Page 1

2009 sl.indd 1

gratis

i TURISTIト君E INFORMACIJE

w w w. h r v a t s k a . h r

11.12.2009 18:41


2009 sl.indd 2

Dobrodošli!

SPLOŠNE INFORMACIJE

Lepo vas pozdravljamo in vam sporočamo, da smo veseli, da ste se odločili obiskati našo državo.

Geografski položaj Hrvaška se razprostira od skrajnih vzhodnih robov Alp na severozahodu, do Panonske nižine in obal Donave na vzhodu, v osrednjem delu države se nahaja gorski masiv Dinara, južni del pa se končuje na obali Jadranskega morja.

Vsak narod ima rad svojo deželo in meni, da je najlepša. Hrvati svojo deželo imenujejo »Lepa naša« zaradi tega, ker je to začetni verz nacionalne himne.

Površina Kopenski del znaša 56.594 km2, površina teritorialnega morja pa 31.067 km2.

Republika Hrvaška je evropska parlamentarna država in je del evropske politične in kulturne zgodovine. Glede na svojo velikost sodi med srednje velike evropske države, kot so Danska, Irska, Slovaška ali Švica.

Naseljenost Hrvaška ima 4,437.460 prebivalcev. Nacionalnost prebivalcev Večina prebivalstva je hrvaške narodnosti, najštevilnejše narodnostne manjšine pa so Srbi, Bošnjaki, Slovenci, Madžari, Čehi, Italijani in Albanci. Državna ureditev Hrvaška je večstrankarska parlamentarna republika.

Hrvaška je država odprtih meja, enostavnih carinskih formalnosti, država miru in spoštovanja do svojih gostov. Trudimo se, da je »Lepa naša« takšna tudi za vse tiste, ki jo obiščejo, in da takšna ostane v najlepšem spominu.

Glavno mesto Zagreb ima 779.145 prebivalcev in je gospodarsko, prometno, kulturno ter akademsko središče države. Dolžina morske obale Obala meri 6.278 km, od tega pa je 4.398 km otokov, morskih čeri in grebenov.

Dobrodošli na Hrvaškem!

Število otokov, morskih čeri in grebenov 1.244 – največja otoka sta Krk in Cres. Naseljenih je 50 otokov. Najvišji vrh Dinara: 1.831 m/nm.

2

11.12.2009 18:41


2009 sl.indd 3

Podnebje Na Hrvaškem so tri podnebne cone – v notranjosti prevladuje zmerno toplo deževno podnebje, na najvišjih vrhovih je snežno gozdno podnebje, na jadranski obali pa prevladuje blago mediteransko podnebje z veliko sončnih dni. Poletja so suha in vroča, zime pa blage ter vlažne. Povprečna temperatura v notranjosti: v januarju od –2 do 0 °C, pa tudi nekaj nižja na najvišjih nadmorskih višinah, avgusta okrog 20 °C in okrog 12 °C na najvišjih vrhovih. Povprečna temperatura na obali: v januarju od 5 do 9 °C, avgusta od 22 do 25 °C. Temperatura morja pozimi je 12 °C, poleti pa okrog 25 °C.

v tujini ali Ministrstvo za zunanje zadeve in evropske integracije Republike Hrvaške (telefon: +385 1 4569 964; e-pošta: stranci@mvpei.hr, spletna stran: www.mvpei.hr). Carinska določila Carinska določila Republike Hrvaške so skoraj v celoti usklajena s predpisi in standardi držav Evropske skupnosti, toda pri vnašanju predmetov nekomercialne narave za osebno uporabo, carine in DDV-ja ni potrebno plačati samo za predmete v vrednosti do 300 kun. Tuji in hrvaški državljani s prebivališčem v tujini lahko prosto vnašajo in odnašajo tujo ali domačo gotovino ter čeke, vendar je potrebno obvezno prijaviti cariniku vsak prenos gotovine, ki presega vsoto v protivrednosti 10.000,00 evrov ali več. Prav tako je potrebno prijaviti cariniku na mejnem prehodu tudi dražjo profesionalno opremo in tehnične aparate. Tuji državljani, ki na Hrvaškem nimajo stalnega ali začasnega bivališča, imajo pravico do povračila plačanega davka na dodano vrednost (DDV) za blago, ki so ga kupili na Hrvaškem, v primeru, da je vrednost blaga na enem računu večja od 500,00 kn, vendar samo na podlagi DDV-P oziroma Tax cheque obrazca, ki je bil overjen pri carinski službi pri iznosu blaga iz države. Zahtevo za vrnitev davka mora tuji državljan vložiti v roku šestih mesecev od dneva izdaje računa. Za dodatne informacije vas prosimo,

Denar Uradna denarna enota na Hrvaškem je kuna (1 kuna = 100 lip). Tujo valuto je možno zamenjati v bankah, menjalnicah, na poštnih uradih in v večini turističnih agencij, hotelov ter kampov. S kreditnimi karticami (Eurocard/ Mastercard, Visa, American Express in Diners) lahko plačate v skoraj vseh hotelih, marinah, restavracijah in prodajalnah ter na bankomatih.

KORISTNE INFORMACIJE Potni dokumenti Veljaven potni list ali kakšen drugi dokument, ki je veljaven in priznan z mednarodnim sporazumom. Za nekatere države tudi osebna izkaznica (dokument, ki dokazuje identiteto in državljanstvo osebe). Obvestila: diplomatske misije in konzularni uradi Republike Hrvaške

3

11.12.2009 18:41


2009 sl.indd 4

ribe, dvoživke, plazilci, vse vrste ptic (razen perutnine) ter glodalci in domači kunci. Največje število živali Pod nekomercialnim uvozom hišnih ljubljenčkov se razume vnašanje petih ali manj hišnih ljubljenčkov na področje Republike Hrvaške. Ti so dokumentacijsko in identifikacijsko pregledani s strani carinskih uslužbencev na potniški točki vstopa na področje Republike Hrvaške. Takšni hišni ljubljenčki se ne štejejo kot blago in obvezno morajo biti v spremstvu lastnika ali osebe, pooblaščene s strani lastnika, hkrati pa odgovorne za žival med celim potovanjem. V primeru vnosa več kot petih hišnih ljubljenčkov gre za komercialni uvoz. V tem primeru mejni veterinarski inšpektor veterinarsko pregleda živali, zato je obvezen vstop na dovoljenih mejnih veterinarskih postajah. Pogoji Splošne zahteve, ki se nanašajo na vnašanje hišnih ljubljenčkov, psov, mačk in udomačene bele podlasice (imenovano še kot domači dihur, beli dihur, afriški dihur, feret, ameriški dihur, udomačeni dihur, domači feret ali udomačeni feret – Mustela putorius), ki izhajajo iz držav članic Evropske skupnosti ter držav nizkega tveganja izven Evropske skupnosti*, so naslednje: Psi, mačke in udomačena bela podlasica morajo biti označeni z mikročipom. V primeru, da je žival označena z mikročipom, ki ne ustreza ISO Standardu 11784 ali 11785, ampak je čip drugačnega

da se obrnete na Carinsko upravo: www.carina.hr. Prenos živih živali čez mejo je možen samo ob posedovanju potrebne veterinarske dokumentacije o zdravstvenem stanju živali, pri čemer morajo biti psi in mačke označeni z mikročipom. Vnos do petih hišnih ljubljenčkov je možen na vseh mejnih prehodih, medtem ko prenos večjega števila živali lahko opravite samo na prehodih, kjer obstaja veterinarska inšpekcija. Ko potujete s svojim hišnim ljubljenčkom, ste odgovorni za njega Ko pripeljete svojega hišnega ljubljenčka v Republiko Hrvaško, prevzemate vso odgovornost za izpolnjevanje pogojev za uvoz. Na primer, preverite, ali je vaš hišni ljubljenček pravočasno cepljen oziroma znova cepljen in ali ima veljaven potni list ali veterinarski certifikat. V primeru, da vaš hišni ljubljenček ob prihodu na mejni prehod ne izpolnjuje omenjenih zahtev, je lahko vaš vstop v Republiko Hrvaško zavrnjen oziroma je žival lahko vrnjena v državo porekla ali odpeljana v karanteno. Kot lastnik živali prevzemate kritje vseh stroškov, ki bi nastali pri izpeljevanju teh ukrepov. Po Pravilniku o veterinarskih pogojih za nekomercialno gibanje hišnih ljubljenčkov se med hišne ljubljenčke uvrščajo naslednje živalske vrste: psi, mačke, udomačena bela podlasica (Mustela putorius) iz družine kun (Mustelidae), nevretenčarji (razen čebel in rakov), okrasne tropske

4

11.12.2009 18:41


2009 sl.indd 5

v vzorcu, ki ga je odvzel pooblaščeni veterinar najmanj 30 dni po cepljenju in tri mesece pred premikom, opravljenega v za to pooblaščenem laboratoriju, ki ga lahko najdete na seznamu, objavljenem na naslednji spletni strani: http://ec.europa. eu/food/animal/liveanimals/pets/ approval_en.htm. Predpisano obdobje treh mesecev ne velja za vnovičen vstop hišnih ljubljenčkov na področje Republike Hrvaške, potni list katerih dokazuje, da je bil opravljen test titracije protiteles s pozitivnim rezultatom, preden je žival zapustila Republiko Hrvaško. Živali, ki se uvažajo v komercialne namene in tiste, ki potujejo kot pošiljka, mora pred premikom pregledati veterinar. *Za dodatne informacije o državah vas prosimo, da se obrnete na Ministrstvo za kmetijstvo, ribištvo in ruralni razvoj – Uprava za veterinarstvo (telefon: +385 1 6109 749, +385 1 6106 703 in +385 1 6106 669, spletna stran: www.mps.hr). Medicinska služba Bolnišnice in klinike obstajajo v vseh večjih mestih, ambulante in lekarne pa tudi v manjših mestih. Turisti iz tujine, ki so obvezno zavarovani v državah, s katerimi ima Hrvaška podpisano pogodbo o socialnem zavarovanju, v času zasebnega bivanja v Republiki Hrvaški ne plačujejo storitev nujne medicinske oskrbe pod pogojem, da imajo s pogodbo predvidena potrdila o upravičenosti do zdravniške oskrbe. Zdravniška oskrba (vključno

tipa, je lastnik oziroma imetnik dolžan zagotoviti ustrezen čitalec, ki je potreben za odčitavanje mikročipa. Ugotavljanje imena in naslova lastnika živali mora biti omogočeno v vsakem trenutku. Veterinar mora vpisati številko mikročipa v potni list ali certifikat, ki ga ima lastnik ali imetnik ob živali. Obvezna je spremljava s potnim listom ali certifikatom, izdanim pri veterinarju, ki je pooblaščen s strani pristojnega telesa. Obvezno je cepljenje živali proti steklini. Dovoljeno je gibanje živalskih vrst, ki prihajajo iz držav članic Evropske skupnosti in držav nizkega tveganja izven Evropske skupnosti, ki so mlajše od treh mesecev in necepljene, če lastnik ali imetnik poleg njih nosi potni list ter če so od rojstva bivale na istem mestu in niso bile v stiku z divjimi živalmi, ki bi lahko bile izpostavljene okužbi, ali pa potujejo v spremstvu matere, od katere so še vedno odvisne. Psi, mačke in udomačene bele podlasice, ki prihajajo iz držav visokega tveganja*, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: morajo biti označeni z mikročipom, morajo imeti certifikat, ki je izdan pri veterinarju, pooblaščenem s strani pristojnega telesa, ali pri vnovičnem vstopu v Republiko Hrvaško s potnim listom (psi iz Hrvaške), morajo biti cepljeni proti steklini, morajo opraviti test titracije z nevtralizacijo protiteles, pri čemer mora biti titer protiteles enak najmanj 0,5IE/ml

5

11.12.2009 18:41


2009 sl.indd 6

Delovni čas prodajaln in javnih služb Med turistično sezono je večina trgovin odprta od 8. do 20. ure ob delavnikih, številne med njimi pa delajo tudi ob sobotah in nedeljah. Javne službe in poslovni uradi so večinoma odprti od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure.

s prevozom) se uporablja za nujne primere na način in po predpisih, ki veljajo za hrvaške zavarovance, pri čemer na isti način sodeluje tudi v stroških zdravniške oskrbe (participacija). Osebe, ki prihajajo iz držav, s katerimi ni sklenjena pogodba ali s katerimi v pogodbi ni predvidena uporaba zdravstvene oskrbe, vse stroške oskrbe krijejo same. Za dodatne informacije prosimo kontaktirajte Hrvaški zavod za zdravstveno zavarovanje (telefon: +385 1 4806 333, spletna stan: www.hzzo-net.hr)

Pošta in telekomunikacije Poštni uradi so odprti ob delavnikih od 7. do 19. ure, v manjših mestih od 7. do 14. ure, posamezni pa imajo deljen delovni čas. V večjih mestih in turističnih naseljih so dežurne pošte odprte ob sobotah in nedeljah. Na vseh javnih telefonskih govorilnicah se uporabljajo telefonske kartice, ki jih lahko kupite na vseh poštah in časopisnih kioskih. V tujino lahko kličete neposredno s kateregakoli telefona. Spletna stran: www.posta.hr.

