Page 1


YllAlleUi}\

,

)

_,

rl!AU\9A

.rl\!

ilAiAf 9itu\f lrJ9


,,,'..,,,,, ,,.,,,.,,...,,'

$, 'r:':rl:'.',::,.,:l Rtl ".1..,.!&$, ':::: ;;1 1'

ll

:

'.'.

.

;

.

,',:

, ,

,

,tr

:: 1;;',:,:;:,'

'

:

,1::.:,

1.1;i,.i1iltl',:lCidkA1

il,llll,,;,,,,,,,:.," ,1...:

l

.,l:;r

,,.,:,,..t,.

:,ffi,

ltil:a.:,301

.1,:1,W

.:

,, .. ,,'.,$P' .';,,,,,;.;,,,,]fffi1,

,rw[J[s$@.!$.

'i lllakl . :ifm[Tl\i , 3e3S

,,

:,,$fiD,

Nd$DO .,. 'l.S@

' ,,,,,a:E '"'ff10\N tr"tt .mi ffir"r.l

......

irl.

^frnh$


-?, f'"

t

{z''..'.

, 3"'

7.t ,'z

1, ' ,'':.'?"' '

7

Lvuk

gajdi, boje tartana i miris travnatih 'linkova' u domovini golfa svakome je igracu golfa obecana zemlja. Podeci kao i prva zapisana pravila igre (1744. g.) vezani su uz St. Andrews, najstarije Skotsko sveudiliino srediSte u Zivopisnom zaljevu sjeverno od Edinbourgha. Uz legendarni Old Course i autoritet Royal E Ancient Golf Cluba, St, Andrews svoj primat u golfu potvrduje sa Sest povezanih igraliSta te vrlo zanimljivim muzejom golfa. U neposrednoj okolici postoji joi dvanaest tipiinih 'linkova', cija je kvaliteta viSestruko provjerena u izbornim natjecanjima za prestiZni British Open.

PANSION FIVE PILIVIOUR PLACE St. Andrews. tel. 1334147 40 01

**

PoloZaj: nedaleko srediSta St. Andrewsa, do golf igraliita OId Course ima samo 150 m.

SadrZaji: ugodan pansion

s

recepcijom, doruikovaonicm, parki.

raliStem. Sobe: kupaonica (tu5/XVC), telefon, televizor, aparatza kavu

HOTEL RUSACKS

i

daj.

****

St. Andrews, tel. 1334147 43 21

PoloZaj: uz Old Course, legendarno igraliite na kojemu je "roden' golf. Sadriaji: viktorijansko zdanje sa 50 soba i 2 apartmana; recepcija. Master restaurant. bar. suiito za kosu, gtaialo za hlaie), telefon, televizor, apant za kavu i caj; neke sobe imaju minibar.

il;''k,rp;;;ii.'i,"invc,


SIAxDRI}ls SI,D {OURSL HOTII

"ia*-3.1;.::;:''"2

j-"; :4'

'--

=

-.'Jr

-

.' .."r-â‚Ź,â‚Ź+

,",- F

'ff#

TTIE OLD COURSE 18 rupa, Par 72,6004 m, obvezan HDCP; nedjeljom zatvoreno. Na ovome prostoru linksa poluotoka Fife puika igra golph bila je udomaiena vei u vrijeme osnivanja sveuiiliSta (1413. g.) Do 1764. igraliSte je imalo 72 rupa, a standardna runda igranja obuhva(ala je 22 rupe. Igradi su kretali s mjesta koje je bilo dvije duZine palice udaljeno od rupe koju su odigrali, po zavr5etku dvanaeste rupe vraiali bi se istirn putem natrag. DruZba R6A (Royal E Ancient Colf Club of St. Andrews) ustanovila je 1764. god. standardnu rundu na 18 rupa

Klupska

kuia s najstarijom tradicijom jedna je od najraskoinije u svijetu. Pristup i ulaz moguii su

uredenih, svakako najpoznatija

samo ilanovima Kluba. Tee time je potrebno rezervirati i platiii tri mjeseca unaprijed ili se prijaviti na izvlaienje i<oje se odriava svakoga dana za sljedeii

ukoliko ima mjesta. Caddie za l8 rupa. nosac opreme za

l8

rupa.

THE NEW COURSE Sagradeno 1895., design: Old Tom Morris. 18 rupa, Par 71,6039 m, obvezan HDCP. Novo igraliSte je vei proslavilo stotu obljetnicu, leZi odmah uz Old Course; neito je modernije i zahtjevnije od "staroga". Klupska kuia je nova, suvremena gradevina s recepcijom, barom, restaurantom, trgovinom i klupskim prostorijama. Tee time je potrebno unaprijed rezervirati i platiti. Caddie za 18 rupa. nosac opreme za [8 rupa.


THE JUBIIFF Sagradeno 1899., 18 rupa, Par 72,6223 m, obvezar HDCP.

je najduZe i najzahtjevnije igraliSte u St Andrewsu, potpuno preuredeno1980., ali je saiuva Jubilee

no deset originalnih greenova iz 1899.god.

Klupska kuia je zajedniika za igraliita New, Jubilee Eden i Strathtyrum. Tee time je potrebno unaprijed rezervirati i platiti. Caddie za 18 rupa, nosad opreme za 18 rupa.

THE EDEN

Sagradeno 1914., 18 rupa, Par 70, 5588 m. Idealno igrali5te za dame i gospodu koji teZe izvodt podetne, duge udarce i kojima je ovo prvi susret I

'links' igraliStem. Klupska kuia je zajednidka za igrali5ta New, Jubilee Eden i Strathtyrum. Tee time je potebno unaprijed rezervirati i platiti. Caddie za 18 rupa, nosad opreme za18 rupa.

THE STRATHTYRUM Arhitekt: Donald Steel 18 rupa, Par 69, 4658 m.

Iako katak, samo

s 1l

bunkera, ovo

je

zahtjevar

teren s puno iznenadenja. Klupska kuia je zajednidka za igrali5ta New, Jubilee Eden i Strathtyruni. Tee t]rye je pgqebno unaprijed iezervirati i platiti. Caddie za 18 rupa, nosai opieme za 18 rupa.

'I


lJ-. =k , FJ

,-*",

I

GOLFING IINION

OF IRELAND

lrska je bogato zelena zemlja wlo gostoljubivih ljudi i odlicnih pubova u kojima se todi izvorni Guinness. Nema igrada koji ne bi poZelio igrati na jednome od 300 igraliSta u zemlji gdje golf ima dugu tradiciju. NaE izbor je Dublin i dva igraliSta poznatoga golf kluba Portmarnock, domaiina Europskog prvenstva 1997. Portmarnock je smjeiten na udaljenosti duZeg para 5 od Dublina, zapavo je predgrade dinamidnome glavnome gradu. lv\noitvo trgovina, pubova, zabavnih klubova te raznovrsni kulturni programi preobilna su ponuda za samo jedan boravak u prekrasnoj zemlji.

HOTET STMIS

****

Dublin, tel. 114029988 PoloZaj: u sredi5njem dijelu grada, 5 minuta pjeike do parkova St. Stephens Green. Vrlo dobro polaziSte za obilazak grada. SadZaji: sagraden 1997., s pogledom na Crand Union Canal; 189 soba, recepcija, dizalo, restaurant, bar, salon za sastanke, garaZa; praonica rublja, sobno sluZenje (room service). Sobe: kupaonca (tui ili kadaAVC, suiilo za kosu), televizor (SAT prijem), radio, aparat za kavu i iaj.


ffi

PORTMARNOCK GOLF CLUB

Osnovan 1894., 18 rupa, Par 72, 6656 m. Jedno od najpoznatijih i najteZih irskih 'links' igrali5ta, posebno kada puie jak vjetar s Atlantika hava avantura za dobre igraie! Veiina PRO golfera slaZe se da je teren jedan od najveiih izazovi profesionalnom igradu. Prema dasopisu Golf World ovo je igraliSte svrstano u sedam najboljih r Velikoj Britanli. Duboke pjeidane prepreke (bunkers) mnogim su igratima ostale u neizbrisivon sje(anju. Klupska kuia je spoj idealne velidine, udobnosti i irske tradicionalne funkcionalnosti. Zadovoliit it ba5 svakoga igrada golfa. Posebnost kuie je mjerai brzine vjetra smjeiten u srediSnjem dijelu najvaZniji pokazatelj utjecaja na igru. Driving range, club car, posudba opreme, golf akademija.

PORTMARNOCK HOTEL E GOLF'UNKS Dizajn: Bernhard Langer, 18 rupa, Par 77,6195 m.

Jo5 jedno majstorsko djelo poznatoga igradr Bernharda Langera. Poitujuii zakonitosti'links igrali5ta, Langer je izvrsno uskladio moderno dizajni

s konfiguracijom terena i visokim turnirskin zahtjevima. tgrali5te obiluje pjeSianim preprekamr gotovo prirodnih oblika i gustom, cwstom travom r 'roughu', iz koje nije jednostavno izaci. Klupska kuca smjeitena je u dijelu modernoga funkcionalno udobnoga hotela. lgraiima je na raspo laganju izvrstan restaurant, bar, pub, PRO trgovina ranje

garderobe.

