Page 3

PRESENTATION 2018

INHOUDSTAFEL - TABLE DE MATIÈRES - TABLE OF CONTENTS : PRESENTATION 2018

1

PRESENTATIEKOELING

FROID DE PRÉSENTATION

PRESENTATION REFRIGERATION

2-8

EILANDEN

îLOTS

ISLANDS

9 - 37

WANDKOELERS

UNITÉS MURALES

MULTI-DECKS

38 - 40

WANDVRIEZERS

CONGÉLATEURS MURAUX

MULTI-DECK FREEZERS

41 - 42

GECOMBINEERDE VRIEZERS

CONGÉLATEURS COMBINÉS

COMBINED MULTI-DECK FREEZERS

43 - 45

SEMI-VERTICAAL

SEMI-VERTICAL

SEMI-VERTICAL

46 - 61

KOELTOONBANKEN

COMPTOIRS RÉFRIGÉRÉS

REFRIGERATED DISPLAY COUNTERS

62 - 63

SPECIALE KOELTOONBANKEN

COMPTOIRS SPÉCIAUX

SPECIAL DISPLAY COUNTERS

64 - 65

ROOMIJSVRIESTOONBANKEN

VITRINES HORIZONTALES À GLACE

ICE CREAM DISPLAY COUNTERS

66 - 73

BUFFETTEN - SALAD BARS

BUFFETS - BAR À SALADES

BUFFETS - SALAD BARS

74 - 77

GLASDEURKASTEN

VITRINES VERTICALES

GLASS DOOR CABINETS

78

WIJN BIBLIOTHEEK - KOELKASTEN

VITRINES À VIN ET ARMOIRES

WINE LIBRARY - CABINETS

79 - 81

GLASDEURFRAMES

CADRES PORTES VITRÉES

GLASS DOOR FRAMES

82 - 84

LIJST MET ICONEN

LISTE DES ICÔNES

LIST OF ICONS

Zie ook www.crionovo.be onder "aanbod"

Voir aussi www.crionovo.be sous "offre"

See also www.crionovo.be under "offer"

Bekijk ook "promoties" en "koopjes"

Regardez aussi "promotions" et "bonnes affaires"

Have also a look at "promotions" and "bargains"

Crionovo Presentation 2018  
Crionovo Presentation 2018  
Advertisement