__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Cretavoice

ΑΝ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ Νο 74 - ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019


www.cretavoice.gr

Cretavoice

µηνιαία εφηµερίδα Νοµού Χανίων Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ−ΕΚ∆ΟΤΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ−∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΠΤΕΡΙ∆ΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ

e−mail: despoinatzagkaraki@gmail.com ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΖΑΚΑΚΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤHΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ psns@otenet.gr ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ

ΡΕΝΑ ΧΑΤΖΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

IRIS ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΕΒΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΨΗΛΑΝΤΩΝ 39 & Κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 18, ΧΑΝΙΑ

TΗΛ. 2821303095 KIN. 6934358157

cretavoice@gmail.com Χειρόγραφα δηµοσιεύµατα και µη δεν επιστρέφονται.Τα ενυπόγραφα άρθρα, κείµενα ή δελτία Τύπου εκφράζουν τον υπογράφοντα και όχι απαραίτητα και την άποψη της εφηµερίδας. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή παρα− ληπτική ή κατά παράφραση ή δια− σκευή απόδοσης του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτο− τυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδό− τη. Νόµος 2121/1993 και κανόνες ∆ιε− θνούς ∆ικαίου που ισχύουν στην Ελ− λάδα.

ÁÍÁÊÕÊËÙÓÔÅ ÁÕÔÏ ÔÏ ÅÍÔÕÐÏ

2 Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» συγκεντρώνει και φέτος τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης

«Τ

Θα παραδοθούν την περίοδο των Χριστουγέννων, σε οικογένειες που βρίσκονται σε µειονεκτική θέση

ο Χαµόγελο του Παιδιού» εκπροσωπώντας τα χιλιάδες παιδιά και τις οικογένειές τους που βρίσκονται στην Ελλάδα και ζουν στο όριο της φτώχειας, απευθύνεται σε κάθε πολίτη και φορέα ζητώντας υποστήριξη προκειµένου να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα τρόφιµα και είδη πρώτης ανάγκης και να καλυφτούν οι βασικές τους ανάγκες. «Το Χαµόγελο του Παιδιού» παρά τις δυσκολίες, συνεχίζει στα− θερά το έργο του, κι ενόψει των Χριστουγέννων, καλεί όλους να στηρίξουν την πρωτοβουλία αυτή µε δεδοµένο ότι ο αριθ− µός των οικογενειών, που δεν µπορούν να καλύψουν ούτε τα στοιχειώδη για τα παιδιά τους, αυξάνεται δραµατικά. Ωστόσο, χάρη σε ανάλογες κινητοποιήσεις και στη θετική ανταπόκριση των συµπολιτών µας το Α’ εξάµηνο του 2019 και παρά τις τεράστιες δυσκολίες, «Το Χαµόγελο του Παιδιού» στήριξε πανελλαδικά 9.445 παιδιά και τις οικογένει− ές τους που ζουν ή απειλού− νται να βρεθούν σε συνθήκες φτώχειας. Από το σύνολο των παιδιών, τα 1.147 υποστηρίχθη− καν για πρώτη φορά. Σε ποσοστό 78,40% οι οικογένει− ες ήταν άνεργων γονέων ή απασχόλησης σε επισφαλή εργασία. Τα είδη που συγκεντρώνονται είναι απαραίτητα καθηµερινά για κάθε παιδί, φυλάσσονται και διανέµονται απευθείας από «Το Χαµόγελο του Παιδιού» και την εξειδικευµένη οµάδα του Οργανισµού. Απαράβατος κανόνας −και σε αυτή την περίπτω− ση− είναι η διασφάλιση της αξιοπρέπειας κάθε παιδιού και η απόλυτη διαφάνεια στη διαδικασία τόσο της συγκέντρωσης όσο και της διανοµής των ειδών.

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο της φροντίδας για το παιδί και την οικογένεια ξεκίνησε το 1997 τη λειτουργία των Κέντρων Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας, προσφέροντας υπο− στηρικτικές υπηρεσίες σε ένα µεγάλο αριθµό οικογενειών µε ανήλικα παιδιά, που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα δια− βίωσης. Κύριος σκοπός των Κέντρων Στήριξης είναι η αποφόρ− τιση της οικογένειας από προβλήµατα που µπορούν να λυθούν µε τη συµµετοχή του οργανισµού «Το Χαµόγελο του Παιδιού» (προβλήµατα διαβίωσης, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης µε φορείς πρόνοιας κλπ). Παράλληλα στοχεύουν στην κινητοποί− ηση των µελών της κάθε οικογένειας, ούτως ώστε να ενισχύε− ται ο οικογενειακός πυρήνας και θεσµός και να µην οδηγείται η οικογένεια σε κλιµάκωση της κρίσης µε αρνητικά αποτελέ− σµατα για τα παιδιά. Συγκεκριµένα πραγµατοποιείται ολιστική προσέγγιση στη δυσλειτουργική οικογένεια µε στόχο την ενδυνάµωσή της και την − κατά το δυνατόν − αποκατάσταση της ικανότητάς της να ανταποκριθεί θετικά στις ανάγκες της καθηµερινότητας, µε τις δικές της δυνάµεις και να αποτελέσει ένα ασφαλές περιβάλλον φροντίδας για τα παιδιά. ΤΡΟΦΙΜΑ & ΕΙ∆Η ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ Μελοµακάρονα (σε συσκευασία) Κουραµπιέδες (σε συσκευασία) Γάλα εβαπορέ Λάδι Ρύζι Όσπρια Αλεύρι Σάλτσα τοµάτας Είδη πρωινού (κακάο, µπισκότα, κρουασάν, δηµητριακά, φρυ−

γανιές, µέλι, µαρµελάδα, µερέντα, χυµοί) Άνθος αραβοσίτου Αλάτι, Ξύδι Πουρές Βρεφικές κρέµες Βρεφικό γάλα Νο 1 & 2 Είδη βρεφικής φροντίδας (πάνες, µωροµάντηλα, σαµπουάν, αφρόλουτρα, κρέµες συγκάµατος) Προϊόντα καθαρισµού (καθαριστικά και απολυµαντικά γενι− κής χρήσης, µαλακτικό ρούχων, απορρυπαντικό πλυντηρίου, χλωρίνη κλπ) Είδη προσωπικής φροντί− δας (σαµπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρεµες, οδοντόβουρ− τσες) Είδη οικιακής χρήσης (αλου− µινόχαρτο, διάφανη µεµβράνη, σακούλες απορριµµάτων) Χαρτικά (χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας, χαρτοπετσέ− τες) Η συγκέντρωση των ειδών πραγµατοποιείται στα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογέ− νειας του οργανισµού, σε πολλές περιοχές στην Ελλά− δα: Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στα Χανιά ∆ιεύθυνση: Μαργουνίου 39, Χανιά, Τ.Κ.731 36 Τηλ: 28210 73000 − Ε−mail: socialserviceskriti@hamogelo.gr Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στο Ηράκλειο ∆ιεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 138, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71306 Τηλ: 2810 245 162 − Ε−mail: socialserviceskriti@hamogelo.gr


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

"Πρωταθλητές" σε ώρες εργασίας στην Ε.Ε. οι Έλληνες πάνω από 40 ώρες την εβδοµάδα. Οι διαφορές οφεί− λονται κυρίως στην απόσταση ανάµεσα στις συµβάσεις και τον πραγµατικό εργάσιµο χρόνο.

Ο

ι Έλληνες δουλεύουν περισσότερες ώρες από όλους στην Ε.Ε, όπως προκύπτει από στοιχεία της έρευνας του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος για την Υγιεινή και Ασφάλεια (Eurofound). Συγκεκριµένα, το ταβάνι του νοµοθετηµένου εργάσι− µου χρόνου που εβδοµαδιαίως φτάνει και ξεπερνά τις 48 ώρες αγγίζουν περίπου οι 4 στους 10 εργαζόµενους στην Ελλάδα. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό µεταξύ των 28 κρατών – µελών όταν κατά µέσο όρο µόνο 1 στους 10 εργαζοµένους στην Ενωµένη Ευρώπη δουλεύει πάνω από 48 ώρες εβδοµαδιαίως. Μάλιστα η έρευνα αυτή καταδεικνύει ότι στην Ελλάδα το 37,1% των εργαζοµένων όχι µόνο εξαντλεί όλα τα νόµιµα περιθώρια του εργάσιµου εβδοµαδιαίου χρόνου αλλά υπερβαίνει το 48ωρο. ∆εύτερη σε ποσοστό εργαζοµένων µε αυξηµένο χρόνο εργασίας έρχεται η Ρουµανία µε το 29,1% των εργαζο− µένων να ξεπερνά τις 48 ώρες, µε τρίτη την Πολωνία στη οποία το ποσοστό φτάνει το 23,9%, Στον αντίπο− δα, η χρυσή τετράδα µε χώρες όπως η ∆ανία, το Λου− ξεµβούργο , η Ολλανδία αλλά και η Γερµανία. Σε αυτή την οµάδα χωρών µόνος ένας στους 10 εργαζοµένους ξεπερνά τα εβδοµαδιαία όρια, µε ποσοστά από 9,4% έως 10, 4% Οι µεγάλες διαφορές που καταγράφει η έρευνα αναφορικά µε τα ποσοστά των εργαζοµένων που αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην εργασία και ενδεχοµένως λιγότερο χρόνο στην ξεκούραση ή την αναψυχή κατά το σύνθηµα του περασµένου αιώνα “8 ώρες αναψυχή 8 ώρες ξεκούραση”, φυσικά και δεν οφεί− λονται µόνο στη ανάγκη αντιστροφής της ενοχοποίη− σης των Ελλήνων εργαζοµένων φωνές της Εσπερίας όπου η εργασιακή οργάνωση αφήνει περιθώρια για καλύτερη ποιότητα και συνθήκες εργασίας.

Το οκτάωρο Οι εργαζόµενοι σε 19 από τις 28 χώρες που εξετάστη− καν για την περίοδο 2017−2018 συνήθως εργάζονται

Αξιοσηµείωτο είναι δε πως το Ηνωµένο Βασίλειο έχει τη µεγαλύτερη εργάσιµη εβδοµάδα στην ΕΕ µε 42 ώρες (χωρίς υπερεργασία ) ενώ οι συµφωνηθείσες ώρες σταµατούν στις 37 εβδοµαδιαία βάση. Εδώ κάλυ− ψη του χρόνου εργασίας από τις συµβάσεις είναι πολύ χαµηλή και κυριαρχούν οι ατοµικές συµβάσεις.

Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 3


www.cretavoice.gr

4 Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Ι

Με ποια κριτήρια επιλέγουν προϊόντα οι καταναλωτές στο super market

Η ποιότητα αρχίζει να ανακτά το χαµένο της έδαφος, έναντι της τιµής που είχε επικρατήσει τα χρόνια της κρίσης

διαίτερα υψηλά αξιολογεί την αγοραστική εµπειρία στις µεγάλες αλυσίδες σουπερ− µάρκετ ο Έλληνας καταναλω− τής, όπως προκύπτει από σχετι− κή πανελλήνια έρευνα που διε− νήργησε το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεµπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Τα αποτελέσµατα της έρευνας βασίστηκαν στις απαντήσεις 2.000 καταναλωτών. Ένα από τα συµπεράσµατα που εξάγεται στην πιο πρόσφατη έρευνα είναι η επιστροφή του κατανα− λωτικού κοινού στην ποιότητα ως βασικό κριτήριο επιλογής προϊόντων. Αναλυτικά: Μία από τις βασικές τάσεις που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια είναι η πολύπλοκη σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάµεσα στην ποιότητα και στην τιµή, λόγω και της οικονο− µική κρίσης. Oι καταναλωτές τα τελευταία χρόνια αξιολογούν όλο και πιο

πολλά χρόνια, η πλειοψηφία των καταναλωτών αγοράζει τρόφιµα µε βασικό κριτήριο την ποιότητα και δευτερευόντως τα χρήµατα που δίνει.

θετικά την παρεχόµενη αξία σε σχέση µε την τιµή που λαµβά− νουν στις αγορές τους από τις µεγάλες αλυσίδες σουπερµάρ− κετ. Η παρεχόµενη αξία (Value for Money) εµφανίζεται κυρίως µε την αγοραστική εµπειρία και τα επώνυµα και ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα (αλλά και τη γενικότερη συµβολή του κλά− δου στη ζωή του καταναλωτή π.χ. εταιρική κοινωνική ευθύνη, δηµιουργία θέσεων εργασίας, υποστήριξη της ελληνικής οικο− νοµίας κλπ). Παράλληλα όµως, τα αποτελέ− σµατα της έρευνας δείχνουν ότι για πρώτη φορά µετά από

Η αξία το value for money (σχέση αξίας−τιµής) που απο− λαµβάνει ο καταναλωτής δια− µορφώνεται πρωτευόντως από την ποιότητα και δευτερευό− ντως από την τιµή. Οι µεγάλες αλυσίδες σουπερµάρκετ άλλω− στε έχουν προσαρµοστεί σε αυτή την τάση, προσπαθώντας να παρέχουν πρώτον υψηλή ποιότητα για τον καταναλωτή και δεύτερον εναλλακτικές προϊοντικές επιλογές στον καταναλωτή, µέσω αύξησης της ποικιλίας των γνωστών επωνύ− µων προϊόντων, αλλά και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.Το πλεονέκτηµα του σουπερµάρ− κετ συγκριτικά µε άλλα κανάλια πώλησης στο να προσφέρει στον καταναλωτή αυτό που ζητάει φαίνεται από το ότι το 80% των καταναλωτών θεω−

ρούν ότι στα σουπερµάρκετ βρίσκουν περισσότερες προ− σφορές και εκπτώσεις σε σχέση µε άλλα καταστήµατα. Τα σουπερµάρκετ αξιολογού− νται ιδιαίτερα θετικά σε όλα τα βασικά κριτήρια της βασικής λειτουργίας τους. Συγκεκριµέ− να: −Το πιο «δυνατό» σηµείο της αγοραστικής εµπειρίας είναι το προσωπικό των καταστηµά− των (άλλωστε πολλές από τις επιχειρήσεις του κλάδου έχουν βραβευτεί επανειληµµένως για το ανθρώπινο δυναµικό τους και τη διαχείριση τους). Οι καταναλωτές έχουν θετική γνώµη για την εξυπηρέτηση και βοήθεια που λαµβάνουν από το προσωπικό σε ποσοστό 86%. −Ιδιαίτερα θετική είναι η αξιο− λόγηση των χαρακτηριστικών των διαθέσιµων προϊόντων στα ράφια των σουπερµάρκετ. Οι θετικές γνώµες για την ασφάλεια και υγιεινή των προϊ− όντων φτάνουν το 88% µε σηµαντική βελτίωση έναντι του

78% του 2016, ενώ οι θετικές γνώµες για την ποικιλία των προϊόντων φτάνει το 87% των καταναλωτών. −Ακόµα και σε σχέση µε τις κατηγορίες προϊόντων όπου τα σουπερµάρκετ ως κλάδος καταγράφουν ελάσσων ποσο− στό πωλήσεων, µε τα µικρά σηµεία πώλησης να έχουν τα µεγαλύτερα µερίδια της αγο− ράς, η αξιολόγηση είναι θετική µε αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριµένα το 81% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το σουπερµάρκετ παρέχει φρέσκα προϊόντα (Κρέας, Ψάρι, Οπωρο− κηπευτικά) υψηλής ποιότητας, έναντι 70% το 2016. Συνολικά το 85% των κατανα− λωτών δηλώνει ότι έχει θετική αίσθηση µετά την έξοδο του από το κατάστηµα που είναι ιδι− αίτερα υψηλό για την περίοδο κοινωνικής και οικονοµικής κρί− σης που διερχόµαστε και σηµα− ντικά βελτιωµένο έναντι του 70% που καταγραφόταν τη προηγούµενη διετία.

Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 5


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Βιομάζα Ελιάς

Οικολογία

Η Βιοµάζα Ελιάς είναι ένα νέοβιοκαύσιµο που απαντά στη ζήτηση για φθηνή και καθαρή, εγχώρια ενέργεια. Η πρώτη ύλη που χρησιµοποιείται για την παραγωγή της είναι ο ελαιοπυρήνας, ο οποίος ύστε− ρα από µία τεχνικά εξειδικευµένη επεξερ− γασία καθαρίζεται, ώστε να µείνει µόνο το ξύλο, δίνοντας ένα οικολογικό βιοκαύ− σιµο µε υψηλή θερµική αξία, χαµηλή τέφρα και οσµή.

Η Βιοµάζα Ελιάς είναι µία οικολογική, ανανεώσιµη πηγή ενέργειας, σε αντίθε− ση µε το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος την έχει κρίνει προτιµητέα έναντι του πετρελαίου και κατάλληλη για χρήση εντός πόλεων. Επιπλέον, η Βιοµάζα Ελιάς σε αντίθεση µε την πυρήνα, έχει περιορισµένες οσµές και χαµηλότερα ποσοστά τέφρας.

Εφαρμογές Η Βιοµάζας Ελιάς µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τη θέρµανση ενός σπιτιού µέχρι την παραγωγή ενέργειας για τη βιοµηχανία. Για την καύση της είναι απαραίτητη η χρήση καυστήρων ή σοµπών πυρηνόξυλου ή πολυ− καυστήρων, κατάλληλων για µία πλειάδα στερεών βιο− καυσίµων. Η εγκατάσταση ενός συστήµατος καύσης βιοµάζας προσφέρει ευελιξία και µπορεί να αποσβε− σθεί σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, καθώς η Βιοµάζα Ελιάς έχει χαµηλό κόστος.

Οικονομία Η Βιοµάζα Ελιάς προσφέρει µέγιστη οικονοµία, η οποία µπορεί να φτάσει από 30% σε σχέση µε το πέλλετ ξύλου, έως 55% σε σχέση µε το πετρέλαιο. Η τιµή της είναι χαµηλή και σταθερή σε σχέση µε εισα− γόµενες πρώτες ύλες (πετρέλαιο, πέλλετ ξύλου), ενώ η θερµική της δύναµη είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από άλλες φθηνότερες καύσιµες ύλες (ξύλο, πυρήνα). Επιπλέον, η καθαρότητα του τελικού προϊόντος που έχει σταθερή απόδοση και µικρές δαπάνες συντήρη− σης των καυστήρων οδηγούν σε µείωση του κρυφού κόστους.

Ποιότητα

Χάρη στην υψηλή τεχνογνωσία των ΜΥΛΩΝ ΚΡΗΤΗΣ η Βιοµάζα Ελιάς είναι ένα υψηλής ποιότητας προϊόν που προσφέρει καθαρή καύση µε µικρές εκποµπές αερίων και οσµές. Η Βιοµάζα Ελιάς έχει σταθερή ποιότητα, υψηλή θερµική αξία (4.400 kcal/kg), χαµηλή υγρασία (<10%), λίγο καπνό και αφήνει µικρά ποσοστά στάχτης (0,5%−1%).

6 Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Οικονομικά αναλφάβητο το 45%

του πληθυσμού στην Ελλάδα

Κανείς µαθητής µέχρι να τελειώσει το Λύκειο δεν έρχεται σε επαφή ούτε µε τις στοιχειώδεις έννοιες, εκτός αν το επιλέξει ο ίδιος

Μ

ε ένα «Αλφαβητάρι οικονοµικών», σκο− πός του οποίου είναι η εξοικείωση των µαθητών µε βασικές οικονοµικές δραστηριό− τητες της καθηµερινότητας, θα δοθεί η πρώτη µάχη κατά του οικονοµικού αναλφαβητισµού στη χώρα µας. Το πρόγραµµα, το οποίο παρουσιάστηκε σήµερα σε ειδι− κή εκδήλωση που φιλοξενήθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδας, εκπονήθηκε από την ActionAid Ελλάς, σε σύµπραξη µε την ΜΚΟ ΕΡΓΩ και Aflatoun International, ενώ χρηµατοδοτεί− ται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

«Οι οικονοµικός αναλφαβητι− σµός είναι µία από τις βασικές αιτίες φτώχειας και αποκλει− σµού» τόνισε κατά την παρου− σίαση του προγράµµατος, ο γενικός διευθυντής της ActionAid Γεράσιµος Κουβαράς, µεταφέροντας την εµπειρία της οργάνωσης από τη δραστηριο− ποίησή της σε χώρες της Αφρι− κής, ενώ η εκπρόσωπος της ΕΡΓΩ, Ιωάννα Γεωργούλη, σηµεί− ωσε πως «ο οικονοµικός εγγραµµατισµός βοηθά στην κατανόηση τόσο του κόσµου όσο και της θέσης µας µέσα σε αυτόν». Είναι µια κατανόηση στην οποία υπολείπεται η χώρα µας,

όπως έχουν καταδείξει σχετι− κές µελέτες. Από πρόσφατες έρευνες συνάγεται πως: – Ο ελληνικός µαθητικός πλη− θυσµός ηλικίας 6−12 ετών δεν έρχεται σε επαφή µε κανένα µάθηµα σχετικό µε τα οικονοµι− κά – Ο ελληνικός µαθητικός πλη− θυσµός ηλικίας 12−18 ετών έρχε− ται σποραδικά σε επαφή µε µαθήµατα οικονοµικών και µόνο όσοι µαθητές επιλέξουν το αντίστοιχο οικονοµικό πεδίο παρακολουθούν συστηµατικά µάθηµα οικονοµικών – Περιορισµένα προγράµµατα οικονοµικής εκπαίδευσης διατί− θενται µόνο σε ειδικούς πληθυ− σµούς (πχ Ροµά, υπερχρεωµένα νοικοκυριά) και µόνο στην Αττι− κή. Στοιχεία από άλλες έρευνες και µετρήσεις στα οποία ανα−

φέρθηκε, κατά την παρουσίαση του προγράµµατος, ο υπεύθυ− νος µικροοικονοµικής ανάλυσης και πολιτικής του ΙΟΒΕ Σβέτο− σλαβ Ντάντσεβ, δείχνουν πως: – Οι οικονοµικά αναλφάβητοι έχουν περισσότερα χρέη, κατα− βάλλουν µεγαλύτερα επιτόκια για την αποπληρωµή τους και συνήθως αδυνατούν να ανταπο− κριθούν σε έκτακτες δαπάνες. – Στη χώρα µας το 45% του πληθυσµού είναι οικονοµικό αναλφάβητο, ποσοστό που την κατατάσσει στην 30η θέση ανά− µεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ. – Ενώ το χρέος των νοικοκυ− ριών ως ποσοστό του ΑΕΠ βρί− σκεται κοντά στον µέσο ευρω− παϊκό όρο, η χώρα µας είναι η πρώτη στην Ευρώπη στη µη εξυπηρέτηση δανείων (52% στα καταναλωτικά και 40% στα στεγαστικά).

