Page 1

BROJ 5 LISTOPAD 2005. www.hrvatska.hr

STANJE NA TRÆI©TIMA TEMA BROJA: SLOVENIJA


uvodnik Poštovani čitatelji,

Nakladnik Hrvatska turistička zajednica Iblerov trg 10/4 10 000 Zagreb Hrvatska Tel: +385 1 46 99 333 Fax: +385 1 45 57 827 E-mail: glasnik@htz.hr Za nakladnika mr. sc. Niko Bulić Glavna urednica Viviana VukeliÊ Suradnici glavne urednice Saša Paparella Iva Puđak Suada MustajbegoviÊ Urednik Stanja na tržištima Igor Borojević Dizajn Ivana Ivanković Nenad Vujošević Lektura SPES Fotografije Milan Babić Ivo Pervan Damir Fabijanić Damil Kalogjera Vid Barac Tisak AKD

pred Vama je peti broj Glasnika Hrvatske turističke zajednice a iza nas je glavni dio ovogodišnje turističke sezone, koju, po svim podacima o osmomjesečnom i devetomjesečnom prometu, možemo s pravom ocijeniti do sada najuspješnijom turističkom godinom u samostalnoj Hrvatskoj. Vjerujem da svi zajedno dijelimo zadovoljstvo činjenicom da smo, za ovu godinu u turizmu, ostvarili postavljene marketinške ciljeve: 1. Nastavak poboljšanja i stabiliziranja položaja Hrvatske kao kvalitetne receptivne turističke zemlje na međunarodnom turističkom tržištu. 2. Nastavak procesa područnog ujednačavanja turističkog prometa u primorskom dijelu zemlje. 3. Ostvarenje fizičkog obujma turističkog prometa najmanje na razini 2004. godine, s mogućnošću povećanja do 2%. 4. Povećanje stupnja korištenja smještajnih i drugih kapaciteta, s naglaskom na produženje turističke sezone. 5. Povećanje vrijednosnih učinaka u turizmu za 3-5% u odnosu na 2004. godinu. 6. Učinkovito trošenje sredstava cjelokupnog sustava Hrvatske turističke zajednice u provedbi programa aktivnosti na inozemnim tržištima. 7. Daljnja afirmacija nacionalnog brenda i brendova turističkih klastera (područja). Činjenica da smo postavljene ciljeve ostvarili na gornjoj granici naših optimističkih očekivanja istovremeno raduje i dodatno obvezuje. Važno je, u trenutku dok poglede okrećemo prema sljedećoj godini, jasno reći da nema mjesta bilo kakvom “spavanju na lovorikama” ili samozadovoljstvu zbog postignutog. Hrvatska, kao ponovno otkrivena “blistava oaza ljepote i mira europskog Mediterana”, s punim pravom ambiciozno ulazi u drugo srednjoročno razdoblje prvog desetljeća novog milenija i baš kroz turizam želi sebe na najbolji način pozicionirati u svom prirodnom europskom okružju po uzlaznim rezultatima i željenoj kvaliteti svojih turističkih ostvarenja. Svjesni smo teškoća i žestoke konkurencije. Turističko tržište u svijetu opterećeno je globalnim gospodarskim i političkim realnostima. U takvom okružju jedino kvaliteta i mjera u razvoju dat će nam šansu za dodatni uzlet i dugoročnost turističkih rezultata. Infrastrukturni pothvat kojim smo Hrvatsku otvorili svijetu jedna je od pretpostavki daljnjeg razvoja. Snažan zaokret u poboljšanju strukture smještajnih kapaciteta važan je sljedeći korak, a sustavni rad na obogaćenju ukupne turističke ponude ostaje naš trajni zadatak. U ovom broju kao temu posebno obrađujemo blisko slovensko tržište, dajemo detaljna stanja po svim tržištima kao i vijesti iz rada predstavništava i Glavnog ureda. Radujemo se i susretima na “Danima hrvatskog turizma”, koji postaju zaključni događaj turističke sezone i na kojima zajedno sa strukovnim udrugama iz turizma i predstavnicima turističkog gospodarstva i Vlade, razmatramo učinjeno u 2005. i najavljujemo planove u 2006. godini. S poštovanjem, srdačno Vaš

mr. sc. Niko Bulić direktor Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

1


Tema broja: Slovenija

sadržaj

3

Stanje na tržištima:

18

− Njemačka

19

− Italija

22

− Češka

23

− Austrija

25

− Mađarska

26

− Nizozemska

27

− Poljska

29

− Slovačka

30

− Velika Britanija i Irska

31

− Francuska

32

− Skandinavija

35

− Švicarska

36

− Belgija

37

− Rusija

38

− SAD i Kanada

39

Vijesti iz predstavništava

42

Vijesti iz rada Glavnog ureda

52

Novosti

64


tema broja

SLOVENIJA

Tekst priredio: Goran BlaæiÊ, direktor predstavništva HTZ-a u Sloveniji, sa sjedištem u Ljubljani

Zbog brojnih razloga od kojih treba naglasiti blizinu tržišta, tradicionalne veze iz razdoblja života u zajedničkoj državi, visok afinitet prema hrvatskim prirodnim i kulturnim bogatstvima, posebno prema mediteranskom podneblju, Slovenija je Hrvatskoj dugi niz godina stabilno emitivno tržište i jedan od bitnijih turističkih partnera. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

3


tema broja I. UVOD

I. UVOD

II. ANALIZA SLOVENSKOGA TURISTIÿKOG TRŽIŠTA U 2004. GODINI

•Profil emitivnog tržišta •Razlog putovanja •Vrsta prijevoza •Upotreba interneta u organizaciji putovanja •Preferirana vrsta smještaja •Starosna dob turista i trajanje putovanja s obzirom na način organizacije putovanja i vrstu smještaja •Prosječni budžet/potrošnja po putovanju •Hrvatska kao cilj putovanja slovenskih turista, prosječan broj noćenja slovenskih turista u Hrvatskoj i njihova prosječna potrošnja •Slovensko tržište u ukupnome hrvatskom turističkom rezultatu - 2004. godina •Broj dolazaka i noćenja slovenskih turista u Hrvatskoj

III. TRŽIŠTE ORGANIZIRANOG PROMETA

>Omjer organiziranih i individualnih dolazaka >Zastupljenost Hrvatske u programima organizatora putovanja >Obujam organiziranog prometa u 2004. godini po svakome praćenom organizatoru putovanja >Prednosti i nedostaci hrvatske turističke ponude s gledišta organizatora putovanja i s gledišta individualnoga gosta na slovenskom tržištu >Razrada dolazaka po regijama u Hrvatskoj >Način transporta korištenoga prilikom dolaska u Hrvatsku >Avionski čarteri - broj, trajanje rotacija; polazišta - odredišta >Autobuseri >Vrsta smještaja koju su Slovenci koristili u Hrvatskoj >Dolasci u Hrvatsku prema starosnoj dobi gostiju

IV. ANALIZA USPJEŠNOSTI HRVATSKE NA SLOVENSKOM TRŽIŠTU

•Statistički pokazatelji •Stavovi o Hrvatskoj •Aktualni rezultati u 2005. godini

V. ANALIZA MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI HTZ-a NA SLOVENSKOM TRŽIŠTU

VI. PERSPEKTIVE HRVATSKE NA SLOVENSKOM TRŽIŠTU

4 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Republika Slovenija, srednjoeuropska država koja se prostire na površini od 20.273 km2 u kojoj, prema zadnjem popisu iz 2004. godine, živi 1.998.697 stanovnika, jedna je od gospodarski najstabilnijih tranzicijskih zemalja, a od 2004. godine i punopravna članica Europske unije. Izuzetnu gospodarsku stabilnost potvrđuju sljedeći makroekonomski pokazatelji kojima se Slovenija brzo približava prosjeku standarda zapadnoeuropskih država: BDP, realni rast (cijene 2000.) 4,6% BDP, (milijuni eura - tekuće cijene) 25.919 BDP po stanovniku (euro - tekuće cijene) 12.977 Inflacija, prosječna godišnja stopa (2004.) 3,6% Stupanj nezaposlenosti (ILO) 6,3% Pokrivenost uvoza izvozom (2003.) 92,2% Najvažniji gospodarski partneri Izvoz: Njemačka, Italija, Hrvatska, Austrija Uvoz: Njemačka, Italija, Francuska, Austrija, Hrvatska Zbog brojnih razloga od kojih treba naglasiti blizinu tržišta, tradicionalne veze iz razdoblja života u zajedničkoj državi, visok afinitet prema hrvatskim prirodnim i kulturnim bogatstvima, posebno prema mediteranskom podneblju, Slovenija je Hrvatskoj dugi niz godina stabilno emitivno tržište i jedan od bitnijih turističkih partnera. II. ANALIZA SLOVENSKOGA TURISTIÿKOG TRŽIŠTA U 2004. GODINI Profil emitivnog tržišta

1. U razdoblju siječanj-rujan 2004. godine Slovenci su realizirali 4.009.951 putovanja: 1. tromjesečje 2004.: 21% stanovnika Slovenije, starijih od 15 godina, ostvarilo je 766.487 turističkih putovanja. Od toga je 18,2% stanovnika otišlo na 766.487 privatnih putovanja, od kojih je 65,6% realizirano u Sloveniji, a ostala u inozemstvu. 2. tromjesečje 2004.: 21% stanovnika Slovenije, starijih od 15 godina, ostvarilo je 1.105.144 turističkih putovanja. Od toga je 24,7% stanovnika otišlo na 877.917 privatnih putovanja, od kojih je 65,6% realizirano u Sloveniji, a ostala u inozemstvu. 3. tromjesečje 2004.: 57,3% stanovnika Slovenije, starijih od 15 godina, ostvarilo je 2.138.320 turističkih putovanja. Od toga je 24,7% stanovnika otišlo na 1.887.664 privata putovanja, od kojih je 35,8 realizirano u Sloveniji, a ostala u inozemstvu. 4. tromjesečje 2004.: 23,6% stanovnika u Sloveniji, starijih od 15 godina, ostvarilo je 817.000 turističkih putovanja Od toga je 19,2% stanovnika otišlo na 626.000 privatnih putovanja. U prva tri tromjesečja 2004. godine najveći udio privatnih putovanja (97,2%) i poslovnih putovanja (98,3%) u inozemstvu


realizirano je u Europi. U 4. tromjesečju 2004. godine 23,6% stanovnika Slovenije, starijih od 15 godina, bilo je ili na privatnom ili poslovnom putovanju. Na privatnim putovanjima bilo je 328.000 ili 19,2% ukupnog broja stanovnika u Sloveniji. 1. tromjesečje 2004.: Cilj 28,6% privatnih putovanja po Europi bila je Hrvatska, slijedi Italija (26,6%), Austrija (14,4%), Bosna i Hercegovina (14%). Najčešće ciljne države europskih poslovnih putovanja su Njemačka (24,6%), Italija (20,8%) i Hrvatska (18,5%). 2. tromjesečje 2004.: Cilj 54,1% privatnih putovanja po Europi bila je Hrvatska, slijedi Austrija (10,7%), Bosna i Hercegovina (8,3%), Italija (7,8%), Srbija i Crna Gora (2,5%). Najčešće ciljne države europskih poslovnih putovanja su Njemačka (24,5%), Italija (11,5%) i Hrvatska (11,1%). 3. tromjesečje 2004.: Cilj 82,6% privatnih putovanja po Europi bila je Hrvatska, slijedi Bosna i Hercegovina (3,8%) Grčka (2,4%), Srbija i Crna Gora (2,4%), Italija (1,7%). Najčešće ciljne države europskih poslovnih putovanja su Italija (27,7%), Hrvatska (13,6%) i Švicarska (12,1%). 4. tromjesečje 2004.: Većina privatnih (94,2%) i poslovnih putovanja (98,2%) realizirana je u Europi. Od toga je odredište 42,9% privatnih putovanja po Europi bila Hrvatska, slijede Bosna i Hercegovina (10,8%), Italija i Austrija (po 10%), Srbija i Crna Gora (6,6%), Njemačka (4,9%) i ostale države. Najčešće ciljne države europskih poslovnih putovanja u 4. tromjesečju bile su Njemačka (16,9%), Hrvatska (11,3%), Austrija (9,8%), Italija (9,4%) i Bosna i Hercegovina (5,9%). U 2004. godini od privatnih putovanja u inozemstvo uz pomoć turističke agencije putovalo je 15,3% turista: 1. tromjesečje 2004.: 15,2% turista realiziralo je privatno putovanje u inozemstvo posredstvom turističke agencije. 2. tromjesečje 2004.: 19,4% turista realiziralo je privatno putovanje u inozemstvo posredstvom turističke agencije. 3. tromjesečje 2004.: 16% turista realiziralo je privatno putovanje u inozemstvo posredstvom turističke agencije. 4. tromjesečje 2004.: 10,5% turista realiziralo je privatno putovanje u inozemstvo posredstvom turističke agencije. Razlog putovanja

1. tromjesečje 2004.: Za 82,9% privatnih putovanja glavni razlog odlaska na putovanje bilo je provođenje slobodnog vremena (godišnji dopusti, školski praznici, putovanja), a u 17,7% privat-

nih putovanja glavni razlog odlaska bio je posjet rodbini i prijateljima. Kod 63,6% slovenskih turista glavne su aktivnosti na privatnim putovanjima bile opuštanje, odmor, zabava, kod 25,6% turista - sport i rekreacija, a za 3,6% turista razgledavanje prirodne i kulturne baštine. Na duljim privatnim putovanjima kao glavni razlog javlja se sport i rekreacija (53,2%). 2. tromjesečje 2004.: Za 83,1% privatnih putovanja glavni razlog odlaska bilo je provođenje slobodnog vremena (godišnji odmori, školski praznici, putovanja), a za 15,1% privatnih putovanja glavni je razlog bio posjet rodbini i prijateljima. Kod 73,4% slovenskih turista glavne su aktivnosti na privatnim putovanjima bile opuštanje, odmor, zabava, kod 11,9% turista - sport i rekreacija, a za 6,9% turista razgledavanje prirodne i kulturne baštine. Na duljim privatnim putovanjima kao glavni razlog putovanja javljaju se sport i rekreacija (46,3%). 3. tromjesečje 2004.: Za 89,3% privatnih putovanja glavni razlog odlaska bilo je provođenje slobodnog vremena (godišnji odmori, školski praznici, putovanja), a za 10,7% privatnih putovanja glavni je razlog bio posjet rodbini i prijateljima. Kod 80,9% slovenskih turista glavne su aktivnosti na privatnim putovanjima bile opuštanje, odmor, zabava, kod 11,5% turista - sport i rekreacija, a za 4,7% turista razgledavanje prirodne i kulturne baštine. 4. tromjesečje 2004.: Za 77,9% privatnih putovanja glavni razlog odlaska na putovanje bilo je provođenje slobodnog vremena (godišnji dopusti, školski praznici, putovanja), a za 22% privatnih putovanja glavni je razlog bio posjet rodbini i prijateljima. Kod 70,1% slovenskih turista glavne su aktivnosti na privatnim putovanjima bile opuštanje, odmor, zabava, kod 14,8% turista - sport i rekreacija, a za 9% turista razgledavanje prirodne i kulturne baštine. Vrsta prijevoza

1. tromjesečje 2004.: Najčešće korišteno prijevozno sredstvo na svim privatnim putovanjima bio je automobil, s udjelom 87,3%, a drugo najčešće korišteno prijevozno sredstvo autobus, s udjelom od 6,3%. Za duža putovanja u inozemstvo korišten je zrakoplovni prijevoz - 14,5%. 2. tromjesečje 2004.: Najčešće korišteno prijevozno sredstvo na svim privatnim putovanjima bio je automobil, s udjelom 83,1%, a drugo najčešće korišteno prijevozno sredstvo autobus, s udjelom od 70,5%. Za duža putovanja u inozemstvo korišten je zrakoplovni prijevoz - 14,8%. 3. tromjesečje 2004.: Najčešće korišteno prijevozno sredstvo na svim privatnim putovanjima bio je automobil, s udjelom 87,5%, www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

5


tema broja a drugo najčešće korišteno prijevozno sredstvo - zrakoplov s udjelom od 6,7%. 4. tromjesečje 2004.: Najčešće korišteno prijevozno sredstvo na svim privatnim putovanjima bio je automobil, s udjelom 83,2%, a drugo najčešće korišteno prijevozno sredstvo - autobus, s udjelom od 7,7%. Treća najčešće korištena vrsta prijevoza bio je zrakoplovni prijevoz s udjelom od 4,5%. Upotreba interneta pri organizaciji putovanja

1. tromjesečje 2004.: U ovom tromjesečju turisti su se koristili internetom prilikom organizacije 16,1% privatnih putovanja. U većini su se slučajeva njime koristili pri dužim privatnim putovanjima u inozemstvo (56,8%). Internetom su se koristili prije svega kao izvorom informacija (64,6%) i za rezervaciju smještaja (19,3%). 2. tromjesečje 2004.: U drugom tromjesečju turisti su koristili internetom prilikom organizacije 10,8% privatnih putovanja. U većini su se slučajeva njime koristili za duža privatna putovanja u inozemstvo (24%). Internetom su se koristili prije svega kao izvorom informacija (77,1%) i za rezervaciju smještaja (10,9%). 3. tromjesečje 2004.: U ovom tromjesečju turisti su se koristili internetom prilikom organizacije 13,1% privatnih putovanja. U većini slučajeva njime su se koristili pri dužim privatnim putovanjima u inozemstvo (22,4%). Internetom su se koristili prije svega kao izvorom informacija (75,5%) i za rezervaciju smještaja (13,4%). 4. tromjesečje 2004.: U četvrtom tromjesečju turisti su se koristili internet prilikom organizacije 16,8% privatnih putovanja. U većini slučajeva njime su se koristili za duža privatna putovanja u inozemstvo (36,9%). Internetom su se koristili prije svega kao izvorom informacija (65,5%) i za rezervaciju smještaja (17,1%). Preferirana vrsta smještaja

1. tromjesečje 2004.: Na 18,4% privatnih putovanja turisti su koristili hotelski smještaj, na 15,5% privatnih putovanja koristili su druge smještajne objekte, najčešće apartmane (81%). Na 64,9% privatnih putovanja turisti su boravili u privatnom smještaju - od toga kod rodbine i prijatelja (59,3%) i u vlastitim objektima za odmor (31,7%). 2. tromjesečje 2004.: Na 19,5% privatnih putovanja turisti su koristili hotelski smještaj, na 13% privatnih putovanja koristili su druge smještajne objekte, i to apartmane (58,4%) i kampove (32,1%). Na 62,6% privatnih putovanja turisti su boravili u privatnom smještaju - od toga kod rodbine i prijatelja (45,4%) i u vlastitim objektima za odmor (45,3%). 3. tromjesečje 2004.: Na 14,7% privatnih putovanja turisti su koristili hotelski smještaj, na 28% privatnih putovanja koristili su druge smještajne objekte, i to - apartmane (56,5%) i kam6 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

pove (37,2%). Na 55,5% privatnih putovanja turisti su boravili u privatnom smještaju - od toga kod rodbine i prijatelja (45,6%) i u vlastitim apartmanima i kućama za odmor (17,3%). 4. tromjesečje 2004.: Na 21,2% privatnih putovanja turisti su boravili u hotelskim objektima, na 12,6% privatnih putovanja koristili su druge smještajne objekte, najčešće apartmane (66,2%). Na 64,9% privatnih putovanja turisti su boravili u privatnom smještaju - od toga kod rodbine i prijatelja (53,5%) i u vlastitim objektima za odmor (37,9%). Starosna dob turista i trajanje putovanja s obzirom na naĀin organizacije putovanja i vrstu smještaja

1. tromjesečje 2004.: S obzirom na starosnu dob turista, na pojedinome privatnom putovanju prosječno su najviše noćenja ostvarili turisti u starosnoj skupini 25-44 godine i turisti u starosnoj skupini od 65 godina i više, i to 3,6 noćenja. Turisti koji su otišli na privatno putovanje zbog zdravstvenih razloga, odnosno boravka u lječilištima, prenoćili su prosječno 7,4 puta. Na organiziranim putovanjima turisti su prosječno prenoćili 5,2 puta, dok su na putovanjima koja nisu organizirale agencije prenoćili prosječno 2,8 puta. Turisti koji su boravili u turističkim naseljima i apartmanima zabilježili su 4,9 noćenja, turisti koji su noćili u hotelima i motelima zabilježili su 4,8 noćenja, a oni koji su boravili u vlastitim objektima zabilježili su 2,1 noćenja, a u privatnom smještaju 4,3 noćenja. 2. tromjesečje 2004.: Na pojedinome privatnom putovanju prosječno su najviše noćenja ostvarili turisti u starosnoj skupini od 65 godina i više, i to prosječno 4,7 noćenja. Turisti koji su otišli na privatno putovanje zbog rekreacije prenoćili su prosječno 4,3 puta. Turisti čiji je glavni motiv putovanja bio razgled kulturnih i prirodnih znamenitosti prenoćili su prosječno 3,4 puta. Na organiziranim putovanjima turisti su prosječno prenoćili 4,3 puta, dok su na putovanjima koja nisu organizirale agencije prenoćili prosječno 2,9 puta. Turisti koji su boravili na plovilima zabilježili su prosječno 5,6 noćenja, oni koji su boravili u turističkim naseljima i apartmanima zabilježili su 4,6 noćenja, turisti koji su noćili u hotelima i motelima zabilježili su 3,8 noćenja, a oni koji su boravili u vlastitim objektima zabilježili su 2,3 noćenja, dok su u privatnom smještaju ostvarena prosječno 3 noćenja po osobi. 3. tromjesečje 2004.: S obzirom na starosnu dob turista, na pojedinome privatnom putovanju prosječno su najviše noćenja ostvarili turisti u starosnoj skupini od 65 godina i više, i to prosječno 4,7 noćenja. Turisti koji su otišli na privatno putovanje zbog rekreacije prenoćili su prosječno 4,3 puta. Turisti čiji je glavni motiv putovanja bio razgled kulturnih i prirodnih znamenitosti prenoćili su prosječno 3,4 puta. Na organiziranim putovanjima turisti su prosječno prenoćili 4,3 puta, dok su na putovanjima koja nisu organizirale agencije prenoćili prosječno 2,9 puta.


Turisti koji su boravili na plovilima zabilježili su prosječno 8,6 noćenja, a oni koji su boravili u kampovima 7,7 noćenja. U turističkim naseljima i apartmanima zabilježili su 7,4 noćenja, turisti koji su noćili u hotelima i motelima zabilježili su 6,4 noćenja, a oni koji su boravili u vlastitim objektima zabilježili su 4,4 noćenja, dok je u privatnom smještaju ostvareno prosječno 7,7 noćenja po osobi.

obe muškog spola (oko 9.000 SIT) u odnosu na osobe ženskog spola (oko 10.000 SIT). Najviše (oko 11.000 SIT) su u prosjeku trošili turisti u dobnoj skupini od 45 do 64 godine. Turisti koji su na godišnji odmor otišli radi razgledavanja prirodnih i kulturnih znamenitosti na dan su prosječno trošili 24.000 SIT, a oni koji su na dopust otišli radi odmora, opuštanja i zabave prosječno su na dan trošili oko 8.000 SIT.

4. tromjesečje 2004.: Na pojedinome privatnom putovanju prosječno su najviše noćenja ostvarili turisti u starosnoj skupini od 65 godina i više, i to prosječno 4 noćenja. Turisti koji su otišli na privatno putovanje zbog zdravstvenih motiva prenoćili su prosječno 7,1 puta. Turisti čiji je glavni motiv putovanja bio razgled kulturnih i prirodnih znamenitosti, prenoćili su prosječno 4,7 puta. Na organiziranim putovanjima turisti su prosječno prenoćili 4,5 puta, dok su na putovanjima koja nisu organizirale agencije prenoćili prosječno 2,9 puta.

Hrvatska kao cilj putovanja slovenskih turista, prosjeĀni broj

Turisti koji su boravili u turističkim naseljima i apartmanima zabilježili su 4,3 noćenja, turisti koji su noćili u hotelima i motelima zabilježili su 4,2 noćenja, a oni koji su boravili u vlastitim objektima zabilježili su 2,2 noćenja.

noþenja slovenskih turista u Hrvatskoj i njihova prosjeĀna potrošnja

1. tromjesečje 2004.: Cilj 28,6% svih privatnih putovanja u Europi bila je Hrvatska - na prvome mjestu, a slijede Italija, Austrija, BiH i dr. Prosječan broj ostvarenih noćenja u Hrvatskoj bio je 2,6. Slovenski turisti na privatnim su putovanjima u Hrvatskoj u prosjeku potrošili 6.705 SIT. 2. tromjesečje 2004.: U drugom je tromjesečju opet na prvome mjestu Hrvatska kao cilj privatnih putovanja u Europi, i to s udjelom od 54,1%. Prosječan broj ostvarenih noćenja u Hrvatskoj bio je 3,2. Slovenski su turisti na privatnim putovanjima u Hrvatskoj prosječno trošili 6.042 SIT.

ProsjeĀni budžet/potrošnja po putovanju

1. tromjesečje 2004.: Slovenski su turisti na privatnim putovanjima trošili prosječno 10.043 SIT na dan. Više su trošile osobe muškog spola u odnosu na osobe ženskog spola. Najviše (12.132 SIT) su prosječno trošili turisti u dobnoj skupini od 25 do 44 godine. Turisti koji su na godišnji odmor otišli radi razgledavanja prirodnih i kulturnih znamenitosti na dan su prosječno trošili gotovo 20.000 SIT, a oni koji su boravili u lječilištima, termama i sl. - gotovo 7.000 SIT. 2. tromjesečje 2004.: Slovenski turisti na privatnim su putovanjima trošili prosječno 7.784 SIT na dan. Više su trošile osobe muškog spola (8.063 SIT) u odnosu na osobe ženskog spola (7.514 SIT). Najviše (9.095 SIT) su prosječno trošili turisti u dobnoj skupini od 25 do 44 godine. Turisti koji su na godišnji odmor otišli radi razgledavanja prirodnih i kulturnih znamenitosti na dan su prosječno trošili 20.000 SIT, a oni koji su na odmor otišli radi kulturnih, zabavnih i sportskih priredbi - gotovo 18.000 SIT. 3. tromjesečje 2004.: Slovenski su turisti na privatnim putovanjima u prosjeku trošili 7.255 SIT na dan. Manje su trošile osobe muškog spola (7.185 SIT) u odnosu na osobe ženskog spola (7.328 SIT). Najviše (8.653 SIT) su prosječno trošili turisti u dobnoj skupini od 15 do 24 godine. Turisti koji su na godišnji odmor otišli radi razgledavanja prirodnih i kulturnih znamenitosti na dan su u prosjeku trošili 18.855 SIT, a oni koji su na odmor otišli radi kulturnih, zabavnih i sportskih priredbi - 12.850 SIT. 4. tromjesečje 2004.: Slovenski turisti na privatnim su putovanjima potrošili prosječno 10.000 SIT na dan. Manje su trošile os-

3. tromjesečje 2004.: Cilj 82,6% svih privatnih putovanja u Europi bila je Hrvatska - na prvome mjestu, a slijede Bosna i Hercegovina, Grčka, Srbija i Crna Gora, Italija i dr. U ovom je tromjesečju prosječan broj ostvarenih noćenja u Hrvatskoj bio 6,9. Slovenski turisti na privatnim su putovanjima u Hrvatskoj prosječno potrošili 5.798 SIT. 4. tromjesečje 2004.: U četvrtom je tromjesečju Hrvatska ponovno na prvome mjestu kao cilj privatnih putovanja u Europi, i to s udjelom od 42,9%. Prosječan broj ostvarenih noćenja u Hrvatskoj bio je 3,2. Slovenski turisti na privatnim su putovanjima u Hrvatskoj u prosjeku trošili 6.000 SIT. Slovensko tržište u ukupnome hrvatskom turistiĀkom rezultatu 2004. godina

Broj dolazaka i noćenja slovenskih turista u Hrvatskoj Hrvatska kao turistička destinacija već dugo je omiljena za slovenskoga gosta. Cijeli niz godina s tog se turističkog tržišta ostvaruju iznimni rezultati - godišnje nam iz Slovenije dolazi više od 900.000 gostiju koji ostvaruju više od 5 milijuna noćenja. Nakon vrlo dobrih i optimističnih rezultata u prvom dijelu godine, siječanj - travanj 2004., kad je ostvareno povećanje noćenja slovenskih turista za 23%, u svibnju je zabilježen pad - čak 36% manje dolazaka i 47% manje ostvarenih noćenja. Razlog takvog pada broja dolazaka i broja ostvarenih noćenja bila je ponuda izrazito povoljnih aranžmana za Tunis, Grčku, Tursku. Strani su turoperatori ulaskom Slovenije u EU, u suradnji s nekim slovenskim agencijama i “low budget” avionskim prijevoznicima uspostavili izravne čarter letove iz Ljubljane. Na osnovi dodatwww.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

7


tema broja nih šest čartera, uz postojećih 15, svakog je tjedna potencijalnih 3000 putnika imalo mogućnost da zbog povoljnih i niskih cijena izabere neku od navedenih destinacija. Cijene aranžmana u navedenim destinacijama bile su od 200 do 400 eura uključujući i prijevoz, a neki su aranžmani za Grčku koštali 120 eura i sadržavali uslugu sedmodnevnog polupansiona s brodskim prijevozom, dok je cijena zrakoplovne karte iz Ljubljane za London bila samo 40 eura. Te su atraktivne ponude obilježile mjesec svibanj i privukle su velik broj slovenskih turista. Provedene su ankete pokazale da se velik broj slovenskih turista s tih putovanja vraćao sa stavom kako će sljedeće ljetovanje provesti u Hrvatskoj, međutim, kod konkurentskih turističkih zemalja kao njihovu komparativnu prednost ističu izrazitu gostoljubivost u svim segmentima turističke usluge. Rezultati u srpnju 2004. pokazali su da je broj dolazaka slovenskih turista došao na istu brojku kao u srpnju 2003. godine, iako s manjim brojem noćenja. U špici sezone - u kolovozu 2004. godine, zabilježena su 246.354 dolaska slovenskih turista, što je 8% manje u odnosu na kolovoz 2003. i 1.866.060 noćenja slovenskih turista, što je 4% manje nego u kolovozu 2003. godine. U rujnu se situacija popravlja pa broj dolazaka slovenskih turista iznosi 63.301, odnosno 6% više nego u istom razdoblju 2003. godine i ostvaruje se 322.260 noćenja, što je 1% više u odnosu na godinu prije. U usporedbi s 2003. godinom, u cijeloj 2004. godini ostvareno je 4% manje dolazaka, a i noćenja. U apsolutnom iznosu zabilježeno je 894.675 slovenskih turista koji su ostvarili 5.234.004 noćenja.

• KOMPAS • RELAX • BURIN KLUB • DOBER DAN • ILIRIKA TURIZEM • GLOBTOUR • ALPETOUR • TENTOURS • BONUS

Obujam organiziranog prometa u 2004. godini po svakome praþenom organizatoru putovanja

Najveći broj putnika u Hrvatsku u 2004. godini realizirao je Kompas. Kompas je, prema dostupnim podacima, imao oko 35.000 putnika, dok su se ostali turoperatori - Dober dan, Burin, Tentours, Bonus kretali u rasponu od 8000 do 12.000 putnika. Relax ne daje podatke. Prednosti i nedostaci hrvatske turistiĀke ponude s gledišta organizatora putovanja i s gledišta individualnoga gosta na slovenskom tržištu

Prednosti Hrvatske kao turističke destinacije za slovenskog su gosta znatne, prije svega zbog svojih prirodnih bogatstava, kulturnopovijesnih znamenitosti, specifičnosti mora i obale, očuvanoga i čistoga mediteranskog ambijenta. Primjedbe slovenskoga gosta i organizatora putovanja ipak su česte, a najviše se odnose na nedovoljnu gostoljubivost i profesionalnost u pojedinim segmentima turističke ponude (ugostiteljstvo, nautički turizam). Prisutne su i primjedbe vezane uz osjećaj zapostavljenosti i neravnopravan tretman slovenskih gostiju u odnosu na zapadnoeuropske goste - Nijemce, Talijane, Austrijance.

III. TRŽIŠTE ORGANIZIRANOG PROMETA Omjer organiziranih i individualnih dolazaka

Slovensko je tržište za Hrvatsku naglašeno individualnoga karaktera, zbog blizine i vrlo dobrog poznavanja naše turističke ponude, kao i mogućnosti praćenja hrvatskih medija. Procjenjuje se da 17% slovenskih turista odlazi na putovanja organizirano - posredstvom turističkih agencija, a ostali dolaze tako da sami organiziraju boravak. Kod organiziranih putovanja u Hrvatsku taj je prosjek nešto veći i iznosi oko 25%. Naime, u 2004. godini u organizaciji slovenskih turoperatora i agencija u Hrvatsku je putovalo 257.090 slovenskih turista koji su ostvarili 1.529.361 noćenje.

Zastupljenost Hrvatske u programima organizatora putovanja

Hrvatska je kao turistička destinacija zastupljena u programima sljedećih organizatora putovanja: 8 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Osnovne primjedbe organizatora putovanja i slovenskoga gosta odnose se na nedostatak kvalitetnih izvanpansionskih - zabavnih, kulturnih, sportskih sadržaja i neinventivnost i jednoličnost ponude; nerealno i neprimjereno dizanje cijena pojedinih kategorija ponude na određenim destinacijama; nedovoljnu čistoću i higijenu smještajnih i javnih prostora; nedovoljnu profesionalnost osoblja u cjelokupnoj turističkoj grani, kao i u javnim službama; neprimjerenost objekata i javnih prostora u predsezoni (građevinski radovi u blizini i na putu do smještajnih i ostalih objekata). Organizatori putovanja u Sloveniji i slovenski gost u budućnosti očekuje veće standarde u kvaliteti usluga, ponudu raznovrsnih atraktivnih i sadržajnijih programa zabave, sporta, rekreacije, autohtone gastronomije, čišći i ekološki bolje očuvan prostor te veće uvažavanje slovenskih gostiju od strane domaćina, gostoljubivost i profesionalnost, osmijeh dobrodošlice i poneku riječ na slovenskom jeziku.


Razrada dolazaka po regijama u Hrvatskoj

Slovenski su gosti izuzetno dobro zastupljeni u svim regijama, ali zbog blizine i dostupnosti najveći dio otpada na Istru, i to približno 46%, Kvarner posjećuje oko 27% slovenskih gostiju, a ostatak posjećuje dalmatinske županije. U zadnje vrijeme, zbog poboljšanja cestovne infrastrukture prema Dalmaciji, zamjećuje se lagani porast udjela slovenskih gostiju u odnosu na Istru i Kvarner. NaĀin transporta korišten prilikom dolaska u Hrvatsku

Najčešći način transporta prilikom dolaska u Hrvatsku je prijevoz automobilom budući da 80% slovenskih turista dolazi u individualnom aranžmanu. Osim prijevoza automobilom prisutan je i prijevoz autobusom, avionom, vlakom i brodom. Avionski Āarteri - broj, trajanje rotacija; polazišta - odredišta

Nakon što je prije dvije godine bilo čak 8 rotacija avionskih čartera prema Splitu, Dubrovniku i Braču, zbog visokih cijena prijevoza, nedovoljnih kapaciteta i nemogućnosti popunjavanja čarter letova, tijekom 2005. uspostavljene su samo dvije rotacije i to Ljubljana-Dubrovnik i Ljubljana-Split, koje zajednički popunjava više slovenskih turoperatora.

StatistiĀki pokazatelji

Dolasci i noćenja slovenskih turista u Hrvatskoj od 1992. do 2004. godine SLOVENIJA Dolasci apsol. indeks 1992. 306170 1993. 229660 75 1994. 294438 128 1995. 299908 102 1996. 438000 146 1997. 577920 132 1998. 637662 110 1999. 689851 108 2000. 848888 123 2001. 876987 103 2002. 875669 100 2003. 935025 107 2004. 894675 96

100 75 96 98 143 189 208 225 277 286 286 305 292

Noćenja apsol. indeks 2088897 1494457 72 2065931 138 2059840 100 2862000 139 3735047 131 4035713 108 4237203 105 5015481 118 5119205 102 5048741 99 5448926 108 5234004 96

100 72 99 99 137 179 193 203 240 245 242 261 251

Dolasci i noćenja slovenskih turista 1992.-2004.

