Page 1

Febrer 2013

PROPOSTA ESTRATÈGICA DE LA COS UB PER A LA PUDUP

PLANTEJAMENTS I LLUITA FEBRER-JUNY 2013

COS UB Coordinadora Obrera Sindical – Universitat de Barcelona

Proposta estratègica 2013 per a la PUDUP

1


ÍNDEX:

• INTRODUCCIÓ .....................

pàg. 3

• ESTRATÈGIA .......................

pàg. 4

• CALENDARI ..........................

pàg. 5 - 6

• OBJECTIUS ...........................

pàg. 7

• ORGANITZACIÓ ....................

pàg. 8

pàg. 9

REFLEXIONS FINALS .............

Proposta estratègica 2013 per a la PUDUP

2


INTRODUCCIÓ

Aquesta proposta sorgeix amb la voluntat d’anar més enllà de les sigles i les organitzacions. Pretén ser el màxim d’oberta possible per aprofundir-se arran del treball i les propostes de les assemblees i el conjunt de la col—lectivitat universitària. La situació de els universitats és molt greu i cal emprendre una lluita aferrissada per sortir d’aquest atzucac. Aquest 2013 serà un punt d’inflexió pel que fa al desmantellament de la universitat. Podem revertir tendències si ens posem a treballar des de totes les organitzacions col—lectivament. L’objectiu d’aquesta lluita no pot ser cap altre que el de democratitzar les universitats i fer esdevenir-ne participatius els mecanismes de poder, que han de ser a les mans del professorat, l’estudiantat i el PAS. Aquest objectiu de democratització general és el paraigua de la lluita i el que pot fer revertir la situació a través de la mobilització.

Per a la proposta de la COS-UB, cal entendre dos nivells clars que marcaran la lluita: •

El com, ho podem aconseguir d’una manera ordenada: calendari, estratègia, objectius, organització

El què, el cerquem mitjançant la lluita: Unitat d'Acció, Externalitzar el Conflicte, Mecanismes Democratitzadors

Proposta estratègica 2013 per a la PUDUP

3


ESTRATÈGIA Per estratègia entenem la fixació d’aquelles línies bàsiques de lluita que haurien de conduir les accions i plantejaments d’un moviment unitari per la defensa i la transformació (emancipadora) de les universitats públiques catalanes.

Punts clau: •

Unitat d’Acció de tota la col—lectivitat universitària (UA)

Externalització del Conflicte fora de la universitat mateixa (EC)

Mecanismes Democratitzadors que permetin a tota la col—lectivitat governar les universitats (MD)

Idees per definir l’estratègia per al 2013: o

L’estratègia s’ha de basar en la Unitat d'Acció (UA) de la col—lectivitat universitària

o

Teixir ponts entre les assemblees, organitzacions, sectors, grups i col—lectius disposats a afrontar aquest procés de lluita

o

Mobilització general de tota la col—lectivitat universitària

o

Guanyar suports fora de la universitats (moviments populars i veïnals, organitzacions polítiques i sindicals, entitats...) per aconseguir l’Externalització el Conflicte (EC)

o

Establir canals de diàleg i negociació amb els responsables administratius i polítics (MD)

o

Definir bé els Mecanismes Democratitzadors (MD) dins la universitat per evitar derives que acabin perpetuant l’estat de les coses

Proposta estratègica 2013 per a la PUDUP

4


CALENDARI Per calendari ens referim a un seguit de mobilitzacions que converteixin les universitats en ingovernables.

Punts clau: •

De mobilització gradual i creixent

De consens (també amb altres sectors en lluita)

Superar les mobilitzacions d’un sol dia, que no condueixen enlloc (més ben dit: que ens han conduït on som ara)

Flexible i adaptable a l’estratègia

Idees per definir el calendari per al 2013: o

Entenem que el calendari ha d’aconseguir, en primer lloc, la mobilització (UA) i, tot seguit, els mecanismes de poder popular (MD) de tota la col—lectivitat universitària.

o

Cal treballar perquè sigui consensuat i elaborat amb la resta del món educatiu (exemple: 28 de febrer de la PUDUP)

o

No poden ser dates de lluita i/o vaga d'un sol dia. S’han de plantejar en termes semblants a la vaga discontínua d'Interzones del setembre del 2012; però no pas com el 14 de novembre del 2012 (potent en termes simbòlics, però completament inoperativa en termes instrumentals, és a dir, de conquestes concretes).

o

Cal que sigui un calendari de lluita creixent i d'intensificació (gradualitat i intensificació creixents de les lluites)

o

Combinant-hi tot tipus de tàctiques: jornada de lluita, assemblees a les classes, protestes de conscienciació i visualització, classes als carrers, vagues setmanals d'hores al dia, jornades de braços caiguts, més d'un dia concret/seguit de vaga general educativa, insubmissions i boicots de tot tipus, okupacions, no tancament d'actes, any sabàtic, vagues de fam o dejuns rotatoris...

