Page 49

RED. Lieve Edith, de redaktie heeft je door ! Je gebruikt een schuilnaam !!! Dacht je nou werkelijk dat we het slikken dat de postbode 's avonds bij je langs komt ? Stiekem meisje ben je, hé ? Eh hoe zit dat nou met dat slot en die tombe ? Slot of tombe ? Is slot een tombe ? Is tombe in of buiten het slot ? Raadselachtig ! Bedankt voor warm pleidooi ten gunste van "Morgen" : we hadden niets anders verwacht van je. Je voorstel voor een aparte "Horror"-rubriek zal in Bestuursvergadering worden besproken. Waar is je fijnzinnige vrouwelijkheid gebleven bij kritiek op onze fijne Thijs ? Je trekt nogal van leer tegen een jongen die debuteert en hard zijn best doet en natuurlijk wel weet dat er aan zijn pogingen te schaven valt. Je bent niet consequent met jonge auteurs in "Morgen" te verdedigen en jonge auteurs en tekenaars in IS aan te vallen. O, dat ongebreidelde, onstuimige bloed van je !! Redaktie zal toch lekker proberen te achterhalen wie je bent ... A propos, J.C. Raasveld heeft ons medegedeeld dat hij zijn liefdesbrieven van je terug wil. Van THOMAS TRIPHON - Kraaistraat 32, B-9000 Gent "... Ik ben gewoon opgetogen over uw tijdschrift en wanneer ik geen zondagsdienst heb kom ik stellig naar de Sfan-dag. Ik heb trouwens ook een vreemd verhaal ingestuurd. Verder ga ik in mijn eigen tijdschrift "Tenen" een vreemd verhaal schrijven, voor het augustusnummer dan. Dit plots opduiken van de Science-Fiction heeft me zeer verbaasd. Vroeger was er bij mijn weten praktisch geen belangstelling voor en het was dus ook ontmoedigend zich aan het schrijven te zetten van een vreemd verhaal dat niet beantwoordt aan de zakelijke en harde logica van het leven. Nu daar kentering in is gekomen denk ik eraan af en toe een verhaal te schrijven waarin ik Eddy C. Bertin en andere groten van de essef naar de kroon wil steken. Of ik het kan laat ik aan de lezers over ..." RED. Is het dan toch waar, wat steeds onze betrachting is geweest, dat onze vereniging wel degelijk een stimulerende invloed uitoefend ? De redaktie wacht met spanning op de aangekondigde verhalen en als ze "fit to print" zijn, zult u ongetwijfeld de toets van de lezerskritiek kunnen ondergaan. Verder bedankt voor uw lof ! Van EDDY C. BERTIN - Res. Murillo - Dr. Van Boxstaelestraat 80, 9002 LEDEBERG "... Zojuist infodinges 13 binnengekregen, en natuurlijk dadelijk doorsnuffeld. Cover zoals al Tengbergen's werk : bizar, verward, toch leuk. Verhaaltje VENI, VIDI ... werkelijk H.C. Wallis, hoevele malen hebben we dat thema niet ontmoet sedert Katherine Mc Lean's "Pictures don't lie"? Geen enkele poging om een nieuwe twist te zoeken die tenminste het slot zou redden, of enige sfeervolle ontwikkeling die het "onverwachte" einde aanvaardbaar zou maken. VOOR U GEZIEN, nou ja, zo'n classering is interessant voor wie al die films gezien heeft. BIBLIOGRAFIE interessant ... maar sinds wanneer nemen we er de "kiddies"-books ook bij, zoals Appleton en ... brrr ... Catweazle ? SFANCON 3, nou ja, dat weten we al lang. Maar blijf het er inhameren jongens, blijf het er in stampen TOT ze allemaal komen. BOEKBESPREKINGEN SF. Rot doet me verbaasd staan door zijn commentaar op "Uur der Waarheid", wanneer hij dit een "aanvulling" noemde van "Laarzen in de Nacht". Heb mijn steekkaartjes niet bij de hand, maar ik ben er zeker van dat "The Man in the High Castle" een heel poosje later verscheen dan "The penultimate Truth" (dat trouwens gebaseerd is op één van Dick's eerste short

Info Sfan 15  
Info Sfan 15  

Clubmagazine SFAN

Advertisement