__MAIN_TEXT__

Page 1

Cretavoice Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

» ο ί ε λ χο Σ ό ιακ φ η εια το «Ψ α και Λύκ

ΑΙ ά, Γυµνάσι ογιών και Τ Ε ΕΡΧ ή στα ∆ηµοτινκ νέων τεχνο)λ 7 εποχ ση τω ν (σελ.16-1 η ί ο Νέα ω οπ ν αξι ν µέσ ώ κ ι τ µε τη ασ διαδρ των

Α Μ Η ΣΤ κές Υ Σ ΝΕΟ ς αγροτι ι ε για τ τήσεις έση µ ) χ σ ε ίο σ ο 12-13 επιδ ι ακόµα το τοπνέα ΚΑΠ (σελ. α εί η ό» είν µοσθ ρ α «Θολ φ ε ς θα το πώ

Χ Ρ ΠΑ Ο ΟΡ ΝΥ Σ Ι Ι Α ΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ Νο 22 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014


2

Editorial

Είναι αλήθεια ότι ζούµε σε µια περίοδο οι εµπλεκόµενοι , κρίσιµη για την ανθρωπότητα και το από τον πρώτο φώς της ηµέρας φέρνει στο προσκήνιο µέχρι τον τελευτεράστιες αλλαγές , οι οποίες συντελού- ταίο , µε συνέπεια νται σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης και ακατάβλητο ζωής . σθένος. Η πρόκληση Όταν προ 2 ετών η CRETA VOICE , σε , όµως , βρίσκεται στην κόντρα καιρούς , άνοιγε δειλά αλλά επόµενη µέρα, στο µέλλον του αποφασιστικά τα φτερά της σε όλο το τόπου µας . Γι’ αυτό θα πρέπει να ανασυνταχθούν νοµό Χανίων , κανείς δεν µπορούσε να όλες οι δυνάµεις και να ανασυγκροτηθεί όλο το προβλέψει την εξελικτική πορεία της. έµψυχο δυναµικό της αγοράς, που προσφέρει Κατόρθωσε να υπερβεί όλα τα εµπόδια τόσα πολλά στην εθνική µας οικονοµία, προκειµέκα τις δυσκολίες και να ορθοποδήσει και σήµερα νου να ξεπεράσουµε όσο πιο ανώδυνα γίνεται το να έχει καθιερωθεί στη συνείδηση όλων µας, ως η σηµερινό «τσουνάµι». εφηµερίδα της χανιώτικης οικογένειας .Ήδη έγινε Χαιρετίζω , λοιπόν, µε ικανοποίηση και ιδιαίτερη 2 ετών και διανύει επιτυχώς το κατώφλι της επόµε- συγκίνηση την επετειακή µας αυτή έκδοση της νης περιόδου που ευελπιστούµε ότι µελλοντικά θα CRETA VOICE , που αποτελεί ένα ευλαβικό αφιέτην οδηγήσει στην ενηλικίωση και στην ωριµότητα. ρωµα προς όλους εµάς που εργασθήκαµε , εργαΗ CRETA VOICE πέτυχε και καθιερώθηκε όχι µόνο ζόµαστε και θα συνεχίσουµε να εργαζόµαστε κραγιατί κάλυψε µε το πλούσιο περιεχόµενό της , τις τώντας ψηλά τη σκυτάλη της έγκυρης και αντικειανάγκες της αντικειµενικής ενηµέρωσης, αλλά µενικής ενηµέρωσης. Συνεχίζουµε αντλώντας επειδή προέβλεψε επιτυχώς τις απαιτήσεις των δύναµη από την ανταπόκριση των αναγνωστών καιρών και φρόντισε να προσεγγίσει σωστά και να µας και των τοπικών επιχειρήσεων που µας στηρίικανοποιήσει στο έπακρον , όλες τις τάσεις, της ζουν από το πρώτο µας φύλλο. Συνεχίζουµε µε την χανιώτικης οικογένειας . Η εφηµερίδα που σήµερα ίδια αποφασιστικότητα και δυναµική που µας κρατάµε στα χέρια µας δεν είναι απλά και µόνο χαρακτηρίζει αυτά τα δύο χρόνια, µακριά από κοµδηµιούργηµα µιας στέρεης υποδοµής αυτών που µατικές αποχρώσεις και τοπικά συµφέροντα. συνέλαβαν και υλοποίησαν την ιδέα, αλλά των Συνεχίζουµε, προς απογοήτευση κάποιων που κατάλληλων ανθρώπων που το κάνουν επί 2 ολό- είχαν βιαστεί να µας κλείσουν, αφού µέχρι και ηµεκληρα χρόνια να λειτουργεί άψογα και να ευδοκι- ροµηνία λήξης µας, είχαν ανακοινώσει στον περίµεί. γυρό τους… Με την ποιότητα και την διαφορετικότητα που επέδειξε από την πρώτη στιγµή της έκδοσής της, θεµελίωσε ανθρώπινες αξίες, υποστηριζόµενες από ένα υψηλό βιοτικό και πολιτισµικό επίπεδο .Και από την άποψη αυτή αξίζουν θερµά συγχαρητήρια στους εκλεκτούς συνεργάτες µου. Ειλικρινά κυρίως σε αυτούς οφείλεται αυτή η επιτυχηµένη µας πορεία. Τους ευχαριστώ δηµόσια για την ανοχή τους, την υποµονή τους, την επιµονή τους, την ποιότητα της δουλειάς τους, τις όµορφες και αποτελεσµατικές ιδέες τους Και τα γεννητούρια συνεχίζονται στην Cretavoice και πάνω απ’όλα για την ακεραιότητα µε πρόωρες εκπλήξεις. Τετάρτη 24 του χαρακτήρα τους. Μπορεί η δική µας η Σεπτεµβρίου και ώρα 11.00 η οικογένεια της γενιά , των πρώτων παθόντων του θεσµού Cretavoice µεγάλωσε κατά ένα µέλος. Η Μαρία της τρόικας & του ∆ΝΤ, να υποφέρει σε όλα Τζαγκαράκη Αραµπατζή έφερε στον κόσµο ένα τα επίπεδα όµως πιστεύω ότι τελικά θα υγιέστατο αγοράκι. Πανευτυχείς οι δυο γονείς που δηµιουργήσει ιστορία και θα αφήσει απέκτησαν το πρώτο τους παιδάκι!Εµείς ευχόµαστε εποχή µε ανεκτίµητη παρακαταθήκη για ολόψυχα και στις δυο οικογένειες, Νίκου Αραµπατις επόµενες γενιές µέσα από καρπούς τζή και Μαρίας Τζαγκαράκη να τους ζήσει και να σηµαντικής δηµιουργίας. Και τούτο γιατί είναι η ζωή τους γεµάτη ευτυχία και υγεία! εργαζόµαστε (πολεµάµε) καθηµερινά όλοι

ΧΡΟΝΙΑ Cretavoice

Και στα 100!

Στέργιος - ∆ηµήτρης Κοπτερίδης

Γεννητ ούρια προ το υ πιεστ ηρίου!

2 Cv h ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014


Cv h ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 3


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ γράφει ο Παναγιώτης Στ. Νικηφοράκης

Ε(Ν)ΦΙΑλτης: Φορολόγηση ή επιχείρηση δήµευσης της ακίνητης περιουσίας; Πριν από µερικά χρόνια, το όνειρο του κάθε Έλληνα, ήταν να αποκτήσει ένα κοµµάτι γης και να χτίσει πάνω της το «δικό του κεραµίδι». Όµως το να χτίσεις ή να αγοράσεις ένα σπίτι δεν ήταν ποτέ µια εύκολη υπόθεση. Οι περισσότεροι κατέφυγαν στην λύση των δανείων, τα οποία οι τράπεζες προσέφεραν απλόχερα, µε ελάχιστες εξασφαλίσεις, δεσµεύοντας τον δανειολήπτη µε συµβάσεις αποπληρωµής 30, 40 ακόµη και 50 χρόνων. Έτσι πολλοί βρέθηκαν µε ένα σπίτι που οι ίδιοι νόµιζαν ότι είναι δικό τους, αλλά στην πραγµατικότητα ποτέ δεν τους ανήκε… Και έπειτα ήρθε η κρίση. Μια κρίση που κάποιοι διέβλεπαν ότι έρχεται αλλά σιώπησαν, αφήνοντας τους πολίτες ανυπεράσπιστους να καταχρεωθούν µε δάνεια µισού αιώνα. Οι µισθοί και συνεπακόλουθα η αγοραστική δύναµη υποχώρησαν δραµατικά, µε άµεσο αντίκτυπο στην δυσχέρεια της αποπληρωµής των δόσεων. Το τι περνούν καθηµερινά όλα αυτά τα εκατοµµύρια συµπολιτών µας των οποίων το «όνειρο» του δικού τους σπιτιού έγινε πολύ γρήγορα «εφιάλτης», το γνωρίζουµε όλοι. Ωστόσο η ιστορία αυτή δεν έχει τέλος. Πριν από τρία χρόνια, ο συνταγµατολόγος Ευάγγελος Βενιζέλος – υπουργός Οικονοµικών τότε – επινόησε έναν έκτακτο, αντισυνταγµατικό φόρο για τα ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα, ώστε να γεµίσουν άµεσα τα άδεια ταµεία του κράτους και να «αποφύγει η Ελλάδα την άτακτη χρεοκοπία», όπως µας είχαν πει τότε... Τον φόρο αυτό υποχρεώθηκαν να τον πληρώσουν όλοι ανεξαιρέτως οι ιδιοκτήτες ηλεκτροδοτούµενων ακινήτων, χωρίς να ληφθεί η παραµικρή µέριµνα για επιµέρους περιπτώσεις, όπως αυτοί που ήδη πλήρωναν ένα σηµαντικό ποσό κάθε µήνα, ως δόση του στεγαστικού τους δανείου… Βρισκόµαστε στο έτος 2014, ο κίνδυνος της άµεσης ή άτακτης χρεοκοπίας της Ελλάδας – µας λένε – ότι έχει περάσει, τα περισσότερα νοικοκυριά έχουν τα ίδια χρεοκοπήσει, αλλά αυτός ο φόρος, ο έκτακτος κατά τα άλλα φόρος, αφού άλλαξε µερικές ονοµασίες (ΕΕΤΗ∆Ε, ΕΕΤΑ), µετεξελίχθηκε στο µόρφωµα του ΕΝΦΙΑ και συνεχίζει την «ζωή» του, επιβεβαιώνοντας τον απαράβατο Ελληνικό κανόνα «ουδέν µονιµότερο του προσωρινού». Αυτές τις ηµέρες, όλοι όσοι έχουµε κάποιο ακίνητο, είτε σπίτι είναι αυτό, είτε οικόπεδο, είτε χωράφι, θα επισκεφθούµε τις τράπεζες για να πληρώσουµε την πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ, γιατί έτσι το αποφάσισαν όλοι αυτοί που βρίσκονται κλεισµένοι στα γραφεία του υπουργείου Οικονοµικών και κοιτούν νυχθηµερόν τα νούµερα. Το αν θα βρούµε τα λεφτά να πληρώσουµε, αυτό είναι ένα άλλο θέµα που λίγο τους απασχολεί… (Μάλλον καθόλου). Η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ συµπίπτει µε την δεύτερη δόση του φόρου εισοδήµατος, η οποία πρέπει και αυτή να καταβληθεί µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου. Τον Οκτώβριο η δεύτερη δόση του ΕΝΦΙΑ συµπίπτει µε τον ανεφο-

4 Cv h ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Cretavoice

µηνιαία εφηµερίδα Νοµού Χανίων ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ-ÅÊÄÏÔÇÓ ÓÔÅÑÃÉÏÓ-ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÏÐÔÅÑÉÄÇÓ ÄÉÅÕÈÕÍÔΡΙΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ e-mail: despoinatzagkaraki@gmail.com ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ∆ΑΚΗΣ

διασµό των σπιτιών µε πετρέλαιο για την χειµερινή περίοδο. Τον Νοέµβριο, η τρίτη δόση του ΕΝΦΙΑ θα γίνει µαζί µε την τρίτη και τελευταία δόση του φόρου εισοδήµατος, ενώ τον ∆εκέµβριο η τέταρτη δόση του ΕΝΦΙΑ θα καταβληθεί µαζί µε τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων. Στα παραπάνω δεν έχω συµπεριλάβει και αυτούς που πρέπει να πληρώσουν και την δόση του στεγαστικού δανείου. Ένας τετράµηνος πραγµατικός εφιάλτης…

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ, psns@otenet.gr ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ, ΜΑΝΟΣ ΒΑ™∆ΑΚΗΣ

Η επιβολή του ΕΝΦΙΑ, µε τον τρόπο που επεβλήθη, δηλαδή σε όλους, ανεξάρτητα από εισοδηµατικά κριτήρια, χωρίς αφορολόγητο όριο και µε προθεσµίες πληρωµής ταυτόχρονα µε άλλες σηµαντικές υποχρεώσεις, ήταν και η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της οργής όλων των πολιτών. Οι διορθωτικές κινήσεις που έγιναν, αφορούσαν πολύ λίγους και δεν φάνηκαν ικανές να µετριάσουν την οργή – την βουβή µέχρι στιγµής οργή – των πολιτών.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ ΖΑΒΙΑΝΕΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙTΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΤΖΑΚΗ ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÏ ÅËÅÍÁ ÔÓÅÐÅËÁ ÅÊÔÕÐÙÓÇ IRIS ÅÊÔÕÐÙÓÅÉÓ ÁÅÂÅ

Πέραν όλων των άλλων, επιδιώκεται να εφαρµοσθεί και σε µια συγκυρία όπου η απόδοση της περιουσίας για όσους την εκµεταλλεύονται, όχι µόνο συνεχώς µειώνεται αλλά ταυτόχρονα ήδη υπερφορολογείται (αυτοτελής φορολόγηση ενοικίων, κλπ), ενώ µεγάλο µέρος της ακίνητης περιουσίας, είτε δεν έχει απόδοση για να πληρωθούν οι φόροι (κενά σπίτια, ακαλλιέργητα χωράφια) είτε δεν µπορεί καν να ρευστοποιηθεί. Απαιτείται, συνεπώς, επαναφορά του ΕΝΦΙΑ σε σωστή βάση (φόρος σε επιµέρους ακίνητα) και κατάργηση του ''συµπληρωµατικού'' φόρου, που είναι και ο µεγάλος ένοχος στην κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί, πέραν των απαλλαγών που έχουν δοθεί στις αγροτικές περιοχές και το γεγονός ότι επιβάλλεται σε αντικειµενικές αξίες που υπερβαίνουν κατά πολύ τις πραγµατικές. Ο νόµος όπως είναι, δεν επιδέχεται διόρθωση και η λύση δεν είναι, βεβαίως, να θεσπιστεί αφορολόγητο και να µετακυλισθεί η διαφορά στον συµπληρωµατικό φόρο. Η λογική της αναµόρφωσής του νόµου δεν µπορεί να είναι η µετακύλιση φορολογικού βάρους στους γνωστούς «άλλους». Η λύση πρέπει και επιβάλλεται να είναι η δίκαιη φορολόγηση των ακινήτων, ανάλογα µε τις αντοχές και τις ιδιαιτερότητες του κάθε ιδιοκτήτη. Αν έχει δανεισµό για την απόκτησή του, αν το απέκτησε από γονική δωρεά ή κληρονοµιά κλπ. ∆εν είναι όλοι το ίδιο για να φορολογούνται το ίδιο. Και κυρίως, το πρώτο και σηµαντικότερο από όλα: Να απαλλαγεί από τον φόρο ή έστω να τεθεί κάποιο όριο στην πρώτη κατοικία. Αν αυτοί που κυβερνούν σήµερα – εγχώριοι και αλλοδαποί – θέλουν την προστασία της ιδιοκτησίας του Έλληνα (κάτι για το οποίο δηµοσίως κόπτονται), πρέπει να τον βοηθήσουν να την διατηρήσει. Αν επιδιώκουν, αυτή η ιδιοκτησία να περάσει έναντι πινακίου φακής στα χέρια των, ανά τον κόσµο, «κορακιών» µπορούν να συνεχίσουν το ίδιο «βιολί» και να αποστραγγίζουν καθηµερινά ότι έχει αποµείνει.

ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ

ΥΨΗΛΑΝΤΩΝ 39 & Κ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 18, ΧΑΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

TΗΛ. 2821098443 2821303095 KIN. 6934358157 cretavoice@gmail.com ×åéñüãñáöá äçìïóéåýìáôá êáé ìç äåí åðéóôñÝöïíôáé.Ôá åíõðüãñáöá Üñèñá, êåßìåíá Þ äåëôßá Ôýðïõ åêöñÜæïõí ôïí õðïãñÜöïíôá êáé ü÷é áðáñáßôçôá êáé ôçí Üðïøç ôçò åöçìåñßäáò. ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ ç áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãÞ, ïëéêÞ, ìåñéêÞ Þ ðáñáëçðôéêÞ Þ êáôÜ ðáñÜöñáóç Þ äéáóêåõÞ áðüäïóçò ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò åöçìåñßäáò ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï, ìç÷áíéêü, çëåêôñïíéêü, öùôïôõðéêü, ç÷ïãñÜöçóçò Þ Üëëï, ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç ãñáðôÞ Üäåéá ôïõ åêäüôç. Íüìïò 2121/1993 êáé êáíüíåò Äéåèíïýò Äéêáßïõ ðïõ éó÷ýïõí óôçí ÅëëÜäá.

ÁÍÁÊÕÊËÙÓÔÅ ÁÕÔÏ ÔÏ ÅÍÔÕÐÏ


www.cretavoice.gr ΝΑΥΤΙΛΙΑ ✤ «Φύσηξε µελτέµι» στα ταµεία

µετά από 4 «πέτρινα» χρόνια

Κρήτη και Κυκλάδες παρουσίασαν την µεγαλύτερη άνοδο και συµπαρέσυραν ανοδικά τον κλάδο

Α

χνά σηµάδια ανάκαµψης εµφανίζει φέτος η ακτοπλοµκή αγορά, µε τις γραµµές σε Κυκλάδες και Κρήτη να είναι οι µεγάλες κερδισµένες του καλοκαιριού. Η παρατεταµένη ύφεση στην ελληνική οικονοµία στοίχισε στην ακτοπλο‚α τα τέσσερα τελευταία χρόνια πάνω από 4 εκατοµµύρια επιβάτες, µε τη συνολική επιβατική κίνηση το 2013 να ανέρχεται σε 12,7 εκατ. από 16,8 εκατ. επιβάτες το 2009. Η αυξηµένη κατά 350.000 επιβάτες περίπου κίνηση τον φετινό Ιούλιο µπορεί να µη φέρνει την άνοιξη στην ακτοπλο‚α, αλλά σε κάθε περίπτωση ανακόπτει τη διαρκή αιµορραγία επιβατών, που προκάλεσε οικονοµικά αδιέξοδα στις εταιρείες, συρρίκνωσε τον ακτοπλοµκό στόλο, µείωσε δραµατικά τα δροµολόγια και εκτόξευσε τις συσσωρευµένες ζηµίες σε δυσθεώρητα ύψη.

Η συνολική µάλιστα έστω και µικρή αύξηση στην επιβατική κίνηση της ακτοπλο‚ας της τάξης 3-4% οφείλεται αποκλειστικά στις Κυκλάδες και στο Ηράκλειο, που κέρδισαν τον τίτλο των πιο δηµοφιλών προορισµών, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και για τον Αύγουστο. Σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση της εταιρείας XRTC, η µείωση της κίνησης άφησε και το 2013 το αποτύπωµά της στην ακτοπλο‚α. Παρότι την περσινή χρονιά αυξήθηκαν οι αφίξεις, µε τα πλοία µετακινήθηκαν 4-6% λιγότεροι επιβάτες.

Τα «φιλέτα» Αυτός είναι και ο λόγος που φέτος τα δροµολόγια στις λεγόµενες περιοχές «φιλέτα» των Κυκλάδων έχουν συρρικνωθεί περαιτέρω, ενώ έχουν αυξηθεί οι λιµένες προσέγγισης. Ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής της κίνησης επιβατών στην Ελλάδα το 2013 µειώθηκε κατά -4% σε σχέση µε το 2012, ενώ για την περίοδο 2011-2012 η µείωση ήταν της τάξης του -12%. Επίσης, ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής της κίνησης αυτοκινήτων στην Ελλάδα µειώθηκε κατά -7% σε σχέση µε το 2012, ενώ για την περίοδο 2011-2012 η µείωση ήταν της τάξης του -17%. Τέλος, ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής της κίνησης φορτηγών µειώθηκε οριακά -5%

σε σχέση µε το 2012, ενώ για την περίοδο 2011-2012 η µείωση ήταν της τάξης του -9%. Με τις εταιρείες βέβαια να έχουν θέσει ως κύριο στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας, µε έµφαση στη ρευστότητα µέσω της εφαρµογής συγκεκριµένων στρατηγικών, όπως σηµαντική µείωση των επιχειρησιακών ταχυτήτων, µείωση αριθµού προσεγγίσεων σε λιµάνια ανά δροµολόγιο, αντικατάσταση κοστοβόρων πλοίων, εφαρµογή στρατηγικών εξορθολογισµού προµηθειών των πλοίων, πωλήσεις πλοίων, εύλογα ο ακτοπλοµκός στόλος υπέστη δραµατική συρρίκνωση στο πέρασµα των τελευταίων ετών. Σύµφωνα µε την έκθεση της XRTC, ο στόλος το 2014 αριθµεί 66 πλοία, όταν το 2001 οι εταιρείες δραστηριοποιούνταν διαθέτοντας 125 πλοία. Η µείωση φαίνεται να υπάρχει µόνο στους τύπους πλοίων RO-PAX, τα οποία και είναι αυτά που διαθέτουν τη µεγαλύτερη µεταφορική ικανότητα. Υπολογίζεται ότι σε ρυθµούς απόλυτης δυναµικότητας, η απουσία αυτών των πλοίων θα µειώσει το µέγεθος της ελληνικής ακτοπλοµκής αγοράς κατά περίπου 4.500 θέσεις επιβατών και 150 φορτηγών ανά δροµολόγιο.

«Πληγή» τα καύσιµα Η µεγάλη πάντως πληγή για τις εταιρείες του κλάδου της ακτοπλο‚ας παραµένει το κόστος καυσίµων, που αποτελεί την πιο κρίσιµη παράµετρο στη διαχείριση και δροµολόγηση των πλοίων. Το 2013 η τιµή καυσίµου µειώθηκε σε σχέση µε το 2012 κατά -10%, ενώ από το 2006 η αύξηση είναι της τάξης του 92%. Η επιβάρυνση του κόστους καυσίµων και λιπαντικών από το περίπου 40% στο σύνολο του κλάδου το 2006 έφτασε το 2013 στο 51% περίπου, αναγκάζοντας τις εταιρείες σε περαιτέρω µείωση δροµολογίων, στόλου και ταχύτητας.