Driving range, club car, golf akademija, posudbr oPreme:


7

Llatna obala Algarve vei skoro tri desetljeia neodoljivo privlaci sve svjetske igrade golfa. Tu sezona traje svih 365 dana u godini, a svaki od 14 prekrasnih golf kompleksa (ukupno 21 igraliSte) pruZaju jedinstven doZivljaj igranja na 365 rupal Henry Cotton, legenda golfa iezdesetih godina upisao je Algarve na golf kartu svijeta nadaleko poznatim kompleksom Penina. Slijede Parque da Floresta kao jedino brdsko igraliSte, klasiina "links" igraliSta Palmares i Alto Colfe, Quinta do Gramacho; tipidna primorska igraliita su Vale de Milho, Vale da Pinta i Salgados te Old Course, Pinhal Course i Laguna Course u Vilamouri. Vale do Lobo, Quinta do Lago iVila Sol whunski su tereni po ukusu igraca svih igrackih razina. Pinheiros Altos sa svojim brzim greenovima, Pine Cliffs s nezaboravnim pogledom na Atlantik i San Lorenzo vjerojatno su najljepia golf igraliSta u ovome dijelu Staroga kontinenta.

HOTEL DOM PEDRO GOII:

****

Vilamoura, tel. (089) 38 96 50 Poloiaj: u blizini plaZe, marine i kasina. SadrZaji: 267 soba, recepcija, restaurant, bar, frizerski salon, salon za uljepiavanje, sauna, masaZa, soba za kartanje, room service, praonica rublja, sluZba iuvanja djece; galerija umjetnina; tri bazena fiedan grijan) suniali5te i bar. Sobe: kupaonicaAV(, klimatizacija, izravni telefon, radio, televizor (SAT prijem), minibar, balkon. Spott i ti,Uuui: 3 teniska igraliita s rasvjetom, stolni tenis, odbojka, aerobik, badminton, biciklizam; bogat Sportski i zabavni program.


SAN LORENZO Sagradeno 1998., arhitekt: William Roquemore. 18 rupa, Par 72,6238 m. Ekskluzivan teren kojega je iasopis Golf World viie puta proglasio najboljim otvorenim (public) golf igraliitem u Europi. Club car, pro shop, driving range, golf akademija, posudba opreme. Klupska kuia klasidne drvene konstrukcije, ima odliian restaurant, snack bar I garderobu.

PINHEIROS ALTOS Sagradeno 1992., arhitekt:: Ronald Fream. 18 rupa, Par 71., 6057 m. Smjeiten unutar golf naselja Quinta do l-ago i prirodnog rezervata Ria Formosa. Prvih devet rupa nalazi se u predivnom parku pinija, drugih devet uz veliko jezero. Club car, pro shop, driving range, golf akademija. Klupska kuia vjerojatno je najugodnija u Algarveu, s nekoliko barova. snack barom. restaurantom i garderobom.

OUINIA DO IAGO Sagradeno 1974., arhitekt:: William Roquemore. Royal Course - l8 rupa, Par 72,6350 m. Ria Formosa - 18 rupa, Par 72,6290 m. Vjerojatno najpoznatiji teren u Algarveu, viSe puta portugalskoga Opena.

je bio

domacir

Club car, pro shop, driving range, golf akademija, butik, posudbe opreme.

Klupska kuia je medu najugodnijima u Algarveu, s nekoliko baro' va, snack barom, restaurantom i garderobom


VIIA SOL Sagradeno 1991, arhitekt:. Donald Steel. 18 rupa, Par 72, 6i89 m.

Club car, pro shop, driving range, golf akademija, posudba opreme Klupska kuca je atraktivna, velika zgrada s prostra-

nom terasom, trgovinom, barom, restaurantom

i

garderobom.

VIISMOURA

- OLD

COURSE

Sagradeno 1969., arhitekt: Frank Pennink. 18 rupa, Par 73, 6331 m.

Club car, pro shop, driving range, golf akademija, posudba opreme.

Klupska kuia ima sve potrebne sadrZaje, recepciju, trgovinu, bar, restaurant, snack bar i veliku terasu s pogledom na osamnaesti green.

PINHAL COURSE Sagradeno 1976., arhitekti: Frank Pennink/R.T. Jones, Jr. 18 rupa, Par 72,6256 m.

Club car, pro shop, driving range,

posudba

opreme.

Klupska kuia je dobro opremljena (trgovina, restaurant, garderoba); ugodna terasa pruZa pogled na driving range.

IAGUNA COURSE Sagradeno 1990., arhitekt: Joseph Lee. 18 rupa, Pw 72,6i33 m. Club car, pro shop, driving range,

golf

akademija, posudba opreme. Klupska kuia je ataktivno

s

terasom

i

opremljena

pogledom

sa

i moderno zdanje na deveti geen,

trgovinom, recepcijom,

barom, restaurantom

i

garderobom.


PINE CUFFS

Sagradeno 1990., arhitekt: Maritn Hawtree. 9 rupa, Par 33,2324 m. Vjerojatno najslikaniji teren na svijetu, s poznatom Sestom rupom ne stijeni visoko nad morem. U sklopu igraliSta je whunski Sherator

Algarve Hotel.

Club car, pro shop, driving range, golf akademija, posudba opreme Klupska kuia, mala ali funkcionalna, sa prostfanom terasom recepcijom, trgovinom, barom i restaurantom. nalazi se nasuproj prvog teeja,

SALQADOS Sagradeno 1994., arhitekti: Pedro de Vasconcellos

i

Robert Muir.

Graves.

l8 rupa. Par 72. 6080 m. Club car, pro shop, driving range, golf akademija, posudba opreme, Moderna klupska kuia sa trgovinom, recepcijom, barom, restaurantom i garderobom, s velike terase pruia pogled na prvi, deseti sedamnaesti tee, Sestnaesti green i osamnaesti fairway.

I

VALE DA PIMA

Sagradeno 1992., arhitekl Ronald Fream. 18 rupa, Par 71,5861 m. Club car, pro shop, driving range, golf akademija, posudba opreme. Klupska kuca je malen, privremeni objekt s recepcijom, trgovinom. barom, restaurantom i garderobom, zajednitka za igrali5ta Vale da Pinta i Quinta do Gramacho.

ALTO GOLFE Sagradeno 1991., arhitekil Sir Henry Cotton. 18 rupa, Par 72, 6125 m. Club car, pro shop, driving range.

Klupska kuca je smjeitena u wlo lijepom parku, odliino opremlje-

ilr

j'ffi 'fi J:'r":l';H;:'"ff "J:lh'itrHlil'i"'"ii,:fi :*"


PARQUE DA FLORESTA Sagradeno 1987., arhitekt: Frank Pennink. 18 rupa, Par 72, 5875 m.

Igrali5te "na kraju europskoga kontinenta" smjesteno je na brjeZuljcima, s vrlo zahtjevnim stazama (fairways) koje se preteZno pod velikim nagibom spuitaju ili diZu prema greenu.

Club car, pro shop, driving range,

posudba

opreme.

Klupska kuia je atraktivna i luksuzno namjeStena, recepcijom, barom, terasom i odlidnim restaurantom. Carderobe su prostrane i suvremeno oprems

ljene.

VALE DE MILHO Sagradeno 1990., arhitekt: David Thomas. 9 rupa - Par 27, 926 m. ldealan kratki teren s rupama Par 3 za poietnike, duZina rupa od 60 do 164 m.

Pro shop, driving range, golf akademija, posudba opreme.

PENINA Sagradeno 1966., arhitekt: Sir Henry Cotton. 18 ruoa - Par 73. 6439 m. v ruDa - var 5). z96t m. 9 rupa - Par 30, 2035 m, golf akademija. Club car, pro shop, driving range, posudba opreme, golf akademija. Klupska kuia je smjeitena u hotelu Penina (5 zvjezdica), otvorena za posjetitelje, opremljena velikom trgovinom, recepcijom, barom, garderobom i prostranom terasom s pogledom na predivan park.

Klupska kuia je simpatidna, s velikom terasom i pogledom na detiri rupe; ima prostrani bar, trgovinu, restaurant i garderobu.

QUIMA DO GMMACHO Sagradeno 1991.. arhitekt: Ronald Fream. 18 rupa. Par 72, 5919 m. Prvi europski 'double nine' - teren s kombi-

nacijom devet dvostrukih teejeva, staza i PALMARES Sagradeno 1975.. arhitekt: Frank Pennink. l8 rupa, Par 71.596 I m. Club car, pro shop, driving range, posudba opreme. Klupska kuia je mala funkcionalna (trgovina, bar i garderoba), lijepo smjeitena, ima prekrasan pogled s otvorene verande.

i

greenova, Atraktivno igraliSte koje neodoljivo podsjeia na Old Course u St. Andrewsu. Pro shop, driving range, golf akademija, posudba ooreme.

Klupska kuca

je

privremen objekt, zajed-

niiki za igrali5ta Quinta do Gramacho i da Pinta.

Vale


.',.':j,

-;' : '-:;

-:

,.'i.?z :;;2

7;':-.t;',

*1

I

r.Joi nije navr5ilo 30 godina od kada je sagradeno prvo golf igraliite na Mallorki, danas su 1l igraliita u pogonu i dva u izgradnji, 5to je tek dio ovdaSnje turisticke ponude. U planu je grad nja jo5 nekoliko igraliSta uz samu morsku obalu kako bi se zadovoljili zahtjevi brojnih igract golfa. U naiem su izboru detiri najzanimljivija igraliita u blizini Palma de Mallorke.

