Page 16

DATE DE CONTACT

ADRESA: str. V. Stroescu nr. 4 700079 Iaºi TELEFON: 0742-144-682 0232-311-985 E-MAIL: civitaniasi@yahoo.com

CIVITAN CLUB Misiune: Crearea unui cadru organizat pentru activitãþi de voluntariat care sã rezolve probleme ale comunitãþii. Domeniul de activitate al organizaþiei: educaþie, servicii sociale ºi activitãþi umanitare (filantropice) Serviciile / activitãþile principale ale organizaþiei: servicii de consiliere pentru mame singure, acordarea unui spaþiu de locuit pentru familii unipartentale, servicii de socializare ºi recreere pentru copii, organizarea de activitãþi educative pentru copii, organizarea de evenimente pentru copii ºi tineri în dificultate, acordarea de burse pentru tineri ºi copii cu dizabilitãþi sau provenind din mediul rural, acordarea de sprijin financiar ºi material pentru copii ºi tineri în situaþii de risc (copii bolnavi, copii cu dizabilitãþi, familii cu multi copii, mame singure).

ACTIVITÃÞILE PRINCIPALE ÎN CARE SE POT IMPLICA VOLUNTARII PERMANENT SAU PE TERMEN LUNG

PERSOANÃ DE CONTACT: Iustina Zaharia

1. Activitãþi de socializare cu copiii din Centrul de servicii sociale Sf. Andrei - 6h/lunã (sâmbata dimineaþã) 2. Activitãþi educative ºi joc cu copiii bolnavi de la Spitalul de copii Sf. Maria - 3h/sãptamânã (miercuri dimineaþã ºi dupa amizã, sâmbatã dupã amiazã)

PE O PERIOADÃ DETERMINATÃ

Organizarea de evenimente pentru copii : excursii, concursuri (sportive, origami, desen), scoalã de varã - 20h/eveniment

3. Activitãþi educative ºi joc adaptate copiilor ce fac dializa la Spitalul de copii Sf. Maria - 3h/sãptãmânã ( marþi, joi, vineri dupã amiazã)

Cerinþe speciale pentru voluntari: vârsta minima 16 ani, dacã este posibil experienþã în lucrul cu copii. Intervalul orar în care se desfãºoarã activitãþile de voluntariat: conform programului agreat cu voluntarul.

Ghidul oportunitãþilor de voluntariat din Iaºi

Ghidul oportunitatilor de voluntariat din Iasi  

Ghid electronic gratuite realizat de Fundatia Serviciilor Sociale Bethnay

Advertisement