Page 1

K/S VindEnergi J端lich Projektbeskrivelse 2012


RESUME Indledning

K/S VindEnergi Jülich blev udbudt af Crescendo A/S i samarbejde med Clean Energy Invest ApS i december måned 2011. Selskaberne bag udbuddet har 30 anparter til salg i projektet. Denne projektbeskrivelse giver en kort beskrivelse af K/S VindEnergi Jülich. Forinden endelig overdragelse af anparter anbefales det kommende investorer at gennemgå det oprindelige tegningsmateriale vedrørende K/S VindEnergi Jülich. Tegningsmaterialet kan rekvireres ved henvendelse til Crescendo A/S. Da anparterne nu handles som brugte anparter, ændrer de oprindelige budgetter sig, hvorfor der i denne projektbeskrivelse er reviderede likviditetsbudgetter for såvel private- som selskabsinvestorer. Driften af anlægget blev igangsat den 31. december 2011 og K/S VindEnergi Jülich overtog anlægget den 31. december 2011. Anlægget har således været idriftsat i godt et kvartal og producerer marginalt bedre end budgetteret.

Købesum

Kr. 30.728.000

Elafregning

I henhold til den tyske lovgivning garanterer den tyske stat en fast elafregningspris i 20 år fra driftsstart.

Mølletype

Vindmøllen er en Repower MM92, 2,05MW.

Estimeret årsproduktion

5.041.000 KWh.

Grundleje

Grunden, som vindmøllen er placeret på, lejes ifølge en lejeaftale i 25 år med option på leje i yderligere 10 år. Den samlede leje er sammensat af en fast leje og omsætningsbaseret leje.

Driftssikkerhed

Møllens driftsomkostninger er så vidt muligt søgt fastlagt i hele budgetperioden via driftsaftaler, forsikringer og garantier.

Finansiering

Møllen er finansieret hos DKB - Deutsche Kreditbank, svarende til 71,5% af møllens købesum og er uden hæftelse fra investor. Kr. 21.038.800 over 15 år med 1 års afdragsfrihed. 10-årig fast rente på 3,35%.

Egenkapital/stamkapital

Stamkapitalen udgør kr. 9,7 mio, der indbetales kontant ved projektets etablering.

Yderligere information

For yderligere information er du velkommen til at kontakte: Crescendo A/S Chr. X’s Vej 56-58 8260 Viby J. Tlf. 87 33 44 88 www.crescendo.dk

Clean Energy Invest ApS MarselisTværvej 4 8000 Århus C.

Bo Helligsøe bh@crescendo.dk Tlf. 20 20 99 07

Martin Christensen mc@cleanenergy.dk Tlf. 21 72 98 40


LIKVIDITETSBUDGET - PRIVAT INVESTOR Indskud ufinansieret - ejerandel 10% ""#

&

%!

#

&

$

%!

"

#

&

!

"

%"%&$$

#"$

#!"""!

#!

#!

!!!

!

""

#!#%

&

"!&

%$

#"

"

&

&

&

&

&#

$

$$"#

$

#

$

%

#

&

%

&!

$

"

#

$

##

!

&

"

!

#

$

#

%

!

&

&

#

&

#$!

&$

##"!

#

&

$

"#

##

!

#!

&&$

$

"

#

$

"

"

#

#

!#

%

"

&

$&

"

!

&

&

$$

!

#

"$

#

"

"#

$

$

"

$&#

&

!#

$

&#

&

#"

#

&!

#

%

!

#!

"#

#

&

&"

"

"&$!#

"

!#

!

*$&

&

)

#

$

%

%#&

""#

&

&#

!

!

&

"

"

#

$""

!#

!

!

"#

%%

!

&

(#

"$

'&

%

!

"#$""

#

!

""

#

$

!"

&!

%

"

"

%$

%

%

"

$

!

"

""

"#

$

&

$

#

Personer opnür i 2012 en negativ likviditet pü kr. 558.000. Denne likviditet opnüs ved sammentÌlling af skattebesparelse pü kr. 285.000 og udlodning pü kr. 135.000 og herefter fratrÌkke kontant indbetaling pü kr. 978.000. Hvert ürs nettolikviditet er tilbagediskonteret med 2,0%, svarende til den forudsatte inflation, sü nutidsvÌrdien udgør kr. 657.000. Den interne rente udgør 16,5% efter skat, hvilket fremkommer ved første ürs nettoinvestering pü kr. 558.000 sat op imod betalingsrÌkken efter skat. Før skat udgør den interne rente 9,0%.

