__MAIN_TEXT__

Page 1

Cretavoice Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ Νο 58 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2018


www.cretavoice.gr

Cretavoice

µηνιαία εφηµερίδα Νοµού Χανίων Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ−ΕΚ∆ΟΤΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ−∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΠΤΕΡΙ∆ΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ

e−mail: despoinatzagkaraki@gmail.com

Τα δικαιώματα των καταναλωτών στις οργανωμένες παραλίες Η ΕΚΠΟΙΖΩ τονίζει ότι όλες οι παραλίες είναι κοινό− χρηστοι χώροι και δεν είναι ιδιοκτησία κανενός

Στα Χανιά 20, 21 και 22 Ιουλίου το 3ο παγκόσµιο τουρνουά ρακέτας

Ο Αθλητικός Όµιλος Ρακέτας Χανίων «Άγιοι Απόστολοι» (ΑΟΡΑΑ) συνδιοργανώνει το 3ο Παγκόσµιο Τουρνουά Ρακέτας (3rd Beach Racket World League tournament) µε τον ∆ήµο Χανίων, την Αντιπεριφέρεια Χανίων και το Επι− µελητήριο Χανίων. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 20,21 και 22 Ιουλίου 2018, στις ∆ηµοτικές εγκαταστάσεις ρακέτας των Αγίων Απο− στόλων και γίνονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πρω−

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΖΑΚΑΚΗΣ

Θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις των Αγίων Αποστόλων και γίνονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤHΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ psns@otenet.gr ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ

ΡΕΝΑ ΧΑΤΖΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

IRIS ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΕΒΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΨΗΛΑΝΤΩΝ 39 & Κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 18, ΧΑΝΙΑ

TΗΛ. 2821303095 KIN. 6934358157

cretavoice@gmail.com Χειρόγραφα δηµοσιεύµατα και µη δεν επιστρέφονται.Τα ενυπόγραφα άρθρα, κείµενα ή δελτία Τύπου εκφράζουν τον υπογράφοντα και όχι απαραίτητα και την άποψη της εφηµερίδας. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή παρα− ληπτική ή κατά παράφραση ή δια− σκευή απόδοσης του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτο− τυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδό− τη. Νόµος 2121/1993 και κανόνες ∆ιε− θνούς ∆ικαίου που ισχύουν στην Ελ− λάδα.

ÁÍÁÊÕÊËÙÓÔÅ ÁÕÔÏ ÔÏ ÅÍÔÕÐÏ

2 Cv h ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

Να ισχύσουν και για τις οργανω− µένες παραλίες οι τιµές των βασικών ειδών (νερό, καφές, τοστ−σάντουιτς) που προβλέπο− νται στα κυλικεία των πλοίων, αεροδροµίων, αρχαιολογικών χώρων κλπ., ώστε ο καταναλωτής µε µικρό κόστος να προµηθεύε− ται τα είδη πρώτης ανάγκης, ζητά η ΕΚΠΟΙΖΩ. Σύµφωνα µε έρευνα τιµών που έκανε η οργάνωση στις παραλίες της Αττικής, µια τετραµελής οικογένεια πρέπει να διαθέσει από 30 έως 60 ευρώ για είσοδο σε µια οργανωµένη παραλία και για αγορά καφέ, αναψυκτικού, νερού και τοστ. Η ΕΚΠΟΙΖΩ παραθέτει εξάλλου τα δικαιώµατα και τα σηµεία που πρέπει να προσέχουν οι κατανα− λωτές στους συγκεκριµένους χώρους, που έχουν ως εξής: Όλες οι παραλίες είναι κοινό− χρηστου χαρακτήρα και επιτρέ− πεται η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών. Στις οργανωµένες παραλίες, θα πρέπει να προβλέ− πεται ελεύθερος χώρος και για τους υπόλοιπους λουόµενους. Η χρέωση για τη χρήση οµπρέ− λας και ξαπλώστρας θα πρέπει να είναι αναρτηµένη σε τιµοκα− τάλογο σε εµφανές σηµείο.

Θα πρέπει να εκδίδεται από− δειξη παροχής υπηρεσιών. Όσες παραλίες έχουν αντίτιµο εισόδου, είναι υποχρεωµένες να έχουν ικανό αριθµό ναυαγοσω− στών κατά τους µήνες Ιούνιο − Αύγουστο και ώρες 10:30−17:30. Στις οργανωµένες εγκαταστά− σεις πρέπει να υπάρχει επισή− µανση µε ευδιάκριτους πλωτούς σηµαντήρες, των ορίων που µπο− ρούν να φτάνουν οι λουόµενοι. Στις παραλίες µε εγκαταστά− σεις θαλάσσιων µέσων αναψυχής, είναι υποχρεωτικό να υπάρχει διάδροµος µέσα στη θάλασσα, πλάτους 7 έως 15 µέτρων και µήκους σύµφωνα µε τις ιδιαιτερό− τητες κάθε περιοχής. Απαγορεύονται τα θαλάσσια µέσα αναψυχής (σκι, αλεξίπτωτο, έλκηθρο, κ.λπ.) και τα θαλάσσια µοτοποδήλατα (τζετ σκι, σερφ τζετ, sea beetle, θαλάσσιο ποδή− λατο) σε απόσταση µικρότερη των 100 µέτρων από τους σηµα− ντήρες. Η κυκλοφορία των παραπάνω θαλάσσιων µέσων απαγορεύεται τους µήνες Ιούνιο µε Σεπτέµβριο µεταξύ των ωρών 14:00 και 17:00. Τα wind surf πρέπει να κινούνται έξω από τους σηµαντήρες ή 200 µέτρα από το σύνηθες σηµείο των κολυµβητών.

ταρχικός στόχος είναι η ανάπτυξη της φυσικής δραστη− ριότητας των πολιτών κάθε φύλου και ηλικίας, µέσα από µαζικές εκδηλώσεις αθλητικής δράσης, ευγενούς άµιλλας και του «ευ αγωνίζεσθαι». Ο ΑΟΡΑΑ προσδοκά το 3ο Παγκόσµιο Τουρνουά Ρακέτας, να αποτελέσει µια νέα πρόταση αθλητισµού και διασκέ− δασης στην πόλη µας και όλοι που θα συµµετάσχουν σε αυτό να αποκοµίσουν θετικές εµπειρίες από τη συµµετο− χή τους. Για την άρτια διεξαγωγή της διοργάνωσης, έγινε σύσταση Οργανωτικής Επιτροπής µε εκπροσώπηση όλων των δηµόσιων και µη φορέων. Η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί τους χορηγούς και τους εθελοντές, για την εξαιρετική υποστήριξη που παρέ− χουν στο µεγάλο αθλητικό − συµµετοχικό, κοινωνικό , πολιτιστικό, και τουριστικό γεγονός του τόπου µας. Τα εναποµείναντα έσοδα των αγώνων θα διατεθούν για κοινωφελείς σκοπούς. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητήσουν και να αντλήσουν πληροφορίες για τις εκδηλώσεις αυτές (κανόνες Beach Racket World League, όροι συµµετοχής, εκπτώσεις εισιτηρίων ANEK LINES−BLUE STAR FERRIES ), στη σελίδα του Οµίλου στο facebook.: @aoraa2003 ή στο τηλέφωνο 6973353729 Κος Μαναρώλης Αντώνης, Συντονι− στής Εκδηλώσεων.


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr

Cv h ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 3


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Οι “Γιορτές Ρόκκας” συνεχίζονται για 6η χρονιά µε µεγάλη επιτυχία

Τέχνες γεμάτες Αύγουστο

Ο

ι Γιορτές Ρόκκας, επιστρέφουν για έκτη συνεχόµενη χρονιά, από τις 6 έως και τις 26 Αυγούστου, στη γνώριµη περιοχή της Κισάµου, µε ένα πλούσιο πρόγραµµα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών δράσεων, µοιρασµένο στα χωριά της Ρόκκας και της Κεράς.

Τη ∆ευτέρα 6 Αυγούστου, στις 21.00, στην Πλατεία της Ρόκκας, µία µεγάλη εκδήλωση θα δώσει το σήµα για την έναρξη των Γιορτών Ρόκκας 2018. Τη βραδιά θα ανοίξει η Τελετή Έναρξης των εργαστηρίων κίνησης, υπό την καλλιτεχνική επιµέλεια της Φαίδρας Πισιµίση, του Γιάννη Παπατζανή και της Τζωρτζίνας Σόλο, την οποία θα ακολουθήσει η Γιώτα Νέγκα µε ήχους και µουσικές από την προσωπική της δισκογραφία. Τέλος, η βραδιά θα κλείσει σε ρυθµούς παραδοσιακού γλεντιού µε τον Λευτέρη Κουµή και το βιολί του.

Την Κυριακή 12 Αυγούστου, από τις 19.00 µέχρι τα µεσάνυχτα ολόκληρο το χωριό της Κεράς, θα γίνει µία τεράστια θεατρική σκηνή. Ένας πολυσυλλεκτικός θίασος καλλιτεχνών από όλη την Κρήτη, θα παρουσιάσει αποσπάσµατα θεατρικών κειµένων που περιγράφουν σηµαντικά γεγονότα της ελληνικής ιστορίας από τον 17 αιώνα και µετά, µε τη συνοδεία ζωντανής µουσικής. Επόµενος µεγάλος σταθµός των Γιορτών, το Όπως λαλούν τα µαντολίνα, την Τετάρτη 22 Αυγούστου. Στις 21.00 στην Πλατεία της Ρόκκας, η Αθηναϊκή

4 Cv h ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

Μαντολινάτα Νικόλαος Λάβδας θα διηγηθεί την ιστορία του µαντολίνου, που ξεκίνησε από τα µπαρόκ σαλόνια της Ευρώπης και πέρασε πάνω από τα ναπολιτάνικα αµπέλια, για να φτάσει µαζί µε τις ιταλικές ταραντέλες στην Ελλάδα, αφήνοντας το στίγµα του σε Επτάνησα και Κρήτη.

