Crit solidari

Sant Feliu de Llobregat, ES

Butlletí periòdic de l'Equip de Pastoral Obrera del bisbat de Sant Feliu de Llobregat