Page 1

2010 swe.indd 1

gratis

Turistinformation

www.kroatien.hr

24.11.2010. 13:08:


Välkomna!

ALLMÄN INFORMATION Geografiskt läge

Vi gläder oss att ni bestämt er för att besöka vårt land. Som alla andra folk tycker även vi att det är något särskilt med det här landet och det är ingen tillfällighet att nationalsången inleds med orden ”Lijepa nasa”, ”Vårt vackra [land]”. Republiken Kroatien är en europeisk parlamentarisk demokrati med rötter i europeisk politisk och kulturell historia. Kroatien räknas till de medelstora europeiska länderna, som t ex Danmark, Irland, Slovakien eller Schweiz. Kroatien är ett land med öppna gränser, enkla tullformaliteter; ett lugnt land som månar om sina gäster. Vår ambition är att även besökarna skall uppleva Kroatien som ”sitt vackra land” och ta med sig underbara minnen hem.

Adriatiska havet är den del av Medelhavet som når djupast in i det europeiska fastlandet. Den största delen av dess östkust och så gott som samtliga öar ligger i Kroatien som därmed fått en utomordentligt lång kuststräcka. Dinaridernas smala men höga bergskedja avskärmar Kroatiens medelhavsdel från dess mellaneuropeiska innandöme. Landets kontinentala del sträcker sig från alpernas yttersta sluttningar i nordväst till Donaus stränder i öst och omfattar den sydliga delen av den bördiga panonska slätten. Yta Fastlandet uppgår till 56 594 km2 och territorialvattnets yta till 31 067 km2. Befolkning Kroatien har 4 429 078 invånare. Etnisk sammansättning Majoriteten av invånarna är kroater och de största etniska minoriteterna är serber, bosniaker, slovener, ungrare, tjecker, italienare och albaner. Statsskick

Välkomna till Kroatien!

2010 swe.indd 2

Kroatien är en republik med parlamentariskt flerpartisystem. Huvudstad Zagreb är med sina 779 145 invånare, landets ekonomiska, trafikmässiga, kulturella och akademiska centrum.

2

24.11.2010. 13:08:


Havskustens längd

PRAKTISK INFORMATION

6 278 km, varav 4 398 km öar, kobbar och skär.

Resehandlingar Ett giltigt pass eller annan resehandling godkänd genom internationella avtal. För vissa stater krävs dessutom ID-kort (handling som styrker innehavarens identitet och medborgarskap). Upplysningar: Republiken Kroatiens diplomatiska och konsulära representation i utlandet eller Republiken Kroatiens Ministerium för utrikes ärenden och europeisk integration (telefon: +385 1 4569 964, e-post: stranci@mvpei.hr, vize@mvpei.hr, hemsida: www.mvpei.hr).

Antal öar, kobbar och skär 1 244. De största öarna är Krk och Cres. Antal bebodda öar är 50. Högsta bergstopp Dinara, 1 831 m över havet. Klimat I Kroatien finns tre klimatzoner: i inlandet överväger ett tempererat varmt regnklimat och på de högsta bergstopparna skogsklimat med snö, och längs den Adriatiska kusten råder behagligt Medelhavsklimat med många soliga dagar, somrarna är torra och heta och vintrarna milda och fuktiga. Genomsnittstemperaturen i inlandet: i januari från -2°C till 0°C och något lägre i de högsta områdena över havet, i augusti omkring 20°C och omkring 12°C på de högsta bergstopparna. Genomsnittstemperaturen vid kusten: i januari från 5°C till 9°C, i augusti från 22°C till 25°C. Vattentemperaturen i havet uppgår vintertid till 12°C och på sommaren kring 25°C.

Tullbestämmelser Republiken Kroatiens tullbestämmelser är nästan helt samordnade med de föreskrifter och normer som gäller i Europeiska unionens medlemsländer, men när det gäller införsel av föremål av icke-kommersiell art för eget bruk, är endast föremål upp till ett värde av 1 000 kuna befriade från tull- och momsavgifter. Utländsk och inhemsk valuta i kontanter och checkar kan fritt föras över gränsen av utländska och kroatiska medborgare bosatta i utlandet, men belopp som i kuna motsvarar över 10 000,00 euro eller mer måste dock deklareras till tulltjänsteman. Yrkesmässig utrustning och teknisk apparatur av större värde måste också anmälas till tulltjänsteman vid gränsövergången. Fysiska personer som saknar permanent eller tillfällig hemvist eller vistelseort i Kroatien har rätt att få momsen (PDV) återbetald på de varor de har köpt i Kroatien om varornas värde per räkning överstiger 740,00 kuna, som framgår av blanketterna PDV-P respektive Tax cheque, som tullen bestyrker vid utförsel av varorna till utlandet senast inom

Valuta Kroatiens officiella valuta är kuna (1 kuna=100 lipa). Utländsk valuta kan växlas i banker, på växlingsbyråer, postkontor och de flesta resebyråerna, hotellen och campingplatserna. Kreditkort (Eurocard/Mastercard, Visa, American Express och Diners) tas emot i praktiskt taget samtliga hotell, marinor, restauranger och affärer samt i bankomater.

2010 swe.indd 3

3

24.11.2010. 13:08:


Högst tillåtet antal djur

tre månader från köpdagen. Utländsk medborgare måste ansöka om skatteåterbäring inom sex månader från räkningens datum. För ytterligare upplysningar vänligen kontakta Tullstyrelsen: www.carina.hr In- och utförsel av husdjur över gränsen är endast tillåten mot uppvisande av erforderlig dokumentation från veterinär om djurens hälsotillstånd, varvid hundar och katter måste vara märkta med ett microchip. Införsel av upp till fem husdjur kan ske vid gränsövergångar som är godkända för passage av bestämda husdjur, medan införsel av större antal djur måste ske vid gränsövergångar där det finns veterinärinspektion.

Med icke kommersiell införsel av husdjur avses införsel av fem eller färre husdjur till Republiken Kroatiens territorium. Dessa måste genomgå en kontroll avseende dokumentation och identifikation som utförs av tulltjänsteman vid inresa till Republiken Kroatien. Sådana husdjur räknas inte som en vara och måste obligatoriskt åtföljas av ägaren eller den som ägaren har befullmäktigat som tar ansvar för djuret under hela resan. Villkor Allmänna villkor avseende införsel av hundar, katter och tamillrar (andra namn är husiller, vit iller, afrikansk iller, frett, amerikansk iller, tamiller, husfrett eller tamfrett (Mustela putorius) med ursprung i länder inom Europeiska Unionen eller i lågriskländer utanför Europeiska Unionen: Hundar, katter och tamillrar ––måste vara märkta med ett microchip. Om djuret är märkt med ett microchip som inte motsvarar ISO Standard 11784 eller 11785 utan med ett chip av annan typ, är ägaren respektive innehavaren skyldig att ombesörja motsvarande microchip-läsare som behövs för att läsa av microchipet. Djurägarens namn och adress ska alltid kunna fastställas. Veterinären måste skriva in microchipets nummer i det pass eller certifikat som ägaren respektive innehavare medför tillsammans med djuren ––måste åtföljas av pass eller certifikat utfärdat av auktoriserad veterinär ––måste vara vaccinerade mot rabies. Förflyttning är tillåten av djurarter som kommer från länder inom Europeiska Unionen eller från lågriskländer utanför Europeiska Unionen och som är yngre

Reser ni med husdjur är det ni som har ansvaret för det När ni tar med er husdjur till Republiken Kroatien tar ni på er hela ansvaret för att införselbestämmelserna följs. Kontrollera att ert husdjur har vaccinerats i tid, respektive vaccinerats på nytt (återvaccinerats), att det gjorts en efterkontroll av antikroppar och att det har giltigt pass eller veterinärcertifikat. Om ert husdjur vid ankomsten till gränsövergången inte uppfyller dessa krav, kan ni nekas inresa till Republiken Kroatien, innebärande att ert djur sänds tillbaka till ursprungslandet eller sätts i karantän. Som djurägare får ni stå för alla kostnader som uppstår genom verkställande av sådana åtgärder. Enligt Regelsamlingen om veterinärvillkor gällande icke kommersiell förflyttning av husdjur avses med husdjur följande djurraser: hundar, katter, tamiller (Mustela putorius) ur mårdfamiljen (Mustelidae), ryggradslösa djur (utom bin och kräftor), tropiska prydnadsfiskar, amfibier, reptiler, all sorts fåglar (utom fjäderfän) samt gnagare och tamkaniner.

2010 swe.indd 4

4

24.11.2010. 13:08:


Sjukvård

än tre månader och inte vaccinerade, om ägaren eller innehavaren medför ett pass eller certifikat till dessa eller om de från födseln har vistats på samma plats och inte varit i kontakt med vilda djur som kan ha varit utsatta för infektioner, eller om de förflyttar sig i sällskap med sin mor som de fortfarande är beroende av. Hundar, katter och tamillrar som kommer från högriskländer måste –– vara märkta med ett microchip –– åtföljas av ett certifikat utfärdat av auktoriserad veterinär eller, vid upprepad inresa i Republiken Kroatien, av pass (hundar från Kroatien) ––vara vaccinerade mot rabies –– ha genomgått prov för neutralisering av antikroppar genom titrering som motsvarar minst 0,5 IJ/ml i prov som auktoriserad veterinär utfört, minst 30 dagar efter vaccineringen och tre månader före förflyttningen, vid därtill behörigt laboratorium enligt en lista som kan hämtas på hemsida: http://ec.europa.eu/foodnimal/ liveanimals/pets/approval_en.htm. Den föreskrivna perioden på tre månader tillämpas inte vid upprepad inresa till Republiken Kroatiens territorium av husdjur vars pass bekräftar att ett positivt titreringsprov på antikroppar har utförts innan djuret har lämnat Republiken Kroatien. Djur som införs i kommersiellt syfte och djur som reser i form av försändelse måste undersökas av veterinär före sändning. För ytterligare information, vänligen kontakta Ministeriet för jordbruk, fiskenäring och landsbygdsutveckling Veterinärförvaltningen (telefon: +385 1 6109 499, +385 1 6106 703 eller +385 1 6106 455, hemsida: www.mps.hr)

2010 swe.indd 5

Sjukhus och kliniker finns i alla större städer och vårdcentraler och apotek finns även på mindre orter. Utländska turister som har socialförsäkring i sitt land, betalar inte kostnader för akut läkarvård under sin privata vistelse i Republiken Kroatien om Kroatien har ett avtal om socialförsäkring med det land de kommer från, d.v.s. under förutsättning att de kan uppvisa ett intyg om rätt till nyttjande av sjukvård. Sjukvård (inklusive transport) nyttjas i akuta fall, enligt de villkor och bestämmelser som gäller för kroatiska försäkringstagare, varvid man betalar sjukvårdskostnaderna på samma sätt (patientavgift). Personer som kommer från länder som Kroatien inte har ingått något avtal med, eller om avtalet inte förutser nyttjande av sjukvård, betalar själva sjukvårdskostnader. För ytterligare information, vänligen kontakta Kroatiska sjukförsäkringsverket (telefon: +385 1 4806 333, hemsida: www. hzzo-net.hr). Veterinärservice Kroatien har ett helt nätverk av veterinärkliniker och djurvårdsmottagningar. Information: Ministeriet för lantbruk, fiskenäring och lantsbyggdsutveckling - Veterinärstyrelsen E-post: office@mps.hr Hemsida: www.mps.hr

5

24.11.2010. 13:08:


Helgdagar och röda dagar:

Kranvattnet är drickbart i hela Kroatien.

1 januari - Nyårsdagen 6 januari - Trettondagen Påskdagen och Annandag påsk 1 maj – Första maj Kristi lekamens fest 22 juni - Antifascistiska kampens dag 25 juni - Nationaldagen 5 augusti - Segerdagen och Fosterländska tacksägelsedagen 15 augusti – Jungfru Mariadagen 8 oktober – Självständighetens dag 1 november – Alla helgons dag 25 och 26 december - Juldagen och Annandag jul

Vid olyckshändelse ring 112! Detta nummer kan anropas när som helst dygnet runt, oberoende var i Republiken Kroatien eller inom Europeiska Unionen ni befinner er. Telefonsamtalet är gratis. Samtalet kan kopplas via alla operatörer och alla telefonapparater genom att slå nummer 112 Vid olyckshändelse kan man samtala med Center 112 även på något av följande främmande språk: ––engelska ––tyska ––italienska ––ungerska ––slovakiska ––tjeckiska

Öppettider för affärer och myndigheter Under högsäsong är de flesta affärer öppna mellan 8 och 20 på vardagar, och många är öppna också på helger. Offentliga myndigheter och kontor har öppet mellan 8 och 16 måndag-fredag.

RING 112! Om ni behöver:

Post och tele

––akut medicinsk hjälp ––brandkår ––polis ––Bergsräddningstjänst ––hjälp av andra larmtjänster eller operativa enheter inom skydds- och räddningssystemet

Postkontoren är öppna från 7 till 19 på vardagar, på mindre orter från 7 till 14, och i vissa förekommer två öppettider under dagen (d.v.s. stängt för siesta). I större städer och på turistorter finns det jourpostkontor som är öppna på lördagar och söndagar. I alla offentliga telefonkiosker används telefonkort som säljs på postkontor och i tidningskiosker. Det går att ringa till utlandet från alla telefoner. Hemsida: www.posta.hr

Om ni observerar: ––brand ––läckage av brandfarliga vätskor, förorening av drickvatten, bäckar, floder eller hav ––andra företeelser som utgör fara för liv och hälsa för människor eller djur, kulturminnesmärken eller miljö

Stadsnätets elektriska spänning: 220 V, frekvens 50 Hz.