– Στη χώρα µας µόλις το 16% των νοικοκυριών αποταµιεύει, ποσοστό που ήταν αρκετά χαµηλό και προ κρίσης. Το πρόγραµµα «Αλφαβητάρι οικονοµικών» αποτελείται από τα εγχειρίδια των εκπαιδευτι− κών και τα τετράδια εργασιών των µαθητών. Περιλαµβάνει δραστηριότητες ψυχοπαιδαγω− γικής ενδυνάµωσης των µαθη− τών, βασικές έννοιες οικονοµι− κών εννοιών όπως η αποταµίευ− ση, η (εγκρατής) κατανάλωση, η διαχείριση χρηµάτων και ο οικο− νοµικός προγραµµατισµός, βιω− µατικές δράσεις προκειµένου να υιοθετήσουν οι µαθητές αποτελεσµατικά υγιείς χρηµα− τοοικονοµικές συνήθειες και να τις εφαρµόσουν στην καθηµερι− νότητά τους. Το πρόγραµµα στοχεύει στη δηµιουργία ενός ευρύτερου δικτύου 2.000 εκπαιδευτικών και 42.000 µαθητών απ’ όλη την Ελλάδα, είναι διετούς διάρκειας, ενώ όπως τονίστηκε στην παρουσίαση, θα δοθεί έµφαση στις πιο φτωχές περιοχές. Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 7


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Ανησυχούν, αλλά δεν ενημερώνουν τα παιδιά τους για τους κινδύνους του διαδικτύου οι γονείς

∆απανούν, κατά µέσο όρο, µόλις 46 λεπτά για να τους µιλήσουν για την ηλεκτρονική ασφάλεια καθ’ όλη τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας τους

Το 84% των γονέων, παγκοσµίως, ανησυχεί για την ασφάλεια των παιδιών του στο διαδίκτυο, σύµ− φωνα µε την τελευταία έρευνα της Kaspersky, που πραγµατο− ποιήθηκε από την εταιρεία ερευνών Savanta. Ωστόσο, οι γονείς δαπανούν, κατά µέσο όρο, µόλις 46 λεπτά για να µιλήσουν στα παιδιά τους για την ηλεκτρονική ασφάλεια καθ’ όλη τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας τους. Περισσότεροι από τους µισούς (58%) ερωτηθέντες επενδύουν λιγότερα από 30 λεπτά, συζη− τώντας το θέµα, το οποίο είναι το ήµισυ του χρόνου ενός τυπικού σχολικού µαθή− µατος. Η ιδιωτικότητα και η ασφά− λεια των παιδιών στο διαδίκτυο αποτελούν από τις πιο σηµαντικές ανησυχίες των γονέων. Σύµφωνα µε την έρευνα της Kaspersky, περισσότερα από 9 στα 10 παιδιά µεταξύ 7 και 12 ετών, παγκοσµίως, έχουν στην κατοχή τους µία συσκευή, smartphone ή tablet, µε δυνατότητα σύνδεσης στο διαδί− κτυο. Ειδικότερα, σχεδόν 2 στους 3 γονείς (64%) συµφώνησαν ότι τα παιδιά τους περνούν πάρα πολύ

8 Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

χρόνο στο διαδίκτυο, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι είναι συνεχώς εκτεθειµένα σε διάφορους πιθα− νούς κινδύνους.

Οι πιο επικίνδυνες διαδικτυακές απειλές, σύµφωνα µε τους γονείς, είναι το σεξουαλικό ή βίαιο περιε− χόµενο (27%), ο εθισµός στο διαδί− κτυο (26%) και η λήψη ανώνυµων µηνυµάτων ή περιεχοµένου που τα παρακινεί να αναπτύξουν βίαιη ή παραβατική συµπεριφορά (14%). Για να µειωθούν οι πιθανές επι− πτώσεις και να εξηγηθεί ο κίνδυ− νος της περιήγησης στο διαδί− κτυο, το 81% των γονέων δηλώνει ότι η ευθύνη της διδασκαλίας

ασφαλούς περιήγησης των παι− διών στο διαδίκτυο βαραίνει εξί− σου τους ίδιους και το σχολείο. Το 86% πιστεύει ότι είναι πιο αποτε− λεσµατικό να το αναλάβουν οι γονείς, καθώς τα παιδιά γενικά τους εµπιστεύονται περισσότερο. Με τους γονείς να αναγνω− ρίζουν την ευθύνη τους να παρέχουν στα παιδιά τους καθοδήγηση, ενώ στην πράξη ξοδεύουν λιγότερο από µία ώρα για το σκοπό αυτό, η έρευνα της Kaspersky καθιστά σαφές ότι οι γονείς βρίσκουν δύσκολες τέτοιες συζητή− σεις. Κατά τη διάρκεια αυτών των συνοµιλιών, οι γονείς ανέφεραν ως τις µεγαλύτερες προκλήσεις τις εξής: * Να εξηγήσουν τις απειλές, µε τέτοιο τρόπο ώστε τα παιδιά να µπορέσουν να τις κατανοήσουν και να ταυτιστούν (60%). * Να καταφέρουν να πείσουν τα παιδιά να λάβουν σοβαρά υπ’ όψιν τους τις πιθανές απειλές (51%). * Να καλλιεργήσουν στα παιδιά την αυτοπεποίθηση να µην πέφτουν θύµατα της πίεσης των συνοµήλικων (peer pressure) (42%)».


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr

Το ρόδι στην Ελλάδα θεωρείται σύµβολο αφθονίας, γονιµό− τητας και καλοτυχίας. Το έθιµο του ροδιού της Πρωτοχρο− νιάς τηρείται και στις µέρες µας σε αρκετές περιοχές της χώρας. Γυρνώντας σπίτι από την εκκλησία µετά τη Μεγάλη Λειτουργία της Πρωτοχρονιάς, σπάζουν το ρόδι στο κατώ− φλι του σπιτιού, το ρίχνουν δηλαδή κάτω µε δύναµη για να σπάσει και να πεταχτούν οι ρώγες του παντού, λέγοντας ταυτόχρονα τις ευχές για τον καινούριο χρόνο. Ύστερα ο σπιτονοικοκύρης µπαίνει πρώτος µέσα στη κατοικία µε το δεξί πόδι, για να κάνει το καλό ποδαρικό και να είναι ευτυχής ο καινούργιος χρόνος.

Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 9


www.cretavoice.gr

Σ

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Πάνω από 1 δισ. ευρώ τα έσοδα από Airbnb και HomeAway στην Ελλάδα

ε 1,15 δισ. ευρώ έφθασαν τα συνο− λικά έσοδα από τις µισθώσεις καταλυµάτων στην Ελλάδα µέσω των πλατφορµών Airbnb και HomeΑway κατά το 12µηνο Ιουνίου 2018−Μαΐου 2019, όπως προκύπτει από σχετικά στοιχεία της µελέτης του Ινστιτούτου του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) µε θέµα: «Οικο−

Στις δύο πλατφόρµες ήταν καταχωρηµένα 170.542 καταλύµατα, µε µέση πληρότητα στο 53% και µέση τιµή διανυκτέρευσης στα 146 ευρώ

Στο διάστηµα αυτό, δια− τέθηκαν προς µίσθωση στην Ελλάδα από τις δύο πλατφόρµες 170.542 κατα− λύµατα, εκ των οποίων τα 137.484, δηλαδή το 81%, µισθώθηκαν τουλάχιστον µια φορά.

νοµικά στοιχεία βραχυ− χρόνιων µισθώσεων στην Ελλάδα, µέσω πλατφορ− µών Airbnb και ΗomeAway».

Από αυτά, τα 121.287 ήταν αυτόνοµα καταλύµατα, ενώ στα υπόλοιπα 16.197 υπήρχαν κοινόχρηστοι χώροι εντός του ενοικια−

10 Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ζόµενου καταλύµατος. Από τα 1,15 δισ. ευρώ συνολικών εσόδων, τα 1,08 δισ. ευρώ εισπράχθηκαν από τα αυτόνοµα καταλύ− µατα. Για τα καταλύµατα αυτά, η µέση πληρότητα ανήλθε σε 53%, η µέση τιµή καταλύµατος δια− µορφώθηκε στα 146 ευρώ, το ηµερήσιο έσοδο ανά διαθέσιµο κατάλυµα σε 77 ευρώ και το µέσο ετήσιο έσοδο ανά κατάλυµα σε

8.912 ευρώ. Ας σηµειωθεί πως οι πλατφόρµες αυτές καλύπτουν µόνο ένα µέρος της αγοράς βραχυ− χρόνιων µισθώσεων, ενώ σύµφωνα µε την Euromonitor, η συνολική δαπάνη για διαµονή το 2018 εκτιµάται ότι ανήλθε σε 9,9 δισ. ευρώ. Επιβεβληµένη ανάγκη η ρύθµιση της αγοράς Το µέγεθος και µόνο της αγοράς των βραχυχρό− νιων µισθώσεων επι− βάλλει πλέον την ανάγκη ρύθµισής της, όπως επισηµαίνει o ΣΕΤΕ, σε κάθε ευκαι− ρία τα τελευταία χρόνια έχοντας παρουσιάσει και παραδείγµατα άλλων προορισµών, διεθνώς σε ότι αφορά τους τρόπους αντιµετώπι− σης. Όπως επισηµαίνεται

και στη µελέτη, η µαζική µίσθωση καταλυµάτων από τουρίστες µέσω πλατφορµών όπως η Airbnb και η HomeAway, έχει πολλαπλές επιπτώ− σεις, τόσο εντός του πλαι− σίου της τουριστικής δρα− στηριότητας, µέσω του συχνά αθέµιτου ανταγω− νισµού προς τις επιχειρή− σεις αλλά και της προ− σέλκυσης νέων αγορών, όσο και εκτός αυτής, δηµιουργώντας προβλή− µατα πχ σε πολυκατοι− κίες, «εκτοπίζοντας» κατοίκους από ολόκληρες περιοχές, αλλάζοντας την φυσιογνωµία περιοχών, αυξάνοντας τα ενοίκια, προκαλώντας έλλειψη στέγης σε τουριστικούς προορισµούς κά. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της µελέτης, στο 12µηνο (Ιούνιος 2018−Μάιος 2019), για τα αυτόνοµα καταλύ−


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

µατα που µισθώθηκαν τουλάχιστον µια φορά, οι µισθώσεις µέσω Airbnb και HomeAway, ακολούθη− σαν την εποχικότητα του τουρισµού στην Ελλάδα µε ελαφρά µικρότερη ένταση κατά τη διάρκεια της θερινής σεζόν. Παρα− τηρείται κορύφωση στην υψηλή περίοδο του καλο− καιριού και έπειτα αναµε− νόµενη πτώση και στασι− µότητα τους χειµερινούς µήνες, µε την αύξηση να έρχεται πάλι από την

άνοιξη και έπειτα. Η µεγα− λύτερη πληρότητα παρα− τηρείται τον Αύγουστο του 2018 µε 68% και ακο− λουθούν ο Ιούλιος µε 60% και ο Σεπτέµβριος µε 54%. Τη µεγαλύτερη µέση τιµή καταλύµατος είχε ο Ιού− λιος στα 172 ευρώ, ακο− λούθησε ο Αύγουστος στα 171 ευρώ και ο Ιούνιος µε 153 ευρώ. Ωστόσο, λόγω της υψηλότερης πληρότητας, το ηµερήσιο έσοδο ανά διαθέσιµο

κατάλυµα ήταν µεγαλύτε− ρο τον Αύγουστο, στα 116 ευρώ και ακολούθησαν ο Ιούλιος µε 102 ευρώ και ο Ιούνιος µε 76 ευρώ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιδιαιτερότητα των επι− µέρους περιοχών της Ελλάδας, ως προς τη ζήτηση, την πληρότητα, τη µέση τιµή και τα έσοδα. Επιγραµµατικά, η Σαντορίνη εµφάνισε τη µεγαλύτερη πληρότητα (62%) στα ενεργά αυτόνο−

µα καταλύµατα και ακο− λούθησαν η Αθήνα µε 60% και η Κεφαλονιά µε 59%. Η Μέση Τιµή Καταλύ− µατος της Σαντορίνης ήταν στα 341 ευρώ, ενώ την πρώτη θέση είχε η Μύκονος µε 496 ευρώ. Παρά την υψηλή πληρότη− τα, η Μέση Τιµή Καταλύ− µατος στην Αθήνα είναι χαµηλή, µόλις στα 66 ευρώ, ενώ την πιο χαµηλή παρουσιάζει η Θεσσαλο− νίκη µε 45 ευρώ. Το υψη− λότερο ετήσιο έσοδο ανά κατάλυµα εµφάνισε η Σαντορίνη µε 31.734 ευρώ και ακολούθησε η Μύκο− νος µε 27.263 ευρώ. Η διαφορά της µίσθωσης σε σχέση µε τα ξενοδο− χεία και τις επιχειρήσεις καταλυµάτων Στη µελέτη επισηµαίνεται και µια µεγάλη διαφορά της µίσθωσης µέσω Airbnb και HomeAway σε σχέση µε τα ξενοδοχεία και τις επιχειρήσεις κατα−

λυµάτων. Τα ξενοδοχεία και οι επιχειρήσεις κατα− λυµάτων, λειτουργούν µέσα σε ένα συγκεκριµέ− νο, καθορισµένο χρονικό πλαίσιο κάθε χρόνο, συχνά ανάλογα µε τη γεωγραφική τους θέση. Αντίθετα, η προσφορά καταλυµάτων µέσω των πλατφορµών Airbnb και HomeAway είναι συνεχώς µεταβαλλόµενη, ανάλογα µε τη ζήτηση. Επί παραδείγµατι, ενδέ− χεται κάποιο κατάλυµα να εµφανίζεται διαθέσιµο προς µίσθωση στις πλατ− φόρµες για κάποια συγκε− κριµένη χρονική περίοδο ή ακόµα και για ελάχιστες ηµέρες, αλλά µετά να αποσύρεται από την πλατφόρµα. Αυτό κυρίως συµβαίνει, γιατί υπάρχει προσαρµογή της προ− σφοράς στη ζήτηση, δηλαδή σε περιόδους όπου υπάρχει µεγάλη

ζήτηση (είτε εποχικά είτε για κάποιο σηµαντικό έκτακτο γεγονός, πχ. αγώνες, συναυλίες, εκθέ− σεις) εµφανίζονται περισ− σότερα καταλύµατα προς µίσθωση στις πλατφόρ− µες, ενώ σε περιόδους χαµηλής ζήτησης, πολλά αποσύρονται από την πλατφόρµα. Επίσης, µπο− ρεί ο εκάστοτε ιδιοκτήτης να κατοικεί ο ίδιος στο εν λόγω κατάλυµα και να επιχειρεί να το εκµισθώ− σει σε κάποιον άλλον τις ηµέρες που ο ίδιος έχει προγραµµατίσει να λείπει, αποκοµίζοντας έτσι ένα επιπλέον εισόδηµα, χωρίς να ενδιαφέρεται για περαιτέρω µίσθωση. Για το λόγο αυτό και η µετα− βολή πληρότητας µεταξύ υψηλής και χαµηλής σεζόν είναι σχετικά µικρή (από 68% τον Αύγουστο 2018 σε 41% τον Ιανουά− ριο 2019 σε επίπεδο χώρας).

Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 11


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

του συλλόγου ορίζοντα

Ο Σύλλογος Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ανοίγει για 6η συνεχή χρονιά τις πόρτες της χριστ/κης εορταγοράς του στα Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου,στην οδό Ελ. Βενι− ζέλου στην πλατεία του Εµπο− ρικού Κέντρου, τη ∆ευτέρα 16 ∆εκεµβρίου ως και την Τρίτη 31 ∆εκεµβρίου µε διακοσµητι− κά,δώρα,παραδοσιακά προιό− ντα,γλυκά,κατασκευές κ.α. Το ωράριο θα είναι,τις καθηµερι− νές 10.00−14.00 και 17.30− 20.30,Σάββατο−Κυριακή 10.00− 14.00,παραµονές Χριστ/νων και Πρωτ/νιάς 10.00−18.00. Η εορταγορά µας και φέτος πλαισιώνεται από ποι− κίλες παράλληλες εκδηλώσεις για µικρούς και µεγά−

12 Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

λους, οι οποίες είναι τις επόµενες ηµέρες −Τετάρτη 18/12,18.00−20.00 συµµετέχουµε στη χριστ/κη γιορτή του 10ου ∆ηµοτικού Σχολείου στη Χαλέπα −Σάββατο 21/12,Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου− ισόγειο.Στις 18.00 εγκαινιάζουµε την Έκθεση "Αν ήµουν Άη Βασίλης...2η χρονιά".Η Έκθεση που πραγµατοποιεί− ται για δεύτερη χρονιά σε συνεργασία µε το ∆ήµο Χανίων και την ΚΕΠΠΕ∆ΗΧ−ΚΑΜ,θα φιλοξενήσει έργα µαθητών των σχολείων της Α'θµιας εκπ/σης του Νοµού µας σε σκίτσο,κολλάζ και κόµικ βασισµένα σε µια ιδέα του εκπ/κού κυρίου Στέλιου Φελέκη,δ/τού του ∆.Σ Ασκύ− φου.Τα παιδιά θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους µπαίνο− ντας στις µπότες του Άη Βασίλη και παίρνοντας το ρόλο του µε τη φαντασία τους,και έτσι θα προσπαθή− σουν να ανακαλύψουν το αληθινό νόηµά του.∆ιάρκεια της Έκθεσης 21−29/12,ώρες επίσκεψης ∆ευτ−Παρασ 9.00−14.00,Σαβ−Κυρ 11.00−13.00 και 18.00−20.00 −Κυριακή 22/12,18.30 Ενοριακό Κέντρο Κουνουπιδια− νών:'Χάσαµε τον Άη Βασίλη",της Μαρίας Αρχοντά− κη,εκπ/κού−εµψυχώτριας..∆ιαδραστική παράσταση κατά την οποία ζητάµε τη βοήθεια των µικρών µας φίλων και µε την ενεργό συµµετοχή τους προσπαθούµε να ανα− καλύψουµε πού χάθηκε ο Άη Βασίλης.Μέσα από το θεατρικο παιχνίδι,την κίνηση και το τρα− γούδι,θα βοηθήσουµε τα παιδιά να ταξιδέψουν για λίγο µε τη φαντασία τους και να απασχο− ληθούν δηµιουργικά. −Παρασκευή 27/12,18.30−20.00 στο χώρο της εορταγοράς µας:Έλα να µας πεις την αγα− πηµένη σου πρωτοχρονιάτικη ιστορία και να τη ζωγρα− φίσουµε παρέα για να τη χαρίσουµε στα παιδιά του ΟΡΙΖΟΝΤΑ που φιλοξενούνται στους ξενώνες µας.

−Τρίτη 31/12,13.00:Υποδεχόµαστε τον Άη Βασίλη στο χώρο της εορταγοράς µας.Άραγε µε ποιόν τρόπο θα έρθει φέτος;Όπως και να έρθει,όλο και κάτι θα έχει στο σάκο του για τους µικρούς µας φίλους...Θα ακολουθή− σει βόλτα µε το Χριστ/κο Τρενάκι στις γειτονιές του Ακρωτηρίου και φυσικά το καθιερωµένο party µε πολλή µουσική και γιορταστικό face painting για όλους για να αποχαιρετίσουµε τη χρονιά που πέρασε και να ετοιµα− στούµε για την υποδοχή της χρονιάς που έρχεται!