Veterinarska služba Hrvaška je pokrita z mrežo veterinarskih klinik in ambulant. Informacije: Ministrstvo za kmetijstvo, ribištvo in ruralni razvoj Uprava za veterinarstvo e-pošta:office@mps.hr spletna stran:www.mps.hr Prazniki in dela prosti dnevi 1. januar – novo leto 6. januar – sveti trije kralji velika noč in velikonočni ponedeljek 1. maj – praznik dela telo Kristusovo 22. junij – dan antifašističnega boja 25. junij – dan državnosti 5. avgust – dan zmage in domovinske hvaležnosti 15. avgust – Marijino vnebovzetje 8. oktober – dan neodvisnosti 1. november – vsi sveti 25. in 26. december – božični prazniki

Električna napetost mestnega omrežja 220 V; frekvenca: 50 Hz. Voda iz pipe je pitna v vseh delih Hrvaške. Zaščita okolja Zaščita biološke raznolikosti je v skladu z veljavnimi predpisi Evropske skupnosti. Morje za kopanje na hrvaškem Jadranu je visoko kakovostno in po kriterijih Evropske skupnosti. V primeru izrednega onesnaženja okolja pokličite 112. Za dodatne informacije o okolju se obrnite na Ministrstvo za zaščito

6

11.12.2009 18:41


2009 sl.indd 7

Ko kličete, povejte: – kaj se je zgodilo, – kje se je zgodilo, – kdaj se je zgodilo, – ali je kdo poškodovan, – kakšne so poškodbe, – kakšno pomoč potrebujete, – kdo kliče. PRAKTIČNI NASVETI Zaščita pred požarom Preverite, ali ste naredili vse, da preprečite požar! Ne odlagajte gorečih ali vnetljivih predmetov v okolje! Spoštujte znake za prepoved prižiganja ognja! Pazite, da vaše parkirano vozilo ne ovira gasilskih poti in dovozov. Kaj narediti v primeru požara? – Požar takoj prijavite gasilcem na telefonsko številko 112 ali 93. – Uporabite ročni gasilni aparat za začetno gašenje požara in požar gasite samo, če s tem ne ogrožate sebe in drugih. – O izbruhu požara obvestite osebe v okolici. – SLEDITE NAVODILOM GASILCEV. ZAPOMNITE SI! Ministrstvo za notranje zadeve bo sprožilo prekrškovni ali kazenski postopek v primeru nespoštovanja predpisov o zaščiti pred požarom. Na cesti – Med turistično sezono se izogibajte prometnim gnečam in vožnji ob vikendih ter praznikih. – Vozite spočiti.

okolja, prostorsko ureditev in graditeljstvo na telefonsko številko +385 1 3782 413. Spletna stran: www.mzopu.hr. V primeru nesreče pokličite 112! Številko lahko pokličete 24 ur dnevno, ne glede na to, kje v Republiki Hrvaški ali na področju Evropske skupnosti se nahajate. Telefonski klic je brezplačen. Klic je možno opraviti preko vseh operaterjev in preko vseh telefonskih aparatov z izbiranjem številke 112. V primeru nesreče vam bo Center 112 omogočil pogovor tudi v enem izmed naslednjih tujih jezikov: – angleškem, – nemškem, – italijanskem, – madžarskem, – slovaškem. POKLIČITE 112! Če potrebujete: – nujno medicinsko pomoč, – pomoč gasilcev, – pomoč policije, – pomoč planinske službe za reševanje, – pomoč drugih akcij zaščite, reševanja in pomoči. Če opazite: – požar – iztekanje nevarnih snovi, onesnaženje pitne vode, potokov, rek ali morja, – druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje in zdravje ljudi ali živali, kulturnih dobrin in okolja.

7

11.12.2009 18:41


2009 sl.indd 8

– Hitrost vožnje prilagodite razmeram na cesti in spoštujte omejitve hitrosti. – V primeru gneče bodite potrpežljivi in se oskrbite z zadostno količino pitne vode. Na morju – V primeru nesreče na morju ali onesnaženja morja pokličite 9155 (Nacionalno središče za iskanje in reševanje na morju) ali 112. – Pred izplutjem se pozanimajte o vremenski napovedi, še posebej za Jadran. – Med plavanjem ostanite v vidnem krogu drugih plavalcev. – Obvestite sorodnike ali prijatelje o približni lokaciji potapljanja in jo označite na predpisan način. – Soncu se izpostavljajte zmerno in uporabljajte zaščitna sredstva. – Oskrbite se z zadostno količino pitne vode. V naravi – Seznanite sorodnike ali prijatelje o smereh svojega gibanja ali načrtu vašega potovanja. – Hodite po označenih stezah in poteh. – Oskrbite se z zadostno količino pitne vode. – Pripravite primerna oblačila in obutev. – Pripravite mobilni telefonski aparat. – Spremljajte informacije o vremenski napovedi. – Z odprtim ognjem ravnajte previdno in v skladu s predpisi. – Ne mečite cigaretnih ogorkov in vnetljivih predmetov v naravo.

Vreme je najpomembnejši dejavnik! Hitra informacija omogoča hitrejšo pomoč! Pomembne telefonske številke Mednarodna klicna številka za Hrvaško: 385 Nujna medicinska pomoč: 94 Gasilci: 93 Policija: 92 Pomoč na cesti: 987 (Če kličete iz tujine ali po mobilnem telefonu, pokličite +385 1 987.) Nacionalni center za reševanje in iskanje na morju: 9155 Enotna številka za vse nujne primere: 112 Gorska reševalna služba: +385 1 4821 049 Splošne informacije: 981 Informacije o mestnih in medkrajevnih telefonskih številkah: 988 Informacije o mednarodnih telefonskih številkah: 902 Vremenska napoved in stanje na cestah: 060 520 520 Hrvaški avtoklub (HAK): +385 1 4640 800 E-pošta: info@hak.hr Spletna stran: www.hak.hr Radijske novice v tujih jezikih v času turistične sezone Hrvaški radio predvaja na nekaj radijskih programih tudi oddaje v tujih jezikih, ki so namenjene turistom na Hrvaškem. Na Prvem programu Hrvaškega radija se vsak dan ob 20:05 predvaja oddaja v angleškem jeziku, ki traja okrog 10 minut. V času poletne sezone se bodo na Drugem programu Hrvaškega radija (98,5 MHz severozahodna

8

11.12.2009 18:41


2009 sl.indd 9

uradna registrska tablica vozila, ki je ponavadi stacionirano na območju države, nacionalni urad katere je podpisnik Multilateralnega sporazuma, oziroma veljavna Zelena karta, izdana za vozilo, ki prihaja iz države, katere nacionalni urad za zavarovanje ni podpisnik Multilateralnega sporazuma, ter drugi dokumenti in dokazi, veljavnost katerih priznava Hrvaški urad za zavarovanje. Dovoljena hitrost: – v naseljih 50 km/h, – izven naseljenih krajev 90 km/h, – na cestah, ki so namenjene izključno za promet motornih vozil in na hitrih cestah 110 km/h, – na avtocestah 130 km/h, – za motorna vozila, ki vlečejo priključno vozilo brez zavor 80 km/h, – za avtobuse in avtobuse z lahko prikolico 80 km/h, na avtocestah 100 km/h, razen avtobusov, ki organizirano prevažajo otroke. Na mokrih cestah zmanjšajte hitrost in jo prilagodite razmeram na cesti. V obdobju zimskega računanja časa je obvezna vožnja s prižganimi dnevnimi ali kratkimi lučmi. Med vožnjo je prepovedana uporaba mobilnih telefonov. Obvezna je uporaba varnostnega pasu. Obvezen del opreme je tudi odsevni telovnik, katerega je voznik dolžan uporabiti, ko opravlja kakšna dela na vozilu (menjavanje gum, opravljanje manjših popravil na vozilu, nalivanje goriva, ko ga v vozilu zmanjka, kadar išče pomoč z zaustavljanjem drugih vozil in podobno) na cestišču.

Hrvaška in Dubrovniško primorje; 105,3 MHz Istra; 96,1 MHz Split; 98,9 MHz Makarsko primorje; 93,3 MHz Gorski Kotar), poleg rednih novic v hrvaščini in poročilih HAK-a v hrvaščini, predvajale tudi tuje novice, prometna obvestila ter druge pomembne informacije v tujih jezikih (angleščini, nemščini in italijanščini). V istem poletnem obdobju se vsako polno uro predvajajo tudi novice in obvestila o stanju na cestah, in sicer v živo iz studijev Tretjega programa Avstrijskega radija, italijanskega RAI Uno, britanskega VIRGIN radia, Radio Prage in mednarodnega programa Hrvaškega radija »Glas Hrvatske«. Češke turiste pa v poletnem času informirajo novinarji Radio Prage enkrat dnevno, in sicer na regionalnih postajah Radio Split, Radio Dubrovnik in Radio Rijeka.

HRVAŠKA Z AVTOMOBILOM Dokumenti Za vstop v Hrvaško potrebujete vozniško in prometno dovoljenje ter potrdilo o zavarovanju avtomobila. Priporočamo tudi mednarodno vozniško dovoljenje za najem vozil (rent-a-car). Dovoljenje izdaja matični avtoklub. Voznik z vozilom s tujimi registrskimi oznakami, ki vstopi na ozemlje Republike Hrvaške, mora imeti mednarodni dokument o zavarovanju avtomobilske odgovornosti, veljaven na območju Evropske skupnosti, ali pa kakšen drugi dokaz o obstoju takšnega zavarovanja. Kot mednarodni dokument in dokaz velja

9

11.12.2009 18:41


2009 sl.indd 10

Bencinske črpalke Bencinske črpalke v večjih mestih in na avtocestah so odprte od 0 do 24. ure. Bencinske črpalke prodajajo: Eurosuper 95, Super 95, Super 98, Super plus 98, Euro Diesel, Diesel, v večjih mestih in na črpalkah na avtocestah pa tudi plin. Informacije o cenah goriva in seznam plinskih črpalk najdete na naslednjih spletnih straneh: www.ina.hr; www.omv.hr; www.tifon.hr; www.hak.hr. Plačevanje cestnine Za avtoceste: A1 Zagreb– Bosiljevo–Zadar–Šibenik–Split– Šestanovac–Ravča, A2 Zagreb– Zaprešić–Krapina–Macelj, A3 Bregana–Zagreb–Slavonski Brod–Županja–Lipovac, A4 Zagreb–Varaždin–Goričan, A5 Osijek–Đakovo–Sredanci, A6 Zagreb–Karlovac–Bosiljevo– Vrbovsko–Reka, A7 Reka–Rupa. Za polavtoceste Istrski ipsilon s cestninskimi postajami »Tunel Učka« in viadukt »Mirna«. Informacije se nahajajo na naslednjih spletnih straneh: www.hak.hr; www.hac.hr; www.bina-istra.hr; www.arz.hr; www.azm.hr; www.huka.hr. Osnovni ukrepi v primeru prometne nesreče O prometni nesreči najprej obvestite policijo (telefonska številka 92) ali pokličite enotno evropsko številko za nujne primere 112. To ni obvezno v primeru, če gre za manjšo prometno nesrečo, v kateri je bila povzročena samo gmotna škoda na vozilih.

Če je kdorkoli poškodovan, pokličite nujno medicinsko pomoč (telefonska številka 94). Zavarujte mesto nesreče, oblecite odsevni telovnik in postavite trikotnik ter naredite vse za preprečitev nove nevarnosti. Počakajte na prihod policije. V primeru kakršnekoli škode na vozilu obvezno pridobite potrdilo od policije o poškodbi vozila, brez katerega ne morete prestopiti državne meje. Če potrebujete popravilo okvare ali prevoz vozila na servis, pokličite pomoč na cesti na številko 987 (za klice iz tujine kličite +385 1 987). Kako se izogniti gnečam na cesti? Da bi se izognili podaljšanemu potovanju in čakanju v kolonah, vam svetujemo, da potovanje načrtujete tako, da uporabljate prometni planer, v katerem so navedeni dnevi in smeri največje pričakovane gostote prometa. Pred potovanjem se informirajte o stanju na cestah in v trajektnem prometu pri HAK-u (Informativni center HAK-a: +385 1 4640 800) ali na Drugem programu Hrvaškega radija (98,5 MHz).

Z LETALOM Letališča za sprejem letal v javnem letalskem prometu Letališče Dubrovnik Telefon: +385 20 773 333 Spletna stran: www.airport-dubrovnik.hr

10

11.12.2009 18:41


2009 sl.indd 11

Letališče Pulj Telefon: +385 52 530 140 Spletna stran: www.airport-pula.hr Letališče Reka Telefon: +385 51 842 134 Spletna stran: www.rijeka-airport.hr Letališče Split Telefon: +385 21 203 555 Spletna stran: www.split-airport.hr Letališče Zadar Telefon: +385 23 205 800 Spletna stran: www.zadar-airport.hr Letališče Zagreb Telefon: +385 1 4562 222 Spletna stran: www.zagreb-airport.hr

Informacije: Zagreb +385 1 6265 222, Split +385 21 203 506, +385 21 203 555, Dubrovnik +385 20 773 377, Pulj +385 52 530 105, Reka +385 51 842 132, Zadar +385 23 313 311, Osijek +385 31 514 441, +385 31 514 442, Brač +385 21 559 711 in Mali Lošinj +385 51 231 666. Croatia Airlines Mednarodna letalska družba in član letališkega združenja Star Alliance z direktnimi linijami povezuje Hrvaško s številnimi evropskimi središči: Amsterdamom, Dunajem, Brusljem, Frankfurtom, Londonom, Münchnom, Parizom, Rimom, Sarajevom, Skopjem, Zürichom, Düsseldorfom, Kopenhagnom, Podgorico in Prištino. V času turistične sezone je hrvaška obala povezana z dodatnimi letališči v Avstriji, Franciji, Nemčiji in Veliki Britaniji. Croatia Airlines v sodelovanju s svojimi partnerji omogoča svojim potnikom pristop do različnih svetovnih letališč. Kontaktni center: +385 1 6676 555. Spletna stran: www.croatiaairlines.com. E-pošta: contact@croatiaairlines.hr Drugi letalski prevozniki na Hrvaškem: Aeroflot, Air France, Austrian Airlines, ČSA, Lufthansa, LOT, Malev, Germanwings, Scandinavian Airlines, Turkish Airlines, Air Bosna, Air One, British Airways, Hapag Lloyd, Norwegian Air Shuttle, TAP, Wizz Air, LTU, Estonian Air, EasyJet, Aer Lingus, Trade Air/

Letalska pristanišča za sprejem letal v javnem letalskem prometu Letališče Brač Telefon: +385 21 559 701 Spletna stran: www.airport-brac.hr Letališko pristanišče Osijek Telefon: +385 31 514 402 Spletna stran: www.osijek-airport.hr Letališko pristanišče Mali Lošinj Telefon: +385 51 235 148 Spletna stran: www.airportmalilosinj.hr Letalska pristanišča za sprejem letal za splošne namene in občasen taksi prevoz: Varaždin, Pribislavec (Čakovec), Koprivnica, Lučko (Zagreb), Slavonski Brod, Čepin (Osijek), Vrsar, Grobnik (Reka), Otočac, Medulin, Bjelovar, Stari Grad (Hvar), Unije in Sinj. Mednarodna letališča Zagreb, Split, Dubrovnik, Pulj, Reka, Zadar, Osijek, Brač in Mali Lošinj.