Autobuseri

Najveći turoperatori imaju svoje autobuse, a od klasičnih autobusera valja spomenuti Alpetour Škofja Loka, Izletnik Celje i Pohorje tours. Vrsta smještaja koju su Slovenci koristili u Hrvatskoj

Najzastupljeniji oblik smještaja koji koriste slovenski turisti su apartmani u privatnom smještaju. Uz njih popularan je i smještaj u autokampovima i hotelima. Osim toga slovenski turisti koriste i apartmane u privatnom vlasništvu te kuće za odmor. Dolasci u Hrvatsku prema starosnoj dobi gostiju

S ovog tržišta Hrvatsku najčešće posjećuju obitelji s djecom u širokome starosnom rasponu od 25 do 55 godina. IV. ANALIZA USPJEŠNOSTI HRVATSKE NA SLOVENSKOM TRŽIŠTU

Hrvatska je već dugi niz godina neprijeporno turističko odredište slovenskih gostiju, što najbolje ilustrira podatak da je u 3. tromjesečju 2004. godina bila cilj 82,6% ukupnih privatnih putovanja Slovenaca. Od 1992. godine, kao i za vrijeme Domovinskog rata, Slovenci su bili na vrhu ljestvice stranih gostiju, da bi u 2000. godini broj posjeta bitno porastao i do 2004. godine stabilizirao se na vrlo visokoj razini od oko 900.000 gostiju i oko 5,2 milijuna noćenja, što pokazuje velik afinitet prema Hrvatskoj kao odmorišnoj destinaciji.

Sljedeća tablica i grafikon pokazuju visoku sezonalnost prometa slovenskih gostiju u Hrvatskoj. Srpanj je tradicionalno mjesec njihova najvećeg dolaska, a vrlo malo dolazaka ostvaruje se u predsezonskim i posezonskim mjesecima. Navedeno je ujedno i prilika hrvatskoj turističkoj ponudi da uz agresivnije promidžbene aktivnosti i ponudom atraktivnih programa motivira više Slovenaca na vikend i praznična putovanja. Noćenja slovenskih turista po mjesecima 2003. i 2004. 2003. 2004. mjeseci noćenja noćenja I. 6.402 8.177 II. 16.358 18.475 III. 16.017 18.465 IV. 123.203 156784 V. 231.188 122.064 VI. 595.088 541.569 VII. 2.115.890 2.140.253 VIII. 1.981.438 1.866.060 IX. 318.254 322.260 X. 39.439 38.474 XI. 8.169 11.568 XII. 14.558 12.205 www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

9


tema broja Noćenja slovenskih turista po mjesecima u 2003. i 2004. godini

Stavovi o Hrvatskoj

Nakon više nagradnih anketa koje je predstavništvo Hrvatske turističke zajednice organiziralo u suradnji s brojnim nositeljima hrvatske turističke ponude najreprezentativnija je ona koja na temelju uzorka od približno 800 ispitanika, prema našem mišljenju, dobro predstavlja stavove i mišljenja slovenskih gostiju o Hrvatskoj općenito i o njezinoj turističkoj ponudi.

Bez obzira na to što je uzorak bio slučajno odabran, po starosnoj i spolnoj strukturi anketiranih možemo zaključiti da je uzorak reprezentativan. 3. Učestalost putovanja u Hrvatsku

1. U anketi je sudjelovalo 749 ispitanika, od toga 397 muškaraca i 352 žene. SPOL Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 1 Muškarci 397 53,0 53,0 53,0 2 Žene 352 47,0 47,0 100,0 Total 749 100,0 100,0

Najveći broj ispitanika u Hrvatsku putuje svake godine, a samo neznatno manji broj to čini i više puta na godinu. Broj onih koji samo povremeno odlaze u Hrvatsku je upola manji. U slučaju cjenovno povoljnih ponuda Hrvatsku kao odredište odabire 3% ispitanika, a samo 2 od 749 ispitanika nikad ne odabire Hrvatsku kao svoje odredište. Učestalost putovanja u Hrvatsku

Muškarci 53%

Žene 47%

2. Što se starosti tiče, vrijednosti su se prilično pravilno rasporedile, pa je tako broj ispitanika koji su u kategorijama od 19 do 30, od 31 do 45 i od 46 do 60 godina približno jednak, a najmlađi i najstariji ispitanici nešto su manje zastupljeni. Prosječni ispitanik može se svrstati u srednju kategoriju od 31 do 45 godina. Starost

10 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr


4. Promidžba Hrvatske na slovenskom tržištu Smatrate li da Hrvatska na slovenskom tržištu dovoljno promovira i predstavlja svoju turističku ponudu?

Smatrate li da se Hrvatska dovoljno promovira na slovenskom tržištu? Analizom starosti i spola ispitanika koji su odabrali Olivera Dragojevića dolazimo do zaključka da je on najpopularniji među ženama između 19 i 30 godina, vole ga muškarci od 31 do 60 godina, dok je broj žena u istoj dobnoj skupini nešto manji, a popularan je i među onima iznad 60 godina. Najmanji su interes pokazali najmlađi ispitanici. Slavna osoba - Oliver Dragojević

5. Slavna osoba Na pitanje koja bi slavna osoba najbolje predstavljala Hrvatsku, većina je ispitanika u Sloveniji zaokruživala ponuđene odgovore. Više od polovice njih misli kako bi to najbolje učinio Oliver Dragojević, a oko 30% odabralo je Janicu Kostelić. Valja spomenuti i Severinu koju su predložila 34 ispitanika, Petra Grašu i Gibonnija. Ostale slavne osobe koje su anketirani predlagali su: Boris Novković, Vlado Kalember, Goran Ivanišević, Tereza Kesovija, Goran Karan, Mirko Filipović, Goran Višnjić, itd. Slavne osobe

Janica Kostelić najpopularnija je kod skupine koja najmanje cijeni Olivera Dragojevića - muškarcima do 18 godina. Možemo primijetiti i da je općenito cjenjenija među muškarcima koje tradicionalno više zanima sport. Među ženama su razlike u mišljenjima umjerenije, dok su mišljenja kod muškaraca strože podijeljena. U skupini muškaraca od 31 do 45 godina vidimo nagli pad u odnosu na susjedne dobne skupine. Možemo pretpostaviti da je tomu razlog preopterećenost politikom ili njihova ravnodušnost prema sportu ili skijanju. Među ženama Janicu najviše cijeni skupina od 19 do 30 godina, a najmanje stariji od 60 godina.

www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

11


tema broja Slavna osoba - Janica Kostelić

6. Planiranje godišnjeg odmora Više od polovice ispitanika s planiranjem godišnjeg odmora započinje 1,5-2 mjeseca prije odlaska, 25% započne šest mjeseci prije, a u zadnjem se trenutku odlučuje 19% ispitanika. Kada počinjete planirati svoj godišnji odmor?

Slijede rezultati onih koji su zaokružili više odgovora: LABEL COUNT Putem interneta 241 Putem ponude turističkih agencija 364 Putem medija 98 Po preporuci prijatelja 180 Putem informativnog centra 60 TOTAL 943

PERCENT 25,62 38,6 10,4 19,1 6,4 100

Među ispitanicima koji su zaokružili samo jedan odgovor, spol i godine bitno utječu na način informiranja.

7. Informiranje Na pitanje o načinu informiranja o hrvatskoj turističkoj ponudi čak je 166 ispitanika zaokružilo više odgovora, pa smo zato posebno obradili tu skupinu. Od onih koji su zaokružili samo jedan odgovor i za koje ćemo kasnije doznati u koju skupinu “planera” pripadaju, većina informacije traži u turističkim agencijama, 19% ih se informira preko interneta, na 15% ispitanika utječu prijatelji, a najmanji broj ih se informira preko medija i informativnog centra. Na koji ste način došli do informacija o ponudi smještaja u Hrvatskoj za koji ćete se u sklopu ovogodišnjeg odmora vjerojatno odlučiti?

Tako se npr. u najmlađoj dobnoj skupini muškarci relativno više informiraju od žena, i to u najvećoj mjeri putem interneta i turističkih agencija. Žene se u toj skupini više oslanjaju na savjete prijatelja.

12 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr


Starost do 18 godina

Ispitanici stari između 45 i 60 godina radije odabiru turističke agencije kao izvor informacija, a ostalim se izvorima koriste znatno manje. Muškarci u ovoj dobnoj skupini glavni su predstavnici tragača za informacijama u turističkim agencijama. Starost 45-60 godina

U dobnoj skupini od 19 do 30 godina žene se relativno više informiraju i u jednakoj se mjeri koriste internetom i turističkim informacijama, ali i dalje im ostaje bitan savjet prijatelja prije ostalih izvora informacija. Ovo je ujedno i dobna skupina u kojoj se žene najviše informiraju putem interneta.

U najstarijoj dobnoj skupini muškarci preuzimaju ulogu informiranja i za to najradije izabiru turističku agenciju.

Starost 19-30 godina Starost više od 60 godina

U dobnoj skupini od 31 do 45 godina ponovno se muškarci relativno više informiraju, približno jednako koriste turističke agencije i internet kao izvor informacija, ali će i muškarac i žena koji su pripadnici ove skupine u jednakoj mjeri potražiti savjet prijatelja. Starost 30-45 godina

Planiranje/informiranje Kada počinjete planirati svoj godišnji odmor / Na koji ste način došli do informacija o ponudi smještaja u Hrvatskoj, za koji ćete se možda odlučiti ove godine?

www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

13


tema broja PLANIRANJE u zadnji trenutak/INFORMIRANJE Skupina ispitanika - “last minute” planera koja se za destinaciju odlučuje u zadnjem trenutku najčešće savjet traži kod prijatelja, najviše se od svih kategorija planera koristi internetom kao izvorom informacija i samo u ovoj skupini turističke agencije nisu na prvome mjestu izvora informacija. Medije koriste više od savjesnih planera i najviše od svih skupina informacije traže u informacijskom centru.

PLANIRANJE 1,5-2 mjeseca prije putovanja/INFORMIRANJE Već smo prije vidjeli da najviše ispitanika s planiranjem započinje približno dva mjeseca prije polaska, a u tom se trenutku najviše informiraju u turističkim agencijama, upola manje preko interneta, 14% preko prijatelja, 10% preko medija i 2% preko informacijskog centra.

PLANIRANJE najmanje pola godine prije putovanja/ INFORMIRANJE Savjesniji planeri, koji na planiranje potroše oko 6 mjeseci, nešto manje koriste turističke agencije kao izvor informiranja, dok se istodobno više koriste internetom i savjetima prijatelja od onih koji s planiranjem počinju oko 2 mjeseca prije odlaska. Manje koriste medije i informacijske centre od prije navedene skupine.

14 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

8) PUTOVANJE IZVAN GLAVNE SEZONE, uz zanimljive sadržaje, priuštilo bi si čak 76% ispitanika. Sada ćemo vidjeti koliko njih to već čini, a koju bi skupinu trebalo potaknuti da ubuduće Hrvatsku posjećuje više puta na godinu. Izvansezona - Biste li si priuštili odmor (izvan glavne sezone) u Hrvatskoj u slučaju raznovrsnije izvansezonske ponude?


U ovom slučaju najviše nas zanimaju skupine koje želimo aktivirati i potaknuti da više puta godišnje posjete Hrvatsku. Vrlo je dobar rezultat ispitanika koji svake godine odlaze u Hrvatsku koji pokazuje njihov visok interes za izvansezonsku ponudu. Takve je goste najlakše pretvoriti u “više puta godišnje” skupinu. Na teži slučaj nailazimo kod povremenih posjetitelja: problem je u tome što su neodlučni i ne pokazuju velik interes za izvansezonske aktivnosti. Broj ispitanika koji u Hrvatsku odlaze samo ako im se ponudi jeftiniji aranžman izrazito je malen, a vjerojatno si ne mogu priuštiti posjet Hrvatskoj ni izvan sezone. 9. Aktivnosti izvan sezone koje su ispitanici birali poredane su prema popularnosti: LABEL Biciklizam, treking Jedrenje Gastronomski događaji Posebni programi Kulturni događaji Ribolov Ronjenje Wellness TOTAL

COUNT 249 234 220 190 181 143 124 117 1458

PERCENT 17,1 16 15,1 13 12,4 9,8 8,5 8 100

Aktualni rezultati 2005. godine

Nakon objavljenih rezultata za devet mjeseci može se dati realna procjena uspješnosti sezone na, za nas izuzetno važnom, slovenskom tržištu. Rezultati se kreću potpuno u skladu s procjenama s početka godine. Tada smo, naime, procjenjivali povećanje 3-4% u odnosu na prethodnu 2004. godinu i istodobno povratak na rekordna ostvarenja iz 2003. godine. Upravo se to i dogodilo - za sedam mjeseci zabilježili smo povećanje u broju ostvarenih noćenja od 5%, koje je davalo dobre izglede za još bolja ostvarenja do kraja godine, to više što su s 330.000 dolazaka u srpnju Slovenci bili najbrojnija nacionalna skupina u Hrvatskoj.

Ostvareni rezultati u prvome posezonskome mjesecu - rujnu vrlo su dobri jer je ostvareno povećanje u dolascima od 6%, a u noćenjima od 8%, što znači da je ostvareno 25.695 noćenja više nego prethodne godine. Kumulativni podaci za devet mjeseci pokazuju povećanje od 1% u dolascima i 2 % u noćenjima, što znači da će ukupno ostvarenje do kraja godine biti više od 5,4 milijuna noćenja što predstavlja ponavljanje rekordnih ostvarenja iz 2003. godine, kada je na godišnjem nivou ostvareno više od 5.448.000 noćenja. Svi turoperatori, na čelu s najvećim - Kompasom, izražavaju zadovoljstvo ostvarenim rezultatima i svi su u okviru od 10% povećanja u odnosu na prethodnu godinu. Turoperatori bilježe porast u destinacijama koje su pravodobno pripremile povoljne ponude, i to ne samo cjenovno nego što je često još važnije - sadržajno, koje su ponuđene u glavnim katalozima. Pad gostiju bilježi se na čarter letovima iz Ljubljane u Split, Dubrovnik i Brač, koji su se morali otkazivati, jer su nove, moderne autoceste prema Dalmaciji većinu gostiju usmjerile na prijevoz automobilom. Svi ističu korektnost i spremnost hotelijera na posebne i prilagođene ponude, iako je bilo i primjera nekorektnih odnosa, neprimjerenog izbacivanja gostiju zbog prebukiranja, iako su ugovorno preuzete obaveze, a za te primjere posebno naglašavaju slučajeve gdje hotele vode strani operateri. Od osnovnih primjedbi gostiju u dosadašnjem razdoblju ističemo nedovoljnu čistoću duž glavnih cestovnih smjerova, brojne primjere građevinskih aktivnosti u poodmakloj fazi turističke sezone i, nažalost, brojne primjere nedovoljne profesionalnosti i gostoljubivosti uslužnog osoblja, u izvanpansionskom i pansionskom segmentu. Osim poznatoga, tradicionalnog afiniteta slovenskih gostiju prema hrvatskim turističkim odredištima, odličnom kretanju na tržištu pridonijela je mnogo veća zastupljenost hrvatskih destinacija u obliku raznih zanimljivih prezentacija (road showova), i to turističkih zajednica regija i destinacija, ali i turističkih tvrtki. Isto tako, i njihova zastupljenost u medijima bila je nešto naglašenija nego dosad. Velik dio hrvatskih turističkih radnika shvatio je da se slovenski gost ne podrazumijeva kao siguran, sam po sebi, nego da i tom tržištu treba posvetiti posebnu pažnju, osobito u kontekstu superpovoljnih ponuda konkurentskih mediteranskih destinacija. Izrazito uspješnom pokazala se i, uz minimalno povećanje promotivnog budžeta, prva velika televizijska kampanja na najvećim TV postajama u organizaciji Hrvatske turističke zajednice. Sve to pokazuje da se i u sljedećem razdoblju slovensko tržište mora tretirati vrlo ozbiljno, poput ostalih ključnih tržišta, u promocijskom smislu, kako bismo uspjeli održati visoku razinu od 900.000 dolazaka i 5,4 milijuna noćenja.

Međutim, izrazito loše vrijeme tijekom kolovoza na hrvatskoj je obali ipak uzrokovalo malen, ali ipak pad slovenskih noćenja od 1%. Slovenski gosti su zbog dobre meteorološke informiranosti i blizine doma često reagirali prijevremenim povratkom ili čak neodlaskom na kraće vikend odmore. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

15


tema broja V. ANALIZA MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI HTZ-a NA SLOVENSKOM TRŽIŠTU

S obzirom na objektivnu činjenicu da slovenski gosti izuzetno dobro poznaju hrvatsku turističku ponudu, promocijski budžet koji stoji na raspolaganju predstavništvu Hrvatske turističke zajednice Slovenija nije velik, ali pažljivom raspodjelom nastojali smo ga optimizirati. Koristili smo ga za oglašavanje u najvažnijim dnevnim časopisima i turističkim revijama, odnosno njihovim turističkim prilozima - Dnevnik, Finance, Jana, Horizont, Gea, Playboy, Cosmopolitan. Na temelju oglašavanja iskoristili smo pravo na novinarske autorske priloge, koji su bili vrlo efektni i atraktivni i u njima smo nastojali predstaviti zanimljive, naročito predsezonske i posezonske, hrvatske turističke proizvode. Veći dio budžeta iskoristili smo za kampanje jumbo plakatima po cijeloj Sloveniji, odnosno za oslikavanje autobusa na najfrekventnijim linijama u Ljubljani, Mariboru, Celju, Novome Mestu, Kranju, Kopru, dakle u većim gradskim centrima. Posebno dobre reakcije slovenskih gostiju primijetili smo kod kampanje s gradskim autobusima, pa ćemo i ubuduće ponoviti sličnu akciju u razdoblju najvećeg bukinga, u travnju i svibnju.

skih dalmatinskih i mediteranskih dana u poznatim restoranima s nastupom dalmatinskih klapa, što je naišlo na izuzetno odobravanje sudionika. U suradnji s nositeljima hrvatske turističke ponude organiziramo brojne prezentacijske nastupe na frekventnim lokacijama u gradskim centrima, trgovačkim centrima i u samom predstavništvu. U predstavništvu, koje se nalazi na izvrsnoj lokaciji u samom centru Ljubljane, osim prezentacija konkretnih turističkih produkata, kontinuirano održavamo izložbe poznatih hrvatskih slikara i fotografa koje su vrlo dobro posjećene. Na taj način upoznajemo potencijalne goste s bogatom hrvatskom kulturnom baštinom, za koju, prema našim anketama i kontaktima, postoji veliko zanimanje među slovenskim gostima. Središnji medijski i promocijski događaj postaje “Hrvatska večer”, koju smo prošle godine prvi put organizirali i očekujemo da postane tradicionalna jer predstavlja vrlo uspješnu promociju Hrvatske na najvišoj glazbeno-scenskoj, gastronomskoj i zabavnoj razini, uz prisustvo gospodarske, javne i diplomatske elite.

Uz “Hrvatsku večer” kao medijski događaj, organizirali smo i workshop hrvatskih i slovenskih turističkih djelatnika, koji je, prema mišljenju naših partnera u Sloveniji, izuzetno dobro uspio i ubuduće će biti mjesto razmjene iskustava, realizacije novih zajedničkih programa, upoznavanja s novim proizvodima i uspostavljanja novih kontakata te produbljivanja starih.

Kako jedina sajamska turistička priredba “Sejem počitnic” polako, ali sigurno gubi svoju važnost i utjecaj na donošenje odluke o putovanju, koncentrirali smo se na brojne pojedinačne prezentacije hrvatskoga turističkog proizvoda u obliku roadshowa, gastronom16 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr


turističkim djelatnicima, ne služe uvijek na čast. Naime, u jednom intervjuu novinari slovenske POP TV u zračnoj su luci pitali putnike kamo idu na ljetni odmor. Jedna je djevojka odgovorila: “Nažalost, u Hrvatsku!” Na inzistiranje novinara pojasnila je svoj odgovor riječima: “Imaju najljepše more na svijetu, ali istodobno su i najneljubazniji na svijetu!” Naravno, primjer može biti banalan, ali u njemu se skriva dublja poruka i potencijalna opasnost za nas na slovenskom tržištu.

VI. PERSPEKTIVE HRVATSKE NA SLOVENSKOM TRŽIŠTU

Perspektiva Hrvatske na slovenskom tržištu vrlo je dobra. Postoji izuzetna tradicionalna povezanost i afinitet slovenskih gostiju prema hrvatskim turističkim destinacijama. Slovenci vrlo dobro poznaju i cijene prije svega prirodnu ljepotu i očuvanost priobalnoga mediteranskog ambijenta i svega što je s njim povezano - gastronomske jadranske specijalitete i posebnosti, kulturnu baštinu, nacionalne parkove, mogućnosti za aktivan odmor u prirodi i otkrivanje novih, još neistraženih prirodnih ljepota. Stoga je i ubuduće vrlo realno očekivati visoka ostvarenja dolazaka i noćenja, kao i prateće potrošnje, i to do razine od oko 950.000 dolazaka i oko 5,5 milijuna noćenja.

• Vrlo je važno slovenskim gostima pružiti primjeren profesionalni tretman kao i svim ostalim gostima koji dolaze u Hrvatsku. Njihov osjećaj da su zapostavljeni u odnosu na naše ostale tradicionalne goste, jedna je od najčešćih primjedbi. Nova generacija više zaista ne razumije hrvatski jezik, to se više ne može ni očekivati. Na temelju rezultata i očekivanja od tržišta treba pružiti primjeren tretman u promocijskome materijalu na slovenskom jeziku, i to u svim kanalima prodaje i promocije. • Velike neiskorištene mogućnosti leže u predsezoni i posezoni. U Hrvatskoj je sve bogatija ponuda atraktivnih programa odmora koji se temelje na zdravom životu, sportu, aktivnom odmoru. Slovenci su za takve programe izuzetno zahvalni gosti, a s obzirom na blizinu tržišta mogli bi biti i dobri konzumenti. Sve slovenske turističke destinacije koje nude slične programe zaposjednute su za vrijeme vikenda. Nema razloga da, pod uvjetom malo agresivnijeg i koncepcijski pravilno usmjerenog marketinga na slovenskom tržištu, koji usput rečeno nedostaje, ne bi u sličnoj situaciji bili i nositelji hrvatske turističke ponude.

No zbog važnosti tržišta za ukupnu hrvatsku turističku ponudu ne treba izgubiti iz vida da to sigurno nije bezuvjetno i da hrvatski turistički djelatnici moraju voditi računa o sljedećim činjenicama, ako svi želimo da se dosadašnji trendovi nastave. • Prije svega, slovenskim se gostima posljednjih godina nude vrlo raznovrsni, zanimljivi, cjenovno povoljni turistički paketi koje nude domaće i strane turističke agencije, s letovima iz Ljubljane, pa je više nego deplasirana tvrdnja koja se nekad pola u šali, pola u zbilji, mogla čuti među turističkim djelatnicima o tome da slovenski gosti “ionako nemaju kamo na more nego na Jadran”. Marketinški nastupi konkurentskih destinacija na Mediteranu i agencija koje prodaju njihove aranžmane sve su agresivniji, pa je prvi put i grčka nacionalna turistička agencija nastupila sa sveobuhvatnom kampanjom s velikim plakatima po većim gradskim središtima. • Posebno zabrinjava činjenica da se slovenski gosti sa sve brojnijih putovanja u Grčku, Tursku, Tunis, Bugarsku vraćaju sve zadovoljniji ukupnom ponudom, ali najviše gostoljubivošću i profesionalnošću domaćina, kojima za navedeni segment usluge redovito daju mnogo više ocjene nego Hrvatskoj. Priznaju, međutim, da im je Hrvatska mnogo privlačnija po svojim prirodnim bogatstvima, ljepotom i očuvanošću mora, obale i otoka, pa se povremeno događaju paradoksalne situacije koje nama, www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

17


STANJE NA TRŽIŠTIMA

stanje na tržištima Iz posljednjih podataka Službe za komunikacije i izdavaštvo Hrvatske turističke zajednice razvidno je da kumulativni rezultati turističkih dolazaka i noćenja u razdoblju siječanj-rujan nadmašuju optimistične prognoze s početka sezone. Sveukupno govorimo o povećanju broja inozemnih dolazaka od 8% (7.822.240 gostiju prema prošlogodišnjih 7.274.521) i broja noćenja od 9% (44.924.763 noćenja prema prošlogodišnjih 41.310.687). Vrlo su dobri i rezultati ostvareni u rujnu pa govorimo o 14% povećanja u stranim dolascima (961.263 dolazaka prema prošlogodišnjih 842.254) i 13% povećanja u noćenjima (5.228.300 noćenja prema prošlogodišnjih 4.621.722). Sada definitivno možemo utvrditi da su rezultati gotovo svih tržišta pozitivni, a kao i u dosadašnjem dijelu sezone, jednu od najdinamičnijih stopa rasta bilježi francusko tržište na kojem će Hrvatska i ove godine biti “hit sezone”. Kumulativno povećanje od 51% u dolascima i 57% u noćenjima nastavak je višegodišnjega pozitivnog trenda te Francusku približava krugu tržišta najvažnijih za naš turizam. Nastavljaju se i višegodišnji visoki uzlazni rezultati s tržišta Velike Britanije, što potvrđuju i posljednji pokazatelji: 26% povećanja u dolascima i 32% povećanja u noćenjima. I ove sezone bilježimo odlične rezultate na tržištu skandinavskih zemalja. Tako je u razdoblju siječanj-rujan u Hrvatskoj boravilo 262.702 Skandinavaca, ostvarivši 1.647.511 noćenja, što predstavlja 47% porasta u dolascima i 56% porasta u noćenjima. Dvoznamenkaste poraste dolazaka i noćenja bilježe tržišta Belgije (+16% u dolascima i noćenjima), Mađarske (+12% u dolascima i +14% u noćenjima), Nizozemske (+15% povećanja u dolascima i +16% noćenjima), Rusije (19% povećanja u dolascima i +16% u noćenjima), SAD-a (+31% u dolascima i +33% u noćenjima) i Švicarske (+16% u dolascima i noćenjima). Tržište Austrije bilježi pad od 1% u dolascima, ali rast od 5% u noćenjima, dok Poljska, nakon višegodišnjeg pada, ponovno bilježi uzlazni trend (+6% u dolascima i +6% u noćenjima). Pozitivni su i rezultati Italije (+2% u dolascima i +7% u noćenjima) i Slovenije (+1% u dolascima i +2% u noćenjima). Minuse s početka sezone nadoknadili su slovački turisti, koji su zaključno s rujnom u plusu od 4% u dolascima i 8% u noćenjima i djelomično gosti iz Njemačke, koji su u minusu od 1% u dolascima, ali u plusu od 1% u noćenjima. Jedino važnije tržište koje još bilježi negativne rezultate je tržište Češke (-5% u dolascima i -2% u noćenjima), što je nastavak višegodišnjega negativnog trenda, iako uz naznake konsolidacije tržišta. 18 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr


NJEMAČKA Prema anketi provedenoj među turoperatorima u Njemačkoj možemo izvijestiti da je buking kod dijela anketiranih u blagom padu, dok je kod ostalih na prošlogodišnjoj razini ili nešto bolji. Aktualni statistički pokazatelji potvrđuju dosadašnja izvješća turoperatora, a rezultat od 1.465.586 dolazaka i 10.558.761 noćenja na razini je naših očekivanja i prognoza. Ipak, na neke je činjenice neophodno upozoriti. Buking je u prvih šest, pa i sedam mjeseci bio u zaostatku od prosječnih 8-12%, pri čemu se primarno odnosio na istarsku županiju. Negativan trend zabilježen je i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, dok su ostale županije u plusu. Razlog slabijeg bukinga u Dubrovniku prošlogodišnja je predsezonska “flash” akcija agencije Monorama, koja je u predsezoni 2004. znatno popravila rezultat (oko 10.000 dolazaka), a kako te akcije ove godine i u nizu sljedećih godina neće biti, rezultat je u Dubrovniku nešto lošiji. Osim navedenog programa svi su drugi programi prema Dubrovniku na razini prošlogodišnjih.

Tekstove priredili:

Zlatko Deželjin, direktor predstavništva HTZ-a u Njemačkoj

Smanjeni buking u Istarskoj županiji kumuliran je u predsezoni i iznosi oko 40.000 dolazaka, od čega 50% otpada na autokampove. Valja istaći da je do ovakvih rezultata došlo dijelom zbog objektivnih okolnosti, poput ranijeg Uskrsa i nestabilnog vremena, što je uzrok slabijem posjetu individualnih gostiju kojih u Istri ima najviše. Međutim, kako je vidljivo i iz dosadašnjih izvješća turoperatora, neke istarske destinacije nisu na vrijeme reagirale kako bi popunile predviđene praznine u bukingu, što je također jedan od razloga slabijeg rezultata. Neke predsezonske cijene, naročito u apartmanima i autokampovima, vrlo su teško prolazile na njemačkom tržištu.

Miljenko Babić, voditelj ispostave HTZ-a u Münchenu Klaudio Stojnić, direktor predstavništva HTZ-a u Italiji Jelena Poklepović, voditeljica ispostave HTZ-a u Rimu Antun Plenković, direktor predstavništva HTZ-a u Češkoj Željko Tončinić, direktor predstavništva HTZ-a u Austriji Marin Skenderović, voditelj predstavništva HTZ-a u Mađarskoj

Za razliku od Istre, Kvarner i Dalmacija iz mjeseca u mjesec popravljali su svoje rezultate, koji su na razini cijele obale “pokrili” istarske minuse. Navedeno su postigli poboljšanjem kvalitete i umjerenim cijenama i pravodobnim reakcijama na termine kada je potražnja bila smanjena.

Igor »upahin, direktor predstavništva HTZ-a u Nizozemskoj Bojan Baketa, direktor predstavništva HTZ-a u Poljskoj Nora Henterova, voditeljica predstavništva HTZ-a u Slovačkoj Josip Lozić, voditelj predstavništva HTZ-a u Velikoj Britaniji Marina Tomas Billet, direktorica predstavništva HTZ-a u Francuskoj Nevenka Fuchs, direktorica predstavništva HTZ-a u Švicarskoj Ivica Sršen, direktor predstavništva HTZ-a u Belgiji Mladen Falkoni, direktor predstavništva HTZ-a u Rusiji Nevenka Komarica, voditeljica predstavništva HTZ-a u SAD-u

Privremeni rezultati u mjesecu rujnu pokazuju nastavak stabiliziranja ostvarenih rezultata na razini prošle godine. I Istarska županija je u rujnu ostvarila bolje rezultate nego u rujnu prošle godine, dok je neočekivano iznenadila Dubrovačko-neretvanska županija podbačajem upravo u rujnu. Prema dojavama turoperatora ovakav lošiji rezultat i ne čudi budući da se dio dubrovačkih hotelijera u predsezoni i glavnoj sezoni prema njima ponio neprowww.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

19


stanje na tržištima fesionalno. Radi se o nepotvrđivanju rezervacija bez davanja alternativne rezervacijske mogućnost. Posljedice takvog ponašanja odmah su vidljive i ako se takva praksa nastavi, mogla bi naštetiti teško stečenomu pozitivnom imidžu Dubrovnika i dubrovačkog primorja. Prodaja kapaciteta u posezoni, prema izvješćima turoperatora i nekih agencija koje prodaju paket aranžmane, nešto je bolja nego prethodne godine, što znači da je dostizanje prošlogodišnjeg rezultata na godišnjoj razini ostvarivo, a moguće je i blago poboljšanje. Aktualne rezultate treba sagledati u kontekstu četverogodišnje ekonomske krize u Njemačkoj, koja je u konačnici dovela i do prijevremenih parlamentarnih izbora, održanih 18. rujna, što im još više daje na važnosti. U nastavku slijede podaci prikupljeni od strane turoperatora: TUI Iako se o točnim brojkama ne žele izjašnjavati, napominju da je ukupni dosadašnji buking u jednoznamenkastom plusu u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, a taj će se trend zadržati do kraja godine. Gledajući po regijama, prodajom na Kvarneru su zadovoljni, naročito kapacitetima u Opatiji, Novom Vinodolskom, Crikvenici i na Krku. Nešto su slabiji rezultati za Rab i Lošinj. Kod Raba je problem neadekvatnog odnosa cijena i stanja hotela, a Lošinj je problematičan zbog udaljenosti. Na kraju sezone očekuju dvoznamenkasti plus u ovoj regiji. Dalmacija se prodaje dobro po svim županijama, uključujući i Dubrovačko-neretvansku, što valja naglasiti u kontekstu činjenice da su posljednjih godina lošu prodaju bilježili upravo u Dubrovniku. Stop bukinga u nekim hotelskim kućama zapravo im je onemogućio još bolje rezultate i u tom smislu posebno negativno ističu hotel Lafodia s kojim dogodine ne žele potpisati ugovor. Neki su im dubrovački hotelijeri bez obzira na dobru popunjenost smanjili kapacitete za dogodine pa sukladno tomu nisu sigurni da će ovogodišnje dobre rezultate ponoviti i u 2006. godini. Također ističu pojavu povećanja cijena i preko iznosa PDV-a u cijeloj Dalmaciji.

cijena, mišljenja su da će prodaja u ove dvije regije i dogodine biti dobra. Izražavaju nezadovoljstvo nezavršenim građevinskim radovima, koji su se protegnuli duboko u predsezonu, npr. u Novom Vinodolskom, Zadru, Tučepima. ITS (REWE GRUPA) Automobilski program Do sada bilježe porast bukinga od 22% (32.000 putnika), a do kraja godine očekuju daljnji porast od 2-3% (oko 2000 putnika). Od sveukupnog broja putnika, u regiji Istra-Kvarner realizirali su 65%, a u Dalmaciji 35% putnika. Rezultati u rujnu su dobri, dok se eventualni manji gubici najavljuju za mjesec listopad jer se dosta hotelskih objekata zatvara, a zamjetna je potražnja za smještajem je zbog jesenskih školskih praznika. ITS spominje napredak u renoviranju kapaciteta u Istri (upgrading prema 4 zvjezdice), ali također napominje da su cijene neodgovarajuće, tj. previsoke. Bolje se prodaju hoteli od apartmana, a “all inclusive” ponuda vrlo je popularna budući da je izvanpansionska ponuda prema njihovim riječima preskupa. Među konkurencijom najbolje se prodaje Turska, dok Španjolska, Francuska i Italija bilježe slabiji buking u odnosu na prošlu godinu. Zrakoplovni program Lagani porast od 4% bilježe za odredište Split (17.000 putnika), dok dubrovački aerodrom bilježi pad bukinga od 10% (9500 putnika). Do sada su bukirali 26.500 putnika. ITS navodi da je razlog smanjene potražnje za Dubrovnikom već poznat (manjak kapaciteta i visoke cijene) i ne očekuje pozitivne promjene, već ističe blizinu i iznenađujuće konkurentnu ponudu Crne Gore, kao još jedan mogući razlog budućeg pada potražnje. Sagledamo li ostvarenja konkurencije, dobre rezultate su postigli sa Španjolskom, Tunisom, Turskom, Ciprom, Grčkom i Bugarskom, a pad bilježe u Egiptu (-15%) i Italiji (-10%). MISIR

U Istri se stanje s krajem kolovoza popravilo, tako da je dvoznamenkasti minus spušten na nulu. Ističu fleksibilnost hotelijera u smanjenju rokova najava, što je zajedno s drugim, prije dogovorenim mjerama, dalo rezultate. Budući da u Istri i na Kvarneru nije došlo do bitnijeg povećanja 20 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Dosadašnjom prodajom nisu zadovoljni jer u oba segmenta, tj. u zrakoplovnom i automobilskom programu bilježe slabiju prodaju od prošlogodišnje. Ističu slabi buking u svibnju, koji se u lipnju i sljedećim mjesecima poboljšao. Bukingom u sezoni i posezoni su zadovoljni.