HOTEL METROPOLJTAN PIAYA *** Plava de Palma. tel. 261200 lotbZal:400 m od plaZe, glavne ulice, zabavnog centra i autobusnr posiaje (10 km od Palme, 2 km od zraine luke). SadrZaji: obiteljski, nedavno obnovljen hotel; 5 katova, 107 soba

recepcija (najam sefa), dizalo, restaurant (samoposluZivanje obro ka), tv-salon (satelitski program), veliki salon, bar sa terasom sunialiite, bazen za odrasle i diecu. Sobe: jednostavno namjeitene i udobne; kupaonicaAVC, telefon ventilator, balkon. Sport i zabava: tenis, stolni tenis, najam bicikla; dnevna animacija glazba za ples viSe puta tjedno, folklorne priredbe. Sportski klub Sor Rigo nasuprot hotelu: 5 teniskih igraliSta, squash, minigolf, biljar, fit ness centar, igraliita za odbojku, rukomet, nogome| sunialiSte i bar

HOTEL RIU BRAVO **** Playa de Palma, tel. 266300 PoloZaj: u mirnoj ulici najZivljega dijela Playa de Palme, 150 m or pjeiiane plaZe, 200 m od zabavno-Sporiskog centra Riu. Sadriaji: obnovljen, vrlo ugodan hotel; 5 katova, 330 soba, 2 diza la, recepcija, prostrano predvorje s aperitiv barom, retaurant, veli ki salon, soba za bridi, tv/video soba (satelitski prijem), nutarnj bazen, dvorane za sastanke; sve prostorije su klimatizirane; u sjeno

vitom, Iijepom vrtu terasa, sundalidte, veliki bazen (hotelski ruinic uz kauciju), djetji bazen, bar i snack bar, djeije igraliite.

Sobe: moderno opremljene i udobne, klimatizirane; kupaonicafV( (suiilo za kosu), minibar, balkon; sef uz doplatu. Obiteljske sobe sr povezane i imaju jednu kupaonicu. Sport i zabava: ples tri puta tjedno; modne revije; stolni tenis (be doplate), teniska igraliSta kod hotela Riu Caballero (200-300 m) Sport i razonoda u Riu centru: tenis, biljar, najam bicikla, minigoll zabavne veieri i ples vi5e puta tjedno.

* Buffet zajutrak; za veieru buffet predjela i desert, posluZivanjr glawrog jela za stolom; gala vedera jednom tjedno. Odekuje sr paZljivije odijevanje za vederu.


D['r-

^!t zl ih#== RoyAL BENDTNAT l8 rupa, Par 68, 4998 m. je IgraliSte sagradeno prle 11 godina, potpuno obnovljeno 1996.; predivan teren u samoj blizini Palme (15 min.) Nova klupska kuia i vjeZbali5te (driving range) smjeSteni su na brijeZuljku odakle se pruZa nezaboravan pogled na more, igraliite i dvorac Bendinat, kojega je kralj James [. svojedobno bio koristio za odmor. IgraliSte ie oduieviti one kojima su vodene prepreke orava "noina mora". Ivlinimalni handicap 28 za gospodu, 36 za dame. Driving range, posudba opreme, club car, PGA uditelj.

S@N

JNA

GOLF

SoN VIDA 18 rupa, Par 72,5705 m.

Lijepo, kratko ali dosta zahtjevno igraliSte (vlasniitvo njemaike kompanije), nalazi se sjeverno od Palme. Minimalni handicap 28 za gospodu, 36 za dame. Driving range, club car, posudba opreme, PGA uiitelj

SANIA PONSA

I

18 rupa, Par 72, 6170 m. Relativno dug teren, telak za igru, traZi jake i riskantne udarce. Bio je domaiin profesionalnoga turnira Balearic Open. Santa Ponsa II otvoreno samo Igrali5te je otvoreno za sve, dok za ilanove (members only). Minimalni handicap 28 za gospodu, 36 za dame. Driving range, club car, posudba opreme, PGA uiitelj

je

\.

sonH'r.rn 99N A{IEII^ ^^^-l EI@EEreE lU rupa. Pat 12, bug

m.

Slikovit teren istoeno od Palme, otvoren 1994. s namjerom da koz nekoliko godina postane najveii golf kompleks na otoku. lgrali5te je relativno ravno, s pet prekrasnih jezera izuzetan doZivljaj za_ ljubitelje vodenih prepreka. Golf akademiju vodi Nick Faldo. Klupska trgovina odliino je opskrbljena s lopticama. Driving range, club car, posudba opreme, PGA uiitelj.


3=i ,t'-.,-L* ..

riu::,

*'

t *=::

l^, Losta

del Sol je uzor ipanjolskoga golf turizma, poznata po Valderrami, domaiinu Ryder Cupa 1997. god. Ovo podneblje nudi igracima golfa niz skrivenih bisera koji su kvalitetom dorasli razvikanom lideru. U naiem su izboru San Roque, Sotogrande i Alcaidesa, zasigurno najljepia Spanjolska igraliSta koja pripadaju andaluzijskome "zlatnom trokutu golfa". Na poseban zah$ev rezervirat iemo vam tee time i na Valderrami. Iako su to sve privatni klubovi zatvorenog pristupa, otvorili smo Ali Babina wata i omoguiili vam vrhunski golf. SrediSnje mjesto San Roque, sa uskim ulicama izmnedu vrtova i balkona prepunih cvijeia sagradeno je 1704., ima obilje izvrsnih restauranta i modernih trgovina. HOTEL RINCON ANDALUZ **** Nueva Andalucia/Marbella, tel. 281 15 PoloZaj:

17

tik uz more u lijepom velikom parku (oko 40

km'z),

oko

km od svjetski poznatoga Puerto Ban[rsa; deste autobusne veze

1

do

i drugih ljetovaliita te do M6lage (68 km) Sadriaji: kompleks paviljona i vrtova u stilu andaluzijskoga sela; 224 sobe, recepcija i prostrano predvorje, restaurant s velikom terasom, ameriiki bar, prostorije za igre i zabavu, miniklub za djecu, saMarbelle

lon za sastanke i svedanosti, kapelica, diskoteka, butik, frizerski salon, trgovina, praonca rublja, najam vozila; medicinska sluZba; svi hotelski prostori su klimatizirani. U velikom tropskom vrtu 3 bazena, djedji bazen, travnato sundalidte sa suncobranima i leZaljkama, barrestaurant uz bazene; uz hotelsku pje5eanu plaZu Sportski klub, barrestaurant, travnato suncaliite, leZaljke, kabine, tuSevi. Sobe potpuno obnovljene 1996., klimatizirane, vrlo prostrane; kupaonica, televizor (SAT prijem), minibat sef. telefon (izravna linja), balkon; moguc smje5taj u povezanim sobama za 3 ili 4 osobe. Superior-sobe: uz navedeno imaju pisaci stol, sofu, kupaonicu s gdvojenim tuiem, pogled na bazene i wtove. Sport i zabava: diskoteka, animacijski program; Sportovi na vodi u Beach Clubu; igraliSta za golf (najbotja na obali, za hotelske goste najam po povoljnim uvjetima); teniski klub s 11 igrali5ta I km od hotela; konji za jahanje u blizini.


HOTEL PUENTE ROMANO

****rt grald hxe

Marbella. tel. 282 09 00 Poloiaj: uz more u rezidencijalnom podrucju izmedu Marbelle Banirs svakih pola sata; taksi stajaliSte.

i

Puerto Banirsa; redovna autobusna veza za Marbellu

i

Puerto

Sadriaji: hotel u lancu "The Leading Hotels of the World", sagraden u stilu andaluzijskoga sela, okruZen velikim suptropskim parkom (40 km', botaniike rijetkosti); 26 trokatnih vila, 229 soba; 3 restorana, viSe barova, mala arkada s ekskluzivnim buticima, prodavaonica novina/drugstore, frizerski salon; sluZba iuvanja djece; lijeinik na poziv; banka, najam vozila, uredske usluge, room service (24 sata), noini klub; svi hotelski prostori su klimatizirani. U parku bazeni, bazen i igraliite za djecu, terase, restauranti. Sobe: prostrane, klimatizirane, pruZaju vrhunsku udobnost i mir; mramorni pod, kupaonica (suiilo za kosu, kupaii ogrtai, papuce), minibar, radio, televizor (SAT prijem), elektronski sef, izravan telefon, terasa. Sport Manolo Santana centar - teniski klub sa 10 igrali5ta (4 Wrda, 6 zemljanih), stadion sa 3000 sjedala, fitness centar, masaZa, sauna, 3 bazena, iportovi na vodi (morski skuteri, kajaci, katamarani; skijanje na vodi, jedrenje padobranom, jedrenje na daski); u blizini Skola jahanja, centar za ronjenje i ribolov. * Luksuzna usluga za visok stil odmora; za dobrodoilicu - cvijeie, pice, voie.

HOTEL CERVANTES **** Torremolinos, tel. 238 40 33

u trgovadkom srediStu Torremolinosa, okrenut moru, 7 minuia hoda od plaZe, 200 m od autobusne i Zeljezniike postaje. Sa&iaji: 397 soba, recepcija, restauracija, kavana, tv-salon (SAT prijem), klimatizirane i opremljene dvorane za sastanke, koktele i svedanosti, diskoteka, bar sa Zivom glazbom, snack bar, butik, suvenirnica, solarij, sauna i masaZa, frizerski i kozmetidki salon. U vrtu bazen s odjeljkom za djecu te bazen sa sunialiitem na krovu Poloiaj:

hotela.