Startlikviditet, nutidsvĂŚrdi og intern rente

Indskud finansieret med 500.000 kr. - ejerandel 10% +

<

,

,

,

:

0

-

.

>

/

0

?

1

/

2

8

/

.

7

J

K

L

J

J

K

J

K

L

O

J

K

J

K

L

N

L

J

K

L

P

J

K

L

J

K

J

L

-

0

7

3

@

,

-

4

:

H

,

A

3

B

8

C

/

:

/

:

T

7

U

D

0

:

0

-

@

:

,

E

:

0

:

>

7

?

4

/

=

=

H

A

3

B

8

/

C

:

/

:

/

7

-

?

D

1

M

N

O

1

P

N

J

O

1

P

P

M

1

O

P

P

L

R

O

1

N

L

Q

1

J

J

P

L

L

R

Q

1

O

L

N

1

S

L

R

N

1

J

L

M

L

R

S

1

K

L

Q

J

K

K

1

J

K

L

R

J

K

N

J

K

J

K

J

K

J

K

J

J

K

J

J

J

J

K

J

O

J

J

K

J

N

J

J

K

J

P

J

J

K

J

S

J

J

K

J

M

J

J

K

J

Q

J

K

J

J

K

O

J

K

O

J

K

O

J

K

J

O

P

L

M

S

L

O

J

1

R

R

Q

1

M

O

1

R

J

L

L

1

J

8

,

V

C

:

0

F

W

G

8

0

3

,

:

H

?

0

:

3

5

8

/

9

K

6

7

7

D

/

0

8

7

3

>

9

4

:

?

6

,

1

;

G

/

?

6

1

0

<

:

>

Q

1

L

1

L

1

L

1

L

J

1

L

N

1

L

P

1

K

1

:

D

/

7

0

<

-

7

?

-

3

,

4

:

-

/

D

0

-

2

/

:

/

M

-

3

3

4

3

-

=

D

-

/

:

/

P

M

N

K

K

O

P

K

N

O

N

P

N

K

J

P

K

O

O

O

R

M

L

1

?

K

P

L

@

P

1

L

6

O

J

S

,

?

P

1

L

D

P

1

M

P

1

P

N

K

1

P

N

S

1

N

M

O

1

O

P

J

L

L

S

S

M

1

L

K

P

1

J

N

1

J

P

P

J

R

S

N

L

O

N

1

O

K

1

O

P

Q

J

N

R

P

S

L

P

M

1

O

P

1

N

S

O

J

O

L

1

N

J

L

S

M

1

O

Q

1

O

P

Q

L

S

L

O

K

1

O

L

Q

1

N

1

N

S

K

L

P

L

N

P

R

1

J

N

L

Q

P

1

N

O

1

O

S

K

L

N

L

P

R

L

O

1

L

Q

L

R

P

1

N

P

1

N

S

O

L

N

L

M

O

L

M

1

L

O

J

K

N

1

N

S

1

P

Q

Q

O

K

1

L

K

J

J

K

1

N

O

1

J

J

Q

1

M

J

J

L

K

1

R

J

J

S

1

S

J

J

L

K

K

J

J

P

1

N

J

J

K

J

J

O

1

O

J

J

J

J

J

1

J

J

O

O

J

L

R

1

J

K

O

N

J

L

M

1

J

K

O

P

J

L

P

1

J

K

O

S

J

L

O

1

J

K

O

M

L

L

J

L

K

L

K

L

K

L

L

L

K

/

:

O

J

P

:

D

1

1

Q

/

7

S

R

M

0

I

Q

J

R

7

P

L

1

/

D

Q

S

L

L

4

L

S

N

0

:

L

P

O

M

J

K

R

O

J

O

K

L

M

P

O

Q

N

S

R

J

J

P

L

P

S

P

N

K

1

S

Q

J

J

Q

L

P

R

S

R

R

K

1

S

Q

J

J

P

L

P

M

Q

P

K

K

1

S

M

J

J

Q

L

S

L

R

K

1

S

S

J

J

O

L

P

J

L

M

K

1

S

S

J

J

K

L

L

J

L

S

K

1

S

P

J

L

Q

L

J

L

N

K

1

S

N

J

L

Q

L

J

L

O

K

1

S

O

K

Startlikviditet, nutidsvĂŚrdi og intern rente

K

1

L

=

K

J

K

L

L

L

K

J

Q

P

K

K

1

L

=

K

L

L

=

S

L

=

P

N

L

=

L

P

O

L

L

P

O

L

Q

M

L

J

K

M

L

L

M

M

N

O

J

Q

=

N

Q

L

=

S

O

L

=

Q

J

Q

K

L

N

L

R

Personer opnür i 2012 en negativ likviditet pü kr. 75.000. Denne likviditet opnüs ved sammentÌlling af skattebesparelse pü kr. 285.000, investorlün pü kr. 500.000, nettoydelse pü investorlün pü kr. 16.000 samt udlodning pü kr. 135.000 og herefter fratrÌkke kontant indbetaling pü kr. 978.000. Hvert ürs nettolikviditet er tilbagediskonteret med 2,0%, svarende til den forudsatte inflation, sü nutidsvÌrdien udgør kr. 636.000. Den interne rente udgør 27,8% efter skat, hvilket fremkommer ved første ürs nettoinvestering pü kr. 75.000 sat op imod betalingsrÌkken efter skat. Før skat udgør den interne rente 9,5%.


LIKVIDITETSBUDGET - SELSKABSINVESTOR Indskud ufinansieret - ejerandel 10% X

f

Y

Y

Y

g

Z

]

[

\

i

]

j

^

\

_

e

[

\

d

u

v

w

u

u

v

u

v

w

z

u

v

u

v

w

y

w

u

v

w

{

u

v

w

|

u

v

w

x

u

v

w

~

u

v

w

u

v

u

u

v

u

u

v

u

u

u

u

v

u

z

u

u

v

u

y

u

u

v

u

{

u

u

v

u

|

u

u

v

u

x

u

u

v

u

~

u

v

u

u

v

z

u

v

z

u

v

z

u

v

u

]

Z

d

w

`

k

Y

Z

a

s

g

Y

`

l

e

m

\

n

\

g

g



d

‚

o

]

x

y

z

^

{

y

u

z

^

{

{

x

^

z

{

}

z

^

y

w

~

^

u

u

w

}

~

^

z

w

y

^

w

}

y

^

u

w

}

|

^

u

v

v

^

}

u

v

y

v

u

v

{

w

x

|

w

z

u

^

}

}

~

^

x

z

^

}

w

w

^

Z

k

g

Y

g

p

^

z

]

g

]

g

i

d

j

a

\

h

s

h

`

l

e

m

\

n

\

g

g

\

d

Z

j

]

o

a

Yn

g

]

q

w

€

r

e

]

Y

g

`

j

s

]

`

g

b

e

\

z

|

{

~

}

^

{

{

|

^

}

v

|

u

y

w

w

e

g

w

}

^

d

d

o

\

]

e

d

`

v

i

^

\

f

o

}

i

x

o

Y

j

c

g

o

\

]

f

d

Z

d

~

k

w

j

z

{

{

v

w

y

^

w

^

w

y

^

w

{

^

Z

`

Y

a

g

Z

\

o

]