NECKERMANN (Thomas Cook) Automobilski program Zadovoljni su dosadašnjim bukingom, navodeći da do sada bilježe ukupno 18.900 putnika u automobilskom programu. Vodeća regija i dalje je Istra s 14.200 putnika, koja bilježi porast u odnosu na prošlu godinu tijekom koje je evidentirano 13.000 putnika. Stanje bukinga na Kvarneru vidljivo se popravlja, s 2700 putnika, što je 600 putnika više nego u istom razdoblju prošle godine. Dalmacija bilježi 2000 dolazaka. Mišljena su da će prodaja Istre za sljedeću godinu biti teža, a kao razlog navode porast cijena za 8-12% u nekim hotelima. Zrakoplovni program U ovoj godini bilježe buking od 26.800 putnika (Split: 14.500 putnika, Dubrovnik: 12.300 putnika). Obje destinacije lagano padaju u odnosu na 2004., kad je u Split sletjelo 16.000, a u Dubrovnik 12.400 putnika. Očekuju mali porast bukinga do kraju godine.

također su zadovoljni i navode da je u jednoznamenkastom plusu. Konkretne brojke ne žele objelodaniti, ali ističu da na kraju sezone očekuju dvoznamenkasti rast prometa. ID RIVA TOURS Izvrstan “last minute” buking u srpnju i kolovozu omogućio im je ponavljanje prošlogodišnjeg rezultata od oko 70.000 putnika. Sve destinacije na obali, od Istre do Dubrovnika, prodaju se podjednako. Postignuti rezultat smatraju izuzetnim uspjehom, s obzirom na teško stanje na tržištu. FTI-BIGXTRA Potpuno su zadovoljni bukingom destinacija Zadar, Šibenik i Dubrovnik. U Dubrovniku su imali problem s prestankom bukinga pa su bili prisiljeni tražiti alternativni smještaj ili prodavati samo zrakoplovna sjedala. Objavili su poseban katalog “Flugreisen” - zima 2005./2006. u kojem uz Hrvatsku (Dubrovnik) nude i Cipar, Tunis, Maroko i Portugal. Bemex Reisen

Mišljenja su da će biti sve teže održati pozitivan porast prometa prema Hrvatskoj, a kao razlog navode cijene. Istodobno vrlo dobro prodaju Španjolsku (Baleari, Mallorca), Tursku, Bugarsku, Cipar i Grčku, a nešto slabije Egipat, Italiju i Francusku.

Bukirali su 9400 putnika što je rezultat na razini prošlogodišnjeg. Najbolje prodavana destinacija je Istra. Reisebüro Gusic

DER/ADAC Bukingom su uglavnom zadovoljni, a u odnosu na zadnje izvješće, isti se popravio pa ističu da su otprilike na prošlogodišnjoj razini. Uspoređujući rezultate s prošlogodišnjima, mnogo bolji buking bilježe na Kvarneru. Dalmacijom su također zadovoljni te ističu potrebu za novim krevetima, naročito u širem području Dubrovnika. Donekle su zadovoljni stanjem prodaje u Istri, ali smatraju da ono može biti bolje. Nezadovoljni su, naime, razinom cijena u nekim hotelskim tvrtkama. Točne brojke za sada ne žele dati, ali očekuju najmanje ponavljanje prošlogodišnjih ostvarenja.

Bukirano je 6200 putnika, što je za 3% manje nego prošle godine. Najbolje su se prodavali programi za Dalmaciju. Posebno ističu činjenicu da imaju vrlo visok udjel stalnih gostiju u ukupnom bukingu. Reisebüro Tomic Bukirali su približno 27.000 putnika, što je za 12% bolji rezultat nego prošle godine. Podjednako su se dobro prodavale sve destinacije, od Umaga do Orebića. ALPETOUR

ALLTOURS Ovaj turoperator prodaje isključivo zrakoplovni program za Hrvatsku, vezan na zračne luke Split i Dubrovnik. Na području Splita imaju kapacitete u 14 hotela, a na području Dubrovnika u 9 hotela. Buking koji je povezan s doletima na splitski aerodrom u dvoznamenkastom je plusu. Bukingom u Dubrovniku

Buking bilježi mali rast u odnosu na prošlu godinu. Najbolje se prodaju programi za Dalmaciju i kružna putovanja, a kod programa za školske grupe, Istra i Kvarner. Primjećuju stalnu tendenciju porasta bukinga za Dalmaciju.

www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

21


stanje na tržištima

ITALIJA

egipatsko tržište, koje će sada, nažalost, mnogima prouzrokovati goleme financijske teškoće.

Već nekoliko godina za redom turistički sektor u Italiji proživljava teška vremena. Bogatoj turističkoj ponudi suprotstavlja se loša iskorištenost turističkog proizvoda, što je u usporedbi s ostalim konkurentnim zemljama, poglavito Francuskom, Španjolskom i SAD-om, u Italiji dovelo do gubitka tržišta. Italija je postupno izgubila turistički primat i sada zauzima peto mjesto nakon Francuske, Španjolske, SAD-a i Kine. Danas turizam u BDP-u Italije sudjeluje sa samo 11,4%, a prema projekcijama WTTC-a, te vodeći računa o današnjoj turističkoj strukturi, u 2013. godini turistički sektor ostvarivat će udjel od 12,1%.

Sve procjene i najave talijanskih turističkih stručnjaka da će Hrvatska ove sezone zauzeti važno mjesto u talijanskom “outgoingu” i ostvariti porast od najmanje 7%, pokazale su se točne. Ipak, rezultati s početka sezone upućivali su na oprez u procjenama (u razdoblju siječanj-svibanj bilježili smo -14% dolazaka i -13% noćenja, primarno zbog nepovoljnog rasporeda crkvenih blagdana). Dalji tijek sezone donosi i bolje rezultate, tako da već sljedećeg mjeseca rezultati Talijana dolaze u pozitivu (+4% u dolascima i +7% u noćenjima). Talijani su pretežno individualni gosti, koji najviše borave u kampovima i privatnom smještaju, tako da je loše vrijeme u kolovozu u određenoj mjeri izazivalo zabrinutost da će određen broj gostiju prije vremena napustiti Hrvatsku. Na svu sreću to se nije dogodilo pa nam kolovoz donosi kumulativni plus u dolascima od 3%, kao i povećanje od 7% u noćenjima. Dobri rezultati bilježe se i u rujnu, koji zaključujemo s plusom od 2% u dolascima i 7% u noćenjima.

Ishod ove sezone također je neizvjestan, izjavljuje predsjednik udruge talijanskih hotelijera (Federalberghi) gospodin Bernabo Bocca. Analiza noćenja koju su proveli za razdoblje siječanj-kolovoz pokazuje pad od 3% u odnosu na prošlu godinu, s bitnijim padom s njemačkog tržišta, koji po regijama oscilira od -5% do -20%. Kako bi se zaustavio negativan trend u realizaciji noćenja i dolazaka, predsjednik udruge predlaže zahvate na području fiskalne politike, infrastrukture i promocije. Ljetovanje u Italiji postaje preskupo pa stranci, ali i Talijani sve više zaobilaze talijanska ljetovališta. Prema riječima predsjednika Assotravela g. Andrea Giannettija, Talijani si još uvijek mogu priuštiti odmor, ako ne u Italiji, u Hrvatskoj, Tunisu i drugim odredištima. Stanje na području potrošnje i pad kupovne moći imaju znatan utjecaj na broj Talijana koji će ove godine putovati na godišnji odmor u zemlju i inozemstvo. Prema analizi Federalberghija predviđao se pad u odlascima Talijana na godišnji odmor, s prošlogodišnjih 62,2% (oko 30.000.000) stanovništva na 48,7% (oko 24.000.000), uz 3% neopredijeljenih (oko 2.000.000). Razlozi neodlaska na godišnji odmor uglavnom su ekonomske prirode (32,5%), ali valja spomenuti i poslovne (19,1%) i obiteljske obaveze (17,4%). Prema drugom ispitivanju, SWG Confesercenti, najmanje 15 milijuna Talijana odabralo je ljeto kao vrijeme odmora, provodeći u prosjeku 16 dana izvan kuće. Ipak, 75% Talijana ostalo je u domovini, 18% odabralo je europske zemlje, a 5% prekooceanske destinacije. “Smrtonosni udarac” talijanskim turoperatorima zasigurno je zadao srpanjski atentat u Sharm el-Sheikhu. Prošlogodišnji porast s talijanskog tržišta od 32,7% naveo je mnoge na ulaganje u 22 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Mišljenja smo da će se taj trend zadržati do kraja godine, što smatramo izuzetno uspješnim rezultatom s obzirom na ekonomsku situaciju i pad životnog standarda u Italiji. Gotovo svi turoperatori iz srednje i južne Italije postigli su izvanredne rezultate, poneki ostvarujući porast i do 70%. Brodari su također zadovoljni prodajom: agent Jadrolinije, Amatori iz Pescare, izuzetno je zadovoljan prometom ostvarenim u lipnju i srpnju (+10%), ali i u kolovozu. Talijanski brodar SNAV, uvođenjem plovila većeg kapaciteta na linijama Pescara-Stari Grad-Split i Ancona-Zadar, zabilježio je porast prometa od 20%. Lučki promet iz regije Apulija prema Dubrovačko-neretvanskoj županiji također je u porastu i sveukupni promet u kolovozu bio je veći za 12%. Talijanski turistički radnici i stručnjaci pozdravljaju uspjeh hrvatskog turizma, ali istodobno upozoravaju (Il venerdi/La repubblica od 29. srpnja 2005.), iako je Hrvatska ove godine doživjela “turistički boom” s talijanskog tržišta, sljedeće godine može očekivati negativne učinke, promjenom stope PDV-a u turističkom sektoru što će neminovno utjecati na rast cijena. To negativno iskustvo (porast cijena nakon uvođenja eura i posljedice) Italija još nije prebrodila. U nastavku slijedi dostupno stanje bukinga talijanskih turoperatora izraženo u indeksima povećanja/smanjenja u odnosu na 2004. godinu:


TUROPERATOR

INDEX

Novi turoperatori s programima za Hrvatsku u 2005. godini su:

1. AGESTEA

75

2. ALPITOUR

159

3. AMATORI - CUTTY SARK

117

CARAVANTOURS, CHARMING HOUSE, DOMINA TRAVEL, ELLEWORLD, FALKENSTEINER, FUTURA VACANZE, IL CERCHIO VIAGGI, MAXI TRAVELAND, OLTREOGNIMETA, PIANETA TERRA, PODIUM T.O., PROSPETTIVE TO - BV Gestioni s.r.l., PROSPETTIVE 2000, QUADRIFOGLIO VACANZE, RUGGIERI VACANZE, RUSCONI VIAGGI, SAN MARINO T.O., SOLEMARE, SUPERADRIA.

4. AURORA VIAGGI

82

5. AVIOMAR

112

6. BREVIVET

98

7. BRIXIA

61

8. CLUANA VIAGGI 9. COLUMBUS

176 98

10. COSMOS TRAVEL

244

11. EDEN VIAGGI

114

12. EUROMOND

99

13. EUROTRAVEL

135

14. FIRMATOUR

135

15. FRASE VIAGGI

78

16. GUINESS TRAVEL

35

17. ILLIRIA VIAGGI 18. IL PICCOLO TIGLIO 19. IL TUAREG

89 179 81

21. I VOSTRI VIAGGI - SIVET

112

22. ITERMAR

148

23. JUMBO TOURS

141

24. KOMPAS

110 94

26. LOLIMAR

159

27. LORUSSO

64

28. MARE NOSTRUM T.O.

267

29. MONDO VIAGGI

117

30. NOBILTOUR

121

31. PENTATUR

162

32. PRISMATOUR

141

33. ROSSO POMPEIANO

51

34. SOLO CROAZIA

74

35. TECNOTURISMO

165

36. TEOREMA TOUR Mi

129

37. THINK AWAY T.O.

154

38. TOP VIAGGI

116

39. VIAGGI CONCHIGLIA

153

40. VIAGGI OGGI

Kao što je najavljivano u prethodnim izvješćima, stanje bukinga kod čeških turoperatora uglavnom se zadržalo na razini predviđanja s početka godine, dok je ukupno stanje dolazaka čeških turista u Hrvatsku nešto povoljnije u odnosu na spomenute projekcije i na predviđanja čeških izvora (Mag consulting).

932

20. I VIAGGI DELLE PLEIADI

25. LIBARNA VIAGGI

ČEŠKA

91

41. VIRTUS VIAGGI

118

UKUPNO

121

Na relativno malom tržištu Češke, s kojeg približno 3,2 milijuna turista odlazi na godišnji odmor u inozemstvo, teško je očekivati znatno veće rezultate. Ipak, za Hrvatsku je ovo tržište vrlo važno, a tako će ostati i u budućim godinama, no valja naglasiti da se uvriježena percepcija čeških turista i tržišta mora promijeniti. Rezultati turoperatora posljednjih su godina sve lošiji, a njihov trenutačni udio u ukupnom broju dolazaka u Hrvatsku iznosi svega 35%. Razlozi su sljedeći: • sve veća prodaja internetom, • nemogućnost dobivanja većih kapaciteta u hotelskom smještaju, • pretežno ugovaranje preko posrednika, • disproporcija u cijeni kod privatnog smještaja-apartmana, • tretiranje čeških turista kao turista za pokrivanje “rupa” u bukingu, • češko tržište je među prvima za stop bukinga, • češki gosti su kod prebukiranja prvi na udaru za smještaj izvan ugovorenoga hotela, • sve veća konkurencija mediteranskih i drugih nama konkurentnih zemalja, • sve snažnija “last minute” prodaja, • skup zrakoplovni prijevoz s obzirom na relativno kratku udaljenost.

www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

23


stanje na tržištima ČEDOK

ADRIATIC LINE

Čedok je zasigurno najrespektabilniji turoperator u Češkoj s dugogodišnjom tradicijom i još većim mogućnostima povećanja broj gostiju prema Hrvatskoj. Nadmašili su prijašnja predviđanja i trenutačno bilježe povećanje broja gostiju od 30% u usporedbi s 2004. godinom. Čarter programi prema Splitu tijekom sezone su reducirani smanjenjem broja zrakoplovnih sjedala. Do kraja godine predviđaju dostizanje brojke od 20.000 putnika za Hrvatsku.

Bilježe rezultate lošije od predviđanja, s padom 30-40% u odnosu na prošlu godinu. Do kraja sezone očekuju 3000 gostiju u Hrvatskoj.

FISCHER Ostvarili su rezultate lošije od predviđanja, uz pad gostiju od 50% u odnosu na prošlu godinu. Smanjivali su broj zrakoplovnih sjedala u čarteru. S obzirom na promjenu vlasničkih odnosa, ubuduće je realno očekivati bolje rezultate, a time i više gostiju. Do kraja godine predviđaju 2500 putnika za Hrvatsku. FIRO TOUR Solidan turoperator, od nedavno u većinskom vlasništvu Čedoka. Prodaja im je lošija od očekivane, uz pad od 20%. Do kraja godine predviđaju 5000 gostiju u Hrvatskoj.

ALEXANDRIA Alexandria je najveći turoperator u Češkoj s programima za Bugarsku (oko 60.000 gostiju). Katalog im je na 430 stranica, s 45 stranica programa za Hrvatsku. Hrvatsku prodaju u posljednje dvije godine. Velik su i ozbiljan turoperator, s dugoročnim planovima za Hrvatsku. Ove godine očekuju 5000 gostiju u našoj zemlji. M“PLUS Turoperator koji mnogo ulaže u programe za Hrvatsku, no nažalost bez većih rezultata. Prošle je godine imao čarter letove u Brač i Split, a ove ih je godine bio prisiljen stornirati. Tiskali su tri programa za Hrvatsku. Za sljedeću godinu imaju velike planove, s čarterima u Brač i Split. Rezultati su im lošiji od predviđanja, s padom na trećinu prošlogodišnjih rezultata. Očekuju 1200 gostiju. JADRAN TOURS

VITKOVICE TOURS U zadnjih 12 godina najveći turoperator i specijalist za Hrvatsku. Svoj su vrhunac ostvarili u vrijeme kada su rijetki turoperatori, ne samo iz Češke, imali Hrvatsku u programima i kada su cijene bile niže. Aktualni rezultati su im nešto bolji od predviđanja, iako su realizirali pad 10-15% u odnosu na prošlu godinu. Ovaj turoperator najviše radi na promociji Hrvatske i ulaže u dovođenje agenata i novinara. Imali su problema u punjenju čarter letova prema Splitu i Dubrovniku, a do kraja sezone očekuju oko 35.000 gostiju. MEDITERAN TRAVEL U okviru predviđanja realizirali su povećanje od 40% u odnosu na prošlu godinu. Specijalist su za Hrvatsku, orijentirani na aranžmane autobusima ili osobnim automobilom. U ovoj godini očekuju 7000 gostiju u Hrvatskoj.

Specijalist za Hrvatsku. Solidna mala obiteljska tvrtka za uži dio Jadrana. Bilježe rezultate nešto lošije od predviđanja uz neznatan pad u odnosu na proteklu godinu. Ove godine očekuju 1000 gostiju u Hrvatskoj. GOLDEN CITY TOUR Rezultati ovog turoperatora nešto su bolji nego prošle godine. Do kraja sezone očekuju oko 6500 gostiju u Hrvatskoj. Jedan je od turoperatora koji je imao problema u ovoj godini zbog prebukiranja hotela. FORLINE Rezultati su im ispod očekivanja, uz broj gostiju prepolovljen u odnosu na prethodnu godinu. Do kraja sezone očekuju oko 3000 gostiju u Hrvatskoj.

KOMPAS ČEŠKE ŽELJEZNICE Bilježe nešto bolji rezultati u odnosu na predviđanja, s povećanjem od 15% u odnosu na prošlu godinu. U ovoj godini očekuju 7000 gostiju u Hrvatskoj.

24 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Češke željeznice će i ove godine posebnim vlakom “Jadran express” dovesti u Hrvatsku 7000 gostiju s 2000 automobila, na relaciji Prag-Brno-Split. Broj gostiju je na razini prošle godine.


Treba napomenuti da su u 2004. godini bankrotirala dva turoperatora (Globtour i Atlas Adriatic) koji su u Hrvatsku slali 20.000 gostiju. Napomena: U Češkoj postoji preko 700 “turoperatora” koji su registrirani kao CK ili CA, ali gotovo svi nastupaju kao CK, zato upozoravamo na oprez pri sklapanju poslova. Već spomenuti češki izvori (Mag consulting) za 2005. godinu predvidjeli su pad gostiju prema Hrvatskoj od 6%, uz napomenu da su češki podaci o broju gostiju veći u odnosu na naše za približno 170.000 gostiju odnosno za oko 1.100.000 noćenja (u tim brojkama bi se mogli nalaziti neprijavljeni češki turisti). Pad dolazaka od 5% je u skladu s predviđanjima, dok je pad od 2% noćenja, kao posljedica dužeg boravka, nešto bolji rezultat od predviđanja. Pad u dolascima ponajprije se bilježi kod organiziranih dolazaka, dok su individualni posjetitelji u porastu. Ipak raduje činjenica da se trajanje boravka čeških gostiju u prosjeku produžava.

lagano smanjuju, a trajanje im je u prosjeku sve kraće. Kratka putovanja (1-4 dana trajanja) povećavaju svoj udio u ukupnom broju putovanja. Domaća, austrijska odredišta bilježe povećanje gostiju, a isto se odnosi na avionska putovanja u dolarske destinacije. Smanjena potražnja osjeća se kod bukiranja putovanja za Egipat, Tursku i London, a razlog je terorizam, tj. osjećaj nesigurnosti kod potencijalnih gostiju. Stanje prodaje kod organizatora putovanja

Prodaja ljetnih aranžmanskih putovanja u određenoj je mjeri posustala, s obzirom na poodmaklo razdoblje godine i na loše vremenske prilike. Međutim, organizatori putovanja uglavnom i dalje prodaju, iako u odnosu na 2004. godinu ponešto manje. Hrvatska se u takvom okružju uspješno pozicionirala u sklopu ponude destinacija za automobilska i obiteljska putovanja prema Mediteranu. Terra Salzburg

Do kraja sezone predviđamo ukupni rezultat od približno 631.000 registriranih gostiju i 4.100.000 noćenja, odnosno pad broja registriranih gostiju od 5% i pad u noćenjima od 2% u odnosu na proteklu godinu. Ovakvim rezultatom možemo u određenoj mjeri biti zadovoljni budući da su ipak nešto bolji od predviđanja, no on ipak upućuju na činjenicu da se ovom tržištu treba pristupiti s više senzibiliteta, odnosno primjereno njegovu ukupnom učinku za hrvatski turizam. Razloge pada broja gostiju i noćenja treba tražiti i u velikom padu u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji, izraženo u brojkama od 10 do 16% pada u odnosu na prethodnu godinu ili smanjenje od 171.037 noćenja. Češka je po broju registriranih noćenja na četvrtome mjestu s 8,8% svih ostvarenih noćenja u Hrvatskoj. U Splitsko-dalmatinskoj županiji udio Čeha je 20,4% te oni zauzimaju prvo mjesto po broju noćenja. Najvažnije od svega je da Česi najviše pune privatni smještaj i kampove i da u nekim županijama zasigurno realiziraju i do 50% ukupno ostvarenih noćenja u tom segmentu turističke ponude.

Zaključno s rujnom prodali su 67.308 paxa, što je 10,6% porasta u odnosu na prethodnu godinu (60.830 paxa). U prodaji apartmanskih aranžmana bilježe porast od 4,1%, dok im prodaja hotelskih aranžmana ima porast od 23,3%. U Dalmaciji iskazuju porast prodaje od 32% (18.270 paxa prema 13.844 u prošloj godini), pri čemu apartmanska prodaja raste za 22,8%, a hotelska za 54,8%. Na području Kvarnera bilježe porast od 10,3% (17.333 paxa prema prošlogodišnjih 15.711), s time da je prodaja apartmana za 1,7% slabija, a prodaja hotela 33,1% bolja nego prethodne godine. U Istri bilježe porast prodaje od 1,4% (31.705 paxa prema 31.275 u 2004. godini), s time da apartmanska prodaja u padu od 2,4%, a hotelska u porastu od 7,1%. Gruber Graz Javljaju porast ukupnog bukinga za Hrvatsku od 10% (29.320 paxa prema 26.655 u prethodnoj godini). U zrakoplovnom čarter programu iskazuju porast prodaje od 1,9% (11.697 paxa prema prošlogodišnjih 11.479). Adria Wien

AUSTRIJA Opća gospodarska i politička situacija pokazuje lagani trend poboljšanja, ali unatoč tomu, opća potražnja za turističkim putovanjima u 2005. godini ne raste. Ljetna duža odmorišna putovanja (više od 4 dana trajanja) u ukupnim se putovanjima

Ostvarili su 19.900 paxa ili 2% manje nego prethodne godine kada su u isto doba imali 30.200 prodanih paxa. Springer-Dengg Klagenfurt-Graz Javljaju porast bukinga od 9,99% (9524 paxa prema 10.581 u www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

25


stanje na tržištima prethodnoj godini), uglavnom kod grupnih aranžmana, dok je prodaja pojedinačnih aranžmana i dalje nešto slabija od prošlogodišnje. ITS Wien Javljaju porast prodaje svih ljetnih aranžmana osim onih za Aziju i Španjolsku, dok im izrazito dobro ide prodaja za Grčku i Hrvatsku. Za Hrvatsku su prodali oko 14.000 paxa ili 23% više nego lani, kada su u isto doba imali 11.382 paxa. Blaguss Wien Javljaju pad prodaje od 20% u odnosu na prošlu godinu. Ističu da se ni druge destinacije ne prodaju bolje, s tim da Italija bilježi nešto snažniji pad prodaje od prosjeka. Neckermann Wien Apsolutne brojeve ne daju, ali objavljuju kako u bukingu imaju porast za Hrvatsku od 12,5% prema lanjskoj godini. Ukupni im je rezultat na prošlogodišnjem nivou pri čemu porast bilježe u Španjolskoj i to 11-15%, na grčkim otocima 18-28%, na Cipru 2,8% i u Egiptu 1,6%, a pad bilježe u Turskoj i to 8%, na Maldivima 29%, Šri Lanki 57% i Tajlandu 71%. Zanimljivo je kako 59% njihovih aranžmana čine gosti hotela s 4-5 zvijezdica, 76% obitelji kupuje ponudu u klub-hotelima na bazi “all inclusive”, tako da takve programe Neckerman sada proširuje s 80 novih hotela. MAG Wien Ukupna prodaja na prošlogodišnjoj je razini, no nešto se slabije prodaju skuplji aranžmani. Verkehrsbüro Wien Verkehrsbüro Wien nije organizator putovanja, već najveći i najkvalitetniji lanac prodajnih agencija u Austriji, koji o prodaji aranžmana u ovoj godine kaže da izrazite poraste prodaje ljetnih aranžmana bilježi Grčka (porast 15%), koja se nakon povišenja cijena u olimpijskoj godini vratila u normalne okvire i odlično se prodavala. Potencijal austrijskog tržišta ne povećava se jer ne raste broj potencijalnih gostiju, a trend potražnje inozemnih destinacija je u padu (za razliku od potražnje domaćih destinacija). Konkuren26 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

cija je kvalitetom, cijenom i promocijom sve prisutnija na tržištu, no prodaja hrvatskih aranžmana, potražnja za informacijama o hrvatskoj turističkoj ponudi i rezultati istraživanja tržišne turističke potražnje ubrajaju Hrvatsku u tražene destinacije u 2005. godini, što upućuje na zaključak da do kraja godine možemo očekivati nešto bolje rezultate s austrijskog tržišta. Ohrabruje činjenica da se unatoč malomu padu u broju dolazaka, broj noćenja povećao, a broj noćenja odražava i pravu sliku stanja, pogotovo onu o mogućem financijskom prometu i zaradi. Da su vremenske prilike u kolovozu bile bolje (uz manje kiše i više temperature mora i zraka), rezultati u sezoni sigurno bi bili još bolji. Još ima prostora za bolje rezultate u razdobljima izvan glavne sezone za koje je potrebno, kao što smo to i ranije isticali: • prilagoditi izvansezonske cijene smanjenom potencijalu potražnje, na način kako to radi (uspješno) konkurencija, • pravodobno osigurati sve informacije za potencijalne turiste, • pojačati promociju na svim razinama (ove je godine odličan rezultat postignut TV kampanjom HTZ-a) i na taj način ublažavati negativne tržišne i medijske čimbenike, • koristiti zadovoljnoga gosta za promociju objekta, mjesta i destinacije, • čuvati ekološke kvalitete našega turističkog okružja i stalno ih promovirati.

MAĐARSKA Prema podacima HTZ-a u Hrvatskoj je u razdoblju siječanj-rujan boravilo 431.860 (porast od 12%) mađarskih turista, koji su ostvarili 2.348.481 (porast od 14%) noćenja. Posebno ohrabruje činjenica da je zabilježen znatan porast u rujnu: 19% dolazaka i 20% noćenja. Već sada je premašen prošlogodišnji ukupni broj dolazaka i noćenja, ali su pokazatelji mogli biti još bolji da loše vrijeme u kolovozu nije umanjilo broj Mađara na našim odmorištima za, procjenjujemo, 30.000 turista. Naime, pogledamo li podatke iz srpnja i kolovoza 2004., možemo uočiti da je u oba mjeseca podjednak broj mađarskih građana putovao u Hrvatsku, što ove godine nije bio slučaj. Zasigurno je kvalitetna i pravodobna promocija utjecala na dobre ovogodišnje rezultate s mađarskog tržišta. Svakako su i nove dionice autocesta pridonijele porastu, međutim ne smijemo zaboraviti da je i informaciju o završenim novim dionicama naših autocesta trebalo na primjeren način plasirati u mađarske medije, što je također dio promocije.


Valja naglasiti da su se ove godine mediji u Mađarskoj izuzetno puno “bavili” Hrvatskom, daleko najviše od svih godina hrvatske samostalnosti. Važna je i činjenica da su svi prilozi bili izuzetno pozitivno intonirani. Osim podrške novinara, ohrabruje i činjenica da su se mađarski građani u medijima izuzetni pozitivno očitovali o odmoru u našoj zemlji, kroz pisma čitatelja u dnevnim i tjednim novinama ili različite internetske forume. Pozornost ipak treba posvetiti i onima koji govore o negativnostima na hrvatskim destinacijama: nekvalitetnoj usluzi, neljubaznim djelatnicima i domaćinima. Ovakvih kritika nema zabrinjavajuće puno, no ne smijemo ih zanemariti, nego treba raditi na otklanjanju svih nedostataka koje gosti uočavaju prilikom svojih godišnjih odmora. U nastavku slijede rezultati nekih turoperatora: TUI Magyarorszag - bilježi izuzetan porast bukinga - 2702 uplata (nemaju podatke o broju osoba) za apartmane (prošle godine 2264 uplate) i 2346 uplata za hotele (prošle godine 1645 uplata), što ukupno predstavlja 5066 uplata i porast od 29%. HBC - bilježi stagnaciju, ukupno je realizirano 19.980 paxa. Neckermann - bilježi 10% porasta, što predstavlja ukupnu prodaju od 8693 paxa (prošle godine 7928 paxa). Utas Tours - bilježi porast od 12%, što predstavlja 5034 uplate (također nemaju podatke o broju osoba). La Grotta Holidays - bilježi porast od 44%, što predstavlja ukupnu prodaju od 12.300 paxa (u odnosu na prošlu godinu više su se tražile skuplje i kvalitetnije destinacije). Quaestor Travel - bilježi porast od 31%, tj. 4571 pax (prošle godine 3473 paxa). Vista Travel - bilježe značajni porast od 64%, tj. 4053 paxa. Adriatica Travel - sa samostalnim radom počeli su ove godine, bilježe 5300 paxa. Istria 94 Tours - bilježi znatan porast od 32%, tj. 4595 paxa. Adriatica.net - i ove sezone bilježi najveći porast, tj. 13.000 paxa, što je gotovo dvostruko više nego prošle godine.

tori bilježe znatan porast prometa. Nastavlja se porast zanimanja za hotelski smještaj, u odnosu na apartmane. I dalje vrtoglavo raste on-line bukiranje.

NIZOZEMSKA Statistički podaci Službe za komunikacije i izdavaštvo Hrvatske turističke zajednice za razdoblje siječanj-rujan pokazuju znatno povećanje obujma turističkog prometa s nizozemskog tržišta u odnosu na 2004. godinu. Registrirana su 226.028 gosta koji su realizirali 1.889.480 noćenja. Navedeno predstavlja povećanje od 15% u dolascima i 16% u noćenjima. Prema podacima NIPO-ove statistike, u Nizozemskoj i dalje raste potražnja za zrakoplovnim aranžmanima u Europi i izvan nje. U tom kontekstu nekoliko velikih turoperatora, kao što su TUI i De Jong Intra Vakanties, upozoravaju da Hrvatskoj nedostaje čarter zrakoplovna kompanija koja bi, naročito u predsezoni i posezoni, organizirano prevozila ciljane grupe turista, čime bi se i pritisak na srpanj/kolovoz donekle ublažio i disperzirao. Kažu da bi Croatia Airlines s već postojećom logistikom i infrastrukturom napravila odličan posao kad bi oformila sestrinsku “low cost” avionsku kompaniju, koja bi radila sa zemljama Beneluxa, Velikom Britanijom i zemljama Skandinavije. Ove su godine sjedala na letovima Croatia Airlinesa zakupili sljedeći turoperatori: I. D. Riva, OAD, Fontana, Bel Air i Peter Langhout Reisen. Ukupno bilježe između 10 i 12% više putnika nego u 2004. godini. Hrvatska je zahvaljujući dobro osmišljenim promidžbenim akcijama i pozitivnim novinskim natpisima, koji su i rezultat novinarskih putovanja, u tamošnjoj javnosti dobro prihvaćena kao zanimljiva destinacija s raznolikom ponudom. Ipak, turistički stručnjaci koji dobro poznaju prilike u zemlji, kao na primjer Jan van der Poel iz VacanceSelecta, pitaju se do kada će hrvatski turizam podnositi stalno lagano povećanje cijena, a da mu to ne počne štetiti? Nakon razgovora s najvažnijim nizozemskim turoperatorima, možemo zaključiti da su vrlo zadovoljni ovogodišnjim rezultatima te za sljedeću sezonu traže i zakupljuju više kapaciteta nego ove godine. Naročito će se povećati broj zakupa u Dalmaciji i na Kvarneru, kako u hotelima i apartmanskim naseljima tako i u privatnom smještaju. Ovog je ljeta bila izuzetno velika potražnja za odmorom u kampovima koji imaju “mobile home” kućice.

Iz podataka je razvidno da osim HBC-a, svi mađarski turoperawww.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

27


stanje na tržištima I. D. RIVA bilježi 18%-tno povećanje broja putnika u odnosu na 2004. godinu. Nadaju se da će do kraja godine dovesti između 20.000 i 21.000 putnika. Odlično se prodaju brodske ture i stare istarske kuće. Autobusne ture su na razini prošle godine. Za sljedeću godinu planiraju uzeti u zakup što više privatnih apartmana u okolici Zadra, Šibenika, Splita i u Gorskom kotaru. Započeli su s uvođenjem informatičkog sustava koji će im sljedeće sezone olakšati on-line buking. Sustav je kompatibilan s onim koji već imaju u Njemačkoj što će još više poboljšati protočnost bukinga i preglednost kapaciteta. Namjeravaju proširiti aktivnosti i na kontinentalni dio Hrvatske i u svoju ponudu uključiti male obiteljske hotele. Ove godine njihovi gosti poglavito iznose primjedbe na velike gužve ispred tunela Sveti Rok i Mala Kapela. VACANCESELET bilježi povećanje od 56% u realiziranim noćenjima (do sada su ih realizirali 24.000). Njihovim su gostima “mobile home” kućice omiljeni smještaj. NECKERMAN REISEN nerado daje podate o broju putnika, ali kažu da u odnosu na prethodnu godinu bilježe blago smanjenje broja putnika prema Hrvatskoj. Nadaju se da će sljedeća godina biti bolja i nastavljaju s ponudom Hrvatske u svojim katalozima. HOLLAND INTERNATIONAL (TUI NL) ove je godine prvi put izašao s posebnom brošurom za Hrvatsku. Ne daju podate o broju putnika i noćenjima, ali ne kriju zadovoljstvo rezultatima sezone. Za sljedeću su sezonu povećali broj zakupljenih kreveta u sjevernoj i srednjoj Dalmaciji, naročito u privatnom smještaju. OAD je u 2004. godini izdao brošuru s 52 stranice ponude u Hrvatskoj, dok im je ove godine brošura imala 84 stranice. Za sljedeću godinu katalog će imati preko 110 stranica s ponudom Hrvatske, a bit će obogaćen novim destinacijama kao što su otok Brač i neka mjesta makarske rivijere. Prvi put će programirati i city trip tour za Zagreb. Ove godine u odnosu na prethodnu bilježe porast od 72%. GOGO TOURS je lani realizirao 3500 putnika, uglavnom mlađe dobi. Ove godine su već dostigli prošlogodišnje brojke, a ponudu za 2006. godinu namjeravaju obogatiti novim destinacijama u kojima se nudi zabava za mlade. Istru prodaju odlično, dok je Dalmacija manje poznata njihovim bukerima. DE JONG INTRA VAKANTIES je ove godine na tržište izašao s brošurom za Hrvatsku tiskanom na 52 stranice, a za sljedeću sezonu planiraju 100 stranica. Uvrštavaju nove destinacije: Novi28 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

grad, Rabac, Biograd n/M, Primošten i Brela. Povećat će ponudu u Umagu, Poreču, Dubrovniku i na otoku Krku. Uvode i tri nove ture prema Dubrovniku, Šibeniku i Rapcu. U odnosu na prošlu sezonu gotovo su udvostručili broj putnika. VRIJ UIT ima 25 % više putnika nego prošle godine. Vrlo su zadovoljni prodajom Hrvatske. Kamping (mobil homes i individualni smještaj u šatorima) prodan je odlično, kao i odmori all-inclusive. Aranžmani za hotele nisu se prodavali najbolje. DOIT VAKANTIS - Hrvatska je za njih vrlo interesantna destinacija. Aranžmane u Hrvatskoj prodaju od 1999. godine i naglašavaju očit preobražaj naše zemlje u kvalitetnu odmorišnu destinaciju. Nude samo odmor u Istri, a najpopularnije destinacije su im Poreč, Medulin i Rovinj. Ne daju točne podatke o broju putnika, ali navode da im je prodaja i ove godine stabilna. EVENEMENTSREIZEN je ove godine među ostalim destinacijama koje nude individualnim auto gostima prvi put ponudio i Hrvatsku, tako da nemaju usporedne podatke s lanjskom sezonom. Ipak, ističu zadovoljstvo prodajom. Fokusirani su na Istru i dijelom na Kvarner. Za sljedeću sezonu namjeravaju proširiti ponudu i na Dalmaciju i započeti s avionskim aranžmanima.