Γεµάτα τα πλοία για τις Κυκλάδες Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία, ο φετινός Ιούλιος άλλαξε προς το καλύτερο την εικόνα της επιβατικής κίνησης, µε τις «γραµµές» της Παροναξίας να εµφανίζουν αύξηση της τάξης του 7-9% και το σύµπλεγµα των ∆υτικών Κυκλάδων να «κόβει» 7-8% περισσότερα εισιτήρια. Αύξηση 4% σηµειώθηκε στο Ηράκλειο, ενώ σε ∆ωδεκάνησα, Σάµο και Ικαρία, η µείωση σε σχέση µε πέρυσι έφτασε το 10%. Στα Χανιά η πτώση κυµάνθηκε στα επίπεδα του 8%, ενώ σε Χίο και Μυτιλήνη ήταν 3%.

Cv h ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 5


www.cretavoice.gr ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Απαιτούνται πολύ περισσότερα κονδύλια από

το νέο ΕΣΠΑ για την αναβάθµιση του ΒΟΑΚ

Ποια είναι η πρόταση του Οργανισµού Ανάπτυξης Κρήτης που κατατέθηκε στο Υπουργείο Υποδοµών Περισσότερα κονδύλια για την αναβάθµιση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης διεκδικούν οι φορείς στο νησί , εν’ όψει της πρότασης του Υπουργείου Υποδοµών, που βρίσκεται ήδη σε δηµόσια διαβούλευση αυτό το διάστηµα. ΓΡΑΦΕΙ Ο ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ

Σ

την πρόταση του υπουργείου αναφέρεται ότι θα διατεθούν 162 εκατοµµυρίων ευρώ για τα επόµενα πέντε χρόνια, στο πλαίσιο χρηµατοδότησης του νέου ΕΣΠΑ, όταν οι ανάγκες είναι πολλαπλάσιες και προσεγγίζουν το 1,5 δις ευρώ για τις συνολικές ανάγκες αναβάθµισης του έργου, προκειµένου να καταστεί ένας ασφαλής αυτοκινητόδροµος. Θα πρέπει µάλιστα να σηµειωθεί ότι τα προηγούµενα χρόνια στον ΒΟΑΚ έγιναν παρεµβάσεις , που κόστισαν

6 Cv h ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

συνολικά 373 εκατ. ευρώ, όταν στην Εγνατία διατέθηκαν το ίδιο διάστηµα 7 δις. Με αυτούς τους ρυθµούς που προγραµµατίζονται τα έργα στον ΒΟΑΚ, αυτός δεν θα έχει ολοκληρωθεί ούτε σε 50 χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον ΒΟΑΚ σήµερα εκπονούνται µελέτες , συνολικού µήκους γύρω στα 135 χιλιόµετρα . Από αυτές οι 9 µελέτες στον ΒΟΑΚ και η 1 µελέτη στον ΝΟΑΚ(Νότιο Οδικό Άξονα Κρήτης) βρίσκονται σε µεσαία ωριµότητα και εφό-

Η πρότασή µας προς το Υπουργείο Υποδοµών Όπως τόνισε στην CretaVoice ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Οργανισµού Ανάπτυξης Κρήτης Λευτέρης Κοπάσης, «πρόσφατα κατατέθηκε η πρότασή µας προς το υπουργείο για την αναβάθµιση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης, που έχει ξεκινήσει για την επόµενη Προγραµµατική Περίοδο. Η πρότασή µας αποτυπώνεται µε τεκµηριωµένο και αιτιολογηµένο τρόπο σε 4 σηµεία. Έχουµε ήδη συζητήσει τα τέσσερα αυτά σηµεία στο υπουργείο Υποδοµών και περιµένουµε στο να ληφθούν υπ’ όψη από το υπουργείο, σε σχέση µε την τελική πρόταση. Ειδικότερα, ζητούνται από εµάς να υλοποιηθούν µελέτες, που άλλες απ’ αυτές είναι ενταγµένες στο ΕΣΠΑ και άλλες εκπονούνται τώρα, δηλαδή το αίτηµά µας είναι να χρηµατοδοτηθεί η ολοκλήρωση αυτών των µελετών. Πιστεύω ότι ένα µέρος απ’ αυτές τις µελέτες θα ολοκληρωθούν το επόµενο διάστηµα. Με αυτό τον τρόπο ελπίζουµε να έχουµε ολοκληρωµένες µελέτες για τα τµήµατα του δρόµου, στα οποία αναφέρονται αυτές, που στη συνέχεια θα µπορούσαν να ενταχθούν στο ΣΑΣ (νέο ΕΣΠΑ), είτε άµεσα , είτε σε µία πιθανή αναθεώρηση του προγράµµατος, που συνηθίζεται να γίνεται στη µέση της υλοποίησής του. Η πρότασή µας περιλαµβάνει και την ένταξη αυτών των έργων, µετά την ολοκλήρωση των σχετικών µελετών».

σον χρηµατοδοτηθούν το 2014 µε 5 εκατ. ευρώ και 3 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για το 2015, τότε θα αποκτήσουν υψηλή ωριµότητα και σ’ ένα χρόνο περίπου θα µπορούν να ενταχθούν έργα, συνολικού µήκους 65 χιλιοµέτρων και δαπάνες 643,5 εκατ. ευρώ. Συγκεκριµένα , θα ενταχθούν για δηµοπράτηση 51 χιλιόµετρα , µε προ¶πολογισµό 553,5 για τον ΒΟΑΚ και 14 χιλιόµετρα µε προ¶πολογισµό 90 εκατ. ευρώ για τον ΝΟΑΚ. Συµπερασµατικά, ο ΒΟΑΚ έχει ήδη ξεπεράσει προ πολλού την λειτουργική του δυνατότητα, ενώ οι ανάγκες των µετακινήσεων και των µεταφορών στη Βόρεια Κρήτη συνεχώς αυξάνονται. Συνεπώς πρέπει ν’ αυξηθεί ο ρυθµός εξέλι-

ξης της κατασκευής του το συντοµότερο δυνατόν, όχι µόνο στα πλαίσια των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων (ΕΣΠΑΣΕΣ κ.λπ) , αλλά ενδεχοµένως σε συνδυασµό και µε άλλες µεθόδους χρηµατοδότησης (π.χ. παραχώρηση) Παρεµβάσεις οδικής ασφάλειας Σύµφωνα µε τον κ. Κοπάση «το τρίτο σηµείο είναι η ανάγκη να γίνουν παρεµβάσεις οδικής ασφάλειας στον ΒΟΑΚ , που αφορούν στην οριζόντια και στην κάθετη σήµανσή του, όπως επίσης στην αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα σε ορισµένα σηµεία του. Στόχος δηλαδή αυτής της κίνησης θα είναι η υλοποίηση προγράµµατος οδικής ασφάλειας στον ΒΟΑΚ , µε σκοπό


www.cretavoice.gr ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ την βραχυπρόθεσµη δηµοπράτηση και εκτέλεση έργων βελτίωσης του οδικού περιβάλλοντος µε προ¶πολογισµό τουλάχιστον 15 εκατ. ευρώ, ύστερα από την εκπόνηση 2-4 µελετών οδικής ασφάλειας. Επίσης θα πρέπει να εφαρµοσθούν προγράµµατα συστηµατικών κοινωνικών δράσεων µε τη σύνταξη «κανόνων οδικής συµπεριφοράς στον ΒΟΑΚ» , σε συνεργασία µε τους µελετητές , την Τροχαία, το ΕΚΑΒ, τους εκπροσώπους των συναφών επαγγελµατικών φορέων των δήµων και της Περιφέρειας Κρήτης. Το τέταρτο σηµείο έχει να κάνει µε µία εξαγγελία του υπουργείου, που ως βήµα είναι προγραµµατισµένο και προχωράει, να γίνει δηλαδή µία συνολική µελέτη στρατηγικού σχεδιασµού για τον δρόµο. Η οποία πέρα από τη διερεύνηση του κατά πόσο όλα τα τµήµατα έχουν την βέλτιστη χάραξη, θα τεθεί το θέµα και χρηµατοοικονοµικά , θ’ αντιµετωπίσει δηλαδή το συγκεκριµένο οδικό άξονα σε σχέση µε τον κυκλοφοριακό του φόρτο και τα µεγέθη που πρέπει να έχει, πέρα από τα γεωµετρικά και τα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Μέσα από την µελέτη στρατηγικού σχεδιασµού θα προκύψουν ο ενιαίος σχεδιασµός, οι βασικές προτεραιότητες, µε τις αντίστοιχες δαπάνες τους και οι εναλλακτικοί τρόποι κατασκευής και χρηµατοδότησης για τα οδικά τµήµατα , που δεν θα ενταχθούν να κατασκευασθούν ως δηµόσια έργα στο ΣΕΣ. Η µελέτη αυτή θα χωροθετήσει τον όλο άξονα γεωγραφικά, θα ιεραρχήσει την σκοπιµότητα και αναγκαιότητα των επί µέρους τµηµάτων όχι µε τοπικιστικά κριτήρια, αλλά µε βάση αντικειµενικές παραµέτρους, όπως ο τωρινός αλλά και ο αναµενόµενος µελλοντικά κυκλοφοριακός φόρτος, στατιστικά ατυχηµάτων, επιδιωκόµενη χρονο-απόσταση µεταξύ βασικών προορισµών, όπως αεροδρόµια, λιµάνια, κ.λπ. , ταχύτητες κυκλοφορίας, κ.α. Επίσης θα εξετάσει οικονοµοτεχνικά , µε µελέτες κόστους οφέλους και απόσβεσης την δυνατότητα κατασκευής ολοκληρωµένου τµήµατος ή ενιαίων λειτουργικών τµηµάτων (π.χ. µεταξύ πρωτευουσών νοµών) µε τη µέθοδο της παραχώρησης-αυτοχρηµατοδότησης, κατά τη διαδικασία που

εφαρµόζεται και στους άλλους βασικούς οδικούς άξονες της χώρας. Στόχος θα είναι ο ΒΟΑΚ να ολοκληρωθεί συνολικά το συντοµότερο δυνατόν και σε χρονικό ορίζοντα 15ετίας». Συγκεκριµένη η πρόταση του Οργανισµού Ο κ. Κοπάσης ανέφερε εξάλλου ότι «προφανώς η δική µας πρόταση, που δόθηκε στη διαβούλευση, έχει ανάγκη για να υλοποιηθεί από πολύ περισσότερους πόρους από αυτούς που είχαν µπει στον σχεδιασµό. Εµείς έχουµε δηλώσει ότι ο ΟΑΚ έχει κατ’ αρχήν τη δυνατότητα να υλοποιήσε τα έργα έτσι όπως τα περιγράφει, δεύτερον ότι υπάρχει δυνατότητα, τουλάχιστον εάν γίνουν όλες οι µελέτες, ακόµα και ενδιάµεσα του νέου ΕΣΠΑ να ενταχθούν «ώριµα» έργα σ’ αυτό το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα. Η δική µας πρόταση, σε επίπεδο αποστάσεων, λέει ότι τα 40 χιλιόµετρα , σύµφωνα µε τον αυτοκινητόδροµο, που είναι τώρα στα 300 χιλιόµετρα του ΒΟΑΚ, είναι ένα µικρό µέρος. Με την πρόταση του υπουργείου θα προστεθούν άλλα 20 χιλιόµετρα και εµείς πιστεύουµε ότι υπάρχει ανάγκη να µπορούν να προστεθούν άλλα 40 ή 60 χιλιόµετρα στις εργασίες αναβάθµισης, ανάλογα και µε το κόστος των έργων , όπως θα προκύψει από την κατασκευή του δρόµου. ∆εν περιλαµβάνεται όµως στην πρόταση η κατασκευή του δρόµου απ’ άκρη σ’ άκρη, που θα είχε ένα εξαιρετικά µεγάλο κόστος και µάλλον δεν φαίνεται από πουθενά ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα». Τέλος ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ΟΑΚ σηµείωσε πως «η πρόταση λοιπόν του Οργανισµού είναι συγκεκριµένη και έχει κατατεθεί, όµως ενδεχοµένως η κατασκευή του , στο σύνολό του, θα µπορεί να γίνει µόνο και µε την χρηµατοδότηση του µε εναλλακτικούς τρόπους. Αυτό θα το προσδιορίσει η µελέτη στρατηγικού σχεδιασµού, η οποία εκπονείται». Ο ίδιος αναφέρθηκε και στα άλλα έργα που σχεδιάζει να υλοποιήσει ο Οργανισµός, όπως είναι το Φράγµα του Αποσελέµη, στο Ν.Ηρακλείου και η Αξιοποίηση µε συµπληρωµατικούς αγωγούς του Φράγµατος του Αµαρίου, στο Ν.Ρεθύµνου.

Cv h ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 7


www.cretavoice.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Χρειάζεται να εφαρµοσθεί µία άλλη πολιτική για τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Οι περισσότερες βρίσκονται µε την θηλιά στο λαιµό και χρειάζονται κίνητρα προκειµένου να επιβιώσουν ΓΡΑΦΕΙ Ο ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ

Σ

οβαρό πρόβληµα , ακόµα και για την επιβίωσή τους, αντιµετωπίζουν δεκάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις στα Χανιά, οι οποίες έχουν σηκώσει ένα δυσανάλογο τριπλό φορτίο, δηλαδή τα βάρη της ύφεσης, της έλλειψης ρευστότητας και των δυσβάστακτων δηµο-

σιονοµικών µέτρων. Πολλοί ήταν δυστυχώς αυτοί οι µικροµεσαίοι που δεν άντεξαν. Και όσοι καταφέρνουν µέχρι σήµερα να επιβιώνουν χρειάζονται άµεσα οξυγόνο. Χρειάζονται καλύτερες συνθήκες τώρα, και όχι σε βάθος χρόνου, για να συνεχίσουν. Σ’ αυτή την προσπάθεια οι επιχειρήσεις δεν µπορούν να τα καταφέρουν µόνες τους.

8 Cv h ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

∆εν είναι δυνατόν ν’ αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφειά τους, όταν τα επίπεδα της φορολογίας βρίσκονται σε δυσθεώρητα επίπεδα. Η αγορά ζητά ακόµα να µπει τέλος στις πολιτικές σκληρής λιτότητας, που καθηλώνουν όχι µόνο την ελληνική οικονοµία, αλλά και το σύνολο πλέον της ευρωζώνης.

Η πολιτική που ακολουθείται οδη γεί στο κλείσιµο τις ΜΜΕ

«Οι µικρές και πολύ µικρές επιχειρή σεις έχουν υποστεί τεράστιο πλήγµα τα τελευταία 4 χρόνια, παρότι αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά της παραγω γικής δραστηριότητας στη χώρα µας. Το διάστηµα αυτό έχουν κλείσει γύρω στις 250.000 τέτοιες επιχειρή σεις σε πανελλαδικό επίπεδο, και ο αριθµός εκείνων που συνεχίζουν να λειτουργούν έχει φθάσει τις 100.000 περίπου, ενώ ανάλογη είναι η µείωση και στο Ν.Χα νίων, όπου έχουν βάλει λουκέτο 620 ΜΜΕ, κυρίως στον τοµέα της µεταποίησης». Αυτό επεσήµανε στην Creta Voice ο Πρό εδρος της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών-Β ιοτεχνών και Εµπόρων Ν.Χανίων Αντώνης Παπαδεράκης, τονίζοντας παράλληλα πως «υπάρχει µία απόλυτη κατάρρευση στον τοµέα των κατασκευών. Η κατάρρευση αυτή έχει ως συνέπεια την διόγκωση της ανερ γίας και όλες αυτές τις κοινωνικές επιπτώσεις που έχου µε. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει µία µείωση στη βιοµηχανική παραγωγή , τουλάχιστον κατά 30%. Μέσα σε όλη αυτή την πολιτική οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις βιώνουν το τρίτο «κύµα» µέτρων , που ουσιαστικά τους οδηγεί στο κλείσιµο. Το πρώτο «κύµα» µέτρων , που λήφθησαν µέσα από την πολιτική της εσωτερικής υποτίµη σης ήταν η διακοπή κάθε τραπεζικής χρηµατοδότησης προς τις συγκεκριµένες επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικό είναι, σύµφωνα µε την τελευταία έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ, ότι το 75% των ΜΜΕ στη χώρα µας τα 4 τελευταία χρόνια δεν έχει πάρει τραπεζική χρηµατοδότηση ούτε ενός ευρ ώ. Και αυτό συνδυάζεται µε το γεγονός ότι το 48% των επιχειρήσεων έχουν ανάγκη από µία τραπεζική χρηµατο δότηση, προκειµένου να στηρίξουν την αναπτυξιακή τους προσπάθεια ανασυγκρότησης. Βέβαια, η οποιαδή ποτε χρηµατοδότηση υπήρχε µέχρι τώρα γινόταν µέσ α από ένα υψηλότατο κόστος τραπεζικού δανεισµού , σε αντίθεση µε άλλες χώρες της Ε.Ε, και κυρίως την Γερ µανία».


www.cretavoice.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Μέσα σε όλη αυτή την πολιτική οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις βιώνουν το τρίτο «κύµα» µέτρων , που ουσιαστικά τους οδηγεί στο κλείσιµο. Το πρώτο «κύµα» µέτρων , που λήφθησαν µέσα από την πολιτική της εσωτερικής υποτίµησης ήταν η διακοπή κάθε τραπεζικής χρηµατοδότησης προς τις συγκεκριµένες επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικό είναι, σύµφωνα µε την τελευταία έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ, ότι το 75% των ΜΜΕ στη χώρα µας τα 4 τελευταία χρόνια δεν έχει πάρει τραπεζική χρηµατοδότηση ούτε ενός ευρώ. ∆ιόγκωση χρεών προς τις εφορίες και τον ΟΑΕΕ Σύµφωνα µε τον ίδιο: « Το τρίτο στοιχείο, που είχε δραµατικές επιπτώσεις για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις ήταν η µείωση των µισθών και των συντάξεων, µε αποτέλεσµα την µείωση της καταναλωτικής ζήτησης και την κατακόρυφη µείωση του τζίρου τους, που από το 2010 µέχρι σήµερα έφθασε το 75% . Όλα αυτά συντέλεσαν στο να δηµιουργούνται χρέη και να µην είναι συνεπείς προς τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις , τόσο απέναντι στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, όσο και προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά τους ταµεία. Το αποτέλεσµα είναι η διόγκωση των χρεών προς τα ασφαλιστικά ταµεία, σε ποσό που φθάνει τα 7,5 δις ευρώ µόνο προς τον ΟΑΕΕ, και των «κόκκινων» επιχειρηµατικών δανείων, που µόνο για τις µικροµεσαίες αποτελούν το 1/3 αυτών και προσεγγίζουν τα 15 δις ευρώ. Έτσι λοιπόν έχουµε το φαινόµενο της υπερχρέωσης των επιχειρήσεων. Ένα δεύτερο « κύµα» , που σάρωσε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις είχε να κάνει µε την υπερφορολόγησή τους. ∆ηλαδή είχαµε πέρυσι την φορολόγηση τους από το πρώτο ευρώ µε 26% µέχρι τις 30.000 κέρδη, και µε 33% από κέρδη 30.000 ευρώ και πάνω. Συνδυαστικά υπήρξε η καθιέρωση πρόσθετων φόρων, όπως είναι το τέλος επιτηδεύµατος, η εισφορά αλληλεγγύης, οι µη επιστροφές των ΦΠΑ και τέλος ο ΕΝΦΙΑ. Όλα αυτά δηµιούργησαν µία σχέση του Κράτους µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που προκάλεσαν µία θηλιά στις ΜΜΕ. Και σήµερα βρισκόµαστε πλέον στο τρίτο «κύµα» µέτρων µίας πολιτικής, που αν δεν αντιµετωπισθεί θα είναι το τελειωτικό χτύπηµα στις επιχειρήσεις του κλάδου» O κ. Παπαδεράκης τόνισε ότι «αυτό το «κύµα» συνίσταται στον τρόπο διαχείρισης των χρεών των επιχειρήσεων προς τα ασφαλιστικά ταµεία, που εδώ έχουµε τις διαδικασίες της αποστολής σηµειωµάτων , σε πρώτη φάση προειδοποιητικού χαρακτήρα, πράγµα που δείχνει ότι αντιµετωπίζουν τους ιδιοκτήτες τους ως κοινούς εγκληµατίες, µε απειλές κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασµών και εµπράγµατων αξιών. Επίσης αντιµετωπίζουµε το φαινόµενο της διαχείρισης των χρεών απέναντι στο ∆ηµόσιο και έχουµε αντίστοιχες αντιµετωπίσεις µε τη διαδικασία του µπλοκαρίσµατος των τραπεζικών λογαριασµών και τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, που αυτό ουσιαστικά οδηγεί µία επιχείρηση στο κλείσιµο».

