Page 1


uvodnik

Poštovani čitatelji,

Nakladnik Hrvatska turistička zajednica Iblerov trg 10/4 10 000 Zagreb Hrvatska Tel: +385 1 46 99 333 Fax: +385 1 45 57 827 E-mail: glasnik@htz.hr Za nakladnika mr. sc. Niko Bulić Glavna urednica Viviana VukeliÊ Suradnik glavne urednice Tomislav Lešćan Urednik Stanja na tržištima Igor Borojević Dizajn Ivana Ivanković PrliÊ Nenad Vujošević Lektura SPES Fotografije Damir Fabijanić Ivo Pervan Juraj Kopač Nino Marcutti Arhiva HTZ-a Tisak AKD

pred Vama je zadnji ovogodišnji broj HTZ Glasnika, čime je ovo i izuzetna prigoda da se osvrnemo na godinu koja je na izmaku i to gledano iz turističkog kuta. Godina s kojom se opraštamo, zalaganjem svih turističkih djelatnika od mjesta pružanja usluge do razine oblikovanja državne politike prema turizmu, bila je dosad najuspješnija turistička godina samostalne Hrvatske mjereno vrijednosnim, dakle financijskim pokazateljima i fizičkim obujmom ostvarenog prometa. Godina nije bila ni laka ni jednostavna. Odvijala se uz nova zakonska rješenja obzirom na stopu PDV-a i uz ukinute subvencije za organizirani promet iz inozemstva, što se tiče ukupnog makroekonomskog okvira. Na drugoj strani uz bitno neizmijenjenu strukturu i kvalitetu smještajnih kapaciteta na nacionalnoj razini, te uz određena cjenovna “iskakanja” nekih destinacija što na strani potražnje nije dobro prihvaćeno. Dodatno tome samu špicu turističke sezone obilježilo je izrazito nestabilno i kišovito vrijeme. Uzimajući sve prethodno naznačeno u obzir s polučenim rezultatom sveukupno gledano, možemo biti vrlo zadovoljni. Ostvareni su i nadiđeni postavljeni ciljevi, a ostvarena je i dobra osnovica za mogući “korak naprijed” u godini koja je pred nama. Hrvatska je u svjetskom okruženju potvrdila sebe kao kvalitetno, prepoznatljivo i poželjno turističko odredište. Pojedinačno gledano, svaka destinacija i svaka tvrtka za sebe, pa i regije (clusteri) sagledavat će iz svog kuta “pluseve i minuse” ove sezone i iz njih izvlačiti zaključke i pouke za budućnost. Promidžbene aktivnosti za 2007. godinu počeli smo uspješnim nastupom na WTM-u u Londonu i na USTOA-i u Scottsdale-u u Arizoni (USA). Razdoblje najsnažnijih promidžbenih aktivnosti je pred nama. Program za 2007. godinu, koji se donosi do kraja prosinca, predvidio je cijeli raspon aktivnosti u zemlji i u inozemstvu. U

zemlji na poboljšanju opće ponude i obogaćivanju proizvoda, a u inozemstvu na promicanju Hrvatske kao poželjne zemlje kvalitetnog turizma. Osim klasičnih promidžbenih aktivnosti koje se zrcale kroz rad naših predstavništava u svijetu, zatim kroz opće oglašavanje, TV oglašavanje, udruženo oglašavanje i oglašavanje putem web stranica, osigurane su nove vrijedne brošure po proizvodima i image brošure Hrvatske. Samo da podsjetim, u siječnju u distribuciju idu nova izdanja: Hrvatska - mediteran kakav je nekad bio, Hrvatska - domovina Marka Pola, Kulturna baština, Prirodna baština, nova cestovna i turistička karta Hrvatske, itd. Uz više od 100 ukupnih sajamskih nastupa po različitim kategorijama, imat ćemo i više od 50 poslovnih radionica (B2B workshopova) na što posebno skrećemo pozornost. U 2007. godini zanovit ćemo vizualni identitet štanda Hrvatske turističke zajednice i podići tehnički standard opreme na štandu. U tijeku su pripreme i za nastup Hrvatske kao zemlje partnera na CBR sajmu u Münchenu s dosad najsnažnijim promidžbenim nastupom u Bavarskoj. U video produkciji ostvarili smo novi film Hrvatska - domovina Marka Pola, zatim sedmominutni kolaž vinjeta CNN-a “Putovanje u srce Hrvatske”, kao i nove dija projekcije serija naših plakata postera uz glazbu “Anima Croatica”. Očekujući da tijela Hrvatske turističke zajednice, Turističko vijeće i Sabor prihvate prijedlog Programa, spremni smo za njegovu potpunu realizaciju. U ovom broju posebno obrađujemo “Švicarsku” i dajemo cjeloviti pregled aktivnosti naših predstavništava, ocjenu stanja na tržištu i pregled aktivnosti Glavnog ureda. Poštovani turistički djelatnici, drage kolegice i kolege, dopustite mi da Vam ovom prigodom čestitam Božić i zaželim puno osobne sreće i poslovnog uspjeha u Novoj 2007. godini. Neka nam svima zajedno to bude još jedna u nizu uspješnih turističkih godina u sustavnom povratku hrvatskog turizma na veliku turističku pozornicu svijeta.

Srdačno Vaš,

mr. sc. Niko Bulić direktor Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

1


sadržaj Tema broja: Švicarska

sadržaj 2 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

3

Stanje na tržištima:

15

− Njemačka

16

− Italija

18

− Slovenija

19

− »eπka

20

− Austrija

20

− Nizozemska

22

− Poljska

23

− Mađarska

24

− Slovačka

25

− Velika Britanija i Irska

26

− Francuska

27

− Skandinavija

30

− Belgija

31

− Rusija

32

− SAD i Kanada

33

− ©panjolska

34

Vijesti iz predstavništava

35

Vijesti iz rada Glavnog ureda

57

Novosti

71


tema broja

ŠVICARSKA

Tekst priredila: Nevenka Fuchs, direktorica predstavništva HTZ-a u Švicarskoj

Interes za Hrvatskom raste što pokazuje i sve veći broj organizatora putovanja koji su našu zemlju uključili u svoje programe. U 2005. godini 33, a ove godine 51 organizator putovanja nudi najrazličitije hrvatske programe. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

3


tema broja I. UVOD 1. Osnovni podaci o Švicarskoj

- Koliko su spremni potrošiti po osobi za odmor u Hrvatskoj? - Koliko Švicarci znaju o Hrvatskoj? - Zaključak - individualni promet

2. Opće karakteristike gospodarstva

IV. MARKETINŠKE AKTIVNOSTI HTZ-a u 2006. II. ANALIZA ŠVICARSKOG TURISTIČKOG TRŽIŠTA V. PLANIRANE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI HTZ-a u 2007.

1. Općenito

- Turizam i ekonomija - Vodeća turistička odredišta Švicaraca - Prosječna dužina boravka - Vrijeme putovanja - Vrsta putovanja - Broj turističkih putovanja tijekom godine - Koji marketinški kanal je presudan za odluku o kupovini?

1. Sajmovi 2. Suradnja s medijima

- Dan s novinarima - Studijska putovanja novinara 3. Suradnja s turoperatorima

2. Booking

- Koje kanale bookinga preferiraju Švicarci? - Kanali bookinga prema dobnim skupinama - Vrijeme bookinga

- Workshopovi - Studijska putovanja agenata 4. Suradnja sa strukovnim udrugama i medijima 5. Oglašavanje

III.POZICIJA HRVATSKE NA ŠVICARSKOM TRŽIŠTU ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA PROVEDENO U RUJNU I LISTOPADU 2006. 1. Općenito

- Statistički pokazatelji dolazaka i noćenja sa švicarskog tržišta 2000. – 2005. 2. Tržište organiziranog prometa

- Na koji način je zastupljena Hrvatska u prodajnim programima turoperatora? - Koji oblici odmora se najviše prodaju? - Koji oblici ponude su najtraženiji? - Prosječni ostvareni ukupni prihod od prodaje po programu i osobi - Dužina boravka u Hrvatskoj - Tip smještaja - Razrada organiziranog putovanja po regijama - Zaključak - organizirani promet 3. Tržište individualnog prometa

- Jeste li ikada bili u Hrvatskoj? - Koliko ste puta bili u Hrvatskoj? - Što vam se najviše svidjelo u Hrvatskoj? - Dobne skupine ispitanika koji su bili u Hrvatskoj - Zašto niste bili u Hrvatskoj? - Razmišljate li o provođenju odmora za 2007. u Hrvatskoj? - Kada biste bookirali svoj odmor? - Koji oblik odmora biste izabrali? - Kada biste putovali u Hrvatsku? - Za koju vrstu smještaja biste se odlučili? - Koliko dugo biste ostali u Hrvatskoj? - Koje odredište u Hrvatskoj biste najprije posjetili? 4 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

VI. PERSPEKTIVA HRVATSKE NA ŠVICARSKOM TRŽIŠTU


Službeni jezici u Švicarskoj

I. UVOD 1. Osnovni podaci o Švicarskoj

Geografski položaj

2. Opće karakteristike gospodarstva

Švicarska je podijeljena u 26 kantona koji čine 6 glavnih regija: 1 Područje oko ženevskog jezera 2 Područje oko Berna 3 Sjeverozapadna Švicarska

4 Područje oko Züricha 5 Istočna Švicarska 6 Centralna Švicarska

Iako malo, švicarsko se gospodarstvo ubraja u red najrazvijenijih i najkonkurentnijih gospodarstava u svijetu. Kao glavne prednosti Švicarske ističu se njezina izrazita politička i ekonomska stabilnost, liberalan zakonski okvir i dobro ustrojena administracija, niski porezi, niz privlačnih poticaja za domaće i strane investitore, visokoproduktivna i obrazovana radna snaga, kao i visoko razvijena tehnologija i infrastruktura.

Političko uređenje: federativna republika 2

Ukupna površina: 41.290 km Glavni grad: Bern Najveći gradovi: Bern Zürich Basel Geneva

Gospodarsku snagu Švicarske čini snažan sektor usluga (60% BDP-a), posebice sektor financijskih usluga, odnosno bankarski sustav koji sam generira 11% švicarskog BDP-a te turizam. Pored toga, Švicarska je zemlja visoko razvijene industrije koja je ujedno i nositelj snažnog švicarskog izvoza, ali i zapošljavanja. Predvode je stalno rastuće kemijska i farmaceutska industrija te elektronika i elektrotehnika, metaloprerađivačka industrija, strojogradnja, proizvodnja vozila i precizna mehanika.

Stanovništvo: 7.459.100 Od 7.459.100 stanovnika Švicarske: muškarci3.652.500 49,0% žene 3.806.600 51,0%

Pregled ekonomskih pokazatelja

Švicarci 5.917.188 stranci 1.541.912

Tablica promjena u % za razdoblje od 2002. – 2005.

79,3% 20,7%

Stranci (stalni državljani) po nacionalnostima - 01.01.2006.

www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

5


tema broja Uvoz

Prema procjenama švicarskog Federalnog zavoda za statistiku, u 2005. godini Švicarci su u inozemstvu potrošili 11,6 milijardi CHF što predstavlja porast od 5,9% u odnosu na 2004. godinu. Od toga 10,1 milijardi CHF odnosi se na putovanja u inozemstvo s najmanje jednim noćenjem, što predstavlja porast od 7,7% u odnosu na 2004. godinu. Vodeća turistička odredišta Švicaraca

Hrvatska: 63,7 Mio. (0,05%) Izvoz

Hrvatska: 226,7 Mio. (0,23%) Prosječna dužina boravka

II. ANALIZA ŠVICARSKOG TURISTIČKOG TRŽIŠTA 1. Općenito

Turizam i ekonomija Turizam je važna grana švicarske ekonomije i predstavlja oko 5,1% GDP. Oko 280.000 Švicaraca zaposleno je u turizmu. Tabela platne bilance u milijardama CHF Kraća putovanja (4-7 dana) prate europski trend i u porastu su za 2%. Istodobno za po 2% padaju putovanja od 8 do 14 te od 15 do 21 dan. Interesantno je da putovanja duža od 21 dan bilježe porast od 2%, što se može pripisati značajnom broju vrlo bogatih švicarskih umirovljenika koji puno putuju.

6 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr


Vrijeme putovanja

Koji marketinški kanal je presudan za odluku o putovanju?

40% muškaraca u dobi od 29 do 39 godina odlučuje se za Internet, a 39% žena (pogotovo one u dobi od 65 do 74 godine) preferira kataloge kao glavni izvor informacija. Vidimo da Švicarci putuju tijekom cijele godine. Porast putovanja prema Hrvatskoj u «slabijim» mjesecima mogli bismo postići snažnijom promidžbom wellness programa, osmišljavanjem kvalitetnih sadržaja (kultura!) za City break programe te programima za aktivni/sportski odmor zimi (pripreme za švicarske sportske klubove) i golf.

79% stanovnika Švicarske ima Internet kod kuće, 31% na poslu, 8% negdje drugdje, a tek 13% nema Interneta. 57% onih koji se služe Internetom najmanje jedan put su rezervirali svoj odmor ili kupili avionsku kartu putem Interneta. Preporuka prijatelja i dalje ostaje izuzetno važan marketinški kanal.

Vrsta putovanja 2. Booking

Koje kanale bookinga preferiraju Švicarci?

Broj turističkih putovanja tijekom godine

Iako se većina putovanja i dalje bukira preko turističkih agencija, promet u agencijama u 2005. pao je za 10% u odnosu na 2003. godinu. Razlog bukiranja u agencijama je kvaliteta informacija, mogućnost konzultacije te pristupačne cijene paket aranžmana. Cijena (odnos vrijednost-novac) je bitan element pri odluci o kupnji.

www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

7


tema broja Kanali bookinga prema dobnim skupinama

Internet kao kanal bookinga je vrlo popularan kod mladih od 26-39 godina, dok ljudi dobne skupine od 65-74 godine više preferiraju turističke agencije. Vrijeme bookinga

Kad je booking u pitanju, ponašanje Švicaraca nije se značajnije promijenilo. Veliki broj (40%) uplaćuje svoje putovanje više od dva mjeseca unaprijed, a posebno oni u dobi od 40 do 64 godine (47%) i u dobi od 65 do 74 godine (50%).

III. POZICIJA HRVATSKE NA ŠVICARSKOM TRŽIŠTU ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA PROVEDENO U RUJNU I LISTOPADU 2006. 1. Općenito

Statistički pokazatelji - dolasci i noćenja u RH za razdoblje 2000. - 2005. 8 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr


Koji oblici ponude su najtraženiji?

Prosječni ostvareni ukupni prihod od prodaje po programu i osobi

2. Tržište organiziranog prometa

Interes za Hrvatskom raste što pokazuje i sve veći broj organizatora putovanja koji su našu zemlju uključili u svoje programe. U 2005. godini 33, a ove godine 51 organizator putovanja nudi najrazličitije hrvatske programe (popis se nalazi na www.kroatien. hr). Istodobno je povećan i broj čarter letova za Hrvatsku (www. kroatien.hr) Air Adriatica, Helwetic Airwaysa, Dubrovnik Airlinesa, Darwina i Private Wingsa iz Züricha, Basela, Ženeve i St. Gallena.

Dužina boravka u Hrvatskoj

Na koji je način Hrvatska zastupljena u prodajnim programima turoperatora?

Tip smještaja Hrvatska je u ponudi prije svega kod manjih i srednjih turoperatora. Više od 60% turoperatora koji prodaju Hrvatsku ocijenili su Hrvatsku kao glavno i važno odredište. Koji oblici odmora se najviše prodaju?

www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

9


tema broja Razrada organiziranih putovanja po regijama

Koliko ste puta bili u Hrvatskoj?

Što vam se najviše svidjelo u Hrvatskoj? Zaključak – organizirani promet Kod 60% ispitanih turoperatora Hrvatska predstavlja glavno odredište, a 92,3% ispitanih vjeruje u značajan porast interesa za Hrvatskom. U 2007. godini turoperatori će proširiti svoju ponudu za 20%, iako očekuju realan porast bookinga za 15% u odnosu na 2006. godinu. Očekuju da će oko 20% putnika u 2007. godini biti višekratni posjetitelji. Prema mišljenju turoperatora za produženje turističke sezone treba staviti težište na programe posebnog interesa: wellness, aktivan odmor, sportske kampove, biciklizam, penjanje, golf, jedrenje. Iako neki od ovih oblika ponude postoje treba ih snažnije promovirati i nuditi tržištu.

• Kultura • Gradovi • Plaže

• More • Priroda

Dobne skupine ispitanika koji su bili u Hrvatskoj

Novi turoperatori koji su najavili otvaranje programa za Hrvatsku u 2007. godini su Vos Voyages, Horner Reisen i Le Coultre Voyages.

3. Tržište individualnog prometa

Zašto niste bili u Hrvatskoj? Tržište individualnog prometa obradili smo na uzorku od 600 ispitanika i to na najfrekventnijim mjestima u: Zürichu, Baselu, Bernu, Lausanni, Luzernu i Genevi. Jeste li ikad bili u Hrvatskoj?

10 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr


Razmišljate li o provođenju odmora za 2007. u Hrvatskoj?

Kada biste putovali u Hrvatsku?

Kako biste putovali? Koji način bookinga preferirate?

Za koju vrstu smještaja biste se odlučili?

Kada biste bookirali svoj odmor?

77% švicarskih turista odlučuje se za hotelski smještaj, a u toj skupini potražnja je sljedeća: hotel*** 52,8% hotel**** 44,1% hotel***** 3,1%

Koliko dugo biste ostali na odmoru u Hrvatskoj? Koji oblik odmora biste izabrali?

www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

11


tema broja Koje odredište u Hrvatskoj biste najprije posjetili?

Zaključak – individualni promet Iako se ne radi o reprezentativnom uzorku, činjenica da 49,5% ispitanih nije znalo da je Hrvatska značajno turističko odredište ukazuje na potrebu snažnijeg marketinškog pristupa. Aktivnosti na razvoju pozitivnog imidža Hrvatske te predstavljanju različitosti i bogatstva hrvatske turističke ponude imat će promidžbeno-edukacijski pristup. Ipak veseli podatak da je 66,4% ispitanih, koji nisu bili u Hrvatskoj, izjavilo da bi išli u Hrvatsku na odmor u 2007. godini. IV. MARKETINŠKE AKTIVNOSTI HTZ-a u 2006. GODINI

Koliko ste spremni potrošiti po osobi za odmor u Hrvatskoj

Marketinške aktivnosti provedene su sukladno Programu rada kojega je odobrio Glavni ured. Nastupili smo na sajmovima u Bernu, Zürichu, St. Gallenu i Montreuxu. Održali smo šest posebnih prezentacija, organizirali osam studijskih putovanja za 24 novinara te dali podršku za organizaciju studijskog putovanja 25 agenata. Po prvi puta emitirani su TV spotovi na 14 regionalnih TV postaja. Ostvarili smo vrlo intenzivnu komunikaciju s novinarima, a vrijednost objavljenih članaka u deset mjeseci 2006. iznosi 17.834.438 CHF što je 36,8% više nego u 2005. godini. Organizirali smo tri vrlo uspješna workshopa s hrvatskim sudionicima u Zürichu, Bernu i Lausanne na kojima je bilo nazočno 198 agenata.

Koliko Švicarci znaju u Hrvatskoj? Jeste li znali da.... Da Hrvatska ima više od 1000 otoka? 17,9% Ima li Hrvatska dobar odnos vrijednost-novac? 61,9% Nudi li više od 50 turoperatora u Švicarskoj Hrvatsku u svojim programima? 26,7% Postoje li redovne i čarter linije za Hrvatsku? 62,4% Ima li Hrvatska direktnu željezničku vezu sa Švicarskom? 11,3% Ima li Hrvatska nove autoceste? 25,6% Ima li Hrvatska veliku ponudu kamping i apartmanskog smještaja? 33,4% Je li Hrvatska posebno zanimljiva za nautičare? 46,6% Ima li Hrvatska izvrsna vina? 24,6% Ima li Hrvatska 94 plaže i 19 marina s oznakom europske plave ekološke zastavice? 8,0% Ima li Hrvatska najljepše parkove prirode na Mediteranu? 39,1% Ima li Hrvatska prekrasne gradove za city trips programe? 39,4% Ima li Hrvatska lokacije koje su na UNESCO-voj listi svjetske kulturne i prirodne baštine? 28,5% 12 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Ne 82,1% 38,1% 73,3% 37,6% 88,7% 74,4% 66,6% 53,4% 75,4% 92,0% 60,9% 60,6%

71,5%


ćemo krajem ožujka jednodnevni sajam s prigodnim programom i nagradnom igrom. 2. Suradnja s medijima

Da bi suradnja s novinarima bila što uspješnija, pripremit ćemo: - Poseban media-kit u 3 jezične varijante koji će obuhvaćati teme: Zemlja – ljudi Gradovi Regije i otoci Posebne interesi i “fun” teme - Priopćenja za medije o posebnim temama prema planu uredništava za 2007. godinu.

V. PLANIRANE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI HTZ-a ZA 2007.

Početkom godine pružit ćemo editorial programme švicarskih tiskovnih medija pa ćemo prema njima prilagoditi teme priopćenja. Na taj ćemo način omogućiti uredništvima da jednostavno, prema vlastitim potrebama, uključe naša priopćenja u pojedine teme i brojeve svojih časopisa. Dan za novinare

Navike i ponašanje Švicaraca, stabilna ekonomija i njihov visoki standard ukazuju na mogućnost značajnog dugoročnog pozitivnog razvoja ovog tržišta. Navedeno također pokazuju rezultati istraživanja organiziranog i individualnog prometa. Zbog toga će naše marketinške aktivnosti biti maksimalno usmjerene na podizanje svijesti o Hrvatskoj kao atraktivnom turističkom odredištu te na predstavljanju autentičnosti, bogatstva i različitosti hrvatske turističke ponude. Istodobno ćemo poticati interes kod publike i organizatora putovanja imajući u vidu promidžbeno-edukacijski pristup.

Ne planiramo organizirati posebne tiskovne konferencije, ali organizirat ćemo “Dan za intervju s g. Bulićem” 05. i 06. veljače 2007. Direktor će dati 5–6 individualnih intervjua vodećim stručnim i dnevnim listovima u Švicarskoj. Također ćemo na svim turističkim sajmovima organizirati “Dan za novinare”. Studijska putovanja novinara

Planirane su sljedeće aktivnosti:

Organizirat ćemo tri posebne grupe novinara (4-5 osoba plus pratnja), dvije iz njemačkog i jednu iz francuskog dijela Švicarske. Također planiramo i 5–7 individualnih studijskih putovanja (za top novinare).

1. Sajmovi

3. Suradnja s turoperatorima

Bern: Ferien und Gesundheitsmesse 11. 01. – 14. 01. 2007. Zürich: Ferien, Sport und Freizeit Messe (FESPO) 25. 01. – 28. 01. 2007. Zeneva: Vacances Sports & Loisirs 02. 02. – 04. 02. 2007. St. Gallen: OLMA Ferien Messe 09. 02. – 11. 02. 2007. Montreux: TTW 24. 10. – 26. 10. 2007. Lugano: Iviaggiatori 29. 10. – 03. 11. 2007.

Veliku pozornost posvetit ćemo davanju podrške organizatorima putovanja koji prodaju Hrvatsku kao turističko odredište. Planiramo: - Edukaciju osoblja putem faxmailinga u veljači i ožujku. Istraživanje je pokazalo da osoblje u agencijama ima opće znanje o Hrvatskoj, ali dosta oskudno kad su u pitanju pojedine regije ili mjesta. Zbog toga će faxmailing informacije uključivati općenite i posebne teme po regijama te ponudu švicarskih turoperatora. Slat ćemo ih svaki tjedan u veljači i ožujku jer tada kreće prodaja.

U suradnji s Corps Touristique organizirat će se zajednički infoštand na svim turističkim sajmovima u Švicarskoj. U suradnji s Corps Touristique i RAilCity Lausanne organizirat

- Lobiranje za Hrvatsku. U ožujku i travnju obići ćemo agencije u Zürichu, Baselu, Bernu, Luzernu, Lausanni i Zenevi (oko 180 agencija) uz pomoć PR agencije. Predstavit ćemo odredište i podijeliti simbolične poklone (licitar, lavanda) front desk osoblju. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

13


tema broja - Proširivanje ponude švicarskih turoperatora. Poslat ćemo faxmailing i istražiti postoji li interes kod manjih i srednjih agencija da otvore vlastiti turoperating za Hrvatsku. Ukoliko bi interes postojao, organizirali bismo posebno studijsko putovanje u trajanju od 3-4 dana za ovu grupu i pokazali im odredište. - Zajedničko oglašavanje. Zajedničko oglašavanje je bitno za poticanje značajnijeg rasta i razvoja organiziranog prometa na našem tržištu.

5. Oglašavanje

Opće oglašavanje provest ćemo prema medijskom planu u okviru odobrenih sredstava u najtiražnijim i najutjecajnijim dnevnim (NZZ, Schweizer Familie, Tages Anzeiger, Tribune de Genève itd.) i stručnim glasilima (Travel Inside, Travel Tipp, Schweizer Touristik). TV spotove planiramo emitirati u najudarnijim terminima na nacionalnoj televiziji.

VI. PERSPEKTIVA HRVATSKE NA ŠVICARSKOM TRŽIŠTU

- Osiguravanje dovoljnih količina promidžbenog materijala, plakata i filmova. - Na poziv turoperatora nazočit ćemo predstavljanju njihovih kataloga turističkoj branši i široj publici. Poticanje novih, a posebno velikih, organizatora putovanja koji nas još nemaju u svojim programima, jednako je važno. Zbog toga ćemo veliku pozornost posvetiti organiziranju workshopova. Workshopovi WORKSHOP B2B s hrvatskim sudionicima Četiri workhsopa pod nazivom Croatia Travel Show 2007. organizirat ćemo u: - Ponedjeljak, 07. svibnja u Zürichu - Utorak, 08. svibnja u Luzernu - Srijedu, 09. svibnja u Bernu - Četvrtak, 10. svibanja u Lausanne.

Dugoročno gledano perspektiva je dobra, ali će u prvom redu ovisiti o odnosu kvalitete i cijene te kvaliteti i raznovrsnosti sadržaja i proizvoda i izvan glavne turističke sezone. Pozitivan razvoj ovisit će i o zračnoj povezanosti Švicarske s Hrvatskom (50,1% ispitanih želi putovati zrakoplovom) koja u glavnoj turističkoj sezoni uvelike ovisi o čarterima. Za ljetni red letenja 2007. Croatia Airlines je uvela dva nova leta za Split. Navodimo izravne letove koji su potvrđeni u sustavu: - 1x tjedno Zürich-Pula-Zürich (ATR petkom) - 1x tjedno Zürich-Zadar-Zürich (ATR nedjeljom) - 3x tjedno Zürich – Split-Zürich (A320 pon., sri., sub.) - 12 x tjedno Zürich – Zagreb-Zürich (ATR) Također je najavljen izravan let za Dubrovnik četvrtkom A319/ 320 koji međutim još nije potvrđen u sustavu. I možda najvažnije: švicarski gost se mora kući vratiti zadovoljan jer 33% ispitanih boravili su u Hrvatskoj zahvaljujući preporuci prijatelja.

WORKSHOP bez hrvatskih sudionika U sklopu večere za turoperatore održat ćemo dva workshopa bez hrvatskih sudionika - 02. travnja u Luganu i 19. ožujka u St. Gallenu. Studijska putovanja agenata Organizirat ćemo studijska putovanja agenata prema kvoti koju nam odobri Glavni ured (50 pax minimum). 4. Suradnja sa strukovnim udrugama i medijima

Predstavništvo surađuje sa svim glavnim strukovnim udrugama Švicarske: - SRV - Schweizerische Reisebüro Verbandt - SKÅL – International Association of Travel and Tourism Professionals - ASSET – Association Suisse des Journalistes du Tourisme - COPS TOURISTIQUE – Udruga nacionalnih turističkih predstavništava u Švicarskoj - ECT - European Cities Tourism- Radna grupa za dodjelu europskih nagrada u gradskom turizmu. 14 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Rezultati istraživanja pokazuju da postoji veliki prostor za ekspanziju (66,4%), pa očekujemo kontinuirani značajan porast i u narednim godinama. Za 2007. realno je planirati porast broja dolazaka na razini od 15%. Kako je Predstavništvo HTZ-a u Zürichu otvoreno tek u siječnju 2005., a s aktivnijim radom je započelo u 2006. godini, očekujemo da će se uložen trud i sredstva u promidžbu u 2006. i 2007. godini značajnije isplatiti 2008. godine.


STANJE NA TRŽIŠTIMA

stanje na tržištima

Tekstove priredili:

Zlatko Deželjin, direktor predstavništva HTZ-a u Njemačkoj - Frankfurt Miljenko Babić, voditelj ispostave HTZ-a u NjemaËkoj - München Sanja Jelić Danda, direktorica predstavniπtva HTZ-a u ©panjolskoj Antun PlenkoviÊ, direktor predstavništva HTZ-a u »eπkoj Marin Skenderović, voditelj predstavništva HTZ-a u Mađarskoj Igor »upahin, direktor predstavništva HTZ-a u Nizozemskoj Bojan Baketa, direktor predstavništva HTZ-a u Poljskoj Nora Henterova, voditeljica predstavništva HTZ-a u Slovačkoj Klaudio StojniÊ, direktor predstavniπtva HTZ-a u Italiji - Milano Jelena PoklepoviÊ, voditeljica ispostave HTZ-a u Italiji - Rim Goran BlaæiÊ, direktor predstavništva HTZ-a u Sloveniji Dario MatoπeviÊ, direktor predstavniπtva HTZ-a u ©vedskoj Marina Tomas Billet, direktorica predstavništva HTZ-a u Francuskoj

Na samom kraju ovogodišnje turističke sezone, kada su pred nama podaci o dolascima i noćenjima turista za razdoblje siječanj-studeni, možemo konstatirati da smo, ostvarivši rekordne rezultate, nadmašili optimistične prognoze iz planskih dokumenata. Porast dolazaka i noćenja stranih gostiju od 2% te domaćih gostiju od 8%, što sveukupno na nacionalnoj razini (domaći + strani) čini porast od 3% dolazaka i noćenja, svakako je razlog za veselje. Naravno, kako bismo ovogodišnja turistička postignuća promotrili u pravom svjetlu, neophodno je razlučiti elemente u kojima naša turistička ponuda briljira, od onih elemenata koji nam još uvijek predstavljaju kočnicu u razvoju te mogu u budućnosti rezultirati (ili već sada rezultiraju) suboptimalnim rezultatima. Kumulativni porast od 3% ove je godine dostignut u kontekstu ponešto drugačijeg odnosa snaga na tržištima nego li je to bio slučaj u prethodnim godinama. Naime, od tri tržišta (njemačkog, talijanskog i slovenskog) koja Hrvatskoj donose najviše turističkih dolazaka i noćenja, čak su dva ostvarila rezultate niže od prošlogodišnjih. Njemačka je «pala» za 2% kada govorimo o dolascima, uz stagnaciju broja noćenja, dok je Italija uz pad od 1% u dolascima ostvarila 4% minusa u noćenjima. Istovremeno, slovensko tržište dosiže rekordne brojke s porastom od 3% u dolascima i 2% u noćenjima. Obzirom da navedena tri tržišta u Hrvatskoj generiraju više od 40% stranog turističkog prometa, jasna je neophodnost da se na našoj strani, tj. strani ponude, otklone svi nedostaci koji bi u budućnosti mogli uzrokovati negativne pokazatelje. Detaljnim iščitavanjem nastavka materijala svakako se mogu identificirati elementi koji predstavljaju naše slabosti, nasuprot onih koji su nam prednosti i koje treba i nadalje razvijati. U grupi zemalja koje u ukupnim turističkim rezultatima stranih gostiju sudjeluju s udjelom od 5-10%, kao pozitivan primjer ističe se Austrija, s izvanrednim porastom od 8% u dolascima i 9% u noćenjima. Slijedi Češka, koja, nažalost, već nekoliko godina za redom ostvaruje negativne indekse (indeks dolazaka 97, indeks noćenja 98), no ove joj se godine po prvi puta pridružuje Francuska, koja nakon izvanrednog uzleta ostvarenog u proteklim godinama, ovogodišnju sezonu privodi kraju s minusom od čak 14% u dolascima i 11% u noćenjima. Četvrto tržište iz ove skupine, tržište Mađarske, slično kao tržište Francuske, nakon niza godina s dvoznamenkastim porastom, 2006. godinu zaključuje s minusom od 9% u dolascima i 8% u noćenjima.

Ranko Vlatković, direktor predstavništva HTZ-a u Austriji Ivica Sršen, direktor predstavništva HTZ-a u Belgiji Mladen Falkoni, direktor predstavništva HTZ-a u Rusiji Nevenka Komarica, voditeljica predstavništva HTZ-a u SAD-u Josip LoziÊ, voditelj predstavniπtva HTZ-a u Velikoj Britaniji

U grupi zemalja čiji se doprinos rezultatu stranih dolazaka i noćenja kreće u rasponu od 1%-5%, gotovo da i nema gubitnika te je očigledno da su upravo ova tržišta, ponekad od strane naših turističkih subjekata zanemarivana kao manja ili manje važna, www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

15


stanje na tržištima donijela ovogodišnji rast prometa te signalizirala da na njih u budućnosti svakako treba obratiti veću pozornost. Spomenimo samo odlične rezultate Slovaka (+19% dolasci, +18% noćenja), Španjolaca (+32% dolasci, +36% noćenja), Švicaraca (+23% dolasci, +16% noćenja), Amerikanaca (+35% dolasci, +31% noćenja), Poljaka (+10% dolasci, +19% noćenja) i Rusa (+32% dolasci, +32% noćenja). Solidan rezultat bilježimo i iz zemalja Skandinavije, s 4% porasta u dolascima i 2% u noćenjima (uz rast Finske, Norveške i Švedske te pad iz Danske), Velike Britanije (+4% u dolascima, +1% u noćenjima), dok Nizozemska bilježi rezultat jednak prošlogodišnjem, podjednako u dolascima i noćenjima. Jedino tržište u ovoj grupi s negativnim pokazateljima je Belgija, koja, iako uz rast od 1% u dolascima, bilježi pad od 5% u noćenjima. Komentar rezultata za svako od pojedinih tržišta nastoji pružiti odgovor na pitanje što smo u ovoj sezoni učinili dobro, a što su nam na tržištima «zamjerili». Komentari su sačinjeni temeljem dostupnih tržišnih analiza te razgovora i kontakata s profesionalcima iz branše, ali i turistima koji su nas tijekom godine posjetili te se sa svojim se impresijama obratili našim predstavništvima i ispostavama u inozemstvu.

Mnogi su Nijemci ove godine odgodili svoje godišnje odmore za vrijeme nakon finala Svjetskog prvenstva. Usprkos nagovještaja stručnjaka, velika navala je izostala, a bukiralo se u kasno proljeće (Duhovi) i u kasno ljeto nakon Svjetskog prvenstva. Ukupne statistike bilježe laganu promjenu u ponašanju njemačkih turista. Razdoblje od 2000. do 2005. godine pokazuje rast intenziteta putovanja – postotak onih koji ostaju najmanje 5 dana na odmoru pada sa 75,9% na 73,6%, ali nasuprot tome, postotak/učestalost kratkih putovanja (dva do četiri dana) bilježe znatan porast. F.U.R. istraživanje 2006. pokazuje da je od ukupnog broja putovanja njih 30,4% ostvareno u Njemačkoj, 36,5% u odredištima na Sredozemlju, 13,5% u zapadnoj Europi uključujući Švicarsku i Austriju, 7,6% u istočnoj Europi i 3,3% u skandinavskim zemljama. Najomiljenija receptivna odredišta su Španjolska (13,5%), Italija (7,7%) i Turska (6,6%) koja je po prvi puta na četvrtom mjestu prestigla Austriju (6,3%). Hrvatska se s 2,3% tržišnog udjela učvrstila na osmom mjestu.

