Page 1

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA Iblerov trg 10/IV, p.p. 251 10000 ZAGREB, HRVATSKA Telefon: +385 1 46 99 333 Telefaks: +385 1 455 7827 E-mail: info@htz.hr Web: www.hrvatska.hr Kroatische Zentrale für Tourismus 1010 Wien, Am Hof 13, Österreich, Telefon: +43 1 585 38 84 Telefaks: +43 1 585 38 84 20 E-mail: office@kroatien.at Kroatische Zentrale für Tourismus 60313 Frankfurt/M, Hochstrasse 43, Deutschland Telefon: +49 69 23 85 350 Telefaks: +49 69 23 85 35 20 E-mail: info@visitkroatien.de Kroatische Zentrale für Tourismus 80469 München, Rumfordstrasse 7, Deutschland Telefon: +49 89 22 33 44 Telefaks: +49 89 22 33 77 E-mail: kroatien-tourismus@t-online.de Ente Nazionale Croato per il Turismo 20122 Milano, Piazzetta Pattari 1/3, Italia Telefon: +39 02 86 45 44 97 Telefaks: +39 02 86 45 45 74 E-mail: info@enteturismocroato.it Ente Nazionale Croato per il Turismo 00186 Roma, Via dell’ Oca 48, Italia Telefon: +39 06 32 11 0396 Telefaks: +39 06 32 11 1462 E-mail: officeroma@enteturismocroato.it Chorvatské Turistické Sdružení 110 00 Praha 1, Krakovská 25, Česká Republika Telefon: +420 2 2221 1812 Telefaks: +420 2 2221 0793 E-mail: infohtz@iol.cz, info@htz.cz Chorvátske Turistické Združenie 821 09 Bratislava, Trenčianska 5, Slovenská Republika, Telefon: +421 2 55 562 054, +421 2 55 415 415 Telefaks: +421 2 55 422 619 E-mail: infohtz@chello.sk Horvát Idegenforgalmi Közösség 1054 Budapest, Akademia u. 1, Magyarország Telefon.: +36 1 267 55 88 Telefaks: +36 1 267 55 99 E-mail: info@htz.hu Office National Croate de Tourisme 75116 Paris, 48, avenue Victor Hugo, France Telefon: +33 1 45 00 99 55, +33 1 45 00 99 57 Telefaks: +33 1 45 00 99 56 E-mail: infos.croatie@wanadoo.fr

Croatian National Tourist Office 2 Lanchesters, 162-164 Fulham Palace Road, London W6 9ER ,United Kingdom Telefon: +44 208 563 79 79 Telefaks: +44 208 563 26 16 E-mail: info@croatia-london.co.uk Croatian National Tourist Office 350 Fifth Avenue, Suite 4003, New York 10118, U.S.A. Telefon: +1 212 279 8672 Telefaks: + 1 212 279 8683 E-mail: cntony@earthlink.net Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji 00-675 Warszawa, IPC Business Center, ul. Koszykowa 54, Polska Telefon: +48 22 828 51 93 Telefaks: +48 22 828 51 90 E-mail: info@chorwacja.home.pl Kroatiska turistbyrån 11135 Stockholm, Kungsgatan 24, Sverige Telefon: +46 8 53 482 080 Telefaks: +46 8 20 24 60 E-mail: croinfo@telia.com Kroatisch Nationaal Bureau Voor Toerisme 1081 GG Amsterdam, Nijenburg 2F, Nederland Telefon: +31 20 661 64 22 Telefaks: +31 20 661 64 27 E-mail: kroatie-info@planet.nl Office National Croate du Tourisme 1000 Bruxelles, Vieille Halle aux Blés 38, Belgique Telefon: +32 2 55 018 88 Telefaks: +32 2 51 381 60 E-mail: info-croatia@scarlet.be Хорватское туристическое сообщество 123610 Moscow, Krasnopresnenskaya nab. 12, office 1502, Russia Telefon: +7 495 258 15 07 Telefaks: +7 495 258 15 07 E-mail: HTZ@wtt.ru Hrvaška turistična skupnost 1000 Ljubljana, Gosposvetska 2, Slovenija Telefon: 386 1 23 07 400 Telefaks: 386 1 23 07 404 E-mail: hrinfo@siol.net Kroatische Zentrale für Tourismus 8004 Zürich, Badenerstr. 332, Switzerland Telefon: +41 43 336 2030 Telefaks: +41 43 336 2039 E-mail: info@kroatien-tourismus.ch Oficina de Turismo de Croacia 28001 Madrid, Calle Claudio Coello 22, esc.B,1°C, España Telefon: +34 91 781 5514 Telefaks: +34 91 431 8443 E-mail: info@visitacroacia.es Kroatiens Turistkontor Bjørnholms Allé 20; 8260 Viby J; Danmark Telefon: +45 70 266 860 Telefaks: +45 70 239 500 E-mail: info@altomkroatien.dk クロアチア政府観光局 Ark Hills Executive Tower N613, Akasaka 1-14-5, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Telefon: +81 03 6234 0711 Telefaks: +81 03 6234 0712 E-mail: info@visitcroatia.jp

G R A T I S

www.chorwacja.hr

PRZEDSTAWICIELSTWA I ODDZIAŁY CHORWACKIEJ WSPÓLNOTY TURYSTYCZNEJ ZA GRANICĄ


Regiony turystyczne Chorwacji C h o r w a c k a W s p ó l n o t a Tu r y s t y c z n a

CHORWACJA KONTYNENTALNA SLAWONIA

2

P R A K T YC Z NE

INFOR M AC J E

Dokumenty podróży Ważny paszport lub inny dokument uznawany przez porozumienia międzynarodowe; w przypadku niektórych państw również dowód osobisty (dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo właściciela). Informacje: Placówki dyplomatyczne i urzędy konsularne Republiki Chorwacji za granicą lub Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej Republiki Chorwacji (tel.: +385 1 4569 964; e-mail: stranci@mvpei.hr; strona internetowa: www.mvpei.hr). Przepisy celne Przepisy celne Republiki Chorwacji są prawie w całości zgodne z przepisami i standardami krajów Unii Europejskiej. W przypadku wwozu przedmiotów o charakterze niekomercyjnym i przedmiotów osobistego użytku zwolnione z opłat celnych i podatku VAT są one jedynie przedmioty o wartości do 1000,00 kun.

ZAGRZEB KVARNER ISTRIA Na terytorium Chorwacji karany i surowo zabroniony jest postój samochodów kempingowych na otwartym terenie, poza zarejestrowanymi kempingami lub wyznaczonymi parkingami dla przyczep kempingowych i samochodów kempingowych.

LIKA – KARLOVAC DALMACJA – REGION ZADARU DALMACJA – REGION SZYBENIKA

W I TA M Y ! Serdecznie witamy i cieszymy się, że zdecydowaliście się Państwo odwiedzić nasz kraj. Każdy naród kocha swoją ojczyznę i uważa ją za najpiękniejszą. Chorwaci nazywają swoją ojczyznę „Piękną Naszą”i zgodnie z pierwszym wersem hymnu narodowego. Republika Chorwacji jest państwem parlamentarnym i częścią historii politycznej i kulturalnej Europy. Pod względem powierzchni zaliczana jest do średniej wielkości krajów europejskich, takich jak Dania, Irlandia, Słowacja czy Szwajcaria. Granice Chorwacji są otwarte, formalności celne proste, jest krajem pokoju i poszanowania gości. Staramy się, żeby „Piękna Nasza” była tak samo piękna dla odwiedzających i żeby z niej zabrali jak najpiękniejsze wspomnienia.