2010 swe.indd 6

6

24.11.2010. 13:08:


När ni ringer, tala om:

Vad ska man göra om brand uppstår?

––vad som har hänt ––var det har hänt ––när det har hänt ––om det finns skadade ––vilka skador det rör sig om ––vilken hjälp som behövs ––vem som ringer?

––Brand anmäls genast till brandkåren på telefonnummer 112 ––Använd handbrandsläckare för initialsläckning av branden men försök släcka branden bara om ni därigenom inte försätter er själv eller andra i fara ––Informera människorna i närheten om att brand har uppstått FÖLJ BRANDMÄNNENS ANVISNINGAR

PRAKTISKA RÅD

Tänk på:

Verksamheter i naturen

Om inte brandskyddsbestämmelserna följs, gör Inrikesministeriet förseelse- eller brottsanmälan.

Tala om för personer i er omgivning vart ni tänker bege er och hur ni planerat er resa Följ märkta stigar och vägar Ta med tillräckligt med dricksvatten Använd lämpliga kläder och skor Ta med laddad mobiltelefon Följ väderleksprognoser Handskas varsamt och enligt bestämmelser med öppen eld Kasta inte fimpar och brandfarliga föremål i naturen. Iaktta eldningsförbud som anges på särskilda skyltar!

På vägar ––undvik under högsäsong trafikstockningar, körningar under veckoslut och helger ––kör utvilad ––anpassa hastigheten till vägförhållanden och respektera hastighetsbegränsningar ––vid trafikstockningar, var tålmodig och ta alltid med tillräckligt med dricksvatten. Till havs ––vid olyckshändelse till havs eller vattenförorening ring 155 (Nationella sök- och sjöräddningstjänsten) eller 112 ––innan ni seglar ut från hamn lyssna på väderleksprognosen, särskilt avseende Adriatiska havet ––vid simning håll er inom synhåll för andra badare ––tala om för släkt och vänner ungefärlig plats för dykning och markera den på föreskrivet sätt ––sola med måtta och använd solskyddsmedel ––ta med tillräckligt med dricksvatten

Brandskydd: Kontrollera att ni gör allt för att förhindra att brand uppstår! Kasta inte brinnande eller brandfarliga föremål i naturen! Iaktta eldningsförbud som meddelas på särskilda skyltar! Se till att ert parkerade fordon inte hindrar brandkårens tillträde och framkomst.

2010 swe.indd 7

7

24.11.2010. 13:08:


Radionyheter på främmande språk under turistsäsong:

Miljöskydd Den biologiska mångfalden skyddas i enlighet med gällande regler inom Europeiska Unionen. Havet vid den kroatiska Adriatiska kusten har mycket hög kvalitet som badvatten och motsvarar Europeiska Unionens kriterier. Ifall det inträffar en extraordinär miljöförorening, kontakta Center 112.

Kroatiska radion sänder på flera kanaler program på främmande språk avsedda för turister i Kroatien. På Kroatiska radions kanal ett sänds varje dag kl. 20.05 ett engelskspråkigt program som pågår i ca 10 minuter. Kroatiska radions kanal två (98,5 MHz nordvästra Kroatien och Dubrovnikregionen; 105,3 MHz Istrien; 96.1 MHz Split; 98.9 MHz Makarskaområdet; 93.3 MHz Gorski kotar) har reguljära nyhetssändningar och rapporter från HAK på kroatiska. Under sommarsäsongen sänds trafikinformation också på engelska och tyska samt under augusti även på italienska. Avbrott för korta meddelanden om stopp i trafiken från HAK sänds på kroatiska och engelska. Under samma period på sommaren sänds nyheter från Österrikiska radions Program 3 och Bayern 3 på tyska, RAI Uno på italienska, Radio Prag på tjeckiska. Kroatiska radions utlandsprogram – ”Glas Hrvatske” (Kroatiens röst) – sänder också nyheter på engelska, tyska och spanska. Journalister från Radio Prag informerar under sommaren tjeckiska turister en gång om dagen via regionala radiostationer: Radio Split, Radio Dubrovnik och Radio Rijeka.

Viktiga telefonnummer Internationellt riktnummer för Kroatien: +385 Ambulans: 194 Brandkår: 193 Polis: 192 Räddningstjänst – vägar: 1987 (Om ni ringer från utlandet eller från mobiltelefon, slå +385 1 1987) Sök- och sjöräddningstjänst: 155 Enhetsnummer för alla akutsituationer: 112 Bergsräddningstjänst: +385 1 4821 049 Allmänna upplysningar: 18981 Nummerupplysningen, lokal och riks: 11888 Nummerupplysningen, utland: 11802 Väderleks- och vägrapport: 060 520 520 Kroatiska automobilklubben (HAK): +385 1 4640 800 E-post: info@hak.hr Hemsida: www.hak.hr

2010 swe.indd 8

8

24.11.2010. 13:08:


ATT BILA I KROATIEN

Tända halvljus krävs vid körning under vinterhalvåret. Mobiltelefon får under körning endast användas med hands-free enhet. Det är obligatoriskt för förare och samtliga passagerare att använda säkerhetsbälte. En obligatorisk del av fordonets utrustning är reflexväst, som föraren är skyldig att använda, d.v.s. ta på sig då han på vägen utför något på fordonet (byter däck, utför smärre reparationer, fyller på bensin i tanken, stoppar andra fordon för att få hjälp, m.m.).

Handlingar För inresa till Kroatien krävs körkort, registreringsbevis och fordonsförsäkringsbevis. Det är önskvärt att inneha ett internationellt körkort om man vill hyra bil (rent-acar). Sådant körkort utfärdas av automobilklubben i hemlandet. Förare som reser in på Republiken Kroatiens territorium i en bil med utländska registreringsskyltar måste ha ett giltigt internationellt försäkringsbevis om ansvarsförsäkring som gäller inom Europeiska unionen, eller något annat bevis om att sådan försäkring finns. Som internationella handlingar och bevis anses officiell registreringsskylt på en bil som i vanliga fall är hemmahörande i ett land vars nationella försäkringsbolag har undertecknat ett multilateralt avtal, respektive giltigt grönt kort utfärdat för en bil som kommer från ett land vars nationella försäkringsbolag inte har undertecknat ett multilateralt avtal, samt andra handlingar och bevis vars giltighet erkänns av kroatiskt försäkringsbolag.

Råd för säker resa: Iaktta trafikregler och hastighetsbegränsningar; vid längre resor ta vilopauser på ordnade rastplatser; vid våt vägbana sänk fordonets hastighet – allt detta bidrar till tryggheten i trafiken. Bensinstationer Bensinstationer i större städer och på motorvägar är öppna från kl. 00 till 24.00. Bensinstationerna säljer: Eurosuper 95, Super 95, Super 98, Super plus 98, Euro Diesel, Diesel och i större städer och på bensinstationer på motorvägar säljs även gas. Information om bränslepriser och en förteckning över bensinstationer finns på följande hemsidor: www.ina.hr, www.omv.hr , www.tifon.hr och www.hak.hr

Hastighetsbegränsningar i trafiken: ––i tätort 50 km/tim, ––utanför tätorter 90 km/tim, ––på vägar avsedda uteslutande för trafik med motorfordon och på motorleder 100 km/tim ––på motorvägar 130 km/tim ––motorfordon med släp utan bromsar 80 km/tim ––bussar samt bussar med lätt släpvagn 80 km/tim; på motorvägar 100 km/tim, utom bussar som i organiserad form transporterar barn.

2010 swe.indd 9

Vägavgifter: För motorvägar: A1 Zagreb – Bosiljevo – Zadar – Šibenik – Split – ŠestanovacRavča, A2 Zagreb – Zaprešić – Krapina – Macelj, A3 Bregana – Zagreb – Slavonski Brod – Županja – Lipovac, A4 Zagreb – Varaždin – Goričan, A5 Osijek – Đakovo – Sredanci, A6 Bosiljevo – Vrbovsko – Rijeka, A7 Rijeka – Rupa och A9 Kanfanar - Pula.

9

24.11.2010. 13:08:


För motorleder:

Innan ni ger er av informera er om läget i väg- och färjetrafiken hos HAK (HAK:s informationscenter: +385 1 4640 800) eller på Kroatiska radions andra kanal (98,5 MHz).

Istriens Y med avgiftsstationer vid ”Tunel Učka” (Učkatunneln) i riktning A8 Kanfanar – Matulji, viadukten ”Mirna” i riktning A9 Kanfanar – Kastel och bron Fastlandet – ön Krk. Information finns på hemsidor: www.hak.hr, www.hac.hr, www.bina-istra.hr, www.arz.hr, www.azm.hr och www.huka.hr.

FLYGTRAFIK Flygplatser för allmän flygtrafik Flygplatsen Brač Telefon: +385 21 559 701 Hemsida: www.airport-brac.hr Flygplatsen Dubrovnik Telefon: +385 20 773 333 Hemsida: www.airport-dubrovnik.hr Flygplatsen Mali Lošinj Telefon: +385 51 235 148 Hemsida: www.airportmalilosinj.hr Flygplatsen Osijek Telefon: +385 31 514 402 Hemsida: www.osijek-airport.hr Flygplatsen Pula Telefon: +385 52 530 140 Hemsida: www.airport-pula.hr Flygplatsen Rijeka Telefon: +385 51 842 134 Hemsida: www.rijeka-airport.hr Flygplatsen Split Telefon: +385 21 203 555 Hemsida: www.split-airport.hr Flygplatsen Zadar Telefon: +385 23 205 800 Hemsida: www.zadar-airport.hr Flygplatsen Zagreb Telefon: +385 1 4562 222 Hemsida: www.zagreb-airport.hr Flygplatsen Varazdin – tar emot allmän flygtrafik och tidvis taxiflyg. Flygfält som i princip tar emot segelflyg och motordrivna segelflyg som inte startar av egen kraft, och vars användning kan

Grundläggande skyldigheter vid trafikolycka: Vid trafikolycka informera först polisen (telefonnummer 192) eller slå det europeiska numret för akutsituationer 112. Detta är inte obligatoriskt vid trafikolycka med endast materiella fordonsskador. Om det finns skadade ring efter ambulans (telefonnummer 194). Säkerställ olycksplatsen, sätt på er reflexväst, sätt ut varningstriangel och vidta åtgärder för att förhindra nya faror. Invänta polisens ankomst. Vid fordonsskada måste ni, oavsett orsak, begära ett intyg av polisen om fordonsskadan, som krävs för att ni skall kunna passera statsgränsen. Om ni behöver reparera skadan eller om det är nödvändigt att bogsera bilen till en verkstad, ring Räddningstjänst – vägar på telefon 1987 (för samtal från utlandet slå +385 1 1987). Hur undvika trafikstockningar på vägarna? För att förkorta restiden och undvika bilköer rekommenderar vi att ni planerar resan med hjälp av trafikplaneraren i broschyren Turistinformationer där man kan inhämta vilka dagar och i vilka riktningar man förväntar att trafiken kommer att bli som tätast. Om möjligt undvik att resa på lördagar.

2010 swe.indd 10

10

24.11.2010. 13:08:


Andra flygbolag i Kroatien:

vidgas till att omfatta även andra typer av flygplan som används i icke-kommersiella sammanhang (art 2, avsnitt 1, punkt 32 lagen rörande flygtrafik). Pribislavec (Čakovec), Koprivnica, Lučko (Zagreb), Slavonski Brod, Čepin (Osijek), Vrsar, Grobnik (Rijeka), Otočac, Medulin, Bjelovar, Stari Grad (Hvar), Unije och Sinj.

Aeroflot, Air France, Austrian Airlines, ČSA, Lufthansa, LOT, Malev, Germanwings, Scandinavian Airlines, Turkish Airlines, Air Bosna, Air One, British Airways, Norwegian Air Shuttle, TAP, Wizz Air, LTU, Estonian Air, EasyJet, Aer Lingus, Trade Air/Sun Adria, Dubrovnik Airlines, Adria Airways, Nouvelair Tunisie, Ryan Air, Darwin Airline, Skyeurope Slovakian och SN Brussels Airlines.

Internationella flygplatser Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač och Mali Lošinj. Upplysningar: Zagreb +385 1 6265 222, Split +385 21 203 506, +385 21 203 555, Dubrovnik +385 20 773 377, Pula +385 52 530 105, Rijeka +385 51 842 132, Zadar +385 23 313 311, Osijek +385 31 514 441, +385 31 514 442, Brač +385 21 559 711 och Mali Lošinj +385 51 231 666.

SJÖTRAFIK Förmedlingen för kustlinjetrafik Telefon: +385 21 329 370 Telefax: +385 21 329 379 E-post: info@agencija-zolpp.hr Hemsida: www.agencija-zolpp.hr Internationella färjelinjer: Zadar – Ancona, Split – Ancona, Split – Stari Grad – Pescara, Ancona – Split – Pescara samt Rijeka – Split – Stari Grad (Hvar) – Korčula – Sobra (Mljet) – Dubrovnik – Bari, Dubrovnik – Bari (direkt): Vis – Ancona, Stari Grad – Ancona. Utom färjelinjer trafikerar även snabbåtslinjer mellan Kroatien och Italien.