Završni rezultati turoperatora su sljedeći:

NJEMAČKA Prema anketi koju smo proveli među turoperatorima možemo izvijestiti da je ovogodišnji buking kod manjeg dijela anketiranih porastao, dok su ostali zabilježili lagani pad. Organizatori putovanja ističu povećanje cijena kao glavni razlog za pad bukinga, a većina naglašava vrlo dobru prodaju u posezoni. U dosadašnjem razdoblju ostvarili smo 2% pada u dolascima, dok su noćenja na razini prošle godine. Činjenica da su odlični rezultati predsezone potpuno poništeni u dva glavna mjeseca sezone govori nam da upravo ta dva mjeseca moraju po svakoj županiji biti posebno analizirani. Jedan dio slabijih rezultata sigurno možemo pripisati lošim vremenskim prilikama, naročito u kolovozu, ali je i srpanj zabilježio 2% manje dolazaka unatoč odličnom vremenu. Turoperatori se uglavnom žale na previsoke cijene u hotelima s dvije i tri zvjezdice koje ne odgovaraju ponuđenoj kvaliteti. Isto tako spominju i primjere odličnih hotela s četiri i pet zvjezdica gdje cijene i nisu upitne, ali je upitna ponuda na samom odredištu koja nije na istoj razini s hotelima. Nadalje, moramo spomenuti i primjedbe ADAC-a koji primjećuje da su cijene u auto-kampovima u posljednjih pet godina porasle prosječno 35,6% (npr. u Italiji 12%) te da i u tom segmentu danas imamo razinu cijena koja ne odgovara ponuđenoj vrijednosti. 16 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

TUI U Istri i na Kvarneru bilježe jednoznamenkasti minus u odnosu na prošlu godinu. U letovima za Dubrovnik bilježe dvoznamenkasti minus, dok im je buking vezan za letove u Split u, kako kažu, dobrom plusu. Razloge smanjenoj potražnji vide isključivo u cijenama koje ne odgovaraju pruženoj kvaliteti. Također ističu i nekorektnost u ponašanju nekih hrvatskih partnera koji se ne drže ugovora i ne izvještavaju na vrijeme o problemima na terenu, kao što su buka, nedovršena gradilišta, odnosno nedovršeni bazeni. Zbog tih su razloga ove godine iznimno imali više reklamacija nego dosadašnjih godina. Skreću pozornost i na činjenicu da se sve više hrvatskih hotela modernizira i dovodi na standard od četiri ili pet zvjezdica. Sukladno tome, povećava se i cijena, međutim, sve ostale ponude izvan hotela ostaju iste, odnosno u odredištima nema dodatnih poboljšanja u ponudi. Upravo pripremaju kataloge za sljedeću godinu, ali obzirom da su od nekih hotelijera i ove godine dobili povećanje cijena, nisu preveliki optimisti.


ITS (REWE GRUPA)

DER/ADAC

Auto program

Bukingom su uglavnom zadovoljni, a ukupno bilježe dvoznamenkasti plus. Njihov se program sadrži većim dijelom iz hotela, a manjim od apartmana u Istri i na Kvarneru te manjim dijelom u Dalmaciji, gdje za sljedeću godinu planiraju proširiti ponudu.

U 2006. su bukirali 34.000 putnika, što znači da im je ukupni buking u plusu od 4,6%. Iznimno su zadovoljni rezultatima u Dalmaciji, dok su Istra i Kvarner na razini prošle godine. Avio program

Za sljedeću godinu su zabrinuti zbog povećanih cijena u rasponu od 10–15%.

Kao i većina drugih turoperatora, bilježe minus u bukingu avio programa. Letovi za Split ukupno su u minusu od 5%, a bukirano je 12.500 putnika. Letovi za Dubrovnik su u minusu od 35%, a bukirano je 5.500 putnika. Kao glavni razlog lošeg rezultata ističu nerazmjer između vrijednosti i novca. Zabrinuti su za rezultate sljedeće godine, obzirom da su od nekih hotelijera dobili više cijene.

ALLTOURS

MISIR

Buking je za oko 3% bolji nego prošle godine, što smatraju velikim uspjehom s obzirom na tešku situaciju na tržištu. I.D. Riva znatno povećava glavni katalog za sezonu 2007. sa 64 dodatne stranice, a već su izašli novi katalozi krstarenja i privatnog smještaja.

Ovu će godinu završiti s minusom od oko 5%, a to znači da na kraju sezone računaju s ukupno 20.000 putnika. Predsezonom i posezonom vrlo su zadovoljni, dok su lošiji buking zabilježili u glavnoj sezoni. Nedostajalo im je i avio mjesta, a ponegdje i hotelskih kapaciteta. Vrlo dobre rezultate polučili su u segmentu klasičnih grupnih kružnih putovanja, tako da za sljedeću godinu taj program žele proširiti. U katalog sve više uvrštavaju i male obiteljske hotele. Ističu zabrinutost za sljedeću sezonu zbog previsokih cijena. NECKERMANN (Thomas Cook) Auto program

Ovaj turoperator u Hrvatskoj radi isključivo avio program koji je vezan za zračne luke Split i Dubrovnik. Zadovoljni su bukingom koji je na prošlogodišnjoj razini. ID RIVA TOURS

FTI-BIGXTRA Buking avio programa u Dalmaciji bilježi blagi pad u odnosu na prošlu godinu, dok je buking programa u Istri i na Kvarneru, za goste koji dolaze vlastitim prijevozom, znatno bolji. Ukupan buking je na razini prošle godine. U katalogu za 2007. godinu povećali su program u Istri i na Kvarneru, tako da sada imaju zastupljen ukupno 31 hotelski/apartmanski objekt. Povećali su i program u srednjoj Dalmaciji.

Ukupno bilježe minus od 4%. U Istri su bukirali 6.250 putnika u hotelima i 3.600 u apartmanima. Osim Poreča i Rovinja, sa svim ostalim odredištima u Istri su zadovoljni. Na Kvarneru su ostvarili promet od 3.500 putnika u hotelima i 220 u apartmanima, što je za 8,6% slabiji rezultat od prošlogodišnjeg. Najviše problema imali su u Novom Vinodolskom.

Bemex Reisen

Avio program

Buking je na razini prošle godine. Najbolje prodavana odredišta bila su Istra i Kvarner.

Računaju da će godinu završiti s minusom od 10% – 12% u ovom programu. Buking vezan na letove u Dubrovnik u minusu je 20%, dok je onaj vezan za letove u Split u minusu od 5%. Ističu previsoke cijene kao glavni razlog slabije potražnje i izražavaju zabrinutost za sljedeću godinu.

Buking je u laganom padu u odnosu na prošlu godinu. Najbolje prodavana odredišta bila su Istra i Kvarner. Reisebüro Gusic

Reisebüro Tomic Buking je za oko 10% bolji od prošlogodišnjeg. Podjednako dobro su se prodavala odredišta Istre i Dalmacije.

www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

17


stanje na tržištima Reiseservice Zlataric Unatoč dobrom bukingu u posezoni, ovaj turoperator je zabilježio znatan pad prodaje avio programa za Hrvatsku. Ovakav rezultat ih je prisilio da odustanu od programa u našoj zemlji te će od sada raditi samo kao posrednik u prodaji programa drugih turoperatora. ALPETOUR Buking je u laganom padu u odnosu na prošlu godinu. Najbolje prodavano odredište bilo je Istra, a dobro su prodavane i kružne ture.

ITALIJA Jesen u Italiji je u znaku rasprava oko državnog proračuna za 2007. godinu. Ljevica, na čelu s Romanom Prodijem, koja je pobijedila na zadnjim parlamentarnim izborima, uvodi niz novih poreznih mjera koje će pogoditi sve društvene klase. Većina Talijana, pa i oni koji su glasali za Prodija, smatra se prevarenima, obzirom da je isti u predizbornoj kampanji obećavao “da neće stavljati ruke u džepove Talijana”. Nova porezna politika zasigurno će osiromašiti veliku većinu talijanskih građana što će se neminovno odraziti i na mogućnosti trošenja za putovanja. Prema ispitivanjima Coopa 58% talijanskih obitelji jedva izvlači kraj s krajem, a u Europi jedino lošije od Talijana prolaze Portugalci (61%). Jedna od mjera je bila i uvođenje turističke boravišne pristojbe u visini od 2 €– 5 € po danu/osobi, od čega se odustalo u zadnji čas nakon niza prosvjeda strukovnih asocijacija i turističkih radnika. Dana 30. rujna 2006. održan je nacionalni susret najviših predstavnika talijanskog turizma u mjestu Montesilvano, regija Abruzzo. Tema susreta bila je “Ciljevi i prednosti za podizanje razine konkurentnosti Italije kao turističkog odredišta”. Ministar turizma i kulturnih dobara, Francesco Rutteli, predložio je pet ciljeva koje talijanski turizam mora postići: - suradnja svih državnih institucija na svim razinama (izbjeći dosadašnje svađe između vlade i regija); - od strane vlade bit će ukazano veće povjerenje turističkim subjektima za koje će se stvoriti bolji uvjeti kako bi mogli konkurentnije djelovati na tržištu; - vlada će djelovati na porast domaćeg turizma jer neujednačenosti u atraktivnosti između domaćih i stranih odredišta ne smije biti; - promocija talijanskog turizma mora biti više udružena i atraktivnija; 18 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

- valorizacija onih prednosti talijanskog turizma u kojima je Italija vodeća u svijetu, a to su kultura, povijest, priroda, tipičnost, talijanski stil i posebno kongresni turizam. Turistički je tisak u listopadu objavio novu tendenciju u ponašanju turističkih zajednica koje svoje aktivnosti sve više prenose na Internet, pod nazivom ECOMERCE. Web stranice turističkih zajednica mijenjaju lice i počinju se okretati prema direktnoj prodaji kupcima. Na web stranicama se posebno ističu linkovi on line prodaje svih turističkih subjekata u pojedinom odredištu. Troše se i značajna sredstva za promociju na portalima Yahoo i Google (80% budžeta za promociju), a u tim aktivnostima prednjače francuska i engleska turistička zajednica. Podaci Federalberghi (Udruga hotelijera Italije) za devet mjeseci 2006. potvrđuju pozitivne rezultate ljetne sezone, tj. porast inozemnih dolazaka (Njemačka +6,6%, Amerika +20,4%, Japan +13,7%). Il Belpaese (Lijepa zemlja), kako Talijani od milja nazivaju svoju domovinu, na prvom je mjestu po broju posjeta kruzera. Italiju u prosjeku svako kružno putovanje “dodiruje” 2,8%, prema Francuskoj 0,88%, Španjolskoj 1,1%, Hrvatskoj od 0,65%, Tunisu 0,20%, itd. Predviđa se da će u 2007. godini 7.250.000 putnika “krstariti” talijanskim lukama što iznosi 22,5% više nego u 2006. godini. Lijepa i topla jesen produžila je sezonu ne samo u Italiji, već, prema podacima “Guida Viaggija”, i u Grčkoj, Španjolskoj i Hrvatskoj. Prema anketi koju je proveo Trademark Italia u suradnji s udrugom Manager Italia, među 30.000 ispitanika talijanski menadžeri idu na puno kraćih putovanja, po mogućnosti uz korištenje low cost prijevoznika. Na ljestvici Top 20 outgoing meta talijanskih menadžera, Hrvatska zauzima treće mjesto, odmah iza Grčke i Francuske, a prije Španjolske, Korzike, Austrije, Velike Britanije, itd. Zanimljiv podatak je da se 60% ispitanika odlučilo za Grčku, Francusku i Hrvatsku. “Natale con i tuoi e Capodanno con chi vuoi!” - Božić s obitelji, a Nova godina s kim želiš! Isnart-Unioncamere (Nacionalni statistički zavod za turizam) predviđa da će za Božić 6 milijuna Talijana (10%) ići na odmor, od čega će 25% otputovati u inozemstvo. Na prvom mjestu su Karibi, potom Maldivi, Kenija, europske metropole, poglavito Prag. Kod putničkih agencija od Rima pa do Palerma susrećemo ponude talijanskih turoperatora za doček Nove godine u Istri i Zagrebu.


Zagreb je i ove godine najomiljenije odredište ovogodišnje blagdanske ponude. Iz Sicilije kreću čarter letovi iz Palerma i Catanije, dok su se turoperatori srednje Italije pored čarter letova opredijelili i za redovite letove Croatia Airlinesa. Povezanost Hrvatske i Italije, bilo zrakom bilo morem, i dalje predstavlja glavnu poteškoću talijanskim organizatorima putovanja. Premda od ove jeseni Croatia Airlines zadržava zimski let Rim–Dubrovnik–Rim petkom i nedjeljom, ovogodišnji raspored blagdana ne omogućava značajnije pomake u dolascima Talijana na dalmatinsku obalu u zimskim mjesecima. Kad govorimo o ovogodišnjim rezultatima Hrvatske, možemo reći da je proljetna sezona krenula očekivanim ritmom. Iako pod negativnim utjecajem izbora početkom travnja i naznaka restriktivnije politike nove vlade, Uskrs i prvosvibanjski praznici donose poraste koji u nekim regijama prelaze i 10%. Svibanj, lipanj i srpanj bilježe otprilike iste rezultate kao i 2005., a u kolovozu (mjesecu kada ostvarujemo oko 50% prometa s talijanskog tržišta) bilježi se pad pod veoma negativnim utjecajem porasta cijena usluga u kampovima i izuzetno lošim vremenskim prilikama. U rujnu i listopadu bilježimo bolje rezultate od prošle godine, ali navedeni mjeseci ne «pokrivaju» ostvareni minus u kolovozu (minus u kolovozu iznosio je 17.900 dolazaka i 236.760 noćenja) te godinu privodimo kraju s 1% minusa u dolascima i 4% minusa u noćenjima. Talijansko je tržište tržište pojedinaca i na njega negativnosti, koje su se pojavile u ovoj sezoni (porast cijena u kampovima i loše vrijeme u kolovozu), snažnije utječu nego što je to slučaj s tržištima s kojih gosti u većem broju putuju organizirano. Unatoč padu kojega pokazuju naše statistike, talijanski turoperatori bilježe blage poraste u odnosu na prošlu godinu. Predsjednik najveće udruge turoperatora ASTOI, gospodin Giuseppe Boscoscuro, izjavio je da su u 2006. ostvarili prosječan porast od 3%-4%. Za 2007. predviđa blagi porast prometa turoperatora koji bi se mogao kretati u rasponu od 0%-3%. U 2007. porasta talijanskih gostiju neće biti bez investiranja u smještajne objekte te ukoliko će naše cijene usluga rasti iznad stope inflacije. Ako povećanja cijena zadržimo na razini inflacije u EU, s nešto većim porastima kod objekata u kojima je izvršena rekonstrukcija, možemo očekivati rezultate u rasponu od ovogodišnjih pa do 2% porasta.

SLOVENIJA Ostvarenim rezultatima na slovenskom tržištu u turističkoj sezoni 2006. možemo biti izuzetno zadovoljni. Naime, iako je nakon vrlo uspješnog srpnja, kad su Slovenci bili najbrojniji strani gosti u Hrvatskoj i dosegli u kumulativu povećanje od 4%, došlo do laganog pada od 1% noćenja u kolovozu, tržište se i dalje kreće u granicama predviđanja i ima ukupni kumulativni rast od 3% u odnosu na prethodnu godinu, što u krajnjem iznosu predstavlja gotovo 200.000 noćenja. Kolovoz je, nažalost, vremenski bio jako nepovoljan, a ovo je tržište zbog blizine, dobrog praćenja hrvatskih medija i svoje usmjerenosti na kampiranje i privatni smještaj, u velikoj mjeri osjetilo posljedice. Međutim, posezona, odnosno rujan, bio je vremenski vrlo povoljan, što je rezultiralo velikim povećanjem u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje i to za čak 20%. Ostvareno je više od 409.000 noćenja što je za oko 70.000 noćenja više u odnosu na prošlu godinu. Tijekom listopada ostvareno je novo veliko povećanje od 24% u dolascima i 10% u noćenjima iako zbog malih brojeva ne utječe posebno na ukupni rezultat. U ovom trenutku sa sigurnošću možemo potvrditi da je 2006. do sada najuspješnija sezona na slovenskom tržištu. Navedeno povećanje od 3% u dolascima i 2% u noćenjima u odnosu na prošlu godinu će se i zadržati do kraja godine. Slovenski gosti su, prema tim pokazateljima, na drugom mjestu po udjelu u ukupnim turističkim noćenjima, odmah poslije njemačkih. U tom kontekstu treba spomenuti i sve brojnije aktivnosti nositelja turističke ponude u Hrvatskoj, koji su shvatili da bez aktivnog sudjelovanja u promociji i ponudi na ovom tržištu ne mogu očekivati povećanja, pa niti održavanje prethodno postignutih dobrih rezultata. U regionalnoj distribuciji slovenskih gostiju primjećuje se lagano preusmjeravanje od Istre prema Dalmaciji, pa je Istra imala pad od 4%, Kvarner isto tako, ali samo u kolovozu, a veća povećanja bilježe zadarska, šibenska i dubrovačko-neretvanska regija i to od 5% do 14%. Navedeno je u velikoj mjeri izazvano i strukturom kapaciteta, ali sigurno nije zanemarivo niti činjenica da su nastojanja i aktivnosti dalmatinskih regija na ovom tržištu neusporedivo veća. Tijekom rujna, gotovo sve regije su zabilježile velika povećanja dolaska Slovenaca i to od 15% do 30%, što se odrazilo i na godišnjim rezultatima. Većina turoperatora u Sloveniji izražava zadovoljstvo realizacijom i tijekom turističke sezone, iako vrlo teško daju podatke, pa se može procijeniti da su imali prosječno povećanje gostiju u rasponu od 5% do 15%. Imaju, naravno, i dosta primjedbi, koje se uglavnom www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

19


stanje na tržištima odnose na gostoljubivost domaćina i čistoću okoliša te ponegdje na cijene, iako i primjećuju kontinuitet poboljšanja u tim segmentima. Obzirom na izrazito povoljne cjenovne ponude aranžmana u bližim konkurentskim turističkim odredištima, hrvatska ponuda mora ozbiljno analizirati svoju cjenovnu politiku kako ne se ne bi dogodilo da postanemo odredište koja ne nudi dobar “value for money”, što se sve češće čuje u turističkim krugovima. Temeljem svega navedenog očekujemo da do kraja godine broj dolazaka slovenskih gostiju dosegne oko 940.000, uz broj ostvarenih noćenja na razini od 5.600.000, što će biti rekordna turistička godina na slovenskom tržištu. Prostora za povećanja još uvijek ima i to u agresivnijoj, aktivnijoj i raznovrsnijoj ponudi te njezinoj kvalitetnoj medijskoj distribuciji, posebno u predsezonskom i posezonskom razdoblju.

Istarska županija 92.844 dolazaka i 622.815 noćenja ili 16% Primorsko-goranska županija 87.027 dolazaka i 554.225 noćenja ili 14% Zadarska županija 77.845 dolazaka i 525.392 noćenja ili 13% Šibensko-kninska županija 76.780 dolazaka i 445.879 noćenja ili 11% Dubrovačko-neretvanska županija 34.650 dolazaka i 245.301 noćenja ili 6% Ostali dio Hrvatske 19.464 dolazaka i 98.479 noćenja ili 2%

ČEŠKA Češko tržište u pogledu registriranih dolazaka i broja noćenja u Hrvatskoj 2006. godine bilježi stalan pad od 2004. godine. Naravno, realna slika je vjerojatno nešto drugačija od službenih podataka, obzirom da s ovog tržišta, nažalost, ima najviše neregistriranih gostiju, posebno u privatnom smještaju. Valja spomenuti i činjenicu da broj registriranih dolazaka/noćenja varira u odnosu na češke izvore za oko 30%, no bez obzira na sve navedeno, vjerujemo da je pad, do kojeg je ipak došlo, prvenstveno posljedica prijelaznog procesa profiliranja tržišnih uvjeta i sve veće ponude nama konkurentskih turističkih odredišta. U ranijim predviđanjima te sukladno ocjenama čeških turističkih izvora, očekivali smo pad dolazaka/noćenja u Hrvatsku u rasponu od 4% do 5%. Kako se s ovoga tržišta u Hrvatskoj oko 97% svih dolazaka/noćenja realizira u razdoblju lipanj-rujan, ti su sezonski mjeseci bili presudni za ukupni rezultat koji posezona nije mogla značajnije popraviti. Hrvatsku je u dosadašnjem razdoblju posjetilo 3% manje čeških turista koji su ostvarili 2% manje noćenja u odnosu na 2005. godinu. Prosječno su češki turisti u Hrvatskoj boravili 6-7 dana. Ostvarenje ukupnih dolazaka/noćenja prema županijama je sljedeće: Splitsko-dalmatinska županija 209.490 dolazaka i 1.487.109 noćenja ili 38%

20 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Odstupanja +/- prema županijama u odnosu na 2005. godinu: Primorsko-goranska županija 7% manje noćenja Istarska županija 6% manje noćenja Zadarska županija 5% manje noćenja Šibensko-kninska županija 3% manje noćenja Dubrovačko-neretvanska županija 3% više noćenja Splitsko-dalmatinska županija 2% više noćenja Na tržištu Češke u zadnjih nekoliko godina puno toga se promijenilo i ovisno o našoj daljnjoj percepciji prema ovom tržištu, postoje realne pretpostavke da se ono u cijelosti stabilizira i nadalje ostane jedan od važnih čimbenika u ukupnom ostvarenju hrvatskog turizma, bez obzira što je Hrvatska, odnosno njezin Jadran, i dalje na prvom mjestu omiljenih, odnosno poželjnih odredišta za češke turiste.

AUSTRIJA Ostvareni turistički rezultat, sada već možemo reći i završni, ukazuje na izvrsnu turističku godinu. Dosad polučen porast od 8% (6% bolji rezultat od prosjeka stranih gostiju na razini države) te još bolji rezultat u noćenjima (porast od 9% - za 7% bolji od ostvarenja stranih turista na razini države), potvrđuju navedeno. Izuzetan listopad, s indeksom 119 u dolascima i 114 u noćenjima, još jednom ukazuje na značenje posezone i njezinu važnost u produljenju ostvarenja i realizacije turističkog rezultata. Imperativ je da kvalitetna turistička i ugostiteljska usluga mora trajati


neprekidno, da ponuda mora biti raznovrsna i atraktivna te cjenovno pristupačna. Samo tako možemo zadržati postojeće, a ujedno i animirati nove goste.

uslugom. Zbog toga su i ukinuli čarter iz Salzburga. U svojim kapacitetima na Braču i dalje imaju više od 85% gostiju iz Austrije. Adria Reisen Wien

Ono što nas izuzetno veseli jest činjenica da su ove godine sve naše regije ostvarile povećanje broja austrijskih gostiju. Organizirana prodaja

Kako je i službeno turistička sezona na kraju, naši organizatori putovanja uglavnom iskazuju zadovoljstvo realizacijom sezone. TERRA, ADRIA, ITS BILLA, NOVASOL i INTERHOME više su nego zadovoljni ostvarenjem, što pokazuju i njihovi rezultati. Poneki, kao što su GRUBER i SPRINGER, smatraju da je umanjenju rezultata pridonijelo intenziviranje individualnih putovanja, naročito za Dalmaciju. Avio aranžmani su se prodavali lošije nego prošle godine, Springer ih je u početku turističke sezone i stornirao, a Gruber je otkazao let iz Salzburga. Istovremeno bilježimo i dobar primjer Sabtoursa iz Linza, koji je ove godine uveo liniju iz Linza za Zadar i ostvario 650 putnika, što je više nego dobro za prvu godinu. Pouka koju u svakom slučaju trebamo izvući je ona o potrebi opreza pri podizanju cijena, cjenovnim promjenama tijekom sezone te stopiranju bukinga organizatorima putovanja uoči glavne turističke sezone. Reisen Terra Salzburg

Završili su sezonu sa 78.863 paxa prema 67.236 paxa lani, što predstavlja porast od 17,3%. S grupnim aranžmanima prelaze brojku od 83.000 putnika. Najveći porast ostvaren je u hotelskom smještaju i to 35,1%, dok je u apartmanskom smještaju realizirano samo 5,6%. Najveći porast ima Dalmacija 27,5% (hoteli 69,1%, apartmani 6,3%), pa Kvarner 25,0% (hoteli 54,8%, dok u apartmanima bilježe porast od 3,7%) te Istra 7,2% (hoteli 8,6%, apartmani 6,2%). Financijski učinci bolji su im u odnosu na prošlu godinu za 24,4%. Izražavaju zadovoljstvo ostvarenom sezonom i naglašavaju relativno mali broj reklamacija koje su zaprimili tijekom godine.

Završili su sezonu s 20.000 prodanih putnika. Time su ostvarili rezultat sličan prošlogodišnjem, što za njih predstavlja sasvim uspješnu godinu. Ostvarili su i dobar financijski rezultat. ITS BILLA Wien

Prodali su 28% više u odnosu na prošlu godinu (16.800 paxa). Springer Reisen Klagenfurt

Završavaju sezonu s ostvarenih 10.830 paxa (još trebaju realizirati veliku grupu u Opatiji od oko 500 paxa), naspram 10.369 paxa koje su realizirali u prethodnoj godini. Sagledavajući realizirano bilježe lagani pad od 4% kojega smatraju prihvatljivim, obzirom na činjenicu da je nova autocesta do Splita dovela do ukidanja čartera za Split i Brač. Dakle, njihov negativni postotak odnosi se na Dalmaciju, dok u Istri i na Kvarneru bilježe povećanje u odnosu na prošlu godinu. Već sada imaju veliki broj upita za grupe u 2007. godini i to posebno za područje od Zadra do Makarske. U predsezoni su uveli autobusne ture od Zadra do Primoštena te za Makarsku, Hvar i Brač. S katalogom za grupna putovanja izlaze krajem studenog, a novost u odnosu na prethodnu godinu je da su uvrstili par novih hotelskih kuća, i to: Petrčane, Biograd te Solaris. NOVASOL Innsbruck

Kao najjači ponuđač smještaja u privatnim vilama i apartmanima, ostvarili su porast od preko 100% u odnosu na prošlu godinu. INTERHOME Innsbruck

U odnosu na prošlu godinu ostvarili su povećanje prometa od 26,4%, što se odnosi na male privatne objekte. SABTOURS/RAML Reisen Linz

Gruber Reisen Graz

Realizirali su 27.077 paxa što predstavlja pad od 9,6% u odnosu na 2005. godinu. Od toga su avionski gosti 10.233 ili 13,7% manje nego lani. Ne iskazuju pretjeranu zabrinutost lošijim rezultatom sezone jer to obrazlažu sljedećim činjenicama: uvođenjem jedinstvene stope poreza na dodatnu vrijednost – izgubili su dio grupnih aranžmana, povećani troškovi avio usluga i stavljanje u funkciju autoceste do Splita, što je dovelo do smanjenja interesa za čarter

Veoma su ponosni ostvarenim rezultatima na ove godine uspostavljenom čarteru Linz-Zadar. Realizirali su preko 650 gostiju što za prvu godinu smatraju više nego dobrim. TOMIĆ REISEN

Ističe veoma uspješnu sezonu. Realizirali su 38.000 putnika i to isključivo autobusnih gostiju. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

21


stanje na tržištima Pojedinačni aranžmani

Interes koji su za Hrvatskom iskazali individualni gosti bio je odličan, što su ujedno pokazala i realna ostvarenja. Ono što na austrijskom tržištu moramo izuzetno cijeniti je da većina austrijskih gostiju putuje u Hrvatsku tijekom godine više puta te da su nam izuzetno skloni. Naravno, Austrijanci su i veoma zahtjevna klijentela, što nas ujedno i obvezuje na daljnje izgrađivanje kvalitete i usluge u svim segmentima ponude.

NIZOZEMSKA Ove godine je zaustavljena visoka stopa rasta iz prethodnih godina, a nizozemsko tržište bilježi jednak broj dolazaka i noćenja kao i u 2005. godini. Čak 70% Nizozemaca koji odmor provode u Hrvatskoj noći u kampovima i to pretežito istarskim. Kada se u obzir uzmu loše vremenske prilike u kolovozu, koje nikako nisu pogodovale kampistima, naročito individualnim, te skupoća naših kampova na koju su Nizozemci izuzetno osjetljivi, nije čudno što se ove godine dogodila stagnacija tržišta. Prema ADAC-ovoj analizi skupoće kampova nalazimo se na 4. mjestu u Europi. Ispred nas su samo Italija, Danska i Nizozemska, ali većina naših kampova još uvijek ne daje takvu raznovrsnost sadržaja i usluga kao kampovi u gore navedenim zemljama. Po ostvarenim noćenjima u kampovima Nizozemci zauzimaju 3. mjesto iza Nijemaca i Slovenaca. Nizozemski turoperatori ove godine bilježe odlične rezultate, što ih potiče da za sljedeću godinu na tržište izađu s još više raspoloživih kapaciteta, ali ne samo u dobro organiziranim kampovima, već i u hotelima i privatnom smještaju. Zamjetno je i kako im se ponuda sve više širi prema Kvarneru i Dalmaciji. Prema NIPO statistici kojom su obuhvaćeni gotovo svi nizozemski turoperatori, avio dolasci u odnosu na prošlu godinu bilježe rast od 14,6%, dolasci autobusima 16,6%, a automobilima 14,6%. Konkurenti na tržištu bilježe sljedeće rezultate: Italija ima povećanje avio gostiju od 3%, bus gostiju 8%, a automobilskih 10,51%. Francuska ima smanjenje avio gostiju u odnosu na lanjsku godinu od 3%, bus gostiju i automobilskih gostiju imaju više 3%. Španjolska bilježi u sve 3 kategorije prijevoznih sredstava prosječno povećanje od 7%. Turska, donedavno vodeće avio odredište, ima pad dolazaka avionima u odnosu na prošlu godinu od 30%. 22 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Hrvatska kao turističko odredište i dalje posjeduje dobar ugled u Nizozemskoj, a Nizozemci, koji su tradicionalno znatiželjni i stalno u pokretu, sve više prepoznaju raznolikost i bogatstvo kulturne i prirodne baštine te dobru gastronomsku ponudu naše zemlje. Na kraju sezone, rezultati gotovo svih nizozemskih turoperatora su pozitivni, što se najbolje može zaključiti iz sljedećeg kratkog pregleda: OAD REIZEN – imaju 1% više gostiju nego lani. Očekivali su bolje rezultate iako ni s ovima nisu nezadovoljni. Za sljedeću godinu će zakupiti još više kapaciteta. I.D. RIVA TOURS – zadovoljni su ostvarenim rezultatima za ovu godinu. Do konca listopada su imali 6% više gostiju nego lani. Žele ulagati sredstva u udruženo oglašavanje. HAPPY HOME – u odnosu na prošlu godinu imali su 25% lošiji buking, ali više zbog kadrovskih promjena u vlastitoj kući nego zbog hrvatskog tržišta. KRAS – 2006. u odnosu na 2005. imaju rast bukinga od 100%, što predstavlja preko 14.000 noćenja koja su ostvarili ove godine. I kod njih je došlo do znatnih kadrovskih promjena, tako da se ne zna kako će se one odraziti na buking u sljedećoj sezoni. DE JONG INTRA VAKANTIES – izuzetno su zadovoljni ovom sezonom. Imaju 30% bolji buking nego lani. Žele ulagati sredstva u udruženo oglašavanje. TIME TO TRAVEL TOURS – novi turoperator koji je ove godine počeo prodavati odredišta u Hrvatskoj. Sudjelovali su na sajmu 50 Plus. Iako su za ovo ljeto prodali samo 75 aranžmana, ne odustaju od Hrvatske, što više, namjeravaju znatno proširiti ponudu s dalmatinskim otocima i Pelješcem. VITAL 2000 – jako su zadovoljni ovogodišnjim rezultatima. U 2005. godini imali su 3.396 gostiju koji su ostvarili 39.201 noćenja. Ove godine su imali 3.721 gosta koji su ostvarili 43.334 noćenja. 10% više dolazaka nego lani i 10,5% više noćenja. Ovo su im i konačni rezultati. Ovaj turoperator je jedini koji je koncentriran samo na Kvarner. VACANCESELECT – na koncu sezone imaju preko 30% bolji buking, uz 50% bolje financijske rezultate, što je premašilo sva očekivanja. VRIJ UIT – član grupacije Thomas Cook je zadovoljan rezultatima


ovogodišnje sezone. Zabilježili su 15.500 putnika koji su putovali u Hrvatsku.

vu, a prosječan Poljak poslije nekoliko godina osjeća da nešto bolje živi te izražava sve veću potporu članstvu Poljske u EU.

VACANSOLEIL – bilježili su ukupno 23% povećanje prodaje u odnosu na prošlu godinu. Zadovoljni su ostvarenim rezultatima. TUI – ove godine bilježe 10% bolje rezultate nego lani. Zadovoljni su bukingom. Za sljedeću godinu najavljuju nove bus ture i čarter liniju za Pulu. Uglavnom su aktivnosti koncentrirali na Istru. KRISTAL REIZEN – buking je isti kao i prošle godine. Nisu posebno zadovoljni jer su očekivali nešto bolje rezultate bukinga. BIZZ TRAVEL – se specijalizirao samo za mladu publiku. Aktivni su samo u špici sezone i vrlo su zadovoljni postignutim rezultatima. Dogodine namjeravaju letjeti i u Dalmaciju. Koncem studenoga i početkom prosinca svi nizozemski turoperatori izlaze na tržište s novim brošurama za sljedeću godinu. Kako bi animirali što veći broj individualnih gostiju koji su izostali ove godine, sljedeće godine većinu promidžbenih akcija planiramo pokrenuti već od sredine siječnja kada završava najveći nizozemski turistički sajam u Utrechtu.

POLJSKA

Izvor:www.cbos.pl

Ipak, postoje i određena upozorenja, prije svega od strane EU, koja govore da Poljskoj prijeti stagnacija i ponovni porast nezaposlenosti ukoliko ne počne ozbiljno provoditi reforme javnih financija. Isti izvor upozorava Poljsku da joj postojeća struktura troškova i poreza koči gospodarski razvoj i stvaranje novih radnih mjesta. Socijalna zaštita u Poljskoj, primjerice, iznosi 17% GBP, dok u većem dijelu zemalja bliže regije iznosi prosječno 12%. Nadalje, osim ovog visokog postotka brine i nerealna distribucija raznih beneficija na socijalne grupe koje to ne bi trebale dobivati. Turistička kretanja u Poljskoj krajem 2006. godine

GUS (Glavni ured za statistiku Republike Poljske) objavio je da je nezaposlenost u Poljskoj u listopadu 2006. godine iznosila 14,9%, što je daljnji pad u odnosu na rujan u kojem je iznosila 15,2%, tj. kolovoz kada je iznosila 15,5%. Razina nezaposlenosti od 14,9% je najviša od svih članica EU (starih i novih), ali je njeno smanjenje ipak indikator dobrih gospodarskih trendova. Nadalje, isti izvor prognozira da će se, unatoč rastu cijena pojedinih proizvoda od 0,1% u listopadu 2006. godine, inflacija u prosincu 2006. na godišnjoj razini iznositi prihvatljivih 2,55%. Očekuje se da će GBP na kraju godine iznositi oko 5,3%, što možda i nije spektakularno, no u poljskom slučaju daje razloge za optimizam. Bankovni analitičari prognoziraju vrlo jaku poljsku zlotu na kraju godine u odnosu na € (3,89 PLN za 1 €) te daljnje slabljenje USD u odnosu na PLN (3,11 PLN za USD). Godina 2006. je godina punog oporavka u poljskom gospodarst-

Dobro stanje poljskog gospodarstva imalo je veliki utjecaj i na odluke poljskih građana o putovanju u inozemstvo. Prema podacima Instituta za turizam RP, računa se da će u 2006. godini oko 7 milijuna poljskih građana otputovati u inozemstvo s namjerom realiziranja turističkog putovanja te najmanje s jednim noćenjem izvan Poljske. U velikom dijelu riječ je o posjeti bližoj rodbini i prijateljima u susjednim zemljama (Ukrajina, Litva, Bjelorusija, Njemačka, Slovačka, Češka), ali i turističkim putovanjima u inozemstvo u svrhu realizacije godišnjih ljetnih i zimskih odmora. Isti izvor procjenjuje da će rast iznositi oko 10% u odnosu na 2005. godinu. Godina 2006. potvrdila je da su omiljena inozemna odredišta za poljske turiste u 2006. godini zemlje Mediterana te susjedne zemlje poput Litve i Slovačke. Poljaci masovno nadoknađuju dugogodišnju nemogućnost putovanja i upoznavanja svijeta izbliza, što im je u posljednje dvije www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

23


stanje na tržištima godine još lakše u kontekstu naglog razvoja zračnog prometa između Poljske i svijeta. Danas Poljaci mogu letjeti u inozemstvo s deset međunarodnih aerodroma u Poljskoj, što je još prije dvije godine bilo nemoguće. Poljska je i drugo najbrže razvijajuće tržište u svijetu kada je riječ o civilnom zračnom prometu.

