Page 1

Networking

Angajabilitatea în Centru Proiecte Educație

Prima ediție a Mesei Rotunde a Centrelor de Consiliere și de Orientare în Carieră 14 – 16 septembrie 2010


Descriere generală

Parteneri

Link Education And Practice - este prima organizație constituită ca platformă de interacțiune între studenți, companii, instituții și ONG-uri, cu scopul de a crea o punte de legătură între oferta educațională existentă și cerințele pieței de muncă. Pentru aceasta, LEAP își propune să promoveze și să faciliteze accesul tinerilor la activități de educație non-formală (voluntariat, stagii de practică, traininguri, școli de vară etc) – activități care rafinează calitățile și aptitudinile importante în dezvoltarea personală și profesională. O parte importantă a acestei activități o cuprinde comunicare cu cei care îi ghidează pe tineri în alegerile lor de carieră: consilierii școlari și universitari.

Organizarea primei ediții a evenimentului "Angajabilitatea in Centru" a cuprins o masă rotundă, workshop-uri și prezentări, având ca scop central facilitarea schimbului de bune practici între centrele de consiliere ale Universităților din întreaga țară, precum și identificarea unor noi căi de comunicare între acestea, asociații studențești, instituții și angajatori.

Parteneri media


Participanți 1.

Centrul de Informare Profesională, Orientare în Carieră și Plasament (CIPO), Universitatea A.I.Cuza, Iași

2.

Centrul de Informare și Consilere a Studenților, Universitatea Politehnica Timișoara

3.

Centrul de Coniliere, Universitatea Ștefan Cel Mare, Suceava

4.

Centrul pentru Orientare, Informare și Consiliere Profesională, Universitatea din București

5.

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră, Universitatea Spiru Haret București

6.

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră, Universitatea Politehnica din București

7.

Centrul de Carieră, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj

8.

Centrul de Consultanță Psihologică și Orientare în Carieră, Universitatea Titu Maiorescu Bucuresti

9.

Centrul de Consiliere și Orientare Profesională CeCOP, Școala Națională De Studii Politice și Administrative, București

10. Centrul de Consiliere și Orientare Profesională, Universitatea din Craiova 11. Centrul de Consiliere și Orientare Profesională, Universitatea din Pitești

Cu reprezentarea: 1.

Centrul de Consiliere, Universitatea de Nord din Baia Mare

2.

Centrul de Consiliere Psihologică și Orientare în Carieră, Universitatea de Vest Timișoara

3.

Oficiul de Consiliere și Orientare în Carieră, Universitatea Tehnică din Cluj


Obiective atinse  Networking și schimb de bune practici A existat o sinergie între participanți încă din prima seară. Unii dintre aceștia se cunoșteau deja din cadrul altor întâlniri organizate, dar ceea ce a făcut acest eveniment cu adevărat special a fost faptul că au existat soluții la provocări oferite chiar de ei înșiși. Cel mai revelator în acest sens, a fost seminarul de lucru cu Dan Berteanu, General Manager la United Business Development, care a reușit să intensifice și mai mult comunicarea dintre ei cu exerciții de tipul “Ce ați face dacă de mâine centrul vostru nu ar exista?” sau ”Cum “Discutând unii cu alții, nu trebuie să ar funcționa centrul ideal?”.

re-inventăm roata de fiecare dată.”

 Descrierea problemelor cu care se confruntă Acestea sunt de ordin financiar, dar au legătură și cu resursele umane uneori foarte slab pregătite în domeniu cu care trebuie să lucreze. Aceste dificultăți diferă însă de la centru la centru. O provocare generală este comunicarea cu studenții, dat fiind numărul foarte mare al acestora, dar și vizibilitatea propriu-zisă a birourilor de consiliere în cadrul universităților.  Identificarea unor soluții de finanțare Proiectele centrelor de consiliere și de orientare în carieră sunt de cele mai multe