Z

_

\

g

x

j

Z

`

`

a

`

Z

h

o

Z

\

g

\

v

x

^

x

v

z

|

^

{

x

v

}

|

^

y

x

{

{

v

x

~

^

z

}

~

y

z

{

u

^

z

y

|

y

{

y

v

^

z

v

{

u

{

v

z

z

^

u

x

u

y

u

^

\

w

x

w

|

x

^

w

v

{

^

u

y

^

u

{

{

u

}

^

u

y

w

z

y

^

z

v

^

z

{

~

u

y

^

u

{

|

w

{

x

^

z

{

^

y

|

z

u

z

^

w

}

|

^

y

u

w

|

x

^

z

~

^

z

{

~

w

|

^

w

~

v

u

^

z

w

~

^

y

^

y

|

v

w

{

^

w

|

|

}

^

u

y

w

~

{

^

y

z

^

z

|

v

w

y

^

w

{

u

w

z

^

w

~

w

}

{

^

y

{

^

y

|

z

w

y

^

w

z

~

w

x

^

w

z

u

v

y

^

y

|

^

{

~

~

z

x

^

w

v

u

z

v

^

w

v

u

u

v

^

y

z

^

x

z

u

u

~

^

x

u

u

w

v

^

}

u

u

|

^

|

u

u

w

v

v

u

u

{

^

y

u

u

v

u

u

z

^

z

u

u

u

u

u

^

u

u

z

z

u

w

}

^

u

v

z

y

u

w

x

^

u

v

z

{

u

w

{

u

v

z

|

u

w

z

u

v

z

x

w

u

w

w

v

w

v

w

w

w

w

c

t

w

}

z

u

z

v

w

x

{

|

}

u

u

{

w

{

|

u

u

}

^

|

~

u

u

~

w

{

}

z

~

}

v

^

|

~

u

u

{

w

{

x

{

y

|

v

v

^

|

x

u

u

~

w

|

x

v

x

w

}

v

^

|

|

u

u

z

w

{

|

~

|

u

w

x

v

^

|

|

u

u

v

w

{

y

w

h

w

u

w

|

v

^

|

{

u

w

~

w

{

z

w

h

^

w

u

w

y

v

^

|

y

u

w

~

w

{

z

w

h

z

^

w

u

w

z

v

^

|

z

u

v

w

~

x

w

h

{

w

v

v

v

~

w

h

{

w

~

v

v

Startlikviditet, nutidsværdi og intern rente

w

z

w

v

{

~

w

v

v

z

w

w

x

x

v

u

z

Selskaber opnår i 2012 en negativ likviditet på kr. 707.000. Denne likviditet opnås ved sammentælling af skattebesparelse på kr. 136.000 og udlodning på kr. 135.000 og herefter fratrække kontant indbetaling på kr. 978.000. Hvert års nettolikviditet er tilbagediskonteret med 2,0%, svarende til den forudsatte inflation så nutidsværdien udgør kr. 1.341.000. Den interne rente udgør 9,3% efter skat, hvilket fremkommer ved første års nettoinvestering kr. 707.000 sat op imod betalingsrækken efter skat. Før skat udgør den interne rente 9,0%.

Indskud finansieret med 500.000 kr. - ejerandel 10% ƒ

”

„

„

¢

£

¤

¢

£

¤

¢

£

¤

¢

£

¤

¢

£

¤

¢

£

¤

¢

£

¤

¢

£

¤

¢

£

¢

¢

£

¢

¢

£

¢

¢

£

¢

¢

£

¢

¢

£

¢

¢

£

¢

¢

£

¢

¢

£

¢

¢

£

¢

¢

£

¢

£

¢

£

¢

£

¢

£

¢

£

¢

£

¢

£

§

¢

§

ˆ

…

†

–

‡

ˆ

—

‰

‡

‡

£

¢

£

«

ª

£

¤

§

§

§

¦

§

¨

§

©

§

¥

‹

š



›

‡

’

‡

’

¬



­

œ

¥

‰

§

¨

ª

§

‰

¦

«

‰

¢

¢

ª

«

‰

§

¦

‰

ª

¦

‰

ª

©

‰

¢

£

£

¢

£

¢

£

¢

¤

£

¤

£

¢

¤

¢

¤

¢

¢

¢

¢

¢

¢

¢

¢

¢

¤

¢

¤

¢

¤

¢

¤

Startlikviditet, nutidsværdi og intern rente

¤

¤

§

¨

¥

©

ª

ª

«

‰

¥

¦

§

‰

¨

©

ª

‰

¦

‰

§

¢

ª

‰

§

‰

¥

‰

‰

¤

¤

¤

¤

¤

¦

¤

¤

«

¤

§

¤

£

‰

¥

©

‰

©

¨

‰

¦

§

‰

§

‰

ª

‰

¥

‰

¨

‰

§

‰

’

„

’

ˆ

’

–



—

Œ

‡

•

•

™

‹

š



‡

›

’

‡

’



‡

…

—

œ

ˆ

Œ

¤

„

®

›

’

ˆ

ž

¯

Ÿ



ˆ

‹

„

’

—

ˆ

’

‹





‡

¨

«

ª

‰

¨

¨

©

‰

ª

‰

¢

©

¤

ª

‰

¤

¨

‰

§

¦

‰

§

¨

¥

‰

§

©

¥

‰

§

‰

¦

¤

«

£

¢

‰

¨

‰

¦

‰

£





œ

‡

ˆ





‹

–

‰

‡

‘

œ

ª



Œ

’

—

¥

«

¢

ˆ

¡

‡

Ž

„

‰

“



Ÿ

¨

£

’

œ

‡

’

‡

—

Ž

‰

ˆ

‰

‰

¤

–

£

‰

¤

”

