Page 1

UTILITZACIÓ DE  LES  TECNOLOGIES  DE  LA   INFORMACIÓ  I  LA  COMUNICACIÓ     EQUIP  DOCENT:    LUIS  VILLAPLANA,  JOSE  SÁNCHEZ  i  JOSE  CASAÑA.    

ESTUDIS DE  GRAU.  1º  CURS  ACADÈMIC  2011/2012  


CARACTERÍSTIQUES COMPARTIDA   QUADRIMESTRAL  

•  Període  lecBu:  Del  dimarts  20  de  setembre    fins  el  divendres  25  d’octubre  del  2011  P.  Teòrica                        Del  dimarts  26  de  setembre  fins  el  divendres  23  de  desembre  del  2011  P.  PràcBca   •   Data  d'exàmens:    1ª  conv.  19  Gener  2012  a  les  9:00  h.    2ª  conv.  18  de  Juny  2012  a  les  9:00  h  

CARÀCTER:  Formació  bàsica     TIPUS  TEÒRICA/PRÀCTICA  :  6  Crèdits  ECTS  (  2  teòrics  +  4  pràcBcs)   DIES  I  HORARIS:   Castellà:      

Valencià:  

Grup  A  dilluns-­‐dimarts-­‐dijous-­‐divendres  14:00  fins  15:00  .  Aula  M-­‐28    Grup  C  dilluns-­‐dimarts-­‐dimecres-­‐dijous-­‐divendres  12:00  fins  13:00  .  Aula  M-­‐28    Grup  B  dilluns-­‐dimarts-­‐dimecres-­‐dijous-­‐divendres  13:00  fins  14:00.    Aula  M-­‐18  

PRÀCTIQUES  :    HORARI:  de  08:00  fins  les  11:00  els  grups  11,12  i  13  de  10:00  a  13:00  el  grup  14                                

LLOC:  Aula  d’informàBca  de  Fisioteràpia  (planta  0,  en  Consergeria)  


CONTACTE

D. JOSÉ  CASAÑA  GRANELL     Correu  electrònic:  jose.casana@uv.es     Divendres  de  09:00  fins  les  15:00  hores     cita  prèvia  correu  electrònic     D.  JOSÉ  SÁNCHEZ  FRUTOS   Correu  electrònic:  sanchezf@uv.es   Dimarts,  Dimecres  11:00  fins  les  14:00  hores   cita  prèvia  correu  electrònic     D.  LUIS  VILLAPLANA  TORRES   Correu  electrònic:  torresv@uv.es   Dimarts  i  Dijous  11:00  fins  les  14:00  hores     cita  prèvia  correu  electrònic  


PROGRAMACIÓ   LES PRÀCTIQUES SE REALITZARÀN EN L’AULA D’INFORMÀTICA SITUADA EN L’ENTRADA DE L’AULARI, AL COSTAT DE CONSERGERIA DE FISIOTERÀPIA GRUP 11 (CASTELLÀ) ESTÀ COMPOST PER ELS SUBGRUPS: 1-2-3 Dilluns de 08:00 a 11:00 hores GRUP 12 (CASTELLÀ) ESTÀ COMPOST PER ELS SUBGRUPS: 4-5-8 Dijous de 08:00 a 11:00 hores els subgrups 5 i 8 i el Dimarts de 08:00 a 11:00 hores el subgrup 4. GRUP 13 (CASTELLÀ) ESTÀ COMPOST PER ELS SUBGRUPS: 6-7 Dimarts de 08:00 a 11:00 hores. GRUP 14 (VALENCIÀ) ESTÀ COMPOST PER ELS SUBGRUPS: 9-10 Divendres de 10:00 a 13:00 hores LLEGENDA : LV: LUIS VILLAPLANA