Sobe: kupaonicaAVC, direktni telefon, prijemnik za glazbu, televizor, sgf, prostrani balkon s pogledom na more. Sport i zabava: diskoteka, plesna glazba u baru; soba za igre (pikado, biljar. stolni tenis). fitness. * Gradski hotel visoke kategorije, za goste koji vole ljetovaliSnu iivost.

.l:i:l:l:: .: :,

. ::,:tlt:tl

.::ti:rt::::: tia::1:i,:;u tt::ti.

t:ra:li{


kG

ALCAIDESA UNKS

Sgradeno 1991., dizajn: Peter Alliss i Clive Clark. 18 rupa, Par 72, 72, 5978 m. Kao Kao djelo velikit velikih golf igraia i dizajnera, ovo je igraliSte svoj potpun uspjeh postiglo andaluzijskim 5ampi. pobiedom lgnacia onatom (Andalucia ,ndalucia PGA Championship) i pobjedom lqnacia Garrida 1993., 1993.. a godinu oodinu kasnije kasniie je ie Juan Carlos Pinero ovdje osvojio Spanjolski PGA naslov. Alcaidesa je pravi links teren uz morsku obalu, a igranje pc vjetru traZi od igraia izuzetnu vjeitinu. Minimalni Handicap: 28 za gospodu i 36 za dame. Driving range, club car, golf akademija, posudba opreme, PGA uiitelj

t;-'':l] '3:-J

EI so@fDâ&#x201A;Ź


SAN ROQUE

Sagradeno 1988., dizajn: T. Jacklin i D. Thomas. 18 rupa, Par 72, SSS 74, 6440 m. U neposrednoj blizini Valderrame nalazi se zimsko obitavaliite europskih PGA igraia, kvalifikacijska Skola europskoga turnira prvo sezonsko predturnirsko natjecanje Apollo Week. San Roque je igraliSte za koje mnogi znalci trvde da je bolje, duZe i zahtjevnije od Valderrame. Ovo igraliSte iesto ugoiiuje europske turnire. Masnik igraliSta, Japanac Asahi Kanko omoguiio nam je igru i boravak u ovome prestiZnome privatnom klubu. Minimalni handicap 24 za gospodu, 28 za dame. Driving range, golf akademija, posudba opreme, club car, PGA uditelj.

i

VALDERMMA Sagradeno 1985., dizajn: Robert Trent Jones. 18 rupa, Par 71, SSS 73, 6311 m. Skromnost zasigurno nije odlika ovoga igraliita ko-

je nosi

naslov "Number One in Europe". Robert je vjerojatno najbolje opisao golf u Valderrami rijedima: "TeZak Par, lagan Bogey", naravno, u kombinaciji profesionalnih i amaterskih teejever kojih na svakoj startnoJ poziciji ima 5est. Osobni prepoznatljivi znak ostavio je R.T. Jones na ieivrtoj rupi, za koju je sam priznao da je to vjerojatno najbolji Par 5 koji je ikada dizajnirao. Posebno je zanimljiv teren sa devet rupa Par 3 koji je otvoren 1991., i, po priznanju niza svjetskih instituta za razvoj Sportske trave, ,

Trent Jones

ima najbolje greenove na svijetu! Rezervacija i iEanje moguii su samo u razdoblju od 14. travnja do 15. svibnja 1998. Minimalni handidcap 18 za gospodu,24 za dame. Klupska kuia s restaurantom ving range, posudba opreme.

i barom, dri-


t,, Aatalonski glavni grad s jednom od najprometnijih sredozemnih luka Zivo je kozmopolitskc srediSte izuzetne civilizacijske baitine, pozornica mnogih zbivanja svjeiskoga znadaja od davnine do olimpijskoga spektakla u 1992. Siroke, ozelenjene avenije i vizionarska Gaudijeva arhitektura obiljeZja su velegradskog srediSta, Rambla sa trZnicom ptica nalik je rajskog oazi, Barrio G6tico ima gotiiki sjaj i ritam Zivljenja u skladu s istjecuiim tisuiljeiem. Barceloneta Zivj uz ludku obalu gotovo ruralno i ima odlicne riblje restaurante. Let na Barcelonu otvara puiove do katalonskih rivijera Coste Brave i Coste Daurade 5to se proteZu na iezdesetak kilometara obale sjeverno i juZno od velegrada, gdje igradima golfa predlaZemo sedam privladnih ciljeva. HOTEL CATALUI.{YA

PISZ\ ***

Barcelona, tel. 3/3177 17|

Poloiaj:

na trgu

poslovnom

Catalunya,

i turistiikom

u

financijskom,

srediStu Barcelone. Sadiaji: zgrada 'u 19. stoljeia s pogledom na Plaza Catalunyju pruZa poseban ugodaj; 46 soba, recepcija, restaurant, sobe za sastanke, praonica rublja.

Sobe: kupaonica AVC, klimatizacija, televizor (SAT prijem), telefon (izravna linija), minibar, sef.

HOTET CALDFRON **** Barcelona, tel. 3/3010000 Poloiaj: u grada, izmedu ulica Rambla .sleaiSty

latglulya i

Passeig de Gracia-

Saddaji: vrlo..udoban hotel; 264 sobe

i

de

15 apart-

mana, recepcija, TV salon, salon za sastanke, bar, nutarnji bazen, sauna.

Sobe:' klimadzirane; kupaonicaflVC, telefon

##*,l'iff#jl1].'*,0u,, :

terevizor, :

radio.

s


COSTA BRAVA

- Lloret de Mar

Golf entuzrjasti koji izaberu Costu Bravu ubrzo shvate da je njihovo odrediSte pravi izbor. Blaga mediteranska klima omogucuje uZivanje u golfu na prvoklasnim terenima tijekom cijele godine. Neki od njih su u samoj blizini obale, drugi su malo odmaknuti u autohtono 5umsko podrucje - prirodno okruZje u kojem uZiva svaki igrai golfa. Izgleda da su svjetski dizajneri bili pod izvjesnim utjecajem Picassa, Dalija i Mir6a, tako su apstraktno postavili neke kombinacije pjeiianih i vodenih prepreka koje Stite brze i whunski odrZavane greenove. Sva su ova iqraliSta dostupna unutar sat vremena voZnie od hotela u Lloret de Maru. HOTEL SURF1v1611

***

Lloret de Mar / Fanals. tel. 365362 Poloiaj: u neposrednoj blizini plaZe, 300 m od glavne ulice Fanalsa (autobusno stajaliSte

u

blizini).

Sadriaji: dvokrilna zgrada sa 216 soba; recepcija, dizalo, salon, tvkut, restaurant, bar (opsluZuje i sunialiite); u velikom vrtu bazen i djetji bazen. * Miran hotel prikladan za djecu Sobe: jednostavno opremljene; tu5,AMC, balkon, pogled na more ili vrt.

Sport tenis, mini golf, biljar (sve uz naplatu).

HOTEL AQUAIIIOIVI Lloret de Mar

*''

/ Fanals, tel. 366395

u srediStu Fanalsa, 400 m od plaZe, 1500 m od Lloreta; autobusna linija Fanals-Lloret. PoloZaj:

SadrZaji: elegantna nova ietverokatnica sa 240 soba i 2 dizala; recepcija, salon s tv-kutom (SAT-prijem), re$taurant, snack bar.

rrtu suntaliSte sa 2 bazena (odvojen dio za djecu), 2 bara. Sokre: moderno namjeitene; kupaonica,flVC, telefon, U

balkon; naiam sefa. Sport i zabava: stolni tenis, stolni nogomet. biljar, fitness

(uz

naplatu); animacijski program vi5e puta tjedno: folklorna veier.


REAL CLUB DE GOLF DE CERDANA Sagraden 7929., dizajn: Javier fuana i Vicente Diaz. 18 rupa, Par 71, 5886 m. Adresa: Aparat de Correus 63, 17520 fuigcerda (Cirona). Klub sa dugom tradicijom, udaljen sat wemena od morske obale, neodoljivo podsjeia na bledsko igrali5te zbog pirenej skoga zaleda. Domaiin brojnih medunarodnih natjecanja, a posebno Pirenejskoga otvorenog prvenstvu, ovaj ie teren si gurno zadovoljiti nostalgiine i vjeite igrade. Klupska kuia je smje5tena izmedu prvog i osamnaestog greena, odlidno opremljena svim potrebnim sadrZajima. Driving range, club car, pro shop, posudba opreme, PGA uditelj.


EMPORDA GOLF CLUB Sagraden 1990., dizajn: Robert Von Hagge. 18 rupa, Par 71, SSS 72, 6093 m. Adresa: Torroella de Montgri, 17257 Gualta, Girona. Jedno od poznatijih ipanjolskih golf igraliita, udaljeno svega desetak kilometara od Lloret de Mara, iskazuje svo prirodno bogatstvo Coste Brave. Brojna stabla dugovjednih pinija mogu stvoriti niz problema igradima sa viSim handicapom. Klupska kuia je u skladu s tradicijom i znadajem ovoga igraliSta, ima odliian restaurant, bar i trgovinu opreme. Driving range, club car, pro shop, golf akademija, posuba opreme, PCA uiitelj.

