Page 1

Projecte:

“Jocs de taula” Primària

Setembre de 2012


Descripció del projecte ›  Amb

aquest projecte pretenem introduir els nostres alumnes en els jocs de taula de forma progressiva, amb la intenció que acabin jugant als escacs com a màxim referent dels jocs d’estratègia i de desenvolupament de la ment.

›  Sabem

que està científicament comprovat que exercita la ment i que és una activitat formativa que contribueix a elevar les possibilitats d’aprenentatge de qualsevol estudi.


Objectius del projecte ›  D e s e n v o l u p a r

matemàtica.

la intel·ligència lògico-

›  Relacionar

i reconèixer les diagonals i els diferents sectors (casella, columna, fila, racó, banda, centre).

›  Saber

representar mentalment les jugades a fer i les possibles respostes del contrincant.

›  Treballar

destreses com la concentració, la reflexió i la memòria.

›  Aprendre

a assumir la frustració de la derrota com a part de la vida diària.


Metodologia del projecte I ›  A

Cicle Inicial s'aprèn el joc del parxís, a Cicle Mitjà es continua amb les dames i a Cicle Superior, amb els escacs.

›  Es

fa una introducció teòrica a cada joc on l’alumne ha de comprendre la mecànica bàsica.

›  Introducció

als jocs mitjançant l’ús de la PDI per poder veure la col·locació de les peces, el moviment d’aquestes i iniciar també alguna partida en conjunt.


Metodologia del projecte II ›  Respecte

dels escacs, es fa una iniciació al joc per parelles introduint les diferents peces de forma progressiva. Començant per les torres, després l’alfil, la reina... i així successivament fins a tenir-les totes.

›  Quan

ja dominen les normes, s’organitzen partides dintre el grup classe.

Jocs de taula  

dd d d d dd

Advertisement