Την Κυριακή 26 Αυγούστου, λίγο µετά τις 20.30 η Εθνική Συµφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του διακεκριµένου αρχιµουσικού Μύρωνα Μιχαηλίδη, σε έργα των,Ντβόρζακ, Θεοδωράκη, Πονκιέλι και Μπραµς, υπό το φως της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου, στον Αρχαιολογικό χώρο της Ρόκκας. Τις εκδηλώσεις των Γιορτών Ρόκκας 18 θα πλαισιώσει µια σειρά σεµιναρίων και εργαστηρίων ανοιχτών σε όλους. Έτσι φέτος, για πρώτη φορά, θα πραγµατοποιηθεί το σεµινάριο Κλασικού Μαντολίνου & Ορχήστρας Μεικτών Εγχόρδων, τα εργαστήρια κίνησης, κρουστών και φαναριών, και το σεµινάριο Μαντολίνου για µαθητές ωδείων και µουσικών σχολείων, ενώ θα επιστρέψει για µια ακόµη χρονιά το πετυχηµένο εργαστήριο λιθοξοΐας της Ασπασίας Παπαδοπεράκη.

Οι Γιορτές Ρόκκας είναι µια συνδιοργάνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ρόκκας, Πολιτιστικού Συλλόγου Κεράς, Περιφέρειας Κρήτης, Περιφέρειας Κρήτης Περιφερειακής Ενότητα Χανίων, ∆ήµου Κισάµου, ∆ήµου Πλατανιά, Ορθόδοξου Ακαδηµίας Κρήτης και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤Που

ψάχνουν για να πάνε φέτος διακοπές οι Eλληνες και πόσα πληρώνουν

H άνοδος των τιµών διανυκτέρευσης σε προορισµούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη στρέφει τους Έλληνες για ένα ακόµη καλοκαίρι σε εναλλα− κτικές επιλογές. Παράλληλα, παραµέ− νει περιορισµένη και η διάρκεια των διακοπών τους, καθώς το διαθέσιµο εισόδηµά τους παραµένει σηµαντικά περιορισµένο. Ο µέσος όρος διανυκτέρευσης που θα πληρώσουν φέτος το καλοκαίρι οι Ελλη− νες για όλους τους καλοκαιρινούς προο− ρισµούς αγγίζει τα 137 ευρώ ανά βραδιά, 11% περισσότερο από την περυσινή χρο− νιά, ενώ οι διακοπές τους θα διαρκέσουν κατά µέσον όρο µόλις 5,5 ηµέρες, όσο και πέρυσι. Αυτά προκύπτουν από έρευνα και ανά− λυση που διενέργησε η trivago, µε σκοπό την αποτύπωση των τάσεων του καλο− καιριού του 2018. Η έρευνα βασίστηκε σε δεδοµένα που προκύπτουν από τις αναζητήσεις που έχουν πραγµατοποιη− θεί στην Trivago το τελευταίο έτος και για διακοπές από τον τρέχοντα Ιούνιο έως και τον Αύγουστο. Ετσι ως πρώτη επιλογή για τους Ελλη−

Επιλέγουν πιο οικονοµικές διακοπές και επιλέγουν φθηνότερους και λιγότερο κοσµοπολίτικους προορισµούς

νες φέτος εµφανίζεται η Χώρα της Σκιά− θου, µε τη µέση τιµή επιλογής καταλύµα− τος τα 120 ευρώ ανά διανυκτέρευση και µέσον όρο διάρκειας διαµονής 4,9 ηµέ− ρες. Ακολουθούν η Πάργα (µέση προτιµώµε− νη τιµή 135 ευρώ/µέσος όρος διαµονής 5,2 ηµέρες) και τα Χανιά (µέση προτιµώ− µενη τιµή 97 ευρώ/µέσος όρος διαµονής 6,0 ηµέρες), ενώ έπονται η Χώρα της Σκοπέλου (µέση προτιµώµενη τιµή 81 ευρώ/µέσος όρος διαµονής 5,7 ηµέρες) και η Χώρα της Νάξου (µέση προτιµώµε− νη τιµή 107 ευρώ/µέσος όρος διαµονής 5,9 ηµέρες). Mέσα στους δέκα πρώτους προτιµώµε− νους προορισµούς για τους Ελληνες παρουσία έχουν επίσης ο Αδάµας της Μήλου (µέση προτιµώµενη τιµή 98 ευρώ/µέσος όρος διαµονής 5,2 ηµέρες), η Αγία Μαρίνα Αττικής (µέση προτιµώµενη τιµή 59 ευρώ/µέσος όρος διαµονής 6,4 ηµέρες) και η Νάουσα της Πάρου (µέση

προτιµώµενη τιµή 150 ευρώ/µέσος όρος διαµονής 4,8 ηµέρες). Το ενδιαφέρον των Ελλήνων ταξιδιωτών φαίνεται να προσελκύουν όµως και το Πευκοχώρι Χαλκιδικής (µέση προτιµώ− µενη τιµή 141 ευρώ/µέσος όρος διαµονής 6,2 ηµέρες), αλλά και η Χώρα της Τήνου (µέση προτιµώµενη τιµή 85 ευρώ/µέσος όρος διαµονής 4,5 ηµέρες). Γιατί δεν είναι πρώτη η Μύκονος ή η Σαντορίνη στις επιλογές των Ελλήνων; Μα γιατί οι τιµές είναι τριπλάσιες. Είναι χαρακτηριστικό πως, µε βάση την ίδια έρευνα της trivago για τον εισερχό− µενο τουρισµό, στην πρώτη θέση των προτιµήσεών τους είναι η Χώρα της Μυκόνου, µε µέση τιµή διανυκτέρευσης τα 346 ευρώ και µέση διάρκεια διαµονής τις 5,9 ηµέρες, ενώ ακολουθούν τα Φηρά

της Σαντορίνης µε µέση τιµή διανυκτέ− ρευσης τα 263 ευρώ και µέση διάρκεια διαµονής 5,8 ηµέρες. Οι δύο προαναφερθέντες ελληνικοί προορισµοί είναι πλέον µεταξύ των ακρι− βότερων στις ανταγωνιστικές της Ελλά− δας αγορές της Μεσογείου: τον Απρίλιο, για παράδειγµα, την υψηλότερη τιµή κράτησης στα ξενοδοχεία 5 αστέρων στους µεσογειακούς προορισµούς κατεί− χε η Σαντορίνη µε 276 ευρώ και ακολου− θεί η Ιµπιζα µε 238 ευρώ. Στη Σαρδηνία οι τιµές διανυκτέρευσης σε πεντάστερο τον Απρίλιο ήταν στα 212 ευρώ, την ώρα που η Μύκονος είχε ήδη φτάσει στα 223 ευρώ. ∆ύο µήνες µετά και στη Μύκονο οι τιµές αυτές έχουν φτάσει, όπως προαναφέρθηκε, τα 346 ευρώ.

Cv h ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 5


www.cretavoice.gr

6 Cv h ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Οδηγίες αυτοπροστασίας καταναλωτών από στις αγορές μέσω διαδικτύου ✤Χρήσιµες επισηµάνσεις από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς ∆ιαδικτύου του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Σηµαντική αύξηση παρου− σιάζουν τα περιστατικά εξαπάτησης πολιτών στο πλαίσιο αγορών που πραγµατοποιούν µέσω διαδικτύου, όπως προκύ− πτει από τα συγκεντρωτι− κά στοιχεία της ανοιχτής γραµµής καταγγελιών, τα οποία έδωσε στη δηµο− σιότητα το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς ∆ιαδι− κτύου του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Το γεγονός αυτό έρχεται να ενισχύσει και πρόσφατες διαπιστώσεις της ∆ιεύθυν− σης ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος και συνδέεται µε το ότι «οι νέες τεχνολο− γίες δίνουν την ευκαιρία σε επιτήδειους να ανακαλύψουν όλο και περισσότερους τρό− πους για να εξαπατούν πολί− τες και επιχειρήσεις και να επιχειρούν στοχευµένες πια επιθέσεις αλίευσης προσω− πικών δεδοµένων» όπως δήλωσε η υπεύθυνη επικοι− νωνίας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς ∆ιαδι− κτύου, Κατερίνα Ψαρουδάκη. Όπως εξήγησε, τα στοιχεία του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς ∆ιαδικτύου συνά− δουν µε τα στοιχεία που έχει στη διάθεση της και η ∆ιεύ− θυνση του Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος. Για το έτος 2017 δε, για πρώτη φορά από το σύνολο των καταγγελιών, το 48% αφορούσε οικονοµικές απάτες, στατιστικό στοιχείο που διαφοροποιείται σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη, «όταν συνήθως στην πρώτη θέση βρισκόταν το ποσοστό καταγγελιών παρά− νοµου περιεχοµένου». Η συγκεκριµένη οµάδα καταγ− γελιών αγγίζει πλέον µόνο το 23% του συνόλου. Προϊόντα που δεν έφτασαν ποτέ στον αγοραστή, από διαδικτυακά καταστήµατα που δεν υπήρξαν ποτέ Σύµφωνα µε την κα Ψαρου− δάκη, οι περισσότερες καταγγελίες αφορούσαν διαδικτυακές αγορές, «όπου τις περισσότερες φορές οι καταγγέλλοντες δεν παρέ− λαβαν ποτέ το προϊόν

παραγγελίας τους ή το προϊ− όν που παρέλαβαν δεν αντα− ποκρινόταν στο προϊόν που είχαν επιλέξει», ενώ πολλά περιστατικά επίσης αφορού− σαν στο ότι δεν τηρούνταν οι όροι επιστροφής χρηµά− των ή αλλαγής προϊόντων. 'Ενας αριθµός καταγγελιών αφορά περιστατικά κατά τα οποία µετά την πληρωµή αναγραφόταν στην ιστοσελί− δα ότι το tracking number (σ.σ ο ειδικός αριθµός εντο− πισµού αποστολής) της παραγγελίας «ήταν προσω− ρινώς µη διαθέσιµο». Αυτό που τονίζει η υπεύθυ− νη επικοινωνίας του Ελληνι− κού Κέντρου Ασφαλούς ∆ια− δικτύου είναι πως ενώ οι καταγγέλλοντες αναζητού− σαν τρόπο να αποζηµιωθούν είτε να πάρουν πίσω τα χρή− µατά τους, αυτό σε πολλές των περιπτώσεων ήταν εξαι− ρετικά δύσκολο, µε ένα µεγάλο ποσοστό των εξαπα− τηθέντων αγοραστών να αιτούνται στη συνέχεια «να αφαιρεθούν από το διαδί− κτυο οι εν λόγω ιστοσελίδες, προκειµένου να µην υπάρ− ξουν περισσότερα µελλοντι− κά θύµατα».