Proposta estratègica 2013 per a la PUDUP

5


o

Cal que sigui obert i susceptible a modificacions en funció de les necessitats estratègiques (per exemple: tenir plans B i flexibilitat davant les reaccions institucionals, evitant la incapacitat de resposta com va passar amb la campanya de boicot a les taxes)

o

Cal vigilar amb la pura i dura tàctica en la calendarització o modificacions del calendari (un calendari ha d'estar sotmès l’estratègia de la UA+MD+EC i no a tacticisme concrets)

Proposta estratègica 2013 per a la PUDUP

6


OBJECTIUS Els objectius cal marcar-los tant per l’estratègia com pel missatge de lluita que transmetrem. Defensem uns objectius de lluita globals. Punts clau: •

Les tres línies estratègiques (UA, EC, MD)

No centrar-nos d’entrada en objectius concrets, sinó en el mètode per aconseguir-los (MD)

Idees per definir els objectius per al 2013: o

Considerem la mobilització en si mateixa un objectiu rellevant

Establir eines i mecanismes de contrapoder (MD) dins les universitats per garantir-ne el control popular (assemblees, referèndums, taules paritàries i mixtes de negociació, transparència en la gestió de les universitats...) o Considerem que definir segons quins objectius forma part de la lluita però en paral—lel, per tant no acabem de veure clar definirlos si abans no es defineixen les vies de lluita (UA+EC) per aconseguir mecanismes de control d'aquests objectius (MD) o Objectius que caldria ordenar i prioritzar, com ara: aturar l’augment de les jornades laborals, aturar l’acomiadament de companyes treballadores (PDI i/o PAS), el rebuig de les taxes establertes, el rebuig de l'Estratègia Universitària 2015, el control del finançament i de les seves fonts públiques (prioritària), el rebuig de la malversació i dels plans de governança.  Els objectius haurien d’estar sotmesos a l'Estratègia i objectiu central (MD) o

Proposta estratègica 2013 per a la PUDUP

7


ORGANITZACIÓ

Per dur a terme aquesta estratègia de lluita cal que emprenguem una feina veritablement operativa d’organització i distribució de tasques.

Punts clau: •

Plantejar si la PUDUP és o no viable

Enfortir qualsevol eina de coordinació de la lluita

Dotar el moviment amb eines operatives i funcionals

Idees per definir l‘organització per al 2013: o

Plantejar en profunditat si és la PUDUP el nostre inter-locutor vàlid i veure potencialitats i mancances per poder-ho treballar

o

Prestigiar la PUDUP i fer-la operativa (si les assemblees hi estan d’acord)

o

Organitzar grups de treball operatius per afrontar les tasques concretes:     

Dissenyar la tàctica de l’estratègia de lluita (UA+EC) Definir el missatge de lluita amb bons continguts Difondre el missatge Definir com portem la lluita (MD) Definir com afrontar noves situacions fruit de la lluita (MD), com ara els processos de negociacions (traspàs àgil d’informacions per ratificar o bé per revocar acords)

Proposta estratègica 2013 per a la PUDUP

8


REFLEXIONS FINALS L’acceleració del procés de desmantellament de les universitats públiques va començar fa anys, però que és en aquest curs 2012-2013 que s’hi donarà la major incidència en les seves estructures bàsiques. Dit pel broc gros: o bé aturem aquest procés entre totes, amb una unitat enorme i una conflictivitat admirables, o probablement el 2014 haurem d’explicar com i per què no vàrem ser capaces de canviar la situació. Tal com va succeir amb el Pla Bolonya. És imprescindible anar més enllà de les parets mateixes de les universitats per afrontar la complicada situació que tenim al davant. Potser si aconseguim tornar a posar les universitats com a referent de les lluites socials trobarem alguna possibilitat d’encaminar bé aquest procés. Entenem que per moltes lluites concretes que puguem desenvolupar a les universitats, totes acaben responen a un mateix patró: les universitats es governen i gestionen sota els interessos d’unes elits, i només transformant aquest model podrem transformar la situació actual. Les mobilitzacions han de començar des de la tornada de classes al segon semestre. El calendari ha de plantejar-se en termes de continuïtat en el combat, i materialitzar la idea de convertir les universitats en ingovernables. Les formes de lluita dins les universitats han de ser completament diversificades i comptar amb un no parar d’accions i esdeveniments que permetin la mobilització continuada de la col—lectivitat universitària.

PER DEFENSAR LA UNIVERSITAT PÚBLICA I L’EMANCIPACIÓ SOCIAL

LA LLUITA ÉS L’ÚNIC CAMÍ COORDINADORA OBRERA SINDICAL UNIVERSITAT DE BARCELONA ub@sindicatcos.cat

Proposta estratègica 2013 per a la PUDUP

9

PROPOSTA ESTRATÈGICA COS-UB 2013  

Aquest document és la Proposta Estratègica que la COS-UB fa al conjunt de la comunitat universitària per tal d'establir un pla de lluita aqu...

PROPOSTA ESTRATÈGICA COS-UB 2013  

Aquest document és la Proposta Estratègica que la COS-UB fa al conjunt de la comunitat universitària per tal d'establir un pla de lluita aqu...

Advertisement