Page 1

crhouseware@gmail.com

crhouseware@hotmail.com Tel 085-6954647-8,053-787300

อุปกรณ์ในครัวหลัก (WOK กระทะ) กระทะเหล็กม้วนขอบตื้น (แบบทำ�ปาท่องโก๋) เป็นสนิมได้

กระทะเหล็กสองหู กระทะทอดจีน เป็นสนิมได้

008-ICW-216

กระทะเหล็กสองหูทรงลึกเป็นกระทะทอดแบบกระทะจีน ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 นิ้ว

008-ST-20

กระทะเหล็กม้วนขอบทรงตื้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 นิ้ว

008-ICW-218

กระทะเหล็กสองหูทรงลึกเป็นกระทะทอดแบบกระทะจีน ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 นิ้ว

008-ST-22

กระทะเหล็กม้วนขอบทรงตื้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 22 นิ้ว

008-ICW-220

กระทะเหล็กสองหูทรงลึกเป็นกระทะทอดแบบกระทะจีน ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 นิ้ว

008-ST-24

กระทะเหล็กม้วนขอบทรงตื้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 24 นิ้ว

008-ICW-222

กระทะเหล็กสองหูทรงลึกเป็นกระทะทอดแบบกระทะจีน ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 นิ้ว

008-ST-26

กระทะเหล็กม้วนขอบทรงตื้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 26 นิ้ว

008-ICW-224

กระทะเหล็กตื้น (แบบทำ�โรตี) เป็นสนิมได้ มีหูเหล็กจับด้านเดียว

008-SR-16

กระทะเหล็กโรตีแบบเหล็กแผ่น หูจับ1 ด้าน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 นิ้ว

008-SR-18

กระทะเหล็กโรตีแบบเหล็กแผ่น หูจับ1 ด้าน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 นิ้ว

008-SR-20 008-SR-24

42

กระทะเหล็กโรตีแบบเหล็กแผ่น หูจับ1 ด้าน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 นิ้ว

008-ICW-228

กระทะเหล็กสองหูทรงลึกเป็นกระทะทอดแบบกระทะจีน ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 24 นิ้ว กระทะเหล็กสองหูทรงลึกเป็นกระทะทอดแบบกระทะจีน ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 28 นิ้ว

กระทะเหล็กด้ามเหมาะกับผัดอาหาร เป็นสนิมได้

008-ICW-014

กระทะเหล็กด้ามไม้ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 14 นิ้ว

008-ICW-015

กระทะเหล็กด้ามไม้ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 นิ้ว

008-ICW-016

กระทะเหล็กด้ามไม้ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 นิ้ว

008-ICW-017

กระทะเหล็กด้ามไม้ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 17 นิ้ว

008-ICW-018

กระทะเหล็กด้ามไม้ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 นิ้ว

กระทะเหล็กโรตีแบบเหล็กแผ่น หูจับ1 ด้าน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 24 นิ้ว

หจก.คลังครัวเรือนซัพพลาย www.crhouseware.com


crhouseware@gmail.com

crhouseware@hotmail.com Tel 085-6954647-8,053-787300

อุปกรณ์ในครัวหลัก (WOK กระทะ) กระทะอะลูมิเนียมมีด้าม (ไม่เป็นสนิม) เหมาะกับการทำ�อาหารทั่วไป

008-AU-013 008-AU-014 008-AU-015 008-AU-016

กระทะอะลูมิเนียมด้ามพลาสติกสีดำ�หนา ขนาด 13 นิ้ว (ไม่เป็นสนิม)เหมาะกับการทำ�อาหารทั่วไป ดูแลรักษาง่าย กระทะอะลูมิเนียมด้ามพลาสติกสีดำ�หนา ขนาด 14 นิ้ว (ไม่เป็นสนิม)เหมาะกับการทำ�อาหารทั่วไป ดูแลรักษาง่าย กระทะอะลูมิเนียมด้ามพลาสติกสีดำ�หนา ขนาด 15 นิ้ว (ไม่เป็นสนิม)เหมาะกับการทำ�อาหารทั่วไป ดูแลรักษาง่าย กระทะอะลูมิเนียมด้ามพลาสติกสีดำ�หนา ขนาด 16 นิ้ว (ไม่เป็นสนิม)เหมาะกับการทำ�อาหารทั่วไป ดูแลรักษาง่าย

008-AU-017

กระทะอะลูมิเนียมด้ามพลาสติกสีดำ�หนา ขนาด 17 นิ้ว (ไม่เป็นสนิม)เหมาะกับการทำ�อาหารทั่วไป ดูแลรักษาง่าย

008-AU-018

กระทะอะลูมิเนียมด้ามพลาสติกสีดำ�หนา ขนาด 18 นิ้ว (ไม่เป็นสนิม)เหมาะกับการทำ�อาหารทั่วไป ดูแลรักษาง่าย

กระทะอะลูมิเนียมแบบมีรู(ก้นรั่ว) ใช้กันไฟแก๊สที่แรงเกินในการทำ�อาหาร

008-AUO-016

กระทะอะลูมิเนียมก้นรั่ว ขนาด 16 นิ้ว เหมาะกับการกัน การใช้ไฟแรงเกินไป ในการทำ�อาหาร

008-AUO-018

กระทะอะลูมิเนียมก้นรั่ว ขนาด 18 นิ้ว เหมาะกับการกัน การใช้ไฟแรงเกินไป ในการทำ�อาหาร

กระทะอะลูมิเนียมทรงแบน ตื้น เหมาะกับทำ�อาหารกุ้ยช่าย,ผัดไทย,(ไม่มีสนิม)

กระทะอะลูมิเนียม 2 หู (ไม่เป็นสนิม) เหมาะกับการทำ�อาหารทั่วไป 008-AUB-016 008-AUB-018 008-AUB-020 008-AUB-024

หจก.คลังครัวเรือนซัพพลาย www.crhouseware.com

กระทะแบนทรงตื้น 2 หู ขนาด 16 นิ้ว (ไม่เป็นสนิม)เหมาะกับการทำ�อาหารเช่นกุ้ยช่าย,ผัดไทย กระทะแบนทรงตื้น 2 หู ขนาด 18 นิ้ว (ไม่เป็นสนิม)เหมาะกับการทำ�อาหารเช่นกุ้ยช่าย,ผัดไทย กระทะแบนทรงตื้น 2 หู ขนาด 20 นิ้ว (ไม่เป็นสนิม)เหมาะกับการทำ�อาหารเช่นกุ้ยช่าย,ผัดไทย กระทะแบนทรงตื้น 2 หู ขนาด 24 นิ้ว (ไม่เป็นสนิม)เหมาะกับการทำ�อาหารเช่นกุ้ยช่าย,ผัดไทย

43

กระทะเหล็ก,กระทะโรตี By crhouseware (คลังครัวเรือน)  

กระทะเหล็ก,กระทะโรตี By crhouseware (คลังครัวเรือน),กระทะโรตี,กระทะปาท่องโก๋,กระทะเหล็กหล่อ,กระทะผัดอาหาร