11

11.12.2009 18:41


2009 sl.indd 12

Hitre linije (povezave s kopnim ali med otoki) Reško okrožje – Lošinj, Susak, Unije, Cres, Ilovik, Pag, Rab Zadrsko okrožje – Ist, Molat, Dugi otok, Zverinac, Sestrunj, Rivanj, Olib, Silba, Premuda Splitsko okrožje – Brač, Hvar, Šolta, Lastovo, Korčula, Vis, Biševo Dubrovniško okrožje – Mljet, Šipan, Korčula, Lastovo Šibeniško okrožje – Žirje, Kaprije Sezonska linija: Pulj–Unije–Mali Lošinj–Ilovik–Zadar.

Sun Adria, Dubrovnik Airlines, Adria Airways, Nouvelair Tunisie, Ryan Air, Darwin Airline, Skyeurope Slovakian, SN Brussels Airlines.

PO MORJU Agencija za obalni linijski pomorski promet Telefon:+385 21 329 370 Telefaks: +385 21 329 379 E-pošta: info@agencija-zolpp.hr Spletna stran: www.agencija-zolpp.hr Mednarodne trajektne linije Zadar–Ancona, Split–Ancona, Split–Stari Grad–Pescara, Ancona– Split–Pescara in Reka–Split–Stari Grad (Hvar)–Korčula–Sobra (Mljet)–Dubrovnik– Bari Dubrovnik–Bari (neposredno): Vis– Ancona, Stari Grad–Ancona Med Hrvaško in Italijo obratujejo tudi hitre ladijske linije poleg trajektnih.

Ladijske linije (povezave s kopnim ali med otoki) Reško okrožje – Lošinj, Srakane, Unije, Ilovik, Susak Zadrsko okrožje – Dugi otok, Iž, Rava, Vrgada Šibeniško okrožje – Prvić, Zlarin Splitsko okrožje – Drvenik Veli i Mali, Čiovo, Biševo Dubrovniško okrožje – Šipan, Lopud, Koločep

Trajektne linije na obali Reka–Split–Stari Grad/ Hvar–Korčula– Dubrovnik Lokalne trajektne linije s kopnim povezujejo naslednje otoke: Cres, Lošinj, Rab, Pag, Ugljan, Pašman, Olib, Silba, Premuda, Ist, Molat, Sestrunj, Rivanj, Žirje, Kaprije, Zverinac, Rava Zlarin, Dugi otok, Iž, Šolta, Brač, Hvar, Vis, polotok Pelješac, Korčula Lastovo in Mljet, Šipan. Lokalne ladijske in hitre linije povezujejo druge naseljene otoke, na katerih ne obstaja avtomobilski promet.

Jadrolinija Glavni hrvaški potniški ladijski prevoznik ima največje število rednih, mednarodnih in domačih trajektnih, ladijskih ter hitrih linij. Glavni urad je v Reki. Telefon: +385 51 666 111, +385 51 666 100 Spletna stran: www.jadrolinija.hr Ostali ladijski prevozniki Rapska plovidba d. d.: www.rapska-plovidba.hr Mediteranska plovidba d. d.: www.medplov.hr

12

11.12.2009 18:41


2009 sl.indd 13

Linijska nacionalna plovidba d. d.: www.lnp.hr G and V Line, d. o. o.: www.gv-line.hr Miatours: www.miatours.hr Ivante d. o. o.: www.ivante.hr Kapetan Luka: www.krilo.hr SNAV: www.snav.it Venezia lines: www.venezialines.com Blue Line International: www.blueline-ferries.com Emilia Romagna Lines: www.emiliaromagnalines.it Carinske izpostave za vstop tujih ladij Stalne: Umag, Poreč, Rovinj, Pula, Raša/Bršica, Reka, Mali Lošinj, Zadar, Šibenik, Split, Ploče, Korčula, Vela Luka, Ubli in Dubrovnik. Sezonske (v času poletne sezone): ACI Marina Umag, Novigrad, Sali, Božava, Primošten, Hvar, Stari Grad (Hvar), Vis, Komiža in Cavtat.

mora (preden zapluje) pridobiti vinjeto v pristojni pristaniški kapitaniji ali dostaviti seznam posadke in potnikov ter seznam oseb (če jo želi pridobiti). Vinjeto mora imeti vsako plovilo, dolžina katerega je 3 m ali več, in plovilo, dolžina katerega je manjša od 3 m, če ima skupno moč pogonskih naprav 5 kW ali več. Plovila na vesla, ne glede na dolžino (npr. kajak, sandolin, pedolin ipd.), ne potrebujejo vinjete. Vinjeta ni potrebna, medtem ko je plovilo na varovanju v pristanišču ali na kakšnem drugem dovoljenem mestu v Republiki Hrvaški. Za pomožne ladjice in jet-ski veljajo enaki predpisi glede posedovanja vinjete. Ladjice (pomožni čolni), ki pripadajo matični ladji ali jahti, morajo imeti oznako ladje ali jahte, kateri pripadajo, in morajo biti vpisane v dokumentih osnovnega plovila. V tem primeru za njih ni potrebna pridobitev vinjete. Plovilo mora imeti vinjeto na vidnem mestu, rok veljavnosti pa je eno leto od datuma izdaje. Odrezek vinjete zalepite na seznam oseb. Na plovilu, ki pluje na področju Republike Hrvaške, morajo biti naslednji dokumenti v izvirni obliki: – vinjeta, – overjen seznam posadke in potnikov, – overjen seznam oseb, ki lahko bivajo na plovilu (za plovila, na katerih se bo menjavala posadka v času bivanja na področju Republike Hrvaške),

POMORSKI PROMET NA HRVAŠKEM Poveljnik ladje, ki na teritorij Republike Hrvaške prihaja po morski poti, mora obvezno po najkrajši poti pristati v najbližjem pristanišču, ki je odprto za mednarodni promet, zaradi opravljanja mejne kontrole, ter pridobiti vinjeto v pristaniški kapitaniji ali izpostavi ter overiti seznam posadke in potnikov ali seznam oseb. Poveljnik ladje, ki na teritorij Republike Hrvaške vstopa po kopenski poti, ali ladje, ki je zasidrana v pristanišču ali katerem drugem dovoljenem mestu v Republiki Hrvaški,

13

11.12.2009 18:41


2009 sl.indd 14

oseb, ki so navedene na seznamu, ne sme biti večje od dvojne kapacitete, povečane za 30 % enotne kapacitete plovila. Kapaciteta plovila je določena v skladu z dokumenti plovila, ki so jih izdala pristojna telesa države, zastava katere se nahaja na njem. Če v dokumentih plovila ni podatkov o kapaciteti, bo ta izračunana v skladu s Pravilnikom o ladjah in jahtah ter Pravili za statutarno certifikacijo ladij in jaht. Seznam oseb se overi z odrezkom vinjete. Seznam oseb se lahko v celoti izpolni pri pridobivanju vinjete, lahko pa se izpolnjuje tudi postopno, toda najpozneje pri prvem vstopu posamezne osebe, ki je navedena na seznamu oseb, na plovilo. Če se seznam oseb izpolnjuje postopno, se mora pri vsakem izpolnjevanju overiti v pristaniški kapitaniji ali izpostavi pristaniške kapitanije. Število zamenjav oseb, ki so navedene na seznamu, je neomejeno. Na seznam oseb se ne vpisujejo osebe, ki na ladji bivajo, medtem ko je ladja zasidrana v pristanišču ali marini. Na seznam oseb se ne vpisujejo osebe, ki so mlajše od 12 let in se ne štejejo v največje število oseb na ladji. Seznama oseb na plovilih, ki prihajajo po morski strani, ni potrebno imeti pri pridobivanju vinjete, temveč se lahko naredi tudi naknadno, ko pride do menjave posadke na Hrvaškem.

– dokazilo, da je plovilo sposobno za plovbo, – dokazilo, da je oseba, ki je poveljnik plovila, sposobna upravljati s plovilom, – dokazilo o zavarovanju odgovornosti za škodo do tretjih oseb, – dokazilo o lastnini ali pooblastilo za uporabo plovila, izdano s strani lastnika. Seznam posadke in potnikov ter seznam oseb Seznam posadke in potnikov Seznam posadke in potnikov vključuje posadko in potnike na plovilu, overi pa ga pristaniška kapitanija/ izpostava s podpisom ter žigom. Če poveljnik plovila v času bivanja na hrvaškem morju ne namerava menjavati posadke v času veljavnosti vinjete, ni potrebno vnovično prijavljanje v pristaniški kapitaniji ali njeni izpostavi. Plovila, ki nimajo možnosti daljšega bivanja (plovila brez postelj), ne potrebujejo seznama posadke in potnikov. Oseba, ki je poveljnik plovila, lahko na Hrvaškem izkrca posadko (ali samo njen del), s katero je prispela iz tujine, in vkrca drugo posadko. V tem primeru mora zamenjavo posadke sporočiti kapitaniji ter s spremenjeno posadko izpluti iz Hrvaške. Seznam oseb Poveljnik plovila, ki namerava zamenjati posadko v času plovbe v Republiki Hrvaški, mora v pristaniški kapitaniji ali njeni izpostavi pridobiti seznam oseb, ki bodo na plovilu v času veljavnosti vinjete. Število

14

11.12.2009 18:41


2009 sl.indd 15

Upravljanje hrvaških ladij in jaht za tuje navtike Na podlagi sprememb in dopolnil Pravilnika o ladjah in jahtah z 11. februarjem 2009 Republika Hrvaška enostransko priznava pooblastila drugih držav za upravljanje hrvaških ladij in jaht. Podatke o tujih pooblastilih, ki se priznavajo v Republiki Hrvaški lahko najdete na uradni spletni strani Ministrstva za morje, promet in infrastrukturo – www.mmpi.hr.

Prijava bivanja Tujci, ki v Republiko Hrvaško prihajajo s tujimi plovili, ki so namenjena za zabavo ali šport in ki uporabljajo namestitev na teh plovilih, svoje bivanje prijavijo samo v pristanišču oz. pristanišču, v katerem se opravlja kontrola prestopa državne meje po njihovem vstopu v Republiko Hrvaško. Če tujec prestopi državno mejo na enem izmed cestnih mejnih prehodov in na ta način pripelje plovilo, na katerem bo prebival, prijavo opravi marina, v kateri bo spustil plovilo v morje. Če se spuščanje plovila izvaja v enem izmed majhnih pristanišč, mora tujec oditi v teritorialno pristojno policijsko postajo in se sam prijaviti oz. prijaviti svoje bivanje. To se nanaša izključno na plovila, na katerih bo tujec bival. Tujci, ki imajo zasidrano plovilo v eni izmed hrvaških marin, morajo obvezno prijaviti svoj prihod v marini. Izplutje plovila iz Republike Hrvaške Pred odhodom iz Republike Hrvaške mora poveljnik ladje narediti naslednje: – opraviti mejno kontrolo v enem izmed pristanišč, ki so odprta za mednarodni promet, – overiti seznam posadke in potnikov v pristaniški kapitaniji ali v izpostavi pristaniške kapitanije. Ko opravi svoje obveznosti, mora poveljnik plovila zapustiti notranje morske vode in teritorialno morje Republike Hrvaške po najkrajši poti.

Z ŽELEZNICO Hrvaška ima neposredne povezave s Slovenijo, Bosno in Hercegovino, Madžarsko, Italijo, Avstrijo, Švico, Nemčijo ter Srbijo. S skoraj vsemi drugimi evropskimi državami obstajajo povezave s prestopanjem. Eurocity, Intercity in Euronight vlaki: EC »Mimara«: Zagreb–Villach–Frankfurt–Zagreb, EC »Croatia«: Zagreb–Dunaj– Zagreb (čez Slovenijo), EN »Venezia«: Benetke–Zagreb– Budimpešta (Moskva, Kijev, Bukarešta)–Benetke, IC »Zagreb«: Zagreb–Dunaj (čez Madžarsko)–Zagreb, IC »Sava«: Beograd–Zagreb– Villach–München–Beograd, IC »Kvarner«: Zagreb–Budimpešta–Zagreb, IC »Drava«: Budimpešta–Osijek– Sarajevo–Budimpešta.

15

11.12.2009 18:41


2009 sl.indd 16

Z AVTOBUSOM

Hitri vlaki: »Lisinski«: Zagreb–München– Zagreb (nočni vlak), »Maestral«: Zagreb–Budimpešta– Zagreb (Moskva, Kijev, St. Petersburg), Zagreb–Villach–Zagreb, Beograd–Zagreb–Zürich–Beograd, »Nikola Tesla«: Zagreb–Beograd–Zagreb, Vinkovci–Banja Luka–Vinkovci, Zagreb–Sarajevo–Ploče–Zagreb, Zagreb–Sarajevo–Zagreb (nočni vlak), Ploče–Sarajevo–Ploče, Villach–Zagreb–Beograd–Villach (nočni vlak), »Opatija«: Reka–Ljubljana–Reka (München, Dunaj), »Ljubljana«: Reka–Ljubljana (Dunaj)–Reka.