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Γιατί τα Χριστούγεννα τρώμε γαλοπούλα? Εκείνοι που συνάντη− σαν για πρώτη φορά γαλοπούλα ήταν οι Ισπανοί κατακτητές στο Μεξικό. Πιστεύοντας λανθασµένα ότι είχαν φτάσει στην Ινδία, της έδωσαν την ονοµασία ινδικό κοτόπουλο. Το 1526 ο έµπορος William Strickland εισήγαγε από την αµερικανική ήπειρο στην αγορά του Μπρί− στολ 6 γαλοπούλες, τις οποίες και πούλησε για 2 πένες την κάθε µία. Οι Ιησουίτες µοναχοί ήταν εκείνοι που µεταφέρο− ντας την στην Ευρώπη, ανέλαβαν την εκτροφή της, ώστε γύρω στο 1630 να είναι στη Γαλλία εξαι− ρετικά δηµοφιλής. Φήµες θέλουν τον Άγγλο

µονάρχη, Ερρίκο Η΄ να ήταν ο πρώτος που εισήγαγε τη γαλοπούλα στο χριστουγεννιά− τικο γεύµα. Πριν να εισαχθεί η γαλοπούλα στην Ευρώπη, χήνες, παγώ− νια, ακόµη και κεφάλι αγριο− γούρουνου ήταν το κυρίως πιάτο την ηµέρα των Χριστουγέν− νων Christmas− Turkey Το εξαιρετι− κά νόστιµο κρέας της και το ότι αποτελούσε µια πιο πρακτική εναλλακτική από άλλα ζώα, όπως οι αγελάδες (οι οποίες ήταν πιο πολύ χρήσιµες ζωντα− νές για να παράγουν γάλα) ή τα κοτόπουλα (τα οποία ήταν πιο ακριβά από σήµερα) κατέστησε την γαλοπούλα ως ένα δηµοφιλές χριστουγεννιά− τικο γεύµα. Στα µέσα του 20ου αιώνα η γαλοπούλα πήρε τα πρωτεία από τη χήνα ως χριστουγεννιάτι− κο κυρίως πιάτο. Σήµερα, το 87% των Βρε− τανών πιστεύει πως τα Χριστούγεννα δεν θα ήταν τα ίδια χωρίς την παραδοσιακή ψητή γαλο− πούλα. Η ζήτησή της αυξάνεται σταθερά και σήµερα στην Αγγλία καταναλώνονται περίπου 10 εκατοµµύρια γαλοπού− λες τον χρόνο. Οι γαλοπούλες έχουν το πλεονέκτηµα ότι είναι προσιτές στην τιµή, αρκε− τά µεγάλες ώστε να φάει ολόκληρη οικογένεια (σίγουρα θα σας περισσέ− ψει και για µετά!) και φρέ− σκες, αν ξέρεις από πού να τις αγοράσεις. Φυσιο− λογικά γεννιούνται την άνοιξη και χρειάζονται 7 µήνες για να ωριµάσουν και να γίνουν υγιείς.

Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 13


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

ΔιαΝΕΟσις: Κάτω του μέσου Ευρωπαϊκού όρου οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών

O µέσος 15χρονος Έλληνας έχει τις γνώ− σεις και τις ικανότητες ενός 12χρονου µαθητή από τη Σιγκαπούρη

Γιατί οι Έλληνες µαθητές διαχρονικά βαθµολογού− νται σε τρία γνωστικά αντικείµενα (µαθηµατικά, κατανόηση κειµένου και φυσικές επιστήµες) κάτω από τον µέσο όρο του ΟΟΣΑ; Γιατί η επίδοσή τους είναι χειρότερη από σχεδόν όλες τις χώρες της Ε.Ε.; Και γιατί ο µέσος 15χρονος Έλληνας µαθη− τής έχει τις γνώσεις και τις ικανότητες του µέσου 12χρονου µαθητή από τη Σιγκαπούρη;

σµού Έρευνας και Ανάλυ− σης, παρουσιάζει κι ανα− λύει τα αποτελέσµατα της διεθνούς εκπαιδευτι− κής έρευνας PISA 2015, µε τα πιο πρόσφατα πλήρη δεδοµένα που είναι διαθέ− σιµα, και δίνει τις απαντή− σεις. Οµάδα ερευνητών µε την επιµέλεια της επίκουρης

Η νέα έρευνα της διαΝΕΟσις, του Οργανι−

14 Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

καθηγήτριας του Χαροκό− πειου Πανεπιστηµίου Χρύ− σας Σοφιανοπούλου, της συντονίστριας του PISA στην Ελλάδα, αναδεικνύει τους παράγοντες που σχετίζονται περισσότερο µε τις χαµηλές επιδόσεις των µαθητών, καταλήγο− ντας σε σηµαντικά συµπε− ράσµατα.

Η διεθνής εκπαιδευτική έρευνα PISA («Programme for International Student Assessment») διενεργείται κάθε τρία χρόνια στις 35 χώρες−µέλη του ΟΟΣΑ και σε δεκάδες άλλες χώρες− εταίρους (το 2015 ήταν 37). Έχει ως σκοπό να αξιολογήσει το αν και κατά πόσο µαθητές που πλησιάζουν προς το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσής τους έχουν αποκτήσει τις γνώσεις και τις ικανότητες για να συµ− µετάσχουν αποτελεσµα− τικά στις σύγχρονες κοι− νωνίες και να αντεπεξέλ− θουν στις ανάγκες της εποχής. Η Ελλάδα συµµετέχει στο πρόγραµµα από το 2000, από τότε δηλαδή που ξεκίνησε ο θεσµός. Σ’

αυτή την παγκόσµια αξιο− λόγηση των µαθητών µε κοινά θέµατα και κοινή µεθοδολογία (στα µαθη− µατικά, στην κατανόηση κειµένου, στις φυσικές επιστήµες και σε άλλα θέµατα) το 2015 συµµετεί− χαν περίπου 5.500 15χρο− νοι µαθητές από όλη την Ελλάδα.

Πώς τα πάνε οι Έλληνες µαθητές; Τα ευρήµατα για τους µαθητές της χώρας µας δεν είναι ενθαρρυντικά. Στις φυσικές επιστήµες οι µαθητές όλων των χωρών του ΟΟΣΑ βαθµολογήθη− καν κατά µέσο όρο µε 493 µονάδες. Οι Έλληνες µαθητές πήραν κατά µέσο


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

όρο 455 µονάδες. Στην κατανόηση κείµενου ο µέσος όρος του ΟΟΣΑ ήταν επίσης 493 µονάδες. Οι Έλληνες µαθητές εκεί πήραν 467. Ο µέσος όρος του ΟΟΣΑ στα µαθηµατι− κά ήταν 490 µονάδες, οι Έλληνες πήραν 454. Οι επιδόσεις των Ελλή− νων µαθητών είναι αντί− στοιχες µε αυτές των µαθητών στη Χιλή, στη Σλοβακία και στη Βουλγα− ρία.

Μόνο το 2,1% των Ελλή− νων 15χρονων πετυχαίνει την επίδοση που τους κατατάσσει στις ανώτε− ρες βαθµίδες στις φυσι− κές επιστήµες, ενώ το ποσοστό των µαθητών πολύ χαµηλών επιδόσεων στη χώρα µας είναι πάρα πολύ υψηλό. Το 32,7% των µαθητών

στις φυσικές επιστήµες, το 27,3% στην κατανόηση κειµένου και το 35,8% στα µαθηµατικά δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν ούτε στα πιο απλά προβλήµα− τα. Λιγότερο από 1% των Ελλήνων µαθητών είναι στην ανώτερη κατηγορία και στα τρία γνωστικά αντικείµενα. Ένας στους πέντε Έλλη− νες µαθητές είναι στην κατώτατη κατηγορία και

στα τρία γνωστικά αντι− κείµενα. Ποιοι παράγοντες σχετί− ζονται µε την επίδοση των µαθητών; Αναλύοντας τα αποτελέ− σµατα του PISA στις έρευνες που έγιναν στους µαθητές και στους διευ− θυντές των σχολείων, η

εξωσχολικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη θέλη− ση των παιδιών για µάθη− ση. • Η έλλειψη αυτονοµίας των σχολείων από την κεντρική κυβέρνηση.

έρευνα εντοπίζει τους παράγοντες που σχετίζο− νται µε την επίδοση των µαθητών. Ενδεικτικά: 1. Μαθητές που είχαν λάβει προσχολική αγωγή για πολλά χρόνια πριν ξεκινήσουν το σχολείο, πετυχαίνουν καλύτερες επιδόσεις από τον µέσο όρο ή από αυτούς που είχαν λιγότερα χρόνια προσχολικής αγωγής. 2. Το 9,2% των Ελλήνων µαθητών ιδιωτικών σχο− λείων πετυχαίνουν εξαι− ρετικά υψηλή επίδοση στις φυσικές επιστήµες. Μόνο το 1,8% των µαθη− τών των δηµοσίων πετυ− χαίνουν αντίστοιχες επι− δόσεις. 3. Οι µαθητές των ιδιωτι− κών σχολείων έχουν σηµαντικά καλύτερη επί− δοση (520) από τους µαθητές δηµόσιων σχο− λείων (452) στις φυσικές επιστήµες και τον µέσο

όρο (455). 4. Οι µισοί «µη προνοµι− ούχοι» ως προς το οικο− νοµικό, κοινωνικό και πολι− τισµικό τους υπόβαθρο µαθητές πετυχαίνουν πολύ κακή επίδοση και κατατάσσονται στην κατώτερη κατηγορία κατάταξης. 5. Μόνο το 18% των Ελλήνων «µη προνοµιού− χων» µαθητών κατατάσ− σονται στο ανώτατο 25% των επιδόσεων του PISA. 6. Η παρακολούθηση εξωσχολικών µαθηµάτων φαίνεται ότι δεν σχετίζε− ται µε τις επιδόσεις των µαθητών στην PISA. Ίσα− ίσα, µαθητές που κάνουν φροντιστήριο σε οµάδες άνω των 8 ατόµων τα πηγαίνουν χειρότερα στις φυσικές επιστήµες και από τον µέσο όρο και από τα παιδιά που δεν πηγαί− νουν καθόλου φροντιστή− ριο. 7. Οι µαθητές που δηλώ−

νουν ότι χρησιµοποιούν ελάχιστα ή καθόλου το ίντερνετ εκτός σχολείου τα πηγαίνουν χειρότερα απ’ ό,τι ο µέσος όρος. 8. Αντίθετα, τα παιδιά που δηλώνουν ότι χρησι− µοποιούν το ίντερνετ από µισή έως τέσσερις ώρες την ηµέρα εκτός σχολεί− ου, τα πηγαίνουν καλύτε− ρα από τον µέσο όρο. Ποια θέµατα αναδεικνύο− νται ως σηµαντικά προ− βλήµατα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµα− τος; • Οι οικονοµικές και κοι− νωνικές ανισότητες, που µεταφέρονται στο εκπαι− δευτικό σύστηµα και απο− τυπώνονται στις γνώσεις και τις ικανότητες των µαθητών. • Το πρόβληµα των υπο− δοµών στα σχολεία. • Η επάρκεια του επιστη− µονικού προσωπικού. • Οι ενδοσχολικοί και

Το προφίλ της Ελληνίδας µαθήτριας που πετυχαίνει εξαιρετικά καλές επιδό− σεις (οι διαφορές ανάµε− σα στα φύλα δεν είναι στατιστικά σηµαντικές) Είναι µαθήτρια από αστι− κή περιοχή, µε µορφωµέ− νους γονείς και υψηλό κοινωνικό−οικονοµικό− πολιτισµικό επίπεδο. Πήγε σε προνήπιο και παιδικό σταθµό από πολύ µικρή ηλικία, και στο σχολείο απολαµβάνει τα µαθήµα− τα που έχουν σχέση µε τις φυσικές επιστήµες, οι οποίες την ενδιαφέρουν πολύ. Είναι πολύ ευαίσθητη για τα περιβαλλοντικά θέµα− τα, αλλά δεν είναι αισιό− δοξη κι ανησυχεί πολύ για το µέλλον του πλανήτη. Πηγαίνει σε ιδιωτικό σχο− λείο, που έχει καλό εξο− πλισµό και δασκάλους που προσαρµόζονται ευκολότερα ανάλογα µε τις ανάγκες της διδασκα− λίας. ∆εν πάει φροντιστή− ριο. Ανήκει σε µια ισχνή µειοψηφία.

Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 15


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Ποιες θεωρούν οι Έλληνες οδηγοί ως κυριότερες αιτίες πρόκλησης τροχαίων Συµπεράσµατα πανευρωπαϊκής έρευνας του «Ευρωβαρόµετρου»

Η

οµιλία στο κινητό κατά τη διάρκεια της οδήγησης, η οδή− γηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών, η υπερβολική ταχύτη− τα και η υπνηλία, είναι η άποψη των οδηγών για τις κύριες αιτίες των θανατηφόρων δυστυχηµάτων στους δρόµους της Ευρώπης και κατ’ επέ− κταση της Ελλάδας, σύµφωνα µε έρευνα του «Ευρωβαρόµετρου», σχε− τικά µε την οδική ασφάλεια στην Ευρώπη το 2019. Η έρευνα έγινε σε συνεργασία µε το ίδρυµα Fondation Vinci Autoroutes στην οποία συµµετείχαν 12.418 ερω− τηθέντες από Ελλάδα, Γαλλία, Γερµα− νία, Βέλγιο, Ισπανία, Μ. Βρετανία, Ιτα− λία, Σουηδία, Πολωνία Κάτω Χώρες και Σλοβακία. Στην Ελλάδα υπάρχει η άποψη ότι κύρια αίτια των θανατηφόρων δυστυχηµάτων στους αυτοκινητο− δρόµους αποτελεί η υπερβολική ταχύτητα η οποία έχει και τα πρω− τεία µε ποσοστό 58% και βρίσκεται στην ίδια θέση µε την Γερµανία. Κάτω από τον µέσο όρο (40%) είναι η άποψη ότι ένα ακόµη σοβαρό αίτιο για θανατηφόρο δυστύχηµα αποτε− λεί η έλλειψη προσοχής (31%). Το 24% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών αποτελεί βασική αιτία ατυχήµατος. Τέλος, το θέµα της υπνηλίας αποτελεί άλλη µια αιτία θανατηφόρου ατυχήµατος αγγίζο− ντας την άποψη του 8% των Ελλή− νων, όταν το ποσοστό για τους Γάλ− λους βρίσκεται στο 41%, για τους Γερµανούς στο 26% και των Βρετα− νών στο 23%.

16 Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Ένας στους δύο οδηγούς µιλούν στο κινητό Τα αποτελέσµατα της έρευνας δεί− χνουν όσον αφορά τον µέσο όρο στην Ευρώπη, ότι τουλάχιστον ένας στους δύο οδηγούς µιλάει στο κινη− τό του κατά τη διάρκεια της οδήγη− σης (54%), ποσοστό µειωµένο κατά 3% σε σχέση µε το 2017. Μειωµένα κατά 7%, σύµφωνα πάντα µε τις απόψεις ερωτηθέντων οδηγών, είναι τα ποσοστά για την οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ σε σχέση µε το 2017. Παρά την µείωση το 49%, δηλαδή σχεδόν ένας στους δύο οδηγούς,


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών. Την άποψη ότι η υπερβολική ταχύτητα αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες θανατηφό− ρων ατυχηµάτων έχει το 43% των ερωτηθέντων. Η υπνηλία αποτελεί µια ακόµη αιτία ατυχηµάτων στους δρόµους, καθώς το 6% των ερωτηθέντων (το ποσοστό είναι µειωµένο κατά 2% σε σχέση µε το 2017) θεωρεί την υπνηλία βασική αιτία ατυχήµατος.

νι αποδεικνύονται οι Σου− ηδοί, καθώς υπάρχει η άποψη ότι το 10% των οδηγών «κοιµάται» στο τιµόνι και τους ακολου− θούν τόσο οι Γάλλοι, όσο και οι Γερµανοί µε 9%. Οι Έλληνες αποδεικνύονται πιο τυπικοί, καθώς κατέ− χουν την καλύτερη θέση στην Ευρώπη µε ποσοστό µόλις 2%, ποσοστό που είναι µειωµένο κατά 3% σε σχέση µε το 2017, όταν σήµερα ο µέσος όρος των

ερωτηθέντων στην Ευρώ− πη είναι 6%. Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, την άποψη ότι η υπερβολική ταχύτητα αποτελεί την κύρια αιτία των θανατηφόρων ατυχη− µάτων στους αυτοκινητο− δρόµους έχει το 44% των ερωτηθέντων και ακολου− θεί µε 40% ως βασική αιτία η έλλειψη προσοχής. Η οδήγηση υπό την επή− ρεια αλκοόλ ή ναρκωτι−

κών καταλαµβάνει το 24% και η υπνηλία το 20%. Αξιοσηµείωτο είναι ότι έχει αυξηθεί το ποσοστό των ερωτηθέντων που πιστεύει ότι οι οδηγοί κυκλοφορούν στους ευρωπαϊκούς δρόµους χωρίς να δείχνουν την δέουσα προσοχή, λόγω του γεγονότος ότι όλο και περισσότεροι οδηγοί µιλούν στο κινητό τους τηλέφωνο κατά τη διάρ− κεια της οδήγησης.

Αναλύοντας το προφίλ των ερωτηθέντων διαπι− στώθηκε ότι το µεγαλύτε− ρο ποσοστό έλλειψης προσοχής, δηλαδή το να µιλάει στα κινητά τηλέ− φωνα, σύµφωνα µε τις απόψεις των ερωτηθέ− ντων, το έχουν οι Ολλαν− δοί µε 80% και τους ακο− λουθούν οι Ιταλοί µε 72% και οι Ισπανοί µε 60%. Πιο τυπικοί σε αυτό το θέµα αποδεικνύονται οι Πολω− νοί µε ποσοστό 30%, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από τον µέσο όρο (54%) µε ποσοστό 57%. Η χώρα που έχει την άποψη ότι οι οδηγοί της κυκλοφορούν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκω− τικών είναι η Γερµανία µε 67% και την ακολουθεί η Πολωνία µε 59% και η Ισπανία µε 58%. Πιο σωστοί οδηγοί σε αυτή την κατηγορία αποδει− κνύονται οι Βρετανοί µε 38%, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι 46%, µειωµένο κατά 8% σε σχέση µε το 2017. Οι Πολωνοί σύµφωνα µε την άποψη των ερωτηθέ− ντων είναι «γρήγοροι» οδηγοί, καθώς το 68% των οδηγών ξεπερνάει το επιτρεπτό όριο ταχύτη− τας και τους ακολουθούν οι Γερµανοί µε 53%. Πιο προσεκτικοί οδηγοί απο− δεικνύονται οι Ολλανδοί µε 15% και οι Γάλλοι µε 35%. Πάνω από τους µισούς (52%) οι Έλληνες «πατούν γκάζι» ξεπερνώ− ντας το επιτρεπτό όριο ταχύτητας, ποσοστό αυξηµένο κατά 10% σε σχέση µε το 2017. Πιο υπναράδες στο τιµό−

Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 17


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

17+1 t i ps για να αποκτήσετε μοναδικό στυλ, φορώντας γυαλιά οράσεως!