Premda je nezahvalno procjenjivati i najavljivati, postoje već jasne indicije da će se u zračnom povezivanju Hrvatske i Poljske već u 2007. godini dogoditi pozitivni pomaci, a slično je za očekivati i u povećanoj suradnji pojedinih poljskih i hrvatski partnera iz turističke branše.

Prema UCL-u, u prva tri kvartala 2006. godine preko poljskih aerodroma putovalo je u oba pravca 11.680.000 putnika, što je za 184.000 putnika više nego u cijeloj 2005. godini. Prema istom izvoru, u narednim godinama očekuje se vrlo dinamičan rast zračnog civilnog prometa - u 2010. oko 22 milijuna putnika.

Prema sadašnjem stanju u poljskom gospodarstvu i društvu uopće, i u 2007. godini možemo očekivati dobre vijesti iz Poljske o dobrom imidžu Hrvatske.

Pozicija Hrvatske u 2006. godini na poljskom tržištu

Prateći reakcije poljskih turista (turistički IT portali) koji su ove godine proveli ljetne godišnje odmore u Hrvatskoj, čitajući (gledajući) poljske medije koji pišu s ushićenjem o Hrvatskoj, možemo s punim pravom ustvrditi da naša zemlja uživa visoki ugled i neupitnu popularnost među Poljacima. Također, 2006. se može ocijeniti kao godina definitivnog oporavka Hrvatske na poljskom tržištu. Nakon dvije teške godine (2002. i 2003.), slijedile su godine stabilizacije (2004. i 2005.) i potpuni oporavak u 2006. godini. Hrvatska se u Poljskoj profilirala kao vodeće odredište za individualne goste (poljska srednja klasa) i vodeće odredište gdje Poljaci provode ljetne godišnje odmore u inozemstvu.

MAĐARSKA Hrvatsku je u 2006. godini posjetilo 9% mađarskih gostiju manje nego u 2005. godini, ostvarivši 8% manje noćenja. Mađarski turoperatori su također zabilježili slabije rezultate nego prošle godine, no uglavnom nisu zabilježili i lošije financijske rezultate, što je rezultat rasta potražnje za kvalitetnijim programima (hoteli s 4 i 5 zvjezdica, obiteljski i mali hoteli, krstarenja, i dr.). Pad je zabilježen u potražnji za apartmanima i privatnim smještajem. Pad potražnje zabilježen je i kod kampista. Pojedinci su u ovoj godini više težili za kvalitetom, manje obraćajući pažnju na cijene. Rezultati mađarskih turoperatora

Većina ih se u 2006. godini vratila zadovoljna iz Hrvatske, smatrajući (bez pretjerivanja) da su za uloženi novac dobili dovoljno sadržaja i solidnu uslugu. Većina će ih, prema najavama, i 2007. ponovno posjetiti Hrvatsku, a veći dio (posebno važno) to će preporučiti bliskoj rodbini i prijateljima.

TUI Magyarorszag - ukupno bilježe pad bukinga od 0,8% (5.075 paxa), no istovremeno bilježe porast bukinga u hotelima od 12,2% (2.643 paxa) te pad bukinga apartmana od 12,2% (2.390 paxa). Financijski rezultati su im bolji nego prošle godine.

Također, nakon nekoliko godina i poljski turoperatori koji prodaju odredišta Hrvatske, izražavaju zadovoljstvo poslovanjem u 2006. godini. Više su zadovoljni oni turoperatori koji su u proteklih nekoliko godina uspjeli promijeniti stil poslovanja prilagođavajući se sve osvještenijem i zahtjevnijem poljskom turistu (napuštanje paket aranžmana autobusom, unapređenje IT prodaje i povećanje sredstava za promociju, bolja suradnja s agentima).

Adriatica.net - ukupno bilježe pad broja dolazaka od 0,8% (11.562 paxa), no slično kao i TUI, bilježe porast broja noćenja u hotelima od 19%, ali pad bukinga privatnog smještaja, uz bolje financijske rezultate nego prošle godine. Bilježe i značajni porast noćenja u vilama, malim i obiteljskim hotelima te na krstarenjima.

Ono što može zabrinuti je visok udjel individualnih gostiju (oko 85%) u ukupnom broju gostiju koji nam dolaze s ovog tržišta, nepostojanje nekoliko snažnih turoperatora zainteresiranih za Hrvatsku, neadekvatna zainteresiranost hrvatskih partnera za ovo tržište te zanemariv zračni promet između dviju zemalja.

Utas tours - bilježi promet na razini prošle godine, 17.600 gostiju. Nakon izuzetno lošeg kolovoza, rujan je donio značajniji porast broja gostiju.

24 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

La Grotta - bilježi pad broja putnika od 14% (11.479 paxa).

Questor travel - bilježi pad broja dolazaka od 20% (3.618 paxa).


Neckermann - bilježi porast broja dolazaka od 0,1% (8.750 paxa). Adriatica kft. - bilježi porast broja dolazaka od 6,98% (2.124 paxa). HBC - bilježi porast broja dolazaka od oko 5% (12.120 paxa). Vista - bilježi pad od 20%. Na lošije rezultate utjecalo je nekoliko odlučujućih čimbenika: - loša gospodarska situacija u Mađarskoj (najveći proračunski deficit u EU - 10,3% GDP-a) i slijedom toga dijelom proveden, a dijelom najavljen restriktivni vladin program: ukidanje različitih beneficija i pogodnosti (umirovljenicima, studentima, u zdravstvu), veći porezi i ostala davanja državi, drastična poskupljenja energenata, a slijedom toga i svih ostalih životnih troškova; - pad vrijednosti nacionalne valute u lipnju za 15% u odnosu na kunu; - nekorektna i tendenciozna prezentacija u mađarskim medijima rušenja bespravno izgrađenih objekata na Viru; - prilozi u mađarskim medijima preneseni iz hrvatskih medija o našim nekorektnim postupcima prema mađarskim turistima: prijevare od strane prodavača suvenira, organizatora izleta, u restoranima, i sl.; - prilozi o lošim iskustvima mađarskih turista u Hrvatskoj: preferiranje “zapadnih” gostiju, omalovažavanje i neljubaznost domaćina, neredovito odvoženje smeća, neljubaznosti od strane službenog osoblja (naplatne rampe, šalteri, i dr.); - česte usporedbe cijena na Balatonu s cijenama u Hrvatskoj, u korist domaćeg turizma; - loše vrijeme u kolovozu. U idućoj godini posebno otegotna okolnost će biti činjenica da je kod dijela mađarskih građana stvorena negativna slika o Hrvatskoj, Hrvatima, hrvatskoj vlasti i hrvatskom turizmu. Naravno, ovakvoj slici je pogodovala i loša gospodarska situacija u Mađarskoj te su tako mnogi svoje odustajanje od putovanja na godišnji odmor u Hrvatsku, umjesto štednjom ili nedostatkom novaca, pravdali informacijama iz negativnih medijskih priloga, poglavito onih u žutom tisku i na komercijalnim TV postajama. Nažalost, u glavama velikog broja mađarskih građana dublji trag su ostavili negativni prilozi u mađarskim medijima, nego li učinci naše promidžbene kampanje. U idućoj godini će gospodarska situacija biti još lošija i teža: projekcije govore kako treba računati s najmanje 20% većim

troškovima poslovanja za mađarske agencije i turoperatore, zatim o padu realnih osobnih dohodaka te o još većoj konkurenciji domaćeg (Balaton) turizma, gdje aktualna vlast priprema niz velikih promidžbenih kampanja. U svakom slučaju, najveću opasnost predstavljaju postupci naših nestručnih davatelja turističkih usluga: visoke cijene - nekvalitetna ponuda, neljubaznost, drskost i primitivnost prema mađarskim turistima, nedostatak programa na odredištima, nečistoća i neurednost (odlaganje i neredovito odvoženje smeća) - uglavnom postupci onih ljudi koji ne razumiju turizam i koji se od turizma žele brzo obogatiti.

SLOVAČKA Hrvatska je u ovoj godini na slovačkom tržištu ostvarila najuspješniju turističku sezonu u posljednjih nekoliko godina, uz porast od 19% u dolascima i 18% u noćenjima. Polazeći od broja realiziranih slovačkih turista i broja stanovnika Republike Slovačke (5 milijuna), možemo konstatirati da je svaki 24. Slovak proveo godišnji odmor na hrvatskom Jadranu. Unatoč činjenici da Hrvatska na slovačkom tržištu predstavlja klasično odredište za provođenje obiteljskog odmora (srpanj i kolovoz – vrijeme školskih praznika) u protekloj sezoni zamijećena je naznaka znatnog povećanja interesa za predsezonske i posezonske boravke. U mjesecu svibnju zabilježen je porast slovačkih turista od 16% uz 8% više noćenja, a u rujnu porast za 21% u dolascima i 16% u noćenjima odnosu na prethodnu godinu. Porast slovačkih turista zabilježile su praktično sve županije. Najveći apsolutni broj posjeta zabilježila je Splitsko-dalmatinska županija, koja za slovačke turiste već godinama predstavlja tradicionalno najposjećeniju turističku regiju. Dosad je boravak u Splitsko-dalmatinskoj županiji realiziralo 75.367 registriranih slovačkih turista uz ostvarenje od 532.158 noćenja (porast od 16% u dolascima i 18% u noćenjima). Najveći porast broja slovačkih turista u sezoni 2006. zabilježila je Šibensko-kninska županija: +34% dolazaka i +30% noćenja u odnosu na prethodnu godinu. U ovoj županiji godišnji je odmor provelo 38.758 registriranih slovačkih turista koji su ostvarili 202.604 noćenja. Također valja napomenuti da je porast u odnosu na prethodnu godinu zabilježen i u Istarskoj županiji (+10% dolasci, +12% noćenja), u Primorsko-goranskoj županiji (+13% dolasci, +12% noćenja), kao i u Zadarskoj županiji (+23% dolasci, +25% noćenja). Dubrovačko-neretvanska županija je zabilježila manji porast (+4% dolasci) s istim brojem noćenja. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

25


stanje na tržištima I dalje se nastavlja dugoročna tendencija porasta broja individualnih slovačkih turista u odnosu na organizirane. To je logična posljedica “približavanja” turističke ponude Hrvatske, zahvaljujući autocestama koje omogućuju slovačkim turistima brzo i ugodno putovanje u njihovo najomiljenije odredište na hrvatskoj obali Jadrana.

Velika 4 turoperatora Thomson TUI, Airtours MyTravel, Thomas Cook i First Choice koji posluju po konceptu “vertically integrated company”, tj. u sklopu kuće pokrivaju i sve glavne aspekte putovanja: turoperatorstvo, vlastite zrakoplovne kompanije i vlastitu maloprodajnu mrežu, a neki i vlastite hotele u odredištima, i dalje dominiraju tržištem, ali gube svoj udio u broju putnika.

Što se tiče odnosa individualnog i organiziranog turizma, od ukupno 225.319 dosad registriranih slovačkih turista, Hrvatsku je individualno posjetilo 102.658 osoba. Radi usporedbe, u 2005. godini bilo ih je 85.121. Ovaj značajan porast se u velikoj mjeri može pripisati širokoj ponudi privatnog smještaja u Hrvatskoj na Internetu.

Prema najnovijim podacima Državne uprave civilnog zrakoplovstva (CAA) koja izdaje ATOL licence turoperatorima, broj tradicionalnih čarter “package holidays” u 2005. je doživio najveći pad u zadnjih 20 godina. Osnovni razlozi su:

Slovački turisti na hrvatski Jadran putuju uglavnom automobilom, ali u velikoj mjeri koriste i redovne sezonske linije iz Bratislave do Zadra, Splita i Dubrovnika, koje organizira niskobudžetna zrakoplovna kompanija Sky Europe. I u sezoni 2006., najveći je konkurent hrvatskim odredištima bila Grčka. Mnogo klijenata se umjesto Hrvatske odlučuje za grčka odredišta uglavnom zbog većeg jamstva lijepog vremena. U protekloj sezoni ovaj se hendikep manifestirao upravo u kolovozu. (Što se tiče Grčke, valja napomenuti da većina slovačkih turista u tu zemlju putuje organizirano). Da zaključimo, ovogodišnji odlični rezultati prvenstveno su posljedica tradicije putovanja Slovaka u Hrvatsku (koja traje već desetljećima), optimalna prometna pristupačnost Hrvatske, dobri ekološki i prirodni uvjeti, razvedena obala te sigurnost. U sezoni 2006., Hrvatska je već 7. sezonu za redom na slovačkom tržištu bez konkurencije odredište br. 1, a postoji realna pretpostavka da će i u narednoj sezoni zadržati ovu poziciju.

VELIKA BRITANIJA I IRSKA Osnovne karakteristike sadašnjeg trenutka britanskog turističkog tržišta su s jedne strane (zahvaljujući stabilnoj gospodarskoj situaciji Velike Britanije, jakoj funti i osjećaju blagostanja) stalno povećanje broja putovanja u inozemstvo, a s druge strane značajne promjene u dosadašnjoj strukturi turističke industrije. Tradicionalni koncept “package holidays”, koji je bio popularan na britanskom tržištu zadnjih 40 godina, u posljednje vrijeme doživljava drastične promjene.

26 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

- Nagli porast postotka gostiju koji sami izravno, bez posredovanja turoperatora, bukiraju svoj let, hotel i transfer i putuju individualno. - Kako se udio u tržištu velikih turoperatora smanjuje, tako se udio specijaliziranih Internet kompanija kao Lastminute.com, Expedia, Opodo, Interactive Corp, povećava. - Ogromni porast broja letova low-cost aviokompanija kao Ryanair, Easyjet, Wizzair, natjerao je nacionalne prijevoznike kao British Airways na smanjenje cijena letova na svojim redovnim linijama za europska i mediteranska odredišta, kako bi ostali konkurentni i zadržali svoj udio na tržištu. Ovakva situacija odražava se i na promjene strukture prema Hrvatskoj. Za sezonu 2006. čak 4 low cost aviokompanije uvele su značajan broj letova prema hrvatskim zračnim lukama: - Ryanair iz Londona (Stansted) za Pulu 3 leta tjedno; - Easjet, najveći konkurent Ryanair-u na britanskom tržištu 11 letova tjedno: za Rijeku iz Londona (Luton) i Bristola te za Split iz Londona (Gatwick); - Wizzar za Zagreb i Split iz Londona (Luton) 7 letova tjedno; - Globespan, regionalni low-cost prijevoznik iz Škotske za Pulu, a za 2007. otvara novu liniju iz Durham Tees Airport u sjeveroistočnoj Engleskoj za Pulu. U cjelini možemo biti zadovoljni porastom prometa iz Velike Britanije prema Hrvatskoj u dosadašnjem razdoblju sezone 2006. te nažalost konstatirati da je s tržišta Irske došlo do određenog pada prometa: Velika Britanija indeks dolasci: 104 Irska indeks dolasci: 89

indeks noćenja: 101 indeks noćenja: 86

Obzirom na produženje letova British Airways i Ryanair za zimski program očekuje se preko 270.000 dolazaka iz Velike Britanije do kraja 2006. godine.


Za potpunije sagledavanje situacije treba imati u vidu da je u 2005. godini Britanija ostvarila veliki porast s povećanjem od 23% u dolascima i 33% u noćenjima, zahvaljujući značajnim dodatnim letovima British Airwaysa i čarterima turoperatora, tako da je 2006. godina, godina konsolidacije pozicije Hrvatske na ovom tržištu. Iako su dolasci iz Velike Britanije u cjelini za Hrvatsku u porastu od 4% u odnosu na isti period prošle godine, došlo je do značajnog restrukturiranja u okviru regija i odnosa broja gostiju koji dolaze organizirano preko turoperatora i avionskih pojedinaca: - Dubrovačka regija, koja je do sada imala najveći porast, ove godine je u padu zbog značajnog povećanja hotelskih cijena. To je posebno vidljivo na irskom tržištu koje najvećim dijelom gravitira prema Dubrovniku i Dalmaciji. - Ostale regije srednje Dalmacije i sjevernog Jadrana su u porastu, zahvaljujući tržišno prilagođenoj politici cijena i uvođenju dodatnih letova na aerodrome Split, Krk i Pula low-cost avio prijevoznika: Easyjet, Wizzair, Flyglobespan. - Opći je trend smanjenja bukinga preko velikih turoperatora te povećanje direktnog bukinga individualnih gostiju putem Interneta i direktno s avio kompanijama za letove te hotelima/vlasnicima apartmana za smještaj. Sve veći broj gostiju ne želi biti “paketiran” 7 ili 14 dana u jednom hotelu, uključujući i goste starije dobi (primjerice oni od Sage), nego žele tijekom jednog odmora posjetiti više mjesta i proboraviti 2-3 dana u svakom. Turoperatori se u naletu konkurencije niskotarifnih avio prijevoznika silom prilika prilagođavaju novonastaloj situaciji, prodajući samo let gostima na svojim čarterima. Iako na prvi pogled izgleda da time konkuriraju sami sebi, idu logikom “važno je popuniti sjedišta” na svojim čarter letovima. Tako je na nekim čarter letovima Thomsona čak 60% gostiju koji su kupili samo let na njihovom webu www.thomsonfly.com, a samo 40% paket gostiju koji su bukirali paket preko Thomson Holidays. Ovakav trend ne pogoduje hotelima koji su do sada unaprijed imali osiguranu većinu kapaciteta popunjenu alotmanskim gostima turoperatora. Nezadovoljstvo turoperatora i lošije punjenje hotela u Hrvatskoj uzrokovali su i sljedeći čimbenici:

Sličan trend porasta realno bi se mogao nastaviti i u 2007. godini, s obzirom na već objavljene kataloge i najave. Kod velikih turoperatora, Thomson je konsolidirao program na razini realiziranog prometa 2006., First Choice je odustao s obzirom na nezadovoljavajuće punjenje čartera ove godine, Thomas Cook je proširio program na Istru, a Airtours My Travel i Holiday Options ostali na sličnoj razini programa. Povećanje se i dalje očekuje u individualnom avio prometu te u segmentu 20 novih turoperatora, uglavnom malih specijalista za ekskluzivnu klijentelu sa selektivnim programima, van glavnih mass market centara i van glavne sezone.

FRANCUSKA Statistički rezultati za deset mjeseci 2006. godine ukazuju na pad prometa s francuskog tržišta koji iznosi 14% u dolascima i 11% u noćenjima. Nakon višegodišnjeg dvoznamenkastog, skoro eksponencijalnog rasta, francusko tržište ulazi u fazu stabilizacije. U razdoblju od 1999. do 2005. broj francuskih gostiju u Hrvatskoj porastao je s 30.000 na skoro 600.000, što znači da je veći čak 19 puta. Dolasci i noćenja Francuza u Hrvatskoj u razdoblju od 1999. do 2006. godine. 2005./1999.: +1868% Godina Dolasci % Noćenja % 1999. 31.646 87.818 2000. 52.000 66% 170.500 94% 2001. 74.719 43% 224.510 31% 2002. 134.708 80% 418.172 86% 2003. 220.636 64% 688.715 65% 2004. 392.911 78% 1.241.729 80% 2005. 591.098 51% 1.920.288 55% Procjena 2006. 520.167 -12% 1.728.259 -10%

Dinamika razvitka francuskog tržišta u Hrvatskoj 1999. – 2006.

- uvođenje PDV-a i ukidanje subvencija u istoj godini znatno je smanjilo konkurentnost u odnosu na druga odredišta: Tursku, Tunis, Bugarsku, Cipar te na nove mogućnosti direktnog bukinga koje su na raspolaganju individualnim gostima; - neke hotelske kuće, posebno na jugu, povisile su cijene iznad tržišno prihvatljivih; - koncept udruženog oglašavanja turoperatorima je kompliciran. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

27


stanje na tržištima U kojem okviru treba razmatrati ovogodišnji rezultat?

Ovaj negativni predznak treba razmatrati u širem kontekstu. Općenito gledajući, rezultati francuskih turoperatora u 2006. su lošiji u odnosu na 2005. Za očekivati je da će njihov ukupan rezultat biti negativan. Rezervacije su kasnile od samog početka, turoperatori su bilježili značajan pad za većinu odredišta te naveliko prakticirali popuste. Sezonu su započeli u travnju s negativnim predznakom, a očekivana pozitivna dinamika nakon završetka nogometnog prvenstva je izostala. Trend kasnog rezerviranja ove godine se jače profilira. Pritisak na kupovnu moć se naveliko odražava na putovanja Francuza. Pad potrošnje najprije je prisutan u segmentu niže i srednje kupovne moći. U tom kontekstu većina programa turoperatora za visoku sezonu postaje cjenovno nepristupačna. Klijenti čekaju popuste. Opću klimu u Francuskoj možemo sažeti na sljedeći način: - pad potrošnje i kupovne moći; - pad rezervacija za većinu odredišta; - trend kasnog rezerviranja se sve jače profilira.

gospodarska i politička kriza, socijalni i studentski nemiri, opće neraspoloženje i pomanjkanje dinamike. Dakle, Francuzi manje putuju u inozemstvo, a oni koji se odlučuju reagiraju selektivno na cijenu. Hrvatsku ovaj negativni trend pogađa još i više obzirom da se objektivnim uzrocima pridružuju i subjektivni vezani za samo odredište, tj. značajne cjenovne promjene koje su poremetile percepciju njezinog odnosa kvaliteta/cijena. U središtu problematike nalazi se porast cijena u trenutku kada odredište pomalo gubi učinak noviteta. U trenutku kada Francuzi ne samo manje putuju u inozemstvo, već oni koji se odlučuju, obzirom na pad kupovne moći, selektivno reagiraju na cijenu, ova promjena je imala izrazito negativan učinak. U aktualnom ozračju, gdje se ponašanje klijenta sve više profilira kroz kriterij cijene, interes za Hrvatsku opada.

Evolucija prometa po regijama u šestogodišnjem razdoblju

Koji su razlozi ove evolucije?

U prethodnih nekoliko mjeseci u Francuskoj postoje objektivni razlozi koji su negativno utjecali na trend putovanja u inozemstvo:

Potrebno je naglasiti da se u razdoblju 2000./2006. promet s francuskog tržišta povećao ne samo u obujmu, nego se i proširio na sve hrvatske regije, čak i one koje tradicionalno nisu bile usmjerene na ovo tržište.

Raspodjela dolazaka po regijama za razdoblje 2000. - 2006. _________________________________________________________________________________________________________ Regija

2000.

2001.

%

2002.

%

2003.

13 468

16 639

23

26 830

61

54 447

Split

9 239

13 266

43

28 753

117

43 891

53

70 302

60

103 344 47

Kvarner

7 495

10 565

41

19 066

80

29 603

55

47 798

61

72 487 52

50 011 -31

Zadar

4 335

5 990

38

12 873

114

23 408

82

37 788

61

61 535 63

50 287 -18

Šibenik

1 332

1 930

45

7 004

262

11 340

62

30 463 168

45 243 48

46 600

3

Istra

5 430

7 491

38

13 234

77

20 537

55

30 010

46

44 115 47

48 085

9

10 771

18 838

75

26 948

43

37 410

39

53 974

44

79 064 46

71 156 -10

Dubrovnik

Ostali

%

2004.

103 122 576

%

2005. % Procjena 2006. %

125 185 310 51

150 684 -19 103 344

0

_________________________________________________________________________________________________________ TOTAL

52 000

74 719

28 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

43

134 708

80 220 636

64

392 911

78

591 098 51

520 167 -12


Rezultati 2006. su pozitivni za Istru i Šibenik, Split se održava na prošlogodišnjoj razini, dok pad bilježe Dubrovnik, Zadar i Kvarner. Porast cijena je posebno naglašen u regiji Dubrovnik za koju se Francuzi tradicionalno najviše opredjeljuju, što se u velikoj mjeri odrazilo na broj dolazaka i noćenja, ne samo regionalno nego i u ukupnim rezultatima. Prikaz dinamike porasta prometa po regijama u šestogodišnjem razdoblju ukazuje na spektakularan porast u zadnje tri godine s kulminacijom u 2005. Što možemo očekivati od 2007.? Dinamika razvoja dolazaka po regijama za razdoblje 2000. 2006.

Rezultati turoperatora za 2006. odrediti će njihove ambicije i angažmane za 2007. godinu što će se odraziti na zakupu hotelskih i avio kapaciteta. Čimbenici koji bi mogli negativno utjecati: - povećanje cijena i neujednačena kvaliteta usluge = neadekvatan odnos kvaliteta/cijena; - u situaciji kada više nema subvencija, izostaje motiviranost vezana za obavezu minimalnog broja rotacija; - pozicioniranja odredišta na višoj cjenovnoj razini.

Zanimljivo je usredotočiti se na rezultate u zadnje tri godine s postotkom porasta 2006./2004.

Ovo pretpostavlja u određenim regijama smjenu turoperatora i sve veće prisustvo programa više cjenovne kategorije.

Raspodjela dolazaka po regijama 2004. – 2006.

Obzirom na relativni neuspjeh ove sezone, turoperatori će sigurno smanjiti svoje ambicije, što će se odraziti na zakupu hotelskih i avio kapaciteta. Globalno, organizirani promet za Hrvatsku bilježi pad od 10%; na početku sezone govorilo se čak o -20%, što su tijekom sezone uspjeli nadoknaditi zahvaljujući popustima! Povrh toga, u situaciji kada više nema subvencija, izostaje motiviranost vezana za obavezu minimalnog broja rotacija. Najveći problem turoperatora su, dakle, cijene. Negativni učinci ovog naglog i značajnog povećanja cijena su višestruki.

Naime 2005. je nadmašila sva naša očekivanja s porastom od 50% kada su mnogi mislili da smo vrhunac ostvarili s odličnim rezultatima 2004. (+80%!). Udio regija u dolascima za 2006.

Dubrovnik i Split predstavljaju još uvijek najdraža odredišta Francuza sa skoro 50% udjela, no zahvaljujući našoj strategiji komunikacije i ciljanoj promidžbi, interes Francuza se sve više širi i na ostale regije.

Turoperatori su, obzirom na izvanredan uspjeh 2005., za 2006. povećali angažmane unatoč najavi o porastu cijena. Nažalost, tržište je od samog početka sezone loše reagiralo što je obvezalo turoperatore da prodaju po nižim cijenama kako bi ograničili gubitke. Ove se godine Hrvatska po prvi put masovno pojavila na Internet prodajama po sniženim cijenama što nije dobro za imidž. Turoperatori su, znači, ne samo brojčano u gubitku u odnosu na zakupljene kapacitete, nego i financijski. To znači da statistički podaci o dolascima i noćenjima, u određenoj mjeri, prikrivaju stvarwww.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

29


stanje na tržištima no stanje što će se zasigurno odraziti na perspektivama za 2007. i dalje.

SKANDINAVIJA

Povećanje cijena automatski obvezuje odredište da se orijentira na turoperatore koji prakticiraju proizvode više cjenovne kategorije te polako isključuje postojeće turoperatore čiji klijenti odbacuju ponudu.

Skandinavsko tržište u 2006. godini bilježi stagnaciju broja organiziranih ljetnih putovanja. Nasuprot vrlo dobroj prodaji zimskih aranžmana (sezona 2006./2007.), kod kojih turoperatori ostvaruju značajne profite, ljeto je predstavljalo teže razdoblje poslovanja. Prema ocjenama turoperatora, izuzetno povoljne vremenske prilike imale su najveći utjecaj na pad potražnje, tako da je tržištu ponuđen veći broj last minute bukinga, a time su ugroženi planirani financijski rezultati ljetne sezone. Zahvaljujući last minute ponudi, avio sjedišta su popunjena i statistički je broj putnika zadovoljavajući, ali su ukupni rezultati ispod očekivanja turoperatora. Ljetnu sezonu 2006. karakterizira povratak Skandinavaca tradicionalnim tržištima Španjolske i Grčke, a kao osnovni razlog navodi se dostignut uravnotežen odnos između kvalitete i cijene u tim zemljama.

Ovome treba dodati jedan veoma značajan moment: u svibnju se u Francuskoj održavaju predsjednički izbori; Francuzi će biti u iščekivanju nove orijentacije; predviđa se globalno zamrzavanje na gospodarskom planu; usporavanje potrošnje u svim segmentima što će se negativno odraziti i na putovanja. Bitne strateške odrednice za 2007.

Naši ciljevi za 2007: - pozicioniranje odredišta na još višoj kvalitativnoj razini kako bi se opravdalo povećanje cijena; - valorizacija identiteta regija i razrađivanje novih sadržaja koji karakteriziraju odredište; - usmjeravanje turoperatora prema regijama koje tradicionalno nisu bile orijentirane na francusko tržište. Ove ciljeve ćemo realizirati kroz komunikaciju s turoperatorima i regijama na način kako smo to radili zadnje dvije godine.

U takvim zaoštrenim tržišnim uvjetima (pad potražnje, uz rast Španjolske i Grčke), Hrvatska je djelomično uspjela poboljšati prošlogodišnje rezultate. Dolasci Noćenja 2006. 2005. 2006. 2005. Danska 75.881 79.735 571.910 621.916 Finska 16.689 16.655 68.520 66.968 Norveška 66.990 55.360 367.854 312.726 Švedska 125.886 121.539 717.446 682.003 UKUPNO 285.446 273.289 1.725.730 1.683.613

Zaključak

Rezultati 2006. predstavljaju “relativni” neuspjeh ako se uzme u obzir izuzetna 2005. Hrvatska je u potpunosti uspjela u svojoj fazi lansiranja, francusko tržište ulazi sada u novu, izuzetno značajnu fazu razvitka, od koje očekujemo da konsolidira postignute rezultate. U ovoj fazi moramo biti još bolji i kvalitetniji kako bismo opravdali poskupljenje usluge i prilagodili se novim parametrima. Odlučili smo krenuti stopama visoko kvalitetnog turizma, za što sigurno imamo pretpostavke; no više nego ikad potrebno je inzistirati na kvaliteti. Znači, moramo biti još bolji i kvalitetniji kako bismo opravdali poskupljenje i prilagodili se novim parametrima.

Indeks dolazaka 2006/05 = 104 Indeks noćenja 2006/05 = 102 Organizirana putovanja

U 2006. godini je obujam ponude naših odredišta u značajnom porastu i time dolazi do zaoštrene konkurencije između turoperatora. Rezultat je veći broj “last minute bukinga”, time i slabiji financijski rezultati od očekivanih, a posljedica je suzdržanost turoperatora prema daljnjem širenju hrvatske ponude. U avio čarteru se bilježe prva odustajanja turoperatora od najskupljeg odredišta (Dubrovnik) i pomicanje prema regijama s popularnijim cijenama. Statistički, u Dubrovniku je registriran značajan pad broja skandinavskih turista u organiziranom prometu (djelomično nadomješteni pojedincima). Autobuseri obavještavaju o prometu približno prošlogodišnjem, s time da su uspješnije prodavani noviteti u Dalmaciji.

30 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr


Na tržištu se briše donedavno jasna granica između avio čarter turoperatora i autobusera, na način da autobuseri u svoje programe uključuju avio putovanja s mogućnošću izbora autobusnih tura ili klasičnog odmora u hotelima u odredištu. Segment pojedinaca

Segment pojedinaca koji putuju zrakoplovom u značajnom je porastu i rezultat je otvaranja novih avio linija, u pravilu od travnja do listopada. Ova grupacija putnika u većoj je mjeri nadomjestila pad broja čarter putnika za Dubrovnik i utjecala na povećanje broja skandinavskih turista na odredištima Krk i Split. Segment automobilista, koji u značajnom broju biraju naše kampove, nije ostvario porast. Posebno se to odnosi na Dansku iz koje se bilježi pad. Ocjena operatera koji plasiraju kamping ponudu u Danskoj je da su cijene, koje ne odgovaraju ponuđenoj kvaliteti, imale glavni utjecaj na pad potražnje prema kampovima. Segment nautičara

Nautičari predstavljaju ciljnu skupinu kod koje Hrvatska postiže najbolje rezultate. Zahvaljujući sve boljim avio vezama, u predsezoni i posezoni u sve većem obujmu realiziraju se putovanja nautičara i Hrvatska postaje tržišni lider. Ocjene skandinavskih turoperatora

Turoperatori koji detaljno prate zadovoljstvo svojih putnika po pojedinim odredištima, Hrvatskoj daju vrlo dobru ocjenu. Naime, ankete pokazuju da turisti koji su boravili u Hrvatskoj ocjenjuju ljetovanje uglavnom visokim ocjenama. Baltik

Baltičke zemlje (Estonija, Latvija, Litva) relativno su nove emitivne zemlje za hrvatsko tržište. Osnovni problemi koji stoje na putu značajnijeg rasta vezani su uz prometnu povezanost i cijene, ali i pored toga dolazi do značajnih pomaka. Statistički promatrano, iz tih zemalja je ostvaren porast broja putnika za +19% i noćenja za +22% i ukazuje na perspektivu za daljnji rast.

Estonija Latvija Litva Ukupno Baltik

2006. 8.547 8.677 15.448 32.672

Dolasci 2005. 6.656 5.815 14.998 27.469

Indeks 128 149 103 119

Zaključak

Nakon nekoliko godina rasta u dvoznamenkastim postocima, tržište Skandinavije bilježi stabiliziranje potražnje prema Hrvatskoj na relativno visokoj razini, uz manji, ali značajan porast u složenoj tržišnoj situaciji. Element koji pridonosi pozitivnoj ocjeni sezone, u svakom slučaju su vrlo dobre ocjene Hrvatskoj od strane skandinavskih turoperatora i turista.

