Page 14

DATE DE CONTACT

ADRESA: Iaºi, str. Bucium nr. 34 - clãdirea MOLDOMOBILA-lângã Carrefour Felicia TELEFON: 0743-140-567 E-MAIL: brodoceanu@yahoo.com

BIBLIOTECA JUDEÞEANÃ “Gh. Asachi” IAªI Misiune: Biblioteca Judeþeanã „Gh. Asachi” se identificã ca un centrul regional de informare în educaþie ºi culturã, ce dezvoltã dialogul inter-cultural ºi favorizeazã diversitatea culturalã, prin punerea la dispoziþia întregii comunitãþi din Regiunea Moldovei, a unor colecþii diversificate de documente ºi servicii, prin acces liber, gratuit ºi nediscriminatoriu. Domeniul de activitate al instituþiei: Biblioteca, prin proiectele iniþiate, contribuie la reintegrarea comunitarã, socialã ºi culturalã a grupurilor minoritare, etnice ºi defavorizate (persoane cu handicap, persoane de vârsta a III-a, copii instituþionalizaþi), intervine în formarea deprinderilor de lecturã în rândurile copiilor ºi a adolescenþilor, stimuleazã dorinþa de cunoaºtere ºi dezvoltare intelectualã. Noi servicii oferite comunitãþii: împrumut la domiciliu cu ajutorul, voluntarilor ºi a însoþitorilor; crearea fonotecilor individuale pe bazã de comandã pentru nevãzãtori ºi persoanele mai în vârstã; înregistrarea pe CD-uri a materialelor cerute de nevãzãtori(romane, materiale de referin?ã, referate etc.) pe baza buletinelor de cerere completate de cãtre bibliotecar; cursuri de ini?iere a bibliotecarilor în mânuirea echipamentelor speciale pentru lectura persoanelor cu handicap fizic sau senzorial; servicii multiculturale –organizare de activitãþi pentru diferite etnii ; cursuri de englezã pentru nevãzãtori, elevi ºi persoanelor de vârsta a treia.

ACTIVITÃÞILE PRINCIPALE ÎN CARE SE POT IMPLICA VOLUNTARII

PERSOANÃ DE CONTACT: Irena Brodoceanu

PERMANENT SAU PE TERMEN LUNG 1. Donatori de voce pentru studioul de înregistrare; 2. Implicarea în organizarea ºi promovarea programelor ºi proiectelor cultural educative: * Saloanele de carte * Campanii: Biblioteca “Gh. Asachi” prezintã editura, O carte pentru bibliotecã, Seri de literaturã în lectura autorilor

PE O PERIOADÃ DETERMINATÃ Cursuri de iniþiere în limba englezã pentru elevi, studenþi, categorii defavorizate ( noiembrie 2011 - februarie 2012, aprilie iulie 2012)

Cerinþe speciale pentru voluntari: sã nu aibã antecedente penale înscrise în cazier, dorinþã de implicare, seriozitate, sã facã muncã de teren, sã ajute la organizarea diverselor activitãþi. Intervalul orar în care se desfãºoarã activitãþile de voluntariat: conform programului agreat cu voluntarul, luni-joi 09.00-16.00, în unele cazuri în weekend.

Ghidul oportunitãþilor de voluntariat din Iaºi

Ghidul oportunitatilor de voluntariat din Iasi  

Ghid electronic gratuite realizat de Fundatia Serviciilor Sociale Bethnay