Οι ηµέρες που τα γυαλιά οράσεως χρησίµευαν µόνο ως βοήθηµα για καλύτερη όραση είναι πλέον παρελθόν. Σήµερα, θεωρούνται ένα από τα πιο µοντέρνα και κοµψά αξεσουάρ, ειδικά όταν έχουµε στη διάθεσή µας εκατοµµύρια σχέδια από διαφορετικούς σχεδιαστές µόδας. Αν λοιπόν επιλέξετε τα κατάλληλα γυαλιά, να είστε σίγουροι ότι η φυσική σας οµορφιά θα αναδειχθεί στο µέγιστο! Ποια είναι τα tips που θα αναδείξουν το πρόσωπό σας εάν φοράτε γυαλιά οράσεως; 1. Επιλέξτε σκελετούς που δεν θα κρύβουν τα φρύδια σας. Να θυµάστε οτι τα φρύδια σας θα πρέπει να είναι περιποιηµένα και να έχουν όµορφο, τοξωτό σχήµα. Εάν θέλετε να δώσετε στα φρύδια σας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα µπορείτε να χρησιµοποιήσετε κάποιο

ειδικό µολύβι ή κάποιο gel. 2. Οι φακοί µπορεί να τονίσουν τις σακούλες και τους µαύρους κύκλους κάτω απ' τα µάτια. Εποµένως, πριν φορέσετε τα αγαπηµένα σας γυαλιά, καλό θα ήτα να διορθώσετε τις ατέλειες στο δέρµα σας κάτω από τα µάτια. 3. Εάν σκέφτεστε να φορέσετε ψεύτικες βλεφαρίδες µε γυαλιά, καλό θα ήταν να το αποφύγετε. Επιλέξτε ένα από τα δυο. Γενικότερα, οι µεγάλες βλεφαρίδες σε συνδυασµό µε τα γυαλιά δείχνουν πολύ ...περίεργα. 4. Σε περίπτωση που έχετε αρκετά µεγάλη µυωπία προσπαθήστε να "µεγαλώσετε" οπτικά τα µάτια σας, βαφοντάς τα µε τον κατάλληλο τρόπο. Ωστόσο, σηµαντικό είναι να θυµάστε να χρησιµοποιείτε πολύ προσεκτικά τα καλλυντικά σας, καθώς τα γυαλιά ενδέχεται να τονίσουν ακόµη περισσότερο τις ατέλειες του προσώπου σας. 5. ∆οκιµάστε µαύρο eyeliner και χρυσή σκιά µατιών για µαύρους ή καφέ σκελετούς. 6. Εάν επιλέξετε λευκό σκελετό δοκιµάστε κάποιο µπλέ eyeliner. 7. Mε ένα ροζ σκελετό δοκιµάστε µακιγιάζ σε κάποια "µεταλλική" ή "ασηµί¨ απόχρωση. 8. Oι ξανθές κοπέλες θα πρέπει να επιλέξουν κάποιο φωτεινό, χρυσό ή διάφανο σκελετό γυαλιών. 9. Οι κοκκινοµάλλες θα δείχνουν ακόµα πιο όµορφες φορώντας κάποιο σκελέτο σε χάλκινη απόχρωση. 10. Οι µελαχρινές καλό είναι να επιλέξουν κάτι σε σκοτεινό κερασί ή σε κάποιες σκούρες µπλέ αποχρώσεις. 11. Tετράγωνα πρόσωπα: επιλέξτε υπερµεγέθη στρογγυλά γυαλιά. Tα τετράγωνα και τα ορθογώνια µοντέλα δεν ενδείκνυνται. 12. Στρογγυλά πρόσωπα: επιλέξτε κάποιο ορθογώνιο σκελετό µε µεγάλους βραχίωνες. Αποφύγετε τα µεγάλα στρογγυλά γυαλιά που κρύβουν τα ζυγωµατικά. 13. Τριγωνικά πρόσωπα: επιλέξτε µικρά ορθογώνια ή τετράγωνα γυαλιά µε στρογγυλεµένες άκρες τα οποία εναρµονίζουν απόλυτα το πλατύ µέτωπο και το µυτερό πηγούνι. Αποφύγετε µεγάλους σκελετούς µε πολλές και έντονες λεπτοµέρειες. 14. Οβάλ πρόσωπα: µπορείτε λόγω του σχήµατος του προσώπου σας να πειραµατιστείτε µε όποιο σχήµα και χρώµα σκελετού θέλετε! 15. Επιλέξτε κάποιο εξαιρετικά κοντό κούρεµα και κάποιο φωτεινό µακιγιάζ στα µάτια σας. Εάν έχετε µακριά µαλλιά τότε µαζέψτε τα ψηλά, πάνω απ΄ τον ώµο και προς τη µια πλευρά. 16. Εάν επιλέξατε ένα γυαλί µε φαρδύ σκελετό µπορείτε να το συνδυάσετε µε "ίσιο" χτένισµα. Καλό είναι να αποφύγετε να δώσετε ένταση σε σηµεία όπως τα πλα]νά του προσώπου. 17. Eάν επιλέξατε γυαλιά µε µεγάλους στρογγυλούς φακούς, φτιάξτε τα µαλλιά σας σε µπούκλες ή στα λεγόµενα "κύµατα¨. 18. Οι λάτρεις των µικρών σκελετών θα πρέπει να αποφύγουν τα ίσια χτενίσµατα που πλαισιώνουν το πρόσωπο. Και µη ξεχνάτε ότι το 87% των ανδρών προτιµούν τις γυναίκες που φορούν γυαλιά! Εσείς ακόµη να επιλέξετε τα δικά σας;

18 Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Πώς να διατηρήσετε το χριστολούλουδό σας Σας αρέσει γιατί θυµίζει Χριστούγεννα, αλλά δεν γνωρίζετε πώς να το διατηρήσετε; Μάθετε πώς θα αυξήσετε τη διάρκεια ζωής του και µετά τον Γενάρη. Μετά τις γιορτές, αφού µαζέψατε τα χριστου− γεννιάτικα στολίδια σας, έµεινε κάτι να σας θυµίζει τις γιορτές! Το χριστολούλουδό σας (ή κοινώς Αλεξανδρινό) είναι ένα φυτό που λίγο πολύ όλοι έχουµε στο σπίτι µας µετά τις γιορτές των Χριστουγέννων! ∆υστυχώς οι περισσότεροι από µας νοµίζουµε ότι το φυτό αυτό κρατάει για τα Χρι− στούγεννα και µόνο και ότι µετά χαλάει και πρέπει να το πετάξου− µε! Η αλήθεια όµως είναι άλλη! Τα Αλεξανδρινά παράγονται µέσα σε θερµοκήπια και γι’ αυτό όταν τα βγάζου− µε σε εξωτερικό χώρο ξαφνικά παθαίνουν σοκ και κατα− στρέφονται γιατί παγώνουν! Πρακτικά όµως τα φυτά αυτά είναι αρκετά ανθεκτικά γι’ αυτό ανθίζουν και µέσα στο χειµώνα. Αυτά που µπορείτε να κάνετε λοιπόν είναι πολύ απλά για να µπορέσετε να χαρείτε και την επόµενη χρονιά το κατα− κόκκινο φυτό σας! Αρχικά κρατήστε το µέσα στο σπίτι. Καλό θα είναι να το βάλετε σε τέτοιο σηµείο που να έχει επαρκές

φως και αερισµό. Αποφύγετε θέσεις που να είναι µακριά από καλοριφέρ ή άλλες πηγές θερµότητας.

Ποτίζετε όπως ποτίζουν όλα τα φυτά εσωτερικού χώρου, όταν στεγνώνει το χώµα στη γλάστρα. Καλό είναι να το βάζετε στην µπανιέρα ή στο νερο− χύτη, να του ρίχνετε αρκετό νερό και να το αφήνετε να στραγγίζει. Αποφύ− γετε να αφήνετε το πιάτο κάτω από τη γλάστρα και να υπάρχουν έτσι νερά να λιµνάζουν. Ύστερα από µερικές εβδοµάδες, το φυτό θα αρχίσει να µαυρίζει ή να ρίχνει τα κόκκινα φύλλα και αργότερα τα πράσινα! Σε αυτό το σηµείο θα κόψετε µε ένα ψαλίδι 30 − 40 εκατο− στά τα κλαδιά από το χώµα αφήνοντάς τα σκέτα, µε τα φύλλα που υπάρχουν και συνεχίστε να το ποτίζετε κατά τον ίδιο τρόπο (όταν στεγνώνει το χώµα µόνο). Κάποια στιγµή το φυτό θα µείνει χωρίς φύλλα καθόλου! Αυτό είναι φυσιολογικό καθώς είναι φυλλοβόλο! Μην στεναχωρηθείτε! Κρατήστε το µέσα στο σπίτι αν µπορείτε, µέχρι τουλάχι− στον να περάσουν τα πολλά κρύα του χειµώνα. Τώρα χρειάζεται νερό, αλλά σε λιγότερη ποσότητα, σε πιο αραιά διαστήµατα. Όταν περάσει ο Φεβρουάριος και γλυκάνει λίγο ο καιρός βγάλτε το φυτό στο µπαλκόνι! Αφήστε το εκεί και συνεχίστε να το ποτίζετε! Μόλις µπει η Άνοιξη το φυτό θα αρχί− σει να πετάει καινούρια µατάκια και από τα µατάκια φυλλαράκια νέα! Από εκεί και πέρα αφήστε το φυτό στη βεράντα να µεγαλώσει και να το φροντίζετε όπως όλα τα υπόλοιπα φυτά της βεράντας σας! Από τη Μαργαρίτα Βράγκου, Τεχνολόγο – Γεωπόνο, Ανθοδέτρια − ∆ιακοσµήτρια

Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 19


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά: Θλίψη ή χαρά; Πένθος ή εορτασμός της ζωής; Αναπλαισιώνοντας την περίοδο των εορτών µε βάση το εδώ και τώρα µας!

ως αντίσταση στο πνεύµα των Χριστου− γέννων. Υπάρχουν και άλλοι που απλά αδιαφο− ρούν για την περίοδο αυτή και την αντιµε− τωπίζουν ως συνέχιση της καθηµερινότη− τάς τους και απλά περιµένουν να περά− σει…. όπως περιµένουν και τον καιρό να περάσει… Υπάρχει κόσµος που γιορτάζει τη ζωή επειδή την εορτάζουν οι άλλοι χωρίς να το έχει συµφωνήσει… µέσα του, µε τον εαυτό του. Τα Χριστούγεννα σαν να είναι αγκυρωµέ− να µε την αναγέννηση µας.. σαν να προε− τοιµάζεται ο άνθρωπος να κάνει µία και− νούργια αρχή µε τον ερχοµό της νέας χρονιάς και καλείται το προηγούµενο διά− στηµα να κάνει την ετήσια απογραφή του, να στραφεί προς τα µέσα και να κοιτάξει βαθιά, να δει τι συνέβη το χρόνο που πέρασε, να αυτό−αξιολογηθεί, να τσεκάρει πόσο κοντά στο στόχο του έφτασε ή να δει τι άλλο πρέπει να οργανώσει για να φτάσει.. Παράλληλα ως εποχή, καλεί τους ανθρώ− πους να βγουν προς τα έξω, να ψωνίσουν, να συνδεθούν και να µοιραστούν στιγµές ζεστές, φιλικές, οικογενειακές.. σαν κόντρα ρόλο, το βιώνουν πολλοί άνθρω− ποι αυτό και πασχίζουν το διάστηµα αυτό να στερεωθούν και να το περάσουν όσο πιο αναίµακτα γίνεται. Υπάρχει κόσµος που ζορίζεται πολύ την περίοδο των γιορτών είτε γιατί έχει χάσει ένα δικό του άνθρωπο και πενθεί και δεν θέλει να υποκύψει στην επιβαλλόµενη γιορτή και χαρά των ηµερών. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χώρο και χρόνο να βιώσουν το χωρισµό τους στις γιορτές, καθώς όλο το προηγούµενο διά− στηµα, δεσµεύουν την προσοχή τους στην εργασιοθεραπεία τους και αρνού− νται µέσα τους να συνδεθούν µε τον οποι− οδήποτε και γυρίζουν στην ασκητική και την ησυχία τους. Υπάρχουν άνθρωποι που αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσκολίες και βιώνουν άβολα τις γιορτές, καθώς η περίοδο αυτή είναι για τους περισσότερους κοινά συµφωνη− µένη, ως µια περίοδος αφθονίας, δώρων, αγορών και εξόδων για τα γιορτινά τρα− πέζια και τις οικογενειακές συναντήσεις. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στη γέννηση του Χριστού και δεν µπορούν να συνδεθούν µε τη χριστι− κή ενέργεια και δεν θέλουν να συµµετέ− χουν στον εορτασµό και τα έθιµα αυτής περιόδου. Και αντιδρούν µε το να διατη− ρούν µέσα τους αρνητικά συναισθήµατα

20 Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Υπάρχει όµως και κόσµος που συντονίζε− ται µε ότι υπάρχει αυτή την περίοδο και ρέει οµαλά µε όλες αυτές τις αντιθέσεις που εκδηλώνονται στο διάστηµα αυτό. Καλωσορίζουν ανάµεικτα συναισθήµατα που µπορεί να ξυπνήσουν και δεν προ− σκολλούνται µε κανένα από αυτά. Τα βιώ− νουν και τα αφήνουν δηµιουργώντας χώρο για να τα βιώσουν, όλα σε ροή που συνεχώς ρέει σαν ποτάµι. Αυτοί οι άνθρω− ποι ζουν µε παρουσία το χώρο και το χρόνο των εορτών χωρίς να τσακώνονται µε τον εαυτό τους για τίποτα. Αυτός ο κόσµος αποδέχεται απλά τη φάση στην οποία βρίσκεται, επιτρέπει όλα τα συναισθήµατα να βιώνονται από εκεί− νον, όλες τις σκέψεις να περνούν από την οθόνη του νου, και εστιάζει στο εδώ και τώρα που όλο ρέει και αλλάζει, ζώντας το µε παρουσία. Ο κόσµος αυτός τιµά τη ζωή µε αυτή την ενσώµατη παρουσία, ανεξαρτήτως µε το τι του συµβαίνει. ∆εν πιέζεται, ούτε αγχώ− νεται µε το πώς θα έπρεπε να είναι το πρόγραµµα, αλλά το αποδέχεται, το επι− τρέπει και το ζει, γιατί µέσα από αυτό το βίωµα θα έρθει η διδαχή και για εξέλιξη για το ανωτέρω βέλτιστο του. Μέσα από αυτό το βίωµα θα ξεδιπλωθεί η δυναµική για µία καλύτερη ζωή: όταν απλά αποδέ− χεσαι χωρίς να κρίνεις, είσαι παρών, ζεις την κάθε στιγµή που όλο αλλάζει, βρίσκε− σαι σε µία κατάσταση φυσικής και γνή− σιας αρµονίας, γαλήνης και ισορροπίας, είτε βιώνεις ευτυχία είτε δυστυχία, όλα µέσα στη ζωή είναι… Ας είναι αυτές οι γιορτές ο χωροχρόνος για να συνδεθούµε βαθιά µε τον πραγµα− τικό εαυτό µας, να αφουγκραστούµε τις βαθύτερες ανάγκες και επιθυµίες µας, για το πώς θέλουµε να περάσει αυτό το διά− στηµα των εορτών που έρχεται και να αποδεχτούµε χωρίς να επικρίνουµε ή να συγκρίνουµε αυτό που διψάει η ψυχή µας να κάνουµε, ότι κι αν είναι αυτό… Και χωρίς δισταγµό να βρούµε το θάρρος να πούµε την αλήθεια µας πρώτα στον εαυτό µας και έπειτα και στους γύρω µας αγα−

πηµένους µας µε ευγένεια, ηρεµία, σεβα− σµό και καλοσύνη. Το διάστηµα αυτό πραγµατικά επαναφέ− ρει και αναγεννά όλο το σύστηµα µας προς το ανώτερο βέλτιστο του, ανεξαρτή− τως του τι συµβαίνει στον καθένα από εµάς … όπως γίνεται άλλωστε την κάθε στιγµή στη ζωή µας, που εν δυνάµει µπο− ρεί να καταλύσει µετασχηµατισµό και µεταµόρφωση µέσα από την απλή ζήση της εµπειρίας της. Εποµένως… αφήστε ειρήνη και ηρεµία να λούσει το σύστηµά σας… και είτε θέλετε να εορτάζετε είτε όχι, να τιµήσετε την όποια επιλογή σας, και µε υποµονή και ειρήνη να την επικοινωνήσετε και στους δικούς σας. Και ας είναι αυτή η περίοδος µεταµορ− φωτική για όλους µας, όπως και αν επιλέ− ξει ο καθένας από εµάς να τη ζήσει.. ας είναι αυτή η περίοδος ευλογηµένη και ας ‘’κρατήσει’’ ότι µας συµβαίνει. Ας µας στερεώσει η περίοδος των γιορ− τών, να ζήσουµε και να τιµήσουµε τη ζωή µας όπως και αν είναι στην παρούσα φάση… που όλο έχει την τάση να αλλάζει προς το καλύτερο… και αυτό γιατί, αυτή η αλλαγή ενορχηστρώνεται από εµάς τους ίδιους που ωριµάζουµε µέσα της …και σκε− φτόµαστε συνεχώς πώς να την βελτιώ− σουµε. Ο εορτασµός της ζωής δεν σηµαίνει µόνο γιορτές και πανηγύρια, χορό και τραγούδια… Μπορεί και να λάβει χώρο σιωπηλά και µε τιµή για ότι ζει το σύστη− µά µας, για ότι µας έχει φέρει η ζωή στο εδώ και τώρα. Το να τιµήσω την ζωή, είναι τιµή και στο πένθος µου, τιµή στην απώλεια µου, τιµή στην αλήθεια µου, φέρνει ηρεµία και απο− δοχή σε ότι περνάω αυτή την περίοδο.. Ο εορτασµός της ζωής απλά γιορτάζει τη ζωή µε τα όλα της… µε ότι την ορίζει αυτή την περίοδο… και απλά να µην ξεχνάµε ότι όλο αυτό αλλάζει, τίποτα δεν

µένει το ίδιο.. όλα ρέουν και µεταµορφώ− νονται.. αν απλά καταλάβουµε ότι η προ− σκόλληση µας πονάει και όχι το ίδιο το γεγονός στο οποίο προσκολλόµαστε, τότε θα λυτρωθούµε από τον πόνο που ασυνείδητα διατηρούµε µέσα µας και διαιωνίζουµε . Επίσης, Η προσκόλληση και η έµµονη µπλοκάρει το σύστηµα µας , την Αυτό Ίαση µας και ολόκληρη την ροή της ζωής. Μπορείς να επιλέξεις να επανασυνδε− θείς µε την ροή της ζωής και ας επιλέξεις σε αυτή τη φάση να τη βιώσεις πιο ασύν− δετα και αποστασιοποιηµένα. Έχει και τα καλά της αυτή τη ζήση… βλέ− πεις πιο πολλά ταυτόχρονα, καθώς η απο− στασιοποίηση σου επιτρέπει να αντιλαµ− βάνεσαι πιο περιφερειακά και ανοιχτά πιο πολλά µαζί… Συνδέσου µε τον εαυτό σου γνήσια… Μείνε µαζί σου… στήριξε σε.. κάνε σου παρέα… Άκουσε σε… ∆ες σε! Αποδέξου σε, αγάπησέ σε όπως είσαι στη φάση που είσαι, χωρίς να σε επικρίνεις ή να σε συγκρίνεις µε τους άλλους… και ίσως τότε… µέσα από αυτή τη σύνδεση την πραγµατική, να συνδεθείς και ουσιαστικά µε τους ανθρώπους γύρω σου και να νιώ− σεις τη δύναµη της σχέσης, της συσχέτι− σης, της σύνδεσης, η οποία απαλύνει όλους τους πόνους και γεµίζει όλα τα κενά! Θα γεµίσει η καρδία σου µε ΑΓΑΠΗ! Η αγάπη θα φροντίζει την ψυχή σου και έτσι θα επαναπροσδιορίσεις το νόηµα που δίνεις στην ζωή σου, θα νιώσεις το θαύµα της! Και τότε Θα ησυχάσεις βαθιά µέσα σου και έξω σου! Και έτσι θα ησυχά− σουν και όλοι γύρω σου! Χρόνια Καλά! Με Αγάπη και Απλότητα! Και ας φέρει το νέο έτος ότι νέο θέλει ο καθένας µας να φέρει µέσα του, έξω του και στην ζωή του! Βίβιαν Καραβάνου. Συνθετική Συµβουλευτική Ψυχολόγος και Ψυχοθεραπεύτρια.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

να βγούµε έξω από το σπίτι.

Γιατί

✤ Πέντε «δώρα»

που πραγµατικά χρειάζονται τα παιδιά αυτά τα Χριστούγεννα

Τα Χριστούγεννα είναι μια μαλακή κουβέρτα, η οποία τυλίγεται γύρω μας τόσο απροσδιόριστη σαν άρωμα.. Μπορεί να αναδύει μια αίσθηση νοσταλγίας.. Τα Χριστούγεννα μπορεί να είναι μια γιορτή φιλοξενίας και προσευχής, αλλά πάντα θα είναι μια γιορτή θύμησης, μια μέρα που όλοι σκεφτόμαστε αυτούς, που αγαπήσαμε και αγαπάμε..

2.Χρειάζονται χρόνο µε τους ανθρώ− πους που αγαπούν Πάρτε τα για παγωτό ή για µια βόλτα µε τα πόδια σε ένα πάρκο. ∆ιαβάστε µαζί τους στον καναπέ ένα βιβλίο, παίξτε µαζί τους επιτραπέζια, µαγειρέψτε τα αγαπηµένα τους µπισκότα. ∆εν είναι η δραστηριότητα που έχει σηµασία, αλλά ο χρόνος που περνάτε µαζί. 3.Έχουν ανάγκη να αισθάνονται συνδε− δεµένα µε τα αγαπηµένα τους πρόσω− πα (π.χ. παππούδες) Γράψτε µαζί τους ένα email, ένα γράµµα ή στείλτε ένα βίντεο στους παππούδες που είναι µακριά ή σε φίλους σας που ζουν σε άλλη πόλη. Η απόσταση δεν έχει σηµασία αφού µε τη βοήθεια της τεχνολογίας µπορούµε να την εκµηδενίσουµε.

τελικά τα παιδιά, περισσότερα από τα δώρα έχουν ανάγκη άλλα πράγµατα, περισσότερο ουσιαστικά. Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι µας, τα γνωρίζουµε. Μας τα υπενθυµίζει όµως και η συγγραφέας Kristina Wright καθώς γράφει για αυτά που έχουν ανάγκη τα δικά της παιδιά. «∆εν θέλω τα παιδιά µου να πάρουν στις γιορτές ένα σωρό πράγµατα που δεν χρειάζονται, που θα σπάσουν και θα ξεχαστούν σε µια εβδοµάδα. Θέλω να ξέρουν ότι τα αγαπούν και ότι υπάρχει ένας µεγάλος κόσµος εκεί έξω που πρέπει να εξερευνήσουν. Αν λοιπόν µε ρωτάς τι θέλουν τα παιδιά µου για τα Χριστούγεννα φέτος, θα σου πω τι πραγµατικά χρειάζονται:

4.Θέλουν να βρουν κάτι που να είναι γι’ αυτά ( ένα γράµµα, ένα δέµα) Από τις αγαπηµένες µου αναµνήσεις της παιδικής µου ηλικίας ήταν όταν έβρισκα στην αλληλογραφία µας ένα γράµµα ή κάρτα για µένα. Παρ’ όλο που τα ηλεκτρονικά µηνύµατα και οι ευχές έχουν αντικαταστήσει την κλασσική αλληλογραφία, δοκιµάστε να στείλετε κάτι στο παιδί σας και θα δείτε τη χαρά του. Πραγµατικά θα ενθουσιαστεί.

