Page 1

Centrum Usługowo Doradcze Service– und BeratungsCentrum Euroregion POMERANIA Urząd Miasta Szczecin Biuro Prezydenta Miasta CUD Szczecin • Pl. Armii Krajowej 1 • 70-456 Szczecin

Tel. (91) 43 51 116 (91) 43 51 117 (91) 424 53 60 Fax (91) 42 45 120

www.pomerania.org.pl e-mail: cud.szczecin@um.szczecin.pl

PIERWSZE SEMINARIUM NA TEMAT: ”Kompetencje międzykulturowe w biznesie na terenach przygranicznych” Szczecin, 8. grudnia 2011

Program Seminarium

Referenci

Miejsce

9.00 – 9.30 Rejestracja

Zachodniopomorskie

9.30 – 10.00 Powitanie uczestników Seminarium przez

przedstawiciela

Urzędu Miasta Szczecin.

Patrycjusz Ceran

Centrum Doskonalenia

Kierownik Referatu ds. Międzynarodowych, Urząd Miasta Szczecin

Nauczycieli

ul. Gen. J. Sowioskiego 68 Międzykulturowośd w biznesie - wprowadzenie do tematu Seminarium.

10.00 – 11.30 Szczególne znaczenie kompetencji międzykulturowych dla funkcjonowania przedsiębiorstw położonych na obszarach

Martin Barthel Koordynator projektu Comparative Research Network, Berlin Mag. Kamila Kowenzowska Wiceprezydent Sietar Polska, Międzykulturowy Trener ds. UEFA Euro 2012

przygranicznych. Prezentacja ma na celu przybliżenie uczestnikom, czym jest kompetencja międzykulturowa oraz czemu może służyd? Szczególny

nacisk

zostanie

położony

na

jej praktyczne

zastosowanie w kontaktach biznesowych pomiędzy Polakami a Niemcami. Zastanowimy się, czy sposób komunikacji i obsługi klienta, prowadzenie prezentacji czy negocjacji są w pewien

Projekt współfinansowany ze środków EFRR (INTERREG IV A)

70-236 Szczecin


Centrum Usługowo Doradcze Service– und BeratungsCentrum Euroregion POMERANIA

Urząd Miasta Szczecin Biuro Prezydenta Miasta CUD Szczecin • Pl. Armii Krajowej • 70-456 Szczecin

Tel. (91) 43 51 116 (91) 43 51 117 Fax (91) 42 45 120

www.pomerania.org.pl e-mail: cud.szczecin@um.szczecin.pl

sposób uwarunkowane kulturowo? Czy możemy coś zrobid aby lepiej porozumied się z naszymi partnerami z zagranicy?

11.30 – 12.00 Przerwa na kawę

12.00 – 13.00 Best Practice – najnowsze przykłady Prezentacja

lokalnych

firm

i

ich

doświadczeo

Maria Czerniecka Główny Menager ds. Szkoleo w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości

międzykulturowych. Jakie międzykulturowe wyzwania stoją przed przedsiębiorcami w Euroregionie?

13.00 – 15.00 Open Buffet - Open Space – Kompetencje międzykulturowe w mojej działalności gospodarczej Celem warsztatów jest identyfikacja potrzeb, oczekiwao oraz możliwości rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na terenie przygranicznym.

15.00 – 16.00 Dyskusja podsumowująca Seminarium

Partner projektu:

Genter Str. 54 D-13353 Berlin Tel. +49 30 88 53 56 62 tel. kom. + 491717792384 E-Mail: mabarthel@comparative-research.net, www.comparative-research.net

Projekt współfinansowany ze środków EFRR (INTERREG IV A)

Program Seminarium„Kompetencje międzykulturowe w biznesie na terenach przygranicznych”  

Seminarium Program Seminarium „Kompetencje międzykulturowe w biznesie na terenach przygranicznych” - 8.1.2.2011, Szczecin

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you