Page 1


Terres de Lleida_Natalia Alonso  

Les terres de lleida, paisatge de tels. Treball d'anàlisi de l'assignatura Projectes en la Ciutat Mosaic Territorial.