Croatia Airlines: Det nationella flygbolaget, och tillika medlemmen i flyggruppen Star Alliance, förbinder Kroatien genom direktlinjer med ett stort antal europeiska städer: Amsterdam, Wien, Bryssel, Frankfurt, London, München, Paris, Rom, Sarajevo, Skopje, Zürich, Köpenhamn, Podgorica och Priština. Under högsäsong finns det förbindelser från den kroatiska kusten till ytterligare destinationer i Österrike, Frankrike, Tyskland och Storbritannien. I samarbete med sina partners möjliggör Croatia Airlines för sina passagerare att nå destinationer i hela världen. Kontaktcenter: Tel: +385 1 6676 555 Hemsida: www.croatiaairlines.com E-post: contact@croatiaairlines.hr

2010 swe.indd 11

Färjelinje utmed kusten: Rijeka – Split – Stari Grad /Hvar – Korčula – Dubrovnik. Lokala färjelinjer som förbinder fastlandet med öarna: Cres, Lošinj, Rab, Pag, Ugljan, Pašman, Olib, Silba, Premuda, Ist, Molat, Sestrunj, Rivanj, Žirje, Kaprije, Zverinac, Rava, Zlarin, Dugi otok, Iž, Šolta, Brač, Hvar, Vis, halvön Pelješac, Korčula, Lastovo och Mljet, Šipan, medan lokala fartygs- och snabbåtslinjer förbinder andra bebodda öar som saknar biltrafik.

11

24.11.2010. 13:08:


Övriga rederier:

Snabbåtslinjer (som förbinder öarna med fastlandet eller sinsemellan)

Rapska plovidba d.d.: www.rapska-plovidba.hr Mediteranska plovidba d.d.: www.medplov.hr Linijska nacionalna plovidba d.d.: www.Inp.hr G & V Line d.o.o.: www.gv-line.hr Miatours: www.miatours.hr Kapetan Luka: www.krilo.hr SNAV: www.snav.it Venezia lines: www.venezialines.com Blue Line International: www.blueline-ferries.com Emilia Romagna Lines: www.emiliaromagnalines.it

Rijekaregionen – Lošinj, Susak, Unije, Cres, Ilovik, Pag, Rab Zadarregionen – Ist, Molat, Dugi otok, Zverinac, Sestrunj, Rivanj, Olib, Silba, Premuda Splitregionen – Brač, Hvar, Šolta, Lastovo, Korčula, Vis Dubrovnikregionen – Mljet, Šipan, Korčula, Lastovo Šibenikregionen – Žirje, Kaprije Säsongslinje: Pula – Unije – Mali Lošinj – Ilovik – Zadar Båtlinjer (som förbinder öarna med fastlandet eller sinsemellan) Rijekaregionen – Lošinj, Srakane, Unije, Ilovik, Susak Zadarregionen – Dugi otok, Iž, Rava, Vrgada Šibenikregionen – Prvić, Zlarin Splitregionen – Drvenik Veli och Mali, Čiovo, Biševo Dubrovnikregionen – Šipan, Lopud, Koločep.

Tullstationer för insegling av främmande fartyg: Permanenta: Umag, Poreč, Rovinj, Pula, Raša/Bršica, Rijeka, Mali Lošinj, Zadar, Šibenik, Split, Ploče, Korčula, Vela Luka, Ubli och Dubrovnik. Under högsäsong (under sommaren): ACI marina Umag, Novigrad, Sali, Božava, Primošten, Hvar, Stari Grad (Hvar), Vis, Komiža och Cavtat.

Jadrolinija: Det ledande kroatiska rederiet för passagerartrafik upprätthåller trafik på de flesta reguljära internationella och inhemska färje-, båt- och snabbåtslinjerna. Huvudkontoret ligger i Rijeka. Telefon: +385 51 666 111, +385 51 666 100 Hemsida: www.jadrolinija.hr

2010 swe.indd 12

12

24.11.2010. 13:08:


SEGLING I REPUBLIKEN KROATIEN

På fartyg som seglar i Republiken Kroatien måste följande originalhandlingar finnas: ––vinjett ––bestyrkt besättnings- och passagerarförteckning ––bestyrkt förteckning över personer som får vistas på fartyget (på fartyg där besättningen byts ut under seglingen i Republiken Kroatien) ––ett sjövärdighetsintyg ––kaptenen måste ha ett förarbevis ––försäkringsbevis för skadeansvar gentemot tredje man ––ägarbevis eller av ägaren utfärdad fullmakt för nyttjande av båten.

Kapten på fartyg som seglar in i Republiken Kroatien skall den kortaste sjövägen bege sig till närmaste hamn öppen för internationell trafik för att där undergå gränskontroll samt vid hamnkontoret eller dess filial skaffa vinjett samt bestyrka besättnings- och passagerarförteckning eller personförteckning. Kapten på båt som förs in i Republiken Kroatien landvägen eller förvaras i hamn eller på annan godkänd plats i Republiken Kroatien är skyldig att innan seglingen påbörjas införskaffa vinjett hos behörigt hamnkontor eller lämna in besättningsoch passagerarförteckning eller personförteckning (om han önskar det). Vinjetten måste finnas på båt vars längd är 3 meter eller mer, eller på båt kortare än 3 meter om dess framdrivningsaggregat har en total kraft av 5 kW eller mer. Vinjetten behövs inte på roddbåtar oavsett deras längd (t.ex. kajak, trampbåt, pedalbåt, m.m.) Så länge båten förvaras i hamn eller på annan godkänd plats i Republiken Kroatien behöver den inte ha någon vinjett. Samma regler rörande anskaffning av vinjett gäller hjälpbåtar, liksom jet-ski. Hjälpbåtar, som tillhör huvudbåten eller yachten, måste vara märkta med dess beteckning och inskrivna i huvudbåtens handlingar och behöver i så fall inte ha någon vinjett. Vinjetten måste placeras väl synlig på fartyget. Vinjetten gäller ett år från datum för utfärdande. Vinjettens kupong ska klistras på personförteckningen.

2010 swe.indd 13

Besättnings- och passagerarförteckning och personförteckning Besättnings- och passagerarförteckning Besättnings- och passagerarförteckning omfattar besättningen och passagerarna som befinner sig ombord och bestyrks av hamnkontoret/filialen med underskrift och stämpel. Om fartygets kapten inte har för avsikt att byta ut besättningen under vistelsen och seglingen i kroatiska farvatten under vinjettens giltighetstid, behöver inga ytterligare anmälningar göras till hamnkontoret eller dess filial. Båtar som saknar möjlighet till en längre vistelse (fartyg utan bäddar) behöver inte ha någon besättnings- och passagerarförteckning. Fartygets kapten kan i Kroatien mönstra av besättningen som han seglat med från utlandet (eller en del av den) och ta ombord ny besättning. I sådant fall måste kaptenen anmäla besättningsbytet till hamnkontoret och segla ut från Kroatien med den nya besättningen.

13

24.11.2010. 13:08:


Personförteckning

Personförteckning på båtar som anländer sjövägen behöver inte finnas vid införskaffningen av vinjetten, utan kan sammanställas även i efterhand då man byter besättning i Kroatien.

Kapten på fartyg som har för avsikt att byta ut sin besättning under seglingen i Republiken Kroatien är skyldig att vid hamnkontoret eller i dess filial skaffa en förteckning över de personer som kommer att vistas ombord under vinjettens giltighetsperiod. Det totala antalet personer på personförteckningen får inte överstiga fartygets dubbla kapacitet, med en höjning av 30 % av fartygets enhetliga kapacitet. Fartygets kapacitet fastställs i enlighet med fartygshandlingarna utfärdade av behöriga myndigheter i det land under vars flagg fartyget seglar. Om uppgiften saknas i fartygshandlingarna ska kapaciteten fastställas i enlighet med Regelsamlingen om småbåtar och yachter och Reglerna om stadgeenlig certifiering av småbåtar och yachter. Personförteckningen bestyrks genom vinjettkupongen. Personförteckningen kan ifyllas i helhet vid tidpunkten för vinjettens erhållande men den kan också fyllas i successivt, men senast då enskild person som återfinns i personförteckningen för första gången går ombord. Om nya personer tas upp på personförteckningen successivt, ska förteckningen vid varje ändring bestyrkas av hamnkontoret eller dess filial. Antalet utbyten av personer på personförteckningen är inte begränsat. I personförteckningen införs inte personer som vistas på fartyget under uppehåll i hamn eller vid ankringsplats. Barn under 12 år skrivs inte in i personförteckningen och räknas inte heller in i det högsta tillåtna antalet personer ombord.

2010 swe.indd 14

Vistelseanmälan Utlänningar som anländer till Republiken Kroatien på främmande fartyg, avsedda för nöje eller sport, och som bor på dessa fartyg, anmäler sin ankomst endast i den hamn eller vid den kaj där efter att de har rest in i Republiken Kroatien utförs kontroll avseende passage över statsgränsen. Såvida utländsk person passerar statsgränsen vid någon av vägövergångarna och har båt på släp på vilken han kommer att vistas, görs anmälan av den marina där båten sjösätts. Om sjösättningen sker vid någon av småhamnarna är den utländska personen skyldig att själv uppsöka geografiskt behörig polisstation och anmäla sin vistelse. Detta avser endast de fartyg där utländska personer kommer att bo ombord under sin vistelse. Utländska personer, vars båtar är förtöjda i någon av de kroatiska marinorna, är skyldiga att själva anmäla sin ankomst till marinan. Fartygets avsegling från Republiken Kroatien Kapten är skyldig att, innan fartyget lämnar Republiken Kroatien: ––genomgå gränskontroll i en av de hamnar som är öppna för internationell trafik ––bestyrka besättnings- och passagerarförteckningen vid hamnkontoret eller i dess filial. Efter det att kaptenen har utfört sina förpliktelser är det hans skyldighet att

14

24.11.2010. 13:08:


Snabbtåg

den kortaste vägen lämna Republiken Kroatiens inre farvatten och territorialvatten. Segling av kroatiska båtar och yachter för utländska båtförare: Grundad på ändringar av och komplement till Regelsamlingen om småbåtar och yachter av den 11 februari 2009, godkänner Republiken Kroatien ensidigt andra staters behörigheter för segling av kroatiska båtar och yachter. Uppgifter om utländska behörigheter som godkänns i Republiken Kroatien finns på Ministeriets för sjöfart, trafik och infrastruktur officiella hemsida www.mmpi.hr.

„Maestral“: Zagreb – Budapest – Zagreb Zagreb – Villach - Zagreb Belgrad – Zagreb – Zürich – Belgrad ”Nikola Tesla”: Zagreb – Belgrad – Zagreb Sarajevo – Vinkovci – Beograd - Sarajevo Zagreb – Sarajevo – Ploče – Zagreb Zagreb – Sarajevo – Zagreb (nattåg) Ploče – Sarajevo – Ploče Villach – Zagreb – Belgrad – Villach (nattåg) ”Opatija”: Rijeka – Ljubljana – Rijeka (München) ”Ljubljana”:Rijeka – Ljubljana (Wien) - Rijeka

TÅGRESOR

Säsongståg:

Kroatien har direkta förbindelser med Slovenien, Bosnien-Hercegovina, Ungern, Italien, Österrike, Schweiz, Tyskland och Serbien. Indirekta förbindelser med tågbyte finns med så gott som alla övriga europeiska länder.

Ljubljana – Pula – Ljubljana Budapest – Zagreb – Split – Budapest (nattåg) Särskilda tåg: Belgrad – Knin – Split - Belgrad (juni-september under helger, nattåg) Tel: +385 1 4573 208 E-post: posebni.vlakovi@hznet.hr Upplysningar: Telefon: 060 333 444 Web: www.hznet.hr

Eurocity-, Intercity- och Euronighttåg: EC ”Mimara”: Zagreb –Villach – Siegen – Zagreb EC „Croatia“: Zagreb – Wien – Zagreb (via Slovenien) EN „Venezia“: Venedig – Zagreb – Budapest (Moskva, Kiev, Bukarest) – Venedig EN ”Lisinski”: Zagreb - München - Zagreb IC ”Zagreb”: Zagreb – Wien (via Ungern) – Zagreb IC ”Sava”: Belgrad – Zagreb – Villach – München – Belgrad IC ”Kvarner”: Zagreb – Budapest – Zagreb IC ”Drava”: Budapest – Osijek – Sarajevo – Budapest

2010 swe.indd 15

15

24.11.2010. 13:08:


BUSSRESOR

TAXI OCH HYRBIL

Reguljära internationella busslinjer förbinder Kroatien med grannländerna och ett flertal länder i Mellan- och Västeuropa. Upplysningar – om man ringer från Kroatien: 060 313 333 Upplysningar – om man ringer från utlandet: +385 1 61 12 789 Internationell trafik (biljettförsäljning): +385 1 60 08 631 Inrikestrafik (biljettförsäljning): +385 1 6008 620 Bussterminal Rijeka Telefon: +385 51 660 300, +385 060 302 010 E-post: autotrans@ri.t-com.hr Hemsida: www.autotrans.hr Bussterminal Split Telefon: +385 21 329 180, +385 060 327 777 E-post: info@ak-split.hr Hemsida: www.ak-split.hr Bussterminal Šibenik Telefon: +385 060 368 368 E-post: autotransport@si.t-com.hr Bussterminal Zadar Telefon: +385 23 211 555 Bussterminal Zagreb Telefon: +385 060 313 333 Hemsida: www.akz.hr Bussterminal Dubrovnik Telefon: +385 060 305 070 E-post: libertas@libertasdubrovnik.com Hemsida: www.libertasdubrovnik.com Bussterminal Osijek Telefon: +385 060 33 44 66 Bussterminal Pula Telefon: +385 060 304 090

Taxitjänst finns i alla städer och turistorter. Man kan hyra bil (rent-a-car) i alla städer, på turistorter och flygplatser.