,

l

. ,t,


COSTA DORADA

- Salou

JuZno od Barcelone sve do uica rijeke Ebro katalonska je "daurada" obala puna predivnih golf igraliSta cija su prirodna bogatstva izazvala brojne dizajnere da na njima okuiaju svoju vjeitinu. U naiem su izboru tri golf kluba podjednako zanimljiva gostima u Salouu il glavnome gradu provincije Tarragoni. VoZnja kroz ribarska sela do golf igralista pravo je osvjeZenje i predah od bogate turistiike ponude na Costi Doradi.

HOTEL CAP SALOU

***

Salou / Cala Font, tel. 37 03 00 PoloZaj: u mirnoj zoni ljetovaliSta, tik uz plaZu Cale Font, 2 km od srediita Saloua; u blizini su trgovine

zabavni centar.

SadZaji: moderan hotel; dva restauranta (buffel

posluZivanje svih obroka), bar, kafeterija, recepciji sa salonom, tv-soba, soba za igre. U lijepom wtu ve. liki bazen, sunialiite, djeiiji bazen i igrali5te. Sobe: klimatizirane visokoj sezoni; kupaonica lelefon, bakon, pogled na more ili brdo. Spott zabava: tenis, minigolf, damci na pedak

u

i

(plaia se); bogat dnevni i veiernji animacijski

pro.

gram.

fo.

rEr-.c4fiJoRNrA GARDEN ***

Salou, tel. 38 11 00 PoloZaj: oko 350 m od plaZe, nedaleko novoga trgo. vaikog centra. Sadiaji: moderan, nedavno sagraden hotel; klima

tizirana restauracija (buffet posluiivanje svih obro. ka), salon sa barom i televizorom, bar s klavirom soba za dru5tvene igre; dva bazena i bar, dva djetjr bazena, djeije igraliite. Sobel klimatizirane u visokoj sezoni; kupaonica

televizor (satelitski priiem). telefon i balkon. Sport i zabava: minigolf (plaia se); organizirar zabavni program, diskoteka. * Pogodan za obiteljski boravak


CLUB DE GOLF COSTA DORADA Sagraden 1983., dizajn: Jose Gancedo. 18 rupa, Par 72, SSS 73, 6223 m. Adresa: Apartat de Correus 600, 43080 Tarragona. Colf klub se nalazi oko 5 km od srediita Tarragone, odliian je izbor za svakodnevno igranje. DuZina, gusta borova iuma i vodene prepreke sjajan su izazov dobrim igratima. Ovdje se odrZavaju znaiajni profesionani i amaterski Spanjolski turniri. Rasko5na i odlidno opremljena klupska kuca ima vrhunski restaurant, bar i trgovinu opreme za golf. Driving range, club car, pro shop, posudba opreme, PGA uiitelj.

CLUB DE GOLF BONMOM TERRES NOVES Sagraden 1990., dizajn: Robert Trent Jones jr. 18 rupa, Par 72,6202 m. Adresa: Urbanizacion Terres Noves, 43330 Mont Roig del Camp, Tarragona.

Joi jedan uspjeian teren

poznate obiteljske dizajnerske tvrtke

Trent Jones. Bogatstvo vodenih prepreka

i

raskoini

oblici

pjeidanih prepreka dodaju znatno dugome igraliStu teZinu vi5e. Klupska kuia je moderna i luksuzno opremljena svim potrebnim sadrZajima. Driving range, club car, pro shop, posudba opreme, PGA uditelj.

CLUB DE GOLF REUS AICOESVERDS Sagraden 1989. , dizajn: C.C.C. 18 rupa, Par 72, SSS 73, 6314 m. Adresa: 43206 Reus, Tarragona. NajduZi od navedenih, ovaj teren dopuita na svojim Sirokim staiama (fairways) i velikjm greenovima riskantniju igru sa

dugim udarcima. Creenovi su dobro branjeni pjeiianim

preprekama i traie preciznog i vrlo vje5tog igraia. Klupska kuca ima izwsnu opremu, restaurant je na dobrom glasu u cijeloj okolici, garderobe su prostrane i dobro opremljene; bar, recepcija, irgovina opreme - sveukupno ugodan ambijent prije i poslije odigrane runde. Driving range, club car, pro shop, golf akademija, posudba opreme, PCA uiitelj.


+#

u1

*u**

r-r

Fredivna zemlja, kraljevstvo Hassana II vei nekoliko godina uspjeino njegujr golf turizam. Sva marokanska igraliita u prekrasnim kraljevskim parkovima bi la su joi prije par godina u vlasniStvu i na uporabi kralju i njegovim sinovima Svi odreda su odlicni igraci golfa s jednoznamenkastim handicapom. Gol igraliSta nedaleko Rabata san su svakome igradu. Medunarodna reputacija 4! rupa na igraliitima Royal Dar Es-Salam Cluba potvrduje se svake godinr turnirom Hassan II Trophy. Maroko je Europi najbliZa afriika zemlja, privladno egzoticna i lako dostupna Francuski utjecaj osjeca se i danas, a golf je u toj zemlji popularniji od nogometa

HOTEL SAITIR

****

Rabat. tel. 72 M 31 3233 PoloZqi:_na mjestu odakle s9 nluZa.divan pogled ni rijeku Bou _Regreg srediSnja obiljeija grada Mauzolej Muhameda V. Hassanov toranj.

i

i

Sa&iaji: 200 soba, recepcija, restaurant, bar, soh za sastanke, vanjski bazen, terasa.

Sobe: klimatizirane; kupaonica (tuSAVC), izravni telefonska linija, televizor.


ROYAL DAR ES-SALAM GOTF CLUB Ovdje je R.T. Jones pustio maiti na volju postavlja-

juii

staze kroz botanidku raskoi dempresa, eu-

kaliptusa, hrasta plutnjaka, palmi, papirusa, banana i bukolikog cvijeia; pijesak i voda su znatno zahtjevnije sastavnice ovoga idiliinog okruZja. RED COURSE 18 rupa, Par 73,6702 m. Najbolje, najduZe

je

i

najteZe

od tri igralista,

Red

domacin svim PGA i amaterskim turnirima. Ovdje su 1997. nastupile frvatska i slovenska Course

golf reprezentacija

u

prestiinome natjecanju

Morocco Open, kojemu je pokrovitelj kralj Hasan II. Klupska kuia medu najveiima svijetu, izuzetno bogato opremljena kako bi se igraii osjeiali udobno i nadasve sigurno.

je

u

BLOE COURSE 18 rupa, Par 72,6205 m. Omiljeno igraliSte kraljevske obitelji, na ko-

jemu igraju bar jednom mjesedno. kvaliteti nimalo ne zostaje za Crvenim.

Po


-t'r;''8+

leta potrebno je do egzoticne zemlje sa 1200 km obale ni razdjelnici sredozemnoga saharskog utjecaja. Tunis pruZa sve udobnosti blagodati odmora prema suvremenim turistickim standardima. Premda mlar tl{ T|,fft$tl u golf turizmu, sa samo pet igraliSta, iz godine u godinu ulaZe znatno u iz gradnju novih i uredenje postojeiih golf igraliSta, posebno u Hammametu i na Djerbi. Hammamet je najpoznatije tunisko ljetovaliite, smjeiteno u dugome pjeicanom zaljevu poluotoki Cap Bona ("vrt Tunisa"), oko 60 km juZno od glavnoga grada Tunisa. Suvremeni hoteli i hotelsk klubovi nude Siroku paletu aktivnosti i usluga za pravu obnovu duha i tijela. Restauranti su brojni raznovrsni, kavane tipicne maurske, iareni sukovi uvijek privlacni za trgovacko nadmudrivanje Obilazak rimskih starina i izleti u saharske oaze prilike su za ugodno druZenje i nove spoznaje.

GOLF

burno dva sata

i

HOTEL ROYAL ATUP Hammamet, tel. 278500

*****

Odmoritc se kraljevsk

PoloZaj: uz krasnu i dugu pjeSianu plaZu, 1 km od Hammameta. Sadriaji: hotel iz grupe Les Orangers najluksuzniji je ilan komplek sa fuur; 220 goba, glavni restaurant, d la carte i dijetalnl restauran

picerija i roitilj, snack bar, doruikovaonica na terasi, bar u pred vorju, ameriiki bar, maurska kavana; room service, duvanje djec (na zahtjev), mjenjainica, nutarnji bazen; talaso-tretmani uljepiavanje u bogato opremljenom kompleksu fuur, masaZa bazenu, centar za ljepotu, turska kupelj, fitness i masaia; velil

bazen u njegovanom vrfu. Sobe: vrlo luksuzne, klimatizirane; kupaonica (kada, tuS, suiilo z kosu, ogrtai), WC, sef, televizor (SAT prijem), izravna telefonsk linija, balkon s pogledom na more. Sport 2 teniska igraliSta; 12 km do golf igraliSta. * Obilan buffet za sve obroke.


