Page 1

UD2: Internet, Google drive i blogger

Cristina Rofín González 4t A

IES ROSETA MAURI

UD2. Internet, Google Drive i Blogger Informàtica Bloc 1 Cristina Rofín González

1


UD2: Internet, Google drive i blogger

Cristina Rofín González 4t A

Exercici 1 A la pàgina 8 del document AcTIC, es parla del protocol POP3, IMAP i POP. Busca informació a la xarxa sobre aquests protocols, i a la teva llibreta explica de manera breu en què consisteixen aquests protocols, i amb quins es pot accedir al client correu i al correu web. POP3: Es un protocol senzill que permet interaccions amb el servidor de correu. S'utilitza en un model client-servidor. IMAP: Permet accedir a varis clients a la mateixa bústia, fent més fàcil l’accés posteriors als correus disponibles en el servidor mitjançant el correu web. POP: és un protocol estàndard d'Internet de capa d'aplicació utilitzat pels clients de correu electrònic locals per recuperar el correu electrònic des d'un servidor remot a través d'una connexió TCP / IP.

Exercici 4 Enganxeu el resum dels resultats (gràfics i taules) del vostre formulari.

2


UD2: Internet, Google drive i blogger

Cristina Rofín González 4t A

Exercici 6 A la teva llibreta (word o writter) contesta les preguntes següents: 1. Què és un navegador? A més d'obrir pàgines web, es poden obrir

altres documents? Quins? És el programa més important de l’ordinador, ens permet visitar pagines web. Sí, 2. Llegeix el següent article i realitza una PETITA descripció des

cadascun dels navegadors. Només cal que indiqueu les seves caracterísitques diferenciadores. Internet Explorer 10: Es el navegador de microsoft, i es el que va instalat per defecte quan compres un ordinador. Utilitza el bing com a buscador. Es el navegador que menys tarda en obrir-se, però el que més tarda en cargar una pàgina web. També pot no cargar correctament algunes pàgines web. Google Chrome: Es el navegador de google i es molt fàcil d’utilitzar. És un dels més lents en obrir-se, però un dels més ràpids en cargar una pàgina web. Casi sempre, carrega bé les pàgines web. Mozilla Firefox: Pot arribar a ser el més eficaç. S’obre bastant ràpid però tarda una mica en carregar les pàgines web. Opera Browser: És el menys conegut dels quatre. És el més ràpid però menys eficaç. 3. Segons la teva opinió, quin és el millor? Per què? El google chrome perquè va ràpid a l’hora de carregar les pàgines.

Exercici 6.1.

3


UD2: Internet, Google drive i blogger

Cristina Rofín González 4t A

Exercici 7 Seguint les explicacions del professor, heu de realitzar les següents cerques avançades. Per completar l’activitat, cal que enganxeu a la vostra llibreta (Activitat 7) el resultat d’aquestes cerques (fent servir l’impressió de pantalla): 1. Trobar pàgines en les que apareguin les paraules processador i textos. La llengua ha de ser el català i l’ultima modificació ha de ser de menys d’un mes.

2. Trobar documents en .pdf en els que aparegui la frase exacta “l’arbre més gran del món”.

4


UD2: Internet, Google drive i blogger

Cristina Rofín González 4t A

3. Trobar documents PowerPoint en els que aparegui la paraula ROMA al títol. Resultats només en llengua catalana.

4. Trobar pàgines (en qualsevol format), en les que aparegui la frase exacta “energia nuclear”, en llengua catalana, que estigui modificat en el darrer any i que tingui com a drets d’utilització: que es poden fer servir, compartir o modificar.

5


UD2: Internet, Google drive i blogger

Cristina Rofín González 4t A

6

Practica ud2  
Practica ud2  
Advertisement