“Jucãtorii au toate condiþiile necesare pentru a face performanþã” Unirea Drãgãºani are toate ºansele sã scoatã un punctaj foarte bun în Liga Campionilor. Primul meci, programat în urma tragerii la sorþi cu cei de la Hidroelectrica, va fi unul pe cât de dificil, pe atât de promiþãtor. Antrenorul

drãgãºãnenilor, Tavi Mâþoc se declarã optimist în ceea ce priveºte evoluþia, întrucât jucãtorii beneficiazã de toate condiþiile necesare pentru a putea face performanþã. ”Vom avea meciuri destul de grele de acum, însã mã bazez pe faptul cã jucãtorii au înþeles cã ºi noi am fãcut toate eforturile ca ei sã aibã toate cele necesare

pentru a da ce e mai bun pe teren. Au salariile bunicele plãtite la zi, au echipamente bune, condiþii de transport, absolut tot ce le trebuie. De aceea mã bazez pe ei pentru meciurile care urmeazã, iar ultimele victorii mã fac sã fiu foarte optimist”, a declarat antrenorul drãgãºãnenilor. • Bogdan Pârvu

Damila, între vis ºi realitate

LIDER PILOTAJ

Poate cã n-are încã faþã de prima divizie, meciul cu Petrolul Ploieºti din 16-imile Cupei României a dovedit-o, dar face ravagii în liga secundã, acolo unde evolueazã în prezent. Poate cã nu exceleazã în fineþuri tehnice, dar tactic impresioneazã. Ceea ce atrage cel mai mult atenþia la FC Damila Mãciuca, cãci la ea mã refer, este însã dãruirea jucãtorilor în teren, devotamentul acestora faþã de fotbal. Dintre toate calitãþile, aceasta este cea care apropie cel mai mult suporterul de echipã ºi-l þine alãturi de-o potrivã la bine ºi la greu. Secretul reuºitei Damilei? Clasica reþetã a succesului în fotbal: patronat discret ºi solvabil, management performant ºi un lot de jucãtori tineri de mare perspectivã, care bine struniþi de un excelent antrenor, cresc de la un meci la altul. Dovadã sunt rezultatele. În plus Damila Mãciuca este condamnatã la succes de însuºi numele pe care-l poartã. Galeria ºtie asta ºi scandeazã-n consecinþã. În avantajul Damilei mai e ceva: faptul

Obþine permisul de conducere într-un mod rapid ºi sigur! Învaþã sã conduci alãturi de adevãraþi profesioniºti!

cã joacã meciurile de pe teren propriu la Drãgãºani, un oraº mare amator de fotbal, dar vãduvit de prezenþa unei echipe în primele trei eºaloane valorice. În aceste condiþii, înfierea Damilei a pus capãt suferinþelor publicului autohton. Acum are asupra cui sã-ºi reverse dragostea ºi pasiunea pentru sportul rege. Lucrul acesta se vede. Prezenþa la stadion le-ar face invidioase pe multe echipe de divizia A. Venirea Damilei la Drãgãºani aduce beneficii însemnate ºi stadionului local, care

începe sã capete alura unei arene moderne. Din câte ºtiu, tot aici evolueazã în liga a patra ºi localnicii de la Unirea. Poate cã trãind cu succesul în casã se dau dupã acesta ºi la anul vin într-o lume mai bunã, fotbalistic vorbind . Mai ales cã copilul nostru de suflet s-ar putea sã ne pãrãseascã. Maniera în care face instrucþie cu o întreagã armatã de foste prim divizionare, îi conferã prima ºansã la promovare. ªi atunci Damila nu va mai fi doar a noastrã, ci a unei întregi provincii (alãturi de Pandurii) ºi va juca poate pe legendarul Ion Oblemenco, fieful regretatei Universitatea Craiova. Un vis! Pe cât de frumos, pe atât de realizabil! P.S. O datã la douã sãptãmâni, vinerea, staþia de amplificare din centrul Drãgãºanilor dã sfoarã-n urbe despre confruntarea de a doua zi. Anunþul în sine n-are nimic spectaculos în el, în schimb fundalul muzical pe care se face comunicarea este reprezentat de Imnul Ligii Campionilor la fotbal. Întâmplare sau premoniþie?! • Petruþ Dinculescu

Cel mai mic preþ!

Telefon: 0769405926, 0763.677.408, 0767.399.458

Cronica Valcii Nr 2  

Versiunea tiparita a ziarului Cronica Valcii

Cronica Valcii Nr 2  

Versiunea tiparita a ziarului Cronica Valcii

Advertisement