Page 82

KULTURNI CENTAR BANSKI DVOR www.banskidvor.org

25.10. Koncert - Evropski studentski kamerni orkestar. 20h Orkestar čini 19 studenata muzičkih akademija iz 16 zemalja, tačnije Mađarske, Hrvatske, Poljske, Italije, Bosne i Hercegovine, Španije, Francuske, Crne Gore, Norveške, Švedske, Austrije, Češke, Velike Britanije, Litvanije, Njemačke i Srbije. Osnovan je sa ciljem da unaprijedi odnose između institucija zapadnog Balkana na evropskom nivou, i predstavlja jedinstvenu priliku za studente iz različitih zemalja da se upoznaju i sviraju zajedno.

03.10. Izložba Arhitektonsko-građevinskog fakulteta. 19h 03.10. Koncert - Ansambl Zdravka Ćosića. 19h 04.10. Koncert - Sonja Marinković i Dejan Janković, klavir. 20h 07.10. Horski susreti 2011. 20h 08.10. Horski susreti 2011. 20h 10.10. Koncert - Ansambl Zdravka Ćosića. 19h 13.10. Izložba umjetničke fotografije ‘Banjaluka 2011’. Fotokino klub Cedubal. 19h 17.10. Koncert - Ansambl Zdravka Ćosića. 19h 18.10. Izložba Društvo prijatelja Austrije DABIH i Arhiv RS Banja Luka u periodu Austougarske monarhije. 19h 24.10. Koncert - Ansambl Zdravka Ćosića. 19h 26.10. Oliver Majstorović, klavir. 20h 27.10. Koncert učenika Muzičke škole ‘Vlado Milošević’. 19h 31.10. Dani izraelske kulture. 20h

crna ovca oktobar 2011  

oktobar 2011

Advertisement