Page 1

Campanya de joguines 2012-2013 Creu Roja Sant Feliu de Llobregat Presentaci贸, 23 de novembre de 2012


Campanya de joguines

Índex 1. 2. 3. 4. 5.

La Campanya de joguines: definició i objectius. La crisi i les necessitats de la infància. La campanya de joguines en el context de crisi. Sensibilitzar sobre el valor educatiu del joc. La Campanya de joguines al territori i el treball en xarxa. 6. La Campanya de joguines 2.0.


Campanya de joguines

1. La campanya de joguines: definició i objectius 

La Campanya de joguines és una iniciativa anual de Creu Roja, que va néixer l’any 1992 amb l’objectiu de donar suport a les famílies amb dificultats socials i econòmiques que no poden assumir l’adquisició de joguines per als seus fills i filles.La Campanya de joguines ha anat evolucionant progressivament des dels seus orígens i, l’any 2000, es va engegar una nova línia d’actuació per fomentar el valor pedagògic i la importància educativa de la joguina, com a element vehicular per treballar la tolerància, el respecte i la igualtat amb els infants. Amb aquesta campanya, es promou la joguina educativa, no bèl·lica i no sexista, a més del valor de compartir, l’educació intercultural, el consum responsable i el respecte pel medi ambient.Enguany, la campanya arriba a la seva XX edició i porta per títol “Cap infant sense joguina”. Amb aquest lema, Creu Roja Sant Feliu de Llobregat vol promoure la participació de tota la ciutadania en aquesta edició, davant de les creixents necessitats de la infància derivades de la crisi.Aquesta edició de la campanya compta amb un triple objectiu: 1)

Garantir que tots els infants (de 3 a 12 anys) accedeixin a una joguina nova i de qualitat pedagògica. 2) Donar una resposta activa i ferma a la greu situació socioeconòmica. 3) Sensibilitzar i conscienciar la població de les situacions de desigualtat econòmica i social existents al seu territori, creant també xarxes de col·laboració amb institucions, empreses i entitats que donin suport a la campanya.La recollida de joguines comença el 24 de novembre i s’acabarà abans de la nit de Reis (6 de gener).


Campanya de joguines

2. La crisi i les necessitats de la infància 

Des que va començar la crisi econòmica, ha augmentat el nombre de persones que es troben en situació de vulnerabilitat i s’ha diversificat el seu perfil. Moltes famílies, que fins ara tenien una situació normalitzada, estan passant ara per dificultats socials i econòmiques, després que un o més dels seus membres s’hagin quedat sense feina. Arreu de l’Estat, 1.425.200 llars tenen tots els seus membres actius en atur.Els infants depenen de l’economia familiar i, si aquesta s’ha vist afectada per la crisi, les condicions de vida dels menors i les seves oportunitats també en surten perjudicades. Així ho posa de manifest el primer informe de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja, publicat el juliol de 2011, que analitza l’impacte de la crisi en la infància i les famílies.Aquest informe es basa en una enquesta a 409 persones usuàries dels programes de lluita contra la pobresa i l’exclusió social de l’entitat. Un 87% dels enquestats han disminuït els ingressos de la llar durant els darrers dos anys. El motiu principal n’és la pèrdua de feina d’un o més membres de la família (81%). Un 68% estan aturats, amb o sense prestació.4 de cada 10 no havien sol·licitat mai cap ajuda bàsica abans de 2010. Les famílies que conformen l’estudi també destinen més del 70% dels seus ingressos a pagar el cost de l’habitatge i més del 93% estan per sota del llindar de la pobresa.Les principals mancances d’aquestes famílies i dels seus fills/es són de menjar, roba i educació. Però moltes d’elles també tenen necessitats relacionades amb l’oci i el lleure dels seus fills.Entre les principals dels infants que formen part de les famílies, destaquen l’alimentació, la roba i l’educació.


Campanya de joguines ROBA, MENJAR I EDUCACIÓ Un terç de les famílies i dels infants no es poden permetre menjar com a mínim un cop al dia ni carn, ni pollastre ni peix. Un 33% dels infants van al menjador escolar i un 25% de les famílies no ho poden costejar. El 31% dels infants no tenen llibres adequats a la seva edat. En reforç escolar, un 59% diu que no en pot donar als seus fills per manca de coneixements i un 43% no es pot permetre suport extern. Un 55% dels fills no disposa de roba nova i un 30% no pot permetre’s dos parells de sabates adequats. En alimentació, la mitjana de despesa és de 230 € al mes i, en educació, un 68% diu no tenir cap despesa mensual. Entre les famílies enquestades, hi ha una tendència creixent a renunciar al servei de menjador escolar per no poder costejar-lo. OCI, LLEURE I JOGUINES Un 49% no disposa de material d’oci per a l’aire lliure (bicis, patins, etc). Un 85% disposa de joguines per jugar dins del seu habitatge i un 65% no es pot permetre regularment activitats d’oci. 8 de cada 10 nens realitzen educació obligatòria, preescolar o van a la llar d’infants i només un 37% realitza alguna activitat de lleure. Un 27% no realitza cap activitat extraescolar i un 38% no es pot permetre casals d’estiu o similars. Com a resposta a la pregunta “en què necessitaria ajuda per al seu fill/a/es?”, un 8,8% de les famílies fan referència a les joguines. Moltes famílies han hagut de prescindir de les activitats d’oci per als seus fills. Pràcticament la meitat dels que diuen que no poden costejar-ho podien fer-ho amb anterioritat a 2009.


