Page 34

hem terug naar het dorp. Ik ga er vandoor als dat zo gaat beginnen." Hij kwam binnen, voorzichtig, want er zaten splinters in de vloer en hij droeg nooit schoenen wanneer hij naar 't dorp kwam. Je kon aan zijn voetzolen, zo glad en fijn, zien dat hij nooit barrevoets liep, enkel maar wanneer hij zich van andere mensen wilden onderscheiden. Wij vertelden hem dat de kleine groene mannetjes naar iets zochten, we wisten wel niet wat, uranium misschien of iets in die aard, dat doodeenvoudig niet bestond in ons dorp, en hoe bang we waren dat jan en alleman naar het dorp zou stormen als de buitenwereld ooit vernam wat er hier gebeurde. "Wil je zeggen dat ze al vijf dagen lang dag en nacht tussen van alles en nog wat naar iets onbekends aan het neuzen zijn, zodat je er bijna gek van wordt ? Dat ze jullie nooit aanspreken of zelfs maar luisteren wanneer jullie hen iets zeggen ? En jullie kunnen niet te weten komen wat ze nu precies zoeken ? "Zo is het inderdaad." De mensen in de winkel antwoordden net als een vergadering, op de film, een spreker antwoordt. Old man Romaine liet zich in een gemakkelijke stoel neerzakken en bekeek ons een voor een. Hij zei : "Wanneer levende wezens gek beginnen te doen is het steeds met dezelfde reden op de achtergrond. Weet ik van ondervinding. Laat eens zien. Heb je kleine groene mannetjes in de bankkluis laten kijken ?" We vertelden hem hoe ze er op een andere manier in waren gekropen, de kassier schrok zich 's anderendaags haast dood toen hij de kluis opende en ze ontdekte. Het was er niet, waar ze ook naar zochten. "En ze vinden ook niet wat ze in de huizen van het dorp zoeken ?" Hij kon aan onze uitdrukking zien dat ze het niet gevonden hadden. Hij dacht even na. Vanuit de groep kwam een stem : "Wat bedoel je feitelijk met je woorden ? DĂ t van die mensen die om dezelfde redenen eigenaardig doen ?" Old man Romaine wierp vaag een kleinerende blik in de richting van de stem en kreeg eensklaps een ingeving. "Wat denk je van Dobson's grot." We bekeken elkaar. Jeff woelde in zijn haar, en zei : "Ik weet niet of ze daar al geweest zijn. De hele ingang is bijna dichtgegroeid. En er zijn grote stenen voor de ingang gerold om te beletten dat de kinderen naar binnen zouden gaan, sinds een gedeelte van het gewelf instortte. Maar in die grot is er niets." Old man Romaine stond op en begon rond te kijken naar een klein groen mannetje. We weten niet of ze gedachten konden lezen, maar een paar kwamen net de winkel binnengestormd. "Komaan, als je mee wilt zoeken." riep hij ons toe over zijn schouder. Niemand bewoog. We wisten dat er niets in de grot was behoudens enkele vleermuizen en het was een vijf kilometer lange wandeling. Dus keken we door het venster de lange rij kleine groene mannetjes na die achter de kluizenaar aanliepen. Het duurde niet lang of we konden de kleine groene mannetjes niet meer onderscheiden, zoals ze door de groene velden wandelden en we begonnen over andere zaken te praten. Het begon al te deemsteren toen we buiten een vaag lawaai hoorden. De kluizenaar was niet in zicht en het was moeilijk om iets tegen de duistere velden te zien afsteken. Mevrouw Hawkins begon op en neer te springen en in haar handen te klappen als bij een feestje. "Ik kom er pas op," kweelde ze, "misschien verzamelen de kleine groene mannetjes wezens van verschillende planeten. Misschien vangen ze enkele vleermuizen en vertrekken ze weer naarwaar ze vandaan kwamen. "Kalm aan," zei Jeff tot zijn vrouw. "Heb je geen greintje verstand meer ? Vleermuizen vliegen elke avond rond de straatlichten. De kleine groene mannetjes hebben er nog nooit aandacht aan besteed. Zij hield op met op en neer te springen en drukte haar voorhoofd tegen de grote etalageruit.

Info Sfan 15  
Info Sfan 15  

Clubmagazine SFAN

Advertisement