Page 23

ASOCIAÞIA “SOCIETATEA PENTRU PSIHOLOGIE”

DATE DE CONTACT

TELEFON: 0748-350-285 Misiune: SPP se prezintã ca o asociaþie a studenþilor ºi absolvenþilor la Psihologie si ªtiinþele Educaþiei, a cãrei scop este sprijinirea dezvoltãrii psihologiei româneºti prin susþinerea activitãþii ºi formãrii profesionale a membrilor ei ºi doreºte sã le ofere acestora posibilitatea de a-ºi descoperi, dezvolta ºi valorifica la maxim atât potenþialul intelectual, cât ºi abilitãþile, competenþele profesionale, într-un cadru stimulativ ºi amical. -Serviciile/activitãþile

E-MAIL: spp@asociatia-spp.ro

principale ale organizaþiei: traininguri, elaborare chestionare, realizare sondaje, consultanþã în educaþie.

WEB: http://asociatiaspp.ro/

ACTIVITÃÞILE PRINCIPALE ÎN CARE SE POT IMPLICA VOLUNTARII

PERSOANÃ DE CONTACT: Elena Ungureanu, preºedinte elenna.ungureanu@gmail. com

PERMANENT SAU PE TERMEN LUNG Activitãþile SPP au în vedere facilitarea comunicãrii între studenþi ºi specialiºtii în domeniu, schimbul de experienþã ºi de culturã între studenþii din cele cinci centre universitare membre COGNOSIS, dezvoltarea personalã ºi profesionalã a tinerilor, precum ºi încurajarea implicãrii sociale în comunitatea ieºeanã.

Cerinþe speciale pentru voluntari: Conform statutului, poate deveni membru al Asociaþiei “Societatea Pentru Psihologie” orice student sau absolvent al Facultãþii de Psihologie ºi ªtiinþe ale Educaþiei sau al unei facultãþi cu profil socio-uman (sociologie, asistenþã socialã etc.) pe baza unei cereri care va fi avizatã/aprobatã de Consiliul Director. Intervalul orar în care se desfãºoarã activitãþile de voluntariat: Activitãþile de voluntariat se vor desfaºura conform programului agreat cu voluntarul, program flexibil.

Ghidul oportunitãþilor de voluntariat din Iaºi

Ghidul oportunitatilor de voluntariat din Iasi  

Ghid electronic gratuite realizat de Fundatia Serviciilor Sociale Bethnay