JC: JOSE CASAÑA

JS: JOSE SÁNCHEZ

TGRUPAL: TUTORÍA GRUPAL

PR: PRÀCTICA

SETEMBRE 2011  CURS  ACADÈMIC  11/12   DILLUNS  

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

19

20   Grup  A  tema  1  (LV)   Grup  B  tema  1  (LV)   Grup  C  tema  1  (LV)  

21   Grup  B  tema  2  (LV)   Grup  C  tema  2  (LV)  

22   Grup  A  tema  2  (LV)   Grup  B  tema  3  (LV)   Grup  C  tema  3  (LV)  

23   Grup  A  tema  3  (LV)   Grup  B  tema  4  (LV)   Grup  C  tema  4  (LV)  

26 Grup  A  tema  4  (LV)   Grup  B  tema  4  (LV)   Grup  C  tema  4  (LV)   Pr.  1-­‐2  subgrup  1-­‐2-­‐3  (LV)  

27   Grup  A  tema  4  (LV)   Grup  B  tema  5  (LV)   Grup  C  tema  5  (LV)   Pr.  1-­‐2  subgrup  4-­‐6-­‐7  (LV)  

28 Grup  B  T.  grupal  (LV)   Grup  C  T.  grupal  (LV)  

29   Grup  A  tema  5  (LV)   Grup  B  tema  6  (JC)   Grup  C  tema  6  (JC)   Pr.  1-­‐2  subgrup  5-­‐8  (LV)  

30  

PRESENTACIÓ   DE  L'ASSIGNATURA    

COMIENZO OFICIAL   DEL  CURSO  11/12  


PROGRAMACIÓ   OCTUBRE  2011  CURS  ACADÈMIC  11/12   DILLUNS  

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

3   Grup  A  T.  grupal  (LV)   Grup  B  tema  7  (JC)   Grup  C  tema  7  (JC)   Pr.  3  subgrup  1-­‐2-­‐3  (JC)  

4   Grup  A  tema  6  (JC)   Grup  B  tema  7  (JC)   Grup  C  tema  7  (JC)   Pr.  3  subgrup  6-­‐7  (JC)  

5 Grup  B  tema  8  (JC)   Grup  C  tema  8  (JC)  

6   Grup  A  tema  7  (JC)   Grup  B  tema  9  (JS)   Grup  C  tema  9  (JS)     Pr.  3  subgrup  4-­‐5-­‐8  (JC)  

7   Grup  A  tema  7  (JC)   Grup  B  tema  9  (JS)   Grup  C  tema  9  (JS)   Pr.  3  subgrup  9-­‐10  (JC)  

10 Grup  A  tema  8  (JC)   Grup  B  tema  10  (JS)   Grup  C  tema  10  (JS)   Pr.  4  subgrup  1-­‐2-­‐3  (JC)  

11   Grup  A  tema  9  (JS)   Grup  B  tema  11  (JS)   Grup  C  tema  11  (JS)   Pr.  4  subgrup  6-­‐7  (JC)  

12

13 Grup  A  tema  9  (JS)   Grup  B  tema  12  (JS)   Grup  C  tema  12  (JS)   Pr.  4  subgrup  4-­‐5-­‐8  (JC)  

14 Grup  A  tema  10  (JS)   Grup  B  T.  grupal  (JS)   Grup  C  T.  grupal  (JS)   Pr.  4  subgrup  9-­‐10  (JC)  

17 Grup  A  tema  11  (JS)   Grup  B  tema  13  (JC)   Grup  C  tema  13  (JC)   Pr.  5  subgrup  1-­‐2-­‐3  (JC)  

18 Grup  A  tema  12  (JS)   Grup  B  tema  14  (JC)   Grup  C  tema  14  (JC)   Pr.  5  subgrup  6-­‐7  (JC)  

19 Grup  B  tema  15  (JC)   Grup  C  tema  15  (JC)  

20 Grup  A  T.  grupal  (JS)   Grup  B  T.  grupal  (JC)   Grup  C  T.  grupal  (JC)   Pr.  5  subgrup  4-­‐5-­‐8  (JC)  

21 Grup  A  tema  13  (JC)   Pr.  5  subgrup  9-­‐10  (JC)  

24 Grup  A  tema  14  (JC)   Pr.  6  subgrup  1-­‐2-­‐3  (JS)  

25 Grup  A  tema  15  (JC)   Grup  A  T.  grupal    (JC)   Pr.  5  subgrup  6-­‐7  (JC)  

26  

27 Pr.  5  subgrup  4-­‐5-­‐8  (JC)  

28 Pr.  6  subgrup  9-­‐10  (JS)  