DALMACJA – REGION SPLITU

W sprawie informacji o warunkach wwozu produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach bagażu osobistego, prosimy skontaktować się z Ministerstwem Rolnictwa, Rybołówstwa i Rozwoju Wsi – Departament Weterynarii (tel.: +385 1 6109 749; 6106 703 i 6106 669). www.mps.hr Waluta Kuna (1 kuna = 100 lip). Waluty można wymieniać w bankach, kantorach, urzędach pocztowych, agencjach turystycznych i hotelach. Poczta i telekomunikacja Urzędy pocztowe czynne są w dni powszednie od godz. 7.00 do 19.00; w mniejszych miejscowościach od godz. 7.00 do 14.00, a niektóre pracują z przerwą popołudniową. W większych miastach i miejscowościach turystycznych poczty dyżurne czynne są w soboty i niedziele. Wszystkie automaty telefoniczne działają na karty telefoniczne, które mozna kupić w urzędach pocztowych i kioskach z prasą. Za granicę można dzwonić z każdego aparatu telefonicznego. Adres internetowy chorwackiej poczty: www.posta.hr

DALMACJA – REGION DUBROWNIKA

Witamy w Chorwacji! Taksa klimatyczna nie jest wliczona w cenę. Zgodnie z przepisami naliczana jest za każdy dzień pobytu na kempingu. Wysokość taksy klimatycznej jest uzależniona od sezonu oraz kategorii obiektu turystycznego, np. taksa klimatyczna w obiekcie turystycznym kategorii A (najdroższej) w terminie 1.06-30.09 wynosi 7 kun za osobę. Dzieci do 12 roku życia nie płacą taksy klimatycznej, natomiast dzieci w przedziale wiekowym od 12 do 18 lat płacą 50%. Ceny podane w cenniku mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Podane zostaky w euro.

Obcokrajowcy i obywatele chorwaccy zameldowani zagranicą mogą bez ograniczeń wwozić i wywozić walutę obcą i krajową w gotówce i czekach, ale zobowiązani są do zgłoszenia celnikowi każdorazowo kwoty przekraczającej 10.000,00 EUR. Wartościowy sprzęt profesjonalny i techniczny należy również zgłosić celnikowi na przejściu granicznym. Obcokrajowcy niemający stałego lub tymczasowego meldunku na terytorium Chorwacji, mogą uzyskać zwrot zapłaconego podatku od towarów i usług, jeżeli kupili towar o wartości minimum 740,00 kun, jednak wyłącznie na podstawie poświadczonych przez urzędnika celnego formularzy PDV-P albo Tax cheque przy wywozie towarów zagranicę najpóxniej jednak 3 miesiące od zakupu towaru. Wniosek o zwrot podatku obcokrajowiec musi złożyć w terminie sześciu miesięcy od dnia wydania rachunku. W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Głównym Urzędem Ceł (www.carina.hr)

P/P

na osobę

CH

dzieci

P

miejsce kempingowe/parcela

E

prąd

CCI

znižka

Incl. wliczone w cenę * Wydawca nie gwarantuje, że wszystkie zamieszczone informacje są w pełni aktualne oraz nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy informacje są niedokładne lub uległy zmianie.

Godziny otwarcia sklepów i instytucji publicznych W sezonie turystycznym większość sklepów czynna jest w dni powszednie od godz. 8.00 do 20.00, wiele z nich również w weekendy. Instytucje publiczne i urzędy czynne są od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00. Służba zdrowia Szpitale i kliniki znajdują się we wszystkich większych miastach,w mniejszych działają przychodnie i apteki. Turyści zagraniczni posiadający obowiązkowe ubezpieczenie w krajach, z którymi Chorwacja zawarła umowę o ubezpieczeniu społecznym, nie ponoszą kosztów opieki medycznej udzielanej w nagłych wypadkach podczas prywatnego pobytu na terenie Republiki Chorwacji pod warunkiem, że posiadają wymagane w umowi zaświadczenie o prawie do korzystania z opieki zdrowotnej. Opieka zdrowotna (włącznie z transportem) udzielana jest w nagłych przypadkach, zgodnie z zasadami i przepisami obowiązującymi ubezpieczonych obywateli Republiki Chorwacji, przy czym turyści w ten sam sposób uczestniczą w kosztach opieki medycznej (partycypacja). Osoby przyjeżdżające z krajów, z którymi umowa nie została podpisana lub z którymi korzystanie z opieki zdrowotnej nie jest przewidziane w umowie, ponoszą jej pełne koszty same. Energia elektryczna w sieci miejskiej: 220 V, częstotliwość: 50 Hz. Woda z kranu jest zdatna do picia na terenie całej Chorwacji.

Święta i dni wolne od pracy 1 stycznia - Nowy Rok, 6 stycznia - Święto Trzech Króli, Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny, 1 maja - Święto Pracy, Boże Ciało, 22 czerwca - Dzień Walki z Faszyzmem, 25 czerwca - Święto Narodowe Chorwacji, 5 sierpnia - Dzień Zwycięstwa i Dziękczynienia, 15 sierpnia - Wniebowzięcie NMP, 8 października - Dzień Niepodległości, 1 listopada - Wszystkich Świętych, 25 i 26 grudnia - Boże Narodzenie. Stacje benzynowe Stacje benzynowe we wszystkich większych miastach i na autostradach czynne są przez całą dobę; Na stacjach benzynowych sprzedawane sa paliwa: Eurosuper 95, Super 95, Super 98, Super Plus 98, Euro Diesel i Diesel, a na stacjach w większych miastach i na autostradach również gaz. Informacje o cenach paliw i stacjach gazowych: www.ina.hr; www.omv.hr; www.hak.hr; www.tifon.hr Ważne numery telefoniczne • Międzynarodowy numer kierunkowy do Chorwacji: 385 • Pogotowie ratunkowe: 194 • Straż pożarna: 193 • Policja: 192 • Pomoc drogowa: 1987 (przy połączeniach zagranicznych lub z telefonów komórkowych należy wybrać +385 1 1987) • Państwowa centrala ds. ratownictwa i akcji poszukiwawczych na morzu: 155 • Ogólny telefon SOS: 112 • Informacje ogólne: 18981 • Informacja o lokalnych i międzymiastowych numerach telefonów: 11888 • Informacja o międzynarodowych numerach telefonów: 11802 • Prognoza pogody i sytuacja na drogach: 060 520 520 • Chorwacki Automobilklub (HAK): 01 4640 800; strona internetowa i e-mail: www.hak.hr; e-mail: info@hak.hr Szanowni Państwo, ze względu na własny komfort i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa prosimy, o sprawdzenie czy jesteście Państwo zameldowani na cały okres pobytu, od dnia przyjazdu do dnia wyjazdu. Jest to szczególnie ważne i potrzebne w przypadku, kwater prywatnych, ponieważ wpływa to na jakość oferowanych usług oraz Państwa bezpieczeństwo. Poza tym uniemożliwia nielegalną działalność osobom, które nie zarejestrowały działalności świadczenia usług zakwaterowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z góry dziękujemy za współpracę i życzymy udanego pobytu.

3


C h o r w a c k a W s p ó l n o t a Tu r y s t y c z n a

4

NAZWA / ADRES

NR KIERUNKOWY TELEFON

FAX

E-MAIL

KAT.

SEZON

CCI %

PIES / KOT €

E €

P/P €

HHH

16.04. - 30.09.

10

2,00 - 3,50

incl.

6,50

23.04. - 26.09. 23.04. - 26.09. 25.03. - 31.10. 23.04. - 26.09. 23.04. - 26.09.

5 5 5 5 5

2,10 - 3,60 2,10 - 3,60 2,10 - 3,60 2,10 - 3,60 2,10 - 4,20

incl. incl. incl. incl. incl.

6,80 7,30 7,30 7,30 8,50

22.04. - 30.09. 25.03. - 30.09.

10 10

2,30 - 4,00 3,30 - 5,20

3,00 incl.

7,30 7,30

2,69 - 3,40

incl.