Ioana Melenciuc, SNSPA


ori încetinite de lipsa de resurse. În acest sens, am inclus în program teme de prezentare pe soluții de finanțare. Cazul de studiu al Universității Alexandru Ioan Cuza s-a bucurat de un feedback pozitiv și a fost completat de prezentarea Expert Italia a Alinei Hărăstășanu.  Dezbaterea variantelor metodologice de consiliere Printre invitații noștri s-au numărat și reprezentanți ai unor companii și firme private de consiliere precum Talent Gate, D&D Consulting sau Your Way. Discuțiile din timpul prezentărilor au fost uneori chiar volatile, dar într-un cadru informal, consilierii universitari au fost mai deschiși către ideile invitaților și practicile lor de consiliere. Concluzia generală a fost că la un anumit nivel, activitățile lor sunt complementare. O comunicare mai bună cu mediul angajatorilor, apropiată de comunicarea mediului privat de consiliere în carieră, ar fi într-adevăr o soluție pentru a spori eficacitatea centrelor de consiliere universitare.  Conturarea unor parteneriate comune Deși acest obiectiv a depins de multe detalii organziatorice, el nu putea fi atins decât prin cooperarea și comunicarea foarte bună între reprezentanții participanți. Am fost plăcut surprinși să vedem că multe din discuțiile de la Masa Rotundă erau preluate la pauzele de cafea sub forma unor propuneri de parteneriate pentru pe proiecte punctuale.

“Dacă noi nu suntem în regulă, mulțumiți, împliniți, nici nu putem să transmitem binele mai departe către studenții noștri.” Dna Cristina Soare, Universitatea din Craiova, despre difcultățile profesionale ale consilierilor de carieră din instituțiile de învățământ superior .


Programul evenimentului „Angajabilitatea în Centru”

Ziua I - Marți, 14 Septembrie • 12:00 – 16:00 Sosirea/Cazarea participanților • 17:00 – 19:00 Welcome coffee Sesiunea introductivă - Prezentarea LEAP și a evenimentului „Angajabilitatea în Centru” - Prezentarea participanților și a Centrelor - Prezentarea programului - Notare așteptărilor/propunerilor - Aspecte organizatorice - Întrebări • 19:00 – 20:30 Cina – Restaurant „Hotel Trianon”

Programul pentru prima etapă a acestei conferințe a marcat punctele de discuții care vin în întâmpinarea așteptărilor participanților, problemele comune cu care aceștia se confruntă precum și prezentări ale departamentelor reprezentate. Ca urmare a dorinței de a populariza prezentările și proiectele acestora, vom lansa pe site-ul nostru o pagină dedicată descrierilor centrelor de consiliere universitare, la adresa www.leap.ro/centre. Așteptările celor prezenți față de acest prim eveniment au variat de la identificarea unor soluții concrete la problemele de ordin financiar și organizațional cu care se confruntă consilierii de carieră. De asemenea, s-a vorbit despre crearea unor proiecte comune, la nivel regional pentru început, într-un parteneriat din care aceste centre să beneficieze de resurse și de schimbul de know-how în situații asemănătoare. Desigur, aceasta etapă de discuție a inclus și prezentarea problemelor de comunicare cu nivele decizionale superioare din cadrul ministerelor simțindu-se nevoia existenței unui cadru legislativ mai coerent și în ceea ce privește descrierea profesională a unui consilier de carieră, dar și în ceea ce privește parcursul profesional și academic al unui student care se pregătește pentru a intra pe piața muncii.


Ziua II - Miercuri, 15 Septembrie • 7:30 – 9:00 Mic-dejun – Restaurant „Hotel Trianon” • 9:00 – 10:40 Sesiunea I - Worskhop I - Identificarea problemelor cu care se confruntă Centrele de Consiliere Facilitator: Dan Berteanu, General Manager – United Business Development • 10:40 – 10:50 Coffee Break • 10:50 – 12:30 Sesiunea II - Workshop II - Identificarea soluțiilor pentru problemele cu care se confruntă Centrele de Consiliere Facilitator: Dan Berteanu, General Manager – United Business Development • 12:30 – 13:30 Prânz - Restaurant „Hotel Trianon”

Sesiunile de lucru cu Dan Berteanu, GM la UBD, au fost probabil cele mai apreciate de participanți. Cu o abordare personală a discuțiilor, Dan Berteanu a ajuns la problemele cele mai obiective cu putință, reorganizând într-o nou lumină întrebările pe care reprezentanții centrelor de consiliere au început să le reformuleze. Un aspect important al acestor ore a fost prilejul de a lucra împreună, de a găsi soluții la provocările pe care ei înșiși le-au formulat. A fost o experiență pozitivă? Dincolo de tentația de îngrijorare odată ce am fost


