Page 1

UBICACIÓ ÀREA METROPOLITANA CREIXEMENT 1864 1886 1940 1955 1970

LLOCS PROJECTUALS

ANOTACIONS

CIUTAT MOSAIC TERRITORIAL PROF. CARLES LLOP ALUM. JOAN ARGEMÍ


ZONES INDUSTRIALS

INDUSTRIES AL PARC DEL RIU RIPOLL OPERACIONS TRANSFORMACIÓ URBANA INTERIOR

CENTRE CIUTAT

GRANS PROJECTES

DESCONTINUITATS / DESCONNEXIONS / VORES

UNITATS DE PAISATGE:SEL.LECCIÓ

E:1/2.000

CIUTAT MOSAIC TERRITORIAL JOAN ARGEMÍ

UNITATS DE PAISATGE:SEL.LECCIÓ

E:1/2.000

CIUTAT MOSAIC TERRITORIAL JOAN ARGEMÍ

SECCIÓ TIPUS REPRESENTATIVA DE LA IMPLANTACIÓ DE LA CIUTAT AL TERRITORI

ANOTACIONS

CIUTAT MOSAIC TERRITORIAL PROF. CARLES LLOP ALUM. JOAN ARGEMÍ


GEOLÒGIC-HIDROGRÀFIC-TOPOGRÀFIC E:1/200.000

CIUTAT MOSAIC TERRITORIAL PROF. CARLES LLOP ALUM. JOAN ARGEMÍ


ASSENTAMENTS-HIDROGRÀFIC-TOPOGRÀFIC E:1/200.000

CIUTAT MOSAIC TERRITORIAL PROF. CARLES LLOP ALUM. JOAN ARGEMÍ


ASSENTAMENTS-GEOLÒGIC-HIDROGRÀFIC-TOPOGRÀFIC E:1/200.000

CIUTAT MOSAIC TERRITORIAL PROF. CARLES LLOP ALUM. JOAN ARGEMÍ


CIUTAT-INFRAESTRUCTURES E:1/40.000

CIUTAT MOSAIC TERRITORIAL PROF. CARLES LLOP ALUM. JOAN ARGEMÍ


CIUTAT-HIDROGRAFIA-INFRAESTRUCTURES E:1/40.000

CIUTAT MOSAIC TERRITORIAL PROF. CARLES LLOP ALUM. JOAN ARGEMÍ


CIUTAT-INFRAESTRUCTURES-TOPOGRAFIA E:1/40.000

CIUTAT MOSAIC TERRITORIAL PROF. CARLES LLOP ALUM. JOAN ARGEMÍ


CIUTAT-INFRAESTRUCTURES-HIDROGRAFIA-TOPOGRAFIA E:1/40.000

CIUTAT MOSAIC TERRITORIAL PROF. CARLES LLOP ALUM. JOAN ARGEMÍ


CIUTAT-INFRAESTRUCTURES-PARC E:1/40.000

CIUTAT MOSAIC TERRITORIAL PROF. CARLES LLOP ALUM. JOAN ARGEMÍ


UNITATS DEL PAISSATGE-SEL·LECCIÓ E:1/2.000

CIUTAT MOSAIC TERRITORIAL PROF. CARLES LLOP ALUM. JOAN ARGEMÍ


FOTOPLÀ E:1/40.000

CIUTAT MOSAIC TERRITORIAL PROF. CARLES LLOP ALUM. JOAN ARGEMÍ


ANÀLISIS INTERPRETATIU E:1/40.000 Viari

Corredor verd collserola

Vial

Arees verdes urbanes

Riu Ripoll

Assentaments urbans

Arees verdes

Assentaments suburbans

CIUTAT MOSAIC TERRITORIAL PROF. CARLES LLOP ALUM. JOAN ARGEMÍ


PROPOSTES D’INTERVENCIÓ

CIUTAT MOSAIC TERRITORIAL

E:1/40.000 Viari

Corredor verd collserola

Cosit urba

Conexions urbanes del verd

Vial

Arees verdes urbanes

Cosit urba

Recuperació itineraris parc

Riu Ripoll

Assentaments urbans

Estacions tren

Arees verdes

Assentaments suburbans

Conexions itineraris i conexions parc urbà-parc territorial i transversalitat

Parc oportunitat

Plaça Territorial Carrer Metropolità

PROF. CARLES LLOP ALUM. JOAN ARGEMÍ

Sabadell_Joan Argemi  

PROF. CARLES LLOP ALUM. JOAN ARGEMÍ LLOCS PROJECTUALS CREIXEMENT UBICACIÓ ÀREA METROPOLITANA 1864 1886 1940 1955 1970 DESCONTINUITATS / DESC...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you