Page 33

Harry WARNER Jr. We zaten bijeen in de winkel mopperend over de toestand. Jef Hawkins had net een klein groen mannetje uit de meelzak weggestampt toen de hele stapel emmers met een bang naar beneden kwam. Jeff vloekte en stampte naar de kleine groene mannetjes die te voorschijn kwamen onder de door hen veroorzaakte rommel. "Die oefeeningen met je benen helpen niet, jeff," zei iemand. "Je weet dat het sterke beestjes zijn. Zij zouden het niet eens voelen als ze zich niet op tijd hadden gebukt. Jeff stoomde terwijl hij het deksel terug op het meelvat plaatste en zijn emmer-uitstalling weer behoorlijk neerzette. Maar hij kon geen antw oord geven op die waarheid. Wij hadden een klein vredig dorpje tot de dag dat de kleine groene mannetjes uit hun vliegende schotel stapten. Ze maakten geen aanstalten om weer te vertrekken en brachten al hun tijd zoek met alle hoekjes en kantjes van het dorp grondig en nauwkeurig te doorzoeken. Een dezer dagen zouden de stadsmensen op doortocht langs de dorpsweg nog geloven wat ze zagen en dan zouden we alle soorten reclame op onze nek halen. "Ik hou vol dat het om juwelen gaat," zei mevrouw Hawkins. Haar ogen weken niet af van de kleine groene mannetjes die samendrumden bij de voordeur en nu, de ĂŠĂŠn achter de ander, tegen de muur omhoogklommen. "Er is anders niets waardevols te halen in dit dorpje." Jeff zag nog net bijtijds wat de kleine groene mannetjes van zin waren. Hij gebruikte de bezem om ze weg te houden van de verlichtingsbak. Enkele van ons gezelschap pakten een ladder beet, namen de grote TLbuizen en de bak van het plafond maakten die open en lieten de kleine groene mannetjes zien dat er niets van belang voor hen in kon steken. Dat was trouwens de enige manier om nog wat rust te hebben, tevoren raden waar ze ditmaal op uit waren en ze helpen zodat ze geen schade aanrichtten. De kerel van het Esso benzinestation was binnengekomen om de tijd wat te verdrijven. Hij zei : "ik heb een theorie. Ik denk niet dat ze achter iets aanjagen. Ze zoeken enkel een plaats om te wonen." "Nee," Jeff keek hoe de kleine groene mannetjes op een rij de winkel uitmarcheerden, en liet een zucht van verlichting. "Ze zoeken iets. Maar goed dat ze in 't donker glinsteren. Zoniet zou een kerel niet eens gerust zijn in zijn slaapkamer. Maar ik moet toegeven dat we het niet snappen. Ze hebben geen eten nodig, ze trekken zich niets van geld aan, we hebben ze al batterijen en gereedschap gegeven voor het geval ze hun schotel moeten herstellen. Ik denk dat we weinig anders kunnen doen dan de politie er maar bij te halen." Wij zagen de schaduw in de deuropening voor we de hermiet zagen staan. Mevrouw Hawkins vroeg : "En wat brengt jou naar de stad, old man romaine ?" "Ik zag een klein groen mannetje rond mijn hut snuffelen en volgde

Info Sfan 15  

Clubmagazine SFAN

Info Sfan 15  

Clubmagazine SFAN

Advertisement