Redne mednarodne avtobusne linije povezujejo Hrvaško s sosednjimi državami in z večino srednje- in zahodnoevropskih držav. Številka službe Informacij za klice iz Hrvaške: 060 313 333. Številka službe Informacij za klice izven Hrvaške: +385 1 61 12 789. Mednarodni promet (blagajna): +385 1 60 08 631. Lokalni promet (blagajna): +385 1 60 08 620. Avtobusna postaja Reka Telefon: +385 51 66 03 00, +385 060 302 010 E-pošta: autotrans@ri.t-com.hr Spletna stran: www.autotrans.hr Avtobusna postaja Split Telefon: +385 21 329 180; +385 060 327 777 E-pošta: info@ak-split.hr Spletna stran: www.ak-split.hr Avtobusna postaja Šibenik Telefon: +385 060 368 368 E-pošta: autotransport@si.t-com.hr Avtobusna postaja Zadar Telefon: +385 23 211 555 Avtobusna postaja Zagreb Telefon: +385 060 313 333 Spletna stran: www.akz.hr Avtobusna postaja Dubrovnik Telefon: +385 20 357 020, +385 060 305 070 E-pošta: libertas@libertasdubrovnik.com Spletna stran: www.libertasdubrovnik.com Avtobusna postaja Osijek Telefon: +385 060 33 44 66 Avtobusna postaja Pulj Telefon: +385 060 304 090

Sezonski vlaki: Ljubljana–Pulj–Ljubljana, Budimpešta–Zagreb–Split– Budimpešta (nočni vlak). Posebni vlaki: Beograd–Reka–Beograd (junij–september, med vikendom, nočni vlak) Beograd–Knin–Split–Beograd (junij– september, ob sobotah in nedeljah, nočni vlak) Praga–Split–Praga Tel.: +385 1 4573 208 E-pošta: posebni.vlakovi@hznet.hr Informacije: Telefon: 060 333 444, Spletna stran: www.hznet.hr.

16

11.12.2009 18:41


2009 sl.indd 17

TAKSI IN RENT-A-CAR

Osijek – Muzej Slavonije Pazin – Etnografski muzej Istre in Muzej mesta Pazin Pulj – Arheološki muzej, Zgodovinski muzej Istre, Arena Reka – Pomorski in zgodovinski muzej Hrvaškega primorja, Naravoslovni muzej Poreč – Krajevni muzej Poreštine Split – Muzej hrvaških arheoloških spomenikov, Arheološki muzej mesta Split, Galerija Ivana Meštrovića, Muzej mesta, Etnografski muzej, Naravoslovni muzej, Galerija umetnin, Pomorski muzej, Zaklad katedrale Trakošćan – Grad Trakošćan – muzej v dvorcu z bogato zbirko starega orožja Varaždin – Mestni muzej Varaždina v Starem mestu – zgodovinski oddelek, Entomološka zbirka »Svijet kukaca« (svet žuželk) ter Galerija starih in novih mojstrov Zadar – Arheološki muzej – stalna razstava cerkvene umetnosti, Narodni muzej Zadar, Muzej antičnega stekla Zagreb – Arheološki muzej, Etnografski muzej, Hrvaški muzej naivne umetnosti, Sodobna galerija, Muzej mesta Zagreb, Muzej Mimara, Muzej za umetnost in obrt, Muzej sodobne umetnosti, Hrvaški naravoslovni muzej, Strossmayerjeva galerija starih mojstrov, Tehnični muzej, Galerija »Klovićevi dvori«, Hrvaški zgodovinski muzej, Muzejsko-spominski center »Dražen Petrović«, Umetniški paviljon

Taksi služba je na voljo v vseh mestih in turističnih krajih ter naseljih. Najem avtomobilov (rent-a-car) obstaja v vseh mestih, turističnih središčih in letališčih.

Pomembnejši muzeji Čakovec – Međimurski muzej Dubrovnik – Dubrovniški muzej – Knežji dvor, Etnografski muzej – Rupe, Mestno obzidje, Muzej dominikanskega samostana, Pomorski muzej, Zaklad katedrale, Dom Marina Držića, Akvarij – biološki zavod Dubrovnik, Muzej frančiškanskega samostana »Manjši bratje«, Muzej pravoslavne cerkve Gornja Stubica – Muzej kmečkih uporov Gospić – Liški muzej, v bližnjem Smiljanu pa se nahaja Spominski center »Nikola Tesla« Hlebine – Galerija Hlebine in muzejska zbirka Ivana Generalića Karlovec – Mestni muzej Karlovec, Stari grad Dubovac Klanjec – Galerija kiparja Antuna Augustinčića Krapina – Muzej evolucije in najdišče pračloveka Hušnjakovo, Muzej Ljudevita Gaja Kumrovec – Staro selo – enkraten etno muzej z izvirnimi vaškimi hišami; rojstna hiša Josipa Broza Tita Makarska – Malakološki muzej – muzej rib, rakov in školjk, Mestni muzej Našice – Krajevni muzej v gradu Pejačević

17

11.12.2009 18:41


2009 sl.indd 18

Pomembnejša svetišča

in igranje dvoglasja tesnih intervalov iz Istre in Hrvaškega Primorja, spomladanska procesija Ljelja ali Kraljica iz Gorjana, veščina izdelave tradicionalnih lesenih otroških igrač iz Hrvaškega Zagorja. Sicer pa je Hrvaška med državami z največjim številom nematerialnih dobrin na svetu, ki so uvrščene na Unescov seznam.

Marija Bistrica: Mati Božja Bistriška Trsat: Mati Božja Trsatska Sinj: Čudodelna Mati Božja Sinjska Aljmaš: Mati Božja Zavetniška Krasno: Mati Božja iz Krasna Karlovac–Dubovac: Sv. Jožef Lobor: Mati Božja Gorska Ludbreg: Predragocena Kri Jezusova Remete: Mati Božja Remetska Solin: Mati Božja Otoška Trški Vrh: Mati Božja Jeruzalemska Vepric: Mati Božja Lurdska Voćin: Mati Božja Voćinska

NARODNI PARKI Brioni – skupina dveh večjih in 12 manjših otočkov se nahaja ob zahodni obali Istre. Informacije: naslov: NP Brioni, 52214 Brioni, telefon: +385 52 525 888, telefaks: +385 52 521 367, e-pošta: brijuni@brijuni.hr, spletna stran: www.brijuni.hr.

Kulturne in naravne dobrine na Unescovem seznamu Svetovne dediščine Na Hrvaškem se nahajajo številne kulturne in naravne dobrine, med katerimi izstopajo predvsem Dioklecijanova palača v Splitu, staro mestno jedro v Trogirju, Evfrazijeva bazilika v Poreču, katedrala v Šibeniku, mesto Dubrovnik, Starigradsko polje na Hvaru, ki so uvrščene na Unescov seznam svetovne dediščine. Plitviška jezera, najlepši in najbolj znan hrvaški narodni park, so edina hrvaška naravna dobrina, ki se nahaja na tem prestižnem seznamu. Na Unescovem reprezentativnem seznamu nematerialne kulturne dediščine se nahajajo še Fešta svetega Vlaha, čipkarstvo v Lepoglavi, na Hvaru in Pagu, letna proščenja zvončarjev s področja Kasavštine, hrvaška procesija za križom, petje

Kornati – najbolj gosta otoška skupina na Mediteranu s skupaj 89 otoki, otočki in morskimi čermi. Informacije: naslov: NP Kornati Butina 2, 22243 Murter telefon: +385 22 435 740, telefaks: +385 22 435 058, e-pošta: kornati@kornati.hr, spletna stran: www.kornati.hr. Krka – najlepša krška reka na Hrvaškem. Informacije: naslov: NP Krka Trg Ivana Pavla II. Br. 5, 22000 Šibenik, telefon: +385 22 201 777, telefaks: +385 22 336 836, e-pošta: info@npk.hr, spletna stran: www.npkrka.cro.hr.

18

11.12.2009 18:41


2009 sl.indd 19

Mljet – otok, ki se nahaja jugozahodno od Dubrovnika. Informacije: naslov: NP Mljet Pristanište 2, 20226 Goveđari, telefon: +385 20 744 041; + 385 20 744 058, telefaks: +385 20 744 043, e-pošta: np-mljet@np-mljet.hr, spletna stran: www.np-mljet.hr.

Risnjak – pretežno gozdnat gorski masiv, ki se nahaja severno od Reke, s hidrološkim spomenikom narave – izvirom reke Kolpe. Informacije: naslov. NP Risnjak Bijela Vodica 48, 513174 Crni Lug, telefon: +385 51 836 133; +385 51 836 261, telefaks: +385 51 836 116, e-pošta: np-risnjak@ri.t-com.hr, spletna stran: www.risnjak.hr.

Paklenica – narodni park na južni strani Velebita, ki je največji gorski masiv na Hrvaškem. Informacije: naslov: NP Paklenica Dr. Franje Tuđmana 14 a 23244 Starigrad-Paklenica, telefon: +385 23 369 155; +385 23 369 202, telefaks: +385 23 359 133, e-pošta: np-paklenica@zd.t-com.hr; prezentacija@paklenica.hr, spletna stran: www.paklenica.hr.

Severni Velebit – naravno najbolj vreden in najbolj atraktiven del vršnega dela severnega Velebita. Informacije: naslov: NP Severni Velebit Krasno 96, 53274 Krasno, telefon: +385 53 665 380, telefaks: +385 53 665 390, e-pošta: npsv@np-sjeverni-velebit.hr, spletna stran: www.np-sjeverni-velebit.hr

NARAVNI PARKI

Plitviška jezera – najstarejši in najbolj znan hrvaški narodni park, del Unescove svetovne naravne dediščine. Informacije: naslov: NP Plitvička jezera 53231 Plitvička jezera, telefon: +385 53 751 015, +385 53 751 014; telefaks: +385 53 751 013, e-pošta info@np-plitvicka-jezera.hr, spletna stran: www.np-plitvicka-jezera.hr.

Biokovo – planina nad makarsko riviero. Informacije: naslov: NP Biokovo Marineta – Mala obala 16 21300 Makarska, telefon/telefaks: +385 21 616 924, e-pošta: park-prirode-biokovo@st.t-com.hr, spletna: www.biokovo.com.

19

11.12.2009 18:41


2009 sl.indd 20

Kopački rit – eno izmed največjih ohranjenih močvirnih področij v Evropi, ki se nahaja v bližini ustja Drave in Donave. Informacije: naslov: PP Kopački rit Titov dvorac 1, 1328 Lug, telefon: +385 31 285 370, telefaks: +385 31 285 380, e-pošta: uprava@kopacki-rit.hr, prijemni.centar@kopacki-rit.com spletna stran: www.kopacki-rit.com.

Telašćica – nahaja se na jugovzhodni strani Dugega otoka, nedaleč od Narodnega parka Kornati. Informacije: naslov: PP Telašćica Ulica D. Grbin d.d., 23281 Sali, telefon: +385 23 377 395, telefaks: +385 23 377 096, e-pošta: telascica@zd.t-com.hr, spletna stran: www.telascica.hr. Učka – planina na vzhodu Istre, nad kvarnersko riviero. Informacije: naslov: PP Učka Liganj 42, 51415 Lovran, telefon: +385 51 293 753, telefaks: +385 51 293 751, e-pošta: park.prirode.ucka@inet.hr, spletna stran: www.pp-ucka.hr.

Lonjsko polje – največje zaščiteno poplavno področje donavskega porečja. Informacije: naslov: PP Lonsko polje Krapje 30, 44325 Krapje, telefon: +385 44 672 080; +385 44 611 190, telefaks: +385 44 606 449, e-pošta: info@pp-lonjsko-polje.hr, spletna stran: www.pp-lonjsko-polje.hr.

Velebit – zajema največji del istoimenega masiva in je največje zaščiteno področje na Hrvaškem, nahaja pa se na Unescovem seznamu mednarodnih biosfernih rezervatov. Informacije: naslov: PP Velebit Kaniža Gospićka 4b, 53000 Gospić, telefon: +385 53 560 450, telefaks:+385 53 560 451, e-pošta: velebit@pp-velebit.hr, spletna stran: www.velebit.hr.

Medvednica – gorati masiv pri Zagrebu. Informacije: naslov: PP Medvednica Bliznec bb, 10000 Zagreb, telefon: +385 1 4586 317, telefaks: +385 1 4586 318, e-pošta: park.prirode.medvednica@zg.t-com.hr, spletna stran: www.pp-medvednica.hr.

Vransko jezero – največje naravno jezero na Hrvaškem, naravni park z ornitološkim rezervatom, ki se nahaja med Zadrom in Šibenikom. Možnost športnega ribolova in opazovanja ptic. Informacije: naslov: PP Vransko jezero Kralja Petra Svačića 2 23510 Biograd n/m, telefon: +385 23 383 181, +385 23 386 452, telefaks: +385 23 386 453, e-pošta: pp-vransko-jezero@zd.t-com.hr spletna stran: www.vransko-jezero.hr.

Papuk – najlepši del slavonskih planin, član Združenja evropskih geoparkov in Unescove svetovne mreže geoparkov. Informacije: naslov: PP Papuk Stjepana Radića 46, 34300 Velika, telefon: +385 34 313 030, telefaks: +385 34 313 027, e-pošta: kontakt@pp-papuk.hr, spletna stran: www.pp-papuk.hr.