PAVARU je specijalist za motociklističke i biciklističke ture koji je ove godine prvi put radio s Hrvatskom. Iskustva su mu pozitivna i za sljedeću godinu namjeravaju proširiti program. NCN ZEILREISEN - buking je na razini prošle godine, a točne podatke ne daju. HAPPY HOME ove godine bilježi 10% više putnika, a fokusirani su isključivo na ponudu Istre. Za sljedeću godinu zakupit će još više kapaciteta u objektima resort tipa. SOLMAR TOURS je ove godine prvi put radio s Hrvatskom. Vrlo su zadovoljni postignutim rezultatima, a u sljedećoj godini namjeravaju pojačati aktivnosti u našoj zemlji.


POLJSKA Osnovni makroekonomski pokazatelji: 2004. 2005. GDP % 5,3 4,0 Investicije % 5,1 8,9 Nezaposlenost (na kraju godine) % 19,1 17,5 Inflacija (prosječna) % 3,5 2,5 Vrijednost USD-a (na kraju godine) PLN/USD 3,10 2,91 Vrijednost EUR-a (na kraju godine) EUR/USD 4,14 4,03 Izvor: CASE (The Center for Social and Economic Analysis of Poland) Iz navedenih makroekonomskih pokazatelja razvidan je izlazak poljskog društva iz gospodarske recesije, koje je u razdoblju 2001.2003. godine dovelo do stagnacije razvoja i brojnih socijalnih previranja. Navedene procjene stanja u poljskom gospodarstvu, koje iznosi CASE (ugledni institut nezavisnih makroekonomskih i monetarnih stručnjaka) poklapaju se i s procjenama poljske Vlade i glavnih ekonomista vodećih poljskih banaka. Pokazatelji za 2005. godinu U prvih šest mjeseci 2005. godine registrirano je 18,8 milijuna odlazaka poljskih građana u inozemstvo, što je 7,5% više nego u istom razdoblju 2004. godine (Izvor: Institut za turizam Republike Poljske). Navedeno je u skladu s procjenama Instituta za turizam Republike Poljske, koji je procijenio rast inozemnih (turističkih) putovanja u 2005. godini za 5% u odnosu na 2004. godinu.

Tržišna pozicija Hrvatske na poljskom tržištu u 2005. godini U devet mjeseci 2005. godine (Izvor: HTZ) u Hrvatskoj je registrirano 236.858 poljskih turista (index 106) i 1.343.052 noćenja poljskih turista (index 106). Prosječan broj registriranih noćenja iznosio je 5,67. Usprkos tradicionalnom oprezu (loši rezultati prodaje u 2002. i 2003.), poljski turoperatori ističu zadovoljstvo realizacijom prodaje. Neki, poput Adriatyka i TUI-ja, realizirali su u prvih šest mjeseci 2005. veći broj prodanih paketa nego u cijeloj 2004. godini, dok većina ostalih (od kojih predstavništvo Hrvatske turističke zajednice dobiva podatke) bilježi rezultate bolje za 58%. Kada je riječ o organiziranom prometu s poljskog tržišta do kraja godine, sve upućuje da će prodaja biti na razini prošle godine ili za koji postotak bolja. Hrvatska je jedna od destinacija koju je u 2004. godini posjetilo najviše poljskih turista, a tako će biti i u 2005. godini. Hrvatska je također vodeća destinacija kada je riječ o individualnim gostima koji godišnje odmore provode u inozemstvu te gostima koji višekratno posjećuju istu inozemnu destinaciju. Zamjetan je pad interesa za pakete koji nude prijevoz autobusom (cjenovno su skuplji od ponuda konkurentskih zemalja koje nude pakete avionom). U 2004. godini povećan je interes za kupnju paketa (hoteli i privatni smještaj) s vlastitim prijevozom, a isti je trend prisutan i u 2005. godini.

Posebno je indikativan pokazatelj o rastu zračnog prometa. Prema istom izvoru broj registriranih prelazaka u zračnim lukama u prvih šest mjeseci 2005. bilježi stopu rasta od 68,10%. Prema ULC-u (Ured za civilno zrakoplovstvo) Poljska je tržište koje se najbrže razvija u Europi (drugo po dinamici rasta u svijetu, iza Kine) kada je riječ o low cost kompanijama, ali i ostalim vidovima putničkoga zračnog prometa.

Nedostatak zračne komunikacije Poljska-Hrvatska limit je daljnjim povećanjima. Poljaci sve više cijene svoje slobodno vrijeme (gostu nije svejedno hoće li putovati 3-5 sati zrakoplovom ili će se od Warszawe do Jadrana automobilom ili autobusom voziti približno 20 sati). U zračnom prometu u Poljskoj došlo je do prave revolucije. Poljaci ubrzano mijenjaju navike, motive i ciljeve putovanja (putovanja u europske prijestolnice i veće gradove koji su povezani s nekoliko poljskih gradova low cost kompanijama su u trendu). Istodobno, iz Poljske je ove godine uspostavljen samo jedan čarter prema Hrvatskoj, i to na relaciji Katowice-Brač (turoperator GLOBUS).

Trenutačno s poljskog neba leti šest low cost kompanija, a od listopada 2005. počinje letjeti i RyanAir. Zbog nepostojećih ugovora između Hrvatske i Poljske nijedna kompanija tog tipa nema letova prema našoj zemlji. Posebno navodimo procjenu Instituta za turizam Republike Poljske koji ističe da će se u turističkom smislu razvijati samo one destinacije kamo budu letjele low cost kompanije.

Mali broj kvalitetnih turoperatora na poljskom tržištu koji nude Hrvatsku, ali i ostale destinacije i dalje je problem (želja da se preko noći ostvari profit, niski stupanj kvalificiranog osoblja kod turoperatora, slabi financijski potencijal turoperatora). Cjenovna atraktivnost, ispred atraktivnosti destinacije i u 2005. godini na prvom je mjestu kod Poljaka koji se odlučuje putovati u inozemstvo, bez obzira na poboljšanje kupovne moći. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

29


stanje na tržištima Egipat, Turska, Bugarska i Tunis i u 2005. godini destinacije su koje su u trendu, dok Španjolska i Hrvatska do kraja sezone mogu očekivati blagi rast, do 5%.

SLOVAČKA Na osnovi podataka slovačkih turoperatora i HTZ-a možemo zaključiti da se potvrđuje prognoza stručnih krugova s područja turizma (SACKA - Udruženja slovačkih putničkih agencija i turističkih tvrtki te slovačkih turoperatora za hrvatske destinacije) da će Hrvatska i u 2005. godini na tržištu Slovačke ostati destinacija broj jedan, s očekivanim, 25%-tnim udjelom u ukupnom broju turista koji putuju u inozemstvo. Ovakve rezultate možemo ocijeniti kao optimalne, s obzirom na objektivne okolnosti koje utječu na odlučivanje Slovaka kod izbora odredišne destinacije za realizaciju ljetnoga godišnjeg odmora u inozemstvu. Navedene okolnosti su: a) dugoročna tradicija odlaska turista iz Slovačke u Hrvatsku i s time povezano dobro poznavanje hrvatskih destinacija, b) znatno poboljšana cestovna mreža u Hrvatskoj, posebice relacija do Splita, kojom se koriste ponajprije individualni turisti iz Republike Slovačke (s obzirom na preferenciju destinacija u srednjoj Dalmaciji), c) proširivanje ponude privatnog smještaja i apartmana u sklopu individualnog turizma, preko interneta i kataloga HTZ-a “Privatni smještaj”, koji je u predstavništvu HTZ-a u Slovačkoj među najtraženijima. Nije zanemarivo ni povećanje kvalitete privatnog smještaja u našoj zemlji. Činjenice koje su negativno utjecale na sezonu 2005. bile su sljedeće: a) Cjenovno izuzetno povoljne ponude (uglavnom u predsezoni i posezoni) pojedinih konkurentskih zemalja kao što su Egipat, Turska i Bugarska. Kao primjer za sve može se navesti ponuda Egipta krajem lipnja i početkom srpnja: 11-dnevno putovanje, s uračunanim avionskim prijevozom, prodavalo se po cijeni od 170 do 340 eura, ovisno o kategoriji ugostiteljskog objekta. Valja spomenuti da je na navedenim destinacijama veća vjerojatnost lijepog vremena nego što je to slučaj u našoj zemlji, posebice u proljetnim i ranim ljetnim mjesecima. Navedene su činjenice utjecale na putovanja slovačke klijentele u tolikoj mjeri da se u 2005. godini očekuje porast posjećenosti Egipta od čak 80%. b) U Republici Slovačkoj nesrazmjerno raste ponuda (za čak 40%) čarter letova u konkurentske zemlje (Egipat, Turska, Tu30 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

nis). U slučaju nepopunjenosti pojedinih turističkih kapaciteta, dramatično se povećava ponuda “last minute” aranžmana po nevjerojatno niskim cijenama, s čime određeni dio klijentele svjesno kalkulira. c) Povećane promidžbene aktivnosti konkurentnih zemalja (Egipat, Turska, Tunis, Bugarska) na slovačkom tržištu također se u velikoj mjeri utjecale na potencijalnu klijentelu i njihovu odluku o provođenju odmora. d) Negativno je utjecalo i loše vrijeme u kolovozu, kada su putničke agencije zabilježile storniranja hrvatskih destinacija. I dalje je prisutan trend povećanja interesa za individualni turizam u odnosu na organizirani. Na navedeno utječe proširivanje mogućnosti smještaja u novoizgrađenim privatnim apartmanima i njihova ponuda putem interneta, koju koristi sve više Slovaka. Mali broj stanovnika Slovačke, kao i neprestano rastuća konkurencija postavljaju određene granice, koje limitiraju konačan broj slovačkih turista u našoj zemlji. Unatoč svemu, Hrvatska je na slovačkom tržištu već godinama destinacija broj jedan za provođenje godišnjeg odmora. Prema statistici HTZ-a u Hrvatskoj je u razdoblju od siječnja do kraja rujna 2005. godišnji odmor provelo 186.482 slovačka turista, što je 4% više nego prethodne godine. Postotak rasta noćenja nešto je viši i iznosi 8%. Pretpostavlja se da će ove godine svaki 27. Slovak provesti godišnji odmor u Hrvatskoj, a treba spomenuti i općepoznatu činjenicu da velik broj individualaca iz Slovačke na našim destinacijama ostaje neprijavljen. Na razvoj broja turista u posezonskom razdoblju i dalje utječe uglavnom nedostatak platežno sposobne seniorske klijentele na slovačkom tržištu budući da Hrvatska za slovačke turiste već tradicionalno predstavlja destinaciju za provođenje obiteljskog godišnjeg odmora, tj. odmora za vrijeme školskih praznika, te mala garancija lijepog vremena. U nastavku slijede rezultati slovačkih turoperatora : Turoperator 2004. 2005. GLOBTOUR Bratislava 18.010 20.153 SATUR 6480 6155 TIP TOUR 14.035 9266 KOALA TOURS 15.872 12.137 N.I.K. Slovakia 8100 8700 VD AMIGO 591 311 AQUAMARIN 3720 6831


CK M.A.T. Tour 2630 više ne posluje FERROTOUR 980 700 INTERMEDIAL 1540 1498 SUN TRAVEL 994 1500 TIP TRAVEL 14.890 12.695 CK MORE 3120 3965 KVALITA TOUR 965 2400 PEGAS TOUR 2500 1900 SELINAN 240 168 ARCA TOURS 4010 7195 CK FIFO 4890 5340 RIA TOUR 902 1783 CK MADO 1331 538 AUTOTOUR 290 634 KOMPAS 1010 više ne posluje u Slovačkoj CK LIPA 3360 4800 VITKOVICE TOURS 2200 ČEDOK Slovakia 268 TRGOTURS 1700 Ukupno: 110.460 112.837

VELIKA BRITANIJA I IRSKA Nakon izuzetno uspješne prošlogodišnje sezone, s više od 200.000 turista iz Velike Britanije i 36.000 gostiju iz Irske, Hrvatska i dalje bilježi pozitivan trend s imidžom destinacije “u modi”. Dosadašnji kumulativni porast broja dolazaka turista u ovoj sezoni iz Velike Britanije iznosi 26%, dok su ostvarena noćenja porasla za 32%. Velik postotak povećanja dolazaka bilježi i Irska (24%), s podjednakim porastom noćenja. Ovakav porast postignut je poglavito zahvaljujući izvrsnom publicitetu u medijima, kao rezultat dugoročnog investiranja u studijska putovanja novinara, praćenog dodatnim promotivnim aktivnostima u sklopu marketinškog plana HTZ-a. Budući da smo za Veliku Britaniju primarno zrakoplovno tržište, koje zahtijeva ulazak u financijski rizik postavljanja izravnih redovitih i čarter letova i garancije da će se ti letovi puniti cijelu sezonu do odgovarajuće razine isplativosti “commercial load factora”, porast broja novih letova prema Hrvatskoj u 2005. upućuje na povjerenje zrakoplovnih kompanija i turoperatora da će letove popuniti. Ukupno 107 turoperatora iz Velike Britanije u ovoj godini ima Hrvatsku u programima, dok je za Irske taj broj 13. Uvedeno je 12 novih redovitih zrakoplovnih linija: • Croatia Airlines - novi regionalni letovi iz Glasgowa i East Midlandsa u Dubrovnik, • British Airways - nakon 2004., s tri leta na tjedan iz Londona

u Dubrovnik (četvrti dodan naknadno zbog potražnje), u 2005. proširuje Dubrovnik na svakodnevnu liniju i uvodi novi let u Split, tri puta na tjedan, • GB Airways, franšiza British Airwaysa za turističke letove uvodi redovitu liniju Manchester-Dubrovnik tri puta na tjedan. Čarterski nalet britanskih turoperatora također je znatno povećan u 2005. godini: • Thomson Holidays, uz dodatni let Bristol-Pula, prvi je put uveo letove u Dubrovnik, iz Manchestera i Londona, • Page&Moy zbog uvođenja posebnog programa za Rabac ima vlastiti čarter u Pulu, • specijalisti za Hrvatsku, Holiday Options i Hidden Croatia, prvi su put poslije 1990. uveli izravni čarter u Zadar, kao i vlastite čartere u Split i Dubrovnik na britanskim čarter kompanijama Astreus, Flybe i Channel Express, • Tapestry Holidays, specijalist za ekskluzivne vile i apartmane, uveo je vlastiti čarter u Dubrovnik. Regionalna zastupljenost izravnim letovima, kao preduvjet širenja ponude na tržištu i konkurentnosti prema drugima destinacijama, izuzetno je važna. U 2005. godini pokrivena je većina glavnih regionalnih aerodroma: Gatwick (London), Heathrow (London), Stansted (London), Bristol, Birmingham, NorwichEast Midlands, Norwich, Manchester, Glasgow te iz Irske Dublin, Cork i Belfast, a u Hrvatskoj su odredišta Zagreb, Pula, Krk, Zadar, Split i Dubrovnik. Svoje čartere vlastitom aviokompanijama imaju i drugi veliki britanski turoperatori Thomas Cook, First Choice i Cosmos. Iz Irske, uz redovitu liniju Aer Lingusa, čarter letovima turoperatora pokriveni su glavni regionalni aerodromi Dublin, Cork, Shannon i “ad hoc” polasci iz Belfasta. Pored znatnog proširenja programa postojećih turoperatora, Hrvatsku je u programe za 2005. uvrstilo čak 15 novih turoperatora, uglavnom specijalista za kvalitetnu, dobrostojeću klijentelu koji imaju programe izvan klasičnih i popularnih hrvatskih destinacija kao: Tapestry Holidays (ekskluzivne vile), Bales Tours (grand tour of Croatia), Andante Travel (arheološka tura Dalmacijom), Arblaster & Clarke Wine Tours (vinska tura hrvatskim otocima na luksuznoj jahti od Venecije do Dubrovnika), Martin Randall Tours (glazba, umjetnost, arhitektura, povijest Dalmacije), Cox & Kings Tours (kultura i povijest Dalmacije i Dubrovnika), My Croatia (eno-gastro ponuda u ruralnim domaćinstvima na obali i otocima). Svjesni ograničenih hotelskih kapaciteta nastojimo preusmjeriti turoperatore prema neiskorištenim kapacitetima izvan glavnih turističkih centara, tako da se najveći porast očekuje u segmentu kvalitetnoga privatnog smještaja: agroturizam, vile i apartmani. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

31


stanje na tržištima Kako se brošure turoperatora tiskaju u milijunskim nakladama i distribuiraju izravno gostima, ovaj besplatni vid promocije Hrvatske ima neprocjenjivu marketinšku vrijednost za pridobivanje novih gostiju. Posebno moramo istaknuti važnu ulogu i potencijal obiteljskih i malih hotela. Katalog udruge OMH, koji je početkom godine objavljen u zajedničkoj nakladi s HTZ-om, dobio je pohvale na tržištu, a izvrsno su ga prihvatili turoperatori, agenti i gosti. Ovaj segment hrvatske turističke ponude sve se više traži i dugoročno otvara velike mogućnosti na britanskom i irskom tržištu. Trend porasta, sličan porastu zabilježenom u našim statistikama, bilježe i turoperatori u organiziranim paket aranžmanima. Međutim, uvođenjem sve većeg broja redovitih zrakoplovnih linija, velik porast u budućnosti očekuje se upravo u sklopu individualnog prometa i bukinga preko internata. Važniju ulogu dobivaju i lokalni agenti, koji su do sada uglavnom prodavali paket aranžmane velikih turoperatora, a zahvaljujući novoj tehnologiji, sada gostima sami kreiraju “dynamic packaging” ponudu, kombinirajući let, transfer, hotelski i privatni smještaj, jedrenje i slično, prema želji svakoga pojedinačnoga gosta. Porastu prometa na oba tržišta znatno su pridonijele i promotivne aktivnosti u sklopu programa HTZ-a: regionalni i specijalizirani sajmovi, workshopovi i prezentacije u suradnji s turoperatorima i regionalnim agentima i aerodromima. Radi održanja kontinuiteta visokoga medijskog profila Hrvatske, kampanja općeg oglašavanja tempirana je u razdoblju ožujak-lipanj i vrlo dobro prihvaćena. Ovaj vid promocije destinacije u potrošačkim medijima ciljan izravno na gosta najučinkovitiji je vid potpore turoperatorima. Kao “investicija” u posezonu, a posebno u promociju programa za sljedeću godinu, više od 100 novinara i TV ekipa do sada je posjetilo Hrvatsku, njih više od pola u organizaciji HTZ-a, a ostali u vlastitome komercijalnom aranžmanu ili u suradnji s HTZ-om i turoperatorima. Znatan je porast interesa televizijskih kuća. U grupnom “press putovanju” početkom sezone iz Irske, u suradnji s turoperatorom Topflight iz Dublina, osim novinara vodećih irskih listova i magazina Hrvatsku je posjetila i TV ekipa popularnog programa TV3 Ireland, a obišli su srednju Dalmaciju i dubrovačku regiju. Thomson Holidays, u suradnji s GMTV, snimio je program o Istri. TV ekipa BBC-jeva programa “Departure Lounge” u kolovozu je snimala program u Istri, koji vodi poznati turistički novinar Simon Calder (u rujnu je prikazan u najgledanijem terminu). Druga BBC-jeva TV ekipa programa “BBC 32 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Holiday Show” u rujnu je snimila emisiju o kvarnerskim otocima, a vodi ga mondeni dizajner Laurence Llewelyn Bowen. Emisija će se emitirati tijekom zime, kad je buking za iduću sezonu u najvećem jeku. Za urednike najvećih britanskih novina u rujnu je organizirano grupno studijsko putovanje “Od Izidore do Dioklecijana”, koje uključuje let na Krk, obilazak sjeverne Hrvatske, putovanje trajektom Jadrolinije Rijeka-Split, obilazak srednje Dalmacije i otoka te povratak letom Croatia Airlinesa iz Splita u London. U tisku je do sada objavljeno preko 300 reportaža i članaka o Hrvatskoj. U sklopu edukacijskog programa organizirana su studijska putovanja za 72 agenta iz Velike Britanije i Irske u suradnji s turoperatorima. Posezona je izvrsno bukirana, a svi turoperatori lete po programu do kraja listopada, tako da je ovogodišnji plan dolazaka od 250.000 britanskih i 45.000 irskih turista realan i ostvariv do kraja godine. Zimska se sezona nadovezuje na posezonu, a kao potpora novom programu “Dubrovnik in Winter”, koji je osmislila dubrovačka turistička zajednica, iz Londona su planirana četiri izravna leta u Dubrovnik tijekom zimskog razdoblja: - Croatia Airlines (nedjelja), - British Airways (utorak, četvrtak, nedjelja). Za sezonu 2006. utrka je odavno počela, još u srpnju, kad su vodeći turoperatori Thomson, Thomas Cook, First Choice, Airtours, Cosmos na tržište izbacili svoje kataloge za iduću godinu, a za njima slijede srednji turoperatori i specijalisti. Svi postojeći turoperatori proširili su programe letova za Hrvatsku, a 15 novih turoperatora prvi put uvodi našu zemlju u programe, tako da se u 2006. očekuje porast prometa s britanskog i irskog tržišta od daljnjih 10-15%.

FRANCUSKA Sezona 2005. bila je vrlo važna za evoluciju francuskog tržišta, dinamika rasta koja iz godine u godinu pozicionira Hrvatsku kao novu destinaciju u trendu i dalje se nastavila, usprkos mišljenjima da je višegodišnji uspon kulminirao odličnim rezultatima u 2004. godini. Francusko tržište ulazi u novu fazu razvoja, koja bi trebala konsolidirati postignute rezultate. Na najvažnijem poslovnom sajmu u Francuskoj Top Résa u Deauville Hrvatska je proglašena Destinacijom godine. Ovu prestižnu


nagradu “Voyage d’Or PRO” dodjeljuju francuski profesionalci u partnerstvu s TV postajom Voyage i časopisima Le Quotidien du Tourisme i Télé 7 jours najuspješnijim akterima u turizmu (deset kategorija). Hrvatska je, naime, zadnjih nekoliko sezona zabilježila najbolju dinamiku razvoja na francuskom tržištu u odnosu na inozemne destinacije. Broj dolazaka s francuskog tržišta u periodu od 1999. do 2005. porastao je za čak 1500%. Izuzetno kvalitetan imidž i ugled koji Hrvatska kao destinacija uživa u Francuskoj na ovaj su način nagradili turistički profesionalci. S više od 500.000 francuskih gostiju koje očekujemo u 2005. godini, Hrvatska se definitivno plasirala kao jedna od vodećih mediteranskih destinacija u Francuskoj te se sigurno izborila za svoje mjesto. Ona je potpuno uspjela u provedbi faze lansiranja destinacije, osvojila je individualnu publiku, turoperatori je sve više programiraju pa i nadalje ostaje u središtu interesa medija. Rezultati za devet mjeseci, 523.211 dolazaka (+51%) i 1.766.349 noćenja (+57%), upućuju na činjenicu da se francusko tržište može plasirati u krug važnijih emitivnih tržišta za hrvatski turizam. Poznavajući potencijal francuskog tržišta i mogućnosti njegova daljeg razvoja, te uzevši u obzir da Hrvatska kao destinacija uživa u Francuskoj odličan imidž, još uvijek postoji velik prostor za ekspanziju. Tržište se ponajprije može razvijati kroz širenje postojećih programa na nove regije, posebno Kvarner i Istru, a sve više i na kontinentalnu Hrvatsku. Mogućnost razvijanja zimskog turizma također otvara perspektive za razvoj. Naime, predsezona i posezona su, kada je u pitanju francusko tržište, jako bitne što je već omogućilo daleko dulje i bolje popunjavanje kapaciteta, ali zimsko razdoblje još nije iskorišteno. Postavljanjem novih izravnih zrakoplovnih veza s Dubrovnikom i Splitom tijekom zimskih mjeseci i mobilizacijom turističke ponude ovih regija otvara se mogućnost razvoja zimskog turizma s naglaskom na programe kulturnoga karaktera. Hrvatska se kao destinacije sa svojom turističkom ponudom savršeno uklapa u potražnju francuskoga gosta i u nove trendove potrošača: kultura, autentičnost, očuvani okoliš. Valja naglasiti i dobar odnos kvaliteta/cijena. Doduše, pitanje je hoće li ovaj argument važiti i nakon povećanja cijena zbog nove stope PDV-a. Hrvatska se i dosad na francuskom tržištu pozicionirala kvalitativno, no više nego ikad potrebno je inzistirati na kvaliteti usluge i raznovrsnosti ponude u svim segmentima i očuvati komparativne prednosti. Također je neophodno povećati pritisak na planu oglašavanja jer se konkurentno okružje još više zaoštrilo. Znači,

moramo biti još bolji i kvalitetniji kako bismo opravdali poskupljenje usluge i prilagodili se novim parametrima. Koje će mjesto Hrvatska uspjeti održati u budućnosti u ovome konkurentnom okružju i kako orijentirati evoluciju ponude destinacije i njezino promoviranje? Hrvatska je, naime, destinacija u modi što podrazumijeva prolazni fenomen pa je opasno računati samo na efekte mode da bi se konsolidirao postignuti uspjeh. Aktualni rezultati i dalje upućuju na izuzetno pozitivnu evoluciju. Sezona 2005. bit će odlična i opravdat će očekivanja, kako hrvatskih, tako i francuskih profesionalaca. Rezultat koji smo realizirali u svibnju s 80.369 dolazaka (+61%), u lipnju s 80.975 dolazaka (+96%) i u rujnu 86.794 (+68%) dokazuje da se tržište grupa u predsezoni i posezoni i dalje povećava što će se pozitivno odraziti na produženje sezone i bolju sezonsku raspoređenost kapaciteta. Povećanje u glavnoj sezoni - srpanj sa 101.556 (+47%) i kolovoz 123.548 (+36%) - ponderira porast za devetomjesečno razdoblje na +51%. U 2003. u ova dva mjeseca zabilježeno je 23,4% (VII.) i 35,6% (VIII.) dolazaka (3/5 ukupnoga godišnjeg rezultata); u 2004. 17,2% (VII.) i 22,7% (VIII.), tj. 1⁄2 ukupnoga godišnjeg rezultata. Svibanj, lipanj i rujan generirali su prosječno samo 10% prometa. Navedeno objašnjavamo time što je baza u ljetnim mjesecima bila znatnija, ali i time što su predviđeni kapaciteti bili premali u odnosu na potražnju. Slijedom dosadašnje dinamike ove bismo godine mogli nadmašiti optimistična očekivanja s početka godine, a također treba naglasiti da se promet s francuskog tržišta povećava ne samo u obujmu nego se širi na sve hrvatske regije, čak i one koje tradicionalno nisu bile usmjerene na ovo tržište (Kvarner, Istra, Zagreb i kontinentalni dio Hrvatske). Organizirana putovanja s francuskog tržišta Za sezonu 2005. turoperatori su povećali kapacitete i obogatili ponudu za Hrvatsku. U posljednjih nekoliko godina Hrvatska je postala vodeća turistička destinacija u Francuskoj i rijetki su turoperatori koji je ne programiraju (oko 115 turoperatora programira Hrvatsku). Uspjeh i dinamika napredovanja destinacije prethodnih sezona potaknula je velik interes profesionalaca za Hrvatskom. U 2004. segment organiziranih putovanja udvostručio se (grupe u predsezoni i posezoni te čarter programi) zahvaljujući povratku tržišnih lidera koji su postavili čarter letove iz Pariza i provincijskih gradova. Trend se nastavlja i u 2005. te procjenjujemo porast obujma organiziranog prometa u 2005. u www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

33


stanje na tržištima odnosu na prethodnu godinu za 44%. Analizom stanja prodaje konstatiramo da segment organiziranih putovanja s francuskog tržišta predstavlja 1/3 ukupnog broja dolazaka (u 2004. 32%, u 2003. 30%, u 2002. 35%, 30% u 2001.) što upućuje na činjenicu da je, usprkos povećanju udjela organiziranog prometa, individualni promet još uvijek znatniji. Uz manje turoperatore, specijaliste za specifične vrlo raznovrsne i kvalitetne programe (kulturni sadržaj, nautičari, ekoturizam, aktivni odmor, pješačenje itd.) koji valoriziraju različitost hrvatske turističke ponude, Hrvatsku programiraju svi tržišni lideri koji su postavili čartere s polaskom iz Pariza i provincijskih gradova.

Evolucija prometa po svakom praćenom turoperatoru 2003./2005.

2003. Travel Europe 635 Marsans/Transtours 3961 Bemex Tours 14 800 Plein Vent Nouvelles Frontières 3500 Croatie Tours 13 000 Fram 2000 Prodintour 5772 Crystal TO Opodo Interhome 2330 Go Voyages Sunsail 2326 Top of travel 3700 Intercars Euro Pauli 959 Look Voyages Slavtours Rivages du Monde Adora Ailleurs Voyages Club Méditerranée 766 Vents de mer 700 Itinérances Dalmates 3800 Eurolines 1873 Plein Cap Jet Tours Norvista / 7 et demi Syltours 34 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

rujan % 2004. 2005. 2005./2004. 10 000 15 000 50 8150 14 500 78 13 400 13 900 4 8000 13 450 68 6500 11 000 70 10 300 12 360 20 6300 9847 57 8190 9342 14 4000 7060 77 6000 3490 5885 67 4759 5170 9 4000 4000 0 5000 35 3220 3600 12 2584 3134 22 1052 2978 183 2500 2800 12 2200 2500 14 2400 2347 2314 3500 51 1200 1800 50 5000 1700 -66 2500 1618 -36 700 700 1440 257 500 1200 1400 17 2100 1200 -43 1200

Le temps de vivre TCH Voyage Tibo Tours UCPA / Club aventure La Cordée Voyages Ames Slaves Kuoni Nomade Aventure Partance Teos Envol Espace Vent Portant Clio Dalmatie tours New East Saalt Voyages Intermèdes Allibert Athenaeum Gallia Terrien Océanides Boomerang Terre entière Belle planète Voyages Frémont National Tours UKUPNO

1000 1136 700 900 300 988 444 500 600 900 176 850 250 400 272 500 125 500 500 461

450

560 650 250 100 130 130 576 210 304 60 100 300

62 1160

1200 1010 1000 1000 914 1012 1000 350 600 550 485 480 600 370 230 283 250 210 165

5 44 11 12 83 12 18 9 205 10 388 -10 30

130 120 111 104 100 44

-42 20 -63

62 564 129 683 191 628

51 -62 9 26

-30

48%

Evolucija organiziranog prometa u razdoblju 2001.-2005. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005.

19.914 pax 44.719 pax 62.564 pax 129.683 pax 191 628 pax

+125% +40% +107% +48%

Čarter programi u 2005. Veliki broj čarter programa realiziran je u 2005. s polaskom iz Pariza i provincijskih gradova u Dubrovnik, Split, Zadar, Rijeku i Pulu. Turoperatori s polaskom iz Pariza: • u Dubrovnik: Adora - Amslav - Fram - Europauli - Go Voyages - Jet Tours - Look Voyages - Norvista/ 7 et demi - Nouvelles


Frontières - Prodintour - Salaun Holidays - Tour Indicom - Top of Travel - Transtours - Travel Europe • u Split: Amslav - Croatie Tours - Crystal TO - Europauli Nouvelles Frontières - Prodintour - Transtours • u Zadar: Club Med • u Pulu: Karavel • u Rijeku: Rivages - Salaun Holidays - Tour Indicom - Travel Europe Turoperatori s polaskom iz provincije: U Dubrovnik: • Bordeaux: Jet Tours - Nouvelles Frontières - Prodintour - Tour Indicom - Travel Europe • Brest: Salaun Holidays - Top of Travel - Tour Indicom - Travel Europe • Clermont Ferrand: Plein Vent - Top of Travel - Travel Europe • Deauville: Top of Travel - Tour Indicom - Travel Europe • Lille: Aquatour - Tibo Tours • Limoges: Travel Europe - Top of Travel • Lyon: Aerosun - Ailleurs - Fram - Nouvelles Frontières - Plein Vent - Prodintour - Top of Travel - Tour Indicom - Transtours - Travel Europe • Marseille: Nouvelles Frontières - Plein Vent - Tour Indicom - Travel Europe • Metz - Nancy : Carlsonwagonlit Travel - Tour Indicom • Montpellier: Tour Indicom - Travel Europe • Nantes: Europauli - Fram - Nouvelles Frontières - Salaun holidays - Top of Travel - Transtours - Tour Indicom - Travel Europe • Nice: Plein vent • Pau: Top of travel • Poitiers: Top of Travel • Rennes: Europauli • Toulon: Plein Vent • Toulouse: Europauli - Fram - Saalt Voyages - Top of Travel Tour Indicom - Travel Europe U Rijeku: • Bordeaux: Tour Indicom - Travel Europe • Brest: Salaun Holidays - Tour Indicom- Travel Europe • Clermont Ferrand: Travel Europe • Deauville: Tour Indicom - Travel Europe • Limoges: - Travel Europe • Lyon: Tour Indicom - Travel Europe • Marseille: Tour Indicom - Travel Europe • Metz: Carlsonwagonlit Travel - Tour Indicom • Montpellier: Tour Indicom - Travel Europe • Nantes: Salaun Holidays - Tour Indicom - Travel Europe

• Toulouse: Tour Indicom - Travel Europe U Split: • Brest: Salaun Holidays • Lille: Aquatour - Tibo Tours • Nantes: Salaun Holidays • Toulouse: Saalt Voyages

SKANDINAVIJA Glavna sezona na skandinavskom emitivnome turističkom tržištu odvija se u lipnju i srpnju, tako da je najveći dio putnika već realizirao svoj godišnji odmor, a statistički pokazatelji su blizu konačnih. Rezultati Hrvatske na tržištu Skandinavije u dosadašnjem razdoblju 2005. godine, izuzetno su dobri. Porast broja dolazaka i noćenja ostvaren je u svim skandinavskim zemljama:

Danska Finska Norveška Švedska Ukupno Skandinavija

Dolasci 78.424 (+38%) 15.754 (+36%) 51.721 (+87%) 116.803 (+42%) 262.702 (+47%)

Noćenja 617.634 (+46%) 65.491 (+40%) 293.419 (+118%) 671.012 (+49%) 1.647.511 (+56%)

Apsolutne brojke pokazuju da je već u prvih osam mjeseci broj dolazaka nadmašio najveći broj iz 80-ih godina. Tada je, 1987. godine Republički zavod za statistiku zabilježio 222.000 dolazaka i 1.551.000 noćenja, a ovogodišnji je rujan donio i dodatna povećanja. Znatan rast na tržištu rezultat je više faktora od kojih je usklađenost našega turističkog proizvoda s osnovnim karakteristikama potražnje svakako najvažniji. Prema ocjenama skandinavskih turista dvije su glavne činjenice koje na to utječu: priroda i gostoprimstvo domaćina. Od posebne je važnosti i to da je potražnja realizirana zahvaljujući sve boljoj prometnoj povezanosti Skandinavije s Hrvatskom u razdoblju od travnja do listopada. Jesen je razdoblje putovanja turista zrelije dobi i u ovom segmentu Hrvatska započinje s afirmacijom zahvaljujući popularnosti destinacije u kombinaciji s boljim zračnim prometom (primjer: seniori Norveške i Švedske u Malom Lošinju). Za jesensko razdoblje karakteristična su i grupna putovanja u Hrvatsku i putovanja nautičara. Ove godine registriran je i porast upita individualaca-automobilista zainteresiranih za odmor u Hrvatskoj u rujnu i listopadu. Prema pregledu sadašnjeg stanja www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

35


stanje na tržištima prodaje i interesa publike, jesenski dio sezone bilježit će također porast u usporedbi s prošlom godinom. Baltik Godine 2005. i baltičke zemlje bilježe pozitivne pomake prema Hrvatskoj i može se očekivati sve veća afirmacija na tržištu u sljedećim godinama.

