a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Cretavoice Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ Νο 36 - IOYNIOΣ 2016

σελ. 16-17


www.cretavoice.gr

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ γράφει ο Παναγιώτης Στ. Νικηφοράκης

Νοµίζαµε ότι τα είχαµε δει όλα; Γελαστήκαµε! Τα …καλύτερα έρχονται! Τελικά, αυτόν τον περιβόητο "πάτο" του βαρελιού στο οποίο έχουµε πέσει τα τελευταία επτά χρόνια, τον έχουµε ακουµπήσει, ή όχι; Οι "αχτίδες φωτός" που κάποιοι βλέπουν στο βάθος του τούνελ, είναι πραγµατικά η έξοδος, ή ένα "φως ασφαλείας" και ο δρόµος είναι µακρύς ακόµη; ∆εν ξέρω αν υπάρχει έστω και ένας νοήµων Έλληνας που να µπορεί να απαντήσει µε βεβαιότητα στα παραπάνω …ρητορικά ερωτήµατα. Μετά από τρεις εκλεγµένες κυβερνήσεις, τρία µνηµόνια και δεκάδες φορολογικούς νόµους, βρισκόµαστε πάλι στο ίδιο σηµείο. Να υφιστάµεθα ακόµη περισσότερη µείωση της καταναλωτικής µας δύναµης, στο όνοµα µιας δόσης που πρέπει να λάβουµε για να συνεχίσουµε να διατηρούµαστε στην ζωή, έστω και µε αναπνευστήρα…. Αυτός από µόνος του είναι ένας καλός λόγος να πούµε ένα µεγάλο και βροντερό "ευχαριστώ" στους εταίρους φίλους µας, οι οποίοι µε συµπόνια και αδελφικότητα µας δανείζουν από το "υστέρηµά" τους για να πληρωθούν οι µισθοί και οι συντάξεις, για να λειτουργούν τα νοσοκοµεία και τα σχολεία, κλπ. Είναι αυτό που λένε: "Αν έχεις τέτοιους φίλους, τι να τους κάνεις τους εχθρούς…" Κάθε φορά που έρχεται ένα πακέτο µέτρων προκειµένου να γίνει νόµος και στην συνέχεια να λάβουµε µια δόση, µε κοµµένη την ανάσα αναρωτιόµαστε πόσο πιο χαµηλά θα φθάσουµε. Πόσο µπορούν ακόµη να κοπούν οι µισθοί, πόσο µπορούν ακόµη να ανέβουν οι φόροι, πόσοι νέοι φόροι µπορούν να µπουν στην καθηµερινότητά µας. Και κάθε φορά ανατριχιάζουµε. ∆εν πιστεύουµε στα µάτια και στα αυτιά µας. ∆εν πιστεύουµε ότι υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτηκαν τέτοια µέτρα. Κι όµως… Νοµίζαµε ότι τα είχαµε δει όλα; Γελαστήκαµε! Τα …καλύτερα έρχονται! Κάποτε λέγαµε, χάριν αστε½σµού, ότι θα φορολογηθεί και ο αέρας που αναπνέουµε… Πολύ σύντοµα, αυτό που φάνταζε

2 Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

ανέκδοτο, έγινε εµµέσως πραγµατικότητα, µε την θέσπιση "τεκµηρίου" στο γεγονός ότι …ζούµε (άρα αναπνέουµε). Βέβαια µετά τα τελευταία µέτρα που ελήφθησαν, µε τους νέους "ειδικούς" φόρους στον καφέ, στην µπύρα, στο ίντερνετ, στην συνδροµητική τηλεόραση και στη διαµονή στο ξενοδοχείο, µπορούµε να σκεφτούµε πλέον µε βεβαιότητα ότι αυτοί που τα σκέφτηκαν, δεν έχουν κανένα όριο στην φαντασία τους. Κανέναν ενδοιασµό. ∆εν τους εµποδίζει κανείς. Μπορούν να φορολογήσουν τα πάντα. Για παράδειγµα είµαι βέβαιος ότι έχουν σκεφτεί και περιµένουν µάλλον την επόµενη δόση για να επιβάλλουν ειδικό φόρο κατανάλωσης στο νερό, στα αναψυκτικά, στο γάλα, στην πίτσα, στα παγωτά… Προσέξτε: ∆εν αναφέροµαι σε µια ενδεχόµενη αύξηση του ΦΠΑ, αλλά σε έναν νέο φόρο που θα επιβληθεί ανά τεµάχιο ή λίτρο. Όπως συµβαίνει µε τα καύσιµα, τα ποτά και τα καπνικά προ½όντα. Γιατί ένας φόρος ίσον …κανένας φόρος, οπότε ο φόρος στον φόρο είναι αυτό που αποδώσει…! Η τραγική ειρωνεία είναι ότι όλα αυτά τα (…) µέτρα (ούτε να τα χαρακτηρίσω δεν µπορώ) εισάγονται από µια κυβέρνηση που ευαγγελιζόταν και εξελέγη δύο φορές µε την "σηµαία" της απαλλαγής των Ελλήνων από τα "δυσβάσταχτα και αντιαναπτυξιακά" φορολογικά βάρη που είχαν επιβάλλει οι "κακές" κυβερνήσεις της δεξιάς και του σοσιαλισµού… ∆εν χρειάζεται να σας θυµίσω τι έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας για ΕΝΦΙΑ, αφορολόγητο, κατώτατο µισθό κλπ. Φράσεις και υποσχέσεις που κάνουν το "λεφτά υπάρχουν" του Γιώργου Παπανδρέου να ωχριά µπροστά τους… Και όπως αναφώνησε ο Γιώργος Χελάκης µετά την λήξη του τελικού της Εθνικής στην Πορτογαλία το 2004, "δεν περιγράφω άλλο", έτσι και εγώ θα σταµατήσω εδώ. Το µόνο που θα ευχηθώ, είναι ο Θεός να βάλει το χέρι του µε αυτούς που µπλέξαµε… Θα κλείσω, µε Μίκη Θεοδωράκη. Θα δανειστώ µια φράση από την επιστολή που ανήρτησε ο σηµαντικός αυτός Έλληνας, που έχουµε την τιµή να είναι συµπολίτης µας, πριν από µερικές ηµέρες στο ιστολόγιό του και συµπυκνώνει µέσα σε λίγες σειρές όλα αυτά που σκέφτονται εκατοµµύρια έλληνες: "…σήµερα έχει καθίσει στην πλάτη µας ένα αριστεροδεξιό πολιτικό µόρφωµα συντριπτικής εκλογικής και λα½κής µειοψηφίας, το οποίο υπακούοντας στις εντολές των ξένων, καταστρέφει το παρόν και το µέλλον της χώρας µας αδίστακτα, άβουλα, υπεροπτικά και χωρίς ντροπή, και έχοντας όπως φαίνεται- συνείδηση, δηλαδή γνωρίζοντας απολύτως το κακό που προκαλεί…".

Cretavoice

µηνιαία εφηµερίδα Νοµού Χανίων ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ-ÅÊÄÏÔÇÓ ÓÔÅÑÃÉÏÓ-ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÏÐÔÅÑÉÄÇÓ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ e-mail: despoinatzagkaraki@gmail.com ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ∆ΑΚΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ, psns@otenet.gr ΜΑΝΟΣ ΒΑ¡∆ΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ ΖΑΒΙΑΝΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΤΖΑΚΗ ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÏ ÅËÅÍÁ ÔÓÅÐÅËÁ ÅÊÔÕÐÙÓÇ IRIS ÅÊÔÕÐÙÓÅÉÓ ÁÅÂÅ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΨΗΛΑΝΤΩΝ 39 & Κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 18, ΧΑΝΙΑ TΗΛ. 2821098443 2821303095 KIN. 6934358157 cretavoice@gmail.com ×åéñüãñáöá äçìïóéåýìáôá êáé ìç äåí åðéóôñÝöïíôáé.Ôá åíõðüãñáöá Üñèñá, êåßìåíá Þ äåëôßá Ôýðïõ åêöñÜæïõí ôïí õðïãñÜöïíôá êáé ü÷é áðáñáßôçôá êáé ôçí Üðïøç ôçò åöçìåñßäáò. ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ ç áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãÞ, ïëéêÞ, ìåñéêÞ Þ ðáñáëçðôéêÞ Þ êáôÜ ðáñÜöñáóç Þ äéáóêåõÞ áðüäïóçò ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò åöçìåñßäáò ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï, ìç÷áíéêü, çëåêôñïíéêü, öùôïôõðéêü, ç÷ïãñÜöçóçò Þ Üëëï, ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç ãñáðôÞ Üäåéá ôïõ åêäüôç. Íüìïò 2121/1993 êáé êáíüíåò Äéåèíïýò Äéêáßïõ ðïõ éó÷ýïõí óôçí ÅëëÜäá.

ÁÍÁÊÕÊËÙÓÔÅ ÁÕÔÏ ÔÏ ÅÍÔÕÐÏ


Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 3


www.cretavoice.gr ✤ Μιλήστε από το κινητό σας στην Ευρώπη,

σχεδόν σα να µιλούσατε από το …σπίτι σας

Νέες ρυθµίσεις στις χρεώσεις roaming εντός ΕΕ ισχύουν από τις 30 Απριλίου

Νέες ρυθµίσεις στις χρεώσεις περιαγωγής (roaming) εντός Ευρωπα½κής Ένωσης τέθηκαν σε ισχύ από τις 30 Απριλίου. Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) από τις 30 Απριλίου 2016 οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υποχρεώνονται να χρεώνουν κάθε συνδροµητή τους που ταξιδεύει σε χώρα της Ευρωπα½κής Ένωσης, καθώς επίσης στο Λιχτενστάιν, στην Ισλανδία και στη Νορβηγία, µε τις χρεώσεις που ισχύουν για αυτόν στην Ελλάδα (σύµφωνα µε το πρόγραµµα τηλεφωνίας που διαθέτει), προσαυξηµένο ενδεχοµένως µε µία µικρή επιπλέον χρέωση. Στην περίπτωση που µία εταιρία κινητής τηλεφωνίας επιλέξει να επιβάλει κατά την περιαγωγή, προσαύξηση, επιπλέον της εθνικής χρέωσης, αυτή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια: -0,05 ευρώ ανά λεπτό (πλέον ΦΠΑ) για εξερχόµενες κλήσεις (περιαγωγής) και

4 Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

0,02 ευρώ ανά λεπτό (πλέον ΦΠΑ) για εξερχόµενα µηνύµατα sms - 0,01 ευρώ ανά λεπτό (πλέον ΦΠΑ) για εισερχόµενες κλήσεις - 0,05 ευρώ ανά ΜΒ (πλέον ΦΠΑ) για χρήση δεδοµένων µε χρέωση ανά ΚΒ Επισηµαίνεται, ότι κάθε κλήση-αποστολή sms από τις χώρες που ισχύει ο Κανονισµός, χρεώνεται όπως τα λεπτά οµιλίαςsms προς όλα τα δίκτυα (σύµφωνα µε το οικονοµικό πρόγραµµα του συνδροµητή), ακόµα κι αν η κλήση/αποστολή sms απευθύνεται προς συνδροµητή της ίδιας εταιρίας. Η υποχρέωση στις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, µε την ονοµασία «Roaming Like At Home plus - RLAH+», επιβάλλεται στο πλαίσιο εφαρµογής του ευρωπα½κού Kανονισµού για τη διεθνή περιαγωγή και έχει στόχο την κατάργηση των όποιων επιπλέον των εθνικών - χρεώσεων περιαγωγής εντός της ΕΕ µετά τις 15 Ιουνίου 2017. "Η ΕΕΤΤ, καταλήγει η ανακοίνωση, ελέγχει τη συµµόρφωση των εταιριών κινητής τηλεφωνίας όσον αφορά την εφαρµογή του Κανονισµού και παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά διεθνούς περιαγωγής σε συνεργασία µε το Σώµα Ευρωπαίων Ρυθµιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC) και την Ευρωπα½κή Επιτροπή".


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Γαµήλιος τουρισµός: 80 δισ. δολ.

ο παγκόσµιος τζίρος, η Ελλάδα στους δηµοφιλείς προορισµούς

Η Ελλάδα αποτελεί κορυφαίο ή τουλάχιστον ανερχόµενο γαµήλιο προορισµό, για ζευγάρια από 4 ηπείρους, σύµφωνα µε έρευνα που διενήργησε η εταιρία διοργάνωσης εκδηλώσεων QnA µε έδρα το Ντουµπάι. Κοινή τάση στις περιοχές που εξετάσθηκαν ήταν η παρουσία ευρωπα½κών χωρών και πόλεων ως κορυφαίων προορισµών ή ανερχόµενων, εκ των οποίων η παρουσία της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Γαλλίας ήταν ιδιαίτερα διαδεδοµένη στις απαντήσεις. Συγκεκριµένα, η χώρα µας, συµπεριλαµβάνεται στους κορυφαίους προορισµούς για γαµήλιο ταξίδι ζευγαριών από τη Β. Αµερική και την Ευρώπη, ενώ εµφανίζεται ως ανερχόµενος στα ζευγάρια από Μ. Ανατολή και Αυστραλία-Ν. Ζηλανδία. Η παγκόσµια βιοµηχανία γαµήλιων προορι-

σµών αποτιµάται σε 80 δισ. δολάρια ΗΠΑ, αντιπροσωπεύοντας το 27% της παγκόσµιας βιοµηχανίας γάµου (298 δισ. δολάρια ΗΠΑ). H µεγαλύτερη στη βιοµηχανία γαµήλιου προορισµού είναι η Β. Αµερική, µε συµβολή 30% ή 24 δισ. δολάρια. Η δεύτερη µεγαλύτερη αγορά είναι η Ασία, µε συµβολή 22% ή 17,6 δισ. δολάρια και ακολουθούν η Ευρώπη µε µερίδιο 20% ή 16 δισ. δολάρια, η Ν. Αµερική µε µερίδιο 12% ή 9,6 δισ. δολάρια, η Αυστραλία µε 6% ή 4,8 δισ. δολάρια και η Μ. Ανατολή και Αφρική µε 5% ή 4 δισ. δολάρια αντίστοιχα.

Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 5


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Αγοράζαµε µόνο τα απαραίτητα και το 2015 Αποκαλυπτική έρευνα του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών για τις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων σε περίοδο κρίσης Επτά στους δέκα καταναλωτές ψωνίζουν από τα σούπερ µάρκετ τα απολύτως απαραίτητα, σύµφωνα µε τη νέα έρευνα για την καταναλωτική συµπεριφορά που διεξήγαγε το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και δηµοσίευσε η «Καθηµερινή». Η αναλογία αυτή, η µεγαλύτερη που έχει διαπιστωθεί στο πλαίσιο της εν λόγω έρευνας η οποία διεξάγεται κάθε χρόνο επί σειρά ετών, έρχεται να επιβεβαιώσει ουσιαστικά τη «φτωχοποίηση» της µεσαίας τάξης. Η περιστολή των δαπανών ακόµη και για βασικά είδη διατροφής, δαπανών που εξ ορισµού θεωρούνται ανελαστικές, από όλο και µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού δείχνει αν µη τι άλλο ότι η ελληνική κοινωνία έχει µετατραπεί σε κοινωνία των 2/3 µε την αντίστροφη όµως έννοια από αυτή που γνωρίζαµε µέχρι πρόσφατα. Είναι µόλις το 1/3 που µπορεί να αντεπεξέλθει στις οικονοµικές υποχρεώσεις και να απολαύσει αγαθά, πέραν των απολύτως αναγκαίων για την επιβίωση. Η έρευνα διεξήχθη στο Εργαστήριο Μάρκετινγκ του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθη-

6 Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

νών µέσω τηλεφωνικής δηµοσκόπησης σε τυχαίο δείγµα 1.517 νοικοκυριών από το αυτόµατο µηχανογραφηµένο σύστηµα τηλεφωνικών ερευνών (Computer Assisted Telephone Interviewing - CATI) µε χρήση δοµηµένου ηλεκτρονικού ερωτηµατολογίου και ειδικού λογισµικού. Συντονιστής της έρευνας είναι ο καθηγητής Γεώργιος Μπάλτας, διευθυντής του µεταπτυχιακού προγράµµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την έρευνα, το 70% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι περιορίζεται στα απολύτως απαραίτητα όταν ψωνίζει στο σούπερ µάρκετ. Το ποσοστό αυτό είναι ελαφρώς µεγαλύτερο από την περυσινή έρευνα (69%), όµως είναι αρκετά µεγαλύτερο σε σύγκριση µε το 2014 (62%) και το 2013 (60%). Η αλλαγή Αυτό που κάνει τη διαφορά συγκριτικά µε τις προηγούµενες χρονιές είναι ο συνδυασµός του εν λόγω ευρήµατος µε άλλα συµπεράσµατα της έρευνας. Πιο συγκεκριµένα, φέτος δηλώνει ότι αγοράζει λιγότερα προ½όντα το 80% έναντι 74% στην έρευνα του 2015, το 71% φέτος αγοράζει φθηνότερα προ½όντα (έναντι 68% πέρυσι), ενώ το 87% συγκρίνει τιµές σε προ½όντα και καταστήµατα. Το 2015, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν στα ίδια περίπου επίπεδα (86,6%), ενώ στην έρευνα του 2014 75%. Η διαρκής σύγκριση τιµών και, πολύ περισσότερο, το «κυνήγι των προσφορών» στο οποίο αποδύονται τα τελευταία χρόνια οι καταναλωτές, όπως έχουν καταδείξει όλες οι τελευταίες έρευνες καταναλωτικής συµπεριφοράς, τους κάνει λιγότερο πιστούς σε µια συγκεκριµένη αλυσίδα. Πάνω από τους µισούς καταναλωτές, και συγκεκριµένα το 53,3%, έναντι 44,6%, πέρυσι δηλώνουν ότι ψωνίζουν σε περισσότερες από µία αλυσίδες σούπερ µάρκετ. Οπως επισηµαίνουν οι ερευνητές, είναι η πρώτη φορά στα 12 συνολικά χρόνια που διενεργείται η εν λόγω έρευνα καταναλωτικής συµπεριφοράς που είναι υψηλότερο το ποσοστό αυτών που χρησιµοποιούν περισσότερες εναλλακτικές από αυτούς που ψωνίζουν σταθερά από µία συγκεκριµένη αλυσίδα σούπερ µάρκετ. Η αναζήτηση αφενός των

πλέον συµφερουσών τιµών σε συνδυασµό µε την αδυναµία της πλειονότητας των νοικοκυριών να «καταθέτουν» µεγάλα ποσά στα σούπερ µάρκετ, όπως έπρατταν προ κρίσης, έχει ως συνέπεια την αύξηση της συχνότητας αγορών. Σύµφωνα µε τη φετινή έρευνα, τα νοικοκυριά επισκέπτονται το σούπερ µάρκετ 8,5 φορές τον µήνα κατά µέσον όρο, έναντι 7,1 πέρυσι. Σηµειώνεται ότι το 54% των ερωτηθέντων ψωνίζει έως έξι φορές τον µήνα. Με άλλα λόγια, οι επισκέψεις συνήθως στο τέλος της εβδοµάδας ή κάθε δεκαπέντε ηµέρες µε τα καρότσια που ξεχείλιζαν από προ½όντα αποτελούν εικόνες από το παρελθόν. Οι περισσότεροι καταναλωτές επισκέπτονται το σούπερ µάρκετ µόλις αντιληφθούν την έλλειψη ενός βασικού προ½όντος και το προµηθεύονται σε περιορισµένες ποσότητες. Η τελευταία φορά που φαίνεται ότι αγόρασαν προ½όντα σε µεγάλες ποσότητες τα ελληνικά νοικοκυριά ήταν πριν από το δηµοψήφισµα της 5ης Ιουλίου 2015. «Η οικονοµική κρίση έχει επιφέρει ριζικές αλλαγές στην έκταση και στη σύνθεση της κατανάλωσης, ακόµη και των βασικών καταναλωτικών προ½όντων. Οι αλλαγές αυτές έχουν γενικευθεί στην πλειονότητα του πληθυσµού, παρασύροντας τη µεσαία τάξη που σταδιακά αποσυντίθεται και “φτωχοποιείται”», επισηµαίνει ο κ. Γιώργος Μπάλτας. Επιµένουν ελληνικά Ισχυρή παραµένει η τάση του λεγόµενου «οικονοµικού πατριωτισµού», η οποία εµφανίστηκε λίγο µετά την έναρξη της κρίσης και οδήγησε πολλές εταιρείες ελληνικών συµφερόντων και µη να προσαρµόσουν αναλόγως τη στρατηγική µάρκετινγκ. Από τις απαντήσεις που έδωσαν οι ερωτηθέντες στο πλαίσιο της έρευνας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών προκύπτει ότι η προέλευση των προ½όντων εξακολουθεί να αποτελεί για τους Ελληνες καταναλωτές σηµαντικό κριτήριο επιλογής. Μάλιστα, µεταξύ των έξι κριτηρίων επιλογής η προέλευση αποτελεί το δεύτερο σε σπουδαιότητα µετά την ποιότητα, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκονται η τιµή και οι προσφορές. Σύµφωνα, λοιπόν, µε την έρευνα, το 87% των ερωτηθέντων απάντησε ότι, όταν βρίσκει στο σούπερ µάρκετ ελληνικά προ½όντα, τα προτιµά από τα εισαγόµενα. Βεβαίως, η ερώτηση αφορά επί της ουσίας

την πρόθεση του καταναλωτή και δεν ταυτίζεται απαραιτήτως µε την τελική επιλογή του, η οποία µπορεί να επηρεάζεται από παράγοντες, όπως η τιµή ή η διαθεσιµότητα στο ράφι. Το 96% των καταναλωτών δηλώνει ότι θέλει να αναγράφεται στη συσκευασία ότι ένα προ½όν είναι ελληνικής παραγωγής, ενώ το 69% πιστεύει ότι τα ελληνικά προ½όντα είναι πιο ποιοτικά και ασφαλή σε σχέση µε τα αντίστοιχα εισαγόµενα. Το 96% πιστεύει ότι προτιµώντας τα ελληνικά προ½όντα στηρίζει την παραγωγή της χώρας του, ενώ το 92% θεωρεί ότι µε αυτό τον τρόπο συµβάλλει στην καταπολέµηση της ανεργίας. Όταν ο καταναλωτής βρεθεί µπροστά στο ράφι Στα 49,5 ευρώ υπολογίζεται η µέση δαπάνη ανά επίσκεψη στο σούπερ µάρκετ, κατά πέντε ευρώ χαµηλότερη σε σχέση µε πέρυσι, οπότε είχε διαµορφωθεί στα 54,5 ευρώ. Η µείωση αυτή οφείλεται, αφενός, στη συρρίκνωση του διαθέσιµου εισοδήµατος, αφετέρου, στην απαισιοδοξία που επικρατεί στα ελληνικά νοικοκυριά, τα οποία αναµένουν περαιτέρω φορολογικά βάρη. Απαισιοδοξία που έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε το κυρίαρχο συναίσθηµα που επικρατούσε ένα χρόνο πριν, λίγο µετά τις εκλογές του Ιανουαρίου, αυτό της αισιοδοξίας και της προσδοκίας για έξοδο από το µνηµόνιο και την κρίση. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, το 2015 είχε καταγραφεί σηµαντική αύξηση της µέσης δαπάνης ανά επίσκεψη στο σούπερ µάρκετ, στα 54,5 ευρώ, όπως προαναφέρθηκε, από τα 46,8 ευρώ του 2014. Σύµφωνα µε την έρευνα του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, το 69,9% των ερωτηθέντων (έναντι 67,2% πέρυσι) δαπανά έως 50 ευρώ ανά επίσκεψη στο σούπερ µάρκετ, το 24,7% (έναντι 25,5% το 2015) δαπανά από 51 έως 100 ευρώ, ενώ µόλις το 5,4% (έναντι 7,3% πέρυσι) ξοδεύει πάνω από 100 ευρώ σε µια τυπική επίσκεψη στο σούπερ µάρκετ. Προετοιµασία Οι καταναλωτές, στη συντριπτική τους πλειονότητα (94%), έχουν προαποφασίσει τα είδη που θα αγοράσουν πριν περάσουν την είσοδο του σούπερ µάρκετ και, όπως φανερώνουν και τα οικονοµικά στοιχεία τόσο των λιανεµπόρων όσο και των προµηθευτών, δεν


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

παρεκκλίνουν από τη λίστα αγορών που έχουν καταρτίσει. Επί της ουσίας, φαίνεται να παγιώνονται, ως συµπεριφορές, ο αυστηρός προγραµµατισµός των αγοραστικών αποφάσεων και η κατάργηση των παρορµητικών αγορών. Οι Έλληνες καταναλωτές δεν είναι πλέον τόσο «πιστοί» όχι µόνο προς τις επιχειρήσεις σούπερ µάρκετ, αλλά ούτε προς τα σήµατα, τις µάρκες των προ½όντων. Προαποφασισµένο για τη µάρκα προ½όντος που θα επιλέξει από το ράφι εµφανίζεται στη φετινή έρευνα το 53% των ερωτηθέντων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό πέρυσι ήταν 60%. Σύµφωνα µε τους ερευνητές, το παραπάνω σηµαίνει ότι ακόµη περισσότεροι καταναλωτές επιλέγουν µάρκα µέσα στο κατάστηµα, συγκρίνοντας εκεί τιµές και βλέποντας ποια προ½όντα διατίθενται σε προσφορά. Τα ευρήµατα της εν λόγω έρευνας καταναλωτικής συµπεριφοράς έρχονται να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία εταιρειών ερευνών αγοράς που βασίζονται στις αποδείξεις οι οποίες εκδίδονται στα σούπερ µάρκετ, στοιχεία που κάθε άλλο παρά αισιόδοξα είναι σε ό,τι αφορά το πώς θα διαµορφωθεί η ζήτηση την υπόλοιπη χρονιά. Τα στοιχεία αυτά αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία στην παρούσα φάση, καθώς ο κλάδος των σούπερ µάρκετ βρίσκεται σε διαδικασία ριζικής αναδιάρθρωσης µε σηµαντικές συµφωνίες εξαγορών και συγχωνεύσεων να βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες να είναι σε στάδιο διερεύνησης.

Τζίρος Το 2015, µια χρονιά που ξεκίνησε µε πολλές προσδοκίες και έκλεισε µε µεγάλη απογοήτευση, ο τζίρος των σούπερ µάρκετ υποχώρησε, σύµφωνα µε τα στοιχεία της εταιρείας ερευνών αγοράς IRI, κατά 2,1% σε σύγκριση µε το 2014. Οι εκτιµήσεις για το πώς θα κινηθεί η αγορά το 2016 είναι ακόµη πιο απαισιόδοξες, παρά το γεγονός ότι ακόµη οι καταναλωτές δεν έχουν δει στην τσέπη τους τις επιπτώσεις από τις επικείµενες νέες φορολο-

γικές επιβαρύνσεις και τις ενδεχόµενες µειώσεις στις συντάξεις. Βάσει της εικόνας των πωλήσεων που έχει ήδη διαµορφωθεί από τις αρχές του έτους και υπό την προ¾πόθεση ότι δεν θα συµβούν δραµατικά γεγονότα ανάλογης έντασης και επιπτώσεων µε αυτά του 2015, η IRI προβλέπει ότι οι πωλήσεις των σούπερ µάρκετ θα υποχωρήσουν εκ νέου το 2016 κατά 3,9%. Μάλιστα, προβλέπεται περαιτέρω συρρίκνωση του τζίρου σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως είναι, για παράδειγµα, τα γαλα-

κτοκοµικά προ½όντα, γεγονός που επιβεβαιώνει την αυξανόµενη τάση των καταναλωτών να περιστέλλουν τις δαπάνες τους ακόµη και για τα απαραίτητα είδη. Η IRI εκτιµά ότι το 2016 η αγορά γαλακτοκοµικών θα υποχωρήσει σε σύγκριση µε το 2015 κατά 5,8%, ύστερα από µια ήδη µεγάλη µείωση, της τάξης του 4,5%, το 2015 σε σύγκριση µε το 2014. Η ίδια εταιρεία αναµένει υποχώρηση του τζίρου και σε άλλες σηµαντικές κατηγορίες καταναλωτικών ειδών, όπως είναι, για παράδειγµα, τα µη αλκοολούχα ποτά (εκτίµηση για υποχώρηση κατά 5,6% το 2016 σε σύγκριση µε το 2015), τα υλικά µαγειρικής (µείωση 5,1% το 2016 σε σχέση µε το 2015), τα απορρυπαντικά και καθαριστικά σπιτιού (πρόβλεψη για µείωση 4,1% το 2016 σε σύγκριση µε το 2015). Αν µη τι άλλο, τόσο σε επίπεδο λιανεµπόρων όσο και σε επίπεδο προµηθευτών, η εξέλιξη της ζήτησης θα διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στη θέση που θα διατηρήσουν στην αγορά –σε συνδυασµό, βεβαίως, µε το κατά πόσο υγιείς είναι οι βάσεις των επιχειρήσεων– και στις επόµενες κινήσεις προς την περαιτέρω συγκέντρωση αλυσίδων σούπερ µάρκετ, αλλά και βιοµηχανιών. Χωρίς ρευστότητα, άλλωστε, και ισχυρή θέση στην αγορά, οι επιχειρήσεις δεν µπορούν να προσαρµόσουν τα προ½όντα και την τιµολογιακή πολιτική τους στις ανάγκες των ελληνικών νοικοκυριών, έτσι όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί µετά την πολυετή ύφεση.

Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 7


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

καταστήµατα που είχαν αποµείνει ανοιχτά, και να αφήσει στο δρόµο 800 εργαζόµενους.

✤ Οι µεγάλες εταιρείες

που κατέρρευσαν στα χρόνια των µνηµονίων

Αρκετές µε παρουσία και στα Χανιά, άφησαν πίσω τους δεκάδες ανέργους

Σε χιλιάδες ανέρχονται οι επιχειρήσεις που κατέρρευσαν στη διάρκεια των έξι χρόνων της κρίσης, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και αρκετές ιστορικές και άλλοτε «ισχυρές» εταιρείες. Με αφορµή την περίπτωση της «Ηλεκτρονικής», υπενθυµίζουµε µερικά από τα πιο «ηχηρά λουκέτα» που συγκλόνισαν την κοινή γνώµη κατά τη διάρκεια της κρίσης και εξακολουθούν να συζητούνται µέχρι και σήµερα. Ηλεκτρονική Αθηνών Παρά τις ενέργειες να αποτρέψει το µοιραίο,

8 Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

η Ηλεκτρονική Αθηνών κατέρρευσε υπό το βάρος των υπέρογκων χρεών προς προµηθευτές και τράπεζες. Η διοίκηση της ιστορικής αλυσίδα ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών που µετρούσε 60 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά ισχυρίζεται ότι πέραν της συνεχιζόµενης οικονοµικής ύφεσης, τα capital controls το περασµένο καλοκαίρι ήταν η εξέλιξη εκείνη που οδήγησε τελικώς στην απόφαση να καταθέσει την αίτηση πτώχευσης στις 9 Μαρτίου 2016, η οποία έγινε αποδεκτή την περασµένη εβδοµάδα. Η εταιρεία διατηρούσε 44 καταστήµατα

στην Ελλάδα και 3 στην Κύπρο και απασχολούσε συνολικά περίπου 450 εργαζοµένους. Softex - Αθηναsκή Χαρτοποιία Νωπό είναι ακόµη και το «λουκέτο» στην ιστορική βιοµηχανία Αθηνα½κή Χαρτοποιία Softex που αναγκάστηκε να βάλει τον περασµένο µήνα ο ιταλικός όµιλος Bolton Group, µε αποτέλεσµα περίπου 200 εργαζόµενοι να χάσουν τις δουλειές τους. Το κλείσιµο της µεγαλύτερης βιοµηχανίας προ½όντων χάρτου της χώρας έπεσε σαν «κεραυνός εν αιθρία», προκαλώντας κύµατα ανησυχίας για τις αντοχές των βιοµηχανικών µονάδων. Η απόφαση του ιταλικου οµίλου δεν άλλαξε ούτε µετά την προτροπή του υπουργείου Εργασίας, στην συνάντηση που είχε µε την διοίκησή του, όπου ζήτησε την επαναλειτουργία της µονάδας. Αφορµή για την απόφαση της εταιρείας, όπως ανέφεραν πληροφορίες της αγοράς, στάθηκε η µεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τον περασµένο Ιούλιο στο εργοστάσιό της στο Βοτανικό, η οποία προκάλεσε σοβαρά προβλήµατα στην παραγωγή, καθώς επίσης και η χαµηλή αποζηµίωση που λέγεται να έλαβε η εταιρεία από τις ασφαλιστικές. Sprider Stores Αν και η αγορά είχε προεξοφλήσει την κατάρρευση της, καθώς τα προβλήµατά της είχαν γίνει γνωστά πολύ καιρό πριν, η απόφαση της µεγαλύτερης ελληνικής αλυσίδας οικονοµικής µόδας, της Spider Stores το φθινόπωρο του 2013 να κατεβάσει ρολά προκάλεσε ισχυρό σοκ στην αγορά. Και αυτό γιατί ήταν ένα σαφές µήνυµα προς όλους ότι όσο η ύφεση συνεχίζεται κανείς δεν µπορεί να αισθάνεται άνετα. Η εταιρεία, που δηµιούργησαν τα αδέλφια Χατζηιωάννου άρχισε να διολισθαίνει από το 2009, οπότε και ξέσπασε η κρίση στην ελληνική αγορά. Η πτωτική πορεία συνεχίσθηκε παρ’ όλες τις προσπάθειες και τα δραστικά µέτρα που ελήφθησαν όπως το κλείσιµο καταστηµάτων και η εκκαθάριση θυγατρικών στο εξωτερικό. Έτσι, παρ’ ότι εξασφάλισε την προστασία της από τους πιστωτές έως τον Νοέµβριο του 2013, η εταιρεία επέλεξε να κλείσει τα 45

Ατλάντικ Σούπερ Μάρκετ «Παρελθόν» αποτελεί και η Ατλάντικ, η άλλοτε πέµπτη µεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ µάρκετ της χώρας και µια από τις ταχύτερα αναπτυσσόµενες ελληνικές εταιρείεας. Στα χρόνια που «µεσουρανούσε» απασχολούσε 3.500 εργαζόµενους και είχε συνεργασία µε πάνω από 2.000 προµηθευτές. Η αυλαία για την εταιρεία της οικογένειας Αποστόλου έπεσε οριστικά µε την απόφαση 802/2011 του Πολυµελούς Πρωτοδικείου επί των αιτήσεων πτώχευσης που είχαν καταθέσει κάποιοι από τους προµηθευτές της, µε την οποία κηρύχθηκε και επισήµως σε κατάσταση πτώχευσης καθώς αδυνατούσε να αντλήσει ρευστότητα και να καλύψει τις υπέρογκες υποχρεώσεις της. Καθοριστικής σηµασίας ήταν και η κόντρα ανάµεσα στους βασικούς µετόχους, την οικογένεια Αποστόλου και την οικογένεια Λαουτάρη, στη διάρκεια της οποίας εκτοξεύθηκαν εκατέρωθεν σκληρές κατηγορίες. Μάλιστα, η διαµάχη των δύο πλευρών έφθασε µέχρι το ελληνικό Κοινοβούλιο(!). Nutriart (πρώην Κατσέλης) Από τα πιο απροσδόκητα και συνάµα οδυνηρά «λουκέτα» ήταν αυτό της αρτοβιοµηχανίας Nutriart πρώην Κατσέλης. Και αυτό γιατί κατείχε ηγετική θέση στον κλάδο της και στο τιµόνι της είχε ισχυρούς µετόχους, τους γνωστούς επιχειρηµατίες ∆αυίδ-Λεβέντη, οι οποίοι µαζί µε τις τράπεζες προσπάθησαν να αποτρέψουν την κατάρρευση. Ωστόσο, το εγχείρηµα δεν απέδωσε καρπούς µε αποτέλεσµα το φθινόπωρο του 2013, η εταιρεία να καταθέσει και τυπικά αίτηση πτώχευσης ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δίνοντας τέλος σε µια διαδροµή πολλών δεκαετιών και αφήνοντας χωρίς δουλειά περίπου 500 εργαζοµένους. Fokas «Τίτλοι τέλους» έπεσαν και για τα καταστήµατα ένδυσης και υπόδησης Fokas, αφού οι ιδιοκτήτες τους δεν µπόρεσαν να αντεπεξέλουν στις αυξηµένες υποχρεώσεις έναντι των προµηθευτών και πιστωτών. Πριν από την κήρυξη πτώχευσης, η εταιρεία κατέθεσε αίτηση για υπαγωγή στο άρθρο 99, η οποία έγινε αποδεκτή, ωστόσο δεν µπόρεσε να έρθει σε συµφωνία για διακανονισµό µε τους πιστωτές και έτσι η λύση της πτώχευσης ίσως είναι λύτρωση και για την ίδια την εταιρεία. Ο όµιλος ξεκίνησε το 1936 µε το πρώτο κατάστηµα στη Θεσσαλονίκη και στην περίοδο της µεγάλης ακµής της, διατηρούσε δύο καταστήµατα σε κεντρικά σηµεία στο κέντρο της Αθήνας, (Ερµού και Σταδίου) αλλά και σε µεγάλες πόλεις της χώρας, απασχολώντας 1.500 εργαζοµένους. Diana Αίσθηση προκάλεσε και το κλείσιµο της «Χαρτοποιία Θράκης» (Diana), η οποία έπειτα από 32 έτη αδιάλειπτης λειτουργίας οδη-


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

γήθηκε σε πτώχευση. Η επιχείρηση του επιχειρηµατία Π. Ζερίτη λύγισε υπό το βάρος των υποχρεώσεών της και της αδυναµίας της να βρει κεφάλαια για να συνεχίσει τη λειτουργία της. Η Χαρτοποιία Θράκης ιδρύθηκε το 1980, ενώ εκτός από το εργοστάσιο στην Ξάνθη είχε εγκαταστάσεις και ακίνητα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κοζάνη, Πάτρα και Ηράκλειο Κρήτης. Καπνοβιοµηχανία «Γεωργιάδης» «Τίτλοι τέλους» έπεσαν και για τη «Γεωργιάδης», µια από τις πιο φηµισµένες καπνοβιοµηχανίες, αφού δεν µπόρεσε να αντεπεξέλθει στα οικονοµικά της προβλήµατα και στον σκληρό ανταγωνισµό των πολυεθνικών. Το σήµα κατατεθέν της εταιρείας ήταν η περίφηµη σειρά «22», η οποία είχε πιστούς λάτρεις, ενώ παρήγαγε αρκετά από τα σήµατα της σειράς Rothmans, κατόπιν αδείας που έλαβε από την αγγλική Rothmans of Pall Mall. Θύµατα της κρίσης, υπήρξαν επίσης η φηµισµένη εταιρεία ανδρικής ένδυσης Carouzos, η υποδηµατοποιία Elite, τα καταστήµατα ειδών σπιτιού "Alex Pak", η εταιρεία γυναικείας ένδυσης Yzatis, η Γαλακτοβιοµηχανία ΑΓΝΟ , η βιοµηχανία ξυλείας Selhman και η Λάρισα Σούπερ µάρκετ. Στην ιστορία πέρασε και η «Φίλκεραµ-Johnson». Η βιοµηχανία δοµικών υλικών, που ανήκε στον Γιώργο Φιλίππου και τη βρετανική Norcros, µε δικαστική απόφαση οδηγήθηκε στο κλείσιµο στα τέλη του 2011, ύστερα από µισό αιώνα ζωής. Πηγή: imerisia.gr

✤ Στις 30 Ιουνίου λήγει η προθεσµία

για τις φορολογικές δηλώσεις

Η Πέµπτη 30 Ιουνίου είναι η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των πολιτών για το 2015, υπενθυµίζει το υπουργείο Οικονοµικών, υπογραµµίζοντας πως, σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό του, παράταση θα δοθεί µόνο αν υπάρξουν έκτακτα προβλήµατα (π.χ. καθυστερήσεις στο TAXIS), και για συγκεκριµένες ηµέρες. Επισηµαίνει πως δόθηκε ήδη µεγάλο χρονικό διάστηµα, για την υποβολή των δηλώσεων και την εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς και των λογιστών – φοροτεχνών και δεν επιθυµεί να επαναληφθούν τα προβλήµατα του 2015 µε τις

συνεχείς παρατάσεις, για πολλούς µήνες. Για τους λόγους αυτούς, το υπουργείο καλεί τους πολίτες, τους λογιστές – φοροτέχνες, το ΟΕΕ και όλους τους σχετικούς φορείς να συµβάλλουν, ώστε να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία έγκαιρα και χωρίς την λογική της «τελευταίας στιγµής», που µπορεί να οδηγήσει σε ταλαιπωρίες και υπερφόρτωση του συστήµατος. Σηµειώνει ακόµη ότι ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία υποβολής, η προθεσµία πληρωµής της πρώτης δόσης του φόρου (αν το εκκαθαριστικό είναι χρεωστικό) είναι η 29η Ιουλίου 2016.

Το υπουργείο Οικονοµικών υπενθυµίζει ακόµη ότι η εκπρόθεσµη δήλωση φόρου εισοδήµατος επιφέρει: Πρόστιµο 100 ευρώ, εάν ο φορολογούµενος δεν τηρεί βιβλία. Πρόστιµο 250 ευρώ, εάν ο φορολογούµενος τηρεί βιβλία µε βάση απλοποιηµένα λογιστικά πρότυπα. Πρόστιµο 500 ευρώ, εάν ο φορολογούµενος τηρεί βιβλία µε βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα.

Για κάθε µήνα καθυστέρησης καταβολής του φόρου, προσαύξηση 0,73% στο ποσό του φόρου που οφείλει.

Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 9


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Είκοσι εννιά γαλάζιες σηµαίες θα κυµατίζουν και φέτος στο νοµό Χανίων Συνολικά σε επίπεδο χώρας, η Ελλάδα καταλαµβάνει την τρίτη θέση ανάµεσα στις 50 χώρες του βόρειου ηµισφαιρίου που συµµετέχουν στο πρόγραµµα Ανακοινώθηκαν λίγες µέρες πριν, από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), οι βραβεύσεις ακτών και µαρινών µε “Γαλάζια Σηµαία” για το 2016. Στα Χανιά θα κυµατίζουν συνολικά 29 Γαλάζιες Σηµαίες, όσες και το 2015. Σε επίπεδο χώρας ο νοµός βρίσκεται στην πέµπτη θέση των νοµών της χώρας µε τις περισσότερες σηµαίες πίσω από την Χαλκιδική που "πρώτευσε" µε 52 σηµαίες και το Λασίθι µε 41 σηµαίες, τα ∆ωδεκάννησα µε 34 και τις Κυκλάδες µε 30. Οι νοµοί µε τις περισσότερες «Γαλάζιες Σηµαίες» στις ακτές τους

Ειδικότερα, οι παραλίες των Χανίων στις οποίες θα κυµατίζει και το 2016 η γαλάζια σηµαία, είναι οι εξής: ∆ήµος Καντάνου Σελίνου: Βουλισµένη, Γραµµένο, Παχειά Άµµος, Χαλίκια, Σούγια ∆ήµος Κισσάµου: Φαλάσαρνα/Παχειά Άµµος 1, Φαλάσαρνα/Παχειά Άµµος 2, Καστέλι/Μαύρος Μόλος-Πλάκα ∆ήµος Πλατανιά: Πλατανιάς, Πλατανιάς /Λιµανάκι, Κολυµβάρι, Ραπανιανά ∆ήµος Χανίων: Σταλός, Άγιοι Απόστολοι 1, Άγιοι Απόστολοι 2, Χρυσή Ακτή, Αγία Μαρίνα, Καλαµάκι, Μαράθι, Σταυρός, Άγιος Ονούφριος, Καλαθάς ∆ήµος Αποκορώνου: Μα½στράλι, Καλύβες Ξυδά, Αλµυρίδα, Κυανή ακτή, Καβρός, Καβρός /Eliros Mare, Περαστικός Συνολικά σε επίπεδο χώρας, η Ελλάδα καταλαµβάνει την τρίτη θέση ανάµεσα στις 50 χώρες του βόρειου ηµισφαιρίου που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Για το 2016, θα κυµατίζουν γαλάζιες σηµαίες σε 430 ελληνικές ακτές και σε εννιά µαρίνες. Η σηµασία που έχει η Ελλάδα για τον θεσµό των γαλάζιων σηµαίων, αναδείχθηκε φέτος, καθώς ο πανευρωπα½κός φορέας του προγράµµατος, διοργάνωσε, για πρώτη φορά, τελετή ανακοίνωσης των σηµαιών για τα 50 κράτη που συµµετέχουν στην διαδικασία, η οποία πραγµατοποιήθηκε χθες στην Χαλκιδική. Πρόκειται για ιστορικό γεγονός για την Ελλάδα αφού, µέχρι το 2015, η ανακοίνωση των «Γαλάζιων Σηµαιών» για τις 50 χώρες που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα γινόταν κάθε χρονιά µε δελτίο τύπου από την έδρα του FEE στην ∆ανία. Οι Ελληνικές Βραβεύσεις Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Εθνικό Χειριστή του ∆ιεθνούς Προγράµµατος «Γαλάζια Σηµαία» στη χώρα µας, οι βραβεύσεις ακτών και µαρινών µε «Γαλάζια Σηµαία» για το 2016. Υπογραµ-

10 Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

µίζεται ότι µε 430 βραβευµένες ακτές, η Ελλάδα το 2016 διατήρησε την 3η θέση παγκοσµίως ανάµεσα σε 50 χώρες. Πρώτος στην Ελλάδα αναδείχθηκε φέτος, µε 52 σηµαίες, ο νοµός Χαλκιδικής. Η ∆ιεθνής Επιτροπή βράβευσε φέτος 3.462 ακτές, 660 µαρίνες και 21 τουριστικά σκάφη σε όλο τον κόσµο (η βράβευση σκαφών πραγµατοποιείται για πρώτη φορά από το ίδρυµα). Οι βραβεύσεις όλων των χωρών του Βορείου Ηµισφαιρίου, συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας, βρίσκονται αναρτηµένες στη νέα διεθνή ιστοσελίδα www.blueflag.global Το Πρόγραµµα «Γαλάζια Σηµαία» Η «Γαλάζια Σηµαία» αποτελεί το πλέον αναγνωρίσιµο και διαδεδοµένο διεθνώς οικολογικό σύµβολο ποιότητας στον κόσµο. Απονέµεται από το 1987, σε ακτές και µαρίνες οι οποίες πληρούν τις αυστηρές προ¾ποθέσεις βράβευσης. Απαραίτητη προ¾πόθεση για τη βράβευση µίας ακτής µε τη «Γαλάζια Σηµαία», είναι η ποιότητα υδάτων σε αυτήν να είναι «Εξαιρετική». Καµία άλλη διαβάθµιση της ποιότητας, ακόµα και «Καλή», δεν είναι αποδεκτή από το Πρόγραµµα. Η βράβευση έχει διάρκεια ενός έτους. Πρέπει επί πλέον να τηρούνται και τα υπόλοιπα από τα συνολικά 33 κριτήρια (25 για τις µαρίνες), τα οποία αναφέρονται σε καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουοµένων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Τα µεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία του εξωτερικού δίνουν ιδιαίτερη σηµασία στη

«Γαλάζια Σηµαία» όταν επιλέγουν τους προορισµούς που προτείνουν στους πελάτες τους, επιµένοντας στις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που προσφέρονται στην ακτή, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό το γνωρίζουν και το αξιολογούν όλοι οι διαχειριστές ακτών, ∆ήµοι, Ξενοδοχεία και Camping, που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα εθελοντικά. Ιδρυτής και ∆ιεθνής Συντονιστής του Προγράµµατος είναι το Ίδρυµα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Foundation for Environmental Education - FEE), που εδρεύει στη ∆ανία, µε µέλη 73 χώρες από όλες τις ηπείρους. Εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), την παλαιότερη περιβαλλοντική οργάνωση εθνικής εµβέλειας της


www.cretavoice.gr

χώρας (1951), που κλείνει φέτος 65 χρόνια αδιάλειπτης δράσης σε περιβαλλοντικές παρεµβάσεις, σε προγράµµατα προστασίας της φύσης, στην περιβαλλοντική εκπαίδευση µε 5 διαχρονικά δίκτυα εγκεκριµένα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, και στη γενικότερη ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. (www.eepf.gr) Κριτήρια του Προγράµµατος Α. Καθαριότητα θάλασσας και ακτής • Ποιότητα των υδάτων κολύµβησης που επιβεβαιώνεται µε δειγµατοληπτικούς ελέγχους όπως ορίζεται από την ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία. • Μη απόρριψη στην περιοχή βιοµηχανικών και αστικών λυµάτων, χωρίς κατάλληλη επεξεργασία και καθαρισµό. • Επαρκείς κάδοι απορριµµάτων, που να αδειάζονται σε τακτά διαστήµατα καθώς και ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης. • Συνεχής, τακτικός καθαρισµός της ακτής από σκουπίδια, αποτσίγαρα κ.λπ. Β. Οργάνωση ακτής • Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για την ποιότητα των υδάτων κολύµβησης, µε την ανάρτηση των επίσηµων αποτελεσµάτων των µικροβιολογικών αναλύσεων στον υποχρεωτικό πίνακα ανακοινώσεων της κάθε ακτής. • Σχέδια δράσης για την αντιµετώπιση τυχόν θαλάσσιας ρύπανσης εξ ατυχήµατος,

µε άµεση ενηµέρωση του κοινού. • Απαγόρευση της κίνησης οχηµάτων και µοτοποδηλάτων στην ακτή. • Απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης. • Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, µε ελεγχόµενο σύστηµα αποχέτευσης. Γ. Ασφάλεια επισκεπτών • Παρουσία εκπαιδευµένων, πτυχιούχων ναυαγοσωστών σε υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τη σχετική νοµοθεσία, ή άµεση πρόσβαση σε τηλέφωνο για περίπτωση ανάγκης, σωστικά εφόδια και πρώτες βοήθειες. • Προσβασιµότητα και παροχή υπηρεσιών για άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). ∆. Προστασία της φύσης και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση • Έντυπες πληροφορίες και οδηγίες συµπεριφοράς για την ακτή, καθώς και για περιοχές µε ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον, χλωρίδας και πανίδας, στον παράκτιο χώρο. • Οργάνωση δραστηριοτήτων από τον διαχειριστή της ακτής, που να επιβεβαιώνουν και να υλοποιούν το ενδιαφέρον του για το φυσικό περιβάλλον της ακτής και την ανάγκη προστασίας του. • Υλοποίηση συγκεκριµένων δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τους επισκέπτες της ακτής.

Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 11


www.cretavoice.gr

✤ Trivago: Η Κρήτη στις κορυφαίες προτιµήσεις

των τουριστών και αυτό το καλοκαίρι

H καλοκαιρινή σεζόν ξεκίνησε επισήµως µε τον ερχοµό του Ιουνίου και για πολλούς ξένους, η επίσκεψή τους στην Ελλάδα αποτελεί την πιο σηµαντική στιγµή της χρονιάς τους. Ποιοι λαοί όµως είναι εκείνοι που θα απολαύσουν το ζεστό ελληνικό κλίµα, δείχνοντας τη µεγαλύτερη προτίµηση φέτος για ελληνικούς προορισµούς; Η www.trivago.gr πραγµατοποίησε έρευνα και σας παρουσιάζει τις τάσεις του εισερχόµενου τουρισµού 2016: τους δηµοφιλέστερους ελληνικούς προορισµούς του καλοκαιριού, σύµφωνα µε τις επιλογές των ξένων τουριστών, καθώς και τους λαούς που έδειξαν τη µεγαλύτερη προτίµηση φέτος για την Ελλάδα. Οι πιο αγαπητοί προορισµοί των ξένων επισκεπτών Την πρώτη θέση µεταξύ των προτιµήσεων των ξένων τουριστών καταλαµβάνει η όµορφη Σαντορίνη, αγαπηµένος προορισµός για Ιταλούς, Άγγλους και Γερµανούς για το φετινό καλοκαίρι. Αµέσως µετά τη Σαντορίνη, ο πιο αγαπηµένος προορισµός είναι στο Ιόνιο πέλαγος, και πρόκειται για την Κέρκυρα, την οποία φέτος θα προτιµήσουν Ιταλοί, Άγγλοι και Πολωνοί. Στην τρίτη θέση κάνει την εµφάνισή της η Κρήτη, πρώτη προτίµηση για Γερµανούς, αλλά και µεταξύ των κορυφαίων προτιµήσεων για Ιταλούς και Άγγλους. Ακόµη ένα νησί των Κυκλάδων συγκαταλέγεται µεταξύ των πιο προτιµητέων, µε τη Μύκονο να είναι τέταρτη στις προτιµήσεις των ξένων τουριστών, µε τ ο υ ς

12 Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

περισσότερους που την επιλέγουν να είναι Ιταλοί, ακολουθούµενοι από Άγγλους και Γερµανούς. Αντίστοιχο ενδιαφέρον από τους τρεις

αυτούς λαούς παρουσιάζεται και για τη Ζάκυνθο, τη Σκιάθο και την Κω. Στην όγδοη θέση εµφανίζεται η Κεφαλονιά, την οποία φαίνεται να προτιµούν κυρίως οι Άγγλοι, οι Ιταλοί, αλλά και οι Σέρβοι. Την προτελευταία θέση της δεκάδας προτιµήσεων καταλαµβάνει η Θάσος, αναδεικνύοντας τις οµορφιές των νησιών του Βορείου Αιγαίου τις οποίες προτιµούν οι Ρουµάνοι, οι Σέρβοι και οι Γερµανοί. Τέλος, στη δέκατη θέση βρίσκεται η Πάρος, την οποία θα επισκεφθούν φέτος κυρίως Ιταλοί, Γάλλοι και Άγγλοι. Οι λαοί που έδειξαν τη µεγαλύτερη προτίµηση για την Ελλάδα Τη µεγαλύτερη προτίµηση για την Ελλάδα δείχνουν και φέτος οι Ιταλοί, παραµένοντας σταθεροί στις επιλογές τους, αφού σε κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται φαίνεται να επισκέπτονται τα ελληνικά εδάφη. Μετά τους Ιταλούς, η µεγαλύτερη προτίµηση προέρχεται από του Άγγλους, ακολουθούµενοι από τους Γερµανούς. Όλο και περισσότερο φαίνεται να προτιµάται και η Ελλάδα από τους Σέρβους, ενώ την αδυναµία τους για τα ελληνικά νησιά δεν φαίνεται να κρύβουν οι Σουηδοί και οι Γάλλοι

που βρίσκονται στην πέµπτη και έκτη θέση, αντίστοιχα. ∆ανοί, Πολωνοί, Αυστριακοί και Ρώσοι είναι οι τέσσερις εθνικότητες που ολοκληρώνουν την δεκάδα των κορυφαίων εισερχόµενων λαών για το φετινό καλοκαίρι. Σχετικά µε αυτή την έρευνα: Η παραπάνω ανάλυση βασίζεται σε έρευνα που διεξήγαγε η trivago για αναζητήσεις που έγιναν µεταξύ πρώτης Ιανουαρίου και 22 ΜαŠου 2016, για ταξίδια που θα πραγµατοποιηθούν µεταξύ πρώτης Ιουνίου


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Ποιους και πόσο συµφέρει

το νυχτερινό τιµολόγιο ρεύµατος Η διαδικασία και οι τεχνικές προNποθέσεις για την απόκτηση του µειωµένου τιµολογίου της ∆ΕΗ Σε ισχύ τέθηκε από την 1η ΜαŠου µέχρι και την 31η Οκτωβρίου, το νυχτερινό τιµολόγιο της ∆ΕΗ, µε χρονοχρέωση, που εξασφαλίζει χρεώσεις από 15% ως και 50-60% χαµηλότερες, σε σχέση µε τα κανονικά τιµολόγια,, αναλόγως πάντα την κατανάλωση που έχει ένα σπίτι. Το οικιακό τιµολόγιο γίνεται µε χρονοχρέωση (µειωµένο νυχτερινό), µε συνεχές ωράριο (23:00 έως 07:00). Ποιους συµφέρει Το τιµολόγιο αυτό συµφέρει: Όταν χρησιµοποιούνται οι ηλεκτρικές συσκευές που καταναλώνουν πολύ ρεύµα κατά τη διάρκεια της νύχτας (ώρες µειωµένης χρέωσης) Σε κάθε περίπτωση εάν η συνολική κατανάλωση, ηµέρας και νύχτας, είναι πάνω από 800 kWh (κιλοβατώρες) το τετράµηνο Όταν η 4µηνιαία κατανάλωση (ηµέρας και νύχτας) είναι µικρότερη των 800 kWh, εφόσον η κατανάλωσης της νύχτας είναι τουλάχιστον 150 kWh Μεγαλύτερο όφελος Εξάλλου, ο καταναλωτής µπορεί να έχει µεγαλύτερο οικονοµικό όφελος από το οικιακό τιµολόγιο µε χρονοχρέωση: - Εάν προγραµµατίσει, για παράδειγµα, µε χρονοδιακόπτη, ορισµένες ενεργοβόρες ηλεκτρικές συσκευές, όπως πλυντήριο ρούχων, πλυντήριο πιάτων, θερµοσίφωνα και θερµοσυσσωρευτές να λειτουργούν στις ώρες µειωµένης χρέωσης. - Εάν χρησιµοποιεί την ηλεκτρική κουζίνα, το ηλεκτρικό σίδερο και τα κλιµατιστικά κυρίως κατά τις ώρες µειωµένης χρέωσης Επωφελείται επίσης και από τις ηλεκτρικές συσκευές που λειτουργούν όλο το 24ωρο (π.χ. το ψυγείο, καταψύκτης, ηλεκτρονικές συσκευές σε αναµονή) γιατί το 1/3 της ενέργειας που καταναλώνουν θα χρεώνεται µε τη µειωµένη τιµή της νύχτας. Επίσης οι καταναλώσεις των λαµπτήρων φωτισµού ασφαλείας κατά τη διάρκεια της νύκτας θα χρεώνονται µε τις χαµηλές τιµές. Εγκατάσταση και λειτουργία Το µειωµένο - νυχτερινό τιµολόγιο δίνεται από την ∆ΕΗ για 8 ώρες την ηµέρα. Ο πελάτης πρέπει να κάνει αίτηση στην ∆ΕΗ της περιοχής του και συγκεκριµένα στην Εξυπηρέτηση Χρηστών ∆ικτύου. Θα πρέπει να έχει µαζί του έναν παλιό λογαριασµό ηλεκτρικού ρεύµατος. Εκεί θα του κλείσουν ένα ραντεβού, για να έρθει στο ακίνητό του ένας υπάλληλος της ∆ΕΗ για να δει αν όντως υπάρχουν οι προ¾ποθέσεις για την χορήγηση του µειωµένου - νυχτερινού τιµολογίου. Τα πράγµατα είναι ποιο εύκολα αν στην οικοδοµή που έχουµε το διαµέρισµά µας, υπάρχουν κι άλλοι ένοικοι που χρησιµοποιούν το µειωµένο τιµολόγιο, γιατί αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει ήδη εγκατεστηµένος ο

