Page 1


ZAPROSZENIEna I Seminarium„Kompetencje międzykulturowe w biznesie na terenach przygranicznych”  

Seminarium odbędzie się 8 grudnia 2011, w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you