Estonija Latvija Litva Ukupno Baltik

Dolasci 2005. 6.335 (+107%) 4.939 (+22%) 14.073 (+18%) 25.347 (+33%)

Noćenja 2005. 22.319 (+167%) 13.526 (+66%) 56.679 (+27%) 92.524 (+51%)

ŠVICARSKA Aktualni pokazatelji sa švicarskog tržišta govore u prilog činjenici da su realizirani predviđeni indeksi rasta s ovog tržišta. Tako je u razdoblju siječanj-rujan zabilježeno 91.607 švicarskih dolazaka što predstavlja porast od 16%. Istodobno su švicarski gosti u našoj zemlji realizirali 419.049 noćenja, što predstavlja porast od 16%. U razgovorima s turoperatorima saznajemo da su njihovi aktualni rezultati prodaje sljedeći: B. Gusic Reisen Buking je za 35% bolji u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Posebno ističu izvrsnu prodaju nautičkih čartera. Balkan Holidays Prodaje kružna putovanja i kupališni odmor. Ove su godine prodali 230 paxa. Baumler Reisen Njihovi programi nude aktivan odmor po cijeloj Hrvatskoj, međutim uspjeli su prodati svega 220 paxa za Istru. Tuže se da su cijene previsoke.

srednju Dalmaciju. Nisu sasvim zadovoljni ovogodišnjom prodajom (350 paxa), ali planiraju nastaviti s letovima prema našoj zemlji i sljedeće godine. Castell Reisen AG Ova agencija u sklopu programa nudi prijevoz autobusom ili čarterom Air Adriatica od Züricha do Splita (od 20.03. do 10.10.). Veoma su zadovoljni ovogodišnjim rezultatima (2330 paxa), pa tako planiraju programe i za sljedeću godinu. Chippa Travel Oni su specijalisti za FKK, uglavnom u Istri. Prodali su 107 paxa. Ipak, čini se da se smanjio interes za FKK. Croatia Tours Croatia Tours bilježi ukupni porast bukinga u svim programima (oko 120% više u odnosu na 2004.). Uz široku ponudu smještaja (500 hotela i 20.000 privatnih smještaja) nude i krstarenje po Jadranu. Ove su godine velik interes izazvali programima “Odmor na svjetioniku” i “Odmor u Robinsonovoj kući”. Za ova dva programa bukirali su i goste iz Njemačke, Austrije, Francuske, Mađarske i Norveške. Porast bukinga od 120% u odnosu na isto razdoblje prošle godine velikim dijelom zahvaljuju nedjeljnim čarter letovima Air Adriatica na relaciji Zürich - Split. Gledano po regijama, zadovoljni su prodajom u srednjoj i južnoj Dalmaciji. Dobar odaziv švicarskih turista u posezoni bilježe za kružna putovanja autobusima. Otvorenjem nove autoceste u Hrvatskoj, stvorila se i nova perspektiva putovanja vlastitim automobilom, što se odrazilo na buking aktivnog odmora (biciklizam, planinarenje) koji je probudio interes švicarskih turista za unutrašnjost Hrvatske (Gorski kotar, Velebit, Slavonija). Za zimu nude zdravstveni turizam, aktivni i gradski turizam, koji bi trebao privući sasvim novu strukturu gostiju. Eurobus Knecht Reisen

Bern Airport Tours

Prodaje kružna putovanja autobusima. Do sada su prodali 257 paxa. Eurotrek

Pojavom prvih čarter letova iz Berna u Split, agencija Bern Airport Tours otvorila je Hrvatsku kao novo tržište. Programi uključuju

Specijalizirani su za aktivni odmor. Do sada su prodali 187 paxa.

36 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr


FTI Bilježe porast prodaje (do sada 1453 paxa). Spremaju se uključiti Dubrovnik u program za sezonu 2006. Unique Travel Ugodno su nas iznenadili podaci koje smo prvi put dobili od ove agencije. U prvih 9 mjeseci prodali su 4620 paxa. U svom vrlo kvalitetnom katalogu nudili su razne programe za cijelu Hrvatsku, uključujući i prijevoz zrakoplovom, autobusom i vlakom. Ove su godine prvi put, od 14. svibnja do 24. rujna, svaku subotu uveli čarter iz Züricha u Pulu. U idućoj se godini nadaju još boljim rezultatima. UNIVair Voyages Geneve Ove su godine prvi put izašli sa skromnim programom koji je uglavnom uključivao Dalmaciju. Svaku su subotu imali čarter od 50 mjesta na liniji Ženeva - Split od kraja lipnja do kraja rujna. Kako su vrlo zadovoljni bukingom i interesom, za sljedeću godinu proširit će program od Istre do Dubrovnika s otocima, krstarenjem, organiziranim turama, trekingom, biciklističkim turama po Korčuli. Katalog na oko 44 stranice izaći će u veljači 2006. Za sljedeću godinu planiraju čarter sa 74 sjedala iz Ženeve u Split, svake subote od kraja lipnja do kraja listopada. Walliser Reisen Vrlo su zadovoljni prodajom od 2208 paxa. Rekli su da se nadaju još boljim rezultatima u idućoj godini. Hoffman Reisen ima u ponudi samo Mali Lošinj i prodali su svega 96 paxa. Imbach Reisen - 156 paxa. Kompas Travel bilježi povećanje prodaje u odnosu na prošlu godinu od 20%. Marti Reisen (autobuser) prodao je 250 paxa. Trend Tours AG prodao je 579 paxa. Twerenbold Reisen (autobuser) prodao je 840 paxa.

Ovo nažalost nisu potpuni podaci za prvih devet mjeseci, jer neke agencije još ne žele dati svoje podatke. Od važnijih tu je Imholz/ TUI Swiss. Također je bitno pripomenuti da Predstavništvo HTZ-a u Zürichu do danas nije primilo nikakvih pritužbi na uslugu ili prebukiranje, bilo pojedinaca ili agenata i turoperatora. Očekujemo da će se prodaja nastaviti i u listopadu, jer su od 3. do 16. listopada u Švicarskoj jesenski školski praznici, tijekom kojih se očekuje znatno veći interes za odmor u Hrvatskoj od onoga koji je zabilježen u prošloj godini. Navedeno upućuje na mogućnost još boljih rezultata do zaključenja ovogodišnje turističke sezone. Ono što se može iščitati iz ovog izvješća je činjenica da raste interes za Hrvatsku. Također je vidljivo je da se svake sezone otvara sve veći broj čartera za Hrvatsku, što je posljedica premaloga kapaciteta zrakoplova ATR 42 Croatia Airlinesa koji prometuje na liniji Zagreb-Zürich-Zagreb. Zaključak je jednostavan: u vrhuncu sezone treba prometovati većim zrakoplovom.

BELGIJA Dobri rezultati prodaje programa za Hrvatsku u početnom razdoblju godine (siječanj i veljača) postavili su dobar temelj za uspješnu sezonu 2005. Pokazalo se ispravnim inzistiranje predstavništva u Bruxellesu na indirektnoj promidžbi (TV emisije Jambers i veći broj napisa i reportaža, poglavito u časopisima, ali i u dnevnome tisku) što je rezultiralo i promjenom strukture gostiju. Spomenuto je najrazvidnije iz bržeg porasta “luksuznih programa” (VIP kod TUI-ja i Pegaz kod Thomasa Cooka), od porasta “redovitih programa” te znatno bržeg rasta broja individualaca u odnosu na organizirani turistički promet. U osam mjeseci broj posjetitelja porastao je za 18% i ostvareno je 17% porasta broja noćenja u odnosu na isto razdoblje 2004. godine. U rujnu se nastavlja trend porasta te s ostvarenim rujanskim plusom od 7% u dolascima i 10% u noćenjima dolazimo do kumulativnog plusa od 16% u obje kategorije. Ohrabrujući su i podaci da je Dubrovačko-neretvanska županija pala na manje od 25% realiziranog prometa iz Belgije, što znači da postupno uspijevamo buditi interes i za ostale hrvatske turističke destinacije: Istru, Kvarner i Dalmaciju. Glede pojedinačnih rezultata, dobili smo informacije tek dijela turoperatora.

Venga AG - 134 paxa. Grupacija TUI, čiji su rezultati u 2004. bili stagnirajući, ponovno www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

37


stanje na tržištima bilježi porast potražnje. Ukupno je prodano 41,04% paxa više nego u 2004. godini, što pojedinačno predstavlja porast po programima: •SUNJET (izravna prodaja)+3,02% •JETAIR (avio-programi)+8% •VIP Travel (hoteli charme i 5 zvjezdica)+65% •JETAIR (auto-program)+64% Grupacija Thomas Cook je nakon uspješne 2004. godine zabilježila daljnji porast prodaje u čitavom razdoblju siječanj-kolovoz, i to u ukupnom iznosu od 29,1%, što pojedinačno predstavlja: •zrakoplovni program TC i Neckerman+12% (uz realizirani dodatni čarter lanac u zračnu luku Dubrovnik) •PEGAZ, “luksuzni program” grupacije+50% •automobilski program+32% INTERHOME je u ovoj sezoni realizirao neznatni porast (+4,4%). Od njegovih direktnih konkurenata najveći porast očekuje HORIZON 2000 (25-30%). Specijalisti su također zadovoljni svojom prodajom: ID RIVA, usprkos pojavi EKSPERTOURSA i Christophera, bilježi porast od 44,5% u odnosu na isto razdoblje 2004. godine. EKSPERTOURS je realizirao 65% planiranog prometa - ili 736 putnika. CHRISTOPHER je realizirao 90% planirane prodaje za 2005., tj. 823 paxa. Očito je da je promocija, kao i pojava dvaju novih specijalističkih programa pozitivno uzburkala tržište, omogućila dobar nastup novima i uspješan nastavak rada dosadašnjeg specijalista ID Rive. Prodaja na bazi autobusnog prometa veoma se raznoliko realizirala. Različitost rezultata u prodaji ovih programa vjerojatno najviše govori o mogućnosti pojedinačnih autobusera ili o njihovoj stvarnoj zainteresiranosti za postizanje rezultata u RH. Intertours i Leonard bilježe mali porast prodaje, 1-2%. Daltour je realizirao prošlogodišnje rezultate. Carolus/Primatours bilježi pad od 12% prometa, a radio je isključivo s hotelima na Rabu.

38 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Za razliku od spomenutih TRAVEL EUROPE (ex Tirol Hotels) bilježi znatan porast u odnosu na prošlu godinu, realizirajući 50,12% više dolazaka. HERMAN & VANDAMME realizirao je 90% više putnika negoli u istom razdoblju 2004. godine.

RUSIJA S ruskog emitivnog tržišta u Hrvatsku je u razdoblju siječanj-rujan doputovalo gotovo 80.000 putnika, što je za 19% više nego u istom razdoblju prošle godine. Ostvareno je približno 686.000 noćenja ili 16% više nego u istom razdoblju 2004., a prosječna dužina boravka ruskoga gosta u Hrvatskoj iznosila je 8,6 dana. Postignuti je rezultat bolji od naših predviđanja, koja su najavljivala rast prometa u 2005. godini 10-15%. Prodaja odmora u Hrvatskoj bila je znatno bolja u svibnju, lipnju i srpnju ove godine, dok je u kolovozu broj turista koji su se odmarali u našoj zemlji bio približno jednak prošlogodišnjem. Glavni razlog je nedostatak kapaciteta za rusko tržište u kolovozu, gotovo na svim područjima i regijama Jadrana. Naime, ruski turoperatori, bar oni važniji uspjeli su zakupiti kapacitete u kolovozu, no veći broj ostalih turoperatora, s manjim brojem zakupljenih mjesta u hotelima, a koji glavninu poslovanja obavljaju na upit, nije bio u mogućnosti doći do kreveta u hotelima. Ovaj je problem bio naročito naglašen na području dubrovačke rivijere, gdje se takva tendencija nastavila i tijekom rujna. Unatoč tomu, u rujnu je došlo do povećanja prometa prema Hrvatskoj od 20%, odnosno broja noćenja od 12 %, što je nastavak porasta prometa iz prvog dijela godine i potvrda da je u ovoj godini interes za odmor u našoj zemlji stabilan. Od organizatora putovanja, po ostvarenom prometu u devet mjeseci ove godine, i dalje su na prva dva mjesta Ascent Travel i Paks, a sve su im bliže veliki turoperatori UTE Megapolus, Regulus Holding, Neva i VKO. U prvih petnaestak po broju odaslanih putnika u ovoj godini probili su se i neki specijalisti za Hrvatsku, što u budućnosti može biti vrlo važno za ukupno ostvarenje s ovog tržišta. To su ponajprije Adriatic tours, Amigo i Kompas. Među prvom petnaestoricom dobre rezultate bilježe i Tesis tour, Vand international, Solmar, Dzet travel, Lanta tour voyage koji prodaju i druge destinacije (kao i Ascent i Paks), no Hrvatska im predstavlja znatan dio programa. Prema dostupnim (ali nepotpunim podacima) stanje prodanih aranžmana po pojedinim organizatorima putovanja je sljedeće:


1) Ascent 11 500 2) Paks 11 500 3) Vko 6500 4) UTE 5700 5) Regulus 5200

6) Neva 7) Amigo 8) Lanta tour 9) Tesis tour 10) Adriatic tours

4800 4700 3600 3200 2700

Dva neprijeporna lidera na tržištu prodaje naše zemlje prema postignutim rezultatima su Paks i Ascent, koji se pojavljuju kao glavni nositelji i konsolidatori gotovo svih čarter letova u Hrvatsku na ruskom tržištu. Drugim riječima, poslovna politika i uspješnost ovih dvaju turoperatora presudna je za očekivani rezultat i promet iz Rusije, na što se mora obratiti pažnja u pripremi sezone 2006. Po regijama je vodeća Istra, u kojoj je prema statističkim podacima ove godine boravilo čak 60% ukupnog broja ruskih građana koji su se odmarali u Hrvatskoj. Na drugom je mjestu regija srednje Dalmacije, gdje je Makarska rivijera bila najposjećenija, ali se sve više traži i šibensko područje, koje uspjeh u prvom redu može zahvaliti svojim prirodnim ljepotama, ali i sve boljim hotelskim kapacitetima. Na trećem je mjestu dubrovačka rivijera.

smještaja budući da je “on-line” prodaja brža, jednostavna i pogoduje današnjem načinu života. Ovaj popularni trend “on-line” bukinga uveli su i neki hrvatski konsolidatori. Istodobno zrakoplovne kompanije Delta Airlines i Northwest zbrajaju gubitke u drugom kvartalu, prijavile su stečaj, „Chapter 11“, no i dalje prometuju. Kompanija US Airways se spajanjem s American Westom izvukla iz stečajnog postupka. American Airlines i Continental za sada su jedine kompanije koje prikazuju pozitivno poslovanje. Najnovije poskupljenje goriva, koje dostiže rekordnu cijenu od 70 dolara po barelu, utjecat će i na daljnje poskupljenje zrakoplovnog prijevoza. Američki avionski prijevoznici zbog toga će izgubiti 8 milijardi dolara. Kružna putovanja i dalje su u trendu. Carnival Cruises, najveća kompanija za kružna putovanja na svijetu, prijavljuje pozitivno poslovanje u drugom kvartalu 2005. godine, i to u visini od 23%, a cjelokupna industrija kružnih putovanja bilježi porast od 9,4% u prvoj polovici 2005., što je pokazatelj da će kružna putovanja i u idućoj godini biti vrlo popularna. Hrvatska i dalje ostaje na listi vrlo popularnih mediteranskih odredišta za programe kružnih putovanja.

Prognoze do kraja 2005. godine Glavna je sezona za nama, a u listopadu se jedino u prvoj polovici mjeseca organiziraju čarter letovi u Hrvatsku, i to samo iz Moskve. Znači, dosadašnji ostvareni rezultat neće se bitno promijeniti. Očekivani dobar promet u listopadu vjerojatno će ukupni porast fizičkog prometa dovesti na razinu od +20%, dok će noćenja biti za 17% bolja od prethodne godine. Ovakvim rezultatom će biti zadovoljni i domaći i ruski turistički partneri, što će dati nov impuls pripremi i realizaciji turističke sezone 2006.

SAD i KANADA Američki i kanadski turoperatori vrlo su zadovoljni ovogodišnjom prodajom paket aranžmana i tura koje uključuju Hrvatsku. Buking za 2005. već je gotovo zaključen i naveliko se pripremaju brošure i novi programi za 2006. godinu. Velik je interes za raznovrsne programe, namijenjene mladim turistima, a sve je veći interes i za adventure programe. Globalno gledano povećava se prodaja putnih aranžmana preko interneta. Prema izvješću TIA (Travel Industry Association of America) preko 30% avionskih karata za 2004. godinu bilo je bukirano preko interneta, a tijekom 2005. očekuje se porast ovog segmenta od čak 50%. Navedeno uključuje i prodaju hotelskog

Iako je teroristički napad na London u srpnju smanjio broj dolazaka u Europu za 6%, promet se potpuno vratio početkom rujna. US State Department nije izdao nikakva nova upozorenja za putovanje u europske destinacije, jedino spominje da se ne putuje u Bosnu. Trend prodaje tzv. “Honeymooners packages” i dalje je vrlo snažan i donosi 7 milijardi dolara godišnjeg prometa jer 99% vjenčanih parova odlazi na “medeni mjesec”, što prodaju ovakvih paketa čini jednom od najunosnijih u branši. Upiti vezani uz ovakve programe u Hrvatskoj često su usmjereni i prema našem predstavništvu. Najnoviji trend za Amerikance je putovanje u Europu zbog liječničkih usluga, tzv. zdravstveni turizam. Cijene liječničkih pregleda i liječenja u Americi astronomske su, sve se više organiziraju putovanja za popravljanje zuba “dental tourism” u istočnoj Europi i wellness centri. Kao što smo već prije spominjali, za odmor su i dalje popularni “hoteli dvorci” ili kuće popularnih osoba. Gosti žele spavati i boraviti u prostorima u kojima je nekad živjelo plemstvo, osobe iz javnog i političkog života. Popularne destinacije u Europi za ovu vrstu putovanja su Engleska, Španjolska, Francuska, a u Americi država New York, Washington DC i Kalifornija. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

39


stanje na tržištima

Boutique style hoteli i dalje su u vrhu potražnje pa poznati hotelski lanci kao Starwood i Hilton ove godine počinju kreirati specijalnu podvrstu boutique hotela, koja osim romantičnog smještaja pruža i moderne wellness centre, dobre restorane unutar samog hotela, uz dovođenje poznatih svjetskih kuhara. Starwood Hotel and Resorts Worldwide objavio je kupnju poznate svjetske marke Le Meridian, sa svim pripadajućim upraviteljskim i koncesijskim poslovanjima. Ovaj lanac posjeduje oko 750 nekretnina u preko 80 zemalja i posluje pod imenima St. Regis, The Luxury Collection, Sheraton, Westin, Four Points by Sheraton i “W” hotela i odmarališta, kao i Starwood Vacation Ownership Inc. Prema anketi Leisure Travel Groupa, osnovom ispitivanja “travel planera”, utvrdilo se da je važnost specijaliziranih sajmova još uvijek znatna. Čak 71% ispitanika izjavilo je da su sajmovi važni za budućnost turističkog poslovanja, dok se 29% izjasnilo da sajam kao promotivna aktivnost ne utječe na njihovo poslovanje. Pažnju su počeli privlačiti specijalizirani sajmovi namijenjeni agentima koji rade “od kuće”, dok veliki i poznati sajmovi poput ASTA-e mijenjaju svoju koncepciju. U proljeće 2006. ASTA uvodi nov sajam pod nazivom “International Destination Expo”. Na jesen 2006. sajam “The Trade Show” održat će se u Orlandu i Las Vegasu. Ovogodišnja sezona uragana intenzivnija je od prosječne. Katastrofalni uragan Katrina razorio je velik dio Louisiane i Mississippija i donio velike troškove koji se broje u stotinama milijardi dolara i koji će zahtijevati nekoliko godina oporavka. Uragan Rita bio je nešto manjeg intenziteta, no donio je daljnje štete u američkom dijelu Golfskog zaljeva. Cijene goriva bilježe astronomski porast, što će vjerojatno prouzročiti pad dolara. U ovakvim okolnostima naša zemlja bilježi porast broja dolazaka Amerikanaca od 31%, dok su noćenja u porastu od 33%. Jedan od odlučujućih čimbenika je i odnos dolara prema euru. Za Amerikance je Hrvatska još uvijek pristupačna destinacija budući da cijene usluga nisu previsoke, ali se zbog nedovoljnih avionskih kapaciteta veći promet naprosto nije mogao ostvariti. Veliku popularnost koju Hrvatska ima u Americi možemo zahvaliti ponajprije dobroj zastupljenosti u medijima, što je posljedica studijskih putovanja novinara i TV ekipa koje smo organizirali i odlične suradnje s turoperatorima.

40 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Velik broj upita i pismenih reakcija na naše oglase i objavljene članke i dalje dokazuju da je Hrvatska popularna destinacija. U prvih devet mjeseci objavili smo 31 oglas, što je rezultiralo s 5610 povratnih odgovora. “Leads”, zaključno s 5. listopada 2005. Travel Agent 70 National Geographic Traveler 1134 ETC - Visit Europe supplement 1179 Arthur Frommer’s Budget Travel 791 Smithsonian Magazine 1271 Travel + Leisure Magazine 672 Conde Nast Traveler 493 UKUPNO 5610 I dalje trebamo nastaviti i pojačati prisutnost u svim medijima jer je konkurencija zemalja s teritorije bivše Jugoslavije sve jača. U listopadskom izdanju Budget Travela objavljen je članak o Crnoj Gori kao novoj destinaciji i uspoređuje Crnu Goru s Hrvatskom pod imenom - “Montenegro, Is it the next Croatia? All signs point to DA”. U nastavku slijede rezultati nekih turoperatora s programima za Hrvatsku: TUROPERATORI - USA ADRIATIC TOURS ADVENTURES ABROAD TRAVEL BEACH’S MOTORCYCLE ADVENTURES BRENDAN TOURS CENTRAL HOLIDAYS CLUB ABC CONTINENTAL JOURNEYS CROATIA TRAVEL EARTHBOUND EXPEDITIONS EC TOURS INC. EDUCATIONAL TRAVEL EURO GROUPS FRANKA TRAVEL GATE 1 TRAVEL GLOBAL QUEST TRAVEL GRAND CIRCLE TRAVEL HOLIDAY TRAVEL WORLD HOMERIC TOURS IN QUEST OF THE CLASSICS ISRAM WORLD ITS TOURS&TRAVEL

3700 105 15 2500 250 25 73 1500 75 500 80 1350 500 1700 125 1500 670 700 375 1200 30


KOLLANDER WORLD TRAVEL KOMPAS HOLIDAYS KUTRUBES TRAVEL PAN ADRIATIC PAT & MIKES TRAVEL PAUL LAIFER TOURS PICASSO TRAVEL REMOTE ODYSSEYS SLOVENIA TRAVEL SMARTOURS SUNNY LAND TOURS STERLING VACATIONS TRAFALGAR TOURS TRAVEL TIME VANTAGE TRAVEL VEGA TRAVEL VIDOVIC TRAVEL SERVICE THE WAYFARERS WILDERNESS TRAVEL Ukupno:

800 2500 250 350 55 500 50 140 120 750 600 1900 600 1000 2000 350 385 75 60 29458

ZRAKOPLOVNE KARTE - SAD ADRIATIC SUNSHINE TRAVEL ADRIATIC TRAVEL. INC. CROATIA TRAVEL EXPRESS TRAVEL HOLIDAY TRAVEL WORLD MIHELIN TRAVEL BUREAU PAN ADRIATIC TRAVEL TIME Ukupno:

2500 2000 15.500 1000 1200 1000 9500 4000 36.700

VJERSKI TURIZAM 206 TOURS ADRIATIC PILGRIMAGES CROATIA TRAVEL PEACE CENTER TOURS REGINA TOURS SELECT INTERNATIONAL Ukupno:

TUROPERATORI - KANADA CTH TRAVEL INCURSION VOYAGES JERRY VAN DYKE TRAVEL SERVICE

MAXX TOURS TORONTO TRAVEL SERVICE Ukupno:

3200 1750 5255

ZRAKOPLOVNE KARTE - KANADA BEACON TRAVEL SERVICE COSULICH TRAVEL CTH TRAVEL GENERALTURIST SAKIC’S TRAVEL CENTRE SENA TRAVEL Ukupno:

15.000 700 1250 2500 1300 1200 21.950

KRUŽNA PUTOVANJA I NAUTIČKI ČARTER ADRIATIC TOURS 3000 CAROL KENT YACHT CHARTERS 90 CLUB VOYAGES 5 COSTA CRUISE LINE 4200 CRYSTAL CRUISES 1700 ELEGANT CRUISES& TOURS 2500 HOLLAND AMERICA LINE 3000 NORWEGIAN CRUISE LINE 2000 OCEANIA CRUISES INC. 3500 POSEIDON CHARTERS 10 RADISSON SEVEN SEAS 5000 ROYAL OLYMPIC CRUISES 21000 SEABOURN CRUISES 1200 SEACLOUD CRUISES 2200 SILVERSEA CRUISES 2200 UNIQUE WORLD CRUISES 1000 YARA’S YACHTING 50 Ukupno: 52.655

7000 1200 3000 2300 500 14.000

250 35 20 www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

41


VIJESTI IZ PREDSTAVNIŠTAVA

vijesti iz predstavništava

Italija Druga Hermesova nagrada Hrvatskoj

Prvi put ove godine Institut Hermes iz Leccea, unutar svojih aktivnosti usmjerenih na istraživanje i studij turizma na Mediteranu, organizirao je početkom rujna manifestaciju „Hermes - 1 Premio Internazionale Comunicazione Turistica“ posvećenu turističkomu dokumentarnom filmu i TV spotu. Na skupu je sudjelovalo sedam mediteranskih zemalja i kandidirano je 40 filmova/spotova. Hrvatska turistička zajednica kandidirala je spot „Mediterraneo com’era una volta“, promotivni film „Incantevole Croazia“ i dokumentarni film realiziran u suradnji s redakcijom Sererno Variabile/Raidue „Istria“. Nagrade su dodijeljene u dvije kategorije. U kategoriji TV spota Hrvatska je osvojila drugo mjesto i Srebrnu plaketu. Nagrada Hermes trebala bi postati najprestižnija i najkvalitetnija manifestacija za valorizaciju i promociju Mediterana. Tijekom ljetnih mjeseci predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Milanu i ispostava Hrvatske turističke zajednice u Rimu zaprimali su svakodnevno velik broj upita o odmoru u Hrvatskoj. To ne čudi jer su Talijani u pravilu individualni gosti i najčešće se osobno informiraju o prednostima pojedine destinacije. Organizirana su i studijska putovanja talijanskih novinara (Ston i solana Ston, Brač, Hvar, Omiš, Brijuni, Istra i Kvarner...) i agenata (Zagreb, Plitvice, Split, Makarska, Bol i Hvar). Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Italiji u kolovozu je organiziralo i nastup Hrvatske i Istre na susretu Mitteleuropea koji se svake godine organizira u mjestu Giassico kraj Cormonsa. Ondje osim Hrvatske nastupaju Slovenija, Slovačka, Austrija, Češka, Poljska i Mađarska. U rujnu je na sajmu Multifiera Pordenone organiziran nastup Hrvatske i hotelske tvrtke Riviera iz Poreča. Zapaženiju je pozornost privukao i srpanjski skup „La partnership Italo-Croata tra turismo, cultura, enogastronomia“ koji je održan u Rimu, a u čijem su radu među ostalima sudjelovali podtajnik ministra vanjskih poslova Roberto Antonione i podtajnik ministra unutarnjih poslova Alfredo Mantovano. U ljetnim mjesecima nastavljena je suradnja s Centro Studi CTS, koji je organizirao poslijediplomski studij „Poduzetništvo i menadžment održivog i odgovornog turizma“ u svrhu izobrazbe mladih i ekološki odgovornih menadžera. Voditeljica ispostave HTZ-a u Rimu Jelena Poklepović održala je polaznicima studija predavanje na temu „Hrvatsko iskustvo u održivom i odgovornom turizmu“.

NjemaËka Hrvatska gost u Kriftelu

„Kroatien zu Gast in Kriftel“ (Hrvatska gost u Kriftelu) naslov je uspješne prezentacije koju su početkom srpnja ove godine zajednički organizirali grad Kriftel, Generalni konzulat Republike Hrvatske u Frankfurtu i predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Frankfurtu. Budući gradonačelnik Kriftela Christian Seitz 42 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr


Slovenija Hrvatska tema godišnjeg susreta Lions kluba Slovenije

Voditelj ispostave HTZ-a u Münchenu, Miljenko Babić s predstavnicima hrvatskih željeznica i Deutsche Bahna

pohvalio je dobru suradnju s hrvatskim institucijama i kvalitetno predstavljanje Hrvatske, dok je predsjednik organizacije stranaca u Kriftelu Taha Sultan pozdravio sve nazočne građane. Petar Uzorinac, generalni konzul RH u Frankfurtu, izrazio je zadovoljstvo prezentacijom i zahvalio domaćinu na dobroj suradnji i organizaciji predstavljanja Hrvatske u Kriftelu. U sklopu prezentacije emitiran je i kraći prilog o hrvatskoj kulturi, prirodnim resursima i tradiciji. Prikazan je i 12-minutni film o Hrvatskoj, a dobrom raspoloženju i hrvatskom ugođaju pridonio je i glazbeni dio programa u kojem su nastupili folklorna grupa Croatia ansambl i dalmatinska klapa Ferali. Njemački su mediji prezentaciji Hrvatske posvetili veliku pažnju. U Ulmu je u Muzeju podunavskih Nijemaca potkraj srpnja održana prezentacija Hrvatske i cjelokupne turističke ponude, s naglaskom na gastronomiju. Predstavljanje je održano u organizaciji Muzeja podunavskih Nijemaca, Generalnoga konzulata RH u Stuttgartu, Hrvatske kulturne zajednice iz Ulma, Katoličke misije i HTZ-a. Početkom kolovoza ispostava HTZ-a u Münchenu je u suradnji s Hrvatskim željeznicama i Deutsche Bahnom organizirala hrvatski info-punkt na Glavnom kolodvoru u Münchenu. Tom su prilikom podijeljeni promidžbeni materijali o Zagrebu i Hrvatskoj i organizirana je posebna nagradna igra. Besplatna promotivna akcija privukla je veliku pažnju građana, koji su se mogli upoznati i s posebnom tarifom za putovanja u Zagreb do 10. prosinca 2005. godine u iznosu od samo 29 eura. Lijepe vijesti dolaze i iz nisko tarifne aviokompanije HapagLloyd Express (HLX) koja proširuje svoju ponudu uvodeći šest novih destinacija u red letenja. Tako će se u razdoblju od 26. ožujka do 30. rujna 2006. godine iz Hannovera i Stuttgarta moći letjeti u Dubrovnik i iz Stuttgarta u Rijeku. Bitno je napomenuti kako je Hapag Lloyd dosad od hrvatskih destinacija u svom programu nudio letove u Rijeku iz Hannovera i Kölna/Bonna. Od nove ponude Hapag Lloyda možemo spomenuti Cataniju (iz Münchena, Stuttgarta i Kölna/Bonna), Cagliari (iz Kölna/Bonna i Stuttgarta), Porto (iz Kölna/Bonna i Stuttgarta) i Paris-Orly (iz Hannovera).

Godišnji susret Lions kluba Slovenije organiziran je na najvišoj razini, u protokolarnoj vili Podrožnik, a tema događaja bila je Hrvatska. Susret je obilježilo gostovanje hrvatskih glazbenika Arsena Dedića, Gabi Novak i klape „Maestral“ te brojnih folklornih grupa. Uspješno su predstavljeni i gastronomski specijaliteti hrvatske kuhinje. U slovenskom predstavništvu Hrvatske turističke zajednice postavljena je i izložba s dubrovačkim motivima poznatoga hrvatskog fotografa Renca Kosinožića. Vođeni motom “Mediteran kakav je nekada bio” i nastojanjem brojnih turističkih djelatnika u Hrvatskoj da očuvaju i održe tradiciju autohtonoga kako bi time produžili turističku sezonu, u predstavništvu Hrvatske turističke zajednice održana je prezentacija manifestacije “Dani maslina” koja se svake godine održava u Puntu na otoku Krku. Ovogodišnja manifestacija “Dani maslina” održat će se u razdoblju od 26. listopada do 5. studenog 2005. godine, a obuhvaća niz edukativnih radionica o maslini, berbu maslina, posjet uljari, posebnu ponudu jela na bazi maslinova ulja. Naglasak je na gastronomskom spektaklu “Zlatna maslina” - kulinarskom natjecanju u pripremanju jela na bazi maslinova ulja. Moderator predstavljanja bio je direktor predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Sloveniji, Goran Blažić, a samu manifestaciju brojnim su slovenskim medijima predstavili Josipa Cvelić Bonifačić, pomoćnica direktora tvrtke hoteli Punat i Branko Karabaić, direktor Turističke zajednice općine Punat. Na prezentaciji je prisustvovao i veleposlanik Republike Hrvatske u Sloveniji Mario Nobilo sa suradnicima.

Goran Blažić, Josipa Cvelić-Bonifačić, Branko Karabaić na predstavljanju manifestacije “Dani maslina”

Prepuna dvorana slovenskih medija www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

43


vijesti iz predstavništava kojima i nova monografija o 1700. godišnjici splitske Dioklecijanove palače. Posjetitelji izložbe imali su priliku dobiti hrvatske turističke prospekte, upisati svoja zapažanja u knjigu utisaka i sudjelovati u nagradnom izvlačenju koje se održalo nakon zatvaranja izložbe.

»eπka Miss - Miss Jadrana International

Kateřina Sedláková, jedna od finalistica ovogodišnjeg izbora za MISS Češke, nositeljica je i laskavog priznanja MISS JADRANA INTERNATIONAL 2005. Boravak Češke „missice“ na Hvaru popratila je i ekipa najčitanijega češkog dnevnika „Blesk“. Oni su svakoga dana riječju i slikom informirali svoje čitatelje u Češkoj o ovogodišnjem izboru ljepotice Jadrana. Na Hvaru je boravila i Andrea Verešová, poznati model i manekenka, nositeljica nekoliko titula „Miss“, a trenutačno najpoznatija kao djevojka najpopularnijega češkog hokejaša Jaromira Jagra. Varešová je, naime, bila članica žirija. Obje ljepotice iz češke ove su godine otišle na Hvar na prijedlog Hrvatske turističke zajednice. Odmah po povratku u Prag za novopečenu Miss Jadrana International upriličena je i konferencija za tisak, tako da se cijeli događaj, ime Hvara, Dalmacije i Hrvatske pronio i u širim medijskim krugovima od onih turističkih! Detalj s prezentacije manifestacije “Dani maslina”

»eπka Izloæba fotografija i plakata

Ovogodišnja putujuća izložba fotografija „Upoznaj svjetsku UNESCO-ovu baštinu“, koju Hrvatska prati već drugu godinu, otvorena je, kao što smo već javili, 16. lipnja u Pragu u obnovljenom prostoru jednog od najpoznatijih spomenika kulture grada na Vltavi, Klementinumu u kojem je i Nacionalna sveučilišna biblioteka. Novouređeni prostor zbog svoje je prostranosti iskorišten i za dodatnu prezentaciju hrvatskih turističkih plakata, tako da je gotovo u cijelosti posvećen Hrvatskoj. U sklopu izložbe “Upoznaj svjetsku UNESCO-ovu baštinu” ove se godine predstavljaju spomenici iz Hrvatske, Švicarske, SAD-a, Cipra, Austrije i Slovačke. Na svečanom otvaranju bio je nazočan i hrvatski veleposlanik u Češkoj dr. Viktor Brož, a trajanje izložbe zbog velikog je zanimanja produženo do kraja rujna 2005. godine. Ovo je iznimna prilika za promidžbu hrvatskog turizma jer je na izložbi uz fotografije naših spomenika pod zaštitom UNESCOa izloženo tridesetak turističkih plakata i nekoliko knjiga među 44 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr


Hrvatskoj, što je od osobite važnosti zbog različitosti čitateljske publike. I na kraju spominjemo i poseban časopis „Art & antiques“ koji se predstavlja pod geslom: Vaš vodič kroz svijet umjetnosti, a bavi se likovnom umjetnosti, fotografijom, arhitekturom, antikvitetima i koji u svakome broju ima jednu putopisnu reportažu. Već je prije dvije godine zahvaljujući posebnim kontaktima s uredništvom objavio reportažu o Zagrebu, a u ovogodišnjem ljetnom dvobroju 7-8 na 180 stranica, objavljuje reportažu o Splitu, popraćenu brojnim fotografijama, u povodu 1700 godina Dioklecijanove palače na 10 stranica u boji. Na svoj način autorica predstavlja Split kao grad povijesti, umjetnosti i kulture, ne zaboravljajući i svakodnevni život i suvremene događaje.