BELGIJA I LUKSEMBURG Nekoliko čimbenika ove je godine negativno utjecalo na turistički promet iz Belgije prema našoj zemlji: - ukinute su subvencije za organizatore putovanja; - uvedena je nova stopa PDV-a za turistički promet iz inozemstva; - hotelijeri, poglavito dubrovački (a to je najpopularnije i jedino čarter odredište iz Belgije) podigli su za 30 do 50% svoje, već ionako visoke cijene . Ove su odluke na belgijskom tržištu rezultirale padom prometa, koji je početkom siječnja 2006. iznosio između 35% i 40 %. Usprkos tomu, ohrabreni pozitivnim znakovima koje smo iščitavali iz povećanog interesa široke publike na sajmovima, još smo upornije raznim aktivnostima nastavili slijediti već četvrtu godinu zacrtani cilj predstavništva: raditi na promjeni strukture gostiju. Početak pravog preokreta situacije nastupio je u travnju 2006., tijekom emitiranja TV spota na najgledanijoj TV postaji u Flandriji – na VTM-u. Stečenu smo situaciju htjeli po svaku cijenu iskoristiti i po mogućnosti intenzivirati interes za Republiku Hrvatsku među srednjim i gornjim slojem stanovništva. Svjesni položaja hrvatske turističke ponude na belgijskom tržištu, morali smo pronaći što izravniji kanal obraćanja visoko-platežnoj publici. Upravo zato smo intenzivirali kontakte s UPDATE magazinom, koji je osim prikaza djela hrvatske suvremene umjetnosti tiskao i dvije stranice oglasa Zagreba i Dubrovnika. UPDATE art magazin je trendovski časopis koji izlazi dva puta godišnje u nakladi od 100.000 primjeraka. Distribuira se u većem broju zemalja u sobama svih hotela s 5 zvjezdica. Također, budući da je iz Belgije Croatia Airlines za hrvatsku obalu imala samo jedan direktni let tjedno (subotom za Split), podržavali smo SN Bruseles u namjeri uvođenja redovite linije za Dubrovnik, www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

31


stanje na tržištima i to svaki petak i ponedjeljak. Dogovoren je inauguracijski let, a TZG Dubrovnika je iskazala posebno razumijevanje prihvativši organizaciju i troškove boravka sudionika inauguracijskog leta s pratećom skupinom novinara, čiji su napisi u tisku dodatno utjecali na povećanje interesa pojedinaca koji ne pitaju za cijenu. Nadalje, u razgovorima s VTM, došli smo do mogućnosti u Hrvatskoj upriličiti snimanje završne ovosezonske epizode flamanske najpopularnije «sapunice» Familie, koja se već 15. godinu prikazuje na VTM-u. Predložili smo snimanje na Kvarneru te s TZŽ Primorsko-goranske i TZG Opatije dogovorili dvotjedni boravak 45-člane ekipe u svibnju, snimanje u eksterijerima i interijerima dviju unajmljenih vila. Zahvaljujući tvrtci Croatia Airlines, osiguran je prijevoz ekipe i opreme, a pomogli smo pri organizaciji ulaska šlepera s kulisama i kostimima u RH. Snimljeni materijal je bio toliko dobar i atraktivan da je VTM umjesto jedne, zadnje, snimio čak četiri epizode na Kvarneru, u kojima se 120 puta spominje Hrvatska i kvarnerska odredišta, a u odjavi su vidno oglašeni Croatia Airlines, Kvarner i TZ grada Opatije. Ova akcija donijet će vidne učinke Kvarneru tek u sljedećoj sezoni, ali je sigurno bilo neposredne koristi i ovog ljeta. Sagledamo li konačne rezultate, valja naglasiti da premda nije opao broj putnika, tj. čak je porastao za 1%, bilježimo čak 5% manje noćenja. Očito je da smo za belgijsko tržište postali skupo odredište, točnije, belgijski turisti drže kako za cijenu koju plaćaju ne dobivaju uslugu koju očekuju ili kakvu bi mogli dobiti u konkurentnim odredištima. Zamjerke se poglavito odnose na vanpansionske usluge – ali i na turističku infrastrukturu u cijelosti. Rezultati turoperatora su različiti, no u ukupnoj masi lošiji su od prošlogodišnjih. Činjenica da unatoč podbačaju organiziranog prometa ukupan rezultat u segmentu dolazaka nije još lošiji, posljedica je dolaska individualnih posjetitelja. Boravak je skraćen, a u masi je smanjen promet turoperatora. Dodatni udarac prodaji naših odredišta izazvalo je publiciranje članka s bombastičnim naslovom «Turisti smatraju kako je Dubrovnik preskup» u najtiražnijem flamanskom dnevniku «Het Laatqste Nieuwes» u srpnju, što se sigurno odrazilo na prodaju u kolovozu i rujnu. Analizirajući iznijete podatke, moramo ponoviti svoja već obznanjena zapažanja: - Posebno zabrinjava slaba prodaja automobilskih aranžmana kod grupacije TUI, jer je možda indikator da i u ovom segmentu, koji je mnogo sličniji individualnim turistima, cijena počinje igrati presudnu ulogu. - Indikativan je i pad prometa programa VIP, jer je taj program u 32 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

grupaciji TUI program luksuznih putovanja, na koji cijene ne bi trebale bitno utjecati. - Uspoređuju li se rezultati grupacije TC i TUI, može se zaključiti kako Pegaz (luksuzni program) među zrakoplovnim aranžmanima jedini ima porast, a automobilski su programi udvostručeni. - Slabi rezultati grupacije TUI možda su dijelom vezani i za nezainteresiranost za naše odredište, ali i za probleme u unutarnjoj organizaciji. - Autobusni programi su, ovisno o turoperatoru, različiti i svjedoče o daljnjim mogućnostima u ovom kanalu prodaje. - Činjenica da stagnira promet i kod specijalista najbolje govori o tržišnoj poziciji Hrvatske u Belgiji. - Očigledno je kako je ukidanje subvencija turoperatorima za putovanja u predsezoni i posezoni izazvalo znatne probleme, poglavito stoga što čarteri više nisu dovoljno konkurentni low cost zračnim tvrtkama, kao niti alotmanski ugovori direktnoj prodaji putem Interneta. - Zahvaljujući naporima predstavništva, u posljednjih se pet godina potpuno izmijenila struktura belgijskih turista u RH. Ovaj je tržišni segment manje osjetljiv na cijenu, ali je za njih presudna kvaliteta cjelokupnog turističkog odredišta.

RUSIJA U dosadašnjem dijelu godine u Hrvatskoj je ostvaren porast od 32% u dolascima i noćenjima ruskih gostiju, što je dosad najbolji turistički rezultati s ovog tržišta. Razloga takvom rezultatu je mnogo. Turoperatori su u ovoj poslovnoj godini izašli na tržište s vrlo dobro pripremljenim programima, što je bilo presudno za postizanje rekordnog rezultata. Jedina zamjerka koja se turoperatorima može uputiti (mada se vrlo često od strane Predstavništva sugeriralo o nužnosti postavljanja većeg broja mjesta na avionima i većeg opsega čarter programa), jest nedovoljan broj mjesta na čarter programima, zbog čega se često događalo da nije bilo moguće kupovati aranžmane za Hrvatsku, kako u ljetnom razdoblju, tako i u svibnju. Naime, zbog ukidanja subvencija i straha od gubitaka zbog slabog punjenja aviona na letovima za Hrvatsku, u svibnju se dogodilo da nije bilo čarter programa za Dubrovnik i Split, što je zaista bila nejasna poslovna odluka ruskih turoperatora. Na svu sreću, postavljanjem daleko više programa u ljetnim mjesecima kompenzirao se i potpuno nadoknadio ovaj minus iz svibnja. Povećanje broja i kvalitete ponuđenih paket aranžmana turoperatora na tržištu, pratila je i sve veća potražnja turista i potencijalnih putnika za odmaranjem u Hrvatskoj. Ovo pokazuje da je materijalna snaga tržišta u kontinuiranom porastu što je važno za


turistički rezultat, ali s druge strane govori da je Hrvatska iz godine u godinu sve poznatije turističko odredište. Valja spomenuti i da su se gotovo svi turisti koji su bili u Hrvatskoj vratili više nego zadovoljni. Jedini moment koji je mogao donekle umanjiti njihovo zadovoljstvo su još uvijek visoke cijene vanpansionske potrošnje. Hrvatska se ne smatra jeftinim odredištem, što ruski turisti znaju, pa u našu zemlju ne putuje najbrojniji srednji sloj stanovništva. U takvoj konstelaciji, Hrvatska ne može biti masovno odredište na ruskom emitivnom turističkom tržištu. Obzirom na jeftinu ponudu konkurentnih zemalja, cijene i dalje stoje kao naglašeni limit ozbiljnijem turističkom prometu prema našoj zemlji. Popularnosti Hrvatske, kao turističkog odredišta, svakako je doprinijela dobra medijska nazočnost hrvatske turističke ponude, osobito ovogodišnje emitiranje reklamnih spotova na TV kanalima širom Rusije. Taj moment uočili su mnogi koji rade na ovom tržištu, od ruskih turoperatora do državnih turističkih asocijacija, tako da je zahvaljujući dobrom radu Predstavništva HTZ-a u Rusiji u ovoj godini u nominaciji najboljeg stranog turističkog predstavništva dobilo prvu nagradu. Naravno, pred nama su novi izazovi i velike ambicije. Da bi se postigao bolji rezultat i veće stope rasta turističkog prometa, biti će nužna potpuno nova i sveobuhvatna strategija svih poslovnih i komercijalnih partnera u Hrvatskoj, koordinirana sustavom Hrvatske turističke zajednice i predstavništva u Rusiji. To je neminovnost, i slijedi koncept koji se već djelomično realizira u pojedinim regijama i segmentima tržišta i daje dobre rezultate. Hrvatska turistička ponuda će se u jednom dijelu morati preustrojiti i adekvatnije usmjeriti prema zahtjevima ruskog tržišta, što će našu zemlju u nekoliko godina dovesti u red najposjećenijih i najomiljenijih odredišta na ovom tržištu. Razlog optimizmu je činjenica da Hrvatska već sada u svojoj ponudi ima oko 70% nužnih elemenata koje potražnja s ovog tržišta očekuje. Time je jasno da realne pretpostavke za rast postoje, te će ispunjavanjem preostale trećine nužnih elemenata u strukturi i kvaliteti ponude, postojeća potražnja na ruskom tržištu, ali i buduća potencijalna potražnja, biti u potpunosti zadovoljene i time postignut značajan turistički promet.

SAD i KANADA Prema podacima devet najvećih avio prijevoznika, na sjevernoameričkom tržištu zabilježen je porast od 3,1% u prekooceanskim putovanjima (Delta, KLM, British Airways...). Među

turističkim agencijama također je zabilježen veliki porast u prodaji avionskih karata, čak od 11% u usporedbi s ovim razdobljem prošle godine. Godina 2006. je također obilježena rekordnim brojem izdanih putovnica za američke državljane (12 milijuna), a razlog je promjena zakona koji sada zahtijeva putovnice za putovanja u Kanadu, Meksiko i na Karibe. Unutar Amerike i dalje su popularna “family travel” putovanja i posjeta odredištima poput Las Vegasa ili Disney resort odredišta. Prodaju se posebni programi u trajanju od 3 do 7 dana na Floridi ili u Kaliforniji za vrijeme božićnih i novogodišnjih praznika. Na izvan-američkom tržištu bilježi se stalni porast “meeting and incentive” putovanja u odredišta poput Europe ili Kariba. Ovogodišnji rezultati Hrvatske pokazuju dosad najveći porast u broju dolazaka gostiju s područja Amerike i Kanade. Iskazano brojkama, u tom razdoblju ostvareno je više od 147.000 dolazaka i 380.000 noćenja iz SAD-a, dok je Kanada zabilježila 27.000 dolazaka i preko 82.000 noćenja. Nakon razgovora s kanadskim agencijama saznali smo da su programi za Hrvatsku za 2007. godinu već gotovo rasprodani. Samo iz regije Toronta, 2.500 putnika je već rezerviralo aranžmane za sljedeću godinu. Hrvatska bilježi popularnost i na kružnim putovanjima, a Norvegian Cruise, Costa Cruise i Holland America koji imaju predstavništva u Kanadi, jako su zadovoljni bukingom tura koje uključuju hrvatska odredišta. Kanađani vole putovati u individualnom aranžmanu te povezati najmanje 2 ili 3 odredišta. Prema informacijama Auto Europe, upravo kanadski gosti često putuju preko njemačkih odredišta Münchena i Frankfurta, Austrije ili Mađarske, odakle automobilom nastavljaju put do Hrvatske. Broj takvih gostiju iznosi oko 15.000. Na tržištu SAD-a, već se naveliko bukira sljedeća sezona. Gate 1, Trafalgar, Central Holidays, samo su neki od turoperatora koji nude nove programe za sljedeću sezonu. Cruise agencije, kao što je Elegent Cruises, već su potpuno rasprodale kapacitete brodova u svojoj ponudi za sljedeću ljetnu sezonu. Velika novost na avio tržištu je da će USAir najvjerojatnije kupiti Deltu, koja je u bankrotu. Delta je krajem listopada počela s dnevnom linijom za Zagreb iz New Yorka, Atlante i Cincinnatija preko Pariza. Cijene avio karata van sezone su ponovno niske, ali ne koliko je očekivano, već u prosjeku jednake onima u zimskoj sezoni prošle godine. U cijenama za Europu prednjači Velika Britanija pa je tako povratna karta New York- London $452. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

33


stanje na tržištima Novost iz ETC-ja je i primanje tri nove članice: Srbija, Crna Gora i San Marino, pa je sada ukupan broj zemalja članica 37. REZULTATI BUKINGA TUROPERATORA: 2006. SAD Turoperatori * 84,000 SAD konsolidatori 41,500 Turoperatori - Vjerska putovanja 23,200 KANADA Turoperatori i konsolidatori 29,300 UKUPNO: 178.000 *Po informaciji koju smo dobili od agencija koje se bave kružnim putovanjima, veliki broj Amerikanaca i Kanađana posjetio je Hrvatsku na taj način, ali je točan broj teško procijeniti.

ŠPANJOLSKA Dosad dostupni pokazatelji govore da je Hrvatsku u 2006. posjetilo 32% više Španjolaca nego u 2005. godini, ostvarivši istovremeno 36% više noćenja. Prema mišljenjima turoperatora, rujan i listopad su bili izuzetno uspješni, što nam govore i statistički podaci: u listopadu je zabilježen porast dolazaka od 72%, te porast noćenja od 83%. Poznato je da Španjolci puno putuju i koriste tzv. “puentes” kako bi na kratko “pobjegli” od svakodnevnih obveza i odmorili se. Stoga se i za veliki “Puente de Constitucion” (05. - 10. 12.) u prosincu organizira čarter let za Hrvatsku u organizaciji i Iberojeta i Politoursa s letovima iz Madrida, Zaragoze i Seville. Odredište je Dubrovnik, najtraženije odredište španjolskih turista. Za božićne i novogodišnje blagdane turoperatori su se odlučili usredotočiti na programe s boravkom u Dubrovniku, koristeći redovne linije preko Njemačke i Italije. Problem nepostojanja redovne linije i dalje je prisutan i ograničava proširenje sezone koja je na španjolskom tržištu izuzetno bitna, budući da glavni motiv inozemnih putovanja Španjolaca nije “sun and beach” holiday, već upoznavanje novih zemalja i njihove kulturne i prirodne baštine, uz traženje bogate komplementarne ponude, koja u Hrvatskoj, nažalost, u zimskim mjesecima nije osobita. Uspostavljanjem redovne linije Adria Airwaysa iz Ljubljane za Barcelonu dva puta tjedno, individualnim je turistima iz Katalonije olakšan put do Hrvatske, ali su i mnogi turoperatori također uključili tu liniju u svoje paket aranžmane, osobito za boravke i ture po Istri, Zagrebu, središnjoj Hrvatskoj te u kombinaciji paket 34 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

aranžmana Slovenija/ Hrvatska. Ipak, ta veza zasada nije dovoljna, jer je olakšala organizaciju putovanja samo Kataloncima i susjednim pokrajinama. Nadamo se da će se nakon kongresa AEDAVEa, održanog u listopadu ove godine i uz nove kontakte i pregovore koji će se ostvariti na predstojećem najvećem turističkom sajmu u Španjolskoj, FITURU (Madrid, siječanj 2007.) otvoriti mogućnost uspostavljanja redovne linije između Španjolske i Hrvatske. Potražnja za incentive putovanjima i dalje raste. Veliki broj agencija već priprema putovanja za proljeće 2007. Brojni su zahtjevi upućeni receptivnim agencijama u Hrvatskoj, a traže se informacije o odredištima (uglavnom Zagreb i Dubrovnik) te popratnim događanjima. Primjetan je nedostatak konkretnih i ažuriranih informacija na webu, ali i informacija na španjolskom jeziku (španjolsko je tržište uglavnom limitirano u poznavanju drugih stranih jezika, što ponekad predstavlja prepreku pri rezervaciji usluga). Na kraju, možemo zaključiti da je Hrvatska ove godine definitivno bila veliko “otkriće” na španjolskom tržištu. Prisutnost novootvorenog Predstavništva HTZ-a u Madridu, reportaže i oglasi u novinama i časopisima za turizam i putovanja probudili su veliku znatiželju kod Španjolaca da saznaju više o “novom” odredištu koje treba otkriti. Velika je i potražnja za promotivnim materijalom, ali na španjolskom jeziku. Uz opće brošure HTZ-a, koje su u većini već tiskane na španjolskom, poželjno bi bilo da i županijske i lokalne TZ u svojim novim tiskarskim izdanjima uključe i španjolski jezik, jer smatramo da će broj španjolskih gostiju i dalje rasti i da će Španjolci biti sve više prisutni u našoj zemlji.


VIJESTI IZ PREDSTAVNIŠTAVA

vijesti iz predstavništava

NjemaËka Hrvatska na putu prema Europskoj uniji

Dana 11. listopada 2006. održana je u Bavarskom parlamentu tribina pod nazivom “Hrvatska na putu prema EU”. Organizator skupa bilo je Bavarsko-hrvatsko društvo, a glavna gošća skupa bila je državna tajnica za europske integracije u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija RH Marija Pejčinović-Burić, koja je održala zapaženo predavanje. Na skupu su govorili i gospodin Konrad Kobler, zastupnik u Bavarskom parlamentu, i predsjednik Bavarsko-hrvatskog društva, gospodin Bernd Posselt, zastupnik u Europskom parlamentu te Engelbert Kupka, zastupnik u Bavarskom parlamentu i predsjednik Kluba zastupnika CSU-a. Hrvatska turistička zajednica je za ovu prigodu priredila brojne promotivne materijale koji su podijeljeni gostima i nazočnim posjetiteljima ovog važnog događaja.

Novo izdanje vodiča ADAC-a

Također, najveći automobilistički klub u Europi, ADAC, izdao je novo izdanje vodiča Slovenija/Hrvatska u nakladi od 120.000 primjeraka. U vodiču su, po principu ravnopravnosti, opisane obje zemlje, u dvadesetak poglavlja. U najvažnijim crtama opisana je povijest, ljudi, mentalitet, folklor, prirodne ljepote, uspjesi u sportu, mogućnosti smještaja te gastronomija. Vodič sadrži i mali jezični priručnik. Vodič Slovenija / Hrvatska izlazi, preveden na danski, u www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

35


vijesti iz predstavništava Danskoj a namijenjen je članovima auto kluba FDM. 7.000 primjeraka njemačkog izdanja namijenjeno je i članovima ÖAMTC-a u Austriji.

Italija Talijanskim novinarima dodijeljena nagrada „Zlatna penkala“

Za dobitnike prestižne nagrade «Zlatna penkala» Liciu Colò i Ennija Remondina, koji zbog radnih obveza nisu mogli sudjelovati na svečanoj dodjeli u Splitu, u studenom je upriličen domjenak u suradnji s Veleposlanstvom Republike Hrvatske. Pozdravnim govorima nazočnima su se obratili veleposlanik Tomislav Vidošević i voditeljica ispostave Hrvatske turističke zajednice u Rimu, Jelena Poklepović, koji su u ime Hrvatske turističke zajednice uručili nagrade i priznanja Licii Colò i Stefanu Marroniju. G. Remondino je trenutno dopisnik iz Istanbula i njegovu nagradu preuzeo je Stefano Marroni, pomoćnik direktora informativnog programa RAIDUE/TG2 Dossier. Na domjenku, pored nagrađenih novinara, bili su nazočni uglednici društvenog života Italije, novinari

Licia Colò, Stefano Marroni, Jelena Poklepović

Licia Colò, Stefano Marroni, Patrizia Magi, Jelena Poklepović, veleposlanik Tomislav Vidošević

najznačajnijih rimskih medija te prijatelji Hrvatske. Događaj su popratili brojni talijanski mediji. Također, tijekom listopada na području srednje i južne Italije organizirana su dva workshopa. Workshop za organizatore putovanja srednje Italije održan je u hotelu Sheraton 11. listopada, uz sudjelovanje hrvatskih hotelijera, incoming agenata i prijevoznika. Pored radnog dijela, ispostava Hrvatske turističke Sudionici workshopa na audijenciji kod Svetog Oca

Papa Benedikt XVI

36 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr


Prezentacija hotelske tvrtke “Riviera” iz Poreča u diskoteci „Old Fashion“ u Milanu

Nagradna igra za sudionike

Talijanski tisak objavio je brojne napise o lošinjskom „Apoksiomenu“

www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

37


vijesti iz predstavništava

Sajam nautike u Genovi

zajednice u Rimu pripremila je prezentaciju hrvatskog turizma za sve sudionike te večeru uz zajedničko druženje. Za hrvatske sudionike organiziran je i odlazak na Generalnu audijenciju kod Svetog Oca. Za sicilijanske organizatore putovanja, u Palermu je 12. listopada organiziran workshop te tiskovna konferencija na kojoj je sudjelovalo 15 novinara najznačajnijih sicilijanskih medija. Tijekom tiskovne konferencije održana je prezentacija o hrvatskoj turističkoj ponudi i napravljeno je više intervjua za lokalne novine i TV postaje. Tiskovna konferencija polučila je izvanredne rezultate. Predstavnici Hrvatske na sajmu u Paestumu. Ines Ljubić, TZŽ Šibensko - kninske, Damir Hordov, TZŽ Zadarske, Daniela Vulin, TZ Pakoštane, Jelena Poklepović, HTZ Rim i Valentin Bakota, TZ Ugljan

Workshop u Rimu

Što se tiče sajamskih nastupa, od 07. – 15. listopada hrvatska turistička ponuda predstavljena je na nautičkom sajmu u Genovi, a u okviru arheološkog sajma «Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico» održanom od 16. – 19. studenog u Paestumu, brojnim zainteresiranim posjetiteljima prezentirano je bogatstvo hrvatske kulturno-povijesne baštine. Na sajmu su nastupile TZ Zadarske i Šibensko – kninske županije. TZ Šibensko – kninske županije po prvi je puta na talijanskom tržištu predstavila novu brošuru «Kulturna baština šibenske regije». Hrvatski štand je bio izuzetno dobro posjećen, a veliko zanimanje za našu zemlju vladalo je među školama i organizatorima školskih putovanja. Izdavačka kuća «Giunti» na svom štandu predstavila je reportaže objavljene u svom mjesečniku «Archeologia Viva» i postere o brončanom kipu lošinjskog Apoksiomena koji je trenutačno izložen u Firenci. Prezentacija tvrtke Riviera Poreč održana je 15. studenog 2006. godine u diskoteci „Old fashion“ u Milanu uz nazočnost velikog broja talijanskih medija te više od 1000 mladih. Tijekom listopada i studenoga nastavljeno je emitiranje serije «Il Mediterraneo» na satelitskom programu Sky/Alice. U listopadu je prikazana jednosatna reportaža «Lošinj, Susak, Cres: Hrvatska koja govori talijanski», a u studenome «Rab, priroda i tradicija». Obje reportaže realizirane su za studijskog putovanja u mjesecu lipnju u suradnji ispostave HTZ-a, Glavnog

Workshop u Palermu

38 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr


ureda Hrvatske turističke zajednice i TZ Kvarnera. Time je završen ciklus od šest emisija snimljenih o Hrvatskoj. Do kraja godine planirano je istraživanje tržišta i kontinuirano praćenje konkurencije, prikupljanje svih informacija u cilju što bolje prezentacije na talijanskom tržištu u 2007. godini te priprema za workshopove predviđene u ožujku i to: u Firenci, Bolonji, Milanu i Padovi. U mjesecu prosincu predstavništvo će sudjelovati na dva susreta s novinarima u organizaciji ADUTEI, udruženja svih predstavništava u Italiji te GIST- udruženja turističkih novinara. U pripremi je organizacija božićnog domjenka s Konzulatom RH u Milanu i Hrvatskom zajednicom u Milanu.

Slovenija

Predstavništva bio vrlo dobro posjećen tijekom rujna i listopada gdje su se brojni zainteresirani slovenski i drugi strani turisti informirali o smještajnim i drugim mogućnostima hrvatske turističke ponude u posezoni. U drugoj polovici mjeseca studenog u Uredu Predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Sloveniji, a u suradnji s Turističkom zajednicom grada Dubrovnika održana je prezentacija programa »Dubrovnik zimi«. Uvod u prezentaciju na kojoj su prisustvovali predstavnici slovenskih medija održao je direktor Predstavništva Goran Blažić, a prezentaciju o turističkoj ponudi hrvatskog turističkog bisera su održali i direktor TZ grada Dubrovnika, Tonći Skvrce i voditelj marketinga u TZ grada Dubrovnika, Nikša Bender. Nakon prikazivanja promotivnog filma Dubrovnika za sve je prisutne bio organiziran domjenak uz tradicionalne dubrovačke delicije i to: prošek, kroštule, arancine, te dubrovačke mandarine – klementine.

Uspješne prezentacije Hrvatske u Sloveniji

Nakon uspješne turističke sezone, Predstavništvo Hrvastke turističke zajednice u Ljubljani nastavilo je sa svojim informativnim aktivnostima. Mjeseci nakon glavne turističke sezone sve su više privlačni ljudima zrelije dobi, mladim obiteljima i svima onima koji žele izbjeći ljetnu gužvu. Iz tog je razloga ured

Osim TZ grada Dubrovnika, predstavljanje na slovenskom tržištu je održala i TZ mjesta Sutivan sa otoka Brača. Prezentacija je održana u svečanom tonu u dvorani hotela »Lev« u centru Ljubljane. Predstavnici TZ Sutivana, te turistički djelatnici iz mjesta Sutivan i Nerežišće i ove su se godine pokazali kao dobri domaćini te izdašno počastili svoje goste, prijatelje i partnere iz

Prezentacija programa „Dubrovnik zimi“

Prezentacija turističke ponude Sutivana

www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

39


vijesti iz predstavništava centru hotela Mons. Događaj je započeo uvodom direktora Predstavništva Hrvatske turističke zajednice, Gorana Blažića u kojem je naveo da je 2006. godina bila najbolja godina hrvatskog turizma na slovenskom turističkom tržištu dosad te naglasio značaj tog tržišta za hrvatski turizam. Uslijedila je prezentacija državnog tajnika za turizam Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Zdenka Mičića koji je govorio o investicijama u turističke objekte i općenito obogaćivanju te podizanju kvalitete i kvantitete turističke ponude u Hrvatskoj, a nakon prezentacije odgovarao na pitanja slovenskih turističkih agenata.

Tiskovna konferencija državnog tajnika za turizam, Zdenka Mičića

Nakon održane prezentacije započeo je workshop kojem je prisustvovalo stotinjak predstavnika hotelskih kuća, pansiona, malih hotela, apartmanskih naselja, turističkih agencija, nacionalnih parkova iz Hrvatske i pedesetak predstavnika slovenskih turističkih agencija među kojima su najveće Kompas, Globtour, Relax, Burin, Dober dan i drugi koji u svojim programima nude Hrvatsku. Workshop je bio organiziran upravo u razdoblju kada slovenski turistički agenti pripremaju svoje kataloge s turističkom ponudom te je naišao na izvanredan odaziv turističkih djelatnika i na hrvatskoj i slovenskoj strani.

»eπka Prvi hrvatski workshop na „Madi Travel Marketu“

Ovogodišnji, već tradicionalni, 13. turistički workshop „MADI TRAVEL MARKET“ održan u Pragu od 2. do 4. studenog okupio je više od 490 sudionika iz 30 zemalja svijeta, uz 5.250 posjetitelja iz struke. MADI je samo stručni sajam, nije otvoren za široku publiku. Uz bogat popratni program ove je godine, po prvi puta u sklopu MADIJA, održan i poseban hrvatski workshop sa 102 sudionika s hrvatske strane (52 tvrtke – hotelska poduzeća i turističke agencije), te više od 250 čeških partnera. Hrvatska turistička zajednica imala je, kao i svake godine dosad, svoj štand od 40m2, na kojemu je drugoga dana održana i posebna prezentacija Turističke zajednice Nove Gradiške s ponudom posebnog programa „Slavonija – doživite gastronomsku avanturu rakije, kulena i vina“, koja je održana 3. studenog

Workshop hrvatskih i slovenskih partnera u Ljubljani

Slovenije. U eminentnom hotelu »Lev« tom se je prigodom okupilo oko 150 uzvanika među kojima i Veleposlanik Republike Hrvatske u Republici Sloveniji, Mario Nobilo, te diplomatski predstavnici našeg Veleposlanstva u Republici Sloveniji. Također, 6. prosinca 2006., u organizaciji Predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Ljubljani je održan workshop hrvatskih i slovenskih turističkih djelatnika u kongresnom Prezentacija u bojama Hrvatske

40 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr


Prezentacija Hrvatske u restoranu „Chorvatsky mlin“

2006. godine na štandu Hrvatske turističke zajednice u poslijepodnevnim satima, nakon hrvatskog workshopa. Slavonci su se pobrinuli za uspjelu degustaciju svojih poznatih proizvoda, a uz tradicionalno slavonsko gostoprimstvo gosti su se na štandu zadržali dugo u ugodnom druženju. Hrvatski workshop u okviru turističkog sajma MADI već je planiran i za iduću godinu, i to 7. studenog 2007. godine. „Najduža hrvatska noć u Pragu“ održana je u hotelu „Corinthia Panorama“ 2. studenoga u suradnji s predstavništvom Hrvatske turističke zajednice u Pragu i veleposlanstva RH u Republici Češkoj. Večeru je, kao jednu od svojih tradicionalnih manifestacija, organizirao sam hotel, u suradnji s hrvatskim restoranom u Pragu „Chorvatsky mlyn“ koji je pripremio svu hranu i pobrinuo se za glazbenu kulisu. Na večeri su nastupili i predstavnici hrvatske manjine iz Moravske, koji su izveli nekoliko folklornih izvedbi. Izuzetno uspjeloj večeri nazočilo je dvjestotinjak gostiju, koji su uz hrvatske specijalitete, hrvatska vina i izvornu glazbu do dugo u noć uživali u ovoj originalnoj manifestaciji. Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice pobrinulo se da se dvorana ukrasi hrvatskim turističkim plakatima te da se gostima, uz specijalitete, ponude promidžbeni materijal i suveniri, a preko predstavništva organizirana je i glavna nagrada – tjedni boravak za dvije osobe u hotelima „Plave lagune“ u Poreču. Nakon dva mjeseca u Pragu, u jednom od najeminentnijih izložbenih prostora, spomeniku nulte kategorije Klementinumu, 19. studenoga 2006. godine završena je izložba „Upoznaj svjetsku UNESCO-a baštinu“ na kojoj je Hrvatska predstavljena fotografijama svojih spomenika pod zaštitom UNESCA, ali i serijom plakata Hrvatske turističke zajednice autora Damira Fabijanića. Kako je u istome zdanju i nacionalna sveučilišna biblioteka, pretpostavlja se da je izložbu vidjelo stotinjak tisuća posjetitelja. Izložba je iz Praga „preselila“ u Kutnu Horu, još jedan grad na listi spomenika UNESCO u Češkoj u kojoj će trajati, ako ne bude produžena, do kraja godine. I u Kutnoj Hori posebno su, u atriju izložbenog prostora, izloženi hrvatski UNESCO plakati. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

41


vijesti iz predstavništava

Workshop

Detalj s predstavljanja izložbe UNESCO baštine

Boat sajam u Brnu

Najmlađi, ali jedan od najperspektivnijih sajmova BVV u Brnu (partnera velesajma u Düsseldorfu), je nautički sajam BOAT koji se ove godine održao u vremenu od 9. do 12. studenoga 2006. godine po četvrti put. Svjetska izložba brodova priprema se svake godine u tijesnoj suradnji s velikim nautičkim sajmom u Düsseldorfu za ovaj dio Europe. Uz već tradicionalnu izložbu jahti i brodova, zastupljena je paleta proizvoda za sve vrste vodenih sportova, posebno ronjenje, kao i opreme za sve vodene sportove. Ovogodišnji sajam BOAT okupio je 420 izlagača iz 16 zemalja, na više od 40.000 m2 izložbene površine. Na sajmu svake godine nastupi više zemalja – ove su godine tako „debitirali“ izlagači iz Belgije, Kine, Litve i Senegala. Sajam je posjetilo više od 42.000 posjetitelja, što je 12% više nego prošle godine. Tradicionalno, hrvatski je izložbeni prostor bio dobro posjećen, jer je Hrvatska najomiljenije odredište čeških turista i jedno od najposjećenijih mora što se tiče nautike i ronjenja.

Maarska „Anima Croatica“ za mađarskog predsjednika

Od važnijih događaja valja spomenuti kako je u Pečuhu održan tradicionalni “Dan Hrvata u Mađarskoj”. Na svečanosti je bio nazočan i hrvatski predsjednik Stjepan Mesić te mađarski pred42 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr


Detalj s foruma o članstvu Hrvatske u EU

Tradicionalan susret mađarskih medija s predstavništvom Hrvatske turističke zajednice u Mađarskoj

Voditelj predstavništva Marin Skenderović poklonio je mađarskom predsjedniku CD Hrvatske tradicijske glazbe „Anima Croatica“

sjednik Laszlo Solyom. Tom je prigodom mađarskom predsjedniku uručena i kompilacija hrvatske tradicijske glazbe „Anima Croatica“ koja ga je posebno razveselila obzirom da mu se hrvatska glazba vrlo sviđa. Osim toga, u prostorima mađarskog parlamenta je 3. studenog, u organizaciji gospodina Pala Schmitta, zastupnika u Europskom parlamentu i predsjednika mješovitog odbora EU parlamenta za Hrvatsku, održana otvorena rasprava (forum) o članstvu Hrvatske u EU. Nakon izlaganja hrvatskog veleposlanika u Mađarskoj, Stanka Nicka koji je govorio o naporima Hrvatske, te predsjedavajućeg foruma gospodina Schmitta koji je prenio stavove EU parlamenta, svoja izlaganja su imali predstavnik mađarske Vlade koji je prezentirao stavove Vlade glede ulaska Hrvatske u EU te nekoliko mađarskih parlamentarnih zastupnika, napose Matije Firtla koji je nazočne pozdravio i na hrvatsko-gradišćanskom jeziku. Svi sudionici su izuzetno pohvalno govorili o naporima Hrvatske, a Predstavništvo je osiguralo promidžbeni materijal (brošure Hrvatska vina, Hrvatska gastronomija, informacije i turističke karte) te prigodno dekoriralo prostorije. Također, 6. studenog u Budimpešti u hotelu „Korona“ održan je treći ovogodišnji workshop. Sudjelovali su predstavnici hrvatskih hotelijera i turističkih agencija te 34 predstavnika www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

43


vijesti iz predstavništava mađarskih turoperatora i turističkih agencija. Istoga dana u restoranu „Mare Croaticum“ održan je susret s mađarskim novinarima. Pozivu našeg predstavništva odazvali su se predstavnici sljedećih mađarskih medija: javne televizije “Mtv1” (Istvan Palffy - dobitnik ovogodišnje Zlatne penkale), javne televizije “Duna TV”, mađarskog državnog radija Kossuth, mađarskog državnog radija “Petoefi”, izvještajne agencije MTI, dnevnih novina “Nepszabadsag”, dnevnih novina “Nepszava”, grupacije regionalnih dnevnih novina “Pannon Lapok”, stručnih magazina: “GO Utazas”, “Vilagjaro”, Turizmus Trend”, “Hegyisport es Turista Magazin”, “Budapest Week Publishing”, “Borbarat”, TV novina “Szines RTV”. Novinari su informirani o novostima u turističkoj ponudi Hrvatske uz poziv na uspješnu suradnju za sljedeću godinu te im je predstavljena nova brošura “Hrvatska vina“ na mađarskom jeziku.

