Page 3

INFO-SFAN

NUMMER 15

MEI 1972

Maandblad voor science-fiction en fantastiek Informatief orgaan van S F A N , vereniging voor science-fiction en fantastiek. Lidgeld-abonnement : Gezinsabonnement :

250 Fr 350 Fr

Steunabonnement Losse nummers

: :

500 Fr 35 Fr

Het schorre Kletspraatje Sfancon III of de Overrompeling Somebody must have given me ... Jouw liefde is geen stenen bloem Juryverslag : verhalenwedstrijd '72 Gesprek met Michael Moorcock Links en Rechts in de S.F. Aardrijkskunde In Memoriam Fredrick Brown Ted Carnell Essefboeken in de VSA Nominaties Nebula Awards 1972 Triest : in de sf kijker Filmnieuws Hoe we de kleine groene mannetjes... Horror Shop 13 Uitgaven voor Cinefielen Voor U gezien Fanzine Corner Recensies Post voor I-S Redactieadres & PAUL TORFS verantw.uitgever MERKMARKT 33 2000 ANTWERPEN Eindredactie Simon Joukes

Omslagontwerp en tekening: Thijs van E.Tengbergen Binnentekeningen: H.Ceulemans, Atom,T.Jeeves Ieder huisje heeft zijn kruisje. Een kruisje in nevenstaand vakje betekent dat uw lidgeld uitgeput is. Gelieve 250 Fr te storten op PCR 0.10 va, het Gemeentekrediet te Brussel t.g.v. Oranjerekening 1751864/8/60 t.n.v. Paul Torfs. DANK U.

2 5 7 9 13 18 23 25 26 27 28 29 30 30 31 34 35 37 40 42 46

Info Sfan 15  

Clubmagazine SFAN

Info Sfan 15  

Clubmagazine SFAN

Advertisement