2010 swe.indd 16

Viktigare museer: Čakovec - Muzej Medjimurja (provinsen Medjimurjes museum) Dubrovnik - Dubrovački muzej-Knežev dvor (Dubrovnikmuseet-Furstepalatset), Etnografski muzej - Rupe (Etnografiska museet), Gradske zidine (Stadsmuren), Muzej Dominikanskog samostana (Dominikanerklostrets museum), Pomorski muzej (Sjöfartsmuseet), Riznica katedrale (Katedralens skattkammare), Dom Marina Držića (poeten Marin Držić hem), Akvarij – biološki zavod Dubrovnik (Akvariet – biologiska institutet Dubrovnik), Muzej franjevačkog samostana ”Mala braća” (Franciskanerklostrets museum – ”Små bröderna”), Muzej pravoslavne crkve (Den ortodoxa kyrkans museum). Gornja Stubica - Muzej seljackih buna (Bondeupprorens museum) Gospić - Muzej Like (Provinsen Likas museum), i närliggande Smiljan ligger Memorijalni centar „Nikola Tesla“ (uppfinnaren Nikola Teslas födelsehem) Hlebine - Galleriet Hlebine och målaren Ivan Generalić museisamling Karlovac - Gradski muzej Karlovac (Karlovac stadsmuseum), Stari Grad Dubovac (Gamla staden Dubovac) Klanjec - Skulptören Antun Augustinčić galleri Krapina – Museet för Neanderthalarna från Krapina, Folkbildaren Ljudevit Gajs museum

16

24.11.2010. 13:08:


Varaždin – Gradski muzej u Starom gradu (Stadsmuseet i Gamla stan) – historisk avdelning, Entomologiska samlingen ”Svijet kukaca” (”Insekternas värld”) och Galerija starih i novih majstora (Gamla och nya mästares galleri) Zadar - Arheološki muzej [arkeologiska museet] - Stalna izložba crkvene umjetnosti [kyrkkonstens permanenta utställning], Narodni muzej Zadra [folkmuseum], Muzej antičkog stakla [Museum över antikt glas] Zagreb - Arheološki muzej (Arkeologiska museet), Etnografski muzej (Etnografiska museet), Hrvatski muzej naivne umjetnosti (Kroatiska museet för naiv konst), Moderna galerija (Moderna galleriet), Muzej grada Zagreba (Zagrebs stadsmuseum), Muzej Mimara (Mimaramuseet), Muzej za umjetnost i obrt (Konst- och hantverksmuseet), Muzej suvremene umjetnosti (Moderna museet), Hrvatski prirodoslovni muzej (Kroatiska naturvetenskapliga museet), Strossmayerova galerija starih majstora (Akademigrundaren Strossmayers galleri med gamla mästare), Tehnički muzej (Tekniska museet), Galerija ”Klovićevi dvori” (Galleriet ”Klovićevi dvori”), Hrvatski povijesni muzej (Kroatiens historiska museum), Muzejsko memorijalni centar Dražen Petrović (Dražen Petrović minnesmuseum), Umjetnički paviljon (Konstpaviljongen).

Kumrovec – Staro selo – unikt etnologiskt museum med ursprungliga byhus, Josip Broz Titos födelsehem Makarska - Malakološki muzej – museum med fiskar, räkor och musslor, Gradski muzej (Stadsmuseet) Našice – Zavičajni muzej u dvorcu Pejačević (Hembygdsmuseum i slottet Pejačević) Osijek - Muzej Slavonije (Provinsen Slavoniens museum) Pazin - Etnografski muzej Istre (Istriens etnografiska museum) och Muzej grada Pazina (Pazins stadsmuseum) Pula - Arheološki muzej (Arkeologiska museet), Povijesni muzej Istre (Istriens historiska museum), Arena Rijeka – Pomorski i povijesni muzej hrvatskog primorja (Kroatiska Primorjekustens sjöfarts- och historiska museum), Prirodoslovni muzej (Naturvetenskapliga museet) Poreč – Zavičajni muzej Poreštine (Poreštinas hembygdsmuseum) Split - Muzej hrvatskih arheoloških spomenika (Kroatiska arkeologiska minnesmärken), Arheološki muzej Splita (Splits arkeologiska museum), Galerija Ivana Meštrovića (Skulptören Ivan Meštrović galleri), Muzej grada (Stadsmuseet), Etnografski muzej (Etnografiska museet), Prirodoslovni muzej (Naturvetenskapliga museet), Galerija umjetnina (Konstgalleriet), Pomorski muzej (Sjöfartsmuseet), Riznica katedrale (Katedralens skattkammare) Trakošćan – Dvorac Trakošćan (Slottet Trakošćan) – slottsmuseum med en förnämlig samling av gamla vapen

2010 swe.indd 17

17

24.11.2010. 13:08:


Kända vallfärdsorter:

Kulturminnesmärken och naturområden på UNESCO-s världsarvslista

Marija Bistrica: Majka Božja Bistrička (Bistricas Kristi Moder) Trsat: Gospa Trsatska (Trsats Madonna) Sinj: Čudotvorna Gospa Sinjska (Sinjs Undergörande Madonna) Aljmaš: Gospa od Utočišta (Tillflyktens Madonna) Krasno: Gospa od Krasna (Madonna av Krasno) Karlovac-Dubovac: Sv. Josip (St. Josef) Lobor: Majka Božja Gorska (Bergens Kristi Moder) Ludbreg: Predragocjena Krv Isusova (Värdefulla Jesu Blod) Remete: Majka Božja Remetska (Kristi Moder av Remete) Solin: Gospa od Otoka (Öarnas Madonna) Trški Vrh: Majka Božja Jeruzalemska (Jerusalems Kristi Moder) Vepric: Majka Božja Lurdska (Kristi Moder av Lourdres) Voćin: Majka Božja Voćinska (Voćins Kristi Moder)

2010 swe.indd 18

I Kroatien finns många kulturminnesmärken bland vilka särskilt kan nämnas den gamla staden Dubrovnik, Diocletianus palats i Split, den historiska stadskärnan i staden Trogir, Euphrasius’ basilika från tidig kristendom i Poreč, St Jacobskatedralen i Šibenik, Starigradfältet på ön Hvar, som samtliga återfinns på UNESCO-s världsarvslista. Plitvicesjöarna – den vackraste och mest kända kroatiska nationalparken är det enda naturområde som finns på denna prestigefyllda lista. På UNESCO:s lista över mänsklighetens immateriella kulturarv finns Festa sv. Vlaha („fest till St Vlahos ära), spetstillverkningen i Lepoglava, på öarna Hvar och Pag, Kastavštinaklockarnas årliga fastlagsprocession, korsprocessionen på ön Hvar, den tvåstämmiga sången och spelet från Istrien och kroatiska Primorje, den årliga processionen ”Ljelja” eller ”Kraljica” (”Drottningen”) från Gorjane, den traditionella konsten att tillverka träleksaker från Hrvatsko Zagorje, Sinjska alka riddarturnering i Sinj och konsten att baka honungskakor „licitari“ i norra Kroatien. Det traditionella musikaliska uttrycket ”Ojkanje” har kommit in på listan över hotade immateriella kulturarv där omedelbart skydd efterlyses. Kroatien är ett av länderna med flest skyddade immateriella kulturarv i världen som finns med på UNESCO:s lista.

18

24.11.2010. 13:08:


NATIONALPARKER

Paklenica - nationalpark på Velebits sydsida, det största bergsmassivet i Kroatien Information: Adress: NP Paklenica Dr. Franje Tuđmana 14a, 23244 Starigrad-Paklenica Telefon: +385 23 369 155, +385 23 369 202 Telefax: +385 23 359 133 E-post: np-paklenica@zd.t-com.hr, prezentacija@paklenica.hr Hemsida: www.paklenica.hr

Brijuni - en skärgård bestående av två större och 12 mindre öar intill Istriens västkust. Information: Adress: NP Brijuni Brionska 10, 52212 Fažana Telefon: +385 52 525 888 Telefax: +385 52 525 917 E-post: brijuni@brijuni.hr Hemsida: www.brijuni.hr

Plitvička jezera [Plitvicesjöarna] - den äldsta och mest kända kroatiska nationalparken, en del av UNESCO:s naturvärldsarv. Information: Adress: NP Plitvička jezera 53231 Plitvička jezera Telefon: +385 53 751 015, +385 53 751 014 Telefax: +385 53 751 013 E-post: info@np-plitvicka-jezera.hr Hemsida: www.np-plitvicka-jezera.hr

Kornati - den tätaste skärgården i Medelhavet med sammanlagt 89 öar, kobbar och skär. Information: Adress: NP Kornati Butina 2, 22243 Murter Telefon: +385 22 435 740 Telefax: +385 22 435 058 E-post: kornati@kornati.hr Hemsida: www.kornati.hr

Risnjak – ett i huvudsak skogsbevuxet bergsmassiv norr om Rijeka där även ett fridlyst hydrologiskt naturfenomen finns – floden Kupas källa. Information: Adress: NP Risnjak Bijela Vodica 48, 51317 Crni Lug Telefon: +385 51 836 133, +385 51 836 261 Telefax: +385 51 836 116 E-post: np-risnjak@ri.t-com.hr Hemsida: www.risnjak.hr.

Krka - den vackraste karstfloden i Kroatien. Information: Adress: NP Krka Trg Ivana Pavla II nr 5, 22000 Šibenik Telefon: +385 22 201 777 Telefax: +385 22 336 836 E-post: anita.matacic@npk.hr Hemsida: www.npkrka.hr Mljet - ön sydväst om Dubrovnik. Information: Adress: NP Mljet Pristanište 2, 20226 Goveđari Telefon: +385 20 744 041, +385 20 744 058 fax: +385 20 744 043 E-post: np-mljet@np-mljet.hr Hemsida: www.np-mljet.hr

2010 swe.indd 19

Norra Velebit - ur natursynpunkt den mest värdefulla och attraktiva delen av norra Velebits topp. Information: Adress: NP Sjeverni Velebit Krasno 96, 53274 Krasno Telefon: +385 53 665 380 Telefax: +385 53 665 390 E-post: npsv@np-sjeverni-velebit.hr Hemsida: www.np-sjeverni-velebit.hr

19

24.11.2010. 13:08:


NATURRESERVAT

Papuk – de slavoniska bergens vackraste del, medlem i Europeiska naturparkers nätverk och UNESCO:s världsomfattande nätverk av naturparker Information: Adress: PP Papuk Trg Gospe voćinske bb, 33522 Voćin Telefon: +385 34 313 030 Telefax: +385 34 313 027 E-post: kontakt@pp-papuk.hr Hemsida¨www.pp-papuk.hr

Biokovo - berget bakom Makarskarivieran. Information: Adress: PP Biokovo Marineta – mala obala 16, 21300 Makarska Telefon/Telefax: +385 21 616 924 E-post: park-prirode-biokovo@st.t-com.hr Hemsida: www.biokovo.com Kopački rit – ett av de största bevarade europeiska våtmarksområdena vid floden Dravas utlopp i Donau. Information: Adress: PP Kopački rit Titov dvorac 1, 31328 Lug Telefon: +385 31 285 370 Telefax: +385 31 285 380 E-post: uprava@kopacki-rit.hr Hemsida: www.kopacki-rit.hr

Telašćica – på den sydöstra sidan av Dugi otok, inte långt från Nationalparken Kornati. Information: Adress: PP Telašćica Ulica D. Grbin bb, 23281 Sali Telefon/ telefax: +385 23 377 096 E-post: telascica@zd.t-com.hr Hemsida: www.telascica.hr Učka - berg på Istriens östsida, bakom Kvarnerrivieran. Information: Adress: PP Učka Liganj 42, 51415 Lovran Telefon: +385 51 293 753 Telefax: +385 51 293 751 E-post: park.prirode.ucka@inet.hr Hemsida: www.pp-ucka.hr

Lonjsko polje - ett av de största skyddade våtmarksområdena i Donaus bäcken Information: Adress: PP Lonjsko polje Krapje 16, 44325 Krapje Telefon: +385 44 611 190 Telefax: +385 44 606 449 E-post: info@pp-lonjsko-polje.hr Hemsida: www.pp-lonjsko-polje.hr

Velebit – omfattar den största delen av bergsmassivet med samma namn, det största fridlysta området i Kroatien och landets enda på UNESCO:s internationella lista över biosfärreservat. Information: Adress: PP Velebit Kaniža Gospićka 4b, 53000 Gospić Telefon: +385 53 560 450 Telefax: +385 53 560 451 E-post: velebit@pp-velebit.hr Hemsida: www.velebit.hr

Medvednica - bergsmassiv i närheten av Zagreb. Information: Adress: PP Medvednica Bliznec bb, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4586 317 Telefax: +385 1 4586 318 E-post: park.prirode.medvednica@zg.t-com.hr Hemsida: www.pp-medvednica.hr

2010 swe.indd 20

20

24.11.2010. 13:08:


RESPLANERARE Juni Dan

kl 07-14

Juli kl 14-22

Dan

kl 07-14

Augusti kl 14-22

Dan

kl 07-14

i

1

i

i

2

i

h

3

1

1

2

2

3

3

4

4

4

5

5

5

i

6

6

6

i

7

7

7

8

8

9

9

10 11

i

12

i

i

i

8

i

9

h

10

10

i

11

i

h

12

i

13

i

h

14

h

h

15

15

i

15

h

h

16

16

i

i

16

i

17

i

h

17

i

18

i

19

19

19

20

20

h

h

i

21

21

h

h

i

22

i

23

i

24

i

i

23 24

i

25

i

i

22

h

Jämn trafikfördelning

i

Övervägande trafik mot havet

h

Övervägande trafik fran havet

24

h

26

26

27

27

h

h

28

28

28

h

h

29

29

i

29

h

30

30

i

i

30

31

i

2010 swe.indd 21

Mycket hög trafiktäthet

h

25

h

23

25

26

Hög trafiktäthet

h

i

27

18

20 22

Ökande trafik

12

13

21

14

i

Lag trafik

11

13

18

FÄRDRIKTNING

14

17

FÖRVÄNTAD TRAFIKTÄTHET

h

i

i

kl 14-22

h

31

21

24.11.2010. 13:08:


2010 swe.indd 22

22

24.11.2010. 13:08:


2010 swe.indd 23

23

24.11.2010. 13:08:


LOGI

Vransko jezero - den största natursjön i Kroatien, fridlyst naturområde med fågelreservat som ligger mellan Zadar och Šibenik. Möjlighet till sportfiske och fågelskådning. Information: Adress: PP Vransko jezero Kralja Petra Svačića 2, 23510 Biograd n/m Telefon: +385 23 383 181 Telefax: +385 23 386 453 E-post: pp-vransko-jezero@zd.t-com.hr Hemsida: www.vransko-jezero.hr

Kroatien erbjuder logi på många hotell, i lägenhetsbyar, privathus, på bondgårdar, i lägenheter, på campingplatser och i naturistläger med lång tradition. I landets kontinentala del finns många kurorter med hälsosamma mineral- och termalvattenkällor. Information: turistföreningar och resebyråer. Vandrarhem för ungdomar (Hostelling International vandrarhem) finns i Dubrovnik, Gradac, Pula, Zaostrog, Veli Lošinj, Rijeka, Zadar och Zagreb. Information: Kroatiska ferie- och vandrarhemsförbundet Telefon: +385 1 4847 474 Telefax: +385 1 4870 477 E-post: info@hfhs.hr Hemsida: www.hfhs.hr

Žumberak – Samoborsko gorje – ett pittoreskt bergsområde sydväst om Zagreb. Information: Adress: PP Žumberak – Samoborsko gorje Slani dol 1, 10430 Samobor Telefon: +385 1 3327 660 Telefax: +385 1 3327 661 E-post: park@park-zumberak.hr Hemsida: www. park-zumberak.hr

Nautisk turism och marinor:

Lastovoögruppen - tillhör den yttre gruppen av Dalmatiens sydliga öar, förutom ön Lastovo omfattar denna grupp också ögrupperna Lastovnjaci och Vrhovnjaci samt ön Sušac. Information: Adress: PP Lastovsko otočje Trg Svetog Petra 7, 20 289 Ubli Telefon: +385 20 801 250 Telefax: +385 20 801 252 E-post: ju.park.prirode.lastovo@du.t-com.hr, info@pp-lastovo.hr Hemsida: www.pp-lastovo.hr

Kroatien har 98 hamnar för nautisk turism, varav 58 marinor (därav 10 med förvaring av båtar på land). 21 av dessa marinor ingår i gruppen ACI d.d. Opatija. Den sammanlagda kapaciteten i alla kroatiska marinor är 16 848 förtöjningsplatser i havet och 5 209 på land. I nästan alla marinor finns tekniska verkstäder, lyftkranar och ett flertal olika affärs- och restaurangrörelser. I marinorna finns också en mängd båtcharterföretag för hyra av yachter och där anordnas också seglarkurser. Information: Kroatiska marinornas förening Telefon: +385 51 209 147 Telefax: +385 51 216 033 E-post: hgkri@hgk.hr Hemsida: www.hgk.hr.

Kulturministeriet Information: Telefon: +385 1 4866 102 Hemsida: www.min-kulture.hr

2010 swe.indd 24

24

24.11.2010. 13:08:


ACI - Adriatic Croatia International Club

Vad ska man äta?

– en kedja av 21 marinor längst den kroatiska kusten Information: Telefon: +385 51 271 288 Telefax: +385 51 271 824 E-post: aci@aci-club.hr Hemsida: www.aci-club.hr

Förutom de rätter som traditionellt hör till det europeiska köket har Kroatien också egna populära rätter och specialiteter att bjuda på. Bland kallskuret märks lufttorkad skinka, ”pršut”, från Dalmatien eller Istrien, ost från ön Pag eller provinsen Lika, fårost, paprikakorven ”kulen” från Slavonien, de kända korvarna, ”češnjovke”, från Samobor eller provinsen Zagorje, färsk ost med sur grädde, m.m. Huvudrätter varierar i olika delar av landet. I Dalmatien, vid kusten, på öarna och i Istrien överväger rätter med fisk och skaldjur och bland kötträtter förekommer ofta ”pašticada” (tunna marinerade skivor av kött) eller kokt lamm. I den kontinentala delen av Kroatien finns ett rikt urval av kötträtter och särskilda specialiteter är kalkon med ”mlinci” (kroatisk pasta), lamm och spädgris halstrade över öppen eld, kokta och bakade ostkakor, ”štrukli”. Bland desserter märks, förutom de nämnda ”štrukli”, nöt- och vallmokakor, strudlar med ost eller olika sorters frukt.

Dykning: För fritidsdykning i Kroatien kontakta dykarcentra som sörjer för er information och säkerhet Information: Sektionen för dykarturism vid HGK – Turismsektor. Telefon: +385 1 4561 570 Fax: +385 1 4828 499 E-post: info@croprodive.info Hemsida: www.croprodive.info

MAT OCH DRYCK Var ska man äta? Förutom på hotell, som kombinerar logi med halv - eller helpension, kan man i alla städer, på turistorter och vid huvudvägar hitta restauranger, krogar, tavernor, vinkällare, pizzerior och snabbmatsrestauranger. För finsmakare är det dock mest intressant att besöka restauranger och krogar med kroatisk husmanskost. Alla animala livsmedel hör under samma regelsystem som i Europeiska Unionens medlemsländer och står under permanent veterinärövervakning.

2010 swe.indd 25

Vad ska man dricka? Vinodling och produktion av milda och utsökta viner har en månghundraårig tradition både i Kroatiens kontinentala del, i Primorje och i Dalmatien. Kända kroatiska rödviner utmed Adriatiska kusten och på öarna är teran, merlot, cabernet, opolo, plavac, dingač och postup. Bland de vita vinerna malvazija, pošip, pinot, kujundžuša, žlahtina, muškat, m.fl. I den kontinentala delen är kända viner riesling, graševina, burgundac, traminac och övriga sorter. Bland starksprit är brännvinsorterna šljivovica (plommonbrännvin), travarica (örtbrännvin), lozovača (druvbrännvin) och biska (druv- och örtbrännvin) kända och bland dessertdrycker prošek och körsbärslikören maraschino.

25

24.11.2010. 13:08:


DIPLOMATISK OCH KONSULÄR REPRESENTATION

Danmarks ambassad Trg Nikole Šubića Zrinskog 10, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4924 530 Telefax: +385 1 4924 554

Albaniens ambassad Jurišićeva 2a, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4810 679 Telefax: +385 1 4810 682

Europeiska Unionens Delegation Trg žrtava fašizma 6, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4896 500 Telefax: +385 1 4896 555

Australiens ambassad “Centar Kaptol”, Nova Ves 11/3, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4891 200 Telefax: +385 1 4891 216

Egyptens ambassad Petrova 51/B, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 2310 781, +385 1 2310 798 Telefax: +385 1 2310 619 Elfenbenskustens konsulat Špansko 22, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 3895 127 Telefax: +385 1 3893 684

Belgiens ambassad Pantovčak 125 B I, 10000 Zagreb Telefon +385 1 4578 901 Telefax: +385 1 4578 902 Konsulatets telefax: +385 1 4578 903

Filippinernas generalkonsulat Tomašićeva 7, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4612 000 Telefax: +385 1 4618 414

Bosnien-Hercegovinas ambassad Torbarova 9, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4683 761, +385 1 4683 765, +385 1 4683 767 Telefax: +385 1 4683 764

Finlands ambassad Miramarska 23, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 6312 080 Telefax: +385 1 6312 090

Brasiliens ambassad Trg N. Š. Zrinskog 10/1, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4002 250 Telefax: +385 1 4002 266

Frankrikes ambassad Hebrangova 2, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4893 600 Telefax: +385 1 4893 660

Bulgariens ambassad Nike Grškovića 31, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4646 609, +385 1 4646 631 Telefax: +385 1 4646 625

Greklands ambassad Opatička 12, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4810 444 Telefax: +385 1 4810 419

Chiles ambassad Smičiklasova 23/2, 10 000 Zagreb Telefon: +385 1 4611 958, +385 1 4611 959, +385 1 4611 960 Telefax: +385 1 4610 328

2010 swe.indd 26

Guineas konsulat Švarcova 18, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 2303 964 Telefax: +385 1 2321 420

26

24.11.2010. 13:08:


Kazakstans ambassad Tomislavov trg 8, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4614 723 Telefax: +385 1 4573 796

Indiens ambassad Kulmerska 23A, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4873 240, +385 1 4873 239 Telefax: +385 1 4817 907

Kinas ambassad Mlinovi 132, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4637 011 Telefax: +385 1 4637 012

Irans ambassad Pantovčak 125c, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4578 983, +385 1 4578 980, +385 1 4578 981 Telefax: +385 1 4578 987

Kosovos ambassad Trg Nikole Šubića Zrinskog 1, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4827 741/742/743 Telefax: +385 1 4827 721

Irlands konsulat Miramarska 23, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 6310 025 Telefax: +385 1 2413 901

Makedoniens ambassad Kralja Zvonimira 6/I, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4620 261, +385 1 4572 812 Telefax: +385 1 4617 369

Italiens ambassad Medulićeva 22, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4846 386 Telefax: +385 1 4846 384

Malaysias ambassad Slavujevac 4a, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4834 346, +385 1 4834 347 Telefax: +385 1 4834 348

Israels ambassad Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 6169 500 Telefax: +385 1 6169 555

Maltas konsulat Pavlinovićeva 1, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 3900 515 Telefax: +385 1 3900 575

Japans ambassad Boškovićeva 2, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4870 650 Telefax: +385 1 4667 334

Monacos konsulat ”Centar Kaptol”, Nova Ves 17, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4860 377 Telefax: +385 1 4860 081

Jemens konsulat Biankinijeva 6, 10000 Zagreb; Telefon/Telefax: +385 1 4553 114 Jordaniens konsulat Gračanska cesta 84, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4645 957 Telefax: +385 1 4645 956

Montenegros ambassad Trg Nikole Šubića Zrinskog 1/IV, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4573 362 Telefax: +385 1 4573 423

Kanadas ambassad Prilaz Gjure Deželića 4, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4881 200 Telefax: +385 1 4881 230

Nederländernas ambassad Medveščak 56, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4642 200 Telefax: +385 1 4642 201

2010 swe.indd 27

27

24.11.2010. 13:08:


Norges ambassad Petrinjska 9/I, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4922 829, +385 1 4922 831 Telefax: +385 1 4922 828

Serbiens ambassad Pantovčak 245, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4579 067, +385 1 4579 068 Telefax: +385 1 4573 338

Nya Zeelands konsulat Vlaška 50a/V, 10000 Zagreb Telefon/Telefax: +385 1 4612 060

Slovakiens ambassad Prilaz Gjure Deželića 10, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4877 070 Telefax: +385 1 4877 078

Pakistans konsulat Pasarićeva 12, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 3644 775/776 Telefax: +385 1 4617 333

Sloveniens ambassad Alagovićeva 30/ANNEX, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 6311 000, +385 1 6311 011 Telefax: +385 1 6177 236

Perus konsulat Ksaverska cesta 19, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4677 325 Telefax: +385 1 4677 324, +385 1 4677 381

Spaniens ambassad Tuškanac 21a, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4848 950, +385 1 4834 365, +385 1 4834 367 Telefax: +385 1 4848 711

Polens ambassad Krležin Gvozd 3, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4899 444 Telefax: +385 1 4834 577

Storbritanniens och Nordirlands ambassad I. Lučića 4, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 6009 100 Telefax: +385 1 6009 111

Portugals ambassad Trg Bana J. Jelačića 5/2, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4882 210, +385 1 4882 211 Telefax: +385 1 4920 663

Sudans konsulat Vramčeva 17, 10000 Zagreb Telefon/Telefax: +385 1 4817 613

Rumäniens ambassad Mlinarska ulica 43, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4677 550, +385 1 4677 856 Telefax: +385 1 4677 854

Sveriges ambassad Frankopanska 22, 11000 Zagreb Telefon: +385 1 4925 100 Telefax: +385 1 4925 125

Rysslands ambassad Bosanska 44, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 3755 038, +385 1 3755 039 Telefax: +385 1 3755 040

Thailands konsulat Gundulićeva 18/IV, 10000 Zagreb Telefon/Telefax: +385 1 4830 359

Schweiz ambassad Bogovićeva 3, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4878 800 Telefax: +385 1 4810 890

2010 swe.indd 28

Tjeckiens ambassad Romeo Tower, Radnička cesta 47/6, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 6177 246, +385 1 6121 558 Telefax: +385 1 6176 630

28

24.11.2010. 13:08:


INFORMATIONER

Turkiets ambassad Masarykova 3/II, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4864 660 Telefax: +385 1 4864 670

KROATISKA TURISTRÅDET Iblerov trg 10/IV, p.p. 251, 10000 ZAGREB, Kroatien Telefon: +3851 46 99 333 Telefax: +3851 455 7827 E-post: info@htz.hr Hemsida: www.hrvatska.hr

Tysklands ambassad Ulica grada Vukovara 64, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 6300 100; Telefax: +385 1 6155 536 Ukrainas ambassad Voćarska 52, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4616 296 Telefax: +385 1 4633 726, +385 1 4633 728

BELGIEN Office National Croate du Tourisme Vieille Halle aux Blés 38, 1000 Bruxelles Telefon: +32 2 550 1888 Telefax: +32 2 513 8160, E-post: info-croatia@scarlet.be

Ungerns ambassad Pantovčak 255-257, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4890 900 Telefax: +385 1 4579 301

DANMARK Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J Telefon: +45 70 266 860, Telefax: + 45 70 239 500 E-post: info@altomkroatien.dk

USA:s ambassad Thomasa Jeffersona 2, 10010 Zagreb Telefon: +385 1 6612 200 Telefax: +385 1 6612 371

FRANKRIKE Office National Croate de Tourisme 48, avenue Victor Hugo, 75116 Paris Telefon: +33 1 45 00 99 55, +33 1 45 00 99 57 Telefax: +33 1 45 00 99 56 E-post: infos.croatie@wanadoo.fr

Vatikanens nuntiatur i Republiken Kroatien Ksaverska cesta 10a, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4673 996, +385 1 4673 995 Telefax: +385 1 4673 997 Österrikes ambassad Radnička cesta 80/IX, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4881 050 Telefax: +385 1 4834 461

ITALIEN Ente Nazionale Croato per il Turismo Piazzetta Pattari 1/3, 20122 Milano Telefon: +39 02 86 45 44 97 Telefax: +39 02 86 45 45 74 E-post: info@enteturismocroato.it

För ytterligare information vänligen kontakta Kroatiens UD: E-post: diplom@mvpei.hr Hemsida: www.mvpei.