Μέθοδοι προστασίας για τους καταναλωτές «Η αλήθεια είναι ότι οι νέες τεχνολογίες δίνουν την ευκαιρία σε επιτήδειους να ανακαλύψουν όλο και περισ− σότερους τρόπους για να εξαπατούν πολίτες και επι− χειρήσεις και να επιχειρούν στοχευµένες πια επιθέσεις αλίευσης προσωπικών δεδο− µένων» αναφέρει η κα Ψαρουδάκη, επισηµαίνοντας πως οι πολίτες πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, όταν επιλέγουν να κάνουν αγορές µέσω ∆ιαδικτύου. «Είναι πολύ σηµαντικό το e− shop που επιλέγουµε να αγοράσουµε να είναι αξιόπι− στο. Πρώτα απ όλα, θα πρέ− πει να αναζητάµε πάντα το πρωτόκολλο SSL (σ.σ. µετα− ξύ άλλων αναγνωρίζεται από το URL, που ξεκινά µε "https" και όχι απλώς "http"). Επίσης, θα δούµε το σύµβο− λο του κλειδωµένου λουκέ− του στο παράθυρο του προ−

γράµµατος περιήγησης ως απόδειξη αξιοπιστίας του e− shop, ενώ είναι πολύ σηµα− ντικό να µάθουµε να ελέγ− χουµε τις βασικές πληροφο− ρίες που παρέχονται για το e−shop στην ιστοσελίδα του» τονίζει η υπεύθυνη επικοινω− νίας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς ∆ιαδικτύου, για να συµπληρώσει πως στο κάτω µέρος σε ένα αξιόπιστο e− shop υπάρχει πάντα µια κατηγορία µε τίτλο «σχετικά µε εµάς» ή κάτι αντίστοιχο. Ένα πολύ καλό βήµα είναι η ύπαρξη φυσικού καταστήµα− τος, ενώ «µετά θα πρέπει να βλέπουµε αν υπάρχουν στοι− χεία επικοινωνίας του e− shop, των ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι πίσω από αυτό, να επιχειρούµε να επι− κοινωνήσουµε µαζί τους γιατί πολλές φορές υπάρ− χουν τα στοιχεία, αλλά δεν σηκώνει κανένας το τηλέφω− νο. Εφόσον σηκώσουν το τηλέφωνο, αυτό είναι ένα δείγµα ότι µπορούµε να είµαστε πιο εφησυχασµένοι» καταλήγει η κα Ψαρουδάκη. Παγίδα οι «υπερευκαιρίες» Συµπληρωµατικά σε ό,τι αφορά µέτρα ασφάλειας, οι κριτικές και τα σχόλια των άλλων πελατών είναι σηµα− ντικά, καθώς «έτσι σίγουρα µπορεί να αλιεύσουµε και µια πληροφορία, η οποία να µας φανεί χρήσιµη ή να µας ανοί− ξει τα µάτια για το τι ακρι− βώς είναι αυτό το e−shop». Παράλληλα, καλό είναι να ελέγχουµε «αν υπάρχουν στο site πολλά ορθογραφικά

ή συντακτικά λάθη, καθώς πάρα πολλές "ψεύτικες" ιστοσελίδες είναι προϊόν µετάφρασης, οπότε τα πολλά ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη, παραπέ− µπουν εκεί» εξηγεί η κα Ψαρουδάκη, που όµως ως βέλτιστο µέτρο αυτοπρο− στασίας από τους...e−επιτή− δειους κρίνει πως πρέπει να έχουµε την αξιολόγηση της τιµολόγησης: «Θα πρέπει να είµαστε προ− σεκτικοί µπροστά σε ασυνή− θιστα χαµηλές τιµές. Κανείς δεν θα µας χαρίσει τίποτα. Ό,τι φαίνεται ως µεγάλη ευκαιρία, θα πρέπει να µας κάνει επιφυλακτικούς. Άλλο είναι οι τιµές− κράχτες και άλλο είναι οι εξευτελιστικές τιµές. Όταν δούµε ένα επώ− νυµο προϊόν, το οποίο βρί− σκεται σε εξευτελιστική τιµή, θα πρέπει να µας προβληµα− τίσει. Άλλο είναι να βρεις στα 85 ή τα 75 ευρώ ένα ζευ− γάρι παπούτσια που κάνει 90 ευρώ στην αγορά, και άλλο να το βρεις 20. Το 20 θα πρέ− πει να µας προβληµατίσει». Ποιες προσωπικές πληρο− φορίες δίνουµε και ποια µέθοδο πληρωµής να επιλέ− γουµε Την ίδια ώρα οι καταναλω− τές οφείλουν να είναι επιφυ− λακτικοί στην περίπτωση που τους ζητούν περισσότε− ρες προσωπικές πληροφο− ρίες από όσες χρειάζεται, «καθώς όταν µπούµε σε ένα e−shop και ξεκινήσουµε να κάνουµε τις αγορές µας, (το ηλεκτρονικό κατάστηµα) δεν έχει καµιά δουλειά (να ζητά)

τέτοια προσωπικά στοιχεία, είναι πολύ σηµαντικό να εµπιστευόµαστε το ένστικτό µας» εξηγεί η υπεύθυνη επι− κοινωνίας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς ∆ιαδι− κτύου. Ερωτηθείσα για το ενδεχόµενο ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα να µη διαθέτει τηλέφωνο επικοινωνίας αλλά µόνο e−mail, απαντά πως αυτό είναι µεν νόµιµο, στη συνέχεια όµως ένας πελάτης µπορεί να αποστείλει ένα e− mail και να ζητήσει τηλέφωνο επικοινωνίας, πριν προχωρή− σει στο να βάλει τον αριθµό και τα στοιχεία της πιστωτι−

κής κάρτας του σε µια ιστο− σελίδα. Σε ό,τι αφορά δε τις πιο ασφαλείς µεθόδους συναλ− λαγής, η κα.Ψαρουδάκη τοποθετείται και υπέρ της αντικαταβολής, ενώ θεωρεί τις αγορές µέσω του συστή− µατος Paypal ως "τις πιο εξα− σφαλισµένες" µε τρίτη πιο ασφαλή διαδικασία αυτή της πληρωµής µε πιστωτική κάρτα αντί της χρεωστικής και αυτό «γιατί αν κάτι συµ− βεί είναι πολύ πιο εύκολο να διεκδικήσεις τα χρήµατά σου από την τράπεζα παρά από την χρεωστική κάρτα». Όσοι έχουν πέσει θύµατα τέτοιων περιστατικών, τέλος, θα πρέπει σύµφωνα µε τον νόµο να κινηθούν νοµικά για να διεκδικήσουν τα χρήµατά τους. «∆εν υπάρχει άλλη δια− δικασία, δεν υπάρχει αυτε− πάγγελτη διαδικασία, θα πρέπει οι ίδιοι να καταθέ− σουν µήνυση για να πάρουν τα χρήµατά τους ή για να λάβουν αποζηµίωση (...), καλό είναι όµως να µπαίνουµε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί έτσι ξεκαθαρίζουµε το τοπίο και είναι υπόθεση όλων µας να µπορούµε να έχουµε ένα καλύτερο διαδίκτυο και µόνο µε αυτό τον τρόπο µπορού− µε να το πετύχουµε» καταλή− γει η κα Ψαρουδάκη.

Cv h ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 7


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Trivago: Στην 5η θέση η Κρήτη στους κορυφαίους προορισμούς του κόσμου

Τ

α βραβεία των παγκό− σµιων κορυφαίων προ− ορισµών ανακοίνωσε η TripΑdvisor, σύµφωνα µε την ψηφοφορία των τουριστών ανά τον κόσµο, φέρνοντας την Κρήτη στην 5η θέση ανάµεσα σε 25 φηµισµένους προορισµούς του κόσµου. Φιγουράρει στην σχετική Ειδικότερα, τα βραβεία κατάταξη µαζί µε «µεγαθήρια» τουρίστες τον τελευ− υπεροχής για το 2018, του παγκόσµιου τουρισµού ταίο χρόνο. έχουν ως εξής: −Μπαλί. Το εξωτικό Μπαλί – Παρίσι: Οι τουρίστες µπο− ρούν να διαλέξουν ανάµεσα λίου Τσόρτσιλ και το St. έλαβε το 4ο βραβείο των παγκόσµιων τουριστών, µε σε 4.756 δραστηριότητες. James’s Park – Ρώµη. Η «αιώνια πόλη» βρί− το Waterbom Μπαλί, Mayong Προτεινόµενα αξιοθέατα, το Musιe d’Orsay, ο Κήπος του σκεται στην τρίτη θέση των Cultural Walk και Tirta Gangga Λουξεµβούργου και το Le προτιµήσεων του παγκόσµι− ανάµεσα στις καλύτερες από ου τουρισµού: Le Domus τις 6.140 δραστηριότητες. Marais. – Κρήτη. Το νησί της Κρήτης – Λονδίνο. 6.076 δραστηριό− Romane di Palazzo Valentini, τητες προσφέρονται στους Κολοσσαίο και Πινακοθήκη είναι ένα διαµάντι που πλέει ταξιδιώτες, µε κορυφαίες το των Μποργκέζε ξεχωρίζουν στην γαλαζοπράσινη θάλασ− Βρετανικό Μουσείο, τις µεταξύ των 4508 δραστηριο− σα της Ελλάδας, διατείνο− Αίθουσες Πολεµικού Συµβου− τήτων που ακολούθησαν οι νται οι παγκόσµιοι τουρίστες