31  

FESTIVO


PROGRAMACIÓ   NOVIEMBRE  2011  CURS  ACADÈMIC  11/12   DILLUNS  

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

1                        FESTIVO  

2

3

4

7 Pr.  6  subgrup  1-­‐2-­‐3  (JS)  

8 Pr.  6  subgrup  6-­‐7  (JS)  

9  

10 Pr.    6  subgrup  4-­‐5-­‐8  (JS)  

11 Pr.  5  subgrup  9-­‐10  (JC)  

14 Pr.  5  subgrup  1-­‐2-­‐3  (JC)  

15 Pr.  6  subgrup  6-­‐7  (JS)  

16  

17 Pr.  6  subgrup  4-­‐5-­‐8  (JS)  

18 Pr.  6  subgrup  9-­‐10  (JS)  

21 Pr.  7  subgrup  1-­‐2-­‐3  (JS)  

22 Pr.  7  subgrup  6-­‐7  (JS)  

23  

24 Pr.  7  subgrup  4-­‐5-­‐8  (JS)  

25 Pr.  7  subgrup  9-­‐10  (JS)  

28 Pr.  8  subgrup  1-­‐2-­‐3  (JS)  

29 Pr.  8  subgrup  6-­‐7  (JS)  

30  

DESSEMBRE 2011  CURS  ACADÈMIC  11/12   DILLUNS  

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

1 Pr.  8  subgrup  4-­‐5-­‐8  (JS)  

2 Pr.  8  subgrup  9-­‐10  (JS)  

5

6                    FESTIVO  

7                          FESTIVO  

8                        FESTIVO  

9

12 Pr.  9  subgrup  1-­‐2-­‐3  (JC)  

13 Pr.  9  subgrup  6-­‐7  (JC)  

16  

17 Pr.  9  subgrup  4-­‐5-­‐8  (JC)  

18 Pr.  9  subgrup  9-­‐10  (JC)  

19 EXÀMEN    subgrup  1-­‐2-­‐3  

20 EXÀMEN    subgrup  6-­‐7  

21

22 EXÀMEN    subgrup  4-­‐5-­‐8  

23 EXÀMEN    subgrup  9-­‐10  


PROGRAMACIÓ     GENER  2012  CURS  ACADÈMIC  11/12   DILLUNS  

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

2

3

4

5

6

9

10

11

12

13

16

17

18

19     1ª  CONVOCATORIA   Exàmen  teòric     09:00  Hores  

20

23

24

25

26

27

30

31

JUNY 2012  CURS  ACADÈMIC  11/12   DILLUNS  

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

 

DIVENDRES 1  

4

5

6

7

8

11

12

13

14

15

18        2ª  CONVOCATORIA   Exàmen  teòric     09:00  Hores  


PROGRAMA ASSIGNATURA   PODEU  TROBAR-­‐HO  A:     hqp://www.uv.es/fisioteràpia     ESTUDIS   Programes  assignatures  de  fisioteràpia  2011/2012  

MATERIALS DIDÀCTICS   APUNTS  DE  CLASSE  (pròpia  collita)        +   POWERPOINT  DE  CLASSE:  l’Aula  Virtual  EN  RECURSSOS  


ASSISTÈNCIA

EVALUACIÓ

•  Respecte  companys/professorat  i  puntualitat   •   No  obligatòria/Foto  en  l'aula  virtual/Fitxa  en  pràcBques  

PARTICIPACIÓ

•  AcBva       •   Influent  en  la  nota  final   •   En  Grup  e  Individual     EXAMEN   •   2  parts   •   No  es  guarda  nota   •   No  canvi  de  data  

Part Teòrica  40%:    Examen  teòric   (45  PREGUNTES    TEST)  +  mapa   conceptual  +  one  minute  paper.   Part  PràcBca  60%:  Treball  individual  +   Projecte  grupal  +  portafolio.  


CONSIDERACIONS IMPORTANTS


Benvinguts i  ànim  !!!!  

presentació tics  

presentació de l'assigntarua TICS

presentació tics  

presentació de l'assigntarua TICS

Advertisement