5,66

CH €

P €

P/P €

CH €

P €

P/P €

CH €

P €

P/P €

CH €

P €

ISTRIA VELI JOŽE, Borozija 3c, 52475 Savudrija

052

759 645

759 646

nazor@nazor.hr

PINETA, Istarska b.b., 52475 Savudrija KANEGRA Naturist, Kanegra b.b., 52470 Umag STELLA MARIS, Stella Maris 8a, 52470 Umag FINIDA, Križine 55a, 52470 Umag PARK UMAG, Karigador b.b., 52470 Umag

052 052 052 052 052

709 550 709 000 710 900 713 950 725 040

709 559 709 499 710 909 725 969 725 053

camping@istraturist.com camping@istraturist.com camping@istraturist.com camping@istraturist.com camping@istraturist.com

MAREDA, Škverska 8, 52466 Novigrad SIRENA, Tere 6, 52466 Novigrad

052 052

735 291 757 159

735 035 757 076

camping@laguna-novigrad.hr camping@laguna-novigrad.hr

KASTANIJA, Kastanija b.b., 52466 Novigrad

052

726 444

726 444

ac.kastanija@pu.t-com.hr

ULIKA Naturist Centar, Červar, 52440 Poreč ZELENA LAGUNA, Zelena Laguna, 52440 Poreč BIJELA UVALA, Zelena Laguna, 52440 Poreč PUNTICA, Ribarska 24, 52452 Funtana

052 052 052 052

410 102 410 102 410 102 410 102

451 044 451 044 451 044 451 044

reservations@plavalaguna.hr reservations@plavalaguna.hr reservations@plavalaguna.hr reservations@plavalaguna.hr

VALKANELA, Valkanela b.b., 52450 Vrsar

052

445 216

445 394

valkanela@maistra.hr

PORTO SOLE, Petalon 1, 52450 Vrsar KOVERSADA Naturist Park, 52450 Vrsar AMARIN, Monsena b.b., 52210 Rovinj VALDALISO, Monsena b.b., 52210 Rovinj

052 052 052 052

426 500 441 378 802 000 805 505

426 580 441 761 813 354 805 503

portosole@maistra.hr koversada-camp@maistra.hr ac-amarin@maistra.hr valdaliso@maistra.hr

VALALTA Naturist, Cesta Valalta - Lim, 52210 Rovinj

052

804 800

821 004

valalta@valalta.hr

PORTON BIONDI, Aleja Porton Biondi 1, 52210 Rovinj

052

813 557

811 509

ULIKA, Polari b.b., 52210 Rovinj

052

817 320

POLARI, Polari b.b., 52210 Rovinj VEŠTAR, Veštar b.b., 52210 Rovinj MON PARADIS, Uvala Veštar b.b., 52210 Rovinj

052 052 052

SAN POLO, Longher b.b., 52211 Bale COLONE, Longher b.b., 52211 Bale

HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH

HH HHH

HH

HHHH HHHH HHHH HH

HHH

HHH HHH HHH HHH

01.04. - 30.09. 16.04. - 02.10. 16.04. - 02.10. 16.04. - 02.10. 16.04. - 02.10.

10 10 10 10

3,20 - 6,00 3,20 - 6,00 3,20 - 6,00 2,40 - 4,30

2,40 - 3,60 2,40 - 3,60 2,40 - 3,60 2,40 - 3,60

7,80 7,80 7,80 5,80

23.04. - 24.09.

10

2,50 - 6,00

incl.

8,40

23.04. - 01.10. 23.04. - 24.09. 23.04. - 24.09. 16.04. - 08.10.

10 10 10 10

3,10 - 6,50 3,10 - 6,00 4,00 - 7,00

incl. incl. incl. incl.

8,00 8,00 8,50 8,50

incl.

10,50

2,35 - 3,32

2,91

5,67

1,37 - 2,10

2,20

7,00

HHHH

30.04. - 01.10.

portonbiondi@web.de

HHH

15.03. - 31.10.

817 320

info@ulika-rovinj.com

HHH

27.03. - 01.10.

801 501 803 700 829 107

811 395 829 151 829 107

polari@maistra.hr vestar@maistra.hr marino.quarantotto@pu.t-com.hr

052 052

824 338 824 338

824 382 824 382

monperin@pu.t-com.hr monperin@pu.t-com.hr

BI VILLAGE, Dragonja 115, 52212 Fažana

052

300 300

380 711

info@bivillage.com

PUNTIŽELA, Puntižela 155, 52100 Pula

052

465 010

423 073

camping@valamar.com

STOJA, Stoja 37, 52100 Pula INDIJE, Indije 96, 52203 Banjole STUPICE, 52203 Premantura RUNKE, Runke 60, 52203 Premantura

052 052 052 052

387 144 573 066 575 111 575 022

387 748 573 274 575 411 575 022

acstoja@arenaturist.hr acindije@arenaturist.hr acstupice@arenaturist.hr acrunke@arenaturist.hr

OLIVA, Indije 94, 52203 Banjole

052

573 207

573 292

autokamp_oliva@optinet.hr

MEDULIN, Osipovica 30, 52203 Medulin

052

572 801

576 042

acmedulin@arenaturist.hr

H

01.04. - 24.10.

TUNARICA, Tunarica b.b., 52222 Koromačno

052

856 811

880 244

camping@tunarica.hr

H

OLIVA, Rabac b.b., 52221 Rabac

052

872 258

872 258

olivakamp@maslinica-rabac.com

HHH

10

02.04. - 01.10. 23.04. - 01.10. 20.05. - 03.10.

10 10

3,10 - 6,50 3,10 - 6,50 2,00 - 4,00

incl. incl. incl.

9,30 9,90 7,60

01.01. - 31.12. 01.04. - 15.10.

10 10

2,50 - 4,10 2,50 - 4,10

incl. incl.

5,75 5,75

HHH

02.04. - 12.11.

10

3,04 - 5,12

incl.

10,10

HH

01.04. - 05.11.

5

1,30 - 2,80

incl.

6,40

01.04. - 02.11. 01.04. - 19.09. 01.04. - 24.10. 01.04. - 12.09.

10 10 10 10

2,80 - 4,80 2,50 - 4,20 2,60 - 4,50 2,30 - 4,00

incl. incl. incl. incl.

7,70 7,00 7,30 6,50

2,06

incl.

10

2,70 - 4,80

incl.

7,70

01.05. - 30.09.

10

2,00

incl.

4,50

23.04. - 08.10.

10

2,80 - 3,70

incl.

7,10

HHH HHHH HH

HH HH

HHH H H H

23.04. - 08.10.

02.07. - 19.08. 4,00 11,00 - 13,00 02.07. - 19.08. 4,20 13,20 - 14,80 4,40 15,20 - 16,80 4,40 15,20 - 16,80 4,40 15,20 - 16,80 5,20 10,70 - 26,00 16.07. - 14.08. 4,10 7,20 - 12,20 4,00 9,40 - 17,00 05.07. - 22.08. 3,11 11,32 25.06. - 20.08. 5,40 12,10 - 14,10 5,40 11,00 - 14,60 5,40 11,00 - 14,60 3,40 9,20 - 11,60 23.07. - 19.08. 4,20 13,00 - 21,00 23.07. - 19.08. 5,00 14,00 - 26,50 4,30 15,00 - 21,00 5,20 15,00 5,20 13,00 - 17,00 02.07. - 19.08. 5,50 15,50 01.07. - 31.08. 2,28 6,57 - 7,61 02.07. - 20.08. 4,90 11,00 23.07. - 19.08. 5,50 15,50 - 24,50 7,40 13,00 - 25,00 3,80 11,00 - 14,00 26.06. - 21.08. 3,84 11,90 3,84 11,90 09.07. - 19.08. 6,09 18,13 29.07. - 15.08. 3,90 13,90 - 23,80 02.07. - 19.08. 4,90 14,50 - 16,50 4,30 12,80 - 14,60 4,60 13,40 - 15,30 4,10 11,80 - 14,00 01.07. - 31.08. 20,58 02.07. - 19.08. 4,90 14,00 - 16,10 01.07. - 31.08. 2,25 8,50 - 10,50 26.06. - 19.08. 3,55 17,90

11.06. - 01.07. / 20.08. - 26.08. 5,50 3,50 10,00 - 11,00 11.06. - 01.07. / 20.08. - 26.08. 5,80 3,70 11,00 - 12,60 6,10 3,90 13,00 - 15,00 6,10 3,90 13,00 - 15,00 6,10 3,90 13,00 - 15,00 7,10 4,20 9,50 - 20,80 25.06. - 15.07. / 15.08. - 26.08. 6,10 3,90 5,80 - 10,70 6,30 3,90 9,40 - 15,50 07.06. - 04.07. / 23.08. - 12.09. 4,25 1,84 9,06 21.05. - 24.06. / 21.08. - 27.08. 5,40 free 8,80 - 10,30 5,40 free 8,10 - 10,80 5,40 free 8,10 - 10,80 4,10 free 6,10 - 8,00 02.07. - 22.07. 7,60 3,80 12,00 - 19,00 02.07. - 22.07. 7,50 4,50 12,50 - 24,50 7,50 4,00 14,00 - 20,00 8,20 5,00 14,30 8,00 5,00 12,00 - 16,00 28.05. - 01.07. / 20.08. - 09.09. 8,00 4,00 13,00 15.03. - 30.06. / 01.09. - 31.10. 4,15 1,80 4,78 - 6,02 30.05. - 01.07. / 21.08. - 02.09. 4,90 2,70 7,00 02.07. - 22.07. 9,00 5,40 15,50 - 23,50 9,70 7,10 12,80 - 24,50 6,30 3,15 8,50 - 10,00 29.05. - 25.06. / 22.08. - 03.09. 4,93 2,74 9,18 4,93 2,74 9,18 18.06. - 08.07. /20.08. - 02.09. 9,13 6,09 14,11 01.07. - 28.07. / 16.08. - 25.08. 6,10 3,00 13,00 - 22,80 11.06. - 01.07. / 20.08. - 02.09. 6,70 3,90 13,50 - 15,50 6,30 3,40 11,60 - 14,20 6,50 3,70 12,00 - 14,70 6,00 3,20 11,30 - 13,30 26.04. - 30.06. / 01.09. - 15.09. 9,60 - 13,72 11.06. - 01.07. / 20.08. - 02.09. 6,70 3,90 12,90 - 15,30 01.05. - 30.06. / 01.09. - 30.09. 3,50 1,75 7,50 - 9,00 23.04. - 24.06. / 20.08. - 08.10. 4,60 2,30 14,20