χρονοδιακόπτης ή ο δέκτης που θα δίνει την εντολή αλλαγής. Άρα θα γίνει µόνο η αλλαγή του παλιού µετρητή µονής εγγραφής σε νέο µετρητή διπλής εγγραφής (Κανονικό και Μειωµένο). Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να έχει προβλεφτεί η ύπαρξη χώρου για την τοποθέτηση ενός µονοφασικού κιβωτίου µετρητή, όπου θα µπει ο ∆έκτης. Πριν από µερικά χρόνια τοποθετούσαν µετρητές µε ενσωµατωµένο τον δέκτη, αλλά επειδή ήταν πολύ ακριβοί πλέον δεν τοποθετούνται. Θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να καλέσει έναν ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη έτσι ώστε να προσθέσει το κατάλληλο καλώδιο µεταξύ του ρολογιού και του πίνακα και να κάνει την απαραίτητη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου. Κατόπιν θα πρέπει να γίνει επίσκεψη στο κατά τόπους γραφείο του ∆ιαχειριστή Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας, µαζί µε την ταυτότητα και το ΑΦΜ έτσι ώστε να υποβληθεί η δήλωση του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου. Τέλος θα γίνει µια τελευταία επίσκεψη σε κατάστηµα της ∆ΕΗ για να γίνει η υπογραφή της σύµβασης µαζί µε την ταυτότητα και ένα έντυπο που να αποδεικνύει το ΑΦΜ. Από την στιγµή που έρθει η τεχνική υπηρεσία κι αλλάξει τον µετρητή µας, ξεκινάει κι η λειτουργία του διπλού τιµολογίου. Για να µπορούµε να παρακολουθούµε την έναρξη και το τέλος του µειωµένου τιµολογίου θα πρέπει ο ηλεκτρολόγος µας να έχει εγκαταστήσει ένα λαµπάκι στον πίνακα της οικίας µας. Πολλά σπίτια αντί για τον σύγχρονο δέκτη έχουν εγκατεστηµένο τον παλιό χρονοδιακόπτη. ∆ηλαδή ένα ρολόι, το οποίο όµως χάνει την ώρα του(µε τις διακοπές ρεύµατος), και χρειάζεται να γίνει η σωστή ρύθµιση του. Ο έλεγχος αυτός γίνεται από τον καταµετρητή, όταν έρχεται στο 4µηνο για να γράψει την ένδειξη. Αν όντως διαπιστωθεί ότι το ρολόι δεν έχει την σωστή ώρα τότε πρέπει να κάνει ένα ∆ελτίο ΑναφοράςΚαταµετρητή, όπου θα ζητάει την ρύθµιση του χρονοδιακόπτη. Τα τελευταία χρόνια επειδή η καταµέτρηση γίνεται από ιδιώτες εργολάβους, δεν γίνεται αυτός ο έλεγχος µε αποτέλεσµα η κατανάλωση του Μειωµένου να καταγράφεται στο Κανονικό ή και το αντίθετο. Να µην γράφει καθόλου στο Μειωµένο ή και το αντίθετο. Αν κι εµείς οι ίδιοι διαπιστώσουµε ότι δεν δουλεύει σωστά ο χρονοδιακόπτης µπορούµε να δηλώσουµε την βλάβη του στο Γραφείο Βλαβών. Τέλος πρέπει να γνωρίζει ο πελάτης ότι µε τον χρονοδιακόπτη δεν ισχύει το σπαστό τιµολόγιο, δηλαδή τον χειµώνα να έχει 2 ώρες το µεσηµέρι, αλλά το συνεχές από τις 23:00 έως τις 07:00 για όλο το χρόνο, µπορεί όµως να ζητήσει την αντικατάστασή του. Το κόστος για νέα σύνδεση είναι 34€+ ΦΠΑ. και το πάγιο είναι 2€το τετράµηνο.

Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 13


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Οδός Ειρήνης στο Καλαµάκι. Κάθε βράδυ αυτή η εικόνα. Το ήδη στενό πεζοδρόµιο καταλαµβάνεται πλήρως και για ώρα από θαµώνες ψητοπωλείου και πελάτες µίνι µάρκετ. Η γαsδουριά σε όλο της το µεγαλείο…

✤ Τα "δίποδα" γαGδούρια των Χανίων Ένα αφιέρωµα σε όλους αυτούς που νοµίζουν ότι οι δρόµοι και τα πεζοδρόµια τους ανήκουν Επιµέλεια σελίδας: Παναγιώτης Στ. Νικηφοράκης Αγαπητοί µας αναγνώστες, όπως θα διαπιστώσατε, η σελίδα αυτή είναι αφιερωµένη στα Χανιώτικα "δίποδα γα½δούρια". Μία ράτσα η οποία, αντίθετα µε τα συµπαθή τετράποδα "εξαδέλφια" τους - τα οποία τείνουν προς εξαφάνιση - πολλαπλασιάζεται καθηµερινά… Αδιαφορία, προκλητική συµπεριφορά, κανένας σεβασµός, ωχαδελφισµός. Λίγες µόνο λέξεις για να περιγράψει κανείς τι θα µπορούσαν να έχουν µέσα στο µυαλό τους όλοι αυτοί που "θαυµάζετε" σε αυτήν την σελίδα, καθώς και χιλιάδες άλλοι, που κάνουν την ζωή πεζών και οδηγών στα Χανιά ιδιαίτερα δύσκολη και επικίνδυνη σε καθηµερινή βάση. Από αυτόν τον µήνα, η CretaVoice θα προσπαθήσει να βάλει ένα ακόµη "λιθαράκι" στην εκστρατεία που έχει ξεκινήσει τους τελευταίους µήνες: Να "ξεµπροστιάζονται" όλοι αυτοί που προκαλούν και θέτουν σε κίνδυνο την σωµατική ακεραιότητα των πολιτών, µε την πεποίθηση ότι αφενός οι ίδιοι που θα δουν τα "κατορθώµατά" τους θα γίνουν πιο προσεκτικοί και αφετέρου όλοι µας να γίνουµε πιο προσεκτικοί και να σεβόµαστε τους πεζούς και τους υπόλοιπους χρήστες του δηµόσιου χώρου. Πολλές από τις φωτογραφίες που δηµοσιεύονται µπορεί να προκαλέσουν αυθόρµητο γέλιο, ωστόσο αυτή η κατάσταση µόνο για γέλια δεν

14 Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

είναι. Θα σας παρακαλέσω να µπείτε στην θέση ενός πεζού που του έχουν κλείσει το πεζοδρόµιο και τον αναγκάζουν να κατέβει στον δρόµο για να συνεχίσει, ενός ανάπηρου που του έχουν καταλάβει την θέση στάθµευσης, της µητέρας µε το παιδικό καρότσι που της έχουν κλείσει την ράµπα, του οδηγού που δεν µπορεί να στρίψει ή δεν έχει ορατότητα επειδή έχουν παρκάρει πάνω στην στροφή… Το υλικό προέρχεται από τον φωτογραφικό φακό και από αναγνώστες της "CV" καθώς και από την ιστοσελίδα του Facebook " Χανια :η Ασκηµια ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ Συνηθεια". ∆ηµοσιεύονται δε µε ελάχιστο σχολιασµό, για να βγάλει ο κάθε αναγνώστης τα συµπεράσµατά του.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Έξω από το Μεγάλο Αρσενάλι, στο Ενετικό Λιµάνι. Οι κύριοι έχουν καταλάβει και τις δύο θέσεις αναπήρων.

Στην Κισσάµου, στο "εικονοστάσι". Ιδιωτικό πάρκινγκ σε δηµόσιο χώρο.

Στην είσοδο του ΙΚΑ. Τα αυτοκίνητα που βλέπετε είναι σταθµευµένα. ∆εν περιµένουν να µπουν µέσα!

Στο τέλος της Κισσάµου, κοντά στον Κλαδισσό. Κάποιος είπε στον επιχειρηµατία ότι το πεζοδρόµιο είναι δικό του και δεν πρέπει κανείς να το …πατά.

Στην αρχή της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στα ∆ικαστήρια. Κεντρικό σηµείο µε πολλή κίνηση από πεζούς.

Στην αρχή της Καζαντζάκη. Εκεί τον βόλεψε. Τι σηµασία έχει αν ενοχλεί…

Το φαρδύ πεζοδρόµιο της οδού Κόρακα, που έχει µετατραπεί σε πάρκινγκ µηχανακιών. Μετρήστε έξι µηχανάκια σε µόλις λίγα µέτρα.

Στην οδό Κορωναίου. Αφού δεν βρήκε στην αριστερή µεριά, το έβαλε στην δεξιά. Πάντως τα αυτοκίνητα που περνούν δεν τα ενοχλεί…

Λεωφόρος Σούδας, στον Κουµπέ. Αυτός θέλει κρέµασµα…

Κάπου στα Χανιά. Μάλλον αυτός είναι "ανάπηρος" για να παρκάρει έτσι.

Πάνω στην γωνία στην οδό Υψηλαντών. Ούτε πεζός δεν περνά, ούτε τα αυτοκίνητα βλέπουν τι έρχεται…

Σύνηθες φαινόµενο η "διπλοσειρά" στην Κυδωνίας, έξω από το δηµαρχείο.

Οδός Μπετόλο. Κανονικά είναι πεζόδροµος…

Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 15


16 Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2016


Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 17


www.cretavoice.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γράφει o Παναγιώτης Μπατσαρισάκης Οικονοµικός Επιχειρηµατικός Σύµβουλος – Αναλυτής

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Ακόµη µία ‘‘πρόθυµη’’ ελληνική κυβέρνηση Πρόθυµα και αυτή η κυβέρνηση ψήφησε και θα αποτελειώσει το έργο για το κλείσιµο της αξιολόγησης. Τα µέτρα είναι βαριά και ασήκωτα για τις πλάτες του χειµαζόµενου λαού εδώ και έξι χρόνια. Με τα νέα µέτρα που ψηφίστηκαν γίνεται ισοπεδωτική αφαίµαξη και της τελευταίας εναποµείνουσας οικονοµικής δυνατότητας τόσο των ιδιωτών, όσο και των επιχειρήσεων. Ξεκινάµε από την φοροεπιδροµή σε αγροτικά και επαγγελµατικά αυτοκίνητα, καθώς αλλάζουν οι λιανικές τιµές τόσο των ΙΧ όσο και των αγροτικών, επαγγελµατικών από τις αρχές του επόµενου µήνα καθώς αλλάζει ο τρόπος υπολογισµού των τελών ταξινόµησης µε αποτέλεσµα γενναίες αυξήσεις στις λιανικές τιµές των αυτοκινήτων σε µία εποχή δραµατικής µείωσης των εισοδηµάτων. Φέρνουν και ένα µήνα νωρίτερα τον ΦΠΑ 24% αφού πρόκειται να ισχύσει από 1ης Ιουνίου. Μαζί του έρχονται αυξήσεις 5 έως 25 λεπτά το λίτρο στα καύσιµα, πάνω από µισό ευρώ αύξηση στα περισσότερα τσιγάρα, 20% αύξηση στον καφέ, 5% φόρος στη σταθερή τηλεφωνία δηλαδή µία µόνιµη λιτότητα, στην Ελλάδα που ανήκει στην Ευρώπη της ισονοµίας και της ευµάρειας…. Και δεν φτάνουν τα παραπάνω, ζητείται από την Τρόικα ή µάλλον προτείνει η ελληνική κυβέρνηση, σύµφωνα µε Ευρωπαίο αξιωµατούχο και άλλα µέτρα όπως διπλασιασµός του φόρου στην µπύρα, φόρος στα ηλεκτρονικά τσιγάρα, φόρος στην συνδροµητική τηλεόραση και στο Ίντερνετ. Στα ξενοδοχεία από το 2018 θα έχουµε το γνωστό τέλος διανυκτέρευσης ανάλογα µε την κατηγορία του. Και να ο αυτόµατος κόφτης που θα κόβει δαπάνες, όπως προνοιακά επιδόµατα, κονδύλια για κρατικούς φορείς, φοροαπαλαγές, κονδύλια για την εκπαίδευση και άλλα πολλά που αφορούν τις δαπάνες. Όλα τα παραπάνω θα έλεγε κανείς είναι το λιγότερο…. µπρος στην απόλυτη καταστροφή για 1,3 εκατοµµύρια συνταξιούχους που δεν τους δόθηκε η 13η σύνταξη, και αντί αυτού ενεργοποιήθηκε ουσιαστικά η ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος. 400.000 χαµηλοσυνταξιούχοι θα έχουν δραµατική µείωση µε την κατάργηση του ΕΚΑΣ και γενικά θα υπάρξει µείωση 30% -40%, ανάλογα µε το ταµείο, όπως το ΕΤΑΤ και άλλα επικουρικά ταµεία. Η πρόθυµη κυβέρνηση προσπαθεί να κλείσει ακόµα και

18 Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

τα καφενεία στα χωριά αναγκάζοντας νοµοθετικά την ασφάλιση τους στον ΟΑΕΕ, αντί στον ΟΓΑ, καθιστώντας εντελώς αδύνατη την πληρωµή των ασφαλίστρων. Συµπέρασµα από τα παραπάνω είναι ένα και µοναδικό, δραµατική µείωση των εισοδηµάτων τόσο από τις συντάξεις και τους µισθούς, όσο και των επιχειρήσεων, γιατί οι βασικοί καταναλωτές (µισθωτοί και συνταξιούχοι) θα έχουν 30% κατά µέσο όρο λιγότερα εισοδήµατα να καταναλώσουν. Από την άλλη µεριά φόροι αβάσταχτοι για άλλους. Ένα µοντέλο οικονοµικό πρωτοφανές παγκόσµια, το οποίο οµολογούν όλοι ότι δε βγαίνει, όµως η πρόθυµη ελληνική κυβέρνηση σπεύδει να τα υιοθετήσει, να τα ψηφίσει, να τα εφαρµόσει και να προσπαθεί να µας πείσει ότι είναι σωστά. Λα½κές αντιδράσεις δεν υπάρχουν ακόµη γιατί λόγω του µεγάλου αριθµού των µέτρων και της µη εφαρµογής τους ακόµη δεν έχει γίνει κατανοητό το µέγεθος της απόλυτης πλέον φτωχοποίησης του ελληνικού λαού. Αυτή είναι αναδροµική «µόχλευση» φτώχειας των νέων µέτρων για το πακέτο των 11 δις που µας έχουν υποσχεθεί. Το µόνο βέβαιο είναι η αύξηση των ληξιπρόθεσµων τόσο προς το δηµόσιο (σήµερα είναι 87 δις) όσο και στα ασφαλιστικά ταµεία, και εκτόξευση των κόκκινων δανείων στο ζενίθ των καθυστερήσεων τους. Αν όλη αυτή η ‘‘προθυµία’’ δεν έχει νόηµα, τότε τι άλλο νόηµα µπορεί να έχει ένα πρόγραµµα διάσωσης που δεν βγαίνει… το λένε και οι ίδιοι που το εµπνεύστηκαν και το εφαρµόζουν.

Ξεκινάµε από την φοροεπιδροµή σε αγροτικά και επαγγελµατικά αυτοκίνητα, καθώς αλλάζουν οι λιανικές τιµές τόσο των ΙΧ όσο και των αγροτικών, επαγγελµατικών από τις αρχές του επόµενου µήνα καθώς αλλάζει ο τρόπος υπολογισµού των τελών ταξινόµησης µε αποτέλεσµα γενναίες αυξήσεις στις λιανικές τιµές των αυτοκινήτων σε µία εποχή δραµατικής µείωσης των εισοδηµάτων.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Το 30% των ανθρώπων θα εκδηλώσει ασθένεια στην φωνή του Συµβουλές για µια δυνατή και καθαρή φωνή για πολλά χρόνια, από τους επιστήµονες

ΥΓΕΙΑ

Γράφει o Μηνάς Ν. Αρτόπουλος, Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος ∆ιευθυντής του Τµήµατος Χειρουργικής Τραχήλου Θυρεοειδούς της ΩΡΛ κλινικής του «ΜΗΤΕΡΑ»

∆εκάδες εκατοµµύρια άνθρωποι στον κόσµο (7,5 εκατοµµύρια µόνο στις Ηνωµένες Πολιτείες) κάθε χρόνο έχουν προβλήµατα µε τη φωνή τους! Την προσοχή όλων και ιδιαίτερα αυτών που είναι υποχρεωµένοι να χρησιµοποιούν πολύ τη φωνή τους εφιστούν οι Ωτορινολαρυγγολόγοι µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Φωνής στις 16 Απριλίου. «Η φωνή είναι µία από τις σηµαντικότερες λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισµού και µέσω αυτής κάνουµε το µεγαλύτερο µέρος της καθηµερινής µας επικοινωνίας µε τα άτοµα του κοντινού και µη περιβάλλοντός µας» αναφέρειο διαπρεπής Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος Μηνάς Ν. Αρτόπουλος, ∆ιευθυντής του Τµήµατος Χειρουργικής Τραχήλου-Θυρεοειδούς της ΩΡΛ κλινικής του «ΜΗΤΕΡΑ» και προσθέτει: «Γι αυτό χρειάζεται προσοχή καθώς και η φωνή πολλές φορές ασθενεί. Μάλιστα οι πιθανότητες για να αποκτήσει κάποιος πρόβληµα φωνής κατά τη διάρκεια της ζωής του είναι 30%». Σύµφωνα µε τους επιστήµονες η φωνή χαρακτηρίζεται από το ύψος, την ένταση και τη χροιά. • Το ύψος της φωνής καθορίζεται από τη συχνότητα των ταλαντώσεων των φωνητικών χορδών. Η συχνότητα έχει άµεση εξάρτηση από το µήκος, το πάχος και την ένταση των χορδών. • Η ένταση της φωνής εξαρτάται από την πίεση της εκπνοής κατά τη στιγµή της οµιλίας. • Η χροιά της φωνής προσδιορίζεται από τον βασικό τόνο, που δίνεται από τη φωνητική µηχανή, σε συνδυασµό µε την αρµονία. «Η φωνασθένεια προσβάλλει κυρίως άτοµα που είναι υποχρεωµένα να χρησιµοποιούν πολύ τη φωνή τους και που δεν κάνουν σωστή χρήση της, όπως τραγουδιστές, εκπαιδευτικούς, εκφωνητές, δικηγόρους κλπ» εξηγεί ο κ. Αρτόπουλος και προσθέτει: «Οι συνηθέστεροι παράγοντες εµφάνισης της φωνασθένειας οφείλονται σε ασθένειες όπως: συνάχι, φλογώσεις του λαιµού, αναιµία, µεταγριππικές επιπλοκές κλπ». Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Υγείας της Φωνής οι Ω.Ρ.Λ συνιστούν µερικές πρακτικές οδηγίες για να µην έχουµε πρόβληµα µε την φωνή µας: • Αποφύγετε την οµιλία σε θορυβώδη περιβάλλοντα • Αποφύγετε τις κραυγές, τις στριγκλιές, το δυνατό γέλιο καθώς και τις συνεχείς απόπειρες καθαρισµού του λαιµού • Καταστείλετε το βήχα σας και προσπαθήστε να πταρνισθείτε "µαλακά" και όχι θορυβώδη • Αποφύγετε τη δηµιουργία παράξενων ήχων µε τη φωνή σας • Μην ψιθυρίζετε. Το ψιθύρισµα είναι χειρότερο από την οµιλία • Αρχίστε την κάθε πρόταση οµιλίας µε εκπνοή • Κάντε µία παύση στη µέση της πρότασης και αναπνεύ-

στε πάλι • ∆ιατηρείστε ένα απαλό και σωστό τρόπο οµιλίας µε σωστή άρθρωση • Οµιλείτε µε τη σωστή ταχύτητα οµιλίας • ∆ώστε ευλυγισία στη φωνή σας • Μάθετε να χρησιµοποιείτε τη φωνή σας µε όσο το δυνατόν λιγότερη προσπάθεια και τάση • Μην οµιλείτε για πολλή ώρα, αποφύγετε τις παρατεταµένες τηλεφωνικές συνοµιλίες, δώστε χρόνο στη φωνή σας να ξεκουραστεί κατά τη διάρκεια της οµιλίας σας • Αποφύγετε να µιλάτε ή να τραγουδάτε συνέχεια κοντά στα όρια της φωνητικής σας κλίµακας • ∆ώστε χρόνο στη φωνή σας να ξεκουραστεί µετά. • Χρησιµοποιήστε σωστά την κοιλιακή η διαφραγµατική αναπνοή • ∆ιατηρείστε την σωστή ενυδάτωση του σώµατος, πίνοντας 7-9 ποτήρια νερό την ηµέρα • Σε περίπτωση κρυολογήµατος η λαρυγγίτιδας συµβουλευτείτε αµέσως τον ειδικό ιατρό • Αποφύγετε τη ξηρασία που δηµιουργεί ο κλιµατισµός σε εσωτερικούς χώρους • Αποφύγετε την εισπνοή µολυσµένου αέρα • ∆ιατήρηση καλής γενικής κατάστασης • Αναπαύεστε αρκετά • Ασκηθείτε συχνά • ∆ιατηρείστε µια ισορροπηµένη δίαιτα που να περιλαµβάνει λαχανικά, φρούτα και τροφές ολικής αλέσεως • Αποφυγή καπνίσµατος • Θεραπεύεστε την γαστρο-οισοφαγική παλινδρόµηση εφόσον πάσχετε • Αποφεύγετε τα καφε½νούχα και αλκοολούχα ποτά γιατί αυτά προκαλούν αφυδάτωση • Η χρήση ενός υγραντήρα θα βοηθήσει στην ενυδάτωση • Ο «καθαρισµός» του λαιµού θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί προκαλεί τραυµατισµό στιςφωνητικές χορδές

Το ύψος της φωνής καθορίζεται από τη συχνότητα των ταλαντώσεων των φωνητικών χορδών. Η συχνότητα έχει άµεση εξάρτηση από το µήκος, το πάχος και την ένταση των χορδών.

Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 19


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Η διαφορά µεταξύ ψυχολόγου και ψυχιάτρου Τι παθήσεις ανααµβάνει ο καθένας και ποιο είναι το επίπεδο συνεργασίας τους

ΥΓΕΙΑ

Γράφει ο Πολύδωρος Γαβριλάκης Ψυχίατρος Ψυχοθεραπευτής

Κατ’ αρχήν η βασική διαφορά είναι ότι ο ψυχίατρος είναι ιατρός και µάλιστα ο µοναδικός ειδικός για την διάγνωση και θεραπευτική αντιµετώπιση της ψυχικής νόσου. ∆ηλαδή είναι ο µόνος που µπορεί να πει µε ασφάλεια αν κάποιο ψυχολογικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει ένας άνθρωπος ή κάποια συµπτώµατα αποτελούν µέρος µιας ψυχικής νόσου ή όχι. Ο ψυχολόγος είναι ο επιστήµονας που εφαρµόζει µία ψυχολογικού τύπου θεραπεία που λέγεται ψυχοθεραπεία και απαιτείται συνήθως µεταπτυχιακή εκπαίδευση πάνω σε ένα ή περισσότερα είδη ψυχοθεραπείας, γιατί αυτή η εκπαίδευση δεν παρέχεται στην σχολή της ψυχολογίας στο Πανεπιστήµιο. Ο ψυχίατρος στα πλαίσια της ειδικότητας του οφείλει να έχει εκπαιδευτεί και στην ψυχοθεραπεία, αλλά µετά την ειδικότητα µπορεί να ασχολείται ή και να µην ασχολείται µε ψυχοθεραπεία. Και οι δύο είναι επαγγελµατίες ψυχικής υγείας που θα πρέπει να συνεργάζονται για το καλό του ασθενούς. Έτσι, ο σωστός ψυχίατρος θα πρέπει να ενισχύει την θεραπευτική σχέση που έχει κάποιος ασθενής µε έναν ψυχολόγο και να του συνιστά να συνεχίσει την θεραπεία, να προτείνει την ψυχοθεραπεία όταν αυτή ενδείκνυται, να παραπέµπει τους ασθενείς του για ψυχοθεραπεία. Ακόµα και εάν ασχολείται µε ψυχοθεραπεία, θα πρέπει να παραπέµπει τους ασθενείς του σε άλλο ψυχίατρο ή ψυχολόγο εφόσον ο ίδιος δεν εφαρµόζει και δεν είναι επαρ-

20 Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

κώς εκπαιδευµένος στον τύπο της ψυχοθεραπείας που θα ήταν καλύτερη για αυτούς. Ο σωστός ψυχολόγος θα πρέπει επίσης να παραπέµπει τον ασθενή του για ψυχιατρική εκτίµηση για να αποκλειστεί κάποια σοβαρή ψυχική διαταραχή, αλλά και να λάβει µία διάγνωση και ένα θεραπευτικό πλάνο. Όλοι οι ασθενείς είτε πάσχουν από σωµατικό ή ψυχικό νόσηµα ή έχουν απλώς κάποια συµπτώµατα, έχουν δικαίωµα σε µία διάγνωση και ένα επιστηµονικά τεκµηριωµένο θεραπευτικό πλάνο από έναν ειδικευµένο ιατρό. Στην περίπτωση την δική µας η διάγνωση πολλές φορές µπορεί να είναι κάποια ήπια ψυχική νόσος, της οποίας η κύρια θεραπευτική αντιµετώπιση µπορεί να είναι η ψυχοθεραπεία και η σύσταση του σωστού ψυχιάτρου θα πρέπει να είναι να συνεχίσει ο ασθενής την ψυχοθεραπεία µε τον θεραπευτή µε τον οποίο έχει ήδη ξεκινήσει εφόσον αυτό επιθυµεί και ο ίδιος. Η επιλογή ψυχοθεραπευτή (ψυχολόγου ή ψυχιάτρου) είναι µία προσωπική υπόθεση και σίγουρα έχει να κάνει και µε το τι ταιριάζει στον καθένα. Στην ψυχοθεραπεία υπάρχουν πολλές διαφορετικές «σχολές» και δεν µπορούµε να πούµε ποια είναι καλύτερη ή χειρότερη, αν και σε πολλές περιπτώσεις ασθενείς θα έχουν περισσότερο όφελος από ένα συγκεκριµένο τύπο ψυχοθεραπείας σε σχέση µε άλλους.

Η επιστηµονικά τεκµηριωµένη ψυχιατρική διάγνωση και το θεραπευτικό πλάνο δεν είναι θέµα προσωπικής επιλογής ή άποψης. Σε αυτά τα πλαίσια όταν ο ψυχίατρος είναι επαρκώς ενηµερωµένος και ασκεί την ψυχιατρική σύµφωνα µε τα τελευταία επιστηµονικά δεδοµένα µε γνώµονα πάντα το συµφέρον του ασθενούς, οφείλει να συστήνει το είδος της ψυχοθεραπείας, ασχέτως αν το εφαρµόζει ή όχι, το οποίο έχει επίσηµη ένδειξη διεθνώς ως µονοθεραπεία ή συµπληρωµατική θεραπεία για το ψυχικό νόσηµα από το οποίο πάσχει κάθε ασθενής του. Σε περίπτωση που δεν συµβαίνει αυτό και είτε ο ασθενής έχει µία ήπια ψυχική νόσο ή απλώς κάποιο ψυχολογικό πρόβληµα και δεν υπάρχει επίσηµη ένδειξη για συγκεκριµένο είδος ψυχοθεραπείας, οφείλει ως ιατρός να προτείνει το είδος της ψυχοθεραπείας που θα βοηθήσει περισσότερο τον ασθενή του, ασχέτως αν την εφαρµόζει ο ίδιος ή συνεργάτες του. Το συµπέρασµα λοιπόν είναι ότι, όταν η παραποµπή ενός ασθενούς από τον ψυχίατρο στον ψυχολόγο ή αντίστροφα γίνεται µε γνώµονα το συµφέρον του ασθενούς, και ΜΟΝΟ αυτό, δεν έχει τίποτα να φοβηθεί ο επαγγελµατίας ψυχικής υγείας. Και αυτό πέρα από το αυτονόητο όφελος του ασθενούς, λειτουργεί ακόµα πιο θετικά και για τον ίδιο, ενισχύοντας την εµπιστοσύνη των ασθενών σε αυτόν.


www.cretavoice.gr

Το ψάθινο καπέλο

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Το αγαπηµένο σας ψάθινο καπέλο έρχεται το Καλοκαίρι αυτό µε νέο στυλ και ύφος. Η νέα τάση στα ψάθινα καπέλα επιβάλλει ένα στυλ περισσότερο θηλυκό, µε χρώµατα, παγιέτες, ολόκληρες φράσεις σαν κεντητές λεπτοµέρειες. Πάρτε µια γεύση για το στυλ που υιοθετεί φέτος το απόλυτο καλοκαιρινό αξεσουάρ. Έτσι κι αλλιώς ένα καπέλο θα χρειαστείτε για να προστατευτείτε από τον ήλιο τους επόµενους µήνες. Γιατί, να µην έχει και κάποιες statement λεπτοµέρειες; Τα καλοκαιρινά σας look αυτοµάτως θα αναβαθµιστούν και τα ψάθινα καπέλα µε τις παγιέτες θα ισορροπήσουν ιδανικά δείχνοντας απόλυτα κοµψά. Επιλέξετε ένα µεγάλο πλατύγυρο καπέλο µαζί µε όλα τα λευκά κοµµάτια του καλοκαιριού, αναβαθµίζοντας κάθε basic επιλογή σας – από ένα ψηλόµεσο τζιν σορτς, ένα καφτάνι, ακόµη και ένα παλιό t-shirt. Ψάχνοντας για Γυαλιά Ηλίου

Barefoot sandals! Η απόλυτη τάση της σεζόν για την παραλία: «Γυµνά» σανδάλια!

Είναι trendy, είναι σέξυ και πολύ θηλυκά! Τα «γυµνά» σανδάλια είναι πολύχρωµα, περίτεχνα, µε πέτρες και αποθεώνουν το hippie boho στυλ! Τολµήστε να υιοθετήσετε την must τάση της σεζόν και κάντε µια εµφάνιση στην παραλία που θα «κλέψει» τις εντυπώσεις και θα συζητηθεί. Τα barefoot sandals είναι κοµψά, άνετα και σίγουρα θα γίνουν τα αγαπηµένα σου, χειροποίητα σανδάλια γι’ αυτό το καλοκαίρι! Θα τα βρείτε:

www.wearmebaby.gr

Πιθανώς ένα από τα αγαπηµένα µας αξεσουάρ, τα γυαλιά ηλίου θεωρούνται must και αναγκαιότητα. Όταν µάλιστα θέλουµε να κρύψουµε ατέλειες και την κακή µας διάθεση ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου είναι ο καλύτερος µας φίλος. Οι λόγοι που µας κάνουν να τα ξεχωρίζουµε και να τα βρίσκουµε πρώτα στη λίστα µε τα απαραίτητα της γκαρνταρόµπας µας, πραγµατικά πολλοί. Κι αν έχετε εξασφαλίσει ένα basic γυαλί ηλίου, όπως είναι το µαύρο µε τον κοκάλινο σκελετό, µπορείτε να σκεφτεί-

τε µια επόµενη επιλογή ίσως περισσότερο girly, µε δροσερά και διάφανα χρώµατα σε γραµµές cat eye. Προτιµήστε τα πιο κλασικά που συνδυάζονται µε τα πάντα, ακόµα κι αν έχει κάποια ένταση – ένα κόκκινο γυαλί ηλίου για παράδειγµα µπορεί να θεωρηθεί βασική επιλογή, µιας και φοριέται σχεδόν µε τα πάντα. Από την άλλη ένα statement γυαλί ηλίου αναδεικνύει ένα απλό σύνολο. Τα trends του 2016 στα γυαλιά ηλίου διαθέτουν πολλά χαρακτηριστικά:

έχουν χρώµα, retro ύφος και oversized σκελετούς ή ακριβώς το αντίθετο. Μικροσκοπικά στρογγυλά γυαλιά ηλίου επίσης διανύουν µια σηµαντική στιγµή στη σκηνή της µόδας και των αξεσουάρ. Χωρίς φυσικά να λείπουν τα sexy γυαλιά σε cat eye γραµµή, µια επιλογή συνώνυµη του κλασικού-edgy styling. Τα Πολύχρωµα γυαλιά είναι µια ακόµη επιλογή που έχετε για φέτος, οι παστέλ αποχρώσεις, όπως και τα γυαλιά καθρέφτες που έχει µια επιστροφή. Είναι όλα αξιολάτρευτα!

Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 21


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Έξι συµβουλές για να επιλέξετε

το κατάλληλο κατοικίδιο

Σκεφτείτε πρώτα πόσο ελεύθερο χρόνο διαθέτετε για την φροντίδα τους Είναι γνωστό και αποδεδειγµένο ότι η παρουσία ενός κατοικιδίου στο σπίτι έχει πολλαπλά οφέλη στον άνθρωπο. Από την αγνή και ανιδιοτελή παρέα, την αφοσίωση, την ανάταση της ψυχολογικής κατάστασης, τη υπευθυνότητα και πολλά ακόµη. Για να φτάσει όµως κάποιος σ' αυτό το σηµείο, θα πρέπει πρώτα να κάνει την σωστή επιλογή ζώου, ανάλογα µε τις ανάγκες του και το τι µπορεί να προσφέρει στο νέο του φίλο. Ένα κατοικίδιο είναι δέσµευση και χρειάζεται χρόνο, χρήµατα και φροντίδα. Πόσο ελεύθερο χρόνο διαθέτετε για την φροντίδα τους Ο χρόνος που µπορείτε να αφιερώσετε στο κατοικίδιο είναι πιθανότατα αυτό που θα ορίσει και ποιο θα επιλέξετε. Για παράδειγµα τα ψάρια και τα χελωνάκια δεν χρειάζονται πολύ φροντίδα αλλά το νερό τους είναι απαραίτητο να ανανεώνεται αν όχι καθηµερινά, τουλάχιστον ανά δύο ηµέρες. Οι γάτες είναι πιο ανεξάρτητες και καθαρίζονται µόνες τους, άρα δεν χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα. Αντίθετα οι σκύλοι θέλουν πολλές ώρες από τον χρόνο σας, καθώς εξαρτώνται αποκλειστικά από σας. Ιδίως τα κουταβάκια χρειάζονται εκπαίδευση και

µαθήµατα συµπεριφοράς. Αν έχετε όλα αυτά στο µυαλό σε συνάρτηση µε τον χρόνο που µπορείτε να αφιερώσετε θα κάνετε την σωστή επιλογή. Πόσο χώρο θα τους διαθέσετε Πολύ µεγάλο ρόλο παίζει το που ζείτε. Ο χώρος καθορίζει σε µεγάλο βαθµό τι κατοικίδιο να υιοθετήσετε. ∆εν µπορείτε πχ να πάρετε έναν µεγάλου µεγέθους σκύλο και να τον κλείσετε σε ένα µικρό διαµέρισµα. Αντιθέτως µικρά κατοικίδια, όπως ένα κουνέλι ή ένα ιγκουάνα έχει πολύ µικρότερες απαιτήσεις στο χώρο. Πόσο λεφτά µπορείτε να ξοδεύετε ΑΠό την στιγµή που θα πάρετε ένα κατοικίδιο θα πρέπει να ξέρετε ότι έχετε την απόλυτη ευθύνη του σε θέµατα σίτισης, ιατροφαρµακευτικών παροχών, αξεσουάρ και παιχνίδια. Για να αποκτήσετε µια ιδέα για το πόσο που θα χρειάζεται να πληρώνετε µπορείτε να επισκεφτείτε ένα pet shop και να µιλήσετε µε τον πωλητή. Πόσες ώρες απουσιάζετε από το σπίτι Αν δουλεύετε πολλές ώρες ή ταξιδεύετε συχνά τότε είναι καλό να υιοθετήσετε ένα κατοικίδιο που δεν θα το επηρεάσει ο τρόπος ζωής σας. Κάποια ζώα είναι πιο ανεξάρτητα από άλλα, για παράδειγµα οι γάτες µπορούν να µείνουν µόνες για 1-2 µέρες µε την προ¾πόθεση να έχουν άµεση πρόσβαση σε φαγητό και νερό. Οι σκύλοι όµως χρειάζονται κάποιον να τους τα παρέχει όλα αυτά. Όπως και ζώα που χρειάζονται καθηµερινή φροντίδα, όπως ψάρια, κουνέλια, ωδικά πουλιά. Πόσο γυµνάζεστε Αν δεν είστε φαν της γυµναστικής, καλό θα είναι να µην επιλέξετε σκύλο. Οι σκύλοι χρειάζονται να τους κάνετε µπάνιο και να τους πηγαίνετε καθηµερινούς περιπάτους οπότε δεν θα είναι καλό να βαρεθείτε γρήγορα και να τους αφήσετε στη µοίρα τους. Πάντως όλα τα ζώα χρειάζονται κάποιου είδους γυµναστική ή παιχνίδι. Ακόµη και τα χάµστερ ή οι γάτες.

22 Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

Τι ειδικούς χρειάζεστε Η εγγύτητα σε κάποια κτηνιατρική κλινική είναι σηµαντική. Οι περισσότεροι κτηνίατροι έχουν εµπειρία για θέµατα που αφορούν σκύλους και γάτες. Αν όµως σκέφτεστε να υιοθετήσετε έναν παπαγάλο ή ένα άλογο είναι σηµαντικό να έχετε πρόσβαση σε κάποιο ειδικό, στην περίπτωση επειγόντων περιστατικών.

✤ Φτιάξτε µια παραδεισένια βεράντα

µε λουλούδια που δεν κοστίζουν τίποτε Τα λουλούδια µπορούν να µετατρέψουν και τον πιο βαρετό χώρο σε ένα φρέσκο και ελκυστικό µέρος. Πώς θα τα καταφέρετε όµως να ανανεώσετε τη βεράντα ή τον κήπο σας µε ελάχιστα χρήµατα, αφού ως γνωστόν το να αγοράζετε καθηµερινά λουλούδια δεν είναι και η πιο οικονοµική πρόταση στον κόσµο; Υπάρχουν λουλούδια που είναι υπέροχα αλλά δυστυχώς κοστίζουν µια περιουσία. Από την άλλη µεριά, υπάρχουν τιπς που µπορείτε να ακολουθήσετε ώστε να αποκτήσετε µια βεράντα-ζούγκλα χωρίς να χρειαστεί να βάλετε το χέρι βαθιά στην τσέπη. Επιλέξτε λουλούδια εντός εποχής Μην πάτε να αγοράσετε λουλούδια εκτός εποχής γιατί θα σας κοστίσουν ακριβά. Για παράδειγµα οι τουλίπες είναι λουλούδια που βγαίνουν τον χειµώνα και στην αρχή της άνοιξης. Αν πάτε να τις αγοράσετε εκτός εποχής τους θα σας κοστίσουν 5 φορές πιο ακριβά. ∆ιαλέξτε οικονοµικά αλλά όµορφα λουλούδια Υπάρχουν λουλούδια που είναι πάµφθηνα και µπορείτε να τα αγοράσετε σε µεγαλύτερη ποσότητα ώστε να µπορείτε να δώσετε µετά λίγα χρήµατα παραπάνω για να αποκτήσετε µια όµορφη ποικιλία λουλουδιών. Για παράδειγµα, τα γαρίφαλλα είναι τα πιο φθηνά λουλούδια που κυκλοφορούν. Οι µαργαρίτες είναι επίσης πολύ οικονοµικές. Αν δεν σας αρέσουν πολύ, τότε

απλά φτιάξτε λίγες γλάστρες ώστε να µπορείτε να συνδυάζετε αυτά τα φτηνά λουλούδια µεταξύ τους για να διακοσµείτε το σπίτι σας. Μην ξεχνάτε τις πρασινάδες Η πρασινάδα δίνει ζωντάνια σε µια βεράντα. ∆εν υπάρχει λόγος να γεµίσετε όλη τη βεράντα µε πολύχρωµα λουλούδια. Προσθέστε µερικές γλάστρες µε όµορφη πρασινάδα και φυτά χωρίς άνθη που είναι πολύ πιο οικονοµικά.


www.cretavoice.gr

ι κ έ ρ υ ο π µ ο κ ι τ ιώ Συνταγή για Χαν

Υλικά συνταγής 1 πακέτο φύλλο Σφολιάτας ''του χεριού σας'' alfa (800 γρ.) 1 κιλό πατάτες (κατά προτίµηση φρέσκιες) 1 κιλό κολοκυθάκια πρωτοφαντά (τρυφερά της εποχής χωρίς πολλούς σπόρους) 3 κ.σ. φρέσκο ψιλοκοµµένο δυόσµο 500 γρ. πηχτόγαλο χανίων ή ξινοµηζύθρα 500 γρ. . ανθότυρο φρέσκο θρυµµατισµένο 3/4 φλ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις 3/4 φλ. ελαιόλαδο 1φλ. . γιαούρτι στραγγιστό 2 µεγάλα αβγά Για την επιφάνεια της πίτας λίγο ελαιόλαδο 2 κ.σ. σουσάµι Εκτέλεση Θα χρησιµοποιήσουµε µεγάλο πυρίµαχο σκεύος ή µεγάλο µακρόστενο ταψί 40 εκατοστά. Καθαρίζουµε τις πατάτες, τις πλένουµε και τις κόβουµε σε πολύ λεπτές φέτες, σχεδόν διάφανες, στο χέρι ή σε µαντολίνο. Τις βάζουµε σε µπολ. Πλένουµε τα κολοκυθάκια, αφαιρούµε τις άκρες τους και τα κόβουµε σε πολύ λεπτές φέτες. Τα βάζουµε σε µπολ.

Αλατοπιπερώνουµε τις πατάτες και τα κολοκύθια. Λαδώνουµε µε πινέλο το ταψί και απλώνουµε ένα φύλλο παγωµένη σφολιάτα. Φροντίζουµε να καλύπτει η σφολιάτα τα πλα½νά του ταψιού, ώστε να φυλακίσουµε µέσα τη γέµιση. Επειδή η σφολιάτα έχει ελαστικότητα, την τεντώνουµε λίγο ώστε να καλύψουµε τα τοιχώµατα. Στρώνουµε τις µισές πατάτες, πασπαλίζουµε µε λίγο αλεύρι. Στρώνουµε τα µισά κολοκύθια, πασπαλίζουµε µε λίγο αλεύρι. Στρώνουµε το µισό πηχτόγαλο και το µισό ανθότυρο. Επαναλαµβάνουµε µια φορά τις στρώσεις µε τα υπόλοιπα υλικά, όπως πριν: πατάτα, αλεύρι, κολοκύθι, αλεύρι, τυριά. Σε µπολ χτυπάµε το ελαιόλαδο µε τα αυγά, το γιαούρτι, το υπόλοιπο αλεύρι και το δυόσµο. Αλατοπιπερώνουµε το χυλό. Περιχύνουµε το µπουρέκι. Καλύπτουµε µε τη δεύτερη κρύα σφολιάτα και τσιµπάµε τις άκρες, ώστε να κολλήσουν τα δύο φύλλα. Με κοφτερό µαχαίρι χαράζουµε την επιφάνεια της σφολιάτας, ώστε να φεύγουν οι υδρατµοί. Με πινέλο αλείφουµε την επιφάνεια µε ελάχιστο λάδι και πασπαλίζουµε µε το σουσάµι. Ψήνουµε σε καλά προθερµασµένο φούρνο στους 220οC στις αντιστάσεις, στην τελευταία σχάρα ή στους 200οC µε αέρα, στη µεσαία σχάρα. Μετά από τα πρώτα 10' του ψησίµατος χαµηλώνουµε στους 180οC ή στους 160οC, αντίστοιχα, και συνεχίζουµε το ψήσιµο µέχρι να ροδίσει καλά η επιφάνεια και να ξεκολλήσει η πίτα από τη βάση του ταψιού. Συνολικό ψήσιµο 1 ώρα. Σερβίρουµε το χανιώτικο µπουρέκι ζεστό ή σε θερµοκρασία δωµατίου. Tip Η δυνατή θερµοκρασία του φούρνου στην αρχή του ψησίµατος, δίνει γρήγορα στη σφολιάτα όγκο και χωρίζει τις πολλές στρώσεις της. Έτσι, όταν ολοκληρωθεί το ψήσιµο, µας δίνει τραγανό και αφράτο αποτέλεσµα.

Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 23


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Tips για Όσπρια Τα περισσότερα όσπρια, γενικά, πριν µαγειρευτούν πρέπει να τα µουλιάσουµε από την προηγούµενη µέρα σε µπόλικο νερό για να φουσκώσουν (ρεβίθια, γίγαντες). Άλλα πάλι τα νεροβράζουµε για 5' και πετάµε το πρώτο νερό πριν τα µαγειρέψουµε (φακές, φασόλια, µαυροµάτικα). Στο µούλιασµα των οσπρίων προσθέτουµε λίγη µαγειρική σόδα. Τα βοηθάει να γίνουν πιο βρστερά. Το σιγανό µαγείρεµα µελώνει και χυλώνει τα όσπρια. Αντίθετα η δυνατή φωτιά τα διαλύει εξωτερικά και η καρδιά µένει άβραστη.

24 Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

Η προσθήκη του ελαιόλαδου στον τελευταίο βρασµό χυλώνει περισσότερο τα

Ετοιµα λαχανικά στην κατάψυξη Κόψτε κρεµµύδια και άλλα λαχανικά και κρατήστε τα σε σακούλες καλά σφραγισµένες για να είναι έτοιµα µέχρι τη χρήση τους. Θα κρατήσουν για µία βδοµάδα µέσα στο ψυγείο και πολύ περισσότερο στην κατάψυξη. Ξέρω ότι είστε όλοι στο τρέξιµο κι αυτό θα σας λύσει τα χέρια… Είναι ότι πρέπει για µια Κυριακή που αποφασίζετε να µαγειρέψετε και είναι όλα κλειστά!!!


www.cretavoice.gr

Τι να τρώµε όταν είµαστε στη παραλία

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

φρουτοσαλάτα ή ένα ελαφρύ σάντουιτς. Αποφεύγουµε τροφές όπως σουβλάκια, χάµπουργκερ και γλυκά καθότι διαθέτουν πολλές θερµίδες και είναι τρόφιµα βαριά για το στοµάχι.

beach volley µπορεί να προκαλέσουν εύκολα αφυδάτωση, της οποίας τα συµπτώµατα είναι δίψα, ατονία, ζάλη και τάση για λιποθυµία.

Μεγάλη προσοχή πρέπει να έχουµε στους πλανόδιους µικροπωλητές που εµπορεύονται ντόνατς, λουκουµάδες ή σάντουιτς. Τα συγκεκριµένα προ½όντα είναι εύκολο να αλλοιωθούν από την πολύωρη έκθεσή τους στον ήλιο καθότι τις περισσότερες φορές δεν τηρούνται οι κατάλληλες συνθήκες συντήρησης. Άφθονη κατανάλωση νερού καθότι η πολύωρη έκθεση στον ήλιο, το έντονο κολύµπι και τα παιχνίδια όπως ρακέτες ή

Σε περιπτώσεις σοβαρής αφυδάτωσης εµφανίζεται πτώση της πίεσης και ταχυκαρδία. Τέλος κακή επιλογή για τη θάλασσα αποτελεί η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Το αλκοόλ εντείνει την αφυδάτωση και προκαλεί στον κολυµβητή εσφαλµένη κρίση (υπερεκτίµηση των δυνατοτήτων του, απώλεια αίσθησης κινδύνου).

Για την παραµονή µας στη θάλασσα, είναι σηµαντικό να φροντίζουµε όχι µόνο για το δέρµα µας, αλλά και για το στοµάχι µας. Το φαγητό πρέπει να είναι ελαφρύ: Όπως σνακ: ξηροί καρποί, φρούτα (ξερά ή φρέσκα), µπισκότα τύπου digestive, µπάρες δηµητριακών, χυµοί, κριτσίνια. Εάν διαθέτουµε κάποιο φορητό ψυγειάκι µπορούµε να πάρουµε µαζί µας ένα σάντουιτς ή µια αραβική πίτα. Στην περίπτωση που δεν έχουµε την δυνατότητα να διατηρήσουµε παγωµένα τέτοιου είδους σνακ, καλύτερα να τα αποφύγουµε καθώς τα αλλαντικά, το τυρί, η µαγιονέζα και το αυγό, αλλοιώνονται εύκολα από τις υψηλές θερµοκρασίες. Εάν η παραλία που θα επισκεφτούµε διαθέτει καφετέρια ή αναψυκτήριο, µπορούµε να καταναλώσουµε κάποιο χυµό ή παγωµένο τσάι, µία

Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 25


Cretavoice TOURIST INFO


www.cretavoice.gr

TOURIST INFO

The Botanical Park of Chania Heaven on Earth with its doors wide open

In late October 2004, after strong south winds, an electricity pole wire broke, causing a fire. The fire spread fast and got out of control. For twenty-four hours, the whole region around the village of Skordalou (home place of the owners) had burnt almost to the ground. The disaster caused 400 year-old olive trees to burn and the whole area was ruined economically and ecologically. But like the Phoenix, the mythological bird that rose from its ashes, the Botanical Park was created in the same way. The Marinakis brothers agreed that the burnt down land should be made into a park for trekking, recreation and educational purposes. But in the midst of the now colourful and vivid scenery, still stands a burnt perennial olive tree, as a reminder of the dismal 2004 fire, of the history and origin of this park. Nearly 20 hectares of land are waiting to welcome

Cv h SUMMER 2016


www.cretavoice.gr

TOURIST INFO

the visitors, where they can find fruit trees from all over the world, herbs, medicinal as well as ornamental plants in a one of a kind park. The land’s formation and the region's micro-climate make it a paradise for hundreds of plants and animals, since in Crete the Mediterranean climate zone, has a temperate climate. Winters are quite calm, and snow only falls on the mountains and during the summer, median temperature ranges between 20–33 degrees Celsius. The Botanical Park is the ideal alternative propos-

al for a day's escape from the city's noise and the trendy beaches. A visit through the Botanical Park lasts one to two hours and follows various paths, with the appropriate signposting of the paths to lead the visitors to various sections of the Botanical Park. These paths are of unique natural beauty and provide the visitors with the opportunity to get acquainted with the numerous different plants and trees that grow there. This enchanting landscape is completed by the lake in the lower part of the park. It is the home place of

ducks, geese and other water birds (and rare species), as well as to hawks that fly in the area. During the summer months, the best time to arrive would be early in the morning, as to not get too hot and in addition to be able to experience an appetizing lunch in the restaurant of the park. The Botanical Park of Crete is open daily, from late March up until late November, 09:00 a.m. - 20:30 p.m. 15th km National Road of Chania, Fournes, Omalos, Crete

Entrance fee costs Adults: 6€ Kids 6 – 12 years old: 4€ Entrance is free for children younger than 6 years of age Telephone: 6976860573 email: info@botanical-park.gr website: www.botanical-park.com

Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2016


www.cretavoice.gr

TOURIST INFO

The Beaches of Chania

Tradition The city of Chania has a very rich cultural history. The Cretan folk tradition can especially be found in art (on textiles, cloths, rugs, towels etc.), showing the artistic spirit of the residents of Crete and their sense of beauty. Individual women in villages, as well as associations, manufacture silk or wool embroideries. In addition, in Chania one can find unique handiwork made of glass, wood and metal, as well as ceramic, wood-crafting and metal workshops. Another distinct feature one can find in Skridlof street (the leather street), Chania is the manufacturing of “stivania” (the Cretan traditional boots men used to wear) and the Cretan knives with the engraved “mantinades” (a form of Cretan folk songs which usually consist of a rhyming couplet in Cretan dialect). A visitor will have plenty of opportunities to enrich his trip by watching and participating in the various cultural events that take place all around Crete, that are associated with fascinating customs and will familiarize him with not so wellknown but intriguing aspects of the Cretan folk tradition.

Cv h SUMMER 2016

Elafonisi The municipality of Chania, is famous for its outstanding, beautiful, clean beaches, where one car relax under the warm sun and cool down in their majestic waters. One doesn't have to go very far from the city centre to be able to enjoy a refreshing swim at a beach with crystal clear, blue waters and white sand, since most of the beaches in Chania have been awarded with a blue flag. There are many magnificent beaches near the centre of Chania, but it would be impossible to mention every one. Some of the most favored and charming beaches are those of Nea Hora and Platanias on the west side of the city centre, and of Kalathas and Almirida on the east. The, by the sea, area of the Agii Apostoli (which means “St. Apostles” in Greek), with a small wooded area and its bays, is just a few kilometres outside the city of Chania. The three peninsulas of the area, form four small bays with sandy beaches and relatively shallow waters. The Hrisi Akti beach (which translates to “Golden Beach”) is on the very east bay, whereas the two middle bays are just named Agii Apostoli beaches. Very close to the west Agii Apostoli beach, is the last bay. There, a beach named Glaros (that means “Seagull” in Greek) is connected to another beach named Kalamaki, thus forming a very large sandy bay. In those three smaller and one larger bays and their wonderful beaches, a visitor can find clear blue

waters and every amenity they could want. On the peninsula that forms between the two western bays, stands the small church of the Agii Apostoli (St. Apostles) from which the whole area takes its name. In addition, Agii Apostoli is covered in green, since in the midst of the bays is a small and full of life tree park with pine and eucalyptus trees. However, if someone is willing to spend a little more time on the road, they can find majestic beaches less than 100 km outside the centre of Chania. Moving towards the south coast of the prefecture of Chania, the beaches look like heaven on earth with crystal clear blue-green waters and with thin white

sand or grey pebbles. Undoubtedly, the exquisite beach of Falasarna is worth a visit, where one can enjoy their swim and in addition visit the remnants of the ancient city of Falasarna. A little more towards the south-east coast, the beach of Elafonisi (“Deer-island” in Greek) is one of the most renowned beaches in Chania, due to its amazing waters and to its unique white and red sand caused by the thousands of sea shells that can be found on the beach. Even more to the east, the beach of Kedrodasos (“Cedar forest” in Greek) is one of the few by the sea forests in Greece and the cedar trees reach out to the beach, offering their shadow to the visitors. On the far east side of the south coast of Chania, one can visit the beaches of Palaiohora and Fragokastelo (that mean “Old Town” and “Castle made by the Franks” in Greek). Both of them have enchanting beaches, and in Fragokastelo, one can visit the medieval castle, that has an exceptional phenomenon known as “Drosulites”. Whichever beach the visitors might choose to go for a swim and relaxation, the certain thing is that they will be completely satisfied. There are so many and so beautiful beaches that only one trip to the prefecture of Chania is not enough to visit half of them. However, even a small sample of their beauty is enough to be the highlight of a visit in Crete.


Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2016


www.cretavoice.gr

Church of Saint Michael the Archangel (Rotunda), Diocese of Kissamos

The distinct early christian church - baptistery of Saint Michael the Archangel is built on a slope, surrounded by natural beauty, just outside the settlement of South Diocese of Kissamos. It is a unique stone building with an exceptional dome, mosaic floors and two cruciform baptismal fonts. The mosaic floors are decorated with

Cv h SUMMER 2016

scales, ivy leaves, fish and more, and are dated to the second half of the 6th century, around the time the whole complex was built. After the 17th century, when the town of Kissamos started to decline, the church was used as a Cathedral, just like it was later on, during the Ottoman occupation. This is where the bishop of Kissamos,

Melchizedek, resided, until he was hanged by the Turks in 1821 in Splantzia square in Chania and became a martyr. A quite distinctive and significant part of the church is the frescoes, that have been partially salvaged in four or five layers. Each layer is dated to a different period. The second layer of the frescoes is noteworthy since

TOURIST INFO

it is dated to the era of the Byzantine Iconoclasm and had been covered by a thin layer of white plaster, which in turn was covered by the more recent frescoes. The Church of Saint Michael is a remarkable monument and its early dating, the unique architectural style and the consecutive layers of frescoes make it a truly rare sight.,


TOURIST INFO

rge o G ia r a m a S

The National Park of Samaria, is probably the most renowned sight in Crete and is the longest hiking gorge in Europe. Every summer, thousands of people visit it, to admire its majestic scenery. The length of the gorge is 18 km. in total, from which the visitors hike 14. Hiking through the gorge can last between 4 – 7 hours, depending on the hikers' speed. The entrance to the gorge is south of the plateau of Omalos, on an altitude of 1227m. and the exit of the gorge is at the coast of the Libyan Sea, at Agia Roumeli. The visitors do not need special equipment, nor to be experienced hikers, since everyone could do it as long as they don't have any serious health problems. However, proper shoes, sunscreen and a hat are necessary for such a long hike. The visitors start early in the morning with buses, from the centre of Chania, drive through a gorgeous scenery and are left at the entrance of the National Park. The trail which leads from one side of the gorge towards the exit follows a path of unprecedented beauty, through nature, that will enchant every visitor. The National Park of Samaria has a very rich flora and fauna and one can find over

www.cretavoice.gr

450 different kinds of plants, as well as the unique Kritiko Egagro or Agrimi, also known as Kri-Kri, a kind of wild goat that can only be found in Crete. There are plenty of areas inside the gorge where the visitors can stop and rest, drink water or use the bathroom. Furthermore, halfway through the gorge there is a small settlement, that nowadays is only used by the rangers of the national park. In case of an accident or any other problem one can talk to the rangers, that are dispersed throughout the path, and ask for help. When the hikers reach the end of the Samaria Gorge, they reach the small town of Agia Rumeli, where they can swim in the Libyan Sea, eat at the local restaurants or if they wish, be accommodated in one of the rental rooms. From Agia Rumeli, ferry boats leave daily towards Sfakia, Lutro and Palaiohora, where the visitors can go for a swim, stay in a hotel or take a bus to return to the centre of Chania. Whatever the choice the visitor might make, Samaria Gorge is a key point for everyone that visits the island of Crete and is definitely an experience no one should miss out on.

Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

Profile for Cretavoice

Creta Voice Μάιος 2016  

Creta Voice Μάιος 2016  

Advertisement