HOTEL BEL AZUR *** Hammamet, te\.280544 Poloiaj: u prekrasnom vrtu na pjeiianoj plaZi, oko 1 km od Hammameta. SadrZaji: ugodajan, lijepo ureden hotel; predvorje s recepcijom, sef (uz doplatu), dizalo, glavni restaurant, d la carte restaurant, picerija, dva bara, tv-soba, dnevni salon, diskoteka, suvenirnica, sauna, masaZa; veliki i mali bazen sa slatkom vodom, leZaljke i suncobrani koriste se besplatno. Gosti mogu koristiti sve sadrZje susjednog hotela Royal Azur. Sobe: rasporedene u srediinjoj zgradi i bungalovima, jednostavno opremljene klimatizirane; kada iJi tuiAVC, telefon, balkon ili terasa.

i

i zabava: 2 teniska igraliSta, stolni tenis, minigolf; 12 km do golf igraliSta. Crupa animatora prireduje dnevni i vedernji pro$am, 2 puta tjedno plesne veieri uz orkestar. * Odlidna kuhinja, buffet posluZivanje svih obroka SPoft

****


CAMP DE GOLF DE YASMINE 18 rupa, Par 72, 6062 m.

Prvo golf igraliSte sagradeno

poietnike

i

igraie

u Tunisu,

odlidno

s viiim handicapom.

zi

Ureder

teren, svi Eeenovi su obnovljeni.

Klupska

kuia je skromna ali ima sve potrebnr

sadrZaje.

CAMP DE GOLF CITRUS / tES OTMERS Sagraden 1991., arhitekt Ronald Fream.

18 rupa, Par 72, 6128 m. Brojna siabla maslina po kojima je ovaj teren dobir ime vizalno doprinose ljepoti relativno ravnoga al dugog i zahtjevnog igrali5ta. Klupska kuia je moderna gradevina maurskog stili s odliinim restaurantom, barom, trgovinom pratecim uslugama.

tA FORET SaEaden-1992, arhitekt: Ronald Fream. lu ruPa, Yar lz, olol m. Pravi championship course s puno Sume i vodenil prepreka (posebno na drugih devet rupa), izrazitr CAMP DE GOTF

teZak za igranje igraiu.

po vjetru. Pravi izazov svakon


f= :"

{=

*

i,

tl

-T-,

={ .,t.i

,i::Fi ::i,?=7

7

Aelena otocna oaza nalazi se pri zavrietku velikoga zaljeva Gabes na juZnoj tuniskoj obali, prikladna za odmor u svako godiSnje doba. Otok okruZuju bijele pjeidane plaZe i bistro more bogato

ribom. Hotelska naselja su suvremeno opremljena, nude raznovrsnu zabavu i Sportske aktivnosti. Djerba je od kopna udaljena tek desetak minuta voZnje trajektom, na jugu otoka veza s kopnom je 6 km dugi obnovljeni rimski nasip. Odavde se Sire putovi pustinjskih tura do saharskih oaza.

HOTEL JERBA PAI-ACE **** Midoun/Djerba, tel. (216-5) 65 86 00 PoloZaj: 250 m od plale, 20 minuta voZnje od zraine luke; u blizini golf igrali5ta (27 rupa). Sadriaji: noviji hotel u lancu Miramar Hotels, moderne arhitekture, prostran i bogato opremljen; recepcija (najam sefa, mjenjainica, najam vozila, kiosk); 4 restauranta od kojih jedan sa buffet posluZivanjem, ameriiki bar, bar s ldavirom, maurska kavana, dnevni salon s televizorom, dvorana za sastanke (300 mjesta), salon za bridi; veliki vanjski bazen s tobogan, nutarnji bazen, masaZa, turska kuplej, fitness, miniklub i igraliSte za djecu. Sport 4 teniska igraliSta, stolni tenis, minigolf, Sportovi na moru. Sobe: klimatizirane, uredene u otoinom stilu; kupaonica, WC, televizor (SAT prijem), telefon

HOTEL FIASDRUBAI

i

balkon.

*****

Midoun/Djerba, tel. (216-5) 65 76 57

Poloiaj: na jednoj od najljepiih otodnih plaia, 18 km jugoistoino od zraine luke. SadrZaji: novosagraden, izuzetno udoban hotel; 430 soba, recepcija, 3 restauranta, bar, maurska kavana, noini bar, suvenirnica; vanjski i nutarnji bazen, sauna, masaia, fitrress, turska kupelj; bar na plaZi. Sport 4 teniska igrali5ta (2 s osvjetljenjem), vjeZbaonica; 500 m od Dierba Golf Cluba.Sobe: prostrane, klimatizirane; kupaonica, WC, suSilo za kosu, izravna telefonska linija, televizor (SAT prijem), radio, minibar, balkon.


:.

5:

,,-

r-r

,';iu'..

i

Yovezati obiteljski odmor igranje golfa, ovu je Zelju lako ostvariti na najzelenijemu grdkom otoku. Tradicionalna gostoljubivost otocana, lijepe plaZe, divno okruZje i golf igraliSte o kojemu brine paZljivo odabrano englesko osoblje - njegovane staze i brzi, odlicni greenovi zadovoljit ie i najprobirljivije igrade. HOTEL CHANDRIS CORFU **** A, Dassia, tel. 33871

SluZbena kategorija

Poloiaj: uz hotelsku Sljundanu plaZu; autobusne veze do Krfa (i2 km). Sadriaji: suvremen hotelski kompleks - glavna zgrada, bungalovi, vile; recepcija (najam sefa, stolica za plaZu, invalidskih kolica; room service), restauracija sa buffet posluZivanje (dijabetidka i vegeterijanska jela na upit), noini grill-restaurant, d la carte restaurant, salon, poita, mjenjainica, dvorana za sastanke, bar, diskoteka, deZurni lijednik, praonica rublja, frizerski salon, suvenirnica, trgovine, fitness centrar (vjeZbaonica, sauna, parna kupelj, jakuzzi); 2 bazena; djeiji klub, bazen j iEaliSte; bar i snack bar uz bazen, bar na plaZi. Sobe podesiv klimatiski uredaj, kupaonica,WC, suSilo za kosu, televizor (SAT prijem), radio, balkon, pogled na more ili brdo. Sobe u vilama imaju kuhinjsku niSu i hladnjak. Spott 3 teniska igraliSta, stolni tenis, odbojka, biljar, Sportovi na moru, padobrani.

HOTEL Q[fr4151 *** SluZbena kategorija B, Messonghi, tel. 752211 PoloZaj: uz pjeSiano-Sljundanu plaZu i cestu u srediStu mjesta, redovne autobusne veze do Krfa (28 km). Sadriq'i: 2 zgrade,1}} soba; recepcija (najam sefa), restaurant, dnevni salon, veliki bar sa tv-kutom; slatkom vodom

i djeiji

u

malom wtu bazen

sa

bazen; besplatna uporaba leZaljki. Sobq rustikalno namjeitene; kada i tui, WC, telefon, radio i balkon. Jednokrevetne sobe nemaju balkon; velike obiteljske sobe za 4 osobe. * Buffet zaiutrak. za veieru buffet salate i iedan meni

* Grika

veiera jednom tjedno.


\Jreka metropola daje bezbroj povoda za posjet. Velegrad s urbanom tradicijom od vremena atenske drZave ima u svojemu morskom predgradu poznatu rivijeru. I boravak u Ateni i odmor u Glyfadi pruZaju igradima golfa ugodan izbor - osigurali smo najbolje uvjete igranja uz atensku rivijeru. HOTEL STAIII.EY

***

Atena, tel. 5241611 PoloZaj: u srediStu Atene, nekoliko minuta pjeike

od poslovnog i trgovackog centra grada. SadrZaji: 395 soba, recepcija, dizalo, TV salon, restaurant, blagovaonica, kavana, bar, snack bar, trgovine, frizerski salon. Sobe: kupaonica (tui ili kada WC, suiito za kosu), klimatizacija, telefon, sef, televizor.

HOTEL PALI-ACE

****

Glyfada, tel. 8948361 PoloZaj: 50 m od p\aie, 1,5 km od fgovina i restauranta u Glyfadi (autobusna postaja uz hotel). SadrZaji: 69 soba i 5 apartmana, recepcija, restau-

rant (kontinentalni zajutrak), kavana, bar,

snack

bar, TV salon, vanjski bazen. Sobe kupaonica (kada ili tuSAVC), telefon, sef, TV, klimatizacija.

GLYFADA GOIF COURSE Sagradeno 1962., arhitekt: Donald Harradine; preuredio 1979. Robert Trent Jones. 18 rupa. Par 72, 6217 m.

Domaiin Creece Opena i mnogih PGA turnira, ovo je igraliSte izuzetno dobro smjeSteno

u blizini atenske zraine luke. Zahtievan

teren zavidne kvalitete, sa brzim i neravnim greenovima traZi veliku igraiku vjeitinu. Klupska kuca ima bar, restaurant. prostor za novinare, garderobe i trgovinu. hosior recepcije prima 4000 ljudi. Driving range. club car, golf akademija, posudba opreme.


q

grad Rodos pokriva vrh otoka na sjeveroistoku, od kojega se na istocnu i zapadnu obah nadovezuju ljetovaliSne zone: hoteli, zabavni centri, trgovine, luksuzni restauranti, jednostavn, grcke taverne i kafici. Klubovi uz plaiu nude opremu i teiajeve za jedrenje, ronjenje; za suhozem nu rekreaciju golf, tenis, bicikli, jahanje i dr. Do grada se lako stiZe javnim autobusnim prijevozon ili taksijem. Srednjovjekovna gradska jezgra sa utvrdama, paladama, crkvama iz vremena vitezovi sv. Ivana (14.-16. st.) izgleda nestvarno prema iivosti na terasama gradskih trgova iluke Mandrak Popnete li se na brdo Monte Smith, gdje su ostaci anticke akropole sa stadionom, zaokruZit iet pogledom grad, njegove luke i ljetovaliita dui obala. EALIRAKI, nekadainje ribarsko mjesto u iz duZenom pjeicanom zaljevu na istocnoj obali danas je najveia turisticka zona na otoku.

