Page 1

MREŽA SKUPLJANJA AMBALAŽNOG OTPADA SZB ZA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA KOJA TREBAJU IMATI OVJERENI PRATEĆI LIST KAO DOKAZ DA SU OTPAD ZBRINULI NA ZAKONOM PROPISAN NAČIN 2019 Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro. U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr mineralna gnojiva) se ne prihvaća. Istarska županija 08.04.2019. Finida bb (dvorište 6. maj) Brtonigla

Istarska županija 12.04.2019. Poslovni prostor Parka d.o.o. Parkiralište iza doma Josip Daus

Umag

9.00 – 11.00

Nova Vas

Brtonigla

12.00 – 14.00

Most 25 (u blizini parkirališta CIMOS) Cerovlje 12

Buzet

09.00 - 10.30

Cerovlje

12.00 – 14.00

Višnjan

09.00 – 11.00

Industrijska zona Galižana 27

Pula

13.00 – 14.30

Novo naselje Mravinci bb

Čavle

9.00 – 11.00

Istarska županija 18.04.2019. Sajmište Višnjan Poljoprivredna zadruga Agroistra

Primorsko - goranska županija 23.04.2019. Poljoapoteka Cortina

Vukovarsko – srijemska županija 02.05.2019. PZ Napredak K.Tomislava 40

Gradište

9.00 – 12.00

Brodsko – posavska županija 09.05.2019. PPK d.o.o. Nova Gradiška

Urije bb

Nova Gradiška

9.00 – 13.00

108. brigade ZNG br. 3

Sibinj

8.30 – 10.30

J. Kozarca 12

Bukovlje

11.30 – 13.00

Brodsko – posavska županija 13.05.2019. PZ Prvča, Maloprodajno mjesto br.6 Agronom d.o.o.


Požeško – slavonska županija 17.05.2019. Kutjevo d.d. Trg Graševine 2 Kutjevo d.d. Trg Vilima Korajca 13

Kutjevo Kaptol

8.00 – 11.00 11.30 – 14.00

Pleternica

8.00 – 10.30

Čaglin

11.30 – 13.00

Požeško – slavonska županija 27.05.2019. Agronom d.o.o. Voćarska bb, Završje

Brestovac

9.00 – 13:00

Karlovačka županija 03.06.2019. Bublić Commerce d.o.o.

Ul. Dr. Vlatka Mačeka 26c

Karlovac

8.00 – 10.00

Medven trgovina d.o.o.

Mali Erjavec 4

Mali Erjavec

11.00 – 12.00

Vinski podrum Vrbanek

Obrež Vivodinski 1

Vivodina

13.00 – 15.00

Slavonski Kobaš

09.00 – 11.00

Požeško – slavonska županija 21.05.2019. Kod autobusnog stajališta – Restoran Trg Zrinskih i Frankopana Buba Komunalno društvo Kralja Tomislava 56e

Brodsko - posavska županija 04.06.2019. Braniteljska zadruga Kobaš Kloštarska 6 Karlovačka županija 07.06.2019. Autobusna stanica kod crkve sv. Antuna Osječko - baranjska županija 10.06.2019. Općina Gorjani Kula 1

Duga Resa

8.00 – 10.00

Gorjani

08.30 – 12.00

Ličko – senjska županija 12.06.2019. Madig – Mrežnica d.o.o.

Kralja Zvonimira 131

Otočac

8.00 – 10.00

Poljopromet d.o.o.

Lički Osik 81 (Stari)

Lički Osik (Stari)

11.00 – 13.00

Karlovačka županija 14.06.2019. Madig – Mrežnica d.o.o.

Salopek Selo 2

Ogulin

8.00 – 10.00

Karlovačka županija 18.06.2019. Parkiralište NK Josipdol

Karlovačka

Josipdol

8.00 – 10.00

Plitvička cesta

Plaški

11.00 – 12.30

Benzinska postaja Plaški (preko puta)


Vukovarsko – srijemska županija 26.06.2019. Agro Tovarnik Rusinjska b.b.

Mikluševci

11.30 – 13.00

Požeško – slavonska županija 27.06.2019. Lipkom d.o.o.