20

11.12.2009 18:41


PLANER POTOVANJ Junij Dan

2009 sl.indd 21

7h2h

Julij 2h10 h

1 i i

i

4 5

Avgust 2h10 h

Dan

7h2h

1

i

i

2

i

i

3

h

4

1

2 3

Dan

7h2h

2 3

i

4 5

5

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

10

10

11

11 12

i

i

6

12

h

i

13

i

9

i

i

10

i

h

11

2h10 h

i i

i

i h

12

13

13

14

14

i

h

15

15

15

h

h

16

16

i

i

16

17

17

i

i

17

i

18

i

h

18

i

19

i

18 19

i

h

h

20

20

21

21

21

h

h

22

h

h

h

23

22 23

24

i

25

i

26

i

i

24

i

25

i

23

Velik promet

Ekstremno velik promet

Stalen promet

i

Dominantna smer prometa proti morju

h

Dominantna smer prometa od morja

25 27

28

28

28

h

h

29

29

29

h

h

30

30 i

24 h

26

31

PoveÄ?an promet

h

27

h

h

26

27

Minimalen promet

19

20 22

SMER PROMETA

14

h

PriÄ?akovana gostota prometa

i

30

i

31

h

21

11.12.2009 18:41


2009 sl.indd 22

11.12.2009 18:41


2009 sl.indd 23

11.12.2009 18:41


2009 sl.indd 24

Žumberak – Samoborsko gorje – slikovito gorsko-planinsko področje jugozahodno od Zagreba. Informacije: naslov: PP Žumberak – Samoborsko gorje Slani dol 1, 10430 Samobor, telefon: +385 1 3327 660, telefaks: +385 1 3327 661, e-pošta: park@pp-zumberak-samoborsko-gorje.hr, spletna stran: www.pp-zumberak-samoborsko-gorje.hr.

Dubrovniku, Gradcu, Osijeku,Pulju, Zaostrogu, Velom Lošinju, v Reki, Zadru in Zagrebu. Informacije: Hrvaško ferialno in hostelsko združenje, telefon: +385 1 4847 474, telefaks: +385 1 4870 477, e-pošta: info@hfhs.hr, spletna stran: www.hfhs.hr. Navtični turizem in marine Hrvaška ima 58 marin (od tega 10 suhih), med katerimi je 21 marin v sestavu ACI d. d. Opatija. Celotna kapaciteta vseh hrvaških marin znaša 16.403 privezov v morju in 5.189 privezov na suhem. Večje marine imajo tudi tehnične servise, dvigala, bencinske črpalke ter veliko različnih trgovskih in gostinskih ponudnikov. V večini marin je možen najem jaht, organizirajo pa se tudi šole jadranja. Informacije: Združenje hrvaških marin telefon: +385 51 209 147, telefaks: +385 51 216 033, e-pošta: hgkri@hgk.hr, spletna stran: www.hgk.hr. ACI – Adriatic Croatia International Club Opatija Informacije: telefon: +385 51 271 288, telefaks: +385 51 271 824, e-pošta: aci@aci-club.hr, spletna stran: www.aci-club.hr. Potapljanje Za rekreativno potapljanje na Hrvaškem se obrnite na potapljaške centre, ki skrbijo za vašo varnost in informiranost. Informacije: HGK – Sekcija za turizem, Sekcija za potapljaški turizem,

Lastovsko otočje – sodi med zunanjo skupino južnodalmatinskih otokov, poleg otoka Lastovo pa zajema otoške skupine Lastovnjaci in Vrhovnjaci ter otok Sušac. Informacije: naslov: PP Lastovsko otočje Trg Svetog Petra 7, 20 289 Ubli, telefon: +385 20 801 250, telefaks: +385 20 801 252, e-pošta: info@pp-lastovo.hr , ju.park.prirode.lastovo@du.t-com.hr spletna stran: www.pp-lastovo.hr. Ministrstvo za kulturo Informacije: telefon: +385 1 4866 113, spletna stran: www.min-kulture.hr.

NAMESTITEV Hrvaška ponuja namestitev v številnih hotelih, apartmajskih naseljih, zasebnih hišah, vaških posestvih, apartmajih, kampih in naturističnih kampih z dolgo tradicijo. Številna zdravilišča z zdravilnimi mineralnimi in termalnimi vrelci se nahajajo v kontinentalnem predelu. Informacije: turistične skupnosti in potniške agencije. Mladinski hoteli (Hostelling International hostli) se nahajajo v

24

11.12.2009 18:41


2009 sl.indd 25

telefon: +385 1 4561 570, 4561 792, telefaks: +385 1 4828 499 e-pošta: info@croprodive.info, spletna stran: www.croprodive.info.

in bogata, posebne specialitete pa so pura z mlinci, pečena jagnjetina, pečeni odojek ter kuhani ali pečeni štruklji. Med sladicami pa, poleg že omenjenih štrukljev, izstopajo orehnjača (orehova potica), makovnjača (makova potica, zavitek s sirom ali različnimi vrstami sadja.

JEDI IN PIJAČE Kje jesti? Poleg hotelov, ki ponujajo bivanje, vključno s polpenzionom ali polnim penzionom, se v vseh mestih, turističnih mestih in ob glavnih cestah nahajajo tudi restavracije, gostilne, taverne, konobe, picerije ter restavracije s hitro hrano, vendar pa so za gurmane najbolj zanimive restavracije in gostilne, ki ponujajo domačo hrvaško kuhinjo. Vsa živila živalskega izvora se obravnavajo pod enakimi pogoji, kot na področju držav Evropske skupnosti, in so pod stalnim nadzorom veterinarsko-zdravstvenih inšpekcij.

Kaj piti? Vinogradništvo in proizvajanje pitnih in izbranih vin so večstoletna tradicija hrvaških vinogradnikov, tako v kontinentalnem predelu Hrvaške kot tudi v Primorju in Dalmaciji. Med rdečimi vini na jadranski obali in na otokih so znana naslednja: teran, merlot, kabernet, opolo, plavac, dingač, postup, med belimi pa malvazija, pošip, pinot, kujundžuša, žlahtina, muškat in druga. V kontinentalnem predelu so znani rizling, graševina, burgundec, traminec in ostale sorte. Med žganimi pijačami so znane naslednje – slivovka, travarica, lozovača in biska, med desertnimi pijačami pa prošek in maraskino.

Kaj pojesti? Hrvaška ponuja, poleg standardne evropske kuhinje, tudi svoje najbolj popularne jedi in specialitete. Od hladnih jedi so tukaj znameniti dalmatinski ali istrski pršut, paški ali liški sir, ovčji sir, slavonski kulen, znane samoborske ali zagorske češnjovke (vrsta klobas), sveži sir s smetano in drugo. Ponudba glavnih jedi pa je odvisna od podnebja, kjer se nahajate. V Dalmaciji, Primorju, na otokih in v Istri so glavne jedi iz rib in morskih sadežev, ali pa iz mesa, kot so pašticada in kuhana jagnjetina. V kontinentalnem področju Hrvaške je ponudba mesnih jedi zelo pestra

DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA Veleposlaništvo Republike Albanije Jurišićeva 2a, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4810 679 Telefaks: +385 1 4810 682 Veleposlaništvo Avstralije »Centar Kaptol«, Nova Ves 11/3, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4891 200 Telefaks: +385 1 4891 216

25

11.12.2009 18:41


2009 sl.indd 26

Veleposlaništvo Republike Avstrije Radnička cesta 80/IX, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4881 050, +385 1 4881 051, +385 1 4881 052 Telefaks: +385 1 4834 461

Veleposlaništvo Republike Čile Smičiklasova 23/2, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4611 958, +385 1 4611 959, +385 1 4611 960 Telefaks: +385 1 4610 328

Veleposlaništvo Kraljevine Belgije Pantovčak 125 B I, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4578 901 Telefaks: +385 1 4578 902 Konzularni telefaks: +385 1 4578 903

Generalni konzulat Kraljevine Danske Gramača 2L, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 3760 536 Telefaks: +385 1 3760 535 Veleposlaništvo Arabske republike Egipt Petrova 51/B, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 2310 781, +385 1 2310 798 Telefaks: +385 1 2310 619

Veleposlaništvo Bosne in Hercegovine Torbarova 9, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4501 070 Telefaks: +385 1 4501 071

Generalni konzulat Republike Filipini Tomašićeva 7, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4612 000 Telefaks: +385 1 4618 414

Veleposlaništvo Zvezne republike Brazilije Trg N. Š. Zrinskog 10/1, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4002 250 Telefaks: +385 1 4002 266

Veleposlaništvo Republike Finske Miramarska 23, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 6312 080 Telefaks: +385 1 6312 090

Veleposlaništvo Republike Bolgarije Nikše Grškovića 31, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4646 609, +385 1 4646 631 Telefaks: +385 1 4646 625

Veleposlaništvo Francoske republike Hebrangova 2, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4893 600 Telefaks: +385 1 4893 660

Konzulat Republike Slonokoščene obale Drage Gervaisa 2, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 3895 127 Telefaks: +385 1 3893 684,

Veleposlaništvo Republike Grčije Opatička 12, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4810 444, +385 1 4810 437 Telefaks: +385 1 4810 419

Veleposlaništvo Črne Gore Trg Nikole Šubića Zrinskog 1/IV, 10 000 Zagreb Telefon: +385 1 4573 362 Telefaks: +385 1 4573 423

Veleposlaništvo Republike Indije Kulmerska 23a, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4873 240, +385 1 4873 239 Telefaks: +385 1 4817 907

Veleposlaništvo Češke republike Romeo Tower, Radnička cesta 47/6, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 6177 246, +385 1 6121 558 Telefaks: +385 1 6176 630

Konzulat Republike Indonezije Vlaška 83/II, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4610 671, +385 1 4611 296 Telefaks: +385 1 4611 299

26

11.12.2009 18:41


2009 sl.indd 27

Veleposlaništvo Islamske republike Iran Pantovčak 125c, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4578 983, +385 1 4578 980, +385 1 4578 981 Telefaks: +385 1 4578 987

Veleposlaništvo Ljudske republike Kitajske Mlinovi 132, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4637 011 Telefaks: +385 1 4637 012 Veleposlaništvo Republike Madžarske Pantovčak 257, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4890 900 Telefaks: +385 1 4579 301

Konzulat Irske Miramarska 23, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 6310 025 Telefaks: +385 1 2413 901 Veleposlaništvo Republike Italije Medulićeva 22, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4846 386 Telefaks: +385 1 4846 384

Veleposlaništvo Republike Makedonije Kralja Zvonimira 6/I, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4620 261, +385 1 4572 812 Telefaks: +385 1 4617 369

Veleposlaništvo Države Izrael Ulica grada Vukovara 271 10000 Zagreb Telefon: +385 1 6169 500 Telefaks: +385 1 6169 555

Veleposlaništvo Malezije Slavujevac 4a, 10000 Zagreb Telefon.: +385 1 4834 346, +385 1 4834 347 Telefaks: +385 1 4834 348

Veleposlaništvo Japonske Boškovićeva 2, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4870 650 Telefaks: +385 1 4667 334

Konzulat Republike Malte Pavlinovićeva 1, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 3900 515 Telefaks: +385 1 3900 575

Konzulat Republike Jemen Biankinijeva 6, 10 000 Zagreb Telefon/telefaks: +385 1 4553 114

Konzulat Kneževine Monako »Centar Kaptol«, Nova Ves 17, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4860 377 Telefaks: +385 1 4860 081

Konzulat Hašemitske kraljevine Jordan Gračanska cesta 84, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4645 957 Telefaks: +385 1 4645 956

Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske Medveščak 56, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4642 200 Telefaks: +385 1 4642 201

Kanadsko veleposlaništvo Prilaz Gjure Deželića 4, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4881 200 Telefaks: +385 1 4881 230

Veleposlaništvo Kraljevine Norveške Petrinjska 9/I, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4922 829, +385 1 4922 831 Telefaks: +385 1 4922 828

Kazahstansko veleposlaništvo Tomislavov trg 8, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4614 723 Telefaks: +385 1 4573 796

27

11.12.2009 18:41


2009 sl.indd 28

Konzulat Nove Zelandije Vlaška 50a/V, 10000 Zagreb Telefon/telefaks: +385 1 4612 060

Veleposlaništvo Slovaške republike Prilaz Gjure Deželića 10, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4877 070, +385 1 4877 073 Telefaks: +385 1 4877 078

Veleposlaništvo ZR Nemčije Ulica grada Vukovara 64, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 6300 100 Telefaks: +385 1 6155 536

Veleposlaništvo Republike Slovenije Alagovićeva 30/ANNEX, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 6311 000, 6311 011 Telefaks: +385 1 6177 236

Konzulat Islamske republike Pakistan Pasarićeva 12, 10000 Zagreb Telefon/telefaks: +385 1 3646 161

Veleposlaništvo Republike Srbije Pantovčak 245, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4579 067, +385 1 4579 068 Telefaks: +385 1 4573 338

Konzulat Republike Peru Ksaverska cesta 19, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4677 325 Telefaks: +385 1 4677 324, +385 1 677 381

Konzulat Republike Sudan Vramčeva 17, 10000 Zagreb Telefon/telefaks: +385 1 4817 613

Veleposlaništvo Republike Poljske Krležin Gvozd 3, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4899 444 Telefaks: +385 1 4834 577

Apostolska nunciatura Svetega sedeža v Republiki Hrvaški Ksaverska cesta 10a, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4673 996, +385 1 4673 995 Telefaks: +385 1 4673 997

Veleposlaništvo Portugalske republike Trg bana J. Jelačića 5/2, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4882 210, +385 1 4882 211 Telefaks: +385 1 4920 663

Veleposlaništvo Kraljevine Španije Tuškanac 21a, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4848 950, +385 1 4834 365, +385 1 4834 367 Telefaks: +385 1 4848 711

Veleposlaništvo Romunije Mlinarska ulica 43, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4677 550, +385 1 4677 856 Telefaks: +385 1 4677 854

Veleposlaništvo Kraljevine Švedske Frankopanska 22, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4925 100 Telefaks: +385 1 4925 125

Veleposlaništvo Ruske federacije Bosanska 44, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 3755 038, +385 1 3755 039 Telefaks: +385 1 3755 040

Veleposlaništvo Švice Bogovićeva 3, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4878 800 Telefaks: +385 1 4810 890

Veleposlaništvo Združenih držav Amerike Thomasa Jeffersona 2, 10010 Zagreb Telefon: +385 1 6612 200 Telefaks: +385 1 6612 371

Konzulat Kraljevine Tajske Gundulićeva 18, 10000 Zagreb Telefon/telefaks:+385 1 4830 539

28

11.12.2009 18:41


2009 sl.indd 29

Veleposlaništvo Republike Turčije Masarykova 3/II, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4864 660 Telefaks: +385 1 4864 670

Kroatische Zentrale für Tourismus 80469 München, Rumfordstrasse 7, Deutschland Telefon: +49 89 22 33 44 Telefaks: +49 89 22 33 77 E-pošta: kroatien-tourismus@t-online.de

Veleposlaništvo Ukrajine Voćarska 52, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4616 296 Telefaks: +385 1 4633 726, +385 1 4633 728

Ente Nazionale Croato per il Turismo 20122 Milano, Piazzetta Pattari 1/3, Italia Telefon: +39 02 86 45 44 97; Telefaks: +39 02 86 45 45 74 E-pošta: info@enteturismocroato.it

Veleposlaništvo Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske I. Lučića 4, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 6009 100 Telefaks: +385 1 6009 111

Ente Nazionale Croato per il Turismo 00186 Roma, Via dell’ Oca 48, Italia, Telefon: +39 06 32 11 0396 Telefaks: +39 06 32 11 1462 E-pošta: officeroma@enteturismocroato.it

Za dodatne informacije prosimo, da se obrnete na Ministrstvo za zunanje zadeve in evropske integracije Republike Hrvaške. E-pošta: diplom@mvpei.hr. Spletna stran: www.mvpei.hr.