Češki tisak o Hrvatskoj

Tijekom ovoga ljeta o Hrvatskoj se u Češkoj nije prestalo pisati! Češki mediji, uključujući radio i televiziju, ove su godine najviše pažnje posvetili Hrvatskoj, omiljenom odredištu čeških turista. „MF Dnes“ je svaki radni dan, tj. pet puta na tjedan, imao poseban prilog „Ljeto“ u kojem su o Hrvatskoj objavljena dva veća priloga i niz manjih. Veće priloge o Hrvatskoj, uglavnom u brojevima preko vikenda, objavile su i ostale dnevne novine „Lidove noviny“ i „Pravo“, dok je najčitaniji dnevnik „Blesk“ ove godine o Hrvatskoj donio najviše, i to uglavnom pozitivnih napisa, što je za tip novina kakav je „Blesk“ prava rijetkost. Primjerice 15. lipnja u rubrici „Putovanja“ pola stranice pod naslovom: Hrvati nas ove godine čekaju raširenih ruku - Česi su sve bolje mušterije. Ili članak „Ne bojte se skupoće“ u istome broju. Osim dnevnog tiska velike reportaže s fotografijama u boji donosi niz čeških tjednika, dvotjednika ili mjesečnika: „Rytmus života“ (reportaža o jedrenju poznatih osoba iz češkog javnog života na hrvatskom Jadranu te o srednjoj Dalmaciji, 11. 7.), “Překvapeni“ (reprotaža o Tučepima), „Květy“ o Dubrovniku, „Vlasta“ o Dalmaciji (Split, Hvar, Makarska rivijera, Dubrovnik), „Žena i život“, 15. 7. fotoreportaža o Dalmaciji itd. Stručni turistički tisak donio je također brojne reportaže o Hrvatskoj, primjerice „Yacht“ i „Yachting Revue“, „Sky“ časopis o putovanjima i aktivnom odmoru i magazini „Ocean“ i „Potapeni“ (ronjenje). Reportaža u boji na četiri stranice o Splitu i Dioklecijanovoj palači objavljena je u turističkom dvotjedniku „100 + 1 zanimljivost“, u povodu ovogodišnje obljetnice. Serija članaka o novoj autocesti i uopće novim prometnicama u Hrvatskoj objavljena je u stručnom tisku namijenjenom automobilistima i motoristima, najviše u „Auto 7“ u četiri nastavka, „Autostyl“, „4 x 4 automoto magazin“ i „Motocykl“. Kao posebnost ističemo reportažu na šest stranica u boji u češkom izdanju „Playboya“ u broju za kolovoz pod naslovom „Romantična Hrvatska“ o zadarskim otocima Molatu, Ižu, Ugljanu, Pašmanu, Dugom otoku, Sestrunju, Ravi... Ovo je već treći put da „Playboy“ u Češkoj donosi posebnu veliku reportažu o

Austrija Od hrvatskog Podunavlja do Zagreba i Istre

I austrijski su mediji tijekom ljetnih mjeseci 2005. veliku pažnju posvetili Hrvatskoj. Bus & Hotel Report International, primjerice, u broju od kolovoza na dvije stranice opisuje hrvatsku metropolu Zagreb i njegovu gastronomsku i kulturnu ponudu. Kronen Zeitung Wien na šest stranica u boji opisuje ljepote hrvatskog Podunavlja. Predstavlja se i područje uz rijeku Dravu,

www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

45


vijesti iz predstavništava

Mađarska Autoceste i „picigin vlak“ u središtu pozornosti

U mađarskim medijima u proteklom je razdoblju bilo veoma mnogo priloga o Hrvatskoj. No oni se mogu podijeliti u dvije kategorije. Prvu čine prilozi koje je iniciralo predstavništvo HTZ-a u Mađarskoj i koji govore o hrvatskim turističkim komparativnim prednostima - prirodnim ljepotama, kulturnoj baštini, cijenama, turističkoj orijentaciji Hrvatske, sigurnosti, blizini hrvatske obale i novoizgrađenim autocestama. Kako su najgledanije emisije one koje govore o neobičnim i zanimljivim idejama, osobito interesantnima mladim ljudima, pojava „picigin vlaka“ - disko-vlaka koji vozi na relaciji Zagreb -Split, bila je izvrsna prilika da se o tome napravi zanimljiva priča. “Picigin vlak” namijenjen je mladim ljudima koji se uz druženje i glazbu zabavljaju na putu od Zagreba do Splita, a po dolasku u Split odlaze na popularnu plažu Bačvice na igranje picigina. Takve su emisije, naime, izuzetno gledane osobito na komercijalnim televizijama. Predstavništvo HTZ-a u Budimpešti u suradnji s Glavnim uredom organiziralo je stoga posjet novinara popularne televizije TV2 Hrvatskoj kako bi snimili prilog o tzv. „picigin vlaku“ i na drukčiji, najbolji, način prikazali Hrvatsku. Ideja o vlaku za mlade privukla je veliku pažnju u Mađarskoj, napravljen je i emitiran zanimljiv prilog, koji je uz to bio i fantastično najavljen posebnim spotovima. Predstavništvo HTZ-a u Mađarskoj u suradnji s organizatorima natjecanja poslalo je novinare mađarske televizije RTL klub na izbor za Miss Jadrana na Hvaru. Na taj su način mađarskim građanima prikazane i prave ljetne slike s hrvatske obale. Među natjecateljicama i članovima žirija bile su i mađarske predstavnice, a na TV-u je emitirano više priloga o tom događaju. Tijekom rujna i listopada mađarske agencije organizirat će brojne regate na hrvatskoj obali, a najveća i najvažnija je prvenstvo Mađarske u jedrenju na kojem će sudjelovati više od 50 brodova. Kako na regatama sudjeluju brojni predstavnici mađarskih medija, predstavništvo HTZ-a pomaže u njihovoj organizaciji. Predstavništvo planira u listopadu održati i workshop, na koji su pozvani zainteresirani hrvatski hotelijeri i mađarski turoperatori. s posebnim osvrtom na park prirode Kopački rit. Kurier Wien na pet stranica u boji opisuje ljepote Istre, s osvrtom na nacionalni park Brijuni, njegovu floru i faunu te prošlost. Kronen Zeitung Wien potkraj kolovoza na četiri stranice u boji donosi reportažu s novinarskoga studijskog putovanja po Dalmaciji (Trogir, slapovi Krke, Šibenik, Split, Kornati i Primošten). Genuss Magazin Leopoldsdorf, od rujna 2005. godine u nakladi od 30.000 primjeraka, na pet stranica objavljuje reportažu novinara Petera A. De Cilia „Kroatien at it‘s best“. On s puno pohvala opisuje gastronomsku ponudu Istre i Kvarnera te cijeli tekst dokumentira fotografijama Daniele Wolfsberg. Zanimljivo je spomenuti kako novinar iako rođeni Talijan koji je odrastao u Austriji, u tekstu autoritativno tvrdi kako je po njegovu saznanju sa studijskog putovanja, Hrvatska gastronomskom ponudom za turiste kvalitetom bolja a cijenom jeftinija od Italije. 46 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Nizozemska Predstavništvo na atraktivnoj lokaciji

Mala zemlja s preko 16.000.000 stanovnika, izuzetan je emitivni turistički potencijal. Njezini stanovnici imaju ugrađeni genetski kod za putovanje. Da bi mnogobrojni stanovnici, turoperatori i agencije iz prve ruke dobili najkvalitetnije informacije o mogućnosti odmora u njima bliskoj i zanimljivoj zemlji Hrvatskoj pronađen je poslovni prostor od 140m2 na prvom katu poslovno-stambene zgrade u istočnom dijelu Amsterdama. Ured se sastoji od centralne prostorije koja je predviđena za


održavanje manjih izložbi, projekcija, prezentacija i sastanaka. Cijeli prostor ureda, u kojem se nalaze ulazni prostor, dvije kancelarije, kuhinja, toalet i tri manja priručna skladišta, bit će ukrašen atraktivnim plakatima Hrvatske turističke zajednice. Ishođeni su brojevi telefona, faksa i e-mail adresa, koji će rado biti na raspolaganju Nizozemcima i svim turističkim djelatnicima.

Iz centra grada do ureda se lako stiže tramvajskom linijom broj 5 ili metro linijom broj 51. Prilaz automobilima je izuzetno lak jer je ured manje od 1.000 metara udaljen od glavne prometnice oko grada, ringa, s kojeg se od Amsterdama autocestama putuje u svim pravcima. U neposrednoj blizini ureda ima dovoljno parkirnih mjesta za posjetitelje. Parkiranje se ne naplaćuje, što je prava rijetkost kada se zna da je cijena sata parkiranja, ovisno o zoni grada, između 2 i 4 €. U predstavništvo se iz zračne luke stiže taksijem za dvadesetak minuta.

Poljska Poljaci oduπevljeni Hrvatskom

Odlični rezultati u predsezoni ove godine i dobri rezultati u rujnu ove godine s poljskog tržišta (u prvih devet mjeseci 2005. godine; izvor: Složba za komunikacije i izdavaštvo HTZa, registrirano je u Hrvatskoj 236.858 poljskih turista (index 2005/2004 106) i 1 343.052 noćenja poljskih turista (index 2005/2004 106). govore o definitivnom oporavku poljskog tržišta i njihovu povratku na Jadran. To je u skladu i s oporavkom poljskog gospodarstva, procjenama predstavništva HTZa u Poljskoj, ali i visokom ugledu koji Hrvatska kao turistička destinacija uživa u Poljskoj. Uloga vodećih poljskih medija s kojima prdstavništvo HTZ-a u Poljskoj uspješno surađuje od svog osnivanja iz godine u godinu kumulira sve većim brojem kvalitetnih informacija i reportaža o Hrvatskoj. Posebno se ističe najveći dnevni list u Poljskoj Gazeta Wyborcza, (dnevna naklada 570.000 primjeraka i dnevna čitanost preko 2.000.000 čitatelja), koja je ove godine čak četiri puta tematski posvetila svoj dodatak o turizmu Hrvatskoj. Na upravo završenom XV. Gospodarskom forumu u Krynici održanom od 7. do 10. rujna 2005. (poljski Davos), Hrvatska je doživjela prave ovacije na organiziranoj panel diskusiji (nazočio i sudjelovao direktor predstavništva HTZ-a u Poljskoj) na temu “Turizam i transport u Srednjoj i Južnoj Europi”, te proglašena čudom u razvoju infrastrukture i rezultatima koje postiže u turizmu. Dana 20. listopada 2005. u sklopu turističkog sajma u Poznanu, predstavništvo HTZ-a priprema organizaciju workshopa sa sudjelovanjem poljskih turoperatora i turističkih komercijalnih subjekata iz Hrvatske.

www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

47


vijesti iz predstavništava

Slovačka Povećan broj upita za Hrvatsku

Gotovo su svi slovački mediji prošlih mjeseci redovito izvještavali o Hrvatskoj. Među mnoštvom priloga ipak se ističe nekoliko. SME, jedan od najčitanijih dnevnih listova s nakladom od 100.000 primjeraka, je u suradnji s predstavništvom HTZ-a u Bratislavi potkraj lipnja objavio poseban prilog o Hrvatskoj na osam stranica. U sklopu priloga izašla je i autokarta Hrvatske s novim autocestama. Dnevni list Pravda, koji izlazi u nakladi od 110.000 primjeraka, objavio je početkom srpnja prilog o Hrvatskoj na četiri stranice, a reportaže o Hrvatskoj emitirali su TV Nove Mesto, Omega Plus, Slovački radio 1. program, Radio Okey i Radio Slovakia International. Časopis zrakoplovne kompanije Sky Europe Airlines Sky Blue Inflight magazine objavio je reportažu o Hrvatskoj na sedam stranica. Ta kompanija, među ostalim, ima i sezonsku zrakoplovnu liniju iz Bratislave u Zadar, Split i Dubrovnik. Hrvatska je u tekstu predstavljena kao vodeće odredište na listi zemalja za provođenje godišnjeg odmora, a posebna je pozornost posvećena specijalitetima dalmatinske kuhinje. Skupina slovačkih novinara na studijskom putovanju posjetila je otoke Zadarske i Šibensko-kninske županije. Nakon putovanja također su uslijedile reportaže o hrvatskoj obali, što je ponovno potvrdilo isplativost takvog predstavljanja hrvatskog turizma. Slovačkim se medijima kontinuirano pruža niz informacija u vezi s putovanjima slovačkih državljana u Hrvatsku, od informacija glede novih autocesta do mogućnosti putovanja slovačkih državljana u Hrvatsku samo uz osobnu iskaznicu (bez putovnice). Broj upita o Hrvatskoj općenito se povećao za trećinu u odnosu na prošlu godinu, a vrlo je pozitivno ocijenjen i web portal Hrvatske turističke zajednice.

Velika Britanija i Irska Na britanskom tržištu počela utrka za sezonu 2006.

I dok se rade analize ovogodišnje turističke sezone, utrka za sezonu 2006. na britanskom je tržištu već odavno počela. Prva izdanja brošura za sljedeću sezonu velikih britanskih turoperatora već se od srpnja nalaze na policama i u izlozima svih agencija maloprodajne mreže u kojima se nude raznovrsni insentivi za rani buking do određenog datuma: popusti od 100 funta za bračne parove, besplatno putovanje za jedno dijete a veliki popust za drugo u specijaliziranim obiteljskim club-hotelima itd. Borba za svakoga gosta i konkurencija između “big foura”, kvarteta četiriju velikih tour operatora: Thomson, Airtours-My Travel, Thomas Cook i First Choice, u ovo doba godine dominira stranicama strukovnog tiska. Hrvatska u programima vodećih turoperatora zauzima sve važnije mjesto među glavnim destinacijama i dobiva sve više prostora u katalozima velikih turoperatora. Thomson Holidays (TUI) je 48 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Splitska riva krasi naslovnicu kataloga turoperatora Thomson

zbog porasta potražnje za Hrvatskom prvi put tiskao posebnu brošuru “Croatia 2006” u kojoj su zastupljene sve regije jadranske obale i otoci s izravnim letovima vlastite čarter kompanije Britannia Airways u Pulu, Split i Dubrovnik. Tako naslovnicu specijalizirane mediteranske brošure koja u svojoj ponudi ima male i obiteljske hotele, “Thomson Small & Friendly”, krasi velika fotografija splitske rive. Airtours, First Choice i Thomas Cook proširili su svoju ponudu u sklopu ograničenih hotelskih smještajnih kapaciteta u Hrvatskoj. Specijalizirani turoperatori, koji proporcionalno imaju sve važniju ulogu u promociji Hrvatske, jedan za drugim publiciraju programe koji uz poznata odredišta i hotele nude najširu paletu hrvatske turističke ponude: manje poznata mjesta u unutrašnjosti obale i otoka, agroturizam, ture po kontinentalnoj Hrvatskoj, kulturnu, povijesnu i prirodnu baštinu, avanturizam, i “tailor-made” kombinirani odmor po želji svakog individualnoga gosta. Potražnja za ovakvim aranžmanima u velikom je porastu kod bogate klijentele koja zahtijeva puno veću fleksibilnost aranžmana, čemu se turoperatori i njihovi hrvatski partneri vrlo dobro prilagođavaju. Medijski publicitet na britanskom tržištu također nije izostao, pa se tako Hrvatsku često nazivalo “darling of British media”. Izdvojit ćemo nekoliko zanimljivih zapažanja: Sunday Express je reportažu o Dalmaciji ilustrirao plažama Brela i Hvara, a turistima preporučio da Hrvatsku posjete u pred i


posezoni. Ocjenjujući ponudu dalmatinskih restorana, Sunday Express zaključuje kako su dalmatinski restorani kvalitetniji od francuskih ili talijanskih. Reporter Nick Foulkes je u GQ Magazineu za “international jet-set” objavio reportažu o ekskluzivnom “Polo match Brijuni 2005” koji je privukao veliku pozornost. U specijaliziranome magazinu za očuvanu prirodu i okoliš “Country Walking” novinar Mark Hillsdon, veliki prijatelj i poznavatelj Hrvatske, na četiri stranice donosi reportažu o Plitvičkim jezerima naslovljenu “Croatia - Dramatic Plitvice Lakes National Park”. Novinar Oliver Bennett u rerportaži “Daily Expressa” o Istri pod naslovom “Sharing Roman Holiday on Croatia’s Adriatic Coast” na dvije stranice u superlativima opisuje vlastiti odmor koji je s obitelji proveo u Istri. Reportaža obiluje ilustriranim fotografijama lokalnog života u organizaciji specijaliziranog turoperatora Hidden Croatia. Oduševljen cjelokupnim ugođajem regije, smatra da Istra predstavlja ozbiljnu konkurenciju Toskani po ljepoti prirode, hrani i izvrsnim vinima, a posebno po gostoljubivosti domaćina. “Escape to the Sun” ekskluzivni magazin za gurmane preporuča svojim čitateljima da u Hrvatskoj svakako posjete: Restoran Orsan u Dubrovniku, Makondo u Hvaru, Ribarsku Kolibu, Bol na Braču i Hotel Kastil u Bolu gdje se mogu relaksirati uz ljubazne domaćine koji uz izvanredne morske specijalitete nude poseban “dalmatinski ugođaj”. Najekskluzivniji britanski magazin “Harpers & Queen”, koji čitaju i prate kraljica Elizabeta II., aristokracija i međunarodni jet-set, donio je reportažu na tri stranice o “Brijuni international polo matchu” koji se tradicionalno održava svake godine na Brijunima.

na dvije stranice o Hrvatskoj i to pod nazivom “U društvu s holivudskim zvijezdama na najljepšoj obali”. Novinar Adrian Mourby koji je ovog ljeta u organizaciji Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice boravio na studijskom putovanju po Hrvatskoj, naziva hrvatsku obalu “Croat d’Azur” koja svojim povoljnim klimatskim uvjetima, prekrasnim pejzažima i plažama ozbiljno konkurira francuskoj Azurnoj obali. Za ilustraciju je odabrao nekoliko hrvatskih destinacija, i to: Rovinj, Opatiju, Trogir, Korčulu i Dubrovnik koje je potencijalnim turistima predstavio prelijepim fotografijama uz pregršt korisnih informacija.

Francuska Hrvatska obala: most između Istoka i Zapada!

Tijekom ljetnih mjeseci Hrvatska je i dalje bila u središtu pažnje francuskih medija. Brojni napisi, reportaže i prilozi u tisku, na televiziji i radiju svjedoče o velikom interesu francuskih građana. Hrvatska se definitivno afirmirala na francuskom tržištu kao jedna od vodećih destinacija s izuzetno snažnim imidžom kulturnog i autentičnog odredišta. Postignuti imidž počiva na sustavnom i učinkovitom marketinškom djelovanju na francuskom tržištu, za što je najzaslužnija kvalitetna promidžbena aktivnost. O Hrvatskoj su tijekom proteklih nekoliko mjeseci vrlo afirmativno pisali Geo Magazine, Elle, Terre Sauvage, Cote Femme, Le Point... te TV i radio postaje (France 3, France 5, Escales...). Posebno treba istaknuti vrlo gledane, i za daljnju afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih turističkih destinacija važne, priloge za Dnevnik na TV France 3 novinarke Nathalie Hayter, koja je posjetila Dubrovnik za vrijeme otvaranja Ljetnih igara, i

Cosmo Bride Magazine za ekskluzivna, romantična vjenčanja, medeni mjesec u seriji “Best of Europe” u Hrvatskoj preporuča Dubrovnik i Opatiju. U ABTA Magazine-u, stručnoj publikaciji za agente i turoperatore, u izdanju za mjesec kolovoz novinarka Jeannine Williamson posvetila je Hrvatskoj posebnu reportažu pod nazivom “Croatia-The New Original” gdje na osam stranica profilira Hrvatsku kao izuzetnu destinaciju s novim imidžom za dobro platežnu i selektivnu britansku klijentelu, ali s očuvanim tradicionalnim vrijednostima i visokom kvalitetom starog Mediterana. ANTOR UK, udruga nacionalnih turističkih ureda u Londonu koja ima preko 100 članova održala je tradicionalni rujanski workshop “ANTOR Meets Media” za britanske turističke novinare. Štand Hrvatske bio je jedan od najposjećenijih i vrlo isplativa investicija za promociju sezone 2006. kod predstavnika sedme sile.

Početak obilježavanja Lujzinske ceste započeo je u Opatiji ispred vile Angioline

U jednoj od najčitanijih britanskih tiskovina “Sunday Mirroru” s nakladom od dva milijuna primjeraka objavljena je reportaža Karavana sudionika na putu kroz Gorski Kotar www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

49


vijesti iz predstavništava projekciju filma Croatie, le pays nouveau (52 min) na TV France 5. Taj je film dio opsežnog projekta realiziranog u suradnji s Glavnim uredom HTZ-a pod nazivom „Decouvrir le Monde: Croatie“. Radi se o DVD vodiču o Hrvatskoj iz kolekcije Hachette, koji je producirala Media 9. U omotu DVD-a nalazi se i džepni vodič kroz Hrvatsku s praktičnim informacijama. Predviđene su i brojne reprize tog filma tijekom idućih pet godina na kanalu France 5 (12 repriza) te specijaliziranom kanalu Voyage (25 repriza) koji je koproducent. Organizirana su i studijska putovanja za francuske novinare (City Magazine, TV Voyage) na Kvarner i u Istru, kako bi francuskom tržištu otkrili njima manje poznate regije. Ekipa specijalizirane TV Voyage u rujnu je obišla cijelu hrvatsku obalu od Istre do Dalmacije i snimala na temu „Les Rivages de la Croatie: un pont entre l’Occident et l’Orient“ (Hrvatska obala: most između Istoka i Zapada). U rujnu je u suradnji s Turističkom zajednicom Kvarnera u povodu obljetnice Lujzinske ceste skupina novinara iz najuglednijih francuskih medija (tisak, TV i radio: L’Independentaire, Marie Claire, Liberty TV, Radio Voyage, Le Echos Serie Limitee, Genny, Atmospheres, L’Auto Journal, Nous Deux, Ulysse) posjetila Opatiju, Lovran, Rijeku, Trsat, Krk, Vrbnik, Delnice i NP Risnjak.

touroperatora My travel, skandinavski su turisti Hrvatsku ocijenili s najvišom ocjenom, a glavni razlozi bili su gostoljubivost domaćina i prirodne ljepote. Fritidsresor, skandinavski tržišni lider, u rujnu je, u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom i hrvatskim partnerima, organizirao studijsko putovanje za 36 novinara i agenata iz Norveške, Danske, Finske i Švedske, a motiv njihovog dolaska bio je upoznavanje s hrvatskom turističkom ponudom.

Belgija Kulturne manifestacije - glavni aduti za posjet Belgijanaca Hrvatskoj

Na belgijskom je tržištu pomalo zaokružen imidž Hrvatske kao ekskluzivnog i relativno skupog odredišta, ali s iznimno kvalitetnom ponudom. Najčešće se primjedbe odnose na nedostatak luksuznih hotela i kvalitetne zabave i sporta. No ipak, paleta kulturnih manifestacija koje su se održavale ovog ljeta diljem Hrvatske, privukle su i predstavnike belgijskih medija u našu zemlju.

Predstavništvo HTZ-a u Francuskoj sudjelovalo je početkom rujna u Le Havreu na manifestaciji „La fete de la Mer“ posvećenoj otocima svijeta. Na posebnom štandu HTZ je predstavio bogatu ponudu hrvatskih otoka i obale, a manifestaciju je posjetilo 80.000 građana.

Skandinavija Hvar popularniji od Rima

Nakon uspješnih sajamskih nastupa na skandinavskom tržištu, i u ljetnim je mjesecima nastavljena velika potražnja za Hrvatskom. To je vidljivo iz brojnih upita koje je svakodnevno dobivalo predstavništvo. Interesantno je napomenuti kako je ugledni švedski magazin “Altom Resor” priredio glasanje čitatelja na temu najboljih svjetskih charter odredišta. Tako je otok Hvar zauzeo šesto mjesto, što ukazuje na veliku popularnost Hrvatske među Skandinavcima te je veliko priznanje hrvatskom turizmu. Prvi je, prema izboru Šveđana, Phuket (Tajland), druga španjolska Mallorca, treće krstarenje na Nilu (Egipat), četvrti New York (SAD), peti Pariz (Francuska), na sedmom mjestu je Playa del Carmen (Mexico), osmi je Island, deveti Rim (Italija), a na desetom mjestu Bali. Također, časopis “Expressen”, jedan od najtiražnijih dnevnika, dodijelio je istarskim tartufima čitavu stranicu, ne skrivajući oduševljenje gastronomskom ponudom Istre. Pored vrlo dobrih statističkih pokazatelja, od velikog su značaja i pozitivne povratne informacije i dojmovi Skandinavaca nakon provedenog odmora u Hrvatskoj. Prema informacijama 50 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Tako je novinarka i ugledna glazbena kritičarka najutjecajnijeg dnevnika “Der Standard”, Erna Metdepenninghen, nazočila manifestaciji Dubrovačke ljetne igre. Također, krajem srpnja, u Hrvatskoj su boravili novinari kulturnog magazina “Update”, Jean Claude Ghenassis i Patrizia Kishisian. Magazin “Update” se distribuira svim diplomatsko - konzularnim uredima u Belgiji, hotelskim kućama s 5 zvjezdica te se dostavlja pretplatnicima i kolekcionarima moderne umjetnosti u Belgiji, a tiska se i distribuira u 12.000 primjeraka. Naime, ovaj je magazin osnovni informator o smjernicama i “razvoju” suvremene likovne umjetnosti i na neki način savjetnik kolekcionarima koji su njegovi temeljni pretplatnici. Tijekom svog boravka u Hrvatskoj, novinari su posjetili Zagreb,


Varaždin i Dubrovnik. U navedenim su gradovima, uz pratnju stručnih vodiča, priređeni susreti s direktorima turističkih zajednica, predstavnicima muzeja i galerija, koji su ih informirali o kulturnoj i likovnoj sceni u Hrvatskoj. Susret s novinarima održao je i direktor kulturnog ureda Hrvatske turističke zajednice Milo Sršen koji im je predstavio strategiju razvoja kulturnog turizma.

Rusija Hrvatska popularnija od Italije, Grčke, Cipra i Malte

Ovog je ljeta najveći porast ruskih turista zabilježen u Istri (Pula, Poreč) i na Makarskoj rivijeri. Od hrvatskih regija Istra se najbolje prilagodila zahtjevima ruskih gostiju, što je rezultiralo uvrštenjem Istre među prvih deset najtraženijih turističkih odredišta na ruskom tržištu. Rusi rado dolaze u Istru zbog raznolike i ujednačene turističke ponude, dobre hotelske infrastrukture, širokog izbora izletničkih programa i sportskih aktivnosti. Iskustva Istre u privlačenju ruskih gostiju slijedi i Makarska rivijera. Iz Rusije su tjedno u splitsku zračnu luku ove godine slijetala tri velika boeinga, a 80 posto tih gostiju završilo je na Makarskoj rivijeri. Nažalost ruski turisti još nisu „otkrili“ hrvatske otoke. S obzirom na zahtjeve ruskog tržišta dosta potencijala nudi i šibenska turistička zona (Marina Frapa u Rogoznici, turističko naselje Solaris, Primošten, Vodice, NP Krka). Dubrovačko područje ove godine bilježi blagi oporavak. Neznatno je porastao broj ruskih turista, čime je zaustavljen negativni trogodišnji trend pada turističkog prometa. Inače, Hrvatska se na ruskom tržištu u protekle četiri godine uspjela probiti s 22. na 10. mjesto popularnosti. Hrvatska na ruskom tržištu pokriva oko tri posto ukupne turističke potražnje. Na listi popularnih turističkih destinacija približili smo se španjolskim, grčkim i francuskim odredištima, a prestigli talijanska, iako Italija na ruskom tržištu bilježi veći turistički promet od Hrvatske. Hrvatska turistička zajednica u Rusiji promovira hrvatski turizam i u drugim ruskim regijama (izvan Moskve). Kao rezultat treba navesti da je u sedam mjeseci ove godine broj putovanja iz drugih regija (osim Moskve) u Hrvatsku porastao s 13 na gotovo 24 %. Predstavništvo HTZ-a organiziralo je u lipnju i srpnju nekoliko akcija tijekom kojih su se građanima na moskovskim trgovima (Trg Majakovskog i Puškina) besplatno dijelile brošure i promotivni materijal o Hrvatskoj. Nakon tih akcija povećan je i broj izravnih upita građana predstavništvu HTZ-a u Moskvi. Tijekom ljeta u prosjeku je svakodnevno bilo gotovo stotinu različitih telefonskih upita građana.

Times, Chicago Tribune. Najveći uspjeh ove turističke sezone svakako je objava članka u New York Timesu 17. srpnja „In Croatia, A New Riviera Beckons“. Novinar Steve Dougherty je u organizaciji HTZ-a boravio u Hrvatskoj (Zagreb, Split, Hvar i Dubrovnik) u travnju, a na četiri stranice znalački je opisao najpopularnija hrvatska odredišta. Taj je članak pridonio nevjerojatno velikoj popularnosti Hrvatske. Daily News je potkraj srpnja objavio članak „Hidden Gem/Adriatic Adventure“, a novinar Todd Jatras, koji je u suradnji s HTZom posjetio Hrvatsku, piše o Puli, Pagu, Plitvicama, Hvaru, Braču, Splitu i Dubrovniku. Američko izdanje Financial Timesa 26. kolovoza objavilo je članak pod naslovom „Island hideaways in the Adriatic“, a pažnja je posvećena Braču, Hvaru i Visu. O Hrvatskoj su pisali i Newsday, Travel Weekly, New York Magazin, Chicago Tribune, Jax Fax, National Adventure Magazine... Hrvatska je predstavljena kao popularno odredište i u Bon Apetit magazinu, koji je Hrvatskoj u kolovozu posvetio osam stranica. U tekstu pod nazivom „Croatia the New Riviera“ spominju se dobri restorani u Dubrovniku, Korčuli, Splitu i Hvaru. Photography magazin u rujanskom je broju objavio reportažu o Hrvatskoj pod imenom „Cinderella Land“, a govori o Dubrovniku, Rovinju i Splitu. Predstavništvo HTZ-a u New Yorku organiziralo je prezentaciju Zagreba i Dubrovnika u povodu Skål kongresa u listopadu, a objavilo je oglase u nizu časopisa (Magazin Business Traveler, Conde Nast, Travel + Leisure, Arthur Grommer’s Budget Travel, Jax Fax). Predstavništvo je osim toga koordiniralo pisanje novijih turističkih vodiča (Fodor Guide, Arthur Frommer’s - samostalni vodiči za Hrvatsku) i vodič kroz hrvatske otoke. Također valja napomenuti kako je posredstvom Hrvatske turističke zajednice organiziran put i program grupe Music For Youth, a uspješno se i detaljno realizirao i boravak poznate glumice Tare Reid i njezine ekipe koja je emisiju „Wild on Tara“ snimala u Splitu, Hvaru, Dubrovniku i Primoštenu. To je drugi put da E!Entertainment dolazi na snimanje u Hrvatsku. Priprema se dolazak četiriju TV ekipa na snimanje u Hrvatsku, a u listopadu bi Hrvatsku u sklopu studijskog putovanja trebalo posjetiti deset novinara.

SAD i Kanada Hrvatska - hit na američkom tržištu

Hrvatska je i dalje za Amerikance vrlo popularno europsko odredište što pokazuju prve stranice uglednih američkih tiskovina kao što su New York Times, Washington Post, Los Angeles www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

51


iz rada glavnog ureda

IZ RADA GLAVNOG UREDA PLAVI CVIJET Najuređenija turistička mjesta primorske Hrvatske KATEGORIJA - GRADOVI 1. DUBROVNIK, priznanje Plavi cvijet sa zlatnim znakom 2. RAB, priznanje Plavi cvijet sa srebrnim znakom 3. SPLIT i UMAG, priznanje Plavi cvijet s brončanim znakom KATEGORIJA - OPĆINSKA SREDIŠTA

Dani hrvatskog turizma Pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesića, hrvatske Vlade i Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka Republike Hrvatske u hotelu “Croatia” u Cavtatu će se od 26. do 28. listopada 2005. godine održati Dani hrvatskog turizma. U organizaciji Hrvatske turističke zajednice tom će se prilikom okupiti brojni turistički djelatnici iz Hrvatske. Dani hrvatskog turizma i ove godine predviđaju niz edukativnih i zanimljivih turističkih susreta, a postali su svojevrstan nacionalni turistički kongres, koji uspješno okuplja sudionike turističkog javnog i privatnog sektora, s namjerom određenja prema aktualnoj turističkoj situaciji i prema budućim razvojnim izazovima. Projekt “Volim Hrvatsku” postaje dio trajnih aktivnosti Glavnog ureda koji kroz sustav Hrvatske turističke zajednice mobilizira sve subjekte u sustavu na očuvanju turističkog prostora, unapređivanju turističkog okružja i zaštiti okoliša, podizanjem razine gostoljubivosti i stvaranja klime dobrodošlice u destinaciji, a finalizira se akcijama “Plavi cvijet”, “Zeleni cvijet” i Djelatnik godine na Danima hrvatskog turizma. Tako se i ove godine u sklopu akcije Volim Hrvatsku 2005. dodjeljuju turističke nagrade Plavi cvijet - najuređenijemu turističkomu mjestu primorske Hrvatske, Zeleni cvijet najuređenijemu turističkomu mjestu kontinentalne Hrvatske, a bira se i djelatnik godine u turizmu. U akciji Plavi cvijet medijski su pokrovitelji Glas Istre, Jutarnji list, Novi list i Slobodna Dalmacija, a za Zeleni cvijet Glas Slavonije i Večernji list. Cijeli će događaj izravno prenositi NOVA TV. 52 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

1. BAŠKA VODA, priznanje Plavi cvijet sa zlatnim znakom 2. BAŠKA i VRSAR priznanje Plavi cvijet sa srebrnim znakom 3. PRIMOŠTEN, priznanje Plavi cvijet s brončanim znakom KATEGORIJA - MJESTA 1. PROMAJNA, priznanje Plavi cvijet sa zlatnim znakom 2. JEZERA, priznanje Plavi cvijet sa srebrnim znakom 3. FUNTANA, priznanje Plavi cvijet s brončanim znakom

Plavi cvijet za doprinos uspješnom odvijanju turističke sezone JADROLINIJA, priznanje Plavi cvijet sa zlatnim znakom


BENZINSKA POSTAJA SUSTAV BENZINSKIH POSTAJA TIFON HORTIKULTURNO UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA GRAD SPLIT ORIGINALNA TURISTIČKA ZANIMLJIVOST MORSKE ORGULJE, ZADAR

ZELENI CVIJET »lanovi povjerenstva “Plavi cvijet”

Najuređenija turistička mjesta kontinentalne Hrvatske

HRVATSKE AUTOCESTE, priznanje Plavi cvijet sa zlatnim znakom

KATEGORIJA - GRADOVI

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH, priznanje Plavi cvijet sa zlatnim znakom

Najbolji u pojedinačnim kategorijama u primorskoj Hrvatskoj - diploma Plavi cvijet TRG TRG SV. KRISTOFORA, RAB ULICA ŠETALIŠTE KRALJA ZVONIMIRA, DUBROVNIK PARK PERIVOJ ROBERTA VISIANIJA, ŠIBENIK OKUĆNICA OBITELJ RANČIĆ, BRNAZE KOD SINJA BALKON OBITELJ BENCICH, UMAG JAVNA PLAŽA BIJELA PLAŽA HOTELSKOG NASELJA SOLARIS d.d., ŠIBENIK CJELOVITOST I ORIGINALNOST SUVENIRSKE PONUDE RAPSKA TORTA, PEKARNICA SLASTICA “VILMA”, RAB

1. VARAŽDIN, priznanje Zeleni cvijet sa zlatnim znakom 2. VELIKA GORICA, priznanje Zeleni cvijet sa srebrnim znakom 3. BJELOVAR, priznanje Zeleni cvijet s brončanim znakom KATEGORIJA - MANJI GRADOVI 1. DARUVAR, priznanje Zeleni cvijet sa zlatnim znakom 2. NOVSKA, priznanje Zeleni cvijet sa srebrnim znakom 3. NAŠICE, priznanje Zeleni cvijet s brončanim znakom KATEGORIJA - MJESTA 1. MOLVE, priznanje Zeleni cvijet sa zlatnim znakom 2. MARIJA BISTRICA, priznanje Zeleni cvijet sa srebrnim znakom 3. SV. MARTIN NA MURI, priznanje Zeleni cvijet s brončanim znakom

Najbolji u pojedinačnim kategorijama u kontinentalnoj Hrvatskoj - diploma Zeleni cvijet TRG TRG EUGENA KVATERNIKA, BJELOVAR

ORIGINALNA TURISTIČKA PONUDA IZLETNIČKI MOTORNI JEDRENJAK - KARAKA, DUBROVNIK

ULICA ULICA BREZA, VINKOVCI

TURISTIČKO INFORMATIVNI CENTAR TIC GRADA HVARA, HVAR

PARK JULIJEV PARK, DARUVAR www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

53


iz rada glavnog ureda

»lanovi povjerenstva “Zeleni cvijet”

