Page 1

Á Procura de Microbios Rexistro das observacións. 1. Descrición do cultivo en caldo nutritivo: a. Mostra : parte superior del mueble  de cocina. Pero posiblemente ha  sido limpiado por lejía. b. Incubado a  37ºC  durante 24 hrs c. Presenza de turbidez:   No Homoxénea:  No d. Presenza de floculacións:  Non e. Presenza de sedimentos/posos:  Non f.

Presenza de película superficial:  Non

g. Cambiou a cor do medio?  Non h. En mi placa no ha habido crecimiento, ni en la primera parte de la placa  ni a la segunda mitad. Como se puede apreciar en la foto tomada de mi  placa.

2. Descrición das colonias sobre Agar Nutritivo. (Usa unha liña para cada  morfoloxía diferente).

Descrición morfolóxica das colonias recollidas do contorno Diámetro Aparencia Bordo Elevación Cor Número Mostra:  parte  superior del  mueble

Incubación: 37 ºC 48 hrs


Descrición morfolóxica das colonias recollidas do propio corpo Diámetro Aparencia Bordo Elevación Cor Número Mostra: Uñas

Incubación: 37 ºC 48 hrs


Cuestións: 1. Ante un tubo con medio líquido, ¿en que condicións podes dicir que hai  crecemento bacteriano? En un tubo con medio líquido podese dicir que hay crecemento bacteriano  cuando haya turidez en el líquido, cuando el tubo no sea igual que al principio. 2. ¿Cal e o número mínimo de bacterias diferentes que hai na placa que menos  bacterias ten? ¿Por que o sabes? Ninguna, non había bacterias. 3. ¿Pensas que creceron sobre o agar nutritivo tódolos microorganismos  presentes na zona de recollida da mostra? Razoa brevemente. Non, porque na minha placa non houbo crecemento, e penso que na mostra  das uñas deberia haber microorganismos. 4. ¿Qué avantaxe presenta o crecemento sobre medios sólidos fronte os  líquidos? No medio sólido pódese distinguir mellor que nos medios líquidos. 5. ¿Cal é a importancia da técnica aséptica? A importancia desa técnica é para no contaminar, así contaminamos o menos  posible. 6. ¿Que aportan as placas Petri á microbioloxía? Aportan comodida.

Procura de microbios  
Procura de microbios  

Hoja de texto