Chorvatské turistické sdružení 110 00 Praha 1, Krakovská 25, Česká Republika Telefon: +420 2 2221 1812 Telefaks: +420 2 2221 0793 E-pošta: infohtz@iol.cz, info@htz.cz

INFORMACIJE HRVAŠKA TURISTIČNA SKUPNOST Iblerov trg 10/IV, p. p. 251 10000 ZAGREB, HRVATSKA Telefon:+385 1 46 99 333 Telefaks:+385 1 455 7827 E-pošta: info@htz.hr Spletna stran: www.hrvatska.hr

Chorvátske turistické združenie 821 09 Bratislava, Trenčianska 5, Slovenská Republika Telefon: +421 2 55 562 054, +421 2 55 415 415 Telefaks: +421 2 55 422 619 E-pošta: infohtz@chello.sk

Kroatische Zentrale für Tourismus 1010 Wien, Am Hof 13, Österreich Telefon: +43 1 585 38 84 Telefaks: +43 1 585 38 84 20 E-pošta: office@kroatien.at

Horvát Idegenforgalmi Közösség 1054 Budapest, Akademia u. 1, Magyarország Telefon: +36 1 267 55 88 Telefaks: +36 1 267 55 99 E-pošta: info@htz.hu

Kroatische Zentrale für Tourismus 60313 Frankfurt, Hochstrasse 43, Deutschland Telefon: +49 69 23 85 350 Telefaks: +49 69 23 85 35 20 E-pošta: info@visitkroatien.de

29

11.12.2009 18:41


2009 sl.indd 30

Office National Croate de Tourisme 75116 Paris, 48, avenue Victor Hugo, France Telefon: +33 1 45 00 99 55, +33 1 45 00 99 57 Telefaks: +33 1 45 00 99 56 E-pošta: infos.croatie@wanadoo.fr

Office National Croate du Tourisme 1000 Bruxelles, Vieille Halle aux Blés 38, Belgique Telefon: +32 2 55 018 88 Telefaks: +32 2 51 381 60 E-pošta: info-croatia@scarlet.be Хорватское туристическое сообщество 123610 Moscow, Krasnopresnenskaya nab. 12, office 1502, Russia Telefon: +7 495 258 15 07 Telefaks: +7 495 258 15 07 E-pošta: HTZ@wtt.ru

Croatian National Tourist Office London W6 9ER, 2 Lanchesters, 162164 Fulham Palace Road, United Kingdom Telefon: +44 208 563 79 79 Telefaks: +44 208 563 26 16 E-pošta: info@croatia-london.co.uk

Hrvaška turistična skupnost 1000 Ljubljana, Gosposvetska 2, Slovenija Telefon: + 386 1 23 07 400 Telefaks: +386 1 23 07 404 E-pošta: hrinfo@siol.net

Croatian National Tourist Office New York 10118, 350 Fifth Avenue, Suite 4003, USA Telefon: +1 212 279 8672 Telefaks: + 1 212 279 8683 E-pošta: cntony@earthlink.net

Kroatische Zentrale für Tourismus 8004 Zürich, Badenerstr. 332, Switzerland Telefon: +41 43 336 2030 Telefaks: +41 43 336 2039 E-pošta: info@kroatien-tourismus.ch

Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji, 00-675 Warszawa, IPC Business Center, ul. Koszykowa 54, Polska Telefon: +48 22 828 51 93 Telefaks: +48 22 828 51 90 E-pošta: info@chorwacja.home.pl

Oficina de Turismo de Croacia 28001 Madrid, Calle Claudio Coello 22, esc. B,1 °C, Espana Telefon: +3491 781 5514 Telefaks: +3491 431 8443 E-pošta: info@visitacroacia.es

Kroatiska turistbyrån 11135 Stockholm, Kungsgatan 24, Sverige Telefon: +46 8 53 482 080 Telefaks: +46 8 20 24 60 E-pošta: croinfo@telia.com

Kroatiens Turistkontor Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark Telefon: +45 70 266 860 Telefaks: +45 70 239 500 E-pošta: info@altomkroatien.dk

Kroatisch Nationaal Bureau Voor Toerisme 1081 GG Amsterdam, Nijenburg 2F, Netherlands Telefon: +31 20 661 64 22 Telefaks: +31 20 661 64 27 E-pošta: kroatie-info@planet.nl

30

11.12.2009 18:41


2009 sl.indd 31

JAPONSKA Ark Hills Executive Tower N613, Akasaka 1-14-5, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Telefon: +81 03 6234 0711 Telefaks: +81 03 6234 0712 E-pošta: info@visitcroatia.jp

Karlovška županija Ambroza Vraniczanyja 6 47000 Karlovac Telefon: +385 47 615 320 Telefaks: +385 47 601 415 E-pošta: info@tzkz.hr Spletna stran: www.tzkz.hr Koprivniško-križevska županija Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica Telefon: +385 48 624 408 Telefaks: +385 48 624 407 E-pošta: ured@tz-kckz.com Spletna stran: www.tz-koprivnicko-krizevacka.hr

TURISTIČNE SKUPNOSTI PO ŽUPANIJAH Bjelovarsko-bilogorska županija Trg Eugena Kvaternika 4 43000 Bjelovar Telefon: +385 43 243 944 Telefaks: +385 43 241 229 E-pošta: info@tzbbz.hr Spletna stran: www.tzbbz.hr

Krapinsko-zagorska županija Zagrebačka 6, 49217 Krapinske Toplice Telefon/telefaks: +385 49 233 653 E-pošta: info@tz-zagorje.hr Spletna stran: www.tz-zagorje.hr

Brodsko-posavska županija Petra Krešimira IV. br. 1 35000 Slavonski Brod Telefon: +385 35 408 393 Telefaks: +385 35 408 392 E-pošta: turisticka-zajednica.bpz@sb.htnet.hr Spletna stran: www.tzbpz.hr

Liško-senjska županija Budačka 12, 53000 Gospić Telefon/telefaks: +385 53 574 687 E-pošta: tzz-licko-senjske@gs.t-com.hr Spletna stran: www.lickosenjska.com Medžimurska županija Ruđera Boškovića 3, 40000 Čakovec Telefon/telefaks: +385 40 390 191 E-pošta: info@tzm.hr Spletna stran: www.tzm.hr

Dubrovniško-neretvanska županija Vukovarska 24, 20000 Dubrovnik Telefon: +385 20 324 999 Telefaks: +385 20 324 224 E-pošta: info@visitdubrovnik.hr Spletna stran: www.visitdubrovnik.hr

Osješko-baranjska županija Kapucinska 40, 31000 Osijek Telefon: +385 31 214 852 Telefaks: +385 31 214 853 E-pošta: info@tzosbarzup.hr Spletna stran: www.tzosbarzup.hr

Istrska županija Pionirska 1, 52440 Poreč Telefon: +385 52 452 797 Telefaks: +385 52 452 796 E-pošta: info@istra.hr Spletna stran: www.istra.hr

Požeško-slavonska županija Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega Telefon: +385 34 274 900 Telefaks: +385 34 274 901 E-pošta: kontakt@tzzps.hr Spletna stran: www.tzzps.hr

31

11.12.2009 18:41


2009 sl.indd 32

Primorsko-goranska županija Nikole Tesle 2, 51410 Opatija Telefon: +385 51 272 988, +385 51 272 665 Telefaks: +385 51 272 909 E-pošta: kvarner@kvarner.hr Spletna stran: www.kvarner.hr

Vukovarsko-srijemska županija Glagoljaška 27/3, 32100 Vinkovci Telefon/telefaks: +385 32 344 034 E-pošta: turisticka-zajednica@vk.t-com.hr Spletna stran: www.tzvsz.hr Zadrska županija Sv. Leopolda Bogdana Mandića 1 23000 Zadar Telefon: +385 23 315 107 Telefaks: +385 23 315 316 E-pošta: tz-zd-zup@zd.t-com.hr Spletna stran: www.zadar.hr

Sisaško-moslavinska županija Stjepana i Antuna Radića 28/II 44000 Sisak Telefon: +385 44 540 163 Telefaks: +385 44 540 164 E-pošta: tzsmz@email.t-com.hr Spletna stran: www.turizam-smz.hr

Zagrebška županija Preradovićeva 42, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4873 665 Telefaks: +385 1 4873 670 E-pošta: info@tzzz.hr Spletna stran: www.tzzz.hr

Splitsko-dalmatinska županija Prilaz braće Kaliterna 10/I 21000 Split Telefon/telefaks: +385 21 490 032, +385 21 490 033, +385 21 490 036 E-pošta: info@dalmatia.hr Spletna stran: www.dalmatia.hr

TURISTIČNO INFORMATIVNI CENTRI

Šibensko-kninska županija Fra Nikole Ružića b. b. 22000 Šibenik Telefon: +385 22 219 072 Telefaks: +385 22 212 346 E-pošta: info@sibenikregion.com Spletna stran: www.sibenikregion.com

ISTRA ISTRSKA ŽUPANIJA

Varaždinska županija Franjevački trg 7, 42000 Varaždin Telefon/telefaks: +385 42 390 544 E-pošta: tz.var.zupanije@vz.t-com.hr Spletna stran: www.turizam-vzz.hr

ISTRA Naslov: Dalmatinova 4, 52100 Pula Telefon: 052 880 088, Telefaks: 052 858 400 E-pošta: info@istra.hr; info@istra.com Spletna stran: www.istra.hr; www.istra.com

Virovitiško-podravska županija Trg Ljudevita Patačića 1 33000 Virovitica Telefon: +385 33 726 069 Telefaks: +385 33 722 060 E-pošta: info@zupanija.info Spletna stran: www.zupanija.info

FUNTANA Naslov: Bernarda Borisija 2, 52452 Funtana Telefon: 052 445 119, Telefaks: 052 445 124 E-pošta: info@istria-funtana.com Spletna stran: www.istria-funtana.com

32

11.12.2009 18:41


2009 sl.indd 33

LABIN Naslov: Aldo Negri 20, 52220 Labin Telefon: 052 855 560, Telefaks: 052 855 560 E-pošta: info@istria-rabac.com Spletna stran: www.istria-rabac.com

VRSAR Naslov: Rade Končara 46, 52450 Vrsar Telefon: 052 441 746, Telefaks: 052 441 187 E-pošta: info@istria-vrsar.com Spletna stran: www.istria-vrsar.com

MEDULIN Naslov: Centar 223, 52203 Medulin Telefon: 052 577 145, Telefaks: 052 577 227 E-pošta: info@istria-medulin.com Spletna stran: www.istria-medulin.com

OSREDNJA ISTRA Naslov: Franine i Jurine 14, 52000 Pazin Telefon: 052 622 460, Telefaks: 052 616 886 E-pošta: info@istria-central.com Spletna stran: www.istria-central.com

NOVIGRAD Naslov: Porporela 1, 52466 Novigrad Telefon: 052 757 075, Telefaks: 052 757 075 E-pošta: info@istria-novigrad.com Spletna stran: www.istria-novigrad.com

KVARNER PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA KVARNER INFO - VRATA JADRANA Naslov: Čikovići bb, 51215 Kastav Telefon: 051 623 333, Telefaks: 051 623 334 E-pošta: info@kvarner.hr Spletna stran: www.kvarner.hr

POREČ Naslov: Zagrebačka 9, 52440 Poreč Telefon: 052 451 293, Telefaks: 052 451 665 E-pošta: info@istria-porec.com Spletna stran: www.istria-porec.com

KVARNER INFO - OPATIJA Naslov: Mučići bb, 51215 Matulji Telefon: 051 279 816, Telefaks: 051 279 817 E-pošta: opatija@opatija-tourism.hr Spletna stran: www.opatija-tourism.hr

PULA Naslov: Forum 3, 52100 Pula Telefon: 052 219 197, Telefaks: 052 211 855 E-pošta: info@istria-pula.com Spletna stran: www.istria-pula.com ROVINJ Naslov: Obala Pina Budicina 12, 52210 Rovinj Telefon: 052 811 566, Telefaks: 052 816 007 E-pošta: info@istria-rovinj.com Spletna stran: www.istria-rovinj.com

KVARNER INFO - JUG Naslov: Kralja Tomislava 6, 51250 Novi Vinodolski Telefon: 051 791 171, Telefaks: 051 224 306 E-pošta: info@tz-novi-vinodolski.hr Spletna stran: www.tz-novi-vinodolski.hr

UMAG Naslov: Trgovačka 6, 52470 Umag Telefon: 052 741 363, Telefaks: 052 741 649 E-pošta: info@istria-umag.com Spletna stran: www.istria-umag.com

LETALIŠČE RIJEKA Naslov: Hamec 1, 51513 Omišalj Telefon: 051 841 865, Telefaks: 051 222 336 E-pošta: infopunkt@krk.hr Spletna stran: www.krk.hr

