Page 31

i pravac dobije fika’ čiji je cilj da ovaj umjetničk nih ite. U okviru programa ’Gra ba u ciklusu izložbi diplomira izlož Izložba grafika Mihajla Rak prva se je nizu orga e, ba sceni Banjaluk S. (Banja Luka) www.udas.rs. UDA zasluženi prostor na kulturnoj rija Gale bra. okto vina jeva. Prva polo grafičara iz Banjaluke i Sara Galerija UDAS. fika’. Druge polovina oktobra. Druga izložba u ciklusu ’Gra Izložba grafika Željke Stupar. ba (Banja Luka) www.udas.rs. Do 05.10. Galerija , koja od 1989. živi u Americi. alučanke Dragane Skrepnik Povratak kući. Izložba banj LTG. www. ltggalerija.com Abrašević. cija. Od 14.10. do 21.10. OKC ba Otvoreni arhiv – prezenta (Re)collecting Mostar. Izlož (Mostar) www.okcabrasevic.org www.okcabra0. OKC Abrašević. (Mostar) Đenite Kuštrić. Otvaranje 01.1 Autoportret. Foto instalacije sevic.org 0. OKC Abrašević. Network. Od 12.10. do 14.1 prostoru’ – Balkan Express Susret ’Umjetnost u javnom (Mostar) www.okcabrasevic.org sevic.org šević. (Mostar) www.okcabra – Slaven Tolj. 14.10. OKC Abra Intervencija u javnom prostoru (Mostar) www.okcabrasevic.org ranje 24.10. OKC Abrašević. Izložba BH fotografije. Otva 04.10. do 13.10. og bihaćkog umjetnika. Od multimedijalna izložba mlad Haris Rekanović. Samostalna .ba ihac ć) www.ggb Gradska galerija Bihać. (Biha ska galerija a’. Od 14.10. do 29.10. Grad kolonije ’Za djecu centra Dug Izložba radova sa X likovne .ba Bihać. (Bihać) www.ggbihac stirane znaih autora čija su tema deva Kozare. – 2009. Izložba fotografija češk Od 21.10. do 29.10. Muzej a. Graciozne i bespomoćne 2003 vijek 20. i 19. e iranj plan ra i urbano menitosti Češke, ali i arhitektu prijedor.com (Prijedor) www.muzejkozare ce. (Zenica) www. Od 15.10. Muzej grada Zeni sijek – Brigadiri iz Danske’. Istorijska izložba ’Drugi kolo zemuzej.ba jnijih i najozgrafika jedna je od najznača www. ni bijenalni festival crteža i odna galerija portreta. (Tuzla) XIV INTERBIFEP. Internacional unar Međ 1. 02.1 Do . acija nih manifest biljnijih međunarodnih likov galerijaportreta.ba skulptura, emenog portreta, Kolekcija www. galerije portreta. Kolekcija savr odna galerija portreta. (Tuzla) unar Stalne postavke Međunarodne Međ vić. zino Muje t Isme , Pinto ) (Haim es Jam ć, Vuki r Adela Beh galerijaportreta.ba

crna ovca oktobar 2011  

oktobar 2011

Advertisement