Lipik

9.00 – 11.00

Bjelovarsko – bilogorska županija 28.06.2019. P.Z. Štefanje Štefanje 84 a

Štefanje

8.00 – 10.00

Bjelovarsko – bilogorska županija 01.07.2019. DVD u Gudovcu Gudovac 41

Gudovac

8.00 – 10.00

Bjelovarsko – bilogorska županija 03.07.2019. Šnajder d.o.o. Bilogorska 74

Kapela

8.00 – 11.00

Bjelovarsko – bilogorska županija 05.07.2019. Sajmište u Garešnici

Garešnica

8.00. – 11.00.

Bjelovarsko – bilogorska županija 08.07.2019. Sima-agro d.o.o. Donji Sređani 47

Dežanovac

8.00. – 10.00.

Sisačko – moslavačka županija 10.07.2019. ABUNDAN d.o.o. Sv. Mihovila 19

Velika Ludina

8.00 – 11.00

Kutina Lipovljani

8.00 – 10.00 11.00 – 13.00

Sisačko – moslavačka županija 15.07.2019. Komunalac Glina d.o.o. Jukinačka 104 PZ Prvča Barice Rapić 1a

Glina Sisak

8.00 – 11.00 12.30 – 16.00

Sisačko – moslavačka županija 17.07.2019. Sajmište Popovača Moslavačka bb

Popovača

8.00 – 11.00

Šandrovac

8.00. – 11.00.

Veliki Grđevac

8.00. – 11.00.

I.

Mažuranića 81

Sisačko – moslavačka županija 12.07.2019. Kod Društvenog doma Radićeva ulica Sajmišna ulica kod Veterinarske ambulante

Bjelovarsko – bilogorska županija 19.07.2019. Parkiralište kod Općine Bjelovarska 6 Šandrovac Bjelovarsko – bilogorska županija 22.07.2019. Sajmište Početak Bjelovarske ulice


Bjelovarsko – bilogorska županija 24.07.2019. Parking za teretna vozila u Trg Križnog puta ulici Ljudevita Gaja

Daruvar

8.00. – 11.00.

Osječko - baranjska županija 24.07.2019. Dvorište komunalnog društva Kolodvorska 1

Koritna

08.00 – 12.00

Bjelovarsko – bilogorska županija 26.07.2019. Sajmište Sv. Andrije bb

Čazma

8.00. – 11.00.

Sunja

8.00 – 11.00

Bobota

8.00 -11.00

Sisačko – moslavačka županija 29.07.2019.

Prostor stočnog sajma u Sunji

Sajmište bb

Vukovarsko – srijemska županija 29.07.2019. PTPO Baruz Patkovićeva 36 Požeško – slavonska županija 31.07.2019. PZ Prvča Pavla Radića 44

Požega

09.00 – 10.00

Bogdanovci

08.30 – 12.30

Ivankovo

08.30 -12.00

Vukovarsko – srijemska županija 09.08.2019. Trgovački obrt Tina I.G. Kovačića 106

Ilok

9.00 – 13.00

Vukovarsko – srijemska županija 12.08.2019. Agro Tovarnik Vl. Ivana Burika 34

Tovarnik

9.00 – 11.30

Vukovarsko – srijemska županija 16.08.2019. PZ Napredak Strossmayerova b.b. PZ Napredak Velika Cerna 147

Babina Greda Cerna

9.00 – 10.00 11.00 – 13.00

Vukovarsko – srijemska županija 19.08.2019. CEZAREJA d.o.o. Soljanska 56

Drenovci

8.30 – 13.00

Vukovarsko – srijemska županija 21.08.2019. Ruris d.o.o. Strosmajerova 61 PZ Napredak V.Nazora 8

Bošnjaci Bošnjaci

09.00 – 10.30 11.00 – 12.30

Vukovarsko – srijemska županija 02.08.2019. PZ Bogdanovci Žrtava domovinskog rata bb Vukovarsko – srijemska županija 07.08.2019. Prostor kod sportske dvorane – Bošnjaci 10 Ivankovo