21.05. - 10.06. / 27.08. - 30.09. 4,00 3,00 8,50 - 9,50 28.05. - 10.06. / 27.08. - 02.09. 4,10 2,90 8,80 - 9,80 4,10 3,10 9,30 - 10,30 4,10 3,10 9,30 - 10,30 4,10 3,10 9,30 - 10,30 4,70 3,30 11,40 - 16,70 28.05. - 24.06. / 27.08. - 29.09. 4,50 3,10 4,90 - 8,20 4,50 3,00 7,50 - 11,50 01.04. - 06.06. / 13.09. - 30.09. 3,40 free 8,07 07.05. - 20.05 . 4,90 free 7,70 - 8,10 4,90 free 6,90 - 8,50 4,90 free 6,90 - 8,50 3,80 free 4,30 - 5,70 04.06. - 01.07. / 20.08. - 02.09. 5,60 2,80 8,00 - 13,50 04.06. - 01.07. / 20.08. - 02.09. 6,00 3,60 8,00 - 14,00 6,00 free 9,00 - 13,00 5,80 3,00 9,00 6,00 3,00 8,50 - 9,50 30.04. - 27.05. / 10.09. - 1.10. 5,00 2,50 8,00

16.04. - 20.05. 3,50 2,50 7,00 - 7,50 23.04. - 27.05. / 03.09. - 26.09. 3,60 2,10 6,90 - 8,00 3,60 2,10 7,40 - 8,50 3,60 2,10 7,40 - 8,50 3,60 2,10 7,40 - 8,50 4,20 2,60 9,10 - 14,60 25.03. - 27.05. 4,30 free 3,50 - 6,60 4,30 free 6,40 - 10,00

16.04. - 06.05. / 28.08. - 02.10. 4,10 free 6,60 - 6,90 4,10 free 5,90 - 7,10 4,10 free 5,90 - 7,10 3,10 free 3,60 - 4,80 23.04. - 03.06. / 03.09. - 30.09. 4,50 free 5,50 - 10,00 23.04. - 03.06. / 03.09. - 30.09. 5,00 free 5,00 - 9,00 5,00 free 7,00 - 9,00 4,50 free 6,50 4,50 free 5,90 - 7,00

27.03. - 29.05. / 03.09. - 01.10. 3,70 free 5,00 04.06. - 01.07. / 20.08. - 02.09. 6,20 4,00 10,50 - 16,50 6,90 5,20 10,00 - 16,00 4,20 free 7,00 - 8,50 04.09. - 28.05. 4,11 free 7,40 4,11 free 7,40 28.05. - 17.06. / 03.09. - 16.09. 6,09 4,57 9,13 10.06. - 30.06. / 26.08. - 08.09. 5,10 free 9,50 - 18,00 21.05. - 10.06. / 03.09. - 09.09. 5,50 3,50 10,40 - 12,90 4,70 free 8,90 - 10,70 5,00 3,20 9,20 - 10,90 4,60 free 8,20 - 10,00

02.04. - 27.05. / 17.09. - 12.11. 4,00 3,60 6,09 01.04. - 09.06. / 09.09. - 05.11. 3,50 free 7,60 - 13,00 01.04. - 20.05. / 10.09. - 02.11. 4,50 free 7,60 - 9,60 4,10 free 6,80 - 8,60 4,30 free 7,00 - 9,00 3,90 free 6,30 - 8,00

21.05. - 10.06. / 03.09. - 09.09. 5,30 3,30 8,80 - 11,00

01.04. - 20.05. / 10.09. - 24.10. 4,50 free 7,40 - 9,40

02.04. - 03.06. / 03.09. - 30.09. 5,00 free 7,00 - 11,00 5,00 free 5,00 - 9,00

5


C h o r w a c k a W s p ó l n o t a Tu r y s t y c z n a

6

NAZWA / ADRES

NR KIERUNKOWY TELEFON

FAX

E-MAIL

KAT.

SEZON

CCI %

PIES / KOT €

E €

P/P €

HHH

01.04. - 15.10.

10

3,87 - 5,70

incl.

6,40

CH €

P €

P/P €

07,90 - 20,40

6,10

CH €

P €

P/P €

CH €

P €

P/P €

CH €

P €

K VA R N E R 02.07. - 19.08. MEDVEJA, Medveja b.b., 51415 Lovran

051

291 191

292 472

medveja@liburnia.hr

4,10

11.06. - 01.07. / 20.08. - 02.09.

01.07. - 31.08.

3,90

07,60 - 18,00

051

704 836

704 046

info@rivijera-opatija.hr

H

01.04. - 31.10.

10

3,53

4,16

4,99

3,74

5,54 - 7,89

3,88

3,05

4,29 - 6,09

OŠTRO, V. Nazora 6, 51262 Kraljevica

051

281 218

281 404

ostro@jadran-hoteli.hr

HHH

23.04. - 01.10.

10

1,40 - 2,10

incl.

5,60

2,10

12,70 - 16,20

4,20

1,40

10,60 - 12,00

SELCE, Jasenova 19, 51266 Selce

051

764 038

764 066

autokampselce@jadran-crikvenica.hr

HH

01.04. - 15.10.

10

2,21

3,46

6,09

09.07. - 12.08.

11.06. - 08.07. / 13.08. - 26.08.

7,89 - 9,55

30.07. - 19.08. KOVAČINE, Melin 1/20, 51557 Cres

051

573 150

571 086

campkovacine@kovacine.com

ZDOVICE, Valun b.b., 51557 Cres - Valun

051

571 161

571 163

bookingcres@tbcres.com

HHH

16.04. - 15.10.

H

01.05. - 01.10.

10

SLATINA, Martinšćica b.b., 51556 Martinšćica

051

574 127

574 167

info@camp-slatina.com

051

237 147

237 027

info@camp-bijar.com

051

237 350

237 350

booking@jazon.hr

051

235 680

235 646

info@camp-baldarin.com

LOPARI, Lopari, p.p. 26, 51554 Nerezine

051

237 127

237 127

lopari@lostur.t-com.hr

051

237 145

237 146

rapoca@lostur.t-com.hr

051

231 726

231 728

info@poljana.hr

051

232 125

231 708

info@camp-cikat.com

051

867 880

867 882

info@kamp-glavotok.hr

051

846 168

846 168

hoteli-njivice@ri.t-com.hr

10,40

3,90

9,20

7,50

3,00

7,40

5,50

2,60

5,30

incl

11,80

5,40

incl

8,50

4,00

incl

5,90

2,50

incl

21.05. - 01.07. / 20.08. - 09.09.

051

854 020

854 020

pila@hoteli-punat.hr

KONOBE Naturist, Obala 94, 51521 Punat

051

854 036

854 036

konobe@hoteli-punat.hr

3,15

incl.

8,00

2,50 - 3,50

4,70 - 10,00

6,50

2,00 - 3,00

4,30 - 8,00

5,00

1,50 - 2,50

4,00 - 7,00

incl.

8,00

2,50 - 5,40

5,50 - 10,00

6,50

2,00 - 4,30

4,50 - 7,00

5,00

1,50 - 3,30

4,00 - 6,00

3,00

3,00

6,50

3,50

15.04. - 30.06. / 01.09. - 09.10. 2,80

3,00

incl.