Απαιτείται µια άλλη πολιτική από την Κυβέρνηση Ο κ. Παπαδεράκης επεσήµανε εξάλλου πως «η λύση είναι να εφαρµοσθεί µία άλλη πολιτική από την Κυβέρνηση για την ανασυγκρότηση των µικρών επιχειρήσεων στη χώρα µας, προκειµένου να µην υποθηκευθεί η παραγωγική προοπτική και οι αναπτυξιακές δυνατότητές της. Τα χρέη των επιχειρήσεων προς την Εφορία, προς τις τράπεζες και προς τα ασφαλιστικά ταµεία θα πρέπει ν’ αντιµετωπισθούν µε µια ενιαία λογική. Η λύση των επί µέρους ρυθµίσεων , που δίνουν υποτίθεται λύση στο ένα πρόβληµα και αφήνουν ακάλυπτο το άλλο, οδηγεί σε ρυθµίσεις , οι οποίες είναι αναποτελεσµατικές. Επιβάλλεται να υπάρξει µία συντονισµένη προσπάθεια . Σε ό, τι αφορά τα ασφαλιστικά ταµεία , διεκδικούµε την κεφαλαιοποίηση των οφειλών προς αυτά, µε δυνατότητα µετατροπής των παγιωµένων αυτών υποχρεώσεων , από τις οποίες µάλιστα θα πρέπει ν’ αφαιρεθούν οι προσαυξήσεις, κατά τη διάρκεια της τετραετίας, σε ασφαλιστικό χρόνο. Ακόµα ζητάµε να υπάρχει ελεύθερη επιλογή της ασφαλιστικής κλάσης από τους συναδέλφους µας, έτσι ώστε ν’ αντιµετωπισθεί άµεσα και το ζήτηµα της υγειονοµικής περίθαλψής τους. Τέλος, σε ό, τι αφορά τις υποχρεώσεις προς το ∆ηµόσιο και προς την Εφορία , βασικό είναι να σταµατήσει αυτό το κυνήγι των προσωποκρατήσεων , δεύτερον να πάψουν οι απειλές κατασχέσεων της πρώτης κατοικίας και να υπάρχει η δυνατότητα επαρκούς αριθµού δόσεων για την εξόφληση των συγκεκριµένων οφειλών. Με τις προαναφερόµενες προ¶ποθέσεις οι µικροί και πολύ µικροί επιχειρηµατίες θα έχουν τη δυνατότητα να τακτοποιήσουν αυτές τις υποχρεώσεις τους και το κυριότερο να µπορέσουν να πάρουν µία ανάσα,

ούτως ώστε να µπορούν να σκεφθούν το πώς µπορούν ν’ ανασυγκροτήσουν την επιχείρησή τους , είτε σε παραγωγική , είτε σε λειτουργική βάση, προκειµένου να µπορέσουν να δηµιουργήσουν µία καλύτερη προοπτική για την επιχείρησή τους, αλλά και για την ανάπτυξη της οικονοµίας γενικότερα. Συγχρόνως εξάλλου, µπαίνει το ζήτηµα της χρηµατοδότησης των ΜΜΕ από το τραπεζικό σύστηµα, όπου εκει θα πρέπει να δούµε, πέρα από το ζήτηµα της ρύθµισης των «κόκκινων» δανείων και της δυνατότητες στήριξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων , που θα είναι βιώσιµες, µέσα από το τραπεζικό σύστηµα και παράλληλα µέσα από τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ. ∆ηλαδή µιλάµε για ένα συνολικό σχέδιο, που θα περιλαµβάνει τοµείς ανάπτυξης, αλλά και χώρους για τη δηµιουργία νέων µικρών επιχειρήσεων, που θα είναι σύγχρονες, λειτουργικές και αποδοτικές». Καταλήγοντας ο κ. Παπαδεράκης υπογράµµισε ότι « στο νοµό µας παρατηρείται µία σηµαντική υποχώρηση του µεταποιητικού τοµέα και συγχρόνως µία διόγκωση του τοµέα των υπηρεσιών, και ιδιαίτερα στην κατεύθυνση του τοµέα του τουρισµού. Ο κίνδυνος που διαφαίνεται απ’ αυτή την εξέλιξη είναι πως δεν µπορεί η τοπική οικονοµία ν’ αποκτήσει µία µονοµέρεια προς τον τοµέα της τουριστικής ανάπτυξης. Πολύ περισσότερο δε όταν η ανάπτυξη που παρουσιάζεται στον τοµέα του τουρισµού έχει κάποια στοιχεία που προδιαγράφουν µία «στρεβλή» πορεία. Ένα πρώτο στοιχείο που παρουσιάζεται στα Χανιά είναι η διόγκωση των υπηρεσιών στον τοµέα του τουρισµού και η χαµηλή διασύνδεσή του µε τον αγροτοδιατροφικό και τον µεταποιητικό τοµέα. Αυτή η χαµηλή διασύνδεση φοβούµαστε ότι θα δηµιουργήσει απαξίωση των άλλων τοµέων της οικονοµίας».

Cv h ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 9


www.cretavoice.gr ΚΟΙΝΩΝΙΑ

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ ΚΗΦΑΑΜΕΑ: Στόχος του η βελτίωση της ζωής των παιδιών µε εγκεφαλική παράλυση Όραµα ζωής το νέο κτίριο που παραµένει ανολοκλήρωτο εδώ και πέντε χρόνια ΓΡΑΦΕΙ Ο ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ

Μ

ε σκοπό την παροχή εξειδικευµένης φροντίδας και δηµιουργικής απασχόλησης για παιδιά µε εγκεφαλική παράλυση και νοητική υστέρηση, από 3 ετών και πάνω, ιδρύθηκε το 1995 το Κέντρο Ηµερήσιας

10 Cv h ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Φροντίδας – Απασχόλησης Ατόµων µε Αναπηρία (ΚΗΦΑΑΜΕΑ) στα Χανιά. Στόχος του Κέντρου είναι να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των παιδιών αυτών και να στηριχθούν οι οικογένειές τους, µε την πολύπλευρη αντιµετώπιση των νοητικών, σωµατικών και κοινωνικών αναγκών τους. Τα παιδιά βρίσκο-

νται σ’ ένα ασφαλές περιβάλλον, µε εξειδικευµένο προσωπικό, το οποίο είναι καθορισµένο από το Νόµο και οι παρεχόµενες υπηρεσίες από το προσωπικό αυτό συνίστανται σε ειδικά προγράµµατα θεραπευτικών παρεµβάσεων , όπως π.χ. φυσικοθεραπεία και εργοθεραπεία, νοσηλευτική φροντίδα (χορήγηση φαρµάκων, έλεγχος διατροφής, φροντίδα ατοµικής καθαριότητας, έλεγχος επιληπτικών κρίσεων σε συνεργασία µε εθελοντές γιατρούς του ΕΣΥ Νευρολόγους, Ψυχίατρους) , ενώ από τον Ιατρό Γενικής Ιατρικής υπάρχει παρακολούθηση, εµβολιασµός, οργάνωση ιατρικών φακέλων, και συνεργασία µε γιατρούς άλλων ειδικοτήτων (Οδοντίατρο, Μικροβιολόγο, Ορθοπεδικό κ.λπ. Ακόµα, η Κοινωνική Λειτουργός παρέχει στήριξη στα παιδιά και είναι ο συνδετικός κρίκος µε τους αρµόδιους φορείς, αλλά παράλληλα κινητοποιεί τους εθελοντές σε δράση. Τέλος η Ειδική Παιδαγωγός, µε ποικιλία ασκήσεων, παιγνιδιών και οπτικοακουστικών ερεθισµάτων απασχολεί δηµιουργικά τα παιδιά.

Καθοριστικός ο ρόλος της τοπικής κοινωνίας Η Πρόεδρος του ΚΗΦΑΑΜΕΑ Νίκη Βελεγράκη επεσήµανε πως «τον σύλλογο τον ιδρύσαµε γονείς, που βλέπαµε ότι τα παιδιά µας δεν θέλαµε να µένουν κλεισµένα στο σπίτι και δεύτερον να είναι κλεισµένα σε κάποιο ίδρυµα. Σκεφθήκαµε λοιπόν να δηµιουργήσουµε ένα Κέντρο Ηµέρας. Ήταν το πρώτο που ιδρύθηκε πανελλαδικά και παρέχει εκτός από την απασχόληση των παιδιών και όλη τη γκάµα των υπηρεσιών (εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη σ’ εµάς και στις οικογένειές µας). Επίσης έχουµε Κοινωνική Λειτουργό ως Προµσταµένη. Μ’ αυτό τον τρόπο πιστεύουµε πως δίνουµε ό, τι καλύτερο στα παιδιά µας. Σε όλα αυτά τα χρόνια , χωρίς την βοήθεια της τοπικής Κοινωνίας, θα είχαµε πάψει προ πολλού να υπάρχουµε. Βέβαια, εδώ και 5-6 χρόνια, ήρθε ως αρωγός η Πολιτεία µε το ηµερήσιο νοσήλιο, που είναι ένα ποσό που δίνει για κάθε περιθαλπόµενο παιδί, που µας βοηθάει αρκετά. Φυσικά αυτό θα ήταν πάρα πολύ καλό εάν υπήρχε µία συνέπεια εκ µέρους της Πολιτείας , γιατί τώρα µε τον ΕΟΠΥΥ υπάρχει µία καθυστέρηση τουλάχιστον έξι µηνών κάθε φορά , προκειµένου να µας καταβληθούν τα χρήµατα από τα νοσήλια. Στηριζόµενοι λοιπόν στη συνδροµή της τοπικής Κοινωνίας των Χανίων έχουµε καταφέρει να είµαστε συνεπείς και προς τους 14 εργαζόµενους του Κέντρου και προς τα ασφαλιστικά τους ταµεία, αλλά και προς όλα τα έξοδα που «τρέχουν». Αξίζει να σηµειωθεί πως τα µηνιαία έξοδα του Κέντρου είναι 16.000 µε 17.000 ευρώ. Φιλοξενούµε εξάλλου 20 παιδιά, αν και οι ανάγκες στο Ν.Χανίων είναι πάρα πολλές».


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέο κτίριο

Αναφερόµενη η κα Βελεγράκη στο νέο ιδιόκτητο κτίριο του Κέντρου, που βρίσκεται υπό ανέγερση, υποστήριξε ότι «βασικός µας στόχος είναι η ολοκλήρωση του συγκεκριµένου κτιρίου, που βρίσκεται στη νοτιοανατολική πλευρά της Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής, σε οικόπεδο που παραχωρήθηκε δωρεάν από τη Μονή. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό κτίριο, το οποίο ξεκινήσαµε να το κατασκευάζουµε µαζί µε τους Χανιώτες και φθάσαµε µέσα σε δύο χρόνια να έχουµε τελειώσει και την ηλεκρολογική εγκατάσταση. ∆υστυχώς µας «έπιασε» και εµάς η κρίση και έτσι το έχουµε σταµατήσει από το 2011, γιατί διαπιστώσαµε πως πρωταρχικός µας στόχος έπρεπε να είναι η συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου και όχι η ολοκλήρωση του νέου κτιρίου. Έχουµε κάνει προσπάθειες να ενταχθεί το συγκεκριµένο έργο στο προηγούµενο ΕΣΠΑ , όµως δεν ευοδώθηκε αυτή η προσπάθεια. Ο φάκελος που κατατέθηκε ήταν µεν πλήρης, αλλά δεν καλυπτόταν η ∆ιαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Κρήτης νοµικά, για να εντάξει τον σύλλογό µας στα επιλεγµένα έργα. Το πρόβληµα έχει λυθεί από νοµικής άποψης και έτσι πιστεύουµε και έχουµε τη διαβεβαίωση και από την ∆ιαχειριστική Αρχή και από τους τοπικούς φορείς της Περιφέρειας και της Αντιπεριφέρειας ότι σ’ αυτή την Προγραµµατική Περίοδο θα ενταχθεί το κτίριο στο νέο ΕΣΠΑ. Ελπίζουµε να µην µείνουµε µόνο στις υποσχέσεις. Το νέο κτίριο, αξίζει να σηµειωθεί πως είναι σύγχρονο και ειδικά διαµορφωµένο για τα ανάπηρα παιδιά , που είναι πραγµατικό «κόσµηµα» . Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει στην Ιερά Μονή Χρυσοπηγής, που µας έδωσε το οικόπεδο , για να θεµελιώσουµε αυτό το κτίριο, που αποτελούσε όνειρό µας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το κτίριο είναι σε δύο επίπεδα-ορόφους και επίσης διαθέτει και υπόγειο χώρο. Εκτείνεται σε 800 περίπου τετραγωνικά µέτρα. Έχει ξεχωριστές αίθουσες για τις θεραπείες που ακολουθούν τα παιδιά και ακόµα διαθέτει µία κλειστού τύπου πισίνα για υδροθεραπεία». Μέχρι τώρα έχουν δαπανηθεί 400.000 ευρώ , που µας είχαν δώσει οι Χανιώτες από τηλεµαραθωνίους. Ο συνολικός προ¶πολογισµός του έργου , για να ολοκληρωθεί , µαζί µε τον εξοπλισµό του και ένα καινούργιο λεωφορείο , που θα χρησιµοποιείται για τις ανάγκες των παιδιών, είναι 1.500.000 ευρώ». Σ’ όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας του το ΚΗΦΑΑΜΕΑ έχει τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Το 2001 ψηφίσθηκε οµόφωνα από 54 ∆ηµοσιογράφους του Ν.Χανίων σαν την «καλύτερη εθελοντική οργάνωση της χρονιάς» και τον ίδιο χρόνο βραβεύθηκε από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και από την Νοµαρχία Χανίων. Η δουλειά που γίνεται στο Κέντρο έχει λάβει πανελλαδική απήχηση και µόλις τον περασµένο Απρίλιο η Πρόεδρος του Κέντρου Νίκη Βελεγράκη εκπροσώπησε το Κέντρο στη βράβευση που έγινε στην Αθήνα από τον Σύλλογο «Μαζί για το παιδί» µε το βραβείο «Έργο ζωής».

Cv h ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 11


www.cretavoice.gr ΥΠΑΙΘΡΟΣ

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Με νέο σύστηµα οι Αγροτικές Επιδοτήσεις από το 2015 «Θολό» είναι ακόµα το τοπίο σε σχέση µε το πώς θα εφαρµοσθεί η νέα ΚΑΠ

Μείωση πόρων ΓΡΑΦΕΙ Ο ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ

Α

λλάζει ο χάρτης των αγροτικών επιδοτήσεων στην Ελλάδα µε τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική. Το νέο εθνικό σχέδιο για τις άµεσες ενισχύσεις προβλέπει τη διαίρεση της χώρας σε τρεις περιφέρειες, ετήσιο πριµ µέχρι το 2020 της τάξης των 100 εκατ. ευρώ για αγρότες έως 40 ετών και όσους νέους θέλουν να εισέλθουν στον πρωτογενή τοµέα, πρόστιµα έως 50% σε όσους δεν τηρούν τους κανόνες για το λεγόµενο «πρασίνισµα», ενώ δίνεται τέλος στις αδικίες του παρελθόντος µε προοδευτική σύγκλιση της αξίας των δικαιωµάτων έως το 2019. Στο µεταξύ, σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες αποτελεί το ζήτηµα της εφαρµογής της νέας ΚΑΠ για τα έτη 2015-2020, καθώς µέχρι το τέλος του έτους θα εκδοθούν οι απαραίτητες κανονιστικές εγκύκλιοι και οι νοµολογίες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, που θα δίνουν τις λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της. Ενεργοί γεωργοί θα θεωρούνται πλέον τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, που ασκούν γεωργική δραστηριότητα στην εκµετάλλευσή τους, εφόσον οι άµεσες ενισχύσεις αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων τους.

12 Cv h ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Το µέλος του ∆.Σ. της ΠΑΣΕΓΕΣ , που είναι το ανώτερο συνδικαλιστικό όργανο των αγροτών στη χώρα µας, και Χανιώτης Γιώργος Γωνιωτάκης επεσήµανε πως «η νέα ΚΑΠ µπορούµε να πούµε ότι έχει χάσει τα κοινά της χαρακτηριστικά και αυτό ενέχει τον κίνδυνο για µερική ή ολική επανεθνικοποίησή της µετά το 2020. Γιατί όταν το κάθε κράτος-µέλος έχει το δικαίωµα να εφαρµόζει δικές του πολιτικές , τότε δυστυχώς σταµατάει να είναι Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαµκής Ένωσης. Κατά δεύτερο λόγο , θα έχουµε περικοπές και µείωση των πόρων από τον Προ¶πολογισµό της Ε.Ε., που θα είναι συνολικά της τάξης του 14%, στο διάστηµα µέχρι το 2020. Εξάλλου θα υπάρχει ανακατανοµή των ενισχύσεων, διότι πλέον πάµε σε στρεµµατικές ενισχύσεις, και όσον αφορά τη χώρα µας, οι άµεσες ενισχύσεις από 2, 22 δις που ήταν το 2013 θα φθάσουν στο 1,950 δις το 2020, δηλαδή θα έχουµε µία µείωση γύρω στο 12% σε σταθερές τιµές. Επίσης θα έχουµε και µία µείωση περίπου 6% σε σχέση µε την περίοδο 2007-2013 στον τοµέα που αναφέρεται στην αγροτική ανάπτυξη. Αυτό που θα ισχύσει από το 2015 είναι ότι µπαίνουµε σε µία στρεµµατική ενίσχυση και το υπουργείο έχει στείλει στην Ευρωπαµκή Ένωση τις οριζόντιες προτάσεις του και λέει ότι χωρίζει τη χώρα σε τρεις περιφέρειες. Η µια περιφέρεια είναι οι δενδρώδεις καλλιέργειες, η

άλλη περιφέρεια είναι οι µονοετείς καλλιέργειες(φυτά για ζωοτροφές) και η τρίτη είναι η κτηνοτροφία. Επίσης θα έχουµε χορήγηση δικαιωµάτων για νέους αγρότες µέχρι 40 ετών για τα επόµενα χρόνια και θα υπάρχει και µία προσαύξηση 25% επί της αξίας των δικαιωµάτων ενισχύσεων και µέχρι 25 εκτάρια για γεωργούς µέχρι 40 ετών. Στην ουσία δηλαδή θα υπάρχει ένα ποσό , το οποίο θα διατίθεται κάθε χρόνο για τους νέους αγρότες περίπου της τάξης των 40 εκατοµµυρίων ευρώ. Ακόµα θα υπάρχει η συνδεδεµένη στήριξη σε κάποιους τοµείς και σε κάποια προµόντα, από τα οποία εκείνα που µας αφορούν είναι τα πορτοκάλια προς χυµοποίηση, τα αιγοπρόβατα των ορεινών και µειονεκτικών , αλλά και πεδινών περιοχών και τέλος τα επιλέξιµα κτηνοτροφικά φυτά».

Στρεµµατικές ενισχύσεις Ο κ. Γωνιωτάκης πρόσθεσε πως « θα έχουµε το καθεστώς των µικρών καλλιεργητών, στο οποίο θα µπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν ποσό ενισχύσεων το 2015 µέχρι το ποσό των 1.250 ευρώ. Αυτοί θα έχουν µικρότερη γραφειοκρατία ως προς τα χαρτιά που θα πρέπει να κάνουν . Σε ό, τι αφορά τις τρεις περιφέρειες, που επέλεξε η ηγεσία του υπουργείου, σύµφωνα µε τα πρώτα στοιχεία που έχουµε οι στρεµµατικές ενισχύσεις θα κυµανθούν στις δενδρώδεις καλλιέργειες γύρω στα 50 ευρώ ανά στρέµµα, στις µονοετείς καλλιέργειες γύρω στα 40 ευρώ και στους βοσκοτόπους γύρω στα

24 ευρώ. Αυτό που πρέπει να τονίσω είναι ότι πλέον όλες οι καλλιέργειες θα επιδοτούνται. Μέχρι τώρα είχαµε προµόντα που καλλιεργούνται (π.χ. αβοκάντο, κηπευτικά κ.λπ.) , τα οποία δεν είχαν επιδοτήσεις. Έχουµε επίσης την έννοια του ενεργού αγρότη. Βάση των αποφάσεων του υπουργείου είναι ότι ενεργός αγρότης θα είναι εκείνος, ο οποίος θα καλλιεργεί το λιγότερο το 50% της γης του. Απ’ αυτό το µέτρο εξαιρούνται όσοι λαµβάνουν µέχρι 3.500 ευρώ ενίσχυση, ανά έτος.


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr ΥΠΑΙΘΡΟΣ

Tο ζήτηµα της νέας ΚΑΠ δεν έχει κλείσει και θα πρέπει από πλευράς υπουργείου να βγουν οι εφαρµοστικοί κανονισµοί , που είναι υπουργικές αποφάσεις, για το πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά, δηλαδή όλες οι λεπτοµέρειες του σχεδίου.

Επίσης δεν θα χορηγούνται επιδοτήσεις σε εταιρείες, που δεν έχουν κύριο στόχο την γεωργία, όπως για παράδειγµα ξενοδοχεία, κάµπινγκ κ.λπ.».

Περιµένουµε τους εφαρµοστικούςκανονισµούς Σύµφωνα µε τον ίδιο, «αυτά είναι σε γενικές γραµµές τα κυριότερα θέµατα, που

έστειλε το υπουργείο στην Ε.Ε. , όπως όφειλε, µέχρι την 1η Αυγούστου 2014 . Όµως το ζήτηµα της νέας ΚΑΠ δεν έχει κλείσει και θα πρέπει από πλευράς υπουργείου να βγουν οι εφαρµοστικοί κανονισµοί , που είναι υπουργικές αποφάσεις, για το πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά, δηλαδή όλες οι λεπτοµέρειες του σχεδίου. Μάλιστα το υπουργείο έχει µέσα στον φάκελο – πράγµα που είναι σηµαντικό για εµας, αλλά δεν ξέρουµε αν θα εφαρµοσθεί στην πράξη – ότι κανείς παραγωγός µέχρι το 2020 δεν θα χάσει πάνω από το 30% των επιδοτήσεών του. Εµείς περιµένουµε να δούµε τις υπουργι-

κές αποφάσεις και τους εφαρµοστικούς κανονισµούς, δηλαδή τα λεγόµενα ψιλά γράµµατα, για το πώς θα εφαρµοσθούν στην πράξη όλα αυτά. Πάντως, στο κοµµάτι της κτηνοτροφίας θα έχουµε µία αύξηση πόρων, και από εκεί που η κτηνοτροφία έπαιρνε το 19% των άµεσων ενισχύσεων , τώρα θα πάει στο 25%. Βέβαια θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι θα λαµβάνονται υπόψη τα βοσκοτόπια , αλλά θα συνυπολογισθεί και ο αριθµός του ζωµκού κεφαλαίου, όµως απαραίτητη προ¶πόθεση µπαίνει και η ηλεκτρονική σήµανση των ζώων αυτών».

Cv h ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 13


www.cretavoice.gr ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

14 Cv h ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων


www.cretavoice.gr ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Περισσότερα από 3.500 ευρώ το χρόνο στα φροντιστήρια, από µια µέση ελληνική οικογένεια Αποκαλυπτική έρευνα του Πανεπιστηµίου «Μακεδονία» για το κόστος της φροντιστηριακής και ξενόγλωσσης εκπαίδευσης Περίπου 3.500 ευρώ τον χρόνο δίνει µία µέση οικογένεια για τα φροντιστήρια του παιδιού. Ποσό που αντιστοιχεί στο 1/9 του µέσου οικογενειακού εισοδήµατος για το 2012. Οι ελλείψεις του εκπαιδευτικού συστήµατος αναγκάζουν τους γονείς να πληρώνουν αδρά είτε για την προετοιµασία του παιδιού να αντιµετωπίσει τον σκληρό ανταγωνισµό για την εξασφάλιση ενός «εισιτηρίου» σε ΑΕΙ είτε γιατί το παιδί πρέπει να αποκτήσει απαραίτητες δεξιότητες, όπως για παράδειγµα η γνώση ξένων γλωσσών.