2010 swe.indd 29

ITALIEN Ente Nazionale Croato per il Turismo Via dell’ Oca 48, 00186 Roma Telefon: +39 06 32 11 0396, Telefax: +39 06 32 11 1462, E-post: officeroma@enteturismocroato.it

29

24.11.2010. 13:08:


SLOVAKIEN Chorvátske turistické združenie Trenčianska 5, 821 09 Bratislava Telefon: +421 2 55 562 054, +421 2 55 415 415 Telefax: +421 255 422 619, E-post: infohtz@chello.sk

JAPAN Ark Hills Executive Tower N613 Akasaka 1-14-5, Minato-ku Tokyo 107- 0052, Telefon: +81 036234 0711, Telefax: +81 03 6234 0712, E-post: info@visitcroatia.jp NEDERLÄNDERNA Kroatisch Nationaal Bureau Voor Toerisme Nijenburg 2F, 1081 GG Amsterdam, Netherlands Telefon: +31 20 661 64 22 Telefax: +31 20 661 64 27 E-post: kroatie-info@planet.nl

SLOVENIEN Hrvaška turistična skupnost Gosposvetska 2, 1000 Ljubljana Telefon: +386 1 230 7400 Telefax: +386 1 230 7404 E-post: hrinfo@siol.net SPANIEN Oficina Nacional de Turismo de Croacia Calle Claudio Coello 22, esc.B,1°C , 28001 Madrid, España Telefon: +3491 781 5514 Telefax: +3491 431 8443 E-post: info@visitacroacia.es

POLEN Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji IPC Business Center, ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa, Polska Telefon: +48 22 828 51 93 Telefax: +48 22 828 51 90 E-post: info@chorwacja.home.pl

STORBRITANNIEN Croatian National Tourist Office 2 Lanchesters, 162-164 Fulham Palace Road, London W6 9ER Telefon: +44 208 563 7979, Telefax: +44 208 563 2616 E-post: info@croatia-london.co.uk

RYSSLAND Хорватское туристическое сообщество Krasnopresnenskaya nab. 12, office 1502, 123610 MOSCOW Telefon: +7 495 258 15 07 Telefax: +7 495 258 15 07 E-post: HTZ@wtt.ru

SVERIGE Kroatiska turistbyrån Kungsgatan 24, 111 35 Stockholm Telefon: +46 8 5348 2080 Telefax: +46 8 20 24 60 E-post: croinfo@telia.com

SCHWEIZ Kroatische Zentrale für Tourismus Badenerstr. 332, 8004 Zürich Telefon: +41 43 336 2030 Telefax: +41 43 336 2039 E-post: info@kroatien-tourismus.ch

2010 swe.indd 30

TJECKIEN Chorvatské turistické sdružení Krakovská 25, 110 00 Praha 1 Telefon: +420 2 2221 1812 Telefax: +420 2 2221 0793 E-post: infohtz@iol.cz, info@htz.cz

30

24.11.2010. 13:08:


TURISTBYRÅER I KROATISKA LÄN

TYSKLAND Kroatische Zentrale für Tourismus Hochstrasse 43, 60313 Frankfurt Telefon: +49 69 238 5350 Telefax: +49 69 2385 3520 E-post: info@visitkroatien.de

Bjelovarsko-bilogorska Trg Eugena Kvaternika 4, 43000 Bjelovar Telefon: +385 43 243 944 Telefax: +385 43 241 229 E-post: info@tzbbz.hr, Hemsida: www.tzbbz.hr

TYSKLAND Kroatische Zentrale für Tourismus Rumfordstrasse 7, 80469 München Telefon: +49 89 22 33 44 Telefax: +49 89 22 33 77 E-post: kroatien-tourismus@t-online.de

Brodsko-posavska Petra Krešimira IV nr 1, 35000 Slavonski Brod Telefon: +385 35 408 393 Telefax: +385 35 408 392 E-post: turisticka-zajednica.bpz@sb.htnet.hr Hemsida: www.tzbpz.hr

UNGERN Horvát Idegenforgalmi Közösség 1054 Budapest, Akademia u. 1, Magyarország Telefon: +36 1 267 55 88 Telefax: +36 1 267 55 99 E-post: info@htz.hu

Dubrovačko-neretvanska Vukovarska 24, 20000 Dubrovnik Telefon: +385 20 324 999 Telefax: +385 20 324 224 E-post: info@visitdubrovnik.hr Hemsida: www.visitdubrovnik.hr

USA Croatian National Tourist Office 350 Fifth Avenue, Suite 4003, New York 10118 Telefon: +1 212 279 8672 Telefax: + 1 212 279 8683 E-post: cntony@earthlink.net

Istarska Pionirska 1, 52440 Poreč Telefon: +385 52 452 797 Telefax: +385 52 452 796 E-post: info@istra.hr Hemsida: www.istra.hr

ÖSTERRIKE Kroatische Zentrale für Tourismus Am Hof 13, 1010 Wien Telefon: +43 1 585 38 84 Telefax: +43 1 585 38 84 20 E-post: office@kroatien.at

2010 swe.indd 31

Karlovačka Ambroza Vraniczanya 6, 47000 Karlovac Telefon: +385 47 615 320 Telefax: +385 47 601 415 E-post: info@tzkz.hr Hemsida: www.tzkz.hr Koprivničko-križevačka Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica Telefon: +385 48 624 408 Telefax: +385 48 624 407 E-post: ured@tz-kckz.com Hemsida: www.tz-koprivnicko-krizevacka.hr

31

24.11.2010. 13:08:


Splitsko-dalmatinska Prilaz braće Kaliterna 10/I, 21001 Split Telefon/Telefax: +385 21 490 032, +385 21 490 033, +385 21 490 036 E-post: info@dalmatia.hr Hemsida: www.dalmatia.hr

Krapinsko-zagorska Krambergerova 1, 49000 Krapina Telefon/Telefax: +385 49 233 653 E-post: info@tz-zagorje.hr Hemsida: www.tz-zagorje.hr Ličko-senjska Budačka 12, 53000 Gospić Telefon/Telefax: +385 53 574 687 E-post: tzz-licko-senjske@gs.t-com.hr Hemsida: www.lickosenjska.com

Šibensko-kninska Fra Nikole Ružića bb, 22000 Šibenik Telefon: +385 22 219 072 Telefax:+385 22 212 346 E-post: info@sibenikregion.com Hemsida: www.sibenikregion.com

Međimurska Športska 2, 40000 Čakovec Tlefon/Telefax: +385 40 390 191 E-post: info@tzm.hr Hemsida: www.tzm.hr

Varaždinska Kratka 1, 42000 Varazdin Telefon: +385 42 210 096 Telefax: +385 42 210 073 E-post: tz.var.zupanije@vz.t-com.hr Hemsida: www.turizam-vzz.hr

Osječko-baranjska Kapucinska 40, 31000 Osijek Telefon: +385 31 214 852 Telefax: +385 31 214 853 E-post: info@ tzosbarzup.hr Hemsida:www.tzosbarzup.hr

Virovitičko-podravska Masarykova 6, 33000 Virovitica Telefon: +385 33 726 069 Telefax: +385 33 722 060 E-post: ured@tzvpz.hr Hemsida: www.tzvpz.hr

Požeško-slavonska Županijska 7, 34000 Požega Telefon: +385 34 290 177 Telefax: +385 34 290 226 E-post: kontakt@tzzps.hr Hemsida: www.tzzps.hr

Vukovarsko-srijemska Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci Telefon/Telefax: +385 32 344 034 E-post: turisticka-zajednica@vk.t-com.hr Hemsida: www.tzvsz.hr

Primorsko-goranska Nikole Tesle 2, 51410 Opatija Telefon: +385 51 272 988, +385 51 272 665 Telefax: +385 51 272 909 E-post: kvarner@kvarner.hr Hemsida: www.kvarner.hr

Zadarska Sv. Leopolda Bogdana Mandića 1, 23000 Zadar Telefon/telefax: +385 23 315 316 E-post: tz-zd-zup@zd.t-com.hr Hemsida: www.zadar.hr

Sisačko-moslavačka Stjepana i Antuna Radića 28/II, 44000 Sisak Telefon: +385 44 540 163 Telefax: +385 44 540 164 E-post: tzsmz@email.t-com.hr, Hemsida: www.turizam-smz.hr

2010 swe.indd 32

Zagrebačka Preradovićeva 42, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4873 665 Telefax: +385 1 4873 670 E-post: info@tzzz.hr Hemsida: www.tzzz.hr

32

24.11.2010. 13:08:


TURISTINFORMATIONS CENTRA

ROVINJ Adress: Obala Pina Budicina 12, 52210 Rovinj Telefon: 052 811 566, Fax: 052 816 007 E-mail: info@istria-rovinj.com Web: www.istria-rovinj.com

ISTRIEN ISTARSKA LÄN HALO ISTRA Adress: Dalmatinova 4, 52100 Pula Telefon: 052 880 088, Fax: 052 858 400 E-mail: info@istra.hr; info@istra.com Web: www.istra.hr; www.istra.com

UMAG Adress: Trgovačka 6, 52470 Umag Telefon: 052 741 363, Fax: 052 741 649 E-mail: info@istria-umag.com Web: www.istria-umag.com

FUNTANA Adress: Bernarda Borisija 2, 52452 Funtana Telefon: 052 445 119, Fax: 052 445 124 E-mail: info@istria-funtana.com Web: www.istria-funtana.com

VRSAR Adress: Rade Končara 46, 52450 Vrsar Telefon: 052 441 746, Fax: 052 441 187 E-mail: info@istria-vrsar.com Web: www.istria-vrsar.com MELLERSTA ISTRIEN Adress: Franine i Jurine 14, 52000 Pazin Telefon: 052 622 460, Fax: 052 616 886 E-mail: info@istria-central.com Web: www.istria-central.com

LABIN Adress: Aldo Negri 20, 52220 Labin Telefon: 052 855 560, Fax: 052 855 560 E-mail: info@istria-rabac.com Web: www.istria-rabac.com MEDULIN Adress: Centar 223, 52203 Medulin Telefon: 052 577 145, Fax: 052 577 227 E-mail: info@istria-medulin.com Web: www.istria-medulin.com

KVARNER PRIMORSKO - GORANSKA LÄN KVARNER INFO - VRATA JADRANA Adress: Čikovići bb, 51215 Kastav Telefon: 051 623 333, Fax: 051 623 334 E-mail: info@kvarner.hr Web: www.kvarner.hr

NOVIGRAD Adress: Mandrač 29a, 52466 Novigrad Telefon: 052 758 011, Fax: 052 757 075 E-mail: info@istria-novigrad.com Web: www.istria-novigrad.com

KVARNER INFO - OPATIJA Adress: Mučići bb, 51215 Matulji Telefon: 051 279 816, Fax: 051 279 817 E-mail: opatija@opatija-tourism.hr Web: www.opatija-tourism.hr

POREČ Adress: Zagrebačka 9, 52440 Poreč Telefon: 052 451 293, Fax: 052 451 665 E-mail: info@istria-porec.com Web: www.istria-porec.com

KVARNER INFO - JUG Adress: Kralja Tomislava 6, 51250 Novi Vinodolski Telefon: 051 791 171, Fax: 051 224 306 E-mail: info@tz-novi-vinodolski.hr Web: www.tz-novi-vinodolski.hr

PULA Adress: Forum 3, 52100 Pula Telefon: 052 219 197, Fax: 052 211 855 E-mail: info@istria-pula.com Web: www.istria-pula.com

2010 swe.indd 33

33

24.11.2010. 13:08:


KVARNER INFO - FLYGPLATS RIJEKA Adress: Hamec 1, 51513 Omišalj Telefon: 051 841 865, Fax: 051 841 892 E-mail: infopunkt@krk.hr Web: www.krk.hr

RAB Adress: Trg Municipium Arba 8, 51280 Rab Telefon: 051 771 111, Fax: 051 771 110 E-mail: tzg-raba@ri.t-com.hr Web: www.tzg-rab.hr BAŠKA Adress: Kralja Zvonimira 114 (P.P. 7), 51523 Baška Telefon: 051 856 817, Fax: 051 856 544 E-mail: tz-baska@ri.t-com.hr Web: www.tz-baska.hr MALINSKA Adress: Obala 46, 51511 Malinska Telefon: 051 859 207, Fax: 051 858 254 E-mail: tzo-malinska@ri.t-com.hr Web: www.tz-malinska.hr OMIŠALJ Adress: Prikešte 11, 51513 Omišalj Telefon: 051 841 042, 841 042 E-mail: tzo-njivice@ri.t-com.hr Web: www.tz-njivice-omisalj.hr PUNAT Adress: Pod Topol 2, 51521 Punat Telefon: 051 854 860, Fax: 051 854 970 E-mail: info@tzpunat.hr Web: www.tzpunat.hr FUŽINE Adress: Sv. Križ 2, 51322 Fužine Telefon: 051 835 163, Fax: 051 830 000 E-mail: tzo-fuzine@ri.t-com.hr Web: www.tz-fuzine.hr SELCE Adress: Šetaliste Ivana Jeličića 1, 51266 Selce Telefon: 051 765 165, Fax: 051 765 165 E-mail: td-selce@tzg-crikvenica.hr Web: www.tzselce.hr