8 Cv h ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

και ψηφίζουν ως εκπληκτικά αξιοθέατα, ανάµεσα στις 1.677 δραστηριότητες, το Ελαφονήσι, το Aquaworld Aquarium & Reptile Rescue Centre και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. – Βαρκελώνη. Η Βαρκελώνη αποπνέει µία σουρεαλιστική αίσθηση, ενώ οι 3.341 δρα− στηριότητες παρουσιάζουν στην πρώτη τριάδα την Εκκλησία της Αγίας Οικογε− νείας, το Κάζα Μπατλιό και τη Γοτθική Συνοικία. – Πράγα. Χάρη στη βοηµική γοητεία και στα παραµυθέ− νια χαρακτηριστικά της, η Πράγα καταλαµβάνει την 7η θέση στους κορυφαίους του− ριστικούς προορισµούς για το 2018. Η Old Town Square, ο Καθεδρικός Ναός Αγίου Βίτου και το Ανάκτορο Λόµπκοβιτζ, αποτελούν τρείς µόνο από τις 2.976 δραστη− ριότητες που θα µπορούσε κανείς να βιώσει στην πόλη. – Μαρακές ή αλλιώς «Κόκ− κινη Πόλη», είναι ένα πραγ− µατικά µαγικό µέρος. Τα βρα− βεία του 2018, προτείνουν µεταξύ των 1.578 δραστηριο− τήτων στους τουρίστες, την επίσκεψη στον Οίκο της Φωτογραφίας, στο Αλί Μπεν Γιουσέφ Μεντέρσα (Μεντρε− σές) και στο Τζεµάα ελ Φνα – Κωνσταντινούπολη. Οι τουρίστες συµβουλεύουν τους «διάδοχούς» τους να χαθούν στα δροµάκια της Κωνσταντινούπολης και να επισκεφθούν οπωσδήποτε το Τζαµί Σουλεϊµάνιγιε, το Μουσείο Καριγιέ (The Chora Church) και το ∆ιαµέρισµα Σουλταναχµέτ−τρείς µόνο από τις 2.739 δραστηριότη− τες στην Πόλη. – Νέα Υόρκη. Είναι αδύνατον

να «κατακτήσει» κανείς τη Νέα Υόρκη σε µία µόνο επί− σκεψη. Η συλλογή Frick, η High Line και το Broadway, υπερτερούν ανάµεσα στα 4.550 πράγµατα που µπορεί κανείς να βιώσει στο «Μεγά− λο Μήλο». – Πουκέτ. Το Πουκέτ προ− σφέρει µία µεγάλη γκάµα από εντυπωσιακά αξιοθέατα, από γαλάζιες παραλίες όπως η Kata Noi Beach και η Freedom Beach, καθώς και αξιόλογα επισκέψιµα αξιοθέ− ατα όπως το Soi Dog Foundation, µεταξύ των 1.588 δραστηριοτήτων που προ− σφέρει. – Ανόι, Βιετνάµ. Ο χρόνος φέρθηκε µε επιείκεια στη µαγευτική βιετναµέζικη πρω−

τεύουσα. Οι τουρίστες που την επισκέφθηκαν, προτεί− νουν να µη χάσετε την Old Quarter, το Μουσείο Γυναικών του Βιετνάµ και το Εθνολογι− κό Μουσείο του Βιετνάµ, εκτός των λοιπών 1.771 δρα− στηριοτήτων της πόλης – Σιέµ Ριπ, Καµπότζη. Όταν το πρώτο φως του ήλιου λούζει τους κατάφυτους ναούς και τα ερείπια του, όλα σταµατούν. Οι τουρίστες που ψήφισαν την Καµπότζη στη 13η θέση για το 2018, υποστηρίζουν ότι το Άνγκορ Βατ, ο Ναός Μπαγιόν και το Angkor Archaeological Park, ξεχωρίζουν µεταξύ των 1.632 δραστηριοτήτων στις οποίες µπορεί κανείς να επιδοθεί στην περιοχή. −Τζαµάικα. Η Τζαµάικα είναι στίχος τραγουδιού εξωτικού. Εµπεριέχει µεταξύ άλλων αφρικανικά, ασιατικά και ευρωπαϊκά αρώµατα. Οι του− ρίστες προτείνουν µία επί− σκεψη στη Seven Mile Beach, στους Negril Cliffs και στους καταρράκτες Mayfield Falls. Το σύνολο των δραστηριοτή− των σε αυτή τη γωνιά του κόσµου, υπολογίζεται στις 1.008 δραστηριότητες. – Πλάγια Ντελ Κάρµεν, Μεξικό. Η Πλάγια Ντελ Κάρ− µεν είναι ένας από τους καλύτερους προορισµούς για καταδύσεις. Εκτος αυτού όµως, οι λάτρεις του είδους


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

ψήφισαν Coba Mayan Traditions, Cenote Chaak Tun και Aventuras Mayas ανάµε− σα στις 735 µοναδικές δρα− στηριότητες του τόπου. – Λισαβόνα. Τα µουσεία της Λισαβόνας τιµούν την πλού− σια ιστορία και κουλτούρα της, ωστόσο τις πρώτες θέσεις στις 1.658 επισκέψεις καταλαµβάνουν το Lisbon Oceanarium, το Μουσείο Gulbenkian (Museu Calouste Gulbenkian) και το Εθνικό Μουσείο Πλακακίων – Ντουµπάι. Το Ντουµπάι συνδυάζει τη σύγχρονη κουλτούρα µε την ιστορία, την περιπέτεια και τη σύγ− χρονη άποψη για ζωή. Τα Σιντριβάνια του Ντουµπάι, το Κέντρο Πολιτιστικής Κατα− νόησης SMCCU Sheikh Mohammed και ο Πύργος των Αράβων (Μπουρτζ Αλ Αράµπ), συγκαταλέγονται στις αγαπηµένες από τις 1.533 δραστηριότητες των τουριστών στον προορισµό. – Τόκυο. Στο Τόκιο, η παρά− δοση συµβαδίζει µε την ποπ κουλτούρα. Για το 2018, οι τουρίστες που το επισκέ− φθηκαν προτείνουν το ναό Senso−ji Temple, το Εθνικό Μουσείο του Τόκιο και την Ιερή πύλη Meiji Jingu. Συνολι− κά, τα πράγµατα που µπορεί κανείς να κάνει στο Τόκυο, είναι 8262! – Κατµαντού, Νεπάλ. Η πρωτεύουσα του Νεπάλ περιβάλλεται από µία κοιλά− δα γεµάτη ιστορικές τοπο− θεσίες και όχι µόνο: Στούπα Mποντνάθ, Ναός Σουαγια− µπουνάθ και Garden of Dreams, καταλαµβάνουν τις πρώτες θέσεις µεταξύ των 1.222 δραστηριοτήτων στην πόλη.

✤Εικοσιτετράωρη συναυλία στα Χανιά

αφιερωμένη στο Μίκη Θεοδωράκη

Θα ξεκινήσει το ηλιοβασίλεµα του Σαββάτου 28 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί το ηλιοβασίλεµα της Κυριακής 29 Ιουλίου

αραθώνια" εκδήλωση που θα διαρκέσει 24 ώρες και θα είναι αφιερωµένη στο Μίκη Θεοδωράκη διοργανώνουν ο Παγκρήτιος Σύλλο− γος Φίλων Μίκη Θεοδωράκη και ο δήµος Χανίων.

– Χονγκ Κονγκ. Λαχταριστά ντιµ−σαµ, πλωτές πόλεις και υπέροχα αστικά τοπία: αυτά είναι µερικά από τα προτιµώ− µενα αξιοθέατα των τουρι− στών, οι οποίοι επίσης εφι− στούν την προσοχή το γυναικείο µοναστήρι Chi Lin, στον Κήπο Nan Lian και στο Μουσείο Ιστορίας του Χονγκ Κονγκ. Το σύνολο των δρα− στηριοτήτων που µπορεί κανείς να διερευνήσει στο Χονγκ Κονγκ, είναι 1.436. – Χουργκάντα, Αίγυπτος. Χάρη στους εντυπωσιακούς κοραλλιογενείς υφάλους και τα γαλαζοπράσινα νερά της, αναδείχθηκε σε ένα από τα «αγαπηµένα παιδιά» των εξω− τικών διακοπών. Οι τουρί− στες προτείνουν µεταξύ άλλων το Makadi Water World, το Mahmya Island και το Scuba Hurghada Diving Center, συνεπώς υπολείπο− νται 392 ακόµη δραστηριότη− τες… – Νέο ∆ελχί, Ινδία Το Νέο ∆ελχί είναι ταυτόχρονα χαο− τικό και γαλήνιο, µία πραγ− µατικά περίπλοκη πόλη.Ο Ναός Swaminarayan Akshardham, ο κήπος Lodhi Garden και το Μαυσωλείο Χουµαγιούν, βρίσκονται ανά−

µεσα στις 1.513 αγαπηµένες δραστηριότητες των τουρι− στών. – Κούσκο, Περού. Η συνύ− παρξη του µεγαλείου των Ίνκας και των µπαρόκ στοι− χείων των Άνδεων, µάγεψαν όσους τα επισκέφθηκαν, µε κορυφαία στις προτιµήσεις το Σακσαγιούαµαν, τα Μάτσου Πίτσου και τον Καθεδρικό ναό Κούζκο, µετα− ξύ των 1.341 δραστηριοτήτων. – Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία. Το Ρίο ντε Τζανέιρο βρίσκε− ται πάντα στο επίκεντρο του διεθνούς τουριστικού ενδια− φέροντος, προσφέροντας 1.772 δραστηριότητες και ιδι− αίτερα το Κρίστο Ρεντεντόρ (Άγαλµα του Χριστού Λυτρω− τή) το Centro Cultural Banco do Brasil – Πολιτιστικό Κέντρο της Τράπεζας της Βραζιλίας και την παραλία Prainha Beach – Σίδνεϋ Αυστραλία Το Σίδ− νεϊ προσφέρει µία πληθώρα ιστορικών και σύγχρονων αυστραλιανών αξιοθέατων, 1.720 στο σύνολο, µε αγαπη− µένα το βοτανικό κήπο The Royal Botanic Garden, την παραλία Shelly Beach και την Γκαλερί Τέχνης της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση η εκδήλωση θα ξεκινήσει το ηλιοβασίλεµα του Σαββάτου 28 Ιουλίου 2018 στην πλατεία Κατεχάκη δίπλα στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στο παλιό λιµάνι Χανίων και θα ολοκληρωθεί το ηλιοβασίλε− µα της Κυριακής 29 Ιουλίου 2018. Πρόκειται για ένα 24ωρο γεµάτο µουσική, χορό, τρα− γούδι, προβολές, performances, video art, µικρά και µεγάλα σύνολα, σολίστες και ερµηνευτές. Στη εκδήλωση σύµφωνα µε την ανα− κοίνωση µπορούν να συµµετέχουν: − Σολίστες µουσικού οργάνου (πιάνο, κιθάρα ή άλλο µουσικό όργανο). − Μικρά µουσικά σύνολα (2−5 µέλη). − Μεγάλα µουσικά σύνολα (περισσό− τερα από 6 µέλη). −Επαγγελµατίες τραγουδιστές µε συνοδεία ενός ή περισσοτέρων οργά− νων.