τουλάχιστον 2.200 ευρώ για φροντιστήριο προετοιµασίας των παιδιών στα σχολικά µαθήµατα. Μάλιστα, ο ένας στους τέσσερις (ακριβές ποσοστό 23%) δίνει από 3.000 έως 4.000 ευρώ τον χρόνο, ενώ ο ένας στους πέντε (19%) ξεπερνά τις 4.000 ευρώ. Οι δύο στους τρεις (ποσοστό 68%) έχουν συνδέσει το φροντιστήριο µε την επιτυχία στις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Μόλις το 17% απάντησε ότι ο λόγος φοίτησης σε φροντιστήριο είναι επειδή θέλει ενίσχυση στα µαθήµατα, ενώ το 13% των ερωτηθέντων είπε ότι η φοίτηση σε φροντιστήριο βοηθάει στην ουσιαστική µάθηση. Αρα, το ερώτηµα είναι πώς θα υπάρξει ένα σύστηµα εισαγωγής στα ΑΕΙ το οποίο θα ενισχύει τον ρόλο του λυκείου και παράλληλα θα αποφορτίζει µαθητές και γονείς από το άγχος των πανελλαδικών εξετάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ. Παράλληλα, για τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών το 69% των γονιών δίνει έως 2.200 ευρώ τον χρόνο, µε τους περισσότερους (38%) να δίνουν από 700 έως 1.500 ευρώ. Τι φταίει και ενώ οι ξένες γλώσσες διδάσκονται από το ∆ηµοτικό, τελικά οι γονείς θεωρούν ότι η εκµάθησή τους µόνο στο σχολείο δεν είναι επαρκής;

ντιστηρίου. Ανάλογες είναι οι απαντήσεις και για την επιλογή φροντιστηρίων ξένων γλωσσών. Από την άλλη, υπάρχουν µαθητές που κάνουν ιδιαίτερα µαθήµατα είτε -οι περισσότεροι- για την προετοιµασία τους για τα σχολικά µαθήµατα και τις πανελλαδικές εξετάσεις είτε για την εκµάθηση ξένων γλωσσών. Βέβαια, σύµφωνα µε την έρευνα, το 30% των µαθητών που αρχικά παρακολουθούσε ιδιαίτερα µαθήµατα τα διέκοψε επιλέγοντας κάποιο φροντιστήριο. Για την απόφαση αυτή µέτρησε το χαµηλότερο κόστος του φροντιστηρίου (το 44% των ερωτηθέντων που παρακολουθούσαν µαθήµατα προετοιµασίας το προέταξε) και η καλύτερη οργάνωση και συνολική κάλυψη των αναγκών του µαθητή (το 40% απάντησε σχετικά). Ευρύτερα λοιπόν, η έρευνα καταδεικνύει ότι το ελληνικό σχολείο χρειάζεται βαθιές τοµές ώστε να είναι και ποιοτικό και πραγµατικά δωρεάν.

Πρώτα η ποιότητα µετά το κόστος

Α

υτά δείχνει έρευνα του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, τα ευρήµατα της οποίας είναι ιδιαίτερα επίκαιρα ενόψει των αλλαγών που δροµολογούνται για το νέο λύκειο, η δοµή του οποίου αλλάζει, όπως και το σύστηµα εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Ειδικότερα, σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από το ερευνητικό πανεπιστηµιακό ινστιτούτο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, σε δείγµα 1.044 µαθητών και γονέων της Αττικής, προκύπτει ότι το 61% των γονιών δίνει τον χρόνο

Αθροιστικά, και για τους δύο τύπους φροντιστηριακής εκπαίδευσης, η µέση δαπάνη για κάθε οικογένεια είναι 3.500 ευρώ τον χρόνο. Μάλιστα, οι γονείς για την επιλογή φροντιστηρίου δείχνουν ότι βάζουν σε δεύτερη µοίρα το κόστος των διδάκτρων και ότι προτάσσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει και την αποτελεσµατικότητά του. Ενδεικτικά, στην ιεράρχηση των κριτηρίων για την επιλογή φροντιστηρίου µέσης εκπαίδευσης, το 58% των γονιών προέταξε την ποιότητα του προσωπικού, το 45% τις επιδόσεις και τις επιτυχίες µαθητών του φροντιστηρίου, και ακολουθεί -µε 38%- το κόστος του φρο-

Με απώτερο στόχο την προετοιµασία των παιδιών για τον άγνωστο σήµερα κόσµο του µέλλοντος ετοιµάζουµε Εκπαιδευτικά Προγράµµατα βασισµένα: • στην Κλασσική ∆ιδασκαλία (βιβλία και τετράδια) • στη ∆ιαφοροποιηµένη ∆ιδασκαλία (πρόγραµµα προσωπικό για το κάθε παιδί σύµφωνα µε τις δυνατότητες του ) • στη ∆ιαδραστική και e-learning ∆ιδασκαλία • στη Βιωµατική Μάθηση (εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας µέσα από δραστηριότητες όπως η σχολική οµαδική αλληλογραφία µε σχολεία στο εξωτερικό, εκδηλώσεις µε την επικαιρότητα κ.λ.π ) 1η Εκδήλωση Βιωµατικής Μάθησης αφιερωµένη στην Ευρωπαική Ηµέρα Γλωσσών (26 Σεπτεµβρίου) Σάββατο 27 Σεπτεµβρίου 10 - 11.00 για τα παιδιά µικρών τάξεων του ∆ηµοτικού 11.30 - 12.30 για τα µεγαλύτερα παιδιά .

Cv h ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 15


www.cretavoice.gr ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

ΕΡΧΕΤΑΙ το «Ψηφιακό Σχολείο» Νέα εποχή στα ∆ηµοτικά, Γυµνάσια και Λύκεια µε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των διαδραστικών µέδων Στην ψηφιακή εποχή µπαίνουν από τον Σεπτέµβρη τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς εκπαιδευτικοί και µαθητές θα έχουν τη δυνατότητα µέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών να προσεγγίσουν τη διδασκαλία των µαθηµάτων µε διαδραστικά µέσα.

Τ

16 Cv h ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ο υπουργείο Παιδείας υλοποιεί από τη νέα σχολική χρονιά το «Ψηφιακό Σχολείο» εισάγοντας µία σειρά δράσεων που οργανώνονται σε τρεις βασικούς άξονες. Κατ' αρχάς, ενισχύονται οι υποδοµές δικτύου και του ηλεκτρονικού εξοπλισµού των σχολείων µε την τοποθέτηση διαδραστικών πινάκων, παρέχονται µέσω ειδικής ιστοσελίδας που έχει δηµιουργηθεί όλα τα βιβλία για όλες τις τάξεις και τα µαθήµατα σε ψηφιακή µορφή (e-books) στα οποία έχουν ελεύθερη πρόσβαση µαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς, ενώ δάσκαλοι και καθηγητές επιµορφώνονται στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Όλα αυτά, σύµφωνα µε το υπουργείο Παιδείας, συνθέτουν ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ηλεκτρονικής διοίκησης της εκπαίδευσης και διαχείρισης εκπαιδευτικών δεδοµένων, ενώ η χρήση των νέων τεχνολογιών θα εξοικειώσει τους νέους µε πιθανά εργαλεία µελλοντικής εργασιακής

απασχόλησης. Το «Ψηφιακό Σχολείο» αφορά την Ε' και Στ' τάξη των δηµοτικών σχολειών όλης της χώρας και όλη τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (γυµνάσια, λύκεια και επαγγελµατικά λύκεια). Έχει εξασφαλιστεί από την Ευρωπαµ-

κή Επιτροπή κονδύλι ύψους 146.635.815 ευρώ που προέρχεται από το Ευρωπαµκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, προχωράει η προµήθεια και εγκατάσταση υποδοµής πληροφορικής στα σχολεία της πρω-


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

τοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που αφορά σε 36.804 «∆ιαδραστικά Συστήµατα» (∆ιαδραστικοί Πίνακες) και εγκατάσταση 11.426 «Κινητών Εργαστηρίων Πληροφορικής» που το καθένα αντιστοιχεί σε δέκα φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές για κάθε δηµοτικό σχολείο και δεκαπέντε φορητούς Η/Υ για κάθε γυµνάσιο, λύκειο, επαγγελµατικό λύκειο

και σχολή. Το στοίχηµα για την επόµενη χρονιά που θα ξεκινήσει η χρήση στην πράξη των νέων τεχνολογιών, δεν είναι µόνο να εφοδιαστούν µε υπολογιστές και σύγχρονα συστήµατα οι σχολικές µονάδες, αλλά να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας και µάθησης. Αναλυτικά, οι τρεις δράσεις που

www.cretavoice.gr ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ θα ενταχθούν από το νέο σχολι- βρει όλο το διαθέσιµο ψηφιακό υλικό. Εκεί υπάρχουν όλα τα σχολικά βιβλία µαθητή, κό έτος είναι οι εξής: 1. Ενίσχυση των υποδοµών σε ψηφιακή, επεξεργάσιµη µορφή, δικτύου και του ηλεκτρονικού εµπλουτισµένα µε διαδραστικό ψηφιακό εξοπλισµού των σχολείων για υλικό, όπως για παράδειγµα προσοµοιώτην ολοκλήρωση της ψηφιακής σεις, διερευνήσεις, πειράµατα, εικόνες, τάξης. Μέσα σε ένα περιβάλλον εκπαιδευτικά παιχνίδια, 3D χάρτες και γρήγορης σύνδεσης µε το δια- ασκήσεις. δίκτυο είναι εξοπλισµένη µε δια- Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο e-books υπάρδραστικά συστήµατα διδασκα- χουν προσαρµοσµένες εκδόσεις των λίας. Το Βασικό Εργαλείο είναι βιβλίων για αµβλύωπες µαθητές. οι διαδραστικοί πίνακες, οι οποίΦωτόδεντρο: Ο «σκληρός δίσκος» οι συνδεδεµένοι µε υπολογιτου Ψηφιακού Περιεχοµένου στές, µετατρέπουν τον... µαυροπίνακα σε µια µεγάλη οθόνη Το Φωτόδεντρο ή αλλιώς Εθνικός Συσσωηλεκτρονικού υπολογιστή. Με ρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχοµένου, για αυτόν τον τρόπο οι εκπαιδευτι- την Πρωτοβάθµια και τη ∆ευτεροβάθµια κοί και οι µαθητές αλληλεπι- εκπαίδευση, αποτελεί την κεντρική e-υπηδρούν µε δυναµικό τρόπο µε τη ρεσία του υπουργείου Παιδείας, για τη χρήση όλων των σύγχρονων διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεεργαλείων των νέων τεχνολογι- χοµένου στα σχολεία. Είναι προσβάσιµο σε όλους τους µαθητές, τους δασκάλους, κών και Πληροφορικής. 2. Πλούσιο, διαδραστικό και τους γονείς, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόαντιστοιχηµένο µε τα προγράµ- µενο. µατα σπουδών ψηφιακό εκπαι- Στην υποκατηγορία «Μαθησιακά Αντικείδευτικό περιεχόµενο (e-books) µενα» φιλοξενείται η συλλογή µε τα περίγια όλες τις τάξεις και τα µαθή- που 3.500 µαθησιακά αντικείµενα (πειράµατα, διαδραστικές προσοµοιώσεις, διεµατα. Επιµόρφωση των εκπαιδευτι- ρευνήσεις, εικόνες, εκπαιδευτικά παιχνίκών στην εκπαιδευτική αξιοποί- δια, 3D χάρτες, ασκήσεις κ.ά.) των εµπλουτισµένων διαδραστικών σχολικών ηση των νέων τεχνολογιών. ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ βιβλίων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υποκατηγορία «Εκπαιδευτικά Βίντεο» ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ στην οποία αναρτηµένα περισσότερα από ∆ιαδραστικά Σχολικά Βιβλία: Εικόνες, Χάρτες και Ασκήσεις 700 µικρής διάρκειας βίντεο, κατάλληλα Το πρώτο βήµα για το Ψηφιακό για αξιοποίηση σε εκπαιδευτικές δραστηΣχολείο, έγινε µε την ανάρτηση ριότητες. στον επίσηµο ιστότοπο του υπουργείου Παιδείας των ∆ιαδραστικών Σχολικών Βιβλίων e-me: Η (http://ebooks.edu.gr). διαδικτυακή «αυλή» Ο συγκεκριµένος ιστότου Ψηφιακού Σχολείου τοπος, ο οποίος έχει πάνω από Η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρµα «e-me» 1.500.000 επισκέψεις από την είναι ένα ψηφιακό περιβάλλον, ολοκληρωµένο, έναρξη της σχολικής χρονιάς, ασφαλές αλλά ταυτόχρονα ανοικτό, για µάθηση και είναι εξαιρετικά εύχρηστος: επικοινωνία, για όλα τα µέλη της σχολικής κοινότητας. ένας µαθητής ή ένας εκπαιΣτοχεύει να λειτουργήσει ως ο προσωπικός χώρος δευτικός αρκεί να επιλέξει συνάντησης και συνεργασίας τόσο των µαθητών, όσο και τη «µαργαρίτα» της τάξης των εκπαιδευτικών. Βέβαια, εκτός από ατοµικό αποθετήριο του και εν συνεχεία το µάθηπεριεχοµένου και εφαρµογών, θα λειτουργήσει και ως µα που τον ενδιαφέρει, για να ένας χώρος προβολής της δουλειάς τους.

Cv h ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 17


www.cretavoice.gr ΠΑΙ∆Ι

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Προτάσεις και συµβουλές για καλή σχολική χρονιά ΓΡΑΦΕΙ Η ΕΡΗ ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ*

Η

συναισθηµατική στήριξη των παιδιών, φαίνεται ότι έχει θετικά αποτελέσµατα στην µετέπειτα εξέλιξη τους. Με το να στηρίζετε τα παιδιά από την αρχή της χρονιάς βελτιώνει την πρόοδό τους και στο σχολείο. Η σωστή επικοινωνία µεταξύ παιδιών και γονιών είναι εκείνη που θα στιγµατίσει όλη την σχολική περίοδο. Συγκεκριµένα: -Οι γονείς καλό είναι να ακούν τα παιδιά τους προσεκτικά. Είναι σηµαντικό να συζητούν τις ανησυχίες που µπορεί να έχουν και να βοηθούν τα παιδιά να ξεπερνούν τα προβλήµατα τους. Με τη συµπεριφορά σας διαβεβαιώστε ότι θα έχουν πάντα την στήριξη σας. -Οι γονείς καλό είναι να συζητούν µε τα παιδιά τους για τις εξωσχολικές δραστηριότητες που θέλουν να κάνουν. Η απόφαση είναι δικιά τους, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα τους. Ο ρόλος του γονιού είναι απλά καθοδηγητικός. ∆ώστε τους τη δυνατότητα µε την επιλογή τους να δείξουν τις ικανότητες τους, να αισθανθούν υπεύθυνοι και εµπιστευτείτε τους. -Οι γονείς καλό είναι να µιλήσουν µε τα παιδιά τους για κινδύνους που µπορεί θα συναντήσουν ή για θέµατα που θα συζητιούνται µεταξύ των συµµαθητών τους. Με την

κατάλληλη πληροφόρηση το παιδί δε θα βρεθεί προ εκπλήξεως όταν τα ακούσει στο σχολείο. -Οι γονείς καλό είναι να φροντίζουν να βάζουν κανόνες ώστε να κατευθύνουν τα παιδιά. Για παράδειγµα, δεν απαγορεύεται τα παιδιά να παίζουν µε τον υπολογιστή κατά τη διάρκεια του χειµώνα αρκεί να γίνεται µε µέτρο και αφού έχουν τελειώσει τις υποχρεώσεις τους. -Οι γονείς καλό είναι να έχουν συνηθίσει τα παιδιά σε ένα πρόγραµµα. Για παράδειγµα στην ώρα του διαβάσµατος, ύπνου ή παιχνιδιού. Τα παιδιά νοιώθουν ασφάλεια και συνεργάζονται πιο εύκολα όταν ξέρουν το πρόγραµµά τους. Το να βοηθήσετε το παιδί µε τα µαθήµατά του δεν σηµαίνει να τα κάνετε εσείς. Ακόµα και όταν δεν έχετε χρόνο, το να του πείτε τις απαντήσεις είναι ίσως ο πιο εύκολος δρόµος που µπορείτε να ακολουθήσετε, αλλά όχι και ο σωστός. Οπότε εφοδιαστείτε µε υποµονή και βρείτε τον κατάλληλο τρόπο να ενθαρρύνεται το παιδί να διαβάσει. ∆εν υπάρχει µαγική συνταγή , αφού το κάθε παιδί είναι διαφορετικό! Μέχρι να φτάσει στο γυµνάσιο, το παιδί σας θα πρέπει να έχει βρει ένα σύστηµα µελέτης για τα µέτρα του. Σιγουρευτείτε ότι κάνει τακτικά διαλλείµατα, ώστε να µην

παραπονιέται ότι κουράζεται. Επίσης διαθέστε λίγο χρόνο πηγαίνοντας το σε διάφορα µουσεία ή βάζοντάς το να δει ντοκιµαντέρ που είναι σχετικά µε αυτό που διαβάζει. Η µάθηση όταν περνάει από τη θεωρεία στην

πράξη είναι ευκολότερη και πιο διασκεδαστική! Η απόδοση του µαθητή στο σχολείο δεν εξαρτάται µόνο από το πόσο καλά έχει διαβάσει. Εξίσου σηµαντικό ρόλο παίζει και η σωστή διατροφή. Το τι πρέπει να τρώει ένας

✤ Κέντρο «Εξέλιξη», στα Χανιά Ποιες είναι οι υπηρεσίες που προσφέρει, σε ποιους απευθύνεται και ποιοι είναι οι στόχοι του

Π

οιες είναι οι υπηρεσίες που ο γονέας θα βρει στην Εξέλιξη; Και γιατί να την επιλέξει ; Το κέντρο «Εξέλιξη» δηµιουργήθηκε µε σκοπό την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου από έµπειρους επαγγελµατίες και επιστήµονες, οι οποίοι φροντίζουν για τη συνεχή παρακολούθηση και εξειδίκευση στα νέα δεδοµένα.. Η διεπιστηµονική οµάδα του κέντρου αποτελείται από ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, ειδικό παιδαγωγό, φιλόλογο και εργοθεραπευτή. Τα θεραπευτικά-εκπαιδευτικά προγράµµατα είναι εξατοµικευµένα και σύµφωνα µε τις ανάγκες του κάθε παιδιού ξεχωριστά. Στις υπηρεσίες του κέντρου εντάσσονται οι εξής: - Συµβουλευτική - Ψυχοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Εργοθεραπεία - ∆ιάγνωση και αντιµετώπιση µαθησιακών δυσκολιών - Αντιµετώπιση συναισθηµατικών δυσκολιών και δυσκολιών συµπεριφοράς

18 Cv h ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

- Αντιµετώπιση ειδικών αναγκών - Επαγγελµατικός προσανατολισµός - Σεµινάρια / Παρουσιάσεις Σε ποιους απευθύνεται; Το κέντρο µας απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες µε σεβασµό στους ρυθµούς και τις ιδιαιτερότητες τους και εµπιστοσύνη στις ικανότητες τους. Πιο συγκεκριµένα απευθύνεται - Σε παιδιά και εφήβους που εµφανίζουν δυσκολίες συµπεριφοράς στο σχολείο η στο σπίτι (∆ιάσπαση προσοχής – Υπερκινητικότητα, διαταραχές διαγωγής). - Σε παιδιά και εφήβους που αντιµετωπίζουν ειδικές δυσκολίες στη µάθηση, όπως δυσλεξία, δυσαριθµησία κ.α. - Σε άτοµα µε δυσκολίες στην οµιλία και στο λόγο. - Σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες (νοητική υστέρηση, ανωριµότητα, αυτισµός). - Σε γονείς που ενδιαφέρονται να ενηµερωθούν σε θέµατα αναπτυξιακής ψυχολογίας, να βελτιώσουν το γονεικό τους ρόλο και κατ΄ επέκταση τη σχέση τους µε τα παιδιά. - Σε ζευγάρια που αντιµετωπίζουν δυσκολίες στη σχέση τους. - Σε κάθε άτοµο που νιώθει την ανάγκη ψυχολογικής υποστήριξης για να ξεπεράσει καθηµερινές δυσκολίες ή να διατηρήσει επαγγελµατική και προσωπική ισορροπία. Και κυρίως ποιοι είναι οι στόχοι του; Ο τοµέας της πρόληψης και ενηµέρωσης. Η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση σε συνδυασµό µε την εκπαίδευση, την υποστήριξη και θεραπεία;


Ο κύριος στόχος µας είναι ο τοµέας της πρόληψης και ενηµέρωσης. Η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση σε συνδυασµό µε την εκπαίδευση, την υποστήριξη και θεραπεία συνθέτουν την εικόνα του κέντρου. Πραγµατοποιούνται σεµινάρια για τους γονείς η εκπαιδευτικούς ; Στο κέντρο πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο σεµινάρια για γονείς και εκπαιδευτικούς. Τα σεµινάρια έχουν συγκεκριµένη θεµατολογία, η οποία παρουσιάζεται σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο. Στόχος των σεµιναρίων είναι η ενηµέρωση και η εκπαίδευση των γονέων και των εκπαιδευτικών για ζητήµατα που τους απασχολούν µε την επίδοση και τις συµπεριφορές των παιδιών. Κάποια ενδεικτικά θέµατα σεµιναρίων που διοργανώνονται είναι τα παρακάτω: - «∆ιαχείριση ∆ΕΠ-Υ στο σχολικό πλαίσιο - «Στάδια φυσιολογικής ανάπτυξης οµιλίας και λόγου» - «Μεγαλώνοντας µαζί µε τα παιδιά µας» - «Στρτηγικές µελέτης»

από το καλοκαίρι και τις διακοπές να µένουν ξύπνια µέχρι πολύ αργά. Το πρωί δεν έχουν υποχρεώσεις, όταν όµως αρχίζει τα σχολείο επιβάλλεται να κοιµούνται αρκετές ώρες κάθε νύχτα. Ο καλός ύπνος είναι απαραίτητος για την επιτυχία των παιδιών στο σχολείο. Τα παιδιά και οι έφηβοι που δεν κοιµούνται αρκετά κινδυνεύουν να αντιµετωπίσουν δυσκολίες µνήµης, µείωση του χρόνου κατά τον οποίο µπορούν να µένουν συγκεντρωµένα, κακή διάθεση και νευρικότητα. Έτσι τα παιδιά ηλικίας απο 3 έως 5 ετών χρειάζονται από 11 έως 13 ώρες ύπνου κάθε νύχτα, τα παιδιά από 5 έως 12 ετών πρέπει να κοιµούνται τουλάχιστον 10 έως 11 ώρες κάθε νύχτα και οι έφηβοι χρειάζονται 9 ώρες ύπνου κάθε νύχτα. Στους έφηβους χρειάζεται προσοχή αφού αποτελούν την οµάδα µε τη µεγαλύτερη στέρηση ύπνου. Η περίοδος της προσαρµογής για την επιστροφή στο σχολείο,

H Hotelier Education είναι πιστοποιηµένο Κε.∆ι.Β.Μ.1 από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού. Παράλληλα, είναι πιστοποιηµένο εξεταστικό κέντρο της ACTA, του τεχνοβλαστού του Α.Π. Θεσσαλονίκης, που σε συνεργασία µε την Οµοσπονδία Αρχιµαγείρων Ελλάδος, πιστοποιεί ειδικευµένες επαγγελµατικές και πρακτικές γνώσεις στον τοµέα του Τουρισµού και του Επισιτισµού.Η Hotelier education επενδύει στους σπουδαστές εκπαιδεύοντάς τους µε άρτια καταρτισµένα στελέχη του Τουρισµού, τα οποία αποτελούν την εκπαιδευτική οµάδα, σε πραγµατικούς χώρους και συνθήκες εργασίας µέσα από βιωµατική εκπαίδευση και δοµηµένο πρόγραµµα σπουδών.

