Page 1

crhouseware@hotmail.com Tel 085-6954647-8,053-787300

crhouseware@gmail.com

อุปกรณ์ในครัวหลัก (Gas -เตาแก๊ส) เตาแก๊สแรงดันสูงทำ�อาหารชนิด-ไฟแรง

อุปกรณ์ที่ใช้กับเตา 091-L-325

091-H905

หัวปรับแก๊สแรงดันสูง (ใช้กับกลุ่มเตา KB)

Dim: 28 cm* H:13 cm. 091-KB-5-1

หัวเตาแก๊สความดันสูง KB-5 รุ่นธรรมดา

091-KB-5-2

หัวเตาแก๊สความดันสูง KB-5 รุ่นหัวหนา

หัวปรับแก๊สแรงดันต่ำ� (ใช้กับเตาบ้าน)

091-B-G

091-S-3

091-T

เข็มขัดรัดสายแก๊ส (กิทฟ์) เชื่อมสายแก๊ส

สามทางแยกสายแก๊ส ทองเหลือง

ตัวทีล็อคเตาแก๊สกับขา เตาแก๊ส

091-G-L

091-G-O

Dim: 32 cm* H:15 cm. 091-KB-8-1

หัวเตาแก๊สความดันสูง KB-8 รุ่นธรรมดา

091-KB-8-2

หัวเตาแก๊สความดันสูง KB-8 รุ่นหนา สายแก๊สธรรมดา-ใส (สามารถแบ่งขายเป็นเมตร)

สายแก๊สหนา-ส้ม (สามารถแบ่งขายเป็นเมตร)

091-G-LO

Dim: 45.5 cm* H:22 cm. หัวเตาแก๊สพร้อมกระทะ รุ่นKB10 เหมาะกับเตาแก๊ส 091-KB10 กลุ่มแม่บ้าน,หรือ อุตสาหกรรมที่ตั้งหม้อ กระทะใบใหญ่ 091-KB15

Dim: 40 cm* L:120 cm.(ความยาวท่อแก๊ส L:83 cm)

091-G-LS

ขาเหล็กทรงกลม สำ�หรับเตาKB5,KB8 ความสูงประมาณเข่าใช้ตั้งหม้อ

ขาเหล็กทรงเหลี่ยม สำ�หรับเตาKB5,KB8 ความสูงประมาณเข่าใช้ตั้งหม้อ

091-G-LKB10

หัวเตาแรงสูง เป็นเตาให้ความ ร้อนเหมาะกับอุตสาหกรรม ** ต้องก่อฐานอิฐเพื่อตั้งเตาหรือ กระทะใหญ่เอง** 091-KB20

Dim: 50 cm* L:126 cm. (ความยาวท่อแก๊ส L:77 cm) 38

หัวเตาแรงสูง เป็นเตาให้ความ ร้อนเหมาะกับอุตสาหกรรม ** ต้องก่อฐานอิฐเพื่อตั้งเตาหรือ กระทะใหญ่เอง**

ขาเหล็กเหลี่ยม สำ�หรับเตาKB-10 ,สำ�หรับใส่เตาKB-10 โดยตรง H: 40.5 cm เหมาะกับการตั้งกระทะหรือ หม้อที่มีขนาดใหญ่

หจก.คลังครัวเรือนซัพพลาย www.crhouseware.com


crhouseware@hotmail.com Tel 085-6954647-8,053-787300

crhouseware@gmail.com

อุปกรณ์ในครัวหลัก (Gas -เตาแก๊ส) เตาแก๊สแรงดันต่ำ�ใช้กับเตาบ้าน 091-TBOX-01

เตาแก๊สปิ้งหมูแบบไร้ควัน

091-TBOX-02

016-HY-S

เตากล่องแบบ 1 หัวและ 2 หัวตามลำ�ดับ ใชักับหัวปรับเตาแรงดันต่ำ� หน้าเตาเป็นส เตนเลสทำ�ความสะอาดง่าย ,ใช้วางกับโต๊ะหรือเคอเตอร์เรียบ 091-TFL-01

Dim: W 35*L 66*H: 25 cm. (ขนาดด้านนอก) Dim: W 23 *L 41 cm. (ขนาดตะแกรง)

091-TFL-02

016-HY-M

เตาชั้นแบบหัวเดี่ยวและหัวคู่ หน้าท็อปและโครงเตาทำ�จากสเตนเลส ใช้กับหัวปรับ แก๊สแรงดันต่ำ� มีชั้นวางด้านล่าง 2 ชั้น Dim: W 35*L 120*H: 25 cm. (ขนาดด้านนอก) Dim: W 23 *L 77 cm. (ขนาดตะแกรง)

หม้อหุงข้าวแก๊สและไฟฟ้า 091-ER-7 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 7 ลิตร Cap: 7 L

091-ER-10

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 10 ลิตร , Cap: 10 L 091-ERG-10 หม้อหุงแก๊ส 10 ลิตร Cap: 10 L

*** ต้องใช้หัว ปรับแรงดันต่ำ� เท่านั้น***

เตาปิ้งแก๊ส อินฟาเรดขนาดเล็กและขนาดใหญ่

หัวเตาอินฟาเรด ผลิตจากแผ่นเซรามิค คุณภาพดี ลักษณะแผ่นความร้อนด้านข้างทำ�ให้ไม่มีเศษอาหารตกใส่เตา ตะแกรงปิ้งย่างเป็นสเตนเลสแท้ ไม่ขึ้นสนิม ถาดรองน้ำ�มันและเศษอาหารด้านล่าง ดึงมาทำ�ความสะอาดได้ มีพัดลมช่วยดูดควัน ***

ใช้หัวปรับแก๊สแรงดันต่ำ�เท่านั้น***

หจก.คลังครัวเรือนซัพพลาย www.crhouseware.com

39

เตาแก๊สอุตสาหกรรม,gas for grill,Pork Barbecue By crhouseware.com  

เตาแก๊สอุตสาหกรรม,Pork Barbecue,industrial gas,เตาแก๊สใหญ่,เตาแก๊สแม่บ้าน,เตาแก๊สกลุ่มงานราชการ