Page 22

DATE DE CONTACT ADRESA: Strada Doctor Vicol, nr. 10, cod 700469, Iaºi TELEFON: 0232-216-700 (int.106) 0742-103-938 E-MAIL: piasi@dgp.ro carmen.matei@dgp.ro WEB: www.penitenciaruliasi.ro

PENITENCIARUL IAªI Misiune: Serviciu public responsabil cu aplicarea regimului de detenþie ºi cu asigurarea intervenþiei recuperative, în condiþii care garanteazã respectarea demnitãþii umane, facilitând responsabilizarea ºi reintegrarea în societate a persoanelor private de libertate ºi contribuind la creºterea gradului de siguranþã a comunitãþii, menþinerea ordinii publice ºi securitãþii naþionale. Domeniul de activitate al instituþiei: Garantarea siguranþei sistemului de detenþie; Educaþie ºi asistenþã psihosocialã adaptate nevoilor persoanelor custodiate; Asistenþa medicalã de calitate pentru persoanele private de libertate, protejarea ºi promovarea sãnãtãþii, precum ºi prevenirea îmbolnãvirilor; Transparenþã ºi imagine realã a sistemului penitenciar, la nivelul societãþii.

ACTIVITÃÞILE PRINCIPALE ÎN CARE SE POT IMPLICA VOLUNTARII PERMANENT SAU PE TERMEN LUNG 1. Asistenþã socialã; 2. Activitãþi de ocupare a timpului liber/terapie ocupaþionalã (desen, picturã, muzicã, redactare reviste, sculpturã, globen, realizare emisiuni TV cu circuit închis) 3. Programe educaþionale (pentru sãnãtate, viaþa de familie, prevenþie, alfabetizare) 4. Asistenþã psihologicã; 5. Activitãþi sportive

PE O PERIOADÃ DETERMINATÃ Proiecte de scurtã duratã (sãrbãtori laice/religioase, festivaluri de muzicã/teatru/artã, concursuri creaþie literarã/plasticã, campionate sportive, simpozioane etc.)

PERSOANÃ DE CONTACT: Comisar Carmen Matei, director adjunct educaþie ºi asistenþã psihosocialã Program audienþe: joi, interval orar 13.00-15.00

Programe de asistenþã specificã (educaíonalã/socialã/psihologicã/religioasã) doar cu voluntari calificaþi, în limita competenþelor.

Cerinþe speciale pentru voluntari: Vã rugãm sã ne contactaþi pentru procedura de înscriere. Intervalul orar în care se desfãºoarã activitãþile de voluntariat: conform programului agreat cu voluntarul, intervalul orar 09.00-18.00.

Ghidul oportunitãþilor de voluntariat din Iaºi

Ghidul oportunitatilor de voluntariat din Iasi  

Ghid electronic gratuite realizat de Fundatia Serviciilor Sociale Bethnay

Ghidul oportunitatilor de voluntariat din Iasi  

Ghid electronic gratuite realizat de Fundatia Serviciilor Sociale Bethnay

Advertisement