Page 1

Ianuarie - Februarie

Revista bisericilor creștine baptiste din România

1/2010 (120)

Apostolul Pavel și teologia familiei (I)

HAITI

Răspunsul baptiștilor români

Mihai Brumar

Lansare de carte:

Viața misionarului Mihaly Kornya

Cine a scris Eclesiastul?

Interviu cu Otniel Bunaciu Creștinul Azi ı Ianuarie - Februarie 2010

www.revistacrestinulazi.ro

Pagina

1


ABONAMENTE 2010 Pentru anul 2010 persoanele care doresc să se aboneze la revista Creștinul Azi, vor beneficia de următoarea ofertă:

1-3 abonamente inclusiv, 24 lei – un abonament 4-9 abonamente inclusiv, 22 lei – un abonament 10+ abonamente inclusiv, 20 lei – un abonament Exemplarele vândute separat au un preț de 4 lei.

Primii 300 de abonați vor beneficia de un cadou: Mărturisirea de credință a Cultului Creștin Baptist – ediția tipărită în 2009. Cadoul va fi expediat odată cu primul număr din 2010. Puteți, de asemenea, oferi un abonament cadou unei persoane. După expedierea mandatului comunicați-ne adresa la care doriți să trimitem revista. Expediem, la cerere și în limita stocului disponibil, numere din anii 2008-2009. Întrebările, comenzile, comentariile sau observațiile se pot trimite la crestinul.azi@gmail.com

revista bisericilor creștine baptiste din România apare sub coordonarea Comitetului Executiv al Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România: Președinte:

Otniel Ioan Bunaciu

Secretar general: Vicepreședinți:

Ionel Tuțac Paul Negruț Viorel Candrianu Ilie Tinco Jozsef Kovacs

Secretar gen. adj:

Timotei Rusu

Redactor șef: Ruben Ologeanu rubenologeanu@gmail.com Secretar de redactie: Cristina Bucur Adresa redacției: e-mail:

str. Dâmbovița 9-11 060842 București, sect. 6 tel: 021/430 0039; 430 1060 fax: 021/430 2942 crestinul.azi@gmail.com

Contribuțiile financiare (abonamente, donații, sponsorizări etc.) se vor depune în contul RO11 BACX 0000 0030 0471 8000 deschis la UniCredit Țiriac Bank, sucursala Victoria, București, cod fiscal 4965683. Pentru abonare, atât în țară, cât și în străinătate, vă rugăm să contactați redacția. Trimiteți pe adresa redacției orice mate­riale sau încercări publicistice, opiniile și suges­tiile dumneavoastră cu privire la aspectul și conținutul revistei. Materialele trimise spre publicare nu se înapoiază. Preluarea integrală sau parțială din revistă a unor articole sau materiale este permisă doar la cerere. Nu este permisă reproducerea artico­lelor sau materialelor preluate de „Creștinul azi“ din alte publicații. Titlurile, subtitlurile, notele și articolele nesemnate sau neînsoțite de precizări aparțin redacției. Responsabilitatea pentru opiniile exprimate în articolele publicate în revistă aparține autorilor

www.revistacrestinulazi.ro

ISSN-1222-2321

www.uniuneabaptista.ro Pagina

2

www.revistacrestinulazi.ro

Creștinul Azi ı Ianuarie - Februarie 2010


Baptiștii români și slujirea semenilor

În acest număr: Baptiștii români și slujirea semenilor

Alex Vlașin

Apostolul Pavel și teologia familiei (I) Octavian Baban Interviu cu Dr Otniel Bunaciu (II)

Ruben Ologeanu

Alianța Mondială Baptistă salută inițiativa baptiștilor români Baptiștii români îi sprijină pe frații lor din Haiti Mihai Brumar

Ioan Bunaciu

Lansare de carte:

Viața misionarului Mihaly Kornya

Cine a scris Eclesiastul?

Silviu Tatu

Știri din țară și din străinătate Necrolog: Ioan Socaciu

Creștinul Azi ı Ianuarie - Februarie 2010

Teo Colda

Când ne uităm la mobilizarea dumneavoastră exemplară pentru ajutorarea fraţilor noştri baptişti din Haiti, nu putem decât să mulţumim lui Dumnezeu pentru partea pe care o luaţi la înaintarea Evangheliei Lui şi pentru mărturia bună adusă ca un prinos de mulţumire printre naţiuni (Fil 1:4-5). Mulţumim de asemenea tuturor celor care au înţeles că lucrarea de lărgire a Împărăţiei Lui în România şi până la marginile pământului se face cu sacrificiu. De aceea, dorim să mulţumim tuturor bisericilor şi fraţilor care au pus de o parte colecte pentru misiune. Prin contribuţia dumneavoastră putem acum să aducem laude Domnului şi Mântuitorului nostru deoarece lucrarea din Serbia va continua şi în anul 2010. Mai mult, aşa cum a fost stabilit şi anunţat începând cu luna ianuarie 2010, prin Departamentul de Misiune al UBR, un misionar indigen din Tadjikistan beneficiează de suportul fraţilor români pentru lucrarea de plantare de biserici în propria lui ţară. Lucrarea de Misiune locală din Slaşoma înaintează prin harul Domnului. Servicile religioase continuă în fiecare duminică iar de sărbătoarea naşterii Domnului, toţi copiii din sat au beneficiat nu doar de colinde şi cadouri ci şi de Sfânta Scriptură şi mesaj divin. Toate acestea sunt derulate pentru a-I aduce doar Lui slavă. De aceea, anul acesta dorim să vedem şi mai intens mâna lui Dumnezeu lucrând în România şi prin români, oriunde ne trimite El. Vă invităm deci să continuaţi bunul obicei de susţinere a proiectelor Departamentului de Misiune, iar dacă doriţi informaţii şi sprijin pentru lucrarea de misiune vă rugăm să ne contactaţi. Slujim Împreună, Alex Vlașin, Departamentul de misiune

www.revistacrestinulazi.ro

Pagina

3


Rembrandt Hamerszoon van Rijn (1606-1669) Sfântul Pavel la masa de scris (1629-30), Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg

Apostolul Pavel şi teologia familiei (I):

Cum să tratezi diferenţele Dr. Octavian Baban

Deşi apostolul Pavel nu a fost căsătorit, după cum cred cei mai mulţi comentatori, Dumnezeu i-a dat o bună înţelegere şi o inspiraţie deosebită în ce priveşte viaţa de familie. Pavel scrie, la fel ca mulţi înţelepţi din timpul lui, despre viaţa întregii familii: soţ, soţie, copii, precum şi despre relaţiile între angajaţi şi patroni care erau prezente într-o familie obişnuită (în lumea greco-romană era normal ca o familie să aibă o mică afacere prin care îşi câştiga existenţa, şi în care erau implicaţi şi câţiva robi sau slujitori; doar afacerile foarte serioase depăşeau 5-10 astfel de slujitori; vezi Efeseni 5-6; Coloseni 3-4; 1 Timotei 6:1-2; 1 Corinteni 7:17-24). După cum arată 1 Timotei 5:8, în responsabilitatea familiei intrau şi rudele apropiate, lipsite de ajutor, de exemplu văduvele.

Pagina

4

www.revistacrestinulazi.ro

Creștinul Azi ı Ianuarie - Februarie 2010


Prin Pavel Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbeşte în mod deosebit despre relaţia dintre cei doi soţi. Câteva pasaje din Scriptură sunt foarte importante aici: Efeseni 5:21-6:4 (Coloseni 3:18-21), 1 Corinteni 7 (1-16; 25-40); foarte aproape de unele din îndemnurile lui Pavel sunt, până la un punct, şi îndemnurile lui Petru, în 1 Petru 3:1-7. Dacă ar trebui să clasificăm ori să caracterizăm aceste pasaje în vreun fel, probabil că s-ar putea astfel: Efeseni şi Coloseni vorbesc despre diferenţele între soţi, şi felul în care trebuie să ne ajustăm unul la celălalt, iar 1 Corinteni 7 vorbeşte despre asemănările despre soţi, şi felul în care trebuie păstrată legătura între cei doi. Mai întâi să vedem cum stau lucrurile cu diferenţele. Acestea există şi în mare parte se datorează felului în care ne-a creat Domnul: El ne-a făcut să fim fiinţe complementare – dar absolut egali ca oameni şi ca destin, oameni care pot face o unitate frumoasă în instituţia numită familie, bazaţi pe dragoste şi pe slujire reciprocă, pe responsabilitate şi varietate psihologică (precum şi biologică), pe împărţire (diviziune) a responsabilităţilor şi slujirilor (la capitolul acesta discuţiile sunt destul de complexe), după modelul Sfintei Treimi înseşi. Familia este şi contextul normal în care trebuie să apară, să crească şi să se dezvolte noile generaţii de oameni, cât va lăsa Dumnezeu să se întâmple lucrul acesta, până la sfârşitul acestei părţi a istoriei. În privinţa deosebirilor care apar din creaţie se pot spune multe, dar probabil că pentru lucrul acesta ar trebui să privim în Geneza 1-3 şi în alte pasaje asemănătoare. În Efeseni şi Coloseni se pare însă că avem de a face cu soluţiile lui Dumnezeu pentru diferenţele şi problemele apărute din cauza păcatului omenesc. Relaţia dintre soţi este afectată, nu mai există slujire, supunere reciprocă. Păcatul îi face pe soţi, adesea, să aibă o înclinaţie spre a greşi unul faţă de celălalt şi anume astfel: soţiile tind să nu îşi asculte soţii, iar soţii au o tendinţă ciudată să nu îşi iubească soţiile. Acestea sunt lipsurile, dar şi nevoile noastre: avem nevoie de slujire reciprocă, de respect, avem nevoie de dragoste, de înfrângere a răutăţii şi împietririi inimii. Mai precis, soţiile ar trebui să recunoască Creștinul Azi ı Ianuarie - Februarie 2010

