Page 47

hemelse, het onaanraakbaar mooie met het lugubere en satanische, de hunkering van de eenzame mens naar een begrip dat op deze wereld zelden gevonden wordt, de reinheid van het kind, dit alles komt terug in de symbolische titel "Beelden zonder Spiegelbeeld". Net zoals haar eerste bundel, begint deze met een verhaal dat pure gothiek is : DE KUS VAN DEMONA, dat ons dadelijk in de gewenste sfeer brengt van bijgelovige dorpelingen die hun vensters sluiten met zilveren grendels, waarin kruisen gegraveerd zijn, zwarte koetsen die enkel bij volle maan rijden, een verlaten slot en een vrouw die of wondermooi of een oude heks is. Het lijkt allemaal weggelopen uit Stoker's klassieke vampierroman, doch gelukkig blijkt Demona geen doodgewone vampier te zijn. Duval heeft er ditmaal zorg voor gedragen haar verhaal niet te overladen door er teveel door elkaar lopende thema's te willen inlassen. HET HART EN DE DOLK verhaalt de romance tussen een in zichzelf gekeerd meisje en een eenzaam spook, en hoewel het slot wat melodramatisch aandoet, is het toch genietbaar. DE SPIN is de huiveraar van de groep : in een afgelegen landhuis maakt een groep mensen voorbereidingen voor het kerstfeest, doch één van hen bezield door voedoemachten. DE BLAUWE BLOEMEN VAN HET GELUK is het verhaal van een verlamde jongeling die vriendschap sluit met het spook van een kind dat vermoord werd in het landhuis dat hij nu bewoont. Een ontroerend verhaal, dat naar het einde toe echter weer wat te melodramatisch wordt. DODE BLADEREN tenslotte is minder opvallend, een jonge vrouw die in een bos verdwaalt en op een kerkhof aangevallen wordt door een verrezen dode. Een eerder routine-aandoend verhaal zonder werkelijke plot, en dat slechts gered wordt door de sfeervolle beschrijving. Horror in de klassieke tradities. Aanbevolen. I WILL FEAR NO EVILL door Robert A. Heinlein Berckley pb. - 1972 - $ 1.25 - 512 blz. Reeds de serialisatie van "I will ..." in Galaxy (juli/Aug. -Sept./ Okt.-Nov./ Dec. 1970) veroorzaakte heel wat heen en weer gepraat, temeer daar Doubleday toen reeds de hardcover rechten aangekocht had, en pas daarna ontdekten dat het (zo schreef men in fannish circles) "a horrible dirthy book" was. Lezers die niet graag 400F uitgeven voor een boek kunnen nu terecht bij deze degelijke pocketuitgave aan een schappelijke prijs, en zo kennis maken met het recentste werk van Heinlein. Zoals te verwachten was verschilt het terdege van zijn voorgaande werken, en grijpt voor een deel terug naar de opinies die hij naar voren bracht in"Stranger in a Strange Land" en gedeeltelijk ook in "Glory Road", d.w.z. Heinlein's kijk op sex. Critici in fanzines, die het boek meestal kraakten, schreeuwden"Heinlein's discovered sex, at the late age". Sex is inderdaad waar, maar "dirthy" ? Onzin. Het thema is zeer eenvoudig : Johann Sebastian Bach Smith is oneindig rijk, en zeer oud. Zijn lichaam functioneert enkel nog maar door mechanische hulpmiddelen. Er is één oplossing : een brein-transplantatie. En zo ontwaakt Smith in het lichaam van zijn jonge bekoorlijke secretaresse Eunice, enkel om te ontdekken dat haar persoonlijkheid nog in het lichaam schuilt. De roman behandelt dan verder de strijd in de gerechtszalen om te bewijzen of het nu Smith of Eunice is, of beiden, of géén van beiden, en dan Smith's aanpassing - met Eunice's hulp - aan de vrouwelijke psychologie en persoonlijkheid. Drie-vierden van het ganse boek gaat dan over vrouwelijke psychologie en Smith-Eunice's sexuele ervaringen langs mannelijke en vrouwelijke kant, zonder echter te expliciet te worden. Tussendoor krijgen we een reeks interessante glimpsen van de toekomstige wereld zelf, een dekor waarvan we graag véél meer gezien zouden hebben, en dat ook het SF-gehalte van "I will ..." wat zou opgevoerd hebben. Het grootste deel van de roman is dialoog tussen het brein van Smith en het "ego" van Eunice, en er is dan ook een groot gebrek aan aktie van éénder welke soort. Vreemd genoeg verveelt het boek niet, ondanks zijn lengte, maar er kon wel een massa geknipt worden.

Info Sfan 15  

Clubmagazine SFAN

Info Sfan 15  

Clubmagazine SFAN

Advertisement