Page 22

DATE DE CONTACT ADRESA: Strada Doctor Vicol, nr. 10, cod 700469, Iaºi TELEFON: 0232-216-700 (int.106) 0742-103-938 E-MAIL: piasi@dgp.ro carmen.matei@dgp.ro WEB: www.penitenciaruliasi.ro

PENITENCIARUL IAªI Misiune: Serviciu public responsabil cu aplicarea regimului de detenþie ºi cu asigurarea intervenþiei recuperative, în condiþii care garanteazã respectarea demnitãþii umane, facilitând responsabilizarea ºi reintegrarea în societate a persoanelor private de libertate ºi contribuind la creºterea gradului de siguranþã a comunitãþii, menþinerea ordinii publice ºi securitãþii naþionale. Domeniul de activitate al instituþiei: Garantarea siguranþei sistemului de detenþie; Educaþie ºi asistenþã psihosocialã adaptate nevoilor persoanelor custodiate; Asistenþa medicalã de calitate pentru persoanele private de libertate, protejarea ºi promovarea sãnãtãþii, precum ºi prevenirea îmbolnãvirilor; Transparenþã ºi imagine realã a sistemului penitenciar, la nivelul societãþii.

ACTIVITÃÞILE PRINCIPALE ÎN CARE SE POT IMPLICA VOLUNTARII PERMANENT SAU PE TERMEN LUNG 1. Asistenþã socialã; 2. Activitãþi de ocupare a timpului liber/terapie ocupaþionalã (desen, picturã, muzicã, redactare reviste, sculpturã, globen, realizare emisiuni TV cu circuit închis) 3. Programe educaþionale (pentru sãnãtate, viaþa de familie, prevenþie, alfabetizare) 4. Asistenþã psihologicã; 5. Activitãþi sportive

PE O PERIOADÃ DETERMINATÃ Proiecte de scurtã duratã (sãrbãtori laice/religioase, festivaluri de muzicã/teatru/artã, concursuri creaþie literarã/plasticã, campionate sportive, simpozioane etc.)

PERSOANÃ DE CONTACT: Comisar Carmen Matei, director adjunct educaþie ºi asistenþã psihosocialã Program audienþe: joi, interval orar 13.00-15.00

Programe de asistenþã specificã (educaíonalã/socialã/psihologicã/religioasã) doar cu voluntari calificaþi, în limita competenþelor.

Cerinþe speciale pentru voluntari: Vã rugãm sã ne contactaþi pentru procedura de înscriere. Intervalul orar în care se desfãºoarã activitãþile de voluntariat: conform programului agreat cu voluntarul, intervalul orar 09.00-18.00.

Ghidul oportunitãþilor de voluntariat din Iaºi

Ghidul oportunitatilor de voluntariat din Iasi  

Ghid electronic gratuite realizat de Fundatia Serviciilor Sociale Bethnay