Page 1

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE, CURS 2013 -1014

22 ABRIL, 2014 MONICA SUBIRANA MARTINEZ I CRISTINA BORRÀS MARQUES ENGINYERIA DE DISSENY INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT DEL PRODUCTE


PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE - NESPRESSO

objectius Enunciat del treball L’objectiu del primer treball és aplicar els coneixements de renderitzat, aplicació de textures, il·luminacions, càmeres, etc a un expositor de mostres. Aquest expositor de mostres ha d’estar articular. L’objecte bàsic de mostre haurà de servir per aplicar-li tot un catáleg de textures pròpies del programari 3DStudioMax 2014. Bàsicament s’hauràn d’aplicar els materials pròpis del motor de render Mental Ray i les bibliotèques que incorpora de materials acabats. El treball final tindrà la forma de catàleg imprès. El format serà lliure, a elecció del propi estudiant. Incorporarà elemets textuals a mode de presentació i, sobretot, les imatges renderitzades on es vegi l’aplicació de tot el

MONICA SUBIRANA I CRISTINA BORRÀS

CAIXA EXPOSITORA


PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE - NESPRESSO

IDEES PRÈVIES Al inici del treball es van considerar diverses propostes en base a les quales es realitzaria el treball de renderitzat i maquetat d’un catàleg compercial. Joies, més concretament basades en el catàleg d’un braçalet de la marca PANDORA

PROPOSTA 2

Llapis de mines, per tal d’escollir una objecte que es pugui muntar i desmuntar de cara a la segona aprt del treball

PROPOSTA 3

Càpsules de café de la marca NESPRESSO. Basant el treball en l’oferta de sabors disponibles actualment.

DEFINITIVA MONICA SUBIRANA I CRISTINA BORRÀS

PROPOSTA 1


PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE - NESPRESSO

caixa expositora disseny i desenvolupament de la ideea Pel disseny de la capsa expositora del nostre mostruari ens vam inspirar en diferents models de capses ja existents de la gama actual de la marca NESPRESSO. Aquesta havia de tenir com a característica básica que es pogués articular i fos posible realitzar diversos moviments.

ESBOÇOS

Es tracte d’una capsa articulada en forma de rectangle, que disposa de dos calaixos supletoris que es poder plegar cap a dintre. A la part de sota disposa d’unes guies que es poden treure de manera que les capsules queden vistes. Aquesta es pot apoiar al terra, de manera que queda formant un tirangle.

Capses supletories

MONICA SUBIRANA I CRISTINA BORRÀS

- PRIMERES IDEES


PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE - NESPRESSO

caixa expositora disseny i desenvolupament de la ideea Pel disseny de la capsa expositora del nostre mostruari ens vam inspirar en diferents models de capses ja existents de la gama actual de la marca NESPRESSO. Aquesta havia de tenir com a característica básica que es pogués articular i fos posible realitzar diversos moviments.

- IDEA FINAL Aparador de mostres Tapa amb bisàgres Guies

CARACTERÍSTIQUES DE LA PROPOSTA FINAL - Part expositora (aparador de mostres) - Guies

Tapa lateral

Pertmet veure tots els tipus de cafès que hi ha a la nostra col·lecció

Part de la capsa que disposa de guies. Aquesta part permet col·locar les edicions limitades i més exclusives, ja que és la part més diferenciada de la capsa. Les guies es poden extreure i amagar en funció de les necessitats, ja que disposa d’una tapa lateral.

- Calaixos giratoris

Calaixos giratoris de plàstic que pivoten respecte d’un cilindre que es troba al interior de la capsa.

MONICA SUBIRANA I CRISTINA BORRÀS

Calaixos giratoris de plàstic


PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE - NESPRESSO

PREPARACIÓ DE LES CAPSULES 3DS MAX

Poligonal editable

Mapejats...