Nizozemska

egance” luksuzni ženski časopis objavili su reportažu o “Jadranskoj obali ljepšoj nego ikada”, dok je „Meridian“ objavio napis o romantičnom Dubrovniku. Ovim poznatim časopisima s mnoštvom zanimljivih napisa, pridružili su se i drugi časopisi te dnevne novine. S putovanja po Jadranskoj obali vratili su se novinari časopisa „Sante“ koje je pratila odvjetnica gospođa Barada, Hrvatica koja ima odvjetnički ured u centru Amsterdama. Novinari pišu reportažu o njenim uspomenama iz djetinjstva provedenog u Trogiru. Studenti turističke škole, koji su bili na radnom studijskom putovanju u Baranji, s putovanja su se vratili više nego zadovoljni. Između ostalog posjetili su Kopački rit, etno selo Karanac i obiteljsko gospodarstvo Sklepić, etno zbirke u Karancu i Bilju te nezaobilazni Tikveš. Iz razgovora s njihovom voditeljicom, gospođom Vogels, saznali smo da su doživljaji na terenu daleko nadmašili sva njihova očekivanja te da im je ovo putovanje i susret s gostoljubivošću lokalnog stanovništva najbolje putovanje koje su imali do sada.

Intenzivne pripreme za turističku sezonu 2007.

Rad ureda u prethodnom razdoblju bio je uglavnom orijentiran na kontakte s turoperatorima i novinarima te na pripreme workshopova koji će se održati sljedeće godine.

Poljska Dubrovnik u prestižnom društvu

Nakon Dana hrvatskog turizma u Cavtatu, na kojima je kao predavač sudjelovao i Peter Van Vliet, predsjednik Udruženja nizozemskih turoperatora, nastavljeni su razgovori oko održavanja kongresa nizozemskih turoperatora u Cavtatu ili Dubrovniku sljedeće godine. Za sada su, uz Hrvatsku, za održavanje godišnjeg kongresa zainteresirane Italija, Francuska, Španjolska i Maroko. Muzička škola iz Rosendaala sljedeće godine priprema turneju po Hrvatskoj od Pule do Splita. U svakom mjestu u kojem učenici budu boravili održat će se besplatni koncert te na taj način obogatiti i turističku ponudu mjesta. Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Amsterdamu im je osiguralo promidžbene materijale o svim mjestima u kojima žele nastupati.

Jedan od tri najrenomiranija turistička mjesečnika u Poljskoj, “Podroze” («Putovanja»), u listopadu ove godine obilježio je na poseban način svoj 100-ti broj. Pod naslovom “Sto najinteresantnijih mjesta na svijetu, u objektivu i perom deset najpoznatijih živućih poljskih putopisaca i turističkih novinara”, našao se i Dubrovnik koji je izabran u to prestižno društvo od strane najcjenjenijeg i najstarijeg poljskog putopisca, gospodina Olgierda Budrewicza. Izdvajamo nekoliko rečenica iz Budrewiczovog opisa Dubrovnika: “ Dubrovnik je u svojoj povijesti imao nekoliko stravičnih katastrofa. Najgora se dogodila 1991. godine kada je neki general naredio njegovo sveopće bombardiranje. To blago ljudske

„Agro Reizen“, turoperator osnovan 2001. godine, nastao udruživanjem tri manja turoperatora, ove je godine prvi put organizirao autobusnu turu po Hrvatskoj i Sloveniji. Farmeri koji su sudjelovali na putovanju puni su pozitivnih dojmova. Umirovljeni farmeri su zanimljivi gosti jer putuju u svako doba godine, odabiru hotele s tri i četiri zvjezdice i nikada im se ne žuri. Zanima ih sve što je vezano za proizvodnju hrane, uzgoj životinja, kulturu življenja te gastronomska i enološka ponuda. U pripremi je i jedno petodnevno putovanje po Istri i Pelješcu s ciljem upoznavanja naših vina koja su u Nizozemskoj gotovo nepoznata. Mediji su kao rezultat studijskog putovanja nastavili pozitivno pisati u Hrvatskoj. “Residance” časopis o stilu življenja i “ElOsoblje hrvatskog štanda na sajmu u Poznanu

44 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr


Štand Hrvatske turističke zajednice u Poznanu

Workshop u Varšavi

na turističkom sajmu „TUOR SALON 2006“, održanom u Poznanu, od 25.-28. listopada 2006. godine. Premda svojom površinom ne bi trebao privući veću pažnju, štand HTZ-a (33 m2) je i ove godine bio odlično posjećen, kako od strane individualnih posjetitelja, tako i poslovnih partnera. Razlog tomu je velika popularnost Hrvatske u ovom dijelu Poljske, standardno dobro opskrbljenom štandu s promidžbenim materijalima i dobro educiranom i nadasve ljubaznom osoblju. Dana 9. studenog 2006. u hotelu Marriott u Varšavi održan je drugi ovogodišnji workshop poljskih i hrvatskih poslovnih partnera iz turističke branše. Mjesto i termin održavanja workshopa, s prvotno planiranog Poznana, prebačeno je iz objektivnih razloga u Varšavu. Bez obzira na promjenu mjesta održavanja, možemo biti zadovoljni odazivom poslovnih partnera. Iz Hrvatske je sudjelovalo 13 poslovnih partnera, a iz Poljske 16. Uz pozdravnu riječ veleposlanika RH u Poljskoj, Nebojše Koharevća, direktor predstavništva HTZ-a u Poljskoj, Bojan Baketa, održao je kratku prezentaciju o ostvarenim rezultatima na poljskom tržištu u 2006. i planovima za 2007. godinu. Workshop je završio s radom u 16:00 sati, nakon čega je za sudionike organiziran radni ručak.

SlovaËka Promotivnim aktivnostima do većeg broja slovačkih turista

civilizacije uspjelo je opstati. Dubrovnik je ponos Europe, sunčana bajka među magnolijama.” Inače, magazin izlazi u mjesečnoj nakladi od 35.000 primjeraka i čita ga mjesečno oko 120.000 čitatelja. U okviru promotivnih aktivnosti na poljskom tržištu, Hrvatska turistička zajednica se i ove godine uspješno predstavila

Predstavništvo u Slovačkoj je tijekom listopada i studenog organiziralo interesantne promotivne aktivnosti koje su rezultirale pojačanom medijskom prisutnošću Hrvatske. U razdoblju 21. – 24. listopada 2006. godine je u gradu Trnava (udaljenom 40 km od Bratislave) u prostorijama kazališta „Divadlo Jána Palárika“ održan već 3. međunarodni festival „GAVRANFEST“. Radi se o pregledu kazališnih inscenacija dramatičara Mire Gavrana. 24. rujna je ansambl kazališta „Diwww.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

45


vijesti iz predstavništava zabilježila pozitivne reakcije i jako je dobro nadopunila ovu, s gledišta hrvatske kulture, prestižnu manifestaciju.

Detalj s izložbe UNESCO plakata

Sljedeća aktivnost ureda u Bratislavi u prethodnom razdoblju bilo je učešće i workshop -prezentacija na međunarodnom kongresu nautičara. IV. međunarodni kongres jedrenja i vodenih sportova na motorni pogon „Skipper 2006.“ održan je u terminu 17. – 19. studenog 2006. godine u hotelu „Poľana“ u planinskom centru Hriňová u centralnoj Slovačkoj. Da se radi o prestižnoj manifestaciji potvrđuje i broj više od sto prisutnih nautičara i predstavnika nautičkih udruženja iz Slovačke, Češke, Francuske i Hrvatske. Kongres, koji je organizirala „Felyma Yacht“, slovačka čarter tvrtka, održan je pod pokroviteljstvom SANY – slovačkog udruženja nautičkog turizma. Hrvatske tvrtke su zastupali predstavnici marine Kremik kod Primoštena. Također, predstavništvo je u okviru bogatog trodnevnog programa realiziralo workshop-prezentaciju s naglaskom na nautiku i vodene sportove, što je nadopunjavala i široka ponuda promotivnog materijala HTZ-a vezanog prvenstveno uz jedrenje i vodene sportove.

IV. Međunarodni kongres jedrenja i vodenih sportova „Skipper 2006.“

Voditeljica predstavništva Nora Henterova tijekom prezentacije o hrvatskoj turističkoj ponudi

vadlo Jána Palárika“ u svjetskoj premijeri i uz učešće autora Mire Gavrana izveo predstavu „Sve o muškarcima“. Predstavništvo je u okviru festivala u prostorijama kazališta realiziralo promociju serije plakata HTZ-a s motivima lokaliteta pod zaštitom UNESCO-a. Na izložbi je HTZ prezentirala široku ponudu promotivnog materijala s naglaskom na hrvatsku kulturnu i prirodnu baštinu. Izložba plakata je 46 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr


U svezi s navedenim kongresom važno je napomenuti da je većina aktivnosti slovačkih nautičara vezana upravo uz hrvatski Jadran. Gotovo sva slovačka natjecanja, regate i natjecanja u jedrenju realiziraju se upravo u Hrvatskoj. Vrhunac kongresa bila je dodjela priznanja najuspješnijim jedriličarima s natjecanja „Slovačkog nautičkog kupa 2006.“ koji je, također, održan u hrvatskim vodama. Sastavni dio aktivnosti predstavništva je i tradicionalna suradnja u realizaciji „Božićnog diplomatskog sajma“. Dobrotvorna manifestacija, koju organizira Međunarodni ženski klub u Bratislavi, zabilježila je ove godine već 16. obljetnicu. Dana 19. studenog su se na navedenom sajmu prezentirala praktično sva diplomatska predstavništva i renomirane dobrotvorne organizacije u Slovačkoj. Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Bratislavi u suradnji s Veleposlanstvom Republike Hrvatske već tradicionalno sudjeluje na pripremi Hrvatskog nacionalnog stola – kroz donaciju promotivnog materijala i suvenira Hrvatske turističke zajednice. Božićni diplomatski sajam u Bratislavi je i ove godine privukao veliku pažnju javnosti, a zabilježen je i rekordan broj posjetitelja – 4.000. Akcija je postigla izuzetan uspjeh. Između ostalog, podijeljen je i veliki broj turističkih i promidžbenih materijala o Republici Hrvatskoj. Aktivno sudjelovanje predstavništva je pismom zahvale pozitivno ocijenila i veleposlanica RH u Slovačkoj, Andrea Gustović-Ercegovac. Božićni sajam svake godine privlači veliku pažnju slovačkih medija.

Velika Britanija Promotivna kampanja za sezonu 2007. počela sajmom WTM u Londonu

Svjetska turistička burza (World Travel Market) održana u Londonu od 6. -9. studenog 2006. godine tradicionalno označava početak sezone sajmova na međunarodnom turističkom tržištu i početak promotivne kampanje svih odredišta. Obzirom da je WTM isključivo poslovni sajam, hrvatski turistički gospodarstvenici su tijekom 4 dana imali veliki broj sastanaka s britanskim

Hrvatska u britanskim medijima

Kako tijekom cijele godine, tako i u posezonskom razdoblju, predstavništvo je usko surađivalo s predstavnicima slovačkih medija. Rezultat uspješne suradnje u prethodnom razdoblju bilo je i putovanje predstavnika slovačke državne televizije u Hrvatsku. Ekipa slovačke državne televizije STV 1 je u organizaciji predstavništva polovicom listopada realizirala posjet NP Plitvička jezera zbog snimanja reportaža o Nacionalnom parku za popularnu emisiju STV 1 - „Svet v obrazoch“ (Svijet u slikama). S navedenog putovanja je napravljeno nekoliko zanimljivih reportaža ne samo o Nacionalnom parku Plitvička jezera, već i o Varaždinu i istarskom agroturizmu. Prva, kraća verzija reportaže o NP Plitvička jezera emitirana je u udarnom terminu na Vijestima STV 1, a kompletna reportaža je emitirana u emisiji „Svijet u slikama“. U rujnu i listopadu emitirane su u spomenutoj emisiji i druge dvije reportaže. Varaždin - reportaža o Varaždinskom gradskom groblju kao vrijednom spomeniku parkovne arhitekture i reportaža o agroturizmu u Istri. Iz navedenih aktivnosti proizlazi da se Hrvatska na slovačkom tržištu uspješno prezentira tijekom cijele godine, a kao najomiljenije turističko odredište slovačkih turista u prethodnoj sezoni privlači veliku pažnju slovačkih medija.

www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

47


vijesti iz predstavništava

Prestižnu turističku nagradu dobio je i turoperator „Hidden Croatia“

Hrvatski štand na sajmu WTM u Londonu

partnerima vezano za sezonu 2007. Državni tajnik za turizam, Zdenko Mičić, i direktor Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice, Niko Bulić, održali su konferenciju za tisak i pored ostalih partnera imali duži sastanak s Andrew Cooperom, predsjednikom „Federation of Tour Operators“ (FTO) koja uključuje najveće britanske turoperatore „Thomson“, „Thomas Cook“, „Cosmos“, „My Travel“, kao i intervju za TV „Travel Channel“.

sektorima turizma. Uz nazočnost veleposlanika RH u Londonu, Joška Pare, i direktora Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice, Nike Bulića, u kategoriji nacionalnih turističkih organizacija, Hrvatska turistička zajednica je uvrštena u prvih 5, a turoperator „Hidden Croatia-London“, HYPERLINK “http:// www.hiddencroatia.com” www.hiddencroatia.com dobio je prvu nagradu u kategoriji “Best Independent Specialist Tour Operator”.

Ove su godine istarski hotelijeri nagrađeni zlatnim medaljama Thomsona, TUI UK. Na tradicionalnoj gala svečanosti održanoj u najekskluzivnijem londonskom hotelu „Savoy“, koju priređuje „Thomson“, TUI UK za svoje partnere, čak su 4 istarska hotela dobila zlatne medalje (“Gold Medal“). Nagrade su u ime hotelijera primili: Boris Božić, „Hotel Eden-Rovinj“, Nada Petrović-Stepanov, „Hotel Park-Rovinj“, Manuela Kraljević, „Sol Melia-Umag“ i Sandro Rimanić „Riviera Hotels-Poreč“. Ove važne nagrade dodjeljuju se isključivo na osnovi anketa gostiju Thomsona za “izuzetnu kvalitetu i uslugu”, a od ove godine uključuje i brigu o okolišu. Ovo je još jedno hvale vrijedno priznanje istarskim hotelijerima za napore i investicije u podizanju kvalitete naše zemlje.

Da Hrvatska i dalje visoko kotira kao odredište na svjetskom tržištu, pored brojnih pohvala u medijima vezanih za brigu o okolišu i održivom razvoju turizma, ukazuje i medijsko priopćenje koje je tijekom WTM-a objavila prestižna globalna konzultantska kuća „Future Brand“. U svojoj godišnjoj analizi „Country Brand Index“ (CBI) prepoznao je Hrvatsku, Kinu i Ujedinjene arapske emirate kao tri zemlje u vrhu «zvijezda u usponu» - potencijalna glavna turistička odredišta u narednih pet godina.

Zadnjeg dana sajma održana je tradicionalna gala večer „British Travel Awards“ na kojoj se uručuju priznanja najboljima u svim 48 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

U tom ozračju “Travel Bulletin”, strukovni tjednik namijenjen agencijskom osoblju koje radi izravno na „bookingu“, u najnovijem izdanju objavio je posebnu reportažu o Hrvatskoj u rubrici “Destination update: Croatia” na 5 stranica sa slikom Visovca na naslovnoj stranici. Reportaža pored intervjua s direktorom Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice Nikom Bulićem uključuje i vrlo pohvalna mišljenja većeg broja bri-


tanskih turoperatora o Hrvatskoj kao kvalitetnom odredištu i planovima o proširenju svojih postojećih programa. Potrošački mediji i dalje daju publicitet raznovrsnosti hrvatske turističke ponude. Magazin za obitelji s djecom “Small World” objavio je reportažu na 4 stranice pod naslovom “Croatia with a baby“, a specijalizirani eno-gastro luksuzni magazin “Waitrose” o ljepotama i izvrsnoj gastronomskoj ponudi otoka Mljeta.

Francuska Hrvatska sve prisutnija u francuskim medijima

Ove je jeseni Hrvatska bila posebno prisutna u francuskim medijima. Reportaže i napisi rezultat su studijskih putovanja u organizaciji predstavništva i Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice. Najvažnija televizijska realizacija, dokumentarni film «Echappées Belles» (41’) posvećen Hrvatskoj, novinara Stéphane Bouillauda, emitiran je na nacionalnom televizijskom kanalu «France 5» za vrijeme najveće gledanosti. Ova se emisija savršeno uklapa u naš komunikacijski koncept obzirom da prikazuje raznovrsnost i bogatstvo hrvatske turističke ponude od Dubrovnika do Vukovara. Što se tiče tiskanih medija, šest reportaža je objavljeno tijekom listopada i studenog. - Stručni časopis «Voyages et Strategie» prezentirao je novitete hrvatske hotelske industrije - tri nova hotela: Hotel Riva na Hvaru, Hotel Bellevue u Dubrovniku i „Le Meridien” u Splitu.

Časopis „Elle” redovito objavljuje reportaže o Hrvatskoj; ovaj put novinarka Martine Kurz posjetila je Dubrovnik, što je rezultiralo reportažom na temu «Les plaisirs de Dubrovnik». Novinarka preporučuje smještajne kapacitete, restorane, trgovine i izlete za razne profile i budžete. Nautički časopis «Moteur Boat Magazine» objavio je devet stranica o Hrvatskoj pod naslovom «Au pays des milles îles». Reportaža upoznaje čitatelja s obalom i otocima na području Istre, Kvarnera, Zadra i Šibenika. Također, s ciljem što boljeg upoznavanja novosti iz hrvatske turističke ponude te kako bi što učinkovitije radile na njezinoj promidžbi, djelatnice predstavništva Christine Delort i Ingrid Poupry realizirale su studijsko putovanje u Hrvatsku od 10. do 19. studenog. Ovo putovanje obuhvatilo je regije Zagreba, Kvarnera, Istre, Zadra, Šibenika i Splita. Dubrovačka regija bila je obrađena prošle godine. To je bila prigoda da se organiziraju susreti s kolegama iz sustava HTZ-a na svim etapama putovanja te da se razmijene iskustva i optimizira buduća suradnja. Putovanje je počelo sa Zagrebom, posjetom Glavnom uredu i susretom s predstavnicima različitih službi. Uslijedio je posjet Turističkoj zajednici grada Zagreba čiji su predstavnici upoznali kolegice s turističkom ponudom grada s naglaskom na suvremenim, dinamičnim i originalnim aspektima ponude odredišta. Naglasak je stavljen na perspektive i znamenitosti razvitka Zagreba kao vikend odredišta za francuske goste. Putovanje se nastavilo u regiji Kvarner gdje je turistička zajednica regije osmislila veoma bogat i raznovrstan program: NP Risnjak, razgled Rijeke s posjetom svetištu Trsat; posjet Krku, Malinskoj, Puntu, Baški; pregled kulturnih znamenitosti i obilazak hotelskih kapaciteta.

- Stručni časopis «Voyages d’Affaires», specijaliziran za kongresni i incentive turizam, predstavio je novitete zanimljive za organizatore ove vrste putovanja. Dubrovnik je, naime, sa svojim visokokvalitetnim kapacitetima i pratećom ponudom pozicioniran na francuskom tržištu kao ekskluzivno odredište u ovom segmentu ponude.

Na povratku je organiziran posjet Opatiji s obilaskom njezine bogate hotelske ponude i Lovranskim vilama. Poseban naglasak stavljen je na razvitak i smještanje odredišta u ovom okviru. Upoznavanje s regijom Kvarnera završeno je posjetom Selce.

- „Xavier de Fournoux“ je realizirao značajnu reportažu od deset stranica o Dalmaciji, pod naslovom «Flânerie en Dalmatie» za nautički časopis «Mer & Bateaux». Novinar je sam otkrio hrvatske obale u okviru studijskog putovanja koje je predstavništvo organiziralo u suradnji sa specijaliziranom agencijom Sunsail.

Nakon Kvarnera uslijedio je program koji je obuhvatio obilazak u Istri gdje je program obuhvatio obilazak Motovuna, Grožnjana, Rovinja, Poreča, Brijuna i Pule. Naglasak je stavljen na posjete malih obiteljskih hotela, značajnu ponudu «hôtels de charme», najvažnije kulturne znamenitosti te specifičnu eno-gastronomsku ponudu regije; tematike koje se baziraju na kvalitativnom pristupu turističkog proizvoda koje regija želi istaknuti kada je u pitanju francusko tržište.

- Olivier Chartier, poznavatelj Hrvatske, koji je već realizirao brojne reportaže i članke, pripremio je iscrpan prilog za magazin avionske kompanije Air France “Air France Magazine” pod naslovom «Iles homeriques en Dalmatie» na petnaest stranica. Članak predstavlja otoke srednje i južne Dalmacije; bogato je ilustriran fotografijama te sadrži tri stranice praktičnih informacija o Hrvatskoj. Tiskan je na francuskom i engleskom jeziku.

Posjet regije Zadra započeo je obilaskom otoka Paga i razgledom grada Paga, uslijedio je obilazak Nina, Zatona na putu do Zadra. Naglasak je stavljen na otkrivanje bogate i raznovrsne kulturne baštine Zadra. Nakon toga putovanje je nastavljeno razgledavanjem i razgledanje obalnih mjesta Bibinje, Sukošan, Sv. Filip i Jakov, Biograd. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

49


vijesti iz predstavništava Na putu do Šibenika organiziran je razgled Vodica i njezinih značajnih hotelskih kapaciteta te NP Krka čije prirodne ljepote predstavljaju posebnu atrakciju za Francuze. Razgled Šibenika omogućio je upoznavanje s povijesnim i kulturnim znamenitostima. Kombinacija ovih dvaju aspekata predstavlja važan adut za proboj na francuskom tržištu. Posjet regiji nastavljen je razgledavanjem hotelskog kompleksa Solaris s naglaskom na programe renoviranja i obogaćivanja postojeće ponude. Program je završen obilaskom turističke ponude Primoštena. Na putu za Split organiziran je razgled povijesne jezgre i znamenitosti Trogira, potom Sinja s njegovom specifičnom alkarskom tradicijom, tvrđave Klis s nezaboravnom panoramom na Split i arheološkog nalazišta Salona. Tijekom razgledavanja Splita naglasak je stavljen na izuzetno bogatu povijesnu i kulturnu baštinu, brojne programe obnnove javnih mjesta te najnovije evolucije u hotelskoj ponudi koja s novim butik hotelima posebno odgovara potražnji s francuskog tržišta. Uslijedio obilazak otoka Brača od Supetra do Sumartina preko Bola, te Makarske rivijere i njezinih ljetovališta. Studijsko putovanje je osmišljeno uz pomoć turističkih zajednica regija i gradova te je u njihovoj organizaciji izvanredno realizirano na terenu. Christine i Ingrid su bile oduševljene ovim bogatim iskustvom i vrlo su ponosne predstavljati i promovirati Hrvatsku. Ovom prigodom želimo svima još jednom najsrdačnije zahvaliti na suradnji.

Skandinavija Nove avionske linije za bolju povezanost s Hrvatskom

U cilju što bolje povezanosti Hrvatske i Skandinavije danski i estonski avioprijevoznici informirali su javnost o novim letovima za Hrvatsku. Danski avioprijevoznik “Sterling” objavio je otvaranje novog odredišta u svom programu: od ožujka do listopada letovima će povezati Kopenhagen i Split jednom tjedno. Letovi Sterlinga otvaraju nove, do sada nedovoljno, iskorištene mogućnosti plasmana na danskom tržištu. „Estonian air“ objavio je da će od iduće godine dva puta tjedno letjeti iz Tallina za Dubrovnik. Rezultat je to ovogodišnje uspješne sezone kad su po prvi put povezani Tallin i Dubrovnik. Temeljem zahtjeva nekoliko organizatora putovanja, koji su zakupili sjedišta u predsezoni i posezoni, „Norwegian air“ je odlučio iduće godine povezati Oslo s Pulom od ranog proljeća do kraja listopada.

svake godine krajem listopada postao je tradicionalan i njemu se odazivaju brojni novinari i predstavnici agencija (ukupno oko 200). Svaka zemlja predstavljena je na manjem štandu gdje se organiziraju susreti, razgovori i razmjena informacija s novinarima i organizatorima putovanja. Kao i ranijih godina, gosti su pokazali velik interes za prezentaciju hrvatskog štanda. U nastavku donosimo dojmove sa specijaliziranog sajma nautike u Stockholmu. Od 8. – 12. studenog 2006. godine održan je sajam “Scandinavian Boat Show” namijenjen nautičarima koji je, prije svega, orijentiran prema ponudi plovila i opreme za nautičare. U manjem dijelu sajma, organizatori nautičkog čartera predstavili su svoju ponudu brojnim posjetiteljima, a svi su uključili Hrvatsku u svoje programe. Pored toga, Hrvatska je jedina zemlja koja je predstavljena na posebnom info-punktu i po tome je zapaženost kod posjetitelja bila maksimalna. Iako po površini minimalan, info-punkt je pružio brojne informacije o ronjenju, jedrenju, marinama i čarteru. Sajam je značajan za čarter obzirom da je to razdoblje donošenja odluke i bukiranja za nautičare. U švedskom gradu Västeråsu je krajem studenog u gradskoj biblioteci održana prezentacija Hrvatske namijenjena pretežno nautičarima. Hakan Dahlberg, voditelj čarter agencije, koji je upoznao Hrvatsku, a posebno otoke Pag, Vis, Hvar, Brač i Korčulu, i to kao nautičar, ronilac, motociklist, s mnogo je nadahnuća brojnu prisutnu publiku animirao kako bi svoj godišnji odmor proveli upravo u Hrvatskoj. Nakon objavljenog članka o Hrvatskoj u danskom nautičkom magazinu „Badnyt” pojačan je interes za jedrenjem u Hrvatskoj. Zahvaljujući otvaranju zrakoplovne linije Sterlinga između Kopenhagena i Splita, interes ovog segmenta tržišta moći će se realizirati. Raduje nas i novost kako će organizatori putovanja, koji u svojim programima već imaju Hrvatsku, “Scandorama” (autobuser) i “Solresor” (avio-čarter) započeti suradnju kombinirajući autobusna i avionska putovanja. Od travnja 2007. kreću ”let + bus” putovanja, a jedno od njih je i putovanje u Hrvatsku: let do Dubrovnika i autobusna tura po Hrvatskoj i susjednim zemljama.

Austrija Hrvatska i dalje prisutna u austrijskim medijima

Krajem listopada u Stockholmu je održan susret članova ANTOR sa švedskim medijima i organizatorima putovanja. Hrvatska je jedna od članica vrlo aktivnog udruženja nacionalnih turističkih organizacija, koje u tijeku godine organizira nekoliko manifestacija za svoje članove. Susret koji se održava 50 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Promotivne aktivnosti na austrijskom tržištu u punom su jeku. Uz planirane nastupe na turističkim sajmovima, dogovoren je i workshop s direkcijom Grazermesse koji će se održati 19. travnja 2007. godine. Također, održan je i bal u organizaciji


Austrijski mediji i dalje rado pišu o našoj zemlji

„Corps Touristiqua“. Balu je prisustvovalo preko 200 uzvanika, a odazvao se veliki broj novinara i turoperatora. Svaka se zemlja predstavila zasebno i imala je mogućnost dodatno medijima prezentirati ostvarenje turističkog rezultata realiziranog u 2006. godini, a na press konferenciji u organizaciji TUI-a posebno su se naglasili izvrsni rezultati ostvareni u 2006. godini u Hrvatskoj. Realizirali su preko 80.000 putnika te ostvarili porast od 24%. Hrvatska turistička zajednica prezentirala je svoju turističku ponudu na specijaliziranom sajmu za stariju populaciju «Seniowww.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

51


vijesti iz predstavništava

Štand Hrvatske turističke zajednice na sajmu Seniorenmesse

Osoblje hrvatskog štanda na sajmu u Beču Direktor predstavništva u društvu austrijskih novinara

Direktor predstavništva Ranko Vlatković rado je brojnim zainteresiranim posjetiteljima sajma davao informacije o našoj zemlji

Vesna Bordelijus, direktor predstavništva Ranko Vlatković i Bernarda Kuhne

renmesse» koji se održao u terminu od 16.-19. studenog 2006. godine. Sajam je posjetilo 100.000 posjetitelja te je iskazan veliki interes kojeg ta populacija ima prema Hrvatskoj, kao i željom za putovanjem i u sljedećoj godini.

ponude koju pružaju konobe i seoska gospodarstva u Istri. «Wiener Journal» je objavio reportažu o Zagrebu na 3 stranice. Reportaža govori o našem glavnom gradu, Zagrebu, bogatoj povijesti i kulturi. «Kroatien plus Korčula auf den Spuren Marco Polos« tekst je objavljen u «CCA –Yournalu» u 15.000 primjeraka, a poziva goste na putovanje u Hrvatsku u 2007. godini.

Također, brojni novinski napisi o našoj zemlji punili su austrijski tisak. U stručnom časopisu namijenjenom vinima «Vinaria Gourmet» novinarka Kathrin Hauenstein–Schnurrer objavila je reportažu o Istri s naglaskom na gastronomsku i enološku ponudu i to na 7 stranica u boji. Posebno ističe bogatstvo raznovrsne 52 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Navedena objava ističe se kao posebna jer ukazuje s kolikom se kvalitetnom objavom teksta i slika ide u potencijalnu animac-


Predstavništvo u Bruxellesu završava i svoje ovogodišnje nastupe na sajmovima u Kraljevini Belgiji. Prvi put ove godine predstavništvo je nastupalo na salonu ZENITH, posvećenom trećoj dobi. U okviru ovog sajma Predstavništvo je organiziralo specijalizirani workshop ponude hrvatskih turističkih odredišta za belgijsku klijentelu treće dobi. Workshopu su prisustvovale 34 hrvatske tvrtke i 10 tvrtki iz Kraljevine Belgije.

Detaljs s bala „Corps Touristiqua“

iju gosta. «Wirtschaftnachrichten Süd» objavljuje reportažu o Opatiji i o Liburnija Rivjera hotelima. Navedena reportaža zasigurno je pridonijela i dobroj popunjenosti Opatijske rivijere u posezoni. Također, 7. studenog 2006. godine održana je skupština udruženja Corps Touristique koje sada broji 29 turističkih zemalja, a koje djeluju na tržištu Austrije. Udruženje sada iskazuje podosta veliku snagu u zajedničkim nastupima prema organizatorima sajmova, turoperatorima i medijima te time postiže bolje komercijalne uvjete. Interesantno je istaknuti ideju oko organizacije informativnog turističkog busa koji bi vozio po Austriji i to po manjim mjestima te na takav način dodatno prezentirao turističku ponudu svake zemlje.

14. i 15. prosinca predstavništvo je sudjelovalo na posljednjem ovogodišnjem sajmu BTE, isključivo namijenjenom turističkoj struci. U okviru BTE sajma predstavništvo je organiziralo dva posljednja ovogodišnja worshopa: workshop s autobuserima iz Flandrije (15. prosinca) i s autobuserima iz Valonije (15. prosinca). Također, predstavništvo se posebice angažiralo na realizaciji studijskog putovanja četiriju novinara (od 11. do 22. studenoga) po južnoj Hrvatskoj (Neretva, Pelješac, Korčula). Od 4. do 7. prosinca TV ekipa RTBF i još 4 novinara (predstavnika triju tiskovina i 1 radio postaje) odlazi na studijsko putovanje prezentacije gastronomske i etno ponude Slavonije. Na ovom putovanju priredit će se prezentacije naših vina i kulinarskih specijaliteta te s time Belgijancima otvaramo jedno ogromno, značajno potencijalno tržište, dosad nepoznato i neprisutno na belgijskom turističkom tržištu, a nadasve treba spomenuti zanimljivo i pitoreskno područje Slavonije.

Rusija Belgija Belgijsko tržište u znaku hrvatske kulture i workshopova

Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Bruxellesu nastavlja s intenzivnim promotivnim aktivnostima. U galeriji Hrvatska, smještenoj u prostoru predstavništva, i dalje se održavaju izložbe. 21. rujna otvorena je izložba Smiljane Čoh, ilustratorice dječjih knjiga iz Varaždina, a 17. listopada otvorena je izložba iz fundusa Muzeja za umjetnost i obrt RH “Hrvatska u svjetlotisku”, organizirana u suradnji s Ministarstvom vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Veleposlanstvom RH u Bruxellesu. Izložbom su predstavljene stare fotografije (razglednice) hrvatskih gradova s početka 20. st., posebice zanimljive kako iz perspektive zajedničke europske kulturne baštine, tako i kao oblik upoznavanja jednog živopisnog segmenta života u raznim dijelovima Hrvatske. U suradnji s Ministarstvom kulture Republike Hrvatske, Veleposlanstvom Republike Hrvatske u Belgiji i časopisom UPDATE, u tijeku je izložba djela Viktora Daldona.

Pripreme za turističku 2007. godinu

Poslije završetka ovogodišnje sezone i putovanja turista iz Rusije u Hrvatsku, predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Ruskoj Federaciji usredotočilo se na izradu analize ovogodišnjeg turističkog rezultata, rezimiranje postignutog te nadasve planiranjem aktivnosti za sljedeću 2007. poslovnu godinu. Nakon obrade svih statističkih podataka, bilo je jasno da je iza nas najuspješnija turistička godina ostvarenog prometa s ruskog tržišta prema Hrvatskoj. I ovom prilikom ponavljamo da je takvom rezultatu u prvom redu pridonijela izvanredna programska ponuda s kojom su turoperatori izašli na tržište, ali i izvanredna medijska promocija koju je u Rusiji napravila Hrvatska turistička zajednica. Stoga je u drugoj polovici desetog mjeseca predstavništvo najprije napravilo završni susret s predstavnicima svih turoperatora. Na sastanku je izražena zahvalnost za uspješan rad s našom zemljom te su promovirani novi turistički proizvodi koji su još uvijek nedovoljno poznati na ovom tržištu. Takav susret s partnerima postao je praksa - pred kraj tekuće godine promoviraju se novi proizvodi turoperatorima, koji bi ih na takav način mogli upoznati i uvrstiti u svoje programe putovanja za sljedeću godinu. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

53


vijesti iz predstavništava organiziranog čarter programa iz Voronjeza prema Hrvatskoj. Sve ostale aktivnosti u predstavništvu odnosile su se na svakodnevne poslove, s tim da je svakako naglasak aktivnosti bio postavljen na planove za sljedeću poslovnu godinu.

SAD Uspješna promidžba Hrvatske u Americi

VEMEX (Visit Europe Media Exchange) je manifestacija koja se održava jednom godišnje u organizaciji ETC (European Travel Commission). Godišnji susret ruskih partnera i medija s predstavništvom Hrvatske turističke zajednice u Moskvi

Ove godine VEMEX je održan u Torontu (Kanada) 28. studenog, New Yorku 30. studenog i Los Angelesu 5. prosinca. U nastavku donosimo pregled aktivnosti predstavništva. Dana 30. studenog, u hotelu Waldorf Astoria na cjelodnevnoj manifestaciji prisustvovalo je 159 novinara i 86 izlagača. Ovo je bila idealna prilika za promidžbu Hrvatske. Prezentacije u trajanju od 15 minuta za brojne zainteresirane novinare uz informativni materijal priredilo je predstavništvo.

Isto tako, održana je završna tiskovna konferencija te prijem za sve novinare koji su svojim pisanjem pomogli u ostvarivanju ovogodišnjeg pozitivnog turističkog rezultata. 18. listopada 2006. godine u Centru međunarodne trgovine održan je tradicionalni postsezonski praznični susret s novinarima, koji su tom prilikom svjedočili prezentaciji ovogodišnjeg turističkog rezultata iz Rusije prema Hrvatskoj, praćenog s brojnim fotografijama i svjedočenjima iz razdoblja pripreme ovogodišnje turističke sezone.