tendinţa de a nu arăta respect soţului. Poate că uneori nici nu merită, dar nu aşa a lăsat Domnul să funcţioneze familia. Pe de altă parte, un soţ nu va putea niciodată să funcţioneze bine ca soţ, ca bărbat, în general, fără să ştie că are sprijinul şi respectul soţiei sale. Modelul, bineînţeles este Domnul, mântuirea noastră: „soţiilor, fiţi supuse soţilor voştri, ca Domnului”. În acelaşi timp, soţii ar trebui să recunoască tendinţa de a nu-şi iubi soţiile, de a fi aspri, nesentimentali, de a judeca – cum zic ei „în mod principial”, „la rece”. Dar nu aşa poate trăi o soţie în familie. Ele au nevoie de dragoste, nu de argumente logice, pur şi simplu de dragoste jertfitoare, iertătoare, care investeşte şi preţuieşte, nu de observaţii, de ceartă, de puneri la punct, oricât de justificate ar fi ele. De multe ori, nu argumentul câştigă, ci un semn de dragoste. De aceea, Biblia spune: „soţilor, iubiţi-vă soţiile”. Bineînţeles şi aici modelul este Hristos, mântuirea noastră: „aşa cum şi-a iubit Hristos Biserica”. În final, este foarte interesant că Biblia nu inversează lucrurile: nu li se spune soţiilor să iubească – ele iubesc; uneori dominator, cicălitor, dar iubesc. Nici soţilor nu li se spune să respecte ori să fie supuşi; ei par să fie mai disciplinaţi, ascultă (armatele sunt făcute cu bărbaţi, nu cu femei, mai ales, deşi ele nu sunt excluse). Dacă am ţine bine cont de aceste nevoi ale noastre, de aceste corecţii la care ne invită Scriptura, viaţa de familie ar fi mult mai realistă şi mult mai frumoasă, mai binecuvântată, în acelaşi timp. Şi de fapt, în final, lucrurile se completează în mod fericit: soţia îşi arată dragostea de soţ – atunci când se hotărâşte să îi arate ascultare, iar soţul îşi arată respectul faţă de soţie, ascultarea în Domnul, atunci când se hotărăşte să îşi iubească soţia cu adevărat, cum ne iubeşte Hristos pe noi.

Dr Octavian Baban este pastor la Biserica Baptistă Sfânta Treime din București și predă Noul Testament la Institutul Teologic Baptist din București

www.revistacrestinulazi.ro

Pagina

5


Interviu cu Dr.

Otniel Ioan Bunaciu, Președintele Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România M-am bucurat să descopăr că există un entuziasm în ce priveşte slujirea şi, de asemeni, există un entuziasm în ce priveşte promovarea de idei noi. Am mai descoperit un lucru, şi anume că familia baptistă este o familie diversă. R.O: În privința ajutorului oferit de stat, care este situaţia, după ştiinţa dvs., în celelalte părţi ale lumii, baptiştii primesc sprijin din partea statului din punct de vedere financiar sau nu? O.B: Situaţia depinde foarte mult. În multe ţări din Europa primesc dar nu în toate, nu am făcut o statistică. De exemplu, în Germania statul are o taxă de biserică ce este identificată separat în schema de impozitare şi atunci cetăţenii pot să plătească sau nu impozitul către biserică, pentru că există biserica evanghelică lutherană care este biserica cea mai mare şi, într-un fel, legată de acest sistem. În Germania baptiştii optează să nu plătească şi atunci nici biserica baptistă nu ia bani de la stat. Dar, baptiştii au un sistem social mare, se numşte Diakonische Werk, şi în acest sistem au, de exemplu, spitale; la Hamburg este un spital baptist foarte mare, chiar şi cu o facultate de asistenţi medicali, şi este finanţată de stat ca proiect social. În Anglia bisericile nu primesc bani de la stat dar beneficiază, pentru donaţiile făcute către biserică, de un procent din impozit, pe care statul îl dă bisericii. Deci ei primesc bani de la stat din impozitele pe banii Pagina

6

www.revistacrestinulazi.ro

donaţi bisericii, care este o sumă considerabilă, în jur de 25% din suma donată. Aşadar, statul nu dă beneficiul donatorului ci organizaţiei care primeşte donaţia. Chiar şi în Statele Unite, unde se spune foarte clar despre separarea bisericii de stat, cei care donează bani sunt scutiţi de impozitele pe banii aceia. Este tot o subvenţie indirectă, este oferită altfel dar tot statul oferă nişte bani de la buget prin scutire de impozit. De asemeni, există şcoli baptiste în America pentru care statul dă bani, o sumă mică, de la guvern pentru fiecare student, şi toate aceste şcoli accesează suma respectivă pentru că este oferită pentru orice american care a plătit impozite. Cum şi noi beneficiem de sistemul de sănătate şi luăm medicamente compensate pentru că suntem români. Acum, să nu luăm medicamente pentru că suntem baptişti ar fi puţin ridicol. Deci, în măsura în care biserica nu este implicată politic de această decizie, şi în măsura în care biserica nu este implicată ca predicarea evangheliei, separarea rămâne. Eu cred că este o mai mare problemă şi un mai mare pericol în asocierea politică a bisericilor din România de anumite partide sau de anumite influenţe Creștinul Azi ı Ianuarie - Februarie 2010


zonale. Ori, este foarte cunoscut şi foarte clar interesul mare în zonele cu mulţi baptişti al politicienilor şi al partidelor pentru bisericile baptiste care îşi găsesc o rezonanţă destul de mare. Şi se pare că părerile nu sunt aşa de împărţite, iar cei care acceptă să ia bani de la stat şi cei care nu acceptă, dicută cu bucurie cu partidele politice în contextul în care acestea sunt interesate uneori la alegeri. R.O: Există riscul ca prin acceptarea acestor bani de la stat să se creeze o dependenţă faţă de aceste fonduri? O.B: În primul rând, trebuie să reamintesc faptul că nu este vorba aici de a accepta bani pentru salarii ci este vorba doar de a accepta subvenţii pentru activităţi sociale, educaţionale, şi a accepta donaţii pentru construcţii sau reparaţii de construcţii. Întotdeauna, acceptarea unor fonduri aduce nişte responsabilităţi de a raporta celor care fac aceste donaţii. În acelaşi timp, există un pericol, mai mic sau mai mare, ca aceste fonduri să creeze un fel de dependenţă. Dar problema dependenţei este o problemă reală nu numai în legătură cu fondurile de la stat ci este o problemă mai mare în legătură cu dependenţa care s-a creat în anumite locuri faţă de fonduri din străinătate. Există biserici care au desfăşurat activitatea lor subvenţionată; există zeci, sute de păstori din ţară care, prin generozitatea fraţilor din străinătate, au primit subvenţii pentru a putea slujii. Lucrul acesta nu este un lucru rău ci un lucru bun, suntem mulţumitori tuturor celor care au