Campanya de joguines

3. La Campanya de joguines en el context de crisi 

Enmig del context de crisi, Creu Roja considera oportú activar tots els recursos necessaris per a incidir en la millora d’aquesta situació.En aquesta edició de la campanya, l’organització preveu repartir joguines a més de 16.000 infants, cosa que suposa un increment del 88% respecte l’edició de fa tres anys (Reis 2009). El quadre següent mostra l’evolució del nombre de beneficiaris de la campanya.

Infants atesosReis 2009

Reis 2010

▲ Reis 2009/2010

Reis 2011

▲ Reis 2010/2011

Reis 2012

▲ Reis 2011/ 2012

8.635

11.738

+35,94%

14.139

+20,45%

16.260

15%

La majoria d’infants que reben joguines de Creu Roja vénen derivats de serveis socials. Els responsables de CR de l’assemblea local reben les fitxes dels infants de les famílies que es troben per sota dels barems socioeconòmics determinats pels serveis socials. En funció de la informació rebuda fins ara per part dels serveis socials, Creu Roja ha estimat aquest augment de beneficiaris del 15% per a aquesta edició.


Campanya de joguines

4. Sensibilitzar sobre el valor educatiu del joc 

A banda de la recollida de joguines, Creu Roja va engegar l’any 2000 una altra línia d’actuació de la Campanya de joguines: sensibilitzar la ciutadania sobre el valor educatiu i pedagògic del joc. Per això, aquesta iniciativa també es coneix amb el nom de Campanya de sensibilització sobre la joguina educativa.Aquesta línia d’actuació parteix de la Convenció dels Drets de l’Infant, que reconeix el dret dels menors al descans i el lleure, el joc i les activitats recreatives pròpies de la seva edat i a participar lliurement en la vida cultural i les arts.Creu Roja considera que les joguines són transmissors de valors socials i, per tant, eines amb què els infants adquireixen coneixements i comportaments que formaran part del seu bagatge personal. Durant la infància, el model principal d’aprenentatge i expressió és el joc i la joguina. Per tal de sensibilitzar la ciutadania entorn d’aquest tema, l’organització juvenil realitzarà els següent tipus d’activitats durant aquestes festes: EXPOSICIÓ DE LA JOGUINA EDUCATIVA: mostra de sensibilització sobre els valors educatius del joc, que recorrerà diferents punts del territori durant aquestes festes. TREBALL AMB ENTITATS I CENTRES EDUCATIUS: xerrades, tallers, formacions per a adults... ACTES ESPORTIUS: Partits solidaris, maratons esportives, exhibicions... ACTES POPULARS: Concert solidari, Ball de gent gran o entitats de ball, gimcanes a les ciutats o pobles, maratons de recollida de joguines...


Campanya de joguines

5. La campanya de joguines al territori i el treball en xarxa 

La Campanya de joguines es porta a terme a través de la xarxa territorial amb què la institució humanitària compta arreu de Catalunya. Enguany, prop de 60 assemblees locals i comarcals participen en aquesta campanya, en què col·labora un equip de voluntariat de prop de 600 persones de Creu Roja .Arreu del territori, de moment, més d’una trentena d’empreses, comerços o entitats col·laboren amb aquesta campanya, en la major part de casos habilitant espais de recollida de joguines a les seves instal·lacions.La majoria de col·laboracions s’estableixen en l’àmbit local/comarcal, però algunes organitzacions i empreses donen suport a la campanya a nivell autonòmic. Entre elles figuren les següents: Caprabo, Abacus, Universitat de Barcelona, Everis, Aigües de Barcelona, Orizonia, Holet Ibis, Polart, SENER i Barcelona Digital.Diversos mitjans de comunicació (Radio Sant Feliu, Cope, Cadena 100, Com Ràdio i la productora audiovisual 023) contribueixen a la difusió de la Campanya de joguines, amb la difusió gratuïta de falques publicitàries. Les persones interessades en col·laborar en la campanya poden adreçar-se a qualsevol dels punts de recollida de joguines, que es poden consultar al web www.cruzrojasantfeliu.blogspot.com . Les donacions hauran de ser de joguines noves i per estrenar, ja que Creu Roja considera que tots els menors es mereixen jugar amb la mateixa qualitat. També es pot fer una donació econòmica destinada a la campanya a través del número de compte 2013-0094-500200267702, assenyalant el concepte “Campanya de joguines”.Les donacions a la campanya de joguines es poden realitzar des del 15 de novembre de 2012 fins al 3 de gener de 2013.


Campanya de joguines

6. La Campanya de joguines 2.0 

Per primera vegada, Creu Roja Sant Feliu llença enguany una campanya 2.0. per promoure la recollida de joguines i les accions de sensibilització de la joguina educativa.Al web www.cruzrojasantfeliu.blogspot.com, es facilita minut a minut l’evolució de la campanya, fent partícip tota la població de tots els esdeveniment que es duguin a terme. En aquest web, s’hi poden trobar els punts de recollida de joguines, el calendari d'activitats...La ciutadania podrà escriure els seus desitjos i comentaris relacionats amb la campanya per les vies següents: - Twitter: incorporant als tweets el hashtag #campanyadejoguines. - El web específic de la campanya de Creu Roja Joventut: Deixant un missatge a l’apartat de desitjos del web.


Humanitat Imparcialitat Neutralitat Independència Voluntariat Unitat Universalitat

www.cruzrojasantfeliu.blogspot.com

93 666 03 53

Dossier de prensa  

Dossier de prensa

Dossier de prensa  

Dossier de prensa