\Ilavni

HOTEL BLUE SEA **{ SluZbena kategorija: A Faliraki, tel. 85512 PoloZaj: uz dugu pjeiianu plaZu Falirakija.

u sjevernom dijel

Sadriaji: velik hotelski kompleks, 3 zgrade sa

dize

lom, 600 kreveta; recepcija (sef uz doplatu), restat rant, veliki salon, tv-soba, d la carte restaurant, kaft terija, snack bar, diskoteka, suvenirnica, trgovini sauna, masaZa, nutarnji bazen (otvoren samo r poie&u i kraju sezone). U vrtu veliki bazen s slatkom vodom, djeiji bazen i igrali5te, sunialiil (leZaljke i suncobrani uz doplatu vz bazen i na plaZi bar. djecji bazen i igrali5te. Sobe: obnovljene; kupaonica (kada ili tui[VC, suii ? kosu), radio, televizor, telefon, hladnjak i balkon Sport i zabava: tenis, stolni tenis, squash, biljar; r plaZi 5portovi na vodi; dnevni i veiernji animacijs program. folklorne veieri. * Buffet zajutrak, za veceru izbor menija.


'i,++t#e","fi"r.j1

HOTEL PARADISE SEASIDE RESORT

****

SluZbena kategorija: A Kalithea, tel. 66060 PoloZaj: uz samu plaZu u maloj Sljunianoj uvali, 6 km od Rodosa. Uz glavnu cestu ima viie trgovina i barova. Sadriaji: velik, bogato opremljen hotelski kompleks, pet zgrada sa dizalom, 566 soba; recepcija (sef uz doplatu), restaurant, nekoliko barova, kafeterija, tv-soba, diskoteka, nekoliko salona za sastanke, trgovine, supermarket, frizerski salon, sauna; u velikom vrtu terasa, bazen s morskom vodom, djeiji bazen i igraliite; leZal,ike i suncobrani uz bazen i na plaii uz doplatu.

Sobe: udobne, klimatizirane od 15.6. do 15.9.; kupaonica (kada ili tuiAVC), telefon, radio, hladnjak, balkon ili terasa. Sport i zabava: tenis, stolni tenis, minigolf, biljar, Sportovi na vodi; povremeni folklorni i zabavni program na terasi uz bazen

ili u disko

* Bogat

klubu.

buffet zajutrak, za veieru buffet predjela

i salate,

izbor menija za glavno jelo.

HOTEL

EVI ***

SluZbena kategorija: B Faliraki, tel. 85586

Poloiaj: 300 m od srediSta Falirakija, 1 km od plaZe. SadrZaji: tri zgrade, 368 kreveta, recepcija, salon sa barom i televizorom (SAT prijem), restaurant (buffet posluZivanje); terasa, bazen sa slatkom vodom, bar, leZaljke i suncobrani (uz doplatu),

djeiji bazen i igrali5te. Sobe: kupaonica, telefon, prijemnik za glazbu, balkon. Obiteljske sobe: prostrana soba u kojoj kuhinjska niSa odjeljuju prostor za spavanje ili dvije spavaie sobe s kuhinjskom niSom; kupaonica, hladnjak, tefelon, prijemnik za glazbu, terasa; u obiteljske sobe moguie je smjesiiti najviSe 2 odrasle osobe i 2 djece. SporL tvrdi teniski tereni, biljar RHODES GOI.F CLUB Sagraden 1973., arhitekt: David Haradine. l8 rupa, Par 72.6.060 m.

Igraliite se nalazi na istocnoj strani otoka, oko 6 km od mjesta Falirati, 20 km od grada Rodosa. Smjeiteno je uz samu Sljundanu plaZu oko 7 km dugoga zaljeva Afandou. Uz igraliSte je bar dok su restauranti i taverne u blizini. Za prijevoz-do igrali5ta moZe se koristiti autobusna linijom Rodos - Afandou/Lindos ili osobno vozilo.


:tt-=.''; r=:

Trrrku je pravi

boom u svijetu golfa. National Golf Course, smjeiten u Zaljevu Antalya naj-

vanje zadovoljit

ie

bolje je golf odrediSte u Turskoj. Moguinost igranja golfa u zimsko doba i obiteljsko

ljeto-

potrebe svake obitelji sklone golfu. Vrlo kvalitetna igraliSta, vrhunska ponuda, ugostiteljska ljubazan odnos domaiina i ugodna klima oduievit ie i igrace golfa i one koji Zele uZivati odmor u novom i atraktivnom sredozemnom odrediStu. BELEK, nova ljetovaliina zona sa tri odlicno opremljena golf kluba nalazi se jugoistocno od grada Antalyje i zradne luke. Duge i dobro uredene pjedcane plaZe okruZene su Sumama borova i eukaliptusa; hoteli su sagradeni prije nekoliko godina i nude vrlo visok standard smjeitaja te raznovrstan izbor rekreacijskih aktivnosti i zabave.

HOTEL ADORA GOLF RESORT

*****

Belek. tel. 12514051

PoloZaj:

uz krasnu pjeidanu plaiu, 39 km

od

Antalyje, 28 km od zraine luke. Sadriaji: 650 kreveta, recepcija, restauracija u zgtadi i na terasi, 5 barova, vinoteka, diskoteka, soba za igre, kongresni i trgovaiki centar, frizerski salon, turska kupelj, jakrnzi, lijeinidka sluZba; sve prostorije su klimatizirane; veliki bazen i vodeni tobogan; miniklub. Sobe: klimatizirane; kupaonica. izravna telefonska linija, televizor (SAT prijem), prijemnik za glazbu, minibar.

i

u rekreacijskom centru - 7 teniskih s rasvjetom), stolni tenis, igraliita za nogomet, koiarku, odbojku; fitness; Sportovi na moru; golf igraliste 150 m od hotela;

Sport

zabava:

igrali5ta

(3

igrali5ta

animaciiski Droqram. n Buffef posiuZivanle svih obroka


HOTEL SUN ZEYNEP **** Belek. tel. 72514180 Poloiaj: uz hotelsku pjeiianu plalu, 40 km od Antalye

i217

i 30 km od zradne

luke.

i na terasi, bar u predvorju, snack bar, trgovaiki centar, dvorana za sastanke, frizerski salon, turska kupelj, sauna, masaZa, nutarnji bazen, miniklub; lijeiniika sluZba, praonica rublja; vanjski bazen s odjeljkom za djecu, suncobrani, leZaljke i rudnici (besplatna uporaba); bar na plaZi. Sobq klimatizirane u visokoj sezoni; kupaonicaflVC, telefon s izravnom linijom, televizor (SAT prijem), prijemnik za glazbu, minibar. Sport i zabava: urekreacijskom centru - vjeZbaonica, biljar, pikado, stolni tenis, 3 teniska igraliSialrasvjeia"uz doplatu), mali nogomet, na plaZi odbojka, jedrenje na daski, skijanje, jedrenje padobranom, banana-iamci; animacijski program, diskoteka. All inclusive - puni pansion uz buffei posluZivanje svih obroka, popodnevna zakuska uz daj; ponoina zakuska, sva domaia alkoholna i bezalkoholna pica, turska veier jednom tjedno; tenis po danu; Sportovi na vodi (bez motornog pogona); fitness, sauna, turska kupelj; zabava u miniklubu za djecu od 4-12 god. SadrZaji: naselje sa 172 bungalova

soba; recepcija (mogui najam sefa, najam vozila), restauracija u zgradi

MTIONAL GOLF CLUB Dizajn: David Feherty, PCA tour player. 18 rupa, Par 72, 6109 m.

Brojne vodene prepreke, odlidno njegovane staze (fairways) i brzi greenovi glavne su odlike ovoga igraliSta. Skladna priroda i kompozicija svih 18 staza pruZaju uvijek novo zadovoljstvo ma koliko puta igrali na ovom terenu. Klupska kuia je dobro opremljena svim potrebnim sadriajima: recepcija, bar, restaurant, hgovina i garderobe.

Driving range, club car, posudba opreme, golf akademija.


Igruni" golfa na Malti zapocelo je davne 1878. Kraljevski golf klub dio je privatnoga 5port. skog kluba Marsa, koji na ovom prostoru ima klubove za kriket, polo, tenis, squash, nogome te bazen i suvremeno opremljen fitness centar uz klupsku kuiu. Najpoznatija ljetovaliSta izrasla su u okrilju starih gradica i ribarskih mjesta sjeverozapadnc od l-a Vallette. SLIEMA je moderan grad i prestiZan turistidki cilj, od nje se pruZaju zaljevi St Julian's, St. George's, St. Paul's s ponudom za dinamidan odmor danju i noiu. Uz restau. rante, barove, trgovine i noine klubove tu je i bogat izbor izleta po kopnu i moru do atrak. tivnih podrudja prirodne i povijesne baitine. Napominjemo da je kategorija malteikih hotela za jednu zvjezdicu niZa u usporedbi s hotelimt jednake kategorije u drugim zemljama na Sredozemlju, i podsjeiamo da su MalteZani od Englezr usvojili naiin pripremanja hrane te cestovnu voZnju lijevom stranom u smjeru kretanja.