8,00

2,50 - 5,40

051

856 909

856 604

campzablace@hotelibaska.hr

7,00 - 11,00

051

852 120

864 793

gpp-mikic@ri.t-com.hr

051

844 678

844 725

skrila@skrila.hr

051

856 806

856 595

bunculuka@hotelibaska.hr

051

221 581

222 429

info@camp-bor.hr

2,00 - 4,30

5,00 - 8,00

16.04. - 20.05. / 10.09. - 01.10. 5,00

1,50 - 3,30

4,00 - 6,00

01.05. - 31.05. / 12.09. - 30.09.

01.05. - 30.09.

5

2,75

incl.

7,15

3,39

4,89 - 8,20

4,49

2,79

4,29 - 6,85

5,49

2,25

3,73 - 5,49

15.04. - 15.10.

5

2,00 - 4,10

incl.

8,25

4,10

6,85 - 9,60

5,50

2,80

5,50 - 8,25

4,10

2,00

4,80 - 6,85

HHH

01.04. - 23.10.

3,50 - 8,00

incl.

10,50

9,50

09.07. - 05.08. / 20.08. - 26.08.

9,00 - 22,20

HH

09.04. - 20.10.

2,20 - 3,00

incl.

8,00

2,50 - 5,50

H

15.04. - 02.10.

10

2,50 - 3,50

incl.

7,90

free

HH

30.04. - 30.09.

10

2,30 - 3,40

3,85

5,85

3,70

9,60

7,10

8,80 - 22,80

21.05. - 01.07. / 20.08. - 09.09.

6,50 - 11,00

6,50

2,00 - 4,40

6,00 - 7,00

30.04. - 01.07. / 27.08. - 09.09.

19,20 - 21,53

6,00

free

15,30 - 17,80

04.06. - 01.07. / 20.08. - 02.09.

7,15 - 9,75

5,10

3,10

6,30 - 8,10

11.06. - 01.07. / 20.08. - 02.09.

25.06. - 08.07. / 27.08. - 02.09. 8,10

6,10

7,80 - 17,80

01.04. - 24.06. / 03.09. - 23.10. 5,40 - 7,00 3,40 - 4,90

5,20 - 15,30

09.04. - 20.05. / 10.09. - 20.10. 5,00

1,50 - 3,30

5,00 - 6,00

15.04. - 29.04. / 10.09. - 02.10. 4,40

free

12,40 - 14,80

30.04. - 03.06. / 03.09. - 30.09. 4,00

2,70

4,70 - 6,30

28.05. - 10.06. / 03.09. - 09.09.

22.04. - 27.05. / 10.09. - 16.10.

HHH

22.04. - 16.10.

10

1,90 - 4,00

incl.

7,10

4,50

15,50 - 22,00

5,80

4,10

13,50 - 19,00

4,70

2,40

12,00 - 16,00

4,00

1,80

10,00 - 13,00

HH

22.04. - 30.09.

10

1,90 - 4,00

incl.

7,10

4,50

15,50 - 17,00

5,80

4,10

13,50 - 15,50

4,70

2,40

12,00 - 13,60

4,00

1,80

10,00 - 11,00

HH

15.04. - 15.10.

5

1,80 - 4,30

incl.

6,20 - 8,40 3,00 - 4,00

11.06. - 08.07. / 21.08. - 27.08.

13,70 - 23,00

H

01.04. - 01.10.

5

2,20 - 3,20

3,85

5,90

3,70

HH

15.04. - 15.10.

1,72 - 2,60

4,15

6,70

3,30

HHH

15.04. - 10.10.

5

1,70 - 5,00

incl.

6,10 - 8,70 3,00 - 4,40

HHH

01.01. - 31.12.

3,95

4,60

7,00

4,20

5,40 - 6,80 2,70 - 3,70

11,20 - 20,60

04.06. - 01.07. / 20.08. - 02.09.

6,50 - 10,60

5,20

3,10

5,60 - 8,90

01.06. - 06.07. / 25.08. - 14.09.

10,00 - 11,75

5,80

2,75

8,60 - 10,36

28.05. - 01.07. / 29.08. - 11.09.

14,30 - 24,70

20.07. - 21.08. BOR, Crikvenička b.b., 51500 Krk

6,50

H

02.07. - 28.08. BUNCULUKA Naturist, Geistlicha 39, 51523 Baška

incl

HH

07.07. - 24.08. ŠKRILA, Stara Baška b.b., 51521 Punat

2,30

01.06. - 30.06. / 22.08. - 11.09.

02.07. - 19.08. TIHA, Konjska b.b., 51515 Šilo

4,70

21.05. - 01.07. / 20.08. - 09.09.

09.07. - 20.08. ZABLAĆE, E. Geistlicha 38, 51523 Baška

16.04. - 20.05. / 10.09. - 10.10.

3,00

16.04. - 01.10.

4,57 - 6,16

10,20

16.04. - 01.10.

HH

2,21

16.04. - 20.05. / 10.09. - 15.10.

4,40

02.07. - 19.08. PILA, Šetalište Ivana Brusića 2, 51521 Punat

21.05. - 08.07. / 03.09. - 09.09.

01.04. - 29.04. /17.09. - 15.10. 3,46

6,00

02.07. - 19.08. NJIVICE, Primorska cesta b.b., 51512 Njivice

5,54 - 7,34

13,80

02.07. - 26.08. GLAVOTOK, Glavotok 4, 51511 Malinska

2,77

10,80

02.07. - 19.08. ČIKAT, Čikat b.b., 51550 Mali Lošinj

30.04. - 10.06. /27.08. - 16.09. 4,43

16.04. - 10.10.

5

5,00 - 11,40

incl.

06.08. - 19.08. POLJANA, Poljana b.b., 51550 Mali Lošinj

6,78 - 8,51

HH

15.04. - 09.10.

3,30

incl.

01.07. - 21.08. RAPOĆA, Rapoća b.b., 51554 Nerezine

3,18

HHH

HHH

01.04. - 15.05. / 24.09. - 15.10. 4,70

1,00 - 3,00

02.07. - 19.08. BALDARIN, Punta Križa b.b., 51554 Nerezine

06,60 - 14,90

1,00 - 3,00

01.07. - 31.08. PREKO MOSTA, Osor 76, 51542 Osor

5,54

09.07. - 29.07. / 20.08. - 02.09.

02.07. - 19.08. BIJAR, Osor b.b., 51542 Osor

3,40

01.04. - 30.06. / 01.09. - 31.10.

OPATIJA, Liburnijska 46, 51414 Ičići

3,46

16.05. - 10.06. / 03.09. - 23.09. 5,30

5,50 - 7,40 2,70 - 3,70

11,10 - 20,60

01.06. - 19.07. / 22.08. - 11.09.

8,40 - 10,20

02.07. - 19.08.

5,30

3,80

7,60 - 9,10

11.06. - 01.07. / 20.08. - 26.08.

28.05. - 10.06. / 28.08. - 17.09. 4,80 - 6,50 2,40 - 3,20

9,00 - 16,30

15.04. - 27.05. / 18.09. - 15.10. 3,50 - 6,00 1,80 - 2,70

7,70 - 14,40

01.04. - 03.06. / 03.09. - 30.09. 4,00

2,70

4,90 - 7,10

15.04. - 31.05. / 15.09. - 15.10. 4,00

2,00

6,50 - 8,55

15.04. - 27.05. / 12.09. - 10.10. 3,60 - 4,70 1,80 - 2,40

7,50 - 12,60

01.01. - 31.05. /12.09. - 31.12. 5,05

2,40

4,60 - 6,75

21.05. - 10.06. - 27.08. - 16.09.

01.04. - 20.05. / 17.09. - 15.10.

PADOVA 3, Banjol 496, 51280 Rab

051

724 355

724 539

padova3@imperial.hr

HHH

01.04. - 15.10.

10

3,10 - 3,80

incl.

6,50

3,60

11,80 - 19,00

6,00

3,50

11,00 - 17,50

4,85

3,20

10,40 - 15,50

3,75

1,80

8,75 - 12,50

SAN MARINO, Lopar 488, 51281 Lopar - Rab

051

775 133

775 290

ac-sanmarino@imperial.hr

HHH

01.04. - 30.09.

10

3,80

incl.

6,50

3,60

11,80 - 16,10

6,00

3,50

11,00 - 15,30

4,85

3,20

10,40 - 13,30

3,75

1,80

8,75 - 11,10

HH

01.05. - 31.10.