Hrvatska večer u New Yorku

Predstavništvo je u sklopu svojih aktivnosti prisustvovalo tradicionalnim Danima hrvatskog turizma održanim u Cavtatu od 25.-27. listopada 2006. godine. Pored sastanka s hrvatskim novinarima kojima je susretom u Cavtatu predočen ovogodišnji turistički rezultat, održana je i radionica s hrvatskim poslovnim partnerima, s kojima su razmijenjene brojne korisne informacije potrebne za rad i pripremu turističke godine koja je pred nama. Nadalje, predstavništvo je 23. studenoga 2006. godine zajedno s turoperatorom Regtour u Voronjezu upriličilo prezentaciju za agencije te oblasti na kojoj je prisustvovalo više od 60 agenata. Uglavnom je bilo riječi o novim proizvodima koji se predlažu Hrvatskoj u sljedećoj turističkoj sezoni, ali to je bila i prilika izraziti zahvalnost za izvanredan rad i podršku u prodaji prvi put Veseli hrvatski predstavnici nakon uspješne prezentacije

54 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr


Detalj s hrvatske večeri u New Yorku

Generalni konzul Republike Hrvatske u New Yorku, Petar Ljubičić sa suprugom u društvu voditeljice predstavništva Nene Komarice

Voditeljica predstavništva Nena Komarica u razgovoru sa novinarkom na VEMEX-u

Radno ozračje na WEMEX-u

Nakon New Yorka, uslijedila je prezentacija na VEMEX-u u Los Angelesu gdje je predstavništvo Hrvatske turističke zajednice sudjelovalo po prvi puta. Izuzetno veliki interes za Hrvatskom pokazali su američki novinari od kojih je čak 47 tražilo izravno informacije od predstavništva Hrvatske turističke zajednice u New Yorku. Svi prisutni novinari imali su prilike čuti predavanje o hrvatskoj turističkoj ponudi. U toku cijelog dana, održavani su razgovori s novinarima, koji su pokazali veliki interes i za kontinentalnu Hrvatsku, gastronomsku ponudu, vrtove-gardening, parkove, a ne samo za obalu i otoke koji su dosad bili najviše zastupljeni u medijima. Također, sve je veći naglasak na kulturu, povijest www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

55


vijesti iz predstavništava i umjetnost kao važne segmente turističke ponude. Novinari su zainteresirani za programe kulture, koji uključuju muzeje, galerije, povijesne događaje Hrvatske. Također, puno upita bilo je i za wellness turizam, kao i mineralne toplice. Svi novinari s kojima se razgovaralo su potvrdili da je Hrvatska interesantna zemlja koju svakako treba posjetiti i pisati o njoj. Zbog ovako velikog uspjeha na VEMEX u New Yorku i Los Angelesu, jako je važno da sljedeće godine budemo prisutni i na VEMEX manifestaciji u Kanadi, jer je ove godine bilo prisutno oko 100 novinara koji su se interesirali za Hrvatsku, a mi nismo bili jedan od izlagača. Ovo je jedan od najjeftinijih načina promidžbe Hrvatske među sjevernoameričkim novinarima i konačno čitateljima njihovih tekstova.

turističke zajednice u New Yorku, kao i direktor Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice Niko Bulić. Ovim aktivnostima započinje promocija Hrvatske na američkom tržištu za sezonu 2007., koja će biti izuzetno bogata i zanimljiva, ispunjena brojnim workshopovima i prezentacijama. Cilj je nastavak dobrih rezultata postignutih u posljednjih nekoliko godina, kada je Hrvatska na američkom tržištu postala jedna od najpopularnijih novih turističkih odredišta te sveprisutna tema američkog i kanadskog tiska.

Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u New Yorku bilo je pozvano i na prestižni božićni ručak u organizaciji „New York Travel Writers” koji je održan 4. prosinca u luksuznom restoranu „Tavern on the Green” u Central Parku. Ova udruga novinara koji uglavnom pišu o putovanjima, ove godine slavi 60. godišnjicu postojanja. Većina prisutnih novinara je bila upoznata s Hrvatskom jer su je imali prilike posjetiti, doživjeti i pisati o svemu što ona nudi. Svi su Hrvatskoj dali visoke komplimente. Oni koji je još nisu posjetili, zatražili su da postanu dio naše mailing liste i da ih se pozove na buduća studijska putovanja u Hrvatsku. Na tradicionalnoj hrvatskoj večeri u New Yorku, Hrvatska turistička zajednica zaključila je promotivne aktivnosti za 2006. godinu. Promocija hrvatske kulture i turizma održana je 8. prosinca 2006. godine u New Yorku u prostorijama prestižnog Harvard kluba. Prije hrvatske večeri održana je tiskovna konferencija direktora Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice Nike Bulića uz prigodnu prezentaciju o novostima iz turističke ponude naše zemlje. Ovom prilikom premijerno je prikazan promidžbeni film Hrvatske turističke zajednice pod nazivom „Hrvatska domovina Marca Pola“, a sudionicima je uručen prigodni božićni poklon „Anima Croatica“ – cd box hrvatske tradicijske glazbe. Sadržaj cjelokupnog projekta adekvatno zastupa sve hrvatske regije i prikazuje bogatstvo hrvatske glazbene baštine. Na Hrvatskoj večeri, okupili su se svi važniji predstavnici medija, direktori i menadžeri značajnijih američkih turoperatora i agencija te predstavnici društvenog, političkog i kulturnog života SAD-a. Nakon hrvatske večeri, u terminu 9. – 11. prosinca 2006. godine, u Scottsdaleu/Arizona održan je godišnji susret udruženja američkih turoperatora (USTOA – United States Tour Operator Association). Tom je prilikom održana tiskovna konferencija Hrvatske turističke zajednice i tradicionalno druženje na koje je pozvano oko 500 čelnika turističke industrije, a na kojoj su svim zainteresiranim partnerima i medijima na raspolaganju biti Nena Komarica, voditeljica predstavništva Hrvatske 56 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Ilustracija reportaže o Hrvatskoj u časopisu „Travel Age West“


iz rada glavnog ureda

IZ RADA GLAVNOG UREDA www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

57


iz rada glavnog ureda

Sjednica Turističkog vijeća i Sabora Hrvatske turističke zajednice Kao i svake godine u okviru redovnih aktivnosti Hrvatske turističke zajednice, u prosincu će se održati Turističko vijeće i Sabor na kojima će se dati informacije o turističkoj 2006. godini i stanju na tržištima te prihvaćanje Programa rada HTZ-a s financijskim planom za 2007. godinu. Također, održat će se i radni sastanak direktora predstavništava i voditelja ispostava Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu s predstavnicima Glavnog ureda na kojem će se prezentirati završna izvješća o radu ureda predstavništava po zemljama s posebnim osvrtom na financijsko poslovanje te programi rada predstavništava i ispostava za 2007. godinu.

Brojni zainteresirani turistički djelatnici na susretu s predstavnicima Vlade Republike Hrvatske

Na kongresu su se razmijenila iskustva turističke 2006. godine, slijedom koje se najavilo planiranje i razvojna politika za 2007. godinu. Također, održao se niz turističkih radionica i predavanja uz predstavnike svjetske i domaće turističke struke. Ovogodišnji kongres počeo je tradicionalnim radnim sastankom direktora predstavništava Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu s direkcijom Glavnog ureda i predstavnicima medija. U izvješćima s tržišta većina je naglasila da se porasti mogu očekivati i iduće godine, ali da tomu svakako mora pridonijeti pojačana suradnja s medijima, općenito promocija i proširenje ponude kvalitetnim smještajnim kapacitetima. Hrvatska je primjer kako jedna zemlja, koja je prošla teške trenutke, može razvijati turizam te ujedno doprinijeti sigurnosti regije, istaknuo je u Cavtatu regionalni predstavnik Svjetske turističke organizacije (WTO) za Europu Luigi Cabrini.

Dani hrvatskog turizma Hrvatska turistička zajednica i ove je godine organizirala kongres turističkih djelatnika „Dani hrvatskog turizma“ koji su se održali u Cavtatu, hotel Croatia 25. – 27. listopada 2006. godine. Ovaj tradicionalni susret održava se pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, a medijski pokrivaju „Slobodna Dalmacija“, „Zadarski list“, „Novi list“, „Glas Istre“, „Jutarnji list“, „Hrvatski radio“, „Večernji list“ i „Glas Slavonije“.

Hrvatska od 1995. do danas bilježi konstantan rast u međunarodnim dolascima i u prihvatu stranaca, a taj će trend biti zadržan i nadalje, procijenio je Cabrini sudjelujući na stručnom skupu “Hrvatska u svjetskom turističkom okruženju”. Glavni cilj skupa bio je, uz analizu postojećeg stanja u hrvatskom turizmu, ukazati i na eventualne negativnosti te dati preporuke za rad u idućim sezonama. Tako je i Cabrini, uz pohvale prirodnim ljepotama i zaštiti okoliša, upozorio na zaostatak Hrvatske u bukingu putem Interneta i preporučio više kreativnosti i fleksibilnosti na području marketinga i administracije. Minus hrvatskom turizmu su i visoke cijene koje ne prati i kvalitetna usluga te među ostalim visoka cijena aerodromskih taksi. Ipak, Hrvatska je po razvoju turizma u razdoblju od 2002. do 2005. nadmašila mnoga druga odredišta, zbog čega mora paziti kako ne bi postala žrtvom vlastitog uspjeha, poručio je Cabrini.

Želimir Kramarić, Mihajlo Grgić, Niko Bulić i Veljko Ostojić u ugodnom razgovoru na terasi hotela „Croatia“

58 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Dio turizma koji posljednjih godina vrlo brzo raste je kulturni turizam, a profesor na Sveučilištu Manchester Metroplitan


Radno predsjedništvo kongresa

Priznanje djelatnicima godine uručio je predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić

Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić u društvu direktora Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice Nike Bulića i predsjednika Uprave „Maraske“ Joška Zavorea

Zajedničko fotografiranje nagrađenih

Ministar financija Ivan Šuker, ministar mora, turizma, prometa i razvitka Božidar Kalmeta i direktor Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice Niko Bulić

U rezanju torte direktoru Glavnog ureda Niki Buliću pridružio se i generalni direktor hotela „Croatia“ u Cavtatu, gospodin Frano Tomšić

University Howard L. Hughes preporuča Hrvatskoj kreiranje dobrog proizvoda i njegovo predstavljanje kako bi postala i kulturno odredište, za što ima sve preduvjete.

2001. do 2006. porasle za čak 35,6 posto, što ne prati ni razvoj infrastrukture niti adekvatna ponuda, nad čim se Hrvatska, poručeno je, mora zamisliti.

O kamping ponudi prezentaciju je održao gospodin Horst Nitscke.

Posebnu pažnju izazvala je prezentacija o stavovima i potrošnji turista na kružnim putovanjima u Hrvatskoj (TOMAS), o čemu je govorio Siniša Horak sa Instituta za turizam.

Prema istraživanju ADAC-a, dio hrvatske turističke ponude koji je nazadovao je kamping ponuda. Istaknuto je, naime, da ni jedan od 96 kampova u Hrvatskoj nije dosegao maksimalnu ocjenu, veliki je raskorak između cijene i usluge, jer su cijene od

Anketa je rađena na reprezentativnom uzorku od 1.659 ispitanika, od lipnja do rujna ove godine, na 42 broda i u četiri grada - Dubrovniku, Korčuli, Splitu i Zadru. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

59


iz rada glavnog ureda Anketa pokazuje da s kruzerima najviše dolaze Talijani, slijede ih Amerikanci i Španjolci. Najviše po osobi, 64 eura, potroše putnici s manjih brodova (200 putnika), a samo 34 eura po osobi potroše gosti s velikih kruzera (do 2.000 putnika i više). Najviše se pak kupuje u Zadru, gdje pristaju manji brodovi i putnici se dulje zadržavaju u gradu, a najmanje u Dubrovniku, gdje uplovljavaju veliki kruzeri i gosti se zadržavaju između tri do pet sati, pokazali su rezultati ankete. Najviše se pak kupuje u Zadru, gdje pristaju manji brodovi i putnici se dulje zadržavaju u gradu, a najmanje u Dubrovniku, gdje uplovljavaju veliki kruzeri i gosti se zadržavaju između tri do pet sati, pokazali su rezultati ankete. Prvog dana kongresa predstavljena je i skulptura Marco Polo svjetska novinarska turistička nagrada koja će se jednom godišnje dodjeljivati novinaru ili piscu u turizmu za najbolju promociju zemlje domaćina kongresa Svjetskog udruženja turističkih novinara i pisaca u turizmu FIJET-a. Projekt je na inicijativu hrvatskog udruženja turističkih novinara i uz potporu Hrvatske turističke zajednice i Turističke zajednice grada Korčule prihvatilo Svjetsko udruženje turističkih novinara. Skulpturu Marca Pola izradio je umjetnik Lujo Lozica, a broncu je izlio Vlado Šeparović iz Blata na otoku Korčuli. Hrvatska udruga FIJETa CRO-AJET darovala je prvu skulpturu Marca Pola Glavnom uredu HTZ-a. Inače, Marco Polo smatra se utemeljiteljem putopisnog novinarstva, a kako je podrijetlom s Korčule, CRO-AJET je objedinio te dvije činjenice u nastojanju promocije hrvatskog turizma.

Ovom jedinstvenom turističkom događaju sve prisutne svojim dolaskom je počastio i Predsjednik Republike Hrvatske, Stjepan Mesić koji je dodijelio priznanja Djelatnicima godine. Nakon svečanosti dodjela nagrada u restoranu hotela „Croatia“ održan je i tradicionalni bal hrvatskih turističkih djelatnika.

Volim Hrvatsku 2007. Glavni ured Hrvatske turističke zajednice i sustav turističkih zajednica nastavljaju u 2007. godini s aktivnostima poticanja zaštite okoliša i unapređenja elemenata turističkog proizvoda kroz svoj projekt VOLIM HRVATSKU. Sredinom mjeseca siječnja u planu je održavanje prvog sastanaka Stožera projekta na kojem će se dogovoriti tko čini Stožer, donijet će se plan akcije, definirati elementi i imenovati nositelji aktivnosti. Na zadnjem Stožeru 2006. godine u Lici zaključeno da će se uzeti u obzir sljedeći prijedlozi za 2007. godinu: 1. Turistička zajednica Bjelovarsko - bilogorske županije predlaže da se početak svih akcija projekta VOLIM HRVATSKU u kontinentalnom dijelu obilježi sadnjom drvoreda u njihovom arboretumu koji je upravo u osnivanju; 2. Da se ponovno uvede natječaj za dokumentarnu fotografiju;

Na susretu hrvatskih turističkih djelatnika, s predstavnicima Vlade Republike Hrvatske, svoja su izlaganja imali ministar mora, turizma, prometa i razvitka, Božidar Kalmeta, ministar financija, Ivan Šuker, državni tajnik za turizam, Zdenko Mičić i direktor Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice, Niko Bulić.

3. Da se tema natječaja za osnovne škole i dječje vrtiće odredi krajem tekuće godine za sljedeću godinu;

Dan prije svečanosti dodjele turističkih nagrada, za sve sudionike skupa održan je koncert Tonija Cetinskog.

5. Turistička zajednica Zadarske županije predlaže da se treći stožer 2007. godine održi u njihovoj županiji;

Dodjela nagrada u ovogodišnjoj akciji Volim Hrvatsku za Plavi cvijet, Zeleni cvijet i Djelatnika godine upriličena je 27. listopada 2006. uz izravan televizijski prijenos na Novoj TV.

6. Turističke zajednice primorskog dijela Hrvatske trebale bi se odlučiti žele li, kao kontinentalni dio, obilježavati početak svih svojih akcija sadnjom i tako ostaviti trag svojih aktivnosti iz projekta VOLIM HRVATSKU.

O ovogodišnjim laureatima Plavog i Zelenog cvijeta prikazan je i prigodan film. Svim nagrađenima statuu i priznanje dodijelili su hrvatski turistički čelnici, i to ministar mora, turizma, prometa i razvitka, Božidar Kalmeta, državni tajnik za turizam, Zdenko Mičić, direktor Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice, Niko Bulić i predstavnici medijskih pokrovitelja u akciji Plavi cvijet, Ružica Mikačić (Slobodna Dalmacija), Bojan Žižović (Glas Istre), Ivo Kirigin (Novi list), Damir Maričić (Zadarski list) u akciji Zeleni cvijet, Tatjana Alavanja (Večernji list) i Nikola Vukadinović (Glas Slavonije) te Siniša Svilan (Nova TV). 60 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

4. Da turističke zajednice županija kontinentalne Hrvatske mogu predlagati kandidate za “Djelatnika godine” u svim kategorijama;

Glavni ured je osmislio temu na koju će učenici osnovnih škola i djeca dječjih vrtića pisati i crtati, a koja glasi „HRVATSKA, LJUBAVI MOJA“. Tekst natječaja upućen je u Agenciju za odgoj i obrazovanje (donedavno Zavod za školstvo RH) koji je obećao da će u svojem rokovniku dati informaciju o našem natječaju. Tekst su dobile i sve turističke zajednice županija koje imaju zadatak izvijestiti sve zainteresirane za natječaj, odnosno škole trebaju na vrijeme uvrstiti natječaj i akciju Volim Hrvatsku 2007. u svoj nastavni plan i program.


Nova brošura “Hrvatska, domovina Marka Pola”

Snimljen film “Hrvatska domovina Marka Pola”

Marko Polo je polazište i tema nove promotivne strategije Hrvatske turističke zajednice prema dalekim i prekooceanskim zemljama. Činjenica da je rođen u Korčuli, u Hrvatskoj, gdje počinju i završavaju njegova epohalna putovanja koja označavaju kraj srednjeg vijeka i početak renesanse u Europi, prilika je koja otvara promotivna vrata i u zemljama u kojima ima malo ili nema nikakvih predodžbi o Hrvatskoj kao odredištu odmora. Svjetska popularnost Marka Pola omogućava da između svih izbora koji se nude pozornost skrenemo na njegovu domovinu, bilo da se radi o Americi ili novim dinamičnim azijskim zemljama. Hrvatska turistička zajednica će do kraja godine otisnuti brošuru pod nazivom Hrvatska, domovina Marka Pola u četiri jezične verzije (hrvatski, engleski, japanski i kineski) u nakladi od 150.000 primjeraka. Brošura je rezultat rada preko stotinu suradnika među kojima su tekstopisci, fotografi, savjetnici na konceptu kojeg je osmislio gospodin Milan Sivački. Mnogobrojne galerije, muzeji, udruge te privatne osobe su ustupile svoje fotografije te tako obogatile brošuru ilustracijama, fotografijama umjetnina, poznatih Hrvata te prepoznatljivih hrvatskih motiva i pejzaža.

Prema režiji i scenariju gospodina Mire Brankovića, izvršnog producenta Nenada Obrenovića te produkciji TELECENTRA iz Zagreba krajem listopada je za Hrvatsku turističku zajednicu završeno snimanje turističko – promidžbenog filma pod nazivom «Hrvatska – domovina Marka Pola». Hrvatska obala je u 15minutnom filmu predstavljena kao poželjna turistička destinacija s pregršt kadrova atraktivnih lokacija. Kroz film se provlači trag Marka Pola, a povezuje ne samo njegova brojna putovanja nego i prisjećanja iz njegovog rodnog kraja. Na svom putu prikazuje najveće svjetske civilizacijske krugove (arapski, europski, indijski i dalekoistočni) te njihovu poveznicu s našom zemljom. Budući

Naslovnica brošure „Hrvatska domovina Marka Pola“

Kadrovi iz novog promidžbenog filma „Hrvatska, domovina Marka Pola“ www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

61


iz rada glavnog ureda

da su mnogi Marka Pola nazivali čovjekom koji je popunjavao globus, važan segment filma su i stare povijesne karte te globus koji se vrti, a u filmu se i sam začuđen grandioznim planinama, jezerima ili ljudskih ruku djelima prisjeća svoje domovine koja, u malom, objedinjuje sva čuda svijeta. Film je premijerno prikazan na hrvatskoj večeri u New Yorku.

„Kulturna baština“

Novi promidžbenih materijali Hrvatske turističke zajednice Nakon nekoliko mjeseci intenzivne pripreme, izdavački tim Hrvatske turističke zajednice priredio je nova izdanja brošura:

Image katalog Hrvatske

62 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

„Prirodna baština“


i na tome im se posebno zahvaljujemo. Ukupna naklada je 1.880.000 primjeraka u 16 jezičnih mutacija. „Image katalog Hrvatske“ je temeljnim konceptom zamišljen kao informativna podrška u prezentaciji ponude hrvatskih regija kao modernih turističkih destinacija, s naglaskom na elemente strateškog marketing plana hrvatskog turizma. Katalog objedinjuje hrvatsku povijest, kulturu, prirodne ljepote u jedan moderan, praktičan, zanimljiv i dostupan turistički informator. Tekstovi brošure zamišljeni su kao ležerno štivo objedinjeno u smislenu i zavodljivu cjelinu. Koncept i dizajn brošure osmislio je Velimir Miljković iz pulske tvrtke „Organizacija“, a korištene su fotografije poznatih hrvatskih motiva iz objektiva renomiranih hrvatskih fotografa. Ukupna naklada kataloga je 700.000 primjeraka u 16 jezičnih mutacija.

Izabrana nova direktorica predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Madridu Dana 1. prosinca 2006. na dužnost direktorice predstavništva HTZ-a u Španjolskoj, sa sjedištem u Madridu, stupila je gospođa Sanja Jelić Danda, odabrana temeljem javnog natječaja i odluke Turističkog vijeća od 26. listopada 2006.

Pojačana promocija Hrvatske na danskom tržištu Također, od 1. prosinca 2006., aktivnosti iz djelokruga predstavništva HTZ-a na tržištu Danske ugovorno će obavljati agencija VAGABOND s kojom je suradnja uspostavljena na razdoblje od jedne godine. Kontakt podaci su sljedeći: Cestovna i turistička karta

“Kulturna baština“, „Prirodna baština“, „Image katalog Hrvatske“, te „Cestovnu i turističku kartu Hrvatske“. Sve navedene brošure doživjele su redizajn i koristit će se na raznim promocijama, sajmovima i ostalim manifestacijama diljem svijeta. Koncept brošura „Kulturna baština“ i „Prirodna baština“ osmislili su Zoran Klarić i Sergio Gobbo, autor tekstova je Zoran Klarić, dok dizajn i fotografije potpisuje Sergio Gobbo iz Studia Gobbo, Grožnjan. Ukupna naklada brošure „Kulturna baština“ je 280.000 primjeraka u 10 jezičnih mutacija, dok će se „Prirodna baština“ tiskati u nakladi od 295.000 primjeraka u 7 jezičnih mutacija. Nova „Cestovna i turistička karta“ sadržavat će kao i do sada cestovnu kartu Hrvatske te 10 krovnih turističkih putova koji integriraju hrvatske prirodne, kulturno – povijesne i ostale turističke atraktivnosti. Dizajn i koncept koji je dio projekta „Look around“ potpisuje tvrtka „Hosting International“ iz Zadra. Na projektu izrade „Cestovne i turističke karte“ sudjelovale su i TZ županija koje su svojim fotografijama, sugestijama i savjetima pomogle da se ovakav projekt realizira

VAGABOND Kontakt osoba: Mrs. Farida Christensen Bregenrødvej 132 3460 - Birkerød, Denmark Tel: (45) 70 266 860, Fax: (45) 48 13 15 07 Mob : (45) 25 21 24 26 Mail: farida@vagabond.info, info@altomkroatien.dk, presse@altomkroatien.dk, mail@altomkroatien.dk

Zaključivanje oglašavanja HTZ-a u 2006. godini i priprema promidžbenih aktivnosti u 2007. godini Glavni ured Hrvatske turističke zajednice realizirao je glavninu Općeg oglašavanja u tiskovnim i elektronskim medijima na www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

63


iz rada glavnog ureda tržištima Njemačke, Italije, Velike Britanije, Švedske, Danske, Finske, Norveške, Austrije, Češke, Nizozemske, Poljske, Slovenije, Belgije, Švicarske, SAD-a, Slovačke, Rusije i Španjolske te plakatiranje na tržištima Švedske, Francuske, Mađarske, Slovačke, Rusije i Španjolske. U okviru ukupno planiranih sredstava za opće oglašavanje, nakon ljetne stanke, od 11. rujna 2006. godine nastavlja se Globalno televizijsko oglašavanje na CNN-u, dok je televizijsko oglašavanje na Eurosportu uspješno realizirano 28. svibnja 2006. godine, isto kao i televizijsko oglašavanje na primarnim i sekundarnim tržištima koje je uspješno realizirano u Njemačkoj, Italiji, Austriji, Francuskoj, Nizozemskoj, Poljskoj, Sloveniji, Belgiji, Švedskoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Švicarskoj i Rusiji. Udruženo oglašavanje u suradnji s ustrojem turističkih zajednica, gospodarskim subjektima i stranim partnerima u okviru odobrenih kandidatura je u tijeku te će se u okviru ugovorenih stavki realizirati do kraja prosinca ove godine.

Također, tijekom 2007. planira se organizirati “Hrvatski turistički dan” na 12 različitih tržišta. Koncept hrvatskog turističkog dana će u većini slučajeva ostati nepromijenjen, odnosno sadržavat će: - tiskovne konferencije; - workshop, tj. poslovne radionice za domaće i inozemne subjekte turističkog gospodarstva; - “Hrvatske večeri”, koje se u pravilu održavaju u elitnom hotelu za predstavnike turističke struke te javnog i kulturnog života pojedinog grada, uz nezaobilaznu hrvatsku enološko-gastronomsku ponudu te glazbeno-scenske sadržaje. Hrvatska turistička zajednica je i za 2007. godinu uputila objavu svim turističkim zajednicama županija (primorskim i kontinentalnim) da će i u narednoj godini pružiti potporu u promociji road show prezentacija na inozemnom tržištu. Odnosno, Hrvatska turistička zajednica će sufinancirati s 25% od ukupnog troška primorsku Hrvatsku, odnosno 50% ukupnog troška, ukoliko se radi o kontinentalnoj Hrvatskoj.

Sukladno Programu rada HTZ-a za 2007. godinu raspisan je novi Natječaj za dodjelu sredstava za udruženo oglašavanje u 2007. godini s trajanjem do 15. prosinca 2006. godine. Natječaj je objavljen i na web stranicama www.croatia.hr . U okviru općeg oglašavanja pristižu novi media planovi i ponude za promidžbene aktivnosti u narednoj godini te se u skladu s ciljevima poslovne politike HTZ-a i strategije poslovanja valoriziraju.

Održani sajmovi tijekom listopada i studenog te priprema za 2007. godinu

50 workshopova u 2007. godini

GENOVA SALONE NAUTICO, 07.- 15.10.2006. Ovaj specijalizirani nautički sajam odlikuje se izvanredno velikom zastupljenošću izlagača iz svih krajeva svijeta. Predstavilo se 1.580 izlagača iz 45 zemalja svijeta na 285.000 m2 izložbenog prostora.

Tijekom listopada i studenog u organizaciji predstavništava Hrvatske turističke zajednice u svijetu održano je 7 workshopova na 6 različitih tržišta. U nastavku donosimo kratko izvješće. Zemlja

Grad

Manifestacija (workshop / hrv. dan) Mjesec Datum

I I CZ H PL SK B

Rim Palermo Prag Budimpešta Varšava Zvolen Bruxelles

W W W W W W W

10 10 11 11 11 11 11

11 12 3 8 9 18 25

Poučeni pozitivnim iskustvima iz 2006. godine, Hrvatska turistička zajednica odlučila je tijekom 2007. godine organizirati 50 workshpova i maksimalno svim zainteresiranima omogućiti dostupnost informacija o održavanju istih. Popis svih workshopova u 2006. te 2007. godini dostupan je na web stranicama www.croatia.hr. 64 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

U nastavku donosimo kratki izvještaj o sajamskim nastupima Hrvatske turističke zajednice tijekom listopada i studenog 2006. godine i to kako slijedi:

Prema podacima organizatora 324.000 posjetitelja obišlo je sajam, što je manje povećanje u odnosu na prošlu godinu. Sajam obiluje novitetima s nautičkog tržišta te velikim brojem najraznovrsnijih modernih plovila, a privukao je i veliku pozornost medija. Hrvatski štand, na kojem su predstavljeni svi segmenti nautičke ponude u turizmu, bio je vrlo dobro posjećen svih dana. Vrhunac posjećenosti i interesa bio je drugoga vikenda trajanja sajma. Većina posjetitelja vrlo dobro poznaje hrvatsku obalu, a najviše su se zanimali za novosti vezane uz regulativu i cijene. PARIS MIT INTERNATIONAL, 18. - 21.10.2006. Najveći poslovni sajam za ljude u turizmu frankofonskog područja. Preko 1.100 izlagača iz 110 zemalja okupilo se tih dana na ovom odlično organiziranom sajmu. 10.000 poslovnih posjetitelja i preko 2.000 novinara obišlo je izložbeni prostor na


14.200 m2. Na hrvatskom štandu bila su 4 suizlagača, štand je bio na povoljnoj poziciji uz jedan od glavnih prolaznih koridora i održani su brojni poslovni razgovori. RIMINI TTG, 20.-22.10.2006. Hrvatska turistička zajednica prvi je puta nastupila na ovom poslovnom sajmu koji je vrlo dobro posjećen i odlično organiziran. Sajam se održavao na 55.720 m2, a predstavilo se oko 2.300 izlagača iz 99 zemalja. Organizator je također naveo i podatak kako je sajam posjetilo čak 30.000 poslovnih posjetitelja sajma i velik broj predstavnika medija. POZNAN TOUR SALON, 25.- 28.10.2006. Vodeći poslovni sajam u Poljskoj, dobro organizirana priredba koja već tradicionalno privlači znatan broj poslovnih turističkih subjekata i stručnjaka te široku publiku. Ovaj sajam vrlo je zapažen i značajan. Na 14.450 m2 izložbene površine okupilo se 670 izlagača iz preko 50 zemalja svijeta. Sajam je obišlo 20.000 posjetitelja. ERFURT REISEN & CARAVAN, 28.- 31.10.2006. Kamping sajam na kojem je Hrvatska turistička zajednica nastupila po prvi puta. Štand je bio na odličnoj poziciji u blizini ulaza u halu, uočljiv i dostupan. Na štandu je bio izuzetno veliki interes posjetitelja s mnoštvom upita o mogućnostima dolaska u Hrvatsku te smještajnim mogućnostima u kampovima i privatnom smještaju. Podijeljeno je 3.200 turističkih karata Hrvatske i to je bio najtraženiji dio promidžbenog materijala koji je pristigao u 6 paleta. Na štandu je bio 1 suizlagač. Na sajmu se predstavilo 300 izlagača, a posjetilo ga je 35.000 posjetitelja. MONTREUX TTW, 26.- 27.10.2006. Sajam je privukao 6.750 poslovnih posjetitelja, što je za 6,6% više u odnosu na prošlu godinu. 533 izlagača u 7 hala predstavilo je svoju ponudu. Tijekom sajma održavalo se preko 50 radionica na kojima je sudjelovalo 1.046 osoba. Hrvatski štand bio je zapažen i uočljiv.

STOCKHOLM SCANDINAVIAN BOATSHOW, 08.-12.11.2006. Specijalizirani nautički sajam Skandinavije, jedan od najvećih, kojeg je obišlo 31.000 posjetitelja i na kojem je Hrvatska turistička zajednica nastupila po drugi puta. Sajam se održao na 18.000 m2 izložbene površine i okupio 550 izlagača iz 28 zemalja. Za Skandinavce Hrvatska predstavlja jedno od najzanimljivijih nautičkih odredišta.

www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

65


iz rada glavnog ureda LONDON World travel market, W T M, 06. - 09.11.2006. Jedna od najjačih svjetskih turističkih burzi koja okuplja profesionalce iz turističke industrije iz 195 zemalja svijeta s preko 5.000 izlagača svih sektora turizma te pratećih djelatnosti i usluga. Sajam se održao na 90.000 m2 površine, a oko 30.000 poslovnih posjetitelja obišlo je ovaj prvorazredni sajam. Hrvatski štand bio je odlično posjećen, na štandu je bilo 13 suizlagača. Na štandu je u prva dva dana održan tradicionalni wine and cheese party. Brojni poslovni partneri i novinari svih su dana posjećivali štand, gdje su održani brojni uspješni razgovori. Prvog dana održana je tiskovna konferencija u prepunoj dvorani kada su britanski mediji i turoperatori imali priliku čuti novosti iz hrvatske turističke ponude te o rezultatima izuzetno uspješne sezone 2006. te o pripremama za predstojeću sezonu.

je u organizaciji predstavništva HTZ u Pragu održan i hrvatski workshop čeških i hrvatskih turističkih djelatnika. BRNO BOAT BRNO, 09.-12.11.2006. Ovaj specijalizirani sajam svake godine dobiva na važnosti. Okupio je stotinjak izlagača iz 18 zemalja i održavao se na površini od 15.000 m2. 32.000 posjetitelja obišlo je sajam što je bila rekordna posjećenost sajma. Hrvatski štand bio je na odličnoj poziciji i vrlo zapažen. KARLSRUHE HORIZONT, 16.-19.11.2006. Prvi puta nastupili smo na ovome sajmu za široku publiku. Odaziv publike bio je vrlo velik i podijeljen je najveći dio promidžbenoga materijala pristiglog u 4 palete. Najviše upita bilo je za privatni smještaj i kampove. Na ovome sajmu predstavilo se 244 izlagača, a sajam je posjetilo 26.000 posjetitelja. LEIPZIG TC, 22.- 26.11.2006. Vrlo značajan turistički sajam na kojem se predstavilo 1.140 izlagača iz 50 zemalja svijeta. Ovo je sajam za široku i stručnu publiku te za grupna putovanja. Preko 80.000 posjetitelja obišlo je sajam koji se održavao na izložbenom prostoru od 55.000 m2. Na hrvatskom štandu vladala je velika gužva, bilo je mnogo posjetitelja svih dana, a štand je bio odlično pozicioniran među mediteranskim zemljama. Najviše upita bilo je za kamping. Na štandu je bilo 7 suizlagača. BUENOS AIRES FIT, 25.-28.11.2006. Već više godina u suradnji s Veleposlanstvom RH u Buenos Airesu Hrvatska turistička zajednica nastupa na ovome sajmu, a ove godine sajam je posjetio i direktor Glavnog ureda HTZ-a Niko Bulić i održao prezentaciju o hrvatskoj turističkoj ponudi. Sajmu okuplja 1.350 izlagača iz 90 zemalja svijeta, na izložbenoj površini od 38.500 m2. 70.000 posjetitelja obiđe sajam.

PRAG MADI, 02.-04.11.2006. Najveći poslovni sajam za profesionalce u turizmu u Republici Češkoj okupio je oko 5.500 poslovnih posjetitelja. Održava se na 6.800 m2, a predstavilo se 516 izlagača iz 30 zemalja. Hrvatski štand bio je na odličnoj poziciji i vrlo dobro posjećen. Hrvatski štand posjetilo je 60-tak poslovnih ljudi iz Hrvatske. Održani su brojni poslovni susreti i ostvareni kontakti. Tijekom sajma 66 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr


U vizualnom rješenju štanda i dalje će se isticati: hrvatski logotip, slogan “MEDITERAN KAKAV JE NEKAD BIO” i web stranica, a sve u skladu s pojedinim tržištem. Glavni ured Hrvatske turističke zajednice će u sezoni 2007. nastupiti na ukupno 111 sajmova, od čega je 19 NACIONALNIH prezentacija, 22 SPECIJALIZIRANA sajma u suradnji s udrugama (Udruženje nautičkog turizma Hrvatske, Kamping udruga Hrvatske, Lovački savez Hrvatske), 65 INFO punktova te 5 nastupa na odredištima gdje nemamo predstavništava, pa surađujemo s hrvatskim veleposlanstvima. Sve informacije o sajmovima i suizlaganju u 2007. godini mogu se pronaći na web stranicama www.hrvatska.hr/sajmovi 2007.