OKUĆNICA OBITELJ SALAJ, GRABOVNICA - ČAZMA OBITELJ FUĆKAR, VIROVITICA KUPALIŠTE SRC BAZENI KNEŽEVI VINOGRADI, KNEŽEVI VINOGRADI BALKON OBITELJ MRAZ, DUBOVICA CJELOVITOST I ORIGINALNOST SUVENIRSKE PONUDE SISAČKI NAKIT, GRADSKI MUZEJ SISAK, SISAK TURISTIČKO INFORMATIVNI CENTAR TIC ZAGREBAČKE ŽUPANIJE i TIC GRADA VRBOVSKOG

TURISTIČKI INFORMATOR IVAN SALAMON, INFO PUNKT “KVARNER INFO”, TURISTIČKA ZAJEDNICA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE TURISTIČKI ANIMATOR LJILJANA WALKER GUDELJ, “MAISTRA” d.d., ROVINJ TURISTIČKI VODIČ ZINKA HADŽIĆ, DRUŠTVO TURISTIČKIH VODIČA, ZAGREB RECEPCIJSKI DJELATNIK LUCIJAN RODELA, HOTEL “MARINA”, OPATIJA KONOBAR ALEN MRAVIĆ, HOTEL “PADOVA”, RAB KUHAR MARINKO JUREŠIĆ, HOTEL “SOL KORALJ”, UMAG

BENZINSKA POSTAJA BENZINSKA POSTAJA INA TRGOVINA, SVAČIĆEVA ULICA, SLAVONSKI BROD

DJELATNIK HOTELSKOG DOMAĆINSTVA MIRJANA MARAŠ, TURISTHOTEL d.d. ZADAR

ORIGINALNA TURISTIČKA PONUDA OBITELJ HOLJEVAC, RASTOKE, SLUNJ

PRIVATNI IZNAJMLJIVAČ ANTONIO BEZEK, “VILLA ANTONIO”, POSTUP - OREBIĆ

DALIBORKA DUCHAČ, PREKOPAKRA

DJELATNIK GODINE - ČOVJEK KLJUČ USPJEHA U TURIZMU Najbolji u kategorijama - priznanje Djelatnik godine

CARINIK NADA KRIVOKUĆA, CARINARNICA ZAGREB, CARINSKA ISPOSTAVA BREGANA POLICAJAC MARKO BRAICA, POLICIJSKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKA, POLICIJSKA POSTAJA KNIN

ORGANIZATOR PUTOVANJA LOVRO MISIR, “MISIR SONNENLANDREISEN”, ESSEN

INSPEKTOR ANTE ROČAK, DRŽAVNI INSPEKTORAT, PODRUČNA JEDINICA SPLIT, ISPOSTAVA ZADAR

AGENCIJSKI DJELATNIK KATARINA HAUPTFELD, TURISTIČKA AGENCIJA “KATARINA LINE”, OPATIJA

DJELATNIK U POMORSKOM PRIJEVOZU ANTE MRVICA, JADROLINIJA d.d. RIJEKA, AGENCIJA SPLIT

54 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr


DJELATNIK U ZRAČNOM PRIJEVOZU ANDREA GALOVAC IVANOVIĆ, CROATIA AIRLINES d.d., ZAGREB VOZAČ NIKŠA BULAŠ, “DOBROTA AUTO” d.o.o., DUBROVNIK TAKSIST SLAVKO MATIĆEK, UDRUŽENJE AUTOTAKSI PRIJEVOZNIKA, ZAGREB PRODAVAČ IVANKA BLAŠKOVIĆ, “PULJANKA” d.d., PRODAVAONICA br. 101, PULA PRODAVAČ NA BENZINSKOJ POSTAJI JOSIP DRAGUN, BENZINSKA POSTAJA “INA”, VINKOVCI

10.30 sati Stanka za kavu 11.00 sati Prezentacija “Kamping - svjetski trendovi i Hrvatska” 12.00 sati Prezentacija “Poslovanje hotelijerstva u Hrvatskoj 2004./2005.” 13.00 sati Radni ručak za sve sudionike sastanka 15.00 sati Radni sastanci strukovnih udruga u turizmu RH: • Hrvatske udruge hotelijera i restoratera • Kamping udruženja Hrvatske • Udruge hrvatskih putničkih agencija • Nacionalne udruge obiteljskih i malih hotela • Hrvatskoga kuharskog saveza

HORTIKULTURNI DJELATNIK STANKO BIRIN, JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE “LEĆ” d.o.o., VODICE

15.00 sati Sastanak Savjeta za kulturni turizam

ČISTAČ EKREM HAMIDOVIĆ, KOMUNALNO PODUZEĆE “HERCULANEA” d.o.o., PULA

15.00 sati Sastanak Savjeta za kongresnu i insentivnu djelatnost

DJELATNIK U OSTALIM USLUŽNIM DJELATNOSTIMA IVAN SOKOLIĆ, HRVATSKI SOMMELIER KLUB

17.00 sati Sjednica Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice

DJELATNIK U SUSTAVU TURISTIČKIH ZAJEDNICA ANTE JURIŠIĆ, TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BAŠKA VODA

17.00 sati Radionica direktora predstavništva Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu s predstavnicima hrvatskoga turističkog gospodarstva

PROGRAM DOGAĐAJA

21.00 sat Koncert Olivera Dragojevića i Zlatana Stipišića Gibbonija

1. dan

srijeda - 26. listopada 2005. Hotel “Croatia”, Cavtat 10.00 sati Radni sastanak direktora predstavništva Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu s direkcijom Glavnog ureda i predstavnicima medija 17.00 sati Sjednica Nadzornog odbora Hrvatske turističke zajednice 2. dan

četvrtak - 27. listopada 2005. Hotel “Croatia”, Cavtat 9.00 sati Stručni skup “Hrvatska u svjetskome turističkom okružju”

3. dan

petak - 28. listopada 2005. Hotel “Croatia”, Cavtat 10.00 sati Susret hrvatskih turističkih djelatnika s predstavnicima Vlade Republike Hrvatske na temu Turistička 2005. i 2006. godina 13.00 sati Radni ručak za sve sudionike sastanka 20.00 sati Svečana dodjela nagrada i priznanja u akciji Volim Hrvatsku: www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

55


iz rada glavnog ureda “Plavi cvijet 2005.” - izbor najuređenijega turističkog mjesta primorske Hrvatske “Zeleni cvijet 2005.” - izbor najuređenijega turističkog mjesta kontinentalne Hrvatske Izbor djelatnika godine u turizmu 22.00 sata Svečana večera i veliki bal hrvatskih turističkih djelatnika s prigodnim glazbeno-scenskim programom U akciji Plavi cvijet medijski su pokrovitelji Glas Istre, Jutarnji list, Novi list i Slobodna Dalmacija, a za Zeleni cvijet Glas Slavonije i Večernji list.

Odræana sjednica TuristiËkog vijeÊa Deveta sjednica Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice održana je 30. rujna 2005. godine. Na dnevnom redu je bilo prihvaćanje zapisnika s 8. sjednice Turističkog vijeća, izvješće o tijeku sezone i aktualnom stanju na tržištima, polazne odrednice Programa rada Hrvatske turističke zajednice za 2006. godinu, prijedlog tiskanja promidžbenih materijala u 2005. godini, te zahtjev Udruge hrvatskih putničkih agencija, UHPA-e, za sufinanciranje aktivnosti u 2005. godini. Sljedeća sjednica Turističkog vijeća održat će se 27. listopada 2005. godine u Cavtatu.

U Zagrebu i Dubrovniku u razdoblju od 16. do 21. listopada 2005. održan 66. svjetski kongres SKÅL international Nakon višemjesečnih priprema organizacija 66. svjetskog kongresa Skål uspješno je privedena kraju te se sa zadovoljstvom može istaknuti da je na kongresu registrirano preko 800 turističkih menadžera iz cijelog svijeta, što predstavlja izvanredan odaziv te potvrđuje atraktivnost Hrvatske kao sve važnije kongresne i insentivne destinacije. Organizacija navedenoga svjetskoga kongresa predstavlja veliku zadaću u smislu prezentiranja hrvatske turističke ponude i privlačenja što većeg broja sudionika, jer okuplja vlasnike, direktore i vrh menadžmenta svih grana turističke industrije. Svjetski kongres Skål International, za koji smo se borili gotovo 20 godina, a od 1992. naglašenim intenzitetom, predstavlja nacionalni turistički projekt u koji su uključeni gradovi domaćini Zagreb i Dubrovnik, Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica grada Zagreba, Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske 56 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

županije, Turistička zajednica grada Dubrovnika, Croatia Airlines, Generalturist, hotelijeri, a posebno napominjemo i resorna ministarstva Vlade Republike Hrvatske. Važnost uspješne realizacije i ukupni dojam od iznimne su važnosti jer će se pozitivni efekti ovoga kongresa vidjeti povećanjem turističkog prometa. 66. svjetski kongres Skål 17. listopada 2005. godine u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski otvorio je predsjednik Republike Hrvatske, gospodin Stjepan Mesić, koji je ujedno prihvatio i pokroviteljstvo nad spomenutim kongresom. Radni dio kongresa održan je u Zagrebu od 16. do 20. listopada, a završna je večer održana 20. listopada 2005. godine u hotelu Croatia u Cavtatu. NASTUP HRVATSKOGA KONGRESNOG I INSENTIVNOG UREDA NA KONGRESNOJ BURZI MOTIVATION SHOW U CHICAGU

Zbog pojačanog interesa američkih kongresnih i insentivnih organizatora za Europu, a samim time i Hrvatsku, hrvatski kongresni i insentivni ured i ove je godine nastupio na kongresnoj burzi Motivation show u Chicagu. Ova svjetska burza kongresne i insentivne industrije, po čijem su uzoru u Europi stasali mnogi specijalizirani sajmovi, održala se krajem rujna. Osim tržišta SAD-a i Kanade, od prvih dana 60% izlagača ovoga sajma čine europske turističke destinacije budući da je zbog reprezentativnosti međunarodne klijentele koja u ta tri dana posjećuje Chicago, postalo neupitno da taj sajam generira ne samo kongresni i insentivni business nego je na neki način barometar stanja pojedinih destinacija u širem turističkom smislu za najjače emitivno svjetsko turističko tržište - SAD. Na 31.500 m2 izložbene površine nastupilo je preko 2000 izlagača iz cijelog svijeta. NASTUP HRVATSKOGA KONGRESNOG I INSENTIVNOG UREDA NA KONGRESU M&IT U LONDONU, 5. I 6. LISTOPADA 2005. GODINE

Hrvatska kongresna ponuda predstavljena je i na Međunarodnoj insentivnoj i kongresnoj burzi M&IT održanoj 5. i 6. listopada 2005. godine u Londonu koja okuplja preko 1500 međunarodnih organizatora skupova i insentivnih kuća te specijaliziranih agencija kongresne i insentivne ponude iz Europe, SAD-a, Japana i zemalja Bliskog istoka. Svake godine spomenuta burza bilježi rast posjetitelja, a aktivno je podržavaju i specijalizirani časopisi i međunarodne organizacije.

Snimljen turistički film o Hrvatskoj Prema režiji i scenariju jednog od najboljih hrvatskih režisera Zrinka Ogreste i producentice Anite Juka krajem rujna je za Hrvatsku turističku zajednicu završeno snimanje turističkopromidžbenog filma “Mediteran kakav je nekada bio”. Hrvatska je u 15-minutnom filmu predstavljena kao poželjna turistička destinacija s pregršt kadrova atraktivnih lokacija. Na projektu Hrvatske turističke zajednice za igrani dio filma angažirano je čak 40 aktera i 60 statista.


Producentica Anita Juka također je pod dojmom ovoga važnog projekta i ističe: “Produciranje filma za Hrvatsku turističku zajednicu bila mi je osobita čast i zadovoljstvo. Drago mi je što sam imala priliku i sama pridonijeti tomu da će našu zemlju vidjeti i upoznati što veći broj onih koji možda još za lijepu našu ne znaju. Rad na ovom filmu omogućio mi je da upoznam neke dijelove Hrvatske koje prije nisam posjetila. I sama sam bila zadivljena ljepotama nekih krajeva i nadam se da će ovaj film isto tako djelovati na gledatelje diljem svijeta. Također se nadam da ćemo i mi u Hrvatskoj postati svjesni kakve ljepote imamo i da ćemo se truditi da ih takve očuvamo.”

Evo što je nakon snimanja izjavio Zrinko Ogresta: “Stvaranje filma HRVATSKA - MEDITERAN KAKAV JE NEKAD BIO vrlo je osobito iskustvo. Devet mjeseci rada na ovome dvadesetominutnome namjenskom filmu s igranom strukturom angažiralo me je i iscrpilo gotovo kao rad na cjelovečernjem filmu. Odlična polazna okolnost bila je činjenica da je Hrvatska turistička zajednica u potpunosti prihvatila moju zamisao pa sam imao punu stvaralačku slobodu, što me je, dakako, dodatno stimuliralo. U realizaciju filma bili su uključeni najvrsniji hrvatski filmski profesionalci i studiji, a u pripremi sam proučio desetak ponajboljih svjetskih filmova slične namjene u posljednjih nekoliko godina. Sada, kada je posao potpuno završen, mislim da mogu biti toliko samouvjeren i izjaviti kako Hrvatska ima vrlo osobit turistički film koji će je na suveren način predstavljati u svijetu. Ovaj ću film uvijek rado isticati u svojoj filmografiji.”

Novi plakati Hrvatske turistiËke zajednice Zbog pojačanog interesa i u skladu sa zahtjevima tržišta, radi što bolje promidžbe hrvatske kulturne i prirodne baštine, Hrvatska turistička zajednica će do kraja godine otisnuti nove plakate s motivima lokaliteta pod zaštitom UNESCO-a. Ukupna naklada tog izdanja je 36000 primjeraka, a uključuje 18 različitih motiva. Autor koncepta i fotografija je Damir Fabijanić, a dizajnersko rješenje potpisuje studio Rašić. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

57


iz rada glavnog ureda

Pojačan interes za Hrvatsku i preko interneta I dok se u brojnim svjetskim medijima i dalje objavljuje mnoštvo afirmativnih tekstova o Hrvatskoj, info-služba Hrvatske turističke zajednice tijekom kolovoza i rujna zaprimila je niz upita putem e-maila. Upiti koji stižu na adresu info@htz.hr najčešće se odnose na prometnu povezanost u Hrvatskoj, posebice od otvorenja nove autoceste Zagreb - Split, naplatu cestarina i mostarina, vremenske prilike. Vrlo su česta pitanja o dokumentima potrebnim za ulazak u Hrvatsku, kao i propisima za ulazak kućnih ljubimaca. Brojni su se turisti tako ovog ljeta zanimali za dostupnost privatnog smještaja, servisne informacije, manifestacije u pojedinim destinacijama... Također valja napomenuti kako je i posjećenost web stranica Hrvatske turističke zajednice www.croatia.hr tijekom ljetnih mjeseci porasla čak za 30%.

Hrvatski anđeli I ove je godine radi što boljeg informiranja gostiju, organizirana služba call servicea pod nazivom Hrvatski anđeli - pružanje informacija preko jedinstvenoga telefonskog broja 062 999 999. Ovogodišnja se aktivnost odvijala od kraja ožujka do polovice listopada. Uslugu ovog telefona najviše su rabili strani turisti, i to najviše Talijani, Nijemci i Englezi. Kako bi turistima pružili točnu i kvalitetnu informaciju, informatori su upotrebljavali više izvora: bazu podataka Hrvatske turističke zajednice, web stranice, brošure u izdanju Hrvatske turističke zajednice i lokalnih turističkih zajednica. Ukupno je ostvareno oko 4000 poziva, najviše ih je ostvareno u Istri. Najčešće pitanje ove sezone definitivno je bilo o novim autocestama u Hrvatskoj, stanju na cestama i prometnoj povezanosti. Osim toga bilo je i poziva vezano za datume ribarskih fešti na srednjodalmatinskim otocima, mjestima gdje se mogu kupiti ulaznice za nogometnu utakmicu Hrvatska - Brazil, mogućnosti zabave u Šibeniku, kakve su plaže na području Dubrovačko neretvanske županije, što se obavezno treba posjetiti u Zadru, kojim je cestovnim pravcem najlakše doći do Opatije, mogućnost igranja golfa u Istri, radno vrijeme i cijena ulaznica u muzejima na području grada Zagreba... Izdvajamo i nekoliko neobičnih poziva: -smije li se pršut iznositi iz Hrvatske? -gost iz Njemačke zaključao se u kamp kućicu i molio za pomoć -što učiniti u slučaju kvara na automobilu? 58 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

-kako postupiti u slučaju krađe kreditne kartice? -kako doći od Trsta do Opatije automobilom pod uvjetom da se ne ide preko Slovenije? U 2006. godini osigurat će se samo jedan call service, i to u Glavnom uredu HTZ-a koji će pokrivati područje cijele Hrvatske.

Sajmovi Tijekom rujna i listopada 2005. godine Hrvatska turistička zajednica nastupila je na sajmovima u Deauvilleu, Fridrichshafenu (Interboot), Genovi, Parizu, Poznanu i Tokiju. Na poslovnom sajmu “Top Resa” koji se održao od 22. do 24. rujna 2005. godine u francuskom gradu Deauvilleu Hrvatska je proglašena destinacijom godine 2005. Nagrada “Voyage d’Or PRO - Destination de l’Anne” prestižna je nagrada koju dodjeljuju francuski turistički djelatnici. Jedna od najgledanijih TV postaja u Francuskoj “TV Voyage” organizirala je svečanu dodjelu 24. rujna 2005. godine. Ova nagrada okrunila je izvanredne rezultate koje Hrvatska bilježi na francuskom tržištu u zadnjih nekoliko godina. S predviđenih 500.000 francuskih gostiju u 2005. godini Hrvatska se plasirala kao jedna od vodećih mediteranskih destinacija u Francuskoj te svojim pozitivnim imidžom i ugledom još jedanput dokazuje uspješnu sezonu na francuskom tržištu. Hrvatska turistička zajednica nastupila je i na sajmu JATA Worl travel fair u Tokiju koji se održao u razdoblju od 22. do 24. rujna 2005. godine. Naime, osim pojačanog interesa za Hrvatsku, uočena je i velika potreba japanskih turističkih agenata za izravnim kontaktima s hrvatskim partnerima. Hrvatska turistička zajednica zainteresiranim hotelijerima i turističkim agencijama može ponuditi kontakte ovogodišnjih poslovnih posjetitelja na štandu te ih animirati da budu suizlagači na sajmu JATA u 2006. godini. Najveći interes vladao je za organiziranim putovanjima u predsezoni i posezoni. Uvertira za promociju Hrvatske u 2006. godini započet će na sajmu WTM (World trade market) u Londonu koji će se održati od 14. do 17. studenog 2005. godine. Kako je Hrvatska i dalje hit u Velikoj Britaniji upućuje i činjenica da je čak 120 britanskih turoperatora uvrstilo Hrvatsku u svoje programe za sljedeću sezonu. Hrvatska turistička zajednica zbog pojačanog interesa turističkoga gospodarstva i sustava turističkih zajednica za sudjelovanjem na workshopovima izrađuje plan nastupa u 2006. godini. Održavanje workshopova do kraja ove godine Glavni ured nastavlja na talijanskom tržištu u suradnji s ispostavom HTZ-a iz Rima, i to u Palermu i Rimu. Rimska radionica održana je 21. listopada 2005. godine u hotelu Sheraton uz nazočnost mnogobrojnih predstavnika turoperatora iz srednje i južne Italije. Radionica u Palermu održala se u hotelu San Paolo Palace 22. listopada 2005. godine za sicilijanske turoperatore u svrhu što bolje suradnje hrvatskih i sicilijanskih turističkih radnika. Za nastupe na sajmovima u 2006. godini dosad je prijavljeno 220 suizlagača, a prijave za sajmove u drugoj polovici godine još su uvijek aktualne. Bitno je napomenuti da Hrvatska turistička za-


Direktorica predstavniπtva u Parizu, Marina Tomas-Billet i djelatnice predstavniπtva sa zasluæeno osvojenom nagradom “Voyage d’Or”

do 4. kolovoza 2005. godine, Hrvatska turistička zajednica predstavila se kao jedna od najvažnijih autobuserskih destinacija u Europi. Na 50.000 m2 površine izlagalo je čak 1300 izlagača iz 35 zemalja, a prema statistikama posjetilo ga je 14.000 posjetitelja. Na sajmu se svojim programima za 2006. godinu predstavilo 30ak izlagača iz Hrvatske, a za sljedeću sezonu Hrvatska turistička zajednica predlaže okupljanje svih hrvatskih izlagača na jednome mjestu. Budući da će se u travnju 2006. godine u Zadru održati godišnja skupština RDA, ovogodišnji workshop uz brojne turističke djelatnike iz cijele Hrvatske posjetili su i državni tajnik za turizam Zdenko Mičić, pomoćnik direktora Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice Milo Sršen i direktor predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Frankfurtu Zlatko Deželjin. Svečano otvorenje bilo je 2. kolovoza 2005. godine. Nazočnima su se obratili državni tajnik za turizam pri MMTPR-u Zdenko Mičić, državni tajnik

Štand HTZ-a u Tokiyu

©tand Kvarnera na RDA workshopu

jednica mijenja način i koncept izlaganja za 2006. godinu. Cilj je s manjom kvadraturom i manjim brojem stolova u okviru štanda potaknuti suizlagače na otvaranje vlastitog izložbenog prostora unutar štanda Hrvatske turističke zajednice. Radi što bolje informiranosti o sajamskim aktivnostima Hrvatske turističke zajednice, od kolovoza ove godine, sve informacije vezane uz suizlaganje i sajmove te karakteristike sajmova mogu se pronaći na web stranici www.hrvatska.hr, na banneru sajmovi 2006. U nedostatku informatora na području Zagreba i kontinentalne Hrvatske, Hrvatska turistička zajednica je početkom listopada 2005. u Zagrebu održala tečaj za turističke informatore za područje grada Zagreba. Slijedeći potrebe Hrvatske turističke zajednice i estetske zahtjeve, kako modne tako i profesionalne, za sajamsko osoblje diljem svijeta Hrvatska turistička zajednica izradila je nove prepoznatljive uniforme.

Hrvatska na workshopu RDA u Kölnu Na međunarodnome, specijaliziranom sajmu autobusera u Europi, 31. po redu RDA workshopu, koji se održao u Kölnu od 2.

Dræavni tajnik Zdenko MiËiÊ njemaËkim je turistiËkim djelatnicima prezentirao i hrvatske gastronomske delicije

za promet i gradnju u Nordhein Westfalenu Günter Kozlowski i gradonačelnica Kölna Angela Spitzig. Gospodin Mičić svim je članicama RDA poželio uspjeh u radu na ovogodišnjem sajmu i pozvao sve nazočne na godišnju skupštinu RDA u Zadar. Isti je dan bila dogovorena i press konferencija Hrvatske turističke zajednice. Pred prepunom dvoranom njemačkih novinara održana je prezentacija hrvatske turističke ponude, s posebnim naglaskom na otvorenje autoceste Zagreb - Split. Za sva dodatna pitanja nowww.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

59


iz rada glavnog ureda vinarima su na raspolaganju bili gospodin Mičić, gospodin Sršen i gospodin Deželjin. Sajam RDA pokazao je velik interes njemačkih partnera za Hrvatsku kao destinaciju broj jedan na Mediteranu, koja je, zahvaljujući odličnoj promidžbi Hrvatske turističke zajednice, postala zemlja u koju svatko odmah poželi doći, naglasio je glasnogovornik RDA, gospodin Michael Fleischhauer, koji je ujedno bio i moderator press konferencije. Dana 3. kolovoza 2005. gospodin Zdenko Mičić, državni tajnik za turizam RH, potpisao je Ugovor o domaćinstvu godišnje skupštine RDA koja će se održati u Zadru u razdoblju od 5. do 9. travnja 2006. godine. Na godišnjoj će se skupštini okupiti 300 eminentnih organizatora putovanja iz najjače emitivne zemlje svijeta, Savezne Republike Njemačke. Istoga je dana večernjim satima u Vulkan Halleu Hrvatska bila sudomaćin na domjenku u organizaciji uprave RDA workshopa. Uz nezaobilaznu hrvatsku gastronomsku ponudu sve nazočne zabavljala je klapa Bonaca.

Uspješna promidžbena godina

Detalj s hrvatskog πtanda u Kölnu

Oglašavanje Hrvatske turističke zajednice putem TV postaja u 2005. godini (globalno TV oglašavanje i TV oglašavanje na primarnim i sekundarnim tržištima) uspješno je realizirano na Eurosportu (u sklopu globalnog TV oglašavanja) i na tržištima Austrije, Švedske, Njemačke, Mađarske, Poljske, Češke, Nizozemske, Italije i Slovenije (u sklopu TV oglašavanja na primarnim i sekundarnim tržištima) dok je oglašavanje na CNN-u još u tijeku i potpuno će se realizirati krajem listopada 2005 godine. Opće oglašavanje (tisak, plakatiranje) na glavnim hrvatskim emitivnim tržištima još se realizira. Ono i dalje traje u Njemačkoj, Sloveniji, Austriji, SAD-u, Švicarskoj, Poljskoj i Rusiji, dok je u Nizozemskoj, Francuskoj, Češkoj, Mađarskoj, Velikoj Britaniji, Italiji, Skandinaviji i Slovačkoj uspješno realizirano. Udruženo oglašavanje (u suradnji sa sustavom turističkih zajednica, gospodarskim subjektima i turoperatorima) još je u tijeku, a završit će prema planu krajem mjeseca studenog ove godine.

Pojačan interes za tematskim studijskim putovanjima inozemnih novinara

Hrvatski turistiËki Ëelnici Zdenko MiËiÊ, Milo Srπen i Zlatko Deæeljin s predstavnicima RDA

60 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Hrvatsku je u devet mjeseci 2005. godine u sklopu studijskih putovanja u organizaciji Hrvatske turističke zajednice posjetilo 430 novinara i u suradnji s turoperatorima 959 agenata. HTZ je pokrio u cijelosti ili djelomično, odnosno u organizaciji s drugim pravnim osobama trošak 364 studijska putovanja. Novinari koji su posjetili Hrvatsku nakon toga su napisali mnoštvo tekstova i priloga koji su objavljeni ili emitirani, a čija se ukupna vrijednost još procjenjuje. Među studijskim putovanjima koja je organizirao HTZ posebno treba istaknuti nekoliko tematskih. Na putovanju pod na-


Češki su novinari u nekoliko navrata boravili u Hrvatskoj na studijskim putovanjima. Tako je među ostalim u svibnju TV ekipa češke nacionalne televizije u Slavoniji i Dalmaciji snimala enogastronomska bogatstva, upoznala gostoljubivost brojnih hrvatskih vinara u druženju na “mirisnim” vinskim cestama. Nastavak putovanja slijedio je u rujnu, kada je ekipa snimala životopisnu berbu grožđa na Pelješcu i Hvaru i time zaokružila svoju priču o hrvatskim vinima. Ekipa češke nacionalne TV snimala je također i serijal za potrebe dokumentarnog programa o ljepotama hrvatskih nacionalnih parkova, koji će se prikazati na 1. i 2. programu Češke TV. U tijeku su realizacije studijskih putovanja novinara za listopad i najave putovanja za studeni. Zbog sve veće informiranosti stranih novinara i cjelokupnog tržišta na kojima novinari objavljuju svoje materijale, pojavljuje se potreba za većim brojem tematskih putovanja, u odnosu na putovanja o općoj turističkoj ponudi Hrvatske. U suradnji s lokalnim turističkim zajednicama i predstavništvima Hrvatska turistička zajednica spremna je organizirati i podržati tematska putovanja i tako pridonijeti unapređenju i promociji specifičnih turističkih proizvoda.

Aktivnosti ureda za kulturni turizam Ured za kulturni turizam Hrvatske turističke zajednice započeo je s radom 1. siječnja 2005. godine. Jedna od prvih akcija bila je razrada kriterija poticanja novih kulturno-turističkih projekata i potpore kulturnim događajima i manifestacijama. Razrađen je Nacionalni program donacija za poticanje kulturno-turističkih inicijativa i Nacionalni program seminara edukacije za kulturni turizam 2005. Oba su natječaja objavljena u veljači 2005. godine u sustavu turističkih zajednica.

zivom “From Isadora to Diocletian” grupa uglednih britanskih novinara posjetila je područje Kvarnera i Splita. Upoznavanje Hrvatske započeli su u Opatiji vođeni likom Isadore Duncan i razgledavajući arhipelag jadranskog mora doplovili do Splita Dioklecijanova grada. Iznimno važno i organizacijski zahtjevno putovanje osmišljeno je za eminentne novinare BBC-jeva TV Holidaya, koji su snimali materijale na Kvarneru, s posebnim osvrtom na specifičnosti turističke ponude kvarnerskih otoka Krka, Cresa, Lošinja. Snimljenih šest epizoda po 10 minuta predstavit će i najaviti britanska zvijezda Laurence Llewelyn Bowen na Holidayu BBC-ja, koji bilježi gledanost 5-8 milijuna gledatelja. Francuski novinari televizijskoga kanala TV Voyages boravili su na područjima od Istre do Dubrovnika. Svrha ovoga studijskog putovanja bila je prikupljanje materijala za TV reportažu s tematskim osvrtom na brodogradilišta i kulturnu baštinu duž Jadrana.

Na Nacionalni program donacija za poticanje kulturno-turističkih inicijativa, kulturno-turističkih proizvoda, među kojima su neki posve novi, kandidiralo se čak 150 projekata, a u sklopu programa seminara edukacija pristiglo je 20 zahtjeva za održavanje različitih seminara. Povjerenstvo za odabir projekata i seminara edukacija predložilo je Savjetu Ureda za kulturni turizam 39 kulturno-turističkih projekata, koje je Savjet na svojoj 4. sjednici održanoj 30. ožujka 2005. godine odlučio sufinancirati tijekom 2005. godine. Od 39 kulturno-turističkih projekata, manifestacija i događaja izdvojit ćemo nekoliko kako bismo dobili uvid na koji su način obogatili turističku sezonu u primorskoj i kontinentalnoj Hrvatskoj u 2005. godini. Grad Nin bio je domaćin Festivala pantomime i uličnih događaja koji je privukao velik broj turista i mještana na ulice Nina. Podignuta je ljetna pozornica kod spomenika Grgura Ninskog. Na njoj su nastupali glumac-voditelj Lobel Nižić i razičiti izvedbeni ansambli, kao što su Zadarski bubnjari, pulska skupina Phantomimix s predstavom “Neobičan dan”, “Nova loža lude mame” iluzionista Caspera iz Šibenika, plesači Žaka Valenta i Tanje www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

61


iz rada glavnog ureda Skok. Nastupalo se i na najrazličitijim punktovima u gradu, tako da je cijeli Nin bio jedinstvena pozornica. Festival pantomime prvi je put održan 2002. prema zamisli akademskog slikara Josipa Zankija. Građani Nina i mnogobrojni strani turisti primili su ga s oduševljenjem. Festival je održan u sklopu ninskog ljeta tijekom srpnja i kolovoza, a karakteriziraju ga šarenilo, veselje i zabava. Raduju mu se jednako djeca i odrasli, domaći i strani gosti, i to upravo zbog zanimljivih točaka izvođača koji dolaze u Nin i na taj način promoviraju taj kraljevski grad. Festival je postao bitan segment kulturno-turističke ponude grada Nina na zadovoljstvo domaćina i stranih gostiju. Od 18. svibnja do 4. lipnja 2005. prvi je put održan Sajam vlastelinstva na Starom gradu Dubovcu. Riječ je o turističkom proizvodu u sklopu projekta Historia viva oko Kupe i Korane, čija je glavna svrha oživjeti Stari grad Dubovac kao turističku atrakciju. Samo je iz Zagreba Sajam vlastelinstva posjetilo petstotinjak učenika zagrebačke Klasične gimnazije, a organizirano su došle i grupe turista preko turističkih agencija putujući na more i pri povratku s mora. Sajam nudi zanimljiv povratak u doba srednjovjekovnih inkvizitora. Svaki se gost mogao okušati u streličarstvu uz pomoć instruktora. Posjetitelje su zabavljali srednjovjekovni kovači, gosti iz Koprivnice koji su predstavili mačeve, štitove, helebarde i ostali viteški asortiman, a lokalni krvnik spremno je privodio i “kažnjavao” posjetitelje pa je i sama ravnateljica Klasične gimnazije završila u kaznenim kladama za nekoliko sekunda. S Dubovca su odjeknuli hici iz mužara Turopoljskih banderija. Ansambl Ministrel iz Zagreba izvodio je srednjovjekovnu glazbu. Na posebno napravljenim prikladnim drvenim štandovima proizvođači su nudili medenjake, gvire, licitarska srca, krafne, goleme perece i ostale pekarske proizvode. Brojni zainteresirani posjetitelji mogli su obići i Branič kulu stare gradine. Možemo zaključiti da je Sajam vlastelinstva prototip novoga kulturno-turističkog proizvoda, a nadišao je očekivanja i najvećih optimista te obogatio kulturno-turističku ponudu Karlovca i Karlovačke županije. Od 16. do 24. srpnja 2005. godine organiziran je i Međunarodni festival Organum Histrie Umag koji se održavao u istarskim gradovima Umagu, Bujama, Grožnjanu, Motovunu, Puli, Labinu i Muggi u susjednoj Italiji. Koncertni je program prvi put bio tematski osmišljen - Gabriello Puliti, njegova djela skladana su u Istri i za Istru. U sklopu Festivala održano je deset koncerata. Najveći produkcijski dio iznio je Festivalski ansambl Organum Histrie. Dio koncertnog programa koji se održavao na otvorenim prostorima u starogradskim jezgrama (Muggia-Italija, Umag, Grožnjan, Labin) potpuno je ispunio cilj organizatora festivala da priču o misterioznome ranobaroknom Toskancu koji je živio u Istri i za Istru približe širem krugu domaćih i stranih posjetitelja. Katedra Čakavskog sabora općine Mošćenička Draga tijekom kolovoza organizirala je i provela ljetnu školu “Graditeljsko naslijeđe” u sklopu projekta “Mošćenice - živi grad muzej” u kojoj je sudjelovao 21 student s Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod vodstvom prof. dr. V. Bedenka, dipl. ing. arh. - najvećeg autoriteta za povijest arhitekture i graditeljstva u Hrvatskoj. Katedra je pokrenula arhitektonsko snimanje i izučavanje Mošćenica jer je to izuzetna povijesna i građevinska baština. Iako se iz godine u godinu povećava broj 62 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

stranih i domaćih turista - Mošćenice nastoje što više prezentirati svoje bogato povijesno, kulturno i graditeljsko naslijeđe. Izrada arhitektonskih snimaka svih zgrada, uličica i trgova u srednjovjekovnom gradiću Mošćenice nezaobilazna je podloga za svako istraživanje, zaštitu i obnovu pojedinih zgrada i urbane cjeline Mošćenice. Nakon arhitektonskih snimaka sakralnih objekata među kojima je barokna crkva, najveća na Liburniji, s orguljama iz 17. stoljeća, u kojoj se organiziraju barokne večeri, snimljen je kaštel, ulazna vrata, stražarnica i palače Negovetića i Deškovića. Nakon snimanja kaštela prilazi se uređenju prizemlja kaštela za edukativne i kulturne programe. Posebna ciljna skupina je oko 185 stanovnika Mošćenica, koji su zainteresirani da im se uredi grad i ostvare programi iz projekta “Mošćenice - živi grad muzej”. Neki su stanovnici već uredili kuće i stavili ih na raspolaganje sudionicima ljetne škole i turistima, a drugi će slijediti njihov primjer obogaćujući turističku ponudu ovoga slikovitoga liburnijskog mjesta.

Novosti iz predstavništava U nizozemskom predstavništvu Hrvatske turističke zajednice u tijeku je opremanje ureda, a svečano otvorenje planira se do kraja godine. Sredinom rujna s radom je započela i direktorica predstavništva HTZ-a u Švicarskoj, Nevenka Fuchs. Provedene su i sve potrebne pripremne radnje za otvaranje predstavništva u Španjolskoj, u Madridu. Početkom listopada stupila je na dužnost i voditeljica predstavništva, Marina Goldoni koja će prvi mjesec djelovati iz Hrvatskog veleposlanstva u Madridu i tražiti adekvatni poslovni prostor. Otvorenje predstavništva očekuje se početkom iduće godine. Početkom 2006. godine trebalo bi početi s radom i predstavništvo HTZ-a u Danskoj.

