Page 1


Imatges i  realització:    Cristòfol  Casanovas  2011  


“Els castellers  del  Poble    Sec  2010”       Aquest  resum  fotogràfic  no  vol  ser  un  inventari  del  castells  realitzats  per  la  colla  del  Poble  Sec     durant  l´any  2010,  ni  un  mostrari  de  retrats,  sino  un  calidoscopi  d´emocions  que  es  generen     al  voltant  de  la  construcció  d´un  castell,  on  es  fa  palesa  la  relació  humana,  feta     de  mirades,  de  recerca  de  complicitats,  de  concentració,  i  també  d’il.lusió  i  d’alegria.   Una  alegria  que  explota  en  forma  de  festa  i  celebració  quan  s’assoleix    un  objecMu,  quan     s’aconsegueix  descarregar  una  proposta,  la  que  sigui.   També  hi  han  peMtes  derrotes,    neutralitzades  per  la  constància,  el  respecte  i  el  senMt  del  humor     d’aquesta  peMta  gran  colla.   Un  recull  d’imatges  que  volen  transmetre  un  senMr  que  corre    entre  els  seus  membres  i  que     la  càmera  en  tesMmonia  per  peMtes  espurnes.         Cristòfol  Casanovas   Barcelona,  setembre  2011  

Castellers del Poble Sec . Imatges 2010  
Castellers del Poble Sec . Imatges 2010  

Recull d' imatges de diferents actuacions de la colla del Poble Sec durant el 2010.

Advertisement