− Χορωδιακά σύνολα a cappella, Χορωδίες µε συνοδεία οργάνων. − Σχολικές χορωδίες, Χορωδίες µου− σικών σχολών.

− Οµάδες µαθητών µουσικών οργά− νων υπό την καθοδήγηση των καθη− γητών τους. − Οµάδες µαθητών τραγουδιού υπό την καθοδήγηση των καθηγητών τους. − Χορεύτριες και χορευτές επαγγελ− µατίες, οµάδες χορού, οµάδες µαθη− τών χορού υπό την καθοδήγηση των καθηγητών/χορογράφων τους. − Ακόµα δηµιουργοί Video Art, DJ's, µουσικοί παραγωγοί, ηθοποιοί και θεατρικές οµάδες.

Cv h ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 9


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr ✤Πρέπει να δουλεύουμε 198 ημέρες μόνο για να πληρώνουμε φόρους και εισφορές Χρόνο µε τον χρόνο, ο σχετικός δείκτης αυξάνεται, καταδεικνύοντας την υπερφορολόγηση των ελλήνων πολιτών

Για να πληρώσουν τον λογαριασµό του 2018, οι Έλληνες φορολογούµε− νοι πρέπει να δίνουν όλα όσα βγά− ζουν, εργαζόµενοι από την 1η Ιανου− αρίου µέχρι τις 18 Ιουλίου 2018, για να εξοφλήσουν τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Αυτό προκύπτει από τη µελέτη του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών "Μάρκος ∆ραγούµης", σύµφωνα µε την οποία ο µέσος Έλληνας πρέπει να δουλεύει πενήντα ηµέρες για να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του σε άµεσους φόρους, 67 ηµέρες για τους έµµεσους και 81 ηµέρες για τις ασφαλιστικές εισφορές. Με βάση τις περιόδους των κυβερ− νήσεων που άσκησαν την φορολογι−

10 Cv h ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

κή πολιτική τα τελευταία δέκα χρό− νια στη χώρα, η µελέτη καταγράφει επιβάρυνση περίπου ενός µήνα την περίοδο 2009− 2012 (ΠΑΣΟΚ), οπότε η ηµέρα από τις 28 Μαΐου µεταφέρθηκε στις 23 Ιουνίου. Την περίοδο 2012−5 (Ν∆−ΠΑΣΟΚ− ∆ΗΜΑΡ) µετακινή− θηκε οριακά στις 26 Ιουνίου, ενώ την περίοδο 2015− 2018 (ΣΥΡΙΖΑ−ΑΝΕΛ) η ηµέρα φορο− λογικής ελευθερίας έφτασε στις 18 Ιουλίου σχεδόν ένα µήνα µακρύτε− ρα, µε αποτέλεσµα, όπως είπε ο

πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ Αλέξανδρος Σκούρας οι Έλληνες να δουλεύουν 198 ηµέρες για το κράτος και µόλις 167 ηµέρες για τους ίδιους. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της µελέτης,η κυβέρνηση δεν πέτυχε τον στόχο είσπραξης φόρων και εισφορών που είχε θέσει στον Προ− ϋπολογισµό του 2017. Στον Προϋπο− λογισµό του 2018 προβλέπει την επιπλέον αύξηση των Έµµεσων Φόρων κατά 3,4%, των Άµεσων Φόρων κατά 1,6% και των Καθαρών Κοινωνικών Εισφορών κατά 4,9% σε σχέση µε όσα προϋπολόγιζε πέρσι. Η φορολογική επι− βάρυνση των Ελλή− νων είναι αντίστοι− χη µε αυτή των Γερ− µανών και µεγαλύ− τερη από αυτή των Σουηδών, των Φιν− λανδών και των Ιτα− λών. Ταυτόχρονα, η ικανοποίηση των Ελλήνων από τις κρατικά παρεχό− µενες υπηρεσίες υγείας και παιδεί− ας, καθώς και από τη δικαιοσύνη, είναι από τις χαµηλότερες µεταξύ των κρατών µελών του ΟΟΣΑ.


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr

Cv h ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 11


www.cretavoice.gr

12 Cv h ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

YAMAS ~ Food Project @ Φ Space  Λίγα λόγια για το “Φ space” Club cafe

Τo Φspace Club καφέ, είναι ένας χώρος απόλαυ− σής και χαλάρωσης στο κέντρο της πόλης.

Στην Ελλάδα έχουµε συνηθίσει να περνάµε αρκετές ώρες διασκεδάζοντας γύρω από ένα τραπέζι µε καλό φαγητό και κρασί. "Γεια µας" . . . Στην υγειά µας! Η ευχή για καλή υγεία που δε λείπει ποτέ. Yamas (γιαµας).Το πρώτο σκαλοπάτι στην φιλοσοφία της yoga. Οι 5 ηθικές αρχές για µια "εσωτερική " υγεία που πρέπει να έχουµε σαν άνθρωποι. Ahimsa- Satya- Asteya Brachmacarya - Aparigraha ( Μη βια - Ειλικρίνεια Πληρότητα - Εγκράτεια - Μη προσκόλληση ) Το Yamas ~ Food Project ήρθε σαν ιδέα, πέρα από την πολυετή εργασία µου ως µάγειρας σε πολλά µέρη της Ελλάδας και την πορεία µου στο αγαπηµένο αυτό µονοπάτι της Yoga, µε στόχο να µάθουµε να τρεφόµαστε µε αγάπη χωρίς βία, µε ειλικρίνεια χωρίς να στερούµε από τον οργανισµό τις γεύσεις που µας αρέσουν, µε πληρότητα παίρνοντας όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειαζόµαστε, µε εγκράτεια λαµβάνοντας την ποσότητα τροφής που πραγµατικά έχουµε ανάγκη και χωρίς προσκόλληση δοκιµάζοντας νέες γεύσεις και νέα υλικά. Με σεβασµό και αγάπη στα πλούσια υλικά αυτού του τόπου, το Yamas ~ Food Project έρχεται να στεγαστεί στον υπέροχο χώρο του ΦSpace µέσα από µια σειρά " εκπαιδεύσεων" για το πώς µπορούµε να εντάξουµε τις αρχές αυτές στην καθηµερινή µας διατροφή. ∆ηµήτρης Γκιούλος Yoga instructor 400h YAI – Chef

Πατώντας το κουµπί του 5ου ορόφου στο ασανσέρ του µεγάρου Πάνθεον (Κριάρη 40), ξαφνικά βρί− σκεσαι σε ένα µέρος ηρε− µίας, γαλήνης και χαλάρω− σης µε περιµετρική θέα την πόλη από ψηλά. Τα λευκά όρη αλλά και τον υπέροχο φάρο της πόλης µας . Εδώ θα συναντήσεις όµορφους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται και δρουν µε κεντρικό άξονα το Ευ ζην.

προσφέρει ο αρµονικός πολυµορφικός χορός Φ space στο καΦε. Η πρόσβαση παρέχετε µέσω της Φ space Club Card ώστε να απολαµβά− νουν οι άνθρωποι τις παροχές του χώρου µε ισορροπία και αρµονία µεταξύ των διάφορων και διαφορετικών αναγκών που καλύπτει το Φ space µέσω των παράλληλων δράσεων και δραστηριοτή− των. Το “Φ” είναι ένας χώρος που αλλάζει συνεχώς µορ− φές, µε συνεχόµενη ροή ανθρώπων που µπαίνουν για να δουλέψουν, να χαλαρώσουν, να διαβά− σουν, να εργαστούν µε τον εαυτό τους αλλά και τους άλλους.

−Yγιεινά Vegan snack και Οργανικά γεύµατα

Η κάρτα µέλους έχει το συµβολικό κόστος των 10 € + Φ.Π.Α./’έτος (1€/µήνα) και ορίζει την αποδοχή και τον σεβασµό στην αρµονική και ισορροπηµένη λειτουρ− γία του Φ space.

….είναι το λιγότερο που

Η ιδέα του Φ space Club

−Καλός Καφές και Τσάι −∆ροσερά smoothies

τονωτικά

Cafι γεννήθηκε µέσα από την ανάγκη των ανθρώπων να έχουν µια υγιή προσέγ− γιση στην βάση της ζωής τους που είναι η τροφή. Η σύγχρονη αντίληψη γύρω από την θρέψη µέσω του όγκου πληροφοριών που λαµβάνουµε καθηµε− ρινά για το τι είναι υγιεινό και τι όχι, έχει παραγκωνί− σει την ίδια µας την ιδιο− συγκρασία και τις ιδιαιτε− ρότητες του κάθε ανθρώ− που. Έτσι, χάνουµε την σύνδε− ση µε την σωµατική µας, πληροφορία για το τι έχει

ανάγκη ο οργανισµός µας την κάθε δεδοµένη στιγµή. Εδώ στο Φ space στο νέο Yamas Food Project θα δώσουµε την ευκαιρία στον εαυτό µας να µάθει να τρέφεται σωστά και µε αγάπη προς τις καθηµερι− νές µας ανάγκες. Πάντα µε φρέσκα υλικά του τόπου µας. Ωράριο λειτουργίας : 08.00 − 00.0 Πρωινό 08.00−11.00 Brunch, 11.00−13.00 Μεσηµεριανό, 13.00−16.00 Βραδινό 20.00−00.00

Cv h ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 13


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Οι

διακοπές φορτίζουν …τα γονίδιά μας

Πόσο σηµαντική είναι η ολιγοήµερη ανάπαυλα για ξεκούραση και χαλάρωση Αντί να λέµε ότι «φορτίσαµε τις µπαταρίες µας» στις δια− κοπές, ίσως θα έπρεπε να προτιµούµε τη φράση «φορ− τίσαµε τα γονίδιά µας».

το ανοσοποιητικό σύστηµα και να µειώνεται το επίπεδο των τοξικών πρωτεϊνών που σχετί− ζονται µε την κατάθλιψη και την άγνοια.