MONICA SUBIRANA I CRISTINA BORRÀS

SOLID WORKS


PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE - NESPRESSO

RENDERITZAT - MATERIALS METALL (ALUMINI) ID 3

ID 1-2

ID 4

Material multi - subobjecte MONICA SUBIRANA I CRISTINA BORRÀS

estructura del material - cápsula


PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE - NESPRESSO

RENDERITZAT - MATERIALS

PARÀMETRES METALL

METALL (ALUMINI) - ID 3 (part superior) MATERIAL INICIAL - METALL

MAPA COMPOSITE BITMAP - BUMP

MATERIAL MENTAL RAY MASCARA

BITMAP AMB IMATGE CANAL ALFA

Estructura del material - PART SUPERIOR

MONICA SUBIRANA I CRISTINA BORRÀS

MAPA GRADIENT


PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE - NESPRESSO

RENDERITZAT - MATERIALS METALL (ALUMINI) - ID 1 - 2 (laterals)

PARÀMETRES METALL

Estructura del material - PART LATERAL

MONICA SUBIRANA I CRISTINA BORRÀS

MAPA “SOROLL”


PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE - NESPRESSO

RENDERITZAT - MATERIALS PARÀMETRES METALL - CHROME

Estructura del material - CONTORN

MONICA SUBIRANA I CRISTINA BORRÀS

METALL (ALUMINI) - ID 4 (contorn)


PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE - NESPRESSO

RENDERITZAT - MATERIALS METALL (ALUMINI) + TEXTURA

Ús d’un modificador del tipus UVW Map, de tipus planar, projectat en la direcció perpendicular (Y)

ID 3

ID 1-2

ID 4

Material multi - subobjecte MONICA SUBIRANA I CRISTINA BORRÀS

estructura del material - cÀpsula AMB TEXTURA


PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE - NESPRESSO

RENDERITZAT - MATERIALS METALL (ALUMINI) + TEXTURA

PARÀMETRES METALL

ID 3 (part superior)

MATERIAL INICIAL - METALL

MAPA COMPOSITE BITMAP - BUMP

MATERIAL MENTAL RAY MASCARA

BITMAP AMB IMATGE CANAL ALFA

IDEM MATERIAL ALUMINI Estructura del material - PART SUPERIOR

MONICA SUBIRANA I CRISTINA BORRÀS

MAPA GRADIENT


PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE - NESPRESSO

RENDERITZAT - MATERIALS METALL (ALUMINI) + textura

ID 1 - 2 (laterals) MATERIAL INICIAL - METALL

MATERIAL TO SHADER

MAPA COMPOSITE

MAPA “SOROLL”

MASCARA

PARÀMETRES METALL

Estructura del material - PART LATERAL

MONICA SUBIRANA I CRISTINA BORRÀS

BITMAP AMB IMATGE CANAL ALFA


PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE - NESPRESSO

RENDERITZAT - MATERIALS METALL (ALUMINI) + textura - ID 4 (contorn) PARÀMETRES METALL - CHROME

Estructura del material - CONTORN

MONICA SUBIRANA I CRISTINA BORRÀS

IDEM MATERIAL ALUMINI


PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE - NESPRESSO

RENDERITZAT - MATERIALS METALL + TEXTURA LOGOTIP SANTANDER

ID 3

Per dur a terme aquest material s’ha seguir la mateixa estructura del material multisuobjecte creat per les càpsules de metall però enlloc d’utilitzar una textura amb ralles en el canal alfa, s’ha utilitza una textura feta a mà i vecoritzada per recalcal la diferència de les edicions limitades de les càpsules

ID 1-2 Ús d’un modificador del tipus UVW Map, de tipus planar, projectat en la direcció perpendicular (Y)

ID 4

MONICA SUBIRANA I CRISTINA BORRÀS

estructura del material - cÀpsula AMB TEXTURA


PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE - NESPRESSO

RENDERITZAT - MATERIALS METALL + TEXTURA LOGOTIP cauca

ID 3

Per dur a terme aquest material s’ha seguir la mateixa estructura del material multisuobjecte creat per les càpsules de metall però enlloc d’utilitzar una textura amb ralles en el canal alfa, s’ha utilitza una textura feta a mà i vecoritzada per recalcal la diferència de les edicions limitades de les càpsules

ID 1-2 Ús d’un modificador del tipus UVW Map, de tipus planar, projectat en la direcció perpendicular (Y)

ID 4

MONICA SUBIRANA I CRISTINA BORRÀS

estructura del material - cÀpsula AMB TEXTURA


PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE - NESPRESSO

RENDERITZAT - MATERIALS PLASTIC + TEXTURA DE FLORS ID 3

ID 1-2

ID 4

Per dur a terme aquest material s’ha seguit la mateixa estructura del material multisuobjecte creat per les càpsu-les de metall però enlloc d’utilitzar una textura amb ralles en el canal alfa, s’ha utilitza una textura de flors. A més el material utilitzat en aquest cas s’asimila a un material de plástic polit de color blanc.

Ús d’un modificador del tipus UVW Map, de tipus planar, projectat en la direcció perpendicular (Y)

MONICA SUBIRANA I CRISTINA BORRÀS

estructura del material - cÀpsula AMB TEXTURA


PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE - NESPRESSO

RENDERITZAT - MATERIALS Plàstic ID 3

Per dur a terme aquest material s’ha seguir la mateixa estructura del material multisuobjecte creat per les càpsules de metall però enlloc d’utilitzar un material com l’alumini s’ha escollit un material del tipus Autodesk Plàstic/Vinil

ID 1-2

ID 4

MONICA SUBIRANA I CRISTINA BORRÀS

estructura del material - cÀpsula AMB TEXTURA


PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE - NESPRESSO

RENDERITZAT - MATERIALS Textura especial per a imitar lel té.

PLÀSTIC TRANSPARENT

ID1

+

MONICA SUBIRANA I CRISTINA BORRÀS

ID2


PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE - NESPRESSO

RENDERITZAT - MATERIALS caixa expositora Plàstic negre (multisubojbjecte) ID 1 Plàstic negre (multisubojbjecte) ID 2 Plàstic negre (multisubojbjecte) ID 1

Plàstic transparent

Crom Crom

Crom Plàstic negre (multisubojbjecte) ID 1

MONICA SUBIRANA I CRISTINA BORRÀS

Plàstic negre (multisubojbjecte) ID 1


PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE - NESPRESSO

RENDERITZAT - MATERIALS

PARÀMETRES PLÀSTIC

caixa expositora MATERIAL INICIAL - METALL

BITMAP - CANAL DIFOS MATERIAL STANDARD

MATERIAL TO SHADER

BITMAP AMB IMATGE CANAL ALFA

MATERIAL MENTAL RAY

Per elaborar el material de la capsa hem escollit un plàstic dur polit, de color negre. Ens hem basat en un material tipus ART&DESIGN, al qual hem anat variant els paràmetres.

MONICA SUBIRANA I CRISTINA BORRÀS

MAPA COMPOSITE


PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE - NESPRESSO

RENDERITZAT - MATERIALS CAIXA EXPOSITORA - PlÀSTIC CALAIXOS LATERALS PARÀMETRES DEL PLÁSTIC TRANSPARENT

MONICA SUBIRANA I CRISTINA BORRÀS

Material del tipus plàstic Vinyl de la llibreria de materials d’Autodesk.


PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE - NESPRESSO

RENDERITZAT - MATERIALS CAIXA EXPOSITORA - METALL JUNTES PARÀMETRES DEL CROM

MONICA SUBIRANA I CRISTINA BORRÀS

Material del tipus Art & Design, utilitzant una platilla tipus chrome.


PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE - NESPRESSO

RENDERITZAT - LLUMS PROCÉS D’IL·LUMINACIÓ

MONICA SUBIRANA I CRISTINA BORRÀS

1. Ús del mapa HDRI (bitmap) com a mapa d’entron.


PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE - NESPRESSO

RENDERITZAT - LLUMS PROCÉS D’IL·LUMINACIÓ 2. Ubicació del pla del terra (material Matte/Shadow/Reflection) 3. Esfera per ubicar el mapa d’entron (hdri)

MONICA SUBIRANA I CRISTINA BORRÀS

Ens permet poder visualitzar el mapa per ubicar la llum.


PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE - NESPRESSO

RENDERITZAT - LLUMS ILUMINACIÓ ESTÀNDARD

PROVES INICIALS

ILUMINACIÓ FOTOMÉTRICA

ILUMINACIÓ BASADA AMB IMATGES (HDRI)

Després de realitzar diverses proves, vam escollir la iluminació basa en imatges (hdri) per a la realització dels renderitzats del nostre catáleg.

PROVES INICIALS

MONICA SUBIRANA I CRISTINA BORRÀS

MAPES HDRI


PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE - NESPRESSO

RENDERITZAT - LLUMS PROVES INICIALS

RENDERS DE PROVA (baixa qualitat)

MONICA SUBIRANA I CRISTINA BORRÀS

MAPES HDRI


RENDERS DE PROVA (baixa qualitat)

RENDERITZAT - LLUMS MAPES HDRI

MAPES FINALS

MAPA 1: utilitzat per les càpsules de metall (alumini)

Ubicació del centre de l’escena (terra)

MONICA SUBIRANA I CRISTINA BORRÀS

2

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE - NESPRESSO


PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE - NESPRESSO

RENDERS DE PROVA (baixa qualitat)

RENDERITZAT - LLUMS MAPES HDRI

MAPES FINALS

Ubicació del centre de l’escena (terra)

MONICA SUBIRANA I CRISTINA BORRÀS

MAPA 2: utilitzar per les càpsules de plàstic i la capsula que imita la porcellana.


PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE - NESPRESSO

MAQUETACIÓ DEL CATÀLEG Elecció deL FORMAT Per a la realització del catàleg varem considerar diverses opcions pel que fa referència al format que aquest havia de seguir. Catáleg basat en un doble full de mides A4 (210 x 297 mm) 210

- PROPOSTA 1

594

Catáleg basat en una retícula de mida A5 (148 x 210 mm)

420

210

Catáleg basat en una retícula que segueix la proporció aurea per tal d’aconseguir una estructura més harmoniosa.

148

- PROPOSTA 3

480

MONICA SUBIRANA I CRISTINA BORRÀS

148

- PROPOSTA 2


PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE - NESPRESSO

MAQUETACIÓ DEL CATÀLEG maquetat final

MONICA SUBIRANA I CRISTINA BORRÀS

Per la maquetació ens vam basar en la realització de tres tipus de estructures i/o plantilles les quals aniriem combinant entre elles fins a obtenir el resultat final del catàleg.


PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE - NESPRESSO

MAQUETACIÓ DEL CATÀLEG maquetat final

resultat final

MONICA SUBIRANA I CRISTINA BORRÀS

Per la maquetació ens vam basar en la realització de tres tipus de estructures i/o plantilles les quals aniriem combinant entre elles fins a obtenir el resultat final del catàleg.


PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE - NESPRESSO

Conclusions RESULTATS FINALS DIFICULTATS AMB EL TIPUS DE MAPEJATS Durant el procés de texturització d’algunes parts de la capsa, com són les textures de ralles o flors, ens han portat molts problemes per ll’error en la definició de la textura que es produïa als laterals (pèrdua de resolució).

DIFICULTATS AMB ALGUNS MATERIALS

RESULTAT FINAL Tot i les dificultats que se’ns han presentat durant tot el procés de creació del treball, creiem que hem pogut complir gran part del objectius i les espectatíves que ens havíem marcat de inici.

MONICA SUBIRANA I CRISTINA BORRÀS

L’elaboració d’alguns dels materials utilitzats, com la part superior de les càpsules, o el material de la capsa han resultat bastant dificultosos, ja que no obteníem un resultat final prou acurat i realístic com volíem.


PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE, CURS 2013 -1014

MONICA SUBIRANA MARTINEZ I CRISTINA BORRÀS MARQUES

Power