µετά από διακοπές, απαιτείται να αρχίζει έγκαιρα. Ο στόχος είναι σταδιακά τα παιδιά να πηγαίνουν νωρίτερα στον κρεβάτι για ύπνο. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι έτοιµα όταν αρχίσει το σχολείο. Ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας είναι το υπνοδωµάτιο των παιδιών. Το υπνοδωµάτιο τους πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο ήσυχο. Επιβάλλεται να µην υπάρχουν σε αυτό συσκευές που είναι σε θέση να µειώνουν χρόνο από τον ύπνο των παιδιών. Έχει υπολογιστεί ότι όταν ένα παιδί αποκοιµάται µε την τηλεόραση να παίζει, στερείται 20 λεπτά από το χρόνο του ύπνου του κάθε νύχτα. Ελπίζουµε να αντλήσατε χρήσιµες πληροφορίες από το άρθρο, καλή σχολική χρονιά…. * Μαθηµατικός, Υπεύθυνη «Σχολικής Μελέτης» Περιβολίων 107 Χανιά. Τηλ: 2821099898

tips για αγορά παιχνιδιών

µαθητής δεν διαφέρει πολύ από τις τροφές που πρέπει να λαµβάνουµε όλοι µας. Απλώς, χρειάζεται να είµαστε πιο προσεκτικοί, αυτό συµβαίνει γιατί τα παιδιά βρίσκονται ακόµα στο στάδιο της ανάπτυξης. Τι θα πρέπει, λοιπόν, να προσέξει ένας µαθητής; Καταρχάς, το πρωινό. Μετά τον βραδινό ύπνο ο οργανισµός έχει άµεση ανάγκη από ενέργεια και θρεπτικά συστατικά, τα οποία θα βοηθήσουν τον µαθητή να ανταπεξέλθει στην καθηµερινότητά του. Πολλές µελέτες επιβεβαιώνουν ότι τα παιδιά που τρώνε ένα θρεπτικό πρωινό παρουσιάζουν αυξηµένη ικανότητα µάθησης, έχουν καλύτερη συµπεριφορά στην τάξη και δεν κουράζονται τόσο εύκολα. Σηµαντική επίσης είναι η συχνότητα και η ποιότητα των γευµάτων. Τα δύο κύρια γεύµατα θα πρέπει να περιέχουν τρόφιµα από όλες τις βασικές οµάδες τροφίµων. Πολλά είναι τα παιδιά, τα οποία έχουν συνηθίσει

ha pp y m om en ts

www.cretavoice.gr ΠΑΙ∆Ι

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

- Επιλέγουµε για τα παιδιά παιχνίδια µε γνώµονα την ποιότητα και όχι την τιµή. Να θυµάστε ότι το καλό παιχνίδι είναι σύντροφος για µια ζωή. - Προάγουµε την µάθηση και την εφευρητικότητα του παιδιού επιλέγοντας δηµιουργικά και εκπαιδευτικά παιχνίδια. - Ζητάµε από τον υπεύθυνο του καταστήµατος παιχνίδια που να ανταποκρίνονται στην ηλικία και στην ιδιοσυγκρασία - χαρακτήρα του παιδιού. - Αγοράζουµε παιχνίδια γνωστών και µεγάλων ευρωπα'ι'κών εταιρειών που πληρούν τα υψηλότερα στάνταρ ασφαλείας.

Τα προγράµµατα σπουδών της Hotelier education είναι: Βασικά διετή προγράµµατα: •Μαγειρική Τέχνη •∆ιοίκηση Ξενοδοχείου Ταχύρυθµα προγράµµατα: •Ζαχαροπλαστική Τέχνη •Μαγειρική Τέχνη για εµπειρικούς Μάγειρες •Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείου •Ρώσικα για ξενοδοχο¶παλλήλους Οι 10 συνολικά µήνες αµειβόµενης πρακτικής άσκησης, στα βασικά διετή προγράµµατα, σε µεγάλες Ξενοδοχειακές µονάδες σε όλη την Ελλάδα, προετοιµάζουν την ένταξη των σπουδαστών στην πραγµατικότητα της Τουριστικής Βιοµηχανίας. Το Campus της Hotelier education(www.hotelier.edu.gr) βρίσκεται στο ξενοδοχείο Iolida beach Luxury Resort στην Αγία Μαρίνα Χανίων, όπου οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να διαµένουν και να σιτίζονται. Hotelier education! Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εκπαίδευσης… δηµιουργούν

Έχει σύµβαση µε κάποια ταµεία; Το Κέντρο συνεργάζεται µε όλα τα ασφαλιστικά ταµεία και έχει σύµβαση µε το ΥΠΕΑ . Είναι πολύ σηµαντικό οι γονείς να γνωρίζουν ότι το κέντρο προσπαθεί ετσι ώστε να µην επιβαρύνονται οι ίδιοι οικονοµικά.

Cv h ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 19


www.cretavoice.gr ΑΦΙΕΡΩΜΑ

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Xορός. ∆υναµώνει το σώµα, ισορροπεί την ψυχή! Γυµνάζετε το σώµα σας, χάνετε εύκολα τα περιττά κιλά, τονώνετε την αυτοπεποίθησή σας, καταπολεµάτε το άγχος, εκφράζετε καλύτερα τα συναισθήµατά σας... Κι όλα αυτά µε ένα χορό!

O

χορός γεννήθηκε από πολλές και διαφορετικές ανάγκες του ανθρώπου: να ξορκίσει τους φόβους του, να εξευµενίσει τους θεούς, να εκφράσει τον έρωτά του και κυρίως να επικοινωνήσει. Από τότε, πολλά πράγµατα άλλαξαν, ο χορός όµως παραµένει ακόµα πανταχού παρών. Έχετε παρατηρήσει ότι ορισµένες φορές, στο άκουσµα µιας ρυθµικής µουσικής, δεν µπορείτε να αντισταθείτε στον πειρασµό του λικνίσµατος; Μελέτες δείχνουν ότι ο

Τι µας προσφέρει ο χορός ∆εν είναι τυχαίο που οι χορευτές έχουν σώµατα άξια θαυµασµού. O χορός -µαζί µε το κολύµπι- είναι µια από τις καλύτερες αεροβικές ασκήσεις. Αυξάνει το ρυθµό του µεταβολισµού, βοηθάει στις καύσεις του οργανισµού και εποµένως συµβάλλει στην απώλεια κιλών. Έχει µάλιστα υπολογιστεί ότι 90" χορογραφίας διαγωνιστικού τύπου (υψηλού δηλαδή επιπέδου) ισοδυναµεί µε 800 µέτρα σπριντ!

ρα µέλη του σώµατός του, αποκτώντας αρµονία στην κίνηση. ● Επίσης, µέσα από το χορό, διδάσκεται κανείς να στέκεται και να περπατάει σωστά, ελέγχοντας το σώµα του. Όλα αυτά επιτυγχάνονται και µε τη βοήθεια της διαφραγµατική αναπνοής, που ισχυροποιεί την καρδιά και διευρύνει την ελαστικότητα των πνευµόνων. ● Τα οφέλη, όµως, δεν είναι µόνο σωµατικά. Η µουσική συµβάλλει στην ψυχική ισορροπία και ο χορός είναι µια δυνατότητα έκφρασης, µια διέξοδος από την καθηµερινότητα και το στρες. Κάθε χορός γεννήθηκε εξάλλου για να υπηρετήσει µια κοινωνική ανάγκη. Μακριά από την έννοια του «µοναχικού σπορ», ο χορός είναι φτιαγµένος πάντα για δύο ή περισσότερους ανθρώπους, που βιώνουν έτσι τη χαρά της επαφής και της οµάδας. ∆εν είναι τυχαίο ότι σήµερα ο χορός, µε

Μικρός οδηγός γι’ αρχάριους

● Αν πιστεύετε ότι χορεύοντας γυµνάζονται µόνο τα πόδια, καιρός να αναθεωρήσετε. Όσο εσείς απολαµβάνετε το ρυθµό της µουσικής, όλες οι µυµκές οµάδες του σώµατός σας καταβάλλουν τη δική τους προσπάθεια. Ένας χρόνος συστηµατικής ενασχόλησης µε το χορό βοηθά στη σύσφιγξη των κοιλιακών, δυναµώνει τον κορµό και γυµνάζει τα άκρα, ενώ παράλληλα χαρίζει ευλυγισία. O µαθητής διδάσκεται να συντονίζει τα διάφο-

εγκέφαλος αντιλαµβάνεται τους δυνατούς ήχους σαν απότοµες µετακινήσεις και προσπαθώντας να ισορροπήσει το σώµα, του δίνει εντολή για κίνηση. Όλη αυτή η διαδικασία προκαλεί, σύµφωνα µε τους επιστήµονες, µια έντονη αίσθηση ευχαρίστησης που πληµµυρίζει τον οργανισµό. Λόγος ικανός για να εντάξετε το χορό στη ζωή σας. Εµείς προσπαθήσαµε να κάνουµε λέξεις τις κινήσεις και τα συναισθήµατα που εκδηλώνουµε µε το χορό και να σας

20 Cv h ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

την παραδοσιακή του έννοια, είναι της µόδας. Oι σχολές ξεφυτρώνουν σαν µανιτάρια και

Πόσο διαρκεί ένα µάθηµα; Ένα µάθηµα διαρκεί περίπου 45-50΄ (ορισµένες σχολές έχουν καθιερώσει το δίωρο, µε ένα σύντοµο διάλειµµα ενδιάµεσα). Στις περισσότερες σχολές που διδάσκονται ευρωπαµκοί και λάτιν χοροί συνήθως το µάθηµα περιλαµβάνει ένα µείγµα χορών, ώστε ο µαθητής µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να γνωρίσει τις βασικές τους αρχές και να συνεχίσει -αν επιθυµεί- µε το είδος που προτιµάει. Πόσο κοστίζει; Τα οµαδικά µαθήµατα συνήθως κοστίζουν γύρω στα 8-10 ευρώ την ώρα, µπορείτε όµως να βρείτε και τιµές που ξεκινούν από 4 ευρώ, ενώ ενδέχεται

προσφέρουν ποικιλία επιλογών. ∆ιαλέξτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε µια νέα αρχή.

να φτάσουν και τα 15. Όσο για τα ιδιαίτερα µαθήµατα, το κόστος ανεβαίνει σηµαντικά και κυµαίνεται από 20 έως και 40 ευρώ την ώρα. Oρισµένες σχολές χρεώνουν µε το µάθηµα, ενώ οι περισσότερες διαθέτουν επιλογές πακέτων για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα παρακολούθησης µαθηµάτων, που συνήθως είναι πιο οικονοµικά. Είναι για µένα; Χορό µπορεί να ξεκινήσει ο καθένας, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. ∆εν απαιτούνται ιδιαίτερες ικανότητες ή ταλέντο. Το µόνο που χρειάζεται είναι θέληση. Στους λάτιν και στους ευρωπαµκούς χορούς η διδασκαλία ξεκινάει από το µηδέν, µε αποτέλεσµα, αφού µάθετε τα βήµατα, να περάσετε σταδιακά σε γρηγορότερους ρυθµούς. Πόσο χρόνο χρειάζεται για να µάθω να χορεύω; Μετά τα πρώτα 1-2 µαθήµατα θα γνωρίζετε τα βασικά βήµατα όλων των λάτιν και ευρωπαµκών χορών, ενώ στα 34 θα µπορείτε να αναγνωρίζετε κάθε ρυθµό. O χρόνος που χρειάζεται για να είστε σε θέση να χορεύετε είναι υποκειµενικός, αφού πέρα από την προσπάθειά σας εξαρτάται και από το στόχο που έχετε θέσει (π.χ. θέλετε να αποκτήσετε τέλεια τεχνική, να µάθετε να συνδυάζεστε µε οποιαδήποτε ντάµα ή οποιονδήποτε καβαλιέρο κλπ.). Σε γενικές γραµµές, πάντως, 2 ώρες µαθηµάτων την εβδοµάδα για ένα χρόνο αρκούν για να µάθετε να χορεύετε αρκετά καλά.


www.cretavoice.gr ΑΦΙΕΡΩΜΑ

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Τάνγκο Oι ρίζες του. Ξεκίνησε να χορεύεται αποκλειστικά από άνδρες σε κακόφηµες συνοικίες και οίκους ανοχής της Αργεντινής. Λέγεται µάλιστα ότι ξεπήδησε από την ανάγκη ενός άνδρα να εκφράσει τον πόνο του για µια γυναίκα που τον παράτησε για κάποιον άλλον. Γρήγορα απέκτησε φανατικούς οπαδούς στην υψηλή κοινωνία της χώρας και σταδιακά διαδόθηκε στην Ευρώπη. Στο Παρίσι αποκτά πιο σοφιστικέ στυλ και µεταµορφώνεται στο ευρωπαµκό τανγκό που γνωρίζουµε σήµερα. Χαρακτηριστικά. ∆εν θα µπορούσε παρά να ονοµαστεί «χορός της φωτιάς ή του πάθους», αφού οι φιγούρες είναι ταυτόχρονα δραµατικές και δυναµικές, απαλές και κοφτές. Πρόκειται για εξαιρετικά δύσκολο χορό όταν θέλει κανείς να αποδώσει το στυλ του. Συνήθως διδάσκεται τόσο το αυθεντικό αργεντίνικο τάνγκο όσο και η ευρωπαµκή του µορφή, που είναι πιο στυλιζαρισµένη.

«O βασιλιάς των πάρτι» Έχει έντονο ρυθµό και πολλά σηκώµατα των ποδιών, βασίζεται σε ένα απλό βήµα, αλλά παρέχει τη δυνατότητα απεριόριστων αυτοσχεδιασµών. Απαιτεί µεγάλη δεξιοτεχνία και θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολος χορός, επειδή συνδυάζει ταχύτητα και τεχνική. Πρόκειται για εξαιρετικά έντονη αεροβική άσκηση, που απαιτεί καλή φυσική κατάσταση. Αν θέλετε να εκτονωθείτε, τότε είναι ο ιδανικός χορός για σας! Για να µάθετε τις βασικές αρχές του, χρειάζονται τουλάχιστον 12 µήνες. Λάτιν χοροί Τους γνωρίζουµε ως λάτιν ή λατινοαµερικανικούς χορούς, οι ρίζες τους όµως χάνονται πίσω στο χρόνο, στα βάθη της Αφρικής. Η ρούµπα, το µάµπο, το τσα τσα τσα και η σάµπα αποτελούν τον κορµό των λάτιν χορών. Όποιος γνωρίζει τα βήµατα των τεσσάρων αυτών ειδών είναι σε θέση να χορέψει οποιονδήποτε λάτιν χορό. Η σάλσα, αν και δεν ανήκει στους βασικούς χορούς, γνωρίζει εξαιρετικά µεγάλη απήχηση. Τόσο οι ευρωπαµκοί όσο και οι λάτιν χοροί βασίζονται σε συγκεκριµένο εκπαιδευτικό σύστηµα (έχουν δηλαδή το ίδιο βηµατολόγιο σε όλο τον κόσµο).

χρειάζεται απόλυτος έλεγχος της κίνησης, ώστε να µη χάνεται το βήµα.

Rumba Oι ρίζες της. Το βάρος των σακιών, που κουβαλούσαν οι σκλάβοι στην Κούβα όλη µέρα στην πλάτη τους, ήταν η αιτία να δηµιουργηθεί η έντονη κίνηση στους γοφούς που χαρακτηρίζει τη ρούµπα. Έπειτα από εξαντλητική δουλειά στις φυτείες, οι σκλάβοι µαζεύονταν γύρω από τη φωτιά και διασκέδαζαν χορεύοντας. Χαρακτηριστικά. Θεωρείται ο χορός του έρωτα, λόγω των έντονων κινήσεων της λεκάνης και του διάχυτου ερωτισµού που εκπέµπει ο ρυθµός της. Είναι ιδανικός τρόπος να µάθετε τις βασικές αρχές των λατινοαµερικανικών χορών σε αργό τέµπο, ώστε να προχωρήσετε στη συνέχεια σε γρηγορότερους ρυθµούς.

Salsa Oι ρίζες της. Πρόκειται για µείξη λατινοαµερικανικών και αφρο-καραµβικών στοιχείων χορού. Χαρακτηριστικά. Έχει ίδιο ρυθµό µε το µάµπο, αλλά λιγότερο σοφιστικέ στυλ. Είναι γρήγορος χορός µε ελευθερία κινήσεων και πολλές στροφές.

Samba Oι ρίζες της. Λέξεις όπως το κέφι, το ξεφάντωµα και το καρναβάλι είναι άµεσα συνυφασµένες µε τη σάµπα. Έχει καθιερωθεί ως εθνικός χορός της Βραζιλίας, οι ρίζες της όµως βρίσκονται στην Αφρική. Από το 1929, που έκανε την εµφάνισή της στη Νέα Υόρκη, άρχισε να διαδίδεται σε όλο τον κόσµο. Στην πατρίδα της, τη Νότια Αµερική, χορεύεται σε µέτριο έως και αργό ρυθµό, ενώ στις ΗΠΑ το βήµα είναι γρηγορότερο. Χαρακτηριστικά. Είναι ο πιο δυναµικός χορός από τους λάτιν και ο δυσκολότερος τεχνικά. Απαιτεί πολύ δυνατή κίνηση στα πόδια, στους γοφούς και στο πάνω µέρος του σώµατος, ενώ

Cv h ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 21


www.cretavoice.gr ΑΦΙΕΡΩΜΑ

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Κρητικοί Χοροί Οι Κρητικοί χοροί αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του Κρητικού πολιτισµού µε τις ρίζες τους να χάνονται µέσα στην µακραίωνη ιστορία του τόπου και γι αυτό να την αντανακλούν. Σύµφωνα µε τους αραίους συγγραφείς, ο χορός εµφανίστηκε στην Κρήτη, όπου αναπτύχθηκε ως τέχνη κάτω από θεία έµπνευση και καθοδήγηση, και από εκεί διαδόθηκε στον υπόλοιπο ελληνικό κόσµο.

Α

ποδίδουν δε την πατρότητά του στη Μητέρα των Θεών Ρέα, η οποία τον δίδαξε στους Κρήτες και συγκεκριµένα στους Κουρήτες, µια φυλή ή υποδιαίρεση του κρητικού λαού, αρχαιότατη αν κρίνουµε από την παράδοση που τους ονοµάζει «γιους της Γης», ή µια ιερατική οικογένεια θεραπευτών - καθαρτών, που εκτελούσαν χαρακτηριστικούς χορούς, προκειµένου να επιτύχουν τον εξαγνισµό. Γι αυτό και θεωρείται ότι οι περισσότεροι χοροί της κλασικής αρχαιότητας ανάγονται στην Κρήτη. Ο πιο φηµισµένος κρητικός χορός ήταν ο πυρρίχιος και µε τη γενική ονοµασία «πυρρίχη» χαρακτηρίζονταν όλοι οι πολεµικοί χοροί της αρχαιότητας. Οι πηγές µας πληροφορούν ότι µε τα χρόνια ο χορός εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλά-

22 Cv h ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

δα και η κάθε πόλη που άρχιζε να τον χορεύει, δίνοντάς του και διαφορετικό όνοµα, φιλοδοξούσε την πατρότητά του. Από το 300 µ.Χ. τον πυρρίχιο αρχίζουν να χορεύουν και οι γυναίκες και από τότε κάποιες παραλλαγές του παίρνουν χαρακτήρα χορού ερωτικού. Για πολλούς από τους παραδοσιακούς χορούς της Κρήτης, µπορούµε να πούµε πως αποτελούν απόηχους των χορών των Κουρητών ή των χορών της πυρρίχης, ως παραλλαγές ή άλλες ονοµασίες τους, µετασχηµατισµένες στο πέρασµα των αιώνων. Ιδιαίτερα ονοµαστοί στην Κρήτη, από τη µινωική εποχή, ήταν επίσης οι τελετουργικοί κυκλικοί χοροί, κλειστοί και ανοιχτοί, ως απαραίτητα στοιχεία των θρησκευτικών τελετουργιών.

Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι οι Κρήτες είχαν εφεύρει αυτού του είδους τις τελετουργίες µε τους συρτούς χορούς, που χορεύονταν κατά τη διάρκεια θυσίας γύρω από το βωµό. Το ότι η πλουσιότατη µουσικοχορευτική κληρονοµιά της Κρήτης, η οποία διαµορφώθηκε και επιβίωσε µέχρι τους νεότερους χρόνους, αναπτύχθηκε ως συνέχεια της αρχαιότερης τοπικής και συµπληρώθηκε επηρεασµένη από τις µακρόχρονες ιστορικές περιπέτειες του νησιού, φαίνεται, επίσης, από το γεγονός ότι µέχρι τα µέσα περίπου του 20ού αιώνα ο µουσικός βρισκόταν στο κέντρο του χορευτικού κύκλου, που όπως επιβεβαιώνεται από τα αρχαιολογικά ευρήµατα συνέβαινε στην Κρήτη της αρχαιότητας. Στην ζωντανή χορευτική κληρονοµιά της Κρήτης περιλαµβάνονται είκοσι πέντε, περίπου, παραδοσιακοί χοροί. Μέχρι πριν µερικά, µόλις, χρόνια οι περισσότεροι από αυτούς ήταν περιορισµένης διάδοσης. Γνωστοί σε όλη την Κρήτη ήταν µόνο: η σούστα, ο σιγανός, ο µαλεβιζώτης, ο χανιώτικος (συρτός) και το πεντοζάλι. Να σηµειωθεί, πάντως, ότι και οι χοροί αυτοί (πλην του σιγανού) µέχρι το Μεσοπόλεµο δεν ήταν παγκρήτιας εµβέλειας.

