Page 39

cinuje bohatou historií, vyprávějíc pověsti o feudálech Frankopanech a hlaholské tradici. Na něm byla nalezena Bašćanská deska (z roku 1100), „křestní list Chorvatů“. O Rabu již staří Římané prohlásili, že je šťastným ostrovem a to samé říkají i dnešní návštěvníci. Příroda Pag obdařila kamenem, mořem a ovcemi a lidská ruka sýrem, krajkou a jehněčím.

Kvarner svádí prolínáním požitků, o kterých mnozí netuší, že mohou jít společně.

39

Horám Gorskeho kotaru vládne ticho a čerstvý vzduch. Vábí k návštěvě pramene řeky Kupy nebo k veslování kajakem po řekách Kupa a Dobra, na vrcholky, z nichž pohled dosahuje až k moři a Alpám a odkrývání podzemních tajemství jeskyní Lokvarky, Vrela a jiných. Nabízí vzrušení přírodních rezervací (Bílé a Samarské skály, Ďábelský průsmyk) a NP Risnjak.

http://business.croatia.hr/Documents/837/Rodinne-a-male-hotely  

http://business.croatia.hr/Documents/837/Rodinne-a-male-hotely.pdf

http://business.croatia.hr/Documents/837/Rodinne-a-male-hotely  

http://business.croatia.hr/Documents/837/Rodinne-a-male-hotely.pdf

Advertisement