Page 8

DATE DE CONTACT

ADRESA: bd. Carol I, nr. 22, Universitatea “Al. I. Cuza”, corp B, et. 3, sala B606, Iaºi TELEFON: 0332-410-875 E-MAIL: office@aieseciasi.ro WEB: www.aieseciasi.ro PERSOANÃ DE CONTACT: Ecaterina Pop

AIESEC IAªI Misiune: dezvoltarea tinerilor ºi implinirea potenþialului uman Domeniul de activitate al organizaþiei: educaþie, dezvoltare personalã ºi profesionalã Serviciile/activitãþile principale ale organizaþiei: proiecte educaþionale

ACTIVITÃÞILE PRINCIPALE ÎN CARE SE POT IMPLICA VOLUNTARII PERMANENT SAU PE TERMEN LUNG

1. Dobândirea calitãþii de membru în urma recrutãrii de la începutul fiecãrui an universitar; 2. Dobândirea calitãþii de membru în urma efectuãrii unui internship internaþional ºi, la întoarcere, implicarea în cadrul organizaþiei;

PE O PERIOADÃ DETERMINATÃ

1. Proiecte de educaþie nonformalã pentru elevii de liceu; 2. Proiecte de orientare profesionalã ºi dezvoltare personalã pentru studenþi; 3. Internship-uri internaþionale;

CÂND ?

1. feb-mar 2012; iul-aug 2012; 2. oct 2012; 3. Începând cu apr. 2012;

Cerinþe speciale pentru voluntari: limba englezã nivel mediu; tineri între 18-30 ani Intervalul orar în care se desfãºoarã activitãþile de voluntariat: conform programului agreat cu voluntarul, minim 4 ore/sãptãmânã.

Ghidul oportunitãþilor de voluntariat din Iaºi

Ghidul oportunitatilor de voluntariat din Iasi  

Ghid electronic gratuite realizat de Fundatia Serviciilor Sociale Bethnay

Advertisement