Creștinul Azi ı Ianuarie - Februarie 2010

făcut acest efort pentru păstorii noştrii, dar în acelaşi timp trebuie să fim conştienţi că aceasta crează o adevărată dependenţă. În realitate, biserica locală ar trebui să susţină păstorii şi să susţină toate activităţile prin resurse proprii. Aşa că problema dependenţei trebuie discutată şi vizavi de resursele care vin din străinătate. Există foarte multe exemple, nu vreau să particularizez, în care aceste resurse vin cu o destinaţie ideologică, adică se aplică, aşa cum se spune în teoria misiunii, legea de aur a misiunii: cine are aur face legea. Din acest motiv vedem că în cultul baptist au apărut influenţe ideologice care sunt străine de modul în care credinţa baptistă este exprimată în mărturisirea noastră de credinţă, şi aceste influenţe ideologice sunt susţinute prin resurse care au creat o dependenţă. Deci, eu aş contrabalansa sau aş privi dependenţa nu numai vizavi de o potenţială dependenţă care s-ar dezvolta faţă de stat, care teologic este neutru de fapt, ci trebuie văzută şi în contextul în care există deja nişte direcţii, nişte trenduri, nişte experienţe care demonstrează că experienţa dependenţei de sponsorizări din străinătate nu este totdeauna fericită. Acum, trebuie să fim foarte realişti, de multe ori fondurile care vin din străinătate pot veni de la biserici care acceptă bani de la stat, şi deci, implicit, bisericile de aici acceptă bani de la statul care reprezintă o altă ţară prin acceptarea acelor subvenţii şi nu acceptă de la statul român. Repet, eu nu sunt pentru ca bisericile să primească bani de la stat pentru salarizare şi, din nou, discuţia aceasta din cadrul Uniunii Baptiste a fost făcută nu la iniţiativa conducerii cultului ci ca rezultat al situaţiei din

www.revistacrestinulazi.ro

Pagina

7


teren. Dar problema dependenţei ar trebui discutată în contextul mai larg al tuturor dependenţelor pe care le are slujirea din România. Aici cred că este un semnal de alarmă sau un moment de reflecţie şi pentru noi în ce priveşte activitatea misionară, ne-am implicat într-o activitate misionară pe care o susţinem financiar (deocamdată în Serbia, printre bisericile române de acolo) şi trebuie să fim conştienţi ca nu cumva să dezvoltăm şi noi o dependenţă a lucrării de acolo prin activitatea noastră misionară. De multe ori asta nu se întâmplă cu o intenţie rea, dar cu cele mai bune intenţii poate să aibă loc acest fenomen pentru că, atunci când te afli la capătul care primeşte, este greu să fii foarte direct şi cinstit. Deci, în contextul acesta este şi o responsabilitate a noastră atât faţă de cei de la care primim cât şi faţă de cei cărora le dăm. R.O: Cum înţelegeţi principiul autonomiei locale în contextul dorinţei de unitate din cadrul Uniunii Baptiste? O.B: Pentru baptişti aceasta este întotdeauna o problemă delicată pentru că, pe de o parte, baptiştii cred foarte mult în autonomia bisericii locale, şi statutul nostru pune în evidenţă acest lucru, dar, în acelaşi timp, noi dorim să venim împreună. Autonomie şi venitul acesta împreună trebuie discutat din mai multe puncte de vedere. Pe de o parte, putem vorbi de un venit împreună instituţional, adică bisericile din România care aparţin Cultului Creştin Baptist sunt autorizate prin Cultul Creştin Baptist. Deci există un venit împreună care este legal, autorizaţia de constituire a unei biserici este emisă de Uniunea Baptistă din România. Aşadar, există o legătură organizaţională instituţională. Şi chiar dacă bisericile nu susţin Uniunea Baptistă la nivelul la care promit că o susţin în fiecare an la conferinţa naţională sau la congres, şi o susţin doar cu 50%, această legătură instituţională rămâne.

Pagina

8

www.revistacrestinulazi.ro

Mai este o legătură care este o legătură de credinţă şi aceasta este exprimată în mărturisirea de credinţă. Deci toate bisericile din România, care au fost întemeiate pe baza unei autorizaţii emise de Uniunea Baptistă, au afirmat că susţin şi cred în mărturisirea de credinţă a Cultului Creştin Baptist din România, aşa cum este ea. Deci există şi o unitate de credinţă în jurul mărturisirii de credinţă. Acum, există şi o unitate de părtăşie în care bisericile din ţara noastră doresc să facă lucruri împreună, să aibă părtăşie, şi toate acestea sunt în contextul unei autonomii a bisericii locale. Aici, întrebarea se pune cât de mult merge această autonomie. Fără îndoială, Uniunea Baptistă nu este un for tutelar, nici nu am această viziune ca şi baptist, şi nici nu este rolul unui baptist să fie for tutelar. Îmi aduc aminte că în unele dintre statutele care au fost votate după 90 (au fost mai multe încercări de statute care, de fapt, nu au fost aprobate de guvern decât acesta ultimul) se spunea chiar în primul că baptiştii nu au for tutelar, după aceea s-a renunţat la sintagma aceasta pentru că nu suna chiar foarte bine, dar este un lucru foarte adevărat. În acelaşi timp, există o autoritate, şi eu cred că autoritatea noastră trebuie să fie de natură biblică, adică să ne supunem unii altora în dragoste, şi între noi să domnească Scriptura, autoritatea lui Hristos, adevărul şi dragostea. Şi în măsura aceasta noi putem să avem o autonomie locală. Eu sunt uneori surprins puţin când există o reacţie faţă de, să zicem, ultima decizie a Consiliului Uniunii, care este o decizie a bisericilor nu a unei persoane, faţă de acceptarea aceasta a fondurilor de la stat de cei care vor. Uitaţi ce spune mărturisirea de credinţă a Cultului Creştin Baptist din România despre „Biserica şi Statul” (este un capitol al mărturisirii): „Noi credem şi mărturisim că autoritatea statului este de la Dumnezeu, fiind îmbrăcată cu putere pentru păstrarea dreptului, ordinii, şi pedepsirea rău făcătorilor. Potrivit cu învăţătura Cuvântului lui Dumnezeu suntem datori a ne supune

Creștinul Azi ı Ianuarie - Februarie 2010


legilor, a ne îndeplini îndatoririle cetăţeneşti şi a ne ruga pentru toate autorităţile statului.” Reiese destul de clar din acest articol că mărturisirea de credință nu exprimă un punct de vedere cu multe detalii față de relația bisericii cu statul, ci doar afirmă un principiu din Scriptură. În același timp există doctrine exprimate mai precis în mărturisirea de credință cum ar fi, de exemplu, doctrina despre venirea Domnului sau despre păstrarea sfinților în har. Se cunoaște faptul că există persoane în țară care au adoptat alte poziții personale față de acele articole. Problema este delicată, pe de-o parte se afirmă că o anumită poziție față de stat nu ar fi biblică sau se află în afara practicii baptiste deși mărturisirea de credință nu stabilește acest lucru și în același timp se trece cu vederea afirmarea de poziții diferite față de doctrine exprimate mult mai precis în mărturisirea de credință. Trebuie să acceptăm că in cadrul Ununii Baptiste autoritatea de interpretare nu este a unei persoane sau a unei instituţii ci este autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu aşa cum noi baptiştii o găsim în interpretarea pe care noi am ales-o, adică in mărturisirea de credinţă. Până când această mărturisire rămâne în forma aceasta ea este criteriul unităţii pentru noi, ea ne ţine împreună. Normal că mărturisirea de credinţă nu este un crez, noi baptiştii nu avem crez, singura autoritate finală este Domnul Isus Hristos şi cuvântul Sfintei Scripturi. Dar în acele trei criterii pe care le avem: autoritatea instituţională, autoritatea de învăţătură - care este mărturisirea de credinţă - , şi autoritatea de părtăşie, de responsabilitate reciprocă în ce priveşte învăţătura, aceasta este criteriul unităţii. Deci, eu cred că autonomia locală trebuie văzută, din punctul meu de vedere, din perspectiva posibilităţii fiecărei biserici de a se implica în slujire împreună cu alte biserici. Eu sunt puţin îngrijorat de faptul că acest statut, promovând ideea de viziune în lucrarea de misiune, care este o idee extraordinară, şi de părtăşie a viziunii în cadrul bisericilor locale, prin-

Creștinul Azi ı Ianuarie - Februarie 2010

tr-un articol promovează şi posibilitatea de a ieşi de sub autoritatea formelor instituţionale pe care statutul, de fapt, ar trebui să le gestioneze. Statutul spune că biserici din diferite comunităţi pot să formeze cercuri pastorale în jurul unei viziuni. Lucrul acesta este foar-