1.Χρειάζονται να βγουν από το σπίτι Όπως και πολλά παιδιά, τα παιδιά µου δεν προλαβαίνουν κατά τη διάρκεια της σχολικής εβδοµάδας να βγουν έξω για βόλτα. Οι ώρες µετά το σχολείο και πριν από τον ύπνο δαπανώνται για το διάβασµα, τις δραστηριότητες, το φαγητό, και την τηλεόραση. Την περίοδο των γιορτών λοιπόν, οι βόλτες σε πάρκα, ζωολογικούς κήπους, ή ότι αρέσει τον καθένα είναι µια πολύ καλή ευκαιρία για

5. Να διαβάσουν περισσότερα βιβλία ∆ύσκολο να βρουν τα παιδιά χρόνο τις καθηµερινές να διαβάσουν εξωσχολικά βιβλία. Μπορείτε λοιπόν να δοκιµάσετε να έχουν µια συνδροµή σ’ ένα περιοδικό ή σε µια σειρά παιδικών βιβλίων. Θα έχουν κάτι να περιµένουν κάθε µήνα και θα είναι δικό τους. Ακόµα και αν δεν ενθουσιάσει η ιδέα όλα τα παιδιά, εσείς δεν έχετε να χάσετε κάτι και να το προσπαθήσετε.

~Augusta E. Rundell

Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 21


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Ιδ έε ς δι α κ όσ μ η ση ς ι γ ια το γ ιο ρτ ιν ό τρ α π έζ

Τα δύο µεγάλα ρεβεγιόν( Χρι− στούγεννα και Πρωτο− χρονιά) πλησιάζουν και είστε µία από τις τυχε− ρές που θα φιλοξενή− σουν τα αγαπηµένα τους πρόσωπα για να διασκεδάσετε όλοι µαζί. Είναι άλλωστε µία πολύ καλή ευκαιρία να τα πείτε χαλαρά, να χορέ− ψετε και φυσικά να... φάτε. Έχετε βρει ακρι− βώς τι θα µαγειρέψετε, πως θα το µαγειρέψετε και µε τι θα το συνδυά− σετε. Και αφού έχετε κλείσε µε το θέµα αυτό, ψάχνε− τε τον τρόπο να τους εντυπωσιάσετε.

Το στόλισµα του τραπεζιού να ξέρετε πως αποτελεί ιεροτελεστία. Ακόµη και αν δεν έχετε στολίσει αρκε− τά το σπίτι σας, ένα γιορτινό τραπέζι θα φέρει τη... λάµψη στο χώρο. Αν, λοιπόν, το µυαλουδάκι σας µέχρι στιγµής δεν έχει καταφέρει να κατεβάσει τίπο− τα ως τώρα, µόλις ανοίξατε το σωστό άρθρο. Το Queen.gr σας έχεις τις πιο πρωτότυπες ιδέες για το art de la table των φετινών γιορτών. Το γιορταστικό... κουκουνάρι: ∆ίπλα στο πιάτο του κάθε καλεσµένου σας µπορείτε να τοποθετήσετε ένα κουκουνάρι στο οποίο θα αναγράφεται το όνοµά του. Προτιµότερο θα ήταν να βρείτε τα συγκεκριµέ− να αυτά που διατίθενται για διακόσµηση και αν σας

22 Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ακούγεται ωραίο, µπορείτε να τα πασπαλίσετε µε λίγη χρυσόσκονη. Έπειτα, ανα− γράψτε σε ένα µπεζ (τύπου πάπυρος θα ήταν ιδανικό) χαρτάκι το όνοµα του καθενός και κρεµάστε το µε ένα σκοινί. Θυµηθείτε τα παλιά µε ένα γλειφιτζούρι: Και ποιος δε νοσταλ− γεί τα παιδικά του χρόνια τέτοιες ηµέρες. Για το λόγο αυτό παίξ− τε µε µερικά γλειφι− τζούρια, κορδέλες και φύλλα δέντρου (γκι, κυπαρρίσι). Μη ξεχάσετε και πάλι να αναγράψετε τα ονόµατά τους ξεχωριστά, ώστε να γνωρίζουν ποια είναι η θέση τους.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

θαµπή. Αυτά τα σηµάδια προκαλούνται από οξειδωτικό στρες. Η βιταµίνη c είναι εξαιρετική λύση για τις φάσεις που η επιδερµίδα σου ταλαιπωρείται, αφού δίνει ένα µεγάλο boost στο πρόσωπο σου, τι στιγµή που θες να λάµψεις. Λειτουργεί σαν εντατική θεραπεία και µια έξτρα φροντίδα που την έχουµε τόση ανάγκη. Για χώρες ηλιόλουστες όπως Ελλάδα το θέµα βιταµίνη C θέλει προσοχή, αφού δεν πρέπει η συγκεκριµένη ουσία να έρχεται σε επαφή µε την ηλιακή ακτινοβολία. Για αυτό καλό θα ήταν να χρησιµοποιούµε αυτή τη βιταµίνη τον χειµώνα και τις απογευµατινές-βραδινές ώρες. H Μόνα Γκοχάρα, καθηγήτρια του Yale σχολιάζει «Έχω πάθει εµµονή µε την βιταµίνι C. Είµαι ερωτευµένη µε αυτό το πράγµα, είναι τόσο σωστή η δράση του και τόσο εκλεπτισµένη που σπάνια ενοχλεί την επιδερµίδα και κάνει τους πάντες να δείχνουν καλύτεροι» σχολιάζει. Η βιταµίνη C κάνει φοβερή δουλειά και φωτίζει τις δυσχρωµίες. Ειδικά στο δέρµα των ανθρώπων που χρειάζονται φως στα «σκοτεινά σηµεία». Μίλησε µε τον δερµατολόγο σου για το πώς µπορείς να εντάξεις αυτό τη θαυµατουργή ουσία στην καθηµερινή σου ρουτίνα και λάµψε όπως ποτέ πριν.

Πιστεύεις ότι η επιδερμίδα σου ταλαιπωρείται άδικα; Κάνε τη να λάμψει Αν ποτέ πας στον δερµατολόγο και µιλήσετε για το τι πρέπει να κάνεις για να διατηρήσεις την ελαστικότητα της επιδερµίδας θα σου πει τρία πράγµατα, πρώτον βάλε αντηλιακό, κάθε µέρα µέχρι να πεθάνεις, 2 ψάξε για την σωστή ενυδατική ανάλογα µε τον τύπο της επιδερµίδας σου και τις ανάγκες της εποχής 3 προσέθεσε όσο µπορείς βιταµίνη C στην καθηµερινή σου ρουτίνα, είναι σαν αντίδοτο στη θλίψη, αφού είναι ένας τρυφερός τρόπος να φερθείς στον εαυτό σου. Με το που την εντάξεις στη ρουτίνα σου θα την λατρέψει µιας και θα αναβαθµίσει αµέσως την όψη της επιδερµίδας σου. Αν οι ρυθµοί σου είναι φρενήρεις και πολύ πιεστικοί, το δέρµα σου ταλαιπωρείται όπως και το σώµα σου. Η κούραση κάνει την επιδερµίδα να δείχνει άτονη και

Beauty TIP ∆οκίµασε

παγάκια

ντοµάτας και

θα δεις τους πόρους στο

πρόσωπο να καθαρίζουν και να

κλείνουν. Η ντοµάτα είναι ικανή να βοηθήσει το δέρµα µας να φαίνεται λαµπερό και πεντακάθαρο. Μην υποτιµάται αυτό το ταπεινό

λαχανικό-φρούτο. Είναι άξιο και για σαλάτα αλλά και για καλλυντικό.

Ξεφλουδίστε 3 ντοµάτες και περάστε τες από το multi. Bάλτε το χυµό

τους σε παγοθήκες στην κατάψυξη και κάθε πρωί ξυπνήστε το δέρµα σας µε ένα παγάκι. Θα δείτε

Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 23


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

ΙΕΛΚΑ: Μικρή μείωση του κόστους του φετινού Χριστουγεννιάτικου τραπεζιού Πως διαµορφώνονται οι τιµές στα βασικά είδη που συνθέτουν το γιορτινό τραπέζι Μειωµένο κατά 1% θα είναι το µέσο κόστος για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι στις µεγάλες αλυσίδες σούπερ µάρκετ το 2019 σε σχέση µε το 2018 , όπως προκύπτει από σχετική έρευνα που διενήργησε το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεµπορίου Κατανα− λωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Όπως αναφέρει το Ινστιτούτο σε ανακοίνωση της, η έρευνα αυτή αφορά 22 τυπικές κατηγορίες προϊόντων που περιλαµβάνονται στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι (π.χ. κουραµπιέδες, µελοµακάρονα, βασιλόπιτα, γαλοπούλα, αρνί, κάστανα, αυγά, πατάτες, κ.α.). Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι: 1. Οι τιµές των προϊόντων του τυπικού χριστουγεννιάτικου τραπεζιού στα µεγάλα σούπερ µάρκετ το 2019 είναι µειωµένες κατά 1% σε σχέση µε το 2018, ενώ βρίσκο− νται στα ίδια επίπεδα µε το 2014.

φτάσει και το 20% της αξίας του καλαθιού. Η µείωση που καταγράφεται οφείλεται στην αύξηση της έντασης του ανταγωνισµού κάθε έτος και ειδικά την τελευταία 3ετία ανάµεσα στις επιχειρήσεις του κλάδου και στην προσαρµογή των επιχειρήσεων του κλάδου (προµηθευτές και λιανέµποροι) στην ανάγκη των καταναλωτών για µειωµένες τιµές και value for money.

2. Ενώ η τελική αξία του καλαθιού είναι σχεδόν ίδια µε το 2014, η αξία µε τις τιµές προ ΦΠΑ να είναι µειωµένη 4% (λόγω των αυξήσεων του ΦΠΑ του 2015−2016). Συνο− λικά για το τυπικό αυτό καλάθι, ο αναλογούν ΦΠΑ παραµένει αυξηµένος κατά 20% σε σχέση µε το 2014 παρά τις τελευταίες µειώσεις του 2019, καθώς τα συγκεκριµέ− να είδη που εξετάζονται στο πλαίσιο αυτής της έρευνας δεν εντάσσονται στις κατη− γορίες µε µειώσεις στους συντελεστές. 3. Όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια υπάρχουν σηµαντικές ευκαιρίες να εκµε− ταλλευτεί τις προσφορές των µεγάλων αλυσίδων σούπερ µάρκετ δίνοντας στον καταναλωτή τη δυνατότητα να επιλέξει και εξοικονοµήσει µεσοσταθµικά περίπου 12% της αξίας των αγορών του, ενώ µε έξυπνες αγορές η εξοικονόµηση µπορεί να

Από τις 22 υποκατηγορίες προϊόντων που εξετάζονται στην έρευνα του ΙΕΛΚΑ στις 12 οι τιµές παρουσιάζουν µείωση, και σε 10 παρουσιάζουν αύξηση. Οι τιµές των κρε− άτων οι οποίες αναµένεται να διαµορφωθούν ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς τις επόµενες εβδοµάδες εκτιµάται ότι σε διόρθωση των πολύ µειωµένων τιµών λόγω του έντονου ανταγωνισµού των προηγούµενων ετών θα παρουσιάσουν αυξήσεις στα επίπεδα του 10%. Τονίζεται ότι οι συγκεκριµένες τιµές στα είδη κρέατος είναι ακόµα υπό διαµόρφωση και ανάλογα µε τη ζήτηση µπορεί να παρουσιάσουν διαφορετική εξέλιξη µετά τις 18 ∆εκεµβρίου. Είδη όπως η νωπή γαλοπούλα που παρουσιάζουν µείωση ζήτησης θα παρουσιάσουν επίσης αύξηση στην τιµή, καθώς δεν προτιµώνται από το καταναλωτικό κοινό στον ίδιο βαθµό µε τα προηγούµενα χρόνια. Τα νωπά κρέατα καταγράφονται ως οι κατηγορίες µε τις µεγαλύτερες ενδεχόµενες αυξήσεις, καθώς στα υπόλοιπα είδη καταγράφεται στην πλειοψηφία µείωση, ενώ οι όποιες αυξήσεις είναι µικρότερες. Οι µεγαλύτερες µειώσεις καταγράφονται στα είδη παντοπωλείου και συγκεκριµένα το φύλλο κρούστας παρουσιάζει µείωση 22%, τα αναψυκτικά 20% και οι πατάτες – των οποίων οι τιµές το 2018 ήταν ασυνήθιστα αυξη− µένες – παρουσιάζουν µείωση 15%. Σε σχέση µε το εύρος τιµών στο οποίο έχει πρόσβαση ο καταναλωτής, η µέση δια− κύµανση των τιµών των προϊόντων παραµένει αυξηµένη και υπολογίζεται περίπου στο 35% της αξίας τους. Αυτή η τάση είναι και αποτέλεσµα των έντονων προσφο− ρών και προωθητικών εκπτωτικών ενεργειών των µεγάλων αλυσίδων σουπερµάρκετ και των προµηθευτικών εταιρειών, οι οποίες πλέον παίρνουν διάφορες µορφές. Συνο− λικά εκτιµάται ότι τα φετινά Χριστούγεννα πάνω από 1 στα 2 προϊόντα που θα αγο− ραστεί θα σχετίζεται µε κάποια προωθητική ενέργεια. Συγκεκριµένα, εκπτώσεις σε συγκεκριµένα προϊόντα, εκπτώσεις σε συγκεκριµένες κατηγορίες, προσφορά επιπλέον προϊόντος (π.χ. 2+1 δώρο), εκπτωτικά κουπόνια, δωροεπιταγές για επόµενες αγορές και επιστροφή χρηµάτων µε τη χρήση πιστωτι− κών καρτών.

24 Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Σηµειώνεται ότι το δείγµα προϊόντων που εξετάζονται στο πλαίσιο της µελέτης ανανεώθηκαν το 2014−2015 και περιλαµβάνουν: Γαλοπούλα Νωπή (κιλό), Γαλοπούλα Κατεψυγµένη (κιλό), Χοιρινό χωρίς κόκκαλο (κιλό), Αρνί (κιλό), Μελοµακάρονα (κιλό), Κουραµπιέδες (κιλό), Βασιλόπιτα (κιλό), Βούτυρο (500 γρ.), Αυγά L (6 τµχ), Πατάτες (5 κιλά), Τοµάτες (κιλό), Μαρούλι (1 τµχ), Αλεύρι για όλες τις χρήσεις (κιλό), Ρύζι καρολί− να (500 γρ.), Φέτα βαρέλι (κιλό), Καρύδια (500 γρ.), Κάστανα (500 γρ.), Ζάχαρη άχνη (κιλό), Φύλλο κρούστας (500 γρ.), Κρασί Μοσχοφίλερο Λευκό (750 ML), Γάλα νωπό πλήρες (1 λίτρο), Αναψυκτικό τύπου Cola (1,5 λίτρο).


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Καλοριφέρ θέρµανση

Πώς κάνουµε εξαέρωση σε λίγα λεπτά • Πρώτα πρέπει να ανάψετε την θέρµαν− ση και να περιµένετε να ζεσταθεί το νερό. • Αρχίζοντας από τον ανώτερο όροφο και το σώµα που βρίσκεται πιο µακριά από τον λέβητα κάνουµε εξαέρωση. • Στο πάνω µέρος του σώµατος υπάρχει µια βαλβίδα εξαέρωσης που έχει τοποθε− τηθεί εκεί για να µπορεί να βγει ο παγι− δευµένος αέρας από το σύστηµα. • Κρατείστε ένα µικρό δοχείο ή ένα σφουγγάρι κάτω από την βαλβίδα και ανοίξτε την µε ένα κατσαβίδι ή µε το ειδι− κό κλειδί. Τι είναι το «σώµα καλοριφέρ» | Σύστηµα θέρµανσης – θερµαντικό σώµα Το καλοριφέρ είναι ένα µέσο θέρµανσης. Κοινώς, όταν λέµε καλοριφέρ εννοούµε γενικά το σύστηµα θέρµανσης. Ενώ σώµα καλοριφέρ εννοούµε το θερµαντικό σώµα µε το οποίο µεταδίδεται η θέρµανση. Το σώµα καλοριφέρ είναι µεταλλικό κατασκεύασµα από χάλυβα, σταθεροποιη− µένο στον τοίχο ή (παλαιότερα) στο πάτωµα & αποτελείται από τις λεγόµενες «φέτες» οι οποίες έχουν 3 – 5 κενούς στύ− λους ενωµένους στις άκρες τους. Αυτές

µε την :γούν ένα κοινό κενό. Το κενό συµπληρώνεται µε το νερό του συστήµα− τος που είναι & πηγή της θέρµανσης. Οι ακραίες φέτες είναι διαφορετικές από τις άλλες. Η µία έχει 2 αρκετά µικρότερα ανοίγµατα όπου το σώµα ενώνεται µε σωλήνες νερού & η άλλη µια βαλβίδα για εξαέρωση του σώµατος. Εκτός αυτού του κλασσικού τύπου όπου οι φέτες είναι κάθετες µε τον τοίχο, ένας άλλος πιο σύγχρονος τύπος εν ονόµατι «πάνελ» έχει 2 ή περισσότερες φέτες (αν πρόκειται για µεγάλο) παράλληλες µε τον τοίχο. Οι στύλοι είναι πιο στενοί αλλά πολύ περισσότεροι, ο αριθµός των οποίων εξαρτάται από την διάσταση. Ειδικά στο µπάνιο, εφαρµόζονται διαφο− ρετικής µορφής σώµατα καλοριφέρ µε τους στύλους ξεχωριστούς & οριζόντιους, ώστε κάθε βρεγµένη πετσέτα να απλώνε− ται εκεί, προκειµένου να στεγνώσει πιο γρήγορα. Επίσης, υπάρχουν & σώµατα καλοριφέρ που αντί για νερό χρησιµοποιούν λάδι. Αυτά είναι κλειστά, περιέχουν λάδι, έχουν µικρές ρόδες ώστε να είναι µετακινούµε− να & λειτουργούν µε ηλεκτρικό ρεύµα.

www.cretavoice.gr

Έξυπνα tips

για να ζεσταθείτε οικονομικά τον χειμώνα Υπάρχουν µερικές έξυπνες λύσεις για να ζεσταθείτε τον χειµώνα χωρίς να πληρώσετε µια...περιούσια για θέρµανση: Μόλις ένας βαθµός χαµηλότερα στον θερµοστάτη µπορεί να αλλάξει δραµα− τικά την κατανάλωση πετρελαίου. Σύµφωνα µε στοιχεία της WWF η µείωση της θερµοκρασίας του χώρου κατά 1°C επιφέρει εξοικονόµηση έως και 10% . Το τζάκι φέρνει κρύο! Ναι, καλά διαβάζετε. Όταν είναι σβηστό πρέπει να βάζε− τε πάντα το ειδικό κάλυµµα µπροστά. Θα εξοικονοµείτε ενέργεια έως και 15%. Ο ανεµιστήρας οροφής που σας δροσίζει το καλοκαίρι µπορεί να σας ζεστά− νει το χειµώνα. Ρυθµίστε τον στην ανάστροφη περιστροφή (συνήθως είναι ένας διακόπτης που βρίσκεται πάνω στην ανεµιστήρα) έτσι ώστε να σπρώχνει τον ζεστό αέρα προς τα κάτω. Αν έχετε κλιµατιστικό, φροντίστε οι περσίδες του να κοιτούν προς τα κάτω ώστε να βοηθήσετε τον ζεστό αέρα να κινηθεί αντίθετα. Αερίζουµε καθηµερινά τους χώρους το πρωί. Αν ο καιρός είναι πολύ κρύος, κλείνουµε τα παντζούρια. Οι χοντρές κουρτίνες περιορίζουν τις απώλειες από τα κουφώµατα και τις επι− φάνειες των παραθύρων. Βάλτε ένα µεγάλο κοµµάτι αλουµινόχαρτο πίσω από κάθε σώµα ώστε να αντανακλά τη θερµότητα. Ο θερµοστάτης του καλοριφέρ θα πρέπει να βρίσκεται στους 19−20° το χειµώ− να. Καλό θα είναι επίσης να αφήνετε πάντα ανοιχτό το καλοριφέρ στους 16° και να µην το κλείνετε εντελώς καθώς η προσπάθεια που κάνει µετά ο καυστήρας για να επαναφέρει τη θερµοκρασία οδηγεί σε πολύ µεγάλη κατανάλωση.

Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 25


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Περίπου 8 στους 10 Έλληνες είναι έτοιμοι να ψηφίσουν online Μια τέτοια δυνατότητα θα µείωνε τα ποσοστά της αποχής, σύµφωνα µε έρευ− να του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Έτοιµοι να ψηφίσουν µέσω του κινη− τού τους, της ταµπλέτας ή τους υπο− λογιστή τους, αν υπήρχε αυτή η δυνα− τότητα, θα ήταν πάνω από οκτώ στους δέκα (81,4%) ψηφοφόρους, που απά− ντησαν µέσω ∆ιαδικτύου σε σχετικό ερωτηµατολόγιο της εταιρείας δηµο− σκοπήσεων Interview («ναι» και «µάλλον ναι»), ενώ την ίδια απάντηση έδωσαν και περίπου έξι στους δέκα (59,6%), οι οποίοι το συµπλήρωσαν τηλεφωνικά. Αντίθετα, «όχι» και «µάλλον όχι» δήλω− σε το 36,6% όσων απάντησαν τηλεφω− νικά και το 16,7% των ερωτηθέντων µέσω web. Γενικά η κοινή γνώµη εµφα− νίζεται πιο «ώριµη» και καταρτισµένη στο επίπεδο της χρήσης των νέων τεχνολογιών, ακόµη και για την άσκη− ση του εκλογικού της δικαιώµατος, όπως προκύπτει από την πανελλαδική έρευνα της Interview, που πραγµατο− ποιήθηκε σε δείγµα 705 ατόµων εκ των οποίων 300 απάντησαν στο σχετικό ερωτηµατολόγιο τηλεφωνικά και 405 µέσω του web. Η έρευνα παρουσιάστηκε σε εκδήλω− ση µε τίτλο «Ο εκσυγχρονισµός της εκλογικής διαδικασίας», που διοργα− νώθηκε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη από το ∆ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών των τµηµάτων Πολιτικών και Οικονοµικών Επιστηµών «∆ιακυβέρνηση − Περιφερειακή Ανά− πτυξη», το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος Πολιτικών Επι− στηµών «Πολιτική Ανάλυση» και το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών «∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» υπό την αιγίδα της Σχολής Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών και της Νοµικής Σχολής του Α.Π.Θ. Οι συµµετέχοντες στην έρευνα ερω− τήθηκαν ακόµη ποιος τρόπος ψηφοφο− ρίας (ο παραδοσιακός στην κάλπη ή ο ηλεκτρονικός µέσω ∆ιαδικτύου) είναι

26 Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

κατά την άποψή τους πιο ευάλωτος στη νοθεία: το 32,3% όσων απάντησαν µέσω τηλεφώνου και το 39,7% όσων συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο µέσω Web δήλωσαν πως ο παραδο− σιακός τρόπος είναι πιο ευάλωτος τρόπος στη νοθεία, ενώ για την ηλε− κτρονική ψηφοφορία τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 40,4% (για τους ερωτη− θέντες µέσω τηλεφώνου) και 39,2% (για όσους συµµετείχαν µέσω Web). Αυτό σηµαίνει, κατά τους µελετητές, ότι σε µεγάλο βαθµό είναι µοιρασµέ− νες οι απόψεις των συµµετεχόντων στην έρευνα για το ποιος τρόπος ψηφοφορίας είναι πιο ευάλωτος στη νοθεία. Στο ερώτηµα για τα αίτια εξαιτίας των οποίων απείχαν από τις εκλογές την τελευταία φορά, αν απείχαν (µέχρι δύο απαντήσεις), τα υψηλότερα ποσο− στά συγκέντρωσε η µακρινή απόστα− ση από τον τόπο άσκησης του εκλογι− κού δικαιώµατος (36,8% των ερωτηθέ− ντων µέσω τηλεφώνου και 39% όσων συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο µέσω web), ενώ ακολούθησαν − µε µεγάλες διαφορές ανάµεσα στις δύο κατηγορίες ερωτηθέντων − οι λόγοι ανωτέρας βίας (26,5% και 33,2% αντί− στοιχα) και η έλλειψη ενδιαφέροντος για την πολιτική (29,4% και 18,7%). Στην έρευνα γίνεται µνεία και στην ηλεκτρονική ψηφοφορία (I−Voting) στην Εσθονία, που εφαρµόστηκε για πρώτη φορά το 2005, χάρη στην οποία το 44% των Εσθονών ψηφίζει πλέον µέσω ∆ιαδικτύου, ενώ εξοικονοµούνται 11.000 ηµέρες εργασίας για κάθε εκλο− γική αναµέτρηση. H Εσθονία είναι ίσως η µόνη χώρα στον κόσµο, όπου το 99% των δηµό− σιων υπηρεσιών είναι διαθέσιµες online 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και επτά ηµέρες την εβδοµάδα.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

ΙΣΚΟΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΜΠ ΑΛΟ ΜΕ ΤΖΙΝΤΖΕΡ ΚΑΙ ΑΜΥΓ∆

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ • 180 γρ. Βούτυρο • 5 Ασπράδια • 200 γρ. Ζάχαρη • 100 γρ. Αλεύρι Μαλακό ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ • 100 γρ. λευκό αµύγδαλο τριµµένο • 1 Ξύσµα από πορτοκάλι • 4 σταγόνες αιθέριο έλαιο Μανταρίνι ΒΙΟΧΥΜ • 1 κ.γ. τριµµένο τζίντζερ • από µια πρέζα γαρύφαλλο και κανέλα Χτυπάµε στο µίξερ το βούτυρο µέχρι να αφρατέψει. Προσθέτουµε τα αυγά σιγά σιγά. Χαµηλώνουµε την ταχύτητα και προσθέτουµε τα υπόλοιπα υλικά. Ψήνουµε πάνω σε αντικολ− λητικό χαρτί στους 1800C για 20−22 λεπτά. Αφού ψηθεί και είναι ακόµα ζεστό, κόβουµε στο σχήµα που θέλουµε. Chef: Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος

Τούρτα κάστανο

Ένα εντυπωσιακό επιδόρπιο για το εορταστικό τραπέζι σας Υλικά για 10 µερίδες Για τη βάση: 120 γρ. ανάλατο βούτυρο 200 γρ. σοκολάτα µε 70% κακάο 5 αυγά (χωριστά οι κρόκοι από τα ασπράδια) 150 γρ. ψιλή καστανή ζάχαρη 100 γρ. κάστανα (βρασµένα, καθαρισµένα και περασµένα στο µπλέντερ) Για το γλάσο σοκολάτας: 140 ml κρέµα γάλακτος (όσο πιο παχιά µπορείτε να βρείτε) 150 γρ. µαύρη σοκολάτα χοντροκοµµένη Εκτέλεση 1. Προθερµαίνουµε το φούρνο στους 1800 C και στη συνέχεια βουτυρώνουµε τη βάση και τα πλαϊνά ενός ταψιού δια− µέτρου 20 εκ. 2. Σε κατσαρολάκι µε νερό που βράζει, τοποθετούµε πυρίµαχο µπολ προσέχοντας να µην µπει νερό. Βάζουµε τη σοκο− λάτα στο µπολ, τη µαλακώνουµε σιγά−σιγά και ύστερα ρίχνουµε το βούτυρο, ανακατεύουµε να οµογενοποιηθεί το µείγ− µα και κατεβάζουµε από τη φωτιά. 3. Χτυπάµε στο µίξερ τους κρόκους µε την καστανή ζάχαρη µέχρι το µείγµα να γίνει ανοιχτόχρωµο και κρεµώδες. 4. Προσθέτουµε το µείγµα σοκολάτας και τα κάστανα. 5. Χτυπάµε τα ασπράδια µέχρι να γίνουν µαρέγκα (να στέκονται σαν λοφάκια) και τα ανακατεύουµε κι αυτά πολύ καλά µέσα στη σοκολάτα. 6. Βάζουµε το µείγµα στο ταψί και το ψήνουµε για 30 λεπτά. Το αφήνουµε να κρυώσει πολύ καλά και δεν ανησυχού− µε αν «ξεφουσκώσει». Στη συνέχεια, το αφαιρούµε από το ταψί. 7. Για το γλάσο σοκολάτας ζεσταίνουµε την κρέµα γάλακτος µέχρι να αρχίσει να κάνει φουσκάλες στις άκρες της κατσαρόλας. Τη βγάζουµε από τη φωτιά, προσθέτουµε τη σοκολάτα και ανακατεύουµε µέχρι να λιώσει εντελώς. Αφή− νουµε να κρυώσει και να πήξει και την αλείφουµε στην τούρτα. ∆εν τη βάζουµε στο ψυγείο.

Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 27


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Πόλεµος παρασκηνίων µε τα εισαγόµενα µεταχειρισµένα Ι.Χ.

Οι εισαγωγείς µεταχειρι− σµένων αυτοκινήτων πιέ− ζουν για αλλαγές στο καθεστώς των δασµών και επικαλούνται την ανάλογη ευρωπαϊκή νοµοθεσία, όµως πραγµατικά κίνητρα θα δοθούν µόνον για τα ηλεκτρικά µοντέλα Μάχες παρασκηνίων δίνο− νται σχετικά µε τα εισαγό− µενα µεταχειρισµένα οχή− µατα από το εξωτερικό. Η κυβέρνηση έχει ανακοινώ− σει τη θέσπιση κινήτρων για την απόκτηση τέτοιων εισαγόµενων µοντέλων από «δεύτερο χέρι», που θα πληρούν τις σύγχρονες αντιρρυπαντικές προδια− γραφές, ώστε να δώσουν ώθηση στην ανανέωση του γερασµένου στόλου των Ι.Χ. στη χώρα µας και να διευκολύνουν, όσους δεν µπορούν να αγοράσουν ένα καινούριο µοντέλο. Να σηµειώσουµε, ότι λόγω της κρίσης ο µέσος όρος ηλι−

κίας του ελληνικού στόλου των επιβατηγών µοντέλων έχει ξεπεράσει αισθητά τα 15 έτη µε προφανή αρνητι− κά αποτελέσµατα στην επιβάρυνση του περιβάλ− λοντος, αλλά και στην οδική ασφάλεια. Μία χρηµατική επιδότηση της εισαγωγής σύγχρονων αυτοκινήτων ως κίνητρο αγοράς τους θεωρείται απίθανη, αφού δεν το επι− τρέπουν οι οικονοµικές δυνατότητες της χώρας. Άρα οδηγούµαστε προς το σενάριο της άρσης ή της δραστικής µείωσης των σχετικών δασµών, που ισχύουν σήµερα και επιβα− ρύνουν σε εξαιρετικά µεγάλο βαθµό την τελική τιµή των µεταχειρισµένων µοντέλων νέων αντιρρυπα− ντικών προδιαγραφών Euro 5 και Euro 6. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος πραγµατοποιούνται αθρό− ες εισαγωγές –στη συντρι−

ΟΛΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

28 Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

πτική τους πλειοψηφία στην περιφέρεια− παλαιό− τερων µοντέλων γύρω στην 15ετία µε προδιαγρα− φές Euro 4, που θεωρού− νται ξεπερασµένες. Στα συγκεκριµένα αυτοκίνητα Εuro 4 προβλέπονται πολύ χαµηλότεροι δασµοί λόγω παλαιότητας, χιλιοµέτρων, κλπ., οπότε είναι πολύ ανταγωνιστικά ως προς το µεταχειρισµένα, που έχουν εισαχθεί καινούρια στην Ελλάδα και έτσι υπάρχει γι αυτά αγορά. Οι έµποροι µεταχειρισµέ− νων επικαλούνται τη σχετι− κή ευρωπαϊκή νοµοθεσία, που δεν επιτρέπει τη διπλή φορολόγηση του ίδιου προϊόντος εφόσον έχει φορολογηθεί ήδη µία φορά σε χώρα της ΕΕ. Αν δεν υπάρξει ικανοποιητική διευθέτηση του ζητήµατος σύµφωνα µε τις δικές τους προτάσεις, θα µπορούσαν ακόµη και να καταγγεί− λουν την ελληνική κυβέρ− νηση στα αρµόδια κοινοτι− κά όργανα µε ορατό ενδε− χόµενο την επιβολή προ− στίµου στη χώρα µας. Ετσι οδηγούµαστε σε ένα πιθα− νό σενάριο κατάργησης των εισαγωγικών δασµών για τα µεταχειρισµένα

αυτοκίνητα προδιαγραφών Euro 6, Euro 5 και ενδεχο− µένως και Euro 4. Σε µία τέτοια περίπτωση θα επι− βαρύνονται τα µεταχειρι− σµένα οχήµατα από το εξωτερικό µόνον µε τη δια− φορά φόρων µεταξύ της χώρας προέλευσης και της Ελλάδας πάνω στην τρέ− χουσα εµπορική αξία τους, όπως υπολογίζεται εδώ από τις δικές µας υπηρε− σίες. Για παράδειγµα, αν καθορίζεται στις 5.000 ευρώ η αξία ενός µεταχει− ρισµένου Ι.Χ. από τη Γερµα− νία, θα επιβαρυνθεί µε 5%, όση δηλαδή είναι η διαφο− ρά µεταξύ του 19% ΦΠΑ στη χώρα προέλευσής του και του 24% ΦΠΑ στην πατρίδα µας. Πρόκειται ωστόσο για νούµερα, τα οποία δεν ανεβάζουν τις τελικές τιµές εισαγωγής σε απαγορευτικά επίπεδα και κάνουν πλέον ανταγω− νιστικά τα µεταχειρισµένα µοντέλα νεότερης ηλικίας και υψηλών προδιαγραφών από το εξωτερικό. Να σηµειώσουµε, ότι και σήµε− ρα εισάγονται µεταχειρι− σµένα Ι.Χ. τριετίας ή τετραετίας και πληρώνουν µειωµένους δασµούς µετά από προσφυγή των εµπό−

ρων σε ειδική επιτροπή µε την αιτιολογία περί υπερ− βολικής υπερβάρυνσης. Μάλιστα συνήθως δικαιώ− νονται, οπότε έχει περάσει µέσα από παραθυράκι η χαµηλή δασµολόγηση και σε νεότερα µοντέλα, απλά στο µέλλον δεν θα υπάρ− χει η ανάγκη προσφυγής σε επιτροπή, που καθυστε− ρεί τροµερά τις διαδικα− σίες. Η επίσηµη µείωση των δασµών στα εισαγόµενα µεταχειρισµένα θα µπο− ρούσε να προκαλέσει ενδεχοµένως µία ανάσχε− ση στις πωλήσεις καινού− ριων Ι.Χ., οι οποίες ανεβαί− νουν σταθερά την τελευ− ταία τριετία, αν και όχι µε εκρηκτικούς ρυθµούς. Εφέ− τος εκτιµάται ότι θα κατα− λήξουµε σε περίπου 115.000 έως 120.000 ταξινο− µήσεις καινούριων επιβα− τηγών µοντέλων, όταν τη χρυσή δεκαετία 2000 – 2009 κυµαίνονταν µεταξύ 250.000 έως σχεδόν 300.000 µονάδων ετησίως. Ουσιαστικά οι εισαγωγείς καινούριων Ι.Χ. αρχίζουν τώρα να «ρεφάρουν» µετά από µία µακρά περίοδο κρίσης και ζηµιών. Ταυτό− χρονα, τα καινούρια εισα− γόµενα µοντέλα επιβαρύ− νονται και µε άλλους φόρους, όπως το Ειδικό Τέλος Ταξινόµησης και κατά περίπτωση ο Φόρος Πολυτελείας, που ανεβά− ζουν τις τελικές τιµές τους. Τι επιδράσεις θα έχει η κατάργηση των δασµών στα εισαγόµενα µεταχειρι− σµένα Ι.Χ. όσον αφορά στα καινούρια; Ο αρµόδιος υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής, δήλωσε σε ανύποπτο χρόνο, ότι εξε− τάζεται πάλι το µέτρο της απόσυρσης, όµως το συγκεκριµένο σενάριο δεν παίζει λόγω οικονοµικής στενότητας και έλλειψης κονδυλίων. Επίσης δύσκο− λη θα ήταν η επιβάρυνση των παλαιότερων οχηµά− των µε κάποιου άλλου είδους φόρο λόγω ρύπαν− σης ή µε αυξηµένα τέλη

κυκλοφορίας. Κάτι ανάλο− γο ανέφερε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας, όµως θα είχε τεράστιο πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση και θεωρείται απίθανο να εφαρµοστεί. Πιθανότερο είναι πάντως να µην υπάρ− ξουν σηµαντικές µειώσεις στις τελικές τιµές των εισαγόµενων µεταχειρι− σµένων Ι.Χ. και να υπάρξει µία οµαλοποίηση της κατάστασης µε την κατάρ− γηση των δασµών και την απλούστευση των διαδικα− σιών. Μέσα σε όλα αυτά υπάρ− χει και το αγκάθι των «γυρισµένων» χιλιοµέτρων. Σύµφωνα µε µελέτες των ελληνικών Κ.Τ.Ε.Ο. στην Ελλάδα κυκλοφορούν πάνω από 1.000.000 οχή− µατα µε πλασµατικά χιλιό− µετρα στο οδόµετρό τους. Ο προηγούµενος υπουρ− γός Μεταφορών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Χρή− στος Σπίρτζης, είχε περά− σει σχετικές διατάξεις που θα εφαρµόζονταν από τις 27 Σεπτεµβρίου του 2019 και πάγωσαν από τον διά− δοχό του. Σε αυτές προ− βλεπόταν η προσκόµιση ενός µεγάλου αριθµού πιστοποιητικών για την εισαγωγή των µεταχειρι− σµένων Ι.Χ., τα οποία αφο− ρούσαν το πλήρες ιστορι− κό κάθε οχήµατος και φιλοδοξούσαν να προσφέ− ρουν πλήρη διαφάνεια στους υποψήφιους αγορα− στές. Οι έµποροι µεταχει− ρισµένων είχαν αντιταχθεί σε αυτή τη ρύθµιση, υπο− στηρίζοντας ότι ήταν αδύ− νατον να βρεθούν όλες αυτές οι πληροφορίες και τώρα αναβλήθηκε το µέτρο µέχρι νεωτέρας. Όπως φαίνεται θα πάµε και εδώ σε µία µεσοβέζικη λύση, όπου θα απαιτείται µόνον το τελευταίο πιστο− ποιητικό ελέγχου του εισαγόµενου οχήµατος από τα Κ.Τ.Ε.Ο. της χώρας προέλευσής του, όµως όλα αυτά θα τα γνωρίζουµε πλέον από τον νέο έτος, Πηγή: insider.gr


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

«Ξενάγηση» στις ετικέτες των νέων ελαστικών

Τι σηµαίνουν και πόσο σηµαντικές είναι οι πληροφορίες που µας παρέχουν Βάσει της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, όλα τα ελαστικά που πωλούνται στην Ευρώπη φέρουν µια ειδική ετικέτα που βαθµολογεί τις επιδόσεις του κάθε ελαστικού. Εν συντοµία, κατατάσσει τα ελαστικά ως προς την ενεργειακή αποτελεσµατικότητα, την ικανότητά τους να φρενάρουν σε βρεγµένο, και τα επίπεδα εξωτερικού θορύβου. Έτσι, από την 1η Νοεµβρίου 2012, έχουµε έναν νέο τρόπο να συγκρίνουµε τα ελαστικά όταν ψάχνουµε στην αγορά. Όµως, ποιος βαθµολογεί τα ελαστικά, και πώς? Ο νόµος για την ετικετογράφηση των ελαστικών έχει 3 στόχους : την αναβάθµιση της οδικής ασφάλειας, την µείωση της κατανάλωσης καυσίµων και κατά συνέπεια τη µείωση της έκλυσης αερίων του θερµοκηπίου, και την µείωση των επιπέδων θορύβου από την κυκλοφορία. Σε όλη την Ευρώπη, ο κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας ελαστικών έχει την ευθύνη να βαθµολογήσει τα ελαστικά του σύµφωνα µε ένα αυστηρό σύστηµα δοκιµών. Αυτή η αυτό-πιστοποίηση στοχεύει στο να γίνεται ουσιαστική, αξιόπιστη κατάταξη των ελαστικών έτσι, ώστε ως καταναλωτές, να είµαστε σε θέση να συγκρίνουµε µε εµπιστοσύνη τα διάφορα ελαστικά και τις µάρκες. Κάθε Ευρωπαϊκό Κράτος Μέλος, δεσµεύεται να διασφαλίζει ότι το σύστηµα δοκιµών τηρείται. 1. Πώς να µετράται η εξοικονόµηση καυσίµων των ελαστικών ? Όταν τα ελαστικά σας κυλούν κατά µήκος του δρόµου, υπάρχει ένας βαθµός αντίστα-

σης, ο οποίος έχει επίπτωση στην ποσότητα καυσίµου που χρησιµοποιείτε. Με άλλα λόγια, η αντίσταση στην κύλιση του ελαστικού είναι η ενέργεια που χάνουν τα ελαστικά σας σε κάθε απόσταση που διανύουν. Εάν τα ελαστικά σας έχουν ΧΑΜΗΛΗ αντίσταση στην κύλιση, θα σας δίνουν ΚΑΛΥΤΕΡΗ ενεργειακή αποτελεσµατικότητα. Η δοκιµή: το ελαστικό δοκιµάζεται πάνω σε µια περιστρεφόµενη επιφάνεια κάτω από τυποποιηµένες συνθήκες που αντιπροσωπεύουν την µέση χρήση. Η δοκιµή προσοµοιώνει οδήγηση µε 80 km/h µε φορτίο ίσον προς 80% του δείκτη φορτίου του ελαστικού.