ια νέα αµερικανική επιστηµονική έρευνα, η πρώτη του είδους της, διαπίστωσε ότι οι διακο− πές κάνουν καλό όχι µόνο στην ψυχική αλλά και στη σωµατική υγεία µας, ενεργοποιώντας τα ίδια τα γονίδιά µας, έτσι ώστε να µειώνεται το στρες και να βελτιώνεται το ανοσοποιητικό µας σύστηµα. Οι ερευνητές, µε επικεφαλής τον καθηγητή γενετικής Έρικ Σαντ της Ιατρικής Σχολής Icahn του Όρους Σινά της Νέας Υόρκης, που έκαναν τη σχετική δηµοσίευση στο περιοδικό ψυχιατρικής «Translational Psychiatry», µελέτησαν 94 υγι− είς γυναίκες ηλικίας 30 έως 60 ετών που αποσύρθηκαν για µια

«Είναι εντυπωσιακό να βλέ− πουµε τις µεγάλες αλλαγές που συµβαίνουν στην έκφραση των γονιδίων χάρη στις διακο− πές, όταν κανείς φεύγει µακριά από τον πολυάσχολο ρυθµό της ζωής, ζώντας σε ένα χαλα− ρωτικό περιβάλλον και µάλι− στα για τόσο µικρό χρονικό διάστηµα.

Μ

14 Cv h ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

εβδοµάδα σε κατάλυµα της Καλιφόρνια, όπου απλώς χαλά− ρωναν ή έκαναν διαλογισµό και γιόγκα. Οι επιστήµονες συνέλλεξαν δείγµατα αίµατος και έκαναν γενετικές αναλύσεις για τη δραστηριότητα 20.000 γονι− δίων πριν και µετά τις διακο− πές. Αν και προηγούµενες µελέτες

έχουν επιβεβαιώσει τη θετική επίπτωση των διακοπών στην ψυχολογία των ανθρώπων (παρόλο που η κατάθλιψη µετά το τέλος τους δύσκολα απο− φεύγεται...), η νέα έρευνα δεί− χνει ότι οι διακοπές µεταβάλ− λουν προς το καλύτερο τη λει− τουργία των γονιδίων. Η θετική αυτή επίδραση των διακοπών µπορεί να διαρκέσει επί ένα

µήνα ή και πολύ περισσότερο, ακόµη και έως δέκα µήνες, αν κανείς στη διάρκεια των διακο− πών του έκανε επίσης διαλογι− σµό ή γιόγκα (ή και τα δύο). Η µελέτη διαπίστωσε ότι αρκεί µια εβδοµάδα χαλάρω− σης για να «πυροδοτηθούν» αλλαγές στο DNA, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσµα να µειώ− νεται το στρες, να τονώνεται

Τα ευρήµατά µας δείχνουν µια σηµαντική θετική επίδραση των διακοπών και µια κατα− στολή των αντιδράσεων του στρες», δήλωσε η βασική ερευ− νήτρια, καθηγήτρια ψυχιατρι− κής Ελίσα Έπελ του Πανεπι− στηµίου της Καλιφόρνια−Σαν Φρανσίσκο, σύµφωνα µε τη βρετανική Telegraph.


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr

Cv h ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 15


16 Cv h ΙΟΥΛΙΟΣ 2018


Cv h ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 17


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Αποκαλυπτική έρευνα: Οι φτωχοί μοιράζονται τα λεφτά τους. Οι πλούσιοι είναι «τσιγκούνηδες»

Η απροθυµία συνεισφοράς των πλουσιοτέρων ενισχύεται όταν το άτοµο είναι αυτοδηµιούργητο Πιο πρόθυµοι να µοιρα− στούν τα πλούτη τους είναι οι άνθρωποι που ανήκουν στα µη προνοµι− ούχα και στα χαµηλότε− ρου κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου στρώµατα από τους πιο ευκατάστατους και ανώτερου «στάτους», όπως προκύπτει από τη νέα επιστηµονική µελέτη του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου"Queen Mary".

χώς, είτε στην τύχη (µε κλήρωση), είτε ανάλογα µε την προσπάθεια που κατέβαλε κανείς στο παιγνίδι (οπότε «δικαιω− µατικά» ανήκε στην προ− νοµιούχα οµάδα). Το κοινωνικό πείραµα δείχνει κατά βάση δύο πράγµατα: −Πρώτον, ότι όσοι ανήκαν στην χαµηλή κοινωνικοοι− κονοµική τάξη (που δεν

Τα παραπάνω δείχνει η µελέτη αυτή που βασί− στηκε σε µια σειρά από οικονοµικά παίγνια, στα οποία οι συµµετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο οµά− δες (µία υψηλού και µία χαµηλού «στάτους») και κλήθηκαν να παίξουν µε πραγµατικά χρήµατα. Με βάση µια σειρά από δια− φορετικά «σενάρια», κάθε εθελοντής αποφάσιζε πόσα χρήµατα θα κρατή− σει για τον εαυτό του και πόσα θα προσφέρει σε ένα κοινό ταµείο, τα χρήµατα του οποίου µετά θα µοιράζονταν σε όλους ισότιµα. Πιο αναλυτικά:

ήσαν πάντα οι ίδιοι), συνεισέφεραν περισσό− τερο στο κοινό ταµείο, από ό,τι όσοι ανήκαν στην ανώτερη τάξη. −∆εύτερον, ότι οι προνο− µιούχοι ήσαν ακόµη πιο απρόθυµοι να συµβάλουν στο κοινό ταµείο, όταν είχαν κερδίσει τον πλού− το τους µε προσωπική προσπάθεια και όχι από τύχη.

Όσοι ανήκαν την «ανώτε− ρη» κοινωνικοοικονοµική οµάδα ξεκινούσαν µε περισσότερα χρήµατα (όπως συµβαίνει και στον πραγµατικό κόσµο), ενώ όσοι βρίσκονταν στην «κατώτερη» οµάδα, είχαν λιγότερα χρήµατα εξαρ− χής. Η κατανοµή των συµµετεχόντων στις δύο οµάδες δεν ήταν σταθε− ρή αλλά άλλαζε συνε−

Οι ερευνητές, µε επικε− φαλής τη δρα Μάγδα Όσµαν του Πανεπιστηµί− ου Queen Mary του Λον− δίνου, που έκαναν τη σχετική δηµοσίευση στο περιοδικό κοινωνικής ψυχολογίας "Basic and Applied Social Psychology", τόνισαν ότι η µελέτη δείχνει εργα− στηριακά πως όταν ένας άνθρωπος αποκτά περισ− σότερο πλούτο, είναι πιο απρόθυµος να τον µοι− ρασθεί, πολύ περισσότε− ρο αν τον έχει αποκτή− σει µε προσπάθεια. Όπως είπε η Όσµαν, «για τα άτοµα υψηλού στά− τους, ο τρόπος απόκτη−

18 Cv h ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

σης του πλούτου µέσω τύχης ή προσπάθειας φαίνεται να είναι ο παράγων−κλειδί που καθορίζει το επίπεδο συνεργασίας µε άλλους. Αυτό όµως δεν συµβαίνει µε τα άτοµα χαµηλού στάτους, για τα οποία ο τρόπος που βρέθηκαν σε αυτό το επίπεδο, δεν επιφέρει κάποια διαφορά στη συµπεριφορά τους». «Αν έχεις κερδίσει το ανώτερο επίπεδό σου µέσω προσπάθειας µάλ− λον παρά µέσω τύχης, είναι ακόµη πιο πιθανό να θέλεις να διατηρήσεις αυτά που έχεις. Όταν έχεις λίγα, µια προφανής στρατηγική για να τα αυξήσεις, είναι µέσω συνεργασίας. Ένα συµπέ− ρασµα από αυτό, είναι ότι ακόµη κι αν κάποιος εµφανίζεται πρόθυµος για συνεργασία, δεν υπάρχει λόγος να πιστέ− ψουµε ότι το κάνει µόνο για αλτρουιστικούς λόγους», πρόσθεσε η ίδια. Επιπλέον η µελέτη, δεί− χνει ότι οι µη προνοµιού− χοι δεν µπορούν να αρκεσθούν στην καλή θέληση, στην κατανόηση και στην ενσυναίσθηση των προνοµιούχων για να βελτιώσουν τη θέση τους. Τα πειράµατα έδει− ξαν ότι αυτός ο τρόπος δεν «πιάνει». «Το άλλο απρόσµενο εύρηµα είναι ότι η ενσυ− ναίσθηση δεν έχει σχε− δόν καµία επίπτωση στην προώθηση της συµπεριφοράς υπέρ του κοινωνικού συνόλου, µε άλλα λόγια δεν είναι ικανή να παρακινήσει τους έχοντες να συνει− σφέρουν αρκετά χρήµα− τα στο κοινό ταµείο. Αυτό που δείχνει η µελέ− τη, είναι ότι όταν πρόκει− ται για χρήµατα, η ενσυ− ναίσθηση ουσιαστικά δεν παίζει κανένα ρόλο στη βελτίωση της κοινωνικής συµπεριφοράς», σηµείω− σε µεταξύ άλλων.

