Page 1

MEDIAkit

FOTBOLL FÖR ALLA.

VÄSTERÅS


FOTBOLL FÖR ALLA

Media har under de senaste åren fått en viktig roll i socialisationsprocessen samt vid överföring av värderingar och sociala attityder. Detta har visats i olika undersökningar. Projektet för fotbollstidningen "Fotboll för alla" som presenteras här fokuserar på information om manlig och kvinnlig fotboll i Västmanland och innehåller även riktad kommunikation och reklam. Västmanland har cirka 70 fotbollsklubbar, från ungdomslag till professionella team, med totalt cirka 12.000 spelare. De, och deras familjer, är den främsta målgruppen för den nya tidningen.

Vårt projekt bygger på information om fotbollsklubbarna i Västmanland. Sammanfattningsvis är vårt främsta mål att erbjuda ett socialt medium där fotbollsintresserade kommer att hitta värdefull information och njuta av rekreation baserad på det universella språket fotboll. Detta kommer att leda till spridning av fotbollsnyheter och stärka det sociala nätverket runt fotbollen.


Detta projekt kommer att utveckla tidskriften som ett sätt att kommunicera och informera om de olika sportevenemangen i Västmanland. Tidningen kommer speciellt att vara intressant för de som deltar aktivt. Idag finns det många tidningar som når målgruppen, men som inte helt uppfyller deras önskemål. Därför är det viktigt att den här typen av tidskrift tar hänsyn till behoven hos sina läsare. Projektet "Fotboll för alla" innebär också utveckling av annonsutrymme som kan användas för att främja varumärken och produkter som är intressanta för målgruppen. På detta sätt tror vi att tidskriften kan bli ett viktigt inslag i medieutbudet för att skapa möjligheter för att informera om träning, produkter, estetik och livsstil för dem som utövar fotboll. "Fotboll för alla" är en plattform som ger tillgång till reklam för nischade varumärken för grupper som är intresserade av fotboll. Detta sker genom tidningen på deras olika sidor har rapporter och information som rör fotboll i Västmanland.


Målgruppen och marknad Vår målgrupp består av klubbmedlemmar, spelare, tidigare spelare och fotbollfans. Utöver dessa kommer tidningen att nå även deras familjer och vänner. “Fotboll för alla” är det projekt som samlar den största gruppen av idrottare som finns i vårt samhälle. Fotboll har en etablerad marknad bestående av dem som är aktiva i och intresserade av sporten, vilket gör denna att marknad är ett lättillgängligt sätt att nå stora delar av befolkningen. Eftersom vi kan veta attityder hos målgruppen kan vi bättre förutsäga resultatet av olika kampanjer och komma med rätt budskap för att optimera avkastningen på investeringen.


Varför du bör sponsra det här projektet Vi tror att projektet når den största målgruppen för sportreklam. Det finns för närvarande inga andra projekt i Västmanland som liksom denna når ett stort antal idrottare varje vecka. Vår målgrupp utgör en attraktiv nischmarknad.


Mediakit  

fotboll för alla

Advertisement