INFO GORSKI KOTAR Adress: Lujzinska cesta 47, 51300 Delnice Telefon: 051 812 156, Fax: 051 812 156 E-mail: tz-grada-delnica@ri.t-com.hr Web: www.tz-delnice.hr RIJEKA Adress: Korzo 33a, 51000 Rijeka Telefon: 051 335 882, Fax: 051 214 706 E-mail: tic@ri.t-com.hr Web: www.tz-rijeka.hr CRIKVENICA Adress: Trg S. Radića 1c, 51260 Crikvenica Telefon: 051 241 051, Fax: 051 241 867 E-mail: info@tzg-crikvenice.hr Web: www.tzg-crikvenice.hr KRK Adress: Obala hrvatske mornarice 3, 51500 Krk Telefon: 051 220 226, Fax: 051 220 226 E-mail: tz-krk@hi.t-com.hr, tz@tz-krk.hr Web: www.tz-krk.hr CRES Adress: Cons 10, 51557 Cres Telefon: 051 571 535, Fax: 051 571 535 E-mail: tzg-cresa@ri.t-com.hr Web: www.tzg-cres.hr MALI LOŠINJ Adress: Riva lošinjskih kapetana 29, 51550 Mali Lošinj Telefon: 051 231 547, Fax: 051 233 373 E-mail: tzg-mali-losinj@ri.t-com.hr Web: www.tz-malilosinj.hr

2010 swe.indd 34

34

24.11.2010. 13:08:


DALMATIEN - ZADAR

VIR Adress: Put mula bb, 23234 Vir Telefon: 023 362 169, Fax: 023 362 169 E-mail: tzo-vir@zd.t-com.hr Web: www.otok-vir.info

ZADARSKA LÄN BIOGRAD N/M Adress: Trg hrvatskih velikana 2, 23210 Biograd n/m Telefon: 023 383 123, 383 123 E-mail: info@tzg-biograd.hr Web: www.visitzadar.net

PAKOŠTANE Adress: Kraljice Jelene 78, 23211 Pakoštane Telefon: 023 381 892, Fax: 023 381 608 E-mail: tzo-pakostane@zd.t-com.hr Web: www.pakostane.hr

PAG Adress: Od špitala 2, 23250 Pag Telefon: 023 611 286, Fax: 023 611 301 E-mail: tzg-paga1@zd.t-com.hr Web: www.pag-tourism.hr

SV. FILIP I JAKOV Adress: Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov Telefon: 023 389 071, Fax: 023 389 239 E-mail: info@sv-filipjakov.hr Web: www.sv-filipjakov.hr

ZADAR Adress: Mihe Klaića 1, 23000 Zadar Telefon: 023 316 166, Fax: 023 211 781 E-mail: info@tzzadar.hr Web: www.visitzadar.net

DALMATIEN - ŠIBENIK

NIN Adress: Trg braće Radića 3, 23232 Nin Telefon: 023 264 280, 265 247 E-mail: tzg-nina@zd.t-com.hr Web: www.nin.hr

ŠIBENSKO - KNINSKA LÄN ŠIBENIK Adress: Obala Dr. Franje Tuđmana 5, 22000 Šibenik Telefon: 022 214 411, Fax: 022 214 266 E-mail: tz.grada.sibenika@si.t-com.hr Web: www.sibenik-tourism.hr

STARIGRAD Adress: Trg Tome Marasovića 1, 23244 Starigrad Telefon: 023 369 245, Fax: 023 369 255 E-mail: info@rivijera-paklenica.hr Web: www.rivijera-paklenica.hr

VODICE Adress: Obala Vladimira Nazora bb, 22211 Vodice Telefon: 022 443 888, Fax: 022 442 111 E-mail: info@vodice.hr Web: www.vodice.hr

ZATON Adress: Zadarska cesta 39a, 23232 Zaton-Nin Telefon: 023 265 461, Fax: 023 265 462 E-mail: zaton-zd@inet.hr Web: www.zaton-zd.hr

2010 swe.indd 35

BETINA Adress: Trg na moru 2, 22244 Betina Telefon: 022 436 522, Fax: 022 436 523 E-mail: tz-betina@si.t-com.hr

35

24.11.2010. 13:08:


BRODARICA - KRAPANJ Adress: Krapanjskih spužvara 1, 22207 Krapanj-Brodarica Telefon: 022 350 612, Fax: 022 350 612 E-mail: info@tz-brodarica.hr Web: www.tz-brodarica.hr

ROGOZNICA Adress: Obala Kneza Domagoja bb, 22203 Rogoznica Telefon: 022 559 253, Fax: 022 558 030 E-mail: turisticka-zajednica@si.htnet.hr Web: www.rogoznica.net

GREBAŠTICA Adress: Grebaštica donja bb, 22216 Grebaštica Telefon: 022 577 044, 577 044 E-mail: info@tz-grebastica.hr Web: www.tz-grebastica.hr

SKRADIN Adress: Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin Telefon: 022 771 306, Fax: 022 771 336 E-mail: tz-skradin@si.htnet.hr Web: www.skradin.hr TISNO Adress: Istočna Gomilica 1A, 22240 Tisno Telefon: 022 438 604, Fax: 022 438 603 E-mail: tz-opcine-tisno@si.htnet.hr Web: www.tz-tisno.hr

JEZERA Adress: Put Zaratića 3, 22244 Jezera Telefon: 022 439 120, Fax: 022 439 905 E-mail: turisticka-zajednica-jezera@si.htnet.hr Web: www.summernet.hr/jezera

TRIBUNJ Adress: Badnje bb, 22212 Tribunj Telefon: 022 446 143, Fax: 022 446 143 E-mail: tztribunj@inet.hr Web: www.tz-tribunj.hr

KNIN Adress: Tuđmanova 24, 22300 Knin Telefon: 022 664 822, Fax: 022 664 819 E-mail: info@tz-knin.hr Web: www.tz-knin.hr

ZLARIN Adress: Zlarin bb, 22232 Zlarin Telefon: 022 553 557 E-mail: tzzlarin@net.hr

MURTER - KORNATI Adress: Rudina bb, 22244 Murter Telefon: 022 434 995, Fax: 022 434 950 E-mail: tz-murter@si.t-com.hr Web: www.tzo-murter.hr

DRNIŠ Adress: Domovinskog rata 5, 22320 Drniš Telefon: 022 886 619, Fax: 022 886 609 E-mail: info@tz-drnis.hr Web: www.tz-drnis.hr

PIROVAC Adress: Kralja Krešimira IV br. 6, 22213 Pirovac Telefon: 022 466 770, Fax: 022 466 770 E-mail: tz-pirovac@si.t-com.hr Web: www.tz-pirovac.hr

BILICE Adress: Bosuć 3, Bilice, 22000 Šibenik Telefon: 022 310 599, Fax: 022 310 528 Web: www.opcina-bilice.hr

PRIMOŠTEN Adress: Trg Biskupa Arnerića 2, 22202 Primošten Telefon: 022 571 111, Fax: 022 571 703 E-mail: tz-primosten@si.htnet.hr Web: www.tz-primosten.hr

2010 swe.indd 36

36

24.11.2010. 13:08:


DALMATIEN - SPLIT

DALMATIEN - DUBROVNIK

SPLITSKO - DALMATINSKA LÄN

DUBROVAČKO - NERETVANSKA LÄN

HVAR Adress: Trg Sv. Stjepana 16, 21450 Hvar Telefon: 021 741 059, Fax: 021 741 059 E-mail: tzg-hvar@st.t-com.hr Web: www.tzhvar.hr

STON Adress: Pelješka cesta 2, 20230 Ston Telefon: 020 754 452, Fax: 020 754 452 E-mail: tzston@du.t-com.hr Web: www.tzo-ston.hr

MAKARSKA Adress: Obala kralja Tomislava bb, 21300 Makarska Telefon: 021 612 002, Fax: 021 616 288 E-mail: tzg-makarska@st.t-com.hr Web: www.makarska.hr

KLEK Adress: Trg palmi 1, 20356 Klek Telefon: 020 691 336, Fax: 020 691 336 E-mail: tzm.klek@du.t-com.hr OREBIĆ Adress: Trg Mimbeli bb, 20250 Orebić Telefon: 020 713 718, Fax: 020 714 001 E-mail: tz-orebic@du.t-com.hr Web: www.tz-orebic.com

SINJ Adress: Vrlička 41, 21230 Sinj Telefon: 021 826 352, Fax: 021 826 352 E-mail: tzg-sinja@st.t-com.hr Web: www.sinj.hr

KORČULA Adress: Obala Vinka Paletina, 20260 Korčula Telefon: 020 715 867, Fax: 020 715 866 E-mail: tzg-korcule@du.t-com.hr Web: www.korcula.net

SPLIT Adress: Peristil bb, 21000 Split Telefon: 021 345 606, Fax: 021 348 604 E-mail: turistinfo@visitsplit.com Web: www.visitsplit.com

VELA LUKA Adress: Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon: 020 813 619, Fax: 020 813 619 E-mail: tzo-vela-luka@du.t-com.hr Web: www.vela-luka.net

SUPETAR Adress: Porat 1, 21400 Supetar Telefon: 021 630 551, Fax: 021 630 551 E-mail: tzg-supetar@st.t-com.hr Web: www.supetar.hr

LASTOVO Adress: 20290 Lastovo Telefon: 020 801 018, Fax: 020 801 140 E-mail: tz-lastovo@du.t-com.hr Web: www.lastovo-tz.net

TROGIR Adress: Trg Pape Ivana Pavla II 1, 21220 Trogir Telefon: 021 885 628, Fax: 021 885 628 E-mail: tzg-trogira@st.t-com.hr Web: www.trogir.hr

SOBRA Adress: Sobra, 20225 Babino Polje Telefon/fax: 020 746 025 E-mail: tz-mjesta@du.t-com.hr Web: www.mljet.hr

VIS Adress: Šetalište stare Isse 2, 21480 Vis Telefon: 021 717 017, Fax: 021 717 018 E-mail: tzg-visa@st.t-com.hr Web: www.tz-vis.hr

2010 swe.indd 37

37

24.11.2010. 13:08:


LIKA - KARLOVAC

SLANO Adress: 20232 Slano Telefon: 020 871 236, Fax: 020 871 236 E-mail: tzo-dubrovacko-primorje@du.t-com.hr

KARLOVAČKA LÄN KARLOVAC Adress: Trg Petra Zrinskog 3, 47000 Karlovac Telefon: 047 615 320, Fax: 047 600 602 E-mail: info@karlovac-touristinfo.hr Web: www.karlovac-touristinfo.hr

DUBROVNIK Adress: Brsalje, 20000 Dubrovnik Telefon: 020 312 011, Fax: 020 323 725 E-mail: info@tzdubrovnik.hr Web: www.tzdubrovnik.hr

RAKOVICA Adress: Grabovac bb, 47245 Grabovac Telefon: 047 784 303, Fax: 047 784 039 E-mail: info@trakovica.hr Web: www.rakovica.hr

ŽUPA DUBROVAČKA Adress: Srebreno, 20207 Mlini Telefon: 020 486 254, Fax: 020 487 003 E-mail: tz-zupa-dubrovacka@du.t-com.hr Web: www.dubrovnik.riviera.com

OGULIN Adress: Alojzija Stepinca 1, 47300 Ogulin Telefon: 047 532 278, Fax: 047 532 278 E-mail: tz-grada-ogulina@ka.htnet.hr; aleksandra@tz-grada-ogulina.hr Web: www.tz-ogulina.hr

CAVTAT Adress: Zidine 6, 20210 Cavtat Telefon: 020 478 025, Fax: 020 479 025 E-mail: tzcavtat-konavle@du.t-com.hr Web: www.tzcavtat-konavle.hr

SLUNJ Adress: Rastoke bb, Rastoke, 47240 Slunj Telefon: 047 777 630, Fax: 047 777 630 E-mail: info@tz-slunj.hr Web: www.tz-slunj.hr

TRPANJ Adress: Žalo 7, 20240 Trpanj Telefon: 020 743 433, Fax: 020 743 290 E-mail: tzo-trpanj@du.t-com.hr LUMBARDA Adress: 20263 Lumbarda, Telefon: 020 712 005, Fax: 020 712 005 E-mail: tz-lumbarda@du.t-com.hr

LIČKO - SENJSKA LÄN PLITVIČKA JEZERA Adress: Rastovača b.b., 53230 Korenica Telefon: 053/ 751 058 E-mail: info@tzplitvice.hr Web: www.tzplitvice.hr

BLATO Adress: 20271 Blato Telefon: 020 851 850, Fax: 020 851 241 E-mail: tz-blato@du.t-com.hr Web: www.blato.hr

NOVALJA Adress: Trg Briščić 1, 53291 Novalja Telefon: 053 661 404, Fax: 053 663 238 E-mail: info@tz-novalja.hr Web: www.tz-novalja.hr

BRNA Adress: Brna, 20272 Smokvica Telefon: 020 832 255, Fax: 020 832 188 E-mail: tzo-smokvica@du.t-com.hr

SENJ Adress: Stara cesta 2, 53270 Senj Telefon: 053 881-068, Fax: 053 881-219 E-mail: info@tz-senj.hr Web: www.tz-senj.hr