Πιο συγκεκριµένα, η σούστα ήταν ευρέως γνωστή στο νοµό Ρεθύµνου, ο µαλεβιζώτης στο νοµό Ηρακλείου και ο χανιώτικος και το πεντοζάλι στο νοµό Χανίων. Μόνο ο σιγανός ήταν γνωστός, σε παραλλαγές, στους νοµούς Ρεθύµνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Οι υπόλοιποι, λιγότερο γνωστοί, χοροί είναι: η γιτσικιά σούστα, η γλυκοµηλίτσα και το ρόδο, που χορεύονται στην επαρχία Κισσάµου, ο φτερωτός συρτός (παραλλαγή του χανιώτικου µε διαφοροποιηµένη τη χορογραφία του), που ήταν γνωστός σε µερικά χωριά των νοµών Χανίων και Ρεθύµνου, ο κουτσαµπαδιανός και ο τριζάλης, που χορεύονται στην επαρχία Αµαρίου, ο πηδηχτός, που συναντάµε στην επαρχία Μυλοποτάµου, ο απανωµερίτης και το µικρό µικράκι, χοροί γνωστοί σε ορισµένες περιοχές των νοµών Ρεθύµνου και Ηρακλείου, ο µπρ(α)µµιανός - πρινιώτης, ο αγκαλιαστός, ο ξενοµπασάρης και ο ζερβόδεξος, που χορεύονται στις επαρχίες Ιεράπετρας και Μιραµπέλλου, ο πηδηχτός, που συναντάµε στο νοµό Λασιθίου (µε τις παραλλαγές του, στειακός στη Σητεία, ο Ανωγειανός στα Ανώγεια και ο ιεραπετρίτικος στην Ιεράπετρα), ο λαζότης και τα ντουρνεράκια, που είναι γνωστοί σε διάφορες περιοχές του νησιού.


www.cretavoice.gr ΑΦΙΕΡΩΜΑ

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Χορευτικός Όµιλος Χανίων «Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ» Τριάντα χρόνια στο «µετερίζι» της εκµάθησης Κρητικών Χορών και της διατήρησης της Παράδοσης ΓΡΑΦΕΙ Ο ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ Τριάντα χρόνια ζωής και λειτουργίας συµπληρώνει φέτος ο Χορευτικός Σύλλογος Χανίων «Ο Ψηλορείτης», που ιδρύθηκε το 1984 από τον Πρόεδρό του, ∆άσκαλο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και Χοροδιδάσκαλο Κώστα Μπούτζουκα, ο οποίος είχε το κέφι και το µεράκι να υπηρετήσει τον παραδοσιακό χορό, µε αυθεντικότητα και πιστότητα. Σκοπός του Οµίλου είναι η διάσωση και προβολή των παραδοσιακών χορών της Κρήτης, πάντα µε σεβασµό στη γνήσια λαµκή µας κληρονοµιά και η προσπάθεια για όσο το δυνατόν καλύτερη προσέγγιση και ανάδειξη της Κρητικής Παράδοσης, µέσα από δραστηριότητες που περιλαµβάνουν την αναβίωση παραδοσιακών δρώµενων, παρουσίαση ηθών και εθίµων, πολιτιστικών ανταλλαγών συγκροτηµάτων µε διαφορετικούς πολιτισµούς και διοργάνωση εκδηλώσεων, µε σηµαντικότερες την «Γιορτή Τσικουδιάς» , στα µέσα Οκτωβρίου, και το «Πολιτιστικό Αντάµωµα» κάθε Αύγουστο, όπου προσκαλούνται συγκροτήµατα από την Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Ο Όµιλος σήµερα διαθέτει παιδικό και εφηβικό συγκρότηµα, καθώς και συγκροτήµατα µεγάλων (γυναικείαανδρικά) , που χορεύουν τους χορούς της Κρήτης, αντιπροσωπευτικούς χορούς από την υπόλοιπη Ελλάδα , καθώς και λαµκούς χορούς. Παράλληλα διδάσκονται και παλιοί ξεχασµένοι χοροί της Κρήτης για τους οποίους έχουν γίνει ειδικά αφιερώµατα από τον Όµιλο. Μαθήµατα χορού διδάσκονται καθηµερινά στις αίθουσες του Οµίλου, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 41, στα ∆ικαστήρια και στην οδό Μουρνιδών 30, στη ∆εξαµενή του Αγίου Ιωάννη, στα Χανιά. Ο Κώστας Μπούτζουκας µίλησε στην Creta Voice για την ιστορική διαδροµή του Οµίλου, για τις δράσεις του και για τη συµµετοχή σε δεκάδες Φεστιβάλ και πολιτιστικές εκδηλώσεις, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Όπως τόνισε ο ίδιος: «το ξεκίνηµα του συλλόγου έγινε το 1980 από δική µου πρωτοβουλία , καθώς ήθελα να προσφέρω στην παράδοση του τόπου µας, µεταφέροντας τα ήθη και τα έθιµα του τόπου µας και µ’

ένα δικό µου τρόπο, όπως τον έζησα στο χωριό µου , µέσα στα γλέντια και στα πανηγύρια. Είδαµε από το πρώτο ξεκίνηµα ότι ο σύλλογός µας έτυχε µεγάλης εκτίµησης και αναγνώρισης από τον κόσµο. Μάλιστα , µέσα στον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του, το παιδικό µας συγκρότηµα ξεχώρισε και κατέκτησε την πρώτη θέση στο διαγωνισµό χορού , που έγινε µε τη συµµετοχή συγκροτηµάτων χορού απ’ όλη την Κρήτη, στα Ανώγεια. Σιγά σιγά αρχίσαµε να λαµβάνουµε µέρος σε διάφορα φεστιβάλ στην Ελλάδα και πολύ σύντοµα συµµετείχαµε σε αντίστοιχα φεστιβάλ και στο Εξωτερικό.

Μέχρι σήµερα έχουµε ταξιδέψει σε πόλεις , σε όλη την Ελλάδα, καθώς και στην Αµερική, στη Γερµανία, στην Κύπρο, στην Τουρκία, στην Ιταλία, στην Ολλανδία, στην Ουγγαρία, στην Ισπανία, στο Ισραήλ, στην Αφρική(Αίγυπτο, Ζάµπια, Τυνησία, Καµερούν) , στη Γαλλία, στη Σερβία, στην Πολωνία, στη Ρωσία, στην Πορτογαλία, στη Φιλανδία, στην Μογγολία, στη Μάλτα, στη Λιθουανία, στη Βουλγαρία, στην Ινδία, στο Μεξικό, στη Νέα Υόρκη και στην Πράγα, αποσπώντας τα καλύτερα σχόλια και κριτικές σε εφηµερίδες ξένου τύπου και σε περιοδικά». Σύµφωνα µε τον κ. Μπούτζουκα, «έχουµε φιλικές σχέσεις και συνεργασίες µε πάρα πολλά χορευτικά συγκροτήµατα στην Ελλάδα και ανταλλάσσουµε κατά καιρούς επισκέψεις µεταξύ µας στις εκδηλώσεις . Ο Όµιλός µας διοργανώνει πολλές εκδηλώσεις στα Χανιά, µε σηµαντικότερες την αναβίωση του εθίµου του Κλήδωνα, το Πολιτιστικό Αντάµωµα για 14 χρόνια και την Γιορτή Τσικουδιάς για 19 χρόνια. Σκοπός µας στις εκδηλώσεις αυτές είναι η ψυχαγωγία του κοινού και η παρουσίαση στον κόσµο των παραδόσεών µας. Προσκαλούµε χορευτικά συγκροτήµατα από την Ελλάδα και το Εξωτερικό και έτσι µας δίνεται η ευκαιρία να έρθουµε σ’ επαφή µε την κουλτούρα άλλων λαών και να θαυµάσουµε τους χορούς του τόπου τους, αλλά και να θαυµάσουν την κουλτούρα και τους δικούς µας χορούς. Η είσοδός στις εκδηλώσεις που διοργανώνουµε είναι ελεύθερη. Έχουµε προσκαλέσει συγκροτήµατα στα Χανιά από την Βραζιλία , την Κορέα,

την Ρωσία, την Λευκορωσία, την Σερβία και την Βουλγαρία Αναφερόµενος ο κ. Μπούτζουκας στο ενδιαφέρον ή όχι των νέων ν’ ασχοληθούν και να µάθουν κρητικούς παραδοσιακούς χορούς , υπογράµµισε πως «βλέπουµε ότι η ανταπόκριση των νέων για την εκµάθηση των παραδοσιακών µας χορών είναι πολύ µεγάλη, τόσο από τα µικρά παιδιά όσο και από τους µεγαλύτερους σε ηλικία. Στο σύλλογό µας δεχόµασθε µαθητές από 4 ετών και διδάσκονται παραδοσιακοί χοροί της Κρήτης , λαµκοί χοροί και χοροί από άλλα γεωγραφικά διαµερίσµατα της Ελλάδας. Τα τµήµατά µας λειτουργούν κατά ηλικίες και οι µαθητές µας , που διακρίνονται για τη θέληση και την απόδοσή τους , εντάσσονται στις χορευτικές µας οµάδες, όπου έχουν την ευκαιρία να συµµετέχουν στις παραστάσεις του οµίλου µας , τόσο τοπικά , όσο και στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, που συχνά ταξιδεύουµε. Στα 34 χρόνια λειτουργίας µας έχουν παρακολουθήσει µαθήµατα χορών εκατοντάδες µαθητές».

Τέλος ο κ. Μπούτζουκας σηµείωσε πως «είναι πάρα πολύ σηµαντικό εµείς οι χοροδιδάσκαλοι , όσο και οι µουσικοί καλλιτέχνες να καλλιεργούµε και να µεταφέρουµεµε τον πιο καλό τρόπο την µουσική και τον χορό στους νεώτερους και έτσι να τους κάνουµε ν’ αγαπήσουν περισσότερο τον τόπο µας, µέσα απ’ αυτές τις δραστηριότητες. Στη σηµερινή εποχή, που υπάρχουν τεράστιες ανακατατάξεις και ανατροπές, το πιο σηµαντικό όπλο για ν’ αντισταθούµε είναι να µείνουµε κοντά στις παραδόσεις µας, που βέβαια, εκτός από την µουσική και το χορό , είναι η γλώσσα µας, η φιλοξενία και ο τρόπος ζωής των προγόνων µας. Ένα σηµαντικό ρόλο επιτελούν όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι, που δραστηριοποιούνται στον τόπο µας. Οι βασικοί χοροί που διδάσκουµε είναι ο Χανιώτικος Συρτός, το Πεντοζάλη, ο Μαλεβιζιώτης, η Σούστα και ο Σιγανός. Είναι οι χοροί αυτοί, που έχουν επικρατήσει , όµως αυτό το διάστηµα οι χοροδιδάσκαλοι και οι ερευνητές έχουν φέρει στην επιφάνεια παλιούς και ξεχασµένους χορούς, που δεν είχαν εξαπλωθεί στο παρελθόν σε όλη την Κρήτη».

Ο Κώστας Μπούτζουκας κατάγεται από τις ∆ρυγιές Αµαρίου Ρεθύµνης και τα πρώτα του βιώµατα τα έλαβε από τα γλέντια και από τους ανθρώπους , µε τους οποίους συναναστράφηκε, αλλά και από τις κοινωνικές εκδηλώσεις , οι οποίες γινόντουσαν όχι µόνο στο χωριό του , αλλά σε όλη την επαρχία Αµαρίου. Σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της προσωπικότητάς του έπαιξε και η περιοχή που έζησε τα παιδικά του χρόνια , που διακρινόταν για τους µερακλήδες στην µουσική και στο χορό. Είχε µεγάλο θαυµασµό στον Λεωνίδα Κλάδο, τον µεγάλο οργανοπαίκτη και λυράρη, που ήταν θείος του , και κοντά του πήρε έµπνευση και µεγάλη παρακίνηση στην πορεία του, αλλά και επηρεάσθηκε πολύ από τον Μανόλη Κλάδο, που ήταν χορευτής στον Όµιλο Βρακοφόρων Ρεθύµνης.

Cv h ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 23


www.cretavoice.gr ΑΦΙΕΡΩΜΑ

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ ∆ράσεις για την προστασία των θηραµάτων

εφαρµόζει ο 1ος Κυνηγετικός Σύλλογος Χανίων

Στα Χανιά εκδίδονται αναλογικά οι περισσότερες άδειες κυνηγιού σε σύγκριση µε την υπόλοιπη Ελλάδα ΓΡΑΦΕΙ Ο ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ Φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις , που έχουν ως στόχο την ορθολογική διαχείριση του θηραµατικού πλούτου των Χανίων, µέσω της βελτίωσης των βιοτόπων, εφαρµόζει ο 1ος Κυνηγετικός Σύλλογος Χανίων. Όλα τα είδη

24 Cv h ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

άγριας πανίδας, που ζουν στον τόπο µας υποφέρουν από την έλλειψη νερού κατά την καλοκαιρινή περίοδο, και ιδιαίτερα όταν αυτό συµπίπτει µε την περίοδο αναπαραγωγής των απογόνων του. Η τεχνητή παροχή νερού ή η εκµετάλλευση των λιγοστών βροχοπτώσεων(οµβροσυλλέκτες) δίνουν θαυµάσια

αποτελέσµατα στην επιτυχία της αναπαραγωγής και αυξάνουν τη χωρητικότητα του βιοτόπου. Στα πλαίσια βελτίωσης των Βιοτόπων των κυνηγετικών περιοχών του νοµού εξάλλου, ο σύλλογος αναβάθµισε και τις ζώνες εκγύµνασης σκύλων του νοµού, πραγµατοποιώντας φιλοθηραµατικά έργα , τα οποία παρέχουν νερό και τροφή στους θηραµατικούς πληθυσµούς. Επίσης , σε συνεργασία µε την Α’ Κυνηγετική Οµοσπονδία Κρήτης και ∆ωδεκανήσου , σχεδίασε και εγκατέστησε δεξαµενές νερού , που παρέχουν το νερό στην άγρια πανίδα µε αυτόµατες ποτίστρες. Οι δεξαµενές αυτές είναι χωρητικότητας 250 λίτρων , γεµίζουν µε νερό, είτε µε βροχή, είτε τις γεµίζει ο Σύλλογος µε άλλο βυτίο ή αντλία. Συνολικά τοποθετήθηκαν 21 δεξαµενές νερού στις Ζώνες Εκγύµνασης Σκύλων και σε ορεινές περιοχές του νοµού. Παράλληλα µε την παροχή νερού , ο Σύλλογος παρέχει τροφή µε σπόρους σιταριού και κριθαριού. Εξάλλου, προκειµένου να ενισχυθούν οι πληθυσµοί νησιώτικης πέρδικας σε περιοχές που στο παρελθόν υπήρχαν τέτοιοι πληθυσµοί, ενώ τώρα δεν υπάρχουν, ο 1ος Κυνηγετικός Σύλλογος Χανίων , σε συνεργασία µε την ∆ιεύθυνση ∆ασών Χανίων, απελευθέρωσε στις αρχές του 2014 γύρω στις 1.100 πέρδικες, οι οποίες έχουν ελεγχθεί υγειονοµικά, ώστε να είναι υγιείς, και γενετικά, προκειµένου να είναι το είδος της νησιώτικης πέρδικας alectoris chucar, που υπάρχει και ζει στην Κρήτη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Επιπρόσθετα, τις πρώτες εβδοµάδες της απελευθέρωσης, χρησιµοποιούνται κλωβοί προσαρµογής, έτσι ώστε οι πέρδικες που απελευθερώνονται, να εγκατασταθούν µε επιτυχία στην περιοχή. Οι κλωβοί τοποθετούνται κατά κύριο λόγο κοντά στις δεξαµενές νερού, όπου παρέχεται στα πτηνά νερό και τροφή.

Ο ρόλος του 1ου κυνηγετικού Συλλόγου Χανίων

Ο Πρόεδρος της 1ης Κυνηγετικού Συλλόγου Χανίων Γιώργος Αγκαβάς επεσήµανε

πως « ο σύλλογός µας διαθέτει γύρω στις 3.000 µέλη, αριθµός που είναι σχεδόν ίδιος µε πέρυσι. Η χωρική αρµοδιότητά του εκτείνεται στις πρώην επαρχίες Κυδωνίας και Σφακίων. Παλαιότερα είχαµε µέχρι και 4.000 µέλη. Ο ρόλος του Κυνηγετικού Συλλόγου Χανίων είναι όχι µόνο η έκδοση κυνηγετικών αδειών, αλλά αυτός ασχολείται και µε διάφορα άλλα θέµατα, όπως µε τις απελευθερώσεις θηραµάτων, µε τις αναβαθµίσεις βιοτόπων και παράλληλα προσπαθεί και αυτός να βοηθήσει την κοινωνία µε όποιο τρόπο µπορεί. Στα πλαίσια αυτά διοργανώνουµε κατά καιρους διάφορες εκδηλώσεις, για να βοηθήσουµε τους τοπικούς συλλόγους που έχουν ανάγκη. Κατά την προσωπική µου άποψη, ο σωστός κυνηγός είναι ο ρυθµιστής της φύσης. Ο κυνηγός πρέπει να κυνηγάει και να καρπώνεται ό, τι του αναλογεί και όχι παραπάνω απ’ αυτό που πρέπει. Ο σωστός κυνηγός είναι ο περιπατητής και ο µελετητής της φύσης. Θα πρέπει εξάλλου να ασκεί το κυνήγι, στο πλαίσιο που ορίζει ο νόµος. ∆εν πρέπει να κυνηγάει βράδυ , για παράδειγµα, να σκοτώνει περισσότερα θηράµατα απ’ όσα ορίζονται κ.λπ. Εκείνος τώρα που κυνηγάει τη νύχτα, που απαγορεύεται και ο οποίος δεν τηρεί τις προ¶ποθέσεις , δεν είναι καν κυνηγός. Το ποσοστό των κυνηγών στο Ν.Χανίων είναι αρκετά µεγάλο, σε σύγκριση µε άλλες περιοχές της χώρας. Γενικά θα έλεγα ότι υπάρχει πάθος του Χανιώτη µε το κυνήγι». Σύµφωνα µε τον κ. Αγκαβά, « οι τιµές έκδοσης και ανανέωσης των κυνηγετικών αδειών κινούνται στα ίδια επίπεδα µε πέρυσι, ενώ µία τοπική κυνηγετική άδεια κοστίζει 10 ευρώ λιγότερο από πέρυσι, δηλαδή 104, 75 , ενώ πέρυσι στοίχιζε 115 ευρώ. Η περιφερειακή κοστίζει 124,75 ευρώ και η γενική 154,79. Σε πανελλαδικό επίπεδο έχουµε από τις πιο φθηνές άδειες».


www.cretavoice.gr ΑΦΙΕΡΩΜΑ

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Η πέρδικα αγαπηµένο θήραµα των Χανιωτών κυνηγών

Ο κυνηγός πρέπει να προστατεύει τα θηράµατα Αναφερόµενος στην ανάγκη προστασίας των θηραµάτων, ο ίδιος επεσήµανε τα εξής: « Ο κυνηγός πρέπει να προστατεύει και να περιφρουρεί τα θηράµατα, προκειµένου να έχει τελικά θηράµατα. Γενικά ο κυνηγός δεν θα πρέπει να περιµένει µόνο από την Οµοσπονδιακή Θηροφυλακή και τους άλλους. Ό, τι µπορεί να κάνει η Οµοσπονδιακή Θηροφυλακή µπορεί κάλλιστα να το κάνει και ο πολίτης. Και ο πολίτης µπορεί ν’ αστυνοµεύσει, να δει µία έκνοµη πράξη και να την καταγγείλει στις αστυνοµικές αρχές. Κατ’ αρχήν η θηροφυλακή απαρτίζεται από πολύ λίγα άτοµα (6 θηροφύλακες για όλο το Νοµό Χανίων). Πιστεύω ότι τα θηράµατα στον τόπο µας βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο και ανάλογα µε τον καιρό υπάρχουν πιο πολλά ή

πιο λίγα. Αυτή τη στιγµή πάντως είµαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο από πέρυσι. Το κυνήγι ξεκινάει στις 20 Αυγούστου και τελειώνει στις 28 Φεβρουαρίου. Έχει βέβαια διάφορες απαγορεύσεις. Στις 20 Αυγούστου ξεκινάει το κυνήγι σε ζώνες διαβατικών για το ορτύκι και το τρυγόνι. Μετά τις 15 Σεπτεµβρίου ξεκινάει το κυνήγι του λαγού και της πέρδικας, που είναι τα σηµαντικότερα θηράµατα στο Ν.Χανίων, λόγω και του ορεινού του όγκου. Ισχύουν και γι’ αυτά τα είδη διάφορες απαγορεύσεις. Για παράδειγµα, απαγορεύεται το κυνήγι τους τις καθηµερινές και επιτρέπεται µόνο την Τετάρτη και το Σαββατοκύριακο. Επίσης υπάρχει περιορισµός των θηραµάτων, δηλαδή για παράδειγµα επιτρέπεται ένας λαγός για το κάθε άτοµο που κυνηγάει και 4 πέρδικες».

Εξάλλου ο κ. Αγκαβάς σηµείωσε πως «αυτοί που κυνηγούν παράνοµα δεν είναι µέλη του συλλόγου µας και δεν είναι νόµιµοι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων. Η πέρδικα αποτελεί το αγαπηµένο θήραµα των κυνηγών του Ν.Χανίων. Η πέρδικα θέλει προσοχή και δεν έχει το πρόβληµα της εξαφάνισης , λόγω του ορεινού όγκου του νοµού. Μένει λοιπόν και αναπαράγεται στα όρια του Εθνικού ∆ρυµού των Λευκών Ορέων , που αποτελούν ένα φυσικό πυρήνα γι’ αυτές. Γενικά πάντως στα χαµηλά και όχι στα ορεινά ο Ν.Χανίων έχει πρόβληµα λειψυδρίας και αναλάβαµε µία προσπάθεια εδώ και δύο χρόνια περίπου να τοποθετήσουµε διάφορες ποτίστρες και τα‚στρες, ώστε να βοηθήσουµε αρχικά τα πουλιά που απελευθερώνουµε εµείς. Βοηθάµε ώστε να ζήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα άτοµα απ’ αυτά , να προσαρµοσθούν εύκολα και ν’ αποτελέσουν σε τελική ανάλυση τους επόµενους γενήτορες. Πέρυσι απελευθερώσαµε 1.083 πουλιά και φέτος γύρω στα 1.500. Όλα αυτά τα πουλιά θα µπουν στον κλωβό του συλλόγου και θα προσπαθήσουµε να τ’ αφήσουµε ελεύθερα του χρόνου». Σηµειώνεται πως ο αριθµός των προς απελευθέρωση ατόµων νησιώτικης πέρδικας κατανέµεται κατά τον εµπλουτισµό σε όλες τις προτεινόµενες περιοχές απελευθέρω-

σης. Σε όλες τις θέσεις υπάρχει παρουσία νερού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, είτε µε υπάρχουσες επιφανειακές πηγές, είτε µε φιλοθηραµατικά έργα παροχής νερού , που πραγµατοποιεί ο Κυνηγετικός Σύλλογος Χανίων. Η ηλικία των περδικών που απελευθερώνονται πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 µε 9 εβδοµάδων, προκειµένου αυτές να είναι ικανές να προσαρµοσθούν σε συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος. Η νησιώτικη πέρδικα ζει σε χαµηλότερα υψόµετρα σε σχέση µε την ορεινή, τα οποία κυµαίνονται από 50 έως 2.000 µέτρα. Είναι από τα πουλιά που ζει σε κοπάδια. Το κάθε κοπάδι καταλαµβάνει το δικό του χώρο σε µια περιοχή, την οποία τα αρσενικά θα υπερασπισθούν πολύ έντονα και θα την αφήσουν µόνο αν συντρέξουν σοβαροί εξωγενείς παράγοντες. ∆εν µεταναστεύουν και οι οποιεσδήποτε εποχιακές µετακινήσεις τους είναι συνήθως µόνο υψοµετρικές. Πριν από κάθε απελευθέρωση γίνεται προετοιµασία της περιοχής µε φιλοθηραµατικά έργα παροχής νερού, εφόσον δεν υπάρχουν επιφανειακά νερά, µε ρίψη σπόρων δηµητριακών, τοποθέτηση ταµστρών, ώστε τα πτηνά να εξασφαλίσουν νερό και τροφή το πρώτο χρονικό διάστηµα. Η απελευθέρωση σε κάθε περιοχή γίνεται µε τη βοήθεια κλωβών υποβοήθησης για την οµαλή προσαρµογή των απελευθερωµένων ατόµων.