Brodsko - posavska županija 22.08.2019. PZ Prvča, Alojzija Stepinca 18 Maloprodajno mjesto br.15

Sikirevci

9.00 – 13.00

Zadarska županija 22.08.2019. Nadinsko blato

Nadin

8.00 – 10.00

Osječko – baranjska županija 23.08.2019. PZ Topolje Republike 50 V.Nazora 32 Dom Kulture

Topolje Popovac

8.30 – 10.00 11.00 – 12.30

Vukovarsko – srijemska županija 26.08.2019. CEZAREJA d.o.o. Skorotinci 7

Otok Industrijska zona

8.30 -13.00

Splitsko - dalmatinska i Dubrovačko - neretvanska županija 28.08.2019. Poljoapoteka Hipodrom Put Piketa 24 Sinj

9.00 – 11.00

Poljopromet d.o.o.

Opuzen

14.00 – 16.00

Osječko – baranjska županija 28.08.2019. Općina Kneževi Vinogradi Vaga prema Kotlini

Kneževi Vinogadi

8.30 – 12.00

Osječko – baranjska županija 29.08.2019. Agrar T.P.P. (Habada) Kralja Tomislava bb Europlantaže d.d. Trg 2

Selci Đakovački Brođanci

8.30 – 10.00 11.30 – 12.30

Splitsko - dalmatinska županija 30.08.2019. Poljopromet d.o.o. Glavina Donja 373

Imotski

8.00 – 10.00

Jasenska bb

Brodsko-posavska županija 30.08.2019. Stočna pijaca

Nova Kapela

9.30 – 12.30

Krapinsko - zagorska županija 02.09.2019. Trgocentar d.o.o. Trg Sv. Jurja 8

Desinić

8.00 – 10.00

Krapinsko - zagorska županija 03.09.2019. Micak d.o.o. Kolodvorska 47a

Marija Bistrica

8.00 – 10.00

Virovitičko – podravska županija 05.09.2019. Slatina kom d.o.o. Trg Ruđera Boškovića (stara tržnica)

Slatina

8.00 – 11.00


Virovitičko – podravska županija 06.09.2019. Iza benzinske postaje u Pitomači Ulica Ljudevita Gaja 134

Pitomača

8.00 - 11.00

Virovitičko – podravska županija 09.09.2019. PP Orahovica d.d. - Gutmanovci Zakov gaj PP Orahovica d.d. Zdenci b.b.

Gutmanovci Zdenci

8.30 – 12.00 13.00 – 14.30

Zagrebačka županija 11.09.2019. Parkiralište gradskog stadiona

Celine 8

Vrbovec

8.00 – 11.00

Zagrebačka županija 12.09.2019. Sajmište u Dubravi

Radnička ulica bb

Dubrava Vrbovečka

8.00 – 11.00

Zagrebačka županija 13.09.2019. Poljoapoteka Jakopović

Lipovec Lonjski 17

Lipovec Lonjski Kloštar Ivanić

8.00 – 11.00

Zagrebačka županija 16.09.2019. Cipro d.o.o.

Josipa Predavca 10

Dugo Selo

8.00 – 10.00

Sajmište Pisarovina

Karlovačka 8A

Pisarovina

11.30 – 13.30

Šibensko – kninska županija 18.09.2019. PZ Primošten Burnji (skladište)

Draga 6

Primošten Burnji

10.00 - 11.30

Dalmacija vino Split d.o.o. Radna jedinica Drniš

I. Meštrovića 38 (lokacija Cecela)

Drniš

13.00 – 15.00

Zagrebačka županije i Grad Zagreb 19.09.2019. Ispred Ureda Hrvatsko-poljoprivredneStara cesta 14

Vukovina

8.00 – 10.00

DVD Odranski Obrež (plato ispred)

Odranski Obrež

10.30 – 12.00

Sv. Ivan Zelina

8.00 – 11.00

Belovar

11.30 – 12.30

šumarske savjetodavne službe

Obreška cesta 119

Zagrebačka županije i Grad Zagreb 20.09.2019. Poljoapoteka Papiga Črećan 10 b Veterinarska ambulanta u Belovaru

Varaždinska 55


Zagrebačka županija 26.09.2019. Poljoprivredna apoteka Agromarket „Poljoprivredna stanica“ Penić-promet

Zrinski Frankopana 12

Jastrebarsko

8.00 – 10.00

Krašić 96

Krašić

10.30 – 12.00

Zagrebačka županija 27.09.2019. Agronom d.o.o.