Studijska putovanja novinara i agenata

BEČ Seniorenmesse, 16.-19.11.2006. Ovo je privlačni sajam za posjetitelje treće životne dobi. Na 4.500 m2 okupilo se 340 izlagača iz 20-tak zemalja. Blizu 100.000 posjetitelja obiđe sajam, a ulaz na sajam je svake godine besplatan. Na hrvatskom štandu uobičajeno je vladala vrlo velika gužva. BRUXELLES ZENITH, 14.-18.11.2006. Ovo je još jedan sajam za treću dob na kojem je Hrvatska turistička zajednica nastupila po prvi puta, jer upravo taj segment gostiju iz Belgije dolazi u najvećem broju. Hrvatska turistička zajednica je u protekla tri mjeseca finalizirala pripremu za sezonu sajmova u 2007. godini. U cilju što bolje prepoznatljivosti i konkurentnosti na sve zahtjevnijem tržištu, Hrvatska turistička zajednica odlučila je za nadolazeću sezonu promijeniti koncept dosadašnjeg hrvatskog štanda te u skladu s trendovima izabrao najbolje ponuđeno rješenje. Osim vizualnim izgledom štanda, vodilo se računa i o racionalnoj cijeni, a kako bi svim zainteresiranim suizlagačima nastup s Hrvatskom turističkom zajednicom bio i financijski prihvatljiv.

Kao što je i uobičajeno za kraj radne godine, tako i dio Službe za operativni marketing koji provodi aktivnosti prihvata stranih novina i agenata u zadnjem tromjesečju intenzivno sistematizira svoje godišnje evidencije – pristiglih novinara i agenata te njihovih studijskih putovanja, procijenjenih vrijednosti objavljenih materijala, održanih press konferencija, priprema objavljenih materijala za oblikovanje interaktivnog DVD-a s istim, itd. Također, pripremaju se nove press mape te se planiraju aktivnosti vezane za tiskovne konferencije, a sve u suradnji s predstavništvima i ispostavama Hrvatske turističke zajednice u svijetu. Najveći dio aktivnosti ovog dijela Službe i u ovom godišnjem razdoblju odnosi se na studijska putovanja novinara, stoga donosimo sljedeće informacije. Do sada je Hrvatsku posjetilo više od 600 novinara u organizaciji Hrvatske turističke zajednice. Od toga najveći broj novinara bio je iz njemačkih, talijanskih, francuskih, britanskih, čeških te američkih medija. Obzirom na veliki obujam studijskih putovanja i nemogućnosti da se nabroje sva, za razdoblje listopad - prosinac izdvajamo kako slijedi: Češka TV1 – novinari češke ČTV 1 boravili su u Hrvatskoj u razdoblju od 09.-15.10.2006. i time zaokružili svoju reportažu o nacionalnim parkovima Hrvatske. TV ekipa je u više navrata boravila u Hrvatskoj na temu nacionalnih parkova, a ovim zadnjim posjetom (NP Kornati i NP Sjeverni Velebit) zaokružili su jednu veliku cjelinu. Reportaže će se emitirati na prvom i drugom programu državne televizije, a svakom nacionalnom parku je posvećen 15 minutni prilog. Le Figaro magazine – novinarka ovog francuskog časopisa, gđa. Valérie Ferrer, boravila je u Istri u razdoblju od 08.-15.10.2006. godine o kojoj će objaviti reportažu od 10 stranica. Naglasak www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

67


iz rada glavnog ureda putovanja bio je na restoranima regije, malim obiteljskim hotelima i pričama lokalnih ljudi. „Australian TV“-australska TV ekipa boravila je u Hrvatskoj (Dubrovnik, Zagreb, NP Plitvička jezera) u razdoblju od 05.11.10.2006. te za australski Channel Nine i njihov Today Show program snimila reportažu za emisiju „Europe Travel Week“ (emisija će obuhvaćati reportaže iz više zemalja uključujući i Hrvatsku). The Today Show je najpoznatiji australski jutarnji program (‘breakfast program’) koji se emitira od 06:00 do 09:00 sati ujutro i ima preko pola milijuna gledatelja; Za novinare s američkog tržišta u listopadu su organizirana dva grupna putovanja. Prvo putovanje je bilo u razdoblju od 05.12.10.2006., grupa se sastojala od 6 novinara (Southern Westchester Newspaper, Connecticut South Journal Weelies, News 1, Nathional Geographic Traveler, Multicultural Marketing News, Travel Weekly, Daily Record, LA Weekly) koji su posjetili Zagreb, Hrvatsko Zagorje, NP Plitvička jezera, Smiljan, Zadar, Trogir, Split i Hvar. Drugo putovanje realiziralo se u razdoblju od 19.-26.10.2006. i sastojalo se također od 6 novinara (Luxury Travel Advisor, Tokion, Food Arts, American Spa, Productions JMDufaux Inc) koji su posjetili Zagreb i Hrvatsko Zagorje, Požegu, Varaždin, Istru i Opatiji s naglaskom na hrvatsku gastronomsku i enološku ponudu. Hrvatsku su razdoblju od 19.-26.11.2006. posjetili španjolski freelance novinari koji će za više španjolskih novina i časopisa (Onda Rambla Cadena Punto Radio, La Mañana, Bondia, La Cuina de Catalunya, Viajes y turismo) napisati reportaže o Hrvatskoj. Novinari su posjetili Zagreb, Split, Trogir, Hvar i NP Plitvička jezera. Voyages TV- novinari francuskog Voyages TV boravili su u Zagrebu u razdoblju od 20.-24.11.2006. g. te prikupljali i snimali kadrove potrebne za reportažu o Zagrebu na temu kulturni i zabavni događaji u gradu koji privlače mlade ljude. Tijekom boravka u Zagrebu organizirani su im, između ostalog, posjet klubu Gjuro II, radiju 101 te snimanju hrvatske sapunice „Obični ljudi“. U prosincu, u razdoblju od 03.-07.12.2006. Hrvatsku će posjetiti grupa novinara iz Belgije (RTBF TV, Télé tourisme, Bel RTL, Le Soir, Het Nieuwsblad/Het Volk, Grenz Echo). Putovanje će se u cijelosti odvijati u Slavoniji na temu gastronomska ponuda regije i proizvodnja slavonskog kulena. Služba za operativni marketing i dalje mjesečno dostavlja newslettere predstavništvima Hrvatske turističke zajednice u svijetu koji iste dostavljaju predstavnicima medija i zainteresiranim poslovnim partnerima. Newsletter se prevodi na 15 stranih jezika te se kontinuirano objavljuje na web stranicama www.croatia.hr

68 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Aktivnosti hrvatskog kongresnog i insentiv ureda tijekom listopada i studenog 2006. godine 6. SJEDNICA SAVJETA ZA KONGRESNU I INSENTIV DJELATNOST TURISTIČKOG VIJEĆA HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE, 26. LISTOPAD 2006., HOTEL “CROATIA”, CAVTAT

U hotelu “Croatia” u Cavtatu su se 25. i 27. listopada 2006. održali Dani hrvatskog turizma, u sklopu kojih je 26. listopada organizirana 6. sjednica Savjeta za kongresnu i insentiv djelatnost Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice. Na spomenutoj sjednici definirani su kriteriji koje trebaju ispunjavati kongresni hoteli u Hrvatskoj te je održana prezentacija kongresnog centra Hypo Expo XXI. 45 ICCA CONGRESS & EXHIBITION, 28. LISTOPADA - 1. STUDENOG 2006., RHODOS, GRČKA

U hotelu “Sofitel Capsis” na Rhodosu se od 28. listopada do 01. studenog 2006. održao 45 ICCA kongres i izložba. ICCA (International Congress and Convention Association) je jedna od najvećih organizacija na području kongresne industrije, čiji su članovi preko 770 organizacija i tvrtki diljem svijeta. Hrvatski predstavnici na spomenutom kongresu bili su direktor Hrvatskog kongresnog i insentiv ureda Nikola Račić i predsjednica Savjeta za kongresnu i insentiv djelatnost Pave Župan Rusković. Važno je napomenuti da je u sklopu kongresa istaknuto kako je turistička agencija Atlas među 5 najstarijih članova ICCA-e te ove godine obilježava 30 godina članstva u spomenutoj organizaciji. NASTUP HKIU-a NA KONGRESNOJ I INSENTIV BURZI BTC, FIRENCA, 07. - 09. STUDENOG 2006.

Kongresna i insentiv burza BTC iz godine u godinu bilježi rast i pozicionirala se kao jedna od najznačajnijih međunarodnih burzi u Europi, a posebno što se tiče talijanskog tržišta. Na ovogodišnjoj specijaliziranoj burzi, pored veoma brojnih talijanskih izlagača, učestvovalo je oko 70-tak stranih zemalja. Na preko 2500 m2 izložbenog prostora uspješno je prezentirana hrvatska kongresna i insentiv ponuda, a ostvareno je preko 120 poslovnih kontakata s potencijalnim kupcima. Kao i prošle godine, karakteristika ovogodišnjeg sajma je da se pojavio niz novih zemalja, kao i niz zemalja koje su se vratile kao izlagači. U sklopu hrvatskog štanda nastupili su i predstavnici Turističke zajednice grada Opatije i Valamar Hotels & Resorts te su zajedničkom suradnjom vrlo uspješno realizirali sudjelovanje na burzi.


PREZENTACIJA HRVATSKOG KONGRESNOG I INSENTIV UREDA, MOSKVA, 15. STUDENOG 2006.

Hrvatski kongresni i insentiv ured je 15. studenog 2006. organizirao u Moskvi prezentaciju i workshop hrvatske kongresne i insentiv ponude. Spomenute aktivnosti HKIU organizirao je u suradnji sa specijaliziranim kongresnim časopisom Events iz Moskve, a logistiku je potpomoglo predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Moskvi. Na prezentaciji je bilo prisutno 70-tak predstavnika kongresne i insentiv potražnje Moskve, odnosno međunarodnih i ruskih korporacija i specijaliziranih agencija, što predstavlja odličan odaziv. Obrada tržišta Moskve i Rusije trajalo je više od godinu dana, obzirom da je to vrlo zahtjevno tržište na kojem su prisutna sva receptivna kongresna i insentiv odredišta. Prezentacija je održana u klubu City Monolith, poznatom po VIP članovima ruskog političkog, ekonomskog i kulturnog života te predstavnika međunarodnih korporacija. Prezentaciju hrvatske kongresne i insentiv ponude vodio je direktor Hrvatskog kongresnog i insentiv ureda Nikola Račić, nakon čega je uslijedio workshop te radna večera, a goste je pozdravio i direktor predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Moskvi Mladen Falkoni.

Hrvatski predstavnici na EIBTM-u bili su: Atlas DMC, Croatia Hoteli, Dubrovnik Travel, Generalturist, Grand Villa Argentina, Hotel Nautica Novigrad, Istraturist Umag, Kongresni ured grada Zagreba, Rathanea DMC Dubrovnik, Sunčani Hvar Hoteli, The Regent Esplanade Zagreb, Turistička zajednica grada Opatije, Valamar Hotels & Resorts i Venevent DMC.

Hrvatsku kongresnu i insentiv ponudu predstavile su sljedeće tvrtke: Atlantis Travel, Atlas DMC, Croatia Hoteli, Dubrovnik Travel, Elite Travel, Gulliver Travel, Hotel Le Meridien Lav Split, Kongresni ured Istre, Metropol Tours, Nautica Hotels & Resorts i Solen Travel. NASTUP HRVATSKOG KONGRESNOG I INSENTIV UREDA NA KONGRESNOJ I INSENTIV BURZI EIBTM, BARCELONA, 28. - 30. STUDENOG 2006.

Treću godinu za redom, nakon već tradicionalne Ženeve, kongresna i insentiv burza EIBTM održala se u Barceloni. Na 14.000 četvornih metara prisustvovalo je 2.500 izlagača iz 98 zemalja svijeta. Tijekom 3 dana trajanja, sajam je posjetilo 6.000 posjetilaca, od kojih je bilo 2.750 potencijalnih kupaca. Hrvatski kongresni i insentiv ured pripremao je više mjeseci dolazak kupaca iz Europe i SAD-a na hrvatski štand. Ova dobro planirana i osmišljena akcija u suradnji s organizatorima burze učinila je hrvatski prostor jednim od najfrekventnijih i najposjećenijih mjesta na burzi. Bili su organizirani individualni posjeti predstavnika međunarodnih organizacija i korporacija, specijaliziranih agencija i medija. Interes za Hrvatsku je bio iznimno velik te je ostvareno čak 280 poslovnih kontakata. Službene statistike nakon EIBTM-a su pokazale da je Hrvatska među prvih 10 zemalja po broju interesa kupaca na međunarodnom tržištu.

Direktor hrvatskog kongresnog i insentiv ureda Nik Račić na štandu HTZ-a

Workshop u Moskvi

Svi kupci i posjetitelji dobili su informativne materijale o hrvatskoj kongresnoj i insentiv ponudi, kao i opće informacije o Hrvatskoj. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

69


iz rada glavnog ureda

Aktivnosti Ureda za kulturni turizam NACIONALNI PROGRAM DONACIJA ZA POTICANJE KULTURNO-TURISTIČKIH INICIJATIVA - ZAVIČAJNA ZBIRKA KATEDRE ČAKAVSKOG SABORA MOŠĆENICE

Slijedeći misiju Ureda za kulturni turizam, koja nalaže sustavno poticanje, razvoj i koordinaciju inicijativa razvoja kulturno-turističkih proizvoda, u okviru Nacionalnog programa donacija za poticanje kulturno-turističkih inicijativa i projekta, podržan je projekt „Zavičajna zbirka Katedre čakavskog Sabora Mošćenice“.

politike“, gospođa Renata Tomljenović pod nazivom „Web stranica - platforma za komuniciranje doživljaja“ i gospođa Gordana Restović pod nazivom „Komunikacije kao temelj suradnje turizma i kulture“. Nakon održanih prezentacija, sudionici radionice iskazali su veliku važnost razvoja kulturnog turizma u budućnosti s naglaskom na nužnost poticanja i realizacije kulturno-turističkih inicijativa uz uključivanje svih bitnih nositelja ponude. Suradnjom i sudjelovanjem na seminaru još jednom je potvrđen angažman Hrvatske turističke zajednice u stvaranju što boljeg međusobnog razumijevanja predstavnika kulturnog i turističkog sektora, koji ujedno doprinosi stvaranju pozitivnog okružja i stvaranja preduvjeta za razvoj kulturnog turizma.

Navedena podrška pomoći će u otvaranju i osposobljavanju bibliotekarsko-informacijske zbirke s građom u svim medijima o prošlosti i kulturi za izučavanje, prezentaciju i e-edukaciju zavičajne baštine općine Mošćenička Draga u 10 područja.

SURADNJA HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE S MUZEJOM GRADA ZAGREBA IZLOŽBA MILKA TRNINA I ROYAL OPERA HOUSE

Sustavnom organizacijom „Zavičajne zbirke Katedre čakavskog Sabora Mošćenice“ kao „društvene memorije“ značajno je povećana razina doprinosa u inicijativama nosilaca kulturnoturističkih programa pri transformaciji masovnog u kulturni turizam općine Mošćeničke Drage, jer je turizam primarna djelatnost općine.

S ciljem podizanja kvalitete i učinkovitosti promoviranja hrvatske kulturne baštine u svijetu, Ured za kulturni turizam Hrvatske turističke zajednice je sufinancirao izložbu Muzeja grada Zagreba „Milka Trnina and Royal Opera House“, postavljenu u prostorima Kraljevske opere Covent Gardena u Londonu.

«Zavičajna zbirka Katedre čakavskog Sabora Mošćenice» svojim djelovanjem sustavno pomaže interesnim subjektima realizirati projekte: 1. Mošćenice - živi grad muzej; 2. Povijesne staze Mošćenička Draga – Trebišće - Perun; 3. Pomorstvo i ribarstvo našeg kraja; 4. Kulturni turizam u Mošćeničkoj Dragi, te povećava postotak ostvarivosti općedruštvenih razvojnih ciljeva kulturnog turizma na području općine.

Izložba je otvorena u povodu stote obljetnice zadnjeg nastupa Milke Trnine, jedne od najvećih svjetskih opernih primadona na prijelazu s 19. na 20. stoljeće. U okviru izložbe, koja je otvorena do 20. siječnja 2007. godine, posjetiteljima su prikazana četiri raskošna kazališna kostima i 154 predmeta iz bogate ostavštine hrvatske operne dive svjetskog glasa i slave Milke Trnine.

SUDJELOVANJE NA 10. AKM - ARHIVI, KNJIŽNICE, MUZEJI

U razdoblju 22. - 24. studenoga 2006. godine Ured za kulturni turizam Hrvatske turističke zajednice sudjelovao je na 10. AKM (arhivi, knjižnice, muzeji) seminaru pod nazivom „Mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture“. U okviru seminara održana je radionica pod nazivom „Promicanje kulturnog turizma“ unutar koje je direktor Ureda za kulturni turizam, Milo Sršen, održao prezentaciju pod nazivom „Turistička prezentacija baštine putem stranih medija“ te sudionicima seminara predstavio strateške ciljeve, rezultate i sadržaj hrvatske turističke ponude s posebnim osvrtom na aktivnosti oglašavanja i razvoja kulturnog turizma. Svoj doprinos u razvoju kulturnog turizma također su dali i ostali stručnjaci i predstavnici kulturnog sektora, a među njima i članovi Savjeta za kulturni turizam Hrvatske turističke zajednice: gospođa Vesna Jurić Bulatović pod nazivom „Značenje istraživanja stavova posjetitelja MUO za kreiranje poslovne 70 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Uvažavajući iznimnu popularnost, savršenstvo i karizmu dive Milke Trnine u doba u kojem je nastupala, postav izložbe u Kraljevskoj operi Covent Gardena posjetiteljima prikazuje upravo ono što je ona nekada bila i nadasve potvrđuje značaj njezinog imena i danas. Ova potpora Ureda za kulturni turizam Hrvatske turističke zajednice izložbi muzeja grada Zagreba „Milka Trnina and Royal Opera House“ još je jedan od pozitivnih primjera osjetljivosti i razumijevanja Ureda za aktivnosti kulturnih institucija. Isto je i naglašeno u okviru 10. AKM seminara od strane predstavnika Muzeja grada Zagreba s ciljem budućeg poticaja za ostale nosioce kulturne ponude.


novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti

novosti

laran koncert jednog od najvećih svjetskih violinista današnjice Julina Rachlina i njegovih prijatelja pijaniste Itamara Golana i čeliste Mische Mayskog koji su svojim glazbenim umijećem oduševili sve nazočne. Nakon koncerta Juliana Rachlina i prijatelja prikazan je 10minutni film redatelja Egona Šoštarića o povijesti Grand hotela Bonavia. Koncertu i proslavi prisustvovao je i predsjednik RH Stjepan Mesić koji je u svojem obraćanju podsjetio okupljene na mladenačku zanesenost auto natjecanjima Gorana Štroka koje je danas, kako je rekao, zamijenio pobjedama u hotelijerstvu. Na središnjoj proslavi 130.godišnjice Grand hotela Bonavije okupila se društvena elita Hrvatske, te brojni drugi visoki uzvanici. Program obilježavanja 130 godina hotela nastavio se Tjednom stare kuhinje koji se održao od 13. do 20. studenog u restoranima Grand hotela Bonavia tijekom kojeg su posjetitelji mogli kušati jela čak iz 1876. godine, pripremljena na način kako su to radili naši stari.

Rijeka

130 godina Grand hotela Bonavia Ovogodišnja proslava 130 godina Grand hotela Bonavia događaj je od iznimne važnosti za grad Rijeku, ali i za cjelokupni hrvatski turizam budući da hotel mnogi smatraju kolijevkom hotelijerstva. Tijekom listopada i studenog ta je vrijedna obljetnica proslavljena nizom manifestacija i bogatim programom, koji je počeo otvaranjem ‘fine dining’ restorana Kamov. Restoran nosi naziv po jednom od najznačajnijih povijesnih ličnosti grada na Rječini, Janku Poliću Kamovu. Program obilježavanja 130 godina Grand hotela Bonavia nastavio se 30. listopada svečanim predstavljanjem monografije ‘Grand hotel Bonavia kroz stoljeća’ autora - priznatog publicista, novinara i urednika Željka Žutelije.

Opatija

Međunarodni koncert renomiranih zvijezda narodne glazbe germanskog govornog područja „Musikfest“ Organizatori putovanja Activ-Club-Reisen, Klagenfurt iz Austrije i Be-Tours iz Poreča već 5 godina uspješno zajedno u Poreču priređuju međunarodni koncert zvijezda narodne glazbe germanskog govornog područja (Njemačka, Austrija i Švicarska), koji je u Hrvatskoj i Poreču na četverodnevnom boravku okupljao više od 1.200 gostiju u hotelima Poreča, te na izletima po Istri.

Središnjom proslava obilježavanja 130 godina postojanja Grand hotela Bonavia održala se 06. studenog. Cjelodnevni je program počeo rano ujutro obilaskom dubrovačkih hotela koji posluju u sklopu grupacije Jadranski luksuzni hoteli; Hotela Excelsior, Hotela Dubrovnik Palace, Hotela Bellevue nakon čega su gosti zrakoplovom stigli u riječku zračnu luku, a potom organiziranim transferima i u Grand hotel Bonaviju.

Zbog ograničenog kapaciteta dvorane u Poreču, od 2007.g. manifestacija će se narednih šest godina održavati u Opatiji. U organizaciji „Liburnia Riviera Hotela“, d.d., Opatija i uz potporu Turističke zajednice grada Opatije od 3. – 7.10.2007. godine, u Opatiji će boraviti više od 1.500 gostiju. Bit će smješteni u hotelima „Liburnia Riviera hotela“ (Ambasador, Admiral,Palace-Bellevue,Imperial, Kvarner, Kristal i Istra), te „Ugo hotela“- Grand hotel 4 opatijska cvijeta i tvrtke „Magnum“.

Istog je dana u čarobnom ozračju Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja za sve uzvanike održan spektaku-

Programom boravka, osim koncerata, predviđeni su izleti na području Kvarnera. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

71


novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti Istraturist

Vrijedno priznanje kampu Park Umag Talijanska udruga Federcampeggio dodijelila je nedavno umaškom kampu Park Umag, koji djeluje u sklopu turističke tvrtke Istraturist, visoko priznanje za „kvalitetu i simpatičnost“. Priznanje je rezultat glasovanja članova udruge koji su u sklopu akcije „Campeggi Croatia: Simpatia ed ospitalita 2006“ tijekom ljetne sezone 2006. boravili u 150 hrvatskih kampova s ciljem otkrivanja njihove kvalitete. Tijekom dodjele priznanja na kojem su sudjelovali čelnici Istraturista, te udruge Federcampeggio, talijanski kolege osvrnuli su se na kompletnu kamping ponudu Hrvatske, ocijenivši hrvatske kampove značajnom konkurencijom koja uslijed napretka i sveobuhvatnih ulaganja postaje sve atraktivnija ukupnoj kamping populaciji. Dodjela nagrada s pratećim tematskim radionicama održani tijekom 13. Međunarodnog sajma kampera, karavana, kampiranja i turizma u prirodi - „Mondo Natura“, održanog u Riminiju, 9.-17. rujna ove godine, najvažnije kamping manifestacije južne Europe, na kojoj je ove godine izlagalo čak 400 izlagača. Tijekom 2005. godine Istraturist je u svih svojih 5 kampova investirao 11 milijuna eura, čime je ukupna kamping ponuda podignuta na kategoriju 4 zvjezdice. Više od polovine investicija bilo je usmjereno na kamp Park Umag, koji je već sezonu 2005. dočekao s novouređenim parcelama i sanitarijama, mobilnim kućicama, posebnim hortikulturalnim uređenjem, osmišljenim bazenskim kompleksom i nizom novih atraktivnih sadržaja za goste. Ujedno je to prvi hrvatski kamp kojemu je instaliran membranski bioreaktor za pročišćivanje otpadnih voda. Opravdanost investicija vidljiva je već u ovoj godini, budući da je kamp 2006. zabilježio povećanje broja gostiju od 25%, ujedno pritom osvojivši brojne nagrade gostiju i struke.

Opatija i Skradinski buk

Srebrni i brončani cvjetovi Europe 2006. Poznato primorsko turističko odredište - grad Opatija nositelj je srebrnog, a etno selo Skradinski buk iz Nacionalnog parka Krka brončanog odličja. Riječ je o prestižnim nagradama „Entante Florale – Zlatni cvijet Europe 2006.“ kojeg Europska asocijacija za cvijeće i okoliš pod pokroviteljstvom Europske unije dodjeljuje svake godine. O velikoj vrijednosti ovog priznanja u prilog govori i podatak da su Opatija i etno selo Skradinski buk odabrani među 5.800 72 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

kandidata iz 12 europskih zemalja. Stara dama hrvatskog turizma, kako Opatiju često nazivaju, diči se prekrasnim parkovima i atraktivnom šetnicom uz more „Lungo mare“ što čini samo jedan dio privlačne slike toga grada. Uz klasični odmorišni turizam radi kojeg turisti već više od stoljeća rado dolaze u Opatiju, grad je to u kojem je razvijen i kongresni turizam. Opatija je sjedište rivijere s najdužom tradicijom u turizmu Hrvatske. Njegovani parkovi, obalno šetalište, uređena kupališta i fontane samo su dio njene atraktivnosti. Etnoselo Skradinski buk pažnju plijeni svojim isključivo prirodnim fenomenom. Sam Skradinski buk najduži je i najljepši slap na rijeci Krki i jedna je od najpoznatijih prirodnih ljepota Hrvatske. Slap čine sedrene kaskade, otoci i jezera, a mlinice i koševi na slapovima jednostavna su postrojenja u kojima snaga vodenog toka pomoću sustava drvenih kotača i zupčanika okreće kamen koji melje žitarice. Etnoselo je usko povezano s tom tradicijom koja je na tom području poznata još iz rimskog doba, ali je sadašnji izgled dobilo u 19. stoljeću. Nedavno je ponovno obnovljeno te je zbog svoje tradicionalne baštine postalo važan spomenik gospodarske prošlosti Šibenika i šibenskog kraja.

Split

Le Meridien Grand Hotel Lav Le Merdien Grand Hotel Lav tijekom prosinca otvorio je svoja vrata. Riječ je o velikom hotelskom kompleksu bivšeg hotela Lav koji je smješten u mjestu Podstrana, nedaleko Splita, koji je potpuno obnovljen i ubuduće će poslovati u sklopu svjetski poznatog hotelskog lanca Le Meridien. Hotel ima standard pet zvjezdica, a u njegovu je obnovu i dogradnju uloženo oko 65 milijuna eura. Na tržištu će se hotel pozicionirati kao visokokvalitetan objekt s brojnim sadržajima zbog čega će biti otvoren tijekom cijele godine, a u Le Meridienu su već spremni i za prve rezervacije. Grand Hotel Lav lociran je na vrlo atraktivnom području – oko osam kilometara južno od Splita s time da se s okolnih plaža i soba hotela pruža pogled na grad te na okolne otoke. Gostima je na raspolaganju ukupno 382 sobe i apartmana, za koje čelnici Le Meridiena kažu kako su među najvećim hotelskim sobama u cijeloj Dalmaciji. Dizajn interijera soba potpisuje poznati talijanski dizajner Lorenzo Bellini koji je sobama udahnuo topao ugođaj. Hotel ima čak osam različitih restorana i barova pa će gosti moći uživati u brojnim kuhinjama i specifičnim ugođajima. Kongresni dio hotela proteže se na oko 2.900 četvornih metara gdje je uređena jedna od najvećih banket sala na cije-


novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti lom Jadranu, a za manje se sastanke nudi ukupno osam moderno uređenih dvorana. Tu je i veliki wellness centar sa svim mogućim sadržajima – od onih klasičnih pa sve do tepidariuma, caldariuma i ostalih. Hotel nudi i niz sadržaja za sportaše, rekreativce i djecu, a prilagođen je i nautičarima s obzirom na to da ima i veću marinu s oko 60 vezova za brodice i jahte.

Dubrovnik

Nova kvaliteta u uvali Lapad Dubrovnik će u siječnju sljedeće godine dobiti još jedan visokokvalitetan smještajni objekt koji će biti u rangu već etablirane Ville Šeherezade. Najave su to iz Hotela Neptun, tvrtke koja odnedavno nosi novo ime Importanne Resort, a osim Ville Elite za iduće se mjesece priprema i niz drugih ambicioznih planova. Uz njihovu pomoć cijela će uvala Lapad na kojoj je ovaj kompleks smješten, dobiti novu vizuru i znatno višu razinu kvalitete. Villa Elita kao najluksuzniji objekt u sklopu te tvrtke imat će tek dva apartmana i četiri sobe no nudit će visoku kvalitetu usluge te će zbog toga biti privlačan elitnijim turistima. Već u ovoj godini započinju i drugi planirani radovi – objekt u kojem se trenutno nalazi recepcija hotela Neptun obnovit će se i tamo će se otvoriti novi Hotel Ariston koji će nuditi ukupno stotinjak smještajnih jedinica. Završetak hotela Ariston očekuje se za slijedeću turističku sezonu, a tada će se znati hoće li hotel isprva raditi kao objekt s četiri ili odmah s pet zvjezdica, na što će utjecati intenzitet radova i ulaganja u hotelske sadržaje. Hotel Neptun, odnosno sadašnji Importanne Resort lani je gotovo potpuno obnovljen, a turistima danas u sklopu cijeloga kompleksa nudi obilje sportskih, zabavnih i kongresnih sadržaja. Kada bude izgrađen i hotel Ariston kompleks će dobiti ne samo novu vizuru već i nove sadržaje kojima će znatno obogatiti svoju ponudu. Taj će hotel, naime, biti spojen s glavnom zgradom kompleksa, a veza s restoranom smještenim u odvojenom objektu, osigurat će se izgradnjom lifta.

likom Slovenijom, prirodne ljepote privlače sve veći broj poklonika. Kraj je to koji ostaje upečatljiv u sjećanju svih onih koji su ga već posjetili, a onima koji tek namjeravaju doći pruža mogućnosti za kvalitetan odmor, posebno onima koji barem vikendom žele boraviti u okruženju gotovo netaknute prirode, razgledavajući i uživajući u kulturnoj baštini te mirnom krajoliku. Tršće i njegova okolica nudi brojne staze za ugodne šetnje ili vožnju biciklom, u okolnim šumama svatko može brati plode prirode, planinariti, odmarati se ili rekreirati uz školu u i o prirodi. Tršće ima i veliku sportsku dvoranu, četiri tenis terena, a gosti se mogu okušati i u raftingu. Jedini nedostatak tog pitomog kraja dosad je predstavljao manjak smještajnih kapaciteta, a čini se da će taj problem uskoro biti barem malo ublažen. U samom je centru nedavno otvoren novi smještajni objekt kategorije tri zvjezdice koji nudi osam apartmana i ukupno 30 ležajeva, a u ponudi je i restoran s domaćom kuhinjom, pizzeria te caffe bar s oko 60 sjedećih mjesta. Taj će objekt uvelike nadopuniti turističku ponudu tršćanskog kraja kojeg je blizina mora te skijališta već obilježila kao popularnu i privlačnu destinaciju pa se sukladno sve većem broju posjetitelja osjetila potreba za daljnjim razvojem te valorizacijom postojećih resursa. Naime, svako je godišnje doba u Tršću posebno – ljeti nema vrućina, proljeće i jesen bogati su plodovima prirode, a zimi kada snijeg prekrije cijeli kraj gosti se mogu zabavljati i u obližnjem ski centru Rudnik.

Maistra

Crveni otok kao wellness oaza Početkom rujna Rovinj je dobio prvi veliki wellness centar, otvoren u sklopu Hotela Istra tvrtke Maistra. Centar se prostire na oko 1350 četvornih metara zatvorenog prostora te oko 250 četvornih metara mediteranskog vrta, a ono što ga čini atraktivnijim od svih hrvatskih, pa i svjetskih wellness centara je činjenica da se nalazi na otoku na kojem nema mnogo drugih sadržaja te je zbog toga i prozvan Wellness otokom. Crveni otok, na kojem se hotel nalazi, od Rovinja je udaljen svega petnaestak minuta vožnje brodićem i zbog toga je posebno atraktivan za sve tipove gostiju koji se žele odmoriti u miru i tišini.

Hotel za ljubitelje prirode i dobrog zalogaja

Sam wellness centar uređen je tipičnim mediteranskim stilom. U ugodnim prostorima za relaksaciju, bazenima, raznim vrstama sauna, programima aromaterapija, sportskim i relaks masažama i brojnih drugim tretmanima Crveni otok pruža izuzetan wellness doživljaj.

U mjestu Tršće koje se nalazi u čabarskom kraju, na sjevernom dijelu Gorskog kotara uz samu granicu sa susjednom Repub-

Djelatnici centra i hotela Istra osmisli su i niz privlačnih paket programa kao što je kompletan relaks program „Upoznajte

Tršće - Čabar

www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

73


novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti wellness otok“, program za mršavljenje Queen of Island, za mršavljenje i s anticelulitnim tretmanima na bazi njege od čokolade i algi Sweet Island slim program, zatim Manager destress program, Teen’s wellness, mini paketi za muškarce, kao i za žene te mnoge druge. Zahvaljujući ulaganjima većim od 21 milijun eura hotel Istra je dobio četvrtu zvjezdicu. Na istu je razinu, s ulaganjima vrijednima oko 7,2 milijuna eura, podignut i rovinjski hotel Eden, a oba su hotela zbog iznimne kvalitete usluge i sadržaja postali novim članovima respektabilne međunarodne asocijacije Special hotels of the World. Čelnici te asocijacije u hotelima Eden i Istra prepoznali su vrhunsku kvalitetu koja odskače od konkurencije, a upravo taj kriterij odgovara visokim zahtjevima ove svjetske udruge.

Park prirode Velebit

Izletnički vlak za Cerovačke pećine U Parku prirode Velebit, smještenom u srcu Like, odnedavno se počelo s novim načinom organiziranja posjeta. U suradnji s Hrvatskim željeznicama krenuli su izletnički vlakovi koji će odsad turiste dovoditi i u Cerovačke pećine, najatraktivniji lokalitet Parka. Hrvatske željeznice već organiziraju niz takvih izletničkih vožnji primjerice u Ogulin i planinu Klek, u Lonjsko polje, Kopački rit ... Cerovačke pećine sastoje se od tri speleološka objekta – Gornje, Srednje i Donje špilje koja je, u dužini od oko 700 metara, zasad jedina otvorena za posjetitelje. Špilje su otkrivene za vrijeme gradnje željezničke pruge Zagreb – Split početkom prošloga stoljeća, a zbog bogatstva špiljskih „ukrasa“ daleko nadmašuju sve ostale speleološke objekte u Hrvatskoj. Zbog te su jedinstvene ljepote 1961. godine postale zakonom zaštićene kao geološki spomenike prirode te su 1981. godine postale i sastavnim dijelom Parka prirode Velebit. Osim toga, ove su špilje također i jedno od najvećih nalazišta špiljskog medvjeda u Hrvatskoj. Uz brojne arheološke ostatke iz brončanog i željeznog doba, o čemu svjedoči pronađena keramika, koštani šiljci, brončane kopče, u njima su pronađeni i fosilna ljudska kost te brončana sjekira koji su očito pripadali takozvanim lovcima na špiljske medvjede.