33

11.12.2009 18:41


2009 sl.indd 34

INFO GORSKI KOTAR Naslov: Lujzinska cesta 47, 51300 Delnice Telefon: 051 812 156, Telefaks: 051 812 156 E-pošta: tz-grada-delnica@ri.t-com.hr Spletna stran: www.tz-delnice.hr

KRK Naslov: Obala hrvatske mornarice 3, 51500 Krk Telefon: 051 220 226, Telefaks: 051 220 226 E-pošta: tz-krk@hi.t-com.hr, tz@tz-krk.hr Spletna stran: www.tz-krk.hr

OPATIJA Naslov: M. Tita 101, 51410 Opatija Telefon: 051 271 310, Telefaks: 051 712 290 E-pošta: opatijainfo@ri.t-com.hr Spletna stran: www.opatija-tourism.hr

CRES Naslov: Cons 10, 51557 Cres Telefon: 051 571 535, Telefaks: 051 571 535 E-pošta: tzg-cresa@ri.t-com.hr Spletna stran: www.tzg-cres.hr

RIJEKA Naslov: Korzo 33a, 51000 Rijeka Telefon: 051 335 882, Telefaks: 051 214 706 E-pošta: tic@ri.t-com.hr Spletna stran: www.tz-rijeka.hr

MALI LOŠINJ Naslov: Riva lošinjskih kapetana 29, 51550 Mali Lošinj Telefon: 051 231 547, Telefaks: 051 233 373 E-pošta: tzg-mali-losinj@ri.t-com.hr Spletna stran: www.tz-malilosinj.hr

KASTAV Naslov: Trg Matka Laginje 5, 51215 Kastav Telefon: 051 691 425, Telefaks: 051 691 330 E-pošta: tz.grada.kastva@ri.t-com.hr Spletna stran: www.kastav-touristinfo.hr

RAB Naslov: Trg Municipium Arba 8, 51280 Rab Telefon: 051 771 111, Telefaks: 051 771 110 E-pošta: tzg-raba@ri.t-com.hr Spletna stran: www.tzg-rab.hr

KRALJEVICA Naslov: Rovina bb, 51262 Kraljevica Telefon: 051 282 078, Telefaks: 051 282 078 E-pošta: tzg.kraljevica@ri.t-com.hr Spletna stran: www.kraljevica.hr

BAŠKA Naslov: Kralja Zvonimira 114 (P.P. 7), 51523 Baška Telefon: 051 856 817, Telefaks: 051 856 544 E-pošta: tz-baska@ri.t-com.hr Spletna stran: www.tz-baska.hr

CRIKVENICA Naslov: Trg S. Radića 1c, 51260 Crikvenica Telefon: 051 241 051, Telefaks: 051 241 867 E-pošta: info@tzg-crikvenice.hr Spletna stran: www.tzg-crikvenice.hr

DRAMALJ Naslov: Stara cesta bb, 51515 Šilo Telefon: 051 852 107, Telefaks: 051 852 107 E-pošta: tzo-dobrinj@ri.t-com.hr Spletna stran: www.tzo-dobrinj.hr

34

11.12.2009 18:41


2009 sl.indd 35

MALINSKA Naslov: Obala 46, 51511 Malinska Telefon: 051 859 207, Telefaks: 051 858 254 E-pošta: tic-malinska@ri.t-com.hr Spletna stran: www.tz-malinska.hr

PAG Naslov: Od špitala 2, 23250 Pag Telefon: 023 611 286, Telefaks: 023 611 301 E-pošta: tzg-paga1@zd.t-com.hr Spletna stran: www.pag-tourism.hr

NJIVICE - OMIŠALJ Naslov: Prikešte 11, 51513 Omišalj Telefon: 051 841 042, 841 042 E-pošta: tzo-njivice@ri.t-com.hr Spletna stran: www.tz-njivice-omisalj.hr

ZADAR Naslov: Mihe Klaića 1, 23000 Zadar Telefon: 023 316 166, Telefaks: 023 211 781 E-pošta: info@tzzadar.hr Spletna stran: www.visitzadar.net

PUNAT Naslov: Pod Topol 2, 51521 Punat Telefon: 051 854 860, Telefaks: 051 854 970 E-pošta: info@tzpunat.hr Spletna stran: www.tzpunat.hr

NIN Naslov: Trg braće Radića 3, 23232 Nin Telefon: 023 264 280, 265 247 E-pošta: tzg-nina@zd.t-com.hr Spletna stran: www.nin.hr STARIGRAD Naslov: Trg Tome Marasovića 1, 23244 Starigrad Telefon: 023 369 245, Telefaks: 023 369 255 E-pošta: info@rivijera-paklenica.hr Spletna stran: www.rivijera-paklenica.hr

FUŽINE Naslov: Sv. Križ 2, 51322 Fužine Telefon: 051 835 163, Telefaks: 051 830 000 E-pošta: tzo-fuzine@ri.t-com.hr Spletna stran: www.tz-fuzine.hr

ZATON Naslov: Zadarska cesta 39a, 23232 Zaton-Nin Telefon: 023 265 461, Telefaks: 023 265 462 E-pošta: zaton-zd@inet.hr Spletna stran: www.zaton-zd.hr

SELCE Naslov: Šetalište Ivana Jeličića 1, 51266 Selce Telefon: 051 765 165, Telefaks: 051 765 165 E-pošta: tzm-selce@ri.t-com.hr Spletna stran: www.tzselce.hr

VIR Naslov: Put mula bb, 23234 Vir Telefon: 023 362 169, Telefaks: 023 362 169 E-pošta: tzo-vir@zd.t-com.hr Spletna stran: www.otok-vir.info

DALMACIJA - ZADAR ZADARSKA ŽUPANIJA BIOGRAD N/M Naslov: Trg hrvatskih velikana 2, 23210 Biograd n/m Telefon: 023 383 123, 383 123 E-pošta: info@tzg-biograd.hr Spletna stran: www.visitzadar.net

PAKOŠTANE Naslov: Kraljice Jelene 78, 23211 Pakoštane Telefon: 023 381 892, Telefaks: 023 381 608 E-pošta: tzo-pakostane@zd.t-com.hr Spletna stran: www.pakostane.hr

35

11.12.2009 18:41


2009 sl.indd 36

JEZERA Naslov: Put Zaratića 3, 22244 Jezera Telefon: 022 439 120, Telefaks: 022 439 905 E-pošta: turisticka-zajednica-jezera@si.htnet.hr Spletna stran: www.summernet.hr/jezera

SV. FILIP I JAKOV Naslov: Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov Telefon: 023 389 071, Telefaks: 023 389 239 E-pošta: info@sv-filipjakov.hr Spletna stran: www.sv-filipjakov.hr

DALMACIJA - ŠIBENIK

KNIN Naslov: Tuđmanova 24, 22300 Knin Telefon: 022 664 822, Telefaks: 022 664 819 E-pošta: info@tz-knin.hr Spletna stran: www.tz-knin.hr

ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA ŠIBENIK Naslov: Obala Dr. Franje Tuđmana 5, 22000 Šibenik Telefon: 022 214 411, Telefaks: 022 214 266 E-pošta: tz.grada.sibenika@si.t-com.hr Spletna stran: www.sibenik-tourism.hr

MURTER - KORNATI Naslov: Rudina bb, 22244 Murter Telefon: 022 434 995, Telefaks: 022 434 950 E-pošta: tz-murter@si.t-com.hr Spletna stran: www.tzo-murter.hr

VODICE Naslov: Obala Vladimira Nazora bb, 22211 Vodice Telefon: 022 443 888, Telefaks: 022 442 111 E-pošta: info@vodice.hr Spletna stran: www.vodice.hr

PIROVAC Naslov: Kralja Krešimira IV br. 6, 22213 Pirovac Telefon: 022 466 770, Telefaks: 022 466 770 E-pošta: tz-pirovac@si.t-com.hr Spletna stran: www.tz-pirovac.hr

BETINA Naslov: Trg na moru 2, 22244 Betina Telefon: 022 435 231, Telefaks: 022 434 996 E-pošta: btp@si.htnet.hr

PRIMOŠTEN Naslov: Trg Biskupa Arnerića 2, 22202 Primošten Telefon: 022 571 111, Telefaks: 022 571 703 E-pošta: tz-primosten@si.htnet.hr Spletna stran: www.tz-primosten.hr

BRODARICA - KRAPANJ Naslov: Krapanjskih spužvara 1, 22207 Krapanj-Brodarica Telefon: 022 350 612, Telefaks: 022 350 612 E-pošta: info@tz-brodarica.hr Spletna stran: www.tz-brodarica.hr

ROGOZNICA Naslov: Obala Kneza Domagoja bb, 22203 Rogoznica Telefon: 022 559 253, Telefaks: 022 558 030 E-pošta: turisticka-zajednica@si.htnet.hr Spletna stran: www.rogoznica.net

GREBAŠA Naslov: Grebaštica donja bb, 22216 Grebaštica Telefon: 022 577 044, 577 044 E-pošta: info@tz-grebastica.hr Spletna stran: www.tz-grebastica.hr

36

11.12.2009 18:41


2009 sl.indd 37

SINJ Naslov: Vrlička 41, 21230 Sinj Telefon: 021 826 352, Telefaks: 021 826 352 E-pošta: tzg-sinja@st.t-com.hr Spletna stran: www.sinj.hr

SKRADIN Naslov: Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin Telefon: 022 771 306, Telefaks: 022 771 336 E-pošta: tz-skradin@si.htnet.hr Spletna stran: www.skradin.hr

SPLIT Naslov: Peristil bb, 21000 Split Telefon: 021 345 606, Telefaks: 021 348 604 E-pošta: turistinfo@visitsplit.com Spletna stran: www.visitsplit.com

TISNO Naslov: Istočna Gomilica 1A, 22240 Tisno Telefon: 022 438 604, Telefaks: 022 438 603 E-pošta: tz-opcine-tisno@si.htnet.hr Spletna stran: www.tz-tisno.hr

SUPETAR Naslov: Porat 1, 21400 Supetar Telefon: 021 630 551, Telefaks: 021 630 551 E-pošta: tzg-supetar@st.t-com.hr Spletna stran: www.supetar.hr

TRIBUNJ Naslov: Badnje bb, 22212 Tribunj Telefon: 022 446 143, Telefaks: 022 446 143 E-pošta: tztribunj@inet.hr Spletna stran: www.tz-tribunj.hr

TROGIR Naslov: Trg Pape Ivana Pavla II 1, 21220 Trogir Telefon: 021 885 628, Telefaks: 021 885 628 E-pošta: tzg-trogira@st.t-com.hr Spletna stran: www.trogir.hr

ZLARIN Naslov: Zlarin bb, 22232 Zlarin Telefon: 022 553 557 E-pošta: tzzlarin@net.hr

DALMACIJA - SPLIT

VIS Naslov: Šetalište stare Isse 2, 21480 Vis Telefon: 021 717 017, Telefaks: 021 717 018 E-pošta: tzg-visa@st.t-com.hr Spletna stran: www.tz-vis.hr

SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA HVAR Naslov: Trg Sv. Stjepana 16, 21450 Hvar Telefon: 021 741 059, Telefaks: 021 741 059 E-pošta: tzg-hvar@st.t-com.hr Spletna stran: www.tzhvar.hr

DALMACIJA - DUBROVNIK DUBROVNIŠKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

MAKARSKA Naslov: Obala kralja Tomislava bb, 21300 Makarska Telefon: 021 612 002, Telefaks: 021 616 288 E-pošta: tzg-makarska@st.t-com.hr Spletna stran: www.makarska.hr

STON Naslov: Pelješka cesta 2, 20230 Ston Telefon: 020 754 452, Telefaks: 020 754 452 E-pošta: tzston@du.t-com.hr Spletna stran: www.tzo-ston.hr

37

11.12.2009 18:41


2009 sl.indd 38

DUBROVNIK Naslov: Sv. Dominika 7, 20000 Dubrovnik Telefon: 020 312 011, Telefaks: 020 323 725 E-pošta: info@tzdubrovnik.hr Spletna stran: www.tzdubrovnik.hr

KLEK Naslov: Trg palmi 1, 20356 Klek Telefon: 020 691 336, Telefaks: 020 691 336 E-pošta: tzm.klek@du.t-com.hr OREBIĆ Naslov: Trg Mimbeli bb, 20250 Orebić Telefon: 020 713 718, Telefaks: 020 714 001 E-pošta: tz-orebic@du.t-com.hr Spletna stran: www.tz-orebic.com

ŽUPA DUBROVAČKA Naslov: Srebreno, 20207 Mlini Telefon: 020 486 254, Telefaks: 020 487 003 E-pošta: tz-zupa-dubrovacka@du.t-com.hr Spletna stran: www.dubrovnik.riviera.com

KORČULA Naslov: Obala Vinka Paletina, 20260 Korčula Telefon: 020 715 867, Telefaks: 020 715 866 E-pošta: tzg-korcule@du.t-com.hr Spletna stran: www.korcula.net

CAVTAT Naslov: Zidine 6, 20210 Cavtat Telefon: 020 478 025, Telefaks: 020 479 025 E-pošta: tzcavtat-konavle@du.t-com.hr Spletna stran: www.tzcavtat-konavle.hr

VELA LUKA Naslov: Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon: 020 813 619, Telefaks: 020 813 619 E-pošta: tzo-vela-luka@du.t-com.hr Spletna stran: www.vela-luka.net

LIKA - KARLOVAC KARLOVŠKA ŽUPANIJA KARLOVAC Naslov: Trg Petra Zrinskog 3, 47000 Karlovac Telefon: 047 615 320, Telefaks: 047 600 602 E-pošta: info@karlovac-touristinfo.hr Spletna stran: www.karlovac-touristinfo.hr

LASTOVO Naslov: 20290 Lastovo Telefon: 020 801 018, Telefaks: 020 801 140 E-pošta: tz-lastovo@du.t-com.hr Spletna stran: www.lastovo-tz.net GOVEĐARI Naslov: Polače bb, 20226 Polače Telefon: 020 744 186, Telefaks: 020 744 086 E-pošta: tz-mjesta@du.t-com.hr Spletna stran: www.mljet.hr