Cv h ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 25


www.cretavoice.gr ΥΓΕΙΑ

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Νέα σχολική χρονιά… µε ισορροπηµένη διατροφή Οι «χρυσοί» κανόνες της διατροφής των µαθητών πριν, κατά την διάρκεια και µετά το σχολείο Τα παιδιά περνάνε µεγάλο µέρος της ηµέρας τους στο σχολείο, περίπου το ένα τέταρτο αυτής ή ακόµα περισσότερο στην περίπτωση που παρακολουθούν το ολοήµερο πρόγραµµα. Οπότε σίγουρα καταναλώνουν κάποιο κυρίως γεύµα ή σνακ, καλύπτοντας ένα σηµαντικό µέρος της ηµερήσιας ενεργειακής τους πρόσληψης. Το πιο σύνηθες γεύµα που καταναλώνουν τα παιδιά στο σχολείο είναι το δεκατιανό. Πολλά παιδιά καταναλώνουν και το πρωινό τους γεύµα στο σχολείο, στην περίπτωση που δεν έχουν προλάβει να το καταναλώσουν στο σπίτι, ή και το µεσηµεριανό, αν παρακολουθούν το πρόγραµµα του ολοήµερου σχολείου. Τα γεύµατα αυτά είναι σηµαντικό να αποτελούνται από υγιεινές επιλογές τροφίµων, καθώς η διατροφή των παιδιών τις ώρες αυτές της ηµέρας επηρεάζει σηµαντικά και τις γενικότερες συνήθειες διατροφής τους. Με αφορµή, λοιπόν, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ακολουθούν µερικές συµβουλές σχετικά µε τα γεύµατα που καταναλώνονται στο σχολείο.

26 Cv h ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Πρωινό στο σχολείο: Το πρωινό γεύµα ιδανικά θα πρέπει να καταναλώνεται στο σπίτι. Όταν αυτό όµως δεν συµβαίνει, το σχολείο είναι ο επόµενος κατάλληλος τόπος για την κατανάλωσή του. Στις περιπτώσεις αυτές, λοιπόν, στόχος είναι να καταναλωθεί ένα πρωινό µε υψηλή θρεπτική αξία, το οποίο, για να είναι επαρκές, θα πρέπει να περιέχει, για παράδειγµα, γάλα και κουλούρι µε σουσάµι ή γιαούρτι και µπάρα δηµητριακών, ενώ για να είναι πλήρες θα πρέπει να περιέχει επιπλέον ένα φρούτο. Τα τρόφιµα αυτά µπορεί το παιδί είτε να τα φέρει από το σπίτι ή να τα αγοράσει από το κυλικείο. Στην πρώτη περίπτωση οι γονείς θα πρέπει να έχουν διαθέσιµα στο σπίτι τα τρόφιµα που απαιτούνται για ένα ισορροπηµένο πρωινό και να τα δίνουν στα παιδιά τους να τα καταναλώσουν στο σχολείο. Στη δεύτερη περίπτωση έχει µεγάλη σηµασία το είδος των τροφίµων που διατίθενται στο σχολικό κυλικείο και το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τις υγιεινές επιλογές τροφίµων που προβλέπονται από τη νοµοθεσία.

Μια πρόταση για πιο ολοκληρωµένες υγιεινές συνήθειες µέσα στην ηµέρα είναι τα παιδιά να καταναλώσουν στο σχολείο εκείνα τα τρόφιµα που παρέλειψαν από το πρωινό στο σπίτι, µε χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγµα το φρούτο, το οποίο συνήθως λείπει από ένα πρωινό γεύµα στο σπίτι. Ο εκπαιδευτικός από τη µεριά του µπορεί να αφιερώνει κάποιο χρόνο κάθε πρωί, προκειµένου να καταναλώσουν τα παιδιά το πρωινό που δεν κατανάλωσαν στο σπίτι ή τα τρόφιµα που παρέλειψαν. ∆εκατιανό στο σχολείο: Το δεκατιανό καταναλώνεται κατά τη διάρκεια των διαλειµµάτων και αποτελεί σηµαντικό ενδιάµεσο σνακ, καθώς παρέχει ενέργεια και βοηθά στη βελτίωση της σχολικής απόδοσης και στον έλεγχο της όρεξης µέχρι το επόµενο γεύµα. Καλές επιλογές για το δεκατιανό στο σχολείο είναι κάποιο φρούτο ή ένα γιαούρτι ή ανάλατοι ξηροί καρποί ή κάποιο απλό αρτοσκεύασµα, όπως κουλούρι µε σουσάµι, τοστ µε απλά υλικά, σταφιδόψωµο, φρυγανιές, κριτσίνια, κράκερς ή µπάρες δηµητριακών ή ακόµα και µια σαλάτα µε διάφορα λαχανικά. Στις γλυκές επιλογές µπορεί να περιλαµβάνεται ένα ρυζόγαλο ή ένα παστέλι ή κάποιο τοστ µε µέλι και ταχίνι. Ο αριθµός και το είδος των ενδιάµεσων σνακ εξαρτάται από τις ώρες που παραµένει το παιδί στο σχολείο και από τις σωµατικές δραστηριότητες στις οποίες εµπλέκεται. Στις περισσότερες περιπτώ-

σεις, εφόσον καταναλώνεται πρωινό και µεσηµεριανό, ένα απλό σνακ ως ενδιάµεσο γεύµα είναι αρκετό. Τα παιδιά προµηθεύονται κατά κύριο λόγο τα τρόφιµα που θα καταναλώσουν στο σχολείο είτε από το σπίτι τους είτε από το κυλικείο του σχολείου, οπότε οι επιλογές τους σχετικά µε τα γεύµατά τους επηρεάζονται καθοριστικά από τη διαθεσιµότητα των τροφίµων στο σπίτι και στο σχολικό κυλικείο. Σηµαντικό είναι να εφαρµόζεται η ισχύουσα νοµοθεσία σχετικά µε τα τρόφιµα που πρέπει να διατίθενται από το κυλικείο, ούτως ώστε να παρέχονται στα παιδιά υγιεινές επιλογές τροφίµων και ταυτόχρονα να µην είναι εύκολα διαθέσιµες άλλες χαµηλής θρεπτικής αξίας επιλογές, όπως σάντουιτς µε προσθήκη αλλαντικών και αναψυκτικά µε ζάχαρη. Η συµµετοχή τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των γονέων, είτε µέσω των σχολικών συλλόγων είτε µεµονωµένα, κρίνεται αναγκαία, προκειµένου να εξασφαλιστεί η εφαρµογή της συγκεκριµένης νοµοθεσίας για την ορθή λειτουργία του σχολικού κυλικείου. Μεσηµεριανό στο σχολείο: Τα παιδιά που παρακολουθούν το ολοήµερο πρόγραµµα του σχολείου καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος της διατροφικής τους πρόσληψης στο σχολείο. Το µεσηµεριανό γεύµα το φέρνουν συνήθως από το σπίτι, οπότε σε αυτή την περίπτωση έχουν τη σχετική ευθύνη οι γονείς. Μια ιδέα, για να είναι προσεγµένη η αναλογία των τροφίµων στο µεσηµεριανό γεύµα, είναι περίπου το µισό της ποσότητας να αποτελείται από λαχανικά και φρούτα, για παράδειγµα σαλάτα ωµή ή βραστή ή ψητά λαχανικά µε λίγο ελαιόλαδο, η οποία µπορεί να περιέχει και φρούτα, το ένα τέταρτο της ποσότητας να αποτελείται από κρέας ή όσπρια ή γαλακτοκοµικά ή συνδυασµό αυτών και το υπόλοιπο ένα τέταρτο της ποσότητας να αποτελείται από τρόφιµα της οµάδας των δηµητριακών.Είναι σηµαντικό να θυµόµαστε ότι οι διατροφικές συνήθειες εγκαθίστανται νωρίς στη ζωή του ανθρώπου και είναι δύσκολο να αλλάξουν µε το πέρασµα του χρόνου. Ο ρόλος τόσο της οικογένειας, όσο και του σχολείου στη διαµόρφωση υγιεινών διατροφικών συνηθειών στα παιδιά είναι πρωταρχικός και αδιαµφισβήτητος. Συνεπώς, στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής είναι σηµαντικό να φροντίζουν από κοινού ώστε τα γεύµατα που καταναλώνουν τα παιδιά στο σχολείο να αποτελούνται από υγιεινές και θρεπτικές επιλογές τροφίµων. Πηγή: ΕΥΖΗΝ


www.cretavoice.gr ΥΓΕΙΑ

Πότε ένα παιδί είναι γλωσσικά έτοιµο για να ενταχθεί στη Α’ δηµοτικού;

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

• Αλλοιώσεις φωνηµάτων.

Αρθρωτική διαταραχή Οι δυσκολίες άρθρωσης εµφανίζονται στην προσχολική ηλικία, όπου το παιδί αδυνατεί να εκφέρει σωστά µεµονωµένους κάποιους ήχους. Συχνότερα αρθρωτικά λάθη απαντώνται στην περίπτωση του σίγµα /s/ και του ρο /r/.

Αντιµετώπιση

Γράφει η Ελένη Ξηρουχάκη * Η οµιλία ενός παιδιού είναι από τους βασικότερους παράγοντες για την οµαλή εισαγωγή του στην πρώτη τάξη του δηµοτικού. Οποιαδήποτε δυσκολία λόγου και οµιλίας πρέπει να έχει εξαλειφθεί πριν την ηλικία των έξι ετών, ώστε να µπορεί το παιδί να επικοινωνήσει, να κοινωνικοποιηθεί και να συµµετέχει σε όλες τις µαθησιακές διαδικασίες χωρίς δυσκολίες. Οι πιο συχνές διαταραχές οµιλίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι η Φωνολογική διαταραχή και η διαταραχή της Άρθρωσης.

Φωνολογική διαταραχή Η οµιλία του παιδιού µπορεί να µοιάζει µε µικρότερου και όχι µε συνοµηλίκου του (φωνολογική ανωριµότητα) ή µπορεί να αποκλίνει σηµαντικά από εκείνη του παιδιού µε φυσιολογική ανάπτυξη (φωνολογική διαταραχή). Οφείλεται σε δυσκολία των παιδιών να αντιληφθούν και να οργανώσουν τους ήχους στο φωνολογικό τους σύστηµα, το κεντρικό γλωσσικό σύστηµα που περιλαµβάνει τους ήχους (φθόγγους) µιας γλώσσας οργανωµένους και ταξινοµηµένους σε λέξεις µε βάση συγκεκριµένους κανόνες. Η φωνολογική διαταραχή δεν οφείλεται σε ανατοµικό ή νευρολογικό πρόβληµα, αλλά οφείλεται σε ανωριµότητα ή διαταραχή του φωνολογικού συστήµατος. Χαρακτηριστικά • Απλοποιήσεις συλλαβών (π.χ. λάπα αντί ντουλάπα) • Αναδιπλασιασµοί συλλαβών (π.χ. τιτί αντί κουτί) • Παραλείψεις φωνηµάτων ή συµφωνικών συµπλεγµάτων (π.χ. καότο αντί καρότο και πίτι αντί σπίτι) • Αντικατάσταση φωνηµάτων (φάλασσα αντί θάλασσα, λόδα αντί ρόδα) • Μετάθεση φωνηµάτων (π.χ. βλιβίο αντί βιβλίο)

Ο σκοπός της λογοθεραπευτικής παρέµβασης είναι η αξιολόγηση της δοµής και λειτουργίας του στοµατοπροσωπικού µηχανισµού ούτως ώστε να σχεδιαστεί το κατάλληλο πρόγραµµα για την αυτοµατοποίηση των ήχων της οµιλίας. Μέχρι ποια ηλικία επιτρέπονται τέτοιου είδους λάθη; Τα παιδιά φυσιολογικής ανάπτυξης µέχρι την ηλικία των 4 ετών έχουν κατακτήσει τα περισσότερα φωνήµατα και χρησιµοποιούν µόνο περιορισµένες διαδικασίες απλοποίησης, ενώ µέχρι 5,6 ετών µιλούν όπως οι ενήλικες. Όταν τα παιδιά εξακολουθούν να χρησιµοποιούν στρατηγικές απλούστευσης πέραν της ηλικίας των 4 ετών, ο γονιός πρέπει να ανησυχήσει και να συµβουλευτεί τον ειδικό. Συνέπειες εάν δεν παρέµβουµε Η έγκαιρη διάγνωση και αποκατάσταση των διαταραχών λόγου και οµιλίας αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την περαιτέρω πορεία του παιδιού και την αποφυγή άλλων δυσκολιών όπως: 1. Χαµηλή αυτοεκτίµηση και προβλήµατα στις διαπροσωπικές σχέσεις. Η κακή ποιότητα οµιλίας θέτει πολλές φορές το παιδί στη δυσάρεστη κατάσταση να µη γίνεται κατανοητό από τους άλλους. Επιπλέον, οι συµµαθητές του είναι πολύ πιθανόν να κοροµδεύουν την αδυναµία του να µιλήσει σωστά, ακόµα και να το αποµονώνουν όταν δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν µαζί του. Τέτοιου είδους εµπειρίες έχουν συνήθως αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην εµπιστοσύνη του παιδιού στην ικανότητα επικοινωνίας του όσο και στις διαπροσωπικές του σχέσεις και στην αυτοεκτίµησή του. 2. Προβλήµατα συµπεριφοράς Τα παιδιά µε προβλήµατα στην οµιλία, λόγω της αδυναµίας τους να εκφραστούν λεκτικά και να επικοινωνήσουν αποτελεσµατικά µε τους άλλους, συχνά εµφανίζουν προκλητική και αντιδραστική συµπεριφορά, ακόµη και επιθετικότητα. 3. Εµφάνιση µαθησιακών δυσκολιών στο δηµοτικό σχολείο Με την είσοδο όµως του παιδιού στο δηµοτικό, η φωνολογική διαταραχή αντικατοπτρίζεται και στο γραπτό λόγο, όπου το παιδί αποκωδικοποιεί τη λέξη λανθασµένα και τη γράφει όπως την προφέρει. Έτσι, συχνά εµφανίζονται µαθησιακές δυσκολίες, οι οποίες δυσχεραίνουν τη σχολι-

κή του επίδοση και απαιτούν χρόνο και εκπαίδευση για να αποκατασταθούν. Τα φωνολογικά ελλείµµατα σε προσχολική ηλικία, µπορεί να σχετίζονται µε µαθησιακές δυσκολίες στην γραφή και στην ανάγνωση στη µετέπειτα σχολική εκπαίδευση γι’ αυτό πρέπει να γίνεται έγκαιρη αντιµετώπιση. Ένα παιδί είναι γλωσσικά έτοιµο για την Α΄ ∆ηµοτικού όταν: • Έχει µάθει το 90% της γλώσσας σε όλα τα επίπεδα της. • Καταλαβαίνει 2.500 λέξεις, συµπεριλαµβανοµένων των συνήθων αντίθετων (πάνω – κάτω, µικρό-µεγάλο, πικρόξινό, ελαφρύ-βαρύ, κτλ). • Μπορεί να πει ιστορία που έχει ακούσει βλέποντας τις σχετικές εικόνες ή χωρίς εικόνες. • Λέει αντικείµενα ανά κατηγορίες (Π.χ. «Πες µου 5 έπιπλα, 5 φρούτα», κλπ). • Είναι ικανό να κατασκευάσει συντακτικά ακέραιες προτάσεις 5 – 6 λέξεων τουλάχιστον. • ∆εν κάνει λάθη στην άρθρωση των φθόγγων και στα συµπλέγµατα αυτών. • Μιλά άνετα, µε αυτοπεποίθηση, χωρίς επαναλήψεις ή διακοπές στην οµαλή ροή του λόγου. • Ανταποκρίνεται σε σύνθετες εντολές. • Μπορεί να βρει λέξεις που αρχίζουν από έναν ήχο (π.χ. βρες λέξεις που αρχίζουν από /α/, όπως λέµε αµάξι). • Μπορεί να κάνει ακουστικά παιχνίδια µε τη δοµή της λέξης (π.χ. έχω τη λέξη µαχαίρι, βγάζω /µα/, ποια νέα λέξη βγαίνει;). * Λογοθεραπεύτρια, εκπαιδεύτρια θεραπευτικής ιππασίας Ι. Σφακιανάκη 32 Χανιά Καστέλι Κισάµου (έναντι πρώτου γυµνασίου) Τηλ: 6976 184945

Cv h ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 27


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΣΦΠ ΧΑΝΙΑ Τα όνειρα (ανόδου) δεν σταµατούν ποτέ! Πέρυσι έκανε το πρώτο βήµα µπαίνοντας στα µπαράζ ανόδου, αλλά από την πρώτη φάση, η οποία αποδείχθηκε δύσκολη υπόθεση και εν τέλει ανυπέρβλητο εµπόδιο. Τα όνειρα του ΣΦΠ Χανιά για άνοδο στην Α1 δεν µαταιώθηκαν όµως, απλά πήραν αναβολή για ένα χρόνο. Η πρώτη απόπειρα απέτυχε αλλά οι άνθρωποι της Χανιώτικης οµάδας δεν απογοητεύτηκαν ούτε και σήκωσαν λευκή σηµαία και κυρίως δεν πήραν το… µάτι τους από τον στόχο. Έχουν βάλει σκοπό να τον πετύχουν. Η άνοδος στην Α1 εθνική κατηγορία του βόλεµ είναι ένας σαφώς δύσκολος στόχος και µιλώντας για τα Χανιά ιστορικά άπιαστος, αλλά στον ΣΦΠΧ οι άνθρωποι του, τον έχουν βάλει στο σηµάδι και δεν σκοπεύουν να αστοχήσουν πολλές φορές ακόµα. Φέτος πιο έµπειροι, πιο ώριµοι και πιο σοφοί, αφού εντόπισαν τα λάθη και διαπίστωσαν τις ελλείψεις της προηγούµενης χρονιάς, κατέστρωσαν νέα σχέδια ανόδου. Πιο οργανωµένα κι πιο µελετηµένα, προκειµένου να διαµορφώσουν όσο το δυνατό καλύτερες και πιο ευνοµκές συνθήκες ώστε να µεγαλώσουν οι πιθανότητες ανόδου. Η πρώτη κίνηση ήταν αυτή της επιλογής

28 Cv h ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΝΟΣ ΒΑb∆ΑΚΗΣ

του κατάλληλου πηδαλιούχο. Πέρυσι η αντίστοιχη επιλογή δεν αποδείχθηκε καλή καθώς ο Παναγιώτης Τσιακµάκης δεν πρόσφερε τα προσδοκώµενα κάτι που εν τέλει στοίχησε. Φέτος οι ιθύνοντες έδωσαν το τιµόνι στον Νίκο Μπουτσουρή. Ο προπονητής που κατέκτησε την πρώτη θέση στον όµιλο του ΣΦΠΧ, µε την οµάδα της Αργυρούπολης. Έµπειρος γνώστης της κατηγορίας µε γεµάτο βιογραφικό και όρεξη για δουλειά. Εν συνεχεία το ρόστερ. Το Χανιώτικο συγκρότηµα ενισχύθηκε σηµαντικά στο µεταγραφικό παζάρι ετοιµάζοντας µια οµάδα πλήρης και µε βάθος σε όλες τις γραµµές. Από τους συνολικά έξι ξένους (µη Χανιώτες δηλαδή) που αγωνίστηκαν πέρυσι, φέτος συνεχίζουν οι δυο, ενώ αποκτήθηκαν ακόµη οκτώ, οι οποίοι µαζί µε τους γηγενείς συνθέτουν ένα εξαιρετικό ρόστερ. Αφού ανανεώθηκε η συνεργασία µε τους ∆ηµήτρη Φίνου και Κώστα Γκιρτζίκη άρχισαν οι µεταγραφές. Έχουµε και λέµε λοιπόν κατά χρονική σειρά: Στα Χανιά ήρθαν ο 29χρονος Θεόδωρος Παπαδηµητρίου (έπαιζε στην Α1 µε τον Άρη Θεσ/νικης, ως ακραίος, ενώ έχει αγωνιστεί και ως λίµπερο), ο Γεράσιµος Πουλής (από τα Ταταύλα, 35 ετών, κεντρικός), ο Νίκος Πολυµερόπουλος (από τον Πανερυθραµκό,

33 ετών, λίµπερο), ο Θωµάς Καπίρης (από τον Παναθηναµκό, 28 ετών, ακραίος), ο Γιώργος Κατσαούνης (από τον Πανερυθραµκό, 27 ετών, πασαδόρος) και ο Νίκος ∆εληπρίµης (από τον Οδυσσέα Αµαρουσίου, 24 ετών, ακραίος-διαγώνιος). Παράλληλα µετά από µια σεζόν στον ΟΠΕΡ επέστρεψε στα Χανιά ο Μανώλης Κουτρουµπάκης (29 ετών, κεντρικός) ενώ επισηµοποιήθηκε και η απόκτηση του Θοδωρή Παπαγεωργίου (από τον Πανελλήνιο, 19 ετών, διαγώνιος και ακραίος), ο οποίος από πέρυσι µετείχε στις προπονήσεις, όµως δεν είχε εκδοθεί το δελτίο του.