74 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Blanje

Novi turistički biser Slavonije Odmor i rekreacija, ribolov, jahanje, biciklizam, gastronomska ponuda, mir i netaknuta priroda – samo su neke od brojnih mogućnosti koje na jednom mjestu nudi netom promovirana Udruga ljubitelja i čuvara prirode Blanje. Selo Blanje nalazi se u općini Viljevo, nedaleko Osijeka, odnosno Donjeg Miholjca, i u tom je mjestu vlasnik seoskog imanja Branimir – Blanje prepoznao mjesto koje će moći urediti da privlačno i za turiste. Imanje se proteže na oko pet hektara zemljišta u sklopu kojeg se nalazi objekt od tristotinjak četvornih metara, a koje je prilagođeno za potrebe članova udruge, a uređene su i sobe s osam ležajeva. Oko objekta se nalaze i dva umjetna jezera s vlastitom izvorskom vodom, a iz kojih protječe i rijeka Karašica okružena zelenilom. U sklopu ponude seoskog turizma na imanju se nalazi i konjušnica s dva konja kojima bi se uskoro trebala pridružiti još dva, a ima i prave starinske kočije. Za one koji ne vole takav način razonode i rekreacije, mogu se uputiti biciklima po obilježenoj biciklističkoj stazi kojima će se moći uputiti u obilazak Blanja i okolice, a sve je spremno i za uživanje u fotosafarijima na Dravi, streličarstvu, odbojci, nogotenisu – novom sportu izmišljenom kao svojevrstan spoj nogometa i tenisa. Sam vlasnik već je ugovorio i niz dodatnih programa u kojima će biti uključene okolne općine – Kopačevo, Orahovica, Ladimirevci i Vukovar kako bi turisti obilaskom svih navedenih krajeva mogli doživjeti Slavoniju u svom pravom svijetlu. Posjetitelji mogu uživati i u izvornim slavonskim specijalitetima, u sklopu ugostiteljske ponude imanja, a pritom mogu razgledati i etno zbirku u kojoj se nalazi oko 2000 starinskih eksponata.

Sigurniji avanturizam

Svaka „kozja staza“ na novim kartama planina Budući da postojeće karte dinarskog pojasa, planinskog lanca koji se prostire duž Dalmacije, a kojeg svake godine pohodi sve veći broj posjetitelja, više nisu točne i uvelike odstupaju od stvarnog stanja čemu je razlog isključivo promjenjiva priroda, udruga Dinaridi Adventure Team u suradnji s Gorskom službom spašavanja počeli su opsežan projekt preciznog kartiranja cijelog tog područja. Ekipa, koju mahom čine iskusni planinari dosad je obradila područje planine Mosor te omiškog


novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti dijela Dinare, trenutno obilaze i uvode u karte područja Kozjaka, a zatim je na redu i Pelješac. Na njihovim su zemljovidima ucrtani svi planinski putevi – konjski, makadamski, kolski te pješačke i biciklističke staze, preciziraju se jame, izvori, bunari i skloništa kao i mjesta gdje namjernici mogu potražiti medicinsku i drugu pomoć. Dosad su dovršene dvije od planiranih 60 karata kojima će se, osim Dinare, obuhvatiti i naseljena područja otoka. Na gotovim kartama ucrtani su i svi važniji povijesni lokaliteti što će biti slučaj i sa svim ostalim kartama. Stare karte cijelog tog područja danas su posve neupotrebljive jer ćud prirode je da konstantno mijenja svoja područja. Tako se neke staze ili izvori u desetak godina mogu pomaknuti i do jednog kilometra što otežava put i planinarima i djelatnicima Gorske službe spašavanja. S obzirom na to da se u Hrvatskoj svake godine pojavljuje sve više planinara i turista željnih istraživanja endemskih krševa i kraških fenomena, ove će karte pomoći svima njima. Osim toga, na kartama će biti ucrtani i svi vrijedniji lokaliteti te brojni stručni savjeti na engleskom i hrvatskom jeziku pa će njihova funkcija biti i turistička.

Croatia Airlines

Najbolji regionalni član udruge Star Allinace Prema rezultatima istraživanja udruge Star Alliance o zadovoljstvu putnika uslugom zrakoplovnih kompanija na letovima unutar Europe, hrvatsku kompaniju Croatia Airlines putnici su ocijenili kao najbolju regionalnu članicu ove najuglednije svjetske avio udruge. Istraživanjem, koje se odnosi na drugo tromjesečje 2006. godine, osim Croatia Airlinesa, obuhvaćene su i zrakoplovne tvrtke: finski Blue1, španjolski Spanair i slovenska Adria Airways. Rezultati istraživanja pokazuju da su Croatia Airlines putnici najbolje ocijenili u četiri od pet segmenata usluge – po usluzi za vrijeme leta, usluzi transfera, točnosti polijetanja te ukupnoj ocjeni leta. U segmentu ocjene usluge prije leta, pri čemu se ocjenjuje kvaliteta usluge zračnih luka, Zračna luka Zagreb dijeli drugo mjesto sa Zračnom lukom Madrid. Osim Star Alliancea, Croatia Airlines i sama već drugu godinu zaredom kontinuirano provodi istraživanje zadovoljstva putnika uslugom na međunarodnim letovima, a dobiveni rezultati pokazuju da putnici Croatia Airlines smatraju kompanijom koja pruža visoku razinu usluge, kako u odnosu na njihova očekivanja tako i u odnosu na druge kompanije prisutne na hrvatskom tržištu.

Hvar

Novi hotel obogatio turističku ponudu U samom centru grada Hvara nedavno je otvoren prvi privatni hotel – Hotel Park koji je smješten u, po mnogim Hvaranima, jednom od najljepših zdanja grada. Na obnovi i restauraciji zgrade radilo se čitavih sedam godina pa se novi hotel Park zaista može pohvaliti besprijekornim izgledom kojim bi hotel, kako ističe vlasnik, trebao vratiti i svoj nekadašnji status. Naime, Park, koji se nekada zvao Vila Maca, po tadašnjim vlasnicima obitelji Mazza, početkom prošlog stoljeća slovio je kao jedan od najpopularnijih ljetnikovaca, jedan je od prvih hvarskih hotela te, u to vrijeme, omiljeno odredište stranih gostiju. No, otada su prošle mnoge godine, zdanje je narušio zub vremena pa je bilo potrebno dosta truda da se ono vrati u današnje stanje. Rezultat kompletne obnove je hotel tradicionalnog dalmatinskog izgleda uređen u kombinaciji kamena i drveta. Hotel ima 13 luksuzno uređenih soba-apartmana, a u svakoj od njih pruža se pogled na hvarsku luku i Paklene otoke. Sobe, koje više podsjećaju na apartmane, različite su veličine, a većina njih ima i veliko predsoblje. Na drugoj etaži hotela nalaze se i dvije dvoetažne sobe te dvije sobe s velikim balkonima, a u potkrovlju je najveći apartman. Zanimljivo je i da su sve sobe luksuzno opremljene pa tako svaka od njih u velikoj kupaonici ima masažne tuš kabine ili jacuzzi. Iako je prilikom uređenja cijeloga hotela naglasak stavljen na tradiciju, posebno u restauraciji njegovog vanjskog dijela, sve su sobe opremljene samo suvremenom tehnikom – plasma televizorima, stereo uređajima i DVD-om. Hotel će raditi tijekom cijele godine, a kako za sada nema svoj restoran, uskoro će se krenuti i s njegovim uređenjem kako bi već slijedeće sezone bio kompletan – s restoranom te malim galerijama u kojima će gosti moći kupovati slike lokalnih autora.

Njemački magazin Focus

Hrvatski hoteli među 550 najboljih na svijetu Prema izboru najutjecajnijeg njemačkog magazina „Focus“, rovinjski hotel „Katarina“ te opatijski hotel „Astoria“ proglašeni su jednima od 550 najboljih svjetskih hotela. To je prvi put da je taj njemački časopis objavio ovakvu listu, na kojoj je s područja istočne Europe izabrano samo 13 hotela, među kojima i ova dva hrvatska. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

75


novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti U tom je izboru, istaknimo, sudjelovalo više od 400 njemačkih novinara, hotelskih menadžera i drugih profesionalaca iz turističke industrije.

Hrvatskoj u kojima se konkretna parcela može rezervirati putem interneta, dok će se ta mogućnost u 2007. godini proširiti i na ostalih sedam kampova u Valamaru.

Hotel „Katarinu“ je, podsjetimo, prije četiri godine britanski časopis „The Times“ uvrstio među čak 100 najboljih svjetskih hotela za obiteljski odmor, a za obje je nominacije zaslužna, koliko kvaliteta samoga hotela, toliko i sve ono što ga okružuje.

Inače, kamp Lanterna je dobitnik brojnih nagrada i priznanja, među kojima posebno ističemo nagradu za eko-kamp godine, koja mu je 2004. godine uručena u akciji Udruge kampista Hrvatske, Hrvatske radiotelevizije i Hrvatske gospodarske komore “Turistički cvijet - Kvaliteta za Hrvatsku”. U objašnjenju dobivenog priznanja navodi se da je Lanterna kamp visokog standarda i kvalitete, odlično održavan i s kvalitetnim ekološkim rješenjima. Kamping udruga Hrvatske nagradila je Lanternu dvije godine zaredom, 2000. i 2001. kao prvorazredni kamp. Dva velika priznanja kamp Lanterna dobio je i 1997. godine: nizozemski auto klub ANWB proglasio ga je kampom godine u Hrvatskoj, za gostoprimstvo, dobro vođen i hortikulturno uređen kamp. Njemačko udruženje automobilista ADAC ga je iste godine odlikovalo jednim od najboljih kampova u Hrvatskoj.

Naime, „Hotel Katarina“ smješten je na istoimenom otoku u neposrednoj blizini Rovinja. Na cijelom otoku nema prometa, a pogled se pruža na prekrasnu sliku starog grada Rovinja što sve zajedno ostavlja poseban dojam na odmoru. Otvoren je 2000. godine, ima 130-ak soba, a gostima nudi odličnu uslugu, o čemu svjedoči i ova nominacija. Za razliku od njega, design „Hotel Astoria“ jedan je od najboljih dizajnerskih hotela u Hrvatskoj. Visoke je kategorije, u ponudi ima ukupno 51 odlično uređenu sobu te cijeli niz dodatnih sadržaja, a kako se nalazi u samom središtu Opatije, pravi je izbor za goste koji vole uživati u stiliziranom ambijentu.

Poreč

Porečka Lanterna najbolji kamp u Hrvatskoj za 2007. godinu prema DCC-u Ugledni njemački kamping klub DCC (Deutscher CampingClub) odao je veliko priznanje porečkom kampu Lanterna i proglasio ga najboljim kampom u Hrvatskoj za 2007. godinu. Kamp Lanterna je jedini hrvatski dobitnik DCC-ove Europske kamping nagrade za iduću godinu i jedan od pet dobitnika u Europi. U vlasništvu je Riviera holdinga, koji je dio grupacije Valamar. Predstavnicima Riviere i Valamara nagrada će biti dodijeljena u veljači 2007. na sajmu putovanja i kampinga u njemačkom Essenu. Ovu prestižnu nagradu, koja se dodjeljuje od 1996. godine, na temelju zadovoljstva gostiju kampova, svake godine dobiva nekoliko najboljih europskih kampova u konkurenciji 6000 kampova iz DCC-ovog kamping vodiča “Europa”. “Ova je veliko priznanje i potvrda svima nama koji već godinama radimo na podizanju kvalitete u našem kampu, koji istovremeno prima do 9000 osoba i među najvećima je na Jadranu. Dovoljno je reći da smo u pripremi sezone 2006. u uređenje kampa, plaža i obnovu sanitarnih čvorova uložili oko osam milijuna kuna, a u pripremi iduće sezone uložit ćemo još više - oko 13 i pol milijuna kuna”, kazao je ovim povodom dugogodišnji direktor kampa Viktor Žužić. Također je istaknuo da su Valamarovi kampovi Lanterna i Turist jedini kampovi u 76 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Ova prestižna nagrada kruna je priznanja koje su Valamarovi objekti dobili ove godine. Najprije su hoteli Valamar Diamant (Poreč) i Dubrovnik President (Dubrovnik) proglašeni za drugi i treći najbolji hotel s četiri zvjezdice u Hrvatskoj u akciji “Turistički cvijet - Kvaliteta za Hrvatsku 2006.”. Zatim je vodeći njemački turoperator Neckermann Reisen proglasio porečki hotel Luna najboljim hrvatskim all-inclusive hotelom.

Otok Pag

‘Hotel Boškinac’ najbolji mali obiteljski hotel u Hrvatskoj U Splitu je 14. studenoga 2006. u Vili Dalmacija, nakon završenog okruglog stola o obiteljskim malim hotelima, svečano proglašen najbolji mali obiteljski hotel u Hrvatskoj - hotel ‘Boškinac’, vlasnika Borisa Šuljića iz Novalje na otoku Pagu. Hotel Boškinac oaza je mira, smješten podno borove šume, pokraj vinograda i maslinika. Sobe su komforni prostori sa salonom i mini barom. Nose naziv po lokalnim izričajima predmeta i biljaka, a dizajnom asociraju na etnografsko nasljeđe. U potkrovlju su 3 apartmana tipa suite. U sklopu hotela nalazi se konoba, vinarija, restoran i bar te dvorana za seminare i slične programe za 40-ak osoba. Vinarija Boškinac nastavak je obiteljske tradicije. Također se nudi i mogućnost organiziranja kočarenja, izleta u prirodu, jeep safary, Velebit discovery te mnoge druge dodatne aktivnosti.


novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti Vodice

Elitni stomatološko-medicinski centar za turiste Sukladno jačanju razvoja ponude zdravstvenog turizma u Vodicama, gradu smještenom u središnjoj Dalmaciji, nedavno je otvoren jedinstveni stomatološko-medicinski centar koji objedinjuje dvije danas vrlo popularne grane – dentalnu implantologiju i estetsku kirurgiju. Centar Medident Adria smješten je u poznatom vodičkom hotelu Punta, u kojem se osim odmora gostima sada nude zahvati iz tri osnovna vida medicine – stomatologija, dentalna implantologija te estetska kirurgija lica i tijela. Stručni tim stomatologa, kirurga i liječnika brine o cjelokupnoj medicinskoj ponudi, a hotelski djelatnici sa svojim atraktivnim turističkim programima o kvalitetnom boravku u Vodicama. Naime, osnovna svrha ovakvog medicinskog centra, podignutog u jednoj od vrlo popularnih turističkih destinacija na Jadranu jest kompletna ponuda tretmana i oporavka. Osim vrlo kvalitetnog okružja, u ovom se centru svakom gostu – pacijentu osigurava individualan pristup uz ponudu odgovarajućih programa za oporavak. Prilikom razmatranja ideje u kojem će gradu otvoriti centar Vodice su se nametnule kao idealno rješenje jer su prometno dobro povezane, a turistička ponuda u tome gradu već se tradicionalno prepoznaje kao vrlo kvalitetna, bogata i zabavna. Slična ponuda no isključivo stomatoloških usluga prisutna je u privatnim ordinacijama i diljem Hrvatske (npr. Rovinj, Zagreb). Izrazito je popularna među Britancima koji informacije istih usluga mogu naći na www.treatmentabroad.net.

Maistra

Hoteli Eden i Park dobitnici Gold Medal nagrade Rovinjski hoteli Eden i Park, koji djeluju u sastavu tvrtke Maistra i ove su godine dobili prestižnu Gold Medal nagradu britanskog turoperatora Thomson. Hotel Eden nagrađen je u kategoriji 4T Best Thomson Summer Accommodation, koju je dobio već osmi put zaredom, dok je Hotel Park treći put dobitnik nagrade u kategoriji 3T Best Thomson Summer Accommodation. Ove je godine uspjeh hotela Eden i Park dodatno potenciran i time što su oba hotela Maistre ušla u sam vrh u svojim kategorijama koje predstavljaju najširi Thomsonov program putovanja. Hotel Eden rangiran je kao šesti hotel po kvaliteti u svijetu, a hotel Park kao sedmi u svojoj kategoriji. Thomsonove nagrade imaju osobit značaj zbog činjenice što ih ovaj vodeći britanski turoperator dodjeljuje na temelju anketa

koje se provode među gostima tijekom čitave godine, pri čemu se ocjenjuju objekti po različitim kategorijama, od lokacije, kvalitete i individualiziranosti usluge, čistoće objekta, komfora soba, kvalitete hrane, ponude aktivnosti, odnosa cijene i kvalitete pa sve do vremenskih prilika u destinaciji, općenitog zadovoljstva gostiju odmorom itd.

Luna - najbolji all inclusive hotel u Hrvatskoj Njemački turoperator Neckermann Reisen proglasio je Hotel „Luna“ u Poreču najboljim all inclusive hotelom u Hrvatskoj te jednim od 100 najboljih odmorišnih hotela u svijetu. Hotel „Luna“, koji je smješten u parku borova naselja Spadići, stotinu metara udaljen od mora te samo desetak minuta hoda od slikovite starogradske jezgre Poreča, namijenjen je obiteljima i svima onima koji ne žele razmišljati ni o čemu drugom osim o zabavi i brojnim aktivnostima koji se nude u ovom all inclusive objektu. Hotel je u vlasništvu porečke tvrtke „Riviera holding“ koja je danas dio renomirane hrvatske grupacije „Valamar hotels & resorts“. U skladu s visokim kriterijima kvalitete tog turističkog lanca Hotel „Luna“ nudi mogućnost visokokvalitetnog smještaja te niz sadržaja za zabavu, posebno u ljetnim mjesecima. Osim smještajnih kapaciteta u hotelu se nude bogati animacijski, rekreativni te sportski programi prilagođeni svim generacijama te posebno djeci, a svi sadržaji u hotelu automatski su uključeni u cijenu smještaja. I ostali dio ponude, posebno onaj gastronomski, djeluje po istom principu, a gostima se i u tom dijelu ponude pruža velika fleksibilnost, pa se tako uz buffet doručak, ručak i večeru svakodnevno nudi i takozvani cake party te midnight snack. Svaku se večer organiziraju i zabave s glazbom i plesom, tako da se gosti zapravo cijeli dan mogu izvrsno zabavljati ne razmišljajući ni o čemu drugom osim vlastitog zadovoljstva. Upravo je to i jedan od glavnih razloga ovog vrijednog priznanja, s obzirom da su u provedenoj anketi o kvaliteti prehrane, opremljenosti i općem zadovoljstvu uslugom u hotelu gosti „Neckermann Reisena“ uvrstili Hotel „Luna“ među 100 najboljih odmorišnih hotela u svijetu.

www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

77


novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti Sisak

Viteškim turnirom do prestižne nagrade Grad Sisak i Turistička zajednica grada Siska ovogodišnji su dobitnici Povelje F.E.S.T.-a -, Europske federacije turističkih novinara, koja je dodijeljena na nedavno održanoj 13. Međunarodnoj smotri turizma u Splitu. Prestižno priznanje gradu Sisku i Turističkoj zajednici pripalo je radi velike turističke manifestacije i povijesnog spektakla „Sisački viteški turnir“ kojom se već niz godina sjajno prezentira tradicija i bogatstvo kulturološke i povijesne baštine cijelog sisačkog kraja. U Sisku se, poznatom i kao gradu koji je nekoć slovio kao jedan od najznačajnijih uporišta protiv Turaka, a prije toga bio je i važno središte rimske, pa čak i keltske kulture, osim viteškog turnira organiziraju i druge manifestacije, kojima je također cilj predstavljanje bogate povijesti grada i približavanje tih programa turizmu. Među njima je i tradicionalni Sajam cvijeća, fašničko slavlje i druge manifestacije, a svi oni obogaćeni su ponudom sisačkih suvenira, uglavnom nakita s kopijama rimskog novca kovanog u antičkoj Sisciji. Uporedo s ovim vrijednim priznanjem, posebno stoga što o izboru odlučuju eminentni turistički novinari, u Sisku je najavljena i obnova najvećeg gradskog hotela Panonija, u koji će se uložiti 1,3 milijuna eura te uz višu razinu kvalitete smještaja osigurati dodatna ugostiteljska i zabavna ponuda.

Šibenik

Visoko priznanje Švicarskog turističkog ureda Predstavnici Švicarskog turističkog ureda uručili su nedavno čelnicima grada Šibenika priznanje za vrlo atraktivan turistički proizvod kojeg čini iznimna kombinacija bogate i slavne prošlosti te brojnih prirodnih ljepota, zbog čega tome gradu predviđaju veliki turistički procvat. Šibenik je bogat kulturnim i povijesnim spomenicima. Najpoznatija je svakako čuvena šibenska katedrala sv. Jakova, jedna od najoriginalnijih građevina europskoga kasnog srednjovjekovlja koja se danas kao spomenik nulte kategorije nalazi pod zaštitom UNESCO-a. Šibenik je zapravo grad tajni, blaga skrivenih iza zatvorenih vrata i katakombi koje se prostiru ispod srednjevjekovnih utvrda. Pored katedrale sv. Jakova nalaze se poznati šibenski bunari, izgrađeni u 15. stoljeću. Danas se u njihovoj unutrašnjosti može doživjeti prošlost i sadašnjost grada, 78 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

s obzirom da je u dubokim bunarima uređen svojevrsni multimedijalni centar, u kojem posjetitelji mogu sami izgraditi neku od šibenskih tvrđava, zaroniti u more u potrazi za potopljenim brodovima, pomoći Sv. Mihovilu u borbi protiv zmaja ili jednostavno uživati u slikama šibenskih prirodnih ljepota u koje se svakako ubraja i Nacionalni park Krka. Ljubitelji pisane povijesti mogu se pak zabaviti razgledavajući bogatu samostansku zbirku u kojoj se čuva više od 150 inkunabula i isto toliko vrijednih rukopisnih kodeksa, među kojima je i glasovita Šibenska molitva – prvi hrvatski pjesnički tekst pisan latinicom. Osim toga, grad se ističe i svojim jedinstvenim položajem, jer je smješten u prostranom zaljevu na ušću rijeke Krke gdje se nalazi i turistički vrlo popularan Nacionalni park Krka.

Brodski Stupnik

Odmor usred vinograda Jedan od glavnih aktera turističke ponude u općini Brodski Stupnik, smještenoj u Brodsko-posavskoj županiji jest Hotel Zdjelarević poznat i kao prvi vinski hotel u Hrvatskoj. Hotel je, naime, otvoren prije tri godine, a izrastao je na temelju glasovite slavonske vinarije Zdjelarević te istoimenog restorana, u kojemu se uz brojne slavonske specijalitete poslužuju i birana kvalitetna vina. Sve to, kao i činjenica da je na području Brodsko-posavske županije otvorena i turistički atraktivna vinska cesta utjecalo je na odluku vlasnika da se počne baviti i hotelskom ponudom. Hotel trenutno nudi petnaestak soba, međutim, ono što je mnogo važnije od klasičnih informacija o smještajnim kapacitetima jest priča koju ovaj hotel pruža svojim gostima. Naime, cijeli je objekt uređen u tradicionalnom slavonskom stilu, a smješten je u samome srcu bogatog vinograda. Ti motivi gostima otkrivaju jedinstvenu slavonsku priču, a programi koji se nude u sklopu boravka u hotelu tu priču obogaćuju i nizom drugih elemenata – za goste se organiziraju off road ture vinogradima, biciklističke i pješačke ture s vodičima, paintball, lovni turizam koji je na tom području iznimno aktivan te brojni „romantični“ trenuci za zaljubljene, poput vožnje seoskim kolima ili romantične večere uz svijeće. Ponuda je prilagođena i poslovnim gostima s obzirom da se u hotelu nalazi i nekoliko suvremeno opremljenih prostorija za seminare i poslovne sastanke, a hotelski tim često organizira i zanimljive ‘team building’ programe te izlete u okolne vinom bogate krajeve. Premda vlasnik ne pretendira na veliki objekt, dosadašnje je iskustvo često ukazivalo na manjak smještajnih kapaciteta pa se već krenulo s proširenjem smještajne ponude. Tako će se uz postojeći objekt izgraditi novi s dodatnih petnaestak soba, a po-


novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti nuda će biti proširena i zatvorenim bazenom, manjim wellness centrom te novom kongresnom dvoranom kapaciteta do 100 sjedećih mjesta.

Gorski kotar

Staze za sve tipove skijaša U Gorskom kotaru, regiji smještenoj nedaleko Kvarnera i primorske Hrvatske svake se godine bilježi sve više turista, a sukladno tome sve je bogatija i ponuda. Sada je naravno aktualna samo „zimska“ ponuda, a ona je, s obzirom na veći broj goranskih skijališta itekako atraktivna. Skijalište Petehovac nalazi se u neposrednoj blizini grada Delnica i raspolaže sa stazama za alpsko i nordijsko skijanje, vučnicama te malom skakaonicom. Na području gradića Mrkoplja u ponudi su pak tri skijališta, tako da se skijaši mogu spuštati na terenima Begovog Razdolja smještenim na oko 1100 metara nadmorske visine. Tu su i tereni Čelimbaše gdje je uređeno oko tri kilometara skijaških staza, a ljubitelji biatlona mogu vježbati na četiri kilometara dugoj stazi biatlonskog centra Zagmajna. U mjestu Tršće, odnosno skijalištu Rudnik skijaši mogu skijati na dvije staze uz koje su uređene i staze za skijaško trčanje. Slične staze uređene su i na području oko Ravne Gore, gdje se nude i dodatni tereni pogodni za sanjkanje, boravak djece na snijegu, a uređene su i staze za rekreativno te atraktivno noćno skijanje. Skijaši se mogu okušati i na stazama na skijalištu Platak gdje je uređeno oko devet kilometara staza, u ponudi je i pet ski liftova, dječji ski lift te žičara, dok se na samim stazama gostima pruža mogućnost škole skijanja i snowboarda, noćni i dnevni „safariji“ šumom te skijaško trčanje i hodanje. Ispod najvišeg vrha Gorskog kotara (1534 m) na jugoistočnom dijelu planine Bjelolasice nalazi se najveće zimsko sportsko središte u Hrvatskoj (Olimpijski centar Bjelolasica) s uređenim stazama za sve tipove skijaša - od početnika do vrhunski obučenih rekreativaca.

Zaprešić

Ponuda kao u doba banovine Novi dvori u Zaprešiću, gradiću smještenom 17 kilometara zapadno od Zagreba, vrijedan je povijesni kompleks koji je nedavno ušao u prvu fazu obnove. Riječ je o kompleksu koji je nekada bio rezidencija najpoznatijeg hrvatskog bana Josipa Jelačića. Osim rekonstrukcije samog dvorca, Grad Zaprešić, koji je odnedavno vlasnik cjelokupnog imanja u suradnji s Ministarstvom kulture u narednih pet godina planira obnoviti i preostalih 17 objekata kompleksa te ga u cijelosti preurediti za turizam.

U prvoj fazi obnove izvršit će se kompletna adaptacija samoga dvorca – obnovit će se pročelje, krovište i njegovi temelji, a već je razrađen i plan o daljnjoj obnovi sadržaja u dvorcu. Tako se već sada zna da će u istočnom dijelu dvorca biti uređena spomen soba bana Josipa Jelačića, a u podrumu dvorca nalazit će se luksuzna vinarija i multimedijalni sadržaji. Središnja i ujedno najveća soba dvorca zamišljena je kao prostor za organizaciju svečanih skupova i domjenaka. Osim bogatog gastronomskog i sportskog dijela buduće ponude Novih dvora, dio soba kompleksa odvojit će se i za uređenje smještaja apartmanskog tipa. U planu je da se gotovo cijelo imanje da u koncesiju ugostiteljima koji će nadalje obnavljati gospodarske zgrade kompleksa. Za sada se također već zna da će u tom dijelu ugostiteljske ponude biti otvorena i slastičarnica, u kojoj će se moći kušati slastice iz doba Banovine. Naime, prije nekoliko godina u Zaprešiću je pronađena posljednja knjiga recepata grofice Jelačić. Knjiga je prevedena na hrvatski jezik i iz nje će se crpiti recepti za brojne slastice, koje će činiti osnovu ponude slastičarnice. U planu je i kompletna obnova eksterijera u kojem će se, nakon uređenja cijelog kompleksa, organizirati modne revije, izložbe i druge priredbe na otvorenom.

Thomson Holiday peti put dodijelio hotelu „Neptun“ prestižno priznanje Hotel „Neptun“ u vlasništvu „Riviera Holdinga“ peti je put za redom dobitnik zlatne medalje za najbolji hotel u Hrvatskoj u kategoriji „small & frendly“, koju na temelju ankete zadovoljstva svojih gostiju dodjeljuje najveći britanski turoperator Thomson Holiday. Osim kvalitete smještaja i hrane, mjeri se zadovoljstvo gosta odmorom i destinacijom, sadržajima, kao i čistoća hotela te ljubaznost osoblja. Broj britanskih gostiju u hotelu „Neptun“ u posljednje je tri godine narastao 20%, tj. sa 14.458, koliko ih je boravilo u 2004. godini, na ovogodišnjih gotovo 18.000 gostiju. Ukupno gledano, broj britanskih gostiju u posljednje je tri godine narastao za čak 42%.

Dubrovnik

Grad za sva godišnja doba Iako je glavna turistička sezona završila najpoznatiji hrvatski turistički biser – grad Dubrovnik i dalje plijeni pozornost. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

79


novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti Naime, kako tijekom ljetne sezone dolaze brojni turisti, koji zbog velikih gužvi ne mogu doživjeti grad kakav doista jest, upravo sada možda je i najbolje vrijeme za posjet Dubrovniku, u kojem se za odmor i zabavu turistima nude brojni kulturni i razni drugi sadržaji. S realizacijom bogatih kulturno-zabavnih programa započelo se već početkom studenoga kada je u luci Gruž održana atraktivna jedriličarska regata i s njihovom organizacijom nastavit će se do konca veljače. Sredinom prosinca u povijesnoj jezgri Grada održat će se drugi Međunarodni festival jaslica i božićnih običaja, a božićno raspoloženje s brojnim dodatnim priredbama zadržat će se do Sveta tri kralja. U međuvremenu će se organizirati i atraktivan doček Nove godine, po kojem se Dubrovnik također prepoznaje na turističkoj karti svijeta, a nakon novogodišnjeg slavlja uslijedit će i niz drugih zanimljivih događanja. Tako će se nakon Nove godine turisti moći zabavljati na tradicionalnoj dubrovačkoj festi Sv. Vlaha – zaštitnika grada, na Danima Dubrovnika, Dubrovačkom karnevalu i uživati u drugim vrlo zanimljivim programima. Osim toga, grad slovi i kao idealno mjesto za zaljubljene, pa će i Valentinovo u Dubrovniku mnogima zasigurno ostati u sjećanju. Uz tradicionalne kulturne programe u gradu će se gotovo svakodnevno odvijati i razna događanja popraćena odličnom gastronomskom ponudom, odigrat će se niz kazališnih predstava, a i dubrovački klubovi pripremaju niz atraktivnih iznenađenja. Za sve informacije o programu „Dubrovnik zimi“, a za period od 1. studenog 2006. do 28. veljače 2007. god., potražite na web stranicama Turističke zajednice grada Dubrovnika.

Opatija

Festival čokolade „Opatijska Bajadera“ U organizaciji Kraša i Grada Opatije, tijekom tri dana, od 01. do 03. prosinca 2006., Opatijom se širio opojni miris čokolade gdje su ljubitelji ove slatke ovisnosti mogli uživati, i po prvi put u Hrvatskoj, na Festivalu čokolade. Za vrijeme trajanja festivala posjetitelji su imali prilike uživati svim osjetilima na brojnim degustacijama, natjecanjima, izložbama, projekcijama filmova i drugim atraktivnim događanjima na temu ČOKOLADA, dok je od slastica na meniju u najvećoj mjeri bio upravo širok izbor kvalitetnih Kraševih proizvoda. Ovo je bila još jedna atraktivna manifestacija u posezoni koja je na Kvarneru zasigurno obogatila turističku ponudu.

80 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr


HRVATSKA TURISTIÿKA ZAJEDNICA Iblerov trg 10/IV, p.p. 251 10000 ZAGREB HRVATSKA Tel.: +385 1 46 99 333 Fax: +385 1 45 57 827 Internet: www.hrvatska.hr E-mail: info@htz.hr

Kroatische Zentrale für Tourismus 1010 Wien Am Hof 13 Österreich Tel.: +43 1 585 38 84 Fax: +43 1 585 38 84 20 E-mail: office@kroatien.at

Kroatische Zentrale für Tourismus 60311 Frankfurt Kaiserstrasse 23 Deutschland Tel.: +49 69 23 85 350 Fax: +49 69 23 85 35 20 E-mail: Kroatien-Info@gmx.de

Kroatische Zentrale für Tourismus 80469 München Rumfordstrasse 7 Deutschland Tel.: +49 89 22 33 44 Fax: +49 89 22 33 77 E-mail: kroatien-tourismus@t-online.de

Ente Nazionale Croato per il Turismo 20122 Milano Piazzetta Pattari 1/3 Italia Tel.: +39 02 86 45 44 97 Fax: +39 02 86 45 45 74 E-mail: info@enteturismocroato.it

Chorvátske turistické združenie 821 09 Bratislava Trenčianska 5 Slovakia Tel.: +421 2 55 562 054 Fax: +421 2 55 422 619 E-mail: infohtz@chello.sk

Horvát Idegenforgalmi Közösség 1053 Budapest Magyar ut. 36 Magyarország Tel./fax: +36 1 266 65 05 +36 1 266 65 33 E-mail: info@htz.hu

Office National Croate de Tourisme 75116 Paris 48, avenue Victor Hugo France Tel.: +33 1 45 00 99 55 Fax: +33 1 45 00 99 56 E-mail: infos.croatie@wanadoo.fr

Croatian National Tourist Office London W6 9ER 2 Lanchesters 162-164 Fulham Palace Road United Kingdom Tel.: +44 208 563 79 79 Fax: +44 208 563 26 16 E-mail: info@cnto.freeserve.co.uk

Narodowy Oŋrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji IPC Business Center ul. Koszykowa 54 00-675 Warszawa, Polska Tel.: +48 22 828 51 93 Fax: +48 22 828 51 90 E-mail: info@chorwacja.home.pl

Ente Nazionale Croato per il Turismo 00186 Roma Via Dell’oca 48 Italia Tel.: +39 06 32 11 0396 Fax: +39 06 32 11 1462 E-mail: officeroma@enteturismocroato.it

Oficina de turismo de Croacia 28001 Madrid, Espana Calle Claudio Coello 22, 1o C Tel.: centrala: +34 91 781 5514 Fax: +34 91 431 8443 E-mail: info@visitacroacia.es

Chorvatské turistické sdružení 110 00 Praha 1 Krakovská 25 Česká republika Tel.: +420 2 2221 1812 Fax: +420 2 2221 0793 E-mail: infohtz@iol.cz; info@htz.cz

Croatian National Tourist Office New York 10118 350 Fifth Avenue, Suite 4003 U.S.A. Tel.: +1 212 279 8672 Fax: + 1 212 279 8683 E-mail: cntony@earthlink.net

Kroatiska Turistbyrån 11135 Stockholm Kungsgatan 24, Sverige Tel.: +46 853 482 080 Fax: +46 820 24 60 E-mail: croinfo@telia.com

Kroatisch Nationaal Bureau Voor Toerisme 1081 GG Amsterdam Nijenburg 2F, Netherlands Tel.: +31 20 661 64 22 Fax: +31 20 661 64 27 E-mail: kroatie-info@planet.nl

Office National Croate du Tourisme 1000 Bruxelles Vieille Halle aux Bles 38, Belgique Tel.: +32 255 018 88 Fax: +32 251 381 60 E-mail: info-croatia@scarlet.be

123610 Moscow Krasnopresnenskaya nab. 12 office 1502, Russia Tel.: +7 095 258 15 07 Fax: +7 095 258 15 08 E-mail: HTZ@wtt.ru

Hrvaška turistiĀna skupnost 1000 Ljubljana Gosposvetska 2, Slovenija Tel.: +386 1 23 07 400 Fax: +386 1 230 74 04 E-mail: hrinfo@siol.net

Kroatische Zentrale für Tourismus 8004 Zürich Badenerstrasse 332, Switzerland Tel.: + 41 4 3321 8211 Fax: +41 4 3321 8213 E-mail: kroatien@gmx.ch


HTZ Glasnik 12  

Nakladnik Hrvatska turistička zajednica Dizajn Ivana Ivanković Prlić Nenad Vujošević mr. sc. Niko Bulić Urednik Stanja na tržištima Igor Bor...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you