Upoznavanje s iskustvima Azurne obale, Koruške i Tirola U svrhu što bolje informiranosti o novostima u turističkoj ponudi konkurentskih zemalja, Hrvatska turistička zajednica je u suradnji s predstavništvima u inozemstvu organizirala i eduka-

Na studijskom putovanju organizirana su struËna predavanja


Direktor Glavnog ureda HTZ-a Niko BuliÊ u razgovoru s francuskim turistiËkim djelatnicima

tivna studijska putovanja za turističke djelatnike i predstavnike lokalne samouprave. U razdoblju od 26. do 30. rujna 2005. godine turistički djelatnici i predstavnici lokalne samouprave s područja kontinentalne i unutrašnjosti primorske Hrvatske, u pratnji predstavnika Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice boravili su na studijskom putovanju u Austriji, točnije u Koruškoj i Tirolu, dok su turistički djelatnici i predstavnici jedinica lokalne samouprave s područja primorske Hrvatske početkom listopada posjetili francusku Azurnu obalu. Sudionici putovanja vratili su se puni profesionalnih i osobnih dojmova, pa će ovo novo iskustvo zasigurno pridonijeti njihovoj kreativnosti u daljnjem radu.

Odræan seminar za direktore TuristiËkih zajednica i voditelje raËunovodstva Na inicijativu Hrvatske turističke zajednice 21. listopada 2005. godine u Zagrebu je u prostorima kinodvorane Ministarstva gospodarstva održan seminar za sustav turističkih zajednica. Seminar je obuhvatio najaktualnije teme iz područja financijskog poslovanja uz prisutnost predstavnika Glavnog ureda i direktora turističkih zajednica i voditelja računovodstva. PROGRAM SEMINARA

Izrada Programa rada s financijskim planom turističke zajednice: - planiranje prihoda i rashoda - metodologija izrade Programa rada i financijskog plana - novi model - praćenje izvršenja Programa rada i financijskog plana turističke zajednice - knjigovodstveno evidentiranje prihoda i rashoda - dopune kontnog plana Izrada Izvješća o ostvarenju Programa rada s financijskim izvješćem -informacijski sustav - izvješćivanje u tijeku i krajem godine -kontrola rezultata Rasprava, pitanja i odgovori www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

63


novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti

novosti Jezera

Odlična ocjena za animaciju u kampu Turističko naselje Jezera-Lovišće, smješteno u mjestu Jezera na srednjodalmatinskom otoku Murteru, nedavno je dobilo visoko priznaje njemačkog auto-kluba ADAC budući da je u njihovu vodiču uvršten kao jedini ekološki turistički kompleks u Dalmaciji. U cijelom se naselju turistima nudi mogućnost boravka u velikom autokampu ili apartmanima uređenim u tipičnim dalmatinskim kućicama, a osim priznanja za visoku ekološku vrijednost, sam kamp dobio je i najvišu ocjenu - pet zvjezdica - za svoju animacijsku ponudu. Kamp svojim gostima nudi četiri osvijetljena terena za tenis, mini golf, brojne sadržaje za vodene sportove kao što su pedaline, sandoline i slično te organizirani aerobik u vodi, školu ronjenja i mnoge druge programe njihova iskusnog animacijskog tima. Osim toga, roditelji svoju djecu mogu prepustiti stručnomu timu koji za mlađe od 12 godina organizira mini klub, dok tinejdžeri mogu uživati u takozvanom teen-klubu. U naselju se nalaze i mjenjačnica, frizerski salon, TV salon, praonica rublja, vez za brodove, spust za čamce i slično. Sa svim tim sadržajima turističko naselje Jezera-Lovišće zaista predstavlja idealno mjesto za obiteljski odmor, a blizinom nove autoceste i odličnom povezanosti otoka Murtera s kopnom, jer ga povezuje most, spomenuto je odredište još bliže Europi.

Srdela snack

Otvoren i šesti restoran u lancu Mnogi nude ribu, ali samo je jedan “Srdela snack”, slogan je pod kojim je u Hrvatskoj još protekle godine pokrenut lanac domaćeg brenda zdrave prehrane, a do danas je u njegovu sklopu otvoreno već šest restorana brze, ali iznimno zdrave prehrane. Kako i sam naziv kaže - Srdela snack restoran je u kojem se nudi bogat meni s plavom jadranskom ribom - srdelom, skušom i tunom, koje se, uz domaće crno i bijelo vino te maslinovo ulje, pripremaju na mnogo načina. Ribice se prže ili peku na gradelama, a meni je obogaćen i raznim salatama te domaćim fritulama, poznatim dalmatinskim desertom. 64 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Prvi takav restoran otvoren je protekle godine u mjestu Kali, na otoku Ugljanu, nedaleko od Zadra. U međuvremenu su takvi ugostiteljski objekti otvoreni i u Zagrebu, u Barbatu na otoku Rabu, u Murteru na istoimenom otoku, u Biogradu na Moru i Dubrovniku. Ponuda “Srdela snacka” bogata je, zdrava i brza pa konkurira popularnim hamburgerima i pizzama, a turistima se nudi izvorna mediteranska, odnosno hrvatska domaća prehrana. Svi su spomenuti restorani uređeni u izvornome dalmatinskom stilu - u kamenim kućicama - kako bi cijeli ambijent u potpunosti predstavljao autohtoni dalmatinski ugođaj.

Gračac

Otkrivena najveća špilja u Hrvatskoj Južno od grada Gračaca u Ličko-senjskoj županiji planinari su nedavno otkrili zasad najveću špilju u Hrvatskoj. Špilju na planini Velebit, u masivu Crnopac južno od Gračaca, planinari su nazvali Šibenski kanal - u znak sjećanja na to prvo veliko samostalno otkriće šibenskih arheologa, u kojem je sudjelovala najbrojnija šibenska speleološka ekspedicija. Šibenčani su, naime, krenuli u istraživanje nedavno otkrivene jame Kita Gaćešina te su slučajno naišli na otvor koji im je otkrio najveću špilju u Hrvatskoj. Ulaz u Kitu Gaćešinu na nadmorskoj je visini od 950 metara, a ulazi se kroz uski otvor u kojem se osjeća vrlo snažno strujanje zraka. No ni strujanje zraka, ni okomita stometarska vertikala jame i sljedećih sto metara uskih jamskih meandara nisu zaustavili šibenske speleologe u istraživanju pa su nakon nekoliko mukotrpnih dana provedenih u jami naišli i na Šibenski kanal. Šibenski kanal širok je od 10 do 35 metara, duži je od jednog kilometra pa je zbog toga proglašen najvećom špiljom. No kako to područje čini dio velikoga, i zasad još nepoznatoga speleološkog sustava jer su u njoj brojne rupe koje vode u nove jame, speleolozi i dalje ne znaju na što će sve još naići. Naime, zbog sustava takve veličine očekuje se da će istraživanje trajati godinama i nitko ne može predvidjeti što će se sve tamo otkriti. Iako u jamu nije dopušten ulazak turistima, valja ipak naglasiti kako se u Hrvatskoj - ne samo na Velebitu nego i na drugim planinama, iz godine u godinu pronalaze nove špilje i novi cjeloviti speleološki sustavi što će se u dogledno vrijeme zasigurno nuditi i kao sastavni dio sve bogatije speleološke ponude u vidu pustolovnog turizma.

Novi Vinodolski

Službeno otvoren prvi obiteljski resort U Novom Vinodolskom, gradiću na sjevernom Jadranu u Primorsko-goranskoj županiji, nedavno je na mjestu starog apart-


novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti manskog naselja Zagori otvoren prvi hrvatski obiteljski resort. Odnosno, završio je tek prvi dio prve faze njegova uređenja. Novi resort, kako se sada zove, turistima već od ove sezone može ponuditi kvalitetan smještaj u obnovljenim i renoviranim kapacitetima. Novi resort prostire se na ukupno 350 tisuća četvornih metara, ima 538 smještajnih jedinica, odnosno 218 soba i 320 apartmana. Završen je i središnji teniski teren na kojem je ovog ljeta već odigran turnir Novi Classic, gdje su uz najboljeg hrvatskog tenisača Gorana Ivaniševića, sudjelovali i Boris Becker, Jonh McEnroe te slavni nogometaš Diego Maradona. Na turniru je resort i službeno otvoren pa su u njemu među prvim gostima bile i poznate svjetske estradne zvijezde poput Tommyja Leea i Vanesse Mae. Uređen je i centar Hypo tenis academy s čak osam terena namijenjenih školovanju i treninzima mladih sportskih nada. Spomenuta je ponuda tek malen dio onoga što će se turistima nuditi nakon što cijeli resort bude izgrađen prema postojećem planu. Tako će se do sljedećeg ljeta potpuno završiti prva faza uređenja jer će do tada Novi resort dobiti i veliki wellness centar koji će se prostirati na oko 5000 četvornih metara, a bit će smješten tik do mora. Centar će imati kompleks zatvorenih bazena i niz drugih pratećih sadržaja - saune, masaže i slično, a svi će se programi temeljiti na istočnjačkim metodama relaksacije i poboljšanja zdravlja. Na vrhu tog objekta, kako najavljuju investitori, smjestit će se veliki trg i amfiteatar u kojem će se organizirati razni koncerti i kazališne predstave, a moći će primiti oko 2000 posjetitelja. Uz amfiteatar na trgu bit će i tri vrhunska restorana te šoping zona. U resortu će se sagraditi i golemi dječji grad s toboganima, bazenima i sličnim atrakcijama, a grad će se prostirati na oko 4000 četvornih metara. Planira se i izgradnja kongresnog centra i velikog parkirališta, tako da će do sljedećeg ljeta resort biti kategoriziran s četiri zvjezdice. Nakon toga slijedi i druga velika faza uređenja koja bi trebala početi potkraj 2006. godine kada će Novi resort dobiti i ekskluzivni hotel s pet zvjezdica te kompleks atraktivnih vila.

Sveti Martin na Muri

Najpotpunija ponuda wellnessa u Hrvatskoj Nakon potpune obnove vrijedne više od 6,5 milijuna eura u Svetom Martinu na Muri, mjestu smještenom uz brzu cestu koja iz Zagreba vodi prema Čakovcu, otvorene su Toplice Sveti Martin na Muri koje danas predstavljaju najpotpuniju ponudu wellnessa u Hrvatskoj. Toplice, i istoimeno mjesto, nalaze se u Međimurskoj županiji koja dosad nije imala snažniju tradiciju u turizmu, no ovim velikim ulaganjima stanje se radikalno mijenja. Dosad je Međimurje svojim gostima nudilo nešto više od 300 postelja u svim oblicima smještaja, što se razvojem vinske ceste

s ponudom kvalitetnih autohtonih vina u dobro uređenim kušaonicama već pokazalo nedostatnim. Upravo će zato novoobnovljene Toplice s apartmanskim naseljem od 84 apartmana, odnosno 392 ležaja, biti golema podrška u prihvatu novih gostiju. Naime, s obzirom na bogatu ponudu Toplica vjeruje se kako će gosti početi stizati u još većem broju kako bi uživali u čarima Međimurja. Toplice danas raspolažu s ukupno 1750 četvornih metara unutarnjih i vanjskih grijanih vodenih površina s raznovrsnim atraktivnim efektima - hidromasažom, divljom rijekom, umjetnim otokom s palmom i jacuzzijem, špiljom s vodopadom raspoređenim u šest bazena s najmodernijim sustavom filtriranja i održavanja kvalitete vode. Tu je i najveći akvapark u Hrvatskoj, ukupne dužine 380 metara, parna i finska sauna, prostori za masaže, kozmetički i frizerski salon, fitnes centar i solarij. Sportski dio također ne zaostaje u svojoj ponudi trim staza, teniskih terena, igrališta za mali nogomet, odbojku i košarku, boćališta i stolova za stolni tenis. Investitori najavljuju i drugu fazu nadogradnje ovih već sada vrlo bogatih Toplica te namjeravaju podići još jedan hotel, amfiteatar s pozornicom na vodi s četiri tisuće sjedećih mjesta i još jedan bazen veličine 1600 četvornih metara. A uz Toplice i razvijene vinske ceste koje vode duž cijele granice sa susjednom Slovenijom, u Međimurju intenzivno pokušavaju revitalizirati i brojne stare običaje i zanate. Najpoznatiji zanat koji se već dugo povezuje s Međimurjem i rijekom Dravom je - ispiranje zlata. Danas su majstori tog zanata tek dva mještanina, ali se zato pokušava potaknuti i druge kako bi turistima, koji požele uživati u tom atraktivnom doživljaju, mogli pokazati sve tajne toga zanata.

Istraturist

Visoko priznanje kampu Park Umag Prilikom svečanog predstavljanja novoobnovljenoga kampa Park Umag, koji djeluje u sklopu istarske tvrtke Istraturist iz Umaga, Kamping udruga Hrvatske dodijelila mu je priznanje CCU ECO PLUS, koje prema visokim ADAC-ovim kriterijima dobivaju samo kampovi s vrhunskim ekološki osviještenim i opredijeljenim menadžmentom. U taj kamp, poznatiji kao stari Ladin gaj, u proteklih je godinu dana uloženo oko 3 milijuna eura pa je ovu sezonu dočekao s visoke četiri zvjezdice, a zbog kvalitetne i raznolike ponude te bogatog hortikulturno oplemenjenog izgleda okarakteriziran je malim parkom prirode. To je prvi kamp u Hrvatskoj koji ima ugrađen membranski pročišćivač otpadnih voda, čijom se primjenom omogućava ponovno korištenje sanitarne vode i osigurava zaštita akvatorija i okoliša. Navedeni pročišćivač, ali i niz drugih ekoloških standarda primijenjenih prilikom renoviranja kampa razlozi su zbog kojih je Kamping udruga Hrvatske odlučila nagraditi Park Umag. Uz taj kamp isto je priznanje dobilo još osam hrvatskih kampova koji www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

65


novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti se također mogu pohvaliti svojim savjesnim, ekološkim upravljanjem kampom. O uspjehu hrvatskih kampova svjedoči i činjenica da se prema kriterijima ADAC-a na području cijelog Mediterana ocjenjivalo 7054 kampova, a dodijeljeno je samo 276 nagrada, što znači da je ovo visoko priznanje za ekologiju dobilo tek 3,9 posto odabranih kampova.

zid što im daje poseban štih. Jer ipak - i te su sobe dio drevne povijesti iz vremena cara Dioklecijana. Osim smještajnog dijela u hotelu je i restoran, bar i mali vinski podrum, a usluga recepcije i room-servisa na raspolaganju je 24 sata. Gosti u hotelu mogu dobiti i uslugu pranja i glačanja te kemijskog čišćenja odjeće, a svako će ih jutro u sobi dočekati neke od lokalnih i inozemnih novina. Iako hotel već naveliko radi, službeno će biti otvoren tek u rujnu.

Lipik

Obnovljen prvi izvor termalne vode U Lipiku - gradiću u zapadnoj Slavoniji, u Požeško-slavonskoj županiji, koji je za vrijeme Domovinskog rata bio devastiran - obnovljen je jedan od njegovih znakova prepoznavanja, prvi izvor termalne vode. Riječ je o Grofovu vrelu, malenom paviljonu usred lipičkog parka, u kojem izvire vruća termalna voda temperature oko 68 stupnjeva Celzijevih. To je prvi iskopani termalni izvor u Lipiku, a datira iz davne 1870. godine, te danas predstavlja spomenik kulture. Lipik je otprije bio poznat kao turističko mjesto koje je turiste privlačilo upravo zbog visoke ljekovitosti termalne vode. Međutim rat je učinio svoje pa su gradu i dalje potrebna mnoga financijska ulaganja kako bi se uspio vratiti na nekadašnju slavu budući da trenutačno - za razliku od nekadašnjeg Zdravstveno rekreacijskog centra Lipik s velikim hotelom - raspolaže s tek dvadesetak smještajnih jedinica u malenom hotelu Lipa. No ljetna je sezona u Lipiku danas ipak dosta atraktivna jer se posjetiteljima nudi veliki kompleks bazena u kojima se, osim obične, nalazi i termalna voda tako da kupači mogu uživati u idealnoj temperaturi i svojstvima termalne vode. Osim toga, Lipik je i sada privlačan kao mjesto za rehabilitaciju jer se u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju nude razni programi u kojima se koristi ljekovita termalna voda.

Split

Novi elitni hotel usred Dioklecijanove palače U sklopu Dioklecijanove palače - jednog od najvažnijh spomenika rimske arhitekture na istočnoj obali Jadrana i zaštićenog spomenika kulture koji je simbol dalmatinskoga grada Splita, nedavno je otvoren novi hotel. Riječ je o dizajn-hotelu Vestibul Palace namijenjenom elitnim gostima. Vestibul Palace ima sedam soba - dva junior apartmana, tri dvokrevetne i dvije jednokrevetne sobe. Interijer soba uređen je u minimalističkom i potpuno modernom stilu pa gosti mogu uživati u velikom LCD televizoru, a imaju i sef, mini bar i priključak za brzi internet. Zanimljivo je da je u svim sobama ostao pravi kameni rimski 66 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Petrinja

Adrenalinski park za pustolove i team bulidinge Na području gradova Petrinja, Dvor i Kostajnica, smještenih na Banovini - regiji koja se proteže jugozapadnim dijelom središnje Hrvatske, otvoren je atraktivan adrenalinski kamp. Riječ je zapravo o opsežnom projektu pustolovne naravi jer će se duž toga velikog područja organizirati avanturističke vožnje džipovima po pomalo zaboravljenim brdima, rijekama i gorama Banovine. Kamp će raditi cijelu godinu, a programi će se prilago-avati godišnjim dobima. Tako će se primjerice ljeti i u proljeće zainteresirani osim u džipovima moći voziti i motorima na četiri kotača, biciklima ili čamcima Kupom i Unom - poznatim banijskim rijekama. Zimi će pak na raspolaganju imati i tipično zimsko vozilo - sanjke. To je područje odabrano zbog iznimne, vrlo atraktivne prirode, ali i zbog činjenice da se na tom području priroda i dalje nedovoljno valorizira u turističke svrhe. Tijekom prve probne vožnje grupa entuzijasta uvjerila se u odličnu kvalitetu, s posebnim naglaskom na podizanju adrenalina. Sve su staze odlične zbog atmosfere divljine i makadamskih cesta idealnih za vožnju terenskim vozilima, a nekoliko puta grupa je naišla i na specifične kuće građene od blata u kojima neki Banovinci još žive. Tako pustolovna vožnja, uz brojne druge znamenitosti, predstavlja i pravu turističku atrakciju. Kako je riječ o mnogo različitih putova koji se protežu duž cijelog područja oko gradova Petrinje, Dvora i Kostajnice - s ukupnom duljinom od oko 250 kilometara, potencijalni korisnici zaista mogu očekivati prave pustolovne trenutke. Naime, staze su, osim za klasičnu vožnju terenskim automobilima, idealne i za off road vožnje koje će se na tim putovima vrlo često i organizirati. Međutim, iako mogu djelovati opasno, u turističkoj agenciji koja je organizator ovog projekta ističu kako nema opasnosti da automobili završe na nesigurnim područjima. Svi su putovi, naime, prije ostvarenja projekta pomno razgledani, odabrani i ucrtani u kartu - kako se pustolovi ne bi morali dodatno brinuti kako će se njihova velika avantura na Banovini završiti.


novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti Trogir

Grad dobiva Muzej katedrale Grad Trogir, koji je zbog svoje iznimne kulturne vrijednosti pod zaštitom UNESCO-a, nedavno je dobio svoj Muzej katedrale. Riječ je o bogatoj zbirci sakralne i crkvene umjetnosti koja zbog pomanjkanja prostora dosad nije mogla biti izložena posjetiteljima. Nakon njegova otvaranja mnogi su se stručnjaci složili kako se po bogatstvu izloženih eksponata muzej slobodno može mjeriti s brojnim europskim muzejima sličnog sadržaja. Muzej se nalazi u središtu toga srednjodalmatinskoga grada - između katedrale svetog Lovre i župnog dvora, a u njemu su smješteni eksponati koji su dosad bili pohranjeni na nekoliko lokacija te vrijedne zbirke u kojima javnost dosad nije mogla uživati. Cijeli je prostor muzeja podijeljen u nekoliko dvorana. U prvoj se nalazi raspelo Krista iz 14. stoljeća koje je nekada krasilo trijumfal luka crkve svetog Ante na Čiovu - otoku koji je mostom povezan s Trogirom. Tamo su izložene i brojne slike poznatoga talijanskog majstora Paola Veneziana i mnogih drugih priznatih umjetnika. Drugom prostorijom dominiraju radovi poznatog slikara Blaža Jurja Trogiranina koji je slikao po cijeloj Dalmaciji, a najpoznatija su mu djela izložena upravo u rodnom gradu. Uz brojne slike sakralne tematike u postavu muzeja je i bogata zbirka liturgijskog zlata i srebra grada Trogira te mnogi kodeksi i pergamene koji su kroz stoljeća imali veliku vrijednost za crkveno djelovanje u našoj zemlji.

Antičko nalazište Narona

Započela izgradnja Arheološkog muzeja Na području mjesta Vida, smještenog na ostacima antičkog arheološkog nalazišta Narone, tri kilometara udaljenog od južnodalmatinskoga grada Metkovića, započela je izgradnja novog Arheološkog muzeja. U njemu će biti izloženi najljepši i najvrjedniji eksponati pronađeni na lokalitetu Narone tijekom višegodišnjih istraživanja. Muzej će se graditi prema idejnom projektu jednoga zagrebačkog arhitekta i bit će stilski uređen po uzoru na stari naronitanski stil. Zdanje će se izdizati nad poznatim Augusteumom pa će tako rimski hram s kipovima cara Augusta, carice Livije i ostalih pripadnika carske obitelji biti glavni izložbeni muzejski postav. Osim hrama, unutar zgrade muzeja trebao bi se naći i dio rimskog Foruma, bivša Plećaševa kuća i lokalitet Gornje njive. Kako je predviđeno, muzej će imati i radni dio sa sobama za kustose, priručnu knjižnicu i dokumentacijski centar. Uz recepciju, garderobu i prostor za službu vodiča u muzeju će se nalaziti i muzejska prodavaonica te mali caffe bar. Zgrada muzeja u potpunosti će se uklapati u ruralni pejzaž naselja Vida i arheološkog nalazišta. Muzej je projektiran stepenasto, a

autor nedvojbeno slijedi prirodno izdizanje terena pa tako zdanje usklađuje s krajolikom. Riječ je zapravo o spajanju živog naselja s dvije tisuće godina starim hramom, koji se nekoć nalazio na sjecištu trgovačkih putova koji su vodili iz doline rijeke Neretve. Ukupna površina muzeja je oko tisuću četvornih metara. Međutim, ako se prilikom budućih arheoloških istraživanja pokaže potreba za proširenjem prostora, postojeće muzejsko zdanje nadogradit će se dodavanjem novih terasa koje se uzdižu uz brijeg u njegovu zaleđu.

Zagreb

Tereni za golf i vježbalište nadomak metropole Samo nekoliko minuta vožnje od samog centra Zagreba u naselju Lanište, koje je smješteno na izlazu iz grada prema Karlovcu, nalazi se novo vježbalište za golf. Vježbalište djeluje u sklopu golf kluba Hole in One i iako zasad nema rupa, na njemu se mogu izvrsno uvježbavati udarci. Predvien je za profesionalce, ali i za sve zainteresirane građane i posjetitelje grada Zagreba. Za vrlo pristupačnu cijenu građani mogu dobiti svu potrebnu opremu i pedeset loptica kako bi se mogli okušati u udarcima. Vježbalište omogućuje izvođenje dugih i kratkih udaraca te vježbanje udaraca u pijesku i na travi, a organizirane su i škole golfa za sve kategorije igrača. Otvorenjem vježbališta vlasnici kluba željeli su potaknuti Zagrepčane da se i sami okušaju u ovom sportu. Taj se sport inače najviše vezuje uz elitu i poslovne ljude, međutim, to uopće nije tako, jer svatko tko jednom palicom udari lopticu, od tog se sporta više ne može odvojiti - ističu čelnici kluba pozivajući građane Zagreba i goste.

Valamar

Visoka nagrada za brošuru 2005. Na međunarodnom sajmu autobusera “RDA Workshop 2005”, koji je održan u kolovozu u njemačkom gradu Kölnu, hrvatskoj turističkoj tvrtki Valamar hoteli i ljetovališta dodijeljena je posebna nagrada za odlično osmišljenu brošuru “Grupe 2005”. Sajam RDA, kojim tradicionalno počinje priprema autobusera za sljedeću turističku sezonu, ove je godine održan 31. put. Sudjelovalo je 1300 izlagača iz čak 30-ak zemalja. Prateći kontinuirano razvoj i personalizaciju organizacije turističkih putovanja autobusima i grupnih aranžmana, RDA je ove godine 20. put organizirao i akciju “Roter Bus” - najstarije natjecanje u reklami i marketingu s područja autobusnih i grupnih aranžmana. Glavna je svrha akcije “Roter Bus” poboljšanje kvalitete i praćenje trendova marketinških aktivnosti www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

67


novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti te izrade promotivnih materijala u ovom segmentu. Na tom se natjecanju ocjenjivalo preko 1700 marketinških akcija, promotivnih materijala i internetskih nastupa različitih tvrtki, pri čemu je predstavnicima devet zemalja podijeljeno 38 glavnih i posebnih nagrada u devet kategorija. Valamar hoteli i ljetovališta dobio je posebnu nagradu za brošuru “Grupe 2005” u kategoriji promotivnih materijala turističkih tvrtki za stvaranje iznimne i profesionalne brošure prilagođene ciljanoj klijenteli. Time se i Hrvatska uvrstila na listu nagra-enih zemalja. Brošura “Grupe 2005” rezultat je osmišljenog pristupa prodaji u Valamaru, a vizualno ju je oblikovao priznati hrvatski dizajnerski studio Laboratorium. Prema riječima Konrada Burchardta, direktora prodaje i distribucije u Valamaru, tvrtka je time napravila bitan iskorak u komuniciranju prema ciljanim kupcima. Organizirane grupe koje dolaze u organizaciji autobusera posebno su zanimljive u istarskim odredištima Poreču i Rapcu jer se zbog blizine preferiraju dolasci autobusima umjesto čarter aranžmana, zaključio je Konrad Burchardt. Valamar hoteli i ljetovališta vodeća je hrvatska tvrtka za upravljanje turističkim kapacitetima koji su u vlasništvu hotelskih društava - Riviera holdinga d.d., Rapca d.d., Zlatnog otoka d.d., Puntižele d.d. i Dubrovnik Babinoga kuka d.d. Tvrtka upravlja s 44 objekta na jadranskoj obali, odnosno s 23 hotela s 4 depadanse, 8 apartmanskih naselja i 9 kampova što je trenutačno najveći turistički portfelj pod jedinstvenim upravljanjem u Hrvatskoj.

Tuheljske Toplice

Nova vizura Tuheljske rivijere Terme Tuhelj, simbol Tuheljskih Toplica smještenih u Krapinskozagorskoj županiji, četrdesetak kilometara sjeverno od Zagreba, ovog su ljeta obnovljene. Obnova cijeloga kompleksa započela je još prošle godine i sustavnim je radovima cijelo zdanje poprimilo potpuno nov izgled. Postojeći su objekti renovirani, a pridodan im je i niz drugih sadržaja. Novi moderni bazeni s atraktivnim pratećim sadržajima istinsko su osvježenje u Hrvatskoj. Tuheljska rivijera na vanjskom dijelu sada ima četiri bazena na površini od 15.000 četvornih metara. Jedan od bazena konstruiran je tako da u njemu konstantno struje vodeni valovi, što ga čini jedinstvenim bazenom u Hrvatskoj. Drugi veliki bazen također je vrlo atraktivan jer se u njemu nalazi veliki tobogan, a nakon brze vožnje kupači se spuštaju u termalno plavetnilo gdje se mogu opustiti uz hidromasažu, zračnu masažu, na podvodnim krevetima ili jednostavno uživati u slapovima i gejzirima skrivenima unutar bazena. Oko bazena protječe i 250 metara duga spora rijeka u kojoj se kupači mogu opustiti ploveći lagano na zračnim madracima. Djeci su namijenjena dva bazena, s igračkama za sasvim malenu djecu i drugi za nešto veću djecu koja mogu uživati u dvorcu na vodi s četiri tobogana i dva vodena topa. Na plaži su cocktail bar i veliki grill bar sa šankom dugim 35 metara. 68 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Vanjski su bazeni ovo ljeto već privukli brojne kupače, a slično će vjerojatno biti i s unutarnjim kupalištem čiji se prvi dio otvara početkom listopada, dok bi sva tri unutarnja bazena trebala biti u funkciji početkom studenoga. Unutarnje kupalište s tri bazena punjena termalnom vodom plivački, dječji i terapeutski, nalaze se unutar samog hotela, a do kraja ove godine otvorit će se i bogati wellness centar. Wellness centar raspolagat će pravim bogatstvom sadržaja - veći centar za masažu u kojem će se nuditi klasične, sportske, anticelulitne i opuštajuće masaže s aromatičnim uljima te fango terapije s ljekovitim blatom. U ponudi će biti i finska sauna, beuty centar, fitness dvorana, dvorana za stolni tenis i veća sportska dvorana za nogomet ili košarku, a za opuštanje i zabavu tu je i nekoliko barova te večernji klub. Od sportskih sadržaja gostima su na raspolaganju travnato nogometno igralište, igralište za odbojku, dva terena za mini golf, četiri staze za boćanje i stolni tenis. U blizini hotela uređene su i pješačke staze koje se protežu u prirodnom okružju oko hotela, a svake se nedjelje organizira pješački pohod s vodičem koji vodi grupe u obilazak zelenila, pa sve do tuheljske crkvice i vidikovca. Što se pak tiče hotela Mihanović - i on je ove godine doživio preobražaj. Hotel raspolaže sa 138 soba, s ukupno 260 ležajeva. 46 soba potpuno je obnovljeno i pruža smještaj na razini četiriju zvjezdica. Zanimljivo je i to da uz uobičajene standarde tako visoke kategorije - mini bar, sef, priključak za internet i mikroklima, sobe nude i poseban ugođaj. Naime, sobe su obojene u četiri boje žutu, crvenu, plavu i zelenu, tako da svaki gost može odabrati ugođaj sobe po svom afinitetu. Kongresni centar smješten je u dvorcu Mihanović - baroknom zdanju koje se nalazi u neposrednoj blizini hotela. Kongresni centar ima nekoliko različitih dvorana. Plavi salon prima do 120 osoba. Zeleni salon i dvorana Protokol namijenjeni su manjim sastancima jer nude do 15 mjesta, a u ponudi dvorca su još i dva manja salona za radne sastanke i poslovne ručkove. Dvorac ima i poveću vinoteku s prostorom za 50-ak osoba. Pokraj dvorca nalazi se i prirodno kupalište jedinstveno u Hrvatskoj jer omogućuje kupanje u prirodnoj termalnoj vodi koja izvire na samom dnu bazena, a stalan protok vode osigurava uvijek čistu vodu iz prirode. Važno je istaći i još jednu dimenziju ponude Tuheljskih Toplica. Naime, na izvoru termalne vode prirodne temperature od 33 Celzijeva stupnja stvara se ljekovito peloidno blato koje u kombinaciji s termalnom vodom učinkovito pomaže kod reumatskih bolesti, ozljeda zglobova i kostiju te raznih upalnih ginekoloških i uroloških procesa. Ljekovita voda sadržava natrij, kalij, kalcij, magnezij, klor, sulfat, hidrokarbonat itd. te ima snažan utjecaj na očuvanje i poboljšanje zdravlja. Tuheljske Toplice nalaze se u zapadnom dijelu zelenoga i brežuljkastoga Hrvatskog zagorja. Stoga animacijski tim Termi Tuhelj, osim brojnih zanimljivih programa koje nude unutar Termi, gostima organizira i izlete u okolicu. Izleti uključuju zanimljive posjete zagorskim kulturnim i sakralnim spomenicima i užitke u čistoj, zelenoj prirodi.


HRVATSKA TURISTIÿKA ZAJEDNICA Iblerov trg 10/IV, p.p. 251 10000 ZAGREB HRVATSKA Tel.: +385 1 46 99 333 Fax: +385 1 45 57 827 Internet: www.hrvatska.hr E-mail: info@htz.hr

Kroatische Zentrale für Tourismus 1010 Wien Am Hof 13 Österreich Tel.: +43 1 585 38 84 Fax: +43 1 585 38 84 20 E-mail: office@kroatien.at

Kroatische Zentrale für Tourismus 60311 Frankfurt Kaiserstr. 23 Deutschland Tel.: +49 69 23 85 350 Fax: +49 69 23 85 35 20 E-mail: Kroatien-Info@gmx.de

Kroatische Zentrale für Tourismus 80469 München Rumfordstr. 7 Deutschland Tel.: +49 89 22 33 44 Fax: +49 89 22 33 77 E-mail: kroatien-tourismus@t-online.de

Ente Nazionale Croato per il Turismo 20122 Milano Piazzetta Pattari 1/3 Italia Tel.: +39 02 86 45 44 97 Fax: +39 02 86 45 45 74 E-mail: info@enteturismocroato.it

Ente Nazionale Croato per il Turismo 00186 Roma Via Dell’oca 48 Italia Tel.: +39 06 32 11 0396 Fax: +39 06 32 11 1462 E-mail: officeroma@enteturismocroato.it

Chorvatské turistické sdružení 110 00 Praha 1

Narodowy Oŋrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji

Krakovská 25 Česká republika Tel.: +420 2 2221 1812 Fax: +420 2 2221 0793 E-mail: infohtz@iol.cz; info@htz.cz

Chmielna 16 lok. 2 00-020 Warszawa, Polska Tel.: +48 22 828 51 93 Fax: +48 22 828 51 90 E-mail: info@chorwacja.home.pl

Chorvátske turistické združenie 821 09 Bratislava

Kroatiska Turistbyrån 11135 Stockholm

Trenčianska 5 Slovakia Tel.: +421 2 55 562 054 Fax: +421 2 55 422 619 E-mail: infohtz@chello.sk

Kungsgatan 24, Sverige Tel.: +46 853 482 080 Fax: +46 820 24 60 E-mail: croinfo@telia.com

Horvát Idegenforgalmi Közösség 1053 Budapest Magyar ut. 36 Magyarország Tel./fax: +36 1 266 65 05 +36 1 266 65 33 E-mail: info@htz.hu

Kroatisch Nationaal Bureau Voor Toerisme 1081 GG Amsterdam Nijenburg 2F, Netherlands Tel.: +31 20 661 64 22 Fax: +31 20 661 64 27 E-mail: kroatie-info@planet.nl

Office National Croate du Tourisme 1000 Bruxelles Office National Croate de Tourisme 75116 Paris 48, avenue Victor Hugo France Tel.: +33 1 45 00 99 55 Fax: +33 1 45 00 99 56 E-mail: CROATIE.OT@wanadoo.fr

Vieille Halle aux Bles 38, Belgique Tel.: +32 255 018 88 Fax: +32 251 381 60 E-mail: croatia.brussels@biz.tiscali.be

123610 Moscow Croatian National Tourist Office London W6 9ER 2 Lanchesters 162-164 Fulham Palace Road United Kingdom Tel.: +44 208 563 79 79 Fax: +44 208 563 26 16 E-mail: info@cnto.freeserve.co.uk

Krasnopresnenskaya nab. 12 office 1502, Russia Tel.: +7 095 258 15 07 Fax: +7 095 258 15 08 E-mail: HTZ@wtt.ru

Hrvaška turistiĀna skupnost 1000 Ljubljana

Croatian National Tourist Office New York 10118

Gosposvetska 2, Slovenija Tel.: +386 1 23 07 400 Fax: +386 1 230 74 04 E-mail: hrinfo@siol.net

350 Fifth Avenue, Suite 4003 U.S.A. Tel.: +1 212 279 8672 Fax: + 1 212 279 8683 E-mail: cntony@earthlink.net

Kroatische Zentrale für Tourismus 8004 Zürich Badenerstr. 332, Switzerland Tel.: + 41 4 3321 8211 Fax: +41 4 3321 8213 E-mail: kroatien@gmx.ch


HTZ Glasnik 5  

STANJE NA TRÆI©TIMA BROJ 5 LISTOPAD 2005. www.hrvatska.hr

HTZ Glasnik 5  

STANJE NA TRÆI©TIMA BROJ 5 LISTOPAD 2005. www.hrvatska.hr

Advertisement