’

‰

¤

‰

¦

Ž

‘

£

©

‰

£



’

¥

¢

¢

¢

¤

©

¤

£

‰

¨

œ

„

—

Ž

’

œ

‡



ˆ

”

…



¤

«

˜

§

§

¨

§

¦

©

¨

¤

¤

¢

¨

¦

§

¦

¨

¨

¨

«

¨

‰

¦

©

§

«

‰

§

¨

«

‰

¦

©

§

‰

§

©

¦

¨

‰

¦

©

§

¦

‰

¦

©

‰

¨

«

«

‰

¦

§

¢

¢

¤

£

¢

¢

¤

£

¢

¢

£

£

¢

¢

£

£

¢

¤

¢

¢

¤

¤

¢

¤

¤

¢

¤

¤

¢

¤

ª

¥

©

¦

§

£

£

£

£

£

£

£

¤

¢

§

‰

©

ª

‰

©

«

‰

©

«

‰

©

¥

‰

©

©

‰

©

©

‰

©

¨

‰

©

¦

‰

©

§

£

¢

¢

¢

¢

¢

¢

¢

¢

¢

¢

¢

¨

«

¨

«

§

£

¢

¤

¢

¤

¢

«

£

§

¢

¨

‰

’

‡

¢

—

«

«

£

£

…

‹

‹

Œ

‹

…

•

œ

…

‰

«

©

‰

§

‰

©

¥

‰

§

«

‰

¦

‰

¦

‰

§

¥

§

‰

§

¦

ª

‰

§

¦

‰

§

‰

©

‰

¨

‰

¦

‰

¦

‰

§

¥

‰

¥

¨

¨

©

¨

ª

§

¨

¥

¦

¥

©

©

§

©

¢

£

¦

§

¢

¢

¢

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

‡

‰

¤

¤

’

¢

©

‰

¤

‡

§

¤

¦

‰

‰

Š

‡

£

‰

¨

£

ˆ

…

¤

¨

¢

‡

œ

£

ª

¢

’

…

£

¨

£

„

Œ

£

§

¢

‹

£

‰

¤

…

£

¨

¢

—

«

¢

£

˜

¤

©

¤

…

§

¦

¤

¤

¢

¢

¤

‰

¢

«

£

¤

¢

§

‰

¤

¢

¢

¦

£

§

¢

‰

¤

ˆ



¨

¤

ˆ

’

¨

¢

¥

™

‰

¢

©

„

§

¢

¨

Œ

¦

¢

¦

…

’

¨

¤

§

„

‰

¥

¢

˜

§

¤

¤

‹

¦

©

£

ˆ



¥

¤

ª

¤

…

‰

¤

«

†



¢

¨

¢

Š



¦

§

§

„

’

©

¢

¢

«

ª

¤

¥

¤

©

©

§

¤

¢

¦

£

ª

¢

©

¢

©

¤

¨

¢

§

©

¢

¢

¢

¢

£

¤

«

¢

¥

§

¤

¤

©

§

¨

ª

¤

«

¨

©

¥

ª

§

¨

¦

ª

¦

¥

¨

§

¨

§

«

¥

«

¤

¤

¤

¤

¤

•

•

¢

£

£

¨

§

•

¦

¦

•

¦

¦

£

«

Selskaber opnår i 2012 en negativ likviditet på kr. 236.000. Denne likviditet opnås ved sammentælling af skattebesparelse på kr. 136.000, investorlån på kr. 500.000, nettoydelse på investorlån på kr. 28.000 og udlodning på kr. 135.000 og herefter fratrække kontant indbetaling på kr. 978.000. Hvert års nettolikviditet er tilbagediskonteret med 2,0%, svarende til den forudsatte inflation og nutidsværdien udgør kr. 1.292.000. Den interne rente udgør 23,2% efter skat, hvilket fremkommer ved første års nettoinvestering kr. 236.000 sat op imod betalingsrækken efter skat. Før skat udgør den interne rente 9,2%.

K/S VindEnergi Jülich Projektbeskrivelse 2012  

En kort beskrivelse af projektet. Investorer opfordres til at rekvirere det fulde tegningsmateriale før beslutning om investering træffes.

K/S VindEnergi Jülich Projektbeskrivelse 2012  

En kort beskrivelse af projektet. Investorer opfordres til at rekvirere det fulde tegningsmateriale før beslutning om investering træffes.