Ulica 65. bataljuna ZNG 48

Varaždinska županija 30.09.2019. Amting d.o.o.

Kolarova 2

Veliki Bukovec

8.00 – 10.00

Varaždinska županija 02.10.2019. Poljodom d.o.o.

Gospodarska 2

Ivanec

8.00 – 11.00

Varaždinska županija 04.10.2019. Sakupljalište repe (repodrom)

Stjepana Radića 1

Vidovec

8.00 – 11.00

Suhodolska 21

Jalžabet

8.00 – 10.00

Varaždinska županija 09.10.2019. PZ Jalžabet Prodavaonica br. 1

Koprivničko – križevačka županija 11.10.2019. Agronom d.o.o. Trg Tomislava Bardeka 17

Ivanić Grad

Sokolovac

8.00 – 11.00

8.00 – 11.00

Koprivničko – križevačka županija 15.10.2019. Agronom d.o.o. Trg Matije Gupca 2

Novigrad Podravski

Koprivničko – križevačka županija 17.10.2019. Gola – općinsko skladište A. Šenoe

Gola

8.00 – 12.00

Koprivničko – križevačka županija 21.10.2019. Parkiralište ispred DVD-a Sv.Petar Orehovec 131

Sv.Petar Orehovec

8.00 – 11.00

Grubišno Polje

8.00 – 11.00

Đelekovec

8.00 – 11.00

Bjelovarsko-bilogorska županija 23.10.2019. Prostor tržnice Ulica 77. Samostalnog bataljuna ZNG-a 19 Koprivničko – križevačka županija 25.10.2019. Lenagro d.o.o. Palih boraca 1 Varaždinska županija 30.10.2019. Poljocentar

Varaždinska bb

Sračinec

8.00 – 11.00

8.00 – 10.00


Međimurska županija 04.11.2019. Poljoprivredna zadruga Čakovec Međimurska županija 07.11.2019. Poljoprivredna zadruga Čakovec Međimurska županija 11.11.2019. Kocen Agro d.o.o.

Kolodvorska 74

Donji Kraljevec

8.00 – 12.00

Sajmišna bb

Kotoriba

8.00 – 11.00

Štrigova 76

Štrigova

8.00–11.00

Međimurska županija 14.11.2019. Agromartin d.o.o.

Čakovečka bb

Sv.Martin na Muri

8.00-10.00

Međimurska županija 18.11.2019. Dodlek - Agro d.o.o.

Lipovke 6

Belica

8.00 – 11.00

Međimurska županija 21.11.2019. Poljoposavec d.o.o.

Matije Gupca 5a

Dunjkovec

8.00 – 10.00

Koprivnica

8.00 – 12.00

Križevci

8.00 – 12.00

Đurđevac

8.00 – 11.00

Sveti Ivan Žabno

8.00 – 11.00

Koprivničko – križevačka županija 11.12.2019. Sajmište Gornja Rijeka Novoselska ulica 15

Gornja Rijeka

8.00 – 11.00

Koprivničko – križevačka županija 13.12.2019. Sajmište Kolodvorska bb

Virje

8.00 – 11.00

Koprivničko – križevačka županija 28.11.2019. Reciklažno dvorište Adolfa Daničića bb Koprivničko – križevačka županija 02.12.2019. Industrijska zona Čret Kod skretanja za Lemeš Križevački Koprivničko – križevačka županija 05.12.2019. Agronom d.o.o. Kolodvorska 19 Koprivničko – križevačka županija 09.12.2019. Sajmište Sveti Ivan Žabno Zagrebačka bb

Profile for crocpa.RH

Crocpa - mreža skupljanja ambalažnog otpada za 2019. godinu  

Crocpa - mreža skupljanja ambalažnog otpada za 2019. godinu  

Profile for crocpa.rh
Advertisement