Page 1

Pla de Transici贸 al Treball (Ptt) de Pineda de Mar


El Pla de Transició del Treball és 

Un recurs específic i possibilitador d’èxit per a: 1. Transició al món laboral. 2. Continuïtat formativa, prioritàriament als CFGM. 3. Opcionalment, obtenció del GESO


El PTT en el conjunt de l’oferta Educació postobligatòria

Educació secundària obligatòria

1r. cicle

2n. cicle

[PACFGM]

CFGM 3r.

• Proporcionar

competències professionals

s ui t c ej b O

Assoliment de competències i laborals establertes en el currículum ESO • Consolidar i ampliar competències bàsiques i facilitar continuïtat formativa

opcionalment

Obtenció GESO

Acreditació de competències Inserció laboral

Altres ofertes formatives

ói c a m r of al ed t ne mexi enoc e R

s noi caci fi sr evi D sr al uci rr uc

4t.

PTT


ESO PQPI

PQPI

Mòduls obligatoris: A, B

Mòduls voluntaris: C

Títol GESO

[Prova i curs accès]

[Prova accès]

Certificació acadèmica i professional

Món laboral i formació permanent

Cicles formatius de grau mitjà

Cicles formatius de grau superior

(CFGM)

(CFGS)


A qui s’adreça? Noies i nois joves, d’entre 16 i 21 anys. Sense el GESO (Graduat en Educació Secundària Obligatòria) Que, a curt termini, volen treballar i/o cursar un cicle formatiu de grau mitjà. L’accés és voluntari i cal la signatura d’un compromís.


Què hi trobaràs?

Assessorament i pla d’atenció personalitzat.

Orientació professional i recursos per a la inserció laboral i educativa.

Formació general i formació professional


Estructura: MÒDULS OBLIGATORIS

MÒDULS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

• Competències professionals referides a qualificacions de nivell 1 per inserció laboral o formació professional

MÒDULS A

MÒDULS DE FORMACIÓ GENERAL

MÒDULS VOLUNTARIS

MÒDULS PER A L’OBTENCIÓ DEL GESO

• Àmbit comunicació • Competències bàsiques per: la transició al món laboral o per la continuació educativa

MÒDULS B

• Àmbit social • Àmbit científico- tecnològic (Aspectes bàsics del currículum de l’ESO)

MÒDULS C


AUXILIAR DE VENDES, OFICINA I ATENCIÓ AL PÚBLIC Operacions auxiliars en el punt de venda. Preparació de comandes. Atenció bàsica al client. Tècniques administratives bàsiques d’oficina. Operacions bàsiques de comunicació. Reproducció i arxiu.


AUX. EN MUNTATGES D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D’AIGUA I GAS Instal·lació de canonades. Instal·lació i manteniment d'aparells sanitaris, radiadors i aparells de climatització. Instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques. Instal·lació de telecomunicacions.


On heu de presentar les preinscripcions?:

Ptt Pineda de Mar C/ Riera, 31 08397 Pineda de Mar Telèfon: 937671560 extensió: 0632 Mòbil: 660-527749 Mail: pttpinedademar@xtec.cat

Difusió programa  

Presentació del programa