Trebuie să reamintesc faptul că nu este vorba aici de a accepta bani pentru salarii ci este vorba doar de a accepta subvenţii pentru activităţi sociale, educaţionale şi a accepta donaţii pentru construcţii sau reparaţii de construcţii. te bun, şi este minunat, dar aceasta nu poate să aibă loc prin eludarea autorităţii instituţionale care este exprimată de statut. Eu cred că, uneori, noi nu înţelegem relaţiile acestea, autoritatea instituţională este exprimată prin statut, autoritatea de credinţă este exprimată prin mărturisirea de credinţă, şi autoritatea în părtăşie este exprimată de dragostea pe care o exprimăm unii faţă de alţii şi de dorinţa de a ne implica împreună în slujirea bisericilor din ţara aceasta. De aceea, eu cred că ar trebui să înţelegem, noi ca slujitori ai bisericii chemaţi la călăuzirea turmei, că aceste autorităţi nu pot fi amestecate pentru că putem să creăm situaţii de dezorganizare şi chiar de provocare a unei rânduieli pe care noi o avem. Eu niciodată nu am crezut că Uniunea Baptistă are un rol de a impune ceva, pentru că nu are mijloacele, şi statutul nu prevede. Aici este o problemă. Deci, noi putem să prevedem ce se poate şi ce nu se poate dar atâta timp cât nu există mijloacele de a impune ceva discuţia este, într-un fel, la nivelul declarativ. Şi tocmai din acest punct de vedere cred eu că ar fi cel mai cinstit şi cel mai sincer pentru noi să nu declarăm decât lucrurile pe care le facem; aşa cum a fost în cazul situaţiei acesteia de a primi sau de a nu primi bani de la stat. Este clar că multe biserici au primit, nu numai de la guvern ci de la primării locale, de la consilii judeţene. Sunt foarte multe biserici, nu doar câteva care apar pe lista guvernului. Şi poate că e mai cinstit să spunem că aşa înţelegem noi, aşa s-au înţeles şi aşa şi-au exprimat bisericile poziţia lor în votul dat de Consiliul Uniunii. Deci, autonomia bisericii locale are loc sub autoritatea statutului, sub călăuzirea Scripturii aşa cum o înţelegem noi prin mărturisirea de credinţă, şi în exercitarea slujirii, în dragoste şi în participarea reciprocă în misiunea pe care Dumnezeu a pus-o în viziunea noastră, în România. (va urma)

www.revistacrestinulazi.ro

Pagina

9


Alianța Mondială Baptistă salută demersul baptiștilor români

Împărtășesc entuziasmul cu privire la generozitatea baptiștilor români (atât din țară cât si dincolo de granițele ei). Ce exemplu minunat al principiului dărniciei din 2 Corinteni 8:1-3. Transmit prietenilor mei mulți din Uniunea Baptistă din România cele mai călduroase saluturi.

Aceasta este minunat. Știți că sunt aproximativ 500 000 de baptiști în Haiti? Cred că cei mai mulți protestanți de acolo sunt baptiști. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Denton Lotz, Secretar General Emerit, Alianța Mondială Baptistă

“ “

Pace și bucurie David Coffey Președinte, Alianța Mondială Baptistă

Sunt încântat că Uniunea Baptistă din România a decis să susțină apelul BWAid pentru Haiti. Prin acest parteneriat, familia baptistă poate conlucra împreună pentru a realiza mult mai mult. Cu privire la modul în care BWAid folosește fondurile și care sunt costurile administrative noi suntem transparenți în totalitate și dorim ca donatorii noștri să primească toate informațiile de care au nevoie. Toate fondurile primite de Alianța Mondială Baptistă cu destinația Haiti vor fi folosite pentru Haiti. Pentru fiecare dolar donat pe care îl primim, putem să multiplicăm suma de câteva ori. Prin cumpărarea de bunuri cum ar fi medicamente, mâncare și apă, fiecare dolar va fi folosit să realizeze mai mult decât valoarea sa. Ghidul de funcționare al Alianței Mondiale Baptiste nu permite să se folosească mai mult de 10% din fondurile primite în scopuri administrative. De fapt, costurile noastre administrative pentru întreaga Alianță Mondială Baptistă pentru anul financiar care a trecut s-au ridicat cu puțin peste 3%. Transmit salutările mele sincere fraților și surorilor din România

Paul Montacute Director, BWAid

Pagina

10

www.revistacrestinulazi.ro

Creștinul Azi ı Ianuarie - Februarie 2010


Baptiștii români îi sprijină pe frații lor din Haiti

În urma Apelului pentru Haiti, lansat de Uniunea Baptistă din România s-au strâns până la data de 3 Februarie 2010 suma de 83 271 lei și 10 300 de euro. Suma este aproximativă deoarece încă mai sunt biserici care trimit sume și sunt biserici care ne-au solicitat să amânăm transferul fondurilor întrucât vor fi colecte și în ultima duminică din Ianuarie și prima duminică din Februarie. Suma în euro reprezintă răspunsul bisericilor baptiste române din Spania care au facut o colecta la apelul Uniunii Baptiste și au strâns 10 300 Euro pe care i-au transferat Uniunii Baptiste din România.

Alianța Mondială Baptistă și departamenul de ajutor umanitar a fost informat despre strângerea de fonduri iar aceasta a transmis mai multe mesaje de mulțumire precum și clarificări cu privire la destinația fondurilor. În urma întrebărilor legate de folosirea fondurilor au fost trimise clarificările necesare de către Alianța Mondială Baptistă. Am aflat cu această ocazie că în Haiti sunt aproximativ 500 000 de credincioși baptiști care reprezintă cea mai mare comunitate de credincioși protestanți. Alianța Mondială Baptistă a trimis deja două echi-

pe de salvare din Convenția Baptistă din Carolina de Nord și din Uniunea Baptistă din Ungaria. Prima echipă a ajuns în Haiti în primele două zile de la cutremur. Președintele Uniunii Baptiste din România, Dr. Orniel Bunaciu s-a declarat “bucuros și entuziasmat de răspunsul extraordinar al bisericilor baptiste române la acest apel al Uniunii.” Otniel Bunaciu a mulțumit “tuturor celor care au facut parte victimelor cutremului din Haiti cu atâta generozitate din resursele lor, chiar in acest an de criză.”

Comunitatea București BCB Agape, BCB Emanuel, BCB Providenta BCB Nadejdea, BCB Isus Mantuitorul, BCB Golgota BCB Sfânta Treime, Vălenii de Munte BCB Campulung

BCB Harul, Lugoj BCB Bania Caraș Severin

Comunitatea Arad BCB Nadab, BCB Socodor, BCB Speranța, BCB Micsa, BCB Cuvin,

Comunitatea Bacău BCB Betel, Bacau BCB Biruința, Comănești

Comunitatea Cluj BCB Nr. 1 BCB Nr. 3 BCB Nr. 4 BCB Evlavia BCB Covasna Comunitatea Timiș BCB Nr. 1 Betel Timisoara

Comunitatea Sibiu BCB Betania Sibiu BCB Betania Fagaras BCB Betel Mediaș Comunitatea Hunedoara BCB Sfânta Treime, HD

Comunitatea Brăila BCB Betel Tulcea, BCB Sfanta Treime Galați Comunitatea Oradea BCB Cefa Bihor BCB Satu Mare BCB Sârbi Bihor BCB Burzuc Bihor Comunitatea Suceava BCB Ipotesti Suceava

Creștinul Azi ı Ianuarie - Februarie 2010

Comunitatea Oltenia BCB Bunavestire Bircii Olt BCB Lumina Floru Olt Convenția maghiară BCB Maghiara NR. 2 Arad, Alte biserici și persoane prin următorii: Vasile Tomoiagă, Puscas Anamaria Rodica, Silivestru Stelian, Lupulescu Romanita, Harcsa Attila, Katona Ioan, Rus Horea, BCB Hodod, Mihai Nicolae, Lovasz Tibor, Daniel Opris, Tosa Florin Aurel, Pătrulescu Maria Cioflică Liviu Total Lei Total euro

www.revistacrestinulazi.ro

110 415 10 300

Pagina

11


MIHAI BRUMAR

Un material de Ioan Bunaciu

Nu se cunoaşte data naşterii acestui distins bărbat care a încercat să facă ceva pentru lucrarea Evangheliei din ţara noastră. De numele lui se leagă întemeierea Bisericii Baptiste din Curtici, care astăzi e una din cele mai mari biserici din ţara noastră. Mihai Brumar era pantofar de meserie, în tinereţe a lucrat la Budapesta unde a şi îmbrăţişat credinţa baptistă, devenind membru în biserica baptistă din Budapesta. În 1888 vine la Curtici în căutare de lucru, se presupune că pe atunci avea 20 de ani, vorbea bine româneşte şi ungureşte. Aici prin mărturia personală şi prin traiul lui exemplar în mijlocul sătenilor a câştigat la început pentru Domnul şase femei, care se adunau la rugăciune în casa lui modestă. El nu era mare orator, dar avea calităţi spirituale, era un om al rugăciunii şi ce este important la el e faptul că e primul baptist din Transilvania care se gândeşte să folosească scrisul în lucrarea de răspândire a Evangheliei. Astfel din modestele lui economii şi-a procurat nişte litere de are avea nevoie la tipărire „iar în anul 1904 pleacă din Curtici, se stabileşte în Tulca şi înfiinţează aici revista „Steaua Dimineţii”. În 1908 scoate revista „Adevărul” pe care o redactează un an şi jumătate”.