HOTEL VICTORIA **** Sliema, tel. 334711 Poloiaj: u mirnom okruZju u sredi5tu Slieme, u blizini Setali5ta ur more (lak pristup do stjenovite obale); redovne autobusne veze zi St. Julian's, St. Ceroge's i Vallettu.

Sadiaji: 120 soba, sobe za boravak invalida, recepcija, bar, restau rant, d la carte restaurant, kabelska televizija, trgovine, zdrastveni sluZba, room service, poslovni centar. Na kovu terasa za sunianje bazen s podvodnom masaZom i bar. Sobe: elegantne i udobne, klimatizirane; kupaonica, bar, sef, televi zor, izravna telefonska linija. * Buffet zajutrak i vedera * Klavirska glazba dva puta tjedno.

HOTEL SAI\

l'!{RK ****

Bugibba, 1e1.572243 rr.AStu nugibbe, 300 m od stjenovite obale. Sadriaji: 2 dizala, recepcija, mjenjainicom, restauracija, bar, tv-sa lon, iitaonica, bar uz bazen, terasa, sauna, vjeZbaonica; animacijsk program. bo6: kupaonica (kada/\lVC), telefon, radio, televizor, apant z. kavu/iaj; neke sobe imaju balkon. * Naizmjence kontinentalni i buffet zajutrak, za veieru posluZivanjr za stolom. Pol"oZa.;:'u


HOTET WESIIN DRAGONAM RESORT St. Julians's, tel. 381000 PoloZaj:

*****

tik iznad mora u najZivljoj zoni grada.

Sadriaji: luksuzan hotelski sklop (otvoren 1997.); 311 soba, 29 apartmana, 11 soba za goste u invalidskim kolicima;. glavni d la carte restaurant, 3 bara,

2

snack bara, trgovadki

i

kongresni centar,

iuvanje djece (na zahtjev), fitness centar

sa

saunom, jakuzzi kupkom i masaZom, praonica rublja; sve zajednidke prostorije su klimatizirane; kasino 50 m od hotela. U Reef Clubu ispred hotela (ukljuiena ulaznica) mala pje5iana plaZa, nutarnji i vanjski bazen, djedji bazen, sunialiSte, leZaljke, suncobrani, rudnici; picerija. Sobe: prostrane, luksuzno namjeitene, klimatizirane; kupaonica/XVC (suiilo za kosu, gladalo, telefon, televizor (SAT prijem), glazba, sef, pogled na more. Sport 2 tenis igraliSta, vjeZbaonica, fitness centar, skijanje na vodi, jedrenje na daski. * Luksuzna oprema i whunska usluga * Buffet posluZivanje obroka.

ROYAL MALTA GOLF CLUB Osnovan 1888.,18 rupa, Par 68, 5091 m. Ravan teren, odliini tecajevi, greenovi i staze (fairways), odrZavane pje3iane prepreke i velik prostor za duge poietne udarce - pravo zadovoljstvo ambicioznijim igradima golfa. Dobar rezultat ovdje je wlo iest. lorali5te ie zatvoreno eeMtkom i subotom prle poane, kada pristup imaju samo ilanovi kluba.

Klupska kuca

i

je

relativno mala ali

dobro oDremliena. Izdvajamo odlican klimatizirini restaurant sa 250 mjesta u kojem se sluZe raznovrsni specijaliteti mediieranske i kontinentalne funkcionalna

kuhinje.

Driving range, posudba opreme,

KiA uiitelj.


i >n":

i=''

:

Ftorldu nazivaju americkom metropolom golfa:25 whunski opremljenih golf naselja i viie od 100C igralidta (200 igraliita viie nego li u bilo kojoj drugoj sjedinjenoj drZavi). Grand Cypress Resort Innisbrook odabrali smo po ukusu najzahtjevnijih igraia golfa. Svjetski dizajneri i arhitekti igraliSta za golft ostvarili su svoje najnovije projekte upravo na ovim prostorima. Djela Jacka Nicklausa, Roberl Trent Jonesa, Nicka Falda i Arnolda Palmera ocekuju vas pripravljena za sva golfaika umijeia.

i

HOTEL HYATT REGENCY GRAND CYPRESS ***** Orlando. tel. 401 12391234 Poloiaj: 14 lcn od Walt Disney Worlda. Sadiaji: 750 soba, 72 apartmana, recepcija, restau-

ranti, barovi sa zabavnim programom, bazen, jakuzzi, fitnes cental soba za druitvene igre; 12 teniskih igraliSta. Sobe: kupaonica (tui/!VC, sudilo za kosu), telefon, televizor, minibar.


HOTEL MARRIOTT ORIINDO WORLD CEI\ffEI?

*****

Orlando. tel. 407 12394200 PoloZaj: 1 kn od Walt Disney Worlda. Sadriaji: 1503 sobe i 101 apartman, recepcija, sedam restauranta, detiri bara, iri nuiarnja i vanjska bazena, podvodna masaZa. saune. fitness centar. Sobe kupaonica (tu5AVC, suiilo za kosu, gladalo), aparat za kavu, sef, telefon, televizor, balkon.

MARRIOTT'S ORIANDO WORLD CENTER GOLF CLUB 18 rupa, Par 71, dizajn: Joe Lee.

lzuzetno zanimljivo igraliite sa 19 vodenih i 85 pjeSianih prepreka. Klupska kuca ima garderobu za dame i gospodu, restaurant Colf Crill (posluZuju zajutrak, ruiak i veieru). Posudba opreme, PCA ucitelj.

GRAND CYPRESS

COtf' CLIIB

New Course. sagraden 'l 988., dizajn: Jack Nicklaus. 18 rupa, Par 72, 6108 m. Jedno od najpoznaiijih I svakako najboljih Nicklausovih igraliSta, desto ga usporeduju s Old Courseom u St. Andrewsu. Sedam dvostrukih greenova i 145 pje5canih prepreka dubine do metara pravi su .5, rzazov za )grace s nrsKlm nanolcapom.


North & Soutfr Course Sagradeno 1984, dizajn: Jack Nicklaus 18 rupa, Par 72, 5722 m.

Ovo je igraliSte dobilo u izboru iasopisa Golf Diges za 1984. god. ocjenu najboljega novog igrali5ta nr svijetu. Postoji i East Course sa 9 rupa koje se powe meno kombiniraju s ovim igraliStem. Klupska kuca je pravo remek djelo mediteransk, arhitekture, opskrbljena je zaista sa svim moguiin sadrZajima koje igradi golfa mogu poZeljeti. Posebnr preporuiujemo klupski restaurant Black Swan (Crr labud), koji elegantnim uredenjem i pogledom nr deveti green sjevernog i juinog igraliSta otvara tel svakom posjetitelju.

Driving range, posudba opreme, golf akademije

uDrun ucltel[. INNISBROOK HILTON GOLF RESORT

Dizajn: funold Palmer Golf naselje oko dva sata voZnje sjeverozapadno o, Orlanda predivan je resort s ukupno 63 rupe. Ubraj, se medu najbolje na Floridi.

Copperhead Course 18 rupa, Par 71,5882 m.

Jedan od najboljih terena na Floridi, dest domaiir najvecih profesionalnih golf natjecanja u Americ Igraliite se proteZe kroz 5umu pinija s odliino odrZa vanim stazama (fairways) i pjeiianim preprekam,

vrlo neobiinih oblika.


,r=:i"

i

lj=,;i

*| ;:*tz

ii .-!-! r-t -i-t llrllJ

;n

twffi G#;

^;

(ilt :rl

ffim

:t sil

HOTEL TURNBERRY ISLE RESORT Miami Beach, tel. (305) 932-6200 Poloiaj: uz golf igraliSte.

!lF

tel

It,+-

E CIIIB *****

Sadriaji: recepcija, detiri restauranta, ietiri bazena, jakuzzi kupka, fitness centar, soba za druitvene igrei 24 teniska igraliSta; bespla-

tan organizirani prijevoz do hotelske plaZe. Sobe: kupaonica (tu5/\MC, suiilo za kosu), telefon, televizor, miniDar.

GOLF COORSE TURNBERRY ISLE RESORT Arhitekt: Robert Trent Jones

E

CLUB

South Course

l8 rupa, Par 72, 6302 m. Svako igraliSte koje je izradio Robert Trent Jonesa ima vodene i pjeSiane prepreke te izuzetnu skb u oduvanju okoiliSa: ovdje je izvedba gotovo sawiena. Vrhunski Sampionski teren, profesionalna duZina i zelenice (Eeens) odlidno branjene vodom i pje5ianim preprekama stavljaju na kuSnju najbolje profesionalce i amatere. Specifidna vrijednost naselja

jest vodstvo direktora i PGA champion).

Raymonda Floyda (US Open, lfusters

S.

s s


,

.lrnn

ra#f/,r

.i'i '*'*#!'ryi-r"l

{"&

# ek

W

,.ilr.:irl:li::::

-*;riag;a:iiiw+

r

Golf Tourism  

Prva ponuda golferskih putovanja u Hrvatskoj. Atlas Airtours i Zlatan Juras

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you