1,40 - 2,00

01.05. - 01.10.

2,20 - 2,40

L I K A – K A R L O VA C / C H O R W A C J A KO N T Y N E N TA L N A 01.07. - 31.08. ŠKOVRDARA, Škopaljska 17, 53291 Novalja

091 886 6369 051 296 970 pende@ri.t-com.hr

DRAŽICA, Primorska 21a, 53291 Novalja

053

661 294

662 421

info@autocampdrazica.com

EUROCAMP RAČA, Rača b.b., 53284 Sv. Juraj

053

883 209

883 209

camp@moko.hr

HHH

01.05. - 01.10.

TURIST, Grabovac 102, 47245 Rakovica

047

784 192

784 189

info@plitvicelakes-camping.com

HHH

01.04. - 01.10.

01.05. - 30.06. / 01.09. - 01.10.

3,65

2,40

5,50

2,65

1,60

incl.

5,15

3,45

11,15

3,90

2,65

8,40

2,30 - 2,90

2,90

4,60

2,90

4,30 - 6,60

3,60

2,30

3,60 - 5,20

3,00

incl.

8,00

01.04. - 01.10. 10

5,00

4,90 - 7,70

4,00

7


C h o r w a c k a W s p ó l n o t a Tu r y s t y c z n a

8

NAZWA / ADRES

NR KIERUNKOWY TELEFON

FAX

E-MAIL

PIES / KOT €

E €

P/P €

01.04. - 15.10.

3,00

incl.

9,00

01.04. - 15.10.

3,00

incl.

9,00

KAT.

SEZON

HH HHH

CCI %

CH €

P €

P/P €

6,30

5,00 - 8,00

7,00

4,90

5,00 - 8,00

6,30

5,00 - 8,00

7,00

4,90

5,00 - 8,00

01.06. - 30.09. KORANA, Čatrnja b.b., 47246 Drežnik Grad

053

751 015

751 013

info@np-plitvicka-jezera.hr

BORJE, Vranovača b.b., 53230 Borje - Korenica

053

751 790

751 791

autocamp-borje@np-plitvicka-jezera.hr

047

854 754

854 700

autocamp@inet.hr

HHHH

01.04. - 31.10.

2,10

2,80

5,60

2,80

01.06. - 14.07. / 01.09. - 30.09.

7,00 - 9,80

01.06. - 31.08. TERME TUHELJ, Lj. Gaja 4, 49215 Tuhelj

049

203 000

556 216

info@terme-tuhelj.hr

023

209 062

209 073

camping.paklenica@bluesunhotels.com

01.04. - 31.10.

3,00 - 3,50

6,00

incl.

7,90

4,20

P €

P/P €

CH €

P €

P/P €

CH €

P €

01.04. - 31.05. / 01.10. - 15.10.

15.07. - 31.08. SLAPIĆ, Mrežnički brig b.b., 47250 Duga Resa

CH €

4,20

2,10

6,30 - 8,40

01.04. - 31.05. / 01.10. - 31.10. 3,50

1,40

5,60 - 7,00

01.04. - 31.05. / 01.09. - 31.10.

4,00 - 8,00

4,00

2,80

3,00 - 5,50

DALMAC JA - Region Zadaru 09.07. - 19.08. PAKLENICA, Dr. F. Tuđmana 14, 23244 Starigrad - Paklenica

HHH

07.05. - 08.10.

5

3,00 - 4,80

5,15

18.06. - 08.07. / 20.08. - 02.09.

11,10 - 14,90

01.07. - 31.08. NACIONALNI PARK, Dr. F. Tuđmana 14a, 23244 Starigrad - Paklenica

023

369 202

359 133

kamp@paklenica.hr

HH

15.03. - 15.11.

1,66 - 2,08

2,21 - 3,04

5,54

2,77

6,80

4,60

9,90 - 12,85

2,60

7,80 - 8,90

07.05. - 27.05. / 17.09. - 08.10. 4,60

2,15

6,80 - 7,75

15.03. - 30.06. / 01.09. - 15.11.

8,30 - 11,07

01.07. - 31.08.

4,15

2,07

6,92 - 9,00

01.05. - 30.06. / 01.09. - 31.12.

PISAK, Seline 68, 23244 Seline

023

656 129

sime.bucic@zd.t-com.hr

H

01.05. - 01.11.

2,08

3,18

4,84

2,21

6,23 - 9,13

3,88

1,80

5,26 - 8,16

PINUS, Lađin porat b.b., 23244 Starigrad - Paklenica

023

658 652

info@camping-pinus.com

H

01.05. - 30.09.

1,90 - 2,00

2,75

4,50

2,25

6,00 - 8,20

3,20

1,60

5,25 - 6,00

MARITIME, Ivana Pavla 2, 23233 Privlaka

023

367 003

marcello-m@t-online.de

HHH

15.04. - 15.10.

3,00

3,00

3,20

656 129

28.05. - 17.06. / 03.09. - 16.09. 5,60

15.04. - 15.10. 1,60

6,40

09.07. - 19.08. PLANIK, Ražanac b.b., 23248 Ražanac

022

651 431

653 393

info@planik.hr

HH

15.04. - 30.09.

5

2,00 - 4,60

1,60 - 2,20

4,50

3,05

7,45 - 7,85

01.06. - 31.08. ADRIASOL, Turističko naselje b.b., 23312 Novigrad

023

375 111

375 619

office@adriasol.com

HHH

15.04. - 15.10.

3,00

4,00

5,00

3,00

7,00 - 8,00

02.07. - 19.08. ZATON, Dražnikova 76, 23232 Nin

023

280 280

280 310

camping@zaton.hr

HHHH

01.05. - 30.09.

5

4,50 - 9,00

incl.

10,60

8,40

18,00 - 29,00

15.06. - 31.08. PORAT, Sušica 27, 23275 Ugljan

023

288 318

info@campingporat.com

H

01.05. - 01.10.

1,50 - 2,00

2,50

4,50

3,00

8,00 - 9,00

01.07. - 31.08. ĐARDIN, Put Primorja 4, 23207 Sv. Filip i Jakov

023

388 960

388 960

camp.gardin@camping-croatia.com

FILIP, Put primorja 10a, 23207 Sv. Filip i Jakov

023

389 196

389 196

auto.kamp.filip@zd.t-com.hr

HHH

OAZA MIRA, Dr. F. Tuđmana 2, 23211 Pakoštane - Drage

023

635 419

635 393

info@oaza-mira.hr

HHH

15.04. - 15.10.

5

023

383 351

384 823

info@campsoline.com

HHHH

3,00

6,45 - 7,40

5,00

3,00

9,20

7,30

16,00 - 25,00

3,50

2,00

7,00 - 9,00

5,00

2,00

5,00 - 7,50

01.05. - 30.09.

1,40 - 2,10

2,50 - 3,00

5,50

4,20

4,80 - 8,30

4,40

3,30

3,90 - 6,65

01.01. - 31.12.

3,00 - 8,00

incl.

10,00

8,00

30,00 - 36,00

8,00

6,00

25,00 - 33,00

7,90

4,70

11,20 - 20,00

19.07. - 15.08.

09.04. - 29.04. / 10.09. - 30.09. 2,95

2,00

4,15 - 4,40

11.06. - 24.06. / 27.08. - 02.09. 7,90

6,30

15,60 - 23,00

01.05. - 10.06. / 03.09. - 30.09. 5,20 - 6,50 4,00 - 5,20

9,70 - 18,40

7,50 - 8,00

01.06. - 30.06. / 01.09. - 30.09.

2,50

incl.

4,80 - 5,20

01.05. - 14.06. / 01.09. - 01.10.

5,50

3,80 - 5,50

2,15

7,00 - 8,00

25.06. - 01.07. / 20.08. - 26.08.

2,00

15.04. - 01.10.

30.04. - 24.06. / 27.08. - 09.09. 3,00

15.04. - 31.05. / 01.09. - 15.10.

1,00 - 2,00

09.07. - 19.08. PARK SOLINE, Put Solina 17, 23210 Biograd n/m

25.06. - 08.07. / 20.08. - 26.08. 4,15

25.06. - 08.07. / 20.08. - 02.09. 6,50

3,90

10,00 - 16,30

01.07. - 18.07. / 16.08. - 31.08.