Μειώθηκε 75% η χρήση της πλαστικής σακούλας στα σούπερ μάρκετ O Ελληνικός Οργανισµός Ανακύκλωσης έβαλε ήδη στα ταµεία του περισσότερα από 6 εκατ. ευρώ

Λιγότεροι καταναλωτές χρησιµοποίησαν λεπτές πλαστικές σακούλες στις αγορές τους, το πρώτο τρίµηνο του έτους, µετά την επιβολή του ειδικού περιβαλλοντικού τέλους. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ανεξάρτη− της Αρχής ∆ηµοσίων Εσό− δων που βεβαιώνει το τέλος, χρησιµοποιήθηκαν στο λιανικό εµπόριο και τα πολυκαταστήµατα 202.887.964 τεµάχια, µε το αντίστοιχο τέλος που θα αποδοθεί στον Ελληνικό Οργανισµό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) να φτάνει τα 6.086.639 ευρώ. Οι αριθµοί αυτοί δείχνουν ότι εµφανίζεται θεαµατική µείωση της κατανάλωσης πλαστικής σακούλας της τάξεως του 75% στα σού− περ µάρκετ, ενώ µείωση παρατηρείται και στο λια− νικό εµπόριο. Στη χώρα µας η ετήσια παραγωγή πλαστικής σακούλας κυµαινόταν από 200 έως 500 τεµάχια ανά κάτοικο, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των φορέων της αγοράς και των οργανώσε− ων. Τα στοιχεία του α΄ τρι− µήνου δεν επαρκούν για την πλήρη εικόνα της χρή− σης πλαστικής σακούλας, είναι όµως ενδεικτικά διότι από ένα µεγάλο τµήµα της αγοράς δίνουν ετήσιο ισο− δύναµο συντελεστή χρή− σης 75 τεµαχίων ανά πολί− τη. Σύµφωνα µε το υπουργείο Περιβάλλοντος, η θέσπιση νέων εργαλείων όπως είναι η αποτύπωση σειριακού αριθµού (barcode) και σήµανσης σε κάθε σακού−

λα µε ηµεροµηνία παραγω− γής και χώρα προέλευσης, η καταχώρηση του συνό− λου των παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο, η θέσπιση προδιαγραφών και οι ειδι− κοί έλεγχοι, θα µειώσει περαιτέρω την χρήση της λεπτής πλαστικής σακού− λας και στους τοµείς του λιανικού εµπορίου που δεν έχουν συµπεριληφθεί στα περιοριστικά µέτρα όπως είναι οι λαϊκές αγορές και τα περίπτερα. Επιπλέον, το αρµόδιο υπουργείο προσ− δοκά ότι τα νέα αυτά εργα− λεία θα εξαλείψουν την παράτυπη κυκλοφορία σακουλών και την φορο− διαφυγή, ενώ η εκπόνηση κοινής µεθοδολογίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα καταστήσει δυνατό τον ακριβή υπολογισµό της ετήσιας κατά κεφαλήν κατανάλωσης λεπτών πλα− στικών σακουλών µεταφο− ράς και στη χώρα µας. Σχολιάζοντας τα στοιχεία αυτά, ο αναπληρωτής

υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάµελλος χαρακτήρισε εξαιρετικά ελπιδοφόρο το γεγονός της µείωσης χρή− σης της πλαστικής σακού− λας που σηµαίνει ταυτό− χρονα και αλλαγή στην καταναλωτική συµπεριφο− ρά των πολιτών. «Αποδει− κνύεται ότι µε τις κατάλλη− λες πολιτικές η ελληνική κοινωνία µπορεί να προ− σαρµοστεί στο περιβαλλο− ντικό κοινοτικό κεκτηµένο και η Ελλάδα να εναρµονί− σει το εθνικό της δίκαιο µε το ευρωπαϊκό, χωρίς πρό− στιµα και κυρώσεις», σηµεί− ωσε ο κ. Φάµελος προσθέ− τοντας ότι τα έσοδα του περιβαλλοντικού τέλους από τη χρήση της λεπτής πλαστικής σακούλας θα επιστραφούν άµεσα και εξολοκλήρου στους πολί− τες, µέσω της διάθεσης άλλων εναλλακτικών µέσων µεταφοράς προϊόντων όπως πάνινες, βιοαποδοµή− σιµες και πλαστικές τσά− ντες πολλαπλών χρήσεων.


Welcome to Chania

Cv h JULY 2018

www.cretavoice.gr


Welcome to Chania

Stivanadika (Leather Street)

www.cretavoice.gr Stivanadika in Skrydlof street constitutes one of the most popular and commercial streets in Chania. It received its name from the leather processing workshops making boots (Stivania) that used to be there. Today it is a tourist attraction offering customers folk artifacts, souvenirs and traditional products.

S

Sabbionara Gate and Rampart

tarting from the Santa Lucia rampart, the wall turns north, towards the sea, where one finds the only remaining gate of the Venetian walls, Porta Sabbionara or Gate of the Sand, which lent its Turkish name Kum Kapisi (kum Kapi) to the East area of the town outside the walls. The Venetian Gate is very well preserved though it was modified as to its East and North faΡade during the Turkish occupation. Following the restoration works it is used as an exhibition area by the Municipality of Chania. On the top of the South side of the Gate a section of the Sabbionara rampart is still preserved. Across the Gate of the Sand, one finds the Mocenigo rampart, built right in the sea. Built−in the rampart is the winged lion of Saint Marcus in a medallion, four crests and the date of 1591. On this rampart there used to be the Cretan Constabulary School during the era of the Cretan State. The building of that school does not exist today as it has been demolished.

Cv h JULY 2018


Welcome to Chania

www.cretavoice.gr

Municipal Market of Chania

T4000 square meters within a surrounding area of he Municipal Market of Chania, a huge edifice of

17200 sq. meters, is located in the “heart” of town. The building, which is unique in its design, not only constitutes a hub of business activity, but is also a tangible image of an Ancient Greek Market. n June 13, 1908 all members of the Municipal Council convene to discuss the issue of the construction of the Municipal Market. The proposal is passed along with other projects of urban renewal and embellishment. On August 8, 1908 the competent committee submits the final design of the Municipal Market to the council including the proposed necessary construction works (demolition of the existing fortress, embankment of the trench,

O

Cv h JULY 2018

compensations of proprietors, shed construction e.t.c) as well as the total budget amounting to 320000 drachmas. In February 1909, engineer K. Drandakis puts the final touches to the design of the Market thus completing the relevant file which former engineer Michael Savvakis had started compiling. On December 12, 1910 the Bank of Crete approves the granting of a mortgage of 300000 drachmas on prenotation of the edifice and the future rents of the shops and on December 23, 1910 a tender process for the undertaking of the project takes place. he laying of the foundations is unofficially launched on August 14, 1911 by Mayor Emmanuel Mountakis and construction immediately commences. On the second semester of 1913 the main part of the project is completed, and the Market unofficially opens its doors on November 1st, 1913. The official opening date was December 4th, 1913 and the Market was inaugurated by Greek Prime Minister, El. Venizelos, three days after the official ceremony for the Union of Crete with Greece.

T

TMarket were set and the association of the “New he rules of procedure for the operation of the

Market of Chania” was established by the shop owners. The surroundings were expropriated and renewed and there were other parallel similar projects in progress. In essence, the East and West wings

housed the butcher shops, the far end of the West wing housed the fishmongers’ and the North and South wings housed the greengrocers’. Just a few days before the Battle of Crete, in May 1941, the anti−aircraft refuge was also completed in the Southeast side of the Market. During the German occupation and despite the dynamic opposition of N. Skoulas, Mayor at the time, the Germans occupied the entire transverse gallery, shut it off and used it for the purposes of the occupation army.

Ia

n 1980, the Municipal Market of Chania, was declared designated building by the Greek Ministry of Culture.


www.cretavoice.gr

Welcome to Chania Around 1595-1601 a lighthouse was built by the Venetians, founded on natural rock, which functioned as an open flame torch (fryktoria) and is mentioned as a “beacon” in a 1689 layout of the town of Chania by V. Coronelli.

F

or the replenishment of the water and the avoidance of embankment, an opening was created on the pier and the rampart of Saint Nicholas was built in the center. The latter covered a great distance stretching all the way to the entrance of the port, which it protected, along with the fort of Firkas. Then they built the cantilever, that is the tower of the lighthouse which still stands today. It sits on the Venetian trapezoid base on natural rock. Its architectural features are linked to the local tradition as it was formed from the end of the Venetian occupation onwards. It was at that time that the lighthouse acquired the shape

that we know of today. The tower of the lighthouse consists of three parts of different cross-sections: the base section is an octagon, the middle section is a hexadecagon and the third is round. The material used to construct the base is of the same origin and quality as the one used by the Venetians to fortify the town of Chania. ccording to the most valid English “lighthouse charts” of 1847 and 1859, the lighthouse was restored on its Venetian base and in 1839 it started operating using the newest technology of the time. There is no documented information regarding the first lighting gear or as to when the open flame torch stopped operating.

glass tower. That is the reason why this monument is not listed as a typical lighthouse tower with respect to its cross-section. It is a “port beacon” and consists only of the lighthouse tower without any lighthouse keeper quarters as is typically the case with most lighthouses. The reason for this is that the Lighthouse of Chania is located in a residential area, so the supervision of its operation from adjacent keepers quarters was not deemed necessary. Nevertheless, towards the end of the 19th century, a tiled-roof keepers quarter was built at the base of the lighthouse but was pulled down before 1967. Running all the way up to the top of the lighthouse is a spiral stone staircase which also serves as a feature of rigidity.

T

I

A

he new lighthouse was, as aforementioned, different from the original. It resembled a minaret both in its shape and in its exterior stone staircase leading to the balcony with the

n 1864 the lighthouse came under the jurisdiction of the French Company of Ottoman Lighthouses and operated with a “Class D Lens” lighting machine. Towards the end of the Turkish

T h e L i g h t h o us e

occupation they built the staircase on the east side leading to the entrance of the lighthouse tower. The surrounding solid stone handrail and the octagonal outpost with the small dome are newer additions. Ducts have also been constructed to allow for the sea water to run through underneath the surface of the lighthouse base.

T

he lighthouse, the jewel and landmark of the town, is 21 meters high and 26 meters from the surface of the water. Its light can be seen at a distance of 7 miles. It’s the oldest surviving lighthouses not only of the Greek coastline and the Mediterranean, but one of the oldest in the world as well.

Cv h JULY 2018


Welcome to Chania

D

www.cretavoice.gr

The V enet ian Do ckya rds

uring the Venetian occupation (12041669) the need to bring the Venetian fleet closer to Crete made Venice construct Dockyards (Arsenali), in which ships would be repaired in the winter. Venice had already given out orders since 1467 to construct a number of dockyards in Chania and Rethymnon. The first two dockyards in Chania were completed in just 1526. By 1593 the 16 dockyards had already been built but needed repairs. By 1599 the south complex was completed with the construction of the 17th dockyard. In 1607, along with the expansion of the northeast rampart, the construction of five more dockyards begins in the inlet of the port to the east. These dockyards, known as Moro dockyards, were named after the General Supervisor who initially proposed their construction. Only two of them were brought to

Cv h JULY 2018

illumination openings- a round skylight and a couple of large windows. completion and the walls of the third were constructed until its arch. Later, that third dockyard was covered with a simple tiled roof, which collapsed in 1941 during the bombarding of the town. In the years of the Turkish occupation the lack of maintenance works in the port and the demeaning of its importance all contributed to the abandonment of the initial use of the dockyards and their transformation into

military silos. Nine out of the 17 dockyards of the initial complex were gradually pulled down. A group of seven consecutive domes still survive today and one more further to the west, the Master Dockyard, today called CAM (Center of Mediterranean Architecture). From the Moro complex two dockyards remain intact today in the port inlet. In their initial form, the dockyards were open facing the sea, which would go in their interior

up to a certain point so that the ships could be hauled. The dockyards were domed and interconnected with arched openings in the walls. There were two entrances to the dockyards: one on the south side of the 9th dockyard and the other on the west side of the 17th dockyard. The dockyards are approximately 50 meters long, 9 meters wide and of an average height of 10 meters. On the south side one finds the only

The main entrance to the complex was approximately in the middle, at the end of current day Daskalogianni street, where one can still

see half of the western part of the magnificent gate. In the place of the demolished dockyards they built the new Customs Office of Chania out of stone, which today is surrounded by two plazas.


Welcome to Chania

www.cretavoice.gr

Cv h JULY 2018


Welcome to Chania

www.cretavoice.gr

The Venetian Harbour

reefs, which made the port unapproachable to ships.

H

D

uring both the Venetian and the Turkish occupation, the town of Chania had flourishing commerce and shipping, with remarkable imports and exports of a variety of goods and other items. Shipping followed commerce volumewise, though relatively few ships came through due to the lack of a spacious and safe port. It was commonly accepted at the time that the open bay of Chania, exposed to the weather elements, wasn’t particularly suitable for a port. In fact, the natural port of Souda served such purposes quite well. After the siege of the town by the Genovese, the need for the creation of a port was yet again clearly dictated, so the local authorities were forced to take steps for its construction. In

Cv h JULY 2018

1302, during the Venetian occupation, the issue was brought to the government by Rector Marino Gradenigo and was finally approved.

winds. Thus, it was common in official reports to mention the works being done as well as the need to deepen and clean the east basin.

he port was constructed for the first time between 1320 and 1356, when demands for repairs started flowing in by town bodies. A major problem that had to be met was the fact that the port was unsuitable with its eastward basin suffering from sediments washed in by the rain waters or sewage. The ships would come and go through a small and relatively shallow port vulnerable to north and westerly

ollowing the revolution of Saint Titus in 1363-64, the port of Chania is abandoned and that of Heraklion is used instead, since the port of Rethymnon was facing similar problems to that of Chania. During the Venetian occupation, in 1515, there is mention of the deepening of the basin in the port of Chania and the construction of a wall with ramparts along the pier, which had been founded on a series of

T

F

owever, in 1645 the town falls in the hands of the Turks after siege. As it is widely known, the conquest of Crete was completed in 1669, after 25 years of war, with the occupation of Handakas, modern day Heraklion. The new conquerors showed no particular interest in the maintenance of the port of Chania, which was completely abandoned. No repairs or maintenance works took place and the east basin remained inoperative during the whole of the Turkish occupation.

B

etween 1831 and 1841, Crete was given to Mehmet Ali, Regent of Egypt, in return for his services to the Sultan during the Revolution of 1821 in Crete and the Peloponnese. It was then that the importance of the port was acknowledged in that it could help improve the local economy. It is said that Mehmet Ali gave orders to Moustafa

Pasha to clean the basin of the port of Chania, repair the pier and construct the Lighthouse. Indeed, in 1838 repairs were conducted as well as the deepening of the basin, amounting to a total of 1,146000 Turkish piasters.

S

ince the days of the Cretan State, the scaffolding of the port is gradually extended and is finally completed during the last years of that period. In an old edition referring to the town of Chania back in those days it is mentioned that “The town mostly consists of narrow cobbled streets, a small square called the square of the black mountains (former Fountain) and a cobbled pier. The port of Chania is small and relatively shallow receiving small steamships, while being unsafe due to strong north and westerly winds. On the left of an incoming ship there is a lighthouse with a steady white light visible from a distance of 12 miles…”


www.cretavoice.gr

Welcome to Chaniar

Kiutsuk Hassan Mosque (Giali Mosque)

The Kiutsuk Hassan Mosque or Giali Mosque is located in Chania and constitutes a work of Islamic art.

It dates back to the second half of the 17th century. It was built in honor of the first Commander of Chania, Kiutsuk Hassan. The mosque is a cubic edifice covered by a large hemispheric dome without a drum, supported by four elaborate stone arches. On the West and North sides, it is surrounded by a roofed gallery resting on six small domes without drums. The Kiutsuk Hassan Mosque or Giali Mosque, as it is commonly known, is the work of an Armenian architect who had constructed another mosque just like that in the village of Spaniako, in the province of Selino. In the yard of the mosque there were palm trees and the tombs of pashas and janissaries. The mosque stopped functioning in 1923 and today it has been restored and used as a venue for various events.

Cv h JULY 2018


Welcome to Chania

Museums of Chania

The city of Chania has many museums and monuments that hold an abundance in archaeological and historical exhibits, that project the cultural history of Chania in the best possible way and create an attraction for many visitors. Below you can find a list with useful information. Note that most of these museums and monuments are closed on public and national holidays. In addition, some groups of people (such as young children, students etc.) often pay reduced entrance fees, so for further information contact the museum.

Archaeological Museum Address: 21 Halidon Street Telephone: 28210 - 90334 Email: keepka@culture.gr Opening Hours: Daily 8:00a.m. - 3:00p.m., Mondays closed Entrance Fee: 2€ Maritime Museum Address: Akti Kountouriotou Telephone: 28210 - 91875 Fax: 28210 - 74484 Email: mar-mus@otenet.gr Opening Hours: 01 May - 31

Cv h JULY 2018

www.cretavoice.gr Website: http://gak.chan.sch.gr/history

Oct.: Daily 9:00a.m. 5:00p.m., Sundays 10:00a.m. 6:00p.m. 01 Nov. - 30 Apr.: Daily 9:00a.m. - 2:00p.m. Entrance Fee: 3€ Website: www.mar-muscrete.gr The Permanent Exhibition of Ancient and Traditional Shipbuilding is accommodated in Shipyard Moro (Neorio Moro). Address: Akti Enoseos Opening Hours: 01 May - 31 Oct.: Daily 9:00a.m. 5:00p.m., Sundays 10:00a.m. 6:00p.m. Entrance Fee: 2€ Byzantine and Postbyzantine Collection Address: 78 Theotokopoulou Street Telephone: 28210 - 96046 Opening Hours: Daily 8:00a.m. - 3:00p.m., Mondays closed Entrance Fee: 2€ Historical Archive Address: 20 Ι.Sfakianaki Street Telephone: 28210 - 52606 Email: iakr@otenet.gr

Opening Hours: Monday to Friday 9:00a.m. - 1:00p.m., Weekends closed Entrance Fee: Free entrance

Folklore Museum Address: 46 Halidon Street (entrance from the yard of the Catholic Church) Telephone: 28210 - 90816 Email: laografikochania@gmail.com Opening Hours: Daily 9:00a.m.

- 3:00p.m. Entrance Fee: 2€ Municipal Art Gallery of Chania Address: 98-102 Halidon Street Telephone: 28210 – 92294 / 28210 - 36190 Email: info@pinakothikichania.gr Website: www.pinakothikichania.gr

Historical and Folklore Museum of Theriso Address: Theriso village Telephone: 28210 - 56008 Museum of National Resistance Address: Theriso village Telephone: 28210 - 78780


Welcome to Chania

Platanias . A combination of relaxation and entertainment

Just a few kilometres from the centre of Chania, the town of Platanias has everything a visitor could want. In Platanias one can find everything they are looking for regarding accommodation, food, relaxation and nightlife entertainment. This town has many quality restaurants where the visitors can not only enjoy the local cuisine, but also dine at Chinese, Mexican or Italian restaurants. There are also many fast food

restaurants, for a quick meal, whether that is the famous souvlaki, or some

“

www.cretavoice.gr

“

other kind of finger food. The area of Platanias is by the coast and of course,

Everybody young and old board the train to get a general a n d g lo b al picture of the rich history and heritage of Chania.

like many places in Crete, it has large, beautiful beaches. Some of them have beach bars, where a visitor can enjoy a refreshing coffee or an ice cold beer. In addition, some parts of the beaches have water sport facilities, where one can enjoy banana boat rides, canoeing, surfing and diving. Furthermore, in Platanias

some stores have indoor playgrounds, arcade games and mini golf, for the whole family to enjoy. Moreover, the town of Platanias is well-known for its nightlife, since it has a large quantity of bars and clubs. A visitor can have fun there until the early hours of the next morning, whether by dancing, or having a drink, hanging out with friends and meeting new people. Whatever activities one might choose to do, the only certain thing is they'll find it in Platanias. It's a town that will satisfy everyone's taste and it is definitely worth the time for a visit, especially since it is so close to the city centre and so easy to get there.

P la n n i n g a travel trip to Chania on a boat or cruise is the decision of lifetime you would take as this will take you t o a s lo w tr ip to heaven experiencing some of the finest p la c e s o n Earth.

Cv h JULY 2018


Welcome to Chania

"Quality" Fun

www.cretavoice.gr

Try something different andget away from the ordinary

Cruises with beautiful picturesque boats that depart daily from Kastelli Kissamou to GramvousaBallos, from the little harbour of Platanias to Thodorou island and from the Venetian harbor of Chania for daily cruises and swimming in the beautiful bay of Souda as well as all day... escapes for tuna fishing, balades and anything else you entcounter... Also experience... underwater "situations" with a unique semi submarine, and admire the beauties that the marine world has to offer. Look for the beautiful train wagon buses and enjoy their unique excursions.

And for... extreme and unique situations, experience underwater diving and explore, as another Jacques-Yves Cousteau, the beautiful Cretan seabed. Dare also to fly in the clouds above with power fly paragliding and get to know and admire from above ...the Venice of the East which is beautiful Chania. One thing is for sure!

Your holiday choice this summer has something different! The experiences you will experience will be simply... unforgettable!

Cv h JULY 2018


www.cretavoice.gr

30 Cv h JULY 2018


Welcome to Chania

TRY

www.cretavoice.gr

"QUALITY" FUN

G E T AWAY

SOMETHING D I F F E R E N T A N D

FROM THE ORDINARY!

Chania offers to its millions of visitors and residents an alternative kind of fun that, believe you me, ... will meet the most demanding of tastes!

Cv h JULY 2018


Cretavoice TOURIST INFO

JULY 2018

Profile for Cretavoice

Creta Voice July 2018  

Creta Voice July 2018  

Advertisement