Μέλη του ΣΦΠΧ θα είναι και φέτος οι Καλογεράκης, Μποτζολάκης, Γλυνιαδάκης και Παλιουδάκης, όπως και ο νεαρός Μιχελάκης. Από την περυσινή οµάδα δεν συνεχίζουν οι Κόκκινος, Ωρολογάς, Τεφτσής, ο νεαρός Γιώργος Σπανουδάκης που πήρε µεταγραφή, ενώ ο ∆ήµος Μπουρµπάκης θα προσφέρει πλέον µόνον προπονητικές υπηρεσίες στο πλευρό του Μπουτσουρή. Ήταν να συνεχίσει και ο Βασίλης Πλίκας, αλλά παρά την συµφωνία η παραµονή του ναυάγησε τη τελευταία στιγµή. Βέβαια παραπάνω διαβάσατε για επτά µεταγραφές, καθώς η όγδοη ήρθε στο φινάλε και ήταν η πιο ηχηρή. Στις 22 του Σεπτέµβρη ο ΣΦΠ Χανιά ανακοίνωσε την απόκτηση του πολύπειρου πασαδόρου Σάκη Ψάρρα, που έχει κάνει τεράστια καριέρα στην Α1 καθώς επίσης σε Ιταλία και Γαλλία. Μάλιστα, ο προπονητής Νίκος Μπουτσουρής έπαιξε µεγάλο ρόλο στη µεταγραφή Ψάρρα (είχαν συνεργαστεί σε άλλες οµάδες όπως στον Παναθηναµκό) και φυσικά αναµένεται να καλύψει και µε το παραπάνω το κενό που άφησε ο Πλίκας. Ο Ψάρρας (γεννηθείς 1/6/1973) έχει βιογραφικό που διαθέτουν λίγοι στην Ελλάδα. Άρχισε να παίζει βόλεµ το 1986 στα Γρεβενά, όπου έµεινε µέχρι το 1991, ενώ ακολούθησε µια πολύ πλούσια καριέρα, σε όλα τα µεγάλα ελληνικά σωµατεία, αλλά και στο εξωτερικό. Από την οµάδα της γενέτειράς του πήρε µεταγραφή στον Κτησιφώντα Παιανίας, ενώ στη συνέχεια είχε συνεργασία µε Βριλήσσια, Μίλωνα, Ολυµπιακό, Άρη, ΠΑΟΚ, Νίκαια, Παναθηναµκό, την Ιταλική (Α1 κατηγορία) Τζόια Ντελ Κόλε, ξανά Παναθηναµκό, ΕΑ Πατρών, πάλι µε Παναθηναµκό, τη Γαλλική Ναρµπόν και τελευταία (τη σεζόν 2013-14) µε την Ιταλική Ραβέννα.

, Ο προπονητής

;


www.cretavoice.gr ΑΑ ΘΘ ΛΛ ΗΗ ΤΤ ΙΚ ΙΚ ΑΑ

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Ο Νίκος Μπουτσουρής είναι Πτυχιούχος του Τµήµατος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού του Πανεπιστηµίου Αθηνών και διαθέτει πλούσια προπονητική εµπειρία και διακρίσεις σε αγωνιστικά τµήµατα και τµήµατα υποδοµών σε πολλές οµάδες όπως ο Α.Ο. Παγκρατίου, ο Πανελλήνιος Γ.Σ., Α.Ο. Παναθηναικός και Α.Ο.Ν.Αργυρούπολης Το βιογραφικό του Νίκου Μπουτσουρή Ο Νίκος Μπουτσουρής από το 1995 µέχρι το 2000 διετέλεσε προπονητής των τµηµάτων υποδοµής Παιδικών και Εφηβικών Οµάδων του Α.Ο. Παγκρατίου.

Την αγωνιστική περίοδο 2000-2004 ήταν Β’ προπονητής της οµάδας Α.Ο. Παγκρατίου (Β’ Εθνική Κατηγορία Ανδρών). Τις αγωνιστικές περιόδους 2001-2002 και 2002-2003 ως Β’ προπονητής της οµάδας Α.Ο. Παγκρατίου (Α2’ Εθνική Κατηγορία Ανδρών). Την αγωνιστική περίοδο 2003-2004 ως Β’ προπονητής της οµάδας ΤΑΠ Α.Ο. Παγκρατίου (Α1’ Εθνική Κατηγορία Ανδρών ) και Β’ Οµοσπονδιακός Προπονητής στην Εθνική Οµάδα Εφήβων, µε καθήκοντα Γυµναστή-Στατιστικολόγου και Αναλυτή Αγώνων. Την αγωνιστική περίοδο 2004-2005 ως Β’ προπονητής της οµάδας ΤΑΠ Α.Ο. Παγκρατίου (Α1’ Εθνική Κατηγορία Ανδρών ), µε καθήκοντα Γυµναστή-Στατιστικολόγου και Αναλυτή Αγώνων και Β’ Οµοσπονδιακός προπονητής στην Εθνική Μεσογειακή οµάδα και των Εθνικών Οµάδων Εφήβων και Παίδων. Την αγωνιστική περίοδο 2005-2006 ως Β’ προπονητής της οµάδας ΤΑΠ Α.Ο. Παγκρατίου (Α1’ Εθνική Κατηγορία Ανδρών ), µε καθήκοντα Γυµναστή-Στατιστικολόγου και Αναλυτή Αγώνων. Την αγωνιστική περίοδο 2006-2007 ως Β’ προπονητής της οµάδας ΤΑΠ Α.Ο. Παναθηναµκός (Α1’ Εθνική Κατηγορία Ανδρών), µε καθήκοντα Στατιστικολόγου και Αναλυτή Αγώνων.

Το έτος 2007 ως Γ’ προπονητής της Εθνικής Οµάδας Ανδρών στο European League και στο Πανευρωπαµκό Πρωτάθληµα. Την αγωνιστική περίοδο 2007-2008 ως Β’ προπονητής της οµάδας ΤΑΠ Α.Ο. Παναθηναµκός (Α1’ Εθνική Κατηγορία Ανδρών), µε καθήκοντα Στατιστικολόγου και Αναλυτή Αγώνων. Την αγωνιστική περίοδο 2008-2009 ως Β’ προπονητής της οµάδας Πανελλήνιος Γ.Σ (Α1’ Εθνική Κατηγορία Γυναικών) Την περίοδο από 27/12/2008 έως 27/3/2009 δίδαξε το µάθηµα «Τεχνική πετοσφαίρισης» στη Σχολή Προπονητών πετοσφαίρισης Γ’ κατηγορίας που λειτούργησε η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού στην Αθήνα. Την αγωνιστική περίοδο 2009-2010 ως Α΄ προπονητής της οµάδας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ (Α1’ Εθνική Κατηγορία Γυναικών). Την αγωνιστική περίοδο 2010-2011 ως Α΄ προπονητής της οµάδας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ (Α1’ Εθνική Κατηγορία Γυναικών) Την αγωνιστική περίοδο 2011-2012 ως A’ προπονητής της οµάδας ΤΑΠ Α.Ο. Παναθηναµκός (Α1’ Εθνική Κατηγορία Ανδρών) Τις αγωνιστικές περιόδους 2012-13 και 2013-14 διετέλεσε Α΄ προπονητής της οµάδας ΑΟΝΑργυρούπολης (Α2’ Εθνική Κατηγορία Ανδρών) µε συµµετοχή στα µπαράζ ανόδου στην Volleyleague.

Ο όµιλος του ΣΦΠ Χανιά Ο πρωτάθληµα της Α2 κάνει σέρβις στις 18 Οκτωβρίου µε αντίπαλο τον Πανελλήνιο εντός έδρας. Ο ΣΦΠΧ θα είναι και φέτος στον Α’ όµιλο της κατηγορίας µαζί µε τους… παλιούς: Κύζικο Νέας Περάµου, ∆ραπετσώνα, ΟΠΕΡ, Μίλωνα, Πανελλήνιο, Οδυσσέα Αµαρουσίου, ΑΟΝ Αργυρούπολης και τους… νέους: Ελληνικά Ναυπηγεία, Εθνικό Πειραιώς, Απόλλων Σµύρνης, Ροδίων Άθλησις. Στον Β’ όµιλο µετέχουν οι: Πανερυθραµκός, Πήγασος Νέου Κόσµου, Παλλήνη, Παναχαµκή, Ολυµπιάδα Πατρών, Ερµής Πατρών, Καλαµάτα 80, ΓΕ Μεσολογγίου, ΑΓΣ Ιωαννίνων, Ερµής Ηγουµενίτσας, Κόροιβος Αµαλιάδας, ΦΘΙΑ Λαµίας, ενώ 12 σωµατεία απαρτίζουν τον Γ’ όµιλο µε οµάδες από τον Βορρά.

Cv h ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 29


www.cretavoice.gr ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ όπως λέµε… πρωταγωνιστής Οι φιλοδοξίες του Κισσαµικού για την αγωνιστική χρονιά που µόλις ξεκίνησε φαίνεται πως φτάνουν πολύ… µακριά. Η οµάδα από το Καστέλι, µετά την εξαιρετική πρώτη της χρονιά στο πρωτάθληµα της Γ΄Εθνικής, φιλοδοξεί πως φέτος είναι η… χρονιά της, την ώρα που κανείς στο Κισσαµικό δεν αρνείται πως ο στόχος της οµάδας είναι να πρωταγωνιστήσει. Οι κινήσεις της διοίκησης κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής µεταγραφικής περιόδου αποδεικνύουν του λόγου του αληθές, καθώς ο Σπύρος Μπαξεβάνος έχει στο ρόστερ της οµάδας του παίκτες που κάλλιστα, θα µπορούσαν να παίζουν σε µεγαλύτερες κατηγορίες. Ο στόχος, όσο και αν οι ιθύνοντες του συλλόγου αποφεύγουν να χρησιµοποιήσουν την λέξη «άνοδος», είναι η… άνοδος. Και το ξεκίνηµα του Κισσαµικού στο πρωτάθληµα είναι αν µη τι άλλο ιδανικό. ∆ύο νίκες σε ισάριθµες αγωνιστικές, κορυφή από την αρχή και τα καλύτερα… έρχονται. Αντώνης Ροκάκης (πρόεδρος Κισσαµικού): Να πάµε ψηλά

«Εµείς εξ αρχής έχουµε πει ότι ο στόχος είναι να πάει η οµάδα ψηλότερα από πέρσι. Αυτό δεν αποκλείει το πρωτάθληµα. Εγώ δεν θα πω πρωτάθληµα, αλλά ότι πάµε για να κάνουµε ό,τι καλύτερο µπορούµε, πάντα ψηλότερα από πέρσι. Αν έρθει η ώρα εκείνη που θα είµαστε κοντά στον στόχο αυτό θα το διεκδικήσουµε».

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

κατηγορία. Οι προσθήκες που έγιναν είναι σηµαντικές. Υπάρχει ικανοποίηση και υπάρχουν πολλές επιλογές παικτών σε όλες τις θέσεις, αυτό είναι το σηµαντικό. Το… πρόβληµα ξεκινάει για µένα τώρα, που θα πρέπει την Κυριακή να αποφασίσω ποιος θα είναι στην δεκαοχτάδα. Υπάρχει δηλαδή η επιλογή να αφήσω ποδοσφαιριστή έξω, που πολύ εύκολα θα µπορούσε να παίξει στην ενδεκάδα. Πρέπει να µάθουµε να ζούµε και µε αυτήν την πίεση. Είπαµε ότι ο στόχος είναι υψηλός. Αν έχεις στόχους υψηλούς δικαιολογίες δεν υπάρχουν, µπαίνεις µέσα, δείχνεις ποιες είναι οι πραγµατικές ικανότητές σου, είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει πίεση, για να πάρεις πάντα το επιθυµητό αποτέλεσµα.» Η Cretavoice σας παρουσιάζει τον Κισσαµικό της σεζόν 2014-15 στο… πιάτο: Προπονητικό τιµ Για µια ακόµη χρονιά, ο Κισσαµικός εµπιστεύτηκε τον Σπύρο Μπαξεβάνο που πέρυσι µαζί µε τον γυµναστή της οµάδας, Τάκη Τσακαλίδη, παρουσίασαν ένα πολύ καλό σύνολο, ενώ φέτος, το τεχνικό επιτελείο εµπλουτίστηκε µε τους Γιώργο Τουλουπάκη (βοηθός προπονητή) και Βαγγέλη Κερεντζή (προπονητής τερµατοφυλάκων). Τερµατοφύλακες Γιώργος Λαζαρίδης, Μπάµπης Πενταράκης και Γιάννης Πετράκης *Η σιγουριά κάτω από τα γκολπόστ ακούει στο όνοµα Γιώργος Λαζαρίδης. Μετά την περυσινή χρονιά προσαρµογής, άπαντες στην οµάδα περιµένουν πολλά από τον έµπειρο τερµατοφύλακα, που θα έχει στο πλάι του τους Πενταράκη και Πετράκη, µε τους µικρούς να έχουν… πολλά να µάθουν από έναν πορτιέρο που έχει αγωνιστεί και στην Σούπερ Λίγκ.

30 Cv h ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

οµάδας, που τερµάτισε στην 4η θέση της βαθµολογίας. Παρά το νεαρό της ηλικίας του (είναι µόλις 21 ετών), ο Καρβουνιάρης δέθηκε µε τον Κισσαµικό, µε τους διοικούντες της οµάδας να τον χρίζουν αρχηγό και µε αυτό τον τρόπο να τον επιβραβεύουν για την προσφορά του στον σύλλογο. (φώτο: karvouniaris2 ) Τα εργαλεία: Αλέξης Σεληνιωτάκης και Κώστας Κιπτίου Από τα µεγαλύτερα ταλέντα του Χανιώτικου ποδοσφαίρου, «ψήθηκε» ποδοσφαιρικά και βελτιώθηκε αισθητά τα τελευταία χρόνια και παρά το γεγονός ότι είναι 24 ετών, έχει φάει µε το κουτάλι τις επαγγελµατικές κατηγορίες (Football League και Γ΄Εθνική). Στην ίδια κατηγορία ανήκει και Κώστας Κιπτίου, που τα τελευταία τρία χρόνια, έχει πανηγυρίσει ισάριθµες ανόδους στην Β’ Εθνική. Γιατί όχι να πανηγυρίσει και φέτος. Αυτό που λέει ο λαός «γεννηµένος πρωταθλητής».

Μέσοι Ματίας Βερόν, Αλέξης Σεληνιωτάκης, Θωµάς Βλάχος, N'kamga Gabriel, Κώστας Κιπτίου, Γιάννης Μποτωνάκης, Κώστας Κοκάκης, Αριστείδης Λώττας, Ορέστης Μπάτζιο, ∆ηµήτρης Σουµπασάκης, Θοδωρής Τσικουδάκης. *Κέντρο, που θα ζήλευαν ακόµη και οµάδες της Football League, έχει στα χέρια του ο Μπαξεβάνος. Κάλλιστα, οποιοσδήποτε από τους παραπάνω, θα µπορούσε να ξεκινά στο βασικό σχήµα. Οι επιλογές πολλές, η ποιότητα ξεχειλίζει. Απλά τα πράγµατα.

Το στοίχηµα: Φράνκο Καλέρο Έχει αφήσει καλές εντυπώσεις στην προετοιµασία και θα τεθεί στην διάθεση του προπονητή του, µετά τον ∆εκέµβρη. Ο Μπαξεβάνος πιστεύει πολύ στις δυνατότητες του ποδοσφαιριστή, που ωστόσο θα πρέπει να αποδείξει στον αγωνιστικό χώρο, πως αξίζει µια θέση στην ενδεκάδα. Το αστέρι: Ρικάρντο Ματίας Βερόν Αναµφίβολα η λάµψη του Ματίας Βερόν ξεχωρίζει από το ρόστερ του Κισσαµικού. Ο 33χρονος αµυντικός µέσος, µε καριέρα σε ΟΦΗ, ΠΑΟΚ στην Ελλάδας, αλλά και σε σηµαντικούς συλλόγους του εξωτερικού, έγινε κάτοικος… Κισσάµου και θα προσπαθήσει, µε την τεράστια εµπειρία να βοηθήσει ολόκληρη την οµάδα, µε φιλοδοξία όλων, να αναλάβει τον ρόλο του ηγέτη, σε µια οµάδα που καλείται να κυνηγήσει την άνοδο.

Επιθετικοί Αλέξης Πασιαλής, Χρήστος Πέντσας, Γιάννης Στεφανίδης και Φράνκο Καλέρο. *Στις γνώριµες περυσινές λύσεις των Πασιαλή και Στεφανίδη, φέτος προστέθηκε ο Πέντσας, που µέχρι στιγµής έχει δείξει πολύ Ανδρέα και Γιάννη Σφακιανάκη καλά στοιχεία στα επίσηµα παιχνίδια του Κισσαµικού, Μουσούρων 42, Χανιά ενώ από τον ∆εκέµβρη και Τηλ. 2821050777 Φαξ. 2821050212 2821055777 µετά, θα αποκτήσει δικαίω2821050212 µα συµµετοχής και ο Αργε2821043369 ντινός φορ Φράνκο Καλέ-

Γραφείο Τελετών

Σπύρος Μπαξεβάνος (προπονητής Κισσαµικού): Έχουµε υψηλούς στόχους

«Με το τέλος της προηγούµενης σεζόν ο στόχος που τέθηκε ήταν όντως η οµάδα να δυναµώσει, να εµφανιστεί στη νέα αγωνιστική περίοδο όσο το δυνατόν πιο καλή, µε ένα στόχο να κοιτάξουµε αν µπορούµε να κάνουµε ένα βήµα για τη µεγαλύτερη

του γραµµή. Από την σιγουριά του Καρβουνάρη, την εµπειρία του Σπαθάρα και του Κωνσταντόπουλου, τα πολύ δυνατά άκρα µε Βιδάλη και Τσερκέζο, ενώ συν τις άλλοις, έχει ακόµη κάποια πολυεργαλεία στην φαρέτρα του, καθώς για παράδειγµα ο Σεληνιωτάκης, µπορεί µε µεγάλη άνεση να αγωνιστεί στις θέσεις της άµυνας. Και που να δείτε τι γίνεται στο κέντρο!

Αµυντικοί Μιχάλης Καρβουνιάρης, Γιώργος Βιδάλης, Λευτέρης Κοµπογεννητάκης, Ζαχαρίας Κοµπογεννητάκης, Βαρύτιµος Κουλακάρης, Αντώνης Κωνσταντόπουλος, ∆ηµήτρης Σπαθάρας, ∆ηµήτρης Τσερκέζος. *Ο Σπύρος Μπαξεβάνος έχει καθηµερινά έναν ευχάριστο πονοκέφαλο, όσον αφορά τον καταρτισµό της ενδεκάδας, καθώς έχει στην διάθεση του αρκετούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές για την αµυντική

ρο, τον οποίο σύστησε στον Κισσαµικό ο Λουτσιάνο Γκαλέτι. Ο αρχηγός: Μιχάλης Καρβουνιάρης ∆ιανύει την τρίτη του χρονιά στο Καστέλι και µε το δελφίνι στο στήθος, έχει πανηγυρίσει την άνοδο της οµάδας από το Περιφερειακό στην Γ΄Εθνική, ενώ ήταν µέλος της περυσινής

Email. sfaktel1@otenet.gr


www.cretavoice.gr ΑΘΛΗΤΙΚΑ

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ Η ακτινογραφία των «ερυθρόλευκων» Οι πρώτες αγωνιστικές της Σούπερ Λίγκα, δίνουν την ευκαιρία για µια πρώτη ανάλυση του νέου… Πλατανιά, που ναι µεν έχει αφήσει καλές εντυπώσεις, ωστόσο είναι σαφές πως η οµάδα του Γιάννη Χριστόπουλου έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης και αυτό φαίνεται από τον απολογισµό των πρώτων αγωνιστικών (τρεις ήττες και µία νίκη). Από το ξεκίνηµα του πρωταθλήµατος,

είναι φανερό πως ο Χριστόπουλος έχει δουλέψει αρκετά µε την οµάδα, όµως χρειάζεται χρόνο, ώστε οι ποδοσφαιριστές του να «βγάλουν» στο χορτάρι την δουλειά της προετοιµασίας. Άλλωστε, ο 42χρονος τεχνικός του Πλατανιά είχε δηλώσει από την αρχή του νέου πρωταθλήµατος της Σούπερ Λίγκ, πως η οµάδα του θα καθυστερήσει να πιάσει το… πικ της απόδοσης της. Και ο λόγος δεν είναι άλλος, από το ότι άργησε χαρακτηριστικά να κλείσει το ρόστερ της Χανιώτικης οµάδας. Σε κάθε περίπτωση, ο Πλατανιάς δείχνει πως έχει πλάνο στο παιχνίδι του, λειτουργεί µε αυτοµατισµούς και βρίσκει σιγάσιγά την χηµεία του. Μην ξεχνάµε άλλωστε, πως προχώρησε συνολικά σε 12 µεταγραφές. Οι άκαρπες δύο πρώτες αγωνιστικές, έφεραν αλλαγή συστήµατος και από το 3-5-2, ο Χριστόπουλος άλλαξε στον σχηµατισµό

σε 4-2-3-1, που δείχνει να ταιριάζει περισσότερο στον Πλατανιά, καθώς µε αυτό το σύστηµα, κατάφερε να πετύχει 5 γκολ σε δύο αναµετρήσεις (τρία µε τον Εργοτέλη και δύο µε τον Παναθηναµκό). Από την άλλη, φαίνεται πως ο Γιάννης Χριστόπουλος θα πρέπει να δουλέψει αρκετά την οµάδα του όσον αφορά το αµυντικό κοµµάτι. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε, πως ο Πλατανιάς έχει την 2η χειρότερη άµυνα του πρωταθλήµατος έως τώρα, µε οκτώ γκολ παθητικό (χειρότερη είναι αυτή της Νίκης Βόλου µε 11). Μάλιστα, ο Πλατανιάς έχει πληρώσει ακριβά τα λάθη της άµυνας του, ακόµη και στα παιχνίδια που µπόρεσε να βρει λύσεις στην επίθεση, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα την αναµέτρηση µε τον Παναθηναµκό, που αν και ήταν µπροστά στο σκορ, η έλλειψη συγκέντρωσης δεν του επέτρεψε να πάρει, καν τον βαθµό της ισοπαλίας. Επίσης στα αρνητικά, το γεγονός ότι οι «ερυθρόλευκοι» µετρούν δύο ήττες σε ισάριθµα παιχνίδια στα Περιβόλια και µάλιστα µε τον πολύ αρνητικό απολογισµό: 2 γκολ ενεργητικό και 7 (!) παθητικό. Όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές, µε την έως τώρα παρουσία τους, έχουν ξεχωρίσει κάποια από τα µεταγραφικά αποκτήµατα του καλοκαιριού, µε τον Τσουράκη αν µη τι άλλο, να αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη. Επίσης, πολύ καλές εντυπώσεις έχει αφήσει και ο Άζρακ

Μαχαµάτ, που είναι… αρχοντικός στον χώρο της µεσαίας γραµµής, ενώ όσον αφορά τον Τζίλβαν Γκόµεζ, δείχνει πως µε την ποιότητα του µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά. Φυσικά, ο Χριστόπουλος περιµένει ακόµη δύο ποδοσφαιριστές, που δεν είναι ακόµη έτοιµοι 100% να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Ο λόγος για τον Λούκα Μιλούνοβιτς, που όταν φτάσει στο επιθυµητό επίπεδο ετοιµότητας, θα προορίζεται για βασικός, αλλά και τον Μίκαελ Γκσπούρνινγκ, που θα δώσει µάχη µε τον Ολιµπά, για την θέση κάτω από τα γκολπόστ.

Cv h ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 31


Profile for Cretavoice

Cretavoice Σεπτέμβριος 2014  

Cretavoice Σεπτέμβριος 2014  

Advertisement