RAKOVICA Naslov: Grabovac bb, 47245 Grabovac Telefon: 047 784 303, Telefaks: 047 784 039 E-pošta: info@trakovica.hr Spletna stran: www.rakovica.hr

SLANO Naslov: 20232 Slano Telefon: 020 871 236, Telefaks: 020 871 236 E-pošta: tzo-dubrovacko-primorje@du.t-com.hr

38

11.12.2009 18:41


2009 sl.indd 39

OGULIN Naslov: Alojzija Stepinca 1, 47300 Ogulin Telefon: 047 532 278, Telefaks: 047 532 278 E-pošta: tz-grada-ogulina@ka.htnet.hr; aleksandra@tz-grada-ogulina.hr Spletna stran: www.tz-ogulina.hr

BJELOVAR Naslov: Frana Supila 8 (Korzo), 43000 Bjelovar Telefon: 043 243 944, Telefaks: 043 241 229 E-pošta: info@tzbbz.hr, tz.grada-bjelovara@bj.htnet.hr Spletna stran: www.tzbbz.hr

LIŠKO - SENJSKA ŽUPANIJA

KOPRIVNIŠKO - KRIŽEVAŠKA ŽUPANIJA

PLITVIČKA JEZERA Naslov: Rastovača b.b., 53230 Korenica Telefon: 053/ 751 058 E-pošta: info@tzplitvice.hr Spletna stran: www.tzplitvice.hr

KOPRIVNICA Naslov: Trg bana Jelačića 7, 48000 Koprivnica Telefon: 048 621 433, Telefaks: 048 623 178 E-pošta: tzg-koprivnica@kc.t-com.hr Spletna stran: www.koprivnicatourism.com

MESTO NOVALJA Naslov: Trg Briščić 1, 53291 Novalja Telefon: 053 661 404, Telefaks: 053 663 238 E-pošta: info@tz-novalja.hr Spletna stran: www.tz-novalja.hr

KRIŽEVCI Naslov: Nemčićev trg 6, 48260 Križevci Telefon: 048 681 199, Telefaks: 048 681 199 E-pošta: vlasta.klicek@gmail.com

SENJ Naslov: Stara cesta 2, 53270 Senj Telefon: 053 881 068, Telefaks: 053 881-219 E-pošta: info@tz-senj.hr Spletna stran: www.tz-senj.hr

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

OSREDNJA HRVAŠKA

KRAPINA Naslov: Magistratska 11, 49000 Krapina Telefon: 049 371 330, Telefaks: 049 371 330 E-pošta: tzg-krapina@kr.t-com.hr Spletna stran: www.krapina.hr

BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA DARUVAR Naslov: Trg kralja Tomislava 14, 43500 Daruvar Telefon: 043 331 382, Telefaks: 043 331 285 E-pošta: tic@daruvar.hr Spletna stran: www.tz-daruvar.hr

MARIJA BISTRICA Naslov: Zagrebačka bb, 49246 Marija Bistrica Telefon: 049 469 380, Telefaks: 049 301 011 E-pošta: tz@info-marija-bistrica.hr Spletna stran: www.info-marija-bistrica.hr

39

11.12.2009 18:41


2009 sl.indd 40

KUTINA Naslov: Crkvena 42, 44320 Kutina Telefon: 044 681 004, Telefaks: 044 680 110 E-pošta: ured@turizam-kutina.hr Spletna stran: www.turizam-kutina.hr

STUBIČKE TOPLICE Naslov: Viktora Šipeka 24, 49244 Stubičke Toplice Telefon: 049 282 727, Telefaks: 049 283 404 E-pošta: tzo@stubicketoplice.hr Spletna stran: www.stubicketoplice.hr

JU PP LONJSKO POLJE Naslov: Krapje 30, 44325 Krapje Telefon: 044 672 080, 606 449 E-pošta: info@pp-lonjsko-polje.hr Spletna stran: www.pp-lonjsko-polje.hr

KRAPINSKE TOPLICE Naslov: Zagrebačka 4, 49217 Krapinske Toplice Telefon: 049 232 106, Telefaks: 049 232 106 E-pošta: tzo-krapinske-toplice@kr.t-com.hr Spletna stran: www.krapinsketoplice.net

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA VARAŽDIN Naslov: Ivana Padovca 3, 42000 Varaždin Telefon: 042 210 987, 210 985 E-pošta: tzg-varazdina@vz.t-com.hr Spletna stran: www.tourism-varazdin.hr

MEDŽIMURSKA ŽUPANIJA ČAKOVEC Naslov: Kralja Tomislava 1, 40000 Čakovec Telefon: 040 313 319, Telefaks: 040 310 991 E-pošta: tzg-cakovca@ck.t-com.hr Spletna stran: www.tourism-cakovec.hr

VARAŽDINSKE TOPLICE Naslov: Trg Slobode 16, 42223 Varaždinske Toplice Telefon: 042 633 133, 205 635 E-pošta: info@toplice-vz.hr Spletna stran: www.toplice-vz.hr

SVETI MARTIN NA MURI Naslov: Trg Sv. Martina 7, 40313 Sv. Martin na Muri Telefon: 040 868 619, Telefaks: 040 868 922 E-pošta: info@svetimartin.hr Spletna stran: www.svetimartin.hr

MESTO ZAGREB ZAGREB Naslov: Trg bana J.Jelačića 11, 10000 Zagreb Telefon: 01 4814 051, Telefaks: 01 4814 056 E-pošta: info@zagreb-touristinfo.hr Spletna stran: www.zagreb-touristinfo.hr

SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

ZAGREBŠKA ŽUPANIJA

SISAK Naslov: Rimska bb, 44000 Sisak Telefon: 044 522 655, Telefaks: 044 521 615 E-pošta: tzg-siska@sk.t-com.hr Spletna stran: www.sisakturist.com

SAMOBOR Naslov: Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor Telefon: 01 3360 044, Telefaks: 01 3360 050 E-pošta: info@tz-samobor.hr Spletna stran: www.tz-samobor.hr

40

11.12.2009 18:41


2009 sl.indd 41

SLAVONIJA

JASTREBARSKO Naslov: Strossmayerov trg 4, 10450 Jastrebarsko Telefon: 01 6272 940, Telefaks: 01 6272 940 E-pošta: info@tzgj.hr Spletna stran: www.tzgj.hr

BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA NOVA GRADIŠKA Naslov: M.A.Relkovića br.9, 35400 Nova Gradiška Telefon: 035 361 494, Telefaks: 035 361 494 E-pošta: tzgng@email.t-com.hr Spletna stran: www.tzgng.hr

IVANIĆ GRAD Naslov: Moslavačka 11, 10310 Ivanić-Grad Telefon: 01 2881 591, Telefaks: 01 2881 591 E-pošta: turistickazajednica@ivanic-grad.hr Spletna stran: www.tzig.hr

TRDNJAVA BROD Naslov: Vukovarska bb, 35000 Slavonski Brod Telefon: 035 411 442 E-pošta: brod-turist@sb.t-com.hr Spletna stran: www.tzgsb.hr

VELIKA GORICA Naslov: Kurilovečka 2, 10410 Velika Gorica Telefon: 01 6221 666, Telefaks: 01 6222 378 E-pošta: tzvg@tzvg.hr Spletna stran: www.tzvg.hr

BROD - TURIST Naslov: Trg Pobjede br.13, 35000 Slavonski Brod Telefon: 035 445 765, Telefaks: 035 448 594 E-pošta: brod-turist@sb.t-com.hr Spletna stran: www.tzgsb.hr

SVETA NEDELJA Naslov: Trg Ante Starčevića 2, 10431 Sveta Nedelja Telefon: 01 3373 919, Telefaks: 01 3373 919 E-pošta: info@svetanedelja.hr Spletna stran: www.svetanedelja.hr

OSJEŠKO - BARANJSKA ŽUPANIJA

ZAPREŠIĆ Naslov: Trg žrtava fašizma 9, 10290 Zaprešić Telefon: 01 3310 309, Telefaks: 01 3310 309 E-pošta: tz-zapresic@zg.t-com.hr Spletna stran: www.zapresic.hr

PP KOPAČKI RIT Naslov: Ritska bb, 31327 Kopačevo, Kopački rit Telefon: 031 752 320, Telefaks: 031 752 321 E-pošta: prijemni.centar@kopacki-rit.hr Spletna stran: www.kopacki-rit.hr

KRAŠIĆ Naslov: Krašić 102, 10454 Krašić Telefon: 01 6270 910, Telefaks: 01 6270 910 E-pošta: krasic@tzzz.hr

ĐAKOVO Naslov: K. Tomislava 3, 31400 Đakovo Telefon: 031 812 319, Telefaks: 031 822 319 E-pošta: tz-grada-djakova@os.t-com.hr Spletna stran: www.tz-djakovo.hr

41

11.12.2009 18:41


2009 sl.indd 42

VIROVITIŠKO - PODRAVSKA ŽUPANIJA

DONJI MIHOLJAC Naslov: Vukovarska 1, 31540 Donji Miholjac Telefon: 031 633 103, Telefaks: 031 633 103 E-pošta: tzdm@tz-donjimiholjac.hr Spletna stran: www.tz-donjimiholjac.hr

VIROVITICA Naslov: Trg kralja Tomislava 1, 33000 Virovitica Telefon: 033 721 241, Telefaks: 033 721 241 E-pošta: virovitica@hi.t-com.hr Spletna stran: www.virovitica.hr

BILJE Naslov: Kralja Zvonimira 10, 31327 Bilje Telefon: 031 751 480, Telefaks: 031 751 481 E-pošta: info@tzo-bilje.hr Spletna stran: www.tzo-bilje.hr

SLATINA Naslov: Trg Sv. Josipa 1, 33520 Slatina Telefon: 033 553 629, Telefaks: 033 553 629 E-pošta: tz-grada-slatine@vt.t-com.hr

OSIJEK - GORNJI GRAD Naslov: Županijska 2, 31000 Osijek Telefon: 031 203 755, Telefaks: 031 203 947 E-pošta: grad-osijek@os.t-com.hr Spletna stran: www.tzosijek.hr

VUKOVARSKO - SRIJEMSKA ŽUPANIJA VINKOVCI Naslov: Trg Bana Josipa Šokčevića 3, 32100 Vinkovci Telefon: 032 334 653, Telefaks: 032 334 658 E-pošta: turisticka.zajednica@vk.t-com.hr Spletna stran: www.tz-vinkovci.hr

OSIJEK - TRDNJAVA Naslov: Trg Sv. Trojstva 5, 31000 Osijek Telefon: 031 210 120, Telefaks: 031 210 120 E-pošta: grad-osijek@os.t-com.hr Spletna stran: www.tzosijek.hr BELI MANASTIR Naslov: Imre Nagya 2, 31300 Beli Manastir Telefon: 031/702 080, Telefaks: 031/702 080 E-pošta: info@tzbaranje.hr Spletna stran: www.tzbaranje.hr BARANJA Naslov: M. Tita 90, 31307 Zmajevac Telefon: 031/734-131, Telefaks: 031/734-131 E-pošta: info@tzbaranje.hr Spletna stran: www.tzbaranje.hr

42

11.12.2009 18:41


2009 sl.indd 43

IMPRESUM IZDAJATELJ: Hrvaška turistična skupnost v sodelovanju z Ministrstvom za turizem, Ministrstvom za morje, promet in infrastrukturo, Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za notranje zadeve, Ministrstvom za poljedelstvo, ribištvo in ruralni razvoj – Uprava za veterinarstvo, Ministrstvom za zunanje zadeve in evropske integracije, s Hrvaškim avtoklubom (HAK), Hrvaškimi avtocestami, Hrvaško gospodarsko zbornico, Hrvaškimi železnicami, z Državno upravo za zaščito in reševanje, s Hrvaškim radiem.

Spoštovani, prosimo vas, da zaradi osebnega udobja in spoštovanja zakonov preverite, ali ste prijavljeni za celoten čas vašega bivanja, od dneva prihoda do dneva odhoda. Preverjanje je pomembno in potrebno zlasti takrat, ko bivate v objektih zasebne namestitve, in sicer zaradi kakovosti storitve ter vaše osebne varnosti in onemogočanja nezakonitega dela tistim domačinom, ki niso registrirani kot ponudniki storitev namestitve, ki je v skladu s zakonom.

ZA ZALOŽNIKA mag. sc. Niko Bulić UREDNICA Slavija Jačan Obratov DIZAJN ZVIZ

Vnaprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje in vam želimo prijetno bivanje.

FOTOGRAFIJE Damil Kalogjera, Romeo Ibrišević, Ivo Pervan, Damir Fabijanić, Juraj Kopač, Braslav Karlić, Andrija Carli, Petar Trinajstić, Mario Romulić, Mario Brzić, Milan Babić, Saša Pjanić, Ante Zubović, Vesna Štajner, Josip Mandračević, Goran Vranić

Vaša Hrvaška turistična skupnost

IZDELAVA ZEMLJEVIDA STUDIO BREGANT SUPERVIZIJA KARTE prof. dr. sc. Zoran Klarić TISK Rotooffset Tiskara Meić Zagreb, 2009

Založnik ne zagotavlja absolutne točnosti tukaj objavljenih informacij in ni odgovoren za morebitne netočnosti ali spremembe.

43

11.12.2009 18:41


2009 sl.indd 44

Hrvatska turistična skupnost Iblerov trg 10/4 10000 Zagreb Hrvaška

Tel: + 385 (1) 4699 333 Fax: + 385 (1) 4557 827 E-mail: info@htz.hr

w w w. h r v a t s k a . h r

11.12.2009 18:41

TURISTIČNE INFORMACIJE  

Dobrodošli! Lepo vas pozdravljamo in vam sporočamo, da smo veseli, da ste se odločili obiskati našo državo.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you