Page 1

Textos Històrics Sociedad de clases

La moderna societat burgesa, que s'alça sobre les ruïnes de la societat feudal, la qual cosa ha fet ha sigut crear noves classes, noves condicions d'opressió, que han vingut a substituir a les antigues (...) Hui, tota la societat tendix a separar-se, cada vegada més obertament, en dos grans camps enemics: la burgesia i el proletaria. Els autors de aquest text historics son Marx i Engels i el titol es manifest comunista escrita en el segle XIX

Existixen encara altres causes que debiliten la salut de gran nombre de treballadors. Abans que res, la beguda; totes les seduccions, totes les possibles temptacions, s'ajunten per a espentar l'obrer a la passió de la beguda. L'aiguardent és per als treballadors quasi l'única font de gaudis, i tot conspira perquè s'estretisca el cercle al seu alrede. L'obrer torna a la llar cansat i famolenc; troba una habitació sense cap comoditat, bruta, inhospitalària; necessita en forma urgent algun alleugeriment (...) La seua sociabilitat pot només satisfer-se en l'hostal, perquè no té un altre lloc on trobar-se amb els seus amics (...)La passió de la beguda ha cessat ací de ser un vici; per això poden ser excusats els viciosos; constituïx un fenomen natural. Aquest text historic es de Engel i el seu titol es: la situacio de la clase obrera en Inglaterra, en 1845.


No tinc més roba que la del meu treball: alguns pantalons i una jaqueta rota...Arrastro les vagonetes baix terra al llarg de mitja llegua, anada i tornada. Les arrossegue durant onze hores diàries amb l'ajuda de l'una cadena lligada a la meua cintura. Les ferides que tinc en el cap me les he fet descarregant vagonetes. Els hòmens de l'equip a què estic lligat treballen despullats, excepte el casc en el cap. Algunes vegades quan no sóc ràpid, em colpegen. Aquestet texts parla de la explotacio infantil i esta extret de LAZO A. Revolucions del mon modern

Textos históricos  
Textos históricos  

tres tectos historicos de engles siblo xix