01.01. - 31.05. / 01.10. - 31.12. 3,50

1,75

4,50 - 6,50

5,00

3,00

15,00 - 25,00

15.04. - 24.06. / 03.09. - 01.10. 5,50

3,30

8,90 - 13,20

15.06. - 30.06. / 01.09. - 14.09.

01.04. - 14.06. / 15.09. - 31.10.

DIANA & JOSIP, Put Solina 55, 23210 Biograd n/m

023

385 340

383 886

bioline@globalnet.hr

HHH

01.04. - 31.10.

10

3,00 - 5,00

2,00 - 3,00

6,00

KOZARICA, Brune Bušića b.b., 23211 Pakoštane

023

381 070

381 068

kozarica@adria-more.hr

HHH

02.04. - 31.10.

5

3,10 - 5,20

incl.

7,00

MIRAN, Zagrebačka b.b., 22213 Pirovac

022

466 803

467 022

sales@rivijera.hr

HH

01.05. - 01.10.

10

3,00 - 4,50

incl.

6,00

5,00

10,00 - 23,00

5,00

4,50

9,00 - 20,00

4,00

3,50

7,00 - 16,00

3,00

2,50

7,00 - 12,00

IMPERIAL, V. Lisinskog 2, 22211 Vodice

022

454 412

454 412

sales@rivijera.hr

HHH

01.05. - 01.10.

10

4,50 - 6,00

incl.

8,00

6,00

12,00 - 22,00

7,00

5,50

11,00 - 20,00

6,00

4,50

9,00 - 16,00

4,00

3,00

8,00 - 12,00

3,00

8,00 - 12,00

02.07. - 19.08. 5,70

11,10 - 17,90

5,00

3,00

8,00 - 12,00

11.06. - 01.07. / 20.08. - 02.09. 5,80

4,70

9,20 - 14,50

4,00

2,00

7,00 - 10,00

3,00

free

6,00 - 9,00

02.04. - 10.06. / 03.09. - 31.10. 4,30

3,50

7,10 - 11,20

DALMAC JA - Region Szybenika 16.07. - 19.08.

04.07. - 20.08. SOLARIS, Hotelsko naselje b.b., 22000 Šibenik

022

364 000

361 800

info@solaris.hr

HHHH

14.04. - 16.10.

5

2,50 - 4,00

incl.

7,50

6,00

9,00 - 22,00

02.07. - 22.08. ADRIATIC, Huljerat b.b., 22202 Primošten

022

571 223

571 360

info@camp-adriatic.hr

HHH

11.04. - 15.10.

5

4,50 - 6,00

incl.

8,33

6,25

12,50 - 25,69

01.07. - 31.08. JAZINA, Put Jazine b.b., 22240 Tisno

022

438 558

439 836

prisliga@si.t-com.hr

HH

01.04. - 15.10.

3,47 - 4,53

5,90

3,00

6,40 - 8,58

01.07. - 31.08. KRKA, Skočići 21, 22221 Lozovac

022

778 495

goran.skocic@si.t-com.hr

H

01.02. - 30.11.

10

2,77

4,15

2,08

4,84 - 6,92

01.07. - 31.08. JEZERA - LOVIŠĆA, Zaratić 1, 22242 Jezera

022

439 600

439 215

info@jezera-kornati.hr

HHH

30.04. - 02.10.

5

4,00 - 7,00

4,05

8,51

5,81

11,62 - 13,78

02.07. - 15.07. / 20.08. - 26.08.

30.05. - 03.07. / 21.08. - 10.09. 6,00

4,50

5,00 - 14,00

25.06. - 01.07. / 23.08. - 28.08. 6,65

4,85

10,30 - 21,95

26.05. - 30.06. / 01.09. - 10.09. 4,33

2,56

4,88 - 6,93

18.06. - 01.07. / 27.08. - 02.09.

01.05. - 29.05. / 11.09. - 01.10. 5,50

4,00

3,00 - 12,00

21.05. - 24.06. / 29.08. - 11.09. 5,55

4,45

8,75 - 18,35

01.04. - 25.05. / 11.09. - 15.10. 3,54

1,98

4,04 - 5,81

01.02. - 30.06. / 01.09. - 30.11. 3,46

1,38

4,15 - 6,23

05.06. - 30.06. / 01.09. - 13.09. 5,80

4,00

8,36 - 9,31

30.04. - 04.06. / 14.09. - 02.10. 4,72

2,83

6,21 - 7,83

21.05. - 17.06. / 03.09. - 16.09.

14.04. - 30.04. / 02.10. - 16.10. 3,50 - 4,50 2,50 - 3,00

2,00 - 10,00

11.04. - 20.05. / 12.09. - 15.10. 4,70

3,50

7,50 - 15,40

9


C h o r w a c k a W s p ó l n o t a Tu r y s t y c z n a

10

NAZWA / ADRES

NR KIERUNKOWY TELEFON

FAX

E-MAIL

KAT.

SEZON

CCI %

PIES / KOT €

E €

P/P €

HHH

15.04. - 15.10.

5

2,10 - 2,90

incl.

6,00

CH €

P €

P/P €

13,30 - 18,30

5,80

CH €

P €

P/P €

CH €

P €

P/P €

CH €

P €

DALMAC JA - Region Splitu 02.07. - 19.08. VRANJICA BELVEDERE, 21218 Seget Vranjica - Trogir

021

798 222

894 151

vranjica-belvedere@st.t-com.hr

3,90

25.06. - 01.07. / 20.08. - 26.08.

07.07. - 22.08. SEGET, Hrvatskih žrtava 121, 21218 Seget Donji - Trogir

021

880 394

880 394

kamp@kamp-seget.hr

H

01.03. - 30.10.

1,50 - 2,00

incl.

4,80 - 5,80 3,00 - 4,00

021

806 105

806 450

booking@camp-rozac.hr

HHH

01.04. - 31.10.

LISIČINA, Lisičina 2, 21310 Omiš

021

862 536

862 536

camp-lisicina@inet.hr

HH

15.04. - 15.10.

VITER MATUTINOVIĆ, A.K. Miošića 1, 21334 Zaostrog

021

629 190

629 190

info@camp-viter.com

H

01.04. - 01.10.

GALEB, Vukovarska b.b., 21310 Omiš

021

864 430

864 458

camping@galeb.hr

HHH

24.04. - 15.10.

5

11,00 - 16,50

325 426

325 452

camping.split@gmail.com

HH

01.01. - 31.12.

DOLE, Živogošće b.b., 21329 Igrane - Živogošće

021

628 749

628 750

auto-camp-dole@st.t-com.hr

021

741 803

717 447

info@campvira.com

NUDIST, 21463 Vrboska

021

774 034

774 187

komunalno-vrboska@st.t-com.hr

635 028

635 028

fanika.eterovic@st.t-com.hr

4,50

11,50 - 20,00

6,00

4,50

11,00 - 18,60

5,00

3,00

10,00 - 16,60

5,40 - 6,20

3,50

1,60

4,70 - 5,60

2,70

1,30

4,10 - 5,10

5

2,80

2,90

5,60

3,50

7,30 - 8,50

4,90

2,80

5,90 - 7,30

5

2,19 - 4,29

incl.

7,49

18.06. -08.07. / 20.08. - 09.09.

5

2,50 - 3,50

incl.

5,90

3,40

021

635 551

635 551

kamp_kito@inet.hr

021

635 293

14,20 - 16,90

12,59 - 17,99

5,10

3,00

12,20 - 14,10

01.06. - 30.06. / 01.09. - 15.09.

21.05. - 17.06. / 10.09. - 23.09. 5,99

3,19

9,49 - 14,99

3,90

2,60

01.05. - 01.10.

5

2,50

4,20

5,20

2,90

7,70 - 17,80

3,50

2,10

5,00 - 8,80

2,80

1,80

4,00 - 7,00

5

2,00 - 3,00

incl.

7,80

4,50

15,00 - 22,00

6,00

3,30

12,50 - 18,75

6,00

3,30

12,50 - 18,75

HH

01.05. - 01.10.

2,77

10,40

01.05. - 15.10.

1,38

7,34

4,15

HHH

01.01. - 31.12.

incl.

2,50

7,00

4,20

vojmir.cvitanic@st.t-com.hr

01.05. - 31.10.

incl.

8,25

4,12

098 1776 484 021 635 367 ncb@mail.inet.hr

15.05. - 01.10.