DRAČE Adress: Drace, 20246 Janjina Telefon: 098 1701 850, Fax: 020 741 005 E-mail: tzo-janjina@du.t-com.hr

2010 swe.indd 38

38

24.11.2010. 13:08:


MELLERSTA KROATIEN

STUBIČKE TOPLICE Adress: Viktora Šipeka 24, 49244 Stubičke Toplice Telefon: 049 282 727, Fax: 049 283 404 E-mail: tzo@stubicketoplice.hr Web: www.stubicketoplice.hr

BJELOVARSKO - BILOGORSKA LÄN DARUVAR Adress: Trg kralja Tomislava 14, 43500 Daruvar Telefon: 043 331 382, Fax: 043 331 285 E-mail: tic@daruvar.hr Web: www.tz-daruvar.hr

KRAPINSKE TOPLICE Adress: Zagrebačka 4, 49217 Krapinske Toplice Telefon: 049 232 106, Fax: 049 232 106 E-mail: tzo-krapinske-toplice@kr.t-com.hr Web: www.krapinsketoplice.net

BJELOVAR Adress: Trg E. Kvaternika 2, 43000 Bjelovar Telefon: 043 243 944, Fax: 043 241 229 E-mail: info@tzbbz.hr, tz.grada-bjelovara@bj.htnet.hr Web: www.tzbbz.hr

KLANJEC Adress: Trg A. Mihanovića 3, 49290 Klanjec Telefon: 049 558 235, Fax: 049 500 878 E-mail: gkk@post.t-com.hr

KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA LÄN

OROSLAVJE Adress: Milana Prpića 73, 49243 Oroslavje Telefon: 049 284 370, Fax: 049 284 370 E-mail: tzgo@net4u.hr

KOPRIVNICA Adress: Trg bana Jelačića 7, 48000 Koprivnica Telefon: 048 621 433, Fax: 048 623 178 E-mail: tzg-koprivnica@kc.t-com.hr Web: www.koprivnicatourism.com

TUHELJ Adress: Gajeva 4, Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj Telefon: 049 556 630, Fax: 049 556 630 E-mail: tz.tuhelj@post.t-com.hr

KRIŽEVCI Adress: Nemčićev trg 6, 48260 Križevci Telefon: 048 681 199, Fax: 048 681 199 E-mail: vlasta.klicek@gmail.com

MEDJIMURSKA LÄN ČAKOVEC Adress: Kralja Tomislava 1, 40000 Čakovec Telefon: 040 313 319, Fax: 040 310 991 E-mail: tzg-cakovca@ck.t-com.hr Web: www.tourism-cakovec.hr

KRAPINSKO - ZAGORSKA LÄN KRAPINA Adress: Magistratska 11, 49000 Krapina Telefon: 049 371 330, Fax: 049 371 330 E-mail: tzg-krapina@kr.t-com.hr Web: www.krapina.hr

SVETI MARTIN NA MURI Adress: Trg Sv. Martina 7, 40313 Sv. Martin na Muri Telefon: 040 868 619, Fax: 040 868 922 E-mail: info@svetimartin.hr Web: www.svetimartin.hr

MARIJA BISTRICA Adress: Zagrebačka bb, 49246 Marija Bistrica Telefon: 049 468 380, Fax: 049 301 011 E-mail: tz@info-marija-bistrica.hr Web: www.info-marija-bistrica.hr

2010 swe.indd 39

39

24.11.2010. 13:08:


ZAGREB

PRELOG Adress: Glavna 33, 40313 Prelog Telefon: 040 638 085, Fax: 040 645 303 E-mail: dom_kulture@hi.t-com.hr Web: www.prelog.hr

TURISTINFORMATIONSCENTER Adress: Trg bana J.Jelačića 11, 10000 Zagreb Telefon: 01 4814 051, Fax: 01 4814 056 E-mail: info@zagreb-touristinfo.hr Web: www.zagreb-touristinfo.hr

ŠTRIGOVA Adress: Štrigova 29, 40312 Štrigova Telefon: 040 851 325. Fax: 040 851 325 E-mail: tic-strigova@hi.t-com.hr Web: www.tic-strigova.hr

TURIST INFO-PUNKT Adress: Flygplats Zagreb, Pleso bb, 10150 Zagreb Telefon: 01 6265 091 E-mail: airport@zagreb-touristinfo.hr Web: www.zagreb-touristinfo.hr

SISAČKO - MOSLAVAČKA LÄN SISAK Adress: Rimska bb, 44000 Sisak Telefon: 044 522 655, Fax: 044 521 615 E-mail: tzg-siska@sk.t-com.hr Web: www.sisakturist.com

TURIST INFO-PUNKT Adress: Centralen – järnväg [Glavni kolodvor] Trg kralja Tomislava 12, 10000 Zagreb Telefon: 099 2109 918 E-mail: gkolodvor@zagreb-touristinfo.hr Web: www.zagreb-touristinfo.hr

KUTINA Adress: Crkvena 42, 44320 Kutina Telefon: 044 681 004, Fax: 044 680 110 E-mail: ured@turizam-kutina.hr Web: www.turizam-kutina.hr

ZAGREBAČKA LÄN

LONJSKO POLJE Adress: Krapje 30, 44325 Krapje Telefon: 044 672 080, 606 449 E-mail: info@pp-lonjsko-polje.hr Web: www.pp-lonjsko-polje.hr

SAMOBOR Adress: Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor Telefon: 01 3360 044, Fax: 01 3360 050 E-mail: info@tz-samobor.hr Web: www.tz-samobor.hr

VARAŽDINSKA LÄN

JASTREBARSKO Adress: Strossmayerov trg 4, 10450 Jastrebarsko Telefon: 01 6272 940, Fax: 01 6272 940 E-mail: info@tzgj.hr Web: www.tzgj.hr

VARAŽDIN Adress: Ivana Padovca 3, 42000 Varaždin Telefon: 042 210 987, 210 985 E-mail: tzg-varazdina@vz.t-com.hr Web: www.tourism-varazdin.hr VARAŽDINSKE TOPLICE Adress: Trg Slobode 16, 42223 Varaždinske Toplice Telefon: 042 633 133, 205 635 E-mail: info@toplice-vz.hr Web: www.toplice-vz.hr

2010 swe.indd 40

IVANIĆ GRAD Adress: Moslavačka 11, 10310 Ivanić-Grad Telefon: 01 2881 591, Fax: 01 2881 591 E-mail: info@tzig.hr Web: www.tzig.hr

40

24.11.2010. 13:08:


VELIKA GORICA Adress: Kurilovečka 2, 10410 Velika Gorica Telefon: 01 6221 666, Fax: 01 6222 378 E-mail: tzvg@tzvg.hr Web: www.tzvg.hr

BROD - TURIST Adress: Trg Pobjede br.13, 35000 Slavonski Brod Telefon: 035 445 765, Fax: 035 448 594 E-mail: brod-turist@sb.t-com.hr Web: www.tzgsb.hr

SVETA NEDELJA Adress: Trg Ante Starčevića 2, 10431 Sveta Nedelja Telefon: 01 3373 919, Fax: 01 3373 919 E-mail: info@svetanedelja.hr Web: www.svetanedelja.hr

OSJEČKO - BARANJSKA LÄN KOPAČKI RIT Adress: Ritska bb (direktion: Titos slott 1), 31327 Kopačevo, Kopački rit (direktion: Tikves, Lug) Telefon: 031 752 320, Fax: 031 752 321 E-mail: prijemni.centar@kopacki-rit.hr Web: www.kopacki-rit.hr

ZAPREŠIĆ Adress: Trg žrtava fašizma 9, 10290 Zaprešić Telefon: 01 3310 309, Fax: 01 3310 309 E-mail: tz-zapresic@zg.t-com.hr Web: www.zapresic.hr

ĐAKOVO Adress: K. Tomislava 3, 31400 Đakovo Telefon: 031 812 319, Fax: 031 822 319 E-mail: tz-grada-djakova@os.t-com.hr Web: www.tz-djakovo.hr

KRAŠIĆ Adress: Krašić 102, 10454 Krašić Telefon: 01 6270 910, Fax: 01 6270 910 E-mail: krasic@tzzz.hr

DONJI MIHOLJAC Adress: Trg Ante Starčevića 2 (TZ: Vukovarska 1), 31540 Donji Miholjac Telefon: 031 633 103, Fax: 031 633 103 E-mail: tzdm@tz-donjimiholjac.hr Web: www.tz-donjimiholjac.hr

SLAVONIEN BRODSKO - POSAVSKA LÄN

BILJE Adress: Kralja Zvonimira 10, 31327 Bilje Telefon: 031 751 480, Fax: 031 751 481 E-mail: info@tzo-bilje.hr Web: www.tzo-bilje.hr

NOVA GRADIŠKA Adress: M.A.Relkovića br.9, 35400 Nova Gradiška Telefon: 035 361 494, Fax: 035 361 494 E-mail: tzgng@email.t-com.hr Web: www.tzgng.hr

OSIJEK - GORNJI GRAD Adress: Županijska 2, 31000 Osijek Telefon: 031 203 755, Fax: 031 203 947 E-mail: grad-osijek@os.t-com.hr Web: www.tzosijek.hr

SLAVONSKI BROD Adress: Vukovarska bb, 35000 Slavonski Brod Telefon: 035 411 442 E-mail: brod-turist@sb.t-com.hr Web: www.tzgsb.hr

2010 swe.indd 41

41

24.11.2010. 13:08:


VIROVITIČKO - PODRAVSKA LÄN

OSIJEK - TVRĐA Adress: Trg Sv. Trojstva 5, 31000 Osijek Telefon: 031 210 120, Fax: 031 210 120 E-mail: grad-osijek@os.t-com.hr Web: www.tzosijek.hr

VIROVITICA Adress: Trg kralja Tomislava 1, 33000 Virovitica Telefon: 033 721 241, Fax: 033 721 241 E-mail: virovitica@hi.t-com.hr Web: www.virovitica.hr

BELI MANASTIR Adress: Imre Nagya 2, 31300 Beli Manastir Telefon: 031/702 080, Fax: 031/702 080 E-mail: info@tzbaranje.hr Web: www.tzbaranje.hr

SLATINA Adress: Trg Sv. Josipa 1, 33520 Slatina Telefon: 033 553 629, Fax: 033 553 629 E-mail: tz-grada-slatine@vt.t-com.hr

BARANJA Adress: M. Tita 90, 31307 Zmajevac Telefon: 031/734-131, Fax: 031/734-131 E-mail: info@tzbaranje.hr Web: www.tzbaranje.hr

2010 swe.indd 42

VUKOVARSKO - SRIJEMSKA LÄN VINKOVCI Adress: Trg Bana Josipa Šokčevića 3, 32100 Vinkovci Telefon: 032 334 653, Fax: 032 334 658 E-mail: turisticka.zajednica@vk.t-com.hr Web: www.tz-vinkovci.hr

42

24.11.2010. 13:08:


IMPRESSUM UTGIVARE: Kroatiska turistrådet i samarbete med Ministeriet för turism, Ministeriet för sjöfart, trafik och infrastruktur, Kulturministeriet, Inrikesministeriet, Ministeriet för lantbruk, fiskenäring och lantbygdsutveckling – Veterinärstyrelsen, Ministeriet för utrikes ärenden och europeisk integration, Kroatiska automobilklubben (HAK), Kroatiska motorvägbolaget, Kroatiska handelskammaren, Kroatiska järnvägar, Statliga skydds- och räddningsverket samt Kroatisk radio.

Ärade gäst, Vi ber er att, med tanke på er egen trivsel och gällande regler, kontrollera att ni är lagenligt anmälda under er vistelsetid, från ankomst- till avresedagen.

Informationsavdelningen på Kroatiens Turistråd har samlat in, bearbetat och uppdaterad all info.

Detta är särskilt viktigt och nödvändigt om ni bor i privat logi för att säkra servicekvalitén och er personliga trygghet samt för att förhindra illegal verksamhet hos de värdar som inte lagenligt registrerats som uthyrare.

FÖR UTGIVAREN mr. sc. Niko Bulić REDAKTÖR Slavija Jačan Obratov DESIGN ZVIZ

Vi tackar på förhand och önskar er en angenäm vistelse.

FOTO Damil Kalogjera, Romeo Ibrišević, Ivo Pervan, Damir Fabijanić, Juraj Kopač, Braslav Karlić, Andrija Carli, Petar Trinajstić, Mario Romulić, Mario Brzić, Milan Babić, Saša Pjanić, Ante Zubović, Vesna Štajner, Josip Mandračević, Goran Vranić

Med vänlig hälsning Kroatiska turistrådet

KARTUTGIVARE STUDIO BREGANT GRANSKNING AV KARTA prof. dr. sc. Zoran Klarić TRYCK: Tryckeriet Reprint Zagreb, november 2010

Utgivaren ansvarar ej för eventuella fel i införda informationer.

I Kroatien är det straffbart och förbjudet att campa och ställa sin husvagn eller husbil på allmän plats och utanför avsedda ställplatser eller campingplatser.

2010 swe.indd 43

43

24.11.2010. 13:08:


2010 swe.indd 44

Kroatiska Turistr책det Iblerov trg 10/4 Tel: + 385 (1) 4699 333 10000 Zagreb

Fax: + 385 (1) 4557 827

Kroatien

E-post: info@htz.hr www.kroatien.hr

24.11.2010. 13:08:

/Tourist-information-swe-2011  

http://business.croatia.hr/Documents/1553/Tourist-information-swe-2011.pdf

/Tourist-information-swe-2011  

http://business.croatia.hr/Documents/1553/Tourist-information-swe-2011.pdf

Advertisement