Page 1

Masterat interdisciplinar RECONVERSIE PROFESIONALA

O ŞANSĂ PENTRU O CARIERĂ NAŢIONALĂ ŞI EUROPEANĂ !

Admiterea 2010 DURATA STUDIILOR DE MASTERAT : 2 ANI (4 semestre) TAXA DE ÎNSCRIERE : 70 RON TAXA DE ŞCOLARIZARE PE SEMESTRU : 250 Euro (echivalentul în RON la cursul BNR) pentru absolvenţii Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir - 200 Euro

__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________

Masterat interdisciplinar INSTITUŢII ŞI POLITICI DE PREVENIRE A CONFLICTELOR ŞI DE GESTIONARE A CRIZELOR (sf.sec.XX-înc.sec.XXI) ACREDITAT ARACIS

O Universitate de elită pentru studenţi de elită !

SE ADRESEAZĂ CELOR CARE DORESC SĂ OBŢINĂ O CALIFICARE SUPLIMENTARĂ: • PROFESORII de istorie Urmând acest curs:  pot preda şi disciplinele: cultură civică, studii europene, relaţii internaţionale;  obţin diplomă de master, dar şi un certificat de consiliere şi prevenire a violenţei în şcoală.

Date de Contact Pentru informaţii, vă puteţi adresa zilnic între orele 8.00 – 16.00, la Secretariatul Facultăţii: Splaiul Unirii nr. 176, Sector 4, Corp D3, Etaj 1 Telefon: (021) 330 92 30 Email: istorie@ucdc.ro Site: http://istorie.ucdc.ro

CADRELE MILITARE ŞI FUNCŢIONARII PUBLICI din cadrul Ministerului Apărarii Naţionale şi Ministerului Administratiei şi Internelor  Dobândesc competenţe care să le permită să activeze în cadrul tuturor instituţiilor publice şi unităţilor economice care sunt obligate să angajeze, potrivit legislaţiei în vigoare, personal de specialitate cu atribuţii în domeniul: securităţii şi protecţiei persoanelor la locul de muncă, a mediului, sănătăţii publice, instituţiilor bancare;  Obţin diplomă de master, dar şi certificate de expert consiliere şi mediere a conflictelor ca şi de expert/consilier în cadrul unor ONG, partide politice, sindicate;


TUTUROR ABSOLVENŢILOR DE INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR care doresc să obţină o calificare în domeniul securităţii şi managementului crizelor şi a conflictelor.

COMPETENŢE ŞI CALIFICĂRI •

Cadru didactic (disciplinele Cultura Civică; Istoria UE, Relaţii internaţionale); • Analist/redactor/documentarist în sistemul mass media; • Expert în probleme de mediere şi negociere a crizelor şi conflictelor; • Manager de securitate în firme şi corporaţii din domeniul energiei, IT, bancar, valori imobiliare; • Expert/consilier de securitate pe probleme de energie, mediu, sănătate, alimentaţie publică; • Expert în protecţia persoanelor, a bunurilor şi a informaţiilor; • Expert în securitatea patrimoniului cultural.

PRIN CURSURI DE RECONVERSIE PROFESIONALĂ AVEŢI O ŞANSĂ ÎN PLUS PE PIAŢA MUNCII DIN ŢARĂ ŞI A U.E. !

Studenţii masteranzi pot opta pentru un pachet de cel puţin 40 credite care oferă posibilitatea obţinerii, pe lîngă DIPLOMA DE MASTER şi a unui CERTIFICAT DE CALIFICARE în: • Consilierea şi prevenirea violenţei în societate; • Expert în securitatea instituţiilor publice şi a companiilor; • Manager în securitatea informaţiei; • Specialist în securitatea mediului, protecţie şi salvare în situaţii de urgenţă şi catastrofe naturale. MASTERUL POLITICI ŞI INSTITUŢII INSTITUŢII DE SECURITATE dispune de: • Un corp profesoral propriu de elită, cadre didactice asociate de la instituţii de învăţământ superior de prestigiu(Academia de Poliţie “Al.I.Cuza”; Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative; Academia Tehnică Militară şi specialişti în domeniu din cadrul M.Ap.N şi M.A.I. • Experţi şi specialişti specialişti din cadrul Jandarmeriei Române, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

SINTEZĂ TEMATICĂ • • • • • • • • • • •

Istoria instituţiilor de securitate în România şi în UE (sf. sec.XXînc.sec.XXI) Evoluţia politicilor de prevenirea şi gestionare a crizelor Comunicarea în situaţii de criză şi conflict Legislaţia naţională şi europeană în domeniul managementului crizelor şi prevenirea conflictelor Managementul crizelor în timpul războiului rece Protecţia persoanelor, echipamentului, informaţiei, bunurilor şi valorilor Managementul crizelor şi conflictelor interne şi internaţionale Securitatea informaţiilor şi gestionarea crizelor generate de pierderea sau furtul de informaţii Securitatea mediului şi gestionarea crizelor în caz de calamităţi şi dezastre naturale Securitatea şi managementul crizelor energetice Securitatea şi protejarea patrimoniului cultural în caz de conflicte politicomilitare şi crize

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE 1. Diploma de licenţă în original sau adeverinţă prin care se atestă susţinerea examenului de licenţă pentru absolvenţii promoţiei 2010; 2. Copie legalizată după diploma de licenţă; 3. Copie legalizată după certificatul de nastere; 4. Copie legalizată după certificatul de căsătorie, dacă este cazul; 5. Copie xerox după buletinul / cartea de identitate; 6. Adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie; 7. Trei fotografii tip buletin; 8. Chitanţă care să ateste plata taxei de înscriere; 9. Dosar plic.


Dosarul se depune la Secretariatul Facultăţii de Istorie a Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir, în perioada înscrierilor. Adresa: Splaiul Unirii nr. 176, Etajul I. Telefon: (021) 330 92 30.

pliant prevenire si gestionare2  
pliant prevenire si gestionare2  

Pentru informaţii, vă puteţi adresa zilnic între orele 8.00 – 16.00, la Secretariatul Facultăţii: Splaiul Unirii nr. 176, Sector 4, Corp D3,...

Advertisement