2,00

9,00

01.05. - 19.07. / 20.08. - 01.10. incl

8,30

4,15

incl

01.05. - 30.06. / 01.09. - 15.10.

2,77 - 5,53

5,54

2,77

1,38 - 2,77

15.06. - 15.07. / 01.09. - 31.12.

2,50 - 4,40

4,90

2,00

2,20 - 2,50

01.07. - 20.07. / 21.08. - 31.08.

3,43 - 3,50

5,00

6,99 - 12,99

9,90 - 12,20

20.04. - 15.10.

HHH

2,99

01.05. - 31.05. / 16.09. - 15.10.

HH

5,19

24.04. - 20.05. / 24.09. - 15.10. 5,69

01.10. - 31.12. / 01.01. - 31.05.

HHHH

01,07, - 31,08, ALOA, 21420 Bol

3,49

01.06. - 05.07. / 25.08. - 30.09.

21.07. - 20.08. KANUN, Domovinskog rata 30, 21420 Bol

6,49

11,20 - 15,00

8,50 - 11,00

2,00

14,99 - 22,49

3,00

01.04. - 31.05. / 01.10. - 31.10.

7,00

16.07. - 31.08. KITO, Bračke ceste b.b., 21420 Bol

3,30 - 4,30 1,90 - 2,90

4,60

4,49

15.04. - 03.06. / 10.09. - 15.10. 4,70

10.03. - 31.05. / 01.10. - 30.10.

incl.

01.07. - 31.08. 021

11,40 - 15,60

2,00

20.07. - 19.08.

MARIO, Uz Gospojicu b.b., 21420 Bol

3,20

2,00

01.07. - 31.08. VIRA, Mala Vira b.b., 21450 Hvar

9,50 - 13,00

04.06. - 24.06. / 27.08. - 09.09. 4,90

1,00 - 1,60

06.07. - 24.08. 021

3,80 - 4,80 2,50 - 3,50

01.06. - 30.06. / 01.09. - 30.09.

09.07. - 19.08.

STOBREČ - SPLIT, Sv. Lovre 6, 21311 Split - Stobreč

12,80 - 17,20

01.06. - 06.07. / 23.08. - 30.09.

01.07. - 31.08. ROŽAC, Šetalište B. Radića, 21223 Okrug Donji

3,80

6,90

3,43

3,43 - 3,50

01.01. - 15.06. 4,00

1,40

1,80 - 2,50

01.05. - 30.06. / 01.09. - 31.10. 5,50

2,75

2,06 - 2,10

15,05, - 30,06, / 02,09, - 01,10, 5,00

7,00

4,00

3,00

DALMAC JA - Region Dubrownika 15.07. - 24.08.

18.06. - 14.07. / 25.08. - 05.09.

01.05. - 17.06. / 06.09. - 30.10.

ZAKONO, Brijesta 10, 20248 Brijesta

098

344 204

peric@brijesta.com

HHH

01.05. - 30.10.

5

2,00 - 2,50

3,00

4,00

2,50

6,00 - 6,50

3,50

2,00

5,50 - 5,70

3,30

1,80

4,60 - 5,00

VRELA, Brijesta 10, 20248 Brijesta

098

344 204

peric@brijesta.com

HH

01.05. - 30.10.

5

2,00 - 2,50

3,00

4,50

3,00

6,00 - 7,70

4,00

2,50

5,50 - 6,50

3,50

2,00

4,80 - 5,10

01.07. - 31.08. TRSTENICA, K. Domagoja 50, 20250 Orebić

020

713 348

713 348

rezervacije@kamp-trstenica.com

HHHH

01.01. - 31.12.

2,77

4,15

6,23

3,46

9,69 - 12,46

07.07. - 24.08. GLAVNA PLAŽA, K. Domagoja 49, 20250 Orebić

020

713 399

713 390

info@glavnaplaza.com

HHHH

01.06. - 30.09.

4,86

5,55

2,77

4,00 - 7,47

01.07. - 31.08. OREBIĆ, B. Jelačića 2, 20250 Orebić

020

VALA, Mokalo b.b., 20250 Orebić

713 479

713 877

mladen-deldum@inet.hr

098/1843 631 020/678 147 vala-matkovic@inet.hr

4,00 - 5,70

3,00

1,50

3,00 - 4,20

3,00

1,50

7,20 - 10,24

4,43

1,94

6,37 - 8,17

4,43

1,94

6,37 - 8,17

1,38

2,77

5,12

2,77

7,47 - 8,30

5,12

2,77

7,47 - 8,30

5,12

2,77

7,47 - 8,30

2,00 - 3,50

3,50

6,60

kamp-adriatik@du.t-com.hr

HHHH

01.04. - 31.10.

02.07. - 26.08. 5

4,80

9,00 - 13,50

02.07. - 20.08. HHH

01.05. - 30.09.

10

1,00

3,00

6,80

3,40

10,80 - 15,30

01.07. - 31.08. 719 044

liberan@liberan.com

719 077

719 444

antony@antony-boy.com

020

719 164

719 164

info@kamp-palme.com

020

891 169

bozo@orasac.com

020

487 006

487 001

info@campingkate.com

18.06. - 01.07. / 21.08. - 10.09. 4,50

2,25

6,10 - 8,60

incl.

3,04 - 3,60

4,29

2,21

7,20 - 10,10

3,60

1,80

6,09 - 8,44

01.01. - 31.12.

incl.

3,32 - 4,00

5,40

2,77

8,17 - 12,18

4,00

1,94

6,78 - 9,41

HHH

01.01. - 31.12.

5

1,38 - 3,04

2,77 - 4,15

5,67

3,46

9,83 - 11,07

HH

01.05. - 15.10.

2,08

3,33

2,36

4,86 - 5,42

HHH

02.04. - 30.10.

5

0,69 - 1,00

1,66

4,15

3,39

5,40 - 6,64

3,00 - 4,20

07.05. - 10.06. / 10.09. - 23.09. 4,90

2,80

8,00 - 11,20

01.05. - 17.06. / 11.09. - 30.09. 3,00

1,50

4,50 - 6,75

01.01. - 30.06. / 01.09. - 31.12.

01.01. - 31.12.

01.07. - 31.08. KATE, Tupina 1, 20207 Mlini

9,00 - 13,00

HH

15.07. - 24.08. POD MASLINOM, Put prema moru b.b., 20234 Orašac

4,00

HHHH

03.07. - 25.08. PALME, Kučište 45, 20267 Kučište

11.06. - 01.07. / 27.08. - 09.09. 6,00

15.06. - 02.07. / 26.08. - 04.09. 4,98

3,04

7,89 - 9,13

01.05. - 14.07. / 25.08. - 15.10. 2,64

2,08

4,17 - 5,00

02.04. - 30.06. / 01.09. -30.10. 3,39

2,77

4,01 - 5,54

8,30 - 10,38

3,05 - 5,62

2,00

714 328

719 077

1,80

2,49

713 420

2,49

01.04. - 31.05. / 01.10. - 31.10.

5,12

020

020

3,47

4,00

ADRIATIC, Mokalo 6, 20250 Orebić

020

3,47 - 6,52

01.01. - 31.03. / 01.11. - 31.12. 4,15

01.06. - 15.06. / 15.09. - 30.09.

3,00

25.05. - 15.10.

ANTONY-BOY, 20267 Kučište - Viganj

2,10

01.06. - 30.06. / 01.09. - 30.09.

8,86 - 11,07

3,32

HHHH

LIBERAN, 20267 Kučište - Viganj

4,16

2,77

1,52 - 2,08

ivo.kristicevic@du.t-com.hr

kalac@htp-korcula.hr

16.06. - 06.07. /25.08. - 14.09.

4,57

01.04. - 31.10.

713 104

711 746

8,86 - 11,07

15.05. - 15.10.

713 104

726 693

3,04

H

020

020

5,26

01.04. - 31.05. / 01.10. - 31.10.

HHH

PONTA, Mokalo b.b., 20250 Orebić

KALAC, Dubrovačka cesta 19, 20260 Korčula

01.06. - 30.06. / 01.09. - 30.09.

01.06. - 14.06. / 05.09. - 01.10. 3,74

2,08

7,20 - 8,30

01.04. - 06.05. / 24.09. - 30.10 4,00

2,00

7,00 - 9,90

11

/Camping-Croatia-Pricelist-2011-PL  

http://business.croatia.hr/Documents/1320/Camping-Croatia-Pricelist-2011-PL.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you