Omul acesta a fost un adevărat pionier al scrisului religios baptist din vremea aceea. Pastor, cântăreț, Despre el ne istoriseşte editor de texte și Csopjak Attila în cartea sa muzică religioasă „Chipuri din istoria misiunii baptiste din Ungaria” cum a scris articole religioase şi ştiri religioase, ajutat de soţia sa lucrând la lumina

lămpii de petrol, reparând ghete, când totul era gata a pus într-o ladă literele de plumb şi lada a luat-o în spate, s-a dus ore întregi cu ea până la gară (probabil din com. Tulca până la Salonta) şi de acolo cu trenul la Oradea la tipografie, manuscrisele tipărite le aducea înapoi în sat şi de acolo le-a răspândit prin biserici. El a înfiinţat prima şcoală duminicală în Curtici înainte de 1900. Mihai Brumar era şi un bun cântăreţ, el este acela care a înfiinţat primul cor la baptişti în biserica din Curtici în 1899. Pentru a ajuta lucrarea corurilor a ţinut cursuri de note cu dirijorii. A compus multe cântări pentru coruri în codiţii foarte grele. Între 1906-1907 traduce cântări din limba maghiară şi scoate la şapirograf* cartea „Harta Coriştilor”. Iar în 1913 editează împreună cu Vasile Brebecar „Cântările Evangheliei” pe note. El a fost şi un predicator neobosit, a vestit Evanghelia în judeţele Arad şi Bihor, a lucrat şi în oraşul Oradea printre români spre a se înfiinţa o biserică baptistă românească. În timpul vieţii lui, în cei douăzeci de ani de activitate în vestirea Evangheliei mulţi români au îmbrăţişat credinţa baptistă. Mihai Brumar a fost mobilizat în primul război mondial, rănit pe front, după trei zile de suferinţă a murit în spitalul din Kassau, iar în cap i s-au găsit două gloanţe. În urma lui a rămas soţia şi cei trei copii orfani”.

*şapirograf= aparat de multiplicat texte sau desene, format dintr-un cilindru acoperit cu o pastă specială, pe care se imprimă prin apăsare textul sau figura care trebuie să fie reproduse.

Pagina

12

www.revistacrestinulazi.ro

Creștinul Azi ı Ianuarie - Februarie 2010


Lansare de carte:

Viața misionarului

Mihaly Kornya La sfârșitul lunii decembrie, UBCBR a lansat, în cadrul Sesiunii de comunicări științifice organizată cu ocazia celebrării a 400 de ani de mărturie baptistă, Viața Misionarului Mihaly Kornya. Lucrarea descrie modul în care au ajuns să se dezvolte baptiștii în România. Materialul prezintă în mod cronologic viața celui mai eficient misionar din România acelor vremuri. Viaţa misionarului Mihaly Kornya este o carte ce prezintă lucrarea unui om simplu din secolul al XIX-lea pe care Dumnezeu îl alege să fie un instrument prin care El să-şi facă Numele cunoscut.

Viața misionarului Mihaly Kornya are 200 de

pagini și poate fi comandată la Uniunea Baptistă din România 021 430 00 39, pe site-ul www.revistacrestinulazi.ro sau prin email crestinul.azi@gmail.com.

Înzestrat cu iscusinţă şi curaj, Kornya se pune la dispoziţia lui Dumnezeu pentru a răspândi evanghelia lui Hristos în orice ocazie pe care o găseşte şi înfruntând orice adversitate. Întreaga lui viaţă s-a centrat pe pasajul din Matei 10:5-15, încercând să îndeplinească cu sârguinţă aceste îndemnuri misionare date de Isus ucenicilor Săi.

Prețul cărții este de 15 lei la care se adaugă, dacă este cazul, cheltuielile poștale.

Mihaly Kornya sau Mihai Cornea, cum îi spun românii, a fost o persoană simplă dar cu o contribuție remarcabilă pentru mișcarea baptistă din România. Într-un fel el întruchipează un model de slujire baptistă. Deşi nu avea o educaţie deosebită el avea un angajament total faţă de chemarea pe care a primit-o din partea lui Dumnezeu. Această chemare l-a determinat să predice evanghelia între maghiarii şi românii din Transilvania ducând la extinderea semnificativă a mişcării baptiste. Mulţimea celor care s-au convertit şi s-au botezat în urma predicilor sale constituie o mărturie a pasiunii pe care Dumnezeu a pus-o în inima acestui om şi a preocupării sale de a vesti Evanghelia mântuirii tuturor celor care aveau nevoie de pocăinţă. Mihai Cornea rămâne un exemplu al modului în care Dumnezeu se folosește cu putere de cei care se dedică în totalitate slujirii la care sunt chemați. Otniel Ioan Bunaciu

Consider că Mihai Cornea a fost pentru România ceea ce a fost Gerhard Oncken pentru Germania. Entuziasmul său misionar, claritatea sa doctrinară și abilitățile sale organizatorice, însotite de puterea Duhului Sfânt, au contribuit enorm la răspândirea credinței baptiste în România. Sunt convins că studierea biografiei și a lucrării sale va fi o importantă sursă de inspirație pentru generația actuală de slujitori baptiști. Ionel Tuțac

Creștinul Azi ı Ianuarie - Februarie 2010

www.revistacrestinulazi.ro

Pagina

13


Cine a scris Eclesiastul? Silviu Tatu

Opinia tradiţională îl vede pe marele rege Solomon ca autor al cărţii Eclesiastul. Aşa sunt interpretate cele trei indicii găsite în textul biblic: afirmaţiile că autorul a fost fiul lui David (1:1) şi rege la Ierusalim (1:12) şi corespondenţa unor informaţii autobiografice citate în Eclesiastul cu cele din 1 Regi 1-11. Dacă este să fie Solomon atunci, evident, trebuie să fi scris această lucrare numai la sfârşitul vieţii, după ce s-a întors cu pocăinţă de la idolatria în care a fost ispitit de mulţimea cultelor păgâne aduse la Ierusalim de soţiile sale. Opinia paternităţii solomonice a fost propusă prima dată de Talmud şi a fost preluată de creştini. În ciuda faptului că marea majoritate a cercetătorilor consideră că dovezile interne ale cărţii nu susţin paternitatea lui Solomon, consider că validitatea unui argument nu este dat de numărul susţinătorilor săi. Nici măcar prezentarea sistematică a unui argument nu este convingătoare. Întâi de toate ne frapează faptul că Solomon, dacă el a fost într-adevăr autorul Eclesiastului, nu se identifică în mod transparent, aşa cum este cazul în diverse secţiuni ale Proverbelor. Acolo identitatea sa este descoperită în felul următor: „Proverbele lui Solomon, fiul lui David, regele lui Israel” (1:1), „proverbele lui Solomon” (10:1), „proverbele lui Solomon copiate de oamenii lui Ezechia, regele lui Iuda” (25:1). Nu-i aşa că dezvăluirea identităţii sale ar fi fost de mare preţ pentru soliditatea tezei „totul este deşertăciune”? Pentru ce tocmai acum Solomon nu s-a mai considerat vrednic a-şi da numele, dar a a păstrat titulatura? Pentru ce introducerea sa se face evaziv şi fragmentar, pentru că doar ulterior (v. 12) aminteşte că a fost rege la Ierusalim? Pagina

14

www.revistacrestinulazi.ro

Dacă într-adevăr Solomon a scris această lucrare după pocăinţa sa de ce cărţile istorice nu înregistrează acest aspect extrem de important si de elocvent pentru argumentul paternitatii solomonice asupra Eclesiastului si pentru doctrina pocăinţei. Autorul Regilor vorbeşte, succinte e adevărat, despre pocăinţa „răului” Ahab (1 Regi 21:27-29). Autorul Cronicilor vorbeşte despre pocăinţa ultra-păcătosului Manase (2 Cronici 33:1013). Nu pot să cred că Biblia a trecut cu tăcere cu bună-ştiinţă tocmai convertirea marelui Solomon! Cu siguranţă convertirea lui Solomon are un aer de legendă şi dă bine cu argumentul omului care, după ce le-a încercat pe toate, ne recomandă să nu-l urmăm pe calea deşertăciunii totale. Să nu uităm totuşi că expresia „fiul lui David, rege la Ierusalim” se poate referi la orice descendent al lui David care a ocupat tronul de la Ierusalim. Dacă formula aceasta îl are în vedere pe Solomon, atunci ea este cu totul originală pentru că autorii biblici au preferat altele în cărţile istorice şi în Proverbe: „Solomon”, „regele Solomon”, sau „Solomon, fiul lui David, regele lui Israel”. Oricum tot nepereche rămâne şi dacă este avut în vizor un alt rege din dinastia lui David. Tocmai afirmaţia „Am îmbătrânit şi am sporit în înţelepciune mai mult decât oricare altul dintre cei care au domnit la Ierusalim înainte de mine” (1:16) nu are sens în gura lui Solomon din mai multe motive: (1) înaintea lui Solomon, la Ierusalim a mai domnit un singur rege israelit, anume David; (2) nu a existat o vreme când Solomon să nu fi fost rege la Ierusalim („am fost rege la Ierusalim” – 1:12, ca şi cum scria din perspectiva Creștinul Azi ı Ianuarie - Februarie 2010


