Page 1

Protocol de Sortides i Col貌nies!

Col路legi Santo Angel Actualitzat 17/11/11


Una educaci贸 integral inclou, entre altres coses, la sociabilitzaci贸 dels infants.


Característiques Generals 1. 

El Centre programa Sortides, Excursions i Colònies per les següents raons: 1.  2.  3.  4. 

Afavoreixen, d’una manera important, la sociabilització dels alumnes. Poden veure d’a prop un seguit de coses que estudien a les aules. Milloren i faciliten les relacions alumne-professor. Tenen un component lúdic que els permet deslligar-se del dia a dia a classe.


És per aquestes raons que recomanem participar en aquestes activitats, però, tot i així, el col·legi distingeix unes sortides més convenients per a la formació dels alumnes, d’unes altres molt més lúdiques.

2. 

1.  2. 

Colònies, Port Aventura i viatge de Batxillerat més lúdiques i, per tant, voluntàries. Totes les altres excursions (normalment una trimestre) i el teatre són sortides “de feina” i, tant, molt convenients per a la formació integral nostres alumnes.

són per per dels


3. 

A l’inici de cada curs, una vegada s’han fixat i reservat les sortides, es pengen al web, a l’apartat de programació del curs de cada nivell educatiu.

4. 

Normalment els alumnes d’Infantil i Primària van a les excursions vestits amb el xandall del col·legi i vambes. Aquests alumnes porten unes polseres identificatives.

5. 

L’empresa d’autocars amb qui treballem és Julià.

6. 

L’escola pot impedir participar en aquestes activitats a alumnes, que tinguin un mal comportament al centre i no segueixin la línia d’educació i respecte que demanem.

7. 

Cap alumne/a podrà participar en les sortides si abans no ha lliurat la seva autorització al centre.


Pagaments Etapa

Protocol d’actuació

Infantil

Us lliurem amb antelació una circular que especifica: dates de pagament, preus i el retallable d’autorització. Es realitza la facturació corresponent. La circular queda penjada al web.

Primària

Us lliurem amb antelació una circular que especifica: dates de pagament, preus i el retallable d’autorització. Es realitza la facturació corresponent. La circular queda penjada al web.

ESO

Us lliurem amb antelació una circular que especifica: dates de pagament, preus i el retallable d’autorització. Es realitza la facturació corresponent. La circular queda penjada al web.

Batxillerat

Pengem al web uns dies abans una circular que especifica: dates de pagament, preus i el retallable d’autorització. Els alumnes han de passar per la secretaria a realitzar el pagament en les dates especificades a la circular, i lliurar l’autorització al seu tutor/a.

Nota important: Recordeu que tractant-se de domiciliacions bancàries, si es produeixen devolucions, comportaran un cost afegit de 3 euros per rebut.


Devolucions Els supòsits susceptibles de devolució econòmica són els següents: 1.  2.  3. 

Preavís amb tres dies d’antelació a la Secretaria del Centre o al Tutor corresponent. Malaltia sobrevinguda, caldrà avisar a la Secretaria i portar el justificant mèdic abans de tres dies hàbils. Donat que els costos de les sortides tenen una part fixa i una altra variable, en cas de compliment dels requisits abans esmentats, es retornarà un mínim del 50% del preu. Aquesta devolució es farà efectiva la setmana següent a la sortida.

Protocol Sortides  
Protocol Sortides  

vvv vv bb bb nn

Advertisement