CRN Polska

Page 94

WYDARZENIA

Wykorzystać zalety

mobilnego świata O przyszłości pracy mobilnej, trendach w rozwoju nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych, bezpiecznych rozwiązaniach dla biznesu oraz nowych perspektywach współpracy z resellerami dyskutowano podczas II Technologicznego Spotkania Versim. TOMASZ KOZŁOWSKI

P

odczas spotkania, w którym wzięło udział około 70 partnerów Versimu, mówiono m.in. o źródłach finansowania zakupów IT w ramach funduszy europejskich 2014–2020 w programach operacyjnych Polska Cyfrowa, Inteligentny Rozwój oraz 16 programach regionalnych. Realizację tych programów ma wspomóc rekordowy budżet 82,5 mld euro. Przedstawiciele Versimu omówili plany wykorzystania środków z funduszy unijnych w służbie zdrowia, szkolnictwie oraz administracji publicznej. Konkretne rozwiązania, obejmujące rozbudowę infrastruktury sieciowej na

94

CRN nr 6/2015

Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w placówkach służby zdrowia oraz instytucjach rządowych, zaprezentowali specjaliści Extreme Networks. Z kolei o możliwości bezpiecznego korzystania z zalet mobilności opowiedział Bartosz Leoszewski, dyrektor generalny FancyFon. Podkreślił, że najważniejszym zadaniem staje się obecnie bezpieczne wykorzystanie urządzeń mobilnych w biznesie. W tym celu użytkownicy mogą skorzystać z systemu Famoc, narzędzia do zdalnego zarządzania smartfonami i tabletami działającymi pod kontrolą różnych systemów operacyjnych. Rozwiązanie, wdrożone m.in. w PKP Inter-

city i Lotosie, zabezpiecza urządzenia, dane i aplikacje mobilne, umożliwiając jednocześnie pracownikom stały dostęp do danych. Firmom z kolei zapewnia zachowanie kontroli nad wykorzystaniem ich zasobów. O mobilności w kontekście zmian pokoleniowych i wyzwań stojących przed producentami rozwiązań informatycznych mówił Paweł Podwysocki, dyrektor zarządzający Unify. Według niego cyfrowa era jest obecnie zalążkiem fundamentalnej zmiany, praca staje się coraz bardziej mobilna, w przedsiębiorstwach swoje pięć minut ma pokolenie tzw. millenialsów, dzisiejszych 25–35 latków. Znaczenia nabiera hasło New Way to Work (NW2W), które określa wirtualizację zasobów przedsiębiorstw, przewagę pracowników realizujących swoje zadania w wirtualnych zespołach, ale też odczuwających coraz większą frustrację z powodu nadmiaru wykorzystywanych urządzeń. Konsolidacja działalności biznesowej w przedsiębiorstwach nie powoduje ujednolicenia potrzeb dotyczących systemów informatycznych. Dzieje się wręcz przeciwnie. Potrzeby te muszą być zaspokajane przez działy IT, które same podlegają zmianom. Dlatego wobec takich wyzwań, zdaniem prelegenta, resellerzy mogą zaproponować klientom nowoczesne rozwiązanie OpenScape, czyli system, który oferuje zintegrowanie różnorodnych mediów komunikacyjnych w ustandaryzowane środowisko aplikacji. Z kolei Jan Arcab, ekspert wsparcia sprzedaży z Versimu, zaprezentował zalety telefonii aplikacyjnej Circuit. System usprawnia pracę zespołów, łącząc e-maile, dokumenty, pliki wideo, wiadomości, notatki dotyczące projektów i narzędzia społecznościowe. Ułatwia szybkie odnajdywanie informacji na jednej czytelnej platformie. Ma być odpowiedzią na takie bolączki z komunikowaniem się pracowników jak: fragmentaryczne środowisko, rozłączone zespoły wirtualne czy utrudnione śledzenie przepływu informacji. Izabela Świerczek-Woroniecka, Indirect Sales Director z Unify, omówiła główne założenia nowej strategii rynkowej, która zakłada sprzedaż wszystkich rozwiązań nie bezpośrednio przez