unuia care a fost deposedat de tron), (3) fundalul cărţii (deşertăciune; injustiţie şi violenţă – 4:1-3; tirania unor guvernatori şi regi locali – 5:7, 9-19; moartea era preferată vieţii – 7.1; 8:9) nu se potriveşte cu epoca de aur a lui Solomon în care argintul nu avea trecere şi oamenii erau fericiţi. În plus, chiar dacă în prima secţiune (1:12-2:6) se face aluzie la domnia lui Solomon, aluziile se opresc aici, pentru ca, ulterior, autorul să se refere la monarhie din perspectiva unui outsider (8:2-8). Aşa cum se poate constata din structura cărţii, dintre cele trei secţiuni principale ale lucrării (1:1-11; 1:12-12:8; 12:9-14), secţiunile de margine sunt scrise la persoana a treia, iar secţiunea centrală este scrisă la persoana întâi. Epilogul reprezintă cea mai importantă secţiune pentru apărarea unităţii textului. Apărătorii paternităţii lui Solomon ca şi Qohelet susţin că autorul a vorbit la persoana întâi pentru a relata despre trecut, trecând la persoana a treia atunci când a evaluat trecutul din perspectiva prezentului. Trebuie observat că o asemenea situaţie nu este naturală, nemaifiind întâlnită în textele canonice. Este mult mai natural să explicăm folosirea persoanei a doua ca fiind cea a unui vorbitor necunoscut instruindu-şi fiul prin evaluarea învăţăturilor date de Qohelet. Apariţia neaşteptată a persoanei a treia din 7:27 este în consonanţă cu această perspectivă. Atât subiectul cărţii cât şi schimbul de persoane pe parcursul lucrării sugerează contextul unei lucrări de înţelepciune, motiv pentru care participarea a doi vorbitori, dintre care unul reprezintă naratorul cadrului, este mai mult decât plauzibilă.

Creștinul Azi ı Ianuarie - Februarie 2010

Chiar avem nevoie de un autor cunoscut în cazul unei lucrări de înţelepciune? Consider că forţarea paternităţii lui Solomon este doar un semn al bibliolatriei. Pentru mine forţa şi relevanţa argumentului nu este deloc afectată în cazul unui autor anonim, chiar dacă acesta a fost unul dintre regii dinastiei lui David sau doar o proiecţie a mentalităţii scepticului. Nu cred că ar trebui să susţinem ceea ce Biblia însăşi evită să afirme, cu atât mai puţin să facem din această situaţie un caz. Mi-ar plăcea să-l întâlnesc pe Solomon în paradis, dar tăcerea Noului Testament asupra recuperării sale ar trebui să ne pună pe toţi în gardă. Afară de înţelepciunea sa proverbială, Noul Testament preferă să păstreze aceeaşi distanţă deranjantă prin ambiguitatea ei faţă de destinul final al marelui rege. Singurul lucru cert pe care îl ştim despre finalul domniei sale este că a murit în patul său (nu asasinat sau în vreun război ca alţi monarhi) şi cu reputaţia de idolatru şi autocrat nereparată. „Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru, iar cele descoperite sunt ale noastre şi ale urmaşilor noştri pentru totdeauna, CA SĂ ÎMPLINIM CUVINTELE ACESTEI LEGI!” (Deuteronomul 29:29)

Silviu Tatu este doctor în teologie, specializat în Vechiul Testament și autorul a șapte cărti și numeroase studii de specialitate. Este pastor-învățător al Bisericii Creștine Baptiste „Providența” din Oradea.

www.revistacrestinulazi.ro

Pagina

15


Texas: CD-uri cu mesajul Evangheliei. Până de Sărbătoarea Învierii Domnului baptiştii din Texas vor să distribuie CD-uri cu mesajul Evangheliei în aproximativ 9 milioane de case. Convenţia Generală Baptistă a statului Texas doreşte să promoveze un CD multimedia multilingv pentru a permite cetăţenilor ascultarea pasajelor biblice cheie în limba lor nativă. „Sunt convins că oamenii au nevoie să audă Evanghelia în limba lor nativă, chiar dacă citesc şi înţeleg limba engleză sau nu, oamenii au nevoie să ştie că Dumnezeu vorbeşte limba lor”, a spus Randel Everett, Directorul Executiv al grupului baptist. Această acţine face parte dintr-o campanie numită Texas Hope 2010 care vrea sa comunice mesajul că „există speranţă în Hristos”. CD-urile includ un număr de telefon netaxabil şi şase filmuleţe video de câte două minute cu mărturiile unor texani albi, negri şi spanioli care îşi împărtăşesc povestea lor personală. „Aceşti texani nu sunt nişte vedete, ci doar oameni obişnuiţi din Texas care au fost salvaţi prin Hristos”, a spus Everett. Elaine Heath, profesor asistent la cursul de Evanghelism la Southern Methodist University, este

de părere că Statele Unite şi multe oraşe din Texas au ajuns atât de globalizate încât creştinii locali ar trebui să gândească şi să acţioneze mai mult ca nişte misionari care se duc într-o cultură diferită. Pentru achiziţionarea şi distribuirea CD-urilor (fiecare CD costând 1$), grupul baptist se bazează pe cele 5.700 de congregaţii şi cele 2,3 milioane de membri afiliaţi. Grupul a găsit până acum voluntari de lideri de distribuţie în 242 din 254 de state din Texas, fiecare proiectând un CD cu planul de răspândire care se potriveşte cel mai bine regiunii sale. Credincioşii încearcă să distribuie CD-uri în orice mod pe care îl găsesc, la petreceri de bloc, la festivaluri, în târguri, din uşă în uşă, sau chiar le trimit prin poştă în zonele mai greu accesibile. Unele biserici distribuie împreună cu CD-urile şi prăjituri şi plăcinte de casă. Pentru persoanele care nu au CD-player sau computer credincioşii din estul Texasului s-au gândit să împartă Biblii. Eficacitatea acestor CD-uri va fi testată doar de timp. http://www.whatsmissingtexas.com/

Ce încredere putem avea în povestirile şi relatările întîlnite pe paginile Vechiului Testament? Sînt veridice documentele care stau la baza Vechiului Testament? În ce ar consta relevanţa lor pentru noi, cei care trăim în secolul XXI şi ne confruntăm cu probleme atît de diferite? Şi, foarte important, cum cernem marea diversitate de răspunsuri şi interpretări oferite celui pornit în căutarea răspunsurilor? Pentru a demonstra veridicitatea istorică şi relevanţa personală şi socială a Vechiului Testament, autorul începe cu examinarea originii cărţilor vechi-testamentare, a păstrării şi transmiterii lor, după care explorează istoria Vechiului Testament şi trece la analizarea formelor literare specifice – naraţiunile istorice, cărţile sapienţiale, profeţia – pentru a demonstra autoritatea şi relevanţa acestora. Ultima parte este dedicată relevanţei Vechiului Testament pentru creştinul de astăzi, aspect esenţial pentru integrarea Vechiului Testament în viaţa sa. Walter C. Kaiser Jr. este un reputat profesor de Vechiul Testament la Seminarului Teologic GordonConwell şi autorul a numeroase cărţi şi lucrări despre Vechiul Testament: comentarii (Mica şi Maleahi, Leviticul), istoria Israelului, teologie biblică. Este unul din autorii Introducerii în hermeneutica biblică, carte apărută şi în limba română. Puteţi obţine mai multe detalii despre această lucrare de referinţă la www.logos.ro sau prin apel gratuit din orice reţea la Telverde 0800 800 016.

Pagina

16

www.revistacrestinulazi.ro

Creștinul Azi ı Ianuarie - Februarie 2010


Irak: o biserică baptistă a suferit daune serioase în urma unei explozii teroriste Marţi, 26 ianuarie, într-o interecţie aglomerată din Bagdad, un terorist sinucigaş a detonat camionul cu explozibil pe care acesta îl conducea omorând câţiva trecători.

Biserica Baptistă Nr.1 din Bagdad, aflată la mai puţin de o jumătate de kilometru distanţă de locul exploziei, a fost şi ea avariată. Pastorul, muncitorii şi copiii aflaţi la grădiniţa bisericii nu au fost răniţi, însă clădirea bisericii a suferit pagube seriose.

Tony Peck, secretarul regional pentru Europa al BWA (Alianţa Mondială Baptistă) şi secretarul general al EBF (Federaţia Baptistă Europeană) a afirmat că, aproximativ cu două săptămâni în urma incidentului, chiar doi dintre membrii congregaţiei din Irak au fost prezenţi la conferinţa pentru tineri din cadrul EBF ce a avut loc în Elstal, Germania. „Aceasta este realitatea a ceea ce ei, fraţii şi surorile noastre în Hristos, şi toţi cetăţenii Irakului, trebuie să înfrunte zilnic.”a spus Peck. „Ne rugăm pentru pace şi pentru încetarea violenţei din Irak, ne rugăm de asemeni şi pentru mărturia clară şi curajoasă din partea credincioşilor creştini care traversează astfel de perioade dificile.” Cristina Bucur

Cunoscuta carte de cântări este acum disponibilă! Cartea

CÂNTĂRILE EVANGHELIEI

Cântările

Evangheliei poate fi comandată începând cu 15 Februarie

telefonic: 021 430 00 39 prin email: crestinul.azi@gmail.com prin scrisoare: Uniunea Baptistă Str Dâmboviței 9-11, Sector 6 București Lucrare tipărită de Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România

Creștinul Azi ı Ianuarie - Februarie 2010

18 LEI

www.revistacrestinulazi.ro

Pagina

17


IOAN SOCACIU

Necrolog Fratele Ioan Socaciu s-a născut la 10 iunie 1936, în comuna Darova, județul Timiş. Este cel mai mic dintre cei trei copii ai lui Ioan și ai Anei Socaciu. Primii ani din viață îi petrece la moşia de la Obianda, la Buziaş, dar întreaga familie Socaciu se va muta la Timişoara până când, în urma renumirii tatălui său ca director al Seminarului Teologic Baptist, se vor muta în București în 1946. Ca fiu al ,,bătrânului” Socaciu, primul director al Seminarului Baptist înfiinţat în 1921 la Buteni, Arad, şi preşedintele Cultului baptist în perioada de grea amintire a regimului antonescu, când bisericile baptiste au fost închise, iar credincioşii prigoniţi, Ioan Socaciu, fiul, a îndrăgit mult Scriptura şi a primit în familie o educaţie teologică sănătoasă şi competentă. Liceul l-a facut în Timișoara. Apoi urmează cursurile Seminarului Teologic Baptist din București pe care l-a absolvit în anul 1958. În anul 2008, promoţia lui aniversase 50 de ani de la absolvire. Va participa şi la aniversarea promoţiei sale de la Institutul Ortodox din Bucureşti, ale cărui cursuri le urmează din dorinţa de aprofundare a Cuvântului lui Dumnezeu şi de a obţine licenţa în teologie, pentru că la acea vreme Seminarul Baptist era considerat de autorităţi o şcoală liceală. Şi aici a avut o mărturie bună, păstrând relaţii bune până la bătrâneţe cu colegii săi, slujitori în bisericile ortodoxe. În anul 1964 o întâlneşte pe Floricica, aşa cum îi plăcea să o alinte, cea care avea să îi fie alături o viaţă întreagă ca soţie şi mamă a celor cinci copii: Neluţu, Lidia, Ani, Andrei şi Ela. Împreună au făcut sacrificii de dragul Domnului lor şi pentru lucrarea propovăduirii Evangheliei. Este membrul Bisericii baptiste ,,Golgota” din Bucureşti (biserica din Bulevardul Basarab), până în anul 1989, când, împreună cu alţi fraţi, înfiinţează biserica baptistă Betel din cartierul Drumul Taberei. După aproximativ 10 ani, se întoarce ca membru în Biserica ,,Golgota” unde Pagina

18

www.revistacrestinulazi.ro

îl slujeşte pe Domnul prin studiile biblice ţinute în biserică şi prin activitatea prestată ca membru în comitetul bisericii. Pe întreg parcursul vieţii nu s-a oprit şi nici nu a obosit în lucrarea de vestire a Evangheliei, nu numai în bisericile baptiste din Bucureşti, sau din împrejurimile Bucureştiului, ci şi din ţară. A fost ani de zile o prezenţă aproape permanentă în biserica baptistă din Târgu Jiu, propovăduind Cuvântul. A răspuns cu cea mai mare bucurie invitaţiilor fraţilor păstori din bisericile fraţilor creştini după evanghelie şi ale fraţilor penticostali de a predica şi acolo Cuvântul Domnului. Chiar şi în vechiul regim, când predicarea Evangheliei era inoportună, atunci când era trimis în delegaţie de către intreprinderea în care era angajat, vizita bisericile din ţară. Nu a pierdut nici o ocazie să vestească Evanghelia, nici măcar în ultimele ore de viaţă, când, aflat la spital, în mari suferinţe, a fost şi atunci o mărturie pentru medici şi asistenţi, cărora le-a vorbit despre bunătatea lui Dumnezeu şi despre modul în care a simţit şi a văzut purtarea de grijă a Domnului pe parcursul întregii sale vieţi. A fost fericit să poată oferi un Nou Testament asistentei de la secţia de la terapie intensivă, în ultima seară petrecută pe un pat de spital în mari dureri. A fost ultimul lucru pe care l-a făcut pentru Domnul. A plecat la Domnul în linişte şi pace în dimineaţa duminicii de 6 decembrie 2009, la orele 07:55, fiind parcă pregătit să participe la serviciul divin din Cerul lui Dumnezeu împreună cu biserica celor chemaţi acasă la Domnul. Teodor Colda Teodor Colda este unul dintre pastorii Bisericii Baptiste Golgota din București Creștinul Azi ı Ianuarie - Februarie 2010


Baptiștii din Ploiești construiesc un nou locaș de închinare După 80 de ani de prezență baptistă în orașul Ploiești, prin voia lui Dumnezeu, și după multe piedici, se construiește a doua casă de rugăciune creștină baptistă. Poți contribui la finalizarea construcției. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cont bancar : RO 15 BRDE 300 SV 0629 2921 3000 deschis la BRD Agenția Democrației Ploiești.

Biserica română din Spania a sărbătorit cinci ani

Săptămâna 20-27 Septembrie a marcat aniversarea de 5 ani a Bisericii Creștine Baptiste Române BIRUINȚA din Arganda del Rey, Spania. Participarea invitatului special – fr. Pastor Bunaciu Otniel, Decan al Facultății de Teologie Baptistă și Președinte al Uniunii Baptiste din România și pastor al Bisericii Baptiste Providența din București – a determinat și organizarea unei evanghelizări (25-27 Septembrie), seri în care fr. Otniel Bunaciu a vestit Cuvântul Domnului în Biserica Biruința. Ziua de 27 Septembrie a marcat serviciul special aniversar al Bisericii Biruința, eveniment la care au participat alături de fratele Bunaciu Otniel și invitați de marcă ai comunității evanghelice din Spania: Pastor Raul Garcia y Gonzales – Consilier Cultural al Consiliului Evanghelic de Madrid (CEM), Rt. Revd. Carlos Lopez-Lozano – Pastor al Bisericii Episcopale Reformate din Spania, reprezentant al Federației Entităților Religioase Evanghelice din Spania (FEREDE), Pastor Xoan Luis Castro Gomez – vice președintele cu misiunea și evanghelizarea al Uniunii Baptiste Spaniole (UEBE) și pastor al Bisericii Tiempo de Cosecha din Torrent. Pastor, Schinteie Ghiță

București Biserica Baptistă Golgota În ziua de 24 ianuarie 2010, Biserica Golgota a fost martoră la bucuria celor şase persoane care şi-au mărturisit public credinţa în Isus Hristos în apa botezului. Actul botezului a fost oficiat de către pastorul Trandafir Popovici iar mesajul a fost ţinut de pastorul Daniel Mariş.

Creștinul Azi ı Ianuarie - Februarie 2010

www.revistacrestinulazi.ro

Pagina

19


Canada, Vancouver Botez

Pentru slava Mântuitorului Isus Cristos și pentru bucuria fraților care împărtășesc o credință de același fel cu a noastră, vă informăm că Sâmbătă 9 Ianuarie și Duminică 10 Ianuarie au avut loc la Vancouver servicii binecuvântate de Evanghelizare și de botez nou-testamental.

spirituală și părtășie edificatoare în continuarea anului 2010. http://rbabiserici.blogspot.com/2010/01/pentru-slava-mantuitorului-isus-cristos.html

Ca o încununare a sărbătorii Bisericii Baptiste Emanuel, Duminică 10 Ianuarie a avut loc un botez nou-testamental în cadrul căruia fratele Florin Filip, pastorul bisericii locale, a botezat 8 tineri care s-au întors de la păcatele lor și s-au hotărât să trăiască după modelul Domnului Isus Cristos. Mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântările bogate revărsate asupra Bisericii Lui din Vancouver și ne încredințăm purtării Lui de grijă pentru propășire

București Botez în Biserica Baptistă Isus Mântuitorul Marți și miercuri (29 și 30 Septembrie) a avut loc în cadrul unui program special în Biserica Isus Mântuitorul un serviciu de botez. Din cele cinci persoane, trei s-au botezat marți iar una, datorită stării de sănătate, s-a botezat miercuri dimineața în cadrul unui program aparte în prezența câtorva martori. Cea de-a cincea a avut programat botezul pe 4 Octombrie în Israel, la râul Iordan. Botezul celor cinci persoane a fost oficiat de pastorul Florin Stoica. Ploiești - Vieți transformate Cristos a biruit și în viața celor 13 suflete care au mărturisit duminică 15 nov.2009, în fața unei biserici arhipline, la Ploiești, că viețile lor au fost schimbate de Cuvântul lui Dumnezeu și au făgăduit că Îl vor sluji pe Domnul până la sfârșitul alergării lor aici pe pământ. Le dorim celor 13 ucenici ai bisericii noastre o umblare în credincioșie și o mărturie care să atingă și să câștige și alte suflete pentru Împărăție. A consemnat Irinel Cazacu-pastor al Bisericii Baptiste din Ploiești.

Vă invităm să interacționați cu noi și online: www.revistacrestinulazi.ro Pagina

20

www.revistacrestinulazi.ro

Creștinul Azi ı Ianuarie - Februarie 2010


Arganda del Rey, Spania Botez nou testamentar În ziua de 8 Noiembrie 2009, în cadrul serviciului de dimineață, în Biserica BIRUINȚA din Arganda del Rey, o familie tânără îmbrăcată în haine albe a mărturisit în fața tuturor că dorește să Îl urmeze pe Dumnezeu până la moarte. La serviciul de botez a cântat corul bisericii, tinerii din Biserica din Barcelona, iar Cuvântul Domnului cu această ocazie a fost vestit de fr. Tamaș Daniel, presbiter al Bisericii din Barcelona. Actul botezului a fost oficiat de fr. Schinteie Ghiță pastorul Bisericii Biruința.

Crăciunul Orfanilor

Asociaţia Evanghelistică şi de Caritate ,,Isus Speranţa României”, împreună cu Biserica Creştină Baptistă ,,Eclesia” din Timişoara, a organizat în a doua zi a Naşterii Domnului nostru Isus Hristos, 26 decembrie 2009, a XVIII-a ediție a evenimentului ,,Crăciunul Orfanilor”, eveniment inițiat de pastorul Petru Dugulescu, pentru aproximativ 150 de copii și tineri orfani din Complexul de servicii specializate pentru copilul 2-5 ani – serviciul

Păușa Sălaj - Aniversare Duminica din 11 Octombrie 2009 va rămâne o zi de aducere aminte în istoria Bisericii Creştine Baptiste din localitatea Păuşă, jud Sălaj, aceasta fiind ziua în care s-a inaugurat noua clădire a Bisericii. Cu această ocazie Cuvântul Domnului a fost vestit de către fraţii păstori: Dorel

de primire în regim de urgență (str. Odobescu Timișoara), Complexul de servicii specializate pentru copilul cu dizabilități Recaș, Centrul pentru sprijinirea integrării familiale și profesionale a tinerilor (str. Francz Liszt, Timișoara), Fundația Umanitară Heiner Buttenberg Stiftung – Centrul de copii Buziaș, Centrul “Frații lui Onisim” Timișoara și foștii copii din centrele din Găvojdia și Periam. Toți copii și tinerii au participat la un program special de Crăciun în care au adus slavă lui Dumnezeu. Împreună cu ei la această sărbătoare au participat mai mulți frați păstori și oficialități locale și centrale, dintre care amintim: domnul senator Gheorghe David, doamna director ITM Timiș, Cornelia Corescu, și doamna director general adjunct DGASPC Timiș, Aurelia Anciu. Cu această ocazie deosebită, surorile Frandoș din Sebiș L-au slăvit pe Dumnezeu cu un grup de colinde, iar Cuvântul lui Dumnezeu a fost predicat de fr. pastor Daniel Cocar, pastor al Bisericii Creștine Baptiste “Stânca” din Timișoara. MARIUS C. CIMPOAE

Brandas (Melbourne, Australia), Sandu Marian (”Golgota”, Zalău) şi Teofil Mihoc (Jibou) împreună cu fr. Marin Cucuian, păstorul Bisericii locale. Împreună cu noi la închinare au fost prezente şi autorităţile locale reprezentate de către: Barjac Gavril, viceprimarul Comunei şi reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe şi Catolice din localitate.

Creștinul Azi ı Ianuarie - Februarie 2010

Cântarea a fost condusă de către fr. Gabi Adolean împreună cu un grup din Biserica din Jibou. Închinarea a fost condusă de către fr. Cucuian Ştefan, prezbiterul bisericii locale. O mare mulţime de oameni din localitate şi din zonă au venit să fie împreună cu noi. Slăvit să fie Domnul pentru toate! Cucuian Marin

www.revistacrestinulazi.ro

Pagina

21


Înalte oficialități au salutat celebrarea credincioșilor baptiști din România

Reprezentanții autorităților publice din România au salutat desfășurarea manifestărilor prilejuite de celebrarea a 400 de ani de la apariția credinței baptiste în Europa. Reprezentanții autorităților care au participat la celebrările credincioșilor baptiști care s-au ținut în mai multe locuri din țară au transmis saluturile lor și au mulțumit credincioșilor baptiști pentru implicarea pe care aceștia o au în viața comunităților din care fac parte. Președintele Cultului a comunicat audienței salutul transmis baptiștilor din România de către Președintele României, Președintele Senatului României, Președintele Camerei deputaților și al altor demnitari. Pe lângă saluturi, evidențierea istoriei și a aspectelor de credință baptistă, a fost predicat Cuvântul lui Dumnezeu. Vorbitorii din conducerea Federației Baptiste Europene și din conducerea Cultului au provocat credincioșii baptiști să continue să clădească pe moștenirea de credință a înaintașilor, urmând calea deschisă de Mântuitorul nostru Isus Hristos, într-o umblare ca ucenici ai acestuia.

Los Angeles, California Botez la Betania Ziua de 27 septembrie a fost o zi de mare bucurie la Betania, bucurie prilejuită de botezul celor șapte tineri care nu s-au sfiit să declare public credința lor în Isus Hristos. Cu această ocazie, fratele Valentin Popovici ne-a adus Cuvântul lui Dumnezeu ca o mare binecuvântare pentru toată audiența. La serviciul de seară, ne-am bucurat să avem împreună cu noi și celelalte biserici din zonă împreună cu pastorii lor: Daniel Brânzei, Daniel Șarlea și Radu Știr.

Portland, Oregon Domnul continuă să-și întregească turma Sa din Portland, Oregon După ce în data de 19 Aprilie, am avut harul de a primi în rândul nostru 14 noi membri, iată că secerișul este încă în toi. Astfel, în dimineața zilei de 27 Septembrie, alte 13 persoane au îmbrăcat haine albe și L-au mărturisit pe Domnul în apa botezului. Fratele Iosif Țon a avut un mesaj special, dedicat acestui eveniment. Sărbătoarea s-a încheiat în jurul unei mese de dragoste, la care au participat toți cei prezenți. Ne alăturăm și noi Cerului, și îi felicităm pe toți cei care au intrat în familia noastră și dorim să îi încredințăm “că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.” ( Romani 8:38b )

Târnăveni - Botez Pacea, neprihănirea și bucuria Împărăției de Sus au biruit în cele șapte suflete prețioase care au fost salvate din deșertăciune și pierzare. Biserica Baptistă Betania din Târnăveni s-a închinat cu mare bucurie și emoție în 13 Septembrie 2009 încredințând în Mâna bună a Tatălui, tinerele vlăstare. Cuvântul a fost predicat de pastorul Gheorghe Dobrin și de pastorul Dale Fink, iar actul botezului a fost făcut de pastorul bisericii Betania, Marius Petric. A consemnat pastorul bisericii. Pagina

22

www.revistacrestinulazi.ro

Creștinul Azi ı Ianuarie - Februarie 2010


CÂNTĂRILE EVANGHELIEI

Carte de cântãri în varianta armonie cu601 cântãri îndrãgite. Cartea poate fi comandată telefonic: 021 430 00 39 sau prin email: crestinul.azi@gmail.com Expedierea se face prin poștă, iar plata la ridicarea coletului.

Pret: 60Ron

UN CADOU DE NEUITAT PENTRU CEI DRAGI Creștinul Azi ı Ianuarie - Februarie 2010

www.revistacrestinulazi.ro

Pagina

23


Pagina

24

www.revistacrestinulazi.ro

Creștinul Azi ı Ianuarie - Februarie 2010

Crestinul azi  

Revista crestinul azi online