Αυτή η δοκιµή γίνεται µε ένα όχηµα κάτω από τυποποιηµένες συνθήκες που ορίζονται από τον νόµο: ονοµαστικά, θερµοκρασία, κατάσταση της επιφάνειας του δρόµου, ύψος νερού, και ταχύτητα. Οι συνθήκες των δοκιµών, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία, είναι: . Χειµερινά ελαστικά, δοκιµάζονται µεταξύ 2° και 20°C . Θερινά ελαστικά, δοκιµάζονται µεταξύ 5° και 35°C . Ύψος νερού µεταξύ 0.5 και 1.5 mm . Φρενάρισµα όπως αποδίδεται από 4 ελαστικά µε ABS µεταξύ 80 και 20 km/h ∆εδοµένου ότι είναι αδύνατον να δοκιµαστεί το κάθε ελαστικό που κυκλοφορεί στην αγορά κάτω από πανοµοιότυπες συνθήκες, όλες οι δοκιµές διεξάγονται σε σύγκριση µε ένα ελαστικό «µέτρο σύγκρισης» . Με τον τρόπο αυτόν, η βαθµολογία που αποδίδεται σε κάθε ελαστικό είναι πάντοτε σε σχέση µε ένα κοινό «µέτρο σύγκρισης» 3. Πώς µετράται ο εξωτερικός θόρυβος

του ελαστικού ? Για τα επίπεδα εξωτερικού θορύβου, η απόδοση ενός ελαστικού µετριέται σε ντεσιµπέλ(dB). Η δοκιµή: ένα µικρόφωνο τοποθετείται στην άκρη µιας πίστας ώστε να µετρηθεί το επίπεδο θορύβου καθώς το όχηµα δοκιµής διέρχεται µε ταχύτητα 80 km/h. Τι άλλο είναι σηµαντικό όταν επιλέγετε ελαστικά ? Η ετικετογράφηση είναι µια καλή αρχή, αλλά είναι εξίσου σηµαντικοί για σας και άλλοι τρεις παράγοντες: ∆ιάρκεια ζωής των ελαστικών: ένα ελαστικό που διαρκεί περισσότερο µπορεί να σας κοστίσει λιγότερο µακροπρόθεσµα. Το κατάλληλο ελαστικό µπορεί να σας προσφέρει περισσότερο από έναν χρόνο επί πλέον κυκλοφορίας, σε σύγκριση µε κάποιο άλλο ελαστικό. Κράτηµα δρόµου στις στροφές: 25% των ατυχηµάτων συµβαίνουν στις στροφές. Στεγνός δρόµος: 70% των ατυχηµάτων επέρχονται σε στεγνούς δρόµους.

2. Πώς µετράται το φρενάρισµα σε βρεγµένους δρόµους?

Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 29


www.cretavoice.gr

30 Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Ψυχολογία

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ο αθλητισµός σαν εννοιολογικός προσ− διορισµός αποτυπώνεται ως µια δράση µε συγκεκριµένο τρόπο που εµπλέκει ειδική µεθοδολογία τόσο σωµατικά όσο και νοητικά στοχεύοντας την επιθυµητή− επίδοση. Ουσιαστικά, µε πιο εκλαϊκευµέ− νους όρους, ο αθλητισµός έχει στις ρίζες του την έννοια του «παιχνιδιού», αφού αφενός κάθε αγωνιστική αθλητική δρα− στηριότητα εµπεριέχει παιγνιώδεις δρα− στηριότητες, αφε− τετέρου ο εκά− στοτε προπονη− τής χρησιµοποιεί το παιχνίδι ως µέσο για την επί− τευξη στόχων στην προπόνηση. Ωστόσο, αυτό που διαχωρίζει τον αθλητισµό από το παιχνίδι είναι πως ο αθλητισµός διέπεται από συγκεκριµένους κανόνες, αρχές και µοτίβα συµπεριφοράς. Ο αθλητής βιώνει πιο έντονα την αγωνιστική δραστηριότη− τα και παράγοντες όπως το σώµα και το συναίσθηµα διαδραµατίζουν κοµβικό ρόλο στην ευόδωση των στόχων. Είναι διαχρονικο γεγονός πως η αξία του αθλητισµού αναλόγως µε το άθληµα και την επικαιρότητα τείνει µερικές φορές να υπερεκτιµάται ή να υποτιµάται. Όµως, είναι κοινώς αποδεκτό πως η σηµασία του αθλητισµού, που έχει δοθεί από την επιστηµονική και ευρύτερη κοι− νότητα, είναι πολύπλευρη. Συνιστά άξιο προσοχής πως ο αθλητισµός ασκεί µεγάλο ρόλο στην ενήλικη περίοδο αλλά κυρίως στην παιδική ηλικία. Η σηµασία του αθλητισµού έχει ποικί− λες διαστάσεις, όπως ένας καµβάς έχει διάφορα χρώµατα τα οποία λειτουργούν αρµονικά µεταξύ τους. Ειδικότερα, κατά την παιδική ηλικία, το άτοµο βρίσκεται σε ένα εκτενές στάδιο διαµόρφωσης προσωπικότητας και χαρακτήρα. Βιώνει διάφορες ψυχολογικές διακυµάνσεις, ενώ συγχρόνως καλλιεργείται το πνεύµα

του µέσω των πολλών ερεθισµάτων που δέχεται. Λόγω των παραπάνω, ο ρόλος που δια− δραµατίζει ο αθλητισµός στις ηλικίες των παιδιών έχει τις εξής προεκτάσεις: Σωµατικές Ψυχολογικές Κοινωνικές Νοητικές Πιο αναλυτικά, κάθε παιδί και νέος που ασχολείται είτε µε κάποιο ατοµικό είτε µε κάποιο οµαδικό άθληµα τείνει να βελ− τιώνει τη φυσική του κατάσταση. Βρίσκε− ται σε θέση να υιοθετεί υγιεινά πρότυπα διαβίωσης, τα οποία αµβλύνουν τον κίν− δυνο για προβλήµατα υγείας. Ο αθλητι− σµός συµβάλλει στη µείωση φαινοµένων όπως η παχυσαρκία, καρδιοπάθειες, σακχαρώδη διαβήτη, οστεοπόρωση. Τέλος, υπό το σωµατοαισθητικό πρίσµα, η ενασχόληση µε τον αθλητισµό µειώνει ποικίλες αναπτυξιακές διαταραχές του µυοσκελετικού συστήµατος, ενώ αυξάνει τις κινητικές δεξιότητες και το νευροµυ− ϊκό συντονισµό. Όσον αφορά το κοµµάτι της ψυχολο− γίας του παιδιού, ο αθλητισµός έχει µεγάλη εµβέλεια. Τα παιδιά ως γνωστόν έχουν έναν εύθραυστο συναισθηµατικό κόσµο µε πολλές µεταβολές. Σε αυτό το σηµείο η αλληλεπίδραση του παιδιού µε κάποιο άθληµα καλλιεργεί τον αυτοέ− λεγχο, την αυτοεκτίµηση, την επιµονή και την υποµονή. Οικοδοµείται σιγά σιγά ο χαρακτήρας και γίνεται υπεύθυνος µέσω της οριοθέτησης στόχων. Ωστόσο, πρέπει να καταστεί σαφές πως απαραί− τητη προϋπόθεση απόκτησης αυτών των χαρακτηριστικών είναι η επιλογή «σωστού» αθλήµατος. «Σωστό» άθληµα συνιστά αυτό το οποίο αρέσει στο παιδί και δεν το κάνει εξαναγκαστικά. Εφόσον, το παιδί ασχολείται µε ένα άθληµα που του κεντρίζει το ενδιαφέρον, αυτόµατα θα γίνει αποδέκτης µιας µεγάλης ψυχο− λογικής ευεξίας.

έννοια της «κοινωνικοποίησης». Έχει τεράστια σηµασία για τον ψυχισµό ενός παιδιού η δηµιουργία νέων φίλων. Το παιδί γίνεται αποδεκτός από ένα σύνολο που µοιράζεται τις ίδιες ανησυχίες και τα ίδια ενδιαφέροντα. Μαθαίνει να λειτουργεί συλλογικά, να συνεργάζεται, να αποκτά ρόλους και τέλος να συναγωνίζεται έτσι ώστε να πετύχει τους στόχους του. Εν ολίγοις, είναι µια µικρογραφία ή ένας µικρόκο− σµος της µετέπειτα ενήλικης ζωής. Το παιδί µέσω της οµάδας γίνεται υπεύθυ− νο λαµβάνοντας πρωτοβουλίες ή κάνο− ντας υποχωρήσεις αναλόγως την περί− σταση. Ο ρόλος του αθλητισµού έχει επίσης

και νοητική διάσταση. Πιο συγκεκριµένα, έχουν υπάρξει µελέτες που υπογραµµί− ζουν τη θετική συµβολή του αθλητισµού στη διανοητική ανάπτυξη των νέων. Ο νέος που δραστηριοποιείται µε κάποιο άθληµα γίνεται περισσότερο οξυδερ− κής, καθώς δεν περικυκλώνεται από την πεπατηµένη στερεοτυπία της παιδικής ηλικίας και ανοίγει περισσότερο τους οριζοντές του. Αξίζει να σηµειωθεί πως η συµµετοχή στον αθλητισµό σχετίζε− ται µε αυξηµένες επιδόσεις στο σχολείο, ενώ ταυτόχρονα µικρότερη πιθανότητα εµπλοκής σε παραβατική συµπεριφορά (π.χ. βία, κλοπή, χρήση αλκοοόλ ή απαγο− ρευµένων ουσιών). Εν κατακλείδι, το κεφάλαιο του αθλητι− σµού κατά την παιδική ηλικά έχει βαρύ− νουσα σηµασία. Ένα παιδί που ασχολεί− ται µε ένα άθληµα µπορεί να επωφελη− θεί ποικιλοτρόπως, λαµβάνοντας εφόδια που θα του χρειαστούν στο µέλλον. Εξάλλου, τι είναι ο αθλητισµός; Μία εµπειρία, ένα ταξίδι δίχως τέλος, που αναπτύσσει δεξιότητες. Μπολαράκης ∆ηµήτριος, Απόφοιτος Τµήµατος Ψυχολογίας Ρεθύ− µνου Πανεπιστηµίου Κρήτης

Μία από τις βασικότερες ψυχοκοινωνι− κές προεκτάσεις του αθλητισµού είναι η

Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 31


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Η πιο διάσηµη, πολυαγαπηµένη και εορταστική ιστορία των Χριστουγέννων Χριστούγεννα 1843, στη Βικτωριανή Αγγλία. Ο Εµπενίζερ Σκρουτζ είναι ένας τσιγκού− νης και σπαγκοραµµένος ηλικιωµένος, που δεν αισθάνεται συµπόνια για κανέναν, καθώς στο µυαλό του οι άνθρωποι υπάρχουν µόνο για να του προσφέρουν χρήµατα. Απεχθάνεται τα Χριστούγεννα και όλους όσους χαίρονται µε τις γιορτές. Τα πάντα ανατρέπονται όµως στη ζωή του, όταν την παραµονή των Χριστουγέννων, ο Σκρουτζ δέχεται έναν απρόσκλητο επισκέπτη: το φάντασµα του νεκρού συνεργά− τη του, Τζέικοµπ Μάρλεϊ −ήταν το ίδιο τσιγκούνης και µίζερος µε εκείνον− το οποίο θα τον προειδοποιήσει να δει τα πράγµατα ο Σκρουτζ, που τον προειδοποιεί να αλλάξει χαρακτήρα για να µην έχει την ίδια κατάληξη µε αυτόν. Στη συνέχεια, τον επισκέπτονται τα τρία φαντάσµατα των Χριστουγέννων του Παρελθόντος, του Παρόντος και του Μέλλοντος και του υποδεικνύουν τα λάθη του, βοηθώντας τον να αγγίξει τη µετάνοια. Μετά την εµπει− ρία αυτή, ο πρώην εκµεταλλευτής Σκρουτζ γίνεται κυριολεκτικά άλλος άνθρωπος και µετατρέπεται στον µεγαλύτερο ευεργέτη της πόλης του. Εν συντοµία, αυτή είναι η πιο διάσηµη, πολυαγαπηµένη και εορταστική ιστορία των Χριστουγέννων… Η «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» του Καρόλου Ντίκενς, που πρωτοδηµοσιεύτηκε στις 19 ∆εκεµβρίου 1843, γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία τόσο στην εποχή της, όσο και µεταγενέστερα. Άλλωστε, γνώρισε πολλές µεταφορές στον κινηµατογράφο, στην τηλεόραση, το θέατρο και την όπερα, ενώ ο Σκρουτζ Μακ Ντακ, ο πάµπλουτος τσιγκούνης ήρωας του Ουόλτ Ντίσνεϊ, είναι εµπνευσµένος από τον Εµπενίζερ Σκρουτζ. Η νουβέλα του Βρετανού συγγραφέα αναφέρεται στην ιδεολογική, ηθική και συναισθηµατική µεταστροφή του γεροπαράξενου Εµπε− νίζερ Σκρουτζ µετά την υπερφυσική επίσκεψη που δέχτηκε από τον πεθαµένο συνεταίρο του Τζέικοµπ Μάρλεϊ. Τα δύο θέµατα, που θίγονται είναι η κοινωνική αδικία και η συνακόλουθη φτώχεια, δύο από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της βικτωριανής Αγγλίας, που βίωνε εκείνη την περίοδο τον άκρατο καπιταλισµό της Βιοµηχανικής Επανάστασης. Λέγεται ότι ο Ντίκενς έγραψε τη «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία», ενώ βρισκόταν και αυτός σε εξαιρετικά άσχηµη οικονοµική κατάσταση. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να δεθεί συναισθηµατικά µε τους ήρωες και να πιάνει πολλές φορές τον εαυτό του να κλαίει, αλλά και να γελάει κατά τη διάρκεια της συγγραφής. Ο ίδιος πίστευε σε µία «φιλοσοφία Χριστουγέννων», δηλαδή ότι το πνεύµα των Χριστουγέννων πρέπει να κυριαρχεί όλο τον χρόνο στις σχέσεις των ανθρώπων.

32 Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr

Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 33


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Επικίνδυνη εξακολουθεί να είναι η κατάσταση στις ΜΕΘ των ελληνικών νοσοκομείων

Για άλλη µια φορά η ΠΟΕ∆ΗΝ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις δραµατικές ελλείψεις που στοιχίζουν σε απώλεια ζωών Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η Πανελλήνια Οµο− σπονδία Εργαζοµένων ∆ηµόσιων Νοσοκοµείων (ΠΟΕ∆ΗΝ) για τις δραµατικές ελλείψεις των Μονά− δων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) – ελλείψεις που κάθε χρόνο αυτήν την περίοδο έρχονται στο προ− σκήνιο λόγω του επικείµενου κύµατος εποχικής γρί− πης και των – ακάλυπτων συχνά− αναγκών που δηµι− ουργούνται για τους ασθενείς. Την κατάσταση επι− δεινώνει το διάστηµα αυτό και η λήξη των διετών συµβάσεων που απασχολούνταν στις ΜΕΘ µέσω ΕΟ∆Υ (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ), που στέρησε 41 γιατρούς και 177 νοσηλευτές από το ζωτικό αυτό πεδίο του ΕΣΥ και οδήγησε πρακτικά σε «λουκέτο» 30 κρεβά− τια Εντατικής. Τουλάχιστον 2.500 ασθενείς ετησίως στερούνται τη νοσηλεία σε κλίνες Εντατικής στη χώρα µας, εκτιµά η ΠΟΕ∆ΗΝ, λαµβάνοντας ως δεδοµένα ότι 80 κλίνες ΜΕΘ είναι κλειστές, ότι ο µέσος όρος νοσηλείας των ασθενών στις ΜΕΘ είναι περίπου 12 περίπου ηµέρες και κάθε κλίνη µπορεί να νοσηλεύσει 30 ασθενείς το χρόνο. Η καταγραφή της Οµοσπονδίας µόνο προβληµατι− σµό και... τρόµο γεννά από την αναλυτική παράθεση των στοιχείων για τις ΜΕΘ στο ΕΣΥ, τις ελλείψεις και τις ανάγκες, που έχουν αποκτήσει δυστυχώς διαχρονικά χαρακτηριστικά. Με βάση διεθνή standards για το σύνολο των ανεπτυγµένων νοσοκο− µειακών κρεβατιών θα έπρεπε να λειτουργούν 3.500 κλίνες ΜΕΘ στη χώρα, ενώ λειτουργούν 557, δηλαδή περίπου το 1/6 αυτών που απαιτούνται. Στην Αττική που καλύπτει εκτός από τους κατοίκους του λεκα− νοπεδίου και τη νησιωτική χώρα και τους όµορους νοµούς, λειτουργούν 224 κλίνες ΜΕΘ. Η «µαύρη τρύπα» των ΜΕΘ και των ΜΑΦ Με αυτό το δεδοµένο, ουδείς σοκάρεται µε την εικόνα της περίφηµης λίστας που συντάσσεται κάθε µέρα και περιλαµβάνει τους δεκάδες ασθενείς που χρειάζονται κρεβάτι ΜΕΘ και περιµένουν µέχρι να «ελευθερωθεί» κάποιο στο ΕΣΥ – µε ό,τι µοιραίο ή µη συνεπάγεται αυτή η αναµονή. Κάθε ηµέρα από τη λίστα αναµονής για ΜΕΘ η οποία αριθµεί 40 – 80 περιστατικά, ανάλογα την περίοδο, εξυπηρετούνται κατά µέσο όρο 5 – 8 περιστατικά. ∆ιασωληνωµένοι οι ασθενείς της λίστας νοσηλεύονται σε κοινούς θαλάµους νοσηλείας µε µεγάλο κίνδυνο για τη ζωή τους, καταγγέλει η ΠΟΕ∆ΗΝ. Επικαλείται δε έρευνες εντατικολόγων σύµφωνα µε τις οποίες η θνησιµότη− τα διπλασιάζεται στους βαρέως πάσχοντες για τους οποίους οι θεράποντες ιατροί κρίνουν ότι χρήζουν νοσηλεία σε ΜΕΘ αλλά δεν βρίσκουν κρεβάτι. Ειδι− κότερα, η θνησιµότητα εντός ΜΕΘ κυµαίνεται από 18% −23% και ανεβαίνει στο 45 – 50% εκτός ΜΕΘ. Η «µαύρη τρύπα» των ΜΕΘ καταπίνει και τις Μονά−

34 Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

µενη σχετικές µελέτες. Εκτός των επιπτώσεων στους ασθενείς που πολλές φορές είναι η αιτία θανάτου, οι λοιµώξεις αυξάνουν σηµαντικά το κόστος και τη διάρκεια νοσηλείας. Έχει αποδειχθεί ότι η µη επαρκής στελέχωση των ΜΕΘ σε Νοσηλευ− τές δεν εξοικονοµεί πόρους, αλλά σπαταλάει πολύ περισσότερους λόγω του κόστους θεραπείας των ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων.