martori la dialogurile aprinse din sala de conferințe, putem răspunde cu un hotărât “Da”. Cu siguranță va fi unul dintre momente pe care ne vom strădui să le recreăm. Soluțiile comune identificate în cadrul sesiunilor de lucru vizează o mai bună promovare a centrelor de consiliere pornind chiar și de la poziționarea lor în centrul atenției studenților în sediile universitare în cadrul cărora își derulează activitatea. Mai mult, s-au propus de asemenea investiția în rețelele de socializare online, în sesiuni de formare pentru studenți cu tematici specifice, precum și atragerea voluntarilor din rândul studenților pentru stagii de practică în cadrul centrului de consiliere. O altă soluție propusă în cadrul seminarului de lucru a fost încurajarea comunicării cu Alumni pentru a observa tendințele pieței muncii în care aceștia din urmă deja încep să activeze. Pentru a rezuma seminariile de lucru și observațiile generale ale moderatorului, Dan Berteanu, putem spune că au fost abordate problemele privind identificarea unei comunicări reale cu angajatorii și uneori chiar subestimarea importanței relaționării cu aceștia de către centrele de consiliere. O altă solutie viabilă prezentată în concluziile finale ar fi studiile de cercetare privind percepția studenților asupra consilierii de carieră din facultate, un studiu benefic pentru promovarea targetată și responsabilă față de viața academică și profesională a principalilor beneficiari.

În cadrul sesiunilor de lucru, reprzentanții centrelor de consiliere au prezentat probleme, soluții și provocări


Ziua II - Miercuri, 15 Septembrie • 13:45 – 16:15 Sesiunea III – Guest speakers - Alma Andrei și Irina Șubredu, Universitatea “A.I. Cuza”, Iași Proiecte co-finanțate din Fondul Social European – studiu de caz - Traian Brumă CROS – Centrul de Resurse pentru Organizații Studențești Consiliere pentru autonomia în învățare - Florin Glință și Alina Cojanu, Talent Gate Rampa de lansare către o carieră de succes - Dragoș Iliescu, Managing Partner, D&D Consultants/ Test Central Evaluare psihologică vocațională • 16:15 – 16:25 Coffee Break

Alma Andrei și Irina Șubredu au prezentat studiul de caz al centrului de consiliere de la Universitatea Al.I. Cuza din Iași

Studiul de caz al centrului de consiliere de la Universitatea Al. I. Cuza din Iași a reprezentat un real interes pentru participanți. Din discuțiile ulterioare, atât la nivel de personal, cât și din punctul de vedere al relaționării pozitive cu conducerea facultății, centrul de consiliere din Iași a profitat de toate resursele aflate la dispoziție în mod strategic și spre beneficiul tinerilor. Studiul de caz a constat în prezentarea programului de dezvoltare antreprenorială, la care participă 200 de tineri. Traian Brumă de la Centrul de Resurse pentru Organizații Studențești a generat o dezbatere pe baza prezentării sale despre autonomia în învățare. Lansând o critică a sistemului educațional actual prin prisma experienței proprii, Traian Brumă a descris un model teoretic de predare pentru generațiile care urmează. Criticile la adresa mesajului său nu au lipsit, dar cu siguranță Traian a reușit să capteze interesul și să introducă noi direcții de reflecție asupra percepției reale a studenților față de educația universitară și modurile în care viitorul lor profesional se poate dezvolta.


Prezentarea lui Florin Glință și a Alinei Cojanu de la Talent Gate a fost dezbătută încă de la început prin prisma unei viziuni contrastante, în opinia unor participanți, cu obiectivele propuse de centre. Cu toate acestea, prezentarea reală a avut loc în pauza ce a urmat, perioadă în care Florin Glință a rămas fără cărți de vizită, iar participanții au fost mult mai deschiși la alternativa reprezentată de Talent Gate. Deși la momentul următorului speaker programul era deja puțin în întârziere, iar participanții simțeau nevoia unui repaos. Dragoș Iliescu a reușit să inducă o stare de energie generală prin dinamismul prezentării sale. Aproape toți participanții ne-au cerut informatii legate de D&D Consulting, de la metodele utilizate, până la datele de contact. Ca organizatori, am fost foarte bucuroși pentru că prima sesiune de prezentari s-a încheiat cu mult entuziasm transmis participanților. Sesiunea de prezentări a continuat cu descrierea Asociației Consilierilor Români. Întrebările participanților au fost legate de responsabilitățile și metodele de selecție ale membrilor ACROM, apărând diferențe de opinie privind standardele care trebuie stabilite pentru a fi considerat membru întro asociație reprezentantă a consilierilor. Desigur, există pe de altă parte și punctul de vedere expus de Dna. Ada Gabor privind probleme de ordin etic în legitimarea impunerii unor standarde într-o profesie ale cărei caracteristici nu sunt bine conturate încă. Dezbaterea instituirii unui reprezentant asociativ continuă și în afara acestui eveniment, fiind vorba de o organizare și de o planificare strategică ce necesită echitate și multă atenție acordată ambelor tipuri de argumente exprimate în timpul prezentării.

Ziua II - Miercuri, 15 Septembrie • 16:25 – 17:45 Sesiunea IV – Guest speakers - Ada Gabor, Director executiv, ACROM Prezentare Asociația Consilierilor Români - Mihaela Feodorof, Managing PartnerYour Way - Marilena Petrec, Director Executiv - Cristina Nedelcu, Manager Proiect NBCC România Prezentare National Board for Certified Counselors • 17:45 – 19:15 Sesiunea V – Masă rotundă - Vera Ularu, Manager program, FDSC - Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile • 19:30 – 21:00 Cina - Restaurant „Hotel Trianon”


Mihaela Feodorof a descris motivația și principiile din spatele YourWay și al serviciilor de consultanță oferite. Valorile urmărite de YourWay sunt autenticitatea și maximizarea rezultatelor luând în considerare calitățile individuale. Întrebările participanților au abordat metodologia utilizată în de YourWay, reprezentând încă o ocazie de a observa diferitele instrumente care se folosesc în serviciile de consultanță privată. Marilena Petrec a reprezentat NBCC România în descrierea Global Career Development Facilitator (GCDF), un program de formare a specialiștilor consilieri, anunțând și noul site care va conține resurse și informații complementare în mai multe arii de specializare din domeniul consilierii. Seara a fost completată de intervenția FDSC în ceea ce privește participarea la formarea continuă a angajaților aflați în situație de risc pe piața muncii. Prezentarea a fost revelatoare mai ales în ceea ce privește viitorul educației în corelație cu situația existentă pe piața muncii actuală. Noua campanie derulată de FDSC pentru promovarea învățării pe tot parcursul vieții și recalificarea profesională a încheiat programul unei zile lungi de discuții și prezentări într-o atmosferă mai destinsă.

Energie, activitate, informații utile, entuziasm, curiozitate, perspective multiple, interes, confuzii, determinare, idei noi, obositor, învățare, nerăbdare – cuvintele folosite de participanți pentru a descrie cea de –a doua zi a evenimentului


Ziua III - Joi, 16 Septembrie • 7.30 – 9:00 Mic-dejun, Restaurant „Hotel Trianon” • 9:00 – 10:30 Sesiune de lucru - Incubator de idei: Identificarea unor potențiale direcții de colaborare/proiecte • 10:30 – 10:40 Coffee Break • 10:40 – 11:00 Guest speaker - Alina Hărăstășanu, Expert Italia Proiecte strategice • 11:00 – 12:00 Sesiune de încheiere Concluziile conferintei Feedback & Follow-up Aspecte organizatorice • 12:00 – 12:30 Check-out Plecarea participanților

Ultima zi de eveniment a contrastat printr-un program mai puțin aglomerat, oferind participanților timp de a rezuma soluțiile și discuțiile privind îmbunătățirea consilierii universitare. S-au abordat așadar subiecte privind o mai bună abordare a mediului business, înființarea unor regulamente de practică pentru studenți în cadrul centrelor de consiliere, dar și standardizarea activității de consilier. Promovarea și profesionalizarea au reprezentat obiective importante în opinia participanților, mai ales în virtutea consolidării rolului de ghid în tranziția de la facultate la piața muncii. Alina Hărăstășanu, consultant la Expert Italia, a prezentat oportunități de finanțare în cadrul Fondului Social European și depășirea obstacolelor întâmpinate în etapele de scriere și de implementare ale proiectelor. Problemele abordate în prezentare au avut o oglindire imediată în provocările reale cu care unii dintre participanți s-au confruntat, așa că sesiunea de încheiere a fost foarte potrivită pentru discuții concrete de continuare a colaborărilor deja conturate.


Feedback Pentru a optimiza viitoarele evenimente de acest gen am cerut participantilor sa completeze formulare de feedback: Observații pozitive: - Organizarea a fost profesionistă, iar eforturile gazdelor au fost mult appreciate. - Cazarea a fost potrivită pentru eveniment,iar participanții au avut un feedback pozitiv față de serviciile Hotelului Trianon. - Sesiunile preferate au fost acelea în care participanții au putut lucra împreună. - Anumite prezentări, mai ales cele care propuneau acțiuni concrete în îmbunătățirea statusului centrelor de consiliere au fost considerate foarte potrivite pentru eveniment. - Moderarea Simonei Iftimescu s-a bucurat de reacții pozitive, iar obiectivul de networking a fost atins cu succes. - Atmosfera evenimentului a fost plăcută, iar ”Angajabilitatea în Centru” o experiență ce trebuie repetată. Observații negative: - Cea de-a doua zi a evenimentului a fost foarte aglomerată cu prezentări, iar participanții ar fi preferat să aibă mai mult timp pentru conversații informale și networking. - Unele prezentări nu au fost considerate relevante pentru activitatea centrelor de consiliere.

Feedbackul general pozitiv asupra evenimentului ne îndeamnă spre repetarea experienței


Rezultate

Premisa evenimentului ”Angajabilitea în Centru” a fost aceea că centrele de consiliere au cu siguranță un rol cheie în conturarea unui ghid de așteptări, realități și recomandări privind începutul unei cariere fundamentate pe aptitudini, cunoștințe și ambiție. În acest sens, inițiativa LEAP a venit în întâmpinarea organizațiilor și departamentelor participante, oferind o platformă de comunicare și cunoastere reciprocă, o modalitate de împărtășire a experienței, bunelor practici și modelelor de succes într-un domeniu profesional în care ideile capătă valoare tocmai prin generalizarea aplicării lor.  Crearea unei pagini speciale pe www.leap.ro pentru informații privind centrele de consiliere Am stabilit împreună:  Crearea unui grup de discuții ca spațiu în care să împărtășim proiectele și să dezbatem diferite aspecte ale consilierii universitare.  Conturarea unor proiecte de colaborare la nivel regional între centrele participante și organizarea unor vizite de lucru între centrele de consiliere și de orientare în carieră  S-a stabilit perioada următoarei întâlniri în perioada Martie - Aprilie 2011  Crearea unei pagini speciale pe www.leap.ro pentru promovarea proiectelor și informațiilor transmise de centrele de consiliere partenere


Promovare Strategia de promovare a evenimentului a fost restrânsă la comunicatele de presă trimise la partenerii noștri media cei mai apropiați, Hipo.ro, EvenimenteStudențești.ro și Lume Bună. Dat fiind specificul educațional al conferinței, acesta a atras mediatizarea sa de către instituții de presă și media interesate de posibile soluții la problemele actuale ale formării profesionale ale tinerilor.

Oana Dan de la Evenimentul Zilei a scris despre ”Angajabilitatea în Centru”


 Reportaje care vor apărea în curând la: -

Jurnalul Național Televiziunea Română AgerPress Radio Lynx  Comunicate de presă publicate de:

- Hipo.ro - Evenimente Studentesti - Lume Buna Traficul online s-a dublat pe site-ul LEAP în ultima săptămână mulțumită updatărilor zilnice pe tot parcursul evenimentului


Promovare


Mulțumiri

Mulțumim în primul reprezentanților centrelor de consiliere pentru entuziasm și acceptul de participare. Fără eforturile lor susținute pentru îmbunătățirea sistemului educațional și pregătirea studenților pentru începutul carierei lor, nu am fi putut demara un proiect de comunicare și de colaborare concret. Suntem recunoscători invitaților și partenerilor noștri pentru răbdare, interes, implicare și promovare. Vom continua să menținem standardul parteneriatelor noastre pentru avantaje reciproce, dar mai ales pentru rezultate palpabile ale scopurilor dictate de viziunea și etica organizațională LEAP. Mulțumim Oanei Motoc, internă LEAP de numai câteva săptămâni, dar care s-a implicat ca un membru activ în detaliile organzitorice din cele trei zile! Îi urăm succes în continuarea studiilor la Oxford colegei noastre Simonei Iftimescu, organizatoarea acestui eveniment și președintele LEAP în ultimii doi ani. Ne bucură să o putem cita: ”Sunt fericită că ultimul meu pas în LEAP a fost un salt!” .

O parte din echipa nouă și veche LEAP

Angajabilitatea in Centru - Prima editie - 2010  

Descrierea primul eveniment organizat de LEAP cu centrele de consiliere si de orientare in cariera din tara.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you