δες Αυξηµένης Φροντίδας (ΜΑΦ). Οι κλίνες ΜΑΦ είναι υπέρ−απαραίτητες για τη νοσηλεία Ασθενών που απαιτείται αυξηµένη επιτήρηση και θεραπευτι− κή φροντίδα.Τα νοσοκοµεία µε βάση τα διεθνή standards θα έπρεπε να διαθέτουν κλίνες ΜΑΦ σε διπλάσιο ποσοστό από εκείνο των κλινών ΜΕΘ. Άρα, ιδανικά στο ΕΣΥ θα έπρεπε να υπάρχουν 7.000 κλί− νες ΜΑΦ, ενώ µε βάση τα λειτουργούντα κρεβάτια ΜΕΘ, θα έπρεπε να υπάρχουν τουλάχιστον 1.100 κλί− νες ΜΑΦ. Πιστοποιηµένες σήµερα λειτουργούν 157 κλίνες. «Εάν υπήρχε επάρκεια σε κλίνες Μονάδων Αυξηµέ− νης Φροντίδας θα µειώνονταν κατά πολύ οι ηµέρες Νοσηλείας Ασθενών στις ΜΕΘ. Ως εκ τούτω θα λιγόστευαν οι λίστες αναµονής. Οι ασθενείς µετά τη ΜΕΘ δεν θα ήταν αναγκασµένοι να νοσηλεύονται σε κοινούς θαλάµους νοσηλείας που δεν παρέχεται αυξηµένη φροντίδα» αναφέρει η ΠΟΕ∆ΗΝ. Η υποστελέχωση προκαλεί λοιµώξεις Με βάση τα διεθνή standards στις ΜΕΘ 6 κλινών η στελέχωση πρέπει να είναι η εξής: 1 Ιατρός ανά κλίνη συν τον ∆ιευθυντή Ιατρό, 4−6 Νοσηλευτές ανά κλίνη, 1 Τραυµατιοφορέας, 1 Βοηθός Θαλάµου, 1 Φυσικοθεραπευτής, επαρκές προσωπικό καθαριότη− τας, 24ωρη λειτουργία του Νοσοκοµείου στην διε− νέργεια διαγνωστικών εξετάσεων. Ωστόσο, η πραγ− µατικότητα στο ΕΣΥ είναι διαφορετική. «Τέτοια στε− λέχωση δεν διαθέτει καµία ΜΕΘ Νοσοκοµείου. ΜΕΘ 6−12 κλινών διαθέτουν 2−4 Ιατρούς, 2 ή 3 Νοσηλευτές στις µεγάλες ΜΕΘ στη καλύτερη των περιπτώσεων ανά βάρδια. Λειτουργούν ΜΕΘ µε 1 Νοσηλευτή ανά βάρδια» καταγγέλλει η ΠΟΕ∆ΗΝ. Η υποστελέχωση σε ιατρούς και νοσηλευτικό προ− σωπικό στις ΜΕΘ είναι µία από τις αιτίες της σηµα− ντικής αύξησης των ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων. «Παρότι οι κλίνες ΜΕΘ που λειτουργούν στη χώρα µας είναι 1,5% των Νοσοκοµειακών κλινών, το 20% των ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων δηλώνεται σε ασθενείς ΜΕΘ» αναφέρει η Οµοσπονδία, επικαλού−

Η Ακτινογραφία των ΜΕΘ στη χώρα από την ΠΟΕ∆ΗΝ Στην Αττική λειτουργούν 224 κλίνες ΜΕΘ. Η λίστα αναµονής αριθµεί έως και 80 άτοµα τους χειµερι− νούς µήνες, που κορυφώνεται η επιδηµία γρίπης και άλλων αναπνευστικών λοιµώξεων. Στην Κεντρική Μακεδονία για 2 εκατ. πληθυσµό υπάρχουν 123 κλίνες ΜΕΘ. Η λίστα αναµονής τον χειµώνα αριθµεί έως και 25 ασθενείς. Στην Ανατολι− κή Μακεδονία και Θράκη, µε πληθυσµό 608.182 κατοίκους, έχουν αναπτυχθεί 1.177 νοσοκοµειακές κλίνες και µόλις 28 κλίνες ΜΕΘ. Άλλες 27 λειτουρ− γούν στην Ήπειρο επί συνόλου 782 νοσοκοµειακών κλινών. Στη ∆υτική Μακεδονία από τα 750 νοσοκο− µειακά κρεβάτια, µόλις 6 είναι ΜΕΘ, στο νοσοκοµείο Πτολεµαΐδας. Η Θεσσαλία, 1.850 νοσοκοµειακές κλίνες και πληθυ− σµό 732.762, διαθέτει 42 κλίνες ΜΕΘ. Η Στερεά Ελλάδα µε 995 διαθέσιµες νοσοκοµειακές κλίνες και πληθυσµό 547.390, διαθέτει 8 κλίνες ΜΕΘ στο νοσοκοµείο Λαµίας. Νησιά που αποκλείονται τον χειµώνα δεν διαθέτουν καθόλου ΜΕΘ. Για κάποια µάλιστα προβλέπονται στους Οργανισµούς των Νοσοκοµείων (π.χ. στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, στη Ζάκυνθο είναι εξο− πλισµένες) και δεν λειτουργούν. Έκτακτα περιστατι− κά αεροδιακοµίζονται για χειρουργικές επεµβάσεις και νοσηλεία στην Ηπειρωτική Ελλάδα, προκειµένου να είναι κοντά σε ΜΕΘ. Στα νησιά των Κυκλάδων δεν λειτουργεί ούτε µία κλίνη ΜΕΘ. Στα ∆ωδεκάνησα λειτουργεί ΜΕΘ µόνο στο Νοσο− κοµείο της Ρόδου, 6 κλινών. Στα Επτάνησα λειτουργεί µόνο η ΜΕΘ του Νοσοκο− µείου Κέρκυρας µε 5 κλίνες. Σε τρία νοσοκοµεία 16 κλίνες εξοπλισµένες είναι κλειστές (6 στη Λευκάδα, 5 στην Κεφαλονιά, 5 στη Ζάκυνθο). Στην Κρήτη Στην Κρήτη µε 2.302 Νοσοκοµειακές κλίνες και πλη− θυσµό 621.000 κατοίκους, οι κλίνες ΜΕΘ είναι 42. Έκτακτα επείγοντα περιστατικά της Κρήτης χει− ρουργούνται σε ένα Νοσοκοµείο και διακοµίζονται για ΜΕΘ σε νοσοκοµείο άλλης πόλης µακριά, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να παρακολουθήσει την µετεγχειρητική πορεία ο θεράπων ιατρός. Από την Ήπειρο έως την Αττική, 450 χιλιόµετρα απόσταση, στον έναν εθνικό άξονα λειτουργούν 53 κλίνες ΜΕΘ, στα δύο Νοσοκοµεία των Πατρών (15 κλίνες), στο Νοσοκοµείο της Κορίνθου (5), στο Νοσοκοµείο του Αγρινίου (6), στο Νοσοκοµείο της Άρτας (7) και 20 στα Νοσοκοµεία των Ιωαννίνων. Στον άλλο εθνικό άξονα από τη Θεσσαλία έως την Αττική, 350 χιλιόµετρα απόσταση, λειτουργούν µόνο 20 κλίνες ΜΕΘ, στο νοσοκοµείο της Λαµίας και στα δύο νοσοκοµεία της Λάρισας.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

10 μυστικά για να παραμείνετε σε φόρμα τον χειμώνα Τον χειµώνα περνάµε περισσότερο χρόνο µέσα στο σπίτι, καθηλωµένους µπροστά στην τηλεόραση. Αυτό έχει συνέπεια στις καύσεις του οργανισµού µας άρα και στο βάρος µας. Αυτά είναι τα 10 µυστικά για να παραµείνετε σε φόρµα τον χειµώνα. 1. Ασκηθείτε στο σπίτι Αποφεύγετε να τρώτε βλέποντας τηλε− όραση, καθώς είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα χάσετε το µέτρο. Μην αφήνετε το σώµα σας να αδρανεί. Μπορείτε να κάνετε ασκήσεις ενδυνάµω− σης ή stretching και στο σπίτι, ώστε να διατηρείτε τον µετα− βολισµό σας ενεργό.

µήστε ισοθερµικά ρούχα κι έναν σκούφο, αφού το σώµα χάνει θερµότητα από το κεφάλι. 4. Βουτήξτε στην πισίνα (κλειστή ή θερ− µαινόµενη) Το κολύµπι αποτελεί έναν από τους ιδα− νικότερους τρόπους να διατηρείτε το βάρος σε έλεγχο, χωρίς επιπτώσεις στο σκελετικό σας σύστηµα. Ο αριθµός των θερµίδων που καίγονται κάθε φορά είναι συνάρτηση της φυσικής σας κατάστα− σης και της έντασης της άσκησης.

2. Αλλάξτε συνήθειες Χρησιµοποιείτε όσο λιγότερο γίνεται το αυτοκίνητο και προτιµήστε να πηγαίνετε για τα κοντινά σας ψώνια µε τα πόδια. Χρησιµοποιήστε τις σκάλες αντί για το ασανσέρ. Κάντε µακρινές βόλτες µε τον σκύλο σας και παίξτε µε τα παιδιά σας στο πάρκο. 3. Αφιερώστε µόνον 30 λεπτά Μισή ώρα τρέξιµο την ηµέρα µπορεί να «κάνει θαύµατα». Βγαίνοντας για τρέξιµο, καλό είναι να κρατήσετε έναν χαλαρό ρυθµό στην αρχή, ειδικά αν είστε αρχά− ριοι. Ξεκινήστε µε 2 −3 φορές την εβδο− µάδα από 20 και αυξήστε σταδιακά τον χρόνο σε 30 και τη συχνότητα σε 4 φορές/εβδοµάδα. Αν τρέχετε έξω, προτι−

5. Κάντε ορθοπεταλιές Το ποδήλατο είναι από τις κορυφαίες αερόβιες ασκήσεις, αφού µπορεί να βελ− τιώσει το αναπνευστικό σύστηµα, να συµβάλλει στην καλύτερη λειτουργία της καρδιάς και να γυµνάσει αποτελε− σµατικά κοιλιά και πόδια. Η ποδηλασία, ειδικά όταν γίνεται σε ρυθµό πιο γρήγο−

ρο από αυτόν της απλής βόλτας και για πάνω από 20 , αποτελεί κατάλληλη άσκηση για απώλεια λίπους και θερµί− δων. Μην ξεχνάτε να φοράτε πάντα το ειδικό κράνος, κατάλληλα ρούχα και παπούτσια. 6. Πάρτε µαθήµατα αυτοάµυνας Τα µαθήµατα αυτοάµυνας βοηθούν στην τόνωση της αυτοπεποίθησης και αυτοε− κτίµησης, προσφέρουν ισορροπία, µυϊκή ενδυνάµωση, σύσφιξη και απώλεια βάρους. Επίσης συµβάλλουν στην καλύ− τερη γνώση του εαυτού µας, των δυνατοτήτων του σώµατος και των ορίων της ψυχής. Για να δείτε αν σας ταιριάζει, επισκεφτείτε µία σχολή για µια δοκιµαστική προ− πόνηση. 7. Γραφτείτε στο γυµνα− στήριο Εκτός από την αίθουσα µε τα βάρη και τα µηχα− νήµατα, στα γυµναστήρια υπάρχουν οµαδικά προ− γράµµατα pilates, yoga, zumba κ.ά. Κάποια γυµνα− στήρια παρέχουν και τη δυνατότητα personal training. Με τον κατάλληλο επαγγελµατία δίπλα σας, τα αποτελέσµατα µπορεί να είναι θεαµατι− κά σε ελάχιστο χρόνο. 8. Χορέψτε Αν δεν αγαπάτε τη γυµναστική, ρίξτε το στον χορό. ∆οκιµάστε διάφορα είδη

χορών µέχρι να βρείτε αυτό που σας ταιριάζει. Να θυµάστε πως όσο πιο γρή− γορος και έντονος είναι ο χορός, τόσο πιο πολύ θα γυµναστείτε. Για παράδειγ− µα, η σάλσα που βοηθά στη βελτίωση της αντοχής, την ενδυνάµωση της καρ− διάς και την αύξηση των καύσεων, συµ− βάλλει σηµαντικά στην απώλεια λίπους. 9. Βελτιώστε τη διατροφή σας Εκτός από την άσκηση, το µυστικό για να διατηρήσετε τον µεταβολισµό σας σε υψηλά επίπεδα είναι να καταναλώνετε µικρά και συχνά γεύµατα. Αντικαταστή− στε τους επεξεργασµένους υδατάνθρα− κες (άσπρο ρύζι, µακαρόνια, ψωµί, κρά− κερ) µε ανεπεξέργαστους (κινόα, βρώµη, καστανό ρύζι, όσπρια), που είναι πιο θρε− πτικοί, περιέχουν φυτικές ίνες και δίνουν το αίσθηµα κορεσµού για περισσότερη ώρα. Πίνετε πολύ νερό. Μπορεί τον χειµώνα το αίσθηµα της δίψας να µειώνεται, όµως δεν πρέπει να περιορίζεται η κατα− νάλωση υγρών. Ακόµη και η ήπια αφυδά− τωση µπορεί να αυξήσει την όρεξή σας για λιπαρές τροφές και να προκαλέσει κατακράτηση υγρών, προκαλώντας αύξηση του βάρους σας. 10 Πάρτε ένα συµπλήρωµα για ενέργεια Αν η καθηµερινότητά σας είναι έντονη και νιώθετε ατονία, µια πολυβιταµίνη που θα καλύψει όλες τις απαραίτητες βιταµίνες και µέταλλα και ταυτόχρονα θα σας προσφέρει ενέργεια και τόνωση, θα σας βοηθήσει σηµαντικά. Ρωτήστε τον φαρµακοποιό σας τι ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες.

Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 35


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Το 39,1% των απασχο− λουµένων στον πρω− τογενή τοµέα έχει απολυτήριο µόνο ∆ηµοτικού (στην Ελλάδα έχουν µόνο απολυτήριο ∆ηµοτι− κού σχολείου το 10,1%), το 20,6% έχει απολυτήριο Γυµνασίου (8,7% συνολικά), το 30,4% έχει απολυτή− ριο Λυκείου (34,2% συνολικά), το 4,2% έχει Μεταδευτεροβάθ− µια τεχνική επαγγελ− µατική εκπαίδευση (9,7% συνολικά), το 4,5% έχει τριτοβάθµια εκπαίδευση (31,3% συνολικά) και το 0,4% έχει µεταπτυχιακό τίτλο (5,9% συνολικά). Τα παραπάνω στοιχεία σχετικά µε το επίπεδο εκπαίδευσης των απα− σχολουµένων στον πρω− τογενή τοµέα το 2018, µε στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ (χωρίς να υπολογίζονται οι αδήλωτοι εργάτες που είναι πολλοί) παρουσίασε ο καθηγητής Άγγελος Τσακανίκας, εκπρόσωπος του Ιδρύµατος Οικονοµι− κών & Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) στην διάρκεια του 2ου συνεδρί− ου για την Εκµηχάνιση της Ελληνικής Γεωργίας που πραγµατοποιήθηκε αρχές ∆εκέµβρη στην Θεσσαλονίκη. Μάλιστα όλη αυτή η εκπαίδευση γίνεται µε συστήµατα αστικού τύπου σχολείων, δηλαδή µε σχο− λεία που ωθούν τους µαθητές στον αστικό τρόπο ζωής και εργασίας, ΟΧΙ στον αγροτικό. Ο αστικός από τον αγροτικό τρόπο ζωής και εργασίας ∆ΙΑΦΕΡΟΥΝ ριζικά. Έτσι ακόµα και τα Λύκεια και η Τεχνική−Επαγγελµατική Εκπαίδευση οδηγούν σε αστικά επαγγέλµατα και τρόπο ζωής και ΟΧΙ αγρο− τικά επαγγέλµατα και αγρότες. Στους αστούς άλλος είναι ο χώρος εργασίας και άλλος ο χώρος ζωής. Συνήθως πρόκειται για 8ωρο/5νθήµεο στην αστι− κή εργασία και weekend &

και «Γεωργία Ακριβείας» στα 47 στρέµµατα µέσο ελληνικό κλήρο, διασπα− σµένο σε 7 αγροτεµάχια κάθε εκµετάλλευση?... Και γιατί ενώ υπάρχει αυτό ακριβώς το εκπαι− δευτικό υπόβαθρο ∆ΕΝ γίνονται οι δηλώσεις Ο∆ΣΕ πιο φιλικές προς τον χρήστη−αγρότη, αλλά απαιτούν τόσο µεγάλη πολυπλοκότητα, που συναντάµε µόνο στα σταυρόλεξα, χάνοντας µονίµως οι αγρότες επι− δοτήσεις, γιατί δεν έκα− ναν «τσέκ» σε ένα «κουτά− κι»?

✤ Τέσσερις στους 10 αγρότες, έχουν απολυτήριο Δημοτικού

Γιατί θα ήταν χρήσιµα τα εξειδικευµένα «αγροτικά σχολεία» για τους επαγγελµατίες της υπαίθρου;

διακοπές στην ζωή. Στους αγρότες πρόκειται για 24ωρο/7ήµερο διαθεσιµό− τητας για εργασία ή/& εργασία και η ζωή µε την εργασία συµπίπτει απολύ− τως στον χρόνο και χώρο. Τα αγροτικά σχολεία θα έπρεπε να ήταν σχολεία µαθητείας, όπου οι µαθη− τές θα εργαζόντουσαν στα χωράφια ή στις εκτροφές και παράλληλη θα µαθαίνανε τις απαραί− τητες γνώσεις για αυτά που κάνουν, ενώ θα ζού− σαν µέσα ή δίπλα σε αυτές τις εκµεταλλεύσεις. Αυτό θα µπορούσε να γίνει ή µε σχολεία που θα είχαν κανονικές αγροτι− κές εκµεταλλεύσεις, και όπου οι µαθητές θα ζού− σαν δίπλα σε αυτές 24 ώρες, άρα θα είχαν οικο− τροφεία για τους µαθητές και τις οικογένειες των εκπαιδευτών−καθηγητών. Εκεί θα τους δινόταν η ευκαιρία να δηµιουργούν µικρές αγροτικές επιχει− ρήσεις µικρής διάρκειας, µηνών ή έτους, ώστε να εκπαιδεύονται στην αγρο− τική επιχειρηµατικότητα, τόσο την οικογενειακή

36 Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

(δηλαδή 2−3 µαθητές µαζί), όσο και την συλλο− γική (συνεργατική), που µπορεί να γίνει σε επίπε− δο τάξης µε τις διαφορε− τικές εκµεταλλεύσεις.

Το ίδιο αγροτικό σχολείο µε µαθητεία θα µπορούσε να γίνει µε φιλοξενία 2−3 µαθητών σε κάθε αγρό− κτηµα, και να πηγαίνουν στο σχολείο 1−2 ηµέρες την εβδοµάδα. Οι χώροι φιλοξενίας θα µπορούσαν να είναι αγροτουριστικά καταλύµατα (ακόµα και µε προγράµµατα µορφής LEADER), όπου οι µαθητές θα µάθαιναν τόσο από τον αγρότη (µε κατάλλη− λη βοήθεια από το αγρο− τικό σχολείο) όσο και από τους καθηγητές για τα θεωρητικά τις 1−2 µέρες που θα πήγαιναν στο αγροτικό σχολείο. Αυτή η δεύτερη µορφή δίνει την δυνατότητα τα γίνουν πολλά σχολεία, γιατί δεν απαιτούνται υποδοµές µε µεγάλο κόστος, διότι χρη− σιµοποιούνται οι υποδο− µές των αγροτών, ενώ ταυτόχρονα ανεβαίνει το επίπεδο όλων των αγρο− τών της περιοχής, καθ όσον για να χρησιµοποιη−

θούν ως εκπαιδευτές πρακτικής στους µαθητές, θα έπρεπε να υποστηρι− χθούν και βέβαια να γίνουν φορείς εκπαίδευ− σης οι αγρότες, αρχηγοί αγροτικών εκµεταλλεύσε− ων της περιοχής. Οι αγρό− τες που θα φιλοξενούν µαθητές θα παίρνουν µονάδες στα σχέδια βελ− τίωσης για να εκσυγχρο− νίζουν τον εξοπλισµό τους και έτσι όλη η αγρο− τική παραγωγή έχει να οφεληθεί.

∆εν πρέπει να µας δια− φεύγει ότι τα αγροτικά επαγγέλµατα (γεωργός, κτηνοτρόφος, ψαράς & δασοκόµος) δεν είναι ελευθέρα επαγγέλµατα, αλλά καθαρά επιχειρηµα− τικές µονάδες µε υψηλές επενδύσεις (µέσος όρος επένδυσης τουλάχιστον 150.000€/επιχείρηση στην ελληνική πραγµατικότη− τα) και µε πολύ µεγάλες αβεβαιότητες, καθ όσον οι συµβάσεις µε τον Θεό είναι απρόβλεπτες … Οι αγρότες ∆ΕΝ είναι απλά παραγωγοί, εργάτες γης και καλλιεργητές επι− δοτήσεων, αλλά παρά−

γουν ότι θέλει ο κατανα− λωτής, εποµένως πρέπει να γνωρίζουν τεχνικές έρευνας αγοράς και αξιο− ποίησης των αποτελεσµά− των τους. Επίσης πρέπει να µπορούν να αξιοποιούν αποτελεσµατικά και παραγωγικά τις εξελίξεις της επιστήµης και της εφαρµοσµένης έρευνας, η οποία θα έπρεπε να βρί− σκεται στην υπηρεσία του αγρότη και όχι να βρίσκε− ται στον «κόσµο» της, αποκοµµένη από τις ανά− γκες των αγροτών, ερευ− νώντας την «επίδραση του πετάγµατος της µύγας στην διαµόρφωση αντικυκλώνων στην Ανταρκτική»... Αλλά γιατί ∆ΕΝ υπάρ− χουν σωστά αγροτικά σχολεία? Γιατί ∆ΕΝ υπάρ− χουν σχεδόν καθόλου αγροτικά σχολεία (µόνο 3−4 αγροτικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα …). Και γιατί ενώ υπάρχει αυτό ακριβώς το εκπαιδευτικό υπόβαθρο (όπως το έδει− ξε ο καθ Α. Τσακανίκας, ΙΟΒΕ) κάποιοι θέλουν να µας πουλήσουν «τεχνολο− γία» και «καινοτοµία» και «Information Technologies»

Τελικά, παρά τις διαβε− βαιώσεις για το ενδιαφέ− ρον όλων για τον αγροτι− κό κόσµο, µήπως η διαπι− στωµένη έλλειψη αγροτι− κών σχολείων σηµαίνει την διάθεση να µην επι− τρέψουµε στους αγρότες να παίζουν τον ρόλο που µπορούν στο ελληνικό κράτος. Μήπως υποδηλώνει την διάθεση των εξουσιαζό− ντων να χρησιµοποιούνται οι αγρότες ως συµπλήρω− µα, και όχι ως πρωταγωνι− στές, στην πολιτική σκηνή … Μήπως η έλλειψη γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγροτικής εκπαίδευσης στους αγρότες κρατάει δέσµιους τους αγρότες, για να µην διεκδικήσουν ένα καλύτερο επίπεδο ζωής και να απαιτήσουν τον σεβασµό του πολιτι− σµού και του τρόπου ζωής τους? ∆ιότι όπως είπε ο Νέλ− σον Μαντέλα (ΝοτιοΑφρι− κανός, Νόµπελ Ειρήνης 1993): Education is the most powerful weapon which you can use to change the world− Η εκπαίδευση είναι το πιο ισχυρό όπλο που µπορείς να χρησιµοποιήσεις για να αλλάξεις τον κόσµο. Αλλά φαίνεται ότι στην Ελλάδα των συντεχνιών ίσως δεν µοιάζει να είναι µια χειροπιαστή προτε− ραιότητά µας … ∆ηµήτριος Μιχαηλίδης, ΑγροΝέα


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr

Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 37


www.cretavoice.gr

38 Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr

Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 39


www.cretavoice.gr

40 Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Profile for Cretavoice